ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ανυψωτικές µηχανές ονοµάζονται τα µηχανικά συγκροτήµατα, τα οποία χρησιµεύουν για τη µεταφορά βαρών κατακόρυφα ή οριζόντια και κατακόρυφα συγχρόνως. Σήµερα χρησιµοποιούνται ευρέως και µεταφορικά µηχανήµατα για τη µετακίνηση υλικών από µια θέση σε άλλη. Ο προορισµός των ανυψωτικών µηχανών µε την πάροδο του χρόνου γίνεται περισσότερο σηµαντικός σε όλους τους κλάδους της σύγχρονης βιοµηχανίας. Χρησιµοποιούνται στη βαριά βιοµηχανία για τη µετακίνηση µεγάλων βαρών, στις αποβάθρες και τους σιδηροδροµικούς σταθµούς για τη φόρτωση υλικών, στα εργοστάσια για τις µετακινήσεις µηχανών και υλικών, στα πολυώροφα κτίρια για την εξυπηρέτηση ανυψωτικών και µεταφορικών αναγκών προσωπικού και υλικών σε όλους τους ορόφους, στα µεταλλεία, στα δοµικά έργα και γενικά παντού, όπου παρίσταται ανάγκη ανύψωσης ή µετακίνησης υλικών. Με τη χρησιµοποίησή τους εξοικονοµούνται εργατικά χέρια, δεν έχουµε απώλεια χρόνου και δεν καταπονείται το προσωπικό µε βαριές εργασίες.οι ανυψωτικές µηχανές τελειοποιούνται συνεχώς, διότι καθηµερινά τα φορτία που πρέπει να ανυψώνονται γίνονται µεγαλύτερα, ενώ παράλληλα η ταχύτητα ανύψωσης πρέπει να βελτιώνεται, η παραγωγή να γίνεται οικονοµικότερα και συγχρόνως να πληρούνται καιοιόροιάνεσηςκαιαισθητικής.

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ Τα ανυψωτικά συστήµατα που συναντάµε στην αγορά είναι αυτά που χρησιµοποιούνται: ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ

4 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Τα ανυψωτικά συστήµατα που συναντάµε σε εργοτάξια είναι τα εξής: 1. ΚΛΑΡΚ 2. ΓΕΡΑΝΟΙ 3. ΦΟΡΤΩΤΕΣ 4. ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

5 ΚΛΑΡΚ Τα κλαρκ αποτελούν τα περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα που χρησιµεύουν στη µεταφορά, ανύψωση και απόθεση συσκευασµένου υλικού. Εµφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά: SΛS : ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ Τα περονοφόρα είναι πάντα σχεδιασµένα να µετακινούν γρήγορα συµπαγή φορτία.το S.A.S είναι ένα ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου σχεδιασµένο να αυξήσει το όριο ταχύτητας στην µετακίνηση των φορτίων. SΛS ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Οι χειριστές των μηχανημάτων με ενιαίο υδραυλικό σύστημα έχουν εμπειρία σχετικά µε την απώλεια θέσης του τιµονιού ή την πτώση της πίεσης. Η πιθανότητα το όχηµα ναξεκινήσειπρος λάθος κατεύθυνση είναι µεγάλη. Το σύστηµα αυτό εξασφαλίζει ότι το τιµόνι είναι πάντοτε ευθυγραµµισµένο µε τη θέση των πίσω τροχών. Το περονοφόρο θα ξεκινήσει πάντα στην κατεύθυνση πάντα στην κατεύθυνση που περιµένει ο χειριστής ότι θα ξεκινήσει, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και την ασφάλεια.

6 ΚΛΑΡΚ SΛS ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ Βασικό στοιχείο ασφάλειας είναι η διατήρηση της σταθερότητας όταν το µηχάνηµα στρίβει. Αυξάνοντας την σταθερότητα µειώνεται η πιθανότητα ανατροπής του περονοφόρου και δηµιουργίας ατυχήµατος. Εάν υπάρχει εν δυνάµει επικίνδυνη κατάσταση το σύστηµα προσωρινά κλειδώνει τον πίσω άξονα ώστε το όχηµα να αποκτήσει την ιδανική πλευρική ευστάθεια. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το χειρόφρενο δεν θα απασφαλίζει εάν το µπουτόν στην λαβή δεν είναι πιεσµένο όταν µετακινείται ο µοχλός. Έτσι δεν πρόκειται να απασφαλίσει χωρίς την θέληση του χειριστή αυξάνοντας σηµαντικά την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

7 ΚΛΑΡΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Χάρις στον ηλεκτρονικό έλεγχο χειριστηρίων από την εµπρόσθια κίνηση στην όπισθεν δεν ήταν ποτέ άλλοτε απλή και εύκολη. Μειώνει σε µεγάλο βαθµό την προσπάθεια που απαιτείται από τον χειριστή αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα. DIESEL ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ II Τα σωµατίδια της εξάτµισης, κοινώς καπνιά, είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα όταντοµηχάνηµα πρέπει να κινηθεί σε κλειστό χώρο. Το νέο σύστηµα DPF II (φίλτρο σωµατιδίων diesel) διατίθεται σαν προαιρετικό στον εξοπλισµό και απαλλάσσει το περιβάλλον εργασίας από τον µαύρο καπνό.

8 ΚΛΑΡΚ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Η µείωση της στάθµης του θορύβου τόσο για τον χειριστή όσο και για αυτούς που εργάζονται κοντά στο µηχάνηµα. Εκτός από τις ειδικές βάσεις του κινητήρα οι οποίες µειώνουν τον θόρυβο που ακούγεται, έχουν προστεθεί ηχοµονωτικά καλύµµατα στους θόλους, στα χειριστήρια και στις κάτω ποδιές. SΛS ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΑΓΝΩΣΗΣ Μία προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα οργάνων δίνει αµέσως την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος SAS. Σε περίπτωση βλάβης το σύστηµα διάγνωσης θα ανάψει την λυχνία. Έτσι κερδίζει χρόνο το συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης, επαναφέροντας το µηχάνηµα στην συνεχή και απαιτητική παραγωγική εργασίας.

9 ΚΛΑΡΚ Υπάρχουν 2 είδη περονοφόρων ανυψωτικών συστηµάτων: ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ

10 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΡΟΧΑ-ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

11 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΡΟΧΑ-ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ Λειτουργούν κατά βάσει εντός του αποθηκευτικού χώρου λόγω της μη εκπομπής ρύπων (καυσαερίων,δυσοσμίας) είναι αθόρυβα και το κόστος λειτουργίας τους είναι μικρότερο από αυτά το υγρού η αεριού καύσιμου. Τα μηχανήματα αυτά δέχονται από το εργοστάσιο ειδική προετοιμασία για να μπορούν να εργάζονται και εντός ψυγείων, έως και 30 ο C καθώς επίσης εφοδιάζονται με κλειστή καμπίνα οδηγού με η χωρίς θέρμανση, για την προστασία του χείριστη. Τα μηχανήματα αυτά έχουν την δυνατότητα να δεχθούν στον ιστό τους την προσαρμογή ειδικών υδραυλικών εξαρτήσεων, όπως λαβίδες, πλάγια μετατόπιση περονών κτλ για την διευκόλυνση των επιμέρους αναγκών. Ανάλογα με την ανυψωτική ικανότητα του μηχανήματος, μεταβάλλεται και ο όγκος τους, άρα και το απαυτωμένο πλάτος διάδρομος εργασίας είναι τα 3μ για μηχανήματα ανυψωτικής ικανότητας περίπου ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 1 tn. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 1 έως 12 tn και σε ύψος έως 8 µέτρα

12 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ Τα πετρελαιοκίνητα, χρησιμοποιούνται κυρίως σε ανοιχτούς χώρους, λόγω των καυσαερίων που εκπέμπουν και έχουν την δυνατότητα ανύψωσης μέχρι και 50τον. Χρησιμοποιούνται για την διακίνηση και το στοίβαγμα των παλετών, σωλήνων, ξυλείας, όγκων μαρμάρων, Containers κλπ. Έχουν την δυνατότητα να εφοδιάζονται με κλειστή καμπίνα οδηγού με η χωρίς θέρμανση, για την προστασία του χείριστη. Τα μηχανήματα αυτά έχουν επίσης την δυνατότητα να δεχθούν στον ιστό τους την προσαρμογή ειδικών υδραυλικών εξαρτήσεων, όπως λαβίδες, πλάγια μετατόπιση περονών κλπ για την μετατόπιση περονών κλπ για την διευκόλυνση των επιμέρους αναγκών. Είναι δε δυνατή η λειτουργία τους σε σχετικά ανώμαλο έδαφος όπως χωμάτινες πιστές. Τα υγραεριοκίνητα μηχανήματα χρησιμοποιούνται όπως και τα πετρελαιοκίνητα, με την διαφορά ότι λόγωτωνμικρώνεκπομπώντουςείναιδυνατόν να εργασθούν και σε καλά εξαεριζόμενους ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ κλειστούς χώρους. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 1 έως 50 tn

13 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Τα περονοφόρα πλευρικής φορτώσεως μεγάλων σε μήκος φορτίων, δυο κατευθύνσεων, τα οποία διαθέτουν στην μέση τον ιστό, ο οποίος είναι κινούμενος. Δεξιά και αριστερά τους διαθέτουν πλατφόρμα ανάπαυσης του φορτίου για μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων. Αυτά τα μηχανήματα προσφέρονται για την διακίνηση επιμηκών φορτίων όπως ξυλείας, ράβδων σιδήρου, σωληνώσεων κλπ. Προσφέρονται με κλειστή καμπίνα οδηγού. Η ανυψωτική τους ικανότητα φτάνει μέχρι τους 25 τον. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 3 έως 6tn

14 ΜΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΛΕΤΟΦΟΡΑ ΑΜΑΞΙ ΙΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΛΕΤΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΛΕΤΩΝ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ-REACH TRUCKS

15 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΛΕΤΟΦΟΡΑ ΑΜΑΞΙ ΙΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΛΕΤΩΝ Απλά χειροκίνητα καροτσάκι έτοιμα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σας για μεταφορά παλετών, μέσα στην αποθήκη αλλά και μέσα στα φορτηγά. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 2 έως 3 tn

16 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ιαθέτουν ιστό, τα οποία εκτός της απλής διακίνησης παρέχουν την δυνατότητα ανύψωσης και εναπόθεσης των παλετών µέχρι 4,5 µέτρα ύψος. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ,6-2 tn

17 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΛΕΤΩΝ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ Χωρίς ιστό, που χρησιμοποιούνται για την µετακίνηση παλετών. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 1,6 έως 3tnκαι µε πλατφόρµαοδηγού

18 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ-REACH TRUCKS Τα μηχανήματα αυτά είναι κατάλληλα μόνο για κλειστούς χώρους και έχουν την δυνατότητα να εργάζονται σε στενότερους από τα συμβατά μηχανήματα διαδρόμους κατά 60 mm περίπου, έχουν δε την δυνατότητα εναπόθεσης του φορτίου παλέτας μέχρι και τα 9 περίπου μέτρα. Το έδαφος λειτουργίας πρέπει να είναι απόλυτα λείο (βιοµηχανικό δάπεδο). ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 1,4-1,6-2 tn

19 ΦΟΡΤΩΤΕΣ Χωρίζονται σε: ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥΣ

20 ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΙ Οι τροχοφόροι φορτωτές ως ανυψωτικά συστήµατα χωρίζονται ανάλογα µε το µέγεθός τους σε: Μικρούς Μεσαίους Μεγάλους

21 Μεγάλοι Οι μεγάλοι φορτωτές της Liebherr με ανατρεπόμενα φορτία που κυμαίνονται από 10 μέχρι κατά προσέγγιση 18 τόνους αντιπροσωπεύουν την οικονομική και περιβαλλοντική φιλικότητα. Με τη μονάδα ερπυσμού της Liebherr οι φορτωτές αυτοί καταναλώνουν απλά μέχρι 40% λιγότερο καύσιμο για την ίδια εργασία απ ό,τι συγκρινόμενες μονάδες που έχουν πωληθεί από άλλους κατασκευαστές. ΜΟΝΤΕΛΑ Τύπο ς Ανατρεπόμενο φορτίο ανά περιστροφή (kg) Ισχύς (Kw) Βάρος (kg) Όγκος (m 3 ) L , ,3 3-6 L , ,3 3,5-6 L , ,45 4-8,5 L , ,45 4,5-8,5 L , ,7 5

22 Μεσαίοι Οι μεσαίοι φορτωτές της Liebherr με ανατρεπόμενα φορτία που κυμαίνονται από 6,2 μέχρι κατά προσέγγιση 10 τόνους αντιπροσωπεύουν την οικονομική και περιβαλλοντική φιλικότητα. Με τη μονάδα ερπυσμού της Liebherr οι φορτωτές αυτοί καταναλώνουν απλά μέχρι 40% λιγότερο καύσιμο για την ίδια εργασία απ ό,τι συγκρινόμενες μονάδες που έχουν πωληθεί από άλλους κατασκευαστές. ΜΟΝΤΕΛΑ Τύπος Ανατρεπόμενο φορτίο ανά περιστροφή (kg) Ισχύς (Kw) Βάρος (kg) Όγκος (m 3 ) L 506 3, ,81 0,8-2 L 507 3, ,93 0,9-2 L 508 3, , L 509 4, ,73 1,1-2 L 512 4, ,9 1,3-2 L 514 5, ,5 1,5-2,5

23 Μικροί Στα μικρότερα μοντέλα της η Liebherr χρησιμοποιεί φορτωτές μικρού μεγέθους με όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχουν συγκρινόμενα με συμβατικές κεντρικά περιστρεφόµενες και τετράτροχης οδήγησης µονάδες. ΜΟΝΤΕΛΑ Τύπος Ανατρεπόμενο φορτίο ανά περιστροφή (kg) Ισχύς (Kw) Βάρος (kg) Όγκος (m 3 ) L 506 3, ,81 0,8-2 L 507 3, ,93 0,9-2 L 508 3, , L 509 4, ,73 1,1-2 L 512 4, ,9 1,3-2 L 514 5, ,5 1,5-2,5

24 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΙ Όλοι οι φορτωτές χρησιμοποιούν συστήματα υδροστατικής µετάβασης. Η πετρελαιοκίνητη μηχανή που ενισχύει τον ερπυστριοφόρο φορτωτή έχει τοποθετηθεί πίσω από το θάλαμο του οδηγού, έτσι ώστε το βάρος της μηχανής να κατανέμεται τελικά, κάνοντάς το εξαιρετικά ασφαλές στη χρήση. ΜΟΝΤΕΛΑ Τύπος Ισχύς (Kw/PS) Βάρος (kg) LR / ,8 LR 622 Litronic 97/132 15,4-17 LR 632 Litronic 132/180 20,8-22 LR /219 24,5 28

25 ΓΕΡΑΝΟΙ Είναι ανυψωτικές µηχανές κατάλληλες για την κατακόρυφη και οριζόντια µεταφορά φορτίων. Ο γερανός επί οχήµατος της φωτογραφίας µπορεί να σηκώσει, έχει δηλαδή απόδοση, 2.5 τόνους το µέγιστο. Μπορεί να ανυψωθεί µέχρι 12 µέτρα ύψος, το οποίο µε την προέκταση φτάνει τα 15 µέτρα. ουλεύει µε πίεσηαέρος λαδιού. Η συντήρηση του γερανού επί οχήµατος γίνεται µε τακτικό έλεγχο σε υδραυλικό λάδι, γράσο και βαλβολίνες. Όσον αφορά στην ταξινόµηση, δεν χρειάζεται καθ αυτού άδεια από το µηχανολογικό µιας και η άδεια έχει ληφθεί ήδη για το όχηµα πάνω στο οποίο βρίσκεται ο γερανός.

26 ΓΕΡΑΝΟΙ Oι γερανοί χωρίζονται ανάλογα µε το φορτίο ανύψωσης. ιακρίνονται έτσι σε: 1. ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΙΟ 2. ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ 3. ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ

27 ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΙΟ Μοντέλο Υδραυλική υπέρβαση (manual) Ανυψωτική ικανότητα (m/kgr) 0.9 / 770 Βάρος (kgr) OO / / 840 Τεχνικά δεδομένα (kb) OO8 T / / 998 O13 T / / 1730 O17 T / / 1730 O22 T / / 1900 O26 T / 440

28 ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ Μοντέλο Υδραυλική υπέρβαση (manual) Ανυψωτική ικανότητα (m/kgr) Βάρος(kgr) Τεχνικά δεδομένα 1.8 / 3400 O kb 10.5 / / 4000 O kb 12.3 / / 4180 O kb 12.3 / / 4000 O kb 18.1 / / O / kb

29 ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΙΑ ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ Μοντέλο Υδραυλική υπέρβαση (manual) Ανυψωτική ικανότητα Βάρος(kgr) (m/kgr) 2.1 / Τεχνικά δεδομένα (Mb) / / / / Ε / / Ε / / / / / 710

30 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ Χρησιμοποιούνται κυρίως σε οικοδομικές εργασίες για την ανύψωση υλικών κατασκευής σε ύψος μέχρι 40 μέτρα με ταχύτητα 0.5 έως 0.7 μέτρα /δευτερόλεπτο και με ανυψωτική ικανότητα μέχρι 800 κιλών. Όσων αφορά στην συντήρηση ο χειριστής πρέπει: 1) Να παρακολουθεί το µηχάνηµά του κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και να το επιθεωρεί τόσο κατά τη λειτουργία του όσο και µετά το πέρας της εργασίας. Ηεπιθεώρησηκαιεπίβλεψη αποβλέπει στη διαπίστωση ερχόµενων βλαβών ή φθορών. 2) Να εκτελεί τη λίπανση της µηχανής του σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 3) Να προβαίνει στις στοιχειώδεις αντικαταστάσεις φθαρµένων τεµαχίων π.χ. αντικατάσταση ιµάντων ή καλωδίων, σφηνών, αλυσίδων κλπ. και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην καλή κατάσταση των εξαρτηµάτων, τα οποία συνδέονται µε την ασφάλεια λειτουργίας προς αποφυγή ατυχηµάτων.

31 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ Τα ανυψωτικά συστήµατα που συναντάµε σε λατοµεία είναι τα εξής: 1. ΚΛΑΡΚ 2. ΦΟΡΤΩΤΕΣ 3. ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ 4. ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ 7. ΓΡΥΛΟΙ 8. ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ 6. ΒΑΡΟΥΛΚΑ

32 ΚΛΑΡΚ Τα κλαρκ αποτελούν τα περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα που χρησιµεύουν στη µεταφορά, ανύψωση και απόθεση συσκευασµένου υλικού. Εµφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά: SΛS : ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ Τα περονοφόρα είναι πάντα σχεδιασµένα να µετακινούν γρήγορα συµπαγή φορτία.το S.A.S είναι ένα ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου σχεδιασµένο να αυξήσει το όριο ταχύτητας στην µετακίνηση των φορτίων. SΛS ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Οι χειριστές των μηχανημάτων με ενιαίο υδραυλικό σύστημα έχουν εμπειρία σχετικά µε την απώλεια θέσης του τιµονιού ή την πτώση της πίεσης. Η πιθανότητα το όχηµα ναξεκινήσειπρος λάθος κατεύθυνση είναι µεγάλη. Το σύστηµα αυτό εξασφαλίζει ότι το τιµόνι είναι πάντοτε ευθυγραµµισµένο µε τη θέση των πίσω τροχών. Το περονοφόρο θα ξεκινήσει πάντα στην κατεύθυνση πάντα στην κατεύθυνση που περιµένει ο χειριστής ότι θα ξεκινήσει, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και την ασφάλεια.

33 ΚΛΑΡΚ SΛS ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ Βασικό στοιχείο ασφάλειας είναι η διατήρηση της σταθερότητας όταν το µηχάνηµα στρίβει. Αυξάνοντας την σταθερότητα µειώνεται η πιθανότητα ανατροπής του περονοφόρου και δηµιουργίας ατυχήµατος. Εάν υπάρχει εν δυνάµει επικίνδυνη κατάσταση το σύστηµα προσωρινά κλειδώνει τον πίσω άξονα ώστε το όχηµα να αποκτήσει την ιδανική πλευρική ευστάθεια. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το χειρόφρενο δεν θα απασφαλίζει εάν το µπουτόν στην λαβή δεν είναι πιεσµένο όταν µετακινείται ο µοχλός. Έτσι δεν πρόκειται να απασφαλίσει χωρίς την θέληση του χειριστή αυξάνοντας σηµαντικά την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

34 ΚΛΑΡΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Χάρις στον ηλεκτρονικό έλεγχο χειριστηρίων από την εµπρόσθια κίνηση στην όπισθεν δεν ήταν ποτέ άλλοτε απλή και εύκολη. Μειώνει σε µεγάλο βαθµό την προσπάθεια που απαιτείται από τον χειριστή αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα. DIESEL ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ II Τα σωµατίδια της εξάτµισης, κοινώς καπνιά, είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα όταντοµηχάνηµα πρέπει να κινηθεί σε κλειστό χώρο. Το νέο σύστηµα DPF II (φίλτρο σωµατιδίων diesel) διατίθεται σαν προαιρετικό στον εξοπλισµό και απαλλάσσει το περιβάλλον εργασίας από τον µαύρο καπνό.

35 ΚΛΑΡΚ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Η µείωση της στάθµης του θορύβου τόσο για τον χειριστή όσο και για αυτούς που εργάζονται κοντά στο µηχάνηµα. Εκτός από τις ειδικές βάσεις του κινητήρα οι οποίες µειώνουν τον θόρυβο που ακούγεται, έχουν προστεθεί ηχοµονωτικά καλύµµατα στους θόλους, στα χειριστήρια και στις κάτω ποδιές. SΛS ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΑΓΝΩΣΗΣ Μία προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα οργάνων δίνει αµέσως την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος SAS. Σε περίπτωση βλάβης το σύστηµα διάγνωσης θα ανάψει την λυχνία. Έτσι κερδίζει χρόνο το συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης, επαναφέροντας το µηχάνηµα στην συνεχή και απαιτητική παραγωγική εργασίας.

36 ΚΛΑΡΚ Υπάρχουν 2 είδη περονοφόρων ανυψωτικών συστηµάτων: ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ

37 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΡΟΧΑ-ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

38 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΡΟΧΑ-ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ Λειτουργούν κατά βάσει εντός του αποθηκευτικού χώρου λόγω της μη εκπομπής ρύπων (καυσαερίων,δυσοσμίας) είναι αθόρυβα και το κόστος λειτουργίας τους είναι μικρότερο από αυτά το υγρού η αεριού καύσιμου. Τα μηχανήματα αυτά δέχονται από το εργοστάσιο ειδική προετοιμασία για να μπορούν να εργάζονται και εντός ψυγείων, έως και 30 ο C καθώς επίσης εφοδιάζονται με κλειστή καμπίνα οδηγού με η χωρίς θέρμανση, για την προστασία του χείριστη. Τα μηχανήματα αυτά έχουν την δυνατότητα να δεχθούν στον ιστό τους την προσαρμογή ειδικών υδραυλικών εξαρτήσεων, όπως λαβίδες, πλάγια μετατόπιση περονών κτλ για την διευκόλυνση των επιμέρους αναγκών. Ανάλογα με την ανυψωτική ικανότητα του μηχανήματος, μεταβάλλεται και ο όγκος τους, άρα και το απαυτωμένο πλάτος διάδρομος εργασίας είναι τα 3μ για μηχανήματα ανυψωτικής ικανότητας περίπου ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 1 tn. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 1 έως 12 tn και σε ύψος έως 8 µέτρα

39 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ Τα πετρελαιοκίνητα, χρησιμοποιούνται κυρίως σε ανοιχτούς χώρους, λόγω των καυσαερίων που εκπέμπουν και έχουν την δυνατότητα ανύψωσης μέχρι και 50τον. Χρησιμοποιούνται για την διακίνηση και το στοίβαγμα των παλετών, σωλήνων, ξυλείας, όγκων μαρμάρων, Containers κλπ. Έχουν την δυνατότητα να εφοδιάζονται με κλειστή καμπίνα οδηγού με η χωρίς θέρμανση, για την προστασία του χείριστη. Τα μηχανήματα αυτά έχουν επίσης την δυνατότητα να δεχθούν στον ιστό τους την προσαρμογή ειδικών υδραυλικών εξαρτήσεων, όπως λαβίδες, πλάγια μετατόπιση περονών κλπ για την μετατόπιση περονών κλπ για την διευκόλυνση των επιμέρους αναγκών. Είναι δε δυνατή η λειτουργία τους σε σχετικά ανώμαλο έδαφος όπως χωμάτινες πιστές. Τα υγραεριοκίνητα μηχανήματα χρησιμοποιούνται όπως και τα πετρελαιοκίνητα, με την διαφορά ότι λόγωτωνμικρώνεκπομπώντουςείναιδυνατόν να εργασθούν και σε καλά εξαεριζόμενους ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ κλειστούς χώρους. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 1 έως 50 tn

40 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Τα περονοφόρα πλευρικής φορτώσεως μεγάλων σε μήκος φορτίων, δυο κατευθύνσεων, τα οποία διαθέτουν στην μέση τον ιστό, ο οποίος είναι κινούμενος. Δεξιά και αριστερά τους διαθέτουν πλατφόρμα ανάπαυσης του φορτίου για μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων. Αυτά τα μηχανήματα προσφέρονται για την διακίνηση επιμηκών φορτίων όπως ξυλείας, ράβδων σιδήρου, σωληνώσεων κλπ. Προσφέρονται με κλειστή καμπίνα οδηγού. Η ανυψωτική τους ικανότητα φτάνει μέχρι τους 25 τον. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 3 έως 6tn

41 ΜΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΛΕΤΟΦΟΡΑ ΑΜΑΞΙ ΙΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΛΕΤΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΛΕΤΩΝ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ-REACH TRUCKS

42 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΛΕΤΟΦΟΡΑ ΑΜΑΞΙ ΙΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΛΕΤΩΝ Απλά χειροκίνητα καροτσάκι έτοιμα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σας για μεταφορά παλετών, μέσα στην αποθήκη αλλά και μέσα στα φορτηγά. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 2 έως 3 tn

43 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ιαθέτουν ιστό, τα οποία εκτός της απλής διακίνησης παρέχουν την δυνατότητα ανύψωσης και εναπόθεσης των παλετών µέχρι 4,5 µέτρα ύψος. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ,6-2 tn

44 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΛΕΤΩΝ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ Χωρίς ιστό, που χρησιμοποιούνται για την µετακίνηση παλετών. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 1,6 έως 3tnκαι µε πλατφόρµαοδηγού

45 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ-REACH TRUCKS Τα μηχανήματα αυτά είναι κατάλληλα μόνο για κλειστούς χώρους και έχουν την δυνατότητα να εργάζονται σε στενότερους από τα συμβατά μηχανήματα διαδρόμους κατά 60 mm περίπου, έχουν δε την δυνατότητα εναπόθεσης του φορτίου παλέτας μέχρι και τα 9 περίπου μέτρα. Το έδαφος λειτουργίας πρέπει να είναι απόλυτα λείο (βιοµηχανικό δάπεδο). ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 1,4-1,6-2 tn

46 ΦΟΡΤΩΤΕΣ Χωρίζονται σε: ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥΣ

47 ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΙ Οι τροχοφόροι φορτωτές ως ανυψωτικά συστήµατα χωρίζονται ανάλογα µε το µέγεθός τους σε: Μικρούς Μεσαίους Μεγάλους

48 Μεγάλοι Οι μεγάλοι φορτωτές της Liebherr με ανατρεπόμενα φορτία που κυμαίνονται από 10 μέχρι κατά προσέγγιση 18 τόνους αντιπροσωπεύουν την οικονομική και περιβαλλοντική φιλικότητα. Με τη μονάδα ερπυσμού της Liebherr οι φορτωτές αυτοί καταναλώνουν απλά μέχρι 40% λιγότερο καύσιμο για την ίδια εργασία απ ό,τι συγκρινόμενες μονάδες που έχουν πωληθεί από άλλους κατασκευαστές. ΜΟΝΤΕΛΑ Τύπο ς Ανατρεπόμενο φορτίο ανά περιστροφή (kg) Ισχύς (Kw) Βάρος (kg) Όγκος (m 3 ) L , ,3 3-6 L , ,3 3,5-6 L , ,45 4-8,5 L , ,45 4,5-8,5 L , ,7 5

49 Μεσαίοι Οι μεσαίοι φορτωτές της Liebherr με ανατρεπόμενα φορτία που κυμαίνονται από 6,2 μέχρι κατά προσέγγιση 10 τόνους αντιπροσωπεύουν την οικονομική και περιβαλλοντική φιλικότητα. Με τη μονάδα ερπυσμού της Liebherr οι φορτωτές αυτοί καταναλώνουν απλά μέχρι 40% λιγότερο καύσιμο για την ίδια εργασία απ ό,τι συγκρινόμενες μονάδες που έχουν πωληθεί από άλλους κατασκευαστές. ΜΟΝΤΕΛΑ Τύπος Ανατρεπόμενο φορτίο ανά περιστροφή (kg) Ισχύς (Kw) Βάρος (kg) Όγκος (m 3 ) L 506 3, ,81 0,8-2 L 507 3, ,93 0,9-2 L 508 3, , L 509 4, ,73 1,1-2 L 512 4, ,9 1,3-2 L 514 5, ,5 1,5-2,5

50 Μικροί Στα μικρότερα μοντέλα της η Liebherr χρησιμοποιεί φορτωτές μικρού μεγέθους με όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχουν συγκρινόμενα με συμβατικές κεντρικά περιστρεφόµενες και τετράτροχης οδήγησης µονάδες. ΜΟΝΤΕΛΑ Τύπος Ανατρεπόμενο φορτίο ανά περιστροφή (kg) Ισχύς (Kw) Βάρος (kg) Όγκος (m 3 ) L 506 3, ,81 0,8-2 L 507 3, ,93 0,9-2 L 508 3, , L 509 4, ,73 1,1-2 L 512 4, ,9 1,3-2 L 514 5, ,5 1,5-2,5

51 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΙ Όλοι οι φορτωτές χρησιμοποιούν συστήματα υδροστατικής µετάβασης. Η πετρελαιοκίνητη μηχανή που ενισχύει τον ερπυστριοφόρο φορτωτή έχει τοποθετηθεί πίσω από το θάλαμο του οδηγού, έτσι ώστε το βάρος της μηχανής να κατανέμεται τελικά, κάνοντάς το εξαιρετικά ασφαλές στη χρήση. ΜΟΝΤΕΛΑ Τύπος Ισχύς (Kw/PS) Βάρος (kg) LR / ,8 LR 622 Litronic 97/132 15,4-17 LR 632 Litronic 132/180 20,8-22 LR /219 24,5 28

52 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η µεταφορική ταινία λειτουργεί µε τροχαλίες. Οι τροχαλίες δίνουν κίνηση στο σπαστήρα για να µεταφέρει αδρανή υλικά.η µεταφορική, λοιπόν, ταινία αποτελείται από ένα σκελετό, από 2 βαρούλκα, ένα µοτέρ µάρκας Kim και ένα ζεύγος τροχαλιών που δίνουν κίνηση µε ιµάντα. Η συγκεκριµένη µεταφορική ταινία έχει µήκος 30 εκατοστά. Μεταφέρει αδρανή υλικά βάρους ενός τόνου σε όλο το µήκος της.

53 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ Χρησιμοποιούνται κυρίως σε οικοδομικές εργασίες για την ανύψωση υλικών κατασκευής σε ύψος μέχρι 40 μέτρα με ταχύτητα 0.5 έως 0.7 μέτρα /δευτερόλεπτο και με ανυψωτική ικανότητα μέχρι 800 κιλών. Όσων αφορά στην συντήρηση ο χειριστής πρέπει: 1) Να παρακολουθεί το µηχάνηµά του κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και να το επιθεωρεί τόσο κατά τη λειτουργία του όσο και µετά το πέρας της εργασίας. Ηεπιθεώρησηκαιεπίβλεψη αποβλέπει στη διαπίστωση ερχόµενων βλαβών ή φθορών. 2) Να εκτελεί τη λίπανση της µηχανής του σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 3) Να προβαίνει στις στοιχειώδεις αντικαταστάσεις φθαρµένων τεµαχίων π.χ. αντικατάσταση ιµάντων ή καλωδίων, σφηνών, αλυσίδων κλπ. και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην καλή κατάσταση των εξαρτηµάτων, τα οποία συνδέονται µε την ασφάλεια λειτουργίας προς αποφυγή ατυχηµάτων.

54 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ Η γερανογέφυρα κινείται πάνω σε ράγες σε απόσταση, δηλαδή σε µια διαδροµή 120 µέτρων. Μπορεί να σηκώσει βάρος 28 τόνων το µέγιστο (απόδοση). Κινείται µε ρεύµα. Το ύψος της εγκατάστασης είναι 14 µέτρα, ενώ µπορείναανυψώσειτοφορτίοµέχρι τα 13 µέτρα.

55 ΒΑΡΟΥΛΚΑ Τα βαρούλκα γενικώς χρησιμεύουν για την ανύψωση των βαρών κατακόρυφα. Μπορεί να είναι πάγια φορητά πάνω σε γερανούς ή γερανογέφυρες. Υπάρχουν τα εξής βαρούλκα: 1) απλά 2) βαρούλκα με οδοντωτούς τροχούς 3) ηλεκτρικά βαρούλκα

56 ΓΡΥΛΟΙ Οι γρύλοι χρησιµοποιούνται για την ανύψωση φορτίων σε µικρά ύψη. ιακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1) Γρύλοι µε οδοντωτό κανόνα και οδοντωτό τροχό. 2) Γρύλοι µε κοχλία 3) Υδραυλικοί γρύλοι.

57 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Οι τροχαλίες είναι συστήματα τα οποία δίνουν κίνηση για την μεταφορά και την ανύψωση διαφόρων υλικών. ιακρίνουµε έναζεύγοςτροχαλιών, όπου η µεγάλη τροχαλία έχει διάµετρο 100 εκατοστά, ενώ η µικρή 35 εκατοστά. Αρχίζοντας από 1000 στροφές είναι δυνατό να καταλήξει στις 340 στροφές. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 1) Πάγιες τροχαλίες οι οποίες δεν μετακινούνται υπό την επίδραση του βάρους, αλλά μόνο περιστρέφονται. 2) Ελεύθερες τροχαλίες οι οποίες όχι μόνο περιστρέφονται, αλλά και μετακινούνται υπό την επίδραση του βάρους.

58 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΑΡΚ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΓΕΡΑΝΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ

59 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ Αναβατόριο χωρητικότητας 1.5 m3 κοστίζει δραχµές και όσον αφορά τη συντήρηση απαιτείται αλλαγή στο γράσο και στις βαλβολίνες. Ανταλλακτικά µπορούµε ναπροµηθευθούµε µόνο από κατασκευαστές. εν χρειάζεται να περάσουµε από τελωνείο για τη χρησιµοποίηση της µηχανής.

60 ΚΛΑΡΚ Το κλακ σαν όχηµα ζυγίζει τέσσερις τόνους και η τιµή του κυµαίνεται από µέχρι δραχµές ανάλογα µε το µέγεθός του.το µεταχειρισµένο κοστίζει λιγότερο, ανάλογα πάντα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η επισκευή του κοστίζει έως δραχµές περίπου.

61 ΦΟΡΤΩΤΗΣ Ανάλογα µε τον τύπο του φορτωτή αλλάζουν και τα οικονοµικά στοιχεία.: ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ CATERPILLAR 920 MINI ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΟΒCΑΤ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ JCB

62 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ CATERPILLAR 920 ΟφορτωτήςτύπουCaterpillar 920 και κοστίζει δραχµές. Ζυγίζει 5.5 τόνους και µπορεί να σηκώσει. µέχρι 4.5 τόνους βάρος.

63 MINI ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΟΒCΑΤ Ο µίνι φορτωτής τύπου Bobcat κοστίζει δραχµές όταν είναι καινούριος, ενώ όταν πρόκειται για µεταχειρισµένο η τιµή του εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ζυγίζει 2 τόνους και µπορεί να σηκώσει µέχρι 750 κιλά σε ύψος 3 µέτρα. Ανταλλακτικά για το συγκεκριµένο φορτωτή Bobcat µπορούν να προµηθευθούν από την Ιταλία και την Ιαπωνία. Είναι 55 ίππων και χρειάζεται άδεια από το µηχανολογικό για τη νόµιµηλειτουργίατου.

64 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Οφορτωτήςγιαβαριές µεταφορές που φαίνεται στη φωτογραφία είναι 45 τόνους και κοστίζει δραχµές. Συνήθως, χρησιµοποιείται µόνο σε λατοµεία για βράχους. Είναι τύπου Liebherr. Αγοράζεται µεταχειρισµένοςαπότοεξωτερικόκαικαινούριοςµόνο σε συγκεκριµένες αντιπροσωπείες στις οποίες µπορούν να βρεθούν και τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Υπάρχουν τα κεντρικά τα οποία έχουν αντιπροσώπους σε διάφορες πόλεις, υπάρχουν όµως και εξουσιοδοτηµένα συνεργεία. Η επισκευή του κοστίζει δραχµές περίπου. Αν καταστραφεί, κοπεί το µηχάνηµα για οποιοδήποτε λόγο, πράγµα σπάνιο και πολύ δύσκολο, τότε αχρηστεύεται και γίνεται ανταλλακτικά, δεν επιδιορθώνεται.

65 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ JCB Ο φορτωτής είναι τύπου JCB και κοστίζει ως καινούριος δραχµές. Έχει την ικανότητα να ανυψώνει φορτίο βάρους 1.5 τόνου µέχρι τα 3.5 µέτρα. Ζυγίζει 10 τόνους. Ανταλλακτικά µπορούµε να προµηθευθούµε από την Αγγλία. Η ισχύς του είναι 110 ίπποι. Χρειάζεται άδεια από το µηχανολογικό.

66 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ Η γερανογέφυρα είναι µάρκας MAN. Κινείται πάνω σε ράγες σε απόσταση, δηλαδή σε µια διαδροµή 120 µέτρων. Μπορεί να σηκώσει βάρος 28 τόνων το µέγιστο (απόδοση). Κινείται µε ρεύµα. Το ύψος της εγκατάστασης είναι 14 µέτρα, ενώ µπορεί να ανυψώσει το φορτίο µέχρι τα 13 µέτρα. Το κόστος µιας µη µεταχειρισµένης γερανογέφυρας είναι δραχµές. Η συντήρηση αυτής γίνεται µε έλεγχοσε υδραυλικό λάδι, γράσο και βαλβολίνες. Αναφερόµενοι στην ταξινόµηση, δεν απαιτείται άδεια από το µηχανολογικό για τη χρήση της.

67 ΓΕΡΑΝΟΣ Ο γερανός επί οχήµατος της φωτογραφίας µπορεί να σηκώσει, έχει δηλαδή απόδοση, 2.5 τόνους το µέγιστο. Μπορεί να ανυψωθεί µέχρι 12 µέτρα ύψος, το οποίο µε τηνπροέκτασηφτάνειτα15 µέτρα. ουλεύει µε πίεση αέρος λαδιού. Το κόστος αγοράς του είναι δραχµές όταν είναι καινούριος, ενώ όταν πρόκειται για µεταχειρισµένο ξεκινά από τα δραχµές και άνω, ανάλογα µε την κατάστασή του. Η συντήρηση του γερανού επί οχήµατος γίνεται µε τακτικό έλεγχο σε υδραυλικό λάδι, γράσο και βαλβολίνες.

68 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η συντήρηση της µεταφορικής ταινίας που έχει µήκος 30 εκατοστά. και µεταφέρει αδρανή υλικά βάρους ενός τόνου σε όλο το µήκος της, σχετίζεται µόνο µε το γράσο και δε χρειάζεται να περάσει από το τελωνείο. Το κόστος αυτής είναι δραχµές.

69 ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Ένα ζεύγος τροχαλιών, όπου η µεγάλη τροχαλία έχει διάµετρο 100 εκατοστά, ενώ η µικρή 35 εκατοστά κοστίζει δραχµές. Για τη συντήρηση των τροχαλιών χρησιµοποιούµε γράσο. εν χρειάζεται να περάσουµε από τελωνείο για τη χρησιµοποίηση αυτών.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι το βασικό εκσκαπτικό µηχάνηµα της κατηγορίας των χερσαίων εκσκαφέων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΚΑΘ. Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 1 1. Εισαγωγή Παρά τη χρήση απλών, πρωτόγονων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μερών ενός λεωφορείου.

3.1 Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μερών ενός λεωφορείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 3.1 Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μερών ενός λεωφορείου. Το λεωφορείο είναι όχημα με κινητήρα που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς. Τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03 EFXac 100/125 01.02 - Οδηγίες λειτουργίας g 52001062 05.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Fendt. Vario 820 ΤΡΑΚΤΕΡ. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για αγρότες και εργολήπτες ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ: ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ PROFI ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Fendt. Vario 820 ΤΡΑΚΤΕΡ. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για αγρότες και εργολήπτες ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ: ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ PROFI ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΚΤΕΡ www.profi.com ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για αγρότες και εργολήπτες Κυκλοφορεί το Σάββατο 5 φεβρουαρίου δωρεάν με την Agrenda και στη συνέχεια αυτοτελώς με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ Ανελκυστήρας Gen2Σ ενεργειακής κλάσης Α. Οηγεί την Ιοιότητα ανέλκυσης σε ανώτερο ειίιεο. 9 ια μια Ιράσινη Ιοιότητα ιαρόμων ειιλέξτε τη νέα γενιά συστημάτων Προϊόντα OTIS

Διαβάστε περισσότερα

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2 Από τα χαράματα, βαθιά μέσα στη νύχτα ή το μεσημέρι μιας πολυσύχναστης ημέρας. Οι αστικές διανομές πάντα αποτελούν μία πρόκληση. Πολυσύχναστοι

Διαβάστε περισσότερα

More care. Built in. BL71, BL71 Plus

More care. Built in. BL71, BL71 Plus More care. Built in. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ VOLVO BL71, BL71 Plus ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. Ο Φορτωτής Εκσκαφέας Volvo BL71 αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και εξέλιξης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TΟY ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TΟY ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ αναγνώστη. Όσα δεν φέρνει ο χρόνος... ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητέ αναγνώστη. Όσα δεν φέρνει ο χρόνος... ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ profi EDITORIAL Αγαπητέ αναγνώστη τις µεγαλόσχηµες δηλώσεις των υπευθύνων για τον σηµαντικό IΠαρά ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η γεωργία στην ανάκαµψη της οικονοµίας και της χώρας, η πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η McCormick «κόβει» µερικά «παρακλάδια» από το οικογενειακό δέντρο µε την παρουσίαση του X7. Αγαπητέ αναγνώστη

Η McCormick «κόβει» µερικά «παρακλάδια» από το οικογενειακό δέντρο µε την παρουσίαση του X7. Αγαπητέ αναγνώστη Editorial Η McCormick «κόβει» µερικά «παρακλάδια» από το οικογενειακό δέντρο µε την παρουσίαση του X7. Αγαπητέ αναγνώστη Η τελευταία χρονιά (φθινόπωρο 2013 καλοκαίρι 2014) ήταν αναµφίβολα από τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα