Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)"

Transcript

1 Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συνδέονται με τον τομέα της μετάφρασης. Επίκεντρό της είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα βάσεων δεδομένων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικά συγκρίνονται οι εθνικές νομοθεσίες τεσσάρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλ. του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου). Η μελέτη ακολουθεί μια προσέγγιση «ανάντη και κατάντη» προκειμένου να δώσει απάντηση στα ακόλουθα τρία ερωτήματα: i) Τα έγγραφα στη γλώσσα πηγή προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με ποιον τρόπο η προστασία αυτή επηρεάζει το δικαίωμα να μεταφραστούν; (Προσέγγιση ανάντη ή προσέγγιση «εισροής», δηλ. η επικέντρωση γίνεται στα δικαιώματα των εγγράφων που προϋπάρχουν στη γλώσσα πηγή). ii) Οι μεταφράσεις προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και, αν ναι, με ποιον τρόπο; (Προσέγγιση κατάντη ή προσέγγιση «εκροής», δηλ. η επικέντρωση γίνεται στα δικαιώματα του προϊόντος της εργασίας). iii) Οι βάσεις δεδομένων οι οποίες κατατέμνουν και στοιχίζουν έγγραφα στη γλώσσα πηγή και τις μεταφράσεις τους προστατεύονται, και αν ναι, με ποιον τρόπο; (Σύνδεση μεταξύ εισροής και εκροής). Η μελέτη καλύπτει τόσο την παραδοσιακή όσο και την αυτόματη μετάφραση. Στη συνέχεια συνοψίζονται οι βασικές αρχές και τα πορίσματα της μελέτης. Το αποκλειστικό δικαίωμα του συντάκτη για τη μετάφραση Ο συντάκτης ενός έργου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να το μεταφράσει. Επομένως, μπορεί να απαγορεύσει σε τρίτους να το μεταφράσουν χωρίς την άδειά του. Το δικαίωμα αυτό διατυπώνεται στη σύμβαση της Βέρνης. Σε εθνικό επίπεδο, οι νομοθετικές ρυθμίσεις διαφέρουν: ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αναγνωρίζουν ρητά, ενώ άλλα θεωρούν ότι αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικαιώματος της αναπαραγωγής. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν ασχολούνται καθόλου με το δικαίωμα της μετάφρασης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται εναρμόνιση του δικαιώματος αυτού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1

2 Η προστασία των εγγράφων στη γλώσσα πηγή με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να περιορίσει τη χρήση τους για μεταφραστικούς σκοπούς και την ενσωμάτωσή τους σε μεταφραστικές βάσεις δεδομένων Το δικαίωμα της μετάφρασης είναι σαφές: τα έγγραφα στη γλώσσα πηγή που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορούν, γενικά, να μεταφραστούν χωρίς την άδεια του συντάκτη ή των επόμενων κατόχων των δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για την ενσωμάτωσή τους σε βάσεις δεδομένων, όπως είναι οι βάσεις δεδομένων μεταφραστικών μνημών. Η άδεια από τον συντάκτη του εγγράφου στη γλώσσα πηγή αποτελεί, επομένως, βασική απαίτηση. Τα μεταφραστικά έργα (συμπεριλαμβανομένων των έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση του αυτοματισμού της μετάφρασης) πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς αυτούς, να προσδιορίζουν το καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εγγράφων στη γλώσσα πηγή ανάλογα με τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, και να εξασφαλίζουν τις αναγκαίες άδειες σε όλη τη διαδρομή της αλυσίδας των τίτλων. Τα περισσότερα έγγραφα στη γλώσσα πηγή θα προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επειδή οι νομικές απαιτήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σχετικά χαλαρές Η πρωτοτυπία είναι μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις για την προστασία με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η έννοια αυτή αποτελεί εναρμονισμένη έννοια του ευρωπαϊκού δικαίου, αν και υπάρχουν παραλλαγές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα εθνικά δικαστήρια αξιολογούν την πρωτοτυπία στα διάφορα κράτη μέλη. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, το όριο για την αναγνώριση της πρωτοτυπίας δεν είναι πολύ αυστηρό. Επομένως, είναι ασφαλές να θεωρήσουμε ότι τα περισσότερα έγγραφα στη γλώσσα πηγή γενικά προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και πολύ μικρά τεμάχια προτάσεων μπορεί να προστατεύονται με την έννοια αυτή. Άρα, ο περιορισμός που προσδιορίζεται στη δεύτερη κουκκίδα πιο πάνω είναι πιθανότατα ο κανόνας. Στο πλαίσιο αυτό, η απόκτηση των αναγκαίων αδειών σε όλη τη διαδρομή της αλυσίδας για την ασφάλιση των μεταφραστικών έργων (ιδιαίτερα των έργων αυτόματης μετάφρασης) είναι πολύ επιβαρυντική για τον κλάδο. Οι ίδιες οι μεταφράσεις προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση της πρωτοτυπίας μιας μετάφρασης εξαρτάται από τη φύση και τα χαρακτηριστικά του προϋπάρχοντος έργου και της αντίστοιχης μετάφρασής του Οι μεταφράσεις αποτελούν ένα πολύ ιδιαίτερο είδος παράγωγων έργων με την έννοια ότι σκοπός τους είναι να προσφέρουν ένα υπάρχον γραπτό έργο σε μια νέα γλώσσα και παράλληλα να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιστότερες στο κείμενο της γλώσσας πηγής. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφράσεις πρέπει να αναπαραγάγουν τη δομή, τις σκέψεις, τη διατύπωση, την έκφραση των συναισθημάτων κ.λπ. του εγγράφου στη γλώσσα πηγή. Εδώ τίθεται το ερώτημα αν είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί η πρωτοτυπία μιας μετάφρασης σε σχέση με άλλα είδη έργων. Σύμφωνα με τη μελέτη δύο παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη από την άποψη αυτή: η φύση του κειμένου στη γλώσσα πηγή και η φύση της μετάφρασης. Όσο πιο δημιουργικό, πολύπλοκο ή πρωτότυπο είναι το πρωτότυπο, τόσο πιθανότερο είναι και η μετάφρασή του να είναι επίσης πρωτότυπη. Αντίστοιχα, όσο πιο λογοτεχνική ή πιο επιστημονική είναι η μετάφραση, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο έχει ο μεταφραστής να εκφράσει τις δημιουργικές του επιλογές και το ύφος του στη μετάφραση. 2

3 Η χρήση τεμαχίων έργων που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε μεταφραστικά εργαλεία είναι πιθανόν να παραβιάζει τα ηθικά δικαιώματα των συντακτών Πολλά από τα μεταφραστικά εργαλεία που προσφέρονται σήμερα δομούνται γύρω από την επιλογή, την κατάτμηση και τη στοίχιση κειμένων και των μεταφράσεών τους. Μεγάλο μέρος αυτής της πρώτης ύλης προστατεύεται πιθανότατα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, γεγονός που παρέχει στους συντάκτες όχι μόνο τα αποκλειστικά οικονομικά δικαιώματα, αλλά και διάφορα άλλα ηθικά δικαιώματα. Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα της πατρότητας και της ακεραιότητας του έργου. Το γεγονός αυτό θέτει ζητήματα όταν τα μεταφραστικά εργαλεία κόβουν και κατατέμνουν έγγραφα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς να αναφέρουν τον/τους συντάκτη/-ες των έργων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη. Και πάλι, είναι δυνατόν να υπάρξουν συμβατικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, αφού τα ηθικά δικαιώματα μπορεί να μην καλύπτονται από ορισμένες εθνικές νομοθεσίες. Το δόγμα της «κατάχρησης δικαιώματος» κατά την άσκηση των ηθικών δικαιωμάτων των συντακτών μπορεί επίσης να αποδειχτεί χρήσιμο για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με απαιτήσεις που αφορούν τα ηθικά δικαιώματα. Παρ όλ αυτά, είναι σαφές ότι οι σχεδιαστές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα ηθικά δικαιώματα κατά την ανάπτυξη των μεταφραστικών εργαλείων. Η τεχνολογική εξέλιξη (ή επανάσταση) στον τομέα της αυτόματης μετάφρασης είναι γεγονός, αλλά η ισχύουσα νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν προσφέρει το καλύτερο επίπεδο ασφάλειας δικαίου για την ανάπτυξή της Οι συντάκτες έχουν αποκλειστικά δικαιώματα. Επομένως, τα προστατευόμενα έργα τους (έγγραφα στη γλώσσα πηγή ή οι μεταφράσεις τους) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδειά τους, εκτός αν ισχύουν εξαιρέσεις για τα αποκλειστικά δικαιώματα των συντακτών. Όπου ισχύει κάποια εξαίρεση, δεν απαιτείται η άδεια του συντάκτη. Κατά συνέπεια, αν τα μεταφραστικά έργα, και ιδίως η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση μεταφραστικών εργαλείων, καλύπτονταν από τις εξαιρέσεις αυτές, η ανάπτυξη και η εκμετάλλευσή τους δεν θα ήταν ιδιαίτερα επαχθείς. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο με τις σχετικές εξαιρέσεις και τους περιορισμούς που αφορούν τα αποκλειστικά δικαιώματα του συντάκτη. Η μελέτη αυτή εξετάζει κατά πόσον θα μπορούσε να εφαρμοστεί η εξαίρεση για επιστημονικούς σκοπούς ή η εξαίρεση για παράθεση χωρίου στη χρήση προστατευόμενων έργων σε βάσεις δεδομένων για μεταφραστικούς σκοπούς. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καμία από τις εξαιρέσεις αυτές, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών, δεν παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας δικαίου για να καλύψει την ανάπτυξη και τη χρήση των εργαλείων αυτόματης μετάφρασης. Σύμφωνα με τη μελέτη είτε θα πρέπει να προσαρμοστούν οι υπάρχουσες εξαιρέσεις είτε θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα εξαίρεση η οποία θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του τομέα και θα στηρίξει την καινοτομία στα εργαλεία αυτόματης μετάφρασης. Από την άποψη αυτή, η ευρεία έννοια της «θεμιτής χρήσης», όπως εφαρμόζεται στις ΗΠΑ και τον Καναδά, για παράδειγμα, θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προστασία των μεταφραστικών βάσεων δεδομένων από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι μάλλον ανέφικτη Οι σχεδιαστές μεταφραστικών εργαλείων του ιδιωτικού τομέα χρειάζονται κάποιου είδους προστασία για τα προϊόντα εργασίας που αναπτύσσουν και στα οποία έχουν επενδύσει. 3

4 Διαφορετικά, οι σχεδιαστές αυτοί δεν θα έχουν κίνητρο για να επενδύσουν κατά πρώτο λόγο. Η δομή μιας βάσης δεδομένων μπορεί να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμη και αν τα στοιχεία που περιέχει ανήκουν στον δημόσιο τομέα ή δεν προστατεύονται κατά άλλον τρόπο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μελέτη εξετάζει κατά πόσον αυτού του είδους τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις βάσεις δεδομένων παρέχουν στους σχεδιαστές εργαλείων ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Σύμφωνα με έναν από τους λίγους νομικούς που έχουν μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα, η προστασία των περισσότερων μεταφραστικών μνημών με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι μάλλον ανέφικτη, επειδή δεν πληρούν τον όρο της πρωτοτυπίας. Η μελέτη, ωστόσο, διαφοροποιεί ένα τέτοιου είδους συμπέρασμα, το οποίο είναι μάλλον αληθές, ανάλογα με το αν οι επιλογές που αφορούν τη δομή της βάσης δεδομένων είναι ευρέως διαδεδομένες ή καθορίζονται από τεχνική, όπως από καθαρά γλωσσολογικές επιστήμες. Σύμφωνα με τη μελέτη, η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να αποκλείεται, αν η δομή είναι πρωτότυπη με την έννοια ότι είναι το αποτέλεσμα προσωπικών επιλογών όσον αφορά, για παράδειγμα, τους όρους, τον τρόπο κατάτμησης και στοίχισης των δεδομένων. Οι δημιουργοί των μεταφραστικών βάσεων δεδομένων θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την ειδική sui generis προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το δίκαιο της ΕΕ παρέχει ειδική προστασία για τις βάσεις δεδομένων ένα sui generis δικαίωμα που σκοπό έχει να προστατεύσει το αποτέλεσμα σημαντικών επενδύσεων στις οποίες προβαίνουν οι δημιουργοί των βάσεων δεδομένων. Στον τομέα της μετάφρασης, οι δημιουργοί μεταφραστικών βάσεων δεδομένων θα μπορούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις να καλύπτονται από sui generis προστασία, όταν κάνουν σημαντικές επενδύσεις για την κατασκευή των βάσεων δεδομένων. Ωστόσο, οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν γίνει στην ίδια τη βάση δεδομένων και όχι στα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνει. Επομένως, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη μόνο οι επενδύσεις που γίνονται στην επιλογή, τη διάρθρωση, την κατάτμηση και τη στοίχιση των εγγράφων στη γλώσσα πηγή και των μεταφράσεών τους. Οι επενδύσεις για τη δημιουργία των ίδιων των μεταφράσεων δεν θα περιλαμβάνονταν. Η sui generis προστασία παρέχει στους δημιουργούς βάσεων δεδομένων δύο αποκλειστικά δικαιώματα το δικαίωμα της εξαγωγής και το δικαίωμα της επαναχρησιμοποίησης που και τα δύο περιορίζονται στην εξαγωγή και την επαναχρησιμοποίηση ουσιαστικών τμημάτων της βάσης δεδομένων. Ωστόσο, το ερώτημα αν ο δημιουργός της βάσης δεδομένων νομιμοποιείται να ενεργήσει βάσει του ενός ή και δύο αποκλειστικών δικαιωμάτων παραμένει ανοικτό. Οι συμβατικές ρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές Μέσα σε αυτό το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο, οι συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ των διαφόρων συντελεστών στον τομέα της μετάφρασης, σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας, είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο που συνδέεται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συμβάσεις για τις βάσεις δεδομένων δεν είναι εναρμονισμένο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει, επομένως, να εξασφαλίζουν ότι οι ισχύουσες συμβατικές ρυθμίσεις συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, τόσο για τους ουσιαστικούς κανόνες όσο και για τους τυπικούς κανόνες, διαδικασία η οποία μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη και απαιτητική. 4

5 Ο κλάδος αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Τα μαζικά δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων ανοίγουν νέες πόρτες και προσφέρουν νέες προοπτικές. Εγείρουν, όμως, και νέα πολύπλοκα νομικά ζητήματα. Οι αρχές και τα πορίσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη σκοπό έχουν, επομένως, να αποτελέσουν έναυσμα για σκέψη, ως μία πρώτη συμβολή για την περαιτέρω νομική ανάλυση του συναρπαστικού αυτού πεδίου. 5

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης Α) Η έννοια των Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης των τιµών τους ( άρθρα 39 έως 39Γ του Ν.2238/1994, Κ.Φ.Ε ) προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 Στα 25 κράτη µέλη τη ΕΕ υπάρχουν: 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτοµα περίπου Πολύ µικρή Όρια ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.1.2009 2008/2160(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ πού περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER, Απρίλιος 2014

NEWSLETTER, Απρίλιος 2014 NEWSLETTER, Απρίλιος 2014 Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση σε ανοδική πορεία στην Ευρώπη Το 2012, στην ΕΕ των 28, από τα 492 κιλά που παρήχθησαν από κάθε κάτοικο, αντικείμενο επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα