Διπλωματική εργασία. Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ. στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μία λεξικολογική προσέγγιση. Λαζανά Ειρήνη Α.Μ.Μ.Φ: 93. Εαρινό εξάμηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική εργασία. Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ. στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μία λεξικολογική προσέγγιση. Λαζανά Ειρήνη Α.Μ.Μ.Φ: 93. Εαρινό εξάμηνο 2011-2012"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Διπλωματική εργασία Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μία λεξικολογική προσέγγιση Λαζανά Ειρήνη Α.Μ.Μ.Φ: 93 Εαρινό εξάμηνο Επιβλέπων καθηγητής: κ. Γεώργιος Ι. Ξυδόπουλος Πάτρα,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Abstract... 4 Ευχαριστίες... 4 Εισαγωγή Το φαινόμενο της παλαιωνυμίας Τα βασικά χαρακτηριστικά της παλαιωνυμίας Προηγούμενες μελέτες Αναστασιάδη Συμεωνίδη (2001) Ξυδόπουλος (2008) Xydopoulos (2009) Τα παλαιώνυμα της Νέας Ελληνικής Η λεξικολογική ανάλυση των παλαιώνυμων της Νέας Ελληνικής Σημασιολογική προσέγγιση Η υπωνυμία Η αντίθεση Η πολικότητα των αντιθέτων Η μορφολογική πολικότητα Η αποστερητική πολικότητα Η αξιολογική πολικότητα Η αυτοϋπωνυμία Η παλαιωνυμία ως μηχανισμός επαναδρομής Επαναδρομή της αυτοϋπωνυμίας Επαναδρομή της παλαιωνυμίας Μορφολογική προσέγγιση Η μορφολογική υπόσταση των παλαιώνυμων στην Αγγλική Η μορφολογική υπόσταση των παλαιώνυμων στη Νέα Ελληνική Η συντόμευση των παλαιώνυμων και η μετάβαση από το ειδικό στο γενικό λεξιλόγιο Ο μηχανισμός της συντόμευσης Τα βασικά χαρακτηριστικά του ειδικού λεξιλογίου Η συντόμευση ως δείκτης μετάβασης στο γενικό λεξιλόγιο Η προέλευση των παλαιωνυμικών εκφράσεων στη Νέα Ελληνική

3 4.1. Η δάνεια παλαιωνυμία Ο μεταφραστικός δανεισμός Οι αρχές μεταφραστικού δανεισμού του ειδικού λεξιλογίου Η εφαρμογή των αρχών στον ακριβή μεταφραστικό δανεισμό Η εφαρμογή των αρχών στον μη ακριβή μεταφραστικό δανεισμό Τα δομικά σχήματα κατά το μεταφραστικό δανεισμό Αυθεντικά παλαιώνυμα στη Νέα Ελληνική Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές αναφορές Παράρτημα

4 Abstract In this paper, I present a lexicological analysis of retronymy in Modern Greek. By the term retronymy, I refer to the procedure during which a term (e.g. gas) is renamed with the addition of a pre-modifier (e.g. town gas) in order to be differentiated from a new term which denotes a new object of reference ( natural gas). Lexicological analysis takes place in three thematic domains. In semantic domain, I view retronymy as a derivative sense relation and I examine it in terms of (auto) hyponymy a nd oppositeness. Moreover, I describe retronymy as a recurrent mechanism which may be about re-determination of autohyponymy or repetition of the process of retronymy itself. In morphological domain, I examine whether retronymic expressions are syntactic phrases or lexical units in English and Modern Greek. The third domain is about abbreviation of retronymic expressions and how this mechanism signals transfer from special to general vocabulary. Emphasis is given to the process through which English retronyms/ neonyms are imported into Greek, in particular, to foreign loans, calques and original greek retronyms. In addition, I extend my analysis to principles that translation of a special vocabulary should be based on and I examine whether these principles are fulfilled in case of translation of retronymy. Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Γιώργο Ι. Ξυδόπουλο για την πραγματικά πολύτιμη βοήθεια, καθοδήγηση και ενθάρρυνση την οποία έλαβα τόσο στο ερευνητικό όσο και στο συγγραφικό στάδιο της εργασίας μου. Επιπλέον, ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου, τους γονείς και τον αδερφό μου, για τη συμπαράσταση και τη ψυχολογική στήριξη την οποία μου προσέφεραν καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. 4

5 Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία, επιχειρώ να αναλύσω το γλωσσικό μηχανισμό της παλαιωνυμίας στη Νέα Ελληνική (Ν.Ε.). Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία ένας όρος (π.χ. αέριο) μετονομάζεται με την προσθήκη ενός τροποποιητή (π.χ. αέριο πόλης) λόγω της ανάγκης διαφοροποίησης από ένα νέο αντικείμενο αναφοράς και κατ επέκταση από έναν νέο όρο (φυσικό αέριο). Στo κεφάλαιο 1, αναφέρω τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου (ενότητα 1.1.) και συζητώ τη σχετική, με την παλαιωνυμία, βιβλιογραφία (ενότητα 1.2.). Στο κεφάλαιο 2, περιγράφω τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων μου καθώς και τις παραμέτρους τις οποίες έχω ελέγξει. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζω τη λεξικολογική ανάλυση του φαινομένου της παλαιωνυμίας σε τρία θεματικά πεδία, στη σημασιολογική ανάλυση (ενότητα 3.1.), στη μορφολογική ανάλυση (ενότητα 3.2.) και στο μη χανισμό της συντόμευσης παλαιωνυμικών εκφράσεων και πώς αυτός αποτελεί δείκτη της μετάβασης ενός παλαιωνυμικού όρου από το ειδικό στο γενικό λεξιλόγιο (ενότητα 3.3.). Ειδικότερα, στο σημασιολογικό μέρος, θεωρώ την παλαιωνυμία ως δευτερογενή εννοιακή σχέση και την αναλύω βάσει της υπωνυμίας (ενότητα ), της αντίθεσης (ενότητα ), και συγκεκριμένα της πολικότητας (ενότητα ), όπως επίσης και της αυτοϋπωνυμίας (ενότητα 3.1.3). Επιπλέον, στην ενότητα , διαχειρίζομαι την παλαιωνυμία ως μηχανισμό επαναδρομής, επανάληψης δηλαδή ενός κανόνα ο οποίος μπορεί να αφορά τόσο την αυτοϋπωνυμία (ενότητα ) όσο και την ίδια τη διαδικασία της παλαιωνυμίας (ενότητα ). Στο μορφολογικό μέρος (ενότητα 3.2.), εξετάζω τη μορφολογική υπόσταση των παλαιωνυμικών εκφράσεων αρχικά στην Αγγλική (ενότητα ) και έπειτα στη Ν.Ε. (ενότητα ) προσπαθώντας να διερευνήσω εάν οι παλαιωνυμικές εκφράσεις αποτελούν συντακτικές φράσεις ή λεξικές μονάδες. Ακολουθεί το κεφάλαιο 4 στο οποίο εξετάζω την προέλευση των παλαιωνυμικών όρων και ειδικότερα τα ξένα δάνεια (ενότητα 4.1.), τα μεταφραστικά δάνεια (ενότητα 4.2.) αλλά και τα αυθεντικά ελληνικά παλαιώνυμα (ενότητα 4.3). Στο πλαίσιο του μεταφραστικού δανεισμού, αναφέρω τις βασικές αρχές δανεισμού ενός ειδικού λεξιλογίου (ενότητα ) και τις εφαρμόζω στην περίπτωση της παλαιωνυμίας (ενότητες και ). Επιπλέον, περιγράφω τα δομικά σχήματα στα οποία εντάσσονται οι παλαιωνυμικές εκφράσεις πριν και μετά το 5

6 μεταφραστικό δανεισμό (ενότητα ). Τέλος, στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζω τα πορίσματα της ανάλυσής μου για το φαινόμενο της παλαιωνυμίας. 6

7 1. Το φαινόμενο της παλαιωνυμίας Η παλαιωνυμία είναι μία γλωσσική διαδικασία που, παρότι έχει μελετηθεί ελάχιστα, είναι καθοριστική για την απόδοση όρων κυρίως σε τομείς όπου εμφανίζονται διαρκώς νέα αντικείμενα αναφοράς με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται οι ήδη υπάρχοντες εννοιολογικοί συσχετισμοί. Ο μηχανισμός αυτός δε θα μπορούσε βέβαια να αποτελεί εξαίρεση για την Ελληνική γλώσσα. Ας δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του (ενότητα 1.1.) αλλά και τις κυριότερες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από μελετητές σχετικά με τη λειτουργία του (ενότητα 1.2) Τα βασικά χαρακτηριστικά της παλαιωνυμίας Η παλαιωνυμία αφορά την τροποποίηση ενός όρου, μέσω ενός επιθετικού ή ονοματικού προσδιοριστή, προκειμένου να διαφοροποιηθεί από έναν άλλο, νέο όρο που αποδίδεται σε μία νέα εφεύρεση ή ανακάλυψη, στο ίδιο πάντοτε εννοιολογικό επίπεδο. Για παράδειγμα, παλαιότερα, υπήρχε μόνο το αντικείμενο σταθερός υπολογιστής στον οποίο αντιστοιχούσε απλώς ο όρος υπολογιστής. Όταν όμως εμφανίστηκε ο φορητός υπολογιστής, υπήρξε η ανάγκη για αυτό να διακριθεί και σε γλωσσικό επίπεδο από την προγενέστερη μορφή υπολογιστή ( σταθερός ). Έτσι, για την εκ νέου κατονομασία της τελευταίας, προστίθεται στον παλιό βασικό όρο (old basic term) υπολογιστής ο προ-τροποποιητής σταθερός δημιουργώντας το παλαιώνυμο (paleonym) ή ρετρώνυμο (retronym) ή παλιό εξειδικευμένο όρο (old specialized term) σταθερός υπολογιστής. Υποκινητής λοιπόν της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η εμφάνιση ενός νέου προϊόντος και άρα ενός νέου όρου, του νεώνυμου (neonym) ή νέου εξειδικευμένου όρου (old specialized term) φορητός υπολογιστής (Ξυδόπουλος, 2008; Xydopoulos, 2009) 1. Έτσι, διατηρείται, αφενός, ο βασικός όρος τόσο στην περίπτωση του παλαιώνυμου όσο και του νεώνυμου, αλλά εξειδικεύεται, αφετέρου από έναν τροποποιητή προκειμένου να δηλώσει την εκάστοτε έννοια. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η παλαιωνυμία είναι μία διαδικασία 1 Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001) θεωρεί ως υποκινητή της παλαιωνυμίας, ως αναβαπτιστή όπως τον ονομάζει, τον παλιό εξειδικευμένο όρο (π.χ. σταθερός υπολογιστής). 7

8 εξειδίκευσης της σημασίας και άρα συντελεί στη σημασιακή αλλαγή (Ξυδόπουλος, 2008: 164). Σημαντική είναι η παρατήρηση των Fromkin et al. (2003: 185) ότι η διαδικασία της παλαιωνυμίας περιλαμβάνει και τους τρεις όρους για τους οποίους έγινε λόγος, βασικός όρος, παλαιώνυμο, νεώνυμο. Έτσι, έχουμε το σχήμα: (1) σταθερός υπολογιστής >> υπολογιστής >> φορητός υπολογιστής Άλλες περιπτώσεις παλαιωνυμίας είναι οι εξής: (2) (α) λευκή ζάχαρη >> ζάχαρη >> μαύρη ζάχαρη (β) μολύβι γραφίτη >> μολύβι >> μηχανικό μολύβι (γ) επιβατικό λεωφορείο >> λεωφορείο >> διαστημικό λεωφορείο (δ) άγριο ζώο >> ζώο >> ήμερο ζώο (ε) επίγειο ραδιόφωνο >> ραδιόφωνο >> δορυφορικό ραδιόφωνο (στ) υφασμάτινη πάνα >> πάνα >> πάνα μίας χρήσης Σε όλες τις περιπτώσεις παλαιωνυμίας, για να μετονομαστεί ένας βασικός όρος και να μετατραπεί σε παλαιώνυμο, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μίας καινοτομίας, ενός νέου δεδομένου στο χώρο της τεχνολογίας, της επιστήμης, της ιστορίας ή του πολιτισμού ( Smith, 2003; Safire, 2007). Γιατί άλλωστε να υπάρξει η ανάγκη εξειδίκευσης π.χ. της ζάχαρης ως λευκή προτού εμφανιστεί ως οντότητα η μαύρη (2α); Κατ αυτό τον τρόπο, η αλλαγή (η προσθήκη) σε εξωγλωσσικό -οντολογικό επίπεδο αντικατοπτρίζεται και στο επίπεδο κατονομασίας. Η παλαιωνυμία λοιπόν αποτελεί μία διαδικασία παραγωγής νεολογισμών καθώς τόσο το παλαιώνυμο όσο και το νεώνυμο δεν αποτελούσαν στοιχεία του ελληνικού λεξιλογίου πριν την εμφάνιση ενός νέου αντικειμένου αναφοράς, μίας νέας έννοιας. Το νέο αντικείμενο αναφοράς δεν αντικαθιστά το παλαιότερο αλλά συνυπάρχει με αυτό, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο. Στη συνύπαρξη των δύο αντικειμένων οφείλεται και η ανάγκη διαφοροποίησής τους σε γλωσσικό επίπεδο. 8

9 1.2. Προηγούμενες μελέτες Το φαινόμενο της παλαιωνυμίας, όπως προανέφερα, δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα τόσο στο πλαίσιο της γλωσσολογίας γενικότερα όσο και της Ν.Ε. ειδικότερα. Ο όρος παλαιωνυμία ( paleonymy) χρησιμοποιήθηκε από το φιλόσοφο Jacques Derrida ο οποίος περιέγραψε το φαινόμενο ως τη «διατήρηση ενός παλιού ονόματος προκειμένου να δηλωθεί μία νέα έννοια» (Derrida, 1981: 71; Krapp, 1996: 11). Ο αντίστοιχος διεθνής όρος ρετρωνυμία ( retronymy) επινοήθηκε από τον Αμερικανό δημοσιογράφο Frank Mankiewicz το 1980 και απαντήθηκε για πρώτη φορά στο λεξικό Oxford English Dictionary ( Smith, 2003; Soanes, 2005; Safire, 2007). Οι λιγοστές αναφορές του φαινομένου εντοπίζονται σε σχετικές με αυτό δημοσιεύσεις (Horn, 2002; Smith, 2003; Soanes, 2005; Safire, 2007) καθώς και σε άρθρα για ειδικά λεξιλόγια ( Olson, 2001). Οι πιο λεπτομερείς μελέτες για την παλαιωνυμία είναι των Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001) και Ξυδόπουλος (2008) για την Ελληνική καθώς και του Xydopoulos (2009) για την Αγγλική. Ας δούμε τη κάθε μία αναλυτικότερα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001) Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001: 67) αναφέρεται στην παλαιωνυμία με τον όρο αναβαπτισμός ( rebaptism). Σύμφωνα με την ίδια, η αλλαγή σε εξωγλωσσικό επίπεδο οδηγεί στην αναδιαμόρφωση του εννοιολογικού πλαισίου ενός όρου (π.χ. τηλέφωνο) και στην τροποποίησή του ( σταθερό τηλέφωνο) προκειμένου να διαφοροποιηθεί από ένα νέο αντικείμενο αναφοράς ( κινητό τηλέφωνο). Μάλιστα, με την εμφάνιση του νέου αντικειμένου αναφοράς, μεταβάλλονται οι συσχετισμοί στο πλαίσιο του εκάστοτε εννοιολογικού τομέα. Και αυτό διότι το παλιό αντικείμενο αναφοράς ( σταθερό τηλέφωνο ) πλέον συλλαμβάνεται σε σχέση με το νέο ( κινητό τηλέφωνο ), και όχι ανεξάρτητα. Ο παλιός τροποποιημένος όρος, ο αναβαπτιστής (σταθερό τηλέφωνο) είναι αυτός που υποκινεί την όλη διαδικασία και μπορεί να αποτελέσει οιονεί συνώνυμο ( quasi-synonym) του βασικού όρου ( τηλέφωνο) στο 9

10 γενικό λεξιλόγιο. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός ενός αναβαπτιστή (π.χ. σταθερό) μπορεί να αντικαταστήσει το βασικό όρο σε ένα περιβάλλον αντιδιαστολής προς το νέο όρο (κινητό τηλέφωνο), π.χ. δώσε μου καλύτερα τον αριθμό του σταθερού σου (και όχι του κινητού σου τηλεφώνου) (2001: 70). Ο βασικός όρος ( τηλέφωνο) με τη σειρά του αποτελεί γενίκευση του παλιού τροποποιημένου όρου ( σταθερό τηλέφωνο) στο γενικό λεξιλόγιο. Ειδικότερα, όταν γίνεται αναφορά στον όρο τηλέφωνο, αυτό που καθίσταται αντιληπτό είναι σταθερό τηλέφωνο. Στο ειδικό λεξιλόγιο, ο βασικός όρος αποτελεί υπερώνυμο του παλιού και νέου εξειδικευμένου όρου, περιλαμβάνει δηλαδή τη σημασία των υπώνυμων όρων σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο. Τη διάκριση γενικού-ειδικού λεξιλογίου και την υπερωνυμία/ υπωνυμία θα τις συζητήσω αναλυτικότερα στις ενότητες και αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω, η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001: 68) προτείνει τις εξής συνθήκες για την επιτέλεση του αναβαπτισμού: α) ένας όρος μετονομάζεται μέσω ενός αναβαπτιστή (π.χ. σταθερό τηλέφωνο) και β) ένας όρος γενικεύεται και μετατρέπεται σε μία τάξη πραγμάτων, όχι σε ένα πράγμα (π.χ. τηλέφωνο: σταθερό τηλέφωνο ). Η τελευταία θεωρείται αναγκαία αλλά όχι επαρκής συνθήκη καθώς δε μπορεί να οδηγήσει μεμονωμένα στη διαδικασία της παλαιωνυμίας Ξυδόπουλος (2008) Ο Ξυδόπουλος (2008) περιγράφει το βασικό μηχανισμό λειτουργίας της παλαιωνυμίας παραθέτοντας ελληνικά ζεύγη παλαιώνυμων/ νεώνυμων και εστιάζοντας στα στάδια παραγωγής του παλαιώνυμου. Συγκεκριμένα, υιοθετώντας την πρόταση του Horn (2002), παραθέτει τέσσερα στάδια δημιουργίας ενός παλαιώνυμου. Έτσι, για το παλαιωνυμικό ζεύγος πλήρες γάλα >> αποβουτυρωμένο γάλα, έχουμε: (3) (α) ύπαρξη αρχικού βασικού όρου (π.χ. πλήρες γάλα) (β) γενίκευση του βασικού όρου (π.χ. γάλα = γάλα πλήρες σε λιπαρά ) (γ) συνύπαρξη του γενικευμένου βασικού όρου ( γάλα) και του νέου παράγωγου όρου (αποβουτυρωμένο γάλα) (δ) δημιουργία παλαιώνυμου (πλήρες γάλα) 10

11 Ο Ξυδόπουλος (2008: 165) αναγνωρίζει το κριτήριο (3γ) ως το πιο σημαντικό μιάς και, όπως προανέφερα, η εμφάνιση του νεώνυμου (του υποκινητή παλαιωνυμίας) είναι αυτή που συντελεί στην τροποποίηση του γενικευμένου βασικού όρου μέσω ενός προσδιοριστή και τη μετατροπή του σε παλαιώνυμο. Καθοριστικό μπορούμε να θεωρήσουμε και το στάδιο της γενίκευσης του βασικού όρου (3β) μιας και είναι κοινό στο μοντέλο τόσο της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2001) όσο και του Horn (2002) και του Ξυδόπουλου (2008) Xydopoulos (2009) Ο Xydopoulos (2009 : 11-12) επανεξετάζει τη διαδικασία της παλαιωνυμίας. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια που προτείνουν οι Αναστασιάδη- Συμεωνίδη (2001), Horn (2 002) και Ξυδόπουλος (2008), θέτει κάποια από αυτά σε διαφορετική διάταξη και καταλήγει σε ένα εναλλακτικό μοντέλο για την παραγωγή παλαιώνυμων όρων: (4) (α) δημιουργία ταξώνυμου για την απόδοση μίας νέας έννοιας το οποίο διαφέρει από το βασικό όρο ως προς ένα πρωτοτυπικό χαρακτηριστικό (π.χ. αποβουτυρωμένο γάλα: η ποσότητα λιπαρών το διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό από το γάλα) (β) ο βασικός όρος μετατρέπεται σε αυτοϋπώνυμο έχοντας ταυτόχρονα γενική και ειδική σημασία (π.χ. γάλα: γάλα γενικά ή πλήρες γάλα ) (γ) ο βασικός όρος, με την ειδική του σημασία, υφίσταται τροποποίηση μέσω ενός αντίθετου τροποποιητή ( πλήρες) από αυτόν που χρησιμοποιείται για το νεώνυμο ( αποβουτυρωμένο), με σκοπό τη δημιουργία ενός ασύμβατου συνυπωνυμικού όρου (πλήρες γάλα) (δ) προαιρετική συντόμευση παλαιώνυμων/ νεώνυμων υψηλής συχνότητας μέσω της ονοματοποίησης του προ-τροποποιητή (π.χ. κινητό τηλέφωνο κινητό) 11

12 Και στη συγκεκριμένη πρόταση, το νεώνυμο θεωρείται υποκινητής της παλαιωνυμίας (στάδιο 4α) ενώ αναφέρεται και εδώ το στάδιο της γενίκευσης του βασικού όρου (4β). Καθένα από τα παραπάνω στάδια, θα παρουσιαστεί διεξοδικότερα στις ενότητες 3.1. και 3.3. Η ενότητα 3.1. ειδικότερα, έχει ως θεωρητική βάση την ανάλυση του Xydopoulos (2009) για τη σημασιολογική υπόσταση του βασικού, του παλαιώνυμου και του νεώνυμου όρου καθώς και για τη μεταξύ τους εννοιακή σχέση (στο εξής, θα χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους, παλαιώνυμο, νεώνυμο όπως και πρωτώνυμο (βασικός όρος), για να αναφέρομαι στα γλωσσικά στοιχεία που συνιστούν την παλαιωνυμία). 12

13 2. Τα παλαιώνυμα της Νέας Ελληνικής Η ανάλυση του μηχανισμού της παλαιωνυμίας που επιχειρώ στην παρούσα εργασία βασίζεται σε δεδομένα τα οποία συνέλεξα από τη Ν.Ε. Βεβαίως, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στην ενότητα 4, η πλειονότητα των παλαιωνυμικών εκφράσεων της Ελληνικής προέρχεται από την Αγγλική γλώσσα. Τα δεδομένα, αγγλικά και ελληνικά, έχουν αντληθεί και ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητά τους μέσω δύο ειδών πηγών: α) μελέτες και δημοσιεύσεις που αφορούν το φαινόμενο της παλαιωνυμίας και β) ηλεκτρονικές πηγές, κυρίως μέσω της μηχανής αναζήτησης Google 2 και της ιστοσελίδας Wikipedia 3. Σε ό,τι αφορά τα αγγλικά παλαιώνυμα/ νεώνυμα, με τη βοήθεια του αγγλικού λεξικού Oxford Advanced Learner s Dictionary επαλήθευσα τη λεξική υπόσταση (ενότητα 3.2.) αλλά και την προαιρετική συντόμευση (ενότητα 3.3.) ορισμένων παλαιώνυμων/ νεώνυμων στη γλώσσα. Ειδικότερα, τα ζεύγη παλαιώνυμων/ νεώνυμων τα οποία συγκέντρωσα ανέρχονται σε 185 και εντάσσονται όλα στη κατηγορία του Ονόματος. Από αυτά, τα 142 είναι προϊόν μεταφραστικού δανεισμού από την Αγγλική ενώ 21 ζεύγη εντάσσονται στην αυθεντική παλαιωνυμία, αποτελούν δηλαδή γηγενή στοιχεία του ελληνικού λεξιλογίου. Ως προς τα μεταφραστικά δάνεια, τα 115 ανήκουν στον τομέα της τεχνολογίας και επιστήμης, τα 25 στον τομέα της κοινωνικής ζωής και της ιστορίας ενώ τα υπόλοιπα 2 συνιστούν τοπωνύμια. Από τα 21 αυθεντικά παλαιώνυμα, τα 3 προέρχονται από τον τομέα της συσκευασίας και παραγωγής εγχώριων προϊόντων ενώ τα υπόλοιπα 18 αποτελούν τοπωνύμια ελληνικών περιοχών και εθνικών οδών (βλ. ενότητα 4.3.). Τέλος, συμπεριέλαβα και 22 περιπτώσεις παλαιώνυμων/ νεώνυμων τα οποία παραθέτω μόνο στην αγγλική τους μορφή διότι είτε δεν τα εντόπισα στα Ελληνικά είτε δεν αποτελούν παλαιωνυμικά ζεύγη ύστερα από τη μετάφρασή τους. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις επομένως δε μπορούν να ενταχθούν ούτε στο μεταφραστικό δανεισμό, ούτε στην αυθεντική παλαιωνυμία. Τις παραθέτω ωστόσο, διότι αποτελούν ζεύγη παλαιώνυμων/ νεώνυμων στην Αγγλική. Από αυτές, 16 εντάσσονται στο πεδίο της τεχνολογίας και επιστήμης και 6 στο πεδίο της κοινωνικής ζωής και της ιστορίας. Οι πληροφορίες για το θεματικό πεδίο και την 2 Ηλεκτρονική διεύθυνση: 3 Ένας σημαντικός αριθμός παλαιωνυμικών εκφράσεων της Αγγλικής αντλήθηκε από την ηλεκτρονική πηγή 13

14 προέλευση των παλαιωνυμικών εκφράσεων δίνονται σχηματικά στα γραφήματα (5) και (6) αντίστοιχα. (5) (6) 14

15 Ένας σημαντικός παράγοντας τον οποίο προσπάθησα να ελέγξω είναι η συχνότητα εμφάνισης των παλαιωνυμικών εκφράσεων. Όπως προανέφερα, η καθιέρωση του συνόλου των παλαιώνυμων/ νεώνυμων στο ελληνικό ή αγγλικό λεξιλόγιο επιβεβαιώθηκε, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών πηγών. Ως προς τα ελληνικά δεδομένα, ωστόσο, δεν αρκούμαι απλώς στον έλεγχο της παρουσίας ενός παλαιώνυμου/ νεώνυμου στο γενικό λεξιλόγιο αλλά εξετάζω και τη συχνότητα εμφάνισής του προκειμένου να διαπιστώσω σε τι βαθμό η παρουσία αυτή έχει καθιερωθεί. Η χρήση κάθε παλαιωνυμικού όρου ελέγχθηκε με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης Google. Αυτό που προέκυψε είναι ότι η πλειονότητα των δεδομένων εμφανίζει χιλιάδες, ενίοτε και εκατομμύρια, αποτελέσματα ( hits) όταν εισάγεται ως όρος-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης. Οι ελληνικές λοιπόν παλαιωνυμικές εκφράσεις φαίνεται να είναι καθιερωμένες στο γενικό λεξιλόγιο. Γενικώς, δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις ως προς τη συχνότητα μεταξύ των διαφορετικών θεματικών πεδίων ( τεχνολογία, κοινωνία, τοπωνύμια) στα οποία εντάσσονται τα παλαιώνυμα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο τομέας της κοινωνικής ζωής και ιστορίας στον οποίο εμφανίζονται μεν μεγάλα μεγέθη αποτελεσμάτων (hits) αλλά εντοπίζονται και παλαιώνυμα (π.χ. ετεροφυλόφιλος γάμος, διγονεϊκή οικογένεια) με λίγα αποτελέσματα (λιγότερα από 100) σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άλλα δύο θεματικά πεδία. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι εκφράσεις που δηλώνουν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση σε κοινωνικό επίπεδο δε χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό μιας και προτιμώνται τα αντίστοιχα πρωτώνυμα. Έτσι, συχνά δε χρειάζεται να χαρακτηριστεί ένας γάμος ως ετεροφυλόφιλος ή μία οικογένεια ως διγονεϊκή, καθώς αυτό είναι κάτι που θεωρείται ακόμη και σήμερα δεδομένο. Επιπλέον, παρατηρούνται υψηλότερες συχνότητες σε νεώνυμα από ό,τι σε παλαιώνυμα και στα τρία θεματικά πεδία. Βεβαίως, η συγκεκριμένη απόκλιση μεταξύ παλαιώνυμου-νεώνυμου δεν είναι πάντοτε μεγάλη αλλά ούτε και συστηματική. Πρόκειται για μία τάση που είναι πιθανόν να εδραιωθεί στο μέλλον μιάς και αναμένουμε ότι τα νεώνυμα θα καθιερώνονται περισσότερο στο λεξιλόγιο όσο η χρήση των αντίστοιχων αντικειμένων αναφοράς παγιώνεται. Ο βαθμός εμφάνισης, το θεματικό πεδίο, η προέλευση των παλαιωνυμικών εκφράσεων αλλά και το δομικό σχήμα (βλ. κεφάλαιο 4) στο οποίο ανήκει κάθε μία δίνονται αναλυτικά στο παράρτημα. Αφότου συνέλεξα το σύνολο των δεδομένων, επιχειρώ στις επόμενες ενότητες τη σημασιολογική και μορφολογική ανάλυσή τους. 15

16 3. Η λεξικολογική ανάλυση των παλαιώνυμων της Νέας Ελληνικής Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύω τις παλαιωνυμικές εκφράσεις της Ν.Ε. τόσο σε σημασιολογικό (ενότ ητα 3.1.) όσο και σε μορφολογικό επίπεδο (ενότητα 3.2.). Επίσης, εξετάζω το ζήτημα της νεολογίας σε συνάρτηση με το μηχανισμό της συντόμευσης ο οποίος θεωρώ ότι αποτελεί ένδειξη της μετάβασης από ένα ειδικό λεξιλόγιο στο γενικό λεξιλόγιο (ενότητα 3.3.) Σημασιολογική προσέγγιση Στη συγκεκριμένη ενότητα, ακολουθώ τις βασικές θεωρητικές αρχές που έθεσε ο Xydopoulos (2009) ως προς τη σημασιολογική ανάλυση του φαινομένου της παλαιωνυμίας. Ειδικότερα, υιοθετώ την άποψη ότι το πρωτώνυμο και οι νέοι όροι συνδέονται με τη σχέση της υπωνυμίας, και συγκεκριμένα της ταξωνυμίας, σε κάθετο άξονα (ενότητα ) και της αντίθεσης σε οριζόντιο άξονα (ενότητα ). Στο πλαίσιο της ανάλυσης της αντίθεσης, επεκτείνομαι στο ζήτημα της πολικότητας των αντιθέτων την οποία και εφαρμόζω στην περίπτωση των ζευγών παλαιώνυμων/ νεώνυμων (ενότητα ). Επιπλέον, η γενίκευση του πρωτώνυμου ερμηνεύεται και εδώ ως η μετατροπή του σε αυτοϋπώνυμο (ενότητα ). Τέλος, αναλύω την παλαιωνυμία ως μηχανισμό επαναδρομής o οποίoς έχει δύο διαστάσεις: επαναδρομή της αυτοϋπωνυμίας και επαναδρομή της διαδικασίας της παλαιωνυμίας (ενότητα ) Η υπωνυμία Το φαινόμενο της παλαιωνυμίας αντιμετωπίζεται στην παρούσα εργασία ως δευτερογενής εννοιακή σχέση διότι απορρέει από τις (πρωτογενείς) εννοιακές σχέσεις, αφενός, της υπωνυμίας, που θα συζητηθεί στη συγκεκριμένη ενότητα, και αφετέρου της αντίθεσης που θα δούμε στην ενότητα Ειδικότερα, όσον αφορά τη σχέση πρωτώνυμου και παλαιώνυμου όρου, εντοπίζεται σαφής σχέση υπωνυμίας-υπερωνυμίας (Αναστασιάδη -Συμεωνίδη, 2001: 16

17 70; Xydopoulos, 2009: 5-6). Συγκεκριμένα, το παλαιώνυμο αποτελεί υπώνυμο του πρωτώνυμου σύμφωνα με ένα διαγνωστικό κριτήριο που αποτελεί λογική σχέση συνεπαγωγής (Lyons, 1977a: ; 1999: ; Cruse, 1986: 88-89; 2004: 149; 2011: 135-6). Έτσι, εάν αξιοποιήσουμε το παλαιώνυμο της οντότητας βιβλίο, έντυπο βιβλίο, έχουμε τον εξής συλλογισμό: το έντυπο βιβλίο είναι υπώνυμο και το βιβλίο υπερώνυμο εάν όταν κάτι είναι έντυπο βιβλίο, συνεπάγεται ότι είναι και βιβλίο, αλλά όχι το αντίστροφο. Όταν για ένα αντικείμενο δηλαδή γνωρίζουμε απλώς ότι είναι βιβλίο, δε μπορούμε να συνάγουμε ότι είναι απαραίτητα και έντυπο βιβλίο καθώς μπορεί να είναι ηλεκτρονικό. Η υπωνυμία/ υπερωνυμία είναι σχέση εγκλεισμού και είναι δυνατό να αναγνωσθεί με δύο τρόπους: από άποψη έκτασης, το υπερώνυμο βιβλίο εγκλείει τη σημασία του υπώνυμου έντυπο βιβλίο που αποτελεί μία από τις υπο-ομάδες/ υποκατηγορίες του. Από άποψη έντασης, το υπώνυμο έντυπο βιβλίο είναι πλουσιότερο σημασιολογικά από το υπερώνυμο βιβλίο καθώς περιλαμβάνει τη σημασία του υπερώνυμου όρου αλλά και ένα ακόμη διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό, ότι πρόκειται για έντυπο προϊόν ( Lyons, 1977a: 291; Cruse, 2004: 148; 2011: 134). Η συγκεκριμένη παρατήρηση οδηγεί, όπως αναφέρει ο Xydopoulos ( 2009: 6), στη διαπίστωση ότι η σχέση μεταξύ πρωτώνυμου και παλαιώνυμου όρου δεν είναι απλώς υπερωνυμική αλλά ταξωνυμική (taxonomic). Και αυτό διότι το υπώνυμο αποτελεί ένα (διαφορετικό) είδος του υπερώνυμου μιας και διαφέρουν ουσιαστικά ως προς ένα καθοριστικό διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό (key distinctive characteristic) (Lyons, 1977a: ; Cruse, 1986: 137; 2004: 150; 2011: 137). Έτσι, η οντότητα έντυπο βιβλίο είναι ένα από τα είδη του βιβλίου ή με άλλα λόγια, ταξώνυμο της τάξης πραγμάτων που αντιστοιχεί στον όρο βιβλίο. Παρατηρείται λοιπόν μία ιεραρχική διάταξη μεταξύ του πρωτώνυμου και του παλαιώνυμου όρου: (7) βιβλίο έντυπο βιβλίο 17

18 Εξίσου σημαντική είναι η σχέση που εντοπίζεται μεταξύ του νεώνυμου και των υπόλοιπων όρων όπως βλέπουμε στο (8). Το νεώνυμο ( ηλεκτρονικό βιβλίο) είναι επίσης ιεραρχικά κατώτερο του υπερώνυμου βιβλίο. Αποτελεί λοιπόν και αυτό υπώνυμο, και ειδικότερα ταξώνυμο, του υπερώνυμου όρου μιας και συνιστά ένα διαφορετικό είδος του. Η ιδιότητά του αυτή το καθιστά συν-ταξώνυμο μαζί με τον παλαιώνυμο όρο έντυπο βιβλίο εφόσον ο υπερώνυμος όρος τους είναι κοινός (Cruse, 1986: ; 2004: 162) 4. (8) βιβλίο έντυπο βιβλίο ηλεκτρονικό βιβλίο Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ζεύγη παλαιώνυμων/ νεώνυμων δεν αποτελούν ταξώνυμα αποκλειστικά λόγω της υπόστασής τους ως υπώνυμα. Ο κρίσιμος παράγοντας για τον προσδιορισμό ενός όρου ως ταξώνυμου είναι η διαφοροποίησή του από το πρωτώνυμο αλλά και το συν-ταξώνυμό του ως προς ένα πρωτοτυπικό χαρακτηριστικό. Έτσι, εντοπίζονται περιπτώσεις υπώνυμων όρων που δεν αποτελούν ταξώνυμα διότι το διαφοροποιητικό τους χαρακτηριστικό δεν είναι πρωτοτυπικό (Cruse, 2004: 150; 2011: 137). Για παράδειγμα, το αντικείμενα κόκκινο βιβλίο ή μικρό βιβλίο είναι μεν βιβλία αλλά όχι είδη βιβλίου μιας και τα πρωτοτυπικά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά ενός βιβλίου μπορεί να είναι το υλικό του (δερματόδετο/ χαρτόδετο) ή εάν έχει εκτυπωθεί ή όχι (έντυπο/ ηλεκτρονικό), σε καμία περίπτωση όμως το χρώμα ή το μέγεθός του. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από τον Ξυδόπουλο (2008: 122) ο οποίος αναφέρει ότι ως προς το ταξώνυμο, καθοριστικές είναι οι διαφοροποιητικές από το υπερώνυμο ιδιότητες και όχι γενικές ιδιότητες όπως χρώμα, ηλικία κ.τ.ό. 4 Οι Lyons (1977a: 292) και Cruse (2004: ; 2011: ) παραθέτουν, εκτός της λογικής συνεπαγωγής και της ταξινομίας, και το κριτήριο της μεταβατικότητας προκειμένου να προσδιορίσουν την υπωνυμία: εάν το Α (π.χ. λυκόσκυλο) είναι υπώνυμο του Β (π.χ. σκύλος) και το Β υπώνυμο του Γ (π.χ. ζώο), τότε το Α είναι απαραιτήτως υπώνυμο του Γ. Το κριτήριο αυτό δεν αξιοποιείται στην περίπτωση των παλαιώνυμων όρων όπου εμφανίζονται αποκλειστικά δυαδικά ζεύγη, Α και Β, π.χ. έντυπο-ηλεκτρονικό βιβλίο. 18

19 Η αντίθεση Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ παλαιώνυμου και νεώνυμου, βλέπουμε ότι οι δύο όροι βρίσκονται σε ασυμβατότητα. Για παράδειγμα, στο ζεύγος ασπρόμαυρη τηλεόραση >> έγχρωμη τηλεόραση, οι προσδιοριστές του παλαιώνυμου και νεώνυμου όρου ( ασπρόμαυρη, έγχρωμη) είναι αυτοί που αναλαμβάνουν το ρόλο να δηλώσουν ρητά ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη της τάξης πραγμάτων τηλεόραση (Xydopoulos, 2009: 7-8). Πρόκειται για τροποποιητές που προβάλλουν το ίδιο πρωτοτυπικό χαρακτηριστικό ( χρώμα ) με βάση το οποίο διακρίνονται τα δύο αντικείμενα αναφοράς. Αυτό που αλλάζει είναι η τιμή του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Έτσι, η έγχρωμη τηλεόραση εμφανίζει το σύνολο των χρωμάτων στην οθόνη της, ενώ η ασπρόμαυρη μόνο τα άσπρο, μαύρο και γκρίζο. Η έννοια της ασυμβατότητας, που χαρακτηρίζει τα συν-ταξώνυμα, έγκειται ακριβώς σε αυτή τη διαφοροποίηση. Η ασυμβατότητα εμφανίζεται στο σύνολο των ζευγών παλαιώνυμων/ νεώνυμων. Επιπλέον παραδείγματα είναι τα εξής: (9) (α) αναλογικός αποκωδικοποιητής >> ψηφιακός αποκωδικοποιητής (β) μονοφωνικός ήχος >> στερεοφωνικός ήχος (γ) νόμιμο ακίνητο >> αυθαίρετο ακίνητο (δ) πολιτικό όχημα >> στρατιωτικό όχημα (ε) πλήρης απασχόληση >> μερική απασχόληση Η ασυμβατότητα εντάσσεται στις σχέσεις αποκλεισμού. Από άποψη έντασης, τα ασύμβατα στοιχεία (π.χ. αναλογικός-ψηφιακός αποκωδικοποιητής (9α)) διακρίνονται από το υπερώνυμό τους ( αποκωδικοποιητής) βάσει των πρόσθετων σημασιολογικών χαρακτηριστικών που φέρει το καθένα ( αναλογικός-ψηφιακός) σε σχέση με τον υπερώνυμο όρο. Ως προς την έκταση, τα συν-ταξώνυμα δηλώνουν τάξεις πραγμάτων με μη κοινά μέλη καθώς η ύπαρξη του ενός (π.χ. αναλογικός αποκωδικο-ποιητής ) συνεπάγεται την απουσία του άλλου ( ψηφιακός αποκωδικοποιητής ) (Cruse, 2004: 161; 2011: 151; Karaman, 2008: 178) 5. 5 Σύμφωνα με τον Cruse (2011: 152), η λογική σχέση συνεπαγωγής που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της υπωνυμίας μπορεί να αξιοποιηθεί και για την ασυμβατότητα των συν-ταξώνυμων: εάν κάτι ανήκει στο Χ (π.χ. σκύλος ), συνεπάγεται ότι δεν ανήκει στο Ψ (π.χ. γάτα ), αλλά όχι το αντίστροφο. Εάν κάτι δεν είναι γάτα, μπορεί π.χ. να είναι άλογο. Το κριτήριο αυτό ωστόσο δε μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της παλαιωνυμίας όπου έχουμε απαραιτήτως δυαδικά ζεύγη και η 19

20 Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι ότι η υπωνυμία είναι αυτή που εκκινεί την αντίθεση μεταξύ παλαιώνυμου και νεώνυμου, μέσω της αντίθεσης των προσδιοριστών τους, και όχι το αντίστροφο. Και αυτό διότι η υπωνυμία προϋποθέτει μία μορφή αντίθεσης μεταξύ των συν-υπωνύμων. Ειδικότερα, η θέση παλαιώνυμου και νεώνυμου ως άμεσα υπώνυμα, χωρίς ενδιάμεσους κόμβους, στο ίδιο επίπεδο της υπωνυμικής ιεραρχίας ( βλ. διάγραμμα 8), είναι αυτή που τα καθιστά ασύμβατα (Cruse, 2004: 161; 2011: 151). Στην περίπτωση των ζευγών παλαιώνυμων/ νεώνυμων βέβαια, η αντίθεση δεν είναι εγγενής, με τους όρους του Cruse (2004: ; 2011: ). Συγκεκριμένα, αν και η αντίθεση είναι δυαδική (π.χ. ασπρόμαυρη τηλεόραση >> έγχρωμη τηλεόραση) και απορρέει συνήθως από τη σημασία των δύο προσδιοριστών (π.χ. ασπρόμαυρη-έγχρωμη), η δυαδικότητα αυτή θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο περιστασιακή ή πραγματολογική (accidental and pragmatic, Cruse, 2004: 163; 2011: 154) μιας και τα αίτια εμφάνισής της είναι κοινωνικο-πολιτισμικά. Οφείλεται δηλαδή σε καινοτομίες του τεχνολογικού τομέα και στην εξέλιξη της κοινωνικής ζωής και όχι σε κάποια βαθύτερη δόμηση του κόσμου. Στην περίπτωση των χρωμάτων για παράδειγμα, θα λέγαμε ότι εγγενή αντίθετα είναι τα άσπρο-μαύρο και όχι τα ασπρόμαυρο-έγχρωμο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αντίθεσης των παλαιώνυμων και νεώνυμων όρων θα προσπαθήσω να αναλύσω περαιτέρω στην επόμενη ενότητα όπου συζητώ την έννοια της πολικότητας των αντιθέτων Η πολικότητα των αντιθέτων Στο πλαίσιο της μελέτης των αντιθέτων, ο Cruse (2004: ; 2011: ) χαρακτηρίζει τα αντίθετα ως δύο πόλους, έναν αρνητικό και έναν θετικό. Η πολικότητα μπορεί να εμπερικλείει και τα ζεύγη παλαιώνυμων/ νεώνυμων μιάς και οι τροποποιητές τους φέρουν αντιθετικές ιδιότητες καθιστώντας έτσι τα δύο μέλη των ζευγών ασύμβατα (ενότητα ). Ειδικότερα, οι προσδιοριστές των παλαιώνυμων και νεώνυμων όρων διακρίνονται από μορφολογική (ενότητα ) και αποστερητική πολικότητα (ενότητα ). Λόγος γίνεται και για την αξιολογική παραπάνω συνεπαγωγή μπορεί να είναι μόνο διπλής κατεύθυνσης, π.χ. εάν κάτι είναι ασπρόμαυρη τηλεόραση, τότε δεν είναι έγχρωμη, και αντιστρόφως, εάν δεν είναι έγχρωμη, τότε είναι ασπρόμαυρη. 20

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Νευροβιολογία των Μνημονικών Λειτουργιών

Νευροβιολογία των Μνημονικών Λειτουργιών Νευροβιολογία των Μνημονικών Λειτουργιών Ενότητα 2: Κατηγοριοποιήσεις Μάθησης & Μνήμης Κωνσταντίνος Παπαθεοδωρόπουλος Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ανάλυση των γενικών αξόνων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος Παραδείγματα 30/10/2009 12:58 (01) Παραδείγματα 30/10/2009 12:59 (02) Η έρευνα είναι μια πρωτότυπη διαδικασία η οποία γίνεται με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΗΛ: 2551350055 ΗΛΕΚΤΡ Δ/ΝΣΗ: epkevrou@hotmail.com Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr)

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr) Εισήγηση στην Ημερίδα Η Πολιτική για την Αναπηρία, Η Αναπηρία για την Πολιτική που συνδιοργάνωσε η ευρωβουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, το Τμήμα ΑΜΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Κινητό Τηλέφωνο Δέσποινα-Μαλεβή Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο επιχειρήσεις Α και Β, μοιράζονται το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Καθεμία σχεδιάζει τη νέα της στρατηγική για τον επόμενο χρόνο, προκειμένου να αποσπάσει πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX»)

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΤΑΞΗ ΣΤ ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) Παιδιά, ας προσπαθήσουμε να λύσουμε το πιο κάτω ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση.

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. 1. Εισαγωγή. Κάθε μέτρηση, όσο προσεκτικά και αν έχει γίνει, περικλείει κάποια αβεβαιότητα. Η ανάλυση των σφαλμάτων είναι η μελέτη και ο υπολογισμός αυτής της αβεβαιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Διαδικασίες Ανάπτυξης & Οργανισμοί Μία διαδικασία, στη γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 6: Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 6: Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 6: Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λογικές πύλες Περιεχόμενα 1 Λογικές πύλες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Σμίνθη 15 09-2015 Αριθ. Πρωτ.: - 19003 - Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη Ξάνθης Τηλ. 2541 3 52300 Φαξ. 2541 3 52330 Τ.Κ. : 671 00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γλωσσικό Λάθος Ορισμός και προβλήματα Ως γλωσσικό λάθος θα

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 1. ΤΠΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (DIGITAL DIVIDE) Η ψηφιακή τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Φυλλάδιο Εργασίας 1 Ενδεικτικές Απαντήσεις Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα k_kakarikos@hotmail.com efkodok@yahoo.gr Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς S 2 Ε Lab Ιούνιος 2012. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Εργ. Συνεργάτης

Πειραιάς S 2 Ε Lab Ιούνιος 2012. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Εργ. Συνεργάτης Πειραιάς S 2 Ε Lab Ιούνιος 2012 Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Εργ. Συνεργάτης Πνευµατικά δικαιώµατα Τα πνευµατικά δικαιώµατα χρησιµοποίησης του µη πρωτότυπου υλικού της εργασίας ανήκουν στο/στη φοιτητή/-τρια

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα