1. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ"

Transcript

1 1. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Διαµεσολάβηση είναι ένας από τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, µεταξύ των οποίων τείνει να καταλάβει την πρώτη θέση συναγωνιζόµενη έντονα την Διαιτησία που µέχρι τώρα «κρατούσε τα σκήπτρα» αδιαµφισβήτητα. Συνηθίζοµε να λέµε ότι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών αναζητήθηκαν για πρώτη φορά στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής εδώ και περισσότερο από τριάντα έτη, µε έναυσµα τα Κινήµατα περί των Πολιτικών Δικαιωµάτων («Civil Rights Movements»), που εµφανίστηκαν και αυτά στις Η.Π.Α., κατά την δεκαετία του Τα ανωτέρω αληθεύουν καθότι αφορά τους νεώτερους χρόνους. Στην πραγµατικότητα, όµως, Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών (συµφιλίωση, συµβιβασµός, διαιτησία, διαµεσολάβηση) διατρέχουν την Ιστορία της Ανθρωπότητας από καταβολής της. Ας θυµηθούµε την Ελληνική Μυθολογία, συχνά Θεοί του Ολύµπου παρεµβαίνουν µε τη σοφία και τη συµβουλή τους και λειτουργούν ως καταλύτες στην επίλυση διαφορών µεταξύ κοινών θνητών και ηµίθεων. Ας θυµηθούµε, στις αρχέγονες κοινωνίες τον µάγο του χωριού που όλοι σεβόντουσαν, τιµούσαν, φοβόντουσαν και υπάκουαν λόγω των υπερφυσικών δυνάµεων που θεωρούσαν ότι είχε ελέω Θεώ. Σ αυτόν προσέτρεχαν για να λύσουν τις διαφορές τους και η «απόφαση του» ήταν δεσµευτική χωρίς καµία συζήτηση, η δε «ανυπακοή» σε αυτόν, δηλαδή η µη τήρηση ή µη εκτέλεση της συνεπαγόταν σοβαρότατες κυρώσεις για τον παραβάτη, που έφθαναν και µέχρι την θανάτωση του.

2 2 Στην Αγία Γραφή, αναφέρεται η πρώτη περίπτωση πραγµατική Διαιτησίας και ο πρώτος Διαιτητής. Πρόκειται για τον σοφό Βασιλέα Σολοµώντα, που «έλυσε» την διαφορά µεταξύ δύο γυναικών που διεκδικούσαν το ίδιο βρέφος. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Σολοµών είναι ένα τρανό παράδειγµα δεξιοτήτων Διαµεσολαβητού, πολύ περισσότερο πάρα Διαιτητού, διότι µε την τεχνική που εφάρµοσε έφερε στην επιφάνεια τα πραγµατικά κίνητρα των δύο γυναικών αποκάλυπται έτσι ποια από αυτές ενεργούσε από αγάπη και αποδίδοντας της το παιδί. Αλλά και στην Γαλλία του 13ου αιώνα, ο βασιλέας Λουδοβίκος ο Θ, ο µετέπειτα Άγιος Λουδοβίκος ήταν ο ανώτατος «δικαστής» για την επίλυση των διαφορών όσων πολιτών του προσέτρεχαν σε εκείνο τις ηµέρες της ακρόασης, που γινόταν κάτω από έναν µεγάλο πλάτανο. Ας πάµε τώρα στα ελληνικά δεδοµένα. Ο Σάστης όπως λεγόταν στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, δεν ήταν εκείνος ο «σοφός» στον οποίο όλοι είχαν εµπιστοσύνη και προσέτρεχαν για να τους βοηθήσει να λύσουν τις διαφορές τους, µε τρόπο φιλικό, δίκαιο, αµερόληπτο, εξισορροπητικό και επιτρέποντα να συνεχίσουν την ειρηνική συµβίωση τους µέσα στην συνήθως µικρή κοινωνία, της οποίας ήταν µέλη; Να λοιπόν, ο πρώτος Διαµεσολαβητής στους νεώτερους χρόνους, στην Ελλάδα! Αλλά και στο γραπτό Δίκαιο, οι διατάξεις 871 και 872 περί συµβιβασµού επέτρεπαν την λύση των διαφορών των συµβαλλόµενων, µε ή χωρίς την συνδροµή τρίτων. Ο συµβιβασµός προϋποθέτει κατ αρχήν υποχωρήσεις βέβαια, πράγµα που δεν είναι απαραίτητο να συµβεί στην επίλυση διαφορών µε Διαµεσολάβηση. Όπως και η επίλυση της διαφοράς µε Διαµεσολάβηση, έτσι και ο συµβιβασµός επιφέρει κατάργηση της δίκης. Όταν ο συµβιβασµός γίνεται µετά την έναρξη της εκκρεµοδικίας κατ αριθµό 293 Κ. Πλ. Δικ. γίνεται µε δήλωση ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Εντεταγµένου Δικαστή ή ενώπιον Συµβολαιογράφου. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, καταχωρείται στα Πρακτικά του Δικαστηρίου η του Εντεταλµένου Δικαστή (όπου υπάρχει), τα οποία αποτελούν τίτλο εκτελεστό σύµφωνα προς το άρθρο 904 παρ. 2 (γ). Όταν ο συµβιβασµός καταχωρείται σε συµβολαιογραφικό έγγραφο, αυτό καθίσταται εκτελεστό εφ όσον οι συµβαλλόµενοι κηρύττουν την εκτελεστηκότητα του. Η σύνταξη, όµως, συµβολαιογραφικού εγγράφου για την κατάρτιση συµβιβασµού

3 3 συνεπάγεται µεγάλες δαπάνες, που είναι ένα από τα βασικότερα «µειονεκτήµατα» του έξω δικαστικού συµβιβασµού σε σύγκριση µε το συµφωνητικό, που προκύπτει από διαδικασία Διαµεσολάβησης, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό εκ Νόµου. Αντιθέτως ο συµβιβασµός που γίνεται εκτός Δικαστηρίου είτε έχει αρχίσει η εκκρεµοδικία είτε όχι για να καταστεί τίτλος εκτελεστός πρέπει να περιβληθεί τον συµβολαιογραφικό, από (αριθµ.904 παρ.2/6) ο οποίος, σε περίπτωση, που έχει αρχίσει εκκρεµοδικία µπορεί να παρακαµφθεί και να αποφευχθεί έτσι η υψηλή δαπάνη, εάν τα µέρη εµφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου όπου εκκρεµεί η υπόθεση τους και να υποβάλουν προς επικύρωση το έγγραφο του συµβιβασµού και προβαίνοντας στις σχετικές δηλώσεις κατά τα ανωτέρω, Εάν όµως, η εκκρεµόδικία, τότε µόνον εάν ο συµβιβασµός περιβληθεί τον συµβολαιογραφικό τύπο µπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός. Ας αναφέροµε την σηµαντικότατη και εντελώς παραγκωνισµένη διαδικασία του άρθρου 209 του κπολδικ, όπου ο Ειρηνοδίκης µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, κάνει απόπειρα επίλυσης της διαφοράς τους, είτε έχει ήδη ασκηθεί αγωγή είτε όχι αλλά και ανεξάρτητα εάν η συγκεκριµένη διαφορά είναι ή όχι καθ ύλην αρµοδιότητα του. Η απόπειρα αυτή γίνεται εκτός συνεδριάσεως του Δικαστηρίου και στο πέρας αυτής και στο πέρας αυτής συντάσσεται πρακτικό επιτυχίας ή αποτυχίας. Η διαδικασία αυτή διαφέρει από την Διαµεσολάβηση στο µέτρο που Ειρηνοδίκης δεν επιλέγεται από τα µέρη, όπως συµβαίνει στην διαδικασία της Διαµεσολάβησης, αλλά µοιάζει µε αυτή στο µέτρο που η λύση της διαφοράς εξευρίσκεται από τα µέρη µε την βοήθεια του Ειρηνοδίκη, ο οποίος δεν δικάζει, δικαιούται όµως να εξετάσει µάρτυρες, ενώ ο Διαµεσολαβητής όχι. Απόπειρα συµβιβασµού προβλέπεται από διάφορα άρθρα του κπολδικ, ιδίως στις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591 και επ. του εν λόγω Κώδικα και δη στις εργατικές διαφορές και στις διαφορές που αφορούν την διατροφή και την επιµέλεια τέκνων κ.λ.π. διότι η απόπειρα αυτή γίνεται από τον Δικαστή, που δικάζει την υπόθεση και όχι από τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο που επιλέγουν τα µέρη, όπως συµβαίνει στην Διαµεσολάβηση και δεν είναι εκούσια όπως η Διαµεσολάβηση µε την έννοια ότι επιβάλει ο Νόµος (έστω και αν οι σχετικές

4 4 διατάξεις είναι ατελείς µε την έννοια ότι η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής από τον Δικαστή δεν συνεπάγεται απαράδεκτο ή ακυρότητα της διαδικασίας). Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς πρόβλεπε και το άρθρο 214 Α του ΚΠολΔικ και πριν την τροποποίηση του και µετά την τροποποίηση του µε τον Ν. 3994/2011, αλλά µόνον για τις διαφορές της καθ ύλην αρµοδιότητας του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Πριν από την τροποποίηση του άρθρου 214 Α, η προβλεπόµενη «φιλική επίλυση διαφοράς» διέφερε από την Διαµεσολάβηση, διότι στην σχετική διαδικασία δεν µετείχε υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο. Αυτό ήταν δυνατόν να συµβεί συνήθως όµως την διαδικασία διεξήγαν µόνον οι δικηγόροι των διαδικών, οι οποίοι αρνητικότατα διακείµενοι απέναντι σε αυτό το σχήµα σπάνια το εφάρµοζαν στην πράξη, αφού εµπόδιο για την πρόοδο της δίκης αποτελούσε µόνο η µη πρόσκληση του εναγόµενου να παραστεί στην απόπειρα συµβιβασµού, περί της οποίας ο δικηγόρος του ενάγοντος συνέτασσε Πρακτικό που υπέγραφε µόνος και αυτό ήταν αρκετό. Εάν γινόταν απόπειρα συµβιβασµού και κατέληγε σε συµβιβασµό, το σχετικό Πρακτικό, που συνέττασαν οι δικηγόροι των διαδίκων, µπορούσε να επικυρωθεί από Δικαστήριο εάν συνέτρεχαν οι προς τούτο προϋποθέσεις, µε αίτηµα έστω και ενός των διαδίκων. Κατά το στοιχείο αυτό, η διαδικασία παλαιού άρθρου 214 Α προσοµοίαζε µε εκείνη της Διαµεσολάβησης. Η απόπειρα συµβιβασµού που θεσπίζεται µε το τροποποιηµένο άρθρο 214 Α διαφέρει από την Διαµεσολάβηση και διότι δεν προβλέπεται υποχρεωτική διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας από τρίτο ανεξάρτητο κα αµερόληπτο πρόσωπο και διότι προϋποθέτει ότι έχει ασκηθεί ήδη αγωγή και διότι αφορά και επίλυση της διαφοράς µε συµβιβασµό, ενώ η επίλυση της διαφοράς µε διαµεσολάβηση δεν προϋποθέτει αναγκαστικά συµβιβασµό (υποχωρήσεις ενθεν και ενθέν) αφού η λύση µπορεί να είναι win-win (πολλές φορές η συµφωνία είναι δυνατή διότι τα συµφέροντα των µερών είναι διαφορετικά - πορτοκάλια). Ο µέχρι προ τίνος δηµοφιλέστερος και παλαιότερος στην σύγχρονη εποχή Εναλλακτικός Τρόπος Επίλυσης διαφορών ήταν η Διαιτησία, την οποία η Διαµεσολάβηση «πλησιάζει» σε δηµοτικότητα όλο και περισσότερο τα τελευταία έτη όπως εκτέθηκε.

5 5 Η διαιτησία διαφέρει από την Διαµεσολάβηση, ο Διαιτητής ή οι Διαιτητές επιλέγονται µεν από τους ενδιαφερόµενους, όµως δικάζουν και εκδίδεται σχετική απόφαση, που δεν είναι προϊόν της βούλησης των διαδίκων. Εξετάζονται δε και µάρτυρες, ενώ στη Διαµεσολάβηση όχι. Άλλος εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών είναι η επιδίκαση απαίτησης (adjudication), προβλέπεται κυρίως στα Αγγλοσαξονικά Δίκαια και συνίσταται στην υποβολή µιας διαφοράς, µε κοινή συµφωνία των µερών σε τρίτο ή τρίτους (adjudicators), οι οποίοι στο πέρας της διαδικασίας επιδικάζουν (ή απορρίπτουν) µία απαίτηση. Και στην διαδικασία αυτή η έκβαση εναπόκειται στους adjudicators και όχι στα µέρη. Άλλος- παλαιός, θα λέγαµε- Εναλλακτικός Τρόπος Επίλυσης Διαφορών είναι και η λεγόµενη conciliation (συµφιλίωση), που επίσης συναντάται κυρίως στο αγγλοσαξονικό Δίκαιο. Στην συµφιλίωση, οι αντίδικοι αναθέτουν σε τρίτο ή τρίτους της εµπιστοσύνης τους να προσπαθήσουν να τους συµφιλιώσουν. Η κυρίως διαφορά µε την Διαµεσολάβηση συνίσταται στο ότι, σε αντίθεση µε τον Διαµεσολαβητή, ο conciliator «συµφιλιωτής» µπορεί να υποδεικνύει, να προτείνει λύσεις και όχι απλά να καθοδηγεί τους ενδιαφερόµενους και να τους διευκολύνει στην εξεύρεση λύσης από εκείνους τους ίδιους. Η σηµαντικότερη από πρακτικής πλευράς διαφορά είναι ότι η συµφωνία, που προκύπτει ενδεχοµένως από την conciliaton δεν αποτελεί τίτλο εκτελεστό, σε αντίθεση µε την συµφωνία που προκύπτει από διαδικασία διαµεσολάβησης. Σηµαντική, είναι και η άλλη εξίσου θεσµοθετηµένη Δικαστική Διαµεσολάβηση, που προβλέπεται από το άρθρο 214Β του ΚΠλΔικ. Η Δικαστική Μεσολάβηση διαφέρει από την Διαµεσολάβηση του Ν. 3898/2010 διότι ο Δικαστικός Μεσολαβητής διορίζεται από τον Προϊστάµενο του Δικαστηρίου, στο οποίο υπηρετεί, ενώ τον Διαµεσολαβητή του Ν.3898/2010 επιλέγουν ελεύθεροι οι ενδιαφερόµενοι. Αφού λοιπόν, υπήρχαν και υπάρχουν τόσοι άλλοι Εναλλακτικοί σε σχέση µε την επίλυση των διαφορών διά της Δικαστικής Διαδικασίας Τρόποι Επίλυσης Διαφορών, γιατί η Διαµεσολάβηση προκάλεσε και προκαλεί αυτή την θύελλα αντιδράσεων, είτε υπέρ είτε κατά αυτής;

6 6 Κατά την άποψή µας, τα κύρια στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της Διαµεσολάβησης είναι ότι πρόκειται περί µιας νοµοθετικά διαρθρωµένης διαδικασίας, η οποία είναι εκούσια, εµπιστευτική και απόρρητη, ταχεία, όχι δαπανηρή και σηµαντικότερο στοιχείο η συµφωνία που προκύπτει από αυτήν είναι τίτλος εκτελεστός εκ του Νόµου. 2. Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΙΣΗΧΘΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3898/2010 ΣΕ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/52 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52 καθορίζει µε τις διατάξεις της το νοµικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να κινηθούν τα Κράτη Μέλη, είτε για να θεσµοθετήσουν εντός της Εθνικής Νοµοθεσίας καθενός τους την Διαµεσολάβηση ως εναλλακτικό τρόπο επίλυσης αστικών και εµπορικών διαφορών (εκεί όπου ο θεσµός αυτός δεν προβλεπόταν όταν εκδόθηκε η ως άνω Ευρωπαϊκή Οδηγία), είτε για να ευθυγραµµίσουν και να προσαρµόσουν εάν χρειάζεται ευθυγράµµιση ή προσαρµογή τις διατάξεις της Εθνικής Νοµοθεσίας τους περί Διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις προς τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, (εκεί όπου ο εναλλακτικός αυτός τρόπος επίλυσης διαφορών προβλεπόταν ήδη). Οι διατάξεις της πιο πάνω αναφερόµενης Ευρωπαϊκής Οδηγίας και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτή για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορούν την Διαµεσολάβηση σε διασυνοριακές αστικές και εµπορικές διαφορές, δηλαδή στις διαφορές εκείνες στις οποίες ένα τουλάχιστον από τα εµπλεκόµενα µέρη κατοικεί σε Κράτος Μέλος άλλο από εκείνο ή εκείνα όπου κατοικούν τα υπόλοιπα εµπλεκόµενα µέρη, χωρίς να εµποδίζονται τα Κράτη Μέλη να προβλέψουν ότι οι διατάξεις περί Διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις θα εφαρµόζονται και σε ενδοσυνοριακές διαφορές. Ενδοσυνοριακές διαφορές είναι εκείνες όπου όλα τα εµπλεκόµενα µέρη κατοικούν στο ίδιο Κράτος Μέλος. Όταν πρόκειται για Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Νοµοθεσία του οποίου περιέχονται ήδη ή εισαχθούν εκ των υστέρων διατάξεις περί

7 7 Διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/52, οι διατάξεις αυτές του Εθνικού Δικαίου ισχύουν µεν καθ ό,τι αφορά τις ενδοσυνοριακές υποθέσεις, όχι όµως και τις διασυνοριακές. Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΗΣ. Η δε κατάθεση στον Γραµµατέα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, στην εδαφική περιφέρεια του οποίου θα έχει διεξαχθεί η Διαµεσολάβηση, του Συµφωνητικού που θα έχει ενδεχοµένως προκύψει από Διαδικασία Διαµεσολάβησης, προσδίδει σε αυτό τον χαρακτήρα τίτλου εκτελεστού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3898/2010 και του άρθρου 904 παρ. 2 εδ. (γ) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Κατ ακολουθία, η εκτέλεση στην Ελλάδα συµφωνητικού, που θα έχει προκύψει από Διαµεσολάβηση διεξαχθείσα στην Ελλάδα επίσης. Κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/52, το έγγραφο, στο οποίο καταχωρίζεται συµφωνία των µερών, που προκύπτει από διαδικασία διαµεσολάβησης, πρέπει να υποβληθεί στο αρµόδιο Δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια Αρχή προκειµένου να καταστεί εκτελεστό, µετά από σχετική αίτηση όλων των ενδιαφεροµένων µερών ενεργούντων από κοινού ή ενός από αυτά, µε την σύµφωνη γνώµη, όµως, όλων των υπολοίπων. Η δε περιαφή του εκτελεστήριου τύπου γίνεται µε απόφαση του Δικαστηρίου ή της άλλης αρµόδιας Αρχής ή µε δηµόσιο έγγραφο, σύµφωνα µε την Νοµοθεσία του Κράτους όπου ζητείται. Σύµφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 3898/2010, εάν από διαδικασία Διαµεσολάβησης προκύψει συµφωνία, αυτή περιλαµβάνεται από τον διαµεσολαβητή στο Πρακτικό, που συντάσσει κατά το πέρας της εν λόγω διαδικασίας, το οποίο είναι και το µόνο Πρακτικό που συντάσσεται κατά την διαδικασία αυτή. Το Πρακτικό αυτό κατατίθεται από τον διαµεσολαβητή στον Γραµµατέα του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µετά από αίτηση ενός τουλάχιστον των µερών. Από δε την κατάθεση του κατά τα ανωτέρω, η

8 8 συµφωνία, την οποία περιλαµβάνει, καθίσταται τίτλος εκτελεστός εφόσον πρόκειται περί συµφωνίας των µερών περί ύπαρξης αξίωσης, που µπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά. Κατά συνέπεια, για να καταστεί τίτλος εκτελεστός η συµφωνία, η οποία προκύπτει από διαδικασία Διαµεσολάβησης, δεν απαιτείται ούτε σύµπραξη ούτε έστω σύµφωνη γνώµη όλων των µερών. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να επισηµάνοµε ότι κατά την άποψή µας η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3898/2010, σύµφωνα προς την οποία, από την κατάθεσή της στον Γραµµατέα του αρµοδίου Δικαστηρίου η συµφωνία, που προέκυψε από Διαµεσολάβηση, καθίσταται τίτλος εκτελεστός σύµφωνα µε το άρθρο 904 παρ. 3 εδ. (γ) του Κ.Πολ.Δικ δεν είναι επιτυχής. Πράγµατι, το άρθρο 904 παρ. 2 (γ) προβλέπει ότι τίτλος εκτελεστός είναι και το Πρακτικό Δικαστηρίου, που περιέχει συµβιβασµό. Όµως, το Πρακτικό, το οποίο υποβάλλει ο διαµεσολαβητής στον Γραµµατέα του αρµοδίου Δικαστηρίου και το οποίο περιέχει την συµφωνία των µερών, δεν αποτελεί Πρακτικό Δικαστηρίου, ούτε περιέχει κατ ανάγκην συµβιβασµό. Κατά συνέπεια, ορθότερο θα ήταν είτε να προστεθεί µια ακόµη περίπτωση εκτελεστού τίτλου στο άρθρο 904 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ, είτε απλώς να γίνει αναφορά στο εδάφιο (ζ) της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου, το οποίο προβλέπει ότι είναι τίτλοι εκτελεστοί εκτός εκείνων που προβλέπονται στα άλλα εδάφια του και οι διαταγές και οι πράξεις, οι οποίες αναγνωρίζονται από τον Νόµο ως τίτλοι εκτελεστοί. Σύµφωνα προς το άρθρο 918 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, αναγκαστική εκτέλεση µπορεί να γίνει µόνο βάσει αντιγράφου του εκτελεστού τίτλου, το οποίο φέρει τον εκτελεστήριο τύπο (απόγραφο). Ο εκτελεστήριος τύπος συνίσταται στην έκδοσή του εν λόγω αντιγράφου στο όνοµα του Ελληνικού Λαού και στην διαταγή προς όλα τα αρµόδια όργανα να εκτελέσουν τον τίτλο. Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 αυτού, το ως άνω άρθρο 918 προβλέπει τα έγγραφα στα οποία δίνεται ο εκτελεστήριος τύπος, µεταξύ των οποίων είναι (α) οι αποφάσεις, οι διαταγές πληρωµής, οι άλλες διαταγές Ελληνικών Δικαστηρίων, στις οποίες ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται από τον Δικαστή που εξέδωσε την απόφαση ή την διαταγή, (β) τα Πρακτικά Ελληνικών Δικαστηρίων, στα οποία ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται από τον Δικαστή που δίκασε, (γ) τα

9 9 συµβολαιογραφικά έγγραφα, στα οποία ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται από τον Συµβολαιογράφο, (δ) οι διαιτητικές αποφάσεις, στις οποίες ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται από τον Δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου στον Γραµµατέα του οποίου έχουν κατατεθεί και (ε) οι αλλοδαποί τίτλοι, καθώς και οι αλλοδαπές διαιτητικές αποφάσεις, όπου ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται από τον Δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µε απόφαση του οποίου έχουν κηρυχθεί τίτλοι εκτελεστοί στην Ελλάδα. Μέχρι στιγµής, δεν προβλέπεται τίποτα για τον τρόπο µε τον οποίον δίνεται ο εκτελεστήριο τύπος στο Πρακτικό, που συντάσσει ο διαµεσολαβητής, όταν περιέχεται σε αυτό συµφωνία των µερών για ύπαρξη αξίωσης δεκτικής αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εφαρµοστεί mutatis mutandis µια από τις διατάξεις του άρθρου 918 παράγραφος 2. Πιστεύοµε ότι, βάσει της διατύπωσης των διαφόρων περιπτώσεων της εν λόγω παραγράφου, η µόνη κατάλληλη προς τούτο διάταξη είναι εκείνη που αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις, αφού είναι η µόνη η οποία προβλέπει κατάθεση της πράξης, στην οποία θα δοθεί ο εκτελεστήριος τύπος (διαιτητική απόφαση) στον Γραµµατέα του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 9 του Ν. 3898/2010 σχετικά µε το Πρακτικό, που συντάσσει ο διαµεσολαβητής και περιέχει την συµφωνία των µερών. Κατ ακολουθία, ότι ο εκτελεστήριος τύπος θα δίνεται στο Πρακτικό, που περιέχει συµφωνία των µερών απορρέουσα από διαδικασία διαµεσολάβησης, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου στον Γραµµατέα του οποίου θα έχει κατατεθεί το Πρακτικό, όπως συµβαίνει µε τις διαιτητικές αποφάσεις. Eρευνητέο είναι κατά πόσον η κατάθεση της συµφωνίας στον Γραµµατέα του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί έναν από τους τρόπους, που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/52 προκειµένου να καταστεί η συµφωνία των µερών τίτλος εκτελεστός και να µπορεί να γίνει απρόσκοπτα αναγκαστική εκτέλεση βάσει αυτής. Και εάν µεν η εκτέλεση γίνει στην Ελλάδα είτε πρόκειται περί διασυνοριακής, είτε πρόκειται περί ενδοσυνοριακής διαφοράς το να καταστεί τίτλος εκτελεστός, µε µόνη την κατάθεση της κατά τα ανωτέρω, η συµφωνία, που

10 10 προέκυψε από διαδικασία διαµεσολάβησης διεξαχθείσας στην Ελλάδα επίσης, δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα, αφού η αναγκαστική εκτέλεση διέπεται από το Δίκαιο του Κράτους όπου λαµβάνει χώρα. Το ερώτηµα τίθεται µόνον σε σχέση µε τις διαφορές, στις οποίες η συµφωνία, που θα έχει προκύψει από διαδικασία διαµεσολάβησης διεξαχθείσας στην Ελλάδα και θα έχει καταστεί τίτλος εκτελεστός µε την κατάθεσή της στον Γραµµατέα του αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου, θα εκτελεστεί σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερωτάται, δηλαδή, κατά πόσον η κατάθεση της συµφωνίας όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 3898/2010 και η περιαφή της µε τον εκτελεστήριο τύπο από τον Δικαστή του ιδίου Δικαστηρίου αρκούν για να κηρυχθεί αυτή εκτελεστή και στο άλλο Κράτος Μέλος, όπου θα γίνει η εκτέλεση. Είναι προφανές ότι η κατάθεση της συµφωνίας στον Γραµµατέα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου και η περιαφή της µε τον εκτελεστήριο τύπο δεν ισοδυναµούν ούτε µε δικαστική απόφαση, ούτε µε απόφαση άλλης Αρχής, που είναι οι δυο πρώτοι τρόποι που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για να καταστεί τίτλος εκτελεστός η υπό συζήτηση συµφωνία. Εξεταστέο, κατά συνέπεια, παραµένει εάν µπορεί να θεωρηθεί ότι, δια της κατάθεσής της κατά τα ανωτέρω, η συµφωνία αποκτά τον χαρακτήρα δηµοσίου εγγράφου διότι, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, θα συντρέχει η τρίτη περίπτωση από εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας προκειµένου να γίνει τίτλος εκτελεστός συµφωνία που προέκυψε από διαδικασία διαµεσολάβησης. Από τις διατάξεις του άρθρου 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, προκύπτει ότι δηµόσια έγγραφα είναι εκείνα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόµιµους τύπους από δηµόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δηµόσια υπηρεσία ή λειτουργία. Αυτά τα έγγραφα αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτά ότι έγιναν από το πρόσωπο, που τα συνέταξε ή ότι έγιναν ενώπιον του, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό είναι καθ ύλην και κατά τόπον αρµόδιο για να προβεί σε µια τέτοια βεβαίωση. Είναι πρόδηλο ότι η συµφωνία, η οποία προκύπτει από διαδικασία Διαµεσολάβησης και η οποία περιλαµβάνεται στο Πρακτικό, που συντάσσει ο διαµεσολαβητής στο τέλος της διαδικασίας αυτής, δεν αποτελεί δηµόσιο έγγραφο κατά την ανωτέρω έννοια, αφού ο διαµεσολαβητής δεν είναι ούτε δηµόσιος

11 11 υπάλληλος, ούτε δηµόσιος λειτουργός, ούτε πρόσωπο που ασκεί δηµόσια υπηρεσία ή λειτουργία. Επιπροσθέτως, µε την κατάθεσή του στην Γραµµατεία του αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου, το εν λόγω Πρακτικό, που περιέχει την εν λόγω συµφωνία, δεν καθίσταται δηµόσιο έγγραφο µε την έννοια του άρθρου 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, διότι ούτε το Δικαστήριο, ούτε ο Γραµµατέας βεβαιώνουν οτιδήποτε ως προς το περιεχόµενό του. Κατ ακολουθία των ανωτέρω, ενδείκνυται κατά την άποψή µας η συµφωνία, που προκύπτει από διαδικασία διαµεσολάβησης διεξαχθείσας στην Ελλάδα σχετικά µε διασυνοριακή διαφορά - αλλά και σχετικά µε ενδοσυνοριακή διαφορά εάν υπάρχει περίπτωση να εκτελεστεί σε άλλο Κράτος Μέλος η συµφωνία περί επίλυσής της να περιβάλλεται τον συµβολαιογραφικό τύπο, ώστε να κατατίθεται στον Γραµµατέα του αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου έγγραφο, που είναι δηµόσιο κατά την Ελληνική Νοµοθεσία, αφού πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, έτσι ώστε να µπορεί, στην συνέχεια, να κηρυχθεί τίτλος εκτελεστός και στο άλλο Κράτος Μέλος, όπου θα λάβει χώρα η εκτέλεσή του, σύµφωνα µε όσα θα εκτεθούν ειδικότερα κατωτέρω. 3. Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Η εκτέλεση στην Ελλάδα συµφωνίας, που προέκυψε από διαδικασία διαµεσολάβησης διεξαχθείσας σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσής ή η εκτέλεση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφωνίας, που προέκυψε από διαδικασία διαµεσολάβησης διεξαχθείσας στην Ελλάδα - και µάλιστα είτε πρόκειται περί ενδοσυνοριακής είτε πρόκειται περί διασυνοριακής διαφοράς - (η εκτέλεση αυτή καθ εαυτή σε Κράτος άλλο από εκείνο όπου διεξήχθη η Διαµεσολάβηση, δεν προσδίδει στην επιλυθείσα διαφορά διασυνοριακό χαρακτήρα) είναι δυνατόν να γίνει µε έναν από τους εξής τρόπους : Αφού κηρυχθεί η συµφωνία τίτλος εκτελεστός, κατ εφαρµογή των διατάξεων του υπ αριθµ. 44/2001 Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, στο Κράτος Μέλος, στο έδαφος του οποίου πρόκειται να

12 12 εκτελεσθεί, εάν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω Κανονισµού. Δεν θα ασχοληθούµε ειδικότερα µε το ζήτηµα της κήρυξης ως.. εκτελεστού κατ εφαρµογή των διατάξεων του υπ αριθµού 44/2001 Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, συµφωνίας που έχει προκύψει από διαδικασία Διαµεσολάβησης, λόγω της αντικατάστασης του ως άνω Κανονισµού από του υπ αριθµού 1215/2012. Κατά συνέπεια, όταν τεθεί σε εφαρµογή ο νέος ως άνω Κανονισµός 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η διαδικασία εκτέλεσης σε Κράτος Μέλος συµφωνίας, που θα έχει προκύψει από διαδικασία Διαµεσολάβησης διεξαχθείσας σε άλλο Κράτος Μέλος, θα απλοποιηθεί πολύ και δεν θα προσκρούει πλέον στις δυσκολίες, που έχουµε σε προηγούµενο άρθρο µας για την εκτελεστότητα και την εκτέλεση συµφωνίας, που προέκυψε από Διαδικασία Διαµεσολάβησης σε Κράτος Μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο διεξήχθη. Κανονισµός, ο οποίος, τίθεται σε ισχύ την 10η Ιανουαρίου 2015 και καταργεί την exequatur, δηλαδή την υποχρέωση κήρυξης εκτελεστής στο έδαφος ενός Κράτους Μέλους πράξης, που είναι τίτλος εκτελεστός στο Κράτος Μέλος προέλευσης. Ο δεύτερος τρόπος, µε τον οποίο θα µπορούσε να εκτελεστεί σε Κράτος Μέλος άλλο από εκείνο όπου διεξήχθη η Διαµεσολάβηση συµφωνία, που προέκυψε από αυτήν, η κήρυξη της εν λόγω συµφωνίας των µερών ως Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου, από τις αρµόδιες Αρχές του Κράτους Μέλους, στο έδαφος του οποίου θα έχει διεξαχθεί η Διαµεσολάβηση. Σε τέτοια περίπτωση, η συµφωνία θα δύναται να εκτελεσθεί σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος, σύµφωνα προς τις διατάξεις του Κανονισµού 804/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ειδικότερα, η χορήγηση πιστοποιητικού περί του ότι η συµφωνία, που προέκυψε από διαδικασία διαµεσολάβησης, αποτελεί Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο δύναται να γίνει κατ εφαρµογή είτε των διατάξεων του άρθρου 24, είτε των διατάξεων του άρθρου 25 του ως άνω Ευρωπαϊκού Κανονισµού.

13 13 Πιο συγκεκριµένα, από τον συνδυασµό των άρθρων 24 και 4 (2) του Κανονισµού 804/2004 προκύπτει ότι συµφωνία περί επίλυσης διαφοράς, που αφορά χρηµατική απαίτηση για την καταβολή συγκεκριµένου χρηµατικού ποσού, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη ή σχετικά µε την οποία αναφέρεται σε δικαστική απόφαση, δικαστικό συµβιβασµό ή σε δηµόσιο έγγραφο ή η ηµεροµηνία κατά την οποία είναι απαιτητή, µπορεί εφόσον έχει εγκριθεί από Δικαστήριο ή εναλλακτικά έχει επέλθει ενώπιον Δικαστηρίου κατά την διάρκεια δικαστικής διαδικασίας και - σωρευτικά - εφόσον είναι εκτελεστή στο Κράτος Μέλος όπου εγκρίθηκε ή επήλθε να πιστοποιηθεί ως Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος, µετά από αίτηση προς το Δικαστήριο, που την ενέκρινε ή ενώπιον του οποίου επήλθε, οπότε, κατ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 24, θα µπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος Μέλος, χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί εκτελεστή και σε αυτό. Είναι προφανές ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 δεν συντρέχουν καθ ό,τι αφορά τις συµφωνίες, που προκύπτουν από διαδικασία διαµεσολάβησης διεξαχθείσας στην Ελλάδα, για τους ίδιους λόγους για τους οποίους δεν συντρέχουν σε σχέση µε τις εν λόγω συµφωνίες οι σχεδόν πανοµοιότυπες προϋποθέσεις του άρθρου 58 του Κανονισµού 44/2001. Πράγµατι, οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Κανονισµού 805/2004 διαφέρουν από εκείνες του άρθρου 58 του Κανονισµού 44/2001 µόνο στο µέτρο που το άρθρο 24 του Κανονισµού 805/2004 προβλέπει διαζευκτικά προς την έγκριση από Δικαστήριο την επέλευση της επίλυσης ενώπιον Δικαστηρίου, εναλλακτική περίπτωση, η οποία δεν συντρέχει, ούτε και αυτή,σε σχέση µε συµφωνία, η οποία προέκυψε από διαδικασία διαµεσολάβησης διεξαχθείσας στην Ελλάδα, ακόµη και όταν η διαµεσολάβηση έλαβε χώρα µετά από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας. Καθ ό,τι αφορά συµφωνία, που προέκυψε από διαδικασία Διαµεσολάβησης διεξαχθείσας σε άλλο Κράτος Μέλος, το πιθανότερο είναι ότι θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Κανονισµού 804/2004 προκειµένου να πιστοποιηθεί αυτή ως Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος και µάλιστα ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω συµφωνία επήλθε πριν ή µετά την έναρξη δικαστικής διαδικασίας, δεδοµένου ότι, κατ άρθρο 24 του Κανονισµού 804/2004, αρκεί η

14 14 συµφωνία επίλυσης της διαφοράς να έχει εγκριθεί από Δικαστήριο, χωρίς να απαιτείται και η έγκριση να έχει γίνει κατά την διάρκεια δικαστικής διαδικασίας όπως απαιτείται σωρευτικά σύµφωνα προς το άρθρο 58 του Κανονισµού 44/2001. Εξεταστέο είναι, περαιτέρω, κατά πόσον, µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/52, θεσµοθετείται έγκριση, από Δικαστήριο ή από άλλη αρµόδια Αρχή της συµφωνίας, που προκύπτει από διαδικασία Διαµεσολάβησης ή πρόκειται απλά περί χορήγησης του εκτελεστήριου τύπου σε µια τέτοια συµφωνία από Δικαστήριο ή άλλη αρµόδια Αρχή, µε τρόπο «αυτόµατο», ούτως ειπείν. Η δυνατότητα άρνησης της εκτελεστότητας, την οποία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία έστω και εάν τέτοια δυνατότητα υπάρχει µόνο σε λίγες συγκεκριµένες περιπτώσεις συνηγορεί υπέρ της ερµηνείας ότι πρόκειται περί έγκρισης της συµφωνίας. Σε περίπτωση κατά την οποία Κράτος Μέλος δεν προβλέπει τέτοια «έγκριση», όπως συνέβη µε τον Ελληνικό Νόµο 3898/2010 και αφού δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Κανονισµού 804/2004 θα πρέπει να στραφεί κανείς προς το άρθρο 25 του Κανονισµού το οποίο αφορά την πιστοποίηση δηµοσίων εγγράφων ως Ευρωπαϊκών Εκτελεστών Τίτλων, ώστε να διαπιστώσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του για να πιστοποιηθεί ως Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος στο συγκεκριµένο Κράτος Μέλος συµφωνία, που προέκυψε από διαδικασία Διαµεσολάβησης διεξαχθείσας σε αυτό. Από τον συνδυασµό των άρθρων 25 και 4 (2) του εν λόγω Κανονισµού προκύπτει ότι δηµόσιο έγγραφο, που αφορά απαίτηση, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη ή σχετικά µε την οποία αναφέρεται σε δικαστική απόφαση, δικαστικό συµβιβασµό ή σε δηµόσιο έγγραφο η ηµεροµηνία κατά την οποία είναι απαιτητή και υπό την προϋπόθεση ότι το δηµόσιο έγγραφο είναι εκτελεστό στο Κράτος Μέλος προέλευσης, µπορεί, µετά από αίτηση προς την Αρχή, που έχει υποδείξει το Κράτος Μέλος, να πιστοποιηθεί ως Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος οπότε, κατ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 25, µπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος, χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί η εκτελεστότητα του και σε αυτό.

15 15 Κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του Κανονισµού 804/2004, θεωρείται δηµόσιο ένα έγγραφο, το οποίο συνταγή µε τυπική διαδικασία ή καταχωρήθηκε ως δηµόσιο έγγραφο. Μέχρις εδώ, η διάταξη είναι όµοια µε εκείνη της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κανονισµού 44/2001. Όµως, το άρθρο 4 του Κανονισµού 805/2004 προσθέτει, στην παράγραφο 3 (α) αυτού, ότι (i) η αυθεντικότητα (δηµόσιος χαρακτήρας) του εγγράφου πρέπει να αφορά την υπογραφή και το περιεχόµενο του εγγράφου και (ii) το έγγραφο πρέπει να έχει καταρτισθεί από Δηµόσια ή άλλη Αρχή, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Κράτος Μέλος, όπου καταρτίστηκε το έγγραφο. Η ύπαρξη των ως άνω προϋποθέσεων εξαρτάται, προφανώς, από την Νοµοθεσία κάθε συγκεκριµένου Κράτους Μέλους. Συµφωνία που προέκυψε από διαδικασία Διαµεσολάβησης διεξαχθείσας στην Ελλάδα, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 3(α) του Κανονισµού 804/2004, ώστε να δύναται να πιστοποιηθεί ως Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος από την Αρχή, την οποία έχει υποδείξει προς τούτο η Ελλάδα. Εκτός εάν ο πιστοποιηµένος και διαπιστευµένος διαµεσολαβητής θεωρηθεί «Αρχή» εξουσιοδοτηµένη από τον Νόµο 3898/2010 για να καταρτίζει την συµφωνία των µερών, που υπέβαλον την διαφορά τους σε Διαµεσολάβηση. Άλλως, για να καταστεί δυνατόν να πιστοποιηθεί ως Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος θα πρέπει να περιβληθεί τον συµβολαιογραφικό τύπο ώστε να καταστεί δηµόσιο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 του Κανονισµού 804/2004. Σχετικά µε τον χαρακτήρα του εγγράφου, το οποίο περιέχει την συµφωνία που προέκυψε από διαδικασία διαµεσολάβησης διεξαχθείσας σε άλλο Κράτος Μέλος και τις προϋποθέσεις, που θα πρέπει να πληροί, για να θεωρηθεί δηµόσιο έγγραφο και να πιστοποιηθεί ως Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος βάσει του άρθρου 25 του Κανονισµού 804/2004, το θέµα θα πρέπει να διερευνηθεί βάσει της Νοµοθεσίας του συγκεκριµένου Κράτους Μέλους. Ένας άλλος τρόπος προκειµένου να εκτελεστεί σε άλλο Κράτος Μέλος συµφωνία, που προέκυψε από διαδικασία Διαµεσολάβησης διεξαχθείσας στην

16 16 Ελλάδα ή προκειµένου να εκτελεστεί στην Ελλάδα συµφωνία, η οποία προέκυψε από διαδικασία Διαµεσολάβησης διεξαχθείσας σε άλλο Κράτος Μέλος θα µπορούσε να είναι η έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωµής µε βάση την εν λόγω συµφωνία, εάν και εφόσον, συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1896/ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52 ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3898/2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Το βασικό στοιχείο, που πρέπει να σηµειώσει κανείς, είναι ότι, παρέχοντας την δυνατότητα στον διαµεσολαβητή να καταθέσει στον Γραµµατέα του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου µετά από αίτηση έστω και ενός µόνον από τα εµπλεκόµενα µέρη το Πρακτικό, που περιέχει την συµφωνία, η οποία προκύπτει από διαδικασία διαµεσολάβησης ώστε να καταστεί αυτή τίτλος εκτελεστός, ο Ελληνικός Νόµος 3898/2010 ρυθµίζει το θέµα της εκτελεστότητας µε τρόπο πιο δυναµικό, πιο δίκαιο, πιο ορθολογικό, ταχύτερο και λιγότερο δαπανηρό σε σύγκριση µε τον τρόπο ρύθµισης του ιδίου θέµατος από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52. Το σπουδαιότερο πλεονέκτηµα της ρύθµισης του Ελληνικού Νόµου είναι ότι δεν αφήνει περιθώριο υπαναχώρησης κακόβουλης ή µη από οποιοδήποτε από τα εµπλεκόµενα µέρη, που θα αλλάξει, ενδεχοµένως, γνώµη µετά την υπογραφή της συµφωνίας περί επίλυσης της διαφοράς, η οποία έχει υποβληθεί σε διαµεσολάβηση. Είναι δεδοµένο ότι, για να υποβληθεί µια διαφορά σε διαµεσολάβηση, συναίνεσαν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Με το να είναι κατά Νόµον δυνατόν να καταστεί τίτλος εκτελεστός η συµφωνία, µε την οποία οι ενδιαφερόµενοι επέλυσαν την διαφορά τους, µετά από αίτηµα υποβαλλόµενο στον διαµεσολαβητή έστω και από ένα µόνον από τα µέρη, περιορίζεται και ο κίνδυνος συναίνεσης κάποιου από τα µέρη περί προσφυγής στην διαδικασία της Διαµεσολάβησης µε στόχο απλά και µόνο να κερδίσει χρόνο, χωρίς δηλαδή πραγµατική βούληση επίλυσης της διαφοράς, µε αποτέλεσµα να καθυστερούν τα

17 17 υπόλοιπα µέρη και να υποβάλλονται σε δαπάνες χωρίς αντίκρισµα τελικά, παρά την επιτυχή κατ αρχήν έκβαση της διαδικασίας της διαµεσολάβησης. Υπάρχει αντίθετη γνώµη, σύµφωνα προς την οποία, µε την ως άνω ρύθµιση του Ελληνικού Νόµου, που επιτρέπει στον διαµεσολαβητή να καταθέτει την συµφωνία στον Γραµµατέα του αρµοδίου Δικαστηρίου έστω και εάν το ζητήσει ένα µόνον από τα εµπλεκόµενα µέρη, χωρίς καν να απαιτείται έστω και η συναίνεση των υπολοίπων, παραβιάζεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας και το απόρρητο της διαµεσολάβησης, το οποίο, σύµφωνα προς το τρίτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 10 του Ν.3898/2010 µπορεί να επεκταθεί, µε γραπτή συµφωνία των µερών και στο περιεχόµενο της συµφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξει η Διαµεσολάβηση. Πιστεύοµε ότι αυτή η άποψη δεν είναι ορθή διότι αντιπαρέρχεται το γεγονός ότι, στο ίδιο εδάφιο της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου 10, ο Νόµος προβλέπει ότι η επέκταση του εµπιστευτικού χαρακτήρα και στην συµφωνία µε την οποία θα επιλυθεί, ενδεχοµένως, η διαφορά, δεν ισχύει εάν η κοινολόγηση του περιεχοµένου της εν λόγω συµφωνίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεσή της σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3 του ίδιου Νόµου. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52 προβλέπει την δυνατότητα µη κήρυξης εκτελεστής συµφωνίας, η οποία προέκυψε από Διαµεσολάβηση: (α.) εάν το περιεχόµενό της είναι αντίθετο προς την Νοµοθεσία του Κράτους Μέλους όπου ζητείται η κήρυξη της εκτελεστότητας και (β.) εάν η εν λόγω Νοµοθεσία δεν προβλέπει την εκτελεστότητα της εν λόγω συµφωνίας. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Οδηγία επιτρέπει, τουλάχιστον στην περίπτωση που αναφέρεται ανωτέρω υπό στοιχείο (α), τον «ουσιαστικό έλεγχο» του περιεχοµένου της υπό συζήτηση συµφωνίας, ενώ ο Ν. 3898/2010 ουδόλως παρέχει τέτοια δυνατότητα, εξυπακουοµένου ότι, ο αρµόδιος για να θέσει τον εκτελεστήριο τύπο επί αντιγράφου της συµφωνίας Δικαστής, ώστε να καταστεί απόγραφο δυνάµει του οποίου θα γίνει αναγκαστική εκτέλεση, δύναται να ελέγξει την συµφωνία από τυπικής πλευράς, αλλά και για να διαπιστώσει εάν αντίκειται στην Ελληνική Δηµόσια

18 18 Τάξη ή στα χρηστά ήθη, ίσως δε και σε κανόνες αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2014 Κατερίνα Ι. Κωτσάκη MCiArb Διαπιστευµένη Διαµεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ΑνθρωπίνωνΔικαιωµάτων Διαπιστευµένη Εκπαιδεύτρια Διαµεσολαβητών Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαµεσολαβητών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Το Μυστήριο του Γάµου. Του Αρχ. Καλλίστρατου Λυράκη Ο σύζυγος ο πιστός, κοντά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:134604 ΘΕΜΑ: «Καταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα Ένα καυτό θέµα Η χριστιανική κλήση Στην προσπάθεια της ΙΣΚΙΕ να προωθήσει το θέµα «το πρόβληµα των ιερατικών και µοναχικών κλήσεων: προβληµατισµός προοπτική αντιµετώπιση», συντάχθηκε ένα κείµενο-βάση από

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..1η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-1-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τη σύντοµη παρουσίαση του φυσικού πλαισίου αναφοράς (Πίνδος - Αχελώος).

Τη σύντοµη παρουσίαση του φυσικού πλαισίου αναφοράς (Πίνδος - Αχελώος). 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο, µε τον οποίο η «άγρια ανάπτυξη» κυριολεκτικά εξαφανίζει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονοµιά αλλά και µεταβάλλει ριζικά τα δεδοµένα του χώρου. Τον

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 1. Με το παρόν Συµπλήρωµα Νο 2 της παραπάνω ιακήρυξης, αντικαθίσταται το αντικείµενο του 1 ου Συµπληρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ Περιεχόμενα ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ...35 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ο επαγγελµατικός ρόλος των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας: Απόψεις, ανάγκες, προσδοκίες.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 1 ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρµόδιο όργανο είναι η ικαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Επισηµαίνουµε ως ιδιαίτερου συµβολαιογραφικού ενδιαφέροντος τις παρακάτω διατάξεις:

Επισηµαίνουµε ως ιδιαίτερου συµβολαιογραφικού ενδιαφέροντος τις παρακάτω διατάξεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 11 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002700746 2015-04-08

15PROC002700746 2015-04-08 Α Α: 6Σ127Λ7-ΙΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.:74596 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Η ελευθεριακή σκέψη Μέρος Α Μπροσούρα που εκδόθηκε στο Ναύπλιο το 2005 µε τίτλο «Ο ελευθεριακός σοσιαλισµός. Για τις απαρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιος Σολωµός Ο Κρητικός Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003307705 2015-11-13

15PROC003307705 2015-11-13 5PROC003307705 205--3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 για την προµήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/04/2012 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθ. διακήρυξης: 6/2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ.πρωτ: 42925/9-04-2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Α..Α. Β4ΩΗΟΡΕ1-ΖΦ5 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία Αριθµός απόφασης: 18 Έτος: 2011 - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εγγυήσεις για την εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Είναι ο ηθικός προβληµατισµός αποτέλεσµα της φυσικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ της. νεολαίας ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. Με Την Επαναστατικη Ανατροπη, Εναντια Στην Καπιταλιστικη Βαρβαροτητα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ της. νεολαίας ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. Με Την Επαναστατικη Ανατροπη, Εναντια Στην Καπιταλιστικη Βαρβαροτητα ΙΑΚΗΡΥΞΗ της νεολαίας ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ A Keφάλαιο Με Την Επαναστατικη Ανατροπη, Εναντια Στην Καπιταλιστικη Βαρβαροτητα Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, µπροστά στα πιο προκλητικά ραντεβού της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 06/12/2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/19-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 334/2013 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη για το σοσιαλισµό.

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη για το σοσιαλισµό. Στην εποχή της, η εξέγερση στο Πολυτεχνείο το Νοέµβρη του 1973, για την άρχουσα τάξη και τους συµµάχους της δεν ήταν και δεν θα µπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο από µια αντικρατική ανταρσία αναρχοκοµµουνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βέροια, 26/04/2013 Αρ.Πρωτ.: 1036

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βέροια, 26/04/2013 Αρ.Πρωτ.: 1036 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 11 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βέροια, 26/04/2013 Αρ.Πρωτ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ.: 2810 342520 Fax: 2810 281128 www.teetak.grteetak@tee.gr ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απόψεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ /νση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι για την άµεση αντιµετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΡΕΣΕΙΣ. Ερευνητική Εργασία. 2012 2013 Τμήμα: Α 3

ΑΙΡΕΣΕΙΣ. Ερευνητική Εργασία. 2012 2013 Τμήμα: Α 3 ΑΙΡΕΣΕΙΣ Ερευνητική Εργασία 2012 2013 Τμήμα: Α 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1)ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ;...3 2)ΑΙΤΙΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ...4 3)ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ...5 4)ΓΝΩΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΓΛΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό.

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό. 1 ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Μέλος του Σ της ΟΛΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Π' ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.14' συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

Καχυποψία και πίστις

Καχυποψία και πίστις Καχυποψία και πίστις Ματθαίος 9:9-15 Α. Εισαγωγή Εδώ και αρκετούς µήνες κάνω µαθήµατα οδήγησης. Πριν µερικές ηµέρες κάποιος παραβίασε ένα βαθύ κόκκινο φανάρι και ο δάσκαλος βλέποντας το συµβάν γυρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Έρως - Θάνατος: Η ρήξη των φραγµών στον Παλαιό των Ηµερών του Παύλου Μάτεσι. Ευάγγελος Λ. Ντάβας

Έρως - Θάνατος: Η ρήξη των φραγµών στον Παλαιό των Ηµερών του Παύλου Μάτεσι. Ευάγγελος Λ. Ντάβας Έρως - Θάνατος: Η ρήξη των φραγµών στον Παλαιό των Ηµερών του Παύλου Μάτεσι Ευάγγελος Λ. Ντάβας Εν υπνώσει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας ποικίλων επαγγελµατικών υποχρεώσεων η αφοσίωση στο έργο του Παύλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002732847 2015-04-27

15PROC002732847 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 27-04-2015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ.: 23367/1856 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΜΔ 1164/20.6.2012 ΣΧΕΤ. Ν. 3019/2011 ΦΕΚ Α 32/02.03.2011. ΘΕΜΑ. Για τη συνταγματικότητα του Ν. 3919/2011. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΝΜΔ 1164/20.6.2012 ΣΧΕΤ. Ν. 3019/2011 ΦΕΚ Α 32/02.03.2011. ΘΕΜΑ. Για τη συνταγματικότητα του Ν. 3919/2011. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Δρ. ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 01-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 1 η Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Το 3 ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Γεωργίου Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Στόχος της µελέτης...2 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97....3 4.Η µελέτη Γ.Π.Σ. Σητείας...4 4.1 Σύντοµη Ανάλυση Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Τεύχος 1043 / Μαϊος 2007. Έλα Πνεύµα Άγιο. Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Πνεύµατος για κάποιο καλό.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Τεύχος 1043 / Μαϊος 2007. Έλα Πνεύµα Άγιο. Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Πνεύµατος για κάποιο καλό. Έλα Πνεύµα Άγιο «Αδελφοί, κανείς δεν µπορεί να πει: ο Ιησούς είναι Κύριος, παρά µόνο κάτω από την έµπνευση του Αγίου Πνεύµατος. Υπάρχει βέβαια ποικιλία χαρισµάτων, αλλά το ίδιο Πνεύµα. Και ποικιλία διακονιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με αφορμή τον διάλογο ανάμεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και την πολιτεία για τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 1 of 7 20/10/2013 10:37 µµ Κυριακή 20 Οχτώβρη 2013 ΕΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ: "ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ ΙΚΤΑΤΟΡΑ Ι.ΜΕΤΑΞΑ" Σελίδα 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων

Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων Σχολικό έτος 2012-2013 Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων Τα βότανα αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του φυτικού βασιλείου, είναι το σημείο επαφής μας με τη μάνα γη, ένας κόμβος επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 13 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1444 - ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ (Ο.Τ. 807) ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012.

Θέµα: Περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 231/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 7/15-5-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 29 / 10 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

89(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

89(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4516, 19.6.2015 Ν. 89(I)/2015 89(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α ΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα