"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης""

Transcript

1 "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών έτους 2009 στο Νομό Ροδόπης» DB1.1. Technical Report Volume I: «Crop pattern of the year 2009 in the Prefecture of Rodopi» Αποστολάκης Αντώνης Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009

2 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο της Δράσης Β1 του έργου «Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και του Ελληνικού Κέντρου ΒιοτόπωνΥγροτόπων (ΕΚΒΥ). Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου και σε ποσοστό 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (εθνικούς πόρους). The present study has been prepared by the Greek Biotope/Wetland Centre in the framework of the action B1 of the project "Protection and Rehabilitation of water and forest resources of the Prefecture of Rodopi", which is implemented by The Region of East Macedonia - Thrace (REMTH) in collaboration with The Regional Development Fund of East Macedonia Thrace, The Management Body of the Delta of Nestos Vistonida - Ismarida, and The Goulandris Natural History Museum / Greek Biotope-Wetland Centre (EKBY). It is co-financed by 50% from the EEA Financial Mechanism for the period and by 50% from the Public Investments Program (national funds). Ως πλήρης αναφορά της παρούσας μελέτης προτείνεται: Αποστολακης Αντώνης ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών έτους 2009 στο Νομό Ροδόπης». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 39 σελ. + 1 Παράρτημα. This document may be cited as follows: Apostolakis Antonis, 2009 DB1.1. Technical Report Volume I: «Crop pattern of the year 2009 in the Prefecture of Rodopi» Greek Biotope-Wetland Centre. Thermi, Greece 39 p. + 1 Annex.

3 ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΙΤΛΟΣ / TITLE ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ / EDITOR ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών έτους 2009 στο Νομό Ροδόπης» / DB1.1. Technical Report Volume I: «Crop pattern of the year 2009 in the Prefecture of Rodopi» Αντώνης Αποστολάκης, ΕΚΒΥ / Αντώνης Αποστολάκης, EKBY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE Οκτώβριος 2009 / October 2009 ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / Anagnorisi_kaliergeion_2009.doc IDENTIFIER ΓΛΩΣΣΑ / LANGUAGE Ελ / El

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Επιλογή της πηγής στοιχείων τηλεπισκόπησης Κριτήρια επιλογής κατάλληλης πηγής στοιχείων τηλεπισκόπησης Επιλογή της κατάλληλης πηγής τηλεπισκοπικών δεδομένων Προμήθεια και προετοιμασία δορυφορικών δεδομένων Προμήθεια δορυφορικών εικόνων Προετοιμασία τηλεπισκοπικών δεδομένων Συλλογή φασματικών υπογραφών Επισκέψεις στο πεδίο και συλλογή φασματικών υπογραφών Συλλογή και προετοιμασία βοηθητικών δεδομένων Η διαδικασία ταξινόμησης Βήματα που ακολουθήθηκαν Αποτελέσματα - Συζήτηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μεταδεδομένα των δορυφορικών εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν Βιβλιογραφία... 39

5 Ανάλυση και ερμηνεία δορυφορικών εικόνων για την αναγνώριση των καλλιεργειών στην πεδινή περιοχή του νομού Ροδόπης. 1. Εισαγωγή Ο σκοπός της χρήσης της τηλεπισκόπησης στο έργο αφορούσε στην ανάλυση και ερμηνεία δορυφορικών εικόνων για την αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών στο πεδινό τμήμα του νομού Ροδόπης. Η σημασία της πληροφορίας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη, στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων ανά λεκάνη απορροής, δεδομένου ότι καθορίζει τις αρδευτικές ανάγκες σε νερό, τις απολήψιμες ποσότητες από τα υδάτινα συστήματα για την κάλυψή τους και, κατ επέκταση, τις πιέσεις που ασκούνται σε αυτά και στα οικοσυστήματά τους. Εκτός από τα παραπάνω, ιδιαίτερης σημασίας μπορεί να θεωρηθεί και η συμβολή τους στην ποσοτική και χωρική εκτίμηση των πιέσεων που ασκούνται από τις λιπάνσεις σε επίπεδο λεκάνης απορροής, εφόσον συνδυαστούν με πληροφορίες σχετικές με τις λιπαντικές πρακτικές που εφαρμόζονται από τους γεωργούς. Σήμερα, η τηλεπισκόπηση είναι σε θέση να προσφέρει γρήγορες, οικονομικές και αποδοτικές μεθόδους για τον προσδιορισμό της σύνθεσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων, χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου διερευνάται, αφενός η συγκεκριμένη δυνατότητα στην πεδιάδα της Ροδόπης και αφετέρου, το κατά πόσο η πληροφορία αυτή μπορεί να συμβάλει στην ακριβέστερη διαχείριση του αρδευτικού νερού με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων υδρολογικής προσομοίωσης. Στη συνέχεια περιγράφονται τα δορυφορικά δεδομένα και οι πηγές λήψης τους, ο τρόπος επεξεργασίας τους, καθώς και τα προβλήματα που προέκυψαν, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. 2. Επιλογή της πηγής στοιχείων τηλεπισκόπησης 2.1 Κριτήρια επιλογής κατάλληλης πηγής στοιχείων τηλεπισκόπησης Τα κύρια κριτήρια για την επιλογή μιας κατάλληλης πηγής λήψης στοιχείων RS (Remote Sensing) είναι τα ακόλουθα: H έκταση της περιοχής μελέτης. Η ελάχιστη έκταση αγροτεμαχίου που πρόκειται να προσδιοριστεί. Στην περίπτωση της πεδιάδας της Ροδόπης, όπου τα αγροτεμάχια, στην πλειονότητά τους, είναι σχετικά μικρά (10-20 στρέμματα), η ανάλυση των τηλεπισκοπικών δεδομένων επιδιώχθηκε να είναι της τάξης των 15 μέτρων ή μικρότερη. Τα παραπάνω δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα για ανάλυση στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου κάθε έτους. 1

6 Η περιοχή μελέτης πρέπει να καλυφθεί με τον μικρότερο δυνατό αριθμό τηλεπισκοπικών εικόνων, κερδίζοντας, με τον τρόπο αυτό, χρόνο προετοιμασίας, αλλά και ακρίβεια των αποτελεσμάτων από την ταξινόμησή τους. Ο χρόνος λήψης μεταξύ των σκηνών κάλυψης της περιοχής μελέτης (στην περίπτωση που αυτή θα καλυφθεί από περισσότερες της μιας εικόνες) πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Οι εικόνες πρέπει να είναι πολυφασματικές, για πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα στην ταξινόμηση. Η αγορά εικόνων να καλύπτεται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό Επιλογή της κατάλληλης πηγής τηλεπισκοπικών δεδομένων Στο πλαίσιο του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, επιλέχθηκε ο δορυφόρος SPOT-5 ως βασική πηγή τηλεπισκοπικών δεδομένων, ο οποίος, παρότι διαθέτει τα ίδια γενικά γνωρίσματα με τους προηγούμενους δορυφόρους SPOT (SPOT 1 έως 4), παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές εξελίξεις και υπερτερεί ως προς τα ακόλουθα: 1. Κυκλική πολική τροχιά σύγχρονη με τον ήλιο. 2. Κάλυψη 60 x 60 km. 3. Ικανότητα της πλευρικής και πλάγιας κάλυψης (+/- 27 σχετικά με την κατακόρυφο), των φασματικών ζωνών B1 (πράσινο: μm), B2 (κόκκινο: μm), B3 (εγγύς υπέρυθρο: μm), SWIR (1.58 μ 1.75 μm) και πανγχρωματικό ( μm). 4. Ανάλυση 10 m στο πολυφασματικό, 5 m στο πανγχρωματικό, και 2.5 m μέσω δειγματοληψίας με την αποκαλούμενη διαδικασία «Supermode». 5. Διαθέτει στερεοσκοπικό όργανο υψηλής ανάλυσης για στερεοσκοπία κατά μήκος της δορυφορικής διαδρομής (επιτρέπει τη δημιουργία βελτιστοποιημένου Digital Elevation Model - DEM ). 6. Ακρίβεια της θέσης: ακριβέστερη από 50 m, χωρίς τη χρήση των σημείων επίγειου ελέγχου (GCPs). 7. Δυνατότητα παραγωγής εικόνων πλάτους 120 km. 8. Συνολική μνήμη 90 Gbits χωρίς μαγνητικές ταινίες: ικανότητα διαχείρισης μέχρι 550 σκηνών ανά ημέρα. 3. Προμήθεια και προετοιμασία δορυφορικών δεδομένων 3.1. Προμήθεια δορυφορικών εικόνων Λόγω διοικητικών δυσχερειών που εμφανίστηκαν και οι οποίες είχαν σχέση με την έγκαιρη διάθεση των απαιτούμενων χρηματικών πόρων για την προμήθεια των δορυφορικών εικόνων, στάθηκε αδύνατη η έγκαιρη παραγγελία τους. Για την κάλυψη των αναγκών της δράσης σε τηλεπισκοπικό υλικό εξετάσθηκαν εναλλακτικές πηγές παροχής δορυφορικών εικόνων με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Να καλύπτουν την περιοχή μελέτης. Να έχουν ληφθεί το διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι και τον Αύγουστο του Να έχουν όσο το δυνατόν υψηλότερη ανάλυση. Να είναι πολυφασματικές. Να είναι έγκαιρα και εύκολα διαθέσιμες. Να έχουν χαμηλό ή μηδενικό κόστος. Μετά από σχετική έρευνα που έγινε με βάση τα παραπάνω, επιλέχθηκε η προμήθεια 2

7 εικόνων από τους δορυφόρους Landsat-5 και Landsat-7που διατίθενται μέσω της Γεωλογικής χαρτογραφικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS - United States Geological Survey). Τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των εικόνων αυτών είναι: Καλύπτουν πλήρως την περιοχή μελέτης με μία μόνο εικόνα. Βρέθηκαν συνολικά έξι εικόνες για το διάστημα Απρίλιος - Αύγουστος 2009 Η ανάλυσή τους είναι 30 μέτρα στο πολυφασματικό (Landsat 5 & 7) και 15 μέτρα στο πανχρωματικό (Landsat 7). Καλύπτουν 7 περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος Μπορούν εύκολα να αποκτηθούν μέσω διαδικτύου είτε απ' ευθείας είτε μετά απο παραγγελία και ολιγοήμερη αναμονή. Έχουν μηδενικό κόστος απόκτησης. Το ουσιαστικότερο μειονέκτημα σε σχέση με τις εικόνες που παράγει ο SPOT είναι η χαμηλότερη ανάλυσή τους (30 μέτρα έναντι 10). Το γεγονός αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή αποτελεσμάτων χαμηλότερης ακρίβειας. Έτσι, σε περιπτώσεις που έχουμε αγροτεμάχια με πλευρές μικρότερες από μέτρα, η αναγνώριση των καλλιεργειών σ' αυτά θα είναι δυσχερής και αμφιβόλου πιστότητας ενώ παράλληλα θα επηρεάζουν αρνητικά και την αναγνώριση καλλιεργειών σε γειτονικά αγροτεμάχια, ανάλογα με την απόσταση που τα χωρίζει (αν μεσολαβεί δρόμος ή τάφρος ή ρέμα κ. α.). Σε περιπτώσεις όμως μεγάλων αγροτεμαχίων (πλευρές μεγαλύτερες από 30 μέτρα) οι εικόνες αυτές πλεονεκτούν από εκείνες του SPOT διότι καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος κάνοντας εφικτή την ακριβέστερη αναγνώριση των καλλιεργειών εφόσον έχουμε περισσότερη πληροφορία ανά εικονοστοιχείο που πιθανόν να περιλαμβάνει φασματικές ιδιαιτερότητες της αντίστοιχης καλλιέργειας. Ένα ακόμη σημαντικό μειονέκτημα που έχουν οι εικόνες του Landsat 7 είναι το λεγόμενο striping που παρουσιάζουν ύστερα από βλάβη που παρουσίασε ο δορυφόρος το Συγκεκριμένα, στις εικόνες που παράγει παρουσιάζονται μαύρες παράλληλες γραμμές που αντιστοιχούν σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν φασματικές τιμές (Εικ. 1). Το πρόβλημα αυτό καθιστά τις εικόνες ακατάλληλες για την εφαρμογή σ' αυτές οποιασδήποτε ταξινόμισης με αποτέλεσμα η χρήση τους να περιορίζεται μόνο σαν βοηθητική πηγή πληροφοριών. Ακόμη, καθιστά πρακτικά άχρηστο τον συνδυασμό της πανχρωματικής εικόνας (ανάλυσης 15 μέτρων) με τις πολυφασματικές (ανάλυσης 30 μέτρων) για την παραγωγή, με τεχνικές pansharpening, πολυφασματικών εικόνων ανάλυσης 15 μέτρων. Οι εικόνες Landsat που συλλέχθηκαν δίνονται στον Πίνακα 1. Οι εικόνες παρελήφθησαν σε μορφή συμπιεσμένων tar αρχείων (*.tar.gz). Καθ' ένα απο τα αρχεία αυτά περιείχε τις εικόνες σε μορφή tiff (Tagged image files), μία εικόνα ανά μπάντα. Ακόμη περιείχαν ένα αρχείο μεταδεδομένων και ένα αρχείο σχετικό με τους όρους χρήσης των εικόνων. Τα μεταδεδομένα όλων των εικόνων δίνονται στο Παράρτημα Ι. 3

8 Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των έξι εικόνων Landsat που συλλέχθηκαν. α/α Δορυφόρος Όργανο Ανάλυση Ημερομηνία λήψης 1 Landsat - 7 ETM 30 & 15 m Landsat - 7 ETM 30 & 15 m Landsat - 5 TM 30 m Landsat - 5 TM 30 m Landsat - 7 ETM 30 & 15 m Εικ. 1. Το "striping" που παρουσιάζουν οι εικόνες του Landsat 7, ύστερα από βλάβη που υπέστη ο δορυφόρος το 2003 (περιοχή λίμνης Ισμαρίδας). 4

9 3.2. Προετοιμασία τηλεπισκοπικών δεδομένων Όλες οι παραπάνω εικόνες Landsat ήταν σε datum WGS84 και προβολικό σύστημα UTM. H πρώτη επεξεργασία που εφαρμόστηκε ήταν να γαιοαναφερθούν στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς EGSA'87, με χρήση του λογισμικού ERDAS IMAGINE (Έκδοση 8.4.). Για τη γαιοαναφορά, χρησιμοποιήθηκαν και σημεία αναφοράς από τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας 1: της Ελληνικής Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Μία πρώτου βαθμού πολυωνυμική συνάρτηση χρησιμοποιήθηκε για τους μετασχηματισμούς, λόγω της καταλληλότητας αυτής της προσέγγισης σε σχετικά επίπεδες περιοχές, όπως συμβαίνει στη λεκάνη του Στρυμόνα. Η διγραμμική (bilinear) παρεμβολή επιλέχτηκε για resampling των εικόνων, λόγω της υψηλότερης χωρικής ακρίβειας που παρέχει. Δείγμα του αποτελέσματος της παραπάνω επεξεργασίας παρουσιάζεται στις Εικόνες 2. και 3. Εικ. 2: Η εικόνα Landsat 5 της

10 Εικ. 3. Η εικόνα Landsat 5 της Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε Εκτός από τις δορυφορικές εικόνες, χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος εξοπλισμός: Συγκρότημα ηλεκτρονικού υπολογιστή με Pentium/2.8, 1,5GB RAM, συνολική χωρητικότητα δίσκων 300GB και λειτουργικό σύστημα Windows XP. ArcGis λογισμικό GIS. ArcPad V Erdas Imagine 8,4. ArcView 3,2 με Image Analysis Extention. Λογισμικό εφαρμογών γραφείου Office 2003 της Microsoft. Recon Trimple υποφορητός υπολογιστής. Σύστημα GPS Pertec. 10MP ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Nikon D90). GPS φωτογραφικής μηχανής Jobo. Κασετόφωνο. 6

11 4. Συλλογή φασματικών υπογραφών 4.1. Επισκέψεις στο πεδίο και συλλογή φασματικών υπογραφών Οι επισκέψεις στο πεδίο για συλλογή φασματικών υπογραφών από κάθε καλλιέργεια πραγματοποιούνταν κυρίως κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων του καλοκαιριού. Εκτός από ολοήμερες εξορμήσεις, οι οποίες γίνονταν αποκλειστικά για συλλογή φασματικών υπογραφών, πραγματοποιούνταν και αρκετές «μικρές εξορμήσεις», σε συνδυασμό με άλλες εργασίες που γίνονταν στο πλαίσιο εκπόνησης του έργου για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων σχετικών με την έκταση και κατανομή των καλλιεργειών. Συνολικά συλλέχθηκαν περίπου υπογραφές, από διαφορετικά δείγματα καλλιεργειών και για κάθε έτος. Η θέση όλων των υπογραφών καταγράφηκε χρησιμοποιώντας το σύστημα GPS, σε συνδυασμό με το λογισμικό ArcPad. Συλλέχθηκε, επίσης, πλήρες αρχείο tracklog από το GPS για κάθε εξόρμηση και με χρονικό βήμα 10 δευτερολέπτων. Επίσης, με τη χρήση κασετοφώνου, καταγράφηκαν λεπτομερείς περιγραφές των υπογραφών που συλλέγονταν. Επιπλέον, λήφθηκε ένας μεγάλος αριθμός φωτογραφιών κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης ως πρόσθετη πληροφορία για τις φασματικές υπογραφές των καλλιεργειών. Ο Πίνακας 2. αποτελεί δείγμα των υπογραφών που συλλέχθηκαν σε μια εξόρμηση συλλογής φασματικών υπογραφών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2009 για κάθε καλλιέργεια. Δείγματα φωτογραφειών δίνονται στις εικόνες Πίνακας 2. Αριθμός δειγμάτων ανά καλλιέργεια από μια εξόρμηση το Καλλιέργεια Αριθμός δειγμάτων Αραβόσιτος 27 Καπνός 8 Βαμβάκι 31 Ηλιόσπορος 6 Σίτος 5 Ντομάτες 3 Ελαιώνες 5 Εικ. 8: 5: Καλλιέργεια 6: 7: Καλλιέργειεςβαβμβακιού βαμβακιού. μηδικής. βαμβακιού Στο και με σιτηρά αραβόσιτου. βάθος στο σιτηρά. βάθος. 7

12 Εικ. 9: Σιτηρά και στο βάθος βαμβάκι. Εικ. 4: Καλλιέργεια βαμβακιού Εικ. 10: Σιτηρά, αμπέλια, ελαιώνες και στο βάθος εκτάσεις με βαμβάκι. Εικ. 5: Καλλιέργεια βαμβακιού. Στο βάθος σιτηρά. 8

13 Εικ. 6: Καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Εικ. 7: Καλλιέργεια βαβμβακιού με σιτηρά στο βάθος. 9

14 Εικ. 8: Καλλιέργεια μηδικής. Εικ. 9: Σιτηρά και στο βάθος βαμβάκι. 10

15 Εικ. 10: Σιτηρά, αμπέλια, ελαιώνες και στο βάθος εκτάσεις με βαμβάκι. Εικ. 11: Βαμβάκι, ακαλλιέργητη έκταση, και στο βάθος αμπέλι. 11

16 Εικ. 12: Αμπέλι. Εικ. 13: Καλλιέργεια καπνού. 12

17 Εικ. 14: Καλλιέργεια ηλιοτρόπειου. Εικ. 15: Καλλιέργεια καπνού μεταξύ σιτηρών. 13

18 Εικ. 16: Καλλιέργεια καπνού. Εικ. 17: Καλλιέργεια καπνού. 14

19 Εικ. 18: Βαμβάκι μεταξύ σιτηρών και ελαιώνων. Εικ. 19: Καλλιέργεια βαμβακιού. 15

20 Εικ. 20: Καλλιέργεια βαμβακιού. Εικ. 21: Καλλιέργεια βαμβακιού κοντά σε βιομηχανική ζώνη. 16

21 Εικ. 22: Καλλιέργεια καπνού κοντά στην Εγνατία Συλλογή και προετοιμασία βοηθητικών δεδομένων Οι δορυφορικές εικόνες και οι φασματικές υπογραφές δεν είναι αρκετές για μια επιτυχή ταξινόμηση της εικόνας. Υπάρχει πάντοτε η ανάγκη για ορισμένα επιπλέον βοηθητικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γενικό υπόβαθρο ή για ορισμένες εξειδικευμένες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της συλλογής των φασματικών υπογραφών, της προετοιμασίας των δορυφορικών εικόνων και της διαδικασίας της ταξινόμησης. Μια λεπτομερής περιγραφή των βοηθητικών αυτών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Το όριο της περιοχής μελέτης με υπόβαθρο την δορυφορική εικόνα της φαίνεται στον χάρτη της εικόνας

22 Πίνακας 3. Βοηθητικά δεδομένα για επιτυχή ταξινόμηση των δορυφορικών εικόνων. Δεδομένα Πηγή Προετοιμασία Χρήση Τοπογραφικοί Ελληνική Σάρωση 16 χαρτών σε Γενικό υπόβαθρο χάρτες κλίμακας Γεωγραφική 300dpi Χάρτης προσανατολισμού 1: Υπηρεσία Γαιοαναφορά Ψηφιοποίηση βοηθητικών Στρατού Σύνθεση ενοποιημένου στοιχείων (χωριά, ρεύματα υποβάθρου της κ.λπ.) περιοχής μελέτης Ψηφιακό EKBY Παρεμβολή Διόρθωση ομοίωμα υδρολογικών και Γενικό Υπόβαθρο ανάγλυφου τοπογραφικών Ορθογαιοαναφορά (DEM) στοιχείων Corine Αρχείο Πρόσθετες βασικές Landcover EKBY πληροφορίες 5. Η διαδικασία ταξινόμησης 5.1. Βήματα που ακολουθήθηκαν Ψηφιοποίηση λεπτομερέστερων ορίων της περιοχής μελέτης. Εξαίρεση περιοχών χωρίς καλλιέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας ταξινόμησης και εισαγωγή περιοχών με καλλιέργειες, οι οποίες αποκλείστηκαν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής οριοθέτησης της περιοχής μελέτης. Εξαίρεση κατοικημένων και μη καλλιεργούμενων περιοχών. Εξαίρεση των αστικών περιοχών και των περιοχών χωρίς καλλιέργειες. Εξαίρεση περιοχών που καλύπτονται από νερό και νεφοσκεπών περιοχών. Εξαίρεση των περιοχών που καλύπτονται από τα σύννεφα και τις σκιές τους, καθώς και των περιοχών που καλύπτονται με νερό. Επιβλεπόμενη ταξινόμηση. Οι υπόλοιπες καλλιέργειες εντοπίστηκαν με τη χρήση της επιβλεπόμενης ταξινόμησης Επιβλεπόμενη ταξινόμηση Η διαδικασία της επιβλεπόμενης ταξινόμησης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 1. Επιλογή της κατηγορίας που πρόκειται να εξαιρεθεί πρώτη (εντοπίζεται ευκολότερα από τις υπόλοιπες), με βάση τις διαθέσιμες φασματικές υπογραφές και με μερικές δοκιμές ταξινόμησης. 2. Εκτέλεση της επιβλεπόμενης ταξινόμησης, βασισμένης στις φασματικές υπογραφές της συγκεκριμένης καλλιέργειας. 3. Αξιολόγηση της ακρίβειας της προηγούμενης ταξινόμησης. 4. Διορθώσεις και ρυθμίσεις των υπογραφών και της θέσης τους. 5. Επανάληψη από το βήμα 2, έως ότου επιτευχθεί η αξιολόγηση με τη μεγαλύτερη ακρίβεια. 6. Παραγωγή του διανυσματικού αρχείου των πολυγώνων της καλλιέργειας που εντοπίστηκαν. 7. Αφαίρεση από τη δορυφορική εικόνα των εικονοστοιχείων που αντιστοιχούν στην καλλιέργεια που εντοπίστηκε. 8. Επανάληψη των προηγούμενων βημάτων (1-7) στα υπόλοιπα εικονοστοιχεία της εικόνας, για την αναγνώριση και των υπόλοιπων καλλιεργειών. 18

23 Εικ. 23: Όριο της περιοχής μελέτης με υπόβαθρο την δορυφορική εικόνα της

24 9. Μετά από την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, τα εικονοστοιχεία που απομένουν, δεν αντιπροσωπεύουν καμία από τις καλλιέργειες για τις οποίες συλλέχθηκαν φασματικές υπογραφές. 6. Αποτελέσματα - Συζήτηση Τα αποτελέσματα (σύνθεση και χωρική κατανομή των καλλιεργειών), για κάθε έτος, παράχθηκαν σε τρεις μορφές: - Ως συγκεντρωτική πληροφορία, σε μορφή πίνακα, με τις καλλιέργειες, την έκταση που καλύπτουν και την αντίστοιχη αξιολόγηση της ακρίβειας ταξινόμησης (Πίνακας 4.). - Ως αρχεία GIS, με την ακριβή χωρική αναφορά για κάθε καλλιέργεια. - Ως χάρτης χωρικής κατανομής καλλιεργειών. (Εικόνες. 24, 25 και 26). Πίνακας 4. Χωρική κατανομή των καλλιεργειών στη λεκάνη του Στρυμόνα το έτος Α/Α Καλλιέργεια Έκταση (στρέματα) Αξιολόγηση της ακρίβειας ταξινόμησης (%) 1 Βαμβάκι Αραβόσιτος Καπνός Μηδική Ελαιώνες Σιτάρι Διάφορες καλλιέργειες Τα κυριότερα συμπεράσματα από την εφαρμογή των φασματικών υπογραφών στην επιβλεπόμενη ταξινόμηση, οι δυσκολίες που προέκυψαν, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν παρατίθενται στη συνέχεια. Όσον αφορά στον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε GPS με δυνατότητα παραγωγής αρχείων ημερολογίου διαδρομής (tracklog) και από ένα κασετόφωνο εγγραφής προφορικών περιγραφών κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο πεδίο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικός στη διαδικασία καταγραφής, αξιολόγησης και μεταφοράς των υπογραφών από το πεδίο στον Η/Υ. Το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι, για ορισμένες καλλιέργειες δεν ήταν δυνατό να συλλεχθούν αρκετές φασματικές υπογραφές, ώστε η ταξινόμησή τους να είναι αποτελεσματική (με υψηλό δείκτη ακρίβειας). Αυτό συνέβη στις περιπτώσεις των καλλιεργειών οι οποίες δεν εμφανίζονταν συχνά και ήταν δύσκολο να εντοπιστούν. Τέτοιες, ήταν οι περιπτώσεις της της πατάτας, των λαχανικών και των ελαιώνων. Το πρόβλημα γινόταν οξύτερο όταν τα αντίστοιχα αγροτεμάχια από τα οποία συλλέγονταν οι υπογραφές είχαν μικρή έκταση. Λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η σχολαστική αναζήτηση των συγκεκριμένων καλλιεργειών κατά την συλλογή των υπογραφών, με αντίστοιχες βέβαια επιπτώσεις στον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση της δράσης. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είναι ίσως προτιμότερο οι καλλιέργειες αυτές να αποκλείονται εντελώς από τη διαδικασία της ταξινόμησης, δεδομένης της περιορισμένη έκτασης που καλύπτουν και, κατ επέκταση, του μικρού ρόλου τους στο υδατικό ισοζύγιο ολόκληρης της λεκάνης. 20

25 Εικ. 24: Χάρτης κατανομής καλλιεργειών στην περιοχή μελέτης

26 Εικ. 25: Χάρτης κατανομής καλλιεργειών στην περιοχή μελέτης (λεπτομέρεια).

27 Εικ. 26: Χάρτης κατανομής καλλιεργειών στην περιοχή μελέτης (λεπτομέρεια)

28 Προβλήματα, επίσης, προέκυψαν και στον διαχωρισμό ορισμένων καλλιεργειών, όπως μεταξύ του καπνού, και του βαμβακιού. Ουσιαστική λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να δώσει η ύπαρξη και δεύτερου επιπέδου δορυφορικών εικόνων, με χρονική διαφορά της τάξης των 30 έως 40 ημερών, όπου, μέσω της διαδικασίας ανίχνευσης αλλαγής (change detection), θα ήταν δυνατή η αξιοποίηση των πρόσθετων αυτών επιπέδων πληροφοριών και η επίτευξη καλύτερου διαχωρισμού των υπό διερεύνηση κλάσεων. Η καλλιέργεια της μηδικής αποτελεί μια πολύ ειδική περίπτωση ως προς την αναγνώρισή της με τηλεπισκοπικές μεθόδους, επειδή δεν έχει σταθερή ή σχεδόν σταθερή τιμή εικονοστοιχείου στην ίδια περιοχή και στην ίδια χρονική στιγμή. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι δυνατόν (και πολύ συνηθισμένο), την ίδια χρονική στιγμή, κάποια αγροτεμάχια με μηδική να έχουν θεριστεί (οπότε η ανάκλαση εικονοστοιχείου είναι παρόμοια με αυτή του γυμνού εδάφους), ενώ σε κάποια άλλα το φυτό να είναι σε πλήρη ή μερική ανάπτυξη. Προβλήματα, επίσης, διαχωρισμού, είναι δυνατό να προκύψουν και μεταξύ των θερισμένων σιταροχώραφων, των ακαλλιέργητων περιοχών και των αγροτεμαχίων με πρόσφατα συγκομισμένη μηδική. Αυτό συμβαίνει επειδή οι συγκεκριμένοι τύποι εδαφοκάλυψης έχουν παραπλήσιες φασματικές υπογραφές. Και σε αυτή την περίπτωση, ως μόνη και πρακτική λύση φαίνεται να είναι η χρήση δυο ή περισσοτέρων επιπέδων δορυφορικών εικόνων με εφαρμογή της διαχρονικής ανίχνευσης αλλαγών, όπως περιγράφηκε προηγουμένως. (Leica Geosystems 2002, Erdas Imagine Tour Gide και Leica Geosystems 2002, Erdas Imagine Field Gide ). Τέλος, από μεθοδολογική άποψη, είναι σκόπιμο να απαντηθούν και να διευκρινισθούν από τον μελλοντικό ερευνητή (προτού ξεκινήσει τη διαδικασία ταξινόμησης σε αντίστοιχα έργα) τα ακόλουθα ερωτήματα: Είναι απαραίτητη η γνώση της χωρικής κατανομής όλων των καλλιεργειών στην περιοχή μελέτης; Εάν όχι, ποιες από τις καλλιέργειες μπορούν να εξαιρεθούν από την ταξινόμηση; Δίνεται η δυνατότητα διαχωρισμού της περιοχής μελέτης σε ζώνες, ανάλογα με την επιδιωκόμενη ακρίβεια ταξινόμησης ανά καλλιέργεια; Θετικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, θα διευκόλυναν, σε μεγάλο βαθμό, τη διαδικασία της ταξινόμησης, ενώ θα βελτίωναν πολύ και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 24

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μεταδεδομένα των δορυφορικών εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν Εικόνα της GROUP = L1_METADATA_FILE GROUP = METADATA_FILE_INFO ORIGIN = "Image courtesy of the U.S. Geological Survey" REQUEST_ID = " _00001" PRODUCT_CREATION_TIME = T10:56:22Z STATION_ID = "EDC" LANDSAT7_XBAND = "3" GROUND_STATION = "ASN" LPS_PROCESSOR_NUMBER = 1 DATEHOUR_CONTACT_PERIOD = " " SUBINTERVAL_NUMBER = "01" END_GROUP = METADATA_FILE_INFO GROUP = PRODUCT_METADATA PRODUCT_TYPE = "L1T" ELEVATION_SOURCE = "GLS2000" PROCESSING_SOFTWARE = "LPGS_11.0.0" EPHEMERIS_TYPE = "DEFINITIVE" SPACECRAFT_ID = "Landsat7" SENSOR_ID = "ETM+" SENSOR_MODE = "BUMPER" ACQUISITION_DATE = SCENE_CENTER_SCAN_TIME = 08:48: Z WRS_PATH = 182 STARTING_ROW = 32 ENDING_ROW = 32 BAND_COMBINATION = " " PRODUCT_UL_CORNER_LAT = PRODUCT_UL_CORNER_LON = PRODUCT_UR_CORNER_LAT = PRODUCT_UR_CORNER_LON = PRODUCT_LL_CORNER_LAT = PRODUCT_LL_CORNER_LON = PRODUCT_LR_CORNER_LAT = PRODUCT_LR_CORNER_LON = PRODUCT_UL_CORNER_MAPX = PRODUCT_UL_CORNER_MAPY = PRODUCT_UR_CORNER_MAPX = PRODUCT_UR_CORNER_MAPY = PRODUCT_LL_CORNER_MAPX = PRODUCT_LL_CORNER_MAPY = PRODUCT_LR_CORNER_MAPX = PRODUCT_LR_CORNER_MAPY = PRODUCT_SAMPLES_PAN = PRODUCT_LINES_PAN = PRODUCT_SAMPLES_REF = 8471 PRODUCT_LINES_REF = 7331 PRODUCT_SAMPLES_THM = 8471 PRODUCT_LINES_THM = 7331 BAND1_FILE_NAME = "L _ _B10.TIF" BAND2_FILE_NAME = "L _ _B20.TIF" BAND3_FILE_NAME = "L _ _B30.TIF" BAND4_FILE_NAME = "L _ _B40.TIF" BAND5_FILE_NAME = "L _ _B50.TIF" BAND61_FILE_NAME = "L _ _B61.TIF" 25

30 BAND62_FILE_NAME = "L _ _B62.TIF" BAND7_FILE_NAME = "L _ _B70.TIF" BAND8_FILE_NAME = "L _ _B80.TIF" GCP_FILE_NAME = "L _ _GCP.txt" METADATA_L1_FILE_NAME = "L _ _MTL.txt" CPF_FILE_NAME = "L7CPF _ _09" END_GROUP = PRODUCT_METADATA GROUP = MIN_MAX_RADIANCE LMAX_BAND1 = LMIN_BAND1 = LMAX_BAND2 = LMIN_BAND2 = LMAX_BAND3 = LMIN_BAND3 = LMAX_BAND4 = LMIN_BAND4 = LMAX_BAND5 = LMIN_BAND5 = LMAX_BAND61 = LMIN_BAND61 = LMAX_BAND62 = LMIN_BAND62 = LMAX_BAND7 = LMIN_BAND7 = LMAX_BAND8 = LMIN_BAND8 = END_GROUP = MIN_MAX_RADIANCE GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE QCALMAX_BAND1 = QCALMIN_BAND1 = 1.0 QCALMAX_BAND2 = QCALMIN_BAND2 = 1.0 QCALMAX_BAND3 = QCALMIN_BAND3 = 1.0 QCALMAX_BAND4 = QCALMIN_BAND4 = 1.0 QCALMAX_BAND5 = QCALMIN_BAND5 = 1.0 QCALMAX_BAND61 = QCALMIN_BAND61 = 1.0 QCALMAX_BAND62 = QCALMIN_BAND62 = 1.0 QCALMAX_BAND7 = QCALMIN_BAND7 = 1.0 QCALMAX_BAND8 = QCALMIN_BAND8 = 1.0 END_GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE GROUP = PRODUCT_PARAMETERS CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND1 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND2 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND3 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND4 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND5 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND61 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND62 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND7 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND8 = "CPF" CORRECTION_METHOD_BIAS = "IC" BAND1_GAIN = "L" BAND2_GAIN = "L" BAND3_GAIN = "L" 26

31 BAND4_GAIN = "L" BAND5_GAIN = "L" BAND6_GAIN1 = "L" BAND6_GAIN2 = "H" BAND7_GAIN = "L" BAND8_GAIN = "L" BAND1_GAIN_CHANGE = "0" BAND2_GAIN_CHANGE = "0" BAND3_GAIN_CHANGE = "0" BAND4_GAIN_CHANGE = "0" BAND5_GAIN_CHANGE = "0" BAND6_GAIN_CHANGE1 = "0" BAND6_GAIN_CHANGE2 = "0" BAND7_GAIN_CHANGE = "0" BAND8_GAIN_CHANGE = "0" BAND1_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND2_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND3_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND4_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND5_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND6_SL_GAIN_CHANGE1 = 0 BAND6_SL_GAIN_CHANGE2 = 0 BAND7_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND8_SL_GAIN_CHANGE = 0 SUN_AZIMUTH = SUN_ELEVATION = OUTPUT_FORMAT = "GEOTIFF" END_GROUP = PRODUCT_PARAMETERS GROUP = CORRECTIONS_APPLIED STRIPING_BAND1 = "NONE" STRIPING_BAND2 = "NONE" STRIPING_BAND3 = "NONE" STRIPING_BAND4 = "NONE" STRIPING_BAND5 = "NONE" STRIPING_BAND61 = "NONE" STRIPING_BAND62 = "NONE" STRIPING_BAND7 = "NONE" STRIPING_BAND8 = "NONE" BANDING = "N" COHERENT_NOISE = "Y" MEMORY_EFFECT = "N" SCAN_CORRELATED_SHIFT = "N" INOPERABLE_DETECTORS = "N" DROPPED_LINES = "N" END_GROUP = CORRECTIONS_APPLIED GROUP = PROJECTION_PARAMETERS REFERENCE_DATUM = "WGS84" REFERENCE_ELLIPSOID = "WGS84" GRID_CELL_SIZE_PAN = GRID_CELL_SIZE_THM = GRID_CELL_SIZE_REF = ORIENTATION = "NUP" RESAMPLING_OPTION = "CC" SCAN_GAP_INTERPOLATION = 2 MAP_PROJECTION = "UTM" END_GROUP = PROJECTION_PARAMETERS GROUP = UTM_PARAMETERS ZONE_NUMBER = 35 END_GROUP = UTM_PARAMETERS END_GROUP = L1_METADATA_FILE END 27

32 Εικόνα της GROUP = L1_METADATA_FILE GROUP = METADATA_FILE_INFO ORIGIN = "Image courtesy of the U.S. Geological Survey" REQUEST_ID = " _00001" PRODUCT_CREATION_TIME = T10:57:31Z STATION_ID = "EDC" LANDSAT7_XBAND = "3" GROUND_STATION = "ASN" LPS_PROCESSOR_NUMBER = 1 DATEHOUR_CONTACT_PERIOD = " " SUBINTERVAL_NUMBER = "01" END_GROUP = METADATA_FILE_INFO GROUP = PRODUCT_METADATA PRODUCT_TYPE = "L1T" ELEVATION_SOURCE = "GLS2000" PROCESSING_SOFTWARE = "LPGS_11.0.0" EPHEMERIS_TYPE = "DEFINITIVE" SPACECRAFT_ID = "Landsat7" SENSOR_ID = "ETM+" SENSOR_MODE = "BUMPER" ACQUISITION_DATE = SCENE_CENTER_SCAN_TIME = 08:48: Z WRS_PATH = 182 STARTING_ROW = 32 ENDING_ROW = 32 BAND_COMBINATION = " " PRODUCT_UL_CORNER_LAT = PRODUCT_UL_CORNER_LON = PRODUCT_UR_CORNER_LAT = PRODUCT_UR_CORNER_LON = PRODUCT_LL_CORNER_LAT = PRODUCT_LL_CORNER_LON = PRODUCT_LR_CORNER_LAT = PRODUCT_LR_CORNER_LON = PRODUCT_UL_CORNER_MAPX = PRODUCT_UL_CORNER_MAPY = PRODUCT_UR_CORNER_MAPX = PRODUCT_UR_CORNER_MAPY = PRODUCT_LL_CORNER_MAPX = PRODUCT_LL_CORNER_MAPY = PRODUCT_LR_CORNER_MAPX = PRODUCT_LR_CORNER_MAPY = PRODUCT_SAMPLES_PAN = PRODUCT_LINES_PAN = PRODUCT_SAMPLES_REF = 8461 PRODUCT_LINES_REF = 7351 PRODUCT_SAMPLES_THM = 8461 PRODUCT_LINES_THM = 7351 BAND1_FILE_NAME = "L _ _B10.TIF" BAND2_FILE_NAME = "L _ _B20.TIF" BAND3_FILE_NAME = "L _ _B30.TIF" BAND4_FILE_NAME = "L _ _B40.TIF" BAND5_FILE_NAME = "L _ _B50.TIF" BAND61_FILE_NAME = "L _ _B61.TIF" BAND62_FILE_NAME = "L _ _B62.TIF" BAND7_FILE_NAME = "L _ _B70.TIF" BAND8_FILE_NAME = "L _ _B80.TIF" GCP_FILE_NAME = "L _ _GCP.txt" 28

33 METADATA_L1_FILE_NAME = "L _ _MTL.txt" CPF_FILE_NAME = "L7CPF _ _09" END_GROUP = PRODUCT_METADATA GROUP = MIN_MAX_RADIANCE LMAX_BAND1 = LMIN_BAND1 = LMAX_BAND2 = LMIN_BAND2 = LMAX_BAND3 = LMIN_BAND3 = LMAX_BAND4 = LMIN_BAND4 = LMAX_BAND5 = LMIN_BAND5 = LMAX_BAND61 = LMIN_BAND61 = LMAX_BAND62 = LMIN_BAND62 = LMAX_BAND7 = LMIN_BAND7 = LMAX_BAND8 = LMIN_BAND8 = END_GROUP = MIN_MAX_RADIANCE GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE QCALMAX_BAND1 = QCALMIN_BAND1 = 1.0 QCALMAX_BAND2 = QCALMIN_BAND2 = 1.0 QCALMAX_BAND3 = QCALMIN_BAND3 = 1.0 QCALMAX_BAND4 = QCALMIN_BAND4 = 1.0 QCALMAX_BAND5 = QCALMIN_BAND5 = 1.0 QCALMAX_BAND61 = QCALMIN_BAND61 = 1.0 QCALMAX_BAND62 = QCALMIN_BAND62 = 1.0 QCALMAX_BAND7 = QCALMIN_BAND7 = 1.0 QCALMAX_BAND8 = QCALMIN_BAND8 = 1.0 END_GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE GROUP = PRODUCT_PARAMETERS CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND1 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND2 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND3 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND4 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND5 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND61 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND62 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND7 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND8 = "CPF" CORRECTION_METHOD_BIAS = "IC" BAND1_GAIN = "H" BAND2_GAIN = "H" BAND3_GAIN = "H" BAND4_GAIN = "L" BAND5_GAIN = "H" BAND6_GAIN1 = "L" BAND6_GAIN2 = "H" 29

34 BAND7_GAIN = "H" BAND8_GAIN = "L" BAND1_GAIN_CHANGE = "0" BAND2_GAIN_CHANGE = "0" BAND3_GAIN_CHANGE = "0" BAND4_GAIN_CHANGE = "0" BAND5_GAIN_CHANGE = "0" BAND6_GAIN_CHANGE1 = "0" BAND6_GAIN_CHANGE2 = "0" BAND7_GAIN_CHANGE = "0" BAND8_GAIN_CHANGE = "0" BAND1_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND2_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND3_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND4_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND5_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND6_SL_GAIN_CHANGE1 = 0 BAND6_SL_GAIN_CHANGE2 = 0 BAND7_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND8_SL_GAIN_CHANGE = 0 SUN_AZIMUTH = SUN_ELEVATION = OUTPUT_FORMAT = "GEOTIFF" END_GROUP = PRODUCT_PARAMETERS GROUP = CORRECTIONS_APPLIED STRIPING_BAND1 = "NONE" STRIPING_BAND2 = "NONE" STRIPING_BAND3 = "NONE" STRIPING_BAND4 = "NONE" STRIPING_BAND5 = "NONE" STRIPING_BAND61 = "NONE" STRIPING_BAND62 = "NONE" STRIPING_BAND7 = "NONE" STRIPING_BAND8 = "NONE" BANDING = "N" COHERENT_NOISE = "Y" MEMORY_EFFECT = "N" SCAN_CORRELATED_SHIFT = "N" INOPERABLE_DETECTORS = "N" DROPPED_LINES = "N" END_GROUP = CORRECTIONS_APPLIED GROUP = PROJECTION_PARAMETERS REFERENCE_DATUM = "WGS84" REFERENCE_ELLIPSOID = "WGS84" GRID_CELL_SIZE_PAN = GRID_CELL_SIZE_THM = GRID_CELL_SIZE_REF = ORIENTATION = "NUP" RESAMPLING_OPTION = "CC" SCAN_GAP_INTERPOLATION = 2 MAP_PROJECTION = "UTM" END_GROUP = PROJECTION_PARAMETERS GROUP = UTM_PARAMETERS ZONE_NUMBER = 35 END_GROUP = UTM_PARAMETERS END_GROUP = L1_METADATA_FILE END Εικόνα της

35 GROUP = L1_METADATA_FILE GROUP = METADATA_FILE_INFO ORIGIN = "Image courtesy of the U.S. Geological Survey" REQUEST_ID = " _00002" PRODUCT_CREATION_TIME = T14:16:23Z STATION_ID = "EDC" LANDSAT5_XBAND = "1" GROUND_STATION = "MOR" LPS_PROCESSOR_NUMBER = 0 DATEHOUR_CONTACT_PERIOD = " " SUBINTERVAL_NUMBER = "01" END_GROUP = METADATA_FILE_INFO GROUP = PRODUCT_METADATA PRODUCT_TYPE = "L1T" ELEVATION_SOURCE = "GLS2000" PROCESSING_SOFTWARE = "LPGS_11.0.0" EPHEMERIS_TYPE = "DEFINITIVE" SPACECRAFT_ID = "Landsat5" SENSOR_ID = "TM" SENSOR_MODE = "BUMPER" ACQUISITION_DATE = SCENE_CENTER_SCAN_TIME = 08:47: Z WRS_PATH = 182 STARTING_ROW = 32 ENDING_ROW = 32 BAND_COMBINATION = " " PRODUCT_UL_CORNER_LAT = PRODUCT_UL_CORNER_LON = PRODUCT_UR_CORNER_LAT = PRODUCT_UR_CORNER_LON = PRODUCT_LL_CORNER_LAT = PRODUCT_LL_CORNER_LON = PRODUCT_LR_CORNER_LAT = PRODUCT_LR_CORNER_LON = PRODUCT_UL_CORNER_MAPX = PRODUCT_UL_CORNER_MAPY = PRODUCT_UR_CORNER_MAPX = PRODUCT_UR_CORNER_MAPY = PRODUCT_LL_CORNER_MAPX = PRODUCT_LL_CORNER_MAPY = PRODUCT_LR_CORNER_MAPX = PRODUCT_LR_CORNER_MAPY = PRODUCT_SAMPLES_REF = 8391 PRODUCT_LINES_REF = 7341 PRODUCT_SAMPLES_THM = 8391 PRODUCT_LINES_THM = 7341 BAND1_FILE_NAME = "L _ _B10.TIF" BAND2_FILE_NAME = "L _ _B20.TIF" BAND3_FILE_NAME = "L _ _B30.TIF" BAND4_FILE_NAME = "L _ _B40.TIF" BAND5_FILE_NAME = "L _ _B50.TIF" BAND6_FILE_NAME = "L _ _B60.TIF" BAND7_FILE_NAME = "L _ _B70.TIF" GCP_FILE_NAME = "L _ _GCP.txt" METADATA_L1_FILE_NAME = "L _ _MTL.txt" CPF_FILE_NAME = "L5CPF _ _11" END_GROUP = PRODUCT_METADATA GROUP = MIN_MAX_RADIANCE LMAX_BAND1 = LMIN_BAND1 = LMAX_BAND2 =

36 LMIN_BAND2 = LMAX_BAND3 = LMIN_BAND3 = LMAX_BAND4 = LMIN_BAND4 = LMAX_BAND5 = LMIN_BAND5 = LMAX_BAND6 = LMIN_BAND6 = LMAX_BAND7 = LMIN_BAND7 = END_GROUP = MIN_MAX_RADIANCE GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE QCALMAX_BAND1 = QCALMIN_BAND1 = 1.0 QCALMAX_BAND2 = QCALMIN_BAND2 = 1.0 QCALMAX_BAND3 = QCALMIN_BAND3 = 1.0 QCALMAX_BAND4 = QCALMIN_BAND4 = 1.0 QCALMAX_BAND5 = QCALMIN_BAND5 = 1.0 QCALMAX_BAND6 = QCALMIN_BAND6 = 1.0 QCALMAX_BAND7 = QCALMIN_BAND7 = 1.0 END_GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE GROUP = PRODUCT_PARAMETERS CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND1 = CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND2 = CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND3 = CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND4 = CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND5 = CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND6 = CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND7 = CORRECTION_METHOD_BIAS = "IC" SUN_AZIMUTH = SUN_ELEVATION = OUTPUT_FORMAT = "GEOTIFF" END_GROUP = PRODUCT_PARAMETERS GROUP = CORRECTIONS_APPLIED STRIPING_BAND1 = "NONE" STRIPING_BAND2 = "NONE" STRIPING_BAND3 = "NONE" STRIPING_BAND4 = "NONE" STRIPING_BAND5 = "NONE" STRIPING_BAND6 = "NONE" STRIPING_BAND7 = "NONE" BANDING = "N" COHERENT_NOISE = "N" MEMORY_EFFECT = "Y" SCAN_CORRELATED_SHIFT = "Y" INOPERABLE_DETECTORS = "N" DROPPED_LINES = "N" END_GROUP = CORRECTIONS_APPLIED GROUP = PROJECTION_PARAMETERS REFERENCE_DATUM = "WGS84" REFERENCE_ELLIPSOID = "WGS84" GRID_CELL_SIZE_THM = GRID_CELL_SIZE_REF = "CPF" "CPF" "CPF" "CPF" "CPF" "IC" "CPF" 32

37 ORIENTATION = "NUP" RESAMPLING_OPTION = "CC" MAP_PROJECTION = "UTM" END_GROUP = PROJECTION_PARAMETERS GROUP = UTM_PARAMETERS ZONE_NUMBER = 35 END_GROUP = UTM_PARAMETERS END_GROUP = L1_METADATA_FILE END Εικόνα της GROUP = L1_METADATA_FILE GROUP = METADATA_FILE_INFO ORIGIN = "Image courtesy of the U.S. Geological Survey" REQUEST_ID = " _00001" PRODUCT_CREATION_TIME = T15:23:32Z STATION_ID = "EDC" LANDSAT5_XBAND = "1" GROUND_STATION = "MOR" LPS_PROCESSOR_NUMBER = 0 DATEHOUR_CONTACT_PERIOD = " " SUBINTERVAL_NUMBER = "01" END_GROUP = METADATA_FILE_INFO GROUP = PRODUCT_METADATA PRODUCT_TYPE = "L1T" ELEVATION_SOURCE = "GLS2000" PROCESSING_SOFTWARE = "LPGS_11.0.0" EPHEMERIS_TYPE = "DEFINITIVE" SPACECRAFT_ID = "Landsat5" SENSOR_ID = "TM" SENSOR_MODE = "BUMPER" ACQUISITION_DATE = SCENE_CENTER_SCAN_TIME = 08:47: Z WRS_PATH = 182 STARTING_ROW = 32 ENDING_ROW = 32 BAND_COMBINATION = " " PRODUCT_UL_CORNER_LAT = PRODUCT_UL_CORNER_LON = PRODUCT_UR_CORNER_LAT = PRODUCT_UR_CORNER_LON = PRODUCT_LL_CORNER_LAT = PRODUCT_LL_CORNER_LON = PRODUCT_LR_CORNER_LAT = PRODUCT_LR_CORNER_LON = PRODUCT_UL_CORNER_MAPX = PRODUCT_UL_CORNER_MAPY = PRODUCT_UR_CORNER_MAPX = PRODUCT_UR_CORNER_MAPY = PRODUCT_LL_CORNER_MAPX = PRODUCT_LL_CORNER_MAPY = PRODUCT_LR_CORNER_MAPX = PRODUCT_LR_CORNER_MAPY = PRODUCT_SAMPLES_REF = 8401 PRODUCT_LINES_REF = 7331 PRODUCT_SAMPLES_THM = 8401 PRODUCT_LINES_THM = 7331 BAND1_FILE_NAME = "L _ _B10.TIF" BAND2_FILE_NAME = "L _ _B20.TIF" BAND3_FILE_NAME = "L _ _B30.TIF" 33

38 BAND4_FILE_NAME = "L _ _B40.TIF" BAND5_FILE_NAME = "L _ _B50.TIF" BAND6_FILE_NAME = "L _ _B60.TIF" BAND7_FILE_NAME = "L _ _B70.TIF" GCP_FILE_NAME = "L _ _GCP.txt" METADATA_L1_FILE_NAME = "L _ _MTL.txt" CPF_FILE_NAME = "L5CPF _ _11" END_GROUP = PRODUCT_METADATA GROUP = MIN_MAX_RADIANCE LMAX_BAND1 = LMIN_BAND1 = LMAX_BAND2 = LMIN_BAND2 = LMAX_BAND3 = LMIN_BAND3 = LMAX_BAND4 = LMIN_BAND4 = LMAX_BAND5 = LMIN_BAND5 = LMAX_BAND6 = LMIN_BAND6 = LMAX_BAND7 = LMIN_BAND7 = END_GROUP = MIN_MAX_RADIANCE GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE QCALMAX_BAND1 = QCALMIN_BAND1 = 1.0 QCALMAX_BAND2 = QCALMIN_BAND2 = 1.0 QCALMAX_BAND3 = QCALMIN_BAND3 = 1.0 QCALMAX_BAND4 = QCALMIN_BAND4 = 1.0 QCALMAX_BAND5 = QCALMIN_BAND5 = 1.0 QCALMAX_BAND6 = QCALMIN_BAND6 = 1.0 QCALMAX_BAND7 = QCALMIN_BAND7 = 1.0 END_GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE GROUP = PRODUCT_PARAMETERS CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND1 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND2 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND3 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND4 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND5 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND6 = "IC" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND7 = "CPF" CORRECTION_METHOD_BIAS = "IC" SUN_AZIMUTH = SUN_ELEVATION = OUTPUT_FORMAT = "GEOTIFF" END_GROUP = PRODUCT_PARAMETERS GROUP = CORRECTIONS_APPLIED STRIPING_BAND1 = "NONE" STRIPING_BAND2 = "NONE" STRIPING_BAND3 = "NONE" STRIPING_BAND4 = "NONE" STRIPING_BAND5 = "NONE" STRIPING_BAND6 = "NONE" STRIPING_BAND7 = "NONE" 34

39 BANDING = "N" COHERENT_NOISE = "N" MEMORY_EFFECT = "Y" SCAN_CORRELATED_SHIFT = "Y" INOPERABLE_DETECTORS = "N" DROPPED_LINES = "N" END_GROUP = CORRECTIONS_APPLIED GROUP = PROJECTION_PARAMETERS REFERENCE_DATUM = "WGS84" REFERENCE_ELLIPSOID = "WGS84" GRID_CELL_SIZE_THM = GRID_CELL_SIZE_REF = ORIENTATION = "NUP" RESAMPLING_OPTION = "CC" MAP_PROJECTION = "UTM" END_GROUP = PROJECTION_PARAMETERS GROUP = UTM_PARAMETERS ZONE_NUMBER = 35 END_GROUP = UTM_PARAMETERS END_GROUP = L1_METADATA_FILE END Εικόνα της GROUP = L1_METADATA_FILE GROUP = METADATA_FILE_INFO ORIGIN = "Image courtesy of the U.S. Geological Survey" REQUEST_ID = " _00001" PRODUCT_CREATION_TIME = T01:19:01Z STATION_ID = "EDC" LANDSAT7_XBAND = "3" GROUND_STATION = "ASN" LPS_PROCESSOR_NUMBER = 1 DATEHOUR_CONTACT_PERIOD = " " SUBINTERVAL_NUMBER = "01" END_GROUP = METADATA_FILE_INFO GROUP = PRODUCT_METADATA PRODUCT_TYPE = "L1T" ELEVATION_SOURCE = "GLS2000" PROCESSING_SOFTWARE = "LPGS_11.0.0" EPHEMERIS_TYPE = "DEFINITIVE" SPACECRAFT_ID = "Landsat7" SENSOR_ID = "ETM+" SENSOR_MODE = "BUMPER" ACQUISITION_DATE = SCENE_CENTER_SCAN_TIME = 08:48: Z WRS_PATH = 182 STARTING_ROW = 32 ENDING_ROW = 32 BAND_COMBINATION = " " PRODUCT_UL_CORNER_LAT = PRODUCT_UL_CORNER_LON = PRODUCT_UR_CORNER_LAT = PRODUCT_UR_CORNER_LON = PRODUCT_LL_CORNER_LAT = PRODUCT_LL_CORNER_LON = PRODUCT_LR_CORNER_LAT = PRODUCT_LR_CORNER_LON =

40 PRODUCT_UL_CORNER_MAPX = PRODUCT_UL_CORNER_MAPY = PRODUCT_UR_CORNER_MAPX = PRODUCT_UR_CORNER_MAPY = PRODUCT_LL_CORNER_MAPX = PRODUCT_LL_CORNER_MAPY = PRODUCT_LR_CORNER_MAPX = PRODUCT_LR_CORNER_MAPY = PRODUCT_SAMPLES_PAN = PRODUCT_LINES_PAN = PRODUCT_SAMPLES_REF = 8471 PRODUCT_LINES_REF = 7361 PRODUCT_SAMPLES_THM = 8471 PRODUCT_LINES_THM = 7361 BAND1_FILE_NAME = "L _ _B10.TIF" BAND2_FILE_NAME = "L _ _B20.TIF" BAND3_FILE_NAME = "L _ _B30.TIF" BAND4_FILE_NAME = "L _ _B40.TIF" BAND5_FILE_NAME = "L _ _B50.TIF" BAND61_FILE_NAME = "L _ _B61.TIF" BAND62_FILE_NAME = "L _ _B62.TIF" BAND7_FILE_NAME = "L _ _B70.TIF" BAND8_FILE_NAME = "L _ _B80.TIF" GCP_FILE_NAME = "L _ _GCP.txt" METADATA_L1_FILE_NAME = "L _ _MTL.txt" CPF_FILE_NAME = "L7CPF _ _10" END_GROUP = PRODUCT_METADATA GROUP = MIN_MAX_RADIANCE LMAX_BAND1 = LMIN_BAND1 = LMAX_BAND2 = LMIN_BAND2 = LMAX_BAND3 = LMIN_BAND3 = LMAX_BAND4 = LMIN_BAND4 = LMAX_BAND5 = LMIN_BAND5 = LMAX_BAND61 = LMIN_BAND61 = LMAX_BAND62 = LMIN_BAND62 = LMAX_BAND7 = LMIN_BAND7 = LMAX_BAND8 = LMIN_BAND8 = END_GROUP = MIN_MAX_RADIANCE GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE QCALMAX_BAND1 = QCALMIN_BAND1 = 1.0 QCALMAX_BAND2 = QCALMIN_BAND2 = 1.0 QCALMAX_BAND3 = QCALMIN_BAND3 = 1.0 QCALMAX_BAND4 = QCALMIN_BAND4 = 1.0 QCALMAX_BAND5 = QCALMIN_BAND5 = 1.0 QCALMAX_BAND61 = QCALMIN_BAND61 = 1.0 QCALMAX_BAND62 =

41 QCALMIN_BAND62 = 1.0 QCALMAX_BAND7 = QCALMIN_BAND7 = 1.0 QCALMAX_BAND8 = QCALMIN_BAND8 = 1.0 END_GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE GROUP = PRODUCT_PARAMETERS CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND1 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND2 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND3 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND4 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND5 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND61 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND62 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND7 = "CPF" CORRECTION_METHOD_GAIN_BAND8 = "CPF" CORRECTION_METHOD_BIAS = "IC" BAND1_GAIN = "H" BAND2_GAIN = "H" BAND3_GAIN = "H" BAND4_GAIN = "L" BAND5_GAIN = "H" BAND6_GAIN1 = "L" BAND6_GAIN2 = "H" BAND7_GAIN = "H" BAND8_GAIN = "L" BAND1_GAIN_CHANGE = "0" BAND2_GAIN_CHANGE = "0" BAND3_GAIN_CHANGE = "0" BAND4_GAIN_CHANGE = "0" BAND5_GAIN_CHANGE = "0" BAND6_GAIN_CHANGE1 = "0" BAND6_GAIN_CHANGE2 = "0" BAND7_GAIN_CHANGE = "0" BAND8_GAIN_CHANGE = "0" BAND1_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND2_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND3_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND4_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND5_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND6_SL_GAIN_CHANGE1 = 0 BAND6_SL_GAIN_CHANGE2 = 0 BAND7_SL_GAIN_CHANGE = 0 BAND8_SL_GAIN_CHANGE = 0 SUN_AZIMUTH = SUN_ELEVATION = OUTPUT_FORMAT = "GEOTIFF" END_GROUP = PRODUCT_PARAMETERS GROUP = CORRECTIONS_APPLIED STRIPING_BAND1 = "NONE" STRIPING_BAND2 = "NONE" STRIPING_BAND3 = "NONE" STRIPING_BAND4 = "NONE" STRIPING_BAND5 = "NONE" STRIPING_BAND61 = "NONE" STRIPING_BAND62 = "NONE" STRIPING_BAND7 = "NONE" STRIPING_BAND8 = "NONE" BANDING = "N" COHERENT_NOISE = "Y" MEMORY_EFFECT = "N" 37

42 SCAN_CORRELATED_SHIFT = "N" INOPERABLE_DETECTORS = "N" DROPPED_LINES = "N" END_GROUP = CORRECTIONS_APPLIED GROUP = PROJECTION_PARAMETERS REFERENCE_DATUM = "WGS84" REFERENCE_ELLIPSOID = "WGS84" GRID_CELL_SIZE_PAN = GRID_CELL_SIZE_THM = GRID_CELL_SIZE_REF = ORIENTATION = "NUP" RESAMPLING_OPTION = "CC" SCAN_GAP_INTERPOLATION = 2 MAP_PROJECTION = "UTM" END_GROUP = PROJECTION_PARAMETERS GROUP = UTM_PARAMETERS ZONE_NUMBER = 35 END_GROUP = UTM_PARAMETERS END_GROUP = L1_METADATA_FILE END 38

43 Βιβλιογραφία Leica Geosystems Erdas Imagine Tour Guide. GIS and mapping division. Atlanta Georgia USA. 706p. Leica Geosystems Erdas Imagine Field Guide. GIS and mapping division. Atlanta Georgia USA. 686p. Leica Geosystems Erdas Spectral Analysis. GIS and mapping division. Atlanta Georgia USA. 234p. Chalkidis, I., D. Papadimos, Ch. Mertzianis Water quality and hydrological regime monitoring network. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 21p. Hatziiordanou, Eleni, D. Papadimos SHYLOC Implementation in Strymonas Basin - Volume 1. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 52p. 39

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: Μελέτη οργάνωσης εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μελέτη Οργάνωσης και Διοίκησης του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα ΕΠΟΝ Στις 23 Φλεβάρη 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Γυναικείοι Συνεταιρισμοί: εκδοχή ή εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/202, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 202 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 9-8/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα !"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )!

Περιεχόμενα !#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! Περιεχόμενα!"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! *+",',"-+.-"/'0$.-$".1$/!1"#,'0"+(((((((((((((((((((((((23! 14+,$%0$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()5!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε μη αγροτική χρήση ως αποτέλεσμα των πιέσεων που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009 Αρ.πρωτ.: 21677 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. 18μ. Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Γ/Ε/Ν Κλειστό γήπεδο Βαρέων Αθλημάτων, 14 & 15 Νοεμβρίου 2009 Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ α/α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Β.Ε. 6 8-9-2006 5 β Ειδικά θέματα Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΤΡΙΠΟΛΗ 29 / 09 / 07 Πρός: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κολυμβητικών αγώνων «6 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Trans. D.A/Koss/LLM (EU Law) (UKC), MA (Soc. Sciences) (OU) 17 Ιουνίου 2015 1

Trans. D.A/Koss/LLM (EU Law) (UKC), MA (Soc. Sciences) (OU) 17 Ιουνίου 2015 1 1 Ένα σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο για την Κίνα; Tony Andréani & Rémy Herrera Κριτικές παρατηρήσεις στο βιβλίο των Μ. Αλιετά & Γκούο Μπάι «Ο Κινέζικος Δρόμος: Καπιταλισμός και Αυτοκρατορία» Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-201 0

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-201 0 1 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-201 0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φαμέλου Σεβαστή, δασκάλα Α! τάξης Σέντα Θεοδώρα, δασκάλα Β!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ^ΟΛΟΓ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ).

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ). Βιβλία Μελέτες 2007-2010 1. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Κοινωνιολογική, Γνωστική και Εκπαιδευτική Θεμελίωση του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 2. Βιτσιλάκη, Χ., Γκασούκα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σ. Χατζηιορδάνου

Ελένη Σ. Χατζηιορδάνου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/6/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501- ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Γενικοί Όροι 2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1432/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Προγραμματισμός μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουλίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουλίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουλίου 2015. Αριθμός Απόφασης 210/2015 Θέμα 7 ο : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών:

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών: Αποφάσεις της 16ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 7-1-2014 Θ έ μ α 1o Συγκρότηση επιτροπής για εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας των μονάδων του ΕΚΠΑ: i) παιδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 24 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ευγενία Μπιτσάνη Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - 2013 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5 - 2013 ΤΕΤΑΡΤΗ 22-5 - 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5 - 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος!

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! 27 28 3.1 Γνωρίζουμε τα μέρη των φυτών Αναγνώριση των διαφορετικών μερών των φυτών, ανάδειξη του ρόλου τους. Προτεινόμενα μέσα & υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΜΕΧΡΙ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40 του 1964 70 του 1964 77 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010 NΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ Αγ. Κωνσταντίνου 38, 10437 Αθήνα Τηλ. 210 528 5477, 210 528 5313 Fax: 210 5285 338, e-mail : grorgan@nd.gr Αθήνα, 26 Απριλίου 2010 Α.Π.: 925 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ

ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ ΕΠΟ41 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ό ΑΙΩΝΑ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΟΔΩΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας. Αρχικά δεν

Διαβάστε περισσότερα

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. Ιστορικές φωτογραφίες της Οδού Πατησίων. Απόψεις της οδού Πατησίων, περί το 1900. Πηγή : Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Β. Ιστορικές φωτογραφίες του Συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα