ΚΙΜΩΝ-ΕΛΠΙ ΟΦΟΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΙΜΩΝ-ΕΛΠΙ ΟΦΟΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΜΩΝ-ΕΛΠΙ ΟΦΟΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 7 Οκτωβρίου ιεύθυνση: Αμασείας 18, Παγκράτι, Αθήνα. Τηλ: , κιν: Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Βιομηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορικό ίπλωμα, Επιχειρησιακή Έρευνα (άριστα) Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Imperial College of Science and Technology, Dept. of Management Science. M.Sc., Management Science, Diploma of Imperial College (DIC) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. ίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού. Βαθμός διπλώματος: 7,65. Διδακτική και Ερευνητική Εμπειρία 2001 Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Βιομηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. Μεταδιδακτορικός ερευνητής, διδάσκων Π 407: ιδασκαλία μαθημάτων: α) «Ποσοτική Ανάλυση ιοικητικών Αποφάσεων» (2002-, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής ιοικητικής), β) «Συστήματα Αναμονής & Προσομοίωσης» (2002-, Τμήμα Βιομηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας, αυτόνομη διδασκαλία), γ) «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι (2008, Τμήμα Βιομηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας), δ) «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ (2009-, Τμήμα Βιομηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας). Εισηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιομηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Οργάνωση και ιοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» στην κατεύθυνση Logistics: Μαθηματικός Προγραμματισμός, Στατιστική, Υπολογιστική Προσομοίωση Συστημάτων, Data Mining. Έρευνα σε θέματα: α) σχεδιασμού βιομηχανικής παραγωγής, β) συνδυασμού μεθόδων στατιστικής και βελτιστοποίησης για την επίλυση προβλημάτων πρόβλεψης - ταξινόμησης, γ) προσεγγιστικής σύγκρισης και ομαδοποίησης αλφαριθμητικών σε βάσεις δεδομένων Brunel University, West London. ιδάσκων σε προ- και μεταπτυχιακούς σπουδαστές στο γνωστικό πεδίο της Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας. Έρευνα στο γνωστικό πεδίο της σύνδεσης μεθόδων Μαθηματικού Προγραμματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης Imperial College, London, Dept. of Management Science. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος λογισμικού για ιατρικές και 1

2 αναλογιστικές στατιστικές αναλύσεις ΕΜΠ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Έρευνα σε θέματα βελτιστοποίησης βιομηχανικών διαδικασιών (προβλήματα κοπής). Επαγγελματική Προϋπηρεσία 2002 Ελεύθερος Επαγγελματίας Σύμβουλος Επιχειρήσεων Συνεργασία με τις επιχειρήσεις: QUANTOS A.E. (Στατιστική, Μελέτες και Πληροφοριακά Συστήματα), ICAP Α.Ε., ITMC (Information Technology Management Consultants) Α.Ε, και ανεξάρτητες επαγγελματικές δραστηριότητες. Κυριότερα έργα: Με την QUANTOS A.E.: Μελέτη «Expert Review and Proposals for Monitoring Trends in Health Inequalities in the EU», EC/ Directorate General for Health and Consumers (σε εξέλιξη), τεχνικός σύμβουλος. Μελέτη Combined Trade and Business Statistics - Linking Τrade and Βusiness Statistics: Methodological Framework, ΕC/ Eurostat (σε εξέλιξη), τεχνικός σύμβουλος. Έργο «Statistical Analysis and Publication of the 2009 LFS Ad Hoc Module Results», ΕC/ Eurostat (σε εξέλιξη), τεχνικός σύμβουλος. Μελέτη «Statistics on Intellectual Property Rights (IPR)», ΕC/ Eurostat (σε εξέλιξη), τεχνικός σύμβουλος. Με την ITMC A.E.: Μελέτη «Αξιοποίηση Ανθρωπίνου υναμικού», Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, υπεύθυνος έργου. «Μελέτη διείσδυσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα του τουρισμού: στρατηγικές και προοπτικές», Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, μέλος ομάδας έργου. «Ανάπτυξη πελατοκεντρικής φιλοσοφίας στην επιχείρηση με σύγχρονες διαδικασίες και συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών - CRM», Biotronics Ltd & Scientronics Ltd (Κύπρος). «Εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των συντελεστών παροχής κατάρτισης», Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου υναμικού, Κύπρος, τεχνικός σύμβουλος. Με την ICAP A.E.: Έργο «Υπηρεσίες Παρόχων Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» στο πλαίσιο της ράσης 2 του Προγράμματος «Τεχνογένεσις», μέλος ομάδας έργου. Τεχνικός σύμβουλος, ανάπτυξη μοντέλων και εφαρμογών εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου (credit scoring) στην ICAP A.E: μοντέλα logit και μη παραμετρικά, θέματα επιλογής και διακριτοποίησης μεταβλητών, ακρίβεια και ευαισθησία αποτελεσμάτων κ.α. Έργο «Εκκαθάρισης και Εμπλουτισμού Πελατειακής Πληροφορίας» (Data Quality - Cleansing) στην Εμπορική Τράπεζα, υπεύθυνος έργου. Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, υπεύθυνος έργου. Έργα στην ALPHA Bank: α) Εφαρμογή Data Mining στη /νση Καρτών (attrition modeling) και β) Πιλοτική εφαρμογή εκκαθάρισης πελατειακής πληροφορίας (data cleansing). 2

3 Άλλα έργα: Μελέτη «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Αυτοαπασχόλησης και οι Αντιλήψεις Ανδρών και Γυναικών στην Ελλάδα», ΕΟΜΜΕΧ. Έργο στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΡΑΞΕ: «Εξελιγμένες Μέθοδοι και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και ιοικητικής Πληροφόρησης με τη Χρήση Συγχρόνων Υπολογιστικών Εργαλείων Βελτιστοποίησης και Τεχνικών Επιχειρησιακής Έρευνας». Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπορικού λογισμικού α) Περιβάλλουσας Ανάλυσης εδομένων (Data Envelopment Analysis) και β) εργαλείων για τη σχεδιαστική πλατφόρμα AutoCAD ICAP Α.Ε. Director, /νση Λειτουργικού Ανασχεδιασμού & Νέων Τεχνολογιών Project Manager, Έργα Λειτουργικού Ανασχεδιασμού (Business Process Reengineering) στην ALPHA Bank (Πρόγραμμα ΠΡΩΤΕΥΣ 21). Περιοχές: Νέα Πλατφόρμα Καταστήματος, Telephone Banking, Πελατοπληροφοριακό Σύστημα, ιαχείριση Σχέσεων Πελατείας (CRM), Lobby Banking και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση, Πιλοτικό Πρόγραμμα Πωλήσεων. Εφαρμογή Data Mining στην Εμπορική Τράπεζα (Risk Management). Έργο συνένωσης πληροφοριακών συστημάτων πρώην ΑLPHA Τραπέζης Πίστεως πρώην ΙΛΤΕ (Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ), Σύμβουλος ιαχείρισης. Άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ALPHA Bank: συστήματα Private Banking, εσωτερικό Help Desk, σύστημα MIS για την αξιολόγηση καταστημάτων, διαδικασίες disaster, οργάνωση χώρων αρχείου και διαδικασιών αρχειοθέτησης, μελέτη ροής αρχείων (Records Retention Schedule) κ.α. Έργο αξιολόγησης Πιλοτικής Εφαρμογής για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Έργο Συμβούλου ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταχυδρομεία Αρχικές ενέργειες και παροχή τεχνικής υποστήριξης στα ΕΛ.ΤΑ για τον ανασχεδιασμό του Προγράμματος ORCO Α.Ε. Senior Consultant ιευθυντής πωλήσεων επιστημονικού/εξειδικευμένου λογισμικού: CACI Inc. (γλώσσες και εφαρμογές προσομοίωσης), NAG Ltd. (μαθηματικέςστατιστικές βιβλιοθήκες και εφαρμογές, μεταγλωττιστές, προγραμματιστικά εργαλεία) και EDS/Scicon Ltd. (συστήματα μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων Μαθηματικού Προγραμματισμού). Έργα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας: Κύριος αναλυτής σε περισσότερα από 15 έργα στατιστικής ανάλυσης, κυρίως στους τομείς έρευνας αγοράς, κοινωνιολογίας και ιατρικής έρευνας. Σχεδιασμός και υλοποίηση του πυρήνα βελτιστοποίησης συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (DSS). Σχεδιασμός αυτοματοποιημένου συστήματος παραγωγής για κλωστοϋφαντουργική εταιρεία. Μελέτες οργάνωσης/ μηχανοργάνωσης: Εθνικό Κέντρο ημόσιας ιοίκησης, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έρευνες/συγκριτικές μελέτες στα κράτημέλη της Ε.Ε. Συντονισμός εξειδικευμένων μεταφραστικών έργων και έργων επιτραπεζίων εκδόσεων (DTP) μεγάλης κλίμακας. ημιουργία βάσης δεδομένων Ελλήνων ερευνητών (εσωτερικού εξωτερικού) για τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. 3

4 Ελεύθερος Επαγγελματίας Μηχανικός Επιχειρησιακός Ερευνητής MILLER ΕΠΕ, υπηρεσίες μηχανικού (εκθέσεις, εκτιμήσεις αξιών, πραγματογνωμοσύνες κ.λπ.) Ελληνική Ταρταρική Α.Ε., κατασκευή εργοστασίου χημικών προϊόντων, υπηρεσίες μηχανικού. CS Σύμβουλοι Φωτισμού ΕΠΕ, Επιχειρησιακός Σύμβουλος PC SYSTEMS Α.Ε. Μηχανικός Πωλήσεων 1984 Ι. Γ. Κοροντζής Α.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Εμπειρία Μέθοδοι και εφαρμογές Management Science/ Επιχειρησιακής Έρευνας (μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση, ανάλυση) και χρήση ειδικού λογισμικού. Μέθοδοι προσομοίωσης, ιδίως γραμμών παραγωγής και γραφειακών περιβαλλόντων. Εφαρμογές μεθόδων βελτιστοποίησης στο σχεδιασμό της παραγωγής. Στατιστικές αναλύσεις. Ιδιαίτερη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Εξειδικευμένες αναλύσεις, ενδεικτικά: Credit Scoring, Database Marketing, μοντέλα Structural Equation Modeling. Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων (data mining) και εφαρμογή τους στην πράξη. Εκπόνηση προτάσεων για διαγωνισμούς του ημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aνασχεδιασμός Επιχειρηματικών ιαδικασιών (Business Process Reengineering), ιαχείριση Έργων (συμπ. Earned Value Management/ Analysis), ιαχείριση Σχέσεων Πελατείας (Customer Relationship Management). ιαχείριση Αλλαγής (Change Management). Μεθοδολογίες Ισόρροπης Στοχοθέτησης (Balanced Scorecard). Προγραμματισμός σε C, FORTRAN (77 & 90), SAS, Matlab, VB.NET, C#.NET, Visual Basic, Excel VB. Γνώση τεχνολογιών ActiveX. Σχετική εμπειρία Web authoring. Επιστημονικές Εργασίες/ ημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά & Συνέδρια ιατριβές Σχεδιασμός βιομηχανικών κυττάρων με τη χρήση μεθόδων μαθηματικού προγραμματισμού, ιδακτορική ιατριβή (2001), Τμήμα Βιομηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. A heuristic algorithm for the travelling salesman problem, M.Sc. Thesis (1987), Department of Management Science, Imperial College, London. «Σχεδιασμός βέλτιστου αντισταθμιστή», ιπλωματική Εργασία (1984), Ανωτ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. ημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά K. Spiliopoulos and S. Sofianopoulou, An efficient ant colony opimization system for the cell formation problem, International Journal of Advanced Manufacturing Technology (36) (2008), pp K. Spiliopoulos and S. Sofianopoulou, Manufacturing cells design with alternative routings in generalized group technology: Reducing the complexity of the solution space, International Journal of Production Research 45(6) (2007), pp K. Spiliopoulos and S. Sofianopoulou, Calculating distances for dissimilar 4

5 strings: The shortest path formulation revisited, European Journal of Operational Research 177(1) (2007) pp K. Spiliopoulos and S. Sofianopoulou, Designing manufacturing cells: A staged approach and a tabu search algorithm, International Journal of Production Research 41 (2003), pp K. Spiliopoulos and S. Sofianopoulou, «Designing manufacturing cells using a tabu search approach», in «Analysis and Modeling of Manufacturing Systems, S. Gershwin et al. (eds), Kluwer Int. Series in Operations Research and Management Science Vol. 60 (2003). K. Spiliopoulos and S. Sofianopoulou, «An optimal tree search method for the solution of manufacturing systems cell formation problems», European Journal of Operational Research 105 (1998) pp ημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων S. Poulaki, B. Wiegele, S. Thum, K. Spiliopoulos, Entwicklung und Evaluation des Bedürfnisorientierten Interventions Assessments (BIAS) zur Auswahl von aktivierenden Interventionen für ältere Menschen in stationären Einrichtungen, 5. gemeinsamer Kongress der DGG und der ÖGGG, , Potsdam. S. Sofianopoulou and K. Spiliopoulos, The manufacturing systems cell formation problem: A proposal for a standardized staged approach and a unified framework for mathematical programming formulations», 15ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, Οκτώβριος 2002, Τρίπολη. Κ. Σπηλιόπουλος, «Σύγχρονες τεχνικές για την αξιοποίηση της πελατειακής πληροφορίας και ο ρόλος του μάρκετινγκ», ομιλία στο 2ο Συνέδριο Τραπεζικού Μάρκετινγκ, Νοέμβριος- εκέμβριος 2000, Αθήνα, επίσης στο Data Mining Seminar Workshop Turning Raw Data into Business Gold, SAS Greece, Μάιος 2001, Αθήνα. K. Spiliopoulos and S. Sofianopoulou, «Designing manufacturing cells using a tabu search approach», ιεθνές Συνέδριο «Analysis and Modeling of Manufacturing Systems, Μάιος 1999, Τήνος. Κ. Σπηλιόπουλος και Σ. Σοφιανοπούλου, «Περιορισμός των αλληλεπιδράσεων μεταξύ βιομηχανικών κυττάρων στην τεχνολογία ομαδοποίησης μηχανών», 11ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, Μάιος 1997, Αθήνα. Κ. Σπηλιόπουλος και Σ. Σοφιανοπούλου, «Βελτίωση της απόδοσης σύγχρονων παραγωγικών συστημάτων. Αγορά νέου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ή παραγωγή με υπεργολαβία;», 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών & ιαχείρισης Υλικών, Νοέμβριος 1994, Αθήνα, και επίσης στο βιβλίο "Σύγχρονη ιοίκηση Προμηθειών", Λ. Λάιος (1995). Ξένες Γλώσσες Αγγλικά: Άριστα. Γαλλικά: SORBONNE I, II. Σύλλογοι Πλήρες Μέλος: Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας Συλλόγου Αποφοίτων Imperial College/ Management School (ιδρυτικό μέλος, Γενικός Γραμματέας , Ειδικός Σύμβουλος ) Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Συλλόγου ιπλ. Μηχανολόγων Μηχανικών Συλλόγου Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου Οκτώβριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Γ. ηµητριάδης, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σέρρες, Μάρτιος 2014 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Ηµεροµηνία / τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249

Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249 Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος Τηλέφωνο +30 22710 35249 Fax +30 22710 35299 Email panou@aegean.gr Βιογραφικό Ο ρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου Βιογραφικό Σηµείωµα: Γιάννης Καλογήρου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Γιάννη Καλογήρου Α. ΣΥΝΟΨΗ O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής & Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, ιευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: itsikis@gmail.com

e-mail: itsikis@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ισίδωρος Τσικής ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, (PhD, MSc) ιδάκτωρ Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (ΤΜΜΒ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) e-mail: itsikis@gmail.com Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2011 Ιούλιος 2012 kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Αισίως συμπληρώνουμε 11 χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ο Νικόλαος Μπακατσέλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πυραμίς Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ΣΠΟΥ ΕΣ 2011 ιδακτορικό στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Quality/Robust Engineering) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, ώρα 17:00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ Τόπος και έτος γέννησης Διεύθυνση Σπουδές Χανιά Κρήτης, 1955. Γαρητού 132, Αγία Παρασκευή, 15343 Αθήνα, τηλ. 2106396498, 6977128044 ηλ.ταχ. toraki@tee.gr 1978 : Ανωτάτη

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης 10/07/1965 Τόπος Γέννησης Πόλη του Παναµά, Παναµάς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος µε ένα τέκνο ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα