Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διοίκησης Επιχειρήσεων"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργασία στο μάθημα Σύγχρονη Εργονομία Από τις φοιτήτριες, Βελούτσου Μερσίνη Δ/04031 και Χατζούλη Ιωάννα Δ/ο4286 με θέμα Εργονομία και Υπολογιστές Ιανουάριος,

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις μέρες μας οι υπολογιστές έχουν καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας και της ζωής μας γενικότερα. Η ευκολία που προσφέρουν σε πολλούς τομείς κάνει την χρήση τους τρόπο ζωής για πολλούς από εμάς. Ακριβώς για αυτό τον λόγο ο σχεδιασμός τους είναι πλέον γύρω από τον άνθρωπο, δηλαδή σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τον χρήστη τόσο από άποψη ευχρηστότητας όσο και από άποψη υγείας (σωστή θέση σώματος, σωστά φίλτρα στην οθόνη κ.λ.π.) τα λογισμικά και οι λειτουργίες του υπολογιστή σήμερα κατασκευάζονται με τέτοιες μεθόδους ώστε ο χρήστης να ενθαρρύνεται, να ικανοποιείται από το αποτέλεσμα της εργασίας του, να είναι απλός στην χρήση, να μην βγάζει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, να προχωρεί σε εκσφαλμάτωση των εργασιών του καθώς επίσης και να υπάρχει δυνατότητα επιλογών για την διεξαγωγή της ίδιας εργασίας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και μεθόδους. Ο τομέας της εργονομίας έχει αναπτυχθεί αρκετά στις μέρες μας σε ότι αφορά τους υπολογιστές. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν στις μέρες οδηγίες και συμβουλές πάνω στο πως κάποιος πρέπει να οργανώσει το χώρο όπως επίσης και στο να τοποθετήσει τον υπολογιστή και τις περιφερειακές μονάδες του ώστε να είναι πιο λειτουργική και καλύτερη η χρήση του. Η εργασία που ακολουθεί έγινε με σκοπό να δείξει την πρόοδο της εργονομίας στο σχεδιασμό του υπολογιστή όπως επίσης και στην χρήση του υπολογιστή για την αποφυγή προβλημάτων υγείας στον χρήστη. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο.....σελ.3 Εργονομία στη σχεδίαση των υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ. σελ.3 1. Τεχνολογική ποικιλία...σελ.4 2. Ποικιλία χρηστών σελ.4 3. Ασυμβατότητα γνώσεων χρήσης Η/Υ......σελ.7 ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ....σελ.9 ΕΥΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ σελ.10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ... σελ Απλότητα...σελ Υποστήριξη....σελ Εξοικείωση.....σελ Ευνόητες ρυθμίσεις....σελ Ενθάρρυνση...σελ Ικανοποίηση...σελ Διαθεσιμότητα....σελ Πρόληψη λαθών.....σελ Εναλλακτικότητα επιλογών...σελ Εξατομίκευση.....σελ.17 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...σελ.18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο.σελ.28 Εργονομία στη χρήση των υπολογιστών για την αποφυγή προβλημάτων Εισαγωγή.. σελ.28 Συμβουλές και ασκήσεις για λιγότερα προβλήματα... σελ ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ.. σελ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΜΥΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.σελ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ......σελ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...σελ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑ σελ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ..σελ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ..σελ MOUSE σελ.40 Προτάσεις υγείας..σελ.41 Βιβλιογραφία σελ.42 3

4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εργονομία στη σχεδίαση των υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι κοινά αποδεκτό γεγονός ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σημερινής πραγματικότητας. Για να συνειδητοποιήσουμε τη σπουδαιότητά τους αρκεί να αναλογιστούμε ότι δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας που να μην τους χρησιμοποιεί. Την τελευταία δεκαετία εμφανίστηκε στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών μία καινοτομία που έμελλε να αλλάξει το καθεστώς που μέχρι τότε ίσχυε στον τομέα της πληροφόρησης, των συναλλαγών και της ψυχαγωγίας, το διαδίκτυο το οποίο από την πρώτη στιγμή έδειξε πως θα κυριαρχήσει και θα έχει σχεδόν καθολική αποδοχή στο άμεσο μέλλον. Το διαδίκτυο είναι, με απλά λόγια, η δικτύωση υπολογιστών σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων. Η ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη να γίνουν οι Η/Υ και το διαδίκτυο προσιτοί σε περισσότερους χρήστες έχει δώσει το έναυσμα για καινοτομικές μελέτες και εφαρμογές. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι γραφικές τεχνικές διαμεσολάβησης (GUI), το διαδίκτυο, οι μηχανές αναζήτησης, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι ομάδες συζήτησης στο διαδίκτυο, κλπ. Η τελευταία πρόκληση είναι η επίτευξη παγκόσμιας ευχρηστότητας, η δυνατότητα δηλαδή, να χρησιμοποιούνται τα επιτεύγματα των Η/Υ από όλους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος οι σχεδιαστές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε τρεις τομείς/προκλήσεις: 4

5 1. Τεχνολογική ποικιλία. Ο στόχος εδώ επικεντρώνεται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης των εφαρμογών του λογισμικού αλλά και το διαδίκτυο χωρίς δέσμευση από πλευράς μηχανικών μερών, βασικού λογισμικού και συνδέσεων ώστε να αυξηθούν οι χρήστες και οι αγορές. Για παράδειγμα, η προσαρμογή σελίδων του διαδικτύου από την τυπική παρουσίαση των 768 Χ 1024 pixel σε μικρότερες ή μεγαλύτερες οθόνες απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση χωρίς τα αποτελέσματα να είναι πάντα επιτυχή. Άλλοι περιορισμοί επιβάλλονται από τις υπάρχουσες δυνατότητες σύνδεσης, την ύπαρξη εφαρμογών που δεν υποστηρίζουν γραφήματα, πολλαπλές γραμματοσειρές ή καινοτομικές λειτουργίες, (σχήμα, 1.) Διαφορές στην ταχύτητα επεξεργασίας Pentium Τύπος συσκευής εισόδου: πληκτρολόγιο, συσκευή ομιλίας,... Τύπος συσκευής εξόδου : οπτική, ακουστική,... Διαφορές στο μέγεθος των οθονών Pal m Laptops Desktop Γιγαντο-οθόνη pixels Διαφορές στο εύρος επικοινωνίας (bandwidth) Είδη Λογισ μικού Συμβατότητα Δυνατότητα Μετατροπής Πολλαπλές Πλατφόρμες 9.6K 56K Kbps Σχήμα 1:Τεχνολογική ποικιλία - Θα πρέπει να υποστηρίζονται διαφορετικοί τύποι λογισμικού, μηχανικών μερών και δια-δικτυακής πρόσβασης 2. Ποικιλία χρηστών. Ο στόχος εδώ επικεντρώνεται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης του διαδίκτυου και των άλλων εφαρμογών λογισμικού από χρήστες με διαφορετικές γνώσεις, επιδεξιότητες (ακόμα και από 5

6 άτομα με ειδικές ανάγκες), ηλικία, φύλλο, μορφωτικό επίπεδο, πολιτισμικό επίπεδο, κλπ. αλλά και κάτω από διαφορετικές συνθήκες εργασίας (πχ. θόρυβος, φωτισμός). Η κατανόηση και ο εντοπισμός των διαφορών ανάμεσα στους δυνητικούς χρήστες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρησιμοποίηση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας από την παγκόσμια αγορά που έχει πλέον διαμορφωθεί (σχήμα 2). Για παράδειγμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο των ατόμων της τρίτης ηλικίας είναι απαραίτητο να αυξηθεί η φωτεινότητα και αντίθεση της οθόνης, να μεγεθυνθούν οι γραμματοσειρές, να επιβραδυνθούν οι δυναμικές αναπαραστάσεις, να απλοποιηθεί η σύγχρονη χρήση πολλαπλών πλήκτρων και να περιοριστεί ο φόρτος της μνήμης βραχείας διάρκειας. Παρόμοια, για να εξυπηρετηθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο των νεαρών χρηστών με περιορισμένες δυνατότητες ανάγνωσης και βραχύβια προσοχή θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι και τεχνικές οι οποίες όμως δεν ωφελούν απαραίτητα μόνο αυτούς τους χρήστες. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός ήχου με το γραπτό κείμενο δεν ωφελεί μόνο τα άτομα με προβλήματα όρασης αλλά και τους εργαζόμενους σε περιβάλλοντα με περιορισμένες δυνατότητες φωτισμού. Τελευταία αναπτύσσονται και υιοθετούνται διάφορες προδιαγραφές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήθος και η πολυπλοκότητα των αναγκών των χρηστών όπως πχ. οι προδιαγραφές βελτίωσης της πρόσβασης και χρήσης λογισμικού από την ομάδα W3C. Οι προδιαγραφές αυτές προέκυψαν, κατά κύριο λόγο, σαν αποτέλεσμα νομικών αιτημάτων προς τις αμερικάνικες κυβερνητικές υπηρεσίες ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο ατόμων με οπτικές, ακουστικές και κινητικές δυσκολίες. Ένα από τα βασικά προβλήματα του σχεδιασμού του επιπέδου διαμεσολάβησης είναι η ταυτόχρονη υποστήριξη αρχάριων και εκπαιδευμένων χρηστών. Για τους αρχάριους χρήστες είναι απαραίτητη η βήμα προς βήμα καθοδήγηση, η ύπαρξη επεξηγηματικών 6

7 επιγραφών, λιγότερων επιλογών, πληροφοριακής επανάδρασης και οικείων στερεοτύπων-μεταφορών. Αντίθετα, για τους εκπαιδευμένους χρήστες είναι απαραίτητη η ύπαρξη συντομεύσεων διαδικασιών, επανάδρασης μόνο σε περίπτωση λάθους, περιεκτικών οθονών, περισσότερων επιλογών καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης εξατομικευμένων μακροεντολών. Άλλη μία πρόκληση για τους σχεδιαστές προκύπτει από την ανάπτυξη εφαρμογών για χρήστες από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, με διαφορετικές γλώσσες και προσδοκίες/αρχές αλλά και για χρήστες με ανάμικτα αισθήματα όσον αφορά τη χρήση των προϊόντων της πληροφορικής. Για όλους αυτούς τους χρήστες ο σχεδιασμός θα πρέπει να υποστηρικτικός και όχι απειλητικός, πχ. ποιά αίσθηση μπορεί να αποκομίσει ένας τέτοιος χρήστης από μηνύματα τους είδους «παράνομα δεδομένα» («illegal data») ή «process aborted». 7

8 Επιδεξιότητες Αρχάριος - Ειδήμων Γνώσεις Αρχάριος - Ειδήμων Φυσικές αναπηρίες Ορασης, ακοής, κινητικές, διανοητικές Ειδικές συνθήκες Θόρυβος, μειωμένος φωτισμός,κλπ Πολιτισμική καταγωγή Δυτική, ανατολική, Προσωπικότητα Εισόδημα Εσωστρεφής, εξωστρεφής Γενικά Πλούσιος, φτωχός Ορθολογιστής, ενστικτώδης Χαρακτηριστικά Φύλλο, ηλικία Φυλή, καταγωγή Εθνικότητα Αλφαβητικές γνώσεις Αναλφάβητος Πολύγλωσσος Σχήμα 2: Ποικιλία χρηστών 3. Ασυμβατότητα γνώσεων χρήσης Η/Υ. Ο στόχος εδώ είναι να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις γνώσεις που κατέχουν οι χρήστες και στις γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη χρήση του Η/Υ. Όσες γνώσεις και αν έχει κανείς σχετικά με υπολογιστές, όταν χρησιμοποιεί για πρώτη φορά έναν καινούργιο διαμεσολαβητή θα πρέπει να καλύψει το κενό ανάμεσα σε πράγματα που ήδη γνωρίζει και σε νέα που θα πρέπει να μάθει. Για παράδειγμα, οι χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γνωρίζουν την έννοια και χρήση όρων όπως «Απάντηση» ( «Reply») και «Αποστολή» («Send») αλλά όχι απαραίτητα και των όρων «Πιστοποιημένη Απάντηση» («Certified Reply»). Άλλη κατηγορία προβλημάτων προκύπτει από την ανεπάρκεια γνώσεων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο όπως για παράδειγμα την αγοραπωλησία μετοχών μέσω του διαδικτύου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι δυσκολίες 8

9 μπορεί να προέρχονται από τη χρήση, άγνωστων στο χρήστη, χρηματοοικονομικών όρων, από πολύπλοκες σειρές εντολών τις οποίες δεν είναι σε θέση να γνωρίζει και επομένως να αναμένει ο χρήστης ή από ακατανόητα έως και «εχθρικά» μηνύματα λάθους. Αν και η ευχρηστότητα του λογισμικού έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, υπολείπεται των προσδοκιών των χρηστών. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι χρήστες δαπανούν κατά μέσο όρο 5.1 ώρες την εβδομάδα για να ανακαλύψουν πως λειτουργούν οι υπολογιστές τους. Παρόλα αυτά, είναι αισθητή η βελτίωση που έχει επιτευχθεί τόσο σε μεμονωμένες εφαρμογές όπως οι τραπεζικές συνδιαλλαγές μέσω διαδικτύου όσο και σε εφαρμογές παροχής βοήθειας και γνώσεων που απαιτούνται κατά τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Μία πιθανή προσέγγιση των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτήν την κατηγορία είναι η χρησιμοποίηση πολυεπίπεδων στρατηγικών διαμεσολάβησης. Έτσι, οι αρχάριοι χρήστες, ή οι χρήστες με λίγες γνώσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πρώτο επίπεδο διαμεσολάβησης με λιγοστές επιλογές, λίγα έως καθόλου μηνύματα λάθους και λεπτομερή καθοδήγηση με περιορισμένο λεξιλόγιο. Όσο βελτιώνεται το επίπεδο χρήσης και άνεσης των χρηστών μπορεί να χρησιμοποιούνται πολυπλοκότερα επίπεδα διαμεσολάβησης και επιλογών επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στους χρήστες να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά ακολουθώντας τους δικούς τους ρυθμούς εκμάθησης. 9

10 Σχεδιασμός Πολλαπλών επιπέδων Πολλαπλών καθηκόντων Βοηθήματα Οδηγίες Διαλέξεις Οπτικο-ακουστικό υλικό Υποστήριξη χρηστών Κοινότητες Εκπαίδευση Chat rooms Τηλέφωνο Ομάδες συζήτησης Βοήθεια on-line Γραφείο υποστήριξης FAQs, Δυνατότητες έρευνας, Πίνακας περιεχομένων, κλπ Εκπαίδευση Μέσω υπολογιστή Επιδείξεις, διαλέξεις Σεμινάρια Σχήμα 3: Διαφορές στις γνώσεις των χρηστών ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ένα συνηθισμένο λάθος του σχεδιασμού εφαρμογών λογισμικού είναι ότι συνήθως αυτές κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας σαν πρότυπο το σχεδιαστή παρά τον τελικό χρήστη. Το κλειδί όμως για έναν επιτυχημένο και χρηστικό σχεδιασμό είναι να σκέφτεται κανείς από την πλευρά του χρήστη. Ο χρηστό-κεντρικός σχεδιασμός (user-centered design) είναι ο όρος που δίδεται στο σχεδιασμό που βάζει το χρήστη στο κέντρο του σχεδιασμού. Πιθανώς να μην υπάρχει ένας τυπικός χρήστης αλλά σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κοινά γνωρίσματα όπως ο χρόνος αντίδρασης, η μνήμη και άλλες γνωστικές ή φυσικές ικανότητες των μελλοντικών χρηστών. Είναι επίσης αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι ενώ οι χρήστες μπορεί να έχουν κοινά βασικά χαρακτηριστικά, αποτελούν επίσης ξεχωριστές προσωπικότητες. Ότι θεωρείται εύκολο για ένα χρήστη μπορεί να θεωρηθεί δύσκολο για κάποιον άλλο. 10

11 ΕΥΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ Είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς την έννοια του όρου ευχρηστότητα. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standards Organization ISO) ευχρηστότητα ονομάζεται η δυνατότητα μίας εφαρμογής λογισμικού να χρησιμοποιηθεί από δεδομένη ομάδα χρηστών, πετυχαίνοντας συγκεκριμένους στόχους με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η ευχρηστότητα πρέπει να συσχετίζεται με ένα συγκεκριμένο καθήκον. Άρα, για να μπορέσει η ευχρηστότητα να έχει πρακτική εφαρμογή αποτελεσματικά απαιτείται η δημιουργία ομάδων χρηστών στις οποίες θα απευθύνεται. Ακόμα, η ευχρηστότητα σχετίζεται άμεσα με την αποδοτικότητα. Για παράδειγμα, αν κατά τη χρησιμοποίηση ενός διαδικτυακού χώρου ο χρήστης υποπέσει σε μεγάλο αριθμό λαθών ή δεν έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που επιθυμεί μέσα στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τότε ο συγκεκριμένος διαδικτυακός χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί εύχρηστος. Δεν υπάρχει όμως απόλυτος ορισμός που να οριοθετεί γενικά την ευχρηστότητα καθώς αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τους χρήστες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα του λογισμικού. Η ευχρηστότητα πολύ συχνά εξαρτάται στον ίδιο βαθμό από το μέσο της «κατανάλωσης» (medium of consumption). Παραδείγματος χάριν, κάποιο κείμενο το οποίο εμφανίζεται σε μεγάλη γραμματοσειρά στην οθόνη ενδεχομένως να μην είναι εύχρηστο στην περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει να το εκτυπώσει για να το διαβάσει καθώς θα είναι «απλωμένο» σε πολλές σελίδες. Η ευχρηστότητα εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα την προβλεπόμενη χρήση (αν θα είναι συχνή ή μεμονωμένη), το βαθμό 11

12 εμπειρίας ή απειρίας των χρηστών καθώς επίσης και από τα υποκειμενικά αισθήματα ικανοποίησης των χρηστών. Επομένως, για να αξιολογηθεί η ευχρηστότητα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: Οι μελλοντικοί χρήστες του συστήματος (γνώσεις, εμπειρία, φυσικές και νοητικές δυνατότητες), Τα εργασιακά καθήκοντα τα οποία αναμένεται να υποστηρίξει ο σχεδιασμός (μελέτη εργασίας, ανάλυση καθηκόντων, δυσκολίες, αποκλίσεις, έκτατες καταστάσεις), καθώς και Το περιβάλλον χρήσης (κοινωνικό, οργανωτικό, φυσικό, τεχνολογικό). ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οι αρχές που παρουσιάζονται εδώ είναι γενικές και συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά αντικείμενα (πχ. γλωσσολογία, ψυχολογία). Για την τελική επιλογή και αξιολόγηση οι σχεδιαστές θα πρέπει να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των χρηστών και του εργασιακού καθήκοντος ώστε ο σχεδιασμός να είναι αποτελεσματικός, λειτουργικός και εύχρηστος για τους τελικούς χρήστες. Απλότητα: Η χρησιμότητα δεν θα πρέπει να θυσιάζεται χάρη της λειτουργικότητας Η διασύνδεση θα πρέπει να είναι απλή και άμεση. Μία πρόχειρα οργανωμένη διασύνδεση φορτωμένη με πολλές προχωρημένες λειτουργίες αποσπά τους χρήστες από την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Αντίθετα, μια καλά οργανωμένη διασύνδεση η οποία υποστηρίζει τις εργασίες του χρήστη και «αφομοιώνεται» στο βάθος της εικόνας και επιτρέπει στο χρήστη να εργαστεί αποτελεσματικά. Οι βασικές λειτουργίες θα πρέπει να είναι άμεσα φανερές ώστε να διευκολύνουν τους νέους χρήστες. Μία λειτουργία θα πρέπει να συμπεριληφθεί μόνο αν η ανάλυση της 12

13 εργασίας δείξει ότι είναι απαραίτητη. Επομένως, ο αριθμός των αντικειμένων και λειτουργιών θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να περατώσουν την εργασία τους χωρίς περιττές δυσκολίες και περαιτέρω επιβαρύνσεις. Υποστήριξη: Ο χρήστης θα πρέπει να έχει πάντα τον έλεγχο και η βοήθεια που του προσφέρεται να μην είναι εναντιώνεται σε κοινά αποδεκτές νόρμες και απόψεις. Για να έχουν οι χρήστες τον έλεγχο του συστήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν μία εργασία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διαδοχή βημάτων θεωρούν σωστή. Δεν θα πρέπει να θέτονται όρια με τον τεχνητό περιορισμό των επιλογών ανάλογα με το πως αντιλαμβάνονται οι σχεδιαστές τη σωστή διαδοχή. Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες την ανάπτυξη και διατήρηση ενός πλαισίου εργασίας ή αναφοράς το οποίο να διατηρείται ακόμα και αν ο χρήστης απομακρυνθεί για κάποιο διάστημα. Αυτή η «σχετική με το πλαίσιο» οργάνωση συμβάλλει στη δημιουργία αισθημάτων σταθερότητας από την πλευρά των χρηστών. Οι περισσότεροι χρήστες εκτελούν ποικίλες εργασίες σε ορισμένες από τις οποίες είναι ειδικοί ενώ είναι αρχάριοι σε άλλες. Η βοήθεια που προσφέρεται από ένα σύστημα θα πρέπει να παρέχεται όταν ζητηθεί και να είναι προσαρμοσμένη στους σκοπούς και στις ανάγκες του χρήστη ώστε να διευκολύνει την ολοκλήρωση της εργασίας τους. Εξοικείωση: Ο νέος σχεδιασμός θα πρέπει να βασίζεται σε προηγούμενες γνώσεις των χρηστών Η διασύνδεση θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να χτίσουν σε προηγούμενες γνώσεις τους. Ακόμα και ένα μικρό σύνολο γνώσεων που χρησιμοποιείται συνεχώς σε όλη τη διασύνδεση μπορεί να ενισχύσει τους χρήστες να περατώσουν ένα μεγάλο αριθμό εργασιών. Έννοιες και 13

14 τεχνικές μπορεί να αφομοιωθούν μία φορά και μετά να εφαρμοστούν σε πληθώρα περιπτώσεων. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να είναι αναγκασμένοι να μαθαίνουν νέα πράγματα για να κάνουν οικείες εργασίες. Η χρήση εννοιών και τεχνικών που ήδη κατανοούν οι χρήστες από τις εμπειρίες τους στην πραγματικότητα τους επιτρέπει να ξεκινούν γρήγορα και να κάνουν άμεσες προόδους. Ευνόητες ρυθμίσεις: Τα αντικείμενα και οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ευνόητες και προφανείς. Όπου είναι δυνατό οι αναπαραστάσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές καθώς κάτι τέτοιο προσδίδει στη διασύνδεση οικεία μορφή και κάνει τη χρήση και τη μάθηση περισσότερο διαισθητική (πχ. η χρήση εικονιδίων ή παραθύρων). Δηλαδή, καλό είναι τα αντικείμενα και οι έννοιες που παρουσιάζονται στους χρήστες να παραλληλίζονται με οικεία πράγματα από την καθημερινότητα. Κάδος απορριμμάτων Όταν πετάμε πράγματα συνήθως χρησιμοποιούμε κάποιο είδος δοχείου απορριμμάτων ή «κάδου απορριμμάτων». Επομένως, ένα αντικείμενο πάνω στην οθόνη εμφανιζόμενο ως κάδος απορριμμάτων μπορεί να μεταδώσει στους χρήστες ότι είναι ένα μέρος για να «ξεφορτώνονται» πράγματα. Τηλέφωνο οι ενέργειες που κάνουμε με τα τηλέφωνα είναι τόσο γνωστές στους περισσότερους ώστε χρειάζονται λίγη σκέψη. Ένα αντικείμενο τηλέφωνο πάνω στην οθόνη υποδεικνύει στους χρήστες ότι θα τους επιτρέψει να κάνουν εργασίες που έχουν σχέση με τηλέφωνο και οι χρήστες θα περιμένουν οι λειτουργίες που σχετίζονται με αυτό να είναι ανάλογες. Οι ρυθμίσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι ολοφάνερες και οι λειτουργίες τους αναγνωρίσιμες. Οπτικές αναπαραστάσεις που παρέχουν υποδείξεις και υπενθυμίσεις βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν 14

15 ρόλους, να θυμούνται συσχετισμούς και να αναγνωρίζουν τι κάνει ο Η/Υ. Θα πρέπει όμως να επιτρέπεται στους χρήστες να ενεργούν ευθέως με τα αντικείμενα και να ελαχιστοποιούνται οι έμμεσες τεχνικές. Ενθάρρυνση: Οι ενέργειες θα πρέπει να είναι προβλέψιμες και ανατρέψιμες Οι ενέργειες ενός χρήστη θα πρέπει να προκαλούν αποτελέσματα που ο ίδιος προσδοκεί. Θα πρέπει δηλαδή ο σχεδιαστής να κατανοεί τις εργασίες, τους στόχους και το νοητικό μοντέλο των χρηστών ώστε να χρησιμοποιεί όρους και εικόνες που ταιριάζουν στην εμπειρία του χρήστη, στις εργασίες και οι οποίες βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν τα αντικείμενα, το ρόλο και τη σχέση τους στην ολοκλήρωση των εργασιών. Ακόμα, και οι φαινομενικά ασήμαντες ενέργειες του χρήστη όπως ή «από-επιλογή» ή η μεταφορά αντικειμένων θα πρέπει να είναι ανατρέψιμες ώστε να αποτρέπουν το χρήστη από λάθη εσκεμμένα ή εκ παραδρομής. Οι διάφορες ενέργειες δεν θα πρέπει να συνδέονται αυτόματα μεταξύ τους αλλά μόνο αν το επιθυμεί ο χρήστης. Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης επιλέξει να ακυρώσει την εντολή αποστολής μηνύματος, μόνο η εντολή αποστολής θα πρέπει να ακυρωθεί όχι και το γράψιμο του σημειώματος. Ικανοποίηση: Θα πρέπει να δημιουργείται η αίσθηση προόδου και επίτευξης Τα αποτελέσματα των εργασιών θα πρέπει να καταδεικνύονται στο χρήστη αμέσως, οποιαδήποτε καθυστέρηση επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη των χρηστών και εμποδίζει την διόρθωση των λαθών μέσα από εναλλακτικές ενέργειες. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης διαλέγει μία νέα γραμματοσειρά, τότε η γραμματοσειρά όλων των συναφών κειμένων η των δειγματοληπτικών κειμένων πρέπει να αλλάξει αμέσως. Όταν δεν είναι εύκολη η ακύρωση κάποιας ενέργειας τότε 15

16 η προ-επισκόπηση των αποτελεσμάτων είναι προτιμότερη (πχ. γραφήματα σε στατιστικά πακέτα). Οι πληροφορίες θα πρέπει να ανανεώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε οι χρήστες να μην οδηγούνται σε λανθασμένες υποθέσεις. Αν για κάποιο λόγο τα αποτελέσματα της ανανέωσης δεν μπορούν να εμφανιστούν αμέσως ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε διαδικτυακά περιβάλλοντα όπου είναι δυσκολότερο να διατηρηθεί δυναμικά η κατάσταση ανάμεσα σε συνδεδεμένα συστήματα. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι browsers στο διαδίκτυο παρέχουν πληροφόρηση ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν την πρόοδο της διαδικασίας «φόρτωσης» των γραφικών. Διαθεσιμότητα: Όλες οι λειτουργίες και τα αντικείμενα θα πρέπει να ευρίσκονται στη διάθεση του χρήστη συνεχώς Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα χρήσης όλων των αντικειμένων με οποιαδήποτε σειρά και οποιαδήποτε στιγμή. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται η χρήση προεπιλεγμένων καταστάσεων (modes) οι οποίες περιορίζουν ή και αλλάζουν τις υπάρχουσες χρήσεις. Οι καταστάσεις αυτές περιορίζουν την ικανότητα αλληλεπίδρασης των χρηστών με το σύστημα. Για παράδειγμα, μία από τις πιο κοινές χρήσεις προεπιλεγμένων καταστάσεων είναι οι επιλογές της «εκτύπωσης» και της «αποθήκευσης ως» για τις οποίες πρέπει να ακολουθηθεί μία συγκεκριμένη σειρά σε ένα «παράθυρο διαλόγου». Για να συνεχίσουν οι χρήστες θα πρέπει να ολοκληρώσουν ή να ακυρώσουν αυτόν το διάλογο. Αν οι χρήστες χρειάζονται να ανατρέξουν σε κάποιο άλλο παράθυρο για να ολοκληρώσουν το διάλογο, πρέπει να ακυρώσουν το παρόν παράθυρο διαλόγου, να βρουν την πληροφορία που χρειάζονται και να ενεργοποιήσουν ξανά το διάλογο. 16

17 Πρόληψη λαθών: O σχεδιασμός θα πρέπει να υποστηρίζει την πρόληψη λαθών Οι χρήστες θα πρέπει να προστατεύονται από την πρόκληση λαθών. Το βάρος της προστασίας του χρήστη από τα προβλήματα εναπόκειται στο σχεδιαστή. Η διασύνδεση θα πρέπει να παρέχει οπτικά σήματα, υπενθυμίσεις, λίστες επιλογών και άλλα βοηθήματα αυτόματα ή κατ εντολή. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι στην αναγνώριση πληροφοριών παρά στην ανάκληση αυτών. Επομένως η βοήθεια που τους παρέχεται θα πρέπει να είναι συμβατή με τον τρόπο σκέψης και εκτέλεσης των εργασιών από τους χρήστες και να υποστηρίζει τις αδυναμίες τους. Για παράδειγμα, οι χρήστες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να στηρίζονται στη μνήμη τους για πληροφορίες οι οποίες είναι ήδη γνωστές στο σύστημα όπως προηγούμενες ρυθμίσεις, ονόματα αρχείων και άλλες λεπτομέρειες της διασύνδεσης. Αν η πληροφορία βρίσκεται στο σύστημα σε οποιαδήποτε μορφή τότε το σύστημα θα πρέπει να την παρέχει χωρίς να είναι απαραίτητη προσπάθεια εκ μέρους των χρηστών. Αμφίδρομη επικοινωνία είναι απαραίτητη κατά διαστήματα ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να διευκρινίζουν, να επιβεβαιώνουν εντολές ή να αποκαθιστούν ένα πρόβλημα. Αυτή θα πρέπει να παρουσιάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες, να παρέχει πρόσβαση σε συναφείς πληροφορίες και να επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν αποφάσεις, μέσω επιλογών, για να συνεχίσουν την εργασία τους. Για παράδειγμα, ο έλεγχος ορθογραφίας σε ορισμένα συστήματα υπογραμμίζει τις ενδεχομένως ανορθόγραφες λέξεις, καθώς πληκτρολογούν οι χρήστες επιτρέποντας τους είτε να επιλέξουν μία καινούργια λέξη είτε να συνεχίσουν την εργασία τους μέχρι να αποφασίσουν οι ίδιοι να ελέγξουν και να επικυρώσουν τις ανορθόγραφες λέξεις. Γενικά, ο σχεδιασμός θα πρέπει να στηρίζεται στην ακόλουθη προοπτική οι χρήστες ξέρουν τι θέλουν να ολοκληρώσουν αλλά ορισμένες φορές δυσκολεύονται να εκφράσουν τις επιθυμίες τους χρησιμοποιώντας τα 17

18 διαθέσιμα αντικείμενα και λειτουργίες οπότε και το σύστημα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις εντολές τους. Η αμφίδρομη επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τους χρήστες στην επίτευξη των στόχων τους. Εναλλακτικότητα επιλογών: Θα πρέπει να παρέχονται εναλλακτικές τεχνικές «αλληλεπίδρασης» Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν τη μέθοδο «αλληλεπίδρασης» που είναι καταλληλότερη ανάλογα με τις περιστάσεις: επιδεξιότητες χρηστών, φυσικές ικανότητες και περιβάλλοντα χρήσης. Κάθε συσκευή «αλληλεπίδρασης» είναι κατάλληλη για συγκεκριμένες χρήσεις ή χρήστες και είναι δυνατό να βολεύει σε μία περίπτωση και όχι σε άλλη. Για παράδειγμα, ένα μικρόφωνο σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό αναγνώρισης φωνής μπορεί να βοηθήσει για γρήγορη εισαγωγή κειμένου η για περιβάλλοντα «hands-free». Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι καμία μεμονωμένη μέθοδος δεν είναι καλύτερη για όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να επιτρέπεται στους χρήστες να εναλλάσσουν μεθόδους για να περατώσουν την εργασία τους, πχ. εναλλασσόμενη χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού για να διευκολυνθεί η εισαγωγή των στοιχείων. Εξατομίκευση: Θα πρέπει να παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να προσαρμόζουν τη διασύνδεση ανάλογα με προσωπικές επιλογές Η διασύνδεση πρέπει να παρακολουθεί τις ανάγκες και επιθυμίες των χρηστών εφόσον δύο χρήστες δεν είναι ποτέ πανομοιότυποι. Οι χρήστες διαφέρουν ανάλογα με την υποδομή, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, τα επίπεδα εμπειρίας και τις φυσικές ικανότητες. Επομένως, η προσαρμογή της διασύνδεσης μπορεί να βοηθήσει να γίνει αυτή άνετη και οικεία αυξάνοντας το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών και την παραγωγικότητά τους. 18

19 Σε περιβάλλοντα όπου πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν ένα κοινό υπολογιστή ή ο ίδιος χρήστης χρησιμοποιεί διαφορετικούς υπολογιστές θα πρέπει να επιτρέπεται η διατήρηση και μεταφορά των προσωπικών ρυθμίσεων. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συμμετοχή ειδικών Για την ανάπτυξη χρήσιμων και εύχρηστων συστημάτων είναι σημαντική η συμμετοχή ατόμων με συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρία στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Οι ειδικοί αυτοί συνήθως προέρχονται από τους χώρους της εργονομίας, βιομηχανικής ή νοητικής ψυχολογίας καθώς και από τον χώρο των μηχανολόγων ή των ειδικών της πληροφορικής με εξειδίκευση στην επιστήμη του ανθρώπινου παράγοντα. Οι ειδικοί αυτοί μπορεί να χρησιμεύσουν σαν σύμβουλοι ή σαν αντιπρόσωποι των χρηστών κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού. Συμμετοχή χρηστών Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών προϊόντων πληροφορικής τεχνολογίας προϋποθέτει ότι οι σχεδιαστές γνωρίζουν καλά τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται το προϊόν, την εργασία που εκτελούν αυτοί, τις ανάγκες και απαιτήσεις τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το προτεινόμενο προϊόν μπορεί να διευκολύνει και να κάνει περισσότερο αποτελεσματική την εργασία τους. Για το σκοπό αυτό οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν μία πληθώρα εργαλείων όπως συνεντεύξεις, έρευνες πεδίου, ερωτηματολόγια και αναλύσεις της αγοράς. Επειδή η γνώση των χρηστών αποτελεί παράγοντα κριτικής σημασίας για τον επιτυχή σχεδιασμό του συστήματος, οι χρήστες θα πρέπει να συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού από τα αρχικά στάδια αυτής και να συνεργάζονται με τους σχεδιαστές για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους, είναι λειτουργικό και εύχρηστο. 19

20 Συνεντεύξεις, έρευνες και ερωτηματολόγια Οι μελλοντικοί χρήστες ενός συστήματος αποτελούν μία πολύτιμη πηγή πληροφοριών για το είδος των καθηκόντων που θα πρέπει να υποστηριχθούν από αυτό. Κατά τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού, οι σχεδιαστές μπορεί να χρησιμοποιήσουν ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή έρευνες πεδίου προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων από τους χρήστες, τον τρόπο λειτουργίας του υπάρχοντος συστήματος, τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού αλλά τις απόψεις των χρηστών σχετικά με τον τρόπο που είναι δυνατόν να τους βοηθήσει το προτεινόμενο σύστημα. Καθώς αναπτύσσονται τα διάφορα πρωτότυπα καλό είναι να επιδεικνύονται στους χρήστες και να χρησιμοποιούνται τα σχόλια τους για ανατροφοδότηση του σχεδιασμού. Συμμετοχή χρηστών στην ομάδα σχεδιασμού Άτομα που αντιπροσωπεύουν τυπικούς χρήστες του προτεινόμενου συστήματος είναι χρήσιμο να συμμετέχουν στην ομάδα σχεδιασμού καθώς μπορεί να δώσουν πολύτιμες λεπτομερείς πληροφορίες για τα εργασιακά καθήκοντα οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν θετικά τον όλο σχεδιασμό. Ακόμα, λόγω της άμεσης εμπλοκής τους στην όλη διαδικασία, μπορεί να λειτουργήσουν σαν μεσολαβητές και να μεταφέρουν απόψεις και σχόλια των χρηστών στην ομάδα σχεδιασμού και να διασφαλίσουν ευκολότερα την αποδοχή του συστήματος από τους τελικούς χρήστες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αντιπρόσωποι των χρηστών μπορούν να καθοδηγούν το σχεδιασμό, καθώς λόγω της εξοικείωσης με το παλαιό σύστημα ίσως δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα του καινούργιου. Η γνώμες, εμπειρίες και γνώσεις τους όμως πρέπει να γίνονται σεβαστές και να λαμβάνονται υπόψη από τους σχεδιαστές. 20

21 Ανάλυση αγοράς Συστήματα ή προϊόντα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργίες, απευθύνονται σε παρόμοιες αγορές, ή υποστηρίζουν παρόμοια καθήκοντα με το υπό ανάπτυξη σύστημα αποτελούν χρήσιμες πηγές πληροφόρησης όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, το βαθμό επιτυχίας τους και που αποδίδεται αυτή, την ευκολία εκμάθησης και αποδοχής τους και τους λόγους στους οποίους αποδίδονται αυτές, κλπ. Είναι λογικό οι νέες σχεδιαστικές προτάσεις να επικεντρώνονται στα θετικά στοιχεία των προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν και να προσπαθούν να αποφύγουν ή να βελτιώσουν τα αρνητικά στοιχεία. Ανάλυση των καθηκόντων των χρηστών Οι σχεδιαστές θα πρέπει να κατανοούν τόσο τα εργασιακά καθήκοντα, για την υποστήριξη των οποίων αναπτύσσεται το νέο σύστημα, όσο και το ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Οι αναλύσεις καθηκόντων αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο κατά τη φάση αυτή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον συστηματικό προσδιορισμό των καθηκόντων και υπό-καθηκόντων, στην ακολουθία και ροή πληροφοριών ανάμεσα στα εργασιακά καθήκοντα αλλά και στο γενικότερο συντονισμό καθηκόντων που είναι απαραίτητος για την επίτευξη του στόχου εργασίας. Δυσκολίες και λάθη που παρατηρούνται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος θα πρέπει να προσδιορίζονται και να λαμβάνονται υπόψη κατά τη φάση ανάπτυξης εναλλακτικών σχεδιαστικών προτάσεων. Οι αναλύσεις καθηκόντων είναι επίσης χρήσιμες για την κατανομή των λειτουργιών ανάμεσα στους χρήστες και τον υπολογιστή αλλά και μεταξύ των χρηστών. Επειδή συχνά η εισαγωγή ενός νέου συστήματος οδηγεί σε αλλαγές τόσο στο είδος των εργασιακών καθηκόντων όσο και στις απαιτήσεις ικανοτήτων αλλά και στο βαθμό στελέχωσης η ανάλυση καθηκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών. 21

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (5 ο Εξάμηνο) ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΘΗΝΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Π05066 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Τασιγιαννόπουλος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:

Γιώργος Τασιγιαννόπουλος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Γιώργος Τασιγιαννόπουλος ΜΠL/0528 Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: The Use of Mind Mapping in e Learning: Study & Development of Application for Project Management

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LOGISTICS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα