Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Powerpoint Templates

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates"

Transcript

1 Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates

2 DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα Εξωτερικών Σχέσεων Συντονισμός Ορολογίας Επιμόρφωση και Πρακτική άσκηση Γλωσσικές Μονάδες Υπηρεσία Ανάπτυξης και Εφαρμογής ITS Γραφείο Υποστήριξης Τμήμα Σχεδιασμού Μονάδα Προμετάφρασης / Euramis Υπηρεσία Εξωτερικής Μετάφρασης Οργάνωση της Μετάφρασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

3 506 γλωσσικοί συνδυασμοί περίπου μεταφραστές και εμπλεκόμενοι σε 10 Θεσμικά Όργανα πληθώρα εργαλείων: μεταφραστική μνήμη, βάση ορολογίας, αυτόματη μετάφραση

4 Από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το ΕΚ ψηφίζει τα τελικά νομοθετικά κείμενα μεταφρασμένα στις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. Κάθε μετάφραση είναι νομικά δεσμευτική και μετατρέπεται σε εθνική νομοθεσία. Η αναντιστοιχία της ορολογίας εκχωρεί τη νομοθετική εξουσία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο!

5 Μεταφραστικά Τμήματα Παραγωγή ορολογίας και εισαγωγή απευθείας στη βάση ΙΑΤΕ. Συμπλήρωση γλωσσών και στοιχείων των δελτίων, ενημέρωση και επικύρωση των εγγραφών στη βάση ΙΑΤΕ. Το έργο της Ορολογίας TermCoord Γενικός Συντονισμός Βοήθεια και θεματικά σχέδια Υποστήριξη Διοργανική συνεργασία για τη διαχείριση της βάσης ΙΑΤΕ

6 Oι μεταφραστές εισάγουν τα ευρήματά τους στην ΙATΕ ή σε ενδιάμεση λίστα μέσω του Macro. Δεν υπάρχουν ορολόγοι πλήρους απασχόλησης, αλλά μεταφραστές που ασχολούνται με την ορολογία. Oρισμός τουλάχιστον δύο ορολόγων με προαπαιτούμενα προσόντα και γνώσεις. Διαθέτουμε δίκτυο 120 ορολόγων. Γενικές εργασίες στην ΙATΕ, έλεγχος αποτελεσμάτων του Macro, καθοδήγηση των ασκουμένων για τα σχέδια ορολογίας, κατάρτιση και καθοδήγηση των μεταφραστών. Συνεργασία με την υπηρεσία μας σε όλους τους τομείς συντονισμού της ορολογίας.

7 Oι τρεις βασικοί τομείς δράσης Διαχείριση της βάσης δεδομένων Υποστήριξη της παραγωγής ορολογίας Προπαρασκευαστική Τεκμηρίωση

8

9 Tι χρειάζεται η διαχείριση μιας διαδραστικής βάσης δεδομένων με τόσους χρήστες; Δημιουργία και διαχείριση κωδικών πρόσβασης, κατανομή ρόλων, τεχνική υποστήριξη των χρηστών. Διοργανική συνεργασία για το περιεχόμενο των εγγραφών. Συνεχής επιμόρφωση για ορολόγους, μεταφραστές, συντάκτες και ασκούμενους. Παραγωγή και ενημέρωση οδηγών.

10 Παραγωγή ορολογίας κατά τη μετάφραση: Διαθέσιμο στη γραμμή εργαλείων. Συμβατό με το TWB/Studio. Tαχεία αναζήτηση στην ΙΑΤΕ. Οι όροι που συλλέγονται ελέγχονται από τους ορολόγους της κάθε γλώσσας, συμπληρώνονται σε όλες τις γλώσσες και εισάγονται από την TermCoord στην ΙΑΤΕ.

11

12 Μετάφραση autosuggest (προαιρετική) Αυτόματη αναγνώριση όρων (προσαρμόσιμη; προαιρετική)

13 Βάση δεδομένων (γλωσσάριο) για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον όρο (επίσης προαιρετική)

14 - Η επιλογή του πρωτότυπου και του μεταφρασμένου όρου επιτρέπει την αποθήκευση στην προσωρινή βάση δεδομένων - Ο όρος είναι άμεσα προσβάσιμος από όλους τους μεταφραστές που χρησιμοποιούν την ίδια προσωρινή βάση

15 Τεκμηρίωση: DOC Hound

16 Τεκμηρίωση: Glossary Links

17 Προετοιμάζονται για τη μετάφραση των σημαντικότερων νομοθετικών διαδικασιών. Περιέχουν: Τεκμηρίωση: TermFolders Εξειδικευμένα γλωσσάρια, συναφή έγγραφα, σχετική εθνική νομοθεσία, συμπληρωματικές πληροφορίες, κατάλογο ειδικών. Σε κάθε ανάθεση μετάφρασης στο ηλεκτρονικό σύστημα προστίθεται και ενεργός σύνδεσμος στο φάκελο τεκμηρίωσης (TermFolder).

18 Τρέχοντα σχέδια ορολογίας Ανθρώπινα δικαιώματα (εμπορία ανθρώπινων οργάνων / μετανάστευση κ.ά. ). Χρηματοπιστωτικές αγορές. LGBT και ορολογία σχετική με τα φύλα. Διεθνές εμπόριο και εμπορική πολιτική. Ισοδύναμα της εθνικής ορολογίας για τις βιογραφίες των 754 ευρωβουλευτών. Εξαγωγή όρων (term extraction). Σχέδια σε συγκεκριμένους τομείς ανά γλώσσα που έχουν ζητηθεί από τα Μεταφραστικά Τμήματα.

19 Επιμόρφωση προχωρημένα μαθήματα για ορολόγους (train-to-train) Μαθήματα hands-on για τεχνικά θέματα (κάθε δύο μήνες) Εισαγωγή στην ορολογία για τους ασκούμενους (κάθε 3 μήνες). Μαθήματα ΙΑΤΕ για μεταφραστές. Παρουσιάσεις εργαλείων. «Μία μέρα στην Ορολογία για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Μαθήματα ΙΑΤΕ σε άλλα Όργανα της ΕΕ.

20 Το τμήμα Συντονισμού Ορολογίας δημιουργήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο το 2008, ξεκίνησε ως τριμελής υπηρεσία και μετατράπηκε σε Μονάδα με 10 μόνιμους υπαλλήλους και 6 έως 10 θέσεις ασκουμένων, μόλις το 2011αντιμετωπίζοντας τρεις επικοινωνιακές προκλήσεις: να πείσει μεταφραστές και συντάκτες ότι η ορολογία είναι βασικός παράγοντας ποιότητας των κειμένων να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τις δομές της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Οργάνων που διαχειρίζονται τη βάση δεδομένων ΙΑΤΕ να εντάξει τη δράση του στη σύγχρονη παγκόσμια εξέλιξη της ορολογίας σε επιστήμη που αγγίζει όλους τους τομείς της παραγωγής, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας.

21 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των μεταφραστών

22 Και μια σελίδα στο «intranet» για όλο το προσωπικό του ΕΚ

23 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των συντακτών των κειμένων (συχνά σε γλώσσα άλλη από τη μητρική τους...) Παρουσίαση της ορολογίας στους ευρωβουλευτές κατά την απονομή του Βραβείου Ζαχάροφ στο Στρασβούργο.

24 Από τα ιστορικά πρώτα γλωσσάρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις τότε 6 γλώσσες μέχρι τα πιο σύγχρονα βιβλία για την ορολογία. Πρόσβαση στις ιστοσελίδες των δύο Μονάδων σε ειδικό τμήμα με όλη τη συνεχώς εμπλουτιζόμενη βιβλιογραφία και e-books.

25 Εξωτερική Συνεργασία Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας της TermNet, της Infoterm και της EFNIL. Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά φόρουμ. Συνεργασία με Πανεπιστήμια και διεθνείς οργανώσεις. Ανταλλαγή υλικού και τεχνογνωσίας. Παρουσιάσεις της Μονάδας Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο και στο εξωτερικό. Δίκτυο με περισσότερες από εξωτερικές επαφές.

26 Σεμινάρια σε συνεργασία με πανεπιστήμια και διεθνείς φορείς

27

28

29 Όλο το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων ΙΑΤΕ διατίθεται τώρα ελεύθερα για κάθε χρήση (και εμπορική) στο Open Data Portal της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία γλωσσαρίων, εφαρμογών, μελετών σε συγκεκριμένους τομείς.

30 Αντιγράφοντας τον κωδικό HTML από την ιστοσελίδα μας (Resources), μπορείτε να ενσωματώσετε αυτό το widget με τέσσερα εικονίδια στη δική σας ιστοσελίδα ώστε να ανοίγετε με ένα κλικ: Την ιστοσελίδα termcoord.eu Τη δημόσια ΙΑΤΕ Τα έγγραφα της ΕΕ σε 24 γλώσσες Τα επιλεγμένα εξειδικευμένα γλωσσάρια

31 Προσφέρουμε μια σειρά εικονιδίων που σας επιτρέπουν να εγκαταστήσετε ένα σύνδεσμο προς τη βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα σας ή στο πάνω μέρος της οθόνης σας.

32 Διοργανική Επικοινωνία: H TermCoord εισηγήθηκε και αναπτύσσει μια (αρχικά) διοργανική πύλη ορολογίας. Πρωτοβουλία της TermCoord το 2011, την αναδέχθηκε η διαχειριστική ομάδα IATE το 2012, την ενέκρινε η ιεραρχία της ΕΕ το 2013.

33 H πύλη Προσφέρει: Πρόσβαση σε όλα τα «εργαλεία» και το υλικό από όλα τα Όργανα της ΕΕ. Nέα από την ορολογία στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο Σύνδεση με ιστοσελίδες ορολογίας Συνεργασία για κοινά σχέδια Εμπειρογνώμονες Hμερολόγιο δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Συλλογή κειμένων, παρουσιάσεων και οδηγών Δημιουργούμε επίσης και προσφέρουμε για κάθε γλώσσα ένα wiki για τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μεταφραστών όλων των Oργάνων της ΕΕ.

34 Η TermCoord διατηρεί σελίδα στο Fb και λογαριασμούς στο LinkedIn και το Twitter Η σελίδα μας είχε σε τρία χρόνια επισκέπτες

35 4 μέλη της TermCoord διδάσκουν ορολογία (20 ώρες ανά εξάμηνο) στο Master με τίτλο: «Πολυγλωσσία σε ένα Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον» και οι φοιτητές κάνουν ένα μήνα άσκηση στην υπηρεσία μας.

36 Σχέδια ορολογίας ΙATΕ: Kαθηγητές τμημάτων ορολογίας ή μετάφρασης προετοιμάζουν σε συνεργασία μαζί μας καταλόγους όρων σε τομείς της ΙATΕ, οι φοιτητές τους εισάγουν τα δεδομένα σε ένα λογισμικό πανομοιότυπο με την εσωτερική διαδραστική βάση που διαθέτουν οι μεταφραστές μας, το υλικό επικυρώνεται από τους ορολόγους μας και εισάγεται στη βάση δεδομένων. Ερευνητικές επισκέψεις καθηγητών ορολογίας και μετάφρασης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Πρακτική άσκηση αποφοίτων στους τομείς της ορολογίας και μετάφρασης ή της επικοινωνίας και πληροφορικής.

37 Horizon 2020: Σχέδιο για την Οντολογική Οργάνωση της ΙΑΤΕ. Συνεργασία με πέντε Πανεπιστήμια: Σαλέρνο, Λουξεμβούργο, Ρώμη, Θεσσαλονίκη και Κολωνία για την οντολογική οργάνωση της ΙΑΤΕ και άλλων τεσσάρων πολύγλωσσων βάσεων ορολογίας, TermTerm, SAP, BabelNet, EuroTermBank, τη διασύνδεση μεταξύ τους και την αναζήτηση όρων με εργαλείο meta search.

38 Όλα σε ένα φυλλάδιο!

39

Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Τι είναι η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας; Η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι το φόρουμ συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επιτυχία της πολυγλωσσίας ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Προειδοποίηση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας περιεχομένων Εταιρική Ταυτότητα... 2 Βασικά στοιχεία της ΑΤ MANAGEMENT... 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες.... 3 Συνεργασίες.... 8 Στελέχη και Συνεργάτες..... 8 Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιτροπή ΕΒΕΑ 2011-2015. Υπηρεσίες Δράσεις ACCI

Διοικητική Επιτροπή ΕΒΕΑ 2011-2015. Υπηρεσίες Δράσεις ACCI Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μίχαλος Α Αντιπρόεδρος: Γιάννης Συγγελίδης Β Αντιπρόεδρος: Παύλος Θωμόγλου Γενικός Γραμματέας: Νίκος Σοφιανός Οικονομικός Επόπτης: Ευάγγελος Τσόγης Εμπορικό Τμήμα Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα