Διαθεματική ερμηνεία όρων με στόχο την προσέγγιση των διδακτικών ενοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαθεματική ερμηνεία όρων με στόχο την προσέγγιση των διδακτικών ενοτήτων"

Transcript

1 1 Διαθεματική ερμηνεία όρων με στόχο την προσέγγιση των διδακτικών ενοτήτων Άρτεμις Ζαφειρίου, Ντικράν Ματοσσιάν, Μιλτιάδης Συμεωνίδης, Τιμολέων Θεοφανέλλης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) οι εκπαιδευόμενοι σε μεγάλο ποσοστό καλούνται μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσουν βασικές γνώσεις, εκτός από τις λεγόμενες θεωρητικές - ανθρωπιστικές σπουδές και γύρω από τις θετικές τεχνολογικές όπως Μαθηματικά, Φυσική και Πληροφορική. Επειδή συχνά η προσέγγιση και κατανόηση της ορολογίας αυτών των επιστημών αποτελεί «σκόπελο» για την περαιτέρω εμβάθυνση τους από τους εκπαιδευόμενους, εφαρμόζουμε - όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο - διαθεματική προσέγγιση αυτών των όρων με συνεργασία των εκάστοτε εκπαιδευτικών με το φιλόλογο. Έτσι, μέσα στα πλαίσια του ελληνικού γραμματισμού, το μάθημα της ελληνικής γλώσσας, ερμηνεύονται, ετυμολογούνται, μεταγλωττίζονται αυτοί οι όροι, αναλύεται ο τρόπος παραγωγής ή σύνθεσής τους ή χρησιμοποιούνται αυτοί σε διάφορα γλωσσικά παραδείγματα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, με σκοπό τη σε βάθος και πλάτος κατανόησής τους. Με τη μέθοδο αυτή, γίνονται για παράδειγμα, εύληπτα διάφορα φυσικά φαινόμενα, μαθηματικές ιδιότητες ή χρηστικοί όροι της πληροφορικής. Εξάλλου δηλώνεται καταφανώς η λειτουργία της γλώσσας ως του βασικότερου κώδικα επικοινωνίας, η ευελιξία και ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας, η δυνατότητα αρμονικής συνύπαρξης πολλών γνωστικών αντικειμένων στο χώρο του σχολείου και επιτυγχάνεται η εύχερη χρήση των όρων, που πλέον έχουν εμπεδωθεί ως έννοιες, από τους εκπαιδευόμενους σε κάθε ανάγκη χρήσης που τους προκύπτει. Πέρα από αυτά τονίζεται και η παιδαγωγική εφαρμογή της ερμηνείας των όρων. Cross subject interpretation of terms as an approach to teaching subject units ABSTRACT Artemis Zafeiriou, Dikran Matossian, Miltiadis Symeonidis, Timoleon Theofanellis Second chance school students are supposed to quickly achieve a standard of knowledge both in technological and humanistic subjects. Students find great difficulty in consolidating new terminology introduced at various subjects. The language teacher is called after

2 2 discussion with the teacher of other subjects to diminish that barrier by explaining and acquainting the students with the terminology before it is used by the subject teacher. By using this method, we found that the pedagogical use of terminology helps teachers of other subjects to achieve better results while at the same time it increases cooperation among school teachers. 0 Εισαγωγή Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ως θεσμός εκπληρώνει τους διακηρυγμένους στόχους της Δια βίου μάθησης, που αποτελούν ένα βασικό πλαίσιο αρχών εκπαιδευτικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Σ.Δ.Ε. ειδικότερα, στοχεύουν στην α) επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από τη βασική εκπαίδευση και β) στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την εκπαίδευση. Αν και σχετικά νέος θεσμός, εφαρμόζεται στη χώρα μας με καθολικά ομολογούμενη επιτυχία [3]. Σε αυτά τα σχολεία σπουδάζουν ενήλικα άτομα διαφόρων ηλικιών, εμπειριών, γνώσεων και ικανοτήτων, πολλά από τα οποία έχουν απομακρυνθεί για δεκαετίες από την εκπαίδευση που κατά το χρόνο που μαθήτευαν σε αυτή είχε άλλη δομή, άλλα γνωστικά αντικείμενα, άλλες προσεγγίσεις, το έργο και ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι διαφορετικός από αυτό των παραδοσιακών δομών εκπαίδευσης [9, 6]. Συχνότερα από τα άλλα σχολεία αλλά και σε μεγαλύτερο βαθμό, στα Σ.Δ.Ε ο εκπαιδευτικός πρέπει και οφείλει να προσαρμόσει τη διδασκαλία του ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων. Μια δυσκολία που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί είναι η έλλειψη συγκεκριμένης γνωστικής υποδομής ή λήθη πολλών γνώσεων. Σε αυτή τη δυσκολία προστίθεται η συσσώρευση νέων όρων, συχνά δυσνόητων, ή και ξενικών, η προσέγγιση και κατανόησή τους μπορεί να αποτελεί μία ακόμη ανάσχεση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που απαιτείται η συνεργασία περισσότερων επιστημών [8]. Το φαινόμενο της μη κατανόησης όρων και εννοιών από πλευράς των μαθητών είναι εντονότερο στις θετικές επιστήμες. Σε αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιούμε ως αρωγό την ελληνική γλώσσα που με τον πλούτο του λεξιλογίου της, την ευελιξία της παραγωγής και σύνθεσης λέξεων, της πολυσημίας των όρων της, της μεταφορικής και κυριολεκτικής της

3 3 λειτουργίας προσπαθεί να αμβλύνει τις δυσχέρειες, να σμικρύνει τα κενά, να αποτελέσει διέξοδο στο λαβύρινθο των δυσκολιών. Η ελληνική γλώσσα καλείται τελικά να παίξει τον πρωτογενή της ρόλο, δηλαδή αυτόν του πρωταρχικού, πληρέστερου και ασφαλέστερου κώδικα επικοινωνίας που ως πασπαρτού ξεκλειδώνει όλους τους υπόλοιπους μικρότερου βάθους και πλάτους κώδικες. Άλλωστε, ο γλωσσικός κώδικας, όσο φτωχός και αν είναι, είναι ο πρώτος και ο κύριος που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Στην προσπάθεια λοιπόν της κατάκτησης της γνώσης μέσα από διαδικασίες όσο το δυνατόν πληρέστερης και σφαιρικότερης κατανόησης, εφαρμόζουμε στο Σ.Δ.Ε. Μυτιλήνης μια μέθοδο διεπιστημονικής προσέγγισης όρων και εννοιών των θετικών επιστημών με αποκωδικοποιητή την ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, όποτε ο εκάστοτε εκπαιδευτικός σκοπεύει να εισάγει, να διδάξει ή να αναλύσει νέα φαινόμενα, όρους, ξενικούς ή μη, να ερμηνεύσει σχέσεις ή διαδικασίες που η ορολογία τους κρίνεται δυσπρόσιτη για τους μαθητές, γίνεται μια πρώτη προσέγγιση γλωσσική από το φιλόλογο που με τη μορφή άλλοτε ετυμολογικής ερμηνείας, άλλοτε γλωσσικών παιχνιδιών και ασκήσεων σύνθεσης και παραγωγής λέξεων ή φράσεων, κυριολεκτικής ή μεταφορικής χρήσης, σύγκρισης ελληνικών και ξένων όρων ή αντικατάστασης των δεύτερων από πρώτους, που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να «θωρακιστεί» με πρωτογενή γνώση που του είναι πολύτιμη γνωστικά, αλλά και ψυχολογικά. Με αυτή τη συνεργασία και συνύπαρξη δύο ειδικοτήτων τα οφέλη είναι πολλά και για το μαθητή και για τους εκπαιδευτικούς και για το θεσμό του σχολείου [1, 4, 2, 6]. Ο μαθητής κατακτά πιο εύκολα τη γνώση γιατί αυτή φιλτράρεται και βαπτίζεται μέσα σε ένα στοιχείο που ούτως ή άλλως του είναι γνώριμο, τη γλώσσα. Αντιλαμβάνεται τη συνοχή και αλληλουχία της μαθησιακής διαδικασίας και ανατρέπεται η έως τώρα εικόνα της αποσπασματικής πληροφόρησης. Συνειδητοποιεί την ευελιξία, τον πλούτο, και τις δυνατότητες της τόσο υποτιμημένης και παραμελημένης στις μέρες μας ελληνικής γλώσσας. Εξασκείται στη σωστή χρήση της ελληνικής, νιώθει ότι την κατακτά και ότι αυτή μπορεί να γίνει το εφαλτήριο και για την προσέγγιση, αν όχι κατάκτηση άλλων γνωστικών αντικειμένων. Τέλος αναπτερώνεται ψυχολογικά γιατί μέσα από τον ελληνικό γραμματισμό προετοιμάζεται και προικίζεται με γνώση που τον κάνει να νιώθει ικανότερος στους άλλους γραμματισμούς που ακολουθούν.

4 4 Για τον εκπαιδευτικό αυτή η μέθοδος είναι κίνητρο για αναζήτηση νέων προσεγγίσεων, τόσο στη δική του επιστήμη όσο και σε διεπιστημονικό επίπεδο, καθώς τον ωθεί και τον εισάγει σε νέους χώρους [7]. Όσον αφορά το θεσμό του σχολείου, το όφελος είναι σημαντικό γιατί φέρνει κοντά κλάδους παραδοσιακά άσχετους μεταξύ τους, που σε παλαιότερες δομές εκπαίδευσης συνυπήρχαν στο χώρο του σχολείου χωρίς να συνεργάζονται. Αυτό όλο αποπνέει κλίμα συλλογικότητας, διάθεση συνδημιουργίας, κοινούς στόχους και κατ επέκταση κοινά οράματα. Εμπλέκει στην αναζήτηση της γνώσης όλους τους φορείς της δίχως να διαχωρίζει τις επιστήμες σε σύγχρονες και παραδοσιακές, πρωτεύουσες και δευτερεύουσες και επαναπροσδιορίζει το ρόλο του σχολείου ως χώρο απόκτησης σφαιρικής και ευέλικτης γνώσης που αξιοποιεί την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών ως διυλιστήριο της γενικευμένης γνώσης που προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους. 1 Παραδείγματα Ενδεικτικά παραθέτουμε παραδείγματα διδασκαλίας του γλωσσικού γραμματισμού (ελληνική γλώσσα) που προετοιμάζουν αντίστοιχες διδακτικές ενότητες του επιστημονικού γραμματισμού (Φυσικής), αριθμητικού γραμματισμού (Μαθηματικών) και Πληροφορικού γραμματισμού (Πληροφορικής). Κατά τη διάρκεια παιδαγωγικών συναντήσεων που πραγματοποιούνται κάθε μήνα ο κάθε γραμματισμός παραθέτει τα θέματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί, ακολουθεί συζήτηση και πιθανότητες συνεργασίας μεταξύ των γραμματισμών. Σε αυτή τη συνάντηση ρυθμίζονται οι πιθανές συνεργασίες που θα υλοποιηθούν το επόμενο μήνα. Δίνεται στο φιλόλογο από τους αντίστοιχους συνεργαζόμενους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς ένας κατάλογος των βασικών όρων της ενότητας που σκοπεύουν να διδάξουν. Με βάση αυτούς τους όρους, ο φιλόλογος αναζητά και επιδιώκει την ερμηνεία και προσέγγιση των εννοιών μέσα από την ετοιμολογία, τους γραμματικούς κανόνες και εκπονεί τις ανάλογες ασκήσεις για εκείνους τους όρους που πιστεύει ότι αποτελούν σκόπελο για τους εκπαιδευόμενους [5]. Παρακάτω παραθέτουμε τρία παραδείγματα αυτής της συνεργασίας. Παράδειγμα 1ο Επιστημονικός γραμματισμός Ενότητα: Δυναμική Όρος προς μελέτη: Δύναμη = ρώμη / ισχύς δύναμαι (αρχ.) = μπορώ, είμαι ικανός

5 5 Ασκήσεις που δίνονται στους μαθητές για εμβάθυνση Τα παρακάτω επίθετα προσδιορίζουν τη λέξη δύναμη. Να επιλέξεις τρία από αυτά και αφού σχηματίσεις ονοματικά σύνολα με τη λέξη δύναμη να τα χρησιμοποιήσεις σε προτάσεις. σωματική, νοητική, ψυχική, υπερφυσική, σκοτεινή, μαγική Άσκηση: Συμπληρώστε τα κενά με ομόρριζες λέξεις του όρου δύναμη. Η. του ανθρώπου είναι η λογική. (δύναμη) Η.. των παλαιολόγων ήταν η τελευταία του βυζαντίου. (δυναστεία) Συμπεριφέρεται άδικα, πιεστικά και αυταρχικά. Είναι σκέτος.. (δυνάστης) Μη μιλάς Κοιμάται το παιδί. (δυνατά) Πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο για να κάνεις τις.. σου, ικανότητες. (δυνατότητες) Όρος προς μελέτη: Παραμόρφωση παρά + μορφή = αλλαγή εικόνας προς το χειρότερο Η πρόθεση παρά- δηλώνει την αντίθεση, την παράβαση, την υπέρβαση. Η άσκηση που ακολουθεί έχει στόχο να καταδείξει στους μαθητές πόσο αλλάζει το νόημα της λέξης με την αλλαγή της πρόθεσης. Άσκηση: Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά επιλέγοντας μια από τις λέξεις: αναμόρφωση, επιμόρφωση, διαμόρφωση, παραμόρφωση. Το υπουργείο παιδείας φροντίζει για την των εκπαιδευτικών του με συνεχή σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια. (επιμόρφωση) Μετά το τροχαίο ατύχημα έπαθε φρικτή.. των χαρακτηριστικών του προσώπου του. (παραμόρφωση) Η τελική της αυλής.. θα γίνει με την τοποθέτηση φωτιστικών και επίπλων. (διαμόρφωση) Ο υπουργός δικαιοσύνης υποστήριξε ότι το σωφρονιστικό μας σύστημα χρειάζεται.. (αναμόρφωση) (με το τέλος της άσκησης δίνεται και η ακριβής έννοια των παραπάνω όρων).

6 6 Όρος προς μελέτη: Ελαστική Πλαστική Επισήμανση της διαφοράς των δύο εννοιών. Ελαστικός= αυτός που επανέρχεται στις αρχικές του διαστάσεις ύστερα από παραμόρφωση/ ο ευλύγιστος / ο εύκαμπτος λάστιχο Πλαστικός= αυτός που έχει την ιδιότητα αλλάζοντας μορφή να δίνει την εντύπωση ότι είναι ευλύγιστος ρήμα πλάθω Όρος προς μελέτη: Ατμοσφαιρική υδροστατική Ατμοσφαιρική ατμός + σφαίρα Η άσκηση έχει στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές την γλωσσική συνθετική τους ικανότητα. Άσκηση: Θυμηθείτε τρεις σύνθετες λέξεις όπου η λέξη ατμός θα είναι το πρώτο συνθετικό και θα αποτελεί κινητήριο δύναμη. (ατμόπλοιο, ατμομηχανή, ατμοκινητήρας) Όρος προς μελέτη: Υδροστατική ύδωρ = νερό Στόχος να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη χρήση της ρίζας ύδωρ στη καθημερινότητα τους. Άσκηση: Φτιάξτε τρεις προτάσεις με τις λέξεις: υδάτινος, υδραυλικός, ενυδάτωση Όρος προς μελέτη: Αδράνεια Δράση Αντίδραση Κοινή ρίζα το αρχαίο ρήμα δράω δρώ = ενεργώ, κάνω Αδράνεια: ερμηνεία του στερητικού α- που δηλώνει άρνηση, απουσία, έλλειψη. Επισημαίνουμε ότι το στερητικό α- γίνει συχνά αν- για λόγους ευφωνίας. Άσκηση: Να παράξετε πέντε λέξεις με πρώτο συνθετικό το στερητικό α- Ερμηνεία της πρόθεσης αντί που δηλώνει την αντίθεση την αντικατάσταση, τη διάσταση. Παράδειγμα 2 Πληροφορικός γραμματισμός Ενότητα: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Όροι προς μελέτη: εισερχόμενα- εξερχόμενα, συνημμένα, διαγραμμένα απεσταλμένα Εισερχόμενα εξερχόμενα Ερμηνεία των λόγιων μορίων εισ- εξ-

7 7 Εισ- ή εσ- Εξ + φωνήεν εκ + σύμφωνο Στόχος να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη χρήση των μορίων και την αντίθεση τους. Σχηματίστε δυο ζεύγη σύνθετων λέξεων αντώνυμων μεταξύ τους όπου το πρώτο συνθετικό θα είναι τα μόρια εις/ες και εκ/εξ αντίστοιχα και το δεύτερο συνθετικό το ίδιο για κάθε ζεύγος πχ είσ-οδος έξ-οδος Συνημμένα συν + άπτω =αγγίζω, ανάβω Ερμηνεία του όρου κι ασκήσει για να αντιληφθούν οι μαθητές τη δισημία και τις πολλές χρήσεις των παράγωγων και ομόρριζων λέξεων του ρήματος άπτω. Άσκηση: Συμπληρώστε τα κενά με παράγωγγα ή σύνθετα του ρήματος άπτω Το δέρμα είναι αισθητήριο όργανο της. (αφής) Η βίαιη αντίδραση του έδειξε των.. χαρακτήρα του. (ευέξαπτο) Σβήσε κανένα φως! Γιατί όλη αυτή η.; (φωταψία) Έμεινε στην Αυστραλία 20 έτη. (συναπτά) Μας αποχαιρέτησε με μια απλή. (χειραψία) Η της ολυμπιακής φλόγας έγινε από ένα δεκατριάχρονο κοριτσάκι. (αφή) Εξάλλου όλη η ενότητα προσφέρεται για τη διδασκαλία της χρήσεις των παθητικών μετοχών. Παράδειγμα 3 Ενότητα: πολλαπλασιασμός διαίρεση Όροι προς μελέτη: πολλαπλασιαστής διαιρέτης Ερμηνεία της κατάληξης της που δείχνει αυτόν που ενεργεί. Προκειται για ουσιαστικά που παράγονται από ρήματα. Άσκηση: Από τα παρακάτω ρήματα να σχηματίσετε ουσιαστικά που να σημαίνουν το πρόσωπο που ενεργεί και να τελειώνουν σε της ή στής. Ιδρύω, σπουδάζω, φοιτώ, τραγουδώ, δανείζω, νομοθετώ Όροι προς μελέτη: Πολλαπλασιαστέος / διαιρετέος

8 8 Ερμηνεία της κατάληξης -τέος που δείχνει αυτός που πρέπει να πάθει ό,τι σημαίνει το ρήμα. Πρόκειται για ρηματικά επίθετα. Άσκηση: Βρείτε τρία ρηματικά επίθετα σε τέος και χρησιμοποιήστε τα σε αντίστοιχες προτάσεις. Πχ διδακτέος διδακτέα ύλη = αυτός που πρέπει να διδαχθεί 2 Επίλογος Η περιγραφείσα διεπιστημονική συνεργασία υλοποιήθηκε στο Σ.Δ.Ε. Μυτιλήνης κατά το σχολικό έτος με ιδιαίτερη επιτυχία. Στα πλαίσια των μηνιαίων τακτικών παιδαγωγικών συναντήσεων του συλλόγου των διδασκόντων τα συμπεράσματα των καθηγητών ήταν με αύξουσα πορεία ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Οι εκπαιδευόμενοι προσέρχονταν στις παραδόσεις των θετικών επιστημών με εφόδια γλωσσικά που τους βοηθούσαν να αντιληφθούν ευκολότερα τις διδακτέες έννοιες. Οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί εκτελούσαν το έργο τους χωρίς να χρειάζεται να αφιερώσουν σημαντικό μέρος του χρόνου τους σε εξήγηση όρων. Ο φιλόλογος ανατροφοδοτούσε το δικό του αντικείμενο διδασκαλίας με νέο υλικό. Τέλος η αγαστή συνεργασία μεταξύ κλάδων με διαφορετική φιλοσοφία και αρχές έφερε κλίμα ευφορίας και δημιουργικότητας, γεγονός που αντανακλάται στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα την εφαρμογή της παραπάνω πρακτικής που περιγράψαμε και σε άλλες δομές της εκπαίδευσης. Βιβλιογραφία [1] Αναγνωστοπούλου Δ., Καραγιάννη Ε., Λιμακοπούλου Α., Οικονόμου Π., Προκοπίου Ε. & Χατζηθεοχάρους Π., «Εφαρμογή και όρια της διαθεματικότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών των Σ.Δ.Ε.», Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα, [2] Θεοφιλίδης Χ. Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, Γρηγόρης, Αθήνα, [3] Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ανασύρθηκε στις 10 Ιουνίου 2006 από: [4] Ματσαγγούρας, Η., «Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση», Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2003.

9 9 [5] Μπαμπινιώτης, Γ.Δ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (β έκδοση). Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε. Αθήνα [6] ΥΠ.Ε.Π.Θ. / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Πληροφορικής. [7] ΥΠ.Ε.Π.Θ. / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγός Σχεδίων Εργασίας (Πολυθεματικό βιβλίο, Ευέλικτη Ζώνη, Διαθεματικότητα) για τον εκπαιδευτικό, Αθήνα, [8] Χανιωτάκης Ν.Ι., & Θωίδης Ι. Δ. Διαθεματικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στο ολοήμερο σχολείο, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σελ , [9] Χοντολίδου Ε. Η έννοια του γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στο Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα, Άρτεμις Ζαφειρίου Φιλόλογος Ντικράν Ματοσσιάν Μαθηματικός Μιλτιάδης Συμεωνίδης Φυσικός, M.Sc. εφαρμοσμένης ακουστικής Τιμολέων Θεοφανέλλης Φυσικός, M.Sc.επεξεργασίας πληροφοριών, Δρ περιβαλλοντολόγος Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης Πιττακού 44 τηλ φαξ:

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio Αικατερίνη Γαλανού Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

7 Διδακτική της αγγλικής γλώσσας και ορολογία. Teaching English Language and Terminology. Τσάνταλη Καλλιόπη, Νικολιδάκης Συμεών

7 Διδακτική της αγγλικής γλώσσας και ορολογία. Teaching English Language and Terminology. Τσάνταλη Καλλιόπη, Νικολιδάκης Συμεών 7 Διδακτική της αγγλικής γλώσσας και ορολογία Τσάνταλη Καλλιόπη, Νικολιδάκης Συμεών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής της ορολογίας, μέσα από τη μετάφραση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομίας των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

arxontouladiako@ hotmail.com

arxontouladiako@ hotmail.com Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Το Ολοήµερο σχολείο- µια καινοτοµία στην Εκπαίδευση ιακογεωργίου Αρχοντούλα arxontouladiako@ hotmail.com Σχολική Σύµβουλος 2 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σάµου

Διαβάστε περισσότερα

[ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

[ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ [ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Παραγωγοί Εκπαιδευτικού Υλικού: Άννα Τσιμπουκλή Νίκη Φίλλιπς Επιστημονική Επιμέλεια: Αλέξης Κόκκος Κωνσταντίνα Κουτρούμπα Συντονισμός Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού:

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα