ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κορυφίδης Χριστόφορος Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κορυφίδης Χριστόφορος Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Τ Ο Π Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Α Υ Τ Ο Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Aθήνα, Οκτωβρίου 2001 Ξενοδοχείο Τιτάνια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κορυφίδης Χριστόφορος Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να πάρω µέρος σε αυτό το σεµινάριο και να παρουσιάσω µια διάσταση της λειτουργίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν όµως πάω σε αυτή την παρουσίαση θα ήθελα, επίσης-µιας και δεν ξεχνώ και τη συνδικαλιστική µου ιδιότητα-να κάνω κάποιες επισηµάνσεις. Κάποιες αρχικές επισηµάνσεις για την κοινωνία των πληροφοριών Θεωρώ την ανάπτυξη της ιδέας των κέντρων πληροφόρησης νέων ως πολύ σηµαντική ιδέα και χαίροµαι πράγµατι που υλοποιείται µε τόσο γρήγορους ρυθµούς. Εκτιµώ µάλιστα ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν σηµαντική παράµετρο της αναγκαίας πολιτισµικής επανάστασης-τονίζω, πολιτισµικής επανάστασης-για τη µετάβασή µας στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Βέβαια θα πω ότι δεν έχω άµεση αντίληψη του πώς λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Επισηµαίνω όµως από την αρχή ότι δεν αρκούν γι αυτήν την τόσο σηµαντική αλλαγή, που τη χαρακτήρισα ως πολιτισµική επανάσταση. Υπάρχει κατά βάση και καταρχήν το πρόβληµα της προσαρµογής του συστήµατος, στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Και όταν µιλάµε για σύστηµα εννοούµε το επίσηµο σύστηµα. Η εκπαίδευση, η δηµόσια διοίκηση, η αγορά αποτελούν µέρη αυτού του συστήµατος. Εκτιµώ ότι το σύστηµα δεν αντιδρά θετικά προς το παρόν και αυτό είναι η δεύτερη επισήµανση που ήθελα να κάνω. Υπάρχει επίσης, πέρα από τους νέους, το µεγάλο πρόβληµα της εξοικείωσης των ενηλίκων µε την κοινωνία της πληροφορίας. Ξέρετε, είµαστε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας µπροστά στο παράδοξο οι νέοι να βρίσκονται από πλευράς

2 δεξιοτήτων πιο µπροστά απ' ό,τι οι µεσήλικες και οι ηλικιωµένοι και αυτό δηµιουργεί, όσο και αν δεν φαίνεται, σοβαρά προβλήµατα. Μιλάω βασικά για τους ανθρώπους που αποτελούν σήµερα την καρδιά της παραγωγικής διαδικασίας και κατέχουν, σε όποιο επίπεδο, την εξουσία διαχείρισης του συστήµατος. Αυτό είναι και το δυσκολότερο τµήµα του συνολικού προβλήµατος, αφού µπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις γενεών συγκρούσεις, όπου από τη µια µεριά θα βρίσκονται όσοι κατέχουν τις δεξιότητες λειτουργίας στην κοινωνία της πληροφορίας, δηλαδή κατά βάση οι νέοι και από την άλλη, όσοι λειτουργούν µε την παραδοσιακή µορφή και κατέχουν προς το παρόν την εξουσία. Να αποφύγουµε τη σύγκρουση των γενεών Πρέπει να αποφύγουµε µε κάθε τρόπο αυτή τη σύγκρουση. Οι ενήλικες µπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία της πληροφορίας. Αρκεί να το θελήσουν. Πρέπει όµως και να τους πιέσουµε να τους εξαναγκάσουµε θα έλεγα. Η πρωτοβουλία σας βοηθά νοµίζω προς την κατεύθυνση αυτή, όπως βοηθά και η νέα ιδέα της δια βίου µάθησης η οποία, δεν ξέρω αν είστε ενήµεροι και εξοικειωµένοι, γεννήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθείται σήµερα ως ο θεσµός που θα απαντήσει στις προκλήσεις αυτές. Χαίροµαι γιατί ήµουν αυτός που επεξεργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική επιτροπή µια γνωµοδότηση γι' αυτό το θέµα. Αυτή ήταν η τρίτη επισήµανση, που ήθελα να κάνω. Μία τελευταία, τέταρτη επισήµανση, σχετίζεται µε την απάντηση στο ερώτηµα γιατί πρέπει να µεταβούµε στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης; Γιατί να κάνουµε όλα αυτά τα δίκτυα και όλη αυτή την προσπάθεια; Ο λόγος είναι απλός και είναι κατά βάση οικονοµικός. ηλαδή η λειτουργία του συστήµατός µας γίνεται αποτελεσµατικότερη, ανταγωνιστικότερη, απλούστερη και οικονοµικότερη στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας. Κοινωνία της πληροφορίας και κοινωνία της γνώσης Θα πρέπει όµως να µεταβούµε στη κοινωνία της πληροφορίας και για έναν ακόµη λόγο θα έλεγα, ποιότητας ζωής, αυτή τη φορά. Η κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί σήµερα προθάλαµο, αλλά και προϋπόθεση για την κατάκτηση της κοινωνίας της γνώσης. Η κοινωνία της γνώσης µε τη σειρά της αποτελεί, µεταξύ των άλλων, προϋπόθεση για το "ευ ζην" του σύγχρονου ανθρώπου. Συνακόλουθα το ποιοτικό στοιχείο της ζωής µας, όπως βέβαια το αντιλαµβάνεται ο καθένας µας, στα πλαίσια του ελληνικού τρόπου σκέψης και της ελληνικής στάσης ζωής, προσδιορίζεται κυρίαρχα από τη µετάβαση, αλλά και από τον τρόπο µετάβασης µέσω της κοινωνµίας της πληροφορίας, προς την κοινωνία της γνώσης. Αυτές ήταν οι επισηµάνσεις που ήθελα να κάνω σε σχέση µε την προοπτική της ίδρυσης και λειτουργίας των κέντρων πληροφόρησης νέων, για την κατάκτηση της κοινωνίας της πληροφορίας. Θα σας παρουσιάσω τώρα και συµπληρωµατικά στα όσα σας παρέθεσε η κυρία Παπαγιαννακοπούλου, τα υπόλοιπα όργανα ή υπηρεσίες ή οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Παπαγιαννακοπούλου πήρε κατά την παρουσίασή της το φιλέτο, θα έλεγα, αυτών των οργάνων. Μίλησε για τα καθαρά πολιτικά όργανα της Ένωσης και για το πώς αυτά λειτουργούν. Βέβαια για να φτάσουµε στο επίπεδο της

3 πολιτικής λειτουργίας υπάρχει µία προεργασία, µία προπαρασκευαστική διαδικασία, η οποία είναι σηµαντική και ουσιαστική. Η σύνθετη εικόνα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης Θα σας πω το εξής. είτε στον πίνακα που προβάλλεται τον καταµερισµό. Έχουµε δύο επιτροπές την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, οι οποίες γνωµοδοτούν, προπαρασκευάζουν δηλαδή ουσιαστικά όλες τις αποφάσεις που παίρνει είτε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σηµειώνω ότι προπαρασκευάζουν τις αποφάσεις αυτές, στο βαθµό που ζητηθεί από την Επιτροπή, το Συµβούλιο ή το Ευρωκοινοβούλιο ή και µε δική τους πρωτοβουλία. Το τελευταίο, είναι µια διάσταση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης την οποία δεν συναντάµε, απ ό,τι ξέρω, σε άλλα πλάτη και µήκη του κόσµου. Τα άλλα δύο όργανα, δηλαδή, το ικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετίζονται µε αυτό που είπε η κυρία Παπαγιαννακοπούλου. Με το αν υλοποιούνται σωστά οι θέσεις και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα έχουµε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχουν οικονοµικούς στόχους. Και έχουµε, τέλος, τον Ευρωπαίο ιαµεσολαβητή ο οποίος επιλύει προβλήµατα ή διερευνά καταγγελίες -όχι µόνο φυσικών προσώπων- σε σχέση µε κακοδιοικήσεις στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Πέρα από τα όργανα ή τις επιτροπές ή τις υπηρεσίες που βλέπετε στον πίνακα που προβάλλεται, υπάρχουν και δώδεκα ακόµη οργανισµοί. Οργανισµοί σε τοµεακά θέµατα όπως για παράδειγµα είναι η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, ή ο ρατσισµός και η ξενοφοβία. Θα τα δούµε, όµως, αυτά στον επόµενο πίνακα. Τέλος υπάρχει µια υπηρεσία, που ιδρύθηκε τώρα τελευταία και αξίζει τον κόπο να αναφέρουµε. Πρόκειται για την ΕUROPOL την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία. Όλα αυτά σε γενικές γραµµές αποτελούν τη σύνθετη εικόνα του συστήµατος της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισηµαίνω, ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε από την αρχή ένα πράγµα. Κεντρικά θεσµικά όργανα θεωρούνται αυτά που παρουσίασε η κυρία Παπαγιαννακοπούλου. ηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή. Σ αυτά θα πρέπει να προσθέσουµε, το Ευρωπαϊκό ικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όλα τα άλλα, επιτροπές, οργανισµοί κλπ είναι, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής µου, υποβοηθητικοί µηχανισµοί στο να παίρνονται οι σωστές αποφάσεις από πλευράς αυτών των οργάνων. Το δηµοκρατικό έλλειµα και οι νέες µορφές ευρωπαϊκής διακυβέρνησης Ερώτηµα: Το σύστηµα διακυβέρνησης είναι ικανοποιητικό; Είναι οι ευρωπαίοι πολίτες ευχαριστηµένοι από τον τρόπο διακυβέρνησης της Ευρώπης; Η απάντηση είναι όχι. Όλο αυτό το διάστηµα αποδείχθηκε ότι το σύστηµα λειτουργεί πέρα και έξω από τον ευρωπαίο πολίτη. Αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα που αναγνωρίστηκε σε όλα τα επίπεδα. Για την επίλυση του ως άνω προβλήµατος που επισηµαίνεται και ως δηµοκρατικό έλλειµµα, διεξάγεται σήµερα ένας ουσιαστικός διάλογος στο κεντρικό επίπεδο των

4 οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το µέλλον της Ευρώπης. Ο διάλογος αυτός έχει ήδη απλωθεί και προς τα κάτω. Κάποιοι στην αίθουσα συµµετείχαν και γνωρίζουν την ηµερίδα που διοργανώθηκε τελευταία στην Τρίπολη από το Τµήµα Ευρωπαϊκών Θεµάτων της Α Ε Υ, µε θέµα ακριβώς ``Το µέλλον της Ευρώπης - νέες µορφές διακυβέρνησης-ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνµίας των πολιτών. Γίνεται λοιπόν αυτός ο διάλογος, για το ποιο θα είναι το µέλλον της Ευρώπης. Πώς δηλαδή τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λειτουργήσουν δηµοκρατικότερα θα έρθουν περισσότερο κοντά στον Ευρωπαίο Πολίτη. Η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, αυτού του διαλόγου, θα έρθει το 2004 µε τη νέα ιακυβερνητική ιάσκεψη, που ήδη έχει αποφασιστεί. Η ιακυβερνητική ιάσκεψη του 2004 θα λύσει, επίσης, και τα πολλά προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη διεύρυνση. Ένα τέτοιο πρόβληµα είναι το ζήτηµα της γλώσσας. Έχουµε σήµερα δεκαπέντε κράτη-µέλη και έντεκα επίσηµες γλώσσες. Σε λίγο θα γίνουµε 27 κράτη µέλη. Πώς θα συνεννοηθούµε µεταξύ µας; Θα πάµε σε µια γλώσσα επικοινωνίας; Τι σηµαίνει όµως αυτό για τις υπόλοιπες γλώσσες; Είναι ένα πρακτικό πρόβληµα, που θα το βρούµε µπροστά µας και γι αυτό πρέπει να το επιλύσουµε. Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα σχετίζεται µε την αναλογικότητα στις ψήφους. Σήµερα σε πολλές διαδικασίες διαθέτει τον ίδιο αριθµό ψήφων το Λουξεµβούργο και η Γερµανία. Εκατό εκατοµµύρια η Γερµανία, πληθυσµό το Λουξεµβούργο. Από την άλλη πλευρά το Λουξεµβούργο έχει τη δική του ιδιαιτερότητα απέναντι στη Γερµανία. Όπως τη δική της ιδιαιτερότητα έχει η Λιθουανία που θα µπει σε λίγο στην Ένωση, ή η Μάλτα και η Κύπρος. Αυτού του είδους οι ιδιαιτερότητες αποτελούν τον πηρύνα της δυναµικής της ευρωπαϊκής προοπτικής. Γι αυτό θα πρέπει όχι µόνον να διατηρηθούν, αλλά και να ενισχυθούν. Σε κάθε περίπτωση και ενόψει της διεύρυνσης προβάλλεται έντονα ένα πρόβληµα αναλογικότητας, που θα πρέπει να λυθεί µέσα από την αναζήτηση νέων µορφών διακυβέρνησης. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω την ιδιαίτερη σηµασία της συµµετοχής µας σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει µια ιστοσελίδα για το θέµα αυτό στην κεντρική σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Μπορούµε ως άτοµα και ως οργανώσεις να συµµετέχουµε σ' αυτή τη διαδικασία. Τα υπόλοιπα όργανα της Ένωσης Επιτρέψτε µου τώρα να σας παρουσιάσω, µε περισσότερες λεπτοµέρειες, κάποια όργανα, που προβλέπονται από τις Συνθήκες. Ένα τέτοιο όργανο είναι η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 2, στην οποία συµµετέχω. Είναι µια πολύ σηµαντική επιτροπή αφού γνωµοδοτεί σε όλα σχεδόν τα θέµατα, που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδίδει γύρω στις διακόσιες γνωµοδοτήσεις το χρόνο. Από αυτές υπάρχουν βέβαια και κάποιες οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερη αξία και σηµασία. Υπάρχουν όµως και κάποιες άλλες, οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές. Θα επισηµάνω τη γνωµοδότηση που επεξεργαστήκαµε, τελευταία, για τη δια βίου µάθηση και µια γνωµοδότηση για το e-learning. Θα επισηµάνω, επίσης, ότι η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή συγκρότησε Μικτές Συµβουλευτικές Επιτροπές µε τις 1 Europa - The European Union On-Line 2

5 υποψήφιες για ένταξη χώρες και ότι όλη αυτή η διαδικασία της διεύρυνσης υποβοηθήθηκε σηµαντικά από αυτές τις Μικτές Συµβουλευτικές Επιτροπές. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διεκδικεί στις νέες µορφές και στο νέο πλαίσιο διακυβέρνησης µια πιο ουσιαστική παρουσία και συµµετοχή. Και νοµίζω ότι αυτό το πράγµα το δικαιούται, όπως το δικαιούται και η Επιτροπή των Περιφερειών για την οποία θα µιλήσουµε παρακάτω. Η οργανωτική δοµή της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής έχει ως εξής: Αποτελείται από 222 µέλη -από την Ελλάδα είµαστε δώδεκα- και έχει µια τριµερή εκπροσώπηση. ηλαδή σε αυτήν εκπροσωπούνται οι εργοδότες, οι εργαζόµενοι και η οµάδα διαφόρων δραστηριοτήτων, στην οποία ανήκουν οι αγρότες, οι καταναλωτές, οι µικροεπαγγελµατίες κ.ά. Επεσήµανα προηγούµενα τη δυνατότητα της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, όπως και της Επιτροπής των Περιφερειών, να ασκεί το δικαίωµα της πρωτοβουλίας. Να συντάσσει δηλαδή γνωµοδοτήσεις µε δική της πρωτοβουλία για καυτά θέµατα είτε της επικαιρότητας, είτε συµφερόντων των χωρών-µελών και των οµάδων. Η δυνατότητα αυτή επαυξάνει τη σηµασία του ρόλου των οργάνων αυτών. υο λόγια, τώρα, για την Επιτροπή των Περιφερειών 3, που έχει έδρα τις Βρυξέλλες όπως ακριβώς και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Ο ρόλος της Επιτροπής των Περιφερειών είναι πάλι γνωµοδοτικός και έργο της η επεξεργασία γνωµοδοτήσεων. Έχει τον ίδιο µε την Ευρωαπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή αριθµό µελών και η διαφορά της έγκειται στο ότι εκπροσωπεί στο κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές µία εκπροσώπηση στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, που έλειπε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και είναι πολύ σηµαντική. Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω κάτι που άρχισε, ήδη, να διαφαίνεται στο διάλογο που διεξάγεται για το µέλλον της Ένωσης. Οδηγούµαστε σε ένα σύστηµα διακυβέρνησης µε νέες ισορροπίες µεταξύ των διαφόρων επιπέδων εξουσιών. ηλαδή το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το εθνικό επίπεδο και τέλος το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα σύστηµα, όπου η κατανοµή των εξουσιών θα είναι διαφορετική από τη σηµερινή και σαφώς σε βάρος του µεριδίου εξουσίας, που κατέχει σήµερα το εθνικό επίπεδο. Αξίζει να σηµειωθεί µια µοναδικότητα που διαθέτει όλη αυτή η διαδικασία ανακατανοµής της εξουσίας. Μια µοναδικότητα που σχετίζεται µε τη συνειδητή και οικειοθελή παροχή εξουσιών των εθνικών κυβερνήσεων προς τα όργανα της Ένωσης και τις περιφερειακές αρχές. Το ικαστήριο και το Πρωτοδικείο 4 εξασφαλίζει την τήρηση και την ενιαία ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου. Απαρτίζεται από δεκαπέντε δικαστές-έναν από κάθε χώρα µέλος-και οχτώ γενικούς εισαγγελείς και διασφαλίζει την ισορροπία στο πολυσύνθετο σύστηµα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο 5 διασφαλίζει τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση. Είναι το όργανο που ελέγχει τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αν υλοποίησαν 3 4 CURIA - ικαστήριο και Πρωτοδικείο 5

6 σωστά τον προϋπολογισµό τους και εάν έγιναν παρατυπίες ή υπήρξαν κακοί χειρισµοί και καταχρηστικές δαπάνες. Επισηµαίνω ότι δεν έχει δικαίωµα επιβολής κυρώσεων το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τώρα τελευταία δηµιουργήθηκε µια υπηρεσία για την καταπολέµηση της απάτης η οποία ανέλαβε ακριβώς αυτόν τον ρόλο επειδή, όπως είναι γνωστό, υπήρχε ένα πρόβληµα διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογραµµίζω µε την ευκαιρία, τη διάσταση, της αυτόνοµης λειτουργίας των οργάνων και των επιτροπών της Ένωσης. εν υπάρχει άµεση σχέση εξάρτησης των οργάνων, µεταξύ τους. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, παραδείγµατος χάριν, έχει το δικό της προϋπολογισµό και τον χειρίζεται όπως αυτή κρίνει καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 6 -µία από τις γνωστές υπηρεσίες λόγω ΕΥΡΩ-έχει έδρα τη Φρανκφούρτη. Με τον όρο «Ευρωσύστηµα» γίνεται αναφορά στην ΕΚΤ και στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ΕΥΡΩ. Τα βασικά καθήκοντα του Ευρωσυστήµατος είναι: να χαράζει και να εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της ζώνης του ευρώ, να διενεργεί πράξεις συναλλάγµατος, να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα των κρατών µελών, και να προωθεί την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών. Σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 7 έχει έδρα το Λουξεµβούργο και χρηµατοδοτεί επενδυτικά έργα για την ισόρροπη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή των χωρών µελών της Ένωσης. Είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική χρηµατοδοτική τράπεζα για τις χώρες κυρίως του νότου. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 8 έχει, επίσης, έδρα το Λουξεµβούργο και είναι µια τράπεζα που ενισχύει τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Σηµειώνω και υπογραµµίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των ΜΜΕ. Αντίθετα υπάρχει µία επιφυλακτική στάση απέναντι στους γιγαντισµούς. Απέναντι, δηλαδή, σε επιχειρήσεις που είναι πολύ µεγάλες και οι οποίες -αυτό τουλάχιστον έχει αποδειχθεί µέχρι σήµερα και επικαλούµαι την συνδικαλιστική µου ιδιότητα για να το πω- έχουνε παίξει, µερικές φορές, έναν άσχηµο ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι των χωρών του κόσµου. Ο Ευρωπαίος ιαµεσολαβητής 9, ασχολείται µ αυτό που ήδη επεσήµανα. ιερευνά καταγγελίες για κακοδιοίκηση εκ µέρους των κοινοτικών οργάνων. Αν, παραδείγµατος χάριν, στείλετε µια αίτηση σε ένα όργανό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πάρετε απάντηση και αισθανθείτε ότι αδικηθήκατε θα προσφύγετε στον Ευρωπαίο ιαµεσολαβητή. Ας πάµε τώρα, στις άλλες υπηρεσίες και οργανισµούς. Μιλάµε για δώδεκα συνολικά τοµεακούς οργανισµούς, που σχετίζονται µε συγκεκριµένα θέµατα. Ένας από αυτούς τους οργανισµούς είναι το Κέντρο Ανάπτυξης της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) 10, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σηµαντικό κέντρο και έχει 6 7 EIB: Welcome Page 8 European Investment Fund 9 Euro-Ombudsman 10

7 κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον τοµέα του, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το CEDEFOP διοικείται από ένα διοικητικό συµβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι, οι κυβερνήσεις και φυσικά η Επιτροπή. Το επόµενο ίδρυµα (E. FOUND) 11 είναι εκείνο που έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας. Είναι ένα ίδρυµα το οποίο επίσης έχει προσφέρει πάρα πολλά στο επίπεδο της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Το ίδρυµα αυτό διοικείται, κατά τα πρότυπα του CEDEFOP. O Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (EEA) 12 : Είναι ένας οργανισµός που ιδρύθηκε εδώ και αρκετό καιρό. Έχει έδρα την Κοπεγχάγη και στόχος του είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος ενηµέρωσης σχετικά µε το περιβάλλον µε σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών της Κοινότητας για προστασία του και επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Κατάρτισης (ETF) 13 έχει έδρα το Τορίνο. Απευθύνεται για θέµατα κατάρτισης στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Το Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (EMCDDA - the EU drugs agency) 14 έχει έδρα τη Λισσαβώνα και διοικείται από διοικητικό συµβούλιο µε εκπροσώπους των χωρών-µελών. Έχει ως στόχο τη µελέτη και την αντιµετώπιση του διογκούµενου προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Αποστολή του είναι να παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες και στις διοικήσεις πληροφορίες που χρειάζονται, προκειµένου να αναλαµβάνουν κατάλληλες δράσεις καταπολέµησης των ναρκωτικών. Η Υπηρεσία Εκτίµησης Ιατρικών Προϊόντων (EMEA) 15 έχει έδρα το Λονδίνο. Είναι και αυτή µια υπηρεσία τοµεακή, που µελετά και εκτιµά τα ιατρικά εργαλεία και παρασκευάσµατα. Η Υπηρεσία Εναρµόνισης Σηµάτων, Υποδειγµάτων και Μοντέλων (OAMI) 16 είναι, επίσης, µια πολύ σηµαντική υπηρεσία γιατί προσπαθεί ουσιαστικά να εναρµονήσει τα σήµατα, τα µοντέλα και τα υποδείγµατα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Είναι µια απαραίτητη προσπάθεια αν θέλουµε να προχωρήσουµε µε γρηγορότερους ρυθµούς στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και συνακόλουθα στην ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (OSHA) 17 έχει έδρα το Μπιλµπάο. Πρόκειται, επίσης, για έναν πολύ σηµαντικό οργανισµό, που στόχο έχει την ενηµέρωση του κοινού σε σχέση µε την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και 11 European Foundation for the improvement of living and working conditions: index 12 The European Environment Agency 13 etfhome 14 EMCDDA 15 EMEA - Entry page 16 OAMI-ONLINE - Home 17 Welcome to the Information Network of the European Agency for Safety and Health at Work

8 διοικείται από διοικητικό συµβούλιο µε εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζοµένων, καθώς και εκπροσώπους από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CPVO) 18 της χλωρίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι µόνο. έχει ως στόχο την προστασία Ενώ, το Ευρωπαϊκό Μεταφραστικό Κέντρο (CDT) 19 είναι η υπηρεσία που εξυπηρετεί µεταφραστικά κάτι που δεν είναι εύκολο- όλα τα όργανα της Ένωσης. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να επισηµάνω ότι έχουν γίνει τεράστιες τεχνολογικές πρόοδοι στο θέµα της άµεσης µετάφρασης µε το σύστηµα "SYSTRAN". εν ξέρω ποιοι το έχετε υπόψη σας. ιατίθεται, όµως, στο ΙΑ ΙΚΤΥΟ και µπορείτε να το αξιοποιήσετε για να µεταφράσετε, απλά βέβαια, κείµενα. Ελπίζω και νοµίζω ότι θα είναι πολύ σηµαντικό για όλους µας αν αναπτυχθεί γρήγορα και ένα σύστηµα που θα µας δίδει τη δυνατότητα να επικοινωνούµε, µιλώντας ο καθένας την δική του µητρική γλώσσα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Ρατσισµό και την Ξενοφοβία (EUMC) 20 έχει έδρα την Βιέννη. Ιδρύθηκε στη φάση του που είχαµε όξυνση των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας και στόχος του είναι η καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (EAR) 21 έχει επίσης έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση των βασικών προγραµµάτων που αναπτύσσονται στο Κοσσυφοπέδιο, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Τέλος η "Europol" 22, η Ευρωπαϊκή, δηλαδή, Αστυνοµική Υπηρεσία ιδρύθηκε τελευταία και αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της συνεργασίας των αρµοδίων αρχών των κρατών-µελών, στην πρόληψη και καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και άλλων σοβαρών µορφών του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος. Οι νέες µορφές διακυβένησης και η συµµετοχή µας στο σχετικό διάλογο Φίλες και φίλοι, κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν ακριβώς τη φάση αναζητά τις νέες µορφές διακυβέρνησής της για τον 21 ο αιώνα και καλύτερες ισορροπίες µεταξύ των διαφόρων επιπέδων εξουσίας. ηλαδή του τοπικού και περιφερειακού, του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου. Ο διάλογος που ήδη γίνεται για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να είναι ειλικρινής και ουσιαστικός. εν θα µπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Ο πολιτισµός µας, ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, που όπως πολλοί λένε, έχει τις ρίζες του στην ελληνική σκέψη και αναζήτηση, είναι ένας πολιτισµός ο οποίος απαιτεί µορφές διακυβέρνησης όλο και δηµοκρατικότερες µορφές διακυβέρνησης, που στηρίζονται στη διαφάνεια και στη συµµετοχή. Σε αυτή την αναζήτηση και σε αυτόν το διάλογο 18 Office Communautaire des Variιtιs Vιgιtales 19 Translation Centre for the bodies of the European Union 20 EUMC 21 European Agency for Reconstruction 22 Europol

9 καλούµαστε να συµµετάσχουµε όλοι. Θα πρέπει να ανταποκριθούµε συλλογικά και ατοµικά µε ένα υψηλό αίσθηµα ευθύνης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούµε πολύ τον κύριο Κορυφίδη για την εισήγησή του και για τις πολιτικές του παρατηρήσεις. Ήταν πολύ διεισδυτικές και πολλοί από εµάς συµµεριζόµαστε πολλές από αυτές και τους προβληµατισµούς του και όπως τώρα γνωρίζετε θα έχουµε το διάλειµµα για το γεύµα αλλά υπάρχουν και τα ερωτηµατολόγια τα οποία αναφέραµε. Προσέξτε, υπάρχουν δύο ερωτηµατολόγια. Το πρώτο αφορά στο κέντρο πληροφόρησης. Αυτό συµπληρώνεται ένα για κάθε κέντρο πληροφόρησης και αυτό αν δεν έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες µπορείτε να το συµπληρώσετε και αργότερα µέχρι το τέλος του σεµιναρίου ή και στην έσχατη ανάγκη µετά το σεµινάριο να το αποστείλετε. Θα προτιµούσαµε βέβαια, εφόσον έχετε τις πληροφορίες να το συµπληρώσετε άµεσα. Το άλλο αφορά τον κάθε εργαζόµενο χωριστά. Αυτό λοιπόν είναι ένα για κάθε εργαζόµενο και θα παρακαλούσα να µας το παραδώσετε µέσα στην ηµέρα ή αύριο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Κ. ΛΕΜΑΣ: Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουµε σιγά-σιγά για να µπορέσουµε να δώσουµε τον χρόνο να ακουστούν και απόψεις στο τέλος της συνάντησης. Ονοµάζοµαι Κώστας Λέµας, είµαι ο Προϊστάµενος της Ενδιάµεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1. Υπουργού Εσωτερικών, ηµοσίας Τάξης & Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece Dimitrios Koumparoulis 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44310/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 3-001 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 3-002 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΟΥ κ. COX Προέδρου (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05) 1 3-003 Randzio-Plath (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, καθώς πήγαινα εχθές από την αίθουσα της

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΜΠΣ) «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 Εισαγωγή 4 Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 1.1 Επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας στην Ε.Ε. 7 1.2 Το ζήτημα της εκμάθησης Ευρωπαϊκών Γλωσσών.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! 3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για σας 5 Για μια χρηστή διαχείριση των χρημάτων της Ένωσης 9 Υπέρμαχος των ελευθεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα