Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διοίκησης Επιχειρήσεων"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργασία στο μάθημα Σύγχρονη Εργονομία Από τις φοιτήτριες, Βελούτσου Μερσίνη Δ/04031 και Χατζούλη Ιωάννα Δ/ο4286 με θέμα Εργονομία και Υπολογιστές Ιανουάριος,

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις μέρες μας οι υπολογιστές έχουν καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας και της ζωής μας γενικότερα. Η ευκολία που προσφέρουν σε πολλούς τομείς κάνει την χρήση τους τρόπο ζωής για πολλούς από εμάς. Ακριβώς για αυτό τον λόγο ο σχεδιασμός τους είναι πλέον γύρω από τον άνθρωπο, δηλαδή σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τον χρήστη τόσο από άποψη ευχρηστότητας όσο και από άποψη υγείας (σωστή θέση σώματος, σωστά φίλτρα στην οθόνη κ.λ.π.) τα λογισμικά και οι λειτουργίες του υπολογιστή σήμερα κατασκευάζονται με τέτοιες μεθόδους ώστε ο χρήστης να ενθαρρύνεται, να ικανοποιείται από το αποτέλεσμα της εργασίας του, να είναι απλός στην χρήση, να μην βγάζει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, να προχωρεί σε εκσφαλμάτωση των εργασιών του καθώς επίσης και να υπάρχει δυνατότητα επιλογών για την διεξαγωγή της ίδιας εργασίας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και μεθόδους. Ο τομέας της εργονομίας έχει αναπτυχθεί αρκετά στις μέρες μας σε ότι αφορά τους υπολογιστές. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν στις μέρες οδηγίες και συμβουλές πάνω στο πως κάποιος πρέπει να οργανώσει το χώρο όπως επίσης και στο να τοποθετήσει τον υπολογιστή και τις περιφερειακές μονάδες του ώστε να είναι πιο λειτουργική και καλύτερη η χρήση του. Η εργασία που ακολουθεί έγινε με σκοπό να δείξει την πρόοδο της εργονομίας στο σχεδιασμό του υπολογιστή όπως επίσης και στην χρήση του υπολογιστή για την αποφυγή προβλημάτων υγείας στον χρήστη. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο.....σελ.3 Εργονομία στη σχεδίαση των υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ. σελ.3 1. Τεχνολογική ποικιλία...σελ.4 2. Ποικιλία χρηστών σελ.4 3. Ασυμβατότητα γνώσεων χρήσης Η/Υ......σελ.7 ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ....σελ.9 ΕΥΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ σελ.10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ... σελ Απλότητα...σελ Υποστήριξη....σελ Εξοικείωση.....σελ Ευνόητες ρυθμίσεις....σελ Ενθάρρυνση...σελ Ικανοποίηση...σελ Διαθεσιμότητα....σελ Πρόληψη λαθών.....σελ Εναλλακτικότητα επιλογών...σελ Εξατομίκευση.....σελ.17 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...σελ.18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο.σελ.28 Εργονομία στη χρήση των υπολογιστών για την αποφυγή προβλημάτων Εισαγωγή.. σελ.28 Συμβουλές και ασκήσεις για λιγότερα προβλήματα... σελ ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ.. σελ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΜΥΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.σελ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ......σελ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...σελ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑ σελ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ..σελ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ..σελ MOUSE σελ.40 Προτάσεις υγείας..σελ.41 Βιβλιογραφία σελ.42 3

4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εργονομία στη σχεδίαση των υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι κοινά αποδεκτό γεγονός ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σημερινής πραγματικότητας. Για να συνειδητοποιήσουμε τη σπουδαιότητά τους αρκεί να αναλογιστούμε ότι δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας που να μην τους χρησιμοποιεί. Την τελευταία δεκαετία εμφανίστηκε στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών μία καινοτομία που έμελλε να αλλάξει το καθεστώς που μέχρι τότε ίσχυε στον τομέα της πληροφόρησης, των συναλλαγών και της ψυχαγωγίας, το διαδίκτυο το οποίο από την πρώτη στιγμή έδειξε πως θα κυριαρχήσει και θα έχει σχεδόν καθολική αποδοχή στο άμεσο μέλλον. Το διαδίκτυο είναι, με απλά λόγια, η δικτύωση υπολογιστών σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων. Η ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη να γίνουν οι Η/Υ και το διαδίκτυο προσιτοί σε περισσότερους χρήστες έχει δώσει το έναυσμα για καινοτομικές μελέτες και εφαρμογές. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι γραφικές τεχνικές διαμεσολάβησης (GUI), το διαδίκτυο, οι μηχανές αναζήτησης, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι ομάδες συζήτησης στο διαδίκτυο, κλπ. Η τελευταία πρόκληση είναι η επίτευξη παγκόσμιας ευχρηστότητας, η δυνατότητα δηλαδή, να χρησιμοποιούνται τα επιτεύγματα των Η/Υ από όλους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος οι σχεδιαστές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε τρεις τομείς/προκλήσεις: 4

5 1. Τεχνολογική ποικιλία. Ο στόχος εδώ επικεντρώνεται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης των εφαρμογών του λογισμικού αλλά και το διαδίκτυο χωρίς δέσμευση από πλευράς μηχανικών μερών, βασικού λογισμικού και συνδέσεων ώστε να αυξηθούν οι χρήστες και οι αγορές. Για παράδειγμα, η προσαρμογή σελίδων του διαδικτύου από την τυπική παρουσίαση των 768 Χ 1024 pixel σε μικρότερες ή μεγαλύτερες οθόνες απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση χωρίς τα αποτελέσματα να είναι πάντα επιτυχή. Άλλοι περιορισμοί επιβάλλονται από τις υπάρχουσες δυνατότητες σύνδεσης, την ύπαρξη εφαρμογών που δεν υποστηρίζουν γραφήματα, πολλαπλές γραμματοσειρές ή καινοτομικές λειτουργίες, (σχήμα, 1.) Διαφορές στην ταχύτητα επεξεργασίας Pentium Τύπος συσκευής εισόδου: πληκτρολόγιο, συσκευή ομιλίας,... Τύπος συσκευής εξόδου : οπτική, ακουστική,... Διαφορές στο μέγεθος των οθονών Pal m Laptops Desktop Γιγαντο-οθόνη pixels Διαφορές στο εύρος επικοινωνίας (bandwidth) Είδη Λογισ μικού Συμβατότητα Δυνατότητα Μετατροπής Πολλαπλές Πλατφόρμες 9.6K 56K Kbps Σχήμα 1:Τεχνολογική ποικιλία - Θα πρέπει να υποστηρίζονται διαφορετικοί τύποι λογισμικού, μηχανικών μερών και δια-δικτυακής πρόσβασης 2. Ποικιλία χρηστών. Ο στόχος εδώ επικεντρώνεται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης του διαδίκτυου και των άλλων εφαρμογών λογισμικού από χρήστες με διαφορετικές γνώσεις, επιδεξιότητες (ακόμα και από 5

6 άτομα με ειδικές ανάγκες), ηλικία, φύλλο, μορφωτικό επίπεδο, πολιτισμικό επίπεδο, κλπ. αλλά και κάτω από διαφορετικές συνθήκες εργασίας (πχ. θόρυβος, φωτισμός). Η κατανόηση και ο εντοπισμός των διαφορών ανάμεσα στους δυνητικούς χρήστες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρησιμοποίηση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας από την παγκόσμια αγορά που έχει πλέον διαμορφωθεί (σχήμα 2). Για παράδειγμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο των ατόμων της τρίτης ηλικίας είναι απαραίτητο να αυξηθεί η φωτεινότητα και αντίθεση της οθόνης, να μεγεθυνθούν οι γραμματοσειρές, να επιβραδυνθούν οι δυναμικές αναπαραστάσεις, να απλοποιηθεί η σύγχρονη χρήση πολλαπλών πλήκτρων και να περιοριστεί ο φόρτος της μνήμης βραχείας διάρκειας. Παρόμοια, για να εξυπηρετηθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο των νεαρών χρηστών με περιορισμένες δυνατότητες ανάγνωσης και βραχύβια προσοχή θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι και τεχνικές οι οποίες όμως δεν ωφελούν απαραίτητα μόνο αυτούς τους χρήστες. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός ήχου με το γραπτό κείμενο δεν ωφελεί μόνο τα άτομα με προβλήματα όρασης αλλά και τους εργαζόμενους σε περιβάλλοντα με περιορισμένες δυνατότητες φωτισμού. Τελευταία αναπτύσσονται και υιοθετούνται διάφορες προδιαγραφές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήθος και η πολυπλοκότητα των αναγκών των χρηστών όπως πχ. οι προδιαγραφές βελτίωσης της πρόσβασης και χρήσης λογισμικού από την ομάδα W3C. Οι προδιαγραφές αυτές προέκυψαν, κατά κύριο λόγο, σαν αποτέλεσμα νομικών αιτημάτων προς τις αμερικάνικες κυβερνητικές υπηρεσίες ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο ατόμων με οπτικές, ακουστικές και κινητικές δυσκολίες. Ένα από τα βασικά προβλήματα του σχεδιασμού του επιπέδου διαμεσολάβησης είναι η ταυτόχρονη υποστήριξη αρχάριων και εκπαιδευμένων χρηστών. Για τους αρχάριους χρήστες είναι απαραίτητη η βήμα προς βήμα καθοδήγηση, η ύπαρξη επεξηγηματικών 6

7 επιγραφών, λιγότερων επιλογών, πληροφοριακής επανάδρασης και οικείων στερεοτύπων-μεταφορών. Αντίθετα, για τους εκπαιδευμένους χρήστες είναι απαραίτητη η ύπαρξη συντομεύσεων διαδικασιών, επανάδρασης μόνο σε περίπτωση λάθους, περιεκτικών οθονών, περισσότερων επιλογών καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης εξατομικευμένων μακροεντολών. Άλλη μία πρόκληση για τους σχεδιαστές προκύπτει από την ανάπτυξη εφαρμογών για χρήστες από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, με διαφορετικές γλώσσες και προσδοκίες/αρχές αλλά και για χρήστες με ανάμικτα αισθήματα όσον αφορά τη χρήση των προϊόντων της πληροφορικής. Για όλους αυτούς τους χρήστες ο σχεδιασμός θα πρέπει να υποστηρικτικός και όχι απειλητικός, πχ. ποιά αίσθηση μπορεί να αποκομίσει ένας τέτοιος χρήστης από μηνύματα τους είδους «παράνομα δεδομένα» («illegal data») ή «process aborted». 7

8 Επιδεξιότητες Αρχάριος - Ειδήμων Γνώσεις Αρχάριος - Ειδήμων Φυσικές αναπηρίες Ορασης, ακοής, κινητικές, διανοητικές Ειδικές συνθήκες Θόρυβος, μειωμένος φωτισμός,κλπ Πολιτισμική καταγωγή Δυτική, ανατολική, Προσωπικότητα Εισόδημα Εσωστρεφής, εξωστρεφής Γενικά Πλούσιος, φτωχός Ορθολογιστής, ενστικτώδης Χαρακτηριστικά Φύλλο, ηλικία Φυλή, καταγωγή Εθνικότητα Αλφαβητικές γνώσεις Αναλφάβητος Πολύγλωσσος Σχήμα 2: Ποικιλία χρηστών 3. Ασυμβατότητα γνώσεων χρήσης Η/Υ. Ο στόχος εδώ είναι να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις γνώσεις που κατέχουν οι χρήστες και στις γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη χρήση του Η/Υ. Όσες γνώσεις και αν έχει κανείς σχετικά με υπολογιστές, όταν χρησιμοποιεί για πρώτη φορά έναν καινούργιο διαμεσολαβητή θα πρέπει να καλύψει το κενό ανάμεσα σε πράγματα που ήδη γνωρίζει και σε νέα που θα πρέπει να μάθει. Για παράδειγμα, οι χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γνωρίζουν την έννοια και χρήση όρων όπως «Απάντηση» ( «Reply») και «Αποστολή» («Send») αλλά όχι απαραίτητα και των όρων «Πιστοποιημένη Απάντηση» («Certified Reply»). Άλλη κατηγορία προβλημάτων προκύπτει από την ανεπάρκεια γνώσεων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο όπως για παράδειγμα την αγοραπωλησία μετοχών μέσω του διαδικτύου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι δυσκολίες 8

9 μπορεί να προέρχονται από τη χρήση, άγνωστων στο χρήστη, χρηματοοικονομικών όρων, από πολύπλοκες σειρές εντολών τις οποίες δεν είναι σε θέση να γνωρίζει και επομένως να αναμένει ο χρήστης ή από ακατανόητα έως και «εχθρικά» μηνύματα λάθους. Αν και η ευχρηστότητα του λογισμικού έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, υπολείπεται των προσδοκιών των χρηστών. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι χρήστες δαπανούν κατά μέσο όρο 5.1 ώρες την εβδομάδα για να ανακαλύψουν πως λειτουργούν οι υπολογιστές τους. Παρόλα αυτά, είναι αισθητή η βελτίωση που έχει επιτευχθεί τόσο σε μεμονωμένες εφαρμογές όπως οι τραπεζικές συνδιαλλαγές μέσω διαδικτύου όσο και σε εφαρμογές παροχής βοήθειας και γνώσεων που απαιτούνται κατά τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Μία πιθανή προσέγγιση των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτήν την κατηγορία είναι η χρησιμοποίηση πολυεπίπεδων στρατηγικών διαμεσολάβησης. Έτσι, οι αρχάριοι χρήστες, ή οι χρήστες με λίγες γνώσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πρώτο επίπεδο διαμεσολάβησης με λιγοστές επιλογές, λίγα έως καθόλου μηνύματα λάθους και λεπτομερή καθοδήγηση με περιορισμένο λεξιλόγιο. Όσο βελτιώνεται το επίπεδο χρήσης και άνεσης των χρηστών μπορεί να χρησιμοποιούνται πολυπλοκότερα επίπεδα διαμεσολάβησης και επιλογών επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στους χρήστες να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά ακολουθώντας τους δικούς τους ρυθμούς εκμάθησης. 9

10 Σχεδιασμός Πολλαπλών επιπέδων Πολλαπλών καθηκόντων Βοηθήματα Οδηγίες Διαλέξεις Οπτικο-ακουστικό υλικό Υποστήριξη χρηστών Κοινότητες Εκπαίδευση Chat rooms Τηλέφωνο Ομάδες συζήτησης Βοήθεια on-line Γραφείο υποστήριξης FAQs, Δυνατότητες έρευνας, Πίνακας περιεχομένων, κλπ Εκπαίδευση Μέσω υπολογιστή Επιδείξεις, διαλέξεις Σεμινάρια Σχήμα 3: Διαφορές στις γνώσεις των χρηστών ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ένα συνηθισμένο λάθος του σχεδιασμού εφαρμογών λογισμικού είναι ότι συνήθως αυτές κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας σαν πρότυπο το σχεδιαστή παρά τον τελικό χρήστη. Το κλειδί όμως για έναν επιτυχημένο και χρηστικό σχεδιασμό είναι να σκέφτεται κανείς από την πλευρά του χρήστη. Ο χρηστό-κεντρικός σχεδιασμός (user-centered design) είναι ο όρος που δίδεται στο σχεδιασμό που βάζει το χρήστη στο κέντρο του σχεδιασμού. Πιθανώς να μην υπάρχει ένας τυπικός χρήστης αλλά σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κοινά γνωρίσματα όπως ο χρόνος αντίδρασης, η μνήμη και άλλες γνωστικές ή φυσικές ικανότητες των μελλοντικών χρηστών. Είναι επίσης αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι ενώ οι χρήστες μπορεί να έχουν κοινά βασικά χαρακτηριστικά, αποτελούν επίσης ξεχωριστές προσωπικότητες. Ότι θεωρείται εύκολο για ένα χρήστη μπορεί να θεωρηθεί δύσκολο για κάποιον άλλο. 10

11 ΕΥΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ Είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς την έννοια του όρου ευχρηστότητα. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standards Organization ISO) ευχρηστότητα ονομάζεται η δυνατότητα μίας εφαρμογής λογισμικού να χρησιμοποιηθεί από δεδομένη ομάδα χρηστών, πετυχαίνοντας συγκεκριμένους στόχους με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η ευχρηστότητα πρέπει να συσχετίζεται με ένα συγκεκριμένο καθήκον. Άρα, για να μπορέσει η ευχρηστότητα να έχει πρακτική εφαρμογή αποτελεσματικά απαιτείται η δημιουργία ομάδων χρηστών στις οποίες θα απευθύνεται. Ακόμα, η ευχρηστότητα σχετίζεται άμεσα με την αποδοτικότητα. Για παράδειγμα, αν κατά τη χρησιμοποίηση ενός διαδικτυακού χώρου ο χρήστης υποπέσει σε μεγάλο αριθμό λαθών ή δεν έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που επιθυμεί μέσα στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τότε ο συγκεκριμένος διαδικτυακός χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί εύχρηστος. Δεν υπάρχει όμως απόλυτος ορισμός που να οριοθετεί γενικά την ευχρηστότητα καθώς αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τους χρήστες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα του λογισμικού. Η ευχρηστότητα πολύ συχνά εξαρτάται στον ίδιο βαθμό από το μέσο της «κατανάλωσης» (medium of consumption). Παραδείγματος χάριν, κάποιο κείμενο το οποίο εμφανίζεται σε μεγάλη γραμματοσειρά στην οθόνη ενδεχομένως να μην είναι εύχρηστο στην περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει να το εκτυπώσει για να το διαβάσει καθώς θα είναι «απλωμένο» σε πολλές σελίδες. Η ευχρηστότητα εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα την προβλεπόμενη χρήση (αν θα είναι συχνή ή μεμονωμένη), το βαθμό 11

12 εμπειρίας ή απειρίας των χρηστών καθώς επίσης και από τα υποκειμενικά αισθήματα ικανοποίησης των χρηστών. Επομένως, για να αξιολογηθεί η ευχρηστότητα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: Οι μελλοντικοί χρήστες του συστήματος (γνώσεις, εμπειρία, φυσικές και νοητικές δυνατότητες), Τα εργασιακά καθήκοντα τα οποία αναμένεται να υποστηρίξει ο σχεδιασμός (μελέτη εργασίας, ανάλυση καθηκόντων, δυσκολίες, αποκλίσεις, έκτατες καταστάσεις), καθώς και Το περιβάλλον χρήσης (κοινωνικό, οργανωτικό, φυσικό, τεχνολογικό). ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οι αρχές που παρουσιάζονται εδώ είναι γενικές και συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά αντικείμενα (πχ. γλωσσολογία, ψυχολογία). Για την τελική επιλογή και αξιολόγηση οι σχεδιαστές θα πρέπει να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των χρηστών και του εργασιακού καθήκοντος ώστε ο σχεδιασμός να είναι αποτελεσματικός, λειτουργικός και εύχρηστος για τους τελικούς χρήστες. Απλότητα: Η χρησιμότητα δεν θα πρέπει να θυσιάζεται χάρη της λειτουργικότητας Η διασύνδεση θα πρέπει να είναι απλή και άμεση. Μία πρόχειρα οργανωμένη διασύνδεση φορτωμένη με πολλές προχωρημένες λειτουργίες αποσπά τους χρήστες από την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Αντίθετα, μια καλά οργανωμένη διασύνδεση η οποία υποστηρίζει τις εργασίες του χρήστη και «αφομοιώνεται» στο βάθος της εικόνας και επιτρέπει στο χρήστη να εργαστεί αποτελεσματικά. Οι βασικές λειτουργίες θα πρέπει να είναι άμεσα φανερές ώστε να διευκολύνουν τους νέους χρήστες. Μία λειτουργία θα πρέπει να συμπεριληφθεί μόνο αν η ανάλυση της 12

13 εργασίας δείξει ότι είναι απαραίτητη. Επομένως, ο αριθμός των αντικειμένων και λειτουργιών θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να περατώσουν την εργασία τους χωρίς περιττές δυσκολίες και περαιτέρω επιβαρύνσεις. Υποστήριξη: Ο χρήστης θα πρέπει να έχει πάντα τον έλεγχο και η βοήθεια που του προσφέρεται να μην είναι εναντιώνεται σε κοινά αποδεκτές νόρμες και απόψεις. Για να έχουν οι χρήστες τον έλεγχο του συστήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν μία εργασία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διαδοχή βημάτων θεωρούν σωστή. Δεν θα πρέπει να θέτονται όρια με τον τεχνητό περιορισμό των επιλογών ανάλογα με το πως αντιλαμβάνονται οι σχεδιαστές τη σωστή διαδοχή. Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες την ανάπτυξη και διατήρηση ενός πλαισίου εργασίας ή αναφοράς το οποίο να διατηρείται ακόμα και αν ο χρήστης απομακρυνθεί για κάποιο διάστημα. Αυτή η «σχετική με το πλαίσιο» οργάνωση συμβάλλει στη δημιουργία αισθημάτων σταθερότητας από την πλευρά των χρηστών. Οι περισσότεροι χρήστες εκτελούν ποικίλες εργασίες σε ορισμένες από τις οποίες είναι ειδικοί ενώ είναι αρχάριοι σε άλλες. Η βοήθεια που προσφέρεται από ένα σύστημα θα πρέπει να παρέχεται όταν ζητηθεί και να είναι προσαρμοσμένη στους σκοπούς και στις ανάγκες του χρήστη ώστε να διευκολύνει την ολοκλήρωση της εργασίας τους. Εξοικείωση: Ο νέος σχεδιασμός θα πρέπει να βασίζεται σε προηγούμενες γνώσεις των χρηστών Η διασύνδεση θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να χτίσουν σε προηγούμενες γνώσεις τους. Ακόμα και ένα μικρό σύνολο γνώσεων που χρησιμοποιείται συνεχώς σε όλη τη διασύνδεση μπορεί να ενισχύσει τους χρήστες να περατώσουν ένα μεγάλο αριθμό εργασιών. Έννοιες και 13

14 τεχνικές μπορεί να αφομοιωθούν μία φορά και μετά να εφαρμοστούν σε πληθώρα περιπτώσεων. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να είναι αναγκασμένοι να μαθαίνουν νέα πράγματα για να κάνουν οικείες εργασίες. Η χρήση εννοιών και τεχνικών που ήδη κατανοούν οι χρήστες από τις εμπειρίες τους στην πραγματικότητα τους επιτρέπει να ξεκινούν γρήγορα και να κάνουν άμεσες προόδους. Ευνόητες ρυθμίσεις: Τα αντικείμενα και οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ευνόητες και προφανείς. Όπου είναι δυνατό οι αναπαραστάσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές καθώς κάτι τέτοιο προσδίδει στη διασύνδεση οικεία μορφή και κάνει τη χρήση και τη μάθηση περισσότερο διαισθητική (πχ. η χρήση εικονιδίων ή παραθύρων). Δηλαδή, καλό είναι τα αντικείμενα και οι έννοιες που παρουσιάζονται στους χρήστες να παραλληλίζονται με οικεία πράγματα από την καθημερινότητα. Κάδος απορριμμάτων Όταν πετάμε πράγματα συνήθως χρησιμοποιούμε κάποιο είδος δοχείου απορριμμάτων ή «κάδου απορριμμάτων». Επομένως, ένα αντικείμενο πάνω στην οθόνη εμφανιζόμενο ως κάδος απορριμμάτων μπορεί να μεταδώσει στους χρήστες ότι είναι ένα μέρος για να «ξεφορτώνονται» πράγματα. Τηλέφωνο οι ενέργειες που κάνουμε με τα τηλέφωνα είναι τόσο γνωστές στους περισσότερους ώστε χρειάζονται λίγη σκέψη. Ένα αντικείμενο τηλέφωνο πάνω στην οθόνη υποδεικνύει στους χρήστες ότι θα τους επιτρέψει να κάνουν εργασίες που έχουν σχέση με τηλέφωνο και οι χρήστες θα περιμένουν οι λειτουργίες που σχετίζονται με αυτό να είναι ανάλογες. Οι ρυθμίσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι ολοφάνερες και οι λειτουργίες τους αναγνωρίσιμες. Οπτικές αναπαραστάσεις που παρέχουν υποδείξεις και υπενθυμίσεις βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν 14

15 ρόλους, να θυμούνται συσχετισμούς και να αναγνωρίζουν τι κάνει ο Η/Υ. Θα πρέπει όμως να επιτρέπεται στους χρήστες να ενεργούν ευθέως με τα αντικείμενα και να ελαχιστοποιούνται οι έμμεσες τεχνικές. Ενθάρρυνση: Οι ενέργειες θα πρέπει να είναι προβλέψιμες και ανατρέψιμες Οι ενέργειες ενός χρήστη θα πρέπει να προκαλούν αποτελέσματα που ο ίδιος προσδοκεί. Θα πρέπει δηλαδή ο σχεδιαστής να κατανοεί τις εργασίες, τους στόχους και το νοητικό μοντέλο των χρηστών ώστε να χρησιμοποιεί όρους και εικόνες που ταιριάζουν στην εμπειρία του χρήστη, στις εργασίες και οι οποίες βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν τα αντικείμενα, το ρόλο και τη σχέση τους στην ολοκλήρωση των εργασιών. Ακόμα, και οι φαινομενικά ασήμαντες ενέργειες του χρήστη όπως ή «από-επιλογή» ή η μεταφορά αντικειμένων θα πρέπει να είναι ανατρέψιμες ώστε να αποτρέπουν το χρήστη από λάθη εσκεμμένα ή εκ παραδρομής. Οι διάφορες ενέργειες δεν θα πρέπει να συνδέονται αυτόματα μεταξύ τους αλλά μόνο αν το επιθυμεί ο χρήστης. Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης επιλέξει να ακυρώσει την εντολή αποστολής μηνύματος, μόνο η εντολή αποστολής θα πρέπει να ακυρωθεί όχι και το γράψιμο του σημειώματος. Ικανοποίηση: Θα πρέπει να δημιουργείται η αίσθηση προόδου και επίτευξης Τα αποτελέσματα των εργασιών θα πρέπει να καταδεικνύονται στο χρήστη αμέσως, οποιαδήποτε καθυστέρηση επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη των χρηστών και εμποδίζει την διόρθωση των λαθών μέσα από εναλλακτικές ενέργειες. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης διαλέγει μία νέα γραμματοσειρά, τότε η γραμματοσειρά όλων των συναφών κειμένων η των δειγματοληπτικών κειμένων πρέπει να αλλάξει αμέσως. Όταν δεν είναι εύκολη η ακύρωση κάποιας ενέργειας τότε 15

16 η προ-επισκόπηση των αποτελεσμάτων είναι προτιμότερη (πχ. γραφήματα σε στατιστικά πακέτα). Οι πληροφορίες θα πρέπει να ανανεώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε οι χρήστες να μην οδηγούνται σε λανθασμένες υποθέσεις. Αν για κάποιο λόγο τα αποτελέσματα της ανανέωσης δεν μπορούν να εμφανιστούν αμέσως ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε διαδικτυακά περιβάλλοντα όπου είναι δυσκολότερο να διατηρηθεί δυναμικά η κατάσταση ανάμεσα σε συνδεδεμένα συστήματα. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι browsers στο διαδίκτυο παρέχουν πληροφόρηση ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν την πρόοδο της διαδικασίας «φόρτωσης» των γραφικών. Διαθεσιμότητα: Όλες οι λειτουργίες και τα αντικείμενα θα πρέπει να ευρίσκονται στη διάθεση του χρήστη συνεχώς Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα χρήσης όλων των αντικειμένων με οποιαδήποτε σειρά και οποιαδήποτε στιγμή. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται η χρήση προεπιλεγμένων καταστάσεων (modes) οι οποίες περιορίζουν ή και αλλάζουν τις υπάρχουσες χρήσεις. Οι καταστάσεις αυτές περιορίζουν την ικανότητα αλληλεπίδρασης των χρηστών με το σύστημα. Για παράδειγμα, μία από τις πιο κοινές χρήσεις προεπιλεγμένων καταστάσεων είναι οι επιλογές της «εκτύπωσης» και της «αποθήκευσης ως» για τις οποίες πρέπει να ακολουθηθεί μία συγκεκριμένη σειρά σε ένα «παράθυρο διαλόγου». Για να συνεχίσουν οι χρήστες θα πρέπει να ολοκληρώσουν ή να ακυρώσουν αυτόν το διάλογο. Αν οι χρήστες χρειάζονται να ανατρέξουν σε κάποιο άλλο παράθυρο για να ολοκληρώσουν το διάλογο, πρέπει να ακυρώσουν το παρόν παράθυρο διαλόγου, να βρουν την πληροφορία που χρειάζονται και να ενεργοποιήσουν ξανά το διάλογο. 16

17 Πρόληψη λαθών: O σχεδιασμός θα πρέπει να υποστηρίζει την πρόληψη λαθών Οι χρήστες θα πρέπει να προστατεύονται από την πρόκληση λαθών. Το βάρος της προστασίας του χρήστη από τα προβλήματα εναπόκειται στο σχεδιαστή. Η διασύνδεση θα πρέπει να παρέχει οπτικά σήματα, υπενθυμίσεις, λίστες επιλογών και άλλα βοηθήματα αυτόματα ή κατ εντολή. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι στην αναγνώριση πληροφοριών παρά στην ανάκληση αυτών. Επομένως η βοήθεια που τους παρέχεται θα πρέπει να είναι συμβατή με τον τρόπο σκέψης και εκτέλεσης των εργασιών από τους χρήστες και να υποστηρίζει τις αδυναμίες τους. Για παράδειγμα, οι χρήστες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να στηρίζονται στη μνήμη τους για πληροφορίες οι οποίες είναι ήδη γνωστές στο σύστημα όπως προηγούμενες ρυθμίσεις, ονόματα αρχείων και άλλες λεπτομέρειες της διασύνδεσης. Αν η πληροφορία βρίσκεται στο σύστημα σε οποιαδήποτε μορφή τότε το σύστημα θα πρέπει να την παρέχει χωρίς να είναι απαραίτητη προσπάθεια εκ μέρους των χρηστών. Αμφίδρομη επικοινωνία είναι απαραίτητη κατά διαστήματα ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να διευκρινίζουν, να επιβεβαιώνουν εντολές ή να αποκαθιστούν ένα πρόβλημα. Αυτή θα πρέπει να παρουσιάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες, να παρέχει πρόσβαση σε συναφείς πληροφορίες και να επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν αποφάσεις, μέσω επιλογών, για να συνεχίσουν την εργασία τους. Για παράδειγμα, ο έλεγχος ορθογραφίας σε ορισμένα συστήματα υπογραμμίζει τις ενδεχομένως ανορθόγραφες λέξεις, καθώς πληκτρολογούν οι χρήστες επιτρέποντας τους είτε να επιλέξουν μία καινούργια λέξη είτε να συνεχίσουν την εργασία τους μέχρι να αποφασίσουν οι ίδιοι να ελέγξουν και να επικυρώσουν τις ανορθόγραφες λέξεις. Γενικά, ο σχεδιασμός θα πρέπει να στηρίζεται στην ακόλουθη προοπτική οι χρήστες ξέρουν τι θέλουν να ολοκληρώσουν αλλά ορισμένες φορές δυσκολεύονται να εκφράσουν τις επιθυμίες τους χρησιμοποιώντας τα 17

18 διαθέσιμα αντικείμενα και λειτουργίες οπότε και το σύστημα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις εντολές τους. Η αμφίδρομη επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τους χρήστες στην επίτευξη των στόχων τους. Εναλλακτικότητα επιλογών: Θα πρέπει να παρέχονται εναλλακτικές τεχνικές «αλληλεπίδρασης» Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν τη μέθοδο «αλληλεπίδρασης» που είναι καταλληλότερη ανάλογα με τις περιστάσεις: επιδεξιότητες χρηστών, φυσικές ικανότητες και περιβάλλοντα χρήσης. Κάθε συσκευή «αλληλεπίδρασης» είναι κατάλληλη για συγκεκριμένες χρήσεις ή χρήστες και είναι δυνατό να βολεύει σε μία περίπτωση και όχι σε άλλη. Για παράδειγμα, ένα μικρόφωνο σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό αναγνώρισης φωνής μπορεί να βοηθήσει για γρήγορη εισαγωγή κειμένου η για περιβάλλοντα «hands-free». Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι καμία μεμονωμένη μέθοδος δεν είναι καλύτερη για όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να επιτρέπεται στους χρήστες να εναλλάσσουν μεθόδους για να περατώσουν την εργασία τους, πχ. εναλλασσόμενη χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού για να διευκολυνθεί η εισαγωγή των στοιχείων. Εξατομίκευση: Θα πρέπει να παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να προσαρμόζουν τη διασύνδεση ανάλογα με προσωπικές επιλογές Η διασύνδεση πρέπει να παρακολουθεί τις ανάγκες και επιθυμίες των χρηστών εφόσον δύο χρήστες δεν είναι ποτέ πανομοιότυποι. Οι χρήστες διαφέρουν ανάλογα με την υποδομή, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, τα επίπεδα εμπειρίας και τις φυσικές ικανότητες. Επομένως, η προσαρμογή της διασύνδεσης μπορεί να βοηθήσει να γίνει αυτή άνετη και οικεία αυξάνοντας το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών και την παραγωγικότητά τους. 18

19 Σε περιβάλλοντα όπου πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν ένα κοινό υπολογιστή ή ο ίδιος χρήστης χρησιμοποιεί διαφορετικούς υπολογιστές θα πρέπει να επιτρέπεται η διατήρηση και μεταφορά των προσωπικών ρυθμίσεων. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συμμετοχή ειδικών Για την ανάπτυξη χρήσιμων και εύχρηστων συστημάτων είναι σημαντική η συμμετοχή ατόμων με συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρία στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Οι ειδικοί αυτοί συνήθως προέρχονται από τους χώρους της εργονομίας, βιομηχανικής ή νοητικής ψυχολογίας καθώς και από τον χώρο των μηχανολόγων ή των ειδικών της πληροφορικής με εξειδίκευση στην επιστήμη του ανθρώπινου παράγοντα. Οι ειδικοί αυτοί μπορεί να χρησιμεύσουν σαν σύμβουλοι ή σαν αντιπρόσωποι των χρηστών κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού. Συμμετοχή χρηστών Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών προϊόντων πληροφορικής τεχνολογίας προϋποθέτει ότι οι σχεδιαστές γνωρίζουν καλά τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται το προϊόν, την εργασία που εκτελούν αυτοί, τις ανάγκες και απαιτήσεις τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το προτεινόμενο προϊόν μπορεί να διευκολύνει και να κάνει περισσότερο αποτελεσματική την εργασία τους. Για το σκοπό αυτό οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν μία πληθώρα εργαλείων όπως συνεντεύξεις, έρευνες πεδίου, ερωτηματολόγια και αναλύσεις της αγοράς. Επειδή η γνώση των χρηστών αποτελεί παράγοντα κριτικής σημασίας για τον επιτυχή σχεδιασμό του συστήματος, οι χρήστες θα πρέπει να συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού από τα αρχικά στάδια αυτής και να συνεργάζονται με τους σχεδιαστές για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους, είναι λειτουργικό και εύχρηστο. 19

20 Συνεντεύξεις, έρευνες και ερωτηματολόγια Οι μελλοντικοί χρήστες ενός συστήματος αποτελούν μία πολύτιμη πηγή πληροφοριών για το είδος των καθηκόντων που θα πρέπει να υποστηριχθούν από αυτό. Κατά τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού, οι σχεδιαστές μπορεί να χρησιμοποιήσουν ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή έρευνες πεδίου προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων από τους χρήστες, τον τρόπο λειτουργίας του υπάρχοντος συστήματος, τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού αλλά τις απόψεις των χρηστών σχετικά με τον τρόπο που είναι δυνατόν να τους βοηθήσει το προτεινόμενο σύστημα. Καθώς αναπτύσσονται τα διάφορα πρωτότυπα καλό είναι να επιδεικνύονται στους χρήστες και να χρησιμοποιούνται τα σχόλια τους για ανατροφοδότηση του σχεδιασμού. Συμμετοχή χρηστών στην ομάδα σχεδιασμού Άτομα που αντιπροσωπεύουν τυπικούς χρήστες του προτεινόμενου συστήματος είναι χρήσιμο να συμμετέχουν στην ομάδα σχεδιασμού καθώς μπορεί να δώσουν πολύτιμες λεπτομερείς πληροφορίες για τα εργασιακά καθήκοντα οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν θετικά τον όλο σχεδιασμό. Ακόμα, λόγω της άμεσης εμπλοκής τους στην όλη διαδικασία, μπορεί να λειτουργήσουν σαν μεσολαβητές και να μεταφέρουν απόψεις και σχόλια των χρηστών στην ομάδα σχεδιασμού και να διασφαλίσουν ευκολότερα την αποδοχή του συστήματος από τους τελικούς χρήστες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αντιπρόσωποι των χρηστών μπορούν να καθοδηγούν το σχεδιασμό, καθώς λόγω της εξοικείωσης με το παλαιό σύστημα ίσως δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα του καινούργιου. Η γνώμες, εμπειρίες και γνώσεις τους όμως πρέπει να γίνονται σεβαστές και να λαμβάνονται υπόψη από τους σχεδιαστές. 20

21 Ανάλυση αγοράς Συστήματα ή προϊόντα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργίες, απευθύνονται σε παρόμοιες αγορές, ή υποστηρίζουν παρόμοια καθήκοντα με το υπό ανάπτυξη σύστημα αποτελούν χρήσιμες πηγές πληροφόρησης όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, το βαθμό επιτυχίας τους και που αποδίδεται αυτή, την ευκολία εκμάθησης και αποδοχής τους και τους λόγους στους οποίους αποδίδονται αυτές, κλπ. Είναι λογικό οι νέες σχεδιαστικές προτάσεις να επικεντρώνονται στα θετικά στοιχεία των προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν και να προσπαθούν να αποφύγουν ή να βελτιώσουν τα αρνητικά στοιχεία. Ανάλυση των καθηκόντων των χρηστών Οι σχεδιαστές θα πρέπει να κατανοούν τόσο τα εργασιακά καθήκοντα, για την υποστήριξη των οποίων αναπτύσσεται το νέο σύστημα, όσο και το ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Οι αναλύσεις καθηκόντων αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο κατά τη φάση αυτή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον συστηματικό προσδιορισμό των καθηκόντων και υπό-καθηκόντων, στην ακολουθία και ροή πληροφοριών ανάμεσα στα εργασιακά καθήκοντα αλλά και στο γενικότερο συντονισμό καθηκόντων που είναι απαραίτητος για την επίτευξη του στόχου εργασίας. Δυσκολίες και λάθη που παρατηρούνται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος θα πρέπει να προσδιορίζονται και να λαμβάνονται υπόψη κατά τη φάση ανάπτυξης εναλλακτικών σχεδιαστικών προτάσεων. Οι αναλύσεις καθηκόντων είναι επίσης χρήσιμες για την κατανομή των λειτουργιών ανάμεσα στους χρήστες και τον υπολογιστή αλλά και μεταξύ των χρηστών. Επειδή συχνά η εισαγωγή ενός νέου συστήματος οδηγεί σε αλλαγές τόσο στο είδος των εργασιακών καθηκόντων όσο και στις απαιτήσεις ικανοτήτων αλλά και στο βαθμό στελέχωσης η ανάλυση καθηκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών. 21

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Η μηχανοργάνωση ενός διατροφικού γραφείου αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του διότι παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Η στάση του σώματός μας όταν εργαζόμαστε στον υπολογιστή, είναι πολύ σημαντική. Μια κακή στάση μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, για παράδειγμα, στη μέση, στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 6 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια καρέκλα είναι κατάλληλη όταν χειριζόμαστε ηλεκτρονικό υπολογιστή; a) Το ύψος να είναι σταθερό με μεγάλη πλάτη b) Να διαθέτει υποστήριξη χαμηλά για τη μέση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Α1. Εισαγωγή στην ΕΑΥ και γενικές πληροφορίες για το μάθημα (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Τι θα ακούσετε Τι είναι η Επικοινωνία Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σύστημα εργαζόμενου-θέσης εργασίας στάση - θέση σώματος κίνηση εντατική εργασία επαναλαμβανόμενες διαδικασίες φωτισμός, χρώματα, ορατότητα Περιβάλλον εργασίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να μάθει να μελετά μόνο του και να έχει αποτέλεσμα;

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να μάθει να μελετά μόνο του και να έχει αποτέλεσμα; Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να μάθει να μελετά μόνο του και να έχει αποτέλεσμα; Είτε πρόκειται για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είτε όχι, η οργάνωση δεν είναι ό,τι πιο εύκολο γενικά για τα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Εργαλείου Αυτο-διάγνωσης

Κριτήρια Εργαλείου Αυτο-διάγνωσης Κριτήρια Εργαλείου Αυτο-διάγνωσης Το εργαλείο αυτο-διάγνωσης βασίζεται σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τις τεχνολογίες, τις ηλεκτρονικές συσκευές και το λογισμικό. Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Το ερωτηματολόγιο είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο συνεντευκτή και στον ερωτώμενο και σημαντικό εργαλείο στα προβλήματα έρευνας. Είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το όνομα Audio Service αντιπροσωπεύει την εξατομίκευση και την υψηλή ποιότητα στα ενδοωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας.

Εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το όνομα Audio Service αντιπροσωπεύει την εξατομίκευση και την υψηλή ποιότητα στα ενδοωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας. Top Εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το όνομα Audio Service αντιπροσωπεύει την εξατομίκευση και την υψηλή ποιότητα στα ενδοωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας. Με τα ενδοωτιαία ακουστικά των εργαστηρίων μας, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Μια µατιά στην διαχείριση µ η χ ρ η του χρόνου η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE H επιτυχία είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ #2: ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5-8

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ #2: ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5-8 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ #2: ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5-8 36. Για να ελέγξετε το Κωδικό αναγνώρισης Προϊόντος για ένα αντίγραφο λογισμικού θα επιλέξετε: a) Help, Customer Feedback Options b) Help, Contact Us.. c) Help, Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Διεργασίες ονομάζονται τα «πρότυπα» της λειτουργίας της ομάδας, τα οποία αναπτύσσονται μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα