Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ EDUCAZIONE PERMANENTE 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ EDUCAZIONE PERMANENTE 1"

Transcript

1 DOMENICA MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ EDUCAZIONE PERMANENTE 1 Στον E. T. Διαφέρουμε στα μικροπράγματα που γνωρίζουμε είμαστε όλοι ίδιοι στην απέραντη άγνοιά μας (Karl Popper, Conjectures and Refutations, 1963) 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λεγόμενη «δια βίου μάθηση» με άλλους όρους «διαρκής» ή «συνεχιζόμενη εκπαίδευση» ή/και «εκπαίδευση ενηλίκων» 2, αποτελεί προσφιλές θέμα εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται συζήτηση για τη δια βίου μάθηση: σχετικά ινστιτούτα ιδρύθηκαν ανά την επικράτεια, ειδικές ιστοσελίδες δημιουργήθηκαν στο διαδίκτυο, ενώ το 2009 ο συγκεκριμένος προσδιορισμός προστέθηκε στην ονομασία του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο μετονομάστηκε σε «Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». Θετικές λοιπόν οι πρωτοβουλίες, ικανή η αρωγή ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη διάχυση της δια βίου εκπαίδευσης στη χώρα, σημαντικές επίσης οι επιστημονικές εκδόσεις, όπως είναι το περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ελλιπείς παραμένουν ωστόσο οι γνώσεις μας γύρω από τη δια βίου μάθηση, ειδικά λόγω της έλλειψης 1 To έτος , το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο προώθησης της πολυγλωσσίας και των «λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών», αποφάσισε την εισαγωγή των Ιταλικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, αναθέτοντας παράλληλα στη Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης τη λήψη πρωτοβουλιών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών με αντίστοιχους οργανισμούς της Ιταλίας. Οι προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν, λόγω κυρίως των έκτοτε συνεχιζόμενων ανακατατάξεων στην Παιδεία. Με το παρόν άρθρο ανακοινώνω τα πάντα επίκαιρα, όπως πιστεύω συμπεράσματα της έρευνας που διεξήγαγα τότε, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος της Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και ευχαριστώ Τα Εκπαιδευτικά, αυτό το μάχιμο και φιλόξενο βήμα για την Παιδεία, για την πρόθυμη δημοσίευσή τους. 2 Όπως μας πληροφορεί ένας Έλληνας ειδικός μελετητής (Κόκκος 2007: 47), οι έννοιες «διαρκής εκπαίδευση», «δια βίου μάθηση» και «εκπαίδευση ενηλίκων» στο παρελθόν θεωρούνταν ταυτόσημες, ενώ και σήμερα χρησιμοποιούνται συγχρόνως, ενίοτε με κάποια σύγχυση. Εμείς ωστόσο προτιμήσαμε αυτή τη λύση, κατ οικονομία του λόγου. Για την ακρίβεια ωστόσο διευκρινίζουμε ότι η σχετική βιβλιογραφία χωρίζει πλέον τους εκπαιδευόμενους σε τρεις ηλικιακές ζώνες: 6-24 ετών, ετών και άνω των 60 ετών (Anonuevo, Ohsako & Mauch 2001). 277

2 πληροφοριακών εκδόσεων και περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Το έλλειμμα γίνεται ακόμη πιο αισθητό, αν σκεφτεί κανείς ότι ο συγκεκριμένος χώρος συναρτάται άμεσα με βασικές έννοιες της σύγχρονης εκπαίδευσης, όπως η αριστεία και η αξιολόγηση της γνώσης. Οι κατηγορίες αυτές εμπίπτουν πλέον στο συλλογικό κεκτημένο των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών και συνδέονται άρρηκτα με ζητήματα, όπως είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση, η πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση και η διαρκής επαγγελματική επιμόρφωση, τα οποία τώρα τελευταία αναδεικνύονται και ως φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, με επιτακτική την ανάγκη επίλυσής τους. Χρήσιμη γνώση μπορεί να αντληθεί από την παρατήρηση του θεσμού της δια βίου μάθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών, βεβαίως των αγγλοσαξονικών, οι οποίες και καθιέρωσαν τον ορισμό Longlife Learning (για τη Μεγάλη Βρετανία βλ. π.χ. Bell 1996). Αλλά, και η πολυετής εφαρμογή του θεσμού σε χώρες με παρόμοιες με την Ελλάδα κοινωνικές και πολιτισμικές προδιαγραφές, όπως η Ιταλία, ενδέχεται να αποτελέσει ικανό παράδειγμα για έναν θεσμό που τώρα αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Το παρόν άρθρο στοχεύει λοιπόν στη γενική παρουσίαση της μέχρι σήμερα πορείας της διαρκούς εκπαίδευσης στην Ιταλία, κυρίως μέσα από την περιδιάβαση των σελίδων ενός ειδικού περιοδικού, του Educazione Permanente. Πιστεύουμε ότι ο θεωρητικός συλλογισμός γύρω από τη δια βίου μάθηση, τον οποίο ανέπτυξαν πρωτοποριακά οι Ιταλοί κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης, παραμένει αξιόλογος και γόνιμος, όπως ελπίζουμε να καταδειχτεί στις επόμενες παραγράφους. 1. Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στη διεθνή βιβλιογραφία (Delors 1999, UNESCO 2000), η διαρκής εκπαίδευση συνίσταται σε μία σειρά από παρεμβάσεις απευθυνόμενες σε ενήλικες για τις ανάγκες της εκπαίδευσής τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι στόχοι της σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέθηκαν οριστικά κατά τη Σύνοδο του Αμβούργου το 1997, όπου η δια βίου μάθηση καθιερώθηκε ως μορφή εκπαίδευσης την οποία ενήλικες ασπάζονται οικειοθελώς, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες χωρίς, ωστόσο, τον άμεσο στόχο την αύξηση της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Ο κύριος σκοπός της, όπως περιγράφεται από τον Knowles (1990), έγκειται στο να ενθαρρυνθούν οι ενήλικες να αναλάβουν κοινωνικές, διανοητικές και ηθικές ευθύνες στο πλαίσιο της κοινότητας ένταξής τους, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για τους παραπάνω λόγους, η δια βίου μάθηση ονομάστηκε από τον Knowles και andragogy (αυτ.). Τώρα, σε ένα πλαίσιο περισσότερο φιλοσοφικό, στο οποίο ενέταξε τη διαρκή μάθηση ένας από τους πρώιμους μελετητές της (Rogers 1969), προοπτική και στόχευσή της είναι η «εν δυνάμει» ολοκλήρωση του ατόμου, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ανθρώπου και ο ίδιος να είναι σε θέση να ασκεί ολοένα και περισσότερο την ελευθερία του. Η Finazzi Sartor, εξάλλου, σε θεμελιώδες δοκίμιό της (1978), υπογράμμισε τη διάσταση της φιλοσοφίας της ελευθερίας, θέτοντας καίρια την ανάγκη εισαγωγής της μάθησης των ενηλίκων ως της μόνης βιώσιμης 278

3 λύσης στην κρίση που η παραδοσιακή εκπαίδευση περνούσε ήδη από τη δεκαετία του Πράγματι, υπενθυμίζει η Ιταλίδα παιδαγωγός, οι πρώτοι και βασικότεροι θεωρητικοί της δια βίου εκπαίδευσης, ο Β. Suchodolski 4 και ο Β. Schwarz, στα χνάρια του Jean Piaget, στοχάστηκαν μία Learning Society, όπου η μάθηση αποτελεί δομική και αέναη συνθήκη των ατόμων και του κοινωνικού συνόλου, αφού τούς είναι απαραίτητη για να ζήσουν, να εργάζονται και να πραγματώνουν τη δημιουργικότητα και την αυτονομία τους (ό.π.: 55). Η Κοινωνία της Μάθησης, όπως την εννοούν οι παραπάνω φιλόσοφοι του πολιτισμού σύμφωνα με τη Finazzi Sartor (αυτ.), μπορεί να συμπυκνωθεί στο ιδεώδες μιας κοινωνίας θεμελιωμένης στην κατάκτηση της γνώσης καθώς επίσης και στη συνεχόμενη χρήση της. Σημείο ειδικού ενδιαφέροντος στην όλη φιλοσοφία της δια βίου εκπαίδευσης, αποτελεί η πεποίθηση ότι πρόκειται για έναν ιδιότυπο «Ουμανισμό του ατόμου», όπου το άτομο οδηγείται προς μία δυναμική ανάπτυξή του, «ζωσμένο τα όπλα της γνώσης, της δύναμης που απορρέει από τη λογική και των ηθικών αρετών» (αυτ.). Ένας Ουμανισμός, όμως, με συλλογικά χαρακτηριστικά: Ο Suchodolski κυρίως, πίστευε ακράδαντα στην πραγμάτωσή του μέσα από την κοινωνική δι-επαφή, διδάσκοντας βασικές έννοιες όπως η συμβίωση, η αλληλεγγύη και η κοινή εμπειρία, διαχρονικά επίκαιρες. 2. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Στην Ιταλία, υποστηρικτής του παραπάνω ιδεώδους, αλλά και πρωτοπόρος, υπήρξε ο Mario Mencarelli 5, οι θέσεις του οποίου ωστόσο διαφέρουν ουσιαστικά από προηγούμενους στοχαστές της εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά από όσους δραστηριοποιήθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη και τις τότε σοσιαλιστικές χώρες. Η σκέψη του Mencarelli, όπως είναι φυσιολογικό, είναι θεμελιωμένη στη γνήσια ιταλική παρακαταθήκη του Καθολικισμού, χωρίς να σημαίνει ότι οι ιδέες του 3 Η ενασχόληση της Finazzi Sartor με την ανανέωση της παραδοσιακής εκπαίδευσης, δηλ. την παλαιού τύπου όπως την χαρακτηρίζει ο Tullio De Mauro το 1975 στις Δέκα Θέσεις για μία Δημοκρατική Γλωσσική Εκπαίδευση (Minniti 2007), δεν περιορίστηκε στη θεωρητική προσέγγιση αντιθέτως, υπήρξε ουσιαστική και έμπρακτη, ιδιαίτερα με τους εργάτες στις βιομηχανίες του Μιλάνο, των οποίων η παιδαγωγός αυτή αφουγκράστηκε τους προβληματισμούς για εμβάθυνση της προσωπικής εμπειρίας τους και τις προσδοκίες για άνοδο του μορφωτικού τους επιπέδου. Για περισσότερα σχετικά παραπέμπουμε στο Finazzi Sartor Για τον Suchodolski, ειδικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο πολωνός διανοούμενος αντιτάχτηκε, μεταξύ άλλων διδάσκοντας στα underground university, στη φθορά του δυτικού πολιτισμού, την οποία φθορά πρώτος είχε στιγματίσει ο συμπατριώτης του παιδαγωγός Jan Amos Komensky, ο γνωστός Comenius ( ) (βλ. Wojnar 1994). 5 Σημαντικό υπήρξε και το έργο της Anna Lorenzetto, που μελέτησε ιδιαίτερα το πρόβλημα του αναλφαβητισμού στην Ιταλία και την Ευρώπη (1962), αλλά και κάλυψε καίριες θέσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ σε θέματα της εκπαίδευσης ενηλίκων, που την ανέλυσε συστηματικά στο βιβλίο της Lineamenti storici e teorici dell'educazione permanente (1976). 279

4 στερούνταν ευαισθησίας απέναντι στην εργατική τάξη και στα φλέγοντα ζητήματα που έθετε η αντικαπιταλιστική ενόραση της κοινωνικής οργάνωσης. Κάθε άλλο μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς ότι ακριβώς στην Ιταλία αναπτύχτηκε η δράση ενός ιερωμένου όπως ο don Lorenzo Milani, ιδρυτής του λαϊκού σχολείου της Barbiana και δάσκαλος αρκετών μετέπειτα εκπροσώπων του εργατικού κινήματος (πρβλ. Minniti 2007: 35). Στην προσωπικότητα ωστόσο και τη σκέψη του Lorenzo Milani θα χρειαστεί να επανέλθουμε. Βασικό ιδεώδες που υπηρέτησε και υπηρετεί η ιταλική διαρκής εκπαίδευση, είναι ο αέναος χαρακτήρας της μάθησης. Πρόκειται ωστόσο για ιδέα που ανάγεται στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και η οποία εκφράζει την έμφυτη ανάγκη του κοινωνικού και πολιτικού, με την κλασική έννοια του όρου ατόμου, να υποβάλλεται συνεχώς στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζει τον «βηματισμό» του ανάλογα με τις διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες ζωής. Ο Mencarelli υπογραμμίζει αυτή τη βαθιά ανθρωπιστική διάσταση της δια βίου μάθησης, την οποία υποστηρίζει σθεναρά ως προσφορά ίσων ευκαιριών και προς τα πάνω εξίσωση (1964: 6). Ο Ιταλός επιστήμονας, πιστός στη μορφωτική αξία μιας τέτοιας κοινωνικής διαδικασίας, την εξαίρει με πάθος, επειδή εκτιμά ότι ανταποκρίνεται στην επιτατική ανάγκη να απαλειφθούν αποκρυσταλλώσεις και να γεφυρωθούν αποστάσεις, οι οποίες κατά κανόνα, όπως ο ίδιος δηλώνει ρητά, «οδηγούν ανθρώπους στην απογοήτευση και τον αποκλεισμό». Για τον λόγο αυτόν, ο Mencarelli αναδεικνύει τη δια βίου μάθηση ως «την υψηλότερη πραγμάτωση της παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής επανάστασης που σημειώθηκε στη σύγχρονη εποχή» (αυτ.). Αξίζει ωστόσο να παρατηρηθεί, ότι ο Mencarelli δεν θεωρεί τη διαδικασία αυτή ως μονόδρομο απεναντίας τονίζει, ότι μία κοινωνία, υιοθετώντας τη συνεχιζόμενη μάθηση, βεβαίως δίνει το στίγμα των σαφών παιδευτικών στόχων της παράλληλα όμως, χάρη σε έναν τέτοιο θεσμό, κάθε άτομο αυτής της κοινωνίας ανεξαιρέτως αυτο-δεσμεύεται να συμβάλλει στο κοινό γίγνεσθαι, και μάλιστα με την πρωτότυπη δημιουργία του αλλά και με συνέπεια και συνέχεια (αυτ.). Ο Cosimo Scaglioso, ο οποίος έκανε δεκτή και συνέχισε τη διδασκαλία του Mencarelli 6, σχολιάζοντας τις «επαναστατικές» για την εποχή τους θέσεις του προκατόχου του, εκτιμά ότι αυτές ενέταξαν τα πράγματα στη σωστή παιδαγωγική τους διάσταση (1984: 8), αφού τέθηκαν επιτέλους σε αμφιβολία ορισμένες τάσεις και προκαταλήψεις (π.χ., ότι η δια βίου μάθηση αποτελούσε βιώσιμη επιλογή για τις μεταβιομηχανικές κοινωνίες, ενώ η εκπαίδευση ενηλίκων και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, ήταν πιο κατάλληλες για τις αναπτυσσόμενες χώρες). Οι ανθρωπιστικά και κοινωνικά προσανατολισμένες αρχές του Mencarelli έμελλε να επιβεβαιωθούν με τη βαθμιαία επικράτηση της αντίληψης για τη δια βίου μάθηση στην Ευρώπη, τόσο στην πράξη και στη συνείδηση των πολιτών όσο και σε θεωρητικό και θεσμικό επίπεδο. Αφενός η Διακήρυξη για τη Δια Βίου Εκπαίδευση της ΟΥΝΕΣΚΟ (Διάσκεψη του Αμβούργου, 1997), αφετέρου άλλες διακηρυκτικές 6 Του συγκεκριμένου μελετητή θα πρέπει να εξαρθεί ιδιαίτερα το πρόσφατο δοκίμιο για μία ειδική κατηγορία ενηλίκων, τους έγκλειστους στις φυλακές (Il carcere. Le vie dell'educazione, 2008). 280

5 θέσεις, όπως αυτές που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λισσαβόνα το 2000, διατρανώνουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μέσω της εκπαίδευσης. Εξάλλου, οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην Ιταλία στα χρόνια που ακολούθησαν την έκδοση του «ιστορικού» πλέον δοκιμίου του Mencarelli (Educazione Permanente, 1964), κατέδειξαν τον διορατικό χαρακτήρα της σκέψης αυτού του πρωτεργάτη της αέναης μάθησης. 3. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η ιταλική δια βίου μάθηση αφορά σήμερα όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει ποικίλους οργανισμούς και ιδρύματα: α) εκπαιδευτικούς/επιμορφωτικούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς (Κέντρα Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης, ινστιτούτα εξουσιοδοτημένα στη δια βίου εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέτρων του European Social Fund, κ.ά.), β) ανώτατα ιδρύματα (Λαϊκά πανεπιστήμια, πανεπιστήμια της Τρίτης Ηλικίας, του Ελεύθερου Χρόνου, κοκ.). Η δε θέσπιση των Κέντρων Διαρκούς Εκπαίδευσης από τη μετεξέλιξη των Αναγνωστηρίων ήδη από το 1969, εκτιμάται ότι είχε τεράστια πολιτιστική, πολιτική και κοινωνική σημασία (Scaglioso, ό.π.: 22). Ιδιαίτερα δυναμικό εμφανίζεται το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Πειραματικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης για τη Δια Βίου Εκπαίδευση (Centro Interuniversitario di Ricerca Sperimentazione e Documentazione di Educazione Permanente) της Σιένας (Siena), το οποίο συγκεντρώνει τις προσπάθειες των δύο Πανεπιστημίων που εδρεύουν στην τοσκάνικη πόλη (το Università degli Studi και το Università per Stranieri, ειδικευμένο στη διδασκαλία και πιστοποίηση της γλώσσας και Κέντρο Αριστείας). Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1977 βάσει νόμου που αποδέσμευε τη διαρκή εκπαίδευση από τη συνθήκη της διεκδίκησης και της απέδιδε υπόσταση θεσμού (Scaglioso, ό. π.: 7). Εξάλλου, η δημιουργία του Κέντρου αποτέλεσε το επιστέγασμα της μακράς και αξιόλογης ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας, την οποία είχε αναπτύξει ο Mencarelli ως καθηγητής στο Τμήμα Παιδαγωγικής του ίδιου πανεπιστημίου. Το Κέντρο, όπως υπενθυμίζει ο Scaglioso (αυτ.), από την ίδρυσή του κιόλας, συνένωσε τις δύο γραμμές της παιδαγωγικής παράδοσης της Ιταλίας, δηλαδή την επιτόπια έρευνα με τον θεωρητικό προβληματισμό. Η πρώτη παραπέμπει στην εμπειρία αφενός των Αναγνωστηρίων (Centri di lettura), τα οποία είχαν δημιουργηθεί πειραματικά το 1951, παράλληλα με την ίδρυση των Λαϊκών Σχολείων (Scuole Popolari), αντίστοιχων των σημερινών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα 7, αφετέρου των Κέντρων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Centri Sociali di Educazione Permanente), τα οποία όμως άρχισαν να λειτουργούν αργότερα, το Παράλληλα αναπτυσσόταν έντονος θεωρητικός προβληματισμός, που εκπροσωπείται επάξια, μεταξύ άλλων, από το δοκίμιο Educazione Permanente (1964), με το οποίο ο Mencarelli, όπως στην προηγούμενη παράγραφο, έθεσε τα θεμέλια του νέου αυτού επιστημονικού πεδίου στην Ιταλία. 7 Για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στην Ελλάδα βλ. Μαρμαρινό & Βερβενιώτη 2007:

6 Ιδιαίτερα δημιουργική, όπως αναφέρει ο Scaglioso (ό. π.: 10), είναι η σχέση μεταξύ των Κέντρων Διαρκούς Εκπαίδευσης και των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων. Σύμφωνα με το Καταστατικό τους, πρωταρχικός στόχος των Κέντρων ήταν να εξασφαλίζουν σε κάθε εκπαιδευόμενο την κατά το δυνατόν ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, τα Κέντρα έπρεπε να λειτουργούν ως θεσμοί με πολλαπλές λειτουργίες προσανατολισμένες αφενός προς «τα μέσα», δηλαδή στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, αφετέρου προς «τα έξω», ώστε οι σχέσεις τους συνεργασίας και αλληλεγγύης με την κοινότητα και τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την παιδεία να είναι ισχυρές και ουσιαστικές 8. Σε πλήρη εναρμόνιση με το πνεύμα κοινωνικοποίησης, διάχυτο εκείνα τα χρόνια, αλλά και με αρωγό την ιδιαίτερα αναπτυγμένη στην Ιταλία τοπική αυτοδιοίκηση, τα Κέντρα Διαρκούς Εκπαίδευσης στην αρχή ακολούθησαν τον δρόμο του συνεταιρισμού και συνεργάστηκαν με οργανισμούς για την έρευνα και την καλλιέργεια του τοπικού πολιτισμού. Η βασική ιδέα ήταν ο τοπικός πολιτισμός να αξιοποιηθεί ως ζώσα πραγματικότητα, μακριά από αισθαντικές και ρομαντικές προσεγγίσεις, και με γνώμονα πάντα την εξάπλωση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Σύντομα αναπτύχτηκαν ειδικά ινστιτούτα και ποικίλοι φορείς, χάρη στις δυνατότητες της νομαρχιακής νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει ως επί το πλείστον τα θέματα της εκπαίδευσης στην Ιταλία. Όπως ήταν φυσικό και επιθυμητό, η συνεργασία των Κέντρων επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα, πρώτα με το Πανεπιστήμιο του Bari και ύστερα με το «La Sapienza» της Ρώμης (Scaglioso, ό.π.: 48), μέχρι τη σημερινή δημιουργία λ.χ. του Κέντρου για την Εξ Αποστάσεως Διαρκή Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου της Brescia, που ασχολείται αποκλειστικά με την έρευνα πολυμεσικών τεχνολογιών εφαρμοσμένων στο e-learning 9. Στο πλαίσιο ωστόσο νεότερων αντιλήψεων που επικράτησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και οι οποίες ονομάστηκαν «Προς ένα ανοικτό πανεπιστήμιο», ο στενός εναγκαλισμός των Κέντρων με τα πανεπιστήμια οδήγησε στην απορρόφησή τους από αυτά και στην ίδρυση ενός κεντρικού φορέα, του Κέντρου Πειραματικής Έρευνας της Σιένας, για τον οποίο έγινε λόγος πιο πάνω. 4. ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ EDUCAZIONE PERMANENTE ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το περιοδικό αποτελεί μετεξέλιξη ενός επίσης επιστημονικού περιοδικού (Prospettiva, Προοπτική), που εξέδιδε το Κέντρο από το 1978 ως το 1987 και το 8 Αυτή η μαθησιακή διεργασία άλλωστε, ορίζεται ρητά από τη διακήρυξη της ΟΥΝΕΣΚΟ: Άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μία εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Για περισσότερα σχετικά βλ. Κόκκο 2007: Για το ίδιο θέμα βλ. στα ελληνικά Μακράκη

7 οποίο μετονομάστηκε σε Educazione Permanente από προσήλωση στις ιδέες του Gaston Pineau για τη διαρκή εκπαίδευση (αυτ.) 10. Από το πρώτο κιόλας τεύχος του (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1989), το περιοδικό καθιερώθηκε ως ο επιστημονικός φορέας πληροφόρησης του Κέντρου της Σιένας, αλλά και ως ένα πρωτοποριακό δημόσιο βήμα, όπου διεξάγονταν συζητήσεις αλλά και γίνονταν οι ζυμώσεις στον τομέα της ιταλικής δια βίου εκπαίδευσης. Με την από το 2005 ανανεωμένη έκδοσή του, το περιοδικό επισφραγίζει τη συνεργασία του Κέντρου με την Ιταλική Γλωσσολογική Εταιρεία (Società Linguistica Italiana) και ειδικότερα με την Ομάδα Παρέμβασης και Μελέτης της Γλωσσικής Αγωγής (GISCEL, Gruppo di Intervento e Studio nel campo dell Educazione Linguistica). Άλλωστε, ο υπότιτλος Γλώσσες, Πολιτισμοί και Κατάρτιση του περιοδικού, δηλώνει εύγλωττα το «άνοιγμα» στον πρωτεύοντα σήμερα τομέα της γλωσσικής αγωγής και κατάρτισης, πιστοποιώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο προσανατολισμό του στη 11 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Διατρέχοντας τα τεύχη του περιοδικού που κυκλοφόρησαν στο διάστημα , θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε συνοπτικά την κατάσταση και τις νέες τάσεις της ιταλικής δια βίου μάθησης, εστιάζοντας την προσοχή μας στα άρθρα που παρουσιάζουν πιο άμεσο ενδιαφέρον για το ελληνικό γλωσσομαθές κοινό. Ζητήματα γλωσσικής πολιτικής, που υπαγορεύονται από την εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών, με έμφαση στην πολυγλωσσία και την πιστοποίηση, θέτει ομάδα άρθρων του περιοδικού, όπως αυτό του γλωσσολόγου και πρύτανη του «Stranieri», M. Vedovelli. Στο «Η γλωσσική πολιτική της Ευρώπης και 12 η Ιταλική ως γλώσσα επαφής» (τεύχ. ΙΙ, 2006: 68-85), ο Vedovelli υπενθυμίζει την ανάγκη να γίνουν σεβαστές θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής ιδέας, όπως η διαφορά γλωσσών και πολιτισμών, η απροκάλυπτη επικοινωνία, η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και η παροχή ίσων δυνατοτήτων. Αρχές οι οποίες, όπως εκτιμά ο συγγραφέας, οδήγησαν στη διαμόρφωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Modern Language) και εξασφαλίζουν σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες την κατάκτηση ικανοποιητικού επιπέδου γλωσσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πρωτοτυπία της παρέμβασης του Vedovelli ωστόσο, έγκειται στο ότι εντάσσει την Ιταλική στο Πλαίσιο Αναφοράς όχι απλώς ως Ξένη ή Δεύτερη, αλλά ως «γλώσσα επαφής», ορισμός που ανήκει στην κοινωνιογλωσσολογία και παραπέμπει στο ρόλο της ιταλικής χερσονήσου ως μιας από τις «διόδους» μεταναστευτικού εξωκοινοτικού πληθυσμού προς βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες. 10 Ο πλήρης τίτλος είναι: Educazione Permanente. Linguaggi, Culture e Formazione. Nuova Serie. Perugiα: Guerra Edizioni 11 Η διαπολιτισμική προσέγγιση, αποτελεί πράγματι σήμερα, μία από τις βασικές προϋποθέσεις ολοκληρωμένης θεώρησης της όποιας εκπαιδευτικής διαδικασίας (Rosetto Ajello 2000: ) 12 «La politica linguistica europea e la posizione dell italiano: il Quadro Comune Europeo e l italiano lingua di contatto». 283

8 Το Πλαίσιο Αναφοράς αποτελεί θέμα και του άρθρου της A. Scaglioso, «Η εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου του Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της Σιένας (CILS Tre C1) σύμφωνα με το Relating Language Examination to the common European Framework» 13 (ό.π.: σσ ). Ως γνωστό, η ανάγκη να εξομαλυνθούν οι παιδαγωγικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, κυρίως όμως να παρέχονται στους μαθητές οι δυνατότητες να αποκτήσουν συνείδηση των γλωσσικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους (learner s awareness), είχε ως συνέπεια τη διατύπωση κοινών κριτηρίων αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά εκφράζονται στα διάφορα συστήματα πιστοποίησης που εκπροσωπούνται στο Association of Language Testers in Europe (ALTE), αναμένεται δε να τηρούνται και σε διαδικασίες αξιολόγησης της γλωσσικής επίδοσης στους ενήλικες εκπαιδευομένους. Παρουσιάζοντας λοιπόν το νέο υλικό για την εξέταση της ικανότητας παραγωγής προφορικού λόγου, η συγγραφέας υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αποτελεί πλέον σταθερό σημείο αναφοράς σε θέματα γλωσσικής μάθησης/διδασκαλίας, καθώς θέτει τις προδιαγραφές προσέγγισης (approach) και στρατηγικών (strategies) για την απόκτηση γενικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (competences) στα διάφορα περιβάλλοντα κοινωνικής συμβίωσης. Στο άρθρο επισημαίνεται επίσης ότι η δια βίου εκπαίδευση, και η εκπαίδευση ενηλίκων ειδικότερα, βρίσκει κατεξοχήν ανταπόκριση στο Πλαίσιο Αναφοράς, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, μεταξύ άλλων, διατρέχοντας τον πίνακα των θεματικών ενοτήτων (domains) που αφορούν λ.χ. στις επαγγελματικές δραστηριότητες. Το θέμα της διαπολιτισμικής ολοκλήρωσης απασχολεί τουλάχιστο τρία άρθρα του περιοδικού. Στη δική του συμβολή με τίτλο «Αλλοδαποί μαθητές στη Δευτεροβάθμια 14 Εκπαίδευση» (τεύχ. I, 2005: ), ο F. Gallina υπογραμμίζει ότι νέα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία (όπως π.χ. η Διαπολιτισμικότητα) προσδιορίζονται και επαναπροσδιορίζονται συνεχώς από συγκεκριμένες κοινωνικές ζυμώσεις και καταστάσεις. Βασικό προσδιοριστικό παράγοντα αποτελεί το μεταναστευτικό περιβάλλον, όπου ο μετανάστης αποτελεί το κατεξοχήν υποκείμενο της μάθησης. Έτσι, πρωταρχικό ρόλο στο περιβάλλον μάθησης έχουν κοινωνικοίπολιτισμικοί παράγοντες όπως η περιθωριοποίηση, η χρήση της γλώσσας προέλευσης των μεταναστών, μέσω της οποίας γίνεται ο εθνικός αυτοπροσδιορισμός τους, η προηγούμενη παρουσία τους σε περιοχές εγχώριου μεταναστευτικού ρεύματος, κοκ. Σύμφωνα με άλλον μελετητή (V. Barillari, «Η εθνική ταυτότητα ανεξάρτητα από θρησκείες: μία λύση για την πολυεθνική συνύπαρξη» 15, τεύχ. ΙΙ, 2005: 42-53), η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ιταλία σημειώνει πράγματι αλματώδη ανάπτυξη, καθιερώνοντας νέες παιδαγωγικές έννοιες και αξίες (η διαπραγμάτευση, η συνεργασία, η πολυδιάστατη συνείδηση, η λογική αθροιστικού τύπου και το ένα και το άλλο σε αντίθεση με τη λογική διαζευτικού τύπου ή το ένα ή το άλλο), αξίες οι οποίες 13 «La specificazione del test di produzione orale CILS secondo le indicazioni del Relating Language Examination to the common European Framework: Learning, Teaching, Assessment (CEF), Manual Preliminary Pilot Version: Livello CILS TRE C1». 14 «Alunni stranieri nelle scuole superiori». 15 La laicità come valore identitario nazionale: una soluzione alla convivenza multiculturale». 284

9 σήμερα στοχεύουν σταθερά στην κοινωνική ένταξη και την πολιτισμική αλληλοκατανόηση. Η E. Petrocelli, τέλος, εξετάζει τις «Νέες στρατηγικές μάθησης στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες: το Scenario Method» 16 (τεύχ. II, 2006: ). Η συγγραφέας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη βασική διάκριση ανάμεσα στην «εκ προθέσεως» εκπαίδευση και την «αυθόρμητη» τη δε τελευταία προσδιορίζει ως την αμοιβαία και συχνά ασυνείδητη μορφή μάθησης, την οποία το άτομο ενεργοποιεί όταν συσχετίζεται με άλλα άτομα. Όπως τονίζεται στο άρθρο, αυτή την αυθόρμητη μαθησιακή διαδικασία, οι θεσμοί της εκπαίδευσης ενηλίκων οφείλουν να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους, για δύο λόγους: αφενός για να αποφευχθεί η δημιουργία συναισθημάτων αποξένωσης και (αυτο)αποκλεισμού στον μετανάστη και αφετέρου για να ευνοηθεί η διαπολιτισμική προσέγγιση. Από τις παραπάνω, καθώς και από άλλες συμβολές του περιοδικού (λ.χ. της S. Poscetti, «Η παιδαγωγική διαδικασία ως διαδικασία διαρκούς μάθησης» 17, τεύχ. I, 2005: 51-72), προκύπτει αβίαστα η πεποίθηση και η απόφαση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των πολιτειακών φορέων, ότι η παιδαγωγική «πρόκληση» της Τρίτης Χιλιετίας έγκειται βασικά στην προοπτική της συνεργασίας και της εμπλοκής όλων των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών χώρων. Διατρανώνεται επίσης η αρχή, ότι σε ένα πρόγραμμα προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης, είναι σημαντικό να αποφεύγεται κάθε προσπάθεια ηλικιακού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αποκλεισμού «σαν το πρόβλημα να μην αφορά τον καθένα μας χωριστά», όπως σημειώνει εύστοχα ένας από τους αρθρογράφους του περιοδικού. Η αντίληψη της συνεχούς επιμόρφωσης και αυτοεπιμόρφωσης δεν αρκεί όμως να ενσταλάζεται, αλλά χρειάζεται επίσης να προωθείται, εκτός των άλλων, και με τη διατύπωση συγκεκριμένων μεθοδολογιών. Μεθοδολογίες, όπως η αυτοβιογραφική προσέγγιση και η βασική της έννοια της un-lived life, η οποία ευθύνεται για τη συνειδητή ανάπτυξη και ωρίμαση του ατόμου, αποτελούν κατεξοχήν χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων (Scaglioso 2001: 35). Όπως άλλωστε το e-learning, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο του R. Tomassetti με τίτλο «Η εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση: Δυνατότητες, προσανατολισμός, προοπτικές» 18 (τεύχ. Ι, 2006: 33-47). Συνολικά, από τις μελέτες που φιλοξενούνται στο Educazione Permanente εξάγεται το συμπέρασμα ότι η προσοχή της εφαρμοσμένης γλωσσικής έρευνας επικεντρώνεται, πέρα από τους παραδοσιακούς αποδέκτες της γλωσσικής εκπαίδευσης, σε αυτούς που φτάνουν στη Δεύτερη Γλώσσα (Γ2) έχοντας ένα απόθεμα δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν αυθόρμητα, δηλαδή στους (κυρίως ενήλικες) μετανάστες. Τα άτομα αυτά, όπως είναι επόμενο, εμφανίζουν διαγλώσσες που ενδέχεται να επιβαρύνονται από φαινόμενα απολίθωσης. Αξίζει να υπενθυμίσουμε εδώ, ότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα (ΕΚΠΑ 1998), τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να θεωρηθούν συνήθεις στα τμήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Εξάλλου, όπως τονίζει ο Vedovelli στην παραπάνω 16 «Pratiche innovative per l apprendimento nelle societὰ complesse: lo Scenario Method». 17 «Il processo formativo come processo di apprendimento continuo». 18 L insegnamento/apprendimento a distanza: potenzialitὰ, orientamenti e prospettive per l educazione linguistica». 285

10 μελέτη του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση, οι διαδικασίες αυθόρμητης εκμάθησης της Γ2 να γίνονται όλο και περισσότερο ένα εργαστήριο στο οποίο μελετώνται μοντέλα ικανά να εφαρμοστούν και σε διαδικασίες τυπικής εκπαίδευσης 19. Πολύτιμη προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται η διαδικασία του μεταγλωσσικού στοχασμού του μαθητή στα παραπάνω τμήματα. Έτσι, ο μεταγλωσσικός στοχασμός δεν αφορά μόνο τη γλώσσα, αλλά και ένα ολόκληρο σύμπαν φαινομένων (continuum) 20, που αφορούν την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, την κοινωνιογλωσσολογική ταυτότητα (identity), την ταυτότητα του ίδιου του υποκειμένου ως μαθητή, και τη διαδικασία μάθησης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οι μελέτες του περιοδικού Educazione Permanente που παρουσιάστηκαν, καταδεικνύουν ότι η δια βίου εκπαίδευση θεμελίωσε τις έως τώρα επιλογές της στις μεταβολές των κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών, από τις οποίες η Ιταλία διήλθε τις τελευταίες δεκαετίες, και οι οποίες είναι αυτές που θα καθορίζουν τις προοπτικές και δυνατότητές της. Ειδικότερα, στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι μελετητές εκτιμούν ότι η δια βίου εκπαίδευση οφείλει να λάβει υπόψη ορισμένους παράγοντες 22, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής: Κοινωνική και γλωσσική κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια (δείκτες συγκέντρωσης μεταναστών σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας, επαγγελματικός προσανατολισμός, κτλ.). Μεταβολές στους δείκτες της σχολικοποίησης και στις επενδύσεις που ακολούθησαν, με στόχο τη συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν τη δια βίου εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. 19 Το εγχείρημα αυτό συνάδει απόλυτα με την αρχή, σύμφωνα με την οποία η μάθηση γενικά, και ειδικότερα η δια βίου μάθηση, «αποτελεί μια συνεχή διεργασία, η οποία έχει ως βασικό σημείο αναφοράς την επεξεργασία των εμπειριών και εμπεριέχει την αλληλεπίδραση του ατόμου με τον κοινωνικό του περίγυρο» (Κόκκος 2007, σ. 46). 20 Η διατύπωση του μεταγλωσσικού continuum ανήκει στον Berthoud (πρβλ. Vedovelli, αυτ.). 21 Για «οικοδόμηση της επικοινωνίας» μέσα από τη δημιουργία «επικοινωνιακών κοινοτήτων» στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης μιλούν οι Mandl & Kopp (βλ. δια βίου, 2007, σσ ). 22 Όπως προκύπτει από διάφορες μελέτες και μετρήσεις για τη Δια Βίου Εκπαίδευση στην Ιταλία (ISFOL 2003, MIUR 2003, Dal Ferro 1995), στη χώρα αυτή συνεχώς διαμορφώνεται ένα νέο κοινό εκπαιδευομένων, το οποίο αποτελείται από τους λεγόμενους senior, δηλαδή άτομα που είναι άνω των 55 ετών. Πρόκειται για άτομα τα οποία ανήκουν στα μεσαία και υψηλά κοινωνικά στρώματα και παρουσιάζουν ανάλογο μορφωτικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι εκπαιδευόμενοι αυτοί προέρχονται κυρίως από τα Πανεπιστήμια της Τρίτης Ηλικίας και δείχνουν ολοένα αυξανόμενη προτίμηση στην απόκτηση της Ξένης Γλώσσας (Villarini 2005). Η συγκεκριμένη ζήτηση εκπαιδευτικής προσφοράς, σύμφωνα με τους μελετητές (βλ. ενδεικτικά Scaglioso 2001), πρέπει να θεωρηθεί αποτέλεσμα πολιτικών ευρωπαϊκών παρεμβάσεων για την πολυγλωσσία και τη διαρκή εκπαίδευση. 286

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η πρώιμη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Το παρόν εγχειρίδιο εντάσσεται στο έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 Εισαγωγή 4 Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 1.1 Επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας στην Ε.Ε. 7 1.2 Το ζήτημα της εκμάθησης Ευρωπαϊκών Γλωσσών.

Διαβάστε περισσότερα

Education and trade unions Facets of European experience and Greek reality Nikos Fotopoulos, KANEP/GSEE, Hellenic Open University. 1.

Education and trade unions Facets of European experience and Greek reality Nikos Fotopoulos, KANEP/GSEE, Hellenic Open University. 1. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2007 2 (2), 193-207 Social Cohesion and Development 2007 2 (2), 193-207 Εκπαίδευση και συνδικαλιστικές οργανώσεις: Όψεις της ευρωπαϊκής εμπειρίας και σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ- ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. Σ. ΒΕΡΝΙΚΟΣ

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ- ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. Σ. ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ- ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. Σ. ΒΕΡΝΙΚΟΣ Δημιουργός του προγράμματος: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ο Κεφάλαιο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα