Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙΚρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙΚρήτης"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙΚρήτης Η σχέση μεταξύ ανθρώπου- μηχανής -περιβάλλοντος εξετάζονται απο την εργονομία. Στη ανακοίνωση αυτή γίνεται αναφορά στις προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν για την σωστή εργονομικά ανάπτυξη του περιβάλλοντος σε μία βιβλιοθήκη. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ εργονομία, επίπλωση, φωτισμός, θερμοκρασία, ασφάλεια, διακόσμηση, υγιεινή, θόρυβος, βιβλιοθήκη ABSTRACT ERGONOMICS IN LIBRARIES Michael Nikitakis Technological Educational Institute of Crete Ergonomic deals with the relation between man-machine and environment. This paper aims to explore the planning standards of a library for avoiding work accidents. Is been reviewed issues like furnishing, office ergonomic and the climatization of a library. KEYWORDS Ergonomics library, furniture, color, noise, temperature, design, health ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογική πρόοδος που έχει συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια επέφερε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο και στον περιβάλλον εργασίας του ανθρώπου. Οι νέες τεχνολογίες αποκτούν όλο και πιο μεγάλη χρήση δημιουργώντας προβλήματα προσαρμογής στις νέες συνθήκες εργασίας. Το τίμημα από την αλλαγή αυτή είναι υψηλό. Η μη προσαρμογή του ανθρώπου στο νέο περιβάλλον επιφέρει προβλήματα όπως εργατικά ατύχημα, στρες, μειωμένη απόδοση. Τα προβλήματα αυτά αλλά και την σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο- μηχανή-περιβάλλον έρχεται να μελετήσει και να δώσει λύσεις η εργονομία. Από τις αλλαγές αυτές δεν μπορούσαν να απουσιάζουν οι βιβλιοθήκες. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει όλες εκείνες τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την εργονομία πάνω στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών ώστε να συμβάλουν στον σχεδιασμό ενός άνετου αποδοτικού-ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας τόσο για τον βιβλιοθηκονόμο όσο και γι' αυτόν που χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη. Στην ανακοίνωση αυτή γίνετε αναφορά σε θέματα ανθρωπομετρίας, εργοφυσιολογίας, επίπλωση βιβλιοθήκης, συνθηκών φυσικού περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Εργονομία είναι η επιστημονική μελέτη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων των περιορισμών και των ορίων σε σχέση με το περιβάλλον εργασίας (1) Ειδικότερα η εργονομία αποτελεί συνδυασμό πολλών διαφορετικών επιστημών, ανατομίας, εργοφυσιολογίας, ιατρικής ψυχολογίας, φυσικής μηχανικής, πειραματικής και ερευνητικής ψυχολογία, οργάνωσης και διοίκησης. Σκοπός της εργονομίας είναι η προσαρμογή της εργασίας στον 193

2 9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ άνθρωπο μέσα από την ανακάλυψη -διάγνωση-λυση των εργασιακών εκείνων πιέσεων και απρόβλεπτων συμβάντων που επηρεάζουν δυσμενώς την απόδοση του. Ο εργονομικός σχεδιασμός του περιβάλλοντος μιας βιβλιοθήκης αποτελεί ένα παράγοντα που καθορίζει τον βαθμό επιτυχίας του ρόλου της βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος της βιβλιοθήκης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλους τους παραμέτρους που επηρεάζουν την ομαλή χρήση της βιβλιοθήκης.. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι παράγοντες αλληλεπίδρασης που επηρεάζουν την απόδοση του βιβλιοθηκονόμου. Βιβλιοθηκονόμος Περιβάλλον εργασίας 1) Ανθρωπομετρικά δεδομένα 2) Επίπλωση 3) Φυσιολογικοί παράγοντες 4) Κλιματολογικές συνθήκες Τεχνολογικές επιδράσεις 1) Συστήματα υποστήριξης 2) Εμπειρία -εκπαίδευση-ικανότητα 3) Διοίκηση 4) Εφαρμογές ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ -ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Οι επιστήμες της ανθρωπομετρίας και της εργοφυσιολογίας βοηθούν στον προσδιορισμό και καθορισμό των βιολογικών χαρακτηριστικών και ορίων του ανθρώπου που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. Ανθρωπομετρία Η ανθρωπομετρία είναι κλάδος της εργονομίας που μελετά την μέτρηση των διαφόρων φυσικών μεγεθών του ανθρώπου(ύψος, βάρος, μέγεθος χεριού κτλ) και την εφαρμογή τους στην μελέτη και τον σχεδιασμό του περιβάλλοντος εργασίας. Η απουσία ή παράβλεψη κατά τον σχεδιασμό των κτιρίων, των επίπλων, των μηχανών αποτελεί την βασικότερη αιτία κόπωσης και ατυχήματος. Η ποικιλία των διαστάσεων του ανθρώπινου σώματος απαιτεί την εφαρμογή στατιστικών στοιχείων-μεθόδων. Οι μεταβλητές αυτές είναι: Α) Ηλικία Από την γέννηση μέχρι την ωρίμανση οι διαστάσεις του ανθρώπινου σώματος αλλάζουν. Η άνδρες έχουν ανάπτυξη μέχρι την ηλικία των 20 χρονών ενώ οι γυναίκες μέχρι τη ηλικία των 17χρονών, κατά την φάση της ωρίμανσης συναντάμε την συρρίκνωση του σώματος και στα δύο φύλα. Β) Φύλο Η τάση της ισότητας των δύο φύλων και η διαφορά των διαστάσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αποτελεί παράμετρος που λαμβάνετε υπόψη για τον σχεδιασμό του περιβάλλοντος εργασίας Γ) Πολιτισμός Η διαφορετικότητα των ανθρωπίνων διαστάσεων εξαιτίας των εθνικών χαρακτηριστικών είναι παράγοντας που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. (1) Εργοφυσιολογία Η επιστήμη της εργοφυσιολογίας έχει σαν αντικείμενο την μελέτη όλων των βιολογικών παραγόντων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε σωματικής απόδοσης. Η σωματική απόδοση είναι συνδυασμός φυσιολογικών λειτουργιών, ψυχολογικών γνωρισμάτων, περιβαλλοντικών επιδράσεων. Οι παράγοντες αυτοί αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Σωαατική απόδοση ' 194

3 ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Καθίσματα Τα καθίσματα που χρησιμοποιούνται από τις βιβλιοθήκες συνήθως δεν είναι άνετα αλλά σκληρά ίσια και μη ρυθμιζόμενα. Παρατηρείται λοιπόν ένα άτομο που κάθετε να ψάχνει για πιο άνετη και βολική θέση στο κάθισμα. Αυτό γίνετε αντιληπτό από την συχνή εναλλαγή των στάσεων του σώματος. Ένα κάθισμα θεωρείται καλό όταν βοηθά τον καθήμενο να σταθεροποιεί τις αρθρώσεις του σώματος του και να του επιτρέπει τη κίνηση. Κατά την καθούμενη στάση τα στατικά φορτία των μυών ελαττώνονται με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνονται οι αρθρώσεις-μύες των ποδιών, των γονάτων, των ισχύων της σπονδυλικής στήλης. Σχεδιασμός -είδη καθίσματος Κατά των σχεδιασμό του καθίσματος θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τους παρακάτω παράγοντες Κατάλληλα σχεδιαζόμενο κάθισμα 0 κορμός όρθιος Οι βραχίονες κάθετοι Καμπύλη η πλάτη του καθίσματος να υποστηρίζει την εσωτερική κυρτότητα της οσφυικης χώρας Οι μηροί οριζόντιο* και να ακουμπούν στο κάθισμα Προσαρμοστής του ύψους του κοθίσμστος Να υπάρχει καμπύλη στην άκρη του κοθίσματος. Οι κνήμες κάθετες. Τα πέλματα να ακουμπούν στο έδαφος Οι ανθρωπομετρικές διαστάσεις Να προσφέρει σταθερότητα-να επιτρέπει στον καθήμενο να αλλάζει στάση Η πλάτη του καθίσματος να στηρίζει την οσφυϊκή χώρα Τα κινητά καθίσματα θα πρέπει να έχουν 5 βραχίονες για καλύτερη στατικότητα. Διαστάσεις καθίσματος Ύψος Το ύψος του καθίσματος θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο σωστά ώστε το βάρος του σώματος να διανέμεται στους γλουτούς και όχι στους μηρούς. Οι μηροί θα πρέπει είναι παράλληλοι οι κνήμες των ποδιών κάθετες και τα πέλματα να εφάπτονται στο έδαφος. Επιτρεπτό ύψος καθίσματος εκ. από το έδαφος Πλάτος καθίσματος Οι διαστάσεις της πλάτης του καθίσματος ορίζονται από το εύρος των γοφών. Επιτρεπτό πλάτος καθίσματος εκ. Βάθος καθίσματος Αν το βάθος του καθίσματος είναι μεγαλύτερο από το μήκος των μηρών η μπροστινή γωνία θα προκαλέσει κύρτωση στην οσφυϊκή χώρα. Επιτρεπτό βάθος καθίσματος εκ. 195

4 9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Γωνία καθίσματος Λιγότερο από 3 μοίρες και αφορά την γωνία του κάτω και κύριους μέρους του καθίσματος με τον οριζόντιο άξονα Ύψος και εύρος πλάτος καθίσματος Το σχήμα και η γωνία της πλάτης του καθίσματος είναι πολύ σημαντικά αφού από αυτά εξαρτάτε το αν θα κουραστεί ή όχι η σπονδυλική στήλη. Επιτρεπτό ύψος 48-63εκ, πλάτος 35-48εκ. Γωνία πλάτης ως προς την βάση του καθίσματος πρέπει να είναι μοίρες. Η κλίση της πλάτης του καθίσματος από μοίρες είναι κατάλληλο για διάβασμα (22) Ράφια Τα ράφια αποτελούν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της επίπλωσης της βιβλιοθήκης. Υπάρχουν ράφια από ξύλο ή σίδερο. Τα ξύλινα ράφια μας δίνουν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα ενώ τα σιδερένια είναι περισσότερο λειτουργικά και πρακτικά. Τα ράφια θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής, για να αντέχουν στον χρόνο και στην χρήση. Οι βασικές διαστάσεις των ραφιών είναι μήκους 0,914 εκ το μήκος αυτό προσφέρει ευστάθεια και σταθερότητα. Τα κοινά βιβλία έχουν διαστάσεις 24x17εκ και 21x14εκ αυτό μας βοηθάει ώστε η απόσταση μεταξύ των ραφιών να είναι 0,26 εκ. Τα ενδιάμεσα ράφια μπορεί να είναι κινητά ώστε να μπορούμε να τοποθετούμε βιβλία μεγαλύτερων διαστάσεων. Το ύψος των ραφιών θα πρέπει να είναι εκ. εάν όμως ο χώρος της βιβλιοθήκης είναι περιορισμένος και δεν επιτρέπετε η τοποθέτηση των ραφιών κατά μήκος προτείνουμε ράφια μεγαλύτερου ύψους με την χρήση ειδικού σκαμπό. Η ποικιλία των ραφιών διαφέρει ανάλογα με το υλικό που έχουμε να τοποθετήσουμε σε αυτά έτσι υπάρχουν ξεχωριστά σχεδιασμένα ράφια για περιοδικά (display), ράφια για βιντεοκασέτες και οπτικοακουστικό υλικό. (12) ΓΡΑΦΕΙΑ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για το σχεδιασμό των γραφείων και των θέσεων εργασίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με βάση το πληθυσμό που τα χρησιμοποιεί Η θέση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε ο καθήμενος να έχει την δυνατότητα ακοής όρασης, κίνησης Να λαμβάνονται υπόψη τα ανθρωπομετρικά δεδομένα Την φύση της εργασίας (γράψιμο, διάβασμα, σχεδίαση) Έχοντας υπόψη τα παραπάνω το εμβαδόν μια θέσεως εργασίας θα πρέπει να είναι 160x90= 1,44m 2 και το ύψος του γραφείου να είναι μεταξύ εκ Διάβασμα-γράψιμο Άνδρας εκ. ύψος γραφείου Γυναίκα εκ. ύψος γραφείου (22) Η ανάπτυξη της πληροφορικής και η διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών επέφεραν αλλαγές στις παραδοσιακές θέσεις εργασίας. Τα εργονομικά χαρακτηριστικά της σχέσεως άνθρωπος -Η/Υ- περιβάλλον αναλύονται παρακάτω (22) Χαρακτηριστικά -θέση οθόνης Η οθόνη πρέπει να είναι σταθερή να μην τρεμοπαίζει ή να εμφανίζει άλλη μορφή αστάθειας Η οθόνη πρέπει να απέχει από το παράθυρο και να τοποθετείται παράλληλα με αυτό Η απόσταση της οθόνης πρέπει να είναι μεταξύ εκ. για την απόσταση αυτή ο μέγεθος των γραμμάτων πρέπει να είναι 4mm Η οθόνη πρέπει να μπορεί εύκολα να περιστρέφετε και να ρυθμίζετε η κλίση της σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. 196

5 Το μέγεθος της οθόνης να είναι 15 ίντσες και ανάλυση 800x600pixels για 15 ιντσών και 1024x768pixels για 17 ιντσών με συχνότητα ανανέωσης 73hz. Η Φωτεινότητα και η λαμπρότητα να μπορούν να ρυθμίζονται ώστε να προσαρμόζονται στις συνθήκες του χρήστη 35/cdm2 Stilb = μονάδα μέτρηση λαμπρότητας Η επιφάνεια της οθόνης πρέπει να έχει κλίσει μοίρες σε σχέση με τον οριζόντιο επίπεδο για να αποφεύγονται αντανακλάσεις 24 Πληκτρολόγιο Η κλίση του πληκτρολογίου να είναι ρυθμιζόμενη ώστε να προσαρμόζετε στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά. Το ύψος να είναι 3-3,5εκ. Η επιφάνεια του πληκτρολογίου να είναι θαμπή ώστε να αποφεύγονται αντανακλάσεις και κοίλη ώστε να διευκολύνετε η επαφή με τα δάχτυλα. Εξαίρεση αποτελεί το πλήκτρο του διαστήματος (Spacebar) του οποίου η επιφάνεια πρέπει να είναι κυρτή ή επίπεδη. Το σχήμα των πλήκτρων πρέπει να είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο με πλευρές 10 5 χιλιοστά.. Το προτεινόμενο εμβαδόν να είναι 110mm 2 για αλφαβητικά και αριθμητικά πλήκτρα και 64mm 2 για τις άλλες κατηγορίες. Τα πλήκτρα πρέπει να έχουν ανάδραση ώστε να δίνουν την ένδειξη λειτουργίας στους χρήστες μέσο της αφής Οι χαρακτήρες των πλήκτρων (γράμματα, αριθμοί, σύμβολα) πρέπει να έχουν ύψος 2.6 χιλιοστά. Το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι κινητό και ανεξάρτητο από το υπόλοιπο μέρος του ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε ο χρήστη να μπορεί να το προσαρμόζει στια ανάγκες του (25) Ποντίκι Να είναι ελαφρύ για να διευκολύνετε οι κινήσεις Το πάνω μέρος της συσκευής να είναι κατάλληλο διαμορφωμένο ώστε να διευκολύνετε η επαφή με το εσωτερικό της παλάμης Προτείνεται η χρήση κατάλληλου καλύμματος μεταξύ συσκευής ποντικιού και επίπλου για την αποφυγή μικροσκουπιδιών (28) 197

6 9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Διακόσμηση-χρωματισμοί βιβλιοθήκης Η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ελκυστική αυτό σε βοηθάει να χρησιμοποιείς του χώρους της αλλά και τις υπηρεσίες που σου παρέχει. Η σωστή χρήση των χρωμάτων στην βιβλιοθήκη υποβοηθάει στην καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων σου. Γενικά τα χρώματα ασκούν ψυχολογική επίδραση στο άνθρωπο και προκαλούν αντιδράσεις όπως μελαγχολία, εκνευρισμό αισιοδοξία. Τα χρώματα στην βιβλιοθήκη πρέπει να είναι δημιουργικά και να δημιουργούν ευεξία όταν μπαίνεις σε αυτήν. Τα αστραφτερά και τραχύ χρώματα πρέπει να αποφεύγονται καθώς και τα χρώματα που δημιουργούν έντονη αντίθεση. Στο χρωματισμό της βιβλιοθήκης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ουδέτερα χρώματα όπως μπεζ, σιελ, ώχρα. (7) ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ Κλιματισμός Με τον όρο κλιματισμό ορίζουμε ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου κίνησης του αέρα (θέρμανση, ψύξη, ύγρανσης, αφύγρανση) μέσα στο κτίριο. Κατά την εγκατάσταση του κλιματισμού θα πρέπει να αποφεύγεται το υπερβολικό κρύο και τα δυσάρεστα ρεύματα, γιατί σκοπός του είναι η δημιουργία άνετων συνθηκών. Ο σωστά μελετημένος κλιματισμός συμβάλει στην καλή υγειά, και ευεξία τόσο βιβλιοθηκονόμου όσο και του χρήστη της βιβλιοθήκης. (10) Αερισμός Ο χώρος της βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται καθημερινά από μεγάλο αριθμό επισκεπτών, με αποτελέσματα η ατμόσφαιρα να επιβαρύνεται με CO2 λόγω αναπνοής αλλά και της θέρμανσης στους χειμερινούς μήνες. Σε κοινόχρηστους χώρους όπως είναι η βιβλιοθήκη απαιτείται διπλάσιος έως τριπλάσιος όγκος κυβικού αέρα ανά ώρα, ενώ η ταχύτητα του αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει 0,2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Η προτεινόμενη ποσότητα αέρα στο χώρο της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι m 3 /h ανά άτομο. Υπάρχουν δυο είδη αερισμού ο φυσικός αερισμός που βασίζετε στην διαφορά πυκνότητας του αέρα ανάμεσα στο περιβάλλον και ο τεχνικός αερισμός που να βασίζετε στην χρήση μηχανών όπως κλιματιστικά, ανεμιστήρες, ιονιστές αέρος. Ο τεχνικός αερισμός έχει το μειονέκτημα του θορύβου' (10) Θέρμανση Η αναζήτηση του ιδανικού περιβάλλοντος στο χώρο της βιβλιοθήκης έχει να κάνει με τον παράγοντα θέρμανσης και τις συνθήκες που αυτός πρέπει να ικανοποιεί. Τα κριτήρια για την σωστή επιλογή ενός συστήματος θέρμανσης είναι: να παρέχει ικανοποιητική και ομοιόμορφη θερμοκρασία C βαθμών Κελσίου, να είναι απλό στην χρήση του, να μην παρουσιάζει δυσκολίες συντήρηση, να είναι οικονομικό όσο αφορά το κόστος εγκαταστάσεις και συντήρηση, να παρέχει ασφάλεια τηρώντας τις διεθνείς προδιαγραφές, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Τέλος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και ορισμένα δημογραφικά στοιχεία όπως ηλικία φύλλο για άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω το 40 ετών επιτρεπτές τιμές θερμοκρασίας 20 C Κελσίου και 21 C Κελσίου αντίστοιχα 10) Φωτισμός Ο παράγοντας φωτισμού σε μια βιβλιοθήκη είναι ένα λεπτό θέμα, η ένταση, η ποιότητα, τό χρώμα, η διεύθυνση, η μορφή και η αντίθεση (contrast) θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά ώστε να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός και να μην κουράζεται το μάτι του χρήστη κατά το διάβασμα. Η τοποθέτηση και χρήση του φωτισμού προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της τεχνικής και της αισθητικής και καθορίζονται πάντα σε 198

7 σχέση με το χώρο και τον άνθρωπο. Το μέγεθος του χώρου, το είδος της εργασίας, η χρήση του χώρου, η επίπλωση, οι κατηγορίες των ανθρώπων και η οικονομικοτητα είναι οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εγκατάσταση του φωτισμού. Στην βιβλιοθήκη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επίδραση του φωτισμού στο υλικό της (σπάνια βιβλία, μικροφίλμ) που θα πρέπει να προστατεύεται από το φως και την ακτινοβολία. Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση ειδικών διαφραγμάτων μεταξύ φωτεινής πηγής και αντικειμένου. Η ακτινοβολία δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50 luχ.(μονάδα μέτρησης έντασης φωτός =1 lux) Τεχνικός και φυσικός φωτισμός Υπάρχουν δύο είδη φωτισμού ο φυσικός και ο τεχνικός. Ο τεχνικός φωτισμός σχετίζεται: 1. Από την λαμπρότητα που ορίζεται από την ποσότητα του φωτός που αντανακλάται από ένα αντικείμενο προς το ανθρώπινο μάτι. Η βασική αρχή είναι ότι η λαμπρότητα του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την λαμπρότητα του προς παρατήρηση ή χρήση αντικείμενου.η αντίθεση λαμπροτήτων (contrast) υπολογίζεται από τον τύπο C=L-Lπερ / Lπερ όπου L=λαμπρότητα σε μία συγκεκριμένη περιοχή και L περ= λαμπρότητα περιβάλλοντος. Για τον φωτισμό της βιβλιοθήκης οι επιτρεπτές τιμές είναι: α)μεταξύ αντικειμένου εργασίας και επιπέδου εργασίας 10 :3 β)μεταξύ αντικειμένου εργασίας και περιβάλλοντος 10:1 2. Από την θάμπωση που χαρακτηρίζεται από την μείωση της ικανότητας όρασης που δημιουργεί η άνιση κατανομή λαμπρότητας μέσα στο πεδίο όρασης από πολύ υψηλές λαμπρότητες ή από τις αντιθέσεις λαμπρότητας του χώρου 3. Την χρωματική απόδοση που καθορίζει την ποιότητα με την οποία αποδίδονται τα χρώματα, η σωστή επιλογή λαμπτήρα βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. 4. Στις ανακλάσεις που οφείλονται στην όχι σωστή τοποθέτηση - επιλογή των φωτιστικών λαμπτήρων. Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος φωτισμού εξαρτάται από τον συντελεστή ανάκλασης των επίπλων, των χρωμάτων, των δαπέδων, των τοίχων καθώς και από το υλικό που είναι κατασκευασμένα αυτά. Ο φυσικός φωτισμός είναι πιο δημοφιλής στους ανθρώπους. Η διακύμανση της έντασης του ανάλογα με την ώρα την εποχή και τις καιρικές συνθήκες τον καθιστούν μειονεκτικά έναντι του τεχνικού (6) Θόρυβος Ο χώρος της βιβλιοθήκης είναι χώρος διαβάσματος και μελέτης. Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελεί την εργασία του ανεπηρέαστος από θορύβους που του αποσπούν την προσοχή και την συγκέντρωση. Η πηγές θορύβου σε μία βιβλιοθήκη είναι τα φωτοτυπικά μηχανήματα, οι εκτυπωτές, τα κλιματιστικά καθώς και οι θόρυβοι που έρχονται από πήγες έξω από αυτήν. Ο παρατεταμένος θόρυβος προκαλεί δυσκολίες στην επικοινωνία στην αυτοσυγκέντρωση και ενδεχομένως πονοκεφάλους και κόπωση. Το ντεσιμπέλ (db) είναι η μονάδα μέτρησης του θορύβου με κλίμακα 0-150db. Me Odb ο θόρυβος χαρακτηρίζεται χαμηλός με loodb γίνεται ενοχλητικός. Για να ελεγχθεί ο θόρυβος στην βιβλιοθήκη θα πρέπει να εξετασθεί η θέση του κτιρίου σε σχέση με τις φυσικές ή τεχνικές πήγες θορύβου καθώς και να τηρηθούν τα πρότυπα που αφορούν θέματα ακουστικής, θορύβου, ηχομόνωσης (ΕΛΟΤ 172, 360, 442, 556, 819). (10) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η πρόβλεψη πυροπροστασίας στο χώρο της βιβλιοθήκης είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί τους υπευθύνους κατά τον σχεδιασμό της βιβλιοθήκης λόγω του εύφλεκτου και σπάνιου υλικού που περιέχει. Η πυροπροστασία σκοπό έχει από την μία την αντιμετώπιση του ανθρώπινου κινδύνου και από την άλλη την προστασία του υλικού της βιβλιοθήκης. Κατά το σχεδιασμό της πυροπροστασίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη α) Η πρόληψη έναρξης φωτιάς β) Ο περιορισμός ανάπτυξης της φωτιάς 199

8 9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ γ) Η όδευση διαφυγή των ενοίκων δ) Ο έλεγχος της φωτιάς με ανιχνευτές καθώς και ενέργειες κατάσβεσης. Τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης που υπάρχουν στην αγορά είναι: 1. Σύστημα Sprinklers. Στόχος του συστήματος είναι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική υπηρεσία. Οι απλοί αυτοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία ανέβει στους 65-70ο βαθμούς Κελσίου 2. Τεχνητή βροχή. Σύστημα σωληνώσεων υψηλής πίεσης με ειδικά στόμια που παράγουν δέσμες νερού. 3. Διοξείδιο του άνθρακα halon. Τα συστήματα αυτά μειώνουν το περιεχόμενο του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα της βιβλιοθήκης 4. Αφρός. Σύστημα που μεταφέρετε μέσο σωληνώσεων από κεντρική δεξαμενή. Στην βιβλιοθήκη λόγω της ιδιαιτερότητας του υλικού της θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί ξεχωριστό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστική φωλιά) συνδεμένο με το κεντρικό σύστημα ύδρευσης της βιβλιοθήκης. (9) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το τελευταίο διάστημα γίνεται αναφορά στο σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου(sick building syndrome) και χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τα κτίρια που δεν προορίζονται για βιομηχανική χρήση αλλά για να στεγάσουν υπηρεσίες που παρουσιάζουν προβλήματα εσωτερικής ρύπανσης. Η εσωτερική ρύπανση νοείται ως η κακή ποιότητα αέρα των εσωτερικών χώρων ο οποίος εμπεριέχει φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες. Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται είναι δύσπνοια, ξηρός βήχας,πονόλαιμος, δάκρυα, πονοκέφαλοι ζαλάδες σωματική κόπωση κ.τ.λ. Οι μακροχρόνια παραμονή σ' ένα άρρωστο κτίριο μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις, αλλεργίες, δερματοπάθειες. Η καλή συντήρηση και καθαρισμός των κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων, η ανακύκλωση του αέρα, η μείωση των χημικών προϊόντων, βοηθούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Ο κακός σχεδιασμός του εξοπλισμού της χωροθέτησης και των μη ευνοϊκών συνθηκών περιβάλλοντος δημιουργούν προβλήματα: α) Μυοσκελετικές διαταραχές Σύνδρομο RSI-Repetitive Strain Injuries (Τενοντίτιδα, αυχενικό σύνδρομο, πόνο στην πλάτη, σύνδρομο καρπικού σωλήνα), β) Διαταραχές στην όραση. Η εργασία μπροστά στον Η/Υ προκαλεί κόπωση η οποία επιβαρύνεται όταν δεν έχει επιλεγεί το σωστό σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και ο κατάλληλος φωτισμός. Τα συμπτώματα που παρατηρούνται είναι τσούξιμο και κοκκίνισμα στα μάτια, αίσθηση απώλειας οπτικής οξύτητας, μόλυνση ματιών γ) Επιπτώσεις από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών εκφράζουν ανησυχίες από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που δέχονται από τον υπολογιστή και τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία. Μέχρι σήμερα αν και οι έρευνες συνεχίζονται δεν έχει προκύψει κάποιο τελικό συμπέρασμα δ) ψυχολογικά προβλήματα Η αδέξια συμπεριφορά των διευθυντών σε συνδυασμό με την έλλειψη κινήτρων δημιουργούν ψυχική καταπόνηση, μονοτονία, αίσθηση κενού. Για την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας υπάρχουν βασικές αρχές και νόμοι τόσο από την ελληνική πολιτεία όσο και την ευρωπαϊκή ένωση (89/391 οδηγία Ε.Ε, 89/654 οδηγία Ε.Ε, 90/269 οδηγία Ε.Ε. και οι νόμοι 1568/85,397/94,399/94.) (11) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το βασικό συντελεστή στην παραγωγική αλυσίδα της βιβλιοθήκης. Ο βιβλιοθηκονόμος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όχι ως ένας απλός εκτελεστής κάποιου έργου, άλλα ως ενεργός συνεργάτης με γνώσεις και ικανότητες και έτοιμος να ελέγξει κάθε αντιξοότητα και πρόβλημα που θα υπάρξει.. Η δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την σωστή λειτουργία της βιβλιοθήκης. Όσο η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας βελτιώνονται τόσο τα προβλήματα μειώνονται και η βιβλιοθήκη ανταποκρίνονται στον ρόλο της. Το εργασιακό περιβάλλον σε μία βιβλιοθήκη χαρακτηρίζετε ικανοποιητικό αν είναι προσαρμοσμένο στις δυνατότητες και ανάγκες του βιβλιοθηκονόμου, όταν υπάρχει ο 200

9 κατάλληλος εξοπλισμός, όταν έχει την δυνατότητα ενεργής συμμετοχής σε θέμα που αφορούν την λειτουργία της βιβλιοθήκης. Κερδισμένος από την σωστή οργάνωση του χώρου και των λειτουργιών σε μία βιβλιοθήκη είναι ο ίδιος ο χρήστης που θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Κοσοδάκης, Δημήτριος Έ. Εργονομία στοιχεία, και αρχές. Αθήνα :Σταμούλης, Ιορδανίδης, Π. Εργονομικά προβλήματα εργαζομένων σε μονάδες οπτικής απεικόνισης.. Αθήνα :ΕΛΚΕΠΑ, Μαρμαράς,Ν Δουλεύοντας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αθήνα :ΕΠΜ, Δερβιτσιώτης, Κ. Διοίκηση παραγωγής. Αθήνα :Σταμούλης, Haines, Roger W.Αυτοματισμοί εγκαταστάσεων :θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού. Αθήνα :1ων, Φωτόπουλος,Φ. Φωτοτεχνία :τεχνική του φωτισμού Αθήνα (χ.ε), Διαμαντίδης, Σπύρος Α. Χρωματική η μέθοδος ορθής χρησιμοποιήσεως των χρωμάτων. Αθήνα: Διόπτρα, Κλεισούρας,Β.,Εργοφυσιολογία. Αθήνα :Συμμετρία, Παπαϊωάνου, Κυριάκος Κ. Εισαγωγή στην πυροπροστασία των κατασκευών. Αθήνα: studio press, Σελλούντος, Β.Η. Θέρμανση- κλιματισμός. Αθήνα :Δορυφόρος, Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.. Αθήνα: Υπουργείο Εργασίας, Murphy, Tish. Some considerations in choosing library furnishing. Public libraries v.38, n4,p Selecting library furniture equipment. Media methods.v33, n3, plo Michael, Andrea. Special section: library equipment and furniture. Computer in libraries ν 12, nl0,p Clee, Jan, Library environment and library usage. Library management ν 14, n Farmer, Lesley. Making your technology friendly. Technology connection v3, n4, p Robertson, Michelle. Ergonomics considerations for human environment. School library media Quarterly v20, n4,p Butler, Sharon. Common -sense ergonomics. Computer in library ν 17, n8, p Miller, Bruce..Radiation ergonomics. Information technology and libraries v2, n2, p Ergonomics and VDT use. Computer in libraries v!3 n5 p Rooney, James. Ergonomics in academic libraries. Library managemen. v15, nl,p26-35, Tayyari F, Smith I. Occupational ergonomics.london:chapman-hall, ISO 9241-l.Ergonomic requirements for office work with visual display terminalsgeneral information 24. ISO Ergonomic requirements for office work with visual display terminals-visual display. 25. ISO Ergonomic requirements for office work with visual display terminals- Keyboard 26. ISO Ergonomic requirements for office work with visual display terminals- Workstation layout and postal requirements 27. ISO Ergonomic requirements for office work with visual display terminalsdialogue principles. 28. ISO 9241-ll.Ergonomic requirements for office work with visual display terminalsusability statements. 29. ISO Ergonomic requirements for office work with visual display terminalspresentation of information. 201

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Η στάση του σώματός μας όταν εργαζόμαστε στον υπολογιστή, είναι πολύ σημαντική. Μια κακή στάση μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, για παράδειγμα, στη μέση, στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 6 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια καρέκλα είναι κατάλληλη όταν χειριζόμαστε ηλεκτρονικό υπολογιστή; a) Το ύψος να είναι σταθερό με μεγάλη πλάτη b) Να διαθέτει υποστήριξη χαμηλά για τη μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Η μηχανοργάνωση ενός διατροφικού γραφείου αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του διότι παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σύστημα εργαζόμενου-θέσης εργασίας στάση - θέση σώματος κίνηση εντατική εργασία επαναλαμβανόμενες διαδικασίες φωτισμός, χρώματα, ορατότητα Περιβάλλον εργασίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. Κεφάλαιο 2: Μονάδες μέτρησης... 32

Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. Κεφάλαιο 2: Μονάδες μέτρησης... 32 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 Κεφάλαιο 2: Μονάδες μέτρησης... 32 Κεφάλαιο 3: Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 38 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ

Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ Yγεία και ασφάλεια σε εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Ολοένα και περισσότερο η χρήση των Η/Υ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Χατζησαββίδου Αικατερίνη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Όραση - Φωτισμός

Κεφάλαιο 7. Όραση - Φωτισμός Κεφάλαιο 7 Όραση - Φωτισμός Το Φως: Φυσική Περιγραφή Φως αποκαλούμε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ενεργοποιούν τη λειτουργία της όρασης. Η συχνότητα, το μήκος κύματος και η ενέργεια των ηλεκτρομαγνητικών

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Κριτήρια Επιλογής Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Εισαγωγή Κριτήρια Επιλογής Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η μηχανοργάνωση ενός διατροφολογικού γραφείου πρέπει να παρέχει τηδυνατότητα της άμεσης πληροφόρησης, και της διευκόλυνσης στη διεκπεραίωση των απαιτουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Συμπτώματα εργαζομένων που σχετίζονται με το περιβάλλον Εργασίας). Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Συμπτώματα εργαζομένων που σχετίζονται με το περιβάλλον Εργασίας). Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Συμπτώματα εργαζομένων που σχετίζονται με το περιβάλλον Εργασίας). Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Χ. Χατζής Ιατρός Εργασίας Διδάκτωρ Ιατρικής Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργονοµία χώρου, επίπλων και αλληλεπίδρασης Γενικές Προδιαγραφές υλικού Γενικές Προδιαγραφές Λογισµικού

Εργονοµία χώρου, επίπλων και αλληλεπίδρασης Γενικές Προδιαγραφές υλικού Γενικές Προδιαγραφές Λογισµικού ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργονοµία χώρου, επίπλων και αλληλεπίδρασης Γενικές Προδιαγραφές υλικού Γενικές Προδιαγραφές Λογισµικού ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΑ 1998 Πρόλογος Για να επιτευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 3: Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Mέθοδος Favie-Οικονομόπουλος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη. Ευχαριστούμε που επέλεξες το προϊόν μας. Για την ασφάλειά σου, αφιέρωσε μερικά λεπτά για να διαβάσεις αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Επιµέλεια κειµένων : Σπύρος ρίβας,ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι το άρρωστο κτίριο; Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχεδιασμός της θέσης οδήγησης Τραμ

Ανασχεδιασμός της θέσης οδήγησης Τραμ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εργαστήριο Οργάνωσης της Παραγωγής Μονάδα Εργονομίας Ανασχεδιασμός της θέσης οδήγησης Τραμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΕΡΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΑΣ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Περιορίστε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Ι Ragab Mohammed Βάσωφ Θάνος Μήτσιος Αντώνης Μιμίδης Άγγελος Δήμας Νίκος

Ομάδα Ι Ragab Mohammed Βάσωφ Θάνος Μήτσιος Αντώνης Μιμίδης Άγγελος Δήμας Νίκος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΥΗΤΔ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 09/05/2012 Ομάδα Ι Ragab Mohammed Βάσωφ Θάνος Μήτσιος Αντώνης Μιμίδης Άγγελος Δήμας Νίκος 1 Εισαγωγικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση του σχολείου

Ενεργειακή επιθεώρηση του σχολείου 5 ο Φύλλο Δραστηριοτήτων Ενεργειακή επιθεώρηση του σχολείου Ακολουθήστε τις οδηγίες: Μοιράστε τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα θα πρέπει να εξετάσει μια συγκεκριμένη περιοχή (έναν όροφο/ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ - STRESS 1 Άγχος - Απόπειρα ορισμού! Το εργασιακό άγχος και γενικά το στρες αναφέρεται στη δυσμενή αντίδραση των ανθρώπων μετά από υπερβολική πίεση ή άλλης μορφής απαίτησηστην οποία υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο;

Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο; Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο; 20100208 15:29:00 Εκτός των κλασσικών ασκήσεων που προτείνονται για την πρόληψη και θεραπεία πολλών παθήσεων, πρέπει να περιλαμβάνεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δρ. Σκρουμπέλος Δρ. Λάϊος Δρ. Γιαννακούρου Σιουτάρη ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΑΣ MD, MSc, FEBO Χειρουργός Οφθαλμίατρος ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ MASTER ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΑΣ MD, MSc, FEBO Χειρουργός Οφθαλμίατρος ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ MASTER ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΑΣ MD, MSc, FEBO Χειρουργός Οφθαλμίατρος ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ MASTER ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΡΑΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (COMPUTER VISION SYNDROME) H χρήση υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργονομικός σχεδιασμός κουβουκλίου γερανού οικοδομικών έργων

Εργονομικός σχεδιασμός κουβουκλίου γερανού οικοδομικών έργων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργασία στο Μάθημα «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ» 5 ο Εξάμηνο Εργονομικός σχεδιασμός κουβουκλίου γερανού οικοδομικών έργων Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά Διδάσκων: κ. Γ. Σκρουμπέλος ΕΓΓΛΕΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Θεώνη Κουκουλάκη Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σωστής χρήσης Η/Υ.

Οδηγός σωστής χρήσης Η/Υ. Από: http://www.ikaria.gr/odigos-sostis-xrisis-ypologisti.html Οδηγός σωστής χρήσης Η/Υ. A. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ. Η χρήση ενός πληκτρολογίου ή ποντικιού μπορεί να συνδεθεί με

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εργονομία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εργονομία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Εργονομία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Μάθημα : Εργονομία Εισηγητές : Δρ. Γ. Σκρουμπέλος, Λ. Λάιος Φοιτήτρια : Κουρούμαλη Καλλιόπη Δ /04114

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Αρχίζουμε την ενδιαφέρουσα αυτή στρογγυλή τράπεζα που έχει θέμα της, την Χρόνια οσφυαλγία, ελπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε

Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε στεγνωτήρες χεριών που αντί της θερμότητας, χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα 22 ο 23 ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

Μαθήματα 22 ο 23 ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθήματα 22 ο 23 ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Τραυματισμοί του Νωτιαίου Μυελού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε να γράφετε 4/5. ετών. Από τελείες στη γραµµή γραµµές και διακοσµήσεις από τη γραµµή της επιστολής. να κάνετε στο σπίτι

Μάθετε να γράφετε 4/5. ετών. Από τελείες στη γραµµή γραµµές και διακοσµήσεις από τη γραµµή της επιστολής. να κάνετε στο σπίτι Υ Ο Μ Σ Η Φ Α Ρ Γ ΙΟ Α ΤΟ ΤΕΤΡ Μάθετε να γράφετε 4/5 ετών Από τελείες στη γραµµή γραµµές και διακοσµήσεις από τη γραµµή της επιστολής να κάνετε στο σπίτι 2 Από το σχολείο στο σπίτι Από το σχολείο στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι εργαζόμενοι σε χώρους γραφείων υιοθετούν επιβαρυντικές για το μυοσκελετικό τους σύστημα στάσεις;

Γιατί οι εργαζόμενοι σε χώρους γραφείων υιοθετούν επιβαρυντικές για το μυοσκελετικό τους σύστημα στάσεις; 1 Γιατί οι εργαζόμενοι σε χώρους γραφείων υιοθετούν επιβαρυντικές για το μυοσκελετικό τους σύστημα στάσεις; Ν. Μαρμαράς 1, Δ. Ναθαναήλ 1 & Ν. Ζαρμπούτης 2 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

F LIGHT II TUNNELS 2014

F LIGHT II TUNNELS 2014 F LIGHT TUNNELS 2014 II ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να παρέχουμε φυσικό φως, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν την εγκατάσταση κάθετων παραθύρων ή παραθύρων στέγης μία αποτελεσματική λύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 6.1: Ανθρωπομετρικά στοιχεία και στοιχεία Εργονομίας στην κατοικία Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως:

Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως: Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως: 1. Οικονομία Σημαντική μείωση των εξόδων της οικογένειας ή της επιχείρηση σας για τη θέρμανση του χώρου σας. Οι συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΙΤΙΑ ΘΕΜΑ:ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:1) 1)ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 2)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16/01/2010 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜ7460 ΜΙΣΙΟΣ ΑΜ7495

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΙΤΙΑ ΘΕΜΑ:ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:1) 1)ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 2)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16/01/2010 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜ7460 ΜΙΣΙΟΣ ΑΜ7495 ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ:ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:1) 1)ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜ7460 2)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΙΟΣ ΑΜ7495 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16/01/2010 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ? Το «οικολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ/ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ/ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ/ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ/ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ/ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ/ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΣΙΦΟΥΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π/04151 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ

Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα