Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund"

Transcript

1

2 Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ ÏËÙfi ÌÂÙÔ ÈÎfi ÎÂÊ Ï ÈÔ. Ù ÈÚ ÂÈ Ï ÂÈ ÂÍÔ ÛÈÔ fiùëûë applefi ÙËÓ appleèùúôapple appleôappleùâ ÙÔ ÃÚËÌ ÙÔ- ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ ÔÌ [Commission de Surveillance du Secteur Financier] ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÏËÙÔ ÎÂÊ Ï Ô [Société d Investissement à Capital Variable (SICAV)] Î È Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ ÓË Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ 1Ô ª ÚÔ ÙÔ fiìô ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ÙË 20 ÂÎÂÌ Ú Ô 2002 appleâú ÚÁ ÓÈÛÌÒÓ ÏÏÔÁÈÎÒÓ appleâó ÛˆÓ. Ù ÈÚÂ Û ÛÙ ıëîâ ÛÙÈ 9 ÁÔ ÛÙÔ Ù ÈÚ ÂÈ ı ÛÂÈ Û ΠÎÏÔÊÔÚ È ÊÔÚ ÀappleÔÎÂÊ Ï È (Ù «ÀappleÔÎÂ- Ê Ï È») Î È Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÈ ÂÎ ÒÛÂÈ ÌÂÚ È Û ÔÚÈÛÌ Ó ΠÙËÁÔÚ Â Î È ÓÔÌ ÛÌ Ù. ÎfiÏÔ ı ÀappleÔÎÂÊ Ï È Ù Ó È ı ÛÈÌ ÁÈ ÂÁÁÚ Ê Î È ÂÍ ÁÔÚ ÛÙÈ 31 ª ÚÙ Ô 2009: Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner ) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM Global Small Cap 1) Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value 1) Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend 1) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz PIMCO Euro Bond1) Allianz PIMCO Corporate Bond Global 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz Investors Vision 1) Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Growing Markets Protect 1) Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland 1) Allianz Global Investors Fund φροντίδι Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg ËÏ ÊˆÓÔ: º Í: È. ÙÔapple.: Ï. Ù.: 1) ÂÓ ÂÈ Ï ÂÈ ÂÍÔ ÛÈÔ fiùëûë ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ- ÔÓÁÎ Î È ÂÓ È Ù ıâù È ÛÙÔ Î ÙÔ ÎÔ ÙÔ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ. 2

3 Allianz Global Investors Fund È Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÙËÚÂ Ù È ˆÚÈÛÙ ÔÌ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ˆÚÈÛÙ ÏÔÁÈÛÙÈÎ Ú Â. ÛÙÔÈ Â appleô apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi ÙËÓ 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ˆ ÙËÓ 31Ë ª ÚÙ Ô ÂÓ ı appleú appleâè Ó ıâˆúô ÓÙ È apple Ú ÈÙ Ùˆ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ ÂÍ ÏÈÍË ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ. Ô ÎfiÏÔ ıô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Û Á ˆÓ ıëîâ ÛÙÔ Allianz RCM Little Dragons A2 EUR ÙË 12Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 2008: Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR appleôû appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ˆ 12Ë ÂÎÂÌ Ú Ô ÁÁÚ Ê ÌappleÔÚÔ Ó Ó Á ÓÔÓÙ È ÌfiÓÔ Ì ÛË ÙÔ ÙÚ ÔÓ appleï ÚÂ Î È appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô, Ù ÔappleÔ Û ÌappleÏËÚÒÓÔÓÙ È applefi ÙÔ Î Ù ÛÙ ÙÈÎfi, ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÂÙ ÛÈ ÎıÂÛË Î È ÙËÓ appleèô appleúfiûê ÙË ÂÍ ÌËÓÈ ÎıÂÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÂÈ ËÌÔÛÈ ıâ ÌÂÙ appleâèù. Ô appleïôappleôèëì ÓÔ Î È ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô, ÙÔ Î Ù ÛÙ ÙÈÎfi, Î ıò Î È ÔÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â ÂÙ ÛÈÂ Î È ÂÍ ÌËÓÈ Â ÂÎı ÛÂÈ È Ù ıâóù È ˆÚÂ Ó applefi ÙËÓ Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË, ÙÔÓ ÂÌ ÙÔÊ Ï Î Î È Î ıâ Ú ÎÙÔÚ ÏËÚˆÌÒÓ Î È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. Ô ÎfiÏÔ ıô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Û Á ˆÓ ıëîâ ÛÙÔ Allianz RCM European Equity ÙË 12Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 2008: Allianz RCM Top Selection Europa appleôû appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ˆ 12Ë ÂÎÂÌ Ú Ô Ô ÎfiÏÔ ıô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Ú ÛÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙÈ 20 ª ÚÙ Ô 2009: Allianz All Markets Invest appleôû appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ˆ 20 ª ÚÙ Ô Ô ÎfiÏÔ ıô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Ú ÛÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙÈ 31 ª ÚÙ Ô 2009: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 appleôû appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ˆ 31Ë ª ÚÙ Ô 2009.

4 Allianz Global Investors Fund Σηµαντική ειδοποίηση προς τους µεριδιούχους της Εταιρείας µας Έναρξη διάθεσης νέων Υποκεφαλαίων Ù ÈÚ ıâûâ Û ΠÎÏÔÊÔÚ Ù ÎfiÏÔ ı Ó ÀappleÔÎÂÊ Ï È : Ì ÈÛ applefi 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 Allianz RCM China, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ AT (USD) Allianz RCM Hong Kong, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Indonesia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Japan, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Korea, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Little Dragons, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), IT (USD) Î È PT (USD) Allianz RCM Malaysia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Oriental Income, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), I (USD), IT (USD) Î È P (USD) Allianz RCM Philippines, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Singapore, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Thailand, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Tiger, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), IT (USD) Î È PT (USD) Allianz RCM USD Liquidity, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Ì ÈÛ applefi 7 ÔÂÌ Ú Ô 2008 Allianz RCM European Equity, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (EUR) Ì ÈÛ applefi 17 ÂÎÂÌ Ú Ô 2008 Allianz RCM India, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ IT (USD) Ì ÈÛ applefi 19 ÂÎÂÌ Ú Ô 2008 Allianz RCM Demographic Trends, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (EUR) Î È AT (USD) Ì ÈÛ applefi 10 ª ÚÙ Ô 2009 Allianz RCM European Equity Dividend, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ AT (EUR), CT (EUR) Î È IT (EUR) Allianz NFJ US Large Cap Value, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ I (USD) Τροποποιήσεις των ενηµερωτικών δελτίων Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙË Allianz Global Investors Fund («Ë Ù ÈÚ») appleôê ÛÈÛÂ Ó ı ÛË Û ÈÛ applefi ÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ ÏÏ Á : ÏÏ Á ÛÙËÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô «dit-protect Global Winner 2014» Î Ù ÙËÓ º ÛË 2 ( applefi ÙÈ 26 appleúèï Ô 2014 Î È ÌÂÙ ) ˆ ÂÍ : ªÂÙ ÙËÓ º ÛË 1, Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô È ı ÙÔ Ó appleúôê Ï Â Î ÈÚÈÒÓ/ÎÈÓ ÓÔ appleúôû Ó ÙÔÏÈÛÌ ÓÔ appleúô ÙÈ ÚËÌ Ù ÁÔÚ, ÁÈ Ì ÁÈÛÙÔ È ÛÙËÌ 40 ÂÚÁ ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ ÙÈ ÙÚ appleâ Â. Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË appleâúèfi Ô, ı ËÌÈÔ ÚÁËı ÌÈ Ó ÔÌ ÔÎÙÒ Î Ï ıèòó ªÂÙÔ ÒÓ, Ë ÔappleÔ ÍÂÎÈÓ Ì Ûˆ ÌÂÙ ÙËÓ appleâú Ô Ô ÚËÌ Ù ÁÔÚ (appleâú Ô Ô Ó È ÚıÚˆÛË ) Î È Ë ÔappleÔ appleúôôú ÂÙ È Ó ÂÈ, Î Ù Ú Ó, apple ÚÂÌÊÂÚ ÔÌ Ì ÙË º ÛË 1. º ÛÈÎ, ÔÈ fiúôè Î È ÔÈ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚË ÔÌ ÂÍ ÚÙÒÓÙ È applefi ÙÈ Û Óı ΠÙË ÁÔÚ ÙË ÚÔÓÈÎ ÛÙÈÁÌ ÙË Ó È ÚıÚˆÛË. Ù ÙË Ï ÍË Î ıâ ÔÌ, ı ÍÂÎÈÓ ÂÈ Î È apple ÏÈ ÌÈ Ó ÔÌ ÌÂÙ ÙËÓ appleâú Ô Ô Ó È ÚıÚˆÛË ( ÓÓÔÈ ÌÂÙ Î ÏÈÛË - rolling concept). ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî appleô ÊÔÚ ÛÙÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚ ÔÌ appleúôû Ó ÙÔÏ ÂÙ È ÛÙËÓ applefiîùëûë Û ÌÌÂÙÔ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 100%, Î Ù appleúôû ÁÁÈÛË, ÛÙÔ Ì ÛÔ fiúô applefi ÔÛË ÙˆÓ ÔÎÙÒ Î Ï ıèòó ªÂÙÔ ÒÓ applefi ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË Ó ÔÌ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ì ÚÈ ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂapplefiÌÂÓË Ó appleâúèfi Ô ÔÎÙÒ ÂÙÒÓ, apple ÚÂÌÊÂÚÔ ÔÌ Ì ÙË º ÛË 1. ÂÓ Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó apple ÚÍÔ Ó ÂÁÁ ÛÂÈ fiùè ı ÂappleÈÙ ıâ Û ÌÌÂÙÔ ÙË Ù ÍË ÙÔ 100%. Ô appleôûôûùfi Û ÌÌÂÙÔ appleúôû Ó ÙÔÏ ÂÙ È ÛÙÈ Û Ó ıâè Û Óı ΠÁÔÚ. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî ÙË Ê ÛË 1 ÈÛ Ô Ó Î È ÛÙÈ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚÂ Ê ÛÂÈ.

5 Allianz Global Investors Fund ÂÈÛ ÁˆÁ ÙË ˆÚÈÛÙ apple Ú ÁÚ ÊÔ Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ appleâúèôúè- ÛÌ ÓË È ÛappleÔÚ ÎÈÓ ÓÔ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ «Allianz All Markets Invest», «Allianz All Markets Dynamic», «Allianz All Markets Opportunities» Î È «Allianz Tactical Asset Allocation Euroland» ÂÈ ˆ ÂÍ : Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙÔ Ú ÚÙËÌ ππ, Ú. 3 ÛÙ), Î Ù apple Ú ÎÎÏÈÛË ÙÔ Ú ÚÙ Ì ÙÔ ππ, Ú. 3 ) ˆ ) Î È Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ Ú ÙË È - ÛappleÔÚ ÎÈÓ ÓÔ, Ó Ù È Ó ÂappleÂÓ ıâ ˆ ÙÔ 100% ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Û ٠ÙÏÔ Î È Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÎ fiûâˆó, Ù ÔappleÔ È ı ÙÂÈ ÁÈ Ù ÔappleÔ apple Ú ÂÈ ÂÁÁ ËÛË Ë Úˆapple Î ŒÓˆÛË, Ë Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ, ÎÚ ÙÔ -Ì ÏÔ ÙË.. ÎÂÓÙÚÈÎ, appleâúèêâúâè Î ÙÔappleÈÎ Ú ÙÔ, ÎÚ ÙÔ -Ì ÏÔ ÙÔ.... ÈÂıÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ËÌÔÛ Ô ÈÎ Ô ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Û ÌÌÂÙ Ô Ó Ó appleâúèûûfiùâú ÎÚ ÙË-Ì ÏË ÙË.., ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔÈ Ù ÙÏÔÈ Î È Ù Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ È Ù ıëî Ó ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÍÈ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÎ fiûâˆó, ÂÓÒ ÔÈ Ù ÙÏÔÈ Î È Ù Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ ÙË È Î ÔÛË ÂÓ ÂappleÈÙÚ appleâù È Ó appleâú ÓÔ Ó ÙÔ 30% ÙˆÓ Û ÓÔÏÈÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô. ÏÏ Á ÛÙËÓ ÔÓÔÌ Û ÚÎÂÙÒÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ˆ ÂÍ : Προηγούµενο όνοµα Υποκεφαλαίου Νέο όνοµα Υποκεφαλαίου dit-protect Global Winner 2014 Protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Top Selection Europa Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz-dit Global Small Cap Allianz RCM Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz PIMCO Euro Bond Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz RCM Growing Markets Protect Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Allianz Global Investors Fund Allianz-dit Global Small Cap RCM I (EUR) ÌÂÙÔÓÔÌ ÛÙËΠ۠Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Global Small Cap I (EUR). Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙË Allianz Global Investors Fund («Ë Ù ÈÚ») appleôê ÛÈÛÂ Ó ı ÛË Û ÈÛ applefi ÙÈ 12 ÂÎÂÌ Ú Ô 2008 ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ ÏÏ Á : È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz-dit Global EcoTrends Ô Ó ÌÂÙ ÏËı ˆ ÂÍ : Ô ÛËÌÂ Ô ) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÂÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Ô Ùˆ ÒÛÙÂ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÙÔ ÛËÌÂ Ô ), ÙÔ Ï - ÈÛÙÔÓ ÙÔ 75% ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ı appleú appleâè Ó ÂappleÂÓ ÂÙ È Û ÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ appleô Û ÌÌÂÙ Ô Ó ÌÂÛ ÌÌÂÛ ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙˆÓ ÎÏ ˆÓ «ÈÎÔÏÔÁÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ», «ŒÏÂÁ Ô Ú apple Ó- ÛË» Î È «ı Úfi ÓÂÚfi», ÂÓÒ Ó ÓÙ È Ó Û ÌÌÂÙ Ô Ó Î È Û ÏÏÔ ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ ÎÔ ÙÔÌÂ. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz RCM Europe Equity Growth Ô Ó ÌÂÙ ÏËı ˆ ÂÍ : Ô ÛËÌÂ Ô ) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÂÈ ÏÏ ÍÂÈ Ô Ùˆ ÒÛÙ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙÔ 75% (appleúèó 70%) ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ó Ó Ù È Ó ÂappleÂÓ ıâ Û ÌÂÙÔ Î È appleèûùôappleôèëùèî Û ÌÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë Ú Ú ÛÎÂÙ È Û ÒÚ appleô Ó ÎÔ Ó ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË, ÛÙË ÔÚ ËÁ ÙËÓ πûï Ó. ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÛËÌÂ Ô ) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ, appleôûôûùfi ˆ Î È 25% (appleúèó 20%) ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ó Ù È Ó ÂappleÂÓ ıâ Û ÌÂÙÔ, appleèûùôappleôèëùèî Û ÌÌÂÙÔ Ù ÙÏÔ ÂappleÈÏÔÁ È ÊÔÚÂÙÈÎÔ applefi ÂΠÓÔ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ). Ô ÛËÌÂ Ô ı) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÂÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Ô Ùˆ ÒÛÙÂ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÈÛ Ô ÙË ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÎıÂÛË, Ó ÂappleÈÙÚ appleâù È Ë ÌË Ù ÚËÛË ÙˆÓ ÔÚ ˆÓ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙ ÛËÌ ), Â) Î È ) ÓˆÙ Úˆ. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz RCM Euroland Equity Growth Ô Ó ÌÂÙ ÏËı ˆ ÂÍ : Ô ÛËÌÂ Ô ) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÂÈ ÏÏ ÍÂÈ, Ô Ùˆ ÒÛÙ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙÔ 75% (appleúèó 70%) ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ó Ó Ù È Ó ÂappleÂÓ ıâ Û ÌÂÙÔ Î È appleèûùôappleôèëùèî Û ÌÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë Ú Ú ÛÎÂÙ È Û ÒÚ appleô Û ÌÌÂÙ Ô Ó ÛÙËÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È ÔÌÈÛÌ ÙÈÎ ŒÓˆÛË. Ô ÛËÌÂ Ô Ë) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÂÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Ô Ùˆ ÒÛÙÂ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÈÛ Ô ÙË ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÎıÂÛË, Ó ÂappleÈÙÚ appleâù È Ë ÌË Ù ÚËÛË ÙˆÓ ÔÚ ˆÓ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙ ÛËÌ ), Á) Î È ÛÙ) ÓˆÙ Úˆ. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz All Markets Invest Ô Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Î È ÂappleÂÎÙ ıâ ÛÙËÓ ÁÔÚ appleèûùôappleôèëùèîô ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô ÂappleÂÓ ÂÈ Û ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎ ÌÔÈ ÎÂÊ Ï È, Î ıò Î È ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô Û ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ È Ì ÙÈ Ô ËÁ  πππ Î È ÂappleÂÓ ÂÈ Û  ÎÙ ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎÒÓ ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ. È appleâú È- Ù Úˆ appleïëúôêôú Â, Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ appleï ÚÂ Î È ÙÔ appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂ- ÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz All Markets Dynamic Invest Ô Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Î È ÂappleÂÎÙ ıâ ÛÙËÓ ÁÔÚ appleèûùôappleôèë- ÙÈÎÔ ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô ÂappleÂÓ ÂÈ Û ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎ ÌÔÈ ÎÂÊ Ï È, Î ıò Î È ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô Û ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ È Ì ÙÈ Ô ËÁ  πππ Î È ÂappleÂÓ ÂÈ Û  ÎÙ ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎÒÓ ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ. È appleâú ÈÙ Úˆ appleïëúôêôú Â, Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ appleï ÚÂ Î È ÙÔ appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz All Markets Opportunities Ô Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Î È ÂappleÂÎÙ ıâ ÛÙËÓ ÁÔÚ appleèûùôappleôèëùèîô ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô ÂappleÂÓ ÂÈ Û ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎ ÌÔÈ ÎÂÊ Ï È, Î ıò Î È ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô Û ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ È Ì ÙÈ Ô ËÁ  πππ Î È ÂappleÂÓ ÂÈ Û  ÎÙ ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎÒÓ ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ. 3

6 Allianz Global Investors Fund È appleâú ÈÙ Úˆ appleïëúôêôú Â, Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ appleï ÚÂ Î È ÙÔ appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô. Συγχώνευση Υποκεφαλαίων ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È, fiappleˆ ÔÚ ÂÙ È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô apple Ó Î Ì ٠ÓÙ ÛÙÔÈ ÀappleÔÎÂÊ Ï È ÙË Allianz Global Investors Selections, ÌÈ ÏÏË ÂÙ ÈÚÂ Û ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÂappleÂÓ ÛˆÓ, Ë ÔappleÔ ÂÈ Û ÛÙ ıâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ 1Ô ª ÚÔ ÙÔ fiìô ÙÔ Ô ÍÂÌ- Ô ÚÁÔ, ÙË 20 ÂÎÂÌ Ú Ô Û Ó ÓˆÛË Ù ıëîâ Û ÈÛ ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú Î È ÒÚ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË (Ë «ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô»). Ù ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô, Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ Î ıâófi ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ÙË Allianz Global Investors Selections Û ÓÂÓÒıËΠ̠ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ AGIF Î È fiïôè Ô ÊÈÛÙ ÌÂÓÔÈ ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ÙË Allianz Global Investors Selections Ï Ó ÙfiÌ Ù Î È ˆÚ ÎfiÛÙÔ ÌÂÚ È ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF Ì Ûˆ ÓÙ ÏÏ Á Ó appleúô Ó. ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô appleôù ÏÂÛ Âapple ÛË ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Ó ÚÍË È ıâûë ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF, ÂÓÒ Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF Û Ó ÛÙ ÓÙÔ appleôîïâèûùèî ÛÙ ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁË- ÙÈÎÔ Î È ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ appleô Ô Ó ÌÂÙ È ÛÙ applefi ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz Global Investors Selections. Î ÚÒıËÎ Ó Î Ù ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô, Î Ù ÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á ÙÔ Ì ÌÂÚ È ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF. È ÂÓÙÔÏ È appleú ÁÌ Ù ÛË appleô ÊÔÚÔ Ó Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È Allianz Global Investors Selections ÔÈ ÔappleÔ Â ÂÏ ÊıËÛ Ó ÌÂÙ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz Global Investors Selections RCM Philippines ÌÂÙ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 2 ÎÙˆ Ú Ô 2008, ıâˆú ıëî Ó ˆ ÂÓÙÔÏ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÁÈ ÌÂÚ È ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF. ø ÂÎ ÙÔ ÙÔ, Ë ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ È appleú ÁÌ Ù ÛË appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÂÈ ÙË Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF, Ë ÔappleÔ Î ıôú ÛÙËÎÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË AGIF ÛÙÈ 6 ÎÙˆ Ú Ô Ù Î ÓfiÓ, Ë appleúòùë ËÌ Ú È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ ÓÂÔÛ ÛÙ - ı ÓÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF Ù Ó Ë 6Ë ÎÙˆ Ú Ô øûùfiûô, ÔÈ ÈÙ ÛÂÈ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Philippines appleúâappleâ Ó Â Ó Î Ù ÙÂı ÙÔ ÚÁfiÙÂÚÔ Ì ÚÈ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( ÙÈ 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÙÂıÔ Ó Û ÈÛ ÛÙÈ 6 ÎÙˆ Ú Ô È ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ Ï Ó Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙË ÂÎ ÛÙÔÙ ΠÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Î È ÙÔ ÓÔÌ ÛÌ ÙÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF, ˆ ÓÙ ÏÏ ÁÌ ÁÈ Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙË ÓÙ ÛÙÔÈ Ë Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Î È ÙÔ ÓÔÌ ÛÌ ÙÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections. Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÂÓfi ÌÂÚÈ- Ô ÙË Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections, fiappleˆ Î ıôú ÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË Allianz Global Investors Selections ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 appleôùâïô Û ÙËÓ Ú ÈÎ Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÂÓfi ÌÂÚÈ Ô ÙË Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF, ÂÓÒ ÔÈ ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ÂÓ ÚÂÈ ÛÙËÎÂ Ó Î Ù ÏÏÔ Ó ÂappleÈappleÏ ÔÓ appleôûfi ÁÈ ÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á ÙˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ. ÚÁfiÙÂÚË ÒÚ ÁÈ ÙË È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ÙË Allianz Global Investors Selections Ù Ó ÛÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008, ÂÍ ÈÚÔ Ì ÓÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund, ÁÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô Ë ÚÁfiÙÂÚË ÒÚ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ Ù Ó ÛÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 2 ÎÙˆ Ú Ô È ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ Ï Ó Ù ÌÂÚ È ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Allianz Global Investors Selections ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 appleúèó ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú, ÛÙÈ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË Î È Û  ÏÔÁÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ Ù ÌÂÚ È ÌÂÙ ÙÚ appleëî Ó ÙfiÌ Ù Û ÌÂÚ È ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF ÛÙÈ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË. ŸÏ Ù ÌÂÚ È ÙË Allianz Global Investors Selections appleô ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ Ó Û ÓÂÓˆıÔ Ó,

7 Allianz Global Investors Fund Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία µετατροπής RCM China Fund Allianz RCM China 1:1 RCM Global Hi-Tech Growth Fund Allianz RCM Global Hi-Tech Growth 1:1 RCM Global Unconstrained Fund Allianz RCM Global Unconstrained 1:1 RCM Hong Kong Fund Allianz RCM Hong Kong 1:1 RCM Indonesia Fund Allianz RCM Indonesia 1:1 RCM Japan Fund Allianz RCM Japan 1:1 RCM Korea Fund Allianz RCM Korea 1:1 RCM Little Dragons Fund Allianz RCM Little Dragons 1:1 RCM Malaysia Fund Allianz RCM Malaysia 1:1 RCM Oriental Income Fund Allianz RCM Oriental Income 1:1 RCM Philippines Fund Allianz RCM Philippines 1:1 RCM Singapore Fund Allianz RCM Singapore 1:1 RCM Thailand Fund Allianz RCM Thailand 1:1 RCM Tiger Fund Allianz RCM Tiger 1:1 RCM Total Return Asian Equity Fund Allianz RCM Total Return Asian Equity 1:1 RCM USD Liquidity Fund Allianz RCM USD Liquidity 1:1 ÂÓ È ÌÂÛË È ÓÔÌ ÁÈ ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ È ÓÔÌ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ ÁÈ Ù Ú ÛÙÔappleÔÈÔ ÌÂÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï È appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ appleúèó applefi ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô ÙË Û Ó ÓˆÛË. ÍÔ appleô appleúô Î Ó applefi ÙË È ÈÎ Û ÙË Û Ó ÓˆÛË ÂappleÈ Ú Ó Ó ÙËÓ Allianz Global Investors Group. ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Top Selection Europa A EUR Ì ÙÔ Allianz RCM European Equity A EUR Ì ÈÛ applefi ÙÈ 12 ÂÎÂÌ Ú Ô Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία µετατροπής Allianz RCM Top Selection Europa A EUR Allianz RCM European Equity A (EUR) 1:0,089149

8 Allianz Global Investors Fund ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR Ì ÙÔ Allianz RCM Little Dragons A2 EUR Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR Ì ÙÔ Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR Ì ÈÛ applefi ÙÈ 12 ÂÎÂÌ Ú Ô Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία µετατροπής Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR Allianz RCM Little Dragons A2 EUR 1:0, Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR 1:0, ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È Allianz RCM Global DemographicTrends Î È Allianz RCM InnovationTrends ÙÔ Allianz Global Investors Trends Ì ÙÔ Allianz RCM Demographic Trends ÙË Allianz Global Investors Fund Ì ÈÛ applefi ÙÈ 19 ÂÎÂÌ Ú Ô Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία µετατροπής Allianz RCM Global DemographicTrends Allianz RCM Demographic Trends A EUR 1:0, Allianz RCM Global InnovationTrends Allianz RCM Demographic Trends A EUR 1:0, Συγχώνευση Υποκεφαλαίου ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Tiger Fund (FCP) Ì ÙÔ Allianz RCM Tiger A EUR ÙË Allianz Global Investors Fund Ì ÈÛ applefi ÙÈ 28 ÔÂÌ Ú Ô 2008.

9 Allianz Global Investors Fund Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία µετατροπής Allianz RCM Tiger Fund (FCP) Allianz RCM Tiger A EUR 1:0, Πράκτορες Πληρωµών και Πληροφοριών applefi ÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008, Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Àapple ı ÓÔ ªËÙÚÒÔ Î È Ú ÎÙÔÚ ªÂÙ È ÛÂˆÓ ÙË Ù ÈÚ ÂÈ ÌÂÙ È ÛÙ applefi ÙËÓ State Street Bank Luxembourg S.A. ÛÙËÓ RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Ρευστοποίηση των Υποκεφαλαίων Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz All Markets Invest ÎÏÂÈÛ ÛÙÈ 20 ª ÚÙ Ô Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 ÎÏÂÈÛ ÛÙÈ 31 ª ÚÙ Ô Ô appleï ÚÂ Î È ÙÔ appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô Ì ËÌÂÚÔÌËÓ 11 ºÂ ÚÔ Ú Ô 2009 Â Ó È appleúôûappleâï ÛÈÌ È Ù ıâóù È ˆÚÂ Ó ÁÈ ÙÔ ªÂÚÈ ÈÔ Ô applefi ÙËÓ Ú ÙË Ù ÈÚÂ, ÙÔÓ ÂÌ ÙÔÊ Ï Î Î È ÙÔ Ú ÎÙÔÚ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ιόρθωση του ΣΕ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Protect Global Winner 2014 ÂÓ Ù Ó 1,80%, fiappleˆ ÎÔÈÓÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙËÓ ÂÙ ÛÈ ÎıÂÛË ÙË 30 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2008, ÏÏ 1,25%.

10 Allianz Global Investors Fund Περιεχόµενα Απόδοση Επενδυτική πολιτική και στοιχεία ενεργητικού των Υποκεφαλαίων Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner Allianz RCM Euro Equity Index Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM Global Small Cap Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz Investors Vision Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Έκθεση ρευστοποίησης Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Συγκεντρωτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Κατάσταση καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών του καθαρού ενεργητικού Allianz Global Investors Fund Οικονοµικές καταστάσεις των Υποκεφαλαίων Χαρτοφυλάκια επενδύσεων Κατάσταση καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών του καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών στα Μερίδια Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner Allianz RCM Euro Equity Index Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM Global Small Cap Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong

11 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις Σηµείωση για τους επενδυτές στη ηµοκρατία της Αυστρίας Σηµείωση για τους επενδυτές στην Ελβετία Ευρετήριο Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz Investors Vision Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest

12 Allianz Global Investors Fund Απόδοση Όνοµα Υποκεφαλαίου Κατηγορία µεριδίων Ηµεροµηνία τρέχουσα περίοδος 1 έτος έναρξης διάθεσης (1 Οκτωβρίου 2008 (30 Σεπτεµβρίου Μαρτίου 2009) 30 Σεπτεµβρίου 2008) Απόδοση επί % Απόδοση επί % Allianz RCM Global Equity AT (EUR) 13/06/ ,51 27,76 AT (USD) 13/06/ ,95 26,65 CT (EUR) 04/06/ ,62 27,79 IT (EUR) 04/06/ ,21 27,79 N (EUR) 12/12/2008 6,70 1) S (EUR) 12/12/2008 6,70 1) WT (EUR) 25/09/ ,84 27,23 Allianz RCM Asia Pacific A (EUR) 11/01/ ,95 41,85 A (USD) 11/03/ ,56 41,05 AT (EUR) 04/06/ ,94 41,76 CT (EUR) 04/06/ ,19 42,74 I (EUR) 11/01/ ,61 41,45 I (USD) 11/01/ ,23 40,69 N (EUR) 12/12/2008 4,70 1) S (EUR) 12/12/2008 4,60 1) Allianz RCM Global Sustainability A (EUR) 02/01/ ,54 28,50 A (USD) 02/01/ ,39 27,62 CT (EUR) 31/07/ ,84 29,09 Allianz RCM Best Styles Euroland AT (EUR) 04/06/ ,64 30,45 CT (EUR) 04/06/ ,85 30,83 I (EUR) 12/07/ ,33 30,09 Protect Global Winner 2014 AT (EUR) 24/04/2006 4,26 16,66 Allianz RCM Top Selection Europa A (EUR) 06/01/ ,79 2) 34,50 Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) 24/02/ ,38 29,35 I (EUR) 24/02/ ,26 29,07 Allianz-dit Global EcoTrends A (EUR) 03/05/ ,25 25,55 AT (EUR) 04/06/ ,25 25,55 CT (EUR) 04/06/ ,48 26,17 IT (EUR) 04/06/ ,96 24,87 Allianz RCM Europe Equity Growth A (EUR) 16/10/ ,83 26,87 AT (EUR) 16/10/ ,83 26,87 CT (EUR) 02/11/ ,11 27,42 I (EUR) 04/10/ ,53 26,29 IT (EUR) 04/10/ ,53 26,29 W (EUR) 02/10/ ,42 26,02 Allianz RCM Euroland Equity Growth A (EUR) 16/10/ ,97 28,60 AT (EUR) 16/10/ ,01 28,61 CT (EUR) 02/11/ ,29 29,11 I (EUR) 04/10/ ,71 28,02 IT (EUR) 04/10/ ,71 28,00 W (EUR) 02/10/ ,59 29,04 W (H-SKK) 15/05/ ,76 28,54 Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) 15/02/ ,21 CT (EUR) 31/07/ ,92 22,64 N (EUR) 12/12/2008 3,10 1) S (EUR) 12/12/2008 3,16 1) W (H-EUR) 12/12/ ,33 19,28 Allianz RCM Global Small Cap A (EUR) 09/01/ ,06 40,95 I (EUR) 02/04/ ,84 40,36 10

13 Allianz Global Investors Fund 2 έτη 3 έτη 4 έτη 5 έτη 10 έτη Ηµεροµηνία (30 Σεπτεµβρίου 2006 (30 Σεπτεµβρίου 2005 (30 Σεπτεµβρίου 2004 (30 Σεπτεµβρίου 2003 (30 Σεπτεµβρίου 1998 έναρξης διάθεσης 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008 Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % 16,74 8,77 12,85 18,82 43,80 5,27 9,31 32,03 46,96 15,50 27,50 27,50 25,70 11,26 2,27 28,97 2,47 16,60 25,00 29,70 31,00 10,06 4,38 32,35 2,17 24,64 44,70 19,31 10,74 8,90 14,90 16,85 8,56 6,59 27,06 42,30 64,07 28,10 33,30 33,80 19,57 5,78 0,03 9,34 7,22 26,15 12,99 8,61 11,65 18,88 6,05 19,19 38,91 56,70 18,45 5,17 20,80 41,30 59,76 14,16 1,23 19,64 20,48 18,64 16,74 16,73 18,07 13,01 13,02 12,69 20,56 20,57 20,36 17,77 17,78 18,92 28,44 10,60 22,11 8,05 40,95 40,90 11

14 Allianz Global Investors Fund Όνοµα Υποκεφαλαίου Κατηγορία µεριδίων Ηµεροµηνία τρέχουσα περίοδος 1 έτος έναρξης διάθεσης (1 Οκτωβρίου 2008 (30 Σεπτεµβρίου Μαρτίου 2009) 30 Σεπτεµβρίου 2008) Απόδοση επί % Απόδοση επί % Allianz RCM Rising Stars Asia A (EUR) 06/02/ ,30 2) 47,42 CT (EUR) 31/07/ ,38 2) 48,23 Allianz RCM BRIC Equity AT (EUR) 15/06/ ,27 44,93 AT (USD) 25/02/ ,81 CT (EUR) 29/05/ ,53 45,38 I (EUR) 29/05/ ,95 44,43 Allianz NFJ US Large Cap Value I (USD) 10/03/2009 5,63 4) Allianz RCM European Equity A (EUR) 07/11/ ,33 3) N (EUR) 12/12/2008 6,09 1) S (EUR) 12/12/2008 6,19 1) Allianz RCM European Equity Dividend AT (EUR) 10/03/2009 6,67 4) CT (EUR) 10/03/2009 6,65 4) IT (EUR) 10/03/2009 6,73 4) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth A (USD) 03/10/ ,74 5) AT (USD) 03/10/ ,71 5) IT (USD) 03/10/ ,30 5) ) Allianz RCM Global Unconstrained AT (USD) 03/10/ ,10 5) Allianz RCM Hong Kong A (USD) 03/10/ ,24 5) IT (USD) 03/10/2008 9,86 5) Allianz RCM India IT (USD) 17/12/2008 6,24 6) Allianz RCM Indonesia A (EUR) 24/10/2008 4,13 7) A (USD) 03/10/ ,09 5) Allianz RCM Japan A (USD) 03/10/ ,47 5) IT (USD) 03/10/ ,78 5) Allianz RCM Korea A (USD) 03/10/ ,11 5) IT (USD) 03/10/ ,73 5) Allianz RCM Little Dragons A (USD) 03/10/ ,50 5) A2 (EUR) 12/12/2008 7,64 1) AT (USD) 03/10/ ,50 5) CT2 (EUR) 12/12/2008 7,46 1) IT (USD) 03/10/ ,71 5) PT (USD) 03/10/ ,78 5) Allianz RCM Malaysia A (USD) 03/10/ ,67 5) Allianz RCM Oriental Income A (USD) 03/10/ ,46 5) AT (USD) 03/10/ ,46 5) I (USD) 03/10/ ,12 5) IT (USD) 03/10/ ,32 5) P (USD) 03/10/ ,15 5) Allianz RCM Philippines A (USD) 03/10/ ,59 5) Allianz RCM Singapore A (USD) 03/10/ ,35 5) Allianz RCM Thailand A (USD) 03/10/ ,38 5) ) IT (USD) 03/10/ ,03 5) A (EUR) 24/10/2008 4,14 7) Allianz RCM Tiger A (EUR) 28/11/2008 5,32 8) A (USD) 03/10/ ,59 5) AT (USD) 03/10/ ,59 5) IT (USD) 03/10/ ,20 5) Allianz RCM Total Return Asian Equity A (USD) 03/10/ ,14 5) AT (USD) 03/10/ ,18 5) ) IT (USD) 03/10/ ,12 5) PT (USD) 03/10/ ,83 5) 12

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 À τεύχος 74 Σηµείωµα Προέδρου ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου À ø π Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 218 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Απαιτείται ο εποπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος

κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος K E º π π ªπ Δ ƒ π À ª 6 ÈÛ ÁˆÁ OΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙχειρηματικής ζωής. Παρ λο που η ένταση της ανταγωνιστικής πίεσης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχοϋπάλληλος Λαμβάνω πρόνοια ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1

ξενοδοχοϋπάλληλος Λαμβάνω πρόνοια ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1 ξενοδοχοϋπάλληλος ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 Λαμβάνω πρόνοια ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1 2 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άννα Μιχαηλίδη Αταλιώτη: Νοιαζόμαστε και επιβραβευόμαστε Τα μέλη της διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος À ø π Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 172 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA ΚΟΥΝΤΡΕΤ ΟΖΕΡΣΑΪ Μαζί να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

NEO MNHMONIO A O E TEMBPIO

NEO MNHMONIO A O E TEMBPIO ª ƒ ª Δ YNENTEY H TÔÌ X ÓÎ O ÃÔÏÈÁÔ ÓÙÈ Ófi ËıÔappleÔÈfi ÌÈÏ ÂÈ ÁÈ ÙÈ Ú ÙÔ Î È ÙË Ó ÙÔ Ù ÈÓ ñ KOMIK ÂÚÈÓ Ú ÛÙÒÓË ÌÂ Ê ÓÙ Û ÂÍÔ ÏÈÎ ÓÔÛ Ì Ù ÙËÓ appleâú Ô Ô ÙˆÓ È ÎÔappleÒÓ ñoù Ó ÙÔ apple È ÊÔ Ù È ÙÔÓ Ô

Διαβάστε περισσότερα

Κατακραυγή κατά πολιτικών

Κατακραυγή κατά πολιτικών À ø π Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 195 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª À øª ) ΣHMEPA ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Θεραπείες-σοκ

Διαβάστε περισσότερα

Στην εφεδρεία με κουρεμένη και την αποζημίωση

Στην εφεδρεία με κουρεμένη και την αποζημίωση Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.880 Àƒø 1,30 TPITH 1 NOEMBPIOY 2011 www.enet.gr Στην εφεδρεία με κουρεμένη και την αποζημίωση ª Àƒ ªE ÙËÓ appleô ËÌ ˆÛË Î È ÌÂ È È- Î Û Â -ÂÍappleÚ ÛappleÚÒ ÓÔÓÙ È ÛÙËÓ ÂÊ Ú 30.000

Διαβάστε περισσότερα

KÏ ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi ÈÔ ÛÙÔ OTA

KÏ ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi ÈÔ ÛÙÔ OTA EK O H TH E HNIKH ETAIPEIA TO IKH ANA TY H KAI AYTO IOIKH H A.E. ñ OMHPOY 19, 10672 A HNA K..A. EºHMEPI E I K A I O E P TO EPIO IKO TH EETAA AE E P I O O ñ T E Y X O 2 0 A PI IO - IOYNIO 2002 KÏ ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φέρνουν τώρα μέτρα του 2011

Φέρνουν τώρα μέτρα του 2011 ENΘΕΤΑ» Τέχνη» Κόµικς» Βιβλιοθήκη» Υγεία και επιστήµη ΠAPAΣKEYH 13 AYΓOYΣTOY 2010 www.enet.gr ΕΤΟΣ 36ο Αρ. φύλλου 10.523 1,50 H KYBEPNH H IEZETAI A O TO E EIMMA, THN YºE H KAI THN ANEP IA Φέρνουν τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Στο Υπουργικό η αρχή των ευθυνών Εντός των ημερών η κλήτευση του Προέδρου Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία

Στο Υπουργικό η αρχή των ευθυνών Εντός των ημερών η κλήτευση του Προέδρου Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία À ø π Κυριακή 21 Αυγούστου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 148 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) OIKONOMIA ΣHMEPA Αμυδρό φως στο τούνελ για το

Διαβάστε περισσότερα

INOYN ñ7,5 χρόνια ακόμα ñxαμηλότερο επιτόκιο

INOYN ñ7,5 χρόνια ακόμα ñxαμηλότερο επιτόκιο ª ƒ ª ñ ÂÏ Â EÏÂ ıâú MÂ ÙÔÓ T fió ı Ó ºÚ Ó ÂÓ ñ KOMIK «ÏÏÔÁ ÙÔ EÓÓ» applefi ÙÔÓ HÏ T Ìapple Î ÚÔÛÙ ÙÂ ÛÙÂ ÙÔ ÓÂÊÚÔ ÛÒÛÙÂ ÙËÓ Î Ú È Â applefiïâè Á ÓÔ Ô ÂÙ ÚÔ H ÓÓÔÈ ÙË ÊÔÛ ˆÛË www.enet.gr ΣABBATO 12 MAPTIOY

Διαβάστε περισσότερα

Με τρύπιο καταστατικό η εταιρεία αερίου Ο εκάστοτε υπουργός Εμπορίου μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές της ΚΡ.ΕΤ.Υ.Κ.

Με τρύπιο καταστατικό η εταιρεία αερίου Ο εκάστοτε υπουργός Εμπορίου μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές της ΚΡ.ΕΤ.Υ.Κ. À ø π Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 AÚ. Ê ÏÏÔ 210 Σ H M E PA ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ Ανοικτό το κόμμα για συμμετοχή στη νέα κυβέρνηση «Για τέσσερεις λόγους πήραμε την απόφαση για κατά βούληση στις προεδρικές»,

Διαβάστε περισσότερα

O MH EK O øn για νέο δάνειο 50-60 δισ. με ένα νέο Mνημόνιο

O MH EK O øn για νέο δάνειο 50-60 δισ. με ένα νέο Mνημόνιο Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.735 Àƒø 1,30 TPITH 10 MA OY 2011 www.enet.gr È Ô Ó Ë Î ÂÚÓËÙÈÎ ÛÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È Ù ÛÎÏËÚfiÙÂÚ Ì ÙÚ appleô Ú ÔÓÙ È O MH EK O øn για νέο δάνειο 50-60 δισ. με ένα νέο Mνημόνιο apple ΈÓÛÙ ÓÙ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό À ø π Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 98 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

ºA IAZONTAI TA EI O HMATA A O 500-2.650

ºA IAZONTAI TA EI O HMATA A O 500-2.650 ΣΗΜΕΡΑ Συλλεκτική έκδοση του «E»-Iστορικά 196 σελίδες O Δøμƒπ Δ Μαζί τα ένθετα ñ 2 H ÏÏË fi Ë ñ ÔÌÈÎÛÔ ÚfiÌÈÔ ñ μè ÏÈÔı ÎË ñ ÀÁÂ & È ÙÚÔÊ ΣABBATO 8 OKTΩBPIOY 2011 www.enet.gr ΕΤΟΣ 37ο Αρ. φύλλου 10.862

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΟ-Ε.Ε. θα στριμώξουν τον Χριστόφια Τον Νοέμβριο θα προταθεί στην Κύπρο συμμετοχή στον νέο ευρω-νατοϊκό σχεδιασμό με πλήρη ισότητα

ΝΑΤΟ-Ε.Ε. θα στριμώξουν τον Χριστόφια Τον Νοέμβριο θα προταθεί στην Κύπρο συμμετοχή στον νέο ευρω-νατοϊκό σχεδιασμό με πλήρη ισότητα À ø π Κυριακή 1 Αυγούστου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 92 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ οι εντατικές για συγκυβέρνηση Ενδεχόμενη φυγή των Καρογιάν και Ομήρου αφήνει το κλειδί των συνομιλιών στον Νίκο Αναστασιάδη

Τεστ οι εντατικές για συγκυβέρνηση Ενδεχόμενη φυγή των Καρογιάν και Ομήρου αφήνει το κλειδί των συνομιλιών στον Νίκο Αναστασιάδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 e-περιοδικά Η μετά την τυπογραφία εποχή είναι πλέον γεγονός, με ήχο, βίντεο και άλλες καινοτομίες. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 44 Formula 1 Το πρωτάθλημα της Formula 1 αναμένεται να πιάσει φωτιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

M ÌÂÁ ÏË ÂappleÈÙ ÛÙ ÊıËÎÂ Ë ÂΠψÛË ÙÔ μ ÁÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË Î È ÙÈ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙÔ ÚËÌ ÙÔappleÈÛÙˆÙÈÎfi Û ÛÙËÌ.

M ÌÂÁ ÏË ÂappleÈÙ ÛÙ ÊıËÎÂ Ë ÂΠψÛË ÙÔ μ ÁÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË Î È ÙÈ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙÔ ÚËÌ ÙÔappleÈÛÙˆÙÈÎfi Û ÛÙËÌ. APRIL 13-05-09 11:35 ÂÏ 1 MHNIAIA OIKONOMIKH EK O H TOY KEBE TfiÌÔ 35 ñ AÚ. Ê ÏÏÔ 258 ñ ƒπ π 2009 ΟΛΥΣΗΜΑ- ΝΤΑ μηνύματα έστειλε σε ομιλία του με θέμα «Τι μας διδάσκει η σημερινή κρίση για το μέλλον της

Διαβάστε περισσότερα

T EPNOM I TO ºOYKOY IMA

T EPNOM I TO ºOYKOY IMA Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.715 Àƒø 1,30 TETAPTH 13 A PI IOY 2011 www.enet.gr ÙÔ ÓÒÙ ÙÔ Âapple appleâ Ô ÎÈÓ ÓÔ «7» Ó Û Ó ÔÈ I appleˆóâ ÙÔ Ù ËÌ T EPNOM I TO ºOYKOY IMA MÈÛfiÏÔÁ applefi Î ÚÓËÛË, ÂÙ ÈÚÂ Î È ÂappleÈÛÙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds Ελεγμένη ετήσια έκθεση 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi

Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi À ø π Κυριακή 30 Μαΐου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 83 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς

Διαβάστε περισσότερα