Συχνές ερωτήσεις. Συχνές ερωτήσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συχνές ερωτήσεις. Συχνές ερωτήσεις"

Transcript

1 Συχνές ερωτήσεις για την PCT Συχνές ερωτήσεις Η προστασία των εφευρέσεων σας στο εξωτερικό: Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Συνθήκη Προστασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT)

2 WIPO Απρίλιος 2012

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ακολούθως παρατίθεται μια συλλογή από συχνές ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους σχετικά με τη Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT). Για περισσότερες πληροφορίες και σημεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στην Ερώτηση 30. 1) Έχω μια εφεύρεση. Πώς μπορώ να την προστατεύσω σε πολλές χώρες; Έχετε στη διάθεσή σας τρεις επιλογές. Για παράδειγμα: (α) (β) (γ) μπορείτε να υποβάλετε ξεχωριστές αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες στις οποίες θα θέλατε να προστατεύσετε την εφεύρεσή σας (για ορισμένες χώρες ενδέχεται να διατίθενται περιφερειακά διπλώματα ευρεσιτεχνίας) μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα της Σύμβασης των Παρισίων (ένα από τα κράτη μέλη της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), και στη συνέχεια να υποβάλετε χωριστές αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε άλλες χώρες της Σύμβασης των Παρισίων εντός 12 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτής της πρώτης αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που σας δίνει το πλεονέκτημα σε όλες τις χώρες από την ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση βάσει της PCT. Αυτή είναι η απλούστερη, ευκολότερη και οικονομικότερη από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές. 2) Τι είναι η Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT); Η PCT είναι μια διεθνής συνθήκη, ελεγχόμενη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), ανάμεσα σε περισσότερες από 140 χώρες της Σύμβασης των Παρισίων. Η PCT επιτρέπει σε έναν αιτούντα να ζητήσει προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας για μια εφεύρεση ταυτόχρονα σε καθεμία από ένα μεγάλο αριθμό χωρών, με την υποβολή μιας ενιαίας «διεθνούς» αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αντί να υποβάλει πολλές ξεχωριστές εθνικές ή περιφερειακές αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παραμένει υπό τον έλεγχο των εθνικών ή περιφερειακών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε αυτό που ονομάζεται «εθνική φάση». Εν συντομία, η διαδικασία PCT περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά βήματα: Κατάθεση: καταθέτετε μια διεθνή αίτηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διατύπωσης της PCT, σε μία γλώσσα και πληρώνετε ένα σύνολο τελών. Διεθνής έρευνα: μια «Διεθνής Αρχή Έρευνας (ISA)» (ένα από τα μεγάλα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του κόσμου) προσδιορίζει τα δημοσιευμένα έγγραφα που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόφαση περί δυνατότητας κατοχύρωσης της εφεύρεσής σας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και συντάσσει μια γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσής σας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Διεθνής Δημοσίευση: όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη λήξη 18 μηνών από την παλαιότερη ημερομηνία κατάθεσης, το περιεχόμενο της διεθνούς αίτησής σας αποκαλύπτεται στον κόσμο. Συμπληρωματική Διεθνής Έρευνα (προαιρετική): μια ISA που είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει συμπληρωματικές έρευνες και δεν πραγματοποίησε εκείνη την κύρια έρευνα, προσδιορίζει δημοσιευμένα έγγραφα που μπορεί να μην έχουν ερευνηθεί από την ISA που διενήργησε την κύρια έρευνα, λόγω της ποικιλομορφίας της προϋπάρχουσας στάθμης της τεχνικής σε διάφορες γλώσσες και διαφορετικούς τεχνικούς τομείς. Διεθνής Προκαταρκτική Εξέταση (προαιρετική): μία από τις ISA, κατόπιν αιτήματός σας, πραγματοποιεί μια πρόσθετη ανάλυση δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μετά τη διεθνή δημοσίευση, συνήθως σε μια τροποποιημένη έκδοση της αίτησής σας. Εθνική Φάση: μετά το τέλος της διαδικασίας PCT, θα αρχίσετε να επιδιώκετε τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας απευθείας ενώπιον των εθνικών (ή περιφερειακών) Γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των χωρών στις οποίες θέλετε να τα αποκτήσετε. 1

4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 3) Ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας διεθνούς αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας; Σε γενικές γραμμές, η διεθνής αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την απόκτηση ημερομηνίας διεθνούς κατάθεσης (βλέπε PCT Άρθρο 11), έχει ως αποτέλεσμα μια εθνική αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (και ορισμένες περιφερ ε- ιακές αιτήσεις διπλώματος ευρεσιτεχνίας) σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT. 1 Μια διεθνής αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να παρασκευάζεται σύμφωνα με ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συνθήκη και τους Κανονισμούς της, που έχουν γίνει διεθνή πρότυπα εν ισχύ για όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT. Εάν συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις αυτές, δεν θα χρειαστεί μετέπειτα προσαρμογή στις διάφορες εθνικές (ή περιφερειακές) τυπικές απαιτήσεις (και το κό σ- τος που συνδέεται με αυτές). 4) Ποιος έχει το δικαίωμα να καταθέσει διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο της PCT; Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας αν είστε υπήκοος ή κάτοικος ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες στη διεθνή αίτηση, μόνο ένας από αυτούς χρειάζεται να συμμορφώνεται με την απαίτηση αυτή. 5) Πού μπορώ να καταθέσω τη διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μου; Μπορείτε να καταθέσετε μια διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στις περισσότερες περιπτώσεις, στο εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της χώρας σας, ή απευθείας στον WIPO, εάν επιτρέπεται από τις εθνικές διατάξεις περί ασφαλείας της εθνικής νομοθεσίας σας. Και τα δύο αυτά τα γραφεία λειτουργούν ως Γραφεία Παραλαβής στο πλαίσιο της PCT. Εάν είστε υπήκοος ή κάτοικος μιας χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου ARIPO Harare, της Συμφωνίας OAPI Bangui, της Ευρασιατικής Σύμβασης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή της Συνθήκης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μπορείτε να υποβάλετε εναλλακτικά μια διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο εν λόγω περιφερειακό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εφόσον επιτρέπεται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 6) Μπορώ να υποβάλλω αιτήσεις PCT ηλεκτρονικά; Μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις PCT ηλεκτρονικά, στα Γραφεία Παραλαβής που δέχονται αυτούς τους τύπους κατάθεσης. Πλήρης ηλεκτρονική κατάθεση είναι δυνατή στο Γραφείο Παραλαβής PCT του WIPO και ορισμένα εθνικά και περιφερειακά γραφεία. Το λογισμικό ηλεκτρονικής κατάθεσης του WIPO, PCT- SAFE («Ασφαλής ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων»), διαθέσιμο για μεταφόρτωση από τη διαδικτυακή τοποθεσία της PCT ή σε CD-ROM, εντελώς δωρεάν, βοηθά τους αιτούντες PCT να προετοιμάσουν τις διεθνείς αιτήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή και να τις καταθέσουν είτε μέσω ασφαλούς διαδικτυακής μετάδοσης είτε σε μέσα αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων, όπως δισκέτα, CD-R ή DVD-R. Κατά την καταχώριση των δεδομένων σχετικά με την αίτηση, το λογισμικό PCT-SAFE ελέγχει τα δεδομένα και εφιστά την προσοχή του αιτούντος σε τυχόν εσφαλμένα ή ελλιπώς συμπληρωμένα σημεία. Μπορείτε να επισυνάψετε το κείμενο και τα σχέδια της αίτησης σε μορφή XML (extensible Markup Language), καθώς και σε άλλες ηλεκτρονικές μορφές, όπως PDF ή TIFF (οι διαθέσιμες μορφές αρχείων εξαρτώνται από το επιλεγμένο Γραφείο Παραλαβής). Οι αιτούντες που υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους δικαιούνται ορισμένες μειώσεις τελών PCT - οι υψηλότερες μειώσεις εφαρμόζονται όταν η κατάθεση γίνεται σε μορφή XML. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση PCT μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 1 Η λίστα των κρατών αυτών διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του WIPO, στη διεύθυνση 2

5 7) Ποια είναι τα έξοδα που συνδέονται με την κατάθεση και την επεξεργασία μιας διεθνούς αίτησης στο πλαίσιο της PCT; Οι αιτούντες στο πλαίσιο της PCT πληρώνουν γενικά τρεις τύποι τελών όταν καταθέτουν τις διεθνείς αιτήσεις του: ένα τέλος διεθνούς κατάθεσης ύψους ελβετικών φράγκων 2 (ισοδύναμο με περίπου δολάρια ΗΠΑ ανάλογα με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία), ένα τέλος έρευνας, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 410 έως δολάρια ΗΠΑ, ανάλογα με την επιλεγμένη Διεθνή Αρχή Έρευνας, και ένα μικρό τέλος διαβίβασης που ποικίλλει ανάλογα με το Γραφείο Παραλαβής. Επειδή μια διεθνής αίτηση ευρεσιτεχνίας έχει ισχύ σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT, δεν επιβαρύνεστε, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, με τα έξοδα που θα προέκυπταν εάν προετοιμάζατε και καταθέτατε χωριστές αιτήσεις για όλα αυτά τα κράτη. Θα πρέπει να πληρώσετε μόνο ένα ενιαίο σύνολο των τελών για την κατάθεση της διεθνούς αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Γραφείο Παραλαβής. Τα τέλη αυτά καλύπτουν την κατάθεση, την έρευνα και τη δημοσίευση της διεθνούς αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και είναι πληρωτέα στο νόμισμα, ή ένα από τα νομίσματα, που αποδέχεται το Γραφείο Παραλαβής. Περισσότερες πληροφορίες για τα τέλη PCT μπορείτε να λάβετε από τα Γραφεία Παραλαβής, τους Πίνακες Τελών PCT (www.wipo.int/pct/en/fees.pdf), τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες και το Ενημερωτικό Δελτίο PCT (βλ. Ερώτηση 30). Τα τέλη που θα πρέπει να πληρώσετε κατά την είσοδο στην εθνική φάση αντιπροσωπεύουν τα σημαντικότερα έξοδα προ της χορήγησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν τα έξοδα για τη μετάφραση της αίτησής σας, τα τέλη κατάθεσης στο εθνικό (ή περιφερειακό) Γραφείο και τα τέλη για το διορισμό τοπικών πρακτόρων ή δικηγόρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σε πολλά γραφεία, τα εθνικά τέλη κατάθεσης είναι χαμηλότερα για τις διεθνείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από ό,τι για τις απευθείας εθνικές αιτήσεις. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι για όλα τα χορηγηθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, (είτε χρησιμοποιήθηκε είτε όχι η διαδικασία PCT για την απόκτησή τους), θα πρέπει να πληρώνετε τέλη διατήρησης σε κάθε χώρα, προκειμένου να διατηρείτε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σας σε ισχύ. 8) Υπάρχουν διαθέσιμες μειώσεις τελών στο πλαίσιο της PCT; Μειώσεις των τελών της διαδικασίας PCT διατίθενται σε όλους τους αιτούντες που καταθέτουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, ανάλογα με τον τύπο και τη μορφή της κατάθεσης (βλ. Ερώτηση 6). Επιπλέον, ένας αιτών που είναι φυσικό πρόσωπο και υπήκοος και κάτοικος ενός κράτους, το κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα του οποίου είναι μικρότερο από δολάρια, ή κάποιου από τα ακόλουθα κράτη: Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχρέιν, Μπαρμπάντος, Λιβύη, Ομάν, Σεϋχέλλες, Σιγκαπούρη, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δικαιούται μείωση του 90% ορισμένων τελών, συμπεριλαμβανομένου του τέλους διεθνούς κατάθεσης. Η ίδια μείωση 90% ισχύει και για κάθε πρόσωπο, είτε φυσικό πρόσωπο είτε όχι, που είναι υπήκοος και κατοικεί σε ένα κράτος που έχει χαρακτηριστεί ως Λιγότερο Ανεπτυγμένη Χώρα από τα Ηνωμένα Έθνη. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, ο καθένας εξ αυτών θα πρέπει να πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια προκειμένου να εφαρμοστεί η εν λόγω μείωση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των Συμβαλλόμενων Κρατών της PCT οι υπήκοοι και οι κάτοικοι των οποίων δικαιούνται τέτοιες μειώσεις τελών, ανατρέξτε στο έγγραφο: Εφαρμογή της μείωσης 90% σε ορισμένα τέλη της διαδικασίας PCT (www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf). 9) Πόσο καιρό διαρκεί η διαδικασία PCT; Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχετε έως και 18 μήνες από τη στιγμή που θα καταθέσετε τη διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας (ή 30 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της οποίας διεκδικείτε προτεραιότητα - βλ. Ερώτηση 10), προτού να πρέπει να ξεκινήσετε τις διαδικασίες της εθνικής φάσης στα επιμέρους Γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε συνήθως τουλάχιστον 18 επιπλέον μήνες πριν από τη στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να ικανοποιείτε τις εθνικές απαιτήσεις (βλ. ερώτηση 27) από ό,τι αν δεν χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία PCT. 2 Εφαρμοστέο ποσό κατά την 1η Μαρτίου

6 Αυτός ο επιπρόσθετος χρόνος μπορεί να είναι χρήσιμος για την αξιολόγηση των πιθανοτήτων απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικής εκμετάλλευσης της εφεύρεσής σας στις χώρες στις οποίες σκοπεύετε να επιδιώξετε προστασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καθώς και για την εκτίμηση τόσο της τεχνική αξίας της εφεύρεσής σας όσο και της συνεχιζόμενης ανάγκη για προστασία σε αυτές τις χώρες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε έως τη λήξη των 30 μηνών από την παλαιότερη ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας («ημερομηνία προτεραιότητας») προτού εισέλθετε στο εθνικό στάδιο - μπορείτε πάντα να ζητήσετε μια εσπευσμένη είσοδο στο εθνικό στάδιο (βλ. PCT Άρθρα 23(2) και 40(2)). Στην εθνική φάση, κάθε Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης σας, σύμφωνα με την εθνική ή περιφερειακή νομοθεσία περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς και πρακτικές, καταλήγοντας, αν όλα τα στοιχεία είναι ευνοϊκά, στη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση και τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ποικίλλει από γραφείο σε γραφείο. 10) Μπορεί να διεκδικηθεί προτεραιότητα με βάση προηγούμενη αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας; Σε γενικές γραμμές, οι αιτούντες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που επιθυμούν να προστατεύσουν την εφεύρεσή τους σε περισσότερες από μία χώρες, αρχικά καταθέτουν μια εθνική ή περιφερειακή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο εθνικό ή το περιφερειακό Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους, και εντός 12 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης (μια προθεσμία που ορίζεται στη Σύμβαση των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), καταθέτουν τη διεθνή αίτησή τους στο πλαίσιο της PCT. Έτσι, σε μια διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, θα μπορείτε να επικαλεστείτε την προτεραιότητα, στο πλαίσιο της Σύμβασης των Παρισίων - και σε κάποιο βαθμό, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου - μίας ή περισσότερων προηγούμενων αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ίδια εφεύρεση, είτε οι αιτήσεις αυτές ήταν εθνικές, είτε περιφερειακές είτε διεθνείς, έως και για 12 μήνες μετά την κατάθεση της πρώτης από τις αιτήσεις αυτές. Εάν δεν διεκδικήσετε την προτεραιότητα μιας προηγούμενης αίτησης, η ημερομηνία προτεραιότητας για τους σκοπούς της διαδικασίας PCT θα είναι η ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας PCT, διεκδικήσεις προτεραιότητας μπορούν να προστεθούν και να διορθωθούν, εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. 11) Σε ποιες γλώσσες μπορεί να κατατεθεί μια διεθνής αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας; Σε γενικές γραμμές, μια διεθνής αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να κατατεθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα που αποδέχεται το Γραφείο Παραλαβής. Εάν υποβάλετε την αίτησή σας σε μια γλώσσα που δεν είναι αποδεκτή από τη Διεθνή Αρχή Έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιήσει τη διεθνή έρευνα, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε μετάφραση της αίτησης για τους σκοπούς της διεθνούς έρευνας. Τα Γραφεία Παραλαβής, ωστόσο, είναι υποχρεωμένα να δέχονται καταθέσεις σε τουλάχιστον μία γλώσσα η οποία είναι τόσο μια γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια Διεθνή Αρχή Έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιήσει τη διεθνή έρευνα (βλ. ερώτηση 12) όσο και «γλώσσα δημοσίευσης», δηλαδή μία από τις γλώσσες στις οποίες δημοσιεύονται οι διεθνείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας (Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά και Ισπανικά). Επομένως, έχετε πάντα τη δυνατότητα να καταθέσετε τη διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας σε τουλάχιστον μία γλώσσα από την οποία δεν απαιτείται μετάφραση είτε για τη διεθνή έρευνα είτε για τη δημοσίευση στο πλαίσιο της διαδικασίας PCT. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 12) Ποιο Γραφείο θα πραγματοποιήσει τη διεθνή έρευνα της αίτησής μου; Τα ακόλουθα γραφεία έχουν οριστεί από τα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT ως Διεθνείς Αρχές Έρευνας (ISA): τα εθνικά Γραφεία της Αυστραλίας, της Αυστρίας, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Κίνας, της Αιγύπτου, 3 της Φινλανδίας, της Ινδίας, 3 του Ισραήλ, 3 της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Ρωσικής 3 Τα Γραφεία αυτά έχουν διοριστεί, αλλά δεν έχουν αρχίσει ακόμη να λειτουργούν ως Διεθνείς Αρχές Έρευνας. 4

7 Ομοσπονδίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και των ΗΠΑ, και τα ακόλουθα περιφερειακά γραφεία: το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και το Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η διαθεσιμότητα μιας συγκεκριμένης ISA στους υπηκόους ή κατοίκους μιας χώρας καθορίζεται από το Γραφείο Παραλαβής, όπου κατατέθηκε η διεθνής αίτηση. Ορισμένα Γραφεία Παραλαβής παρέχουν δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσότερων από μία αρμοδίων ISA. Εάν το Γραφείο Παραλαβής σας είναι ένα από αυτά, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη γλώσσα, τα τέλη κ.λπ. 13) Τι είναι μια διεθνής έρευνα PCT; Μια διεθνής έρευνα PCT είναι μια υψηλής ποιότητας διερεύνηση των σχετικών εγγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλης τεχνικής βιβλιογραφίας στις γλώσσες στις οποίες κατατίθενται οι περισσότερες αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Κινέζικα, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιαπωνικά, και σε ορισμένες περιπτώσεις, Γαλλικά, Κορεατικά, Ρωσικά και Ισπανικά). Η υψηλή ποιότητα της διερεύνησης είναι εξασφαλισμένη από τα πρότυπα που καθορίζονται στην PCT για την τεκμηρίωση προς διερεύνηση (βλ. PCT, Κανόνας 34), καθώς και από το εξειδικευμένο προσωπικό και τις ενιαίες μεθόδους έρευνας των ISA, που αποτελούν ιδιαίτερα έμπειρα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η διεθνής έρευνα διενεργείται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές Διεθνούς Έρευνας και Προκαταρκτικής Εξέταση (βλ. και καταλήγει σε μια έκθεση διεθνούς έρευνας και μια γραπτή γνωμοδότηση της ISA σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσής σας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 14) Τι είναι η έκθεση διεθνούς έρευνας; Η έκθεση διεθνούς έρευνας αποτελείται κυρίως από μια λίστα από αναφορές σε δημοσιευμένα έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνικά άρθρα σε περιοδικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης που αποκαλύπτεται στη διεθνή αίτηση. Η έκθεση περιέχει ενδείξεις για καθένα από τα έγγραφα που απαριθμούνται ως προς την πιθανή σχέση τους με τα κρίσιμα ζητήματα κατοχύρωσης της καινοτομίας και της εφευρετικής δραστηριότητας (μη προφανές). Μαζί με την έκθεση έρευνας, η ISA συντάσσει μια γραπτή γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η οποία θα σας δώσει μια λεπτομερή ανάλυση της δυνατότητας κατοχύρωσης της εφεύρεσης σας (βλ. Ερώτηση 17). Η έκθεση διεθνούς έρευνας και η γραπτή γνωμοδότηση πρέπει να κοινοποιηθούν από την ISA σε εσάς έως τον τέταρτο ή πέμπτο μήνα μετά την κατάθεση της διεθνούς αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 15) Ποια είναι η αξία της έκθεσης διεθνούς έρευνας; Η έκθεση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις πιθανότητές σας να αποκτήσετε τα επιθυμητά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα Συμβαλλόμενα Κράτη της PCT. Μια έκθεση διεθνούς έρευνας η οποία είναι ευνοϊκή, δηλαδή, κατά την οποία τα έγγραφα που παρατίθενται φαίνεται να μην εμποδίζουν τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σας βοηθά στην περαιτέρω επεξεργασία της αίτησής σας σε εκείνες τις χώρες στις οποίες θέλετε να εξασφαλίσετε προστασία της εφεύρεσής σας. Εάν μια έκθεση έρευνας είναι αρνητική (για παράδειγμα, αν απαριθμεί έγγραφα που αμφισβητούν την καινοτομία ή/ και την εφευρετική δραστηριότητα της εφεύρεσής σας), έχετε την ευκαιρία να τροποποιήσετε τις αξιώσεις της διεθνούς αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας (να διακρίνετε καλύτερα την εφεύρεσή σας από τα έγγραφα αυτά ), και να τις δημοσιεύσετε ή να αποσύρετε την αίτησή σας πριν από τη δημοσίευσή της. Η υψηλή ποιότητα της διεθνούς έρευνας σας εγγυάται ότι οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από μια διεθνή αίτηση είναι λιγότερο πιθανό να αμφισβητηθεί με επιτυχία, και ως εκ τούτου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη των επενδυτικών σας αποφάσεων. 16) Διεξάγεται διεθνής έρευνα για όλες τις διεθνείς αιτήσεις; Κατά κανόνα, μια διεθνής έρευνα διενεργείται για όλες τις διεθνείς αιτήσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις, όμως, όπου η ISA δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια έρευνα. Για παράδειγμα, όταν η διεθνής αίτηση αναφέρεται σε αντικείμενο το οποίο η ISA δεν υποχρεούται να διερευνήσει (βλ. PCT, Κανόνας 39) ή αν η περιγραφή, οι αξιώσεις και τα σχέδια δεν είναι αρκετά σαφή ώστε να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική έρευνα. 5

8 Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ISA θα εκδώσει μια δήλωση περί μη έκδοσης έκθεσης διεθνούς έρευνας. Υ- πάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου η ISA θα εκδώσει μια μερική έκθεση έρευνας. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν, κατά την άποψη της ISA, η διεθνής αίτηση περιέχει πολλές εφευρέσεις, αλλά ο αιτών δεν έχει καταβάλει πρόσθετα τέλη έρευνας για να καλύψει τις εργασίες που απαιτούνται για τη διερεύνηση αυτών των πρόσθετων εφευρέσεων. 17) Τι είναι η γραπτή γνωμοδότηση της Διεθνούς Αρχής Έρευνας; Για κάθε διεθνή αίτηση, η ISA θα συντάξει, την ίδια στιγμή που συντάσσει τη διεθνή έκθεση έρευνας, μια προκαταρκτική και μη δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με το αν η εφεύρεση φαίνεται να πληροί τα κριτήρια της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπό το φως των αποτελεσμάτων της έκθεσης έρευνας. Η γνωμοδότηση αυτή αποστέλλεται σε εσάς και στον WIPO, μαζί με τη διεθνή έκθεση έρευνας. Η γραπτή γνωμοδότηση σας βοηθά να κατανοήσετε και να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα της έκθεσης έρευνας με ειδική αναφορά στο κείμενο της διεθνούς αίτησής σας, παρέχοντάς σας πολύτιμη βοήθεια στην αξιολόγηση των πιθανοτήτων σας να αποκτήσετε ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, χωρίς να επιβαρύνεστε με το επιπλέον κόστος της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης. Οι αιτούντες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν άτυπες παρατηρήσεις στον WIPO σε απάντηση προς την εν λόγω γραπτή γνωμοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν στο σκεπτικό και τα συμπεράσματα της γραπτής γνωμοδότησης, ακόμη και αν δεν σκοπεύουν να επωφεληθούν από τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση (βλ. Ερώτηση 22). Εάν δεν ζητήσετε διεθνή προκαταρκτική εξέταση, η γραπτή γνωμοδότηση της ISA θα αποτελέσει τη βάση της διεθνούς προκαταρκτικής έκθεσης περί της δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (IPRP (Κεφάλαιο Ι)), η οποία θα κοινοποιηθεί από το Διεθνές Γραφείο στα εθνικά γραφεία δι π- λωμάτων ευρεσιτεχνίας όλων των Συμβαλλόμενων Κρατών της PCT που τη ζητούν, μαζί με τυχόν ά- τυπες παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Ωστόσο, εάν έχετε ζητήσει διεθνή προκαταρκτική εξέταση, η γραπτή γνωμοδότηση της ISA θα χρησιμοποιηθεί, γενικά, από την Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης (IPEA) ως δική του πρώτη γραπτή γνωμοδότηση, εκτός εάν η IPEA ενημερώσει στον WIPO για το αντίθετο. Το περιεχόμενο της IPRP (Κεφάλαιο Ι) θα είναι επίσης πολύ χρήσιμο για τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά τη λήψη της απόφασης περί χορήγησης ή μη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην εθνική φάση, ειδικά για τα Γραφεία που δεν πραγματοποιούν σημαντική ουσιαστική εξέταση. Η έκθεση αυτή τίθεται στη διάθεση του κοινού μετά την παρέλευση 30 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 18) Τι είναι η συμπληρωματική διεθνής έρευνα; Η συμπληρωματική διεθνής έρευνα επιτρέπει στον αιτούντα να ζητήσει, εκτός από τη διεθνή έρευνα («κύρια διεθνής έρευνα»), τη διενέργεια μίας ή περισσότερων συμπληρωματικών διεθνών ερευνών από μια Διεθνή Αρχή Έρευνας διαφορετική από τη Διεθνή Αρχή έρευνας που πραγματοποιεί την κύρια διεθνή έρευνα. 19) Τι είναι η έκθεση συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας; Η έκθεση συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας έχει γενικά παρόμοιο περιεχόμενο και εμφάνιση με την έκθεση κύριας διεθνούς έρευνας. Περιέχει μια λίστα με παραπομπές σε έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλη τεχνική βιβλιογραφία, που μπορεί να επηρεάσουν τη δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης που διεκδικείται στη διεθνή αίτηση. Ωστόσο, δεν επαναλαμβάνει έγγραφα που έχουν ήδη αναφερθεί στην έκθεση διεθνούς έρευνας, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο λόγω νέας συνάφειας κατά την ανάγνωση αυτών σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έκθεση συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας μπορεί 6

9 να περιέχει πιο λεπτομερείς εξηγήσεις από εκείνες στην κύρια διεθνή έκθεση έρευνας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με την κύρια διεθνή έρευνα, καμία γραπτή γνωμάτευση δεν συνοδεύει την έκθεση συμπληρωματικής διεθνούς και αυτές οι επιπλέον λεπτομέρειες είναι χρήσιμες για την πλήρη κατανόηση των χρησιμοποιούμενων αναφορών και παραπομπών. 20) Ποια είναι η αξία της έκθεσης συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας; Η έκθεση συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας μειώνει τον κίνδυνο ανακάλυψης νέων εγγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλης τεχνική βιβλιογραφία στο εθνικό στάδιο, διότι μπορεί να διευρύνει το γλωσσική και τεχνικό πεδίο εφαρμογής της αναζήτησης τεκμηρίωσης. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 21) Τι περιλαμβάνει η διεθνής δημοσίευση στο πλαίσιο της PCT; Ο WIPO δημοσιεύει τη διεθνή αίτηση λίγο μετά τη λήξη των 18 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας (αν δεν έχει αποσυρθεί νωρίτερα), μαζί με την έκθεση διεθνούς έρευνας. Οι διεθνείς αιτήσεις PCT δημοσιεύονται διαδικτυακά στο PATENTSCOPE (www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredsearch.jsf), μια πανίσχυρη βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης, που διαθέτει ευέλικτες και πολύγλωσσες διασυνδέσεις και συγκεκριμένα μεταφραστικά εργαλεία προκειμένου να βοηθά τους χρήστες και το κοινό να κατανοούν το περιεχόμενο δημοσιευμένων αιτήσεων. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 22) Τι είναι η διεθνής προκαταρκτική εξέταση; Η διεθνής προκαταρκτική εξέταση είναι μια δεύτερη αξιολόγηση της δυνατότητας κατοχύρωσης της εφεύρεσης, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια στα οποία βασίστηκε η γραπτή γνωμοδότηση της ISA. Εάν επιθυμείτε να εφαρμόσετε τροποποιήσεις στη διεθνή σας αίτηση, προκειμένου να υπερπηδήσετε τα εμπόδια που τυχόν θέτουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην έκθεση έρευνας και τα συμπεράσματα στη γραπτή γνωμοδότηση της ISA, η διεθνή προκαταρκτική εξέταση σας παρέχει τη μοναδική δυνατότητα να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία εξέτασης και, ενδεχομένως, να επηρεάσετε τα ευρήματα του εξεταστή πριν από την είσοδο στην εθνική φάση - μπορείτε να υποβάλετε τροποποιήσεις και επιχειρήματα και έχετε δικαίωμα σε μια συνέντευξη με τον εξεταστή. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, θα εκδοθεί μια διεθνής προκαταρκτική έκθεση περί της δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (IPRP, Κεφάλαιο II). Οι Αρχές Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης (IPEA), που διενεργούν διεθνή προκαταρκτική εξέταση είναι οι Διεθνείς Αρχές Έρευνας που αναφέρθηκαν παραπάνω (βλ. ερώτηση 12). Για μια συγκεκριμένη αίτηση PCT, μπορεί να υπάρχουν μία ή περισσότερες αρμόδιες IPEA. Το Γραφείο Παραλαβής σας μπορεί να σας παράσχει σχετικές λεπτομέρειες ή μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες και το Ενημερωτικό Δελτίο PCT. 23) Ποια είναι η αξία της διεθνούς προκαταρκτική έκθεση περί δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (κεφάλαιο ΙΙ); Η IPRP (Κεφάλαιο ΙΙ), που σας αποστέλλεται, ενώ αντίγραφά της αποστέλλονται επίσης στον WIPO και από τον WIPO στα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των συμβαλλομένων κρατών που θα το ζητήσουν, αποτελείται από μια γνωμοδότηση σχετικά με τη συμμόρφωση με τα διεθνή κριτήρια κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για καθεμία από τις αξιώσεις που διερευνήθηκαν. Σας παρέχει μια ακόμη πιο ισχυρή βάση πάνω στην οποία μπορείτε να αξιολογήσετε τις πιθανότητές σας για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και, εάν η έκθεση είναι θετική, μια ισχυρότερη βάση για να συνεχίσει με την αίτησή σας ενώπιον των εθνικών και περιφερειακών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η απόφαση για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας παραμένει αρμοδιότητα καθενός από τα εθνικά ή περιφερειακά Γραφεία στο οποίο εισέρχεστε στην εθνική φάση. Η έκθεση διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τα γραφεία, αλλά δεν είναι δεσμευτική για αυτά. 7

10 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΦΑΣΗ 24) Ποιος είναι ο ρόλος του WIPO στη διαδικασία PCT; Για κάθε αίτηση PCT που κατατίθεται, ο WIPO είναι υπεύθυνος για: την παραλαβή και την αποθήκευση όλων των εγγράφων της αίτησης τη διενέργεια μιας εξέτασης διατυπώσεων τη δημοσίευση της διεθνούς αίτησης στη διαδικτυακή βάση δεδομένων PATENTSCOPE του WIPO τη δημοσίευση δεδομένων σχετικά με την αίτηση PCT, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη και τους Κανονισμούς της τη μετάφραση διαφόρων τμημάτων της αίτησης PCT και ορισμένων σχετικών εγγράφων στα αγγλικά ή/και τα γαλλικά, όπου είναι απαραίτητο την κοινοποίηση εγγράφων στα Γραφεία και σε τρίτους την παροχή νομικών συμβουλών, κατόπιν αιτήματος, σε Γραφεία και χρήστες. Ο WIPO επίσης: παρέχει το γενικό συντονισμό του συστήματος PCT παρέχει βοήθεια σε υφιστάμενα, νέα και δυνητικά Συμβαλλόμενα Κράτη και τα γραφεία αυτών παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή της PCT στην εθνική νομοθεσία και για τη δημιουργία εσωτερικών διαδικασιών στα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των Συμβαλλομένων Κρατών δημοσιεύει τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες και το Ενημερωτικό δελτίο PCT δημιουργεί και διαδίδει πληροφορίες PCT μέσω της ιστοσελίδας PCT webinar, τηλεφωνικών διαβουλεύσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας οργανώνει και παρέχει σεμινάρια και μαθήματα κατάρτισης για τη διαδικασία PCT. 25) Ποιος χρησιμοποιεί τη διαδικασία PCT; Η PCT χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες του κόσμου, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, 4 όταν επιζητούν διεθνή προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επίσης χρησιμοποιείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεμονωμένους εφευρέτες. Το Ενημερωτικό δελτίο PCT (βλ περιέχει μια ετήσια λίστα με τους μεγαλύτερους καταθέτες αιτήσεων PCT. 26) Μπορούν τρίτοι να προσπελαύνουν έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο της διεθνούς αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας; Εάν ναι, πότε; Μέχρι τη διεθνή δημοσίευση (18 μήνες μετά την ημερομηνία προτεραιότητας), σε κανέναν τρίτο δεν επιτρέπεται πρόσβαση στη διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας, εκτός εάν το ζητήσετε ή το επιτρέψετε εσείς. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε την αίτησή σας (και το πράξετε πριν από τη διεθνή δημοσίευση), η διεθνής δημοσίευση δεν πραγματοποιείται και, κατά συνέπεια, κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στην αίτησή σας. Ωστόσο, από τη στιγμή της διεθνούς δημοσίευσης και μετά, ορισμένα έγγραφα στο φάκελο της διεθνούς σας αίτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τη δημοσιευμένη διεθνή αίτηση. Μετά την παρέλευση 30 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας, τα περισσότερα λοιπά έγγραφα, κυρίως η γραπτή γνωμοδότηση της ISA, τυχόν ανεπίσημες παρατηρήσεις σχετικά με τη γραπτή γνωμοδότηση και οποιαδήποτε διεθνής προκαταρκτική έκθεση περί της δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (IPRP, Κεφάλαιο II) ή μεταφράσεις αυτών επίσης διατίθενται στη βάση δεδομένων PATENTSCOPE. 4 Κάποιοι από αυτούς είναι: η ZTE Corporation, η Panasonic, η Huawei, η Sharp, η Bosch, η Qualcomm, η Toyota, η LG Electronics, η Philips, η Ericsson, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το Πανεπιστήμιο του Τέξας, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το Προηγμένο Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας της Κορέας. 8

11 ΕΘΝΙΚΗ ΦΑΣΗ 27) Πώς εισέρχομαι στην εθνική φάση; Μόνο αφού έχετε αποφασίσει αν, και σε σχέση με ποια κράτη, επιθυμείτε να προχωρήσετε περαιτέρω με τη διεθνή σας αίτηση, θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την είσοδο στην εθνική φάση. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν την καταβολή των εφαρμοστέων εθνικών τελών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την υποβολή μεταφράσεων της αίτησης. Αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν, σε σχέση με την πλειονότητα των Γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των Συμβαλλόμενων Κρατών της PCT, πριν από το τέλος του 30ού μήνα από την ημερομηνία προτεραιότητας. Μπορεί επίσης να υπάρχουν άλλες απαιτήσεις σε σχέση με την είσοδο στην εθνική φάση, όπως για παράδειγμα ο διορισμός τοπικών πρακτόρων/ εκπροσώπων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την είσοδο στην εθνική φάση γενικά, μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, ενώ και ειδικές πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τις εθνικές απαιτήσεις μπορούν να βρεθούν στα εθνικά κεφάλαια για κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος PCT στον ίδιο Οδηγό. 28) Τι συμβαίνει στην αίτησή μου στην εθνική φάση; Αφού εισέλθετε στην εθνική φάση, τα αρμόδια εθνικά ή περιφερειακά Γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ξεκινούν τη διαδικασία λήψης απόφασης για τη χορήγηση ή μη ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Οποιαδήποτε εξέταση τυχόν διενεργήσουν αυτά τα Γραφεία θα πρέπει να διευκολύνεται από την έκθεση διεθνούς έρευνας PCT και τη γραπτή γνωμοδότηση, που σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις αξιώσεις της αίτησής σας, ακόμη και πριν ξεκινήσει η εθνική διαδικασία. Ακόμη περισσότερο διευκολύνεται από τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση κατά την οποία είναι δυνατή η εφαρμογή περαιτέρω τροποποιήσεων (και η αξιολόγηση της δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 29) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας; Η διαδικασία στο πλαίσιο της PCT έχει πολλά πλεονεκτήματα για εσάς ως αιτούντα, για τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για το ευρύ κοινό: (i) (ii) (iii) (iv) (v) έχετε έως και 18 μήνες περισσότερο από ό, τι αν δεν είχατε χρησιμοποιήσει τη διαδικασία PCT, για να εξετάσετε τη σκοπιμότητα της επιδίωξης προστασίας σε ξένες χώρες, να ορίσετε τοπικούς πράκτορες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε κάθε ξένη χώρα, να προετοιμάσετε τις αναγκαίες μεταφράσεις και να καταβάλετε τα προβλεπόμενα εθνικά τέλη εάν η διεθνής αίτησή σας είναι στη μορφή που ορίζεται από την PCT, δεν μπορεί να απορριφθεί για τυπικούς λόγους από οποιοδήποτε γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Συμβαλλόμενο Κράτους της PCT κατά την εθνική φάση επεξεργασίας της αίτησης η έκθεση διεθνούς έρευνας και η γραπτή γνωμοδότηση περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της εφεύρεσής σας, παρέχοντάς σας μια ισχυρή βάση λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για το πώς πρέπει να προχωρήσετε κατά τη διάρκεια της προαιρετικής διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης θα έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τη διεθνή αίτηση, να συζητήσετε με τον εξεταστή για να υποστηρίξετε πλήρως την αίτησή σας και να προετοιμάσετε κατάλληλα την αίτησή σας πριν υποβληθεί σε επεξεργασία από τα διάφορα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας το έργο της αναζήτησης και εξέτασης των γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην εθνική φάση μπορεί να μειωθεί σημαντικά ή να εξαλειφθεί χάρη στην έκθεση διεθνούς έρευνας, τη γραπτή γνωμοδότηση και, ενδεχομένως, τη διεθνή προκαταρκτική έκθεση περί δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που συνοδεύουν τη διεθνή αίτηση 9

12 (vi) (vii) (viii) (ix) μπορεί να είστε σε θέση να επιταχύνετε τις διαδικασίες εξέτασης στην εθνική φάση, στα Συμβαλλόμενα Κράτη που έχουν συμφωνίες Επισπευσμένης Διεκδίκησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας PCT με τα γραφεία που λειτουργούν ως ISA (βλ. δεδομένου ότι κάθε διεθνής αίτηση δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διεθνούς έρευνας, τα τρίτα πρόσωπα είναι σε καλύτερη θέση να διατυπώσουν μια βάσιμη άποψη για τις δυνατότητες κατοχύρωσης της εφεύρεσης που αξιώνεται για εσάς ως αιτούντα, η διεθνής δημοσίευση της αίτησής σας στο διαδίκτυο, ενημερώνει τον κόσμο για την αίτησή σας. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε το ενδιαφέρον σας για τη σύναψη συμφωνιών παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης στο PATENTSCOPE, το οποίο μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο διαφήμισης και αναζήτησης δυνητικών δικαιοδόχων επίσης επιτυγχάνετε εξοικονομήσεις κόστους στις επικοινωνίες, τα ταχυδρομικά τέλη και τις μεταφράσεις, διότι το έργο που έχει επιτελεστεί κατά τη διάρκεια της διεθνούς επεξεργασίας γενικά δεν επαναλαμβάνεται ενώπιον κάθε γραφείου (για παράδειγμα, θα υποβάλετε μόνο ένα αντίγραφο του εγγράφου προτεραιότητας, αντί να χρειάζεται να υποβάλετε πολλά αντίγραφα). Τέλος, η PCT: φέρνει τον κόσμο στα πόδια σας αναβάλλει τις μεγάλες δαπάνες που συνδέονται με τη διεθνή προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παρέχει μια ισχυρή βάση για τις αποφάσεις κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες του κόσμου, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, όταν επιζητούν διεθνή προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30) Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την PCT; Στη διαδικτυακή τοποθεσία της PCT (www.wipo.int/pct/en/) και στις διάφορες δημοσιεύσεις PCT που θα βρείτε εκεί, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Οδηγός PCT για τους αιτούντες και (www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp) Ενημερωτικό δελτίο PCT (μηνιαίο) (www.wipo.int/pct/en/newslett/index.html) Εάν σκέφτεστε να καταθέσετε μια διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο της PCT, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο δικηγόρο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή πράκτορα στη χώρα σας, ή/ και το αρμόδιο εθνικό ή περιφερειακό Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Υπηρεσία Ενημέρωσης της PCT (για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την PCT): Τηλέφωνο: (41 22) Φαξ: (41 22) Για την κατάθεση διεθνών αιτήσεων απευθείας στον WIPO, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον WIPO: World Intellectual Property Organization PCT Receiving and Processing Section 34, chemin des Colombettes CH-1211 Geneva 20, Switzerland Telephone: (41 22) Φαξ: (41 22)

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.

Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Παπανικολάου Γεωργία Dpsd 01049 Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Εισαγωγή Παραδοσιακά αντιπαραβάλλεται η βιομηχανική ιδιοκτησία προς την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Απόκτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Απόκτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Οδηγός για τους αιτούντες Μέρος 2 Διαδικασία PCT ενώπιον του ΕΓΔΕ «Οδηγός Euro-PCT» 6η έκδοση Ενημερώθηκε μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2012 Περιεχόμενα A. Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Οδηγός για τους αιτούντες Μέρος 1

Απόκτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Οδηγός για τους αιτούντες Μέρος 1 Απόκτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Οδηγός για τους αιτούντες Μέρος 1 Μάιος 2010 (13η έκδοση) Ενημερώθηκε την 01/05/2010 Περιεχόμενα Πρόλογος 7 A. Γενικά 9 I. Εισαγωγή 9 II. Φύση και σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι...

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι... A ΓΕΝΙΚΑ...2 1 Πεδίο Εφαρμογής... 2 2 Ερμηνεία... 2 3 Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής... 2 4 Οδηγίες Επικοινωνίας... 2 5 Χρονικές Περίοδοι... 2 B ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...3 1 Υποβολή Καταγγελίας... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Θεοφανώ Δ. Σοφού Δικηγόρος, MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βουκουρεστίου 25Α τ.κ. 10671 Αθήνα 1. ΕΝΝΟΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................13 Ι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.........................................15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS)

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση συμβασιούχου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κ. Αμπατζής Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 2016

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 323/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 323/9 31.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 323/9 Ανακοίνωση της Επιτροπής κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

EQUITY INVESTMENT FORUM

EQUITY INVESTMENT FORUM EQUITY INVESTMENT FORUM Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μηχανισμός Αντικυθήρων 08.12.2015 Athens Hilton Δρ. Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης &

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για μετανάστες δικαιούχους και υπόχρεους συμμετοχής, όπως και για αλλοδαπούς υπόχρεους συμμετοχής, οι οποίοι διαμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία. Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣΙΣΡΑΗΛ 2013 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988)

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988) Κανονισμός ΤΕΛΩΝ ΟΒΙ Ισχύει από 1/1/2016 (Απόφαση ΔΣ/13/Α01/2016 από 31/8/2016) Μεταβολή τέλους έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016 1 Τέλος κατάθεσης της αίτησης για

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερη υποστήριξη κατά την αναγνώριση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλεφωνικό κέντρο: 2 6183500 Υπηρεσία μιας Στάσης: 800 11 088, 2 6183580-1 Καταθέσεις: 2 6183593 Τέλη: 2 6183594 Αρχείο: 2 6183572

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για μετανάστες δικαιούχους και υπόχρεους συμμετοχής, όπως και για αλλοδαπούς υπόχρεους συμμετοχής, οι οποίοι διαμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία. Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Αίτησης Αναθεώρησης

Έντυπο Αίτησης Αναθεώρησης Έντυπο Αίτησης Αναθεώρησης Το Γραφείο του Αυστραλιανού Επιτρόπου Πληροφοριών (the OAIC) μπορεί να αναθεωρήσει μια απόφαση σχετικά με το νόμο περί Ελεύθερης Πληροφόρησης (FOI) που ελήφθη από μια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Θεσμική δομή, ρόλοι και ευθύνες: Στη Κύπρο, η εργατική νομοθεσία και η νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για αλλοδαπούς και αλλοδαπές που διαμένουν μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για Γερμανούς υπηκόους με ανεπαρκείς γνώσεις γερμανικών.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ESPACENET

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ESPACENET ΔΠ 11/2016 Ι ΠΡΠΙ Ν ΓΝΩΡΙΖ ΓΙ Ο EPENET Πηγή: φυλλάδιο EPO για worldwide espacenet ΟΡΓΝΙΜΟ ΒΙΟΜΧΝΙΚ ΙΔΙΟΚΙ Γενικά Δικτυακός κόμβος που δημιουργήθηκε από το υρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων υρεσιτεχνίας (ΓΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος τμήματος κατάρτισης στον τομέα της δημόσιας υγείας Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

Διαβάστε περισσότερα

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη 1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη Ένας ευρωπαϊκός όμιλος επιχειρήσεων αποτελείται από θυγατρικές εταιρίες στην Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ισπανία. Η κεντρική διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα III.

Εκπαιδευτική Ενότητα III. Εκπαιδευτική Ενότητα III. Διαδικασία για τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) από τη Σύμβαση μέχρι την Εγγυημένη Εξοικονόμηση Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 16.3.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 64 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/177/10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος του τμήματος υποστήριξης της επικοινωνίας Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός αναφοράς: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

Διαβάστε περισσότερα