Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ>> ΤΕΥΧΟΣ 122>> ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009>> ΚΩ ΙΚΟΣ 1449>> Ιδρυτής:. Ν. Κωττάκης / Έτος Ιδρύσεως: Editorial 10 Οι άνθρωποί μας στις Βρυξέλλες 18 O ΙΜΟ νομοθετεί και η Ευρώπη (όπως και ο υπόλοιπος κόσμος) εφαρμόζει όσα νομοθετεί ο ΙΜΟ Συνέντευξη του Ευθύμιου Μητρόπουλου 24 Η βάπτιση του φορτηγού πλοίου MV «Stella» 26 Η διαμόρφωση των τιμών των πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά Των Άλκη Κορρέ, Γιώργου Μανιάτη και Svetoslav Danchev ΕΡΕΥΝΑ: PORT STATE CONTROL 33 Paris και Tokyo MoU: Ομοιομορφία και ισορροπία στα ετήσια αποτελέσματά τους 34 Οι Έλληνες αξιωματικοί διαθέτουν τα προσόντα για να διατηρούν την ασφάλεια του πλοίου στο υψηλότερο επίπεδο Συνέντευξη του Γεωργίου Γεωργούλη 38 Αρκετά MoU δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν Του δρος Ιωάννη Κούστα 39 Οι επιθεωρήσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, γρήγορες και περιεκτικές Του Βασίλη Παπαγεωργίου 41 Η αυστηρή επιθεώρηση επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του πλοίου Του Capt. Σταύρου Κούκουρα 42 ιασχίζοντας το Τυρρηνικό πέλαγος: οι κατακτήσεις της οικογένειας Τομάζου στη γειτονική Ιταλία 48 Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την Πολιτεία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κρουαζιερόπλοιου Συνέντευξη του Λεωνίδα Πανόπουλου, πλοιάρχου «CRISTAL» 52 Μαθήματα αμερικανικής (ναυτιλιακής) ιστορίας: η επόμενη μέρα ενός καλά κρυμμένου μυστικού Του Ηλία Μπίσια 56 Προβλέψεις και εκτιμήσεις για τη μείωση των ναύλων Του Κωνσταντίνου Γκιζιάκη 60 Σκέψεις επάνω σε μια παρουσίαση («PIREAS 2009» - 18 Ιουνίου 2009) Του Γ. Μπάνου 62 Ναυλαγορά ξηρού φορτίου Του Γιάννη Παχούλη 64 Ανασκόπηση LPG αγοράς (Απρίλιος-Ιούλιος '09) Του Χρίστου Τριανταφυλλίδη ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ 70 Η διακίνηση κοινοτικών αγαθών μέσω των ελληνικών ΣΕΜΠΟ Του Μιχάλη Σαρλή 72 Υπέρ τρίτων κρατήσεις: Μύθοι και πραγματικότητα Του Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη 78 Σε τροχιά αναπτύξεως οι ελληνικοί λιμένες Του Γεωργίου Βλάχου, Γενικού γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ΥΕΝΑΝΠ 80 Τι απαντούν οι επικεφαλής των Οργανισμών Λιμένων 84 Αναδιοργάνωση του περιφερειακού λιμενικού συστήματος Του Γεωργίου Βαγγέλα 88 Τα προβλήματα προσέλκυσης των μεσογειακών φορτηγών πλοίων Του Χαράλαμπου Σημαντώνη 89 Οι Έλληνες πλοίαρχοι καταθέτουν την αγωνία και την αγανάκτησή τους Του Γεωργίου Βλάχου 90 Η λιμενική πολιτική στην Ελλάδα είναι καθαρά εισπρακτική, μερικώς ανταποδοτική, στο σύνολό της όμως άθλια Του Νικολάου Καβαλλιέρου 92 Η επικινδυνότητα των λιμένων και η έλλειψη υποδομών Από την υπηρεσία επικοινωνίας της Minoan Lines 93 υσανάλογες οι εξελίξεις Του Σταύρου Αγγελιδάκη, ιευθυντή Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και Παρακολούθησης Πλοίων ακτοπλοϊκής εταιρείας ΑΝΕΚ 94 Παραναυτιλιακά Ιδιοκτησία: Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε. Publications Eκδότης: Ιωάννα Μπίσια ιευθυντής: Ηλίας Μπίσιας ιευθύντρια Σύνταξης: Λίζα Μαρέλου Creative Director: Γιώργος Παρασκευάς Ειδικοί Συνεργάτες: Άλκης Κορρές Γιώργος Μπάνος Γιάννης Παχούλης Xαρ. Ψαραύτης ιεύθυνση ιαφήμισης: Χρ. Καπάνταης Υπεύθυνη ιαφήμισης: ήμητρα Τσάκου Μετάφραση: Ντόρα Τσέπα Πρακτορείο ιανομής Τύπου: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Συνδρομές (10 τεύχη): Ιδιώτες: 60 Ναυτικοί & φοιτητές: 50 Εταιρείες - Οργανισμοί: 70 Χώρες Ε.Ε.: 120 Χώρες εκτός Ε.Ε.: 140 Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε. Εκδοτικές Επιχειρήσεις Λεωφ. Συγγρού 132, Αθήνα Τηλ , fax: Web strategy development by ΙΤ Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη του περιοδικού. Παρόλο που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, το περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ανακρίβεια που τυχόν έχει παρεισφρήσει. Κανένα κείμενο ή φωτογραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή αναδημοσιευθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΙΑΚΡΙΣΗ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΤΣΗ

7

8 E D I T O R I A L Ας μιλήσουμε για στρατηγική ως προς τη δημόσια εικόνα της ναυτιλίας «Ìðïñåßôå íá öáíôáóôåßôå ôé èá ìðïñïýóá íá åðéôý ù åüí Ýêáíá üëá üóá ðñáãìáôéêü äýíáìáé;» Óïõí Ôæïõ Óå ëßãåò çìýñåò áðü ôçí Ýêäïóç ôïõ ôñý ïíôïò ôåý ïõò ôùí «Íáõôéêþí ñïíéêþí» áíáêïéíþíïíôáé ôá áñéèìçôéêü áðïôåëýóìáôá ôùí íýùí óðïõäáóôþí -åéóáêôýùí óôéò ÁÅÍ- ðïõ åíäý åôáé íá áêïëïõèþóïõí ìéá íáõôéêþ óôáäéïäñïìßá. Ç áíáêïßíùóç ôùí åéóáêôýùí áðïôåëåß óçìåßï áíáöïñüò êüèå óõæþôçóçò ðïõ ðåñéóôñýöåôáé óôï ìüíéìï êáé öëýãïí èýìá ôçò ðñïóýëêõóçò íýùí óôï íáõôéêü åðüããåëìá. Êá õðïøßá êáé... åöçóõ- áóìïß, Ýðáéíïé êáé... ìåìøéìïéñßåò áðïôåëïýí ðüíôá ôá üñéá ìýóá óôá ï- ðïßá êéíïýíôáé üëïé ïé ðñïâëçìáôéóìïß êáé ïé äéüëïãïé ãýñù áðü ôï óçìáíôéêü áõôü æþôçìá. Σ ε αυτό το πλαίσιο, για μία ακόμα χρονιά, παρατηρούμε την πρόθεση του εφοπλισμού για την άμεση κοινωνική παρακίνηση, με σκοπό την αύξηση του νεανικού ενδιαφέροντος για το ναυτικό επάγγελμα. Επιπλέον, όμως, παρατηρούμε την πλήρη αδιαφορία (ίσως και ραθυμία) τόσο της πολιτικής όσο και της διοικητικής ηγεσίας του ΥΕΝΑΝΠ καθώς και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσον αφορά την προσέλκυση. Επιπροσθέτως, μάλιστα, διακρίνουμε ότι πλην των μεμονωμένων πολιτικών κινήσεων στο ζήτημα της προσέλκυσης, που προέρχονται κυρίως από την ΕΕΕ και το ΝΕΕ, οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) ναυτεργατικοί και εφοπλιστικοί παράγοντες και ενώσεις δεν έχουν σαφώς τοποθετηθεί με έμπρακτα μέτρα και τακτικές στο θέμα αυτό. Το ζήτημα της προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό επάγγελμα, πάντως, δεν είναι παρά μια μεμονωμένη πτυχή (ή αποτέλεσμα) μια γενικότερης, «γκρίζας» σελίδας, που ονομάζεται δημόσια εικόνα της ναυτιλίας. Ανήκει μάλιστα σε μια από τις πολλές παραγράφους της σελίδας αυτής, όπως οι σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης της ναυτικής οικογένειας με το γενικότερο κοινωνικό σύνολο, οι επαφές με τους αιρετούς και τη γενικότερη πολιτική οικογένεια εντός και εκτός των συνόρων μας, η συνδιαλλαγή με τα ΜΜΕ, η συνομιλία με τη νέα γενιά και τελικά η προσέλκυση (και η συγκράτηση) των νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Όλες αυτές οι παράμετροι συνθέτουν ένα κολάζ - ίσως και μια αλυσίδα- που αφορά άμεσα τη δημόσια εικόνα της ναυτιλίας. Μέχρι πρόσφατα, οι διοικήσεις και τα προεδρεία στην Ακτή Μιαούλη επέμεναν πως οι ενώσεις και οι ομοσπονδίες έχουν μια σταθερή θέση, ένα σαφές όραμα πάνω στη δημόσια εικόνα της ναυτιλίας. Εντούτοις, φαίνεται να ξεχνούν ότι ακόμα και η σύγχρονη τέχνη (είτε αυτή ονομάζεται κινηματογράφος, μουσική, ποίηση ή λογοτεχνία), ως σταθερός και σίγουρος καθρέφτης της κοινωνίας, ανέκαθεν στεκόταν αρνητική απέναντι στον εφοπλισμό και δυσοίωνη, αλλά και «θλιμμένη» απέναντι στον ναυτικό. Μετρήστε σε πόσες δεκάδες ελληνικές ταινίες, στο πέρασμα του χρόνου, ο Έλληνας εφοπλιστής παρουσιάζεται πάντα ως ο σκληροτράχηλος επιχειρηματίας, οι απόγονοί του ως αιθεροβάμονες και οι ναυτικοί μας μάλλον δυστυχείς και αδικημένοι. Μήπως ήρθε η ώρα μιας αυτοκριτικής για όσους στέκονται περήφανοι για τις έως τώρα προτροπές τους και γι' αυτούς που μιλούν για ένα επιτυχές «όραμα» στην Ακτή Μιαούλη; Πολλοί ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο όραμα ναυάγησε προ καιρού, αφού σύσσωμη πλέον η κοινή γνώμη αδιαφορεί ή μάλλον απαξιώνει τον πιο εύρωστο οικονομικό κλάδο της χώρας και κυρίως λοιδορεί τους πρωταγωνιστές της. Ας αναλογιστούν οι κύριοι: Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε 06

9

10 E D I T O R I A L Είναι εμφανές πως ούτε επιτυχημένο όραμα υπάρχει ούτε μια ξεκάθαρη στρατηγική για το «image» της ναυτιλίας έχει ποτέ μελετηθεί. Αντιθέτως, υπάρχει μόνο ένας βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός, ο οποίος ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του εκάστοτε υπουργού καθώς και κάθε αιρετού προέδρου ενός σωματείου ή ένωσης. Προσφάτως, είχα την ευκαιρία να μελετήσω το εξαιρετικό σύγγραμμα ενός διακεκριμένου Έλληνα καθηγητή, τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων του καθηγητή Βασίλη Παπαδάκη, το οποίο συνοψίζει όσα η ελληνική ναυτιλία αμελεί ή δεν γνωρίζει όσον αφορά τη δημόσια εικόνα της. Ο κ. Παπαδάκης ορίζει ως στρατηγική την κατεύθυνση και το εύρος δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης (ή ενός κλάδου) μακροπρόθεσμα, η οποία εξασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση (ή έναν κλάδο) μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στόχος είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών αλλά και στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μελών. Ο ορισμός ίσως είναι λίγο ακαδημαϊκός για τους έμπειρους πρωταγωνιστές της ναυτιλίας μας, αλλά α- ξίζει να τον μελετήσουμε κα να εντοπίσουμε κάποια σημεία του. Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κάποια μακροπρόθεσμη στρατηγική στο θέμα της δημόσιας εικόνας, του «image» της ναυτιλίας δηλαδή. Εντοπίζουμε μόνο βραχυπρόθεσμες τακτικές - πολιτικές, που καλύπτουν εποχικές επιδιώξεις ή ανάγκες, με αποτέλεσμα ένας ανταγωνιστικός κλάδος όπως η ναυτιλία να θεωρείται λιγότερο ενδιαφέρων σε σύγκριση με σχεδόν όλους τους άλλους. Τουρισμός, αερομεταφορές, περιβάλλον, εμπόριο φαίνεται να υστερούν σε οικονομική δύναμη, υπερτερούν όμως σε φήμη. Επιπλέον, είναι εμφανές πως πολλές σκουριασμένες ιδέες που επικρατούν στον Πειραιά δεν ανταποκρίνονται αλλά ούτε εξυπηρετούν τις ανάγκες των αγορών, οι σύμβουλοι - πρωταγωνιστές τους μάλλον δεν μελετούν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και κυρίως δεν συνοψίζουν τις προσδοκίες των Stakeholders. Eιδικά η τελευταία παράμετρος έχει ιδιαίτερη δυσκολία, αφού η πείρα μας αποδεικνύει ότι στο θέμα της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας δεν εντοπίζεται μια σαφής τοποθέτηση ή και προσδοκία από τον ίδιο τον κλάδο ως σύνολο. Η στρατηγική, λοιπόν, για έναν κλάδο είναι ό,τι η προσωπικότητα για έναν άνθρωπο. Η στρατηγική έπεται του οράματος αλλά προηγείται των πολιτικών και των τακτικών. Είναι η ραχοκοκαλιά για κάθε εμπνευσμένη και επιτυχή εκστρατεία. Ας μην ξεχνάμε ότι, όπως λέει στα αποφθέγματά του ο Κινέζος στρατηγός Σουν Τζου: «Εάν γνωρίζεις καλά τόσο τον εαυτό σου όσο και τον αντίπαλό σου, χίλιες νίκες θα είναι με το μέρος σου» Σε μια περίοδο τεράστιας επιβεβαιωμένης κρίσης, οπότε πολιτικοί, νομοθέτες και δικαστικοί στέκονται φιλύποπτα απέναντι στη ναυτιλία, οφείλουμε να επανατοποθετηθούμε στο θέμα αυτό. Να μελετήσουμε εκ βαθέων τις δυσκολίες του ίδιου μας του εαυτού, να σταματήσουμε να κατασκευάζουμε (και να εξοστρακίζουμε) φαντάσματα και να αναζητούμε συμμάχους και υποστηρικτές. Η ναυτιλία απαιτεί έμπειρους στρατηγούς με όραμα και έμπνευση, καθώς και αξιωματικούς με γνώση και υπομονή. Οι εποχές άλλαξαν συθέμελα την κοινωνική τοποθέτηση απέναντι στην κάθε βιομηχανία και εμείς φαίνεται ότι μάλλον μείναμε αγκυλωμένοι στο παρελθόν μας, κλειστοφοβικοί και απομονωμένοι σαν τα πλοία μας. Η ναυτιλιακή οικογένεια μήπως τελικά οφείλει να μελετήσει τα σημάδια μιας ψυχοπαθολογίας που μαρτυρεί τα πρόθυρα της κατάρρευσης, ειδικά ως προς τη δημόσια εικόνα της. Μήπως τελικά η ναυτιλιακή μας οικογένεια εμφανίζει κάποια από τα σημάδια που επισημαίνονται στη συνέχεια; Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι παθολογίες αυτές χαρακτηρίζονται από μια μεταξύ τους εναλλαγή, η οποία συνεχίζεται επί μακρόν και ακολουθεί ένα φαύλο κύκλο (κεφάλαιο 7.3.4). Το γνωστό ως σπιράλ θανάτου έχει τις ακόλουθες συνιστώσες: - μυστικοπάθεια - απομόνωση - άρνηση - κατηγορίες - απαξιωτική συμπεριφορά - αποφυγή - προστασία κεκτημένων - παθητικότητα - ανικανότητα. Σύμφωνα με τους μελετητές μόνον ένας εμπνευσμένος και ικανός ηγέτης μπορεί να απεγκλωβίσει μια ε- πιχείρηση (και έναν κλάδο) από αυτόν το φαύλο κύκλο, αφού όμως αντιμετωπίσει ξεχωριστά και ξεκάθαρα κάθε μία από τις παραπάνω παραμέτρους. Χρειαζόμαστε λοιπόν, τώρα όσο ποτέ, ικανούς και άξιους ηγέτες τόσο στο ΥΕΝΑΝΠ όσο και σε όλες τις ενώσεις και ομοσπονδίες. Ηγέτες, που θα μπορούν να δρουν συλλεκτικά, εντοπίζοντας και προσδιορίζοντας ένα κοινό όραμα (επιτέλους) και μια σαφή στρατηγική. Και όπως αναφέρει ο πατριάρχης της στρατηγικής Σουν Τζου: «Εάν οι εντολές του στρατηγού δεν είναι ξεκάθαρες και σαφείς, και εάν επίσης δεν είναι εύκολα αντιληπτές, τότε υπαίτιος είναι μόνο ο στρατηγός. Εάν όμως οι εντολές είναι ξεκάθαρες και οι στρατιώτες δεν υπακούν, τότε οι τελευταίοι μόνο θα είναι υπαίτιοι». Ειδικά για την Ακτή Μιαούλη, το παραπάνω απόφθεγμα έχει σαφές νόημα (και υπονοούμενο). Ηλίας Μπίσιας *Το βιβλίο «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ιεθνής Εμπειρία» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπένου και αποτελεί ένα εξαιρετικό σύγγραμμα όχι μόνο για σπουδαστές αλλά (κυρίως) για έμπειρους managers (και συμβούλους), που οφείλουν να ακολουθούν την παγκόσμια γνώση και έρευνα στο συγκεκριμένο, πολύτιμο γνωστικό αντικείμενο. Ευελπιστώ οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ να το μελετήσουν και να το εφαρμόσουν, εμπνευσμένα, στο όραμά τους για το σύγχρονο image του κλάδου αλλά, γιατί όχι, και στην επιχειρηματική καθημερινότητά τους. Ευχαριστώ τους φίλους και συνεργάτες καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Νικήτα Νικητάκο, Μαρία Λεκάκου και Θάνο Πάλλη για την παρότρυνσή τους να μελετήσω, αλλά και να κατανοήσω τόσο το συγκεκριμένο σύγγραμμα όσο και την «Τέχνη του Πολέμου» του στρατηγού Σουν Τζου. 08

11

12 Οι άνθρωποί μας στις Βρυξέλλες Ποιοι είναι οι νέοι Έλληνες ευρωβουλευτές αρμόδιοι για θέματα ναυτιλιακών μεταφορών Τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως όλα τα εθνικά κοινοβούλια, αποτελείται από επιτροπές κα υποεπιτροπές. Ειδικά στην πολιτική των μεταφορών, οι ευρωβουλευτές έχουν εξαιρετικές αρμοδιότητες αφού το Ε.Κ. μπορεί να συναποφασίζει ή να απορρίπτει τις προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών. Ο δίαυλος επικοινωνίας μαζί τους είναι λοιπόν όχι απλά σημαντικός αλλά απαραίτητος, διότι από αυτούς τους συγκεκριμένους αιρετούς εξαρτάται το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Oι νέοι Έλληνες ευρωβουλευτές, αρμόδιοι για θέματα που άπτονται των ναυτιλιακών μεταφορών, συμμετέχουν σε ξεχωριστές ειδικές επιτροπές, με διαφορετικούς προσανατολισμούς. Εκτός από την επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ξεχωρίζουμε τις επιτροπές Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Αλιείας αλλά και την επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Aξίζει επίσης να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά δύο Έλληνες πολιτικοί κατέχουν τόσο υψηλές θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο: η κυρία Κράτσα εξελέγη β' αντιπρόεδρος και ο κ. Λαμπριανίδης γ' αντιπρόεδρος. Τα ελληνικά μέλη των παραπάνω επιτροπών είναι τα ακόλουθα. 10 *Τις διευθύνσεις επικοινωνίας των ευρωβουλευτών αλλά και επίκαιρες ειδήσεις τους μπορείτε να τις αναγνώσετε στο

13 Θεόδωρος Σκυλακάκης (Ν..) Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος Γ εννήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (MBA) από το City University του Λονδίνου και Diploma από την British Market Research Society στην Έρευνα Αγοράς. Το 1989 υπηρέτησε ως σύμβουλος του πρωθυπουργού Τζ. Τζαννετάκη και από το 1989 έως το 1990 σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Αμύνης. Από το 1990 έως το 1993 διετέλεσε σύμβουλος του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και προϊστάμενος του Γραφείου Σχεδιασμού & Επικοινωνίας του πρωθυπουργού. Από το 1997 έως το 1998 υπήρξε μέλος της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας ημοκρατίας. ημοτικός σύμβουλος του ήμου Αθηναίων από το 2003 μέχρι το 2006 ενώ το 2003 έως το 2006 διετέλεσε αναπληρωτής δήμαρχος Αθηναίων, αντιδήμαρχος Οικονομικών, αντιδήμαρχος ημοτικής Αστυνομίας, πρόεδρος της ημαρχιακής Επιτροπής και υπεύθυνος αντιδήμαρχος για το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ» του ήμου Αθηναίων. Την περίοδο , ήταν υπεύθυνος για την προετοιμασία του ήμου Αθηναίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στη διάρκεια των οποίων είχε οριστεί αναπληρωτής City Manager. ιετέλεσε γενικός γραμματέας ιεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο υπουργείο Εξωτερικών καθώς και ειδικός εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για θέματα ιανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Κρίτων Αρσένης (ΠΑΣΟΚ) Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Επιτροπής Αλιείας Ε ίναι χωροτάκτης και οικονομολόγος. Γεννήθηκε το 1977 και έχει μεταπτυχιακό στη ιεθνή Ανάπτυξη από τη Σχολή Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι του Χάρβαρντ. Σχεδίασε το πρόγραμμα «Αειφόρο Αιγαίο» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το οποίο αποτελεί μια εκστρατεία για την ανάδειξη της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Αιγαίο. Είναι μέλος στο Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μιλάει αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και έχει σπουδάσει ιταλικά και κέτσουα (κύρια διάλεκτος των Άνδεων). Ο κ. Αρσένης είναι επίσης τακτικό μέλος και στην Επιτροπή Αλιείας. Ιωάννης Τσουκαλάς (Ν..) Μέλος Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και Επιτροπής Αλιείας Σ πούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από το οποίο έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει στο παρελθόν διατελέσει γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας. Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκριτα περιοδικά, μονογραφίες και διδακτικά συγγράμματα. 11

14 Άννυ Ποδηματά (ΠΑΣΟΚ), Αντιπρόεδρος Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και Αναπληρωματικό Μέλος στην Επιτροπή ιεθνούς Εμπορίου Σ πούδασε Γαλλική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική σταδιοδρομία της από την εφημερίδα «Η Αυγή». Το 1987 εντάσσεται στην πρώτη δημοσιογραφική ομάδα που ιδρύει τον Αθήνα 9,84 και παράλληλα εργάζεται στο «Βήμα της Κυριακής». Από το 1990 έως το 1994 εργάστηκε στο Παρίσι ως ανταποκρίτρια του ΑΠΕ και της ΕΤ1. Από το 1995 έως το 1997 εργάστηκε ως διπλωματική συντάκτις στο «Βήμα» και στο «Βήμα της Κυριακής». Το 2000 τής απονεμήθηκε το Βραβείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας από την Ένωση ημοσιογράφων Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων της Τουρκίας για τη συμβολή της στην προσέγγιση μεταξύ των δυο χωρών. Το βραβείο επιδόθηκε σε ειδική τελετή στην Άγκυρα από τους τότε υπουργούς Εξωτερικών των δυο χωρών, Γεώργιο Παπανδρέου και Ισμαήλ Τζεμ. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Νίκη Τζαβέλλα (ΛΑΟΣ), Μέλος Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Μεταφορών Η κ. Τζαβέλλα είναι οικονομολόγος. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Λιντς του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Πανεπιστήμιο Howard των ΗΠΑ, απ' όπου και αποφοίτησε με τιμητικές διακρίσεις. Μετεκπαιδεύτηκε με υποτροφίες σε Αγγλία, Βέλγιο και Γερμανία. ιετέλεσε βουλευτής Επικρατείας της Ν.., καθώς και διοικήτρια του ΟΑΕ! Επίσης, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Λάτση, αντιπρόεδρος της εταιρείας Intracom και αντιπρόεδρος της «ΟΕΟΑ Αθήνα 2004». Είναι αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κόκκαλη με τομέα ευθύνης την Οικονομική Ανάπτυξη και την Ασφάλεια στην ΝΑ Ευρώπη. Είναι επίτιμο μέλος του ιεθνούς Αραβικού Συνδέσμου Γυναικών, μέλος του Συμβουλίου του πρύτανη του Kennedy School του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Σήμερα εργάζεται ως εντεταλμένη σύμβουλος ιεθνούς Ανάπτυξης στον όμιλο του ΑΝΤ1. Γνωρίζει αγγλικά και ισπανικά. Γεώργιος Κουμουτσάκος (Ν..), Μέλος Επιτροπής Μεταφορών και Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ιπλωμάτης και πρόσφατα εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών. Κάτοχος μεταπτυχιακού σε θέματα ιπλωματίας, Στρατηγικής και Άμυνας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και ιεθνούς Πολιτικής από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, απ' όπου αποφοίτησε με την ανώτατη διάκριση, ο κ. Κουμουτσάκος έχει υπηρετήσει στο διπλωματικό γραφείο του Προέδρου της ημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου και στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη υτικοευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαριλένα Κοππά (ΠΑΣΟΚ), Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Μεταφορών, Μέλος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Γ εννήθηκε στην Αθήνα την 1η Μαρτίου Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Paris X Nanterre. Είναι διδάκτωρ Συγκριτικής Πολιτικής του Paris X Nanterre και επίκουρη καθηγήτρια Βαλκανικής Πολιτικής στο τμήμα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μέλος του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το ιετέλεσε τακτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, από το 2003 μέχρι το 2007, ενώ από τον Ιανουάριο 2008 ορίσθηκε αναπληρωματικό μέλος του. Είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τον Οκτώβριο 2007 και αντιπρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε.Ε.-Τουρκίας. 12

15

16 Γεώργιος Τούσσας (ΚΚΕ), Μέλος Επιτροπής Μεταφορών Γ εννήθηκε το 1954 στην Κοιλάδα Αργολίδας. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ναυτεργάτης, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ από το 1997 έως το 2004, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ από το 1999 έως το Υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των εργαζομένων μέσα από τις γραμμές των ναυτεργατών και του ΠΑΜΕ, καθώς και στο Ευρωκοινοβούλιο ως ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Γεώργιος Σταυρακάκης (ΠΑΣΟΚ), Αντιπρόεδρος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ο Γεώργιος Σταυρακάκης γεννήθηκε στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Είναι πτυχιούχος φυσικός και διδάκτωρ σεισμολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και στην Ιαπωνία. ιετέλεσε ερευνητής και στη συνέχεια, επί δεκαετία, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με πλούσια ερευνητική εμπειρία στο χώρο των γεωεπιστημών. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει μεγάλα ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει προωθήσει σημαντικές συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών ευρωπαϊκών ινστιτούτων, σε θέματα γεωδυναμικής έρευνας. Έχει πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση. Μιχαήλ Τρεμόπουλος (Οικολόγοι Πράσινοι), Αντιπρόεδρος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αναπληρωματικό Μέλος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ημοσιογράφος, συγγραφέας, νομικός, με μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Οικολογία. Γεννήθηκε στις Σέρρες. Εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά το Ιδρυτικό μέλος των Οικολόγων Πρασίνων, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου, επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου και το Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και πρόεδρος της Ένωσης για την Ποιότητα της Ζωής, της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων, του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, οικολογίας και μη βίας «Αντιγόνη» και ενεργό μέλος στο καταναλωτικό κίνημα, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στο αντιρατσιστικό κίνημα. 14 Αθανάσιος Παφίλης (ΚΚΕ), Μέλος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Γ εννήθηκε το 1954 στο Πίτσιο Φθιώτιδας. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ από το 1991, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, μέλος της ΚΝΕ και της ΑΝΤΙ - ΕΦΕΕ από τη δικτατορία, βουλευτής Φθιώτιδας στην περίοδο '89 - '93. Έχει διατελέσει νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Επιτροπής για τη ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη και γενικός γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης.

17

18

19

20 ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ 18 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Ευθύμιου Μητρόπουλου Γενικού Γραμματέα του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) Η προσωπικότητα του κ. Ευθύμιου Μητρόπουλου στην παγκόσμια ναυτιλία είναι καθοριστική και καταλυτική, όπως και η συνεισφορά του στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στη διάρκεια της πρώτης αλλά και της δεύτερης θητείας του από τη θέση του γενικού γραμματέα του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αποδεικνύει τη δέσμευσή του για πρόοδο, ανάπτυξη, καινοτομία. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Μητρόπουλος στοχεύει σε καίριες επισημάνσεις για τα τρέχοντα θέματα. Αναφέρεται στους βασικότερους άξονες και στόχους που περιλαμβάνει η ατζέντα του Οργανισμού, τοποθετείται στο καυτό θέμα των σχέσεων της Ε.Ε. με τον ΙΜΟ, αναλύει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σοβαρό θέμα της πειρατείας στα ανοιχτά της Σομαλίας και επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και τη διατήρηση της απασχόλησής τους. O ΙΜΟ νομοθετεί και η Ευρώπη (όπως και ο υπόλοιπος κόσμος) εφαρμόζει όσα νομοθετεί ο ΙΜΟ Πρόσφατα, κάνατε κάποιες σημαντικές συζητήσεις με τον υπουργό Μεταφορών της Νιγηρίας πάνω στο θέμα της πειρατείας στη υτική Αφρική. Πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι συζητήσεις για τον ΙΜΟ και ποια ουσιαστικά αποτελέσματα αναμένονται από έναν τέτοιο διάλογο; Ανησυχώ ιδιαίτερα με τη δυσάρεστη προοπτική ότι το πρόβλημα της πειρατείας στις ακτές της Σομαλίας ενδεχομένως να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της αφρικανικής ηπείρου. Το διεθνές αυτό πρόβλημα έχει, για παράδειγμα, πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στον Κόλπο της Γουινέας, για διαφορετικούς όμως λόγους, και με δεδομένα εντελώς διαφορετικά απ' όσα επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Κέρας της Αφρικής. Προσκάλεσα τη νιγηριανή κυβέρνηση μέσω του υπουργού Μεταφορών, Ιμπραχίμ Μπίο, να παρέμβει ώστε να βοηθήσει στη μείωση των περιστατικών πειρατείας στο έλτα του Νίγηρα και στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισα την ανάγκη να ληφθούν μέτρα επειγόντως, ώστε η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα να πεισθεί ότι η Νιγηρία είναι διατεθειμένη όχι μόνο να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην επίλυση του σοβαρού προβλήματος που πρόσφατα παρουσιάζει έξαρση αντί της αναμενόμενης ύφεσης, αλλά και αποφασισμένη να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Ο υπουργός Μπίο έδειξε να συμμερίζεται τις ανησυχίες μου, υπεσχέθη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και να ενημερώσει σχετικά τον Νιγηριανό πρόεδρο. Με πληροφόρησε ότι, σαν μια πρώτη προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η κυβέρνηση είχε ήδη δημιουργήσει ένα ειδικό υπουργείο -το υπουργείο του έλτα του πο-

21 ταμού Νίγηρα- με πλήρη δικαιοδοσία να αντιμετωπίζει περιπτώσεις ανάγκης, μεταξύ των οποίων είναι και τα προβλήματα της πειρατείας και των ένοπλων εξεγέρσεων στα νότια διαμερίσματα της χώρας. Μου υπενθύμισε πως, μόλις το 2008, η Νιγηρία είχε οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο με θέμα την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία εναντίον πλοίων που βρίσκονται στο έλτα του ποταμού Νίγηρα. Το σχέδιο δράσης που είχε συμφωνηθεί στη διάσκεψη εκείνη, είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Η πειρατεία έχει καταστεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που επηρεάζει το θαλάσσιο εμπόριο και τη ναυτιλία διεθνώς, και ο ΙΜΟ κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να το αντιμετωπίσει. Η βοήθεια και υποστήριξη που μπορούν να παράσχουν στην καταπολέμησή του όλα τα κράτη-μέλη της παγκόσμιας κοινότητας θα είναι καθοριστική. Τον Ιούνιο εξελέγησαν τα νέα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και το Σεπτέμβριο μια καινούργια Επιτροπή θα οριστεί στις Βρυξέλλες. Ποιες σκέψεις, προσδοκίες και οράματα σε σχέση με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής θα θέλατε να μοιράζεστε με τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια; Ελπίζω να μοιραζόμαστε, όπως συνέβη και στο πα- ρελθόν -με καλά αποτελέσματα, οφείλω να ομολογήσω, και για τις δύο πλευρές- όλους τους κοινούς στόχους μέσα στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης των επιπέδων ναυτικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος από ναυτιλιακές δραστηριότητες πάνω στη βάση: ο ΙΜΟ νομοθετεί και η Ευρώπη (όπως και ο υπόλοιπος κόσμος) εφαρμόζει όσα νομοθετεί ο ΙΜΟ. Ελπίζω ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς (η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο) θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες του ΙΜΟ να υιοθετεί μέτρα παγκόσμιας εφαρμογής, μια και η ίδια η φύση της ναυτιλίας δεν προσφέρεται για μονομερείς και μεμονωμένες, εθνικές ή περιφερειακές, λύσεις και μέτρα. Ελπίζω επίσης ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στο έργο του ΙΜΟ, ό- που ανέκαθεν διακρίνονταν για την εποικοδομητική συμβολή τους προσφέροντας, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, θετικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα της εκάστοτε ατζέντας του Οργανισμού. Πόσο ικανοποιημένος είστε με τη συνεργασία του ΝΟ και της Ε.Ε. τα πέντε τελευταία χρόνια, με πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον κ. Μπαρόζο; Πάντα είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θετικές, εποικοδομητικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, τόσο σε θεσμικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, ιδιαίτερα επί της επιτροπείας τoυ Ζακ Μπαρό. Τόσο στην εποχή του όσο και πριν, επί των ημερών της Λογιόλα ντε Παλάθιο, διατηρούσαμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και πάντα βρίσκαμε ευκαιρίες για να ανταλλάξουμε απόψεις και να εξηγήσουμε τις αμοιβαίες θέσεις μας πάνω σε σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα. Ο κύριος Μπαρόζο έχει κατ' ε- πανάληψιν εκφραστεί υπέρ της ανάγκης προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και της προστασίας του περιβάλλοντος από ναυτιλιακές δραστηριότητες. Η Ε.Ε. έχει υποστηρίξει (οικονομικά και άλλως πως) πολλά προγράμματα τεχνικής συνεργασίας υπό την αιγίδα του ΙΜΟ - κάτι που εκτιμώ όλως ιδιαιτέρως. Για παράδειγμα, η Ε.Ε. συγχρηματοδότησε το SAFEMED, ένα περιφερειακό πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή από το REMPEC, το Περιφερειακό Κέντρο ράσης για Επείγοντα Περιστατικά Θαλάσσιας Ρύπανσης που λειτουργεί συνεργασιακά μεταξύ ΙΜΟ και UNEP με έδρα τη Μάλτα. Στο πρόγραμμα μετείχαν δέκα μεσογειακές χώρες, ενδιαφερόμενες να α- ναπτύξουν συνεργασία μεταξύ τους στους τομείς της ναυτικής ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ποιες οι απόψεις σας για το καινούργιο πακέτο για τη ναυτιλία (Erika III), που πρόσφατα υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο; 19

22 ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ μόνο θα έχουν πλήρως αναλυθεί και κατανοηθεί από όλους, αλλά και τη σχεδίαση μέτρων που θα είναι ευρέως αποδεκτά, εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά. Θεωρώ ότι, σε μεγάλο βαθμό, οι μέχρι τούδε προσπάθειες του ΙΜΟ αποδεικνύουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο στην αναζήτηση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στις θέσεις των δύο ομάδων προσέγγισης του θέματος. 20 Ç Å.Å. Ý åé õðïóôçñßîåé (ïéêïíïìéêü êáé Üëëùò ðùò) ðïëëü ðñïãñüììáôá ôå íéêþò óõíåñãáóßáò õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÉÌÏ - êüôé ðïõ åêôéìþ üëùò éäéáéôýñùò. Αν και δεν θα ήθελα να σχολιάσω συγκεκριμένες λεπτομέρειες, σε γενικές γραμμές υποστηρίζω τους στόχους του πακέτου, όπως υποστηρίζω και κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θεωρώ θετική προσφορά οποιαδήποτε κίνηση που αποβλέπει στην ανάσχεση ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και πρακτικών που δεν τηρούν τους διεθνώς αποφασισμένους κανόνες του ΙΜΟ και, προς μια τέτοια κατεύθυνση, οποιαδήποτε πρωτοβουλία συνάδει με τις πολιτικές και τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού με βρίσκει σύμφωνο και συμπαραστάτη. Μετά τις πρόσφατες συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας πάνω στο θέμα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πόσο γρήγορη και αποτελεσματική είναι η πρόοδος των εργασιών στα διπλωματικά και νομικά κανάλια του Οργανισμού σας; Από το 2005, που εκπονήσαμε ένα περιεκτικό και λεπτομερές σχέδιο δράσης, έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι. Η δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τα πλοία έλαβε χώρα το Μάρτιο 2009 και συμφώνησε σειρά μέτρων για τη βελτίωση της λεγόμενης «ενεργειακής αποτελεσματικότητας» για περαιτέρω μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία - παρ' ότι η τελευταία «ενέχεται» για ποσοστό μόνο 2,7% του παγκόσμιου συνόλου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος. Η Ομάδα Εργασίας συζήτησε πάνω από 200 τοποθετήσεις πάνω στο θέμα από χώρες και οργανισμούς απ' όλο τον κόσμο. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν κυρίως γύρω από τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα, που θα μείωναν τις περί ων ο λόγος εκπομπές από τα πλοία. Το τρίτο θέμα του σχεδίου δράσης, που άπτεται οικονομικών πλευρών, συζητήθηκε στις αρχές Ιουλίου στο πλαίσιο της 59ης συνόδου της Επιτροπής του ΙΜΟ για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και θα επανασυζητηθεί στις προγραμματισμένες για του χρόνου δύο συνόδους της Επιτροπής. Όλες αυτές οι συντονισμένες και πολυεπίπεδες προσπάθειες αναμένονται να καταλήξουν στην κατάρτιση ενός συνολικού πακέτου τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων, τα οποία και έχω εξουσιοδοτηθεί να καταθέσω στη ιάσκεψη για τις Κλιματικές Αλλαγές, την οποία έχουν συγκαλέσει τα Ηνωμένα Έθνη τον ερχόμενο εκέμβριο στην Κοπεγχάγη, όπου και θα συζητηθεί η διάδοχος κατάσταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος σε ό,τι αφορά την ταχύτητα της προόδου των εργασιών του ΙΜΟ, δεν εκπλήσσομαι με οποιαδήποτε ασυμφωνία ήθελε παρατηρηθεί μεταξύ αυτών που επιδιώκουν γρήγορες αποφάσεις και εφαρμογή και αυτών που προτιμούν μια πιο προσεκτική προσέγγιση που ενδεχομένως να απαιτήσει περισσότερο χρόνο για καλύτερα αποτελέσματα. Οι ανήκοντες στη δεύτερη κατηγορία πιστεύουν πως με μια πιο ενδελεχή και σε βάθος θεώρηση των υπό κυοφορία μέτρων και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και στην οικονομία των πλοίων και θαλάσσιων μεταφορών θα διασφαλίσουν την εφαρμογή λύσεων, που όχι Ποια υπήρξε η αφορμή για την πρωτοβουλία Go to Sea!, η οποία ξεκίνησε κι οργανώθηκε από τον ΙΜΟ. Θα μιλήσω πρώτα απ' όλα για το γενικότερο πλαίσιο της εκστρατείας που ονομάσαμε Go to Sea!. Σκοπός είναι να προσελκύσει τους νέους στη θάλασσα. Εδώ και αρκετά χρόνια παρατηρείται, δυστυχώς, μεγάλη έλλειψη σε ναυτικούς, ειδικά σε αξιωματικούς, σε παγκόσμια κλίμακα. Το πρόβλημα καθίσταται οξύτερο από δημογραφική άποψη, δεδομένου ότι ο μέσος όρος ηλικίας των εν ενεργεία ναυτικών ολοένα και αυξάνεται. Τα σύγχρονα πλοία αντιπροσωπεύουν οικονομικές μονάδες πολύ υψηλής ποιότητας και αξίας. Πρέπει, κατά συνέπεια, να τα εμπιστευόμαστε σε επαγγελματίες ανάλογης κατάρτισης και υψηλών προσόντων. Προς μια τέτοια κατεύθυνση κινείται η διεθνής ναυτιλία, η οποία και βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση στελεχών ποιότητας, τα οποία θα κατέχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις σε συνδυασμό με ικανοποιητικά managerial skills. Γι' αυτό και το επάγγελμα του ναυτικού θα πρέπει να θεωρείται μια εξαιρετικά καλή σταδιοδρομία, για άριστους όμως επαγγελματίες. Από την άλλη πλευρά, για να προσελκύσουμε στη θάλασσα στελέχη τέτοιων υψηλών απαιτήσεων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι συνθήκες εργασίας τους είναι συγκρίσιμες με αυτές σε άλλους χώρους και τομείς, ιδιαίτερα της ξηράς. Ποιες είναι οι στρατηγικές και οι μέθοδοι που πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να αναπτυχθούν από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, έτσι ώστε να αποδώσουν καλύτερα αποτελέσματα τέτοιου είδους διαφημιστικές εκστρατείες;

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ένα καλύτερο µέλλον Δικαιούµαι µία παιδεία, εφόδιο ζωής Ψάχνω για δουλειά µε βάση το βιογραφικό µου και όχι τις γνωριµίες Επιθυµώ ευκαιρίες, στήριξη και υγιή ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ» ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ» ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25 Περιεχόμενα Πρόλογος................................................... 23 Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση.................................. 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................. 27 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1 Η Ελληνική αγορά εμπορίας Πετρελαιοειδών Στην αγορά λειτουργούν: 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Υπουργέ Κυρίες και Κύριοι Προσκεκλημένοι Αγαπητοί Συνάδελφοι της Ενεργειακής μας Κοινότητας

Κυρία Υπουργέ Κυρίες και Κύριοι Προσκεκλημένοι Αγαπητοί Συνάδελφοι της Ενεργειακής μας Κοινότητας 1 ΙΕΝΕ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Αμφιθέατρο Ευγενιδίου 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρία Υπουργέ Κυρίες και Κύριοι Προσκεκλημένοι Αγαπητοί Συνάδελφοι της Ενεργειακής μας Κοινότητας Αποτελεί εξαιρετική τιμή και χαρά για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 Προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη Κοινοποίηση: Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΕΝ 26.2.2013 Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση με την ευχή το 2013 να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ. : 10181 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015 ΑΘΗΝΑ 26 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

25 IOYNIOY 2015. 16:00-21:00

25 IOYNIOY 2015. 16:00-21:00 Γνωρίστε και αξιοποιήστε την τέχνη της διαπραγμάτευσης στην προσπάθεια να χτίσετε μία αμοιβαία ωφέλιμη σχέση με τους πελάτες σας, μέσα από την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και τελικά, την ικανοποίηση. 25

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Χάουσμαν: Η λύση βρίσκεται στις εξαγωγές Κέρδος online 10/6/2011 15:26 http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1511781&nt=103 Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά θα επέλυε τυχόν έξοδος της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Γράφει η Ευσταθία Χρυσοβέργη, Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 Το epixeiro.gr εξασφάλισε μια επίσκεψη στα γραφεία ενός από τους καίριους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αμφιθέατρο της. Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. www.palladianconferences.gr

Αμφιθέατρο της. Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. www.palladianconferences.gr Athens Women Forum 2015 η palladian communications specialists διοργανώνει το athens women forum 2015, με σκοπό τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου και διαβούλευσης, με επίκεντρο τη

Διαβάστε περισσότερα