Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση

2 Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά στη διεύθυνση: ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Εκδόσεις 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του Εικόνα εξωφύλλου: Van Parys Media Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /28543 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή επιμέρους φωτογραφιών πρέπει να ζητηθεί απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Printed in Germany Τυπωμένο σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο

3 Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση «Στο εσωτερικό της ΕΕ, κάθε κράτ ο ς μ έ λ ο ς κ α θ ο ρ ί ζ ε ι τ η δ ι κ ή τ ο υ εθνική πολιτική για τη μετανάσ τ ε υ σ η. Ό μ ω ς, ο ι η γ έ τ ε ς τ η ς Ε Ε έχουν αναγνωρίσει ότι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης αποτελ ε ί κ ο ι ν ή π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α κ α ι ό τ ι ο ι χ ώ ρ ε ς τ ο υ ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν π α ρ ό μ ο ι ε ς π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς. Γι α υ τ ό τον λόγο αποφάσισαν να συντονίσ ο υ ν τ α β α σ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α της μεταναστευτικής πολιτικής.»

4 Η Ευρώπη σε εξέλιξη Περιεχόμενα Μια παράδοση ανοικτής κοινωνίας 03 Ένας πόλος έλξης μεταναστών 05 Η νόμιμη μετανάστευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων 06 Όχι στη μετανάστευση χωρίς κοινωνική ένταξη 08 Μείωση της παράνομης μετανάστευσης 10 Καθήκον προστασίας του ασύλου 12 Καταμερισμός ευθυνών 13 Περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία 15

5 Η κατανόηση των αριθμών μετανάστευση στην ΕΕ είναι Η και θα παραμείνει στοιχείο της καθημερινής ζωής. Οι μετανάστες είναι μέρος του οικονομικού και πολιτισμικού ιστού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παρόντες σε όλες τις βαθμίδες της αγοράς εργασίας, συμπληρώνοντας κενά που οι ημεδαποί δεν μπορούν να καλύψουν. Τα κενά αυτά περιλαμβάνουν και θέσεις εργασίας υψηλού βαθμού ειδίκευσης στις τεχνολογίες της πληροφόρησης, θέσεις νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών του κλάδου της υγείας, αλλά και εργασίες με τις οποίες δεν θέλουν πλέον να ασχολούνται οι πολίτες της ΕΕ. Η πρόκληση συνίσταται, λοιπόν, στο να εξασφαλιστεί ότι η μετανάστευση 03 Μια παράδοση ανοικτής κοινωνίας Στην ΕΕ υπάρχει έλλειψη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης. Υπάρχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις για τη μετανάστευση. Ενώ επιχειρηματίες σε πολλές χώρες της ΕΕ επιθυμούν περισσότερους μετανάστες εργαζόμενους για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, άλλες φωνές ισχυρίζονται ότι η ΕΕ έχει κατακλυσθεί από παράνομους μετανάστες. Μερικές φορές είναι δύσκολο να βρεθούν αξιόπιστα στοιχεία, τα οποία πολύ συχνά παρερμηνεύονται. Εδώ παρουσιάζουμε τα αριθμητικά στοιχεία για τους βασικούς τύπους μεταναστών. Το 2007 υπήρχαν 18,5 εκατομμύρια μετανάστες από χώρες εκτός της ΕΕ (οι αποκαλούμενοι «υπήκοοι τρίτων χωρών») νόμιμα εγκατεστημένοι στις 27 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι αντιπροσώπευαν περίπου το 4 % του συνολικού πληθυσμού. Περίπου 9 εκατομμύρια πολίτες κρατών μελών της ΕΕ ζούσαν σε άλλη χώρα της ΕΕ από τη δική τους. Οι παράνομοι μετανάστες αποτελούν συγκριτικά μόνο μια μικρή μειοψηφία. Αν και εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, από εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνάγεται ότι τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες ζουν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Περίπου συλλαμβάνονται κάθε έτος σε όλη την ΕΕ. Οι αιτούντες άσυλο είναι πολύ λιγότεροι. Ο αριθμός τους παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα για περισσότερο από μία δεκαετία, με μέσο όρο που μόλις υπερβαίνει τις ετησίως. Corbis είναι προς όφελος όλων μας: των πολιτών της ΕΕ και της κοινωνίας, των μεταναστών και των οικογενειών τους και, κατά το δυνατόν, των χωρών καταγωγής τους. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό και τον τύπο εργαζόμενων μεταναστών που χρειάζεται και να εκδίδει τις άδειες εργασίας και διαμονής τους. Στη συνέχεια, οι χώρες υποδοχής έχουν ευθύνη να ενσωματώνουν τους μετανάστες και τις οικογένειές τους στη νέα χώρα τους. Όμως, η μετανάστευση είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Η ΕΕ και τα μέλη της συμφωνούν ότι απαιτείται και προσεκτική διαχείριση και περισσότερη συνεργασία. Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Μια παράδοση ανοικτής κοινωνίας Reporters Η ελεύθερη κυκλοφορία για τους πολίτες της ΕΕ επέτρεψε σε αυτό το ζευγάρι να μετακομίσει από τη ανία στην Ισπανία.

6 Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Μια παράδοση ανοικτής κοινωνίας 04 Μερικές φορές οι μετανάστες κάνουν τις δουλειές τις οποίες οι πολίτες της ΕΕ δεν επιθυμούν πλέον να κάνουν. Van Parys Media Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης Η παράνομη μετανάστευση στην ΕΕ πρέπει να περιοριστεί, διότι έχει πολλές αρνητικές συνέπειες, ιδίως επειδή συνδέεται με εγκληματικές ομάδες και δίκτυα διακίνησης λαθρομεταναστών. Ακόμη, δυσχεραίνει την προσπάθεια εντοπισμού των πραγματικών προσφύγων. Τις περισσότερες φορές, οι μετανάστες καταφθάνουν σε μεικτές ομάδες. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από μετανάστες που έχουν ως βασικό κίνητρο την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη και από άλλους οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν τις διώξεις και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η παράνομη μετανάστευση και η δημοσιότητα που δίνεται στο θέμα αυξάνουν τις ανησυχίες ορισμένων χωρών και περιφερειών της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και ανθρωπιστικά ζητήματα. Τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται, συνεπώς, για να αποθαρρύνουν την παράνομη είσοδο στην ΕΕ και για να συνάψουν συμφωνίες επαναπροώθησης αυτών που, παρ όλα αυτά, έρχονται. Η προστασία των ατόμων που ζητούν άσυλο Οι χώρες της ΕΕ ήταν πάντοτε ασφαλές καταφύγιο για τους ανθρώπους που έχουν βάσιμους λόγους να ζητούν άσυλο. Εξάλλου, δεσμεύονται από το διεθνές δίκαιο να τους παρέχουν προστασία. Το δικαίωμα του ασύλου είναι κατοχυρωμένο από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ο οποίος εγκρίθηκε το Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν ήδη λάβει ορισμένα μέτρα για να διασφαλίσουν τη δίκαιη και αποτελεσματική μεταχείριση όλων όσοι ζητούν την προστασία της ΕΕ. Οι κανόνες της ΕΕ εναρμονίζουν τις εθνικές διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και τα κριτήρια παροχής διεθνούς προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στα άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη προστασίας και στα άτομα που επέλεξαν να μετακινηθούν για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Στην πράξη, οι χώρες της ΕΕ έχουν κάνει περισσότερα βήματα όσον αφορά τον καθορισμό μιας κοινής πολιτικής ασύλου και λιγότερα όσον αφορά το πιο σύνθετο και ευρύτερο ζήτημα της μετανάστευσης.

7 Van Parys Media Για περισσότερα από 400 χρόνια, μετανάστες από την Ευρώπη συνέρρεαν στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αυστραλασία και (σε μικρότερο βαθμό) την Αφρική. Έφευγαν σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους ή για να γλιτώσουν από τις θρησκευτικές και πολιτικές διώξεις στην πατρίδα τους. Σήμερα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν με τη σειρά τους πόλο έλξης μεταναστών, προσελκύοντας ανθρώπους από άλλες χώρες λόγω της ευημερίας και της πολιτικής σταθερότητας. Ανακάμπτοντας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης καλούσαν μετανάστες από γειτονικές περιοχές και πρώην αποικίες για να ενισχύσουν το εγχώριο εργατικό δυναμικό κατά την οικονομική ανάπτυξή τους τις δεκαετίες του 1950 και του Οι μετανάστες που ήρθαν τότε, και εκείνοι που ακολούθησαν, βοήθησαν να δημιουργηθεί η ευημερούσα ΕΕ που γνωρίζουμε σήμερα. Υπήρξε επίσης και εσωτερική μετακίνηση ανθρώπων εντός των συνόρων της ΕΕ, δεδομένου ότι οι πολίτες της επωφελούνταν από το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και κατοικίας στο εσωτερικό της ΕΕ. Μεγαλύτερες ροές μεταναστών Ο αριθμός των ατόμων που έρχονται από περιοχές εκτός των συνόρων της ΕΕ αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, γιατί το χάσμα ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες έχει μεγαλώσει και έχουν αυξηθεί οι τοπικές και 05 Ένας πόλος έλξης μεταναστών περιφερειακές συγκρούσεις στο κατώφλι της Ευρώπης και σε μακρινότερες περιοχές. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι ευκολότερες μετακινήσεις. Στις αρχές του αιώνα μας, ο ρυθμός καθαρής μετανάστευσης στην ΕΕ ήταν κατώτερος από 1 εκατομμύριο ετησίως. Σήμερα, όμως, ο μέσος ετήσιος αριθμός προσεγγίζει τα 1,75 εκατομμύρια. Οι στατιστικές για τις καθαρές μεταναστευτικές ροές, ωστόσο, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια απλή ένδειξη. Αποτυπώνουν τη διαφορά ανάμεσα στις νέες αφίξεις στην ΕΕ και τις αναχωρήσεις μονίμων κατοίκων. Δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στους οικονομικούς μετανάστες και άλλους νέους κατοίκους, όπως οι φοιτητές ή τα άτομα που έρχονται για μη οικονομικούς λόγους. Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Ένας πόλος έλξης μεταναστών Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα να ζει και να εργάζεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Αυτό είναι ένα από τα πιο χειροπιαστά οφέλη που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ από τη συμμετοχή των χωρών τους σ αυτή. Ορισμένοι, αξιοποίησαν το δικαίωμα αυτό μετακινούμενοι από φτωχότερες χώρες προς πλουσιότερες, γενικά σε χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης, για να ωφεληθούν από τους υψηλότερους μισθούς και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτό όμως δεν είναι μονόδρομος. Πολλοί Ευρωπαίοι επέλεξαν να ακολουθήσουν αντίστροφη πορεία, ιδίως μετά τη συνταξιοδότησή τους. Αφήνουν το τραχύ κλίμα της Βόρειας Θάλασσας ή της Βαλτικής για το ήπιο κλίμα των ακτών της Μεσογείου. Μέχρι πρόσφατα, σχετικά λίγοι πολίτες της ΕΕ πήγαιναν να ζήσουν σε άλλη χώρα. Όμως, μετά τις διευρύνσεις της ΕΕ το 2004 και το 2007, η οικονομική μετανάστευση από την Ανατολική προς τη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκε λόγω του χάσματος ευημερίας ανάμεσα στα φτωχότερα νέα κράτη μέλη και την υπόλοιπη Ένωση. Οι πλουσιότερες περιφέρειες της ΕΕ των 27 ήταν εννέα φορές πλουσιότερες από τις φτωχότερες και είχαν να καλύψουν και πολλές κενές θέσεις εργασίας. Μετανάστες από την Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής πήγαν στη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι Ρουμάνοι αναζήτησαν εργασία στην Ιταλία και στην Ισπανία για πολιτισμικούς και γλωσσικούς λόγους. Η τάση όμως αυτή επιβραδύνθηκε. Με την οικονομική κρίση του 2009 μειώθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις πλουσιότερες χώρες. Παράλληλα, μειώνεται και το χάσμα πλουσίων-φτωχών ανάμεσα στα παλαιά και τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που ενθαρρύνει τον επαναπατρισμό ορισμένων μεταναστών. Κάποιες χώρες της ΕΕ επέβαλαν αρχικά ορισμένους περιορισμούς στη ροή εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη, αλλά αυτοί οι προσωρινοί περιορισμοί σταδιακά παύουν να ισχύουν. Τα τελευταία έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων αδειών παραμονής αφορούσε μέλη οικογενειών μεταναστών που ήταν ήδη μόνιμοι κάτοικοι (περίπου 35 %) και ακολουθούσαν νέοι μετανάστες εργαζόμενοι (28 %) και οι φοιτητές (15 %). Από τα 18,5 εκατομμύρια υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, οι μεγαλύτερες ομάδες μεταναστών προέρχονται από την Τουρκία (2,3 εκατομμύρια), το Μαρόκο (1,7 εκατομμύρια), την Αλβανία (0,8 εκατομμύρια) και την Αλγερία (0,6 εκατομμύρια). Ο αριθμός των μεταναστών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό είναι μεγαλύτερος. Πολλοί μετανάστες αποκτούν την υπηκοότητα της χώρας υποδοχής τους και δεν εμφανίζονται πλέον στις στατιστικές.

8 Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η νόμιμη μετανάστευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων 06 Η νόμιμη μετανάστευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων ΕΕ χρειάζεται πρόσθετο εργατικό Η δυναμικό από το εξωτερικό. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι απολύτως απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Η ανάγκη αυτή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη τα επόμενα έτη, διότι ο πληθυσμός της ΕΕ γηράσκει και το εργατικό δυναμικό της συρρικνώνεται. Αυτή η γήρανση είναι μια μακροπρόθεσμη τάση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, παρά την αύξηση της ανεργίας κατά την οικονομική κρίση του Οι μετανάστες, και ιδίως οι ειδικευμένοι μετανάστες, θα συμβάλουν σημαντικά στη διατήρηση υψηλών επιπέδων απασχόλησης, καλύπτοντας ζωτικά απαραίτητες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση των συστημάτων συνταξιοδότησης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες που συνεχώς αυξάνονται. Η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει μόνο μερική λύση του προβλήματος. Πρέπει να αναζητηθούν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος της γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης του εργατικού δυναμικού. Ορισμένες άλλες λύσεις είναι η αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων και η ένταξη περισσότερων ατόμων, ιδίως γυναικών, στην αγορά εργασίας, διευκολύνοντας τον συνδυασμό της εργασίας με την οικογενειακή ζωή. Μπορεί επίσης να ενθαρρυνθεί η παράταση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων και μέσω της παροχής διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ανάληψη δράσης: τα πρώτα μέτρα Στο εσωτερικό της ΕΕ, κάθε κράτος μέλος καθορίζει τη δική του εθνική πολιτική για τη μετανάστευση. Είναι ελεύθερο να καθορίζει τις διαδικασίες εισόδου, τους τύπους των διαθέσιμων μορφών εργασίας για μετανάστες, τις χώρες καταγωγής τους και σε πόσους θα επιτρέψει να εισέλθουν στη χώρα. Όμως, οι ηγέτες της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει ότι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή προτεραιότητα και ότι οι χώρες τους αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Γι αυτό τον λόγο αποφάσισαν να συντονίσουν τα βασικά στοιχεία της μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτά περιλαμβάνουν τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη των μεταναστών και των οικογενειών τους στις οικονομικές και κοινωνικές δομές των τοπικών κοινωνιών. Έχουν επίσης εγκρίνει μια ενιαία μέθοδο αντιμετώπισης του μείζονος προβλήματος των λαθρομεταναστών: να εμποδίζουν την είσοδό τους και να αποπέμπουν τους λαθρομετανάστες και να συνεργάζονται στενότερα με τις χώρες διαμετακόμισης και τις χώρες καταγωγής τους. Όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σύνολο κοινών κανόνων για την επανασύνδεση οικογενειών. Οι κανόνες αυτοί επιτρέπουν στα άμεσα μέλη της οικογένειας, δηλαδή τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά του Ο πληθυσμός της ΕΕ γερνάει και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα βρεθεί το μελλοντικό εργατικό δυναμικό. Reporters

9 Corbis «Κυκλική μετανάστευση» σημαίνει ότι οι μετανάστες θα επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους για να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν. ζεύγους, να ενωθούν με έναν μετανάστη ο οποίος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε μια χώρα της ΕΕ επί τουλάχιστον ένα έτος. Η κάθε χώρα μπορεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του νόμου, εφόσον το επιθυμεί, ώστε να καλύπτονται και οι γονείς ενός μετανάστη και μεγαλύτερα ανύπαντρα παιδιά του. Ένας άλλος νόμος της ΕΕ ορίζει ότι μετά από πέντε χρόνια διαμονής σε μια χώρα, ένας νόμιμος μετανάστης μπορεί να υποβάλει αίτηση να υπαχθεί στο καθεστώς κατοίκου μακράς διαρκείας, γεγονός που του επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να αποκτήσει εργασία ή να λάβει επαγγελματική κατάρτιση σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Ορισμένες άλλες νομοθετικές πράξεις καθορίζουν κοινούς όρους αποδοχής φοιτητών και ερευνητών στην ΕΕ. Έλλειψη ειδικοτήτων Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν θέσει σε εφαρμογή εθνικά συστήματα για την προσέλκυση ειδικευμένων μεταναστών και ατόμων με υψηλό βαθμό ειδίκευσης σε ορισμένους τομείς. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν την τεχνολογία της πληροφορίας και τον τεχνικό σχεδιασμό στους οποίους δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικευμένοι πολίτες της ΕΕ, ώστε να καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η ΕΕ προσπαθεί να καθιερώσει ένα παρόμοιο σύστημα για ολόκληρη την Ένωση. Αυτό θα επέτρεπε την προσφορά δυνατότητας εισόδου με συνοπτικές διαδικασίες σε μετανάστες με υψηλό βαθμό ειδίκευσης, δηλαδή μιας άδειας παραμονής αναγνωρισμένης σε όλη την ΕΕ (μπλε κάρτα ΕΕ), ευνοϊκών όρων διαμονής και της δυνατότητας μετακίνησης από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, μετά από τα δύο πρώτα χρόνια διαμονής. Αμοιβαίες ωφέλειες Η ροή μεταναστών προς την ΕΕ είναι επωφελής και για τις χώρες καταγωγής τους. Οι εργαζόμενοι που εμβάζουν χρήματα στην πατρίδα τους συμβάλλουν σημαντικά στα εισοδήματα των οικογενειών και, έμμεσα, στα έσοδα του κράτους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία σε 07 ορισμένες χώρες της Δυτικής Αφρικής όπως η Γκάνα, η Σενεγάλη και το Μαλί. Η μετανάστευση στην Ευρώπη μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας μέσω της μείωσης της ανεργίας και της αποφόρτισης πιθανών κοινωνικών εντάσεων σ αυτές τις χώρες, ιδίως ανάμεσα στους άνεργους νέους. Ακόμη, οι μετανάστες που επιστρέφουν στη χώρα τους κομίζουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απέκτησαν και τις θέτουν στη διάθεση της πατρίδας τους. Η ΕΕ εξετάζει διάφορους τρόπους για την αποτροπή της «φυγής εγκεφάλων» ειδικευμένων εργαζομένων από τις φτωχές χώρες. Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι η «κυκλική μετανάστευση» που παρέχει στους μετανάστες τη δυνατότητα να έρχονται στην ΕΕ για να εργαστούν και να αναπτύξουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο για να διαθέσουν τις δεξιότητές τους στη χώρα τους. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν, εάν το επιθυμούσαν, να εργαστούν για ένα ακόμη διάστημα στην ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, οι μετανάστες έχουν συνήθως υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από αυτό της κοινωνίας που τους υποδέχεται. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ του 2007, το ποσοστό των υπηκόων των αναπτυγμένων χωρών που διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου είναι 20 %, έναντι σχεδόν 25 % των μεταναστών εργαζομένων. Εάν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν διαθέτουν μια υπεύθυνη και γερά εδραιωμένη πολιτική προσλήψεων, οι μετανάστες διατρέχουν τον κίνδυνο να εργάζονται σε θέσεις εργασίας που απαιτούν λιγότερα προσόντα από αυτά που απέκτησαν με την εκπαίδευσή τους, με αποτέλεσμα να απολέσουν τις δεξιότητές τους. Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η νόμιμη μετανάστευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων

10 Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Όχι στη μετανάστευση χωρίς κοινωνική ένταξη 08 Όχι στη μετανάστευση χωρίς κοινωνική ένταξη Η ανακάλυψη κρυφών ταλέντων Μια πορτογαλική μη κυβερνητική οργάνωση, η Ιησουητική Υπηρεσία Προσφύγων (JRS), διαπίστωσε ότι μετανάστες εργαζόμενοι, οι οποίοι παρακολουθούσαν μαθήματα γλώσσας που τους παρείχε, συχνά απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούσαν στα ακαδημαϊκά προσόντα τους. Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως στις οικοδομές, διέθεταν πτυχίο ιατρικής. Πολλοί μετανάστες, κυρίως από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία είχαν ειδίκευση γενικού παθολόγου, παιδιάτρου, χειρουργού και άλλων ειδικοτήτων. Σε συνεργασία με μια άλλη οργάνωση εθελοντών, το Ίδρυμα Calouste Gulbenkian, η JRS έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών των ιατρών. Η διαδικασία περιλάμβανε μαθήματα στην ιατρική σχολή, πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία, συμμετοχή σε εξετάσεις και την εγγραφή στον πορτογαλικό ιατρικό σύλλογο. Έτσι, περισσότεροι από εκατό από αυτούς τους ιατρούς ασκούν σήμερα επίσημα το ιατρικό επάγγελμα σε όλη την Πορτογαλία. ια επιτυχημένη μεταναστευτική πολιτική απαιτεί στρατηγι- Μ κές πραγματικής ένταξης. Οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν ένα σύνολο κοινών αρχών για την ενσωμάτωση μεταναστών από χώρες εκτός της Ένωσης. Οι αρχές αυτές αναγνωρίζουν ότι η ενσωμάτωση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που συνεπάγεται μια εποικοδομητική σχέση μεταξύ μεταναστών και του τοπικού πληθυσμού, με στόχο την οικοδόμηση αμοιβαίου σεβασμού και ανοχής. Όμως, η μετανάστευση έχει και μια πρακτική πλευρά. Σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι χώρες της ΕΕ παρέχουν στους μετανάστες μαθήματα γλώσσας, τους βοηθούν να βρουν εργασία και στέγη, παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά τους και πρόσβαση στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την επανειδίκευση ενηλίκων εργαζομένων, μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων και την προώθηση της απασχόλησης για τις μετανάστριες. Οι μετανάστες επιχειρηματίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και έχουν ιδέες για νέα προϊόντα. Van Parys Media

11 Οι γυναίκες από κοινότητες μεταναστών ενσωματώνονται στο εργατικό δυναμικό. Corbis Οι χώρες της ΕΕ παρέχουν επίσης μαθήματα αγωγής του πολίτη, συνήθως στη γλώσσα των μεταναστών, ώστε να εξοικειωθούν με τo νομικό, διοικητικό και πολιτισμικό πλαίσιο της νέας χώρας υποδοχής τους. Έμφαση στα παιδιά και τους νέους Η εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν βασικά εργαλεία που βοηθούν τους μετανάστες να αξιοποιήσουν πλήρως τις επαγγελματικές τους δυνατότητες και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Αυτό αναγνωρίζεται από τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ. Τα παιδιά των μεταναστών και οι νέοι συχνά έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στο σχολείο σε σχέση με τους άλλους μαθητές. Γι αυτό τον λόγο, καταβάλλονται πρόσθετες προσπάθειες, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν επίσης πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να βοηθήσουν ομάδες νέων από τις κοινότητες μεταναστών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για να ενταχθούν ευκολότερα στην κοινωνία και σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Αμοιβαίος σεβασμός και ανοχή 09 Ο βασικός στόχος της ενσωμάτωσης είναι η οικοδόμηση αμοιβαίου σεβασμού και ανοχής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια συνεκτική κοινωνία μέσα στα σαφή όρια που καθορίζουν ο νόμος και οι κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό είναι να αντιληφθούν καλύτερα οι τοπικές κοινωνίες πόσο πολύ συμβάλλουν οι μετανάστες στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ και στην πολιτισμική ποικιλομορφία της. Οι μετανάστες επιχειρηματίες, παραδείγματος χάρη, δημιουργούν θέσεις εργασίας και συχνά παράγουν ιδέες για νέα προϊόντα, ευελιξία και παροχή πραγματικής γνώσης σε ομάδες πελατών σε μια ολοένα και περισσότερο διαφοροποιούμενη αγορά. Πολλές χώρες της ΕΕ διαθέτουν προγράμματα στήριξης επιχειρηματιών οι οποίοι προέρχονται από κοινότητες μεταναστών και εθνικών μειονοτήτων. Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Όχι στη μετανάστευση χωρίς κοινωνική ένταξη Μια μικρή πρωτοβουλία με τεράστιο αντίκτυπο Ένα πρόγραμμα της ιταλικής πόλης του Τορίνου, με ετήσιο προϋπολογισμό μόλις ευρώ, βοήθησε να δημιουργηθούν σχεδόν 500 νέες επιχειρήσεις από μετανάστες την περίοδο από το 2000 έως το Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις ήταν στους κλάδους των κατασκευών και των υπηρεσιών. Το ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων επί δύο έτη υπερέβαινε το 85 %. Το πρόγραμμα αυτό, η διαχείριση του οποίου ασκείται από το τοπικό γραφείο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CNA), παρείχε ένα φάσμα υπηρεσιών για τη βελτίωση επιχειρήσεων που ανήκουν σε μετανάστες και των διαχειριστικών ικανοτήτων τους, της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, και βοηθούσε μετανάστες να αντεπεξέλθουν στις τοπικές νομικές, διοικητικές και φορολογικές απαιτήσεις. Παρείχε επίσης συμβουλές σε θέματα ασφάλειας και συμβάσεων και μαθήματα επιχειρηματικότητας στα ιταλικά. Η επιτυχία του προγράμματος είχε σαν αποτέλεσμα να επεκταθεί η εφαρμογή του σε ολόκληρη τη χώρα, εφόσον 25 επαρχιακά γραφεία της CNA σε όλη την Ιταλία παρέχουν παρόμοια προγράμματα.

12 Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Μείωση της παράνομης μετανάστευσης 10 Σκάφος της ισπανικής ακτοφυλακής εντοπίζει αλιευτικό με μετανάστες κοντά στις Κανάριες Νήσους. μείωση της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η αποτελεί προτεραιότητα. Εξαιτίας της φύσης του φαινομένου, δεν υπάρχουν ακριβή αριθμητικά στοιχεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες κατανεμημένοι σε όλη την ΕΕ. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο αριθμός τους είναι ακόμη μεγαλύτερος. Οι περισσότεροι παράνομοι μετανάστες βρίσκουν εργασία στους τομείς των κατασκευών, της γεωργίας, της οικιακής εργασίας, της καθαριότητας και της τροφοδοσίας. Οι χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει κανόνες για να αντιμετωπίσουν την επίπτωση της διαθεσιμότητας παράνομης εργασίας σε σχέση με την προσέλκυση παράνομων μεταναστών. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα, επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες και υποχρέωση των εθνικών αρχών να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους επιθεώρησης εργασίας. Κάθε έτος, οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ συλλαμβάνουν περίπου παράνομους μετανάστες στην επικράτειά τους. Το 40 % περίπου αυτών των Μείωση της παράνομης μετανάστευσης UNHCR μεταναστών επαναπροωθούνται στις χώρες καταγωγής τους ή στη χώρα μέσω της οποίας ταξίδεψαν στην ΕΕ. Εικόνες λαθρομεταναστών στοιβαγμένων σε σαπιοκάραβα που κάνουν επικίνδυνα ταξίδια από την Αφρική στην Ευρώπη αποτυπώνονται στα πρωτοσέλιδα και έχουν γίνει σύμβολο του φαινομένου. Αν και τα ταξίδια αυτά αφορούν μια μικρή μειοψηφία αυτών που εισέρχονται παράνομα στην ΕΕ, απαιτείται μεγάλη κοινή προσπάθεια από τις υπηρεσίες ακτοφυλακής και το πολεμικό ναυτικό των χωρών της ΕΕ για να σταματήσουν την εισροή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σώσουν ζωές που κινδυνεύουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί κέντρα υποδοχής μεταναστών οι οποίοι καταφθάνουν παράνομα στην Ελλάδα, τη Μάλτα, την Ιταλία και την Ισπανία. Αποτελεσματικότεροι συνοριακοί έλεγχοι Οι περισσότεροι μετανάστες που ζουν παράνομα στην ΕΕ προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ και εισέρχονται νόμιμα στην ΕΕ με άδειες εισόδου μικρής διαμονής, αλλά παραμένουν στην Ένωση για οικονομικούς λόγους όταν λήξει η θεώρηση εισόδου τους («υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής»). Το καλύτερο σημείο αναχαίτισης της παράνομης μετανάστευσης, λοιπόν, είναι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Τα σύνορα αυτά έχουν αποκτήσει διπλή σημασία μετά την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων, και κατά συνέπεια των συνοριακών ελέγχων στο εσωτερικό της ΕΕ. Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στην ΕΕ, οι παράνομοι Οι κοινές προσπάθειες παράγουν αποτελέσματα Ο Frontex είναι ο οργανισμός που προωθεί την επιχειρησιακή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της. Το 2008 συντόνισε περισσότερες από 25 κοινές δράσεις στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και σε αεροδρόμια της ΕΕ. Ο Frontex δημιούργησε μια κοινοπραξία εξοπλισμού ο οποίος είναι στη διάθεση των κρατών μελών της ΕΕ και περιλαμβάνει περισσότερα από 100 πλοία, 20 αεροσκάφη, 25 ελικόπτερα και εκατοντάδες στοιχεία εξοπλισμού για συνοριακούς ελέγχους. Περισσότεροι από 600 συνοριοφύλακες είναι σε άμεση ετοιμότητα δράσης, εάν εκδηλωθεί έκτακτη κρίση σε συγκεκριμένα σύνορα. Κατά τις κοινές επιχειρήσεις του στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό, μεταξύ της ακτής της Δυτικής Αφρικής και των ισπανικών Καναρίων Νήσων, αναχαιτίστηκαν περίπου παράνομοι μετανάστες που επαναπροωθήθηκαν στα σημεία απ όπου είχαν αναχωρήσει. Στις κοινές περιπολίες του Frontex μεταξύ των ακτών της Αφρικής και των Καναρίων Νήσων συμμετείχαν πλοία και αεροσκάφη από την Ισπανία και αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ. Στις περιπολίες αυτές έλαβαν επίσης μέρος η Σενεγάλη και η Μαυριτανία.

13 Εξάρθρωση πανευρωπαϊκού δικτύου διακίνησης λαθρομεταναστών Σε μία μόνο ημέρα τον Ιούνιο του 2008, οι αστυνομικές αρχές εννέα χωρών της ΕΕ συνέλαβαν 75 άτομα για τα οποία υπήρχαν υπόνοιες ότι ανήκαν σε κύκλωμα διακίνησης λαθρομεταναστών. Η επιχείρηση ήταν μία από τις μεγαλύτερες στο είδος της και πήραν μέρος σ αυτήν περισσότεροι από αστυνομικοί. Την επιχείρηση συντόνισε η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, η Europol. Στόχος της επιχείρησης ήταν ένα δίκτυο δουλεμπόρων κυρίως ιρακινής καταγωγής (εξ ου και η κωδική ονομασία «Επιχείρηση Βαγδάτη») που μετέφεραν στην Ευρώπη λαθρομετανάστες από το Αφγανιστάν, την Κίνα, την Τουρκία, το Μπαγκλαντές και το Ιράκ. Η Europol είχε την υπόνοια ότι κάθε λαθρομετανάστης κατέβαλλε στους εμπόρους περίπου ευρώ. Παράλληλα, η Eurojust, η υπηρεσία δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ, βοήθησε να εκδοθούν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τις διωκτικές αρχές μιας χώρας να επιτυγχάνουν τη σύλληψη ενός υπόπτου εγκληματικών πράξεων σε μια άλλη χώρα. μετανάστες μπορούν να μετακινούνται ανεξέλεγκτα σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η προφανής λύση είναι να διενεργούνται αυστηρότεροι έλεγχοι στα επίσημα σημεία εισόδου. Αυτό βέβαια είναι εύκολο στα λόγια αλλά δύσκολο στην πράξη. Ήδη κάθε χρόνο απαγορεύεται η είσοδος στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπου άτομα από χώρες εκτός της ΕΕ, διότι υπάρχει υποψία ότι είναι δυνητικοί παράνομοι μετανάστες. Η ΕΕ χρηματοδοτεί τα κράτη μέλη της που είναι χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία έχουν τη βασική ευθύνη για τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ένωσης, έτσι ώστε να διασφαλίσει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων. Στόχος της ΕΕ είναι να χαράξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των συνόρων που θα διευκολύνει την είσοδο των νόμιμων τουριστών και των άλλων επισκεπτών μικρής διαμονής. Λαμβάνονται επίσης μέτρα αποτροπής της παράνομης εισόδου μεταναστών στην ΕΕ με τη βοήθεια της τεχνολογίας της πληροφόρησης και βιομετρικών στοιχείων (π.χ. αποτυπωμάτων) για την ταυτοποίησή τους. Όμως, αυτά είναι σχέδια μακροπρόθεσμης προοπτικής. Αποτελεσματικός επαναπατρισμός, αλλά με ανθρώπινο τρόπο Η επαναπροώθηση παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους είναι μείζον ζήτημα. Η Ένωση έχει διαπραγματευθεί συμφωνίες επαναπροώθησης με αρκετές χώρες καταγωγής ή χώρες διαμετακόμισης. Μια αποφασιστική αλλά δίκαιη πολιτική επαναπροωθήσεων αποτελεί τον απαραίτητο ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Προβλέπει την εθελούσια αποχώρηση παρά τη βίαιη επιστροφή, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όταν αποπέμπουν ανθρώπους πίσω στις χώρες καταγωγής τους, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εγγυώνται την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και ότι δεν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των επαναπατριζόμενων. Σ αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα της έφεσης. Η ΕΕ επιθυμεί επίσης να συνεργαστεί με ορισμένες χώρες καταγωγής με στόχο τη δημιουργία μιας τακτικής και σταθερής βάσης για νόμιμη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοβαρές συνέπειες Οι μετανάστες που εισέρχονται στην ΕΕ από παράνομα χερσαία και θαλάσσια περάσματα ή αυτοί που αποκτούν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα συχνά αφήνονται έρμαια εγκληματικών οργανώσεων όπως τα δίκτυα διακίνησης λαθρομεταναστών, συμμορίες εκβιαστών, μεσάζοντες που έχουν διασυνδέσεις με τη μαύρη οικονομία και οι δουλέμποροι. Μερικές φορές μάλιστα εξακολουθούν να είναι όμηροι αυτών των εγκληματιών και μετά την άφιξή τους στην ΕΕ. 11 Οι χώρες της ΕΕ εντείνουν την αστυνομική συνεργασία μεταξύ τους για την καταπολέμηση αυτών των εγκληματιών. Προσπαθούν επίσης με διάφορα μέσα να καταστήσουν την παράνομη μετανάστευση λιγότερο ελκυστική. Ένας από τους τρόπους για να το πετύχουν είναι η θέσπιση νομοθετικών μέτρων κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομους μετανάστες χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή κοινωνική πρόνοια και, συχνά, με αμοιβή χαμηλότερη από το κατώτατο ημερομίσθιο. Η «απασχόληση» αυτού του είδους δίνει περιθώρια για επικρίσεις, που σε πολλές περιπτώσεις είναι αθεμελίωτες, ότι οι μετανάστες κλέβουν τις δουλειές από τους ευρωπαίους πολίτες. Μια άλλη σοβαρή συνέπεια της παράνομης μετανάστευσης είναι η αρνητική επίπτωση που έχει στους πραγματικούς πρόσφυγες και στους αιτούντες άσυλο οι οποίοι φθάνουν στην ΕΕ. Ορισμένες φορές, οι παράνομοι μετανάστες υποβάλλουν ανυπόστατες αιτήσεις για χορήγηση ασύλου και του καθεστώτος του πρόσφυγα, με αποτέλεσμα να επιβραδύνουν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των ατόμων που έχουν πραγματική ανάγκη από προστασία. Η καταχρηστική εκμετάλλευση του συστήματος ασύλου με αυτό τον τρόπο ενισχύει και την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι πολλά άτομα που ζητούν βάσιμα άσυλο μπορεί να είναι οικονομικοί μετανάστες που προσπαθούν να διεισδύσουν στην ΕΕ με ψεύτικα προσχήματα.. Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Μείωση της παράνομης μετανάστευσης

14 Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Καθήκον προστασίας του ασύλου 12 Shutterstock Ενώ η μετανάστευση είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, δεν ισχύει πάντοτε το ίδιο για όσους ζητούν άσυλο για να διαφύγουν την καταδίωξη, τον πόλεμο και τις συγκρούσεις. Συν τοις άλλοις, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν καθήκον να τους προστατεύουν, διότι έτσι ορίζουν ο δικός της Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλες διεθνείς πράξεις στις οποίες περιλαμβάνεται και η Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων. Επιπλέον, ο αριθμός των ατόμων που ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρός σε σύγκριση με τον αριθμό των νόμιμων ή παράνομων μεταναστών. Οι αριθμοί αυξήθηκαν το διάστημα από το 1999 έως το 2003 κυρίως λόγω των γεγονότων στο Κοσσυφοπέδιο, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, αλλά στη συνέχεια μειώθηκαν. Όμως, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο δεν είναι ισομερώς κατανεμημένος στις 27 χώρες της ΕΕ. Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και του μικρού μεγέθους τους, η Κύπρος και η Μάλτα δέχονται δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως και η Σουηδία, στην οποία υποβάλλουν κατά προτίμηση αίτηση ασύλου οι πρόσφυγες από το Ιράκ, διότι εφαρμόζει πιο ανεκτική πολιτική. Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο προέρχονται από το Ιράκ, τη Ρωσία, το Πακιστάν, τη Σερβία, τη Σομαλία, το Αφγανιστάν, την Τουρκία, το Ιράν και την Κίνα. Ένα πρώτο σύνολο κανόνων Η ΕΕ εξέδωσε ένα σύνολο κανονισμών και νόμων για το άσυλο από το 1999 Καθήκον προστασίας του ασύλου έως το Όλες αυτές οι διατάξεις έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν παρόμοιους όρους και παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας στους πρόσφυγες τις αιτήσεις ασύλου των οποίων εξετάζουν. Αφορούν επίσης τη δίκαιη και επαρκή αντιμετώπιση των ατόμων που απορρίπτονται οι αιτήσεις τους. Η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει ακόμη διατάξεις που ορίζουν ποια χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη να εξετάσει μια αίτηση ασύλου. Αυτή θα μπορούσε να είναι η πρώτη χώρα εισόδου ενός ατόμου που ζητεί άσυλο, η χώρα η οποία εξέδωσε τη θεώρηση εισόδου του, η χώρα στην οποία βρίσκεται ο αιτών άσυλο ή η χώρα στην οποία το άτομο αυτό έχει κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Οι αρχές λαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα των ατόμων που ζητούν άσυλο με στόχο να αποτρέψουν αυτούς που ζητούν άσυλο να υποβάλουν ταυτόχρονα αιτήσεις σε περισσότερες χώρες της ΕΕ ή να υποβάλουν και δεύτερη αίτηση σε άλλο κράτος της ΕΕ, αφού απορριφθεί η πρώτη αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα («αναζήτηση ευνοϊκότερου κράτους υποδοχής»). Άλλες διατάξεις της ΕΕ καθορίζουν κοινά πρότυπα διαδικασίας για τον χειρισμό υποθέσεων ασύλου και κοινά κριτήρια χορήγησης ασύλου. Θεσπίζουν επίσης τους όρους που διέπουν τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων (μπορούν να εργαστούν; τι πρόσβαση έχουν στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης; λαμβάνουν χρηματική βοήθεια; λαμβάνουν βοήθεια σε είδος;). Ένας χωριστός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζουν καταστάσεις ταυτόχρονης άφιξης μεγάλου αριθμού ατόμων που έχουν ανάγκη προσωρινής προστασίας. Επίσης, το 2000, η ΕΕ δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την υποστήριξη και τη βελτίωση των προσπαθειών των κρατών μελών να χειρίζονται τις αιτήσεις ασύλου με δίκαιο, αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. Μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος της προστασίας Στην πράξη, ωστόσο, αυτοί οι νόμοι παρέχουν σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μεγάλη διακριτική ευχέρεια ως προς τον τρόπο εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα να είναι διαφορετική η αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο. Στόχος μας σήμερα είναι να δημιουργηθεί ένα πραγματικά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που θα εγγυάται την ίδια μεταχείριση για όσους ζητούν άσυλο και το ίδιο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βελτίωση των κοινών προτύπων προστασίας, με την αύξηση της συνεργασίας στην πράξη ανάμεσα στις αρμόδιες για θέματα ασύλου εθνικές υπηρεσίες και την ενίσχυση της αλληλεγγύης ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών. Θα δίνεται επίσης προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων ευάλωτων ομάδων προσφύγων, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά. Νέες αιτήσεις ασύλου, (EU-27) Πηγή: Eurostat.

15 Aν και η μετανάστευση είναι ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η ανάγκη για περισσότερο συντονισμένη και κοινή δράση. Η ύπαρξη της ενιαίας αγοράς της ΕΕ καθιστά απαραίτητη την ενιαία δράση των κρατών μελών της σε ορισμένους τομείς. Σ αυτές περιλαμβάνεται η διασφάλιση των ίδιων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους αλλοδαπούς κατοίκους μιας χώρας με αυτά που έχουν οι πολίτες της ΕΕ όταν εγκαθίστανται σε μια άλλη χώρα. Η κατάργηση των συνόρων στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς σημαίνει ότι η ΕΕ και τα μέλη της πρέπει να βοηθούν τις χώρες εκείνες που έχουν μεγάλη ευθύνη να ελέγχουν τις αφίξεις και αναχωρήσεις στα εξωτερικά της σύνορα. Οι μονομερείς αποφάσεις μιας χώρας της ΕΕ, παραδείγματος χάρη να χορηγεί αμνηστία και να νομιμοποιεί την παραμονή παράνομων μεταναστών, θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες των γειτονικών χωρών να ανακόψουν την παράνομη μετανάστευση. Συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διαμετακόμισης Η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής ή διέλευσης των μεταναστών είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στενότερη συνεργασία μπορεί να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν, να αξιολογούν, να εποπτεύουν και να διαχειρίζονται τις ροές μεταναστών προς το συμφέρον τόσο των 13 Καταμερισμός ευθυνών ευρωπαϊκών όσο και των συνεργαζόμενων χωρών εκτός της ΕΕ. Το 2005, η ΕΕ πρόβαλε ως συνολικό πλαίσιο την παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης. Είναι μια συνολική στρατηγική που εντάσσει διάφορους τομείς σε ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής το οποίο καλύπτει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ανάπτυξης και μετανάστευσης. Τα τρία βασικά θέματα είναι η νόμιμη μετανάστευση, η μετανάστευση και ανάπτυξη και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Στο αρχικό στάδιο, οι δράσεις που αναλαμβάνονταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσέγγισης εστιάζονταν στην Αφρική και στη Μεσόγειο και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στις ανατολικές και νοτιοανατολικές γειτονικές περιοχές της ΕΕ. Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Καταμερισμός ευθυνών Η ΕΕ χρηματοδοτεί εξοπλισμό με σκοπό τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων π.χ. οχήματα για την πολωνική συνοριοφυλακή. Polish Border Guard

16 Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Καταμερισμός ευθυνών 14 Χρηματοδοτική αλληλεγγύη Οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών της ΕΕ είναι μερικές φορές αναγκασμένες να ασκούν καθήκοντα από τα οποία επωφελούνται όλα τα άλλα κράτη μέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, οι νότιες και οι ανατολικές χώρες προστατεύουν και τα σύνορα των βόρειων και δυτικών χωρών της ΕΕ. Ως ένδειξη αλληλεγγύης, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν να μοιραστούν ορισμένες δαπάνες γι αυτό τον λόγο, δημιουργώντας τέσσερα ταμεία της ΕΕ με ενοποιημένο προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 4 δισεκατ. ευρώ για την περίοδο Το μεγαλύτερο από αυτά είναι το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων με προϋπολογισμό 1,8 δισεκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με βάση τη σχετική επιβάρυνση της καθεμίας για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την πολιτική θεωρήσεων εισόδου. Τα χρήματα της ΕΕ συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των υποδομών διέλευσης των συνόρων, του εξοπλισμού μεταφορών των συνοριακών φυλάκων καθώς και των ενεργειών κατάρτισης και της επένδυσης στην τεχνολογία. Το Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών βοηθάει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενσωμάτωση μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το Ταμείο προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο ανάμεσα στους μετανάστες και τους τοπικούς πληθυσμούς. Παρέχει επίσης μαθήματα γλώσσας και διδάσκει στους μετανάστες πώς να προσαρμόζονται στον τρόπο ζωής και στις συνθήκες εργασίας στο νέο τους περιβάλλον. Με προϋπολογισμό 676 εκατ. ευρώ, το Ταμείο Επιστροφών στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ να βελτιώσουν τη διαχείριση του συστήματος επαναπροώθησης και επανεγκατάστασης παράνομων μεταναστών. Χορηγεί ειδική ενίσχυση για τις ευάλωτες ομάδες ατόμων και καλύπτει τα έξοδα επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων των συνοδών, του ιατρικού προσωπικού και των διερμηνέων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, με προϋπολογισμό 628 εκατ. ευρώ για την περίοδο , προσπαθεί να επεκτείνει την ικανότητα των συστημάτων ασύλου των χωρών της ΕΕ. Στηρίζει επίσης τις προσπάθειες εγκατάστασης προσφύγων και ατόμων που ζητούν άσυλο σε μακροπρόθεσμη βάση και την πιο ισόρροπη κατανομή προσφύγων και αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον Η μετανάστευση είναι και θα συνεχίσει να είναι μία από τις 10 βασικές πηγές ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών. Είναι, λοιπόν, προς το συμφέρον της ΕΕ και των κρατών μελών της να αποδείξουν ότι χαράζουν μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση της μετανάστευσης προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών της ΕΕ, των πολιτών, των μεταναστών και των χωρών καταγωγής τους και παράλληλα να αντιμετωπίζουν αποφασιστικά τις αρνητικές πτυχές της, και ιδίως τις παράνομες εισροές μεταναστών. Οι ηγέτες της ΕΕ ανταποκρίνονται σ αυτές τις ανησυχίες. Σε σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου 2008, ενέκριναν ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αυτό αποτελεί τη βάση μιας κοινής στρατηγικής που επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να συνεργάζονται για μια θετική και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και να τηρούν μια γενική γραμμή στον αυξανόμενο αριθμό των κοινών κανόνων και στρατηγικών. Στο πλαίσιο αυτού του συμφώνου, οι ηγέτες της ΕΕ προσυπέγραψαν πέντε πολιτικές δεσμεύσεις. Η αντιμετώπιση της νόμιμης μετανάστευσης θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις ικανότητες υποδοχής του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Ενθαρρύνεται η ενσωμάτωση των μεταναστών. όι παράνομοι μετανάστες θα επαναπατρίζονται στη χώρα καταγωγής ή θα επαναπροωθούνται στη χώρα διαμετακόμισής τους. Θα ενισχυθούν οι συνοριακοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Θα δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Η Ένωση θα επιδιώξει τη συνεργασία των χωρών καταγωγής και διαμετακόμισης των μεταναστών για να προωθήσει τα αμοιβαία οφέλη της μετανάστευσης (να αποτρέπεται η «φυγή εγκεφάλων», να ρυθμιστεί η ελεγχόμενη κυκλική μετανάστευση και να επεκταθεί η βοήθεια για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών).

17 15 Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία Περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία Ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει αναλυτικότερα στοιχεία για τη μετανάστευση και το άσυλο στις ακόλουθες διευθύνσεις: ec.europa.eu/justice_home/index_en.htm και europa.eu/pol/justice/index_el.htm Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ένα Handbook on integration for policy-makers and practitioners, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/ handbook_2007_el.pdf Ο Frontex έχει τον δικό του διαδικτυακό τόπο στη διεύθυνση: frontex.europa.eu

18 Μια ευκαιρία και THE μια EU πρόκληση IN THE WORLD Επικοινωνήστε TRADE HELPS με GROWTH την ΕΕ 16 Επικοινωνήστε με την ΕΕ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες διατίθενται από τον δικτυακό τόπο Europa: europa.eu ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδες τοπικά κέντρα πληροφοριών της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο: europedirect.europa.eu ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στα ερωτήματά σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία τηλεφωνικά, με ατελή κλήση, στον αριθμό [ή πληρώνοντας την κλήση, εφόσον βρίσκεστε εκτός ΕΕ, στον αριθμό ], ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του δικτυακού τόπου: europedirect.europa.eu ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Οι εκδόσεις για την ΕΕ είναι προσιτές απλώς με ένα κτύπημα πλήκτρου στον ιστοχώρο του βιβλιοπωλείου της ΕΕ: bookshop.europa.eu Για πληροφορίες και δημοσιεύματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ελληνικά, μπορείτε να απευθυνθείτε: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Aντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασιλίσσης Σοφίας Αθήνα/Athens ΕΛΛΑΔΑ/GREECE Τηλ Δικτυακός τόπος: ec.europa.eu/ellada/ Αντιπροσωπεία στην Κύπρο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λεωφ. Βύρωνος Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS Τηλ Δικτυακός τόπος: ec.europa.eu/cyprus ΓΡΑΦΕΙA ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Γραφείο για την Ελλάδα Λεωφόρος Αμαλίας Αθήνα/Athens ΕΛΛΑΔΑ/GREECE Τηλ Δικτυακός τόπος: Γραφείο Πληροφοριών Κύπρου Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λεωφ. Βύρωνος Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS Τηλ Δικτυακός τόπος: Επίσης, άλλες πηγές πληροφόρησης για την ΕΕ στην Κύπρο είναι οι εξής: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου Οδός Προεδρικού Μεγάρου Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS Τηλ Δικτυακός τόπος: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης στη Λευκωσία Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου Οδός Προεδρικού Μεγάρου Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS Europe Line: Δικτυακός τόπος: eicy.eu/europedirect Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης στη Λεμεσό Δήμος Αμμοχώστου Λεωφόρος Μακαρίου Γ Λεμεσός ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS Europe Line: Δικτυακός τόπος: eicy.eu/europedirect Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει Αντιπροσωπείες και σε άλλα μέρη του κόσμου

19 Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010) Υποψήφιες για προσχώρηση χώρες

20 THE EU IN THE WORLD TRADE HELPS GROWTH EL Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν πόλος έλξης εκατομμυρίων Η μεταναστών. Οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται νόμιμα, ορισμένοι όμως όχι. Η μετανάστευση αποτελεί και ευκαιρία και πρόκληση για την Ευρώπη. Οι νόμιμοι μετανάστες είναι απαραίτητοι για να καλυφθούν οι ελλείψεις της ΕΕ σε εργατικό δυναμικό, διότι ο πληθυσμός της ίδιας της ΕΕ γηράσκει και το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται. Όμως, η ΕΕ πρέπει να αναχαιτίσει την παράνομη μετανάστευση και να συνεργαστεί με άλλες χώρες για να ρυθμίσει την εκούσια επιστροφή των παράνομων μεταναστών. Η ΕΕ έχει επίσης καθήκον να προστατεύει αυτούς που πράγματι ζητούν άσυλο για να διαφύγουν τον διωγμό ή τη σοβαρή κακοποίηση. Στόχος των ευρωπαίων ηγετών είναι να χαράξουν μια κοινή στρατηγική, να βοηθήσουν κάθε χώρα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Γι αυτό τον λόγο, έχουν εγκρίνει ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το Άσυλο. NA EL-C ISSN ISBN

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Άννα Τριανταφυλλίδου, Δανάη Αγγελή, Αγγελική Δημητριάδη Παράτυπη Μετανάστευση/ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε.

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προς την Ελλάδα για την Προεδρία της Ε.Ε., Ιανουάριος-Ιούνιος 2014 Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια διαμένοντες χωρίς χαρτιά: Το «καταραμένο απόθεμα» των ευρωπαϊκών πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου

Μακροχρόνια διαμένοντες χωρίς χαρτιά: Το «καταραμένο απόθεμα» των ευρωπαϊκών πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου Μακροχρόνια διαμένοντες χωρίς χαρτιά: Το «καταραμένο απόθεμα» των ευρωπαϊκών πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου Ανδρέας Χ. Τάκης Επικ. Καθηγητής Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία; Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη

Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία; Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη , pas de pas d papiers,sažd em sažde? Se Keine Papiere t? Keine Papi, no G.P?Νο I. Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία;, no G. sanida in sanidad? si Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι;

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Nοέμβριος 2014 Περίπου ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 ετών

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη για φροντίδα και βοήθεια Λένε

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΚΥΠΡΟΣ Περιεχόμενα Λευκωσία Φεβρουάριος 2014 Αντιπροσωπεία στην Κύπρο της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Τ.Θ. 21642 1590 Λευκωσία www.unhcr.org.cy Η αποστολή μας 4 Ποιος είναι πρόσφυγας; 5 Γιατί οι πρόσφυγες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα