Διπλωματική εργασία. Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ. στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μία λεξικολογική προσέγγιση. Λαζανά Ειρήνη Α.Μ.Μ.Φ: 93. Εαρινό εξάμηνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική εργασία. Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ. στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μία λεξικολογική προσέγγιση. Λαζανά Ειρήνη Α.Μ.Μ.Φ: 93. Εαρινό εξάμηνο 2011-2012"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Διπλωματική εργασία Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μία λεξικολογική προσέγγιση Λαζανά Ειρήνη Α.Μ.Μ.Φ: 93 Εαρινό εξάμηνο Επιβλέπων καθηγητής: κ. Γεώργιος Ι. Ξυδόπουλος Πάτρα,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Abstract... 4 Ευχαριστίες... 4 Εισαγωγή Το φαινόμενο της παλαιωνυμίας Τα βασικά χαρακτηριστικά της παλαιωνυμίας Προηγούμενες μελέτες Αναστασιάδη Συμεωνίδη (2001) Ξυδόπουλος (2008) Xydopoulos (2009) Τα παλαιώνυμα της Νέας Ελληνικής Η λεξικολογική ανάλυση των παλαιώνυμων της Νέας Ελληνικής Σημασιολογική προσέγγιση Η υπωνυμία Η αντίθεση Η πολικότητα των αντιθέτων Η μορφολογική πολικότητα Η αποστερητική πολικότητα Η αξιολογική πολικότητα Η αυτοϋπωνυμία Η παλαιωνυμία ως μηχανισμός επαναδρομής Επαναδρομή της αυτοϋπωνυμίας Επαναδρομή της παλαιωνυμίας Μορφολογική προσέγγιση Η μορφολογική υπόσταση των παλαιώνυμων στην Αγγλική Η μορφολογική υπόσταση των παλαιώνυμων στη Νέα Ελληνική Η συντόμευση των παλαιώνυμων και η μετάβαση από το ειδικό στο γενικό λεξιλόγιο Ο μηχανισμός της συντόμευσης Τα βασικά χαρακτηριστικά του ειδικού λεξιλογίου Η συντόμευση ως δείκτης μετάβασης στο γενικό λεξιλόγιο Η προέλευση των παλαιωνυμικών εκφράσεων στη Νέα Ελληνική

3 4.1. Η δάνεια παλαιωνυμία Ο μεταφραστικός δανεισμός Οι αρχές μεταφραστικού δανεισμού του ειδικού λεξιλογίου Η εφαρμογή των αρχών στον ακριβή μεταφραστικό δανεισμό Η εφαρμογή των αρχών στον μη ακριβή μεταφραστικό δανεισμό Τα δομικά σχήματα κατά το μεταφραστικό δανεισμό Αυθεντικά παλαιώνυμα στη Νέα Ελληνική Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές αναφορές Παράρτημα

4 Abstract In this paper, I present a lexicological analysis of retronymy in Modern Greek. By the term retronymy, I refer to the procedure during which a term (e.g. gas) is renamed with the addition of a pre-modifier (e.g. town gas) in order to be differentiated from a new term which denotes a new object of reference ( natural gas). Lexicological analysis takes place in three thematic domains. In semantic domain, I view retronymy as a derivative sense relation and I examine it in terms of (auto) hyponymy a nd oppositeness. Moreover, I describe retronymy as a recurrent mechanism which may be about re-determination of autohyponymy or repetition of the process of retronymy itself. In morphological domain, I examine whether retronymic expressions are syntactic phrases or lexical units in English and Modern Greek. The third domain is about abbreviation of retronymic expressions and how this mechanism signals transfer from special to general vocabulary. Emphasis is given to the process through which English retronyms/ neonyms are imported into Greek, in particular, to foreign loans, calques and original greek retronyms. In addition, I extend my analysis to principles that translation of a special vocabulary should be based on and I examine whether these principles are fulfilled in case of translation of retronymy. Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Γιώργο Ι. Ξυδόπουλο για την πραγματικά πολύτιμη βοήθεια, καθοδήγηση και ενθάρρυνση την οποία έλαβα τόσο στο ερευνητικό όσο και στο συγγραφικό στάδιο της εργασίας μου. Επιπλέον, ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου, τους γονείς και τον αδερφό μου, για τη συμπαράσταση και τη ψυχολογική στήριξη την οποία μου προσέφεραν καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. 4

5 Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία, επιχειρώ να αναλύσω το γλωσσικό μηχανισμό της παλαιωνυμίας στη Νέα Ελληνική (Ν.Ε.). Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία ένας όρος (π.χ. αέριο) μετονομάζεται με την προσθήκη ενός τροποποιητή (π.χ. αέριο πόλης) λόγω της ανάγκης διαφοροποίησης από ένα νέο αντικείμενο αναφοράς και κατ επέκταση από έναν νέο όρο (φυσικό αέριο). Στo κεφάλαιο 1, αναφέρω τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου (ενότητα 1.1.) και συζητώ τη σχετική, με την παλαιωνυμία, βιβλιογραφία (ενότητα 1.2.). Στο κεφάλαιο 2, περιγράφω τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων μου καθώς και τις παραμέτρους τις οποίες έχω ελέγξει. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζω τη λεξικολογική ανάλυση του φαινομένου της παλαιωνυμίας σε τρία θεματικά πεδία, στη σημασιολογική ανάλυση (ενότητα 3.1.), στη μορφολογική ανάλυση (ενότητα 3.2.) και στο μη χανισμό της συντόμευσης παλαιωνυμικών εκφράσεων και πώς αυτός αποτελεί δείκτη της μετάβασης ενός παλαιωνυμικού όρου από το ειδικό στο γενικό λεξιλόγιο (ενότητα 3.3.). Ειδικότερα, στο σημασιολογικό μέρος, θεωρώ την παλαιωνυμία ως δευτερογενή εννοιακή σχέση και την αναλύω βάσει της υπωνυμίας (ενότητα ), της αντίθεσης (ενότητα ), και συγκεκριμένα της πολικότητας (ενότητα ), όπως επίσης και της αυτοϋπωνυμίας (ενότητα 3.1.3). Επιπλέον, στην ενότητα , διαχειρίζομαι την παλαιωνυμία ως μηχανισμό επαναδρομής, επανάληψης δηλαδή ενός κανόνα ο οποίος μπορεί να αφορά τόσο την αυτοϋπωνυμία (ενότητα ) όσο και την ίδια τη διαδικασία της παλαιωνυμίας (ενότητα ). Στο μορφολογικό μέρος (ενότητα 3.2.), εξετάζω τη μορφολογική υπόσταση των παλαιωνυμικών εκφράσεων αρχικά στην Αγγλική (ενότητα ) και έπειτα στη Ν.Ε. (ενότητα ) προσπαθώντας να διερευνήσω εάν οι παλαιωνυμικές εκφράσεις αποτελούν συντακτικές φράσεις ή λεξικές μονάδες. Ακολουθεί το κεφάλαιο 4 στο οποίο εξετάζω την προέλευση των παλαιωνυμικών όρων και ειδικότερα τα ξένα δάνεια (ενότητα 4.1.), τα μεταφραστικά δάνεια (ενότητα 4.2.) αλλά και τα αυθεντικά ελληνικά παλαιώνυμα (ενότητα 4.3). Στο πλαίσιο του μεταφραστικού δανεισμού, αναφέρω τις βασικές αρχές δανεισμού ενός ειδικού λεξιλογίου (ενότητα ) και τις εφαρμόζω στην περίπτωση της παλαιωνυμίας (ενότητες και ). Επιπλέον, περιγράφω τα δομικά σχήματα στα οποία εντάσσονται οι παλαιωνυμικές εκφράσεις πριν και μετά το 5

6 μεταφραστικό δανεισμό (ενότητα ). Τέλος, στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζω τα πορίσματα της ανάλυσής μου για το φαινόμενο της παλαιωνυμίας. 6

7 1. Το φαινόμενο της παλαιωνυμίας Η παλαιωνυμία είναι μία γλωσσική διαδικασία που, παρότι έχει μελετηθεί ελάχιστα, είναι καθοριστική για την απόδοση όρων κυρίως σε τομείς όπου εμφανίζονται διαρκώς νέα αντικείμενα αναφοράς με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται οι ήδη υπάρχοντες εννοιολογικοί συσχετισμοί. Ο μηχανισμός αυτός δε θα μπορούσε βέβαια να αποτελεί εξαίρεση για την Ελληνική γλώσσα. Ας δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του (ενότητα 1.1.) αλλά και τις κυριότερες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από μελετητές σχετικά με τη λειτουργία του (ενότητα 1.2) Τα βασικά χαρακτηριστικά της παλαιωνυμίας Η παλαιωνυμία αφορά την τροποποίηση ενός όρου, μέσω ενός επιθετικού ή ονοματικού προσδιοριστή, προκειμένου να διαφοροποιηθεί από έναν άλλο, νέο όρο που αποδίδεται σε μία νέα εφεύρεση ή ανακάλυψη, στο ίδιο πάντοτε εννοιολογικό επίπεδο. Για παράδειγμα, παλαιότερα, υπήρχε μόνο το αντικείμενο σταθερός υπολογιστής στον οποίο αντιστοιχούσε απλώς ο όρος υπολογιστής. Όταν όμως εμφανίστηκε ο φορητός υπολογιστής, υπήρξε η ανάγκη για αυτό να διακριθεί και σε γλωσσικό επίπεδο από την προγενέστερη μορφή υπολογιστή ( σταθερός ). Έτσι, για την εκ νέου κατονομασία της τελευταίας, προστίθεται στον παλιό βασικό όρο (old basic term) υπολογιστής ο προ-τροποποιητής σταθερός δημιουργώντας το παλαιώνυμο (paleonym) ή ρετρώνυμο (retronym) ή παλιό εξειδικευμένο όρο (old specialized term) σταθερός υπολογιστής. Υποκινητής λοιπόν της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η εμφάνιση ενός νέου προϊόντος και άρα ενός νέου όρου, του νεώνυμου (neonym) ή νέου εξειδικευμένου όρου (old specialized term) φορητός υπολογιστής (Ξυδόπουλος, 2008; Xydopoulos, 2009) 1. Έτσι, διατηρείται, αφενός, ο βασικός όρος τόσο στην περίπτωση του παλαιώνυμου όσο και του νεώνυμου, αλλά εξειδικεύεται, αφετέρου από έναν τροποποιητή προκειμένου να δηλώσει την εκάστοτε έννοια. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η παλαιωνυμία είναι μία διαδικασία 1 Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001) θεωρεί ως υποκινητή της παλαιωνυμίας, ως αναβαπτιστή όπως τον ονομάζει, τον παλιό εξειδικευμένο όρο (π.χ. σταθερός υπολογιστής). 7

8 εξειδίκευσης της σημασίας και άρα συντελεί στη σημασιακή αλλαγή (Ξυδόπουλος, 2008: 164). Σημαντική είναι η παρατήρηση των Fromkin et al. (2003: 185) ότι η διαδικασία της παλαιωνυμίας περιλαμβάνει και τους τρεις όρους για τους οποίους έγινε λόγος, βασικός όρος, παλαιώνυμο, νεώνυμο. Έτσι, έχουμε το σχήμα: (1) σταθερός υπολογιστής >> υπολογιστής >> φορητός υπολογιστής Άλλες περιπτώσεις παλαιωνυμίας είναι οι εξής: (2) (α) λευκή ζάχαρη >> ζάχαρη >> μαύρη ζάχαρη (β) μολύβι γραφίτη >> μολύβι >> μηχανικό μολύβι (γ) επιβατικό λεωφορείο >> λεωφορείο >> διαστημικό λεωφορείο (δ) άγριο ζώο >> ζώο >> ήμερο ζώο (ε) επίγειο ραδιόφωνο >> ραδιόφωνο >> δορυφορικό ραδιόφωνο (στ) υφασμάτινη πάνα >> πάνα >> πάνα μίας χρήσης Σε όλες τις περιπτώσεις παλαιωνυμίας, για να μετονομαστεί ένας βασικός όρος και να μετατραπεί σε παλαιώνυμο, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μίας καινοτομίας, ενός νέου δεδομένου στο χώρο της τεχνολογίας, της επιστήμης, της ιστορίας ή του πολιτισμού ( Smith, 2003; Safire, 2007). Γιατί άλλωστε να υπάρξει η ανάγκη εξειδίκευσης π.χ. της ζάχαρης ως λευκή προτού εμφανιστεί ως οντότητα η μαύρη (2α); Κατ αυτό τον τρόπο, η αλλαγή (η προσθήκη) σε εξωγλωσσικό -οντολογικό επίπεδο αντικατοπτρίζεται και στο επίπεδο κατονομασίας. Η παλαιωνυμία λοιπόν αποτελεί μία διαδικασία παραγωγής νεολογισμών καθώς τόσο το παλαιώνυμο όσο και το νεώνυμο δεν αποτελούσαν στοιχεία του ελληνικού λεξιλογίου πριν την εμφάνιση ενός νέου αντικειμένου αναφοράς, μίας νέας έννοιας. Το νέο αντικείμενο αναφοράς δεν αντικαθιστά το παλαιότερο αλλά συνυπάρχει με αυτό, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο. Στη συνύπαρξη των δύο αντικειμένων οφείλεται και η ανάγκη διαφοροποίησής τους σε γλωσσικό επίπεδο. 8

9 1.2. Προηγούμενες μελέτες Το φαινόμενο της παλαιωνυμίας, όπως προανέφερα, δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα τόσο στο πλαίσιο της γλωσσολογίας γενικότερα όσο και της Ν.Ε. ειδικότερα. Ο όρος παλαιωνυμία ( paleonymy) χρησιμοποιήθηκε από το φιλόσοφο Jacques Derrida ο οποίος περιέγραψε το φαινόμενο ως τη «διατήρηση ενός παλιού ονόματος προκειμένου να δηλωθεί μία νέα έννοια» (Derrida, 1981: 71; Krapp, 1996: 11). Ο αντίστοιχος διεθνής όρος ρετρωνυμία ( retronymy) επινοήθηκε από τον Αμερικανό δημοσιογράφο Frank Mankiewicz το 1980 και απαντήθηκε για πρώτη φορά στο λεξικό Oxford English Dictionary ( Smith, 2003; Soanes, 2005; Safire, 2007). Οι λιγοστές αναφορές του φαινομένου εντοπίζονται σε σχετικές με αυτό δημοσιεύσεις (Horn, 2002; Smith, 2003; Soanes, 2005; Safire, 2007) καθώς και σε άρθρα για ειδικά λεξιλόγια ( Olson, 2001). Οι πιο λεπτομερείς μελέτες για την παλαιωνυμία είναι των Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001) και Ξυδόπουλος (2008) για την Ελληνική καθώς και του Xydopoulos (2009) για την Αγγλική. Ας δούμε τη κάθε μία αναλυτικότερα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001) Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001: 67) αναφέρεται στην παλαιωνυμία με τον όρο αναβαπτισμός ( rebaptism). Σύμφωνα με την ίδια, η αλλαγή σε εξωγλωσσικό επίπεδο οδηγεί στην αναδιαμόρφωση του εννοιολογικού πλαισίου ενός όρου (π.χ. τηλέφωνο) και στην τροποποίησή του ( σταθερό τηλέφωνο) προκειμένου να διαφοροποιηθεί από ένα νέο αντικείμενο αναφοράς ( κινητό τηλέφωνο). Μάλιστα, με την εμφάνιση του νέου αντικειμένου αναφοράς, μεταβάλλονται οι συσχετισμοί στο πλαίσιο του εκάστοτε εννοιολογικού τομέα. Και αυτό διότι το παλιό αντικείμενο αναφοράς ( σταθερό τηλέφωνο ) πλέον συλλαμβάνεται σε σχέση με το νέο ( κινητό τηλέφωνο ), και όχι ανεξάρτητα. Ο παλιός τροποποιημένος όρος, ο αναβαπτιστής (σταθερό τηλέφωνο) είναι αυτός που υποκινεί την όλη διαδικασία και μπορεί να αποτελέσει οιονεί συνώνυμο ( quasi-synonym) του βασικού όρου ( τηλέφωνο) στο 9

10 γενικό λεξιλόγιο. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός ενός αναβαπτιστή (π.χ. σταθερό) μπορεί να αντικαταστήσει το βασικό όρο σε ένα περιβάλλον αντιδιαστολής προς το νέο όρο (κινητό τηλέφωνο), π.χ. δώσε μου καλύτερα τον αριθμό του σταθερού σου (και όχι του κινητού σου τηλεφώνου) (2001: 70). Ο βασικός όρος ( τηλέφωνο) με τη σειρά του αποτελεί γενίκευση του παλιού τροποποιημένου όρου ( σταθερό τηλέφωνο) στο γενικό λεξιλόγιο. Ειδικότερα, όταν γίνεται αναφορά στον όρο τηλέφωνο, αυτό που καθίσταται αντιληπτό είναι σταθερό τηλέφωνο. Στο ειδικό λεξιλόγιο, ο βασικός όρος αποτελεί υπερώνυμο του παλιού και νέου εξειδικευμένου όρου, περιλαμβάνει δηλαδή τη σημασία των υπώνυμων όρων σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο. Τη διάκριση γενικού-ειδικού λεξιλογίου και την υπερωνυμία/ υπωνυμία θα τις συζητήσω αναλυτικότερα στις ενότητες και αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω, η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001: 68) προτείνει τις εξής συνθήκες για την επιτέλεση του αναβαπτισμού: α) ένας όρος μετονομάζεται μέσω ενός αναβαπτιστή (π.χ. σταθερό τηλέφωνο) και β) ένας όρος γενικεύεται και μετατρέπεται σε μία τάξη πραγμάτων, όχι σε ένα πράγμα (π.χ. τηλέφωνο: σταθερό τηλέφωνο ). Η τελευταία θεωρείται αναγκαία αλλά όχι επαρκής συνθήκη καθώς δε μπορεί να οδηγήσει μεμονωμένα στη διαδικασία της παλαιωνυμίας Ξυδόπουλος (2008) Ο Ξυδόπουλος (2008) περιγράφει το βασικό μηχανισμό λειτουργίας της παλαιωνυμίας παραθέτοντας ελληνικά ζεύγη παλαιώνυμων/ νεώνυμων και εστιάζοντας στα στάδια παραγωγής του παλαιώνυμου. Συγκεκριμένα, υιοθετώντας την πρόταση του Horn (2002), παραθέτει τέσσερα στάδια δημιουργίας ενός παλαιώνυμου. Έτσι, για το παλαιωνυμικό ζεύγος πλήρες γάλα >> αποβουτυρωμένο γάλα, έχουμε: (3) (α) ύπαρξη αρχικού βασικού όρου (π.χ. πλήρες γάλα) (β) γενίκευση του βασικού όρου (π.χ. γάλα = γάλα πλήρες σε λιπαρά ) (γ) συνύπαρξη του γενικευμένου βασικού όρου ( γάλα) και του νέου παράγωγου όρου (αποβουτυρωμένο γάλα) (δ) δημιουργία παλαιώνυμου (πλήρες γάλα) 10

11 Ο Ξυδόπουλος (2008: 165) αναγνωρίζει το κριτήριο (3γ) ως το πιο σημαντικό μιάς και, όπως προανέφερα, η εμφάνιση του νεώνυμου (του υποκινητή παλαιωνυμίας) είναι αυτή που συντελεί στην τροποποίηση του γενικευμένου βασικού όρου μέσω ενός προσδιοριστή και τη μετατροπή του σε παλαιώνυμο. Καθοριστικό μπορούμε να θεωρήσουμε και το στάδιο της γενίκευσης του βασικού όρου (3β) μιας και είναι κοινό στο μοντέλο τόσο της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001) όσο και του Horn (2002) και του Ξυδόπουλου (2008) Xydopoulos (2009) Ο Xydopoulos (2009 : 11-12) επανεξετάζει τη διαδικασία της παλαιωνυμίας. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια που προτείνουν οι Αναστασιάδη- Συμεωνίδη (2001), Horn (2 002) και Ξυδόπουλος (2008), θέτει κάποια από αυτά σε διαφορετική διάταξη και καταλήγει σε ένα εναλλακτικό μοντέλο για την παραγωγή παλαιώνυμων όρων: (4) (α) δημιουργία ταξώνυμου για την απόδοση μίας νέας έννοιας το οποίο διαφέρει από το βασικό όρο ως προς ένα πρωτοτυπικό χαρακτηριστικό (π.χ. αποβουτυρωμένο γάλα: η ποσότητα λιπαρών το διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό από το γάλα) (β) ο βασικός όρος μετατρέπεται σε αυτοϋπώνυμο έχοντας ταυτόχρονα γενική και ειδική σημασία (π.χ. γάλα: γάλα γενικά ή πλήρες γάλα ) (γ) ο βασικός όρος, με την ειδική του σημασία, υφίσταται τροποποίηση μέσω ενός αντίθετου τροποποιητή ( πλήρες) από αυτόν που χρησιμοποιείται για το νεώνυμο ( αποβουτυρωμένο), με σκοπό τη δημιουργία ενός ασύμβατου συνυπωνυμικού όρου (πλήρες γάλα) (δ) προαιρετική συντόμευση παλαιώνυμων/ νεώνυμων υψηλής συχνότητας μέσω της ονοματοποίησης του προ-τροποποιητή (π.χ. κινητό τηλέφωνο κινητό) 11

12 Και στη συγκεκριμένη πρόταση, το νεώνυμο θεωρείται υποκινητής της παλαιωνυμίας (στάδιο 4α) ενώ αναφέρεται και εδώ το στάδιο της γενίκευσης του βασικού όρου (4β). Καθένα από τα παραπάνω στάδια, θα παρουσιαστεί διεξοδικότερα στις ενότητες 3.1. και 3.3. Η ενότητα 3.1. ειδικότερα, έχει ως θεωρητική βάση την ανάλυση του Xydopoulos (2009) για τη σημασιολογική υπόσταση του βασικού, του παλαιώνυμου και του νεώνυμου όρου καθώς και για τη μεταξύ τους εννοιακή σχέση (στο εξής, θα χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους, παλαιώνυμο, νεώνυμο όπως και πρωτώνυμο (βασικός όρος), για να αναφέρομαι στα γλωσσικά στοιχεία που συνιστούν την παλαιωνυμία). 12

13 2. Τα παλαιώνυμα της Νέας Ελληνικής Η ανάλυση του μηχανισμού της παλαιωνυμίας που επιχειρώ στην παρούσα εργασία βασίζεται σε δεδομένα τα οποία συνέλεξα από τη Ν.Ε. Βεβαίως, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στην ενότητα 4, η πλειονότητα των παλαιωνυμικών εκφράσεων της Ελληνικής προέρχεται από την Αγγλική γλώσσα. Τα δεδομένα, αγγλικά και ελληνικά, έχουν αντληθεί και ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητά τους μέσω δύο ειδών πηγών: α) μελέτες και δημοσιεύσεις που αφορούν το φαινόμενο της παλαιωνυμίας και β) ηλεκτρονικές πηγές, κυρίως μέσω της μηχανής αναζήτησης Google 2 και της ιστοσελίδας Wikipedia 3. Σε ό,τι αφορά τα αγγλικά παλαιώνυμα/ νεώνυμα, με τη βοήθεια του αγγλικού λεξικού Oxford Advanced Learner s Dictionary επαλήθευσα τη λεξική υπόσταση (ενότητα 3.2.) αλλά και την προαιρετική συντόμευση (ενότητα 3.3.) ορισμένων παλαιώνυμων/ νεώνυμων στη γλώσσα. Ειδικότερα, τα ζεύγη παλαιώνυμων/ νεώνυμων τα οποία συγκέντρωσα ανέρχονται σε 185 και εντάσσονται όλα στη κατηγορία του Ονόματος. Από αυτά, τα 142 είναι προϊόν μεταφραστικού δανεισμού από την Αγγλική ενώ 21 ζεύγη εντάσσονται στην αυθεντική παλαιωνυμία, αποτελούν δηλαδή γηγενή στοιχεία του ελληνικού λεξιλογίου. Ως προς τα μεταφραστικά δάνεια, τα 115 ανήκουν στον τομέα της τεχνολογίας και επιστήμης, τα 25 στον τομέα της κοινωνικής ζωής και της ιστορίας ενώ τα υπόλοιπα 2 συνιστούν τοπωνύμια. Από τα 21 αυθεντικά παλαιώνυμα, τα 3 προέρχονται από τον τομέα της συσκευασίας και παραγωγής εγχώριων προϊόντων ενώ τα υπόλοιπα 18 αποτελούν τοπωνύμια ελληνικών περιοχών και εθνικών οδών (βλ. ενότητα 4.3.). Τέλος, συμπεριέλαβα και 22 περιπτώσεις παλαιώνυμων/ νεώνυμων τα οποία παραθέτω μόνο στην αγγλική τους μορφή διότι είτε δεν τα εντόπισα στα Ελληνικά είτε δεν αποτελούν παλαιωνυμικά ζεύγη ύστερα από τη μετάφρασή τους. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις επομένως δε μπορούν να ενταχθούν ούτε στο μεταφραστικό δανεισμό, ούτε στην αυθεντική παλαιωνυμία. Τις παραθέτω ωστόσο, διότι αποτελούν ζεύγη παλαιώνυμων/ νεώνυμων στην Αγγλική. Από αυτές, 16 εντάσσονται στο πεδίο της τεχνολογίας και επιστήμης και 6 στο πεδίο της κοινωνικής ζωής και της ιστορίας. Οι πληροφορίες για το θεματικό πεδίο και την 2 Ηλεκτρονική διεύθυνση: 3 Ένας σημαντικός αριθμός παλαιωνυμικών εκφράσεων της Αγγλικής αντλήθηκε από την ηλεκτρονική πηγή 13

14 προέλευση των παλαιωνυμικών εκφράσεων δίνονται σχηματικά στα γραφήματα (5) και (6) αντίστοιχα. (5) (6) 14

15 Ένας σημαντικός παράγοντας τον οποίο προσπάθησα να ελέγξω είναι η συχνότητα εμφάνισης των παλαιωνυμικών εκφράσεων. Όπως προανέφερα, η καθιέρωση του συνόλου των παλαιώνυμων/ νεώνυμων στο ελληνικό ή αγγλικό λεξιλόγιο επιβεβαιώθηκε, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών πηγών. Ως προς τα ελληνικά δεδομένα, ωστόσο, δεν αρκούμαι απλώς στον έλεγχο της παρουσίας ενός παλαιώνυμου/ νεώνυμου στο γενικό λεξιλόγιο αλλά εξετάζω και τη συχνότητα εμφάνισής του προκειμένου να διαπιστώσω σε τι βαθμό η παρουσία αυτή έχει καθιερωθεί. Η χρήση κάθε παλαιωνυμικού όρου ελέγχθηκε με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης Google. Αυτό που προέκυψε είναι ότι η πλειονότητα των δεδομένων εμφανίζει χιλιάδες, ενίοτε και εκατομμύρια, αποτελέσματα ( hits) όταν εισάγεται ως όρος-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης. Οι ελληνικές λοιπόν παλαιωνυμικές εκφράσεις φαίνεται να είναι καθιερωμένες στο γενικό λεξιλόγιο. Γενικώς, δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις ως προς τη συχνότητα μεταξύ των διαφορετικών θεματικών πεδίων ( τεχνολογία, κοινωνία, τοπωνύμια) στα οποία εντάσσονται τα παλαιώνυμα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο τομέας της κοινωνικής ζωής και ιστορίας στον οποίο εμφανίζονται μεν μεγάλα μεγέθη αποτελεσμάτων (hits) αλλά εντοπίζονται και παλαιώνυμα (π.χ. ετεροφυλόφιλος γάμος, διγονεϊκή οικογένεια) με λίγα αποτελέσματα (λιγότερα από 100) σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άλλα δύο θεματικά πεδία. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι εκφράσεις που δηλώνουν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση σε κοινωνικό επίπεδο δε χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό μιας και προτιμώνται τα αντίστοιχα πρωτώνυμα. Έτσι, συχνά δε χρειάζεται να χαρακτηριστεί ένας γάμος ως ετεροφυλόφιλος ή μία οικογένεια ως διγονεϊκή, καθώς αυτό είναι κάτι που θεωρείται ακόμη και σήμερα δεδομένο. Επιπλέον, παρατηρούνται υψηλότερες συχνότητες σε νεώνυμα από ό,τι σε παλαιώνυμα και στα τρία θεματικά πεδία. Βεβαίως, η συγκεκριμένη απόκλιση μεταξύ παλαιώνυμου-νεώνυμου δεν είναι πάντοτε μεγάλη αλλά ούτε και συστηματική. Πρόκειται για μία τάση που είναι πιθανόν να εδραιωθεί στο μέλλον μιάς και αναμένουμε ότι τα νεώνυμα θα καθιερώνονται περισσότερο στο λεξιλόγιο όσο η χρήση των αντίστοιχων αντικειμένων αναφοράς παγιώνεται. Ο βαθμός εμφάνισης, το θεματικό πεδίο, η προέλευση των παλαιωνυμικών εκφράσεων αλλά και το δομικό σχήμα (βλ. κεφάλαιο 4) στο οποίο ανήκει κάθε μία δίνονται αναλυτικά στο παράρτημα. Αφότου συνέλεξα το σύνολο των δεδομένων, επιχειρώ στις επόμενες ενότητες τη σημασιολογική και μορφολογική ανάλυσή τους. 15

16 3. Η λεξικολογική ανάλυση των παλαιώνυμων της Νέας Ελληνικής Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύω τις παλαιωνυμικές εκφράσεις της Ν.Ε. τόσο σε σημασιολογικό (ενότ ητα 3.1.) όσο και σε μορφολογικό επίπεδο (ενότητα 3.2.). Επίσης, εξετάζω το ζήτημα της νεολογίας σε συνάρτηση με το μηχανισμό της συντόμευσης ο οποίος θεωρώ ότι αποτελεί ένδειξη της μετάβασης από ένα ειδικό λεξιλόγιο στο γενικό λεξιλόγιο (ενότητα 3.3.) Σημασιολογική προσέγγιση Στη συγκεκριμένη ενότητα, ακολουθώ τις βασικές θεωρητικές αρχές που έθεσε ο Xydopoulos (2009) ως προς τη σημασιολογική ανάλυση του φαινομένου της παλαιωνυμίας. Ειδικότερα, υιοθετώ την άποψη ότι το πρωτώνυμο και οι νέοι όροι συνδέονται με τη σχέση της υπωνυμίας, και συγκεκριμένα της ταξωνυμίας, σε κάθετο άξονα (ενότητα ) και της αντίθεσης σε οριζόντιο άξονα (ενότητα ). Στο πλαίσιο της ανάλυσης της αντίθεσης, επεκτείνομαι στο ζήτημα της πολικότητας των αντιθέτων την οποία και εφαρμόζω στην περίπτωση των ζευγών παλαιώνυμων/ νεώνυμων (ενότητα ). Επιπλέον, η γενίκευση του πρωτώνυμου ερμηνεύεται και εδώ ως η μετατροπή του σε αυτοϋπώνυμο (ενότητα ). Τέλος, αναλύω την παλαιωνυμία ως μηχανισμό επαναδρομής o οποίoς έχει δύο διαστάσεις: επαναδρομή της αυτοϋπωνυμίας και επαναδρομή της διαδικασίας της παλαιωνυμίας (ενότητα ) Η υπωνυμία Το φαινόμενο της παλαιωνυμίας αντιμετωπίζεται στην παρούσα εργασία ως δευτερογενής εννοιακή σχέση διότι απορρέει από τις (πρωτογενείς) εννοιακές σχέσεις, αφενός, της υπωνυμίας, που θα συζητηθεί στη συγκεκριμένη ενότητα, και αφετέρου της αντίθεσης που θα δούμε στην ενότητα Ειδικότερα, όσον αφορά τη σχέση πρωτώνυμου και παλαιώνυμου όρου, εντοπίζεται σαφής σχέση υπωνυμίας-υπερωνυμίας (Αναστασιάδη -Συμεωνίδη, 2001: 16

17 70; Xydopoulos, 2009: 5-6). Συγκεκριμένα, το παλαιώνυμο αποτελεί υπώνυμο του πρωτώνυμου σύμφωνα με ένα διαγνωστικό κριτήριο που αποτελεί λογική σχέση συνεπαγωγής (Lyons, 1977a: ; 1999: ; Cruse, 1986: 88-89; 2004: 149; 2011: 135-6). Έτσι, εάν αξιοποιήσουμε το παλαιώνυμο της οντότητας βιβλίο, έντυπο βιβλίο, έχουμε τον εξής συλλογισμό: το έντυπο βιβλίο είναι υπώνυμο και το βιβλίο υπερώνυμο εάν όταν κάτι είναι έντυπο βιβλίο, συνεπάγεται ότι είναι και βιβλίο, αλλά όχι το αντίστροφο. Όταν για ένα αντικείμενο δηλαδή γνωρίζουμε απλώς ότι είναι βιβλίο, δε μπορούμε να συνάγουμε ότι είναι απαραίτητα και έντυπο βιβλίο καθώς μπορεί να είναι ηλεκτρονικό. Η υπωνυμία/ υπερωνυμία είναι σχέση εγκλεισμού και είναι δυνατό να αναγνωσθεί με δύο τρόπους: από άποψη έκτασης, το υπερώνυμο βιβλίο εγκλείει τη σημασία του υπώνυμου έντυπο βιβλίο που αποτελεί μία από τις υπο-ομάδες/ υποκατηγορίες του. Από άποψη έντασης, το υπώνυμο έντυπο βιβλίο είναι πλουσιότερο σημασιολογικά από το υπερώνυμο βιβλίο καθώς περιλαμβάνει τη σημασία του υπερώνυμου όρου αλλά και ένα ακόμη διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό, ότι πρόκειται για έντυπο προϊόν ( Lyons, 1977a: 291; Cruse, 2004: 148; 2011: 134). Η συγκεκριμένη παρατήρηση οδηγεί, όπως αναφέρει ο Xydopoulos ( 2009: 6), στη διαπίστωση ότι η σχέση μεταξύ πρωτώνυμου και παλαιώνυμου όρου δεν είναι απλώς υπερωνυμική αλλά ταξωνυμική (taxonomic). Και αυτό διότι το υπώνυμο αποτελεί ένα (διαφορετικό) είδος του υπερώνυμου μιας και διαφέρουν ουσιαστικά ως προς ένα καθοριστικό διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό (key distinctive characteristic) (Lyons, 1977a: ; Cruse, 1986: 137; 2004: 150; 2011: 137). Έτσι, η οντότητα έντυπο βιβλίο είναι ένα από τα είδη του βιβλίου ή με άλλα λόγια, ταξώνυμο της τάξης πραγμάτων που αντιστοιχεί στον όρο βιβλίο. Παρατηρείται λοιπόν μία ιεραρχική διάταξη μεταξύ του πρωτώνυμου και του παλαιώνυμου όρου: (7) βιβλίο έντυπο βιβλίο 17

18 Εξίσου σημαντική είναι η σχέση που εντοπίζεται μεταξύ του νεώνυμου και των υπόλοιπων όρων όπως βλέπουμε στο (8). Το νεώνυμο ( ηλεκτρονικό βιβλίο) είναι επίσης ιεραρχικά κατώτερο του υπερώνυμου βιβλίο. Αποτελεί λοιπόν και αυτό υπώνυμο, και ειδικότερα ταξώνυμο, του υπερώνυμου όρου μιας και συνιστά ένα διαφορετικό είδος του. Η ιδιότητά του αυτή το καθιστά συν-ταξώνυμο μαζί με τον παλαιώνυμο όρο έντυπο βιβλίο εφόσον ο υπερώνυμος όρος τους είναι κοινός (Cruse, 1986: ; 2004: 162) 4. (8) βιβλίο έντυπο βιβλίο ηλεκτρονικό βιβλίο Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ζεύγη παλαιώνυμων/ νεώνυμων δεν αποτελούν ταξώνυμα αποκλειστικά λόγω της υπόστασής τους ως υπώνυμα. Ο κρίσιμος παράγοντας για τον προσδιορισμό ενός όρου ως ταξώνυμου είναι η διαφοροποίησή του από το πρωτώνυμο αλλά και το συν-ταξώνυμό του ως προς ένα πρωτοτυπικό χαρακτηριστικό. Έτσι, εντοπίζονται περιπτώσεις υπώνυμων όρων που δεν αποτελούν ταξώνυμα διότι το διαφοροποιητικό τους χαρακτηριστικό δεν είναι πρωτοτυπικό (Cruse, 2004: 150; 2011: 137). Για παράδειγμα, το αντικείμενα κόκκινο βιβλίο ή μικρό βιβλίο είναι μεν βιβλία αλλά όχι είδη βιβλίου μιας και τα πρωτοτυπικά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά ενός βιβλίου μπορεί να είναι το υλικό του (δερματόδετο/ χαρτόδετο) ή εάν έχει εκτυπωθεί ή όχι (έντυπο/ ηλεκτρονικό), σε καμία περίπτωση όμως το χρώμα ή το μέγεθός του. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από τον Ξυδόπουλο (2008: 122) ο οποίος αναφέρει ότι ως προς το ταξώνυμο, καθοριστικές είναι οι διαφοροποιητικές από το υπερώνυμο ιδιότητες και όχι γενικές ιδιότητες όπως χρώμα, ηλικία κ.τ.ό. 4 Οι Lyons (1977a: 292) και Cruse (2004: ; 2011: ) παραθέτουν, εκτός της λογικής συνεπαγωγής και της ταξινομίας, και το κριτήριο της μεταβατικότητας προκειμένου να προσδιορίσουν την υπωνυμία: εάν το Α (π.χ. λυκόσκυλο) είναι υπώνυμο του Β (π.χ. σκύλος) και το Β υπώνυμο του Γ (π.χ. ζώο), τότε το Α είναι απαραιτήτως υπώνυμο του Γ. Το κριτήριο αυτό δεν αξιοποιείται στην περίπτωση των παλαιώνυμων όρων όπου εμφανίζονται αποκλειστικά δυαδικά ζεύγη, Α και Β, π.χ. έντυπο-ηλεκτρονικό βιβλίο. 18

19 Η αντίθεση Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ παλαιώνυμου και νεώνυμου, βλέπουμε ότι οι δύο όροι βρίσκονται σε ασυμβατότητα. Για παράδειγμα, στο ζεύγος ασπρόμαυρη τηλεόραση >> έγχρωμη τηλεόραση, οι προσδιοριστές του παλαιώνυμου και νεώνυμου όρου ( ασπρόμαυρη, έγχρωμη) είναι αυτοί που αναλαμβάνουν το ρόλο να δηλώσουν ρητά ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη της τάξης πραγμάτων τηλεόραση (Xydopoulos, 2009: 7-8). Πρόκειται για τροποποιητές που προβάλλουν το ίδιο πρωτοτυπικό χαρακτηριστικό ( χρώμα ) με βάση το οποίο διακρίνονται τα δύο αντικείμενα αναφοράς. Αυτό που αλλάζει είναι η τιμή του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Έτσι, η έγχρωμη τηλεόραση εμφανίζει το σύνολο των χρωμάτων στην οθόνη της, ενώ η ασπρόμαυρη μόνο τα άσπρο, μαύρο και γκρίζο. Η έννοια της ασυμβατότητας, που χαρακτηρίζει τα συν-ταξώνυμα, έγκειται ακριβώς σε αυτή τη διαφοροποίηση. Η ασυμβατότητα εμφανίζεται στο σύνολο των ζευγών παλαιώνυμων/ νεώνυμων. Επιπλέον παραδείγματα είναι τα εξής: (9) (α) αναλογικός αποκωδικοποιητής >> ψηφιακός αποκωδικοποιητής (β) μονοφωνικός ήχος >> στερεοφωνικός ήχος (γ) νόμιμο ακίνητο >> αυθαίρετο ακίνητο (δ) πολιτικό όχημα >> στρατιωτικό όχημα (ε) πλήρης απασχόληση >> μερική απασχόληση Η ασυμβατότητα εντάσσεται στις σχέσεις αποκλεισμού. Από άποψη έντασης, τα ασύμβατα στοιχεία (π.χ. αναλογικός-ψηφιακός αποκωδικοποιητής (9α)) διακρίνονται από το υπερώνυμό τους ( αποκωδικοποιητής) βάσει των πρόσθετων σημασιολογικών χαρακτηριστικών που φέρει το καθένα ( αναλογικός-ψηφιακός) σε σχέση με τον υπερώνυμο όρο. Ως προς την έκταση, τα συν-ταξώνυμα δηλώνουν τάξεις πραγμάτων με μη κοινά μέλη καθώς η ύπαρξη του ενός (π.χ. αναλογικός αποκωδικο-ποιητής ) συνεπάγεται την απουσία του άλλου ( ψηφιακός αποκωδικοποιητής ) (Cruse, 2004: 161; 2011: 151; Karaman, 2008: 178) 5. 5 Σύμφωνα με τον Cruse (2011: 152), η λογική σχέση συνεπαγωγής που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της υπωνυμίας μπορεί να αξιοποιηθεί και για την ασυμβατότητα των συν-ταξώνυμων: εάν κάτι ανήκει στο Χ (π.χ. σκύλος ), συνεπάγεται ότι δεν ανήκει στο Ψ (π.χ. γάτα ), αλλά όχι το αντίστροφο. Εάν κάτι δεν είναι γάτα, μπορεί π.χ. να είναι άλογο. Το κριτήριο αυτό ωστόσο δε μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της παλαιωνυμίας όπου έχουμε απαραιτήτως δυαδικά ζεύγη και η 19

20 Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι ότι η υπωνυμία είναι αυτή που εκκινεί την αντίθεση μεταξύ παλαιώνυμου και νεώνυμου, μέσω της αντίθεσης των προσδιοριστών τους, και όχι το αντίστροφο. Και αυτό διότι η υπωνυμία προϋποθέτει μία μορφή αντίθεσης μεταξύ των συν-υπωνύμων. Ειδικότερα, η θέση παλαιώνυμου και νεώνυμου ως άμεσα υπώνυμα, χωρίς ενδιάμεσους κόμβους, στο ίδιο επίπεδο της υπωνυμικής ιεραρχίας ( βλ. διάγραμμα 8), είναι αυτή που τα καθιστά ασύμβατα (Cruse, 2004: 161; 2011: 151). Στην περίπτωση των ζευγών παλαιώνυμων/ νεώνυμων βέβαια, η αντίθεση δεν είναι εγγενής, με τους όρους του Cruse (2004: ; 2011: ). Συγκεκριμένα, αν και η αντίθεση είναι δυαδική (π.χ. ασπρόμαυρη τηλεόραση >> έγχρωμη τηλεόραση) και απορρέει συνήθως από τη σημασία των δύο προσδιοριστών (π.χ. ασπρόμαυρη-έγχρωμη), η δυαδικότητα αυτή θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο περιστασιακή ή πραγματολογική (accidental and pragmatic, Cruse, 2004: 163; 2011: 154) μιας και τα αίτια εμφάνισής της είναι κοινωνικο-πολιτισμικά. Οφείλεται δηλαδή σε καινοτομίες του τεχνολογικού τομέα και στην εξέλιξη της κοινωνικής ζωής και όχι σε κάποια βαθύτερη δόμηση του κόσμου. Στην περίπτωση των χρωμάτων για παράδειγμα, θα λέγαμε ότι εγγενή αντίθετα είναι τα άσπρο-μαύρο και όχι τα ασπρόμαυρο-έγχρωμο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αντίθεσης των παλαιώνυμων και νεώνυμων όρων θα προσπαθήσω να αναλύσω περαιτέρω στην επόμενη ενότητα όπου συζητώ την έννοια της πολικότητας των αντιθέτων Η πολικότητα των αντιθέτων Στο πλαίσιο της μελέτης των αντιθέτων, ο Cruse (2004: ; 2011: ) χαρακτηρίζει τα αντίθετα ως δύο πόλους, έναν αρνητικό και έναν θετικό. Η πολικότητα μπορεί να εμπερικλείει και τα ζεύγη παλαιώνυμων/ νεώνυμων μιάς και οι τροποποιητές τους φέρουν αντιθετικές ιδιότητες καθιστώντας έτσι τα δύο μέλη των ζευγών ασύμβατα (ενότητα ). Ειδικότερα, οι προσδιοριστές των παλαιώνυμων και νεώνυμων όρων διακρίνονται από μορφολογική (ενότητα ) και αποστερητική πολικότητα (ενότητα ). Λόγος γίνεται και για την αξιολογική παραπάνω συνεπαγωγή μπορεί να είναι μόνο διπλής κατεύθυνσης, π.χ. εάν κάτι είναι ασπρόμαυρη τηλεόραση, τότε δεν είναι έγχρωμη, και αντιστρόφως, εάν δεν είναι έγχρωμη, τότε είναι ασπρόμαυρη. 20

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Διατήρηση η της αθλητικής απόδοσης 710: 8 η Διάλεξη Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Περιεχόμενο της διάλεξης αυτής αποτελούν: Αγωνιστικός αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη (Επιφυλλίδα - Οπισθόφυλλο). ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ Η κατανόηση της νοητικής διεργασίας και της νοητικής εξέλιξης στην πράξη απαιτεί τη συνεχή και σε βάθος αντίληψη τριών σημείων, τα οποία είναι και τα βασικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 www.iatrolexi.cti.gr 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Σελίδα 1 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

Νευροβιολογία των Μνημονικών Λειτουργιών

Νευροβιολογία των Μνημονικών Λειτουργιών Νευροβιολογία των Μνημονικών Λειτουργιών Ενότητα 2: Κατηγοριοποιήσεις Μάθησης & Μνήμης Κωνσταντίνος Παπαθεοδωρόπουλος Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ανάλυση των γενικών αξόνων που

Διαβάστε περισσότερα

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr)

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr) Εισήγηση στην Ημερίδα Η Πολιτική για την Αναπηρία, Η Αναπηρία για την Πολιτική που συνδιοργάνωσε η ευρωβουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, το Τμήμα ΑΜΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/1/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/1/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Εκπαίδευση προσωπικού βιβλιοθηκών μελών Σ.Ε.Α.Β στο πληροφοριακό σύστημα εντοπισμού λογοκλοπής. Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.3.2 / Πρότυπα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2009-2015 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 9-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Κ. Ποϊραζίδης Η ταξινόμηση εικόνας αναφέρεται στην ερμηνεία με χρήση υπολογιστή των τηλεπισκοπικών εικόνων. Παρόλο που ορισμένες διαδικασίες έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 1: Επικοινωνία, Λόγος, Ομιλία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση 8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση Η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί ένα μέσο για την αναπαράσταση των γνώσεων, των ιδεών, των εννοιών προς οικοδόμηση (Jonassen et al. 1998), των νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΗΥ335

Δίκτυα Υπολογιστών ΗΥ335 Δίκτυα Υπολογιστών ΗΥ335 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Workshop: Υιοθεσία για άτομα με ειδικές ανάγκες Γερονικολάκης Ευστράτιος A.M.: 3201 Ψιστάκης Αντώνιος A.M.: 3196 Χειμ. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος Παραδείγματα 30/10/2009 12:58 (01) Παραδείγματα 30/10/2009 12:59 (02) Η έρευνα είναι μια πρωτότυπη διαδικασία η οποία γίνεται με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος Τα πρώτα εργαλεία που κατασκεύασε ο άνθρωπος (2.000.000 χρόνια πριν) αποτελούν τα πρώτα τεχνολογικά δημιουργήματά του Ορισμός 1. Τεχνολογία με την ευρεία έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος

Διάλεξη 8. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Διάλεξη 8 Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος Ανασκόπηση της Διάλεξης 7 Το αν ένας ήχος είναι ακουστός ή όχι εξαρτάται κυρίως από την έντασή του και τη συχνότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Κινητό Τηλέφωνο Δέσποινα-Μαλεβή Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος Η έννοια του προβλήματος 1. Αναφέρετε μερικά από τα προβλήματα που συναντάτε στην καθημερινότητά σας. Απλά προβλήματα Ποιο δρόμο θα ακολουθήσω για να πάω στο σχολείο; Πως θα οργανώσω μια εκδρομή; Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σημασιολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΗΛ: 2551350055 ΗΛΕΚΤΡ Δ/ΝΣΗ: epkevrou@hotmail.com Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Δύο αυτιά καλύτερα από ένα. Ακοή, όπως έχει προβλέψει η φύση

Δύο αυτιά καλύτερα από ένα. Ακοή, όπως έχει προβλέψει η φύση Δύο αυτιά καλύτερα από ένα Ακοή, όπως έχει προβλέψει η φύση Είναι καιρός να ακούσετε Η Phonak είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ακουστικών βοηθημάτων στον κόσμο. Με έδρα την Stäfa, στην Ελβετία, η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Διαδικασίες Ανάπτυξης & Οργανισμοί Μία διαδικασία, στη γενική

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη.

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. 4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. Η μετατροπή μιας εντολής επανάληψης σε μία άλλη ή στις άλλες δύο εντολές επανάληψης, αποτελεί ένα θέμα που αρκετές φορές έχει εξεταστεί σε πανελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Σ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Σ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Ε Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Ι Δ Τ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εννοιολογική χαρτογράφηση Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η κοινωνική έρευνα επιχειρεί να ανταποκριθεί και να ανιχνεύσει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Προγραμματισμού και τεχνολογίας Ευφυών συστημάτων (intelligence)

Εργαστήριο Προγραμματισμού και τεχνολογίας Ευφυών συστημάτων (intelligence) Εργαστήριο Προγραμματισμού και τεχνολογίας Ευφυών συστημάτων (intelligence) http://www.intelligence.tuc.gr Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Το εργαστήριο Ένα από τα 3 εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση

Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση Γενικά Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της σύστασης των ουσιών καθώς και με τις μεταβολές τους κατά

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX»)

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΤΑΞΗ ΣΤ ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) Παιδιά, ας προσπαθήσουμε να λύσουμε το πιο κάτω ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Σμίνθη 15 09-2015 Αριθ. Πρωτ.: - 19003 - Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη Ξάνθης Τηλ. 2541 3 52300 Φαξ. 2541 3 52330 Τ.Κ. : 671 00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία 3

Γνωστική Ψυχολογία 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γνωστική Ψυχολογία 3 Ενότητα #10: Αναπαραστάσεις Διδάσκων: Οικονόμου Ηλίας ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα