Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας"

Transcript

1 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Ονομασία Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΗΔ). Σκοπός-Ρόλος της ΕΗΔ Σκοπός: Κάθε έρευνα με αντικείμενο τον άνθρωπο πρέπει να έχει προδιαγραφές σε σχέση με την ηθική και την δεοντολογία. Ο σεβασμός, τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η υγεία των ασθενών πρέπει να είναι συνεχώς μέσα στους στόχους μιας έρευνας. Ο σκοπός της είναι η προστασία της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της υγείας των ενδεχόμενων εθελοντών. Ρόλος: Ο ρόλος της ΕΗΔ είναι να εξετάζει ερευνητικές προτάσεις και να αποφασίζει αν είναι οι προτάσεις αυτές κοντά στα διεθνή πρότυπα ηθικής πρακτικής και δεοντολογίας ή όχι. Η ΕΗΔ είναι υπεύθυνη για τη προστασία των συμφερόντων, των αναγκών και την ασφάλεια των ερευνητών. Ενώ η επιτροπή αναγνωρίζει την σπουδαιότητα των συμφερόντων των ερευνητών, πάντα, το πρώτο μέλημα της επιτροπής είναι τα συμφέροντα των εθελοντών. Η επιτροπή θα μπορεί να εξετάζει αν οι ερευνητικές εργασίες συνάδουν με την αξία του σεβασμού προς τους ασθενείς και γενικότερα στους εθελοντές που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ και ίσως και εκτός αυτού. Επίσης θα εξετάζει τυχόν επικινδυνότητα των ερευνητικών εργασιών ή εκμετάλλευση των εθελοντών από τον ερευνητή.

2 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Σύνθεση της επιτροπής Η επιτροπή έχει δύο συνθέσεις μία διευρυμένη και μία κανονική. Κανονική σύνθεση Την κανονική την απαρτίζουν ένας πρόεδρος και δύο μέλη. Κάθε δύο χρόνια στην αρχή της περιόδου εκλέγεται νέα επιτροπή από το συμβούλιο του τμήματος. Αποτελείται από τρία μέλη τα οποία ανήκουν στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του τμήματος Φυσικοθεραπείας. Είναι σωστό αυτά τα μέλη να έχουν ικανοποιητική ερευνητική ή κλινική εμπειρία. Διευρυμένη σύνθεση Αποτελείται από επτά μέλη. Τα τρία είναι αυτά της κανονικής σύνθεσης ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα δεν είναι απαραίτητο να είναι διδακτικό προσωπικό του τμήματος. Το συμβούλιο του τμήματος είναι υπεύθυνο για την ψήφιση και τον ορισμό των μελών της διευρυμένης ΕΗΔ. Συνεδριάζει όταν εξετάζονται εργασίες εκτός του ΤΕΙ ή εργασίες οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Διαδικασία και απαραίτητα προσόντα για να γίνει κάποιος μέλος της επιτροπής Η ΕΗΔ πρέπει να απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι να εξασφαλίζουν ικανή θεώρηση και αξιολόγηση όλων των ηθικών προβλημάτων των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να προκύψουν. Η αποστολή τους είναι να εξετάζουν κάθε εργασία απελευθερωμένοι από προκαταλήψεις και επιρροές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την κρίση τους. Η ηθική θεώρηση δεν είναι το μόνο ζητούμενο καθώς η επιτροπή χρειάζεται και μέλη τα οποία να μπορούν να αξιολογήσουν την εργασία, κα. Πρέπει να υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία σε ειδικότητες και επαγγέλματα ώστε να μπορούν να εξετάζουν επιστημονικές, μεθοδολογικές, κλινικές και ηθικές εκφάνσεις της έρευνας. Είναι επιθυμητό να υπάρχουν αντιπρόσωποι ατόμων με ειδικές

3 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας ανάγκες, να αντιπροσωπεύονται και τα δύο φύλα, να υπάρχει ποικιλία στις ηλικίες, και να υπάρχουν αντιπρόσωποι από μειονότητες. Τα διορισμένα μέλη πρέπει να είναι παρόντες σε όλα τα συμβούλια της ΕΗΔ. Πρέπει να είναι ενήμερα σε ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της επιτροπής. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις των ερευνητών, την κατάσταση των εθελοντών ή γενικότερα ζητήματα που απασχολούν την επιτροπή θεωρούνται εμπιστευτικά και τα μέλη της επιτροπής δεν μπορούν να τα συζητάνε εκτός της επιτροπής. Είναι στόχος του ΤΕΙ τα μέλη να είναι ειδικευμένα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επιτροπής αλλά και να υπάρχει εισροή νέων μελών ώστε νέες ιδέες να παρουσιάζονται. Ο ρόλος των μελών παρ όλη την ευρύτητα των ενδιαφερόντων και υπόβαθρου δεν είναι αυτός του αντιπροσώπου των εθελοντών. Έχουν διοριστεί για να συμμετάσχουν στην επιτροπή, ως άτομα με υγιή κριτική σκέψη, εμπειρίες και εκπαίδευση στα προβλήματα ηθικής. Μέλη ειδικευμένα (δύο άτομα) Η σύνθεση της επιτροπής πρέπει να είναι πολυποίκιλη ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις πολυσύνθετες απαιτήσεις στην εξέταση των εργασιών. Οι ειδικοί πρέπει να έχουν εμπειρία σε έρευνα, σε κλινική έρευνα, ποιοτική και ποσοτική έρευνα στις επιστήμες υγείας, και στις κοινωνικές επιστήμες. Πρέπει επίσης να έχουν κλινική εμπειρία, και γνώσεις στατιστικής. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι μπορεί να συμμετέχουν ένας δικηγόρος, γιατρός, νοσηλεύτρια, κ.α.. Μέλη μη ειδικευμένα (δύο άτομα) Τουλάχιστον το ένα τρίτο της σύνθεσης (δύο άτομα) πρέπει να αποτελείται από άτομα ανεξάρτητα από τις επιστήμες υγείας, των οποίων το επάγγελμα είναι ασυναφές με την έρευνα. Είναι προτιμητέο ένα από τα μέλη να έχει ενδιαφέροντα

4 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας άσχετα με την επιστημονική έρευνα και να μην έχει σχέση με το ίδρυμα που πραγματοποιεί την έρευνα. Πρόσκληση ειδικού Αν οι γνώσεις της επιτροπής δεν επαρκούν σε κάποιο ειδικευμένο θέμα είναι θεμιτή η πρόσκληση ενός ειδικού ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα ψήφου, αλλά απλώς εισηγείται πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Η άποψή του καταγράφεται στα πρακτικά. Προϋποθέσεις απαρτίας Απαρτία έχει η επιτροπή όταν και τα τρία άτομα είναι παρόντα. Στην διευρυμένη της μορφή απαρτία έχει η επιτροπή όταν πέντε από τα επτά άτομα είναι παρόντα. Συνεδριάσεις Η επιτροπή συνεδριάζει όταν υποβληθεί σχετική αίτηση στην γραμματεία του κάθε τμήματος. Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχει τις ερευνητικές εργασίες όσον αφορά ηθικά προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύπτουν. Η φύση της έρευνας, η ασφάλεια, η συναίνεση και η πληροφόρησή των εθελοντών, η καταλληλότητα και η επιτευξιμότητα της έρευνας είναι στις αρμοδιότητες της επιτροπής. Αποφασίζει αν οι εργασίες είναι σύμφωνες με τις αρχές της φυσιοθεραπείας και σύμφωνες με τις αρχές δεοντολογίας και ηθικής που πρέπει να διέπει το επάγγελμα της Φυσικοθεραπείας. Δεν είναι στον ρόλο της επιτροπής να εξετάζει την πρωτοτυπία μιας έρευνας ή το ερευνητικό της πρωτόκολλο για τυχόν σφάλματα. Αν όμως η επιτροπή κρίνει ότι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν είναι αρκετή σε αναλογία με τους στόχους της

5 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας έρευνας μπορεί να ζητήσει από τον ερευνητή περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά αυτό το σκέλος της έρευνας. Η επιτροπή λαμβάνει υπ όψιν της και τους νόμους του κράτους. Μπορεί να ζητηθεί από τον ερευνητή μία εκτίμηση της έρευνας από νομικούς. Αν η εργασία διεξάγεται εντός ΤΕΙ Για πτυχιακές εργασίες η κανονική μορφή της επιτροπής είναι αρκετή εκτός και αν αυτή αποφασίσει να συγκαλέσει την διευρυμένη. Πτυχιακές εργασίες με ερευνητικό θέμα οι οποίες μετρούν καθ οιονδήποτε τρόπο ασθενείς, φοιτητές, ή άλλους υποχρεούνται να κάνουν αίτηση στην ΕΗΔ. Η επιτροπή γνωμοδοτεί και εγκρίνει το πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που η υπό εξέταση έρευνα διεξάγεται μέσα στο ΤΕΙ με εξοπλισμό που παρέχεται από το ΤΕΙ, η επιτροπή εκτός από την έγκρισή της έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία της ερευνητικής εργασίας. Αν πρόκειται για πτυχιακή εργασία η επιτροπή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες της, μπορεί να επιβάλει κυρώσεις (ακύρωση του θέματος, πάντα με την σύμφωνη γνώμη του εισηγητή του). Αν η εργασία διεξάγεται εκτός ΤΕΙ Αν η εργασία διεξάγεται εκτός ΤΕΙ η επιτροπή απλά γνωμοδοτεί πριν ξεκινήσει η εργασία. Είναι αρμοδιότητα της επιτροπής να εξετάζει το βιογραφικό του ερευνητή, να παρακολουθεί τις ερευνητικές εργασίες ώστε να βεβαιώνεται ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο οι εθελοντές, να ζητάει παραπάνω πληροφορίες για την εργασία αν το θεωρεί απαραίτητο, να παρακολουθεί αν εξαναγκάζονται οι εθελοντές να συμμετάσχουν με οποιοδήποτε τρόπο, και να εξετάζει τις πληροφορίες που δίνονται στους εθελοντές αν είναι παραπλανητικές ή ανεπαρκείς. Αν υπάρχουν

6 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας αλλαγές στο ερευνητικό πρωτόκολλο κατά την διάρκεια της έρευνας είναι υποχρεωμένος ο ερευνητής να ενημερώσει την επιτροπή. Είναι απόφαση της επιτροπής αν θα συνεδριάσει για να δώσει την έγκρισή της εκ νέου. Υποχρεώσεις της επιτροπής Αρχεία- Εμπιστοσύνη: Πρέπει η επιτροπή να μπορεί να υποστηρίξει ότι δρα σύμφωνα με λογική σε κάθε της απόφαση. Η ΕΗΔ πρέπει να κρατά λεπτομερή αρχεία με όλες τις προτάσεις που έχει εγκρίνει αλλά και έχει απορρίψει. Τα αρχεία πρέπει να διαφυλάττονται για τουλάχιστον 1 έτος από το πέρας της έρευνας. Όταν μία πρόταση απορρίπτεται το σκεπτικό της απόρριψης πρέπει να ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο ερευνητή. Πρέπει να συνεδριάζει το αργότερο ένα μήνα μετά από την αίτηση. Η ΕΗΔ πρέπει σε έτοιμα έντυπα να έχει τις απαιτήσεις τις, ώστε να πληροφορούνται οι ερευνητές. Προϋποθέσεις έγκρισης μιας ερευνητικής εργασίας Πριν εισηγηθεί η επιτροπή εξετάζει και πρέπει να βεβαιωθεί για τα ακόλουθα ζητήματα: Πρωτόκολλο της έρευνας Η ερευνητική ομάδα πρέπει να καταθέτει το πρωτόκολλο και τον τρόπο λειτουργίας της έρευνας για να καταφέρνει η επιτροπή να κρίνει. Γενικές πληροφορίες, επιστημονικό υπόβαθρο, τι είδους σχέδιο θα ακολουθηθεί, προσέλκυση και απόσυρση εθελοντών, στατιστική, ηθικά προβλήματα.

7 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Επιστημονική αρτιότητα Η καταλληλότητα του σχεδίου της έρευνας σε σχέση με τους στόχους της έρευνας, π.χ. η στατιστική μεθοδολογία, και η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από μικρό νούμερο εθελοντών. Κατά πόσο είναι δικαιολογημένοι οι κίνδυνοι που μπορεί να ενυπάρχουν καθώς τους ζυγίζουμε με τα πιθανά οφέλη τα οποία θα έχουν οι εθελοντές, ή οι μελλοντικοί ασθενείς ή η κοινότητα. Κατά πόσο είναι δικαιολογημένη η χρήση ομάδων ελέγχου. Κριτήρια πρόωρης απόσυρσης των εθελοντών Κριτήρια παύσης της ερευνητικής εργασίας Καταλληλότητα των τρόπων παρακολούθησης και καταγραφής των στοιχείων Καταλληλότητα του μέρους που διεξάγεται η έρευνα, συμπεριλαμβάνοντας την καταλληλότητα του βοηθητικού προσωπικού, και των ευκολιών Ο τρόπος με τον οποίο ο ερευνητής σκοπεύει να χειριστεί τα δεδομένα Προϊστάμενος ερευνητής Κύριος υπεύθυνος για την έρευνα είναι ο προϊστάμενος ερευνητής. Είναι αυτό το άτομο το οποίο έχει την επιστημονική και ηθική υπευθυνότητα στην διεξαγωγή της έρευνας. Σε περίπτωση που η έρευνα διεξάγεται εκτός ΤΕΙ πρέπει ο προϊστάμενος ερευνητής να έχει τα απαραίτητα προσόντα για να διεξάγει την έρευνα. Πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί επιστημονικά στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης έρευνας, έχοντας την απαραίτητη πείρα και εκπαίδευση. Σε περιπτώσεις πτυχιακών εργασιών ο προϊστάμενος ερευνητής είναι ο εισηγητής.

8 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Επαρκείς πόροι Για να πραγματοποιηθεί η έρευνα πρέπει να είναι εξασφαλισμένοι οι απαραίτητοι πόροι. (Μισθοί ερευνητών, απαραίτητος εξοπλισμός, χρηματοδότηση για μετακίνηση των εθελοντών κλπ). Πρέπει να μπορεί ο ερευνητής να μπορεί να φέρει εις πέρας την συγκέντρωση των ασθενών μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια. Πρέπει ο ερευνητής να έχει αρκετό χρόνο να φέρει εις πέρας την έρευνα. Προσέλκυση εθελοντών Τα χαρακτηριστικά των εθελοντών (φύλο, ηλικία, κλπ) και η δικαιολογία χρησιμοποίησής τους Ο τρόπος προσέγγισης των εθελοντών Ο τρόπος πληροφόρησης των εθελοντών Κριτήρια συμμετοχής και απόρριψης των εθελοντών Προστασία των εθελοντών Η ασφάλεια των εθελοντών. Η καταλληλότητα των ερευνητών. Σχέδια αποσιώπησης συνηθισμένων θεραπειών για την προώθηση της έρευνας. Η επάρκεια των υπηρεσιών υγείας προς τους εθελοντές. Τι θα γίνει αν κατά τη διάρκεια της εργασίας οι εθελοντές αρχίσουν να αποσύρονται. Ο τρόπος ενημέρωσης του γιατρού του εθελοντή Περιγραφή πιθανών εξόδων των εθελοντών (αμοιβής, μεταφοράς, κλπ) Αμοιβή των εθελοντών (σε μορφή χρημάτων, δώρων ή παροχής υπηρεσιών)

9 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Τα ποσά που θα πάρουν οι ερευνητές για αυτή την έρευνα από χορηγίες, δωρεές κλπ. Περιστάσεις κατά τις οποίες μπορεί να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση των ερευνητών Προστασία και εμπιστευτικότητα των αρχείων Η επιτροπή θέλει τα στοιχεία των ατόμων οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία των εθελοντών. Τα μέτρα τα οποία παίρνονται για να διασφαλίσουν την μη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων. Πώς θα παρθούν τα στοιχεία και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίον παίρνονται. Πού και πόσο καιρό θα κρατηθούν τα αρχεία. Η επάρκεια της διαδικασίας συναίνεσης. Διαδικασία συναίνεσης μετά από πληροφόρηση Οι εθελοντές αφού πληροφορηθούν για την έρευνα πρέπει να συναινέσουν. Το έντυπο ενημέρωσης εθελοντών κατατίθεται στην επιτροπή μαζί με την αίτηση. Αν κατά τη διάρκεια της έρευνας προστεθούν πληροφορίες που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι εθελοντές τότε το έντυπο πρέπει να αλλαχθεί και να ξανακατατεθεί στην επιτροπή. Ούτε ο προϊστάμενος ερευνητής αλλά ούτε και οι βοηθοί του πρέπει να επηρεάζουν τους εθελοντές για να συμμετάσχουν ή για να μην αποσυρθούν από την έρευνα. Με κανένα τρόπο δεν πρέπει μέσω του εντύπου συναίνεσης τα νομικά δικαιώματα του εθελοντή να αίρονται.

10 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Πλήρης περιγραφή της διαδικασίας συναίνεσης μετά από πληροφόρηση η οποία περιλαμβάνει τους υπεύθυνους για να πάρουν την συναίνεση, και την διαδικασία με την οποία εξασφαλίζεται η μη απόσυρση της συναίνεσης Η επάρκεια, η πληρότητα των πληροφοριών που θα δοθούν στους εθελοντές, και το κατά πόσο θα είναι εύκολα αντιληπτές Επιβεβαιώσεις ότι οι εθελοντές θα ενημερώνονται για τα νέα στοιχεία που θα προκύπτουν κατά την διάρκεια της έρευνας Σε περίπτωση που δεν μπορούν να συναινέσουν οι εθελοντές (μικρά παιδιά, άνοια, ψυχολογικά προβλήματα κλπ) χρειάζεται πλήρης δικαιολόγηση η επιλογή τους ως συμμετέχοντες Προβλέψεις ώστε οι ασθενείς να μπορούν να κάνουν ερωτήσεις ή παράπονα κατά τη διάρκεια της έρευνας Λαμβάνοντας υπ' όψιν την τοπική κοινότητα Τον αντίκτυπο που θα έχει η έρευνα στην κοινότητα Οι προβλέψεις που έγιναν για να ενημερωθεί η κοινότητα πριν την έρευνα καθώς και τον τρόπο που η κοινότητα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα Ο τρόπος με τον οποίο τα αποτελέσματα της έρευνας θα γίνουν γνωστά στην κοινότητα καθώς και στους συμμετέχοντες Απόφαση Για να αποφασίσει η επιτροπή λαμβάνει υπ όψιν της: Αν σε κάποια έρευνα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κάποιου μέλους αυτός πρέπει να αποσύρεται από την διαδικασία όσο η επιτροπή συζητά και αποφασίζει για την συγκεκριμένη έρευνα. Η επιτροπή πρέπει πριν την

11 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας αποχώρησή του να είναι ενήμερη για την έρευνα και να έχει καταγραφεί το γεγονός στο βιβλίο πρακτικών. Ειδικοί μπορούν να προσκαλούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για να γνωμοδοτούν. Απόφαση παίρνεται όταν αυτοί έχουν αποχωρήσει Απόφαση μπορεί να παίρνεται μόνο σε περίπτωση απαρτίας Απόφαση μπορεί να παίρνεται μόνο όταν ο ερευνητής έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά Η μέθοδος με την οποία αποφασίζει η επιτροπή πρέπει να είναι προαποφασισμένη. Όπου είναι δυνατό πρέπει να υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των μελών. Αν η ομοφωνία δεν είναι δυνατή τότε πρέπει η επιτροπή να ψηφίζει Σε περιπτώσεις που δίνεται η έγκριση για έρευνα υπό περιορισμούς πρέπει να εισηγείται ξεκάθαρα η επιτροπή για το τι θέλει Αν η επιτροπή απορρίψει μία έρευνα πρέπει να εξηγεί ξεκάθαρα τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση Κατάθεση αίτησης Η αίτηση εγκρίνεται από τον προϊστάμενο ερευνητή και κατατίθεται από τον φοιτητή. Όταν ο αιτών δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία, τότε ένας έμπειρος ερευνητής πρέπει να συνυπογράφει την αίτηση και να μοιράζεται την υπευθυνότητα. Έρευνα που διεξάγεται από φοιτητές για εκπαιδευτικούς σκοπούς (πτυχιακές εργασίες) θα ελέγχεται κανονικά χωρίς η επιτροπή να δείχνει ελαστικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο υπεύθυνος είναι ο επιβλέπων καθηγητής. Είναι υπεύθυνος για το πλάνο, την διεξαγωγή και την αναφορά

12 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας της έρευνας. Η επιτροπή σκέφτεται και τα γενικότερα οφέλη από την έρευνα. Όλες οι ερευνητικές πτυχιακές εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν εθελοντές υγιείς φοιτητές ή ασθενείς πρέπει να έχουν την έγκριση της ΕΗΔ. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ήδη καταθέσει την περίληψη της πτυχιακής του εργασίας στην επιτροπή πτυχιακών εργασιών. Δεν υπάρχει χρονικό όριο για την κατάθεση αίτησης στην ΕΗΔ. Πρέπει όμως πριν αρχίσει τις οποιουδήποτε είδους μετρήσεις να έχει την έγκριση της ΕΗΔ. Υπευθυνότητες επιμελητή Σε κάθε εργασία ορίζεται ένας υπεύθυνος επιμελητής ο οποίος βεβαιώνει ότι η εργασία διεξάγεται και τεκμηριώνεται με τον προκαθορισμένο τρόπο. Σε πτυχιακές εργασίες ο επιβλέπων την πτυχιακή ορίζεται αυτόματα και επιμελητής της. Ο επιμελητής είναι αρμόδιος να επιβεβαιώνει: την σωστή λειτουργία της έρευνας (στα κομμάτια που αφορούν την ΕΗΔ) ότι ο εξοπλισμός ή τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα και ασφαλή ότι οι πληροφορίες που δίνονται είναι οι σωστές ότι το πρωτόκολλο που ακολουθείται είναι αυτό για το οποίο έχει πάρει έγκριση ο ερευνητής ότι οι εθελοντές πάντα υπογράφουν το έντυπο Συναίνεση μετά από Πληροφόρηση ότι είναι ο προϊστάμενος ερευνητής και οι εξουσιοδοτημένοι βοηθοί του οι μόνοι που ασχολούνται με την έρευνα και τους εθελοντές και ότι δεν τους αντικαθιστά ανειδίκευτο προσωπικό

13 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας ότι οι συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα μόνο εθελοντές οι οποίοι είναι κατάλληλοι ότι ο ερευνητής δίνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία σε ότι φορά στην έρευνα ότι υπάρχει μία σταθερή ποσότητα συγκέντρωσης εθελοντών Έντυπα κατάθεσης αίτησης Ο ερευνητής πρέπει να καταθέσει προς την επιτροπή (σε τρία αντίτυπα): Το έντυπο Αίτησης Το έντυπο Συναίνεση μετά από Πληροφόρηση Το έντυπο Ενημέρωσης του Εθελοντή Πλήρης περιγραφή της διαδικασίας πληροφόρησης, συναίνεσης και του τρόπου προσέγγισης των εθελοντών Το σχέδιο της ερευνητικής μαζί με το πρωτόκολλο της έρευνας Διάγραμμα ροής της έρευνας χωρίς τεχνικούς όρους Περιγραφή πιθανών ηθικών προβλημάτων Ερωτηματολόγια που περιλαμβάνονται στην έρευνα Αν η έρευνα γίνεται πάνω σε κάποιο προϊόν (κάποια νέα συσκευή ή φάρμακο) χρειάζεται λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος, με όλες τις διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια αυτού. Επίσης χρειάζεται περίληψη των εργασιών που ασχολούνται με το προϊόν μέχρι την ημερομηνία της αίτησης1 και το βιογραφικό του ερευνητή.2 1 Μόνο αν ζητηθεί. 2 Μόνο αν ζητηθεί.

14 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Διαδικασία υποβολής αιτήσεων Εξέταση των αιτήσεων Όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο της επιτροπής. Έγκυρη είναι η αίτηση που έχει κατατεθεί από έναν κατάλληλο ερευνητή, είναι πλήρης, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα συνημμένα, με ημερομηνία και υπογραφή του ερευνητή. Διαδικασία έγκρισης ερευνητικών εργασιών Όταν αποφασίσει η επιτροπή για την έρευνα, η απόφασή της μπορεί να γίνει γνωστή και να περιλαμβάνει το όνομα του ερευνητή, του αναδόχου αν υπάρχει, μία απλοποιημένη περίληψη η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή από έναν μη επιστήμονα, τα σημεία τα οποία απασχόλησαν την επιτροπή, τα συμπεράσματά της και την απόφασή της. Μετά από την υποβολή αίτησης υπάρχει περίπτωση η επιτροπή να ζητήσει διευκρινήσεις από τον ερευνητή. Αν η έρευνα μετά τα πρώτα αποτελέσματα χρειάζεται τροποποιήσεις χρειάζεται να ενημερωθεί η επιτροπή. Αν η τροποποίηση είναι σημαντική ίσως ο ενδιαφερόμενος να χρειαστεί να κάνει καινούργια αίτηση. Η επιτροπή μπορεί στην έγκρισή της, αν το θεωρήσει απαραίτητο να ζητήσει από τον ερευνητή εκθέσεις οι οποίες θα αναφέρουν την πρόοδο και τυχόν προβλήματα της έρευνας. Αν η έρευνα τελειώσει νωρίτερα από το κανονικό πρέπει εντός 15 ημερών ο ερευνητής να συντάξει μία έκθεση αναφέροντας τους λόγους. Σε περίπτωση εμφάνισης μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων τα οποία μπορεί να κάνουν την έρευνα λιγότερο ασφαλή, πρέπει ο ερευνητής να ενημερώσει την επιτροπή το συντομότερο δυνατό. Η περίπτωση ευκολίας ή δυσκολίας προσέλκυσης εθελοντών δίνει στην επιτροπή χρήσιμες πληροφορίες για την αντίληψη και σκέψεις των εθελοντών στις έρευνες.

15 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Είναι στην κρίση της επιτροπής αν θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον ερευνητή στο συγκεκριμένο θέμα. Αν ο ερευνητής δεν ενημερώνει επαρκώς την επιτροπή μπορεί η επιτροπή να επανεξετάσει την έρευνα και να την σταματήσει. Ο ερευνητής μπορεί να προσκληθεί να δώσει εξηγήσεις αν η επιτροπή έχει απορίες.

16 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Έγγραφα τα οποία η επιτροπή μπορεί να λάβει υπ όψιν της Οι ηθικές αρχές που πλαισιώνουν την έρευνα πρέπει να προέρχονται από την διακήρυξη δικαιωμάτων του Ελσίνκι.3 3 Επίσης από Oviedo, Nuremberg, CPSM, APA, codes of conduct, principles of Belmont Report, APTA Guide for Professional Conduct, Code of Ethics of the American Physical Therapy Association, Standards of conduct performance and ethics, Standards of Proficiency Physiotherapists.

17 Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Αίτηση στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Ενότητα 1 Γενικά στοιχεία Ημερομηνία / / Α.Π. Όνομα φοιτητή: Επώνυμο φοιτητή Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Ονοματεπώνυμο φοιτητή 4 : Αίτηση προς την Γραμματεία Φυσικοθεραπείας (για την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας) Παρακαλώ να μου εγκρίνετε την ερευνητική πτυχιακή εργασία με τίτλο : Διεύθυνση φοιτητή: Τηλ: Τηλεομοιότυπο: Ηλ. Διεύθυνση: Ηλ. Διεύθυνση εισηγητή: Υπογραφή φοιτητή 4 Αν η πτυχιακή πραγματοποιείται από δύο άτομα.

18 Έντυπα κατάθεσης αίτησης Ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει προς τον Πρόεδρο της επιτροπής Πουλή Ιωάννη (γραφείο 225) αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την γραμματεία τα παρακάτω έντυπα: 1. Το έντυπο Αίτηση (Η πρώτη σελίδα να είναι σε δύο αντίτυπα για να παραμείνει ένα από αυτά στη Γραμματεία) 2. Το έντυπο Συναίνεση μετά από Πληροφόρηση 3. Το έντυπο Ενημέρωση του Εθελοντή 4. Το έντυπο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα όπως ερωτηματολόγια ή σχεδιάγραμμα συνέντευξης κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν παραδώσετε την αίτηση ελέγξτε τα παρακάτω: 1. Η πρώτη σελίδα είναι σε δύο αντίτυπα; 2. Κρατήσατε αντίτυπο ολόκληρης της αίτησής σας; 3. Δείξατε στον επιβλέποντα καθηγητή την αίτησή σας; 4. Βάλατε τυχόν ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήσατε μέσα στην αίτηση; 5. Είναι δική σας υπευθυνότητα να ζητήσετε το έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι πήρατε έγκριση από την επιτροπή καθώς πρέπει αυτό να μπει σε παράρτημα μέσα στην πτυχιακή σας. 6. Αν η έρευνα γίνεται πάνω σε κάποιο προϊόν (κάποια νέα συσκευή ή φάρμακο-ενότητα 5) χρειάζεται λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος, με όλες τις διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια αυτού. Επίσης χρειάζεται περίληψη των εργασιών που ασχολούνται με το προϊόν μέχρι την ημερομηνία της αίτησης Όλο το υλικό που θα παραδωθεί (σε κάθε σελίδα ξεχωριστά) πρέπει υποχρεωτικά να φέρει στο κάτω διάζωνο (εντολή στο Word εισαγωγή υποσέλιδου, μέγεθος γραμματοσειράς 9) το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ημερομηνία, αρίθμηση των σελίδων, συμπεριλαμβάνοντας στην αρίθμηση όλο το έντυπο υλικό που θα παραδωθεί στην επιτροπή. Το κάνατε; 5 Μόνο αν ζητηθεί. Σελίδα 18

19 Ενότητα 2 Λεπτομέρειες της εργασίας 1. Τίτλος της ερευνητικής εργασίας: 2. Προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια της εργασίας / / 3. Ποιοι άλλοι ερευνητές εντός ή εκτός ΤΕΙ θα συμμετάσχουν; 4. Σκοπός της εργασίας (περίπου 250 λέξεις) 5. Επιστημονικό υπόβαθρο της εργασίας (περίπου 250 λέξεις) 6. Συνοπτικό περίγραμμα (περίληψη) της εργασίας (περίπου 250 λέξεις) 7. Είδος εργασίας (επιδημιολογική ανάλυση, ανασκόπηση, έρευνα περίπτωσης, κλπ) Διαγράψτε την απάντηση που δεν θέλετε με. 8. Εθελοντές; ναι όχι Πόσοι εθελοντές θα συμμετάσχουν; Πόσοι εθελοντές θα χρησιμοποιηθούν στη ομάδα ελέγχου; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος αριθμός εθελοντών; Τι στατιστική δύναμη θα έχει η εργασία; 9. Αρχεία ασθενών; ναι όχι Πόσα αρχεία ασθενών θα εξεταστούν; Σελίδα 19

20 Πόσα αρχεία ασθενών θα χρησιμοποιηθούν στη ομάδα ελέγχου; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος αριθμός ασθενών; Τι στατιστική δύναμη θα έχει η εργασία; 10. Επιστημονική αξιολόγηση Έχει η εργασία υποστεί κριτική όσον αφορά στο επιστημονικό της κομμάτι; ναι όχι Σελίδα 20

21 Ενότητα 3 Συγκέντρωση εθελοντών 11. Πώς θα επιλεγούν οι εθελοντές Πώς θα συγκεντρωθούν; Ποια θα είναι τα κριτήρια ένταξης; Ποια θα είναι τα κριτήρια αποκλεισμού τους; 12. Πώς θα επιλεγούν οι εθελοντές στην ομάδα ελέγχου (αν υπάρχει) Πώς θα συγκεντρωθούν; Ποια θα είναι τα κριτήρια ένταξης; Ποια θα είναι τα κριτήρια αποκλεισμού τους; Σελίδα 21

22 Ενότητα 4 Συναίνεση μετά από πληροφόρηση 13. Θα υπάρχει γραπτό έντυπο συναίνεσης; ναι όχι Αν ναι, να επισυναφθεί ένα αντίτυπο μαζί με την αίτηση Αν όχι, παρακαλώ να δικαιολογήσετε 14. Πόσο χρόνο θα έχει στην διάθεσή του ο εθελοντής για να απαντήσει αν επιθυμεί να λάβει μέρος ή όχι; Αν είναι λιγότερος από 24 ώρες παρακαλώ να δικαιολογήσετε 15. Υπάρχει περίπτωση οι εθελοντές να ανήκουν σε κάποια ομάδα από τις παρακάτω; Παιδιά ναι όχι Άτομα με δυσκολίες μάθησης ναι όχι Άτομα με άνοια ναι όχι Αναίσθητοι ναι όχι Πολύ άρρωστοι ναι όχι Αλλοδαποί ναι όχι Άλλη ομάδα με ιδιαίτερες δυσκολίες ναι όχι 16. Ποια ειδική μέριμνα έχει παρθεί για τα συγκεκριμένα άτομα όσον αφορά στην διαδικασία συναίνεσης; Σελίδα 22

23 Ενότητα 5 Τρόποι παρέμβασης 17. Μήπως η έρευνα περιλαμβάνει χρήση νέου προϊόντος (μηχανήματος φυσιοθεραπείας ή φαρμακευτικού) ή τη χρήση παλιού αλλά με νέο τρόπο μη δοκιμασμένο; ναι όχι 18. Μήπως οι εθελοντές θα πρέπει να βγάλουν ακτινογραφία ή να έρθουν σε επαφή με ραδιενεργό υλικό; ναι όχι 19. Παρακαλώ κάντε μία λίστα με πρακτικές οι οποίες αποτελούν μέρος της κανονικής θεραπείας των ασθενών και μία λίστα με πρακτικές οι οποίες θα είναι επιπλέον της κανονικής θεραπείας. Επίσης να ενημερώσετε αν η θεραπεία καθυστερεί λόγω της ερευνητικής εργασίας. Σελίδα 23

24 Ενότητα 6 Κίνδυνοι και Ηθικά Προβλήματα 20. Υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι στην εργασία; ναι όχι Αν ναι παρακαλώ δώστε λεπτομερή αναφορά αυτών των κινδύνων όπως και τα οποιαδήποτε μέτρα έχετε πάρει για την εξάλειψή τους 21. Υπάρχει περίπτωση η εργασία να κάνει τους εθελοντές να αισθανθούν άβολα ή να στενοχωρηθούν; ναι όχι Αν ναι παρακαλώ δώστε λεπτομερή αναφορά και να δικαιολογήσετε 22. Ποια συγκεκριμένα ηθικά προβλήματα πιστεύετε σημαντικά ή δύσκολα στην εργασία σας; Παρακαλώ δώστε λεπτομερή αναφορά 23. Μετά την έρευνα θα δοθούν λεπτομέρειες στον προσωπικό γιατρό του ασθενούς; (πρέπει πάντα πριν την έρευνα να ενημερώνεται ο προσωπικός γιατρός του ασθενούς) ναι όχι 24. Αν η έρευνα γίνει σε νοσοκομείο θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι γιατροί; ναι όχι Αν όχι παρακαλώ να δικαιολογήσετε Σελίδα 24

25 Ενότητα 7 Εμπιστευτικότητα 25. Θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία σας παρατήρηση ή φωτογράφηση ή κινηματογράφηση των ασθενών; ναι όχι Αν ναι, έχει διασφαλιστεί η ανωνυμία των ασθενών και η εμπιστευτικότητα των αρχείων; Έχουν συναινέσει οι ασθενείς για την συγκεκριμένη διαδικασία; Μήπως κάποιος από τους φακέλους των ασθενών θα διαβαστεί από τρίτο άτομο εκτός από τον προϊστάμενο ερευνητή και τον προσωπικό γιατρό του εθελοντή; ναι όχι ναι όχι Σελίδα 25

26 Υπoδείγματα διαγραμμάτων ροής Michael J. Callaghan, PhD, Jacqueline A. Oldham, PhD Electric Muscle Stimulation of the Quadriceps in the Treatment of Patellofemoral Pain. Arch Phys Med Rehabil 2004;85: Sherrington C, Lord SR and Herbert RD (2003): A randomised trial of weightbearing versus non-weightbearing exercise for improving physical ability in inpatients after hip fracture. Australian Journal of Physiotherapy 49: Σελίδα 26

27 Έντυπο Ενημέρωσης Υποψήφιου Εθελοντή (γενικές πληροφορίες) Σκοπός και λόγος ύπαρξης του εντύπου Ενημέρωση Υποψήφιου Εθελοντή: Ασθενείς ή υγιείς εθελοντές οι οποίοι πιθανόν θα συμμετάσχουν σε ένα πείραμα, πρέπει να έχουν αρκετή πληροφόρηση η οποία θα τους επιτρέψει να αποφασίσουν αν θέλουν να συμμετάσχουν ή όχι. Αυτή την πληροφόρηση θα την λάβουν από το έντυπο Ενημέρωση Υποψήφιου Εθελοντή που έχει φτιάξει ο φοιτητής. Ο σκοπός του παρόντος εντύπου είναι να δώσει τη σωστή κατεύθυνση και βοήθεια στους φοιτητές που θέλουν να φτιάξουν το έντυπο Ενημέρωση Υποψήφιου Εθελοντή. Απευθύνεται σε φοιτητές που οι πτυχιακές τους περιλαμβάνουν καθ οιονδήποτε τρόπο εθελοντές ή στοιχείαπληροφορίες από εθελοντές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικά. Γενικά: Είναι σημαντικό το έντυπο Ενημέρωση Υποψήφιου Εθελοντή να μπορεί να δίνει τις πληροφορίες με απλό τρόπο, χωρίς τη χρησιμοποίηση τεχνικών όρων ώστε ακόμα και ένας αδαής να μπορεί να κατανοήσει το πείραμα. Οι προτάσεις και οι παράγραφοι πρέπει να είναι μικρές. Αν η έρευνα γίνεται σε κάποιο νοσοκομείο ή ερευνητικό κέντρο είναι καλό να χρησιμοποιείται το χαρτί με το σήμα του νοσοκομείου. Το έντυπο ενημέρωσης πρέπει να περιέχει πληροφορίες στη σειρά που καθορίζει το παρόν έντυπο. Αν κάποια από τις παρακάτω πληροφορίες δεν ανταποκρίνεται στο είδος της έρευνας του φοιτητή απλά δεν τις συμπεριλαμβάνει. Σελίδα 27

28 Γενικές κατευθύνσεις Τίτλος της ερευνητικής εργασίας: Είναι ο τίτλος κατανοητός σε έναν αδαή; Αν όχι ένας απλοποιημένος τίτλος πρέπει να χρησιμοποιείται. Παράγραφος πρόσκλησης του ατόμου στην έρευνα: Αυτή η παράγραφος πρέπει να καλεί το άτομο να λάβει μέρος στην έρευνα. Παραδείγματος χάριν μπορεί να λέει, Σας καλούμε να λάβετε μέρος στην έρευνα που κάνει το ίδρυμά μας. Πριν αποφασίσετε αν θέλετε να λάβετε μέρος είναι σημαντικό να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες για να καταλάβετε γιατί πραγματοποιούμε το πείραμα και τι προσπαθούμε να βρούμε. Δεν είναι ανάγκη να μας απαντήσετε αμέσως, αν επιθυμείτε μπορείτε να συζητήσετε και με άλλους και μετά απαντήστε μας αν θέλετε να συμμετάσχετε ή όχι. Αν οτιδήποτε δεν είναι ξεκάθαρο μπορείτε να ρωτήσετε για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας; Το υπόβαθρο και ο σκοπός της έρευνας πρέπει να δίνονται με απλό τρόπο όπως και ο χρόνος που θα διαρκέσει το πείραμα. Γιατί επιλέχθηκα; Ο λόγος που επιλέχθηκε το άτομο πρέπει να αναφερθεί όπως και πόσοι ασθενείς θα λάβουν μέρος. Είναι υποχρεωτικό να λάβω μέρος; Πρέπει να είναι κατανοητό από τον υποψήφιο εθελοντή ότι η συμμετοχή του είναι ολωσδιόλου οικειοθελής. Παραδείγματος χάριν, Είναι δική σας απόφαση αν θα λάβετε μέρος ή όχι. Αν αποφασίσετε τελικά να λάβετε μέρος θα σας δοθεί ένα έντυπο Συναίνεση μετά από Πληροφόρηση για να το υπογράψετε. Έχετε πάντα το δικαίωμα να αποσυρθείτε από την έρευνα ακόμα και μετά την υπογραφή σας χωρίς να δώσετε καμία εξήγηση. Η απόφασή σας να μην συμμετέχετε δεν θα επηρεάσει την παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο / ίδρυμά μας. Τι θα γίνει από τη στιγμή που θα αποφασίσω να λάβω μέρος στην έρευνα; Πρέπει να αναφέρεται στο έντυπο ενημέρωσης πόσο καιρό θα διαρκέσει η έρευνα, πόσο συχνά θα χρειαστεί ο ερευνητής τον εθελοντή, πόση ώρα θα διαρκεί το πείραμα και τι ακριβώς θα είναι το πείραμα. Ποιες είναι οι υπευθυνότητες του εθελοντή και τι ακριβώς ζητάμε από αυτόν; Τι περιορισμοί υπάρχουν; Μήπως απαγορεύεται να κάνει γυμναστική ή να τρώει κάτι συγκεκριμένο; Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν; Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις; Αν η έρευνα γίνεται πάνω σε ασθενείς πρέπει να είναι ενήμεροι αν υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες. Υπάρχουν παρενέργειες; Οι ασθενείς πρέπει να είναι ενήμεροι αν υπάρχουν τυχόν παρενέργειες. Οι παρενέργειες πρέπει να λέγονται με τρόπο κατανοητό και όχι με επιστημονικούς όρους. Παραδείγματος χάριν, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η έκφραση πόνος στη μέση από κοίλη μεσοσπονδυλίου Σελίδα 28

29 δίσκου. Πρέπει να έχουν ένα τηλέφωνο οι ασθενείς για να μπορούν να επικοινωνούν σε περίπτωση ανάγκης. Αν η έρευνα είναι πρωτοποριακή πρέπει να εξηγήσουμε στον ασθενή για παρενέργειες οι οποίες δεν είναι ακόμα γνωστές. Πιθανοί κίνδυνοι ή μειονεκτήματα: Αν υπάρχει και ο παραμικρός κίνδυνος ο ασθενής να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες πρέπει να λέγεται με σαφήνεια. Επίσης πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής ποια είναι η διαδικασία αν αποκαλυφθεί κάποια ασθένεια του ασθενή η οποία του ήταν άγνωστη. Τι μπορεί να αποκαλυφθεί; Τι θα κάνουμε με αυτή τη καινούργια πληροφορία; Ποιο είναι το όφελος του εθελοντή-ασθενή; Όταν δεν πρόκειται να υπάρξει ξεκάθαρο όφελος του εθελοντή-ασθενή από την συμμετοχή του στην έρευνα πρέπει να λέγεται ξεκάθαρα. Είναι σημαντικό αν ο ασθενής ωφελείται από την έρευνα αυτή η ωφέλεια να μην υπερτονίζεται από τον ερευνητή. Είναι λάθος να υπονοείται από τον ερευνητή επιπλέον προσοχή προς τον ασθενή σε περίπτωση που θα λάβει μέρος γιατί θα θεωρηθεί από την επιτροπή ως ύπουλος εξαναγκασμός. Ευχόμαστε να έχει ευεργετική συνέπεια απάνω σας η έρευνα αν και δεν μπορούμε να σας το εγγυηθούμε. Οι πληροφορίες που θα μαζέψουμε θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικούς ασθενείς. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως από την έρευνα: Αν κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλυφθούν πρόσθετες πληροφορίες ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί. Μερικές φορές κατά τη διάρκεια της έρευνας καινούργιες πληροφορίες έρχονται στο φως που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα της έρευνας. Αν αυτό συμβεί ο ερευνητής θα σας ενημερώσει και θα ξανασυζητήσει την συμμετοχή σας στην έρευνα σε περίπτωση που τα νέα δεδομένα σας αλλάξουν την γνώμη σχετικά με την συμμετοχή σας. Αν αποφασίσετε να αποσυρθείτε ο ερευνητής θα κανονίσει ώστε η θεραπεία σας να συνεχιστεί. Αν συνεχίσετε να συμμετέχετε ένα νέο έντυπο Ενημέρωση Ασθενούς που περιλαμβάνει τα νέα δεδομένα θα σας δοθεί για να το υπογράψετε. Υπάρχει περίπτωση ο ερευνητής σε συνεννόηση με το γιατρό σας να θεωρήσουν ότι βάση των νέων δεδομένων δεν είναι προς το συμφέρον σας να συνεχίσετε να συμμετέχετε. Και σε αυτή την περίπτωση πλήρεις πληροφορίες θα σας δοθούν. Τι γίνεται όταν τελειώσει η έρευνα; Πληροφορίες πρέπει να δίνονται στον ασθενή για το τι θα γίνει μετά το πέρας της έρευνας. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα ή που κάτι θα πάει λάθος: Πρέπει οι ασθενείς να γνωρίζουν αν κάνουν παράπονα τι θα γίνει με αυτά. Δικαιούνται αποζημίωσης; Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αν τα παράπονα έχουν σχέση με την συμπεριφορά του προσωπικού (γιατρός, φυσιοθεραπευτής, νοσηλευτές) ή αν τα παράπονα έχουν σχέση με το αποτέλεσμα της έρευνας, ή αν είναι από αμέλεια και αδιαφορία. Θα γίνει γνωστή η συμμετοχή μου στην έρευνα ή θα παραμείνει απόρρητη; Για να έχει ο ερευνητής πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς χρειάζεται η συναίνεση του ασθενούς. Ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς και οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν στη διάρκεια της έρευνας πρέπει να θεωρούνται και να παραμείνουν εμπιστευτικά κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της έρευνας: Αν συναινέσετε και λάβετε μέρος στην έρευνα ο ιατρικός σας φάκελος θα γίνει γνωστός στην ομάδα η οποία πραγματοποιεί την έρευνα ώστε να αξιολογήσουν και να αναλύσουν τα αποτελέσματα. Επίσης τα στοιχεία σας μπορεί να γίνουν γνωστά στην Επιτροπή Ελέγχου της Έρευνας. Τα στοιχεία σας δεν θα αποκαλυφθούν αλλού. Όπου είναι δυνατό τα αποτελέσματα θα ελέγχονται με τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ) καλυμμένα. Σελίδα 29

30 Πρέπει να είναι γνωρίζει ο ασθενής ότι ο προσωπικός του φυσιοθεραπευτής και γιατρός του θα είναι ενήμεροι για την έρευνα και για την συμμετοχή του ασθενούς τους. Εννοείται ότι και άλλες ιατρικές ή παραϊατρικές ειδικότητες θα ενημερώνονται. Πρέπει λοιπόν ο ασθενής να συμφωνήσει σε αυτό. Σε κάποιες έρευνες η συναίνεση του ασθενούς στο να ενημερωθεί ο γιατρός τους είναι προαπαιτούμενη για να συμμετάσχει ο ασθενής στην έρευνα. Τι θα γίνει με τα αποτελέσματα της έρευνας; Που θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα, που μπορούν να βρουν αντίγραφο της δημοσίευσης, σε ποια ομάδα συμμετείχε ο συγκεκριμένος ασθενής είναι κάποια από τα ερωτήματα που συχνά θέλουν να γνωρίζουν οι ασθενείς. Περισσότερες πληροφορίες; Αν ο ασθενής αισθάνεται ότι θέλει περισσότερες πληροφορίες πρέπει να γνωρίζει σε ποιον θα απευθυνθεί και πώς θα επικοινωνήσει μαζί του. Πρέπει πάντα να ευχαριστούμε τον ασθενή που λαμβάνει μέρος την έρευνα. Το έντυπο Ενημέρωση Υποψήφιου Εθελοντή πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία παράδοσής του στον ασθενή. Πρέπει επίσης να δηλώνει ότι ο ασθενής θα κρατήσει ένα αντίγραφο καθώς και ένα αντίγραφο από το υπογεγραμμένο έντυπο Συναίνεση μετά από Πληροφόρηση. Σελίδα 30

31 Πληροφορίες για το έντυπο Συναίνεση μετά από Πληροφόρηση : Τι είναι αυτό το έντυπο; Τεκμηριώνει την συγκατάθεση του ασθενούς στη χρησιμοποίησή του για ένα συγκεκριμένο πείραμα. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί έγγραφο παραίτησης από τα νόμιμα δικαιώματά του. Οι ασθενείς μπορούν πάντα να αλλάξουν γνώμη ακόμα και μετά από την υπογραφή του εντύπου. Το έντυπο υπενθυμίζει το είδος των πληροφοριών που πρέπει να έχει ο ασθενής και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την συζήτηση που πρέπει να έχει ο ασθενής με τον ερευνητή. Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το έντυπο: Ένας ασθενής δεν έχει την δυνατότητα να συναινέσει στο πείραμα όταν αδυνατεί να κατανοήσει σημαντικές πληροφορίες που του δίνονται ή αδυνατεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αποφασίσει. Για να αποφασιστεί ότι ο ασθενής είναι ακατάλληλος για να συναινέσει, ένας ειδικευμένος γιατρός πρέπει να μας βοηθήσει συναποφασίζοντας. Οι συγγενείς δεν μπορούν να υπογράψουν αντί του ασθενούς. Τι πληροφορίες πρέπει να δίνονται στον εθελοντή (ασθενή); Πάντα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους ασθενείς. Οι πληροφορίες που πρέπει να δίνονται περιλαμβάνουν τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, πιθανούς κινδύνους, επιπλοκές, αλλά και εναλλακτικές θεραπείες σε περίπτωση που είναι ασθενείς. Το πόσες πληροφορίες χρειάζεται να δώσουμε στον ασθενή είναι δύσκολο να αποφασιστεί. Προσπαθούμε να γνωρίζει για σημαντικούς κινδύνους οι οποίοι θα επηρέαζαν έναν λογικό ασθενή και όχι όλες τις τυχόν συνέπειες που θα μπορούσε να έχει. Αν ο ασθενής έχει κάποιες ιδιαίτερες ανησυχίες για κάτι συγκεκριμένο πρέπει να απαντήσουμε όσο λεπτομερέστερα και όσο ειλικρινέστερα μπορούμε. Κάποιοι ασθενείς μας κάνουν ξεκάθαρο ότι θέλουνε να αποφασίσουμε εμείς για αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να δώσουμε στον ασθενή τουλάχιστον κάποιες βασικές πληροφορίες. Σελίδα 31

32 Έντυπο Συναίνεση μετά από Πληροφόρηση Ημερομηνία / / Επώνυμο εθελοντή (ασθενή): Όνομα: Αριθμός αναγνώρισης ασθενούς στην παρούσα έρευνα: Ημερομηνία γέννησης: / / Προϊστάμενος ερευνητής- εισηγητής: Φοιτητής: Υπεύθυνος γιατρός: Άρρεν Θήλυ Ιδιαιτερότητες εθελοντή-(ασθενή): Άλλες πληροφορίες: Σελίδα 32

33 Το παρόν περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες και φυλάσσεται στο αρχείο του φοιτητή. Δήλωση και υποχρεώσεις του υπεύθυνου φοιτητή: Έχω εξηγήσει τη διαδικασία της έρευνας στον εθελοντή (ασθενή). Έχει πληροφορηθεί για τα πλεονεκτήματα από την έρευνα έχοντας καταστήσει σαφές αν είναι πλεονεκτήματα προς την ανθρωπότητα ή προς το ίδιο τον εθελοντή. Έχω καταστήσει σαφές ποιοι μπορεί να είναι οι κίνδυνοι συμμετέχοντας σε αυτή την έρευνα. Έχω καταστήσει σαφές τι περιλαμβάνει το πείραμα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εναλλακτικών λύσεων που μπορεί να έχει ο ασθενής, και έχω απαντήσει σε απορίες του ασθενή. Σε περίπτωση που ο ασθενής θέλει περαιτέρω πληροφορίες πριν ή και μετά τη διεξαγωγή του πειράματος μπορεί να με βρει στο τηλ.. Εξήγησα στον ασθενή όσο καλύτερα μπορούσα τις λεπτομέρειες και τις συνέπειες του πειράματος με τρόπο απλό ώστε να μπορεί να κατανοήσει τα λεγόμενά μου. Υπογραφή φοιτητή Ημερομηνία / / Το παρόν δόθηκε στον ασθενή ναι / όχι Διαγράψτε με την απάντηση που δεν θέλετε. Σελίδα 33

34 Δήλωση του εθελοντή: Παρακαλώ να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά. Κανονικά πρέπει να έχετε ήδη στα χέρια σας ένα αντίγραφο του Εντύπου Ενημέρωσης Εθελοντή που περιγράφει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του πειράματος στο οποίο συμμετέχετε. Αν όχι, ο ερευνητής θα σας δώσει ένα αντίγραφο τώρα. Τίτλος της ερευνητικής εργασίας: Μικρή επεξήγηση της ερευνητικής εργασίας: 1. Επιβεβαιώνω ότι διάβασα και κατάλαβα το Έντυπο Ενημέρωσης Εθελοντή σήμερα την / / και ότι είχα την δυνατότητα να κάνω ερωτήσεις. 2. Καταλαβαίνω ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και ότι είμαι ελεύθερη(- ος) να αποσυρθώ από το πείραμα οποιαδήποτε ώρα, ακόμα και μετά από την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, χωρίς να δώσω εξηγήσεις ή το λόγο της απόσυρσής μου, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών από το φυσιοθεραπευτή μου, το γιατρό μου ή το νοσοκομείο. 3. Καταλαβαίνω ότι μέρος ή ολόκληρος ο ιατρικός μου φάκελος θα διαβαστεί από τους ερευνητές. Δίνω την άδεια να έχουν πρόσβαση στον ιατρικό φάκελό μου. 4. Συμφωνώ να συμμετάσχω εθελοντικά στην παρούσα ερευνητική εργασία. Βάλτε σε κάθε τετράγωνο αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Παρακάτω παραθέτω, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις, πρακτικές οι οποίες δεν θα επιθυμούσα να ακολουθηθούν σε περίπτωση ανάγκης: Υπογραφή εθελοντή Ημερομηνία / / Σε περίπτωση που ο εθελοντής δεν δίνει την συγκατάθεσή του να υπογράψει εδώ. Υπογραφή εθελοντή Σελίδα 34

35 «To Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Λαμίας έχει στην απόλυτη κατοχή του την πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος ακαδημαϊκού εντύπου. Βάσει της νομοθεσίας πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, απαγορεύεται απόλυτα η αναπαραγωγή ή η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εντύπου καθώς και η εκτύπωση ή χρήση απευθείας από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. μέρους ή ολόκληρου του εντύπου προκειμένου αυτό να δοθεί προς πώληση, να αντιγραφεί, να δημοσιοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο πέραν της προσωπικής μελέτης.» Απόφαση Τμήματος Φυσικοθεραπείας (αρ. πρακτικού 88/ ) Σελίδα 35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Υπό του κ. Κανένα γιατί δεν έχει σημασία ποιός το έγραψε, ούτε τι τίτλους σπουδών έχει, παρά μόνο τι λέει... (v.20120722225112) Άρθρο 0. Το Ελληνικό Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά ΠΛΑΤΩΝ Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά I. Ανδρέας Παπαϊωάννου II. Αλέξανδρος Μπαλάσκας III. Κωνσταντίνος Θούας IV.Λουκάς Σωτηρόπουλος V. Πέτρος Κορφιάτης Εισηγητής : Γεώργιος Κ. Ντόντος (ΠΕ03) Χρονικη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει την τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, η οποία οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 ANOIXTO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Κύκλοι χειμερινό εξάμηνο: 114 Ζητήματα Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο συγγραφέας στα σύγχρονα ΜΜΕ: ο λόγος και η απήχηση του»

«Ο συγγραφέας στα σύγχρονα ΜΜΕ: ο λόγος και η απήχηση του» ΜΜΕ & Λογοτεχνία ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ «Ο συγγραφέας στα σύγχρονα ΜΜΕ: ο λόγος και η απήχηση του» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ως οιονεί οικοδεσπότης θα κάνω και χρέη συντονιστή της συζήτησης. Θα δώσω το λόγο με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Δημοσίευση: 12/06/2011, 05:45 Αθήνα «Κατακλυσμός» έρχεται στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,02171 στρ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Δήμητρα-Παρασκευή Γαβαλά. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Δήμητρα-Παρασκευή Γαβαλά. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τα Robot Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot Δήμητρα-Παρασκευή Γαβαλά Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν.

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν. Κάθε φορά που πάμε να μιλήσουμε για το προνοιακό έργο της Εκκλησίας μας, ο νους μας σταματά στη λέξη «φιλανθρωπία», μια λέξη τόσο όμορφη αλλά και τόσο παρεξηγημένη. Όμορφη γιατί φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας. Αρχικά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο

Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο Το Άγιο Πάσχα για τους Έλληνες θεωρείται η ``πιο τρανή γιορτή`` που πήρε όμως ιδιαίτερη σημασία τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Δεν σήμαινε μόνο τα πάθη και την ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. Κου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. Κου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. Κου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΚΠΕΕ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνει να

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων.

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Cover Story Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Φωτογραφίες: Δημήτρης Διακογιάννης Cover Ελευθέριος Γείτονας Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων Γείτονα 38 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

medreha Kωνσταντίνος Μαλίζος καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

medreha Kωνσταντίνος Μαλίζος καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Ο καθηγητής Ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κων. Μαλίζος για την αρθρίτιδα ως συχνότερη αιτία χρόνιου πόνου και 2012-01-30 19:50:47 Kωνσταντίνος Μαλίζος καθηγητής Ορθοπαιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ με τη μέθοδο της ομαδικής συζήτησης (focus group) Πιλοτική έρευνα - Ιούνιος 2013 ΔΕΙΓΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου, στις 13 Γενάρη 2016

Εισήγηση στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου, στις 13 Γενάρη 2016 Αγ. Φιλοθέης 5β, 105 56 Aθήνα Τηλ. 210 3301842,210 3301847,210 3833786 Fax 210 3802 864 E-mail : pame@pamehellas.gr http://www.pamehellas.gr Αθήνα, 13 /1/2016 Εισήγηση στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 15 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.Υ.Πε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληρ.: Κουτσούλη Ευσταθία, εσωτ. τηλ. 1580 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A

ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A "ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Δημοτικό Ιούνιος 2013 Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Γ. Τσούκας ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1. Εννοιολογική Οριοθέτηση 8. Κριτική θεώρηση Σύνοψη Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΦΤΩΧΕΙΑ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής «Ευρώπη, η μεγάλη μας οικογένεια» 1.2 Δημιουργός Ονοματεπώνυμο: Μπαζιάκου Μαρία Πατρώνυμο: Γεώργιος Ιδιότητα: Διευθύντρια στο 3 ο Δημ. Σχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σελίδα 2 1. Κατάθλιψη... 4 2. Τύποι κατάθλιψης... 5 2.1 Λανθάνουσα Κατάθλιψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 )

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) του Κ.Γκ.Γιούνγκ Με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές τι πιστεύω για το θάνατο, γι αυτό το τελείωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος είναι απλά γνωστός ως το τέλος. Είναι η τελεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισµός και γονείς

Σχολικός εκφοβισµός και γονείς Σχολικός εκφοβισµός και γονείς Ο σχολικός εκφοβισμός έρχεται στην επικαιρότητα συνήθως κατόπιν εορτής. ΌΌταν ένα από τα χιλιάδες περιστατικά καταλήγει στα ΜΜΕ γιατί έχει τραγική έκβαση. Κι όμως, η ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται. Οι θεσμοί δοκιμάζονται. Και η χώρα κινδυνεύει να μεταβληθεί σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ MΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ MΕΛΕΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TMHMA ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ Η «ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ 1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3. ΣΥΛΛΟΓΗ 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 5. ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΠM)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΠM) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ) ΤΜΗΜΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου

Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου Σχολικό Έτος 2013-2014 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΟ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1.Η ποιότητα της ζωής κάποιου είναι κριτήριο για τη συνέχιση μιας ζωής; 2. Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ή κομματικό συμφέρον;

Εθνικό ή κομματικό συμφέρον; ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 292/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28` Νοεμβρίου 2008/ 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Tρύπια Δίχτυα Θέλουν να ενταχθούν στο κτηματολόγιο!!! H κυβέρνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Αγοραστός Ψυχολόγος

Δημήτρης Αγοραστός Ψυχολόγος Δημήτρης Αγοραστός Ψυχολόγος Τρόποι Διαπαιδαγώγησης: Ένας οδηγός για γονείς CC Δημήτρης Αγοραστός, 2014 dagorastos@gmail.com, http://dagorastos.net, http://psychologein.dagorastos.net Το έργο προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΑ: ΑΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ασφαλέστατα, σε θεωρητικό επίπεδο κάποιες αρχές οι οποίες απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. στο μάθημα της Γλώσσας της ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. στο μάθημα της Γλώσσας της ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΈΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ στο μάθημα της Γλώσσας της ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σεπτέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15 ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφέρειας - Πορίσματα Αγαπητοί βαθμοφόροι Σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όνομα προϊόντος: Άλλο όνομα: Κατηγορία επικίνδυνων προϊόντων: Κώδικας προϊόντος του κατασκευαστή: RIZOCYN Φυσικός Βιοδιεγέρτης Ρίζας Καμία RIZOCYN Χρήση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙA' Επιστημονικό Συμπόσιο του Ομίλου "Αριστόβουλος Μάνεσης"

ΙA' Επιστημονικό Συμπόσιο του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης ΙA' Επιστημονικό Συμπόσιο του Ομίλου "Αριστόβουλος Μάνεσης" Σύρος 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2009 http://manesis.blogspot.com/search/label/%ce%99%ce%91%ce%84%20%ce %A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%20%CE

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.: 411 Βόλος, 20 Μαΐου 2013

Αριθμ.Πρωτ.: 411 Βόλος, 20 Μαΐου 2013 Προς Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο Κοινοποίηση: 1. Πολιτική Ηγεσία 2. Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων 3. Σύμβουλο Υπουργού κ.

Διαβάστε περισσότερα

αρχαιολόγος- μουσειολόγος- ξεναγός, ΜΑ

αρχαιολόγος- μουσειολόγος- ξεναγός, ΜΑ Νατάσα Μιχαηλίδου αρχαιολόγος- μουσειολόγος- ξεναγός, ΜΑ 6976 478073, 25410 91973 facebook: mikroi.arxaiologoi.thrakis «Παραμυθο- ξενάγηση στα αρχαία Άβδηρα» σελίδα 0 από 19 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά...

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΜΠΟΤΗ-ΣΑΜΣΑΡΗ Φιλόλογος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προλεγόμενα Τα Τμήματα Ένταξης, αν και λειτουργούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση από

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα