Eurofresh Fruits προώθηση φρέσκων φρούτων (κεράσι, ακτινίδιο, πορτοκάλι, καρπούζι, επιτραπέζια σταφύλια) στην Ρωσία, Ουκρανία και Κίνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eurofresh Fruits προώθηση φρέσκων φρούτων (κεράσι, ακτινίδιο, πορτοκάλι, καρπούζι, επιτραπέζια σταφύλια) στην Ρωσία, Ουκρανία και Κίνα"

Transcript

1 Ref.ARES(2009) /11/2009 AGRI EL ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 1 2 Eurofresh Fruits προώθηση φρέσκων φρούτων (κεράσι, ακτινίδιο, πορτοκάλι, καρπούζι, επιτραπέζια σταφύλια) στην Ρωσία, Ουκρανία και Κίνα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2008 και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 688/2011 της Επιτροπής Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) 1 Κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής, τα προγράμματα υποβάλλονται σε μορφότυπο που καθορίζεται από την Επιτροπή. Στο επεξηγηματικό σημείωμα του παραρτήματος περιλαμβάνονται διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που απαιτούνται σε κάθε σημείο. Οι σχετικοί κανονισμοί για την προώθηση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής], καθώς και άλλες πληροφορίες παρατίθενται στον ιστότοπο: 2 Σημειωτέον ότι στο πρόγραμμα και στην ανακεφαλαίωση του τελικού προϋπολογισμού που θα ενσωματωθούν στο παράρτημα της σύμβασης εκτέλεσης που υπεγράφη για το πρόγραμμα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές τροποποιήσεις που θα επέλθουν στο πρόγραμμα που αρχικά ενέκρινε η Επιτροπή. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ(-ΕΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ(-ΕΙΣ) Παρουσίαση Αντιπροσωπευτικότητα της προτείνουσας οργάνωσης/των προτεινουσών οργανώσεων για τον(τους) σχετικό(-ούς)τομέα(-είς) Βεβαίωση της χρηματοοικονομικής ικανότητας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ(-ΟΙ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Παρουσίαση Περιγραφή της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού και κριτήρια επιλογής του προτεινόμενου οργανισμού Βεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και της ικανότητας υλοποίησης του προγράμματος Εάν ο οργανισμός εκτέλεσης δεν έχει ακόμη επιλεγεί: Εάν η προτείνουσα οργάνωση αποφασίσει να υλοποιήσει ορισμένο μέρος του προγράμματος: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχετικό(-ά) προϊόν(-όντα) και σχετικός(-οί) τομέας(-είς) Προϊόντα Τομέας Είδος προγράμματος: πρόγραμμα πληροφόρησης/προώθησης/μεικτό Αρμόδιο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) Στοχευόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) για τις αγορές τρίτων χωρών Διάρκεια Πρόκειται για παράταση προηγούμενου προγράμματος για την(τις) ίδια(-ιες) προτείνουσα(- ες) οργάνωση(-εις); ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικό πλαίσιο κατάσταστη της αγοράς και της ζήτησης ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΝΑ Στόχος(-οι) Στρατηγική του προγράμματος Στοχευόμενη(-ες) ομάδα(-ες) Εξεταζόμενα θέματα Κύρια μηνύματα προς μετάδοση Δράσεις ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 1 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Πρόγραμμα προώθησης γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και των Καν. (ΕΚ) 501/2008 και 688/2011 της Επιτροπής με τίτλο: «Eurofresh Fruits προώθηση φρέσκων φρούτων (κεράσι, ακτινίδιο, πορτοκάλι, καρπούζι, 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ(-ΕΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ(-ΕΙΣ) 2.1 Παρουσίαση Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), ως επικεφαλής προτείνουσα οργάνωση καθώς και επτά (7) Επιμελητήρια (μέλη της ΚΕΕΕ) και συγκεκριμένα τα Επιμελητήρια Άρτας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Πέλλας, Πιερίας, Χανίων, Μεσσηνίας, που χαρακτηρίζονται από σημαντική αντιπροσωπευτικότητα στα επιλεγμένα αγροτικά προϊόντα του παρόντος Προγράμματος (φρέσκα φρούτα: κεράσι, ακτινίδιο, πορτοκάλι, επιτραπέζια σταφύλια), αξιόλογη ανθρώπινη και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης. Παρακάτω περιλαμβάνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ΚΕΕΕ και των λοιπών επαγγελματικών οργανώσεων της Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Συντονιστής φορέας Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ακαδημίας 6, ΤΚ Αθήνα E- MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ (-106) ΦΑΞ ΝΟΜΙΜΟΣ Γεώργιος Κασιμάτης, Πρόεδρος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παναγιώτης Αγνιάδης, Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Βασίλειος Αποστολόπουλος, Διευθυντής ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 3

4 Συνοπτική παρουσίαση Η ΚΕΕΕ διαχειρίζεται τα θέματα της επιμελητηριακής κοινότητας με ευθύνη και αποτελεσματικότητα, ενώ αναπτύσσει παράλληλα δράσεις για την διασφάλιση της συνέχειας, της σταθερότητας και του δυναμισμού του θεσμικού συστήματος της ΚΕΕΕ. Η ΚΕΕΕ στεγάζεται στα νέα της Γραφεία επί της οδού Ακαδημίας 6 (4 ος και 5 ος όροφος). Σημειώνεται, ότι στα νέα Γραφεία της ΚΕΕΕ εγκαταστάθηκε υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήματα, προκειμένου να καλυφθούν οι σημερινές αλλά και οι μελλοντικές ανάγκες σε επικοινωνίες τέταρτης γενιάς στην αναμετάδοση ήχου και εικόνας. Βάσει ειδικής μελέτης είχε προβλεφθεί και εγκαταστάθηκε η καλωδιακή υποδομή για ταυτόχρονη αναμετάδοση των εκδηλώσεων της ΚΕΕΕ δορυφορικά σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Όλα τα συστήματα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, ασφαλείας και πυρασφαλείας της ΚΕΕΕ εγκαταστάθηκαν στον 5 ο όροφο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (Computer Room), σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΚΕΕΕ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτύξει, ενώ παράλληλα έχει λάβει διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. πράξεων. Η ΚΕΕΕ διαθέτει διεθνή ρόλο, με διεθνή παρουσία μέσα από την ανάπτυξη νέων διεθνών συνεργασιών και συμπράξεων. Σε αυτό συνέβαλε τα μέγιστα και η επανεκλογή του Προέδρου της ΚΕΕΕ κ. Γεωργίου Κασιμάτη στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Ευρωεπιμελητηρίου. Μέσω της συμμετοχής της ΚΕΕΕ στο Ευρωεπιμελητήριο, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις τόσο σε γενικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπως η δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσο και ειδικότερα σε επίπεδο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Η ΚΕΕΕ εκπροσωπείται και συμμετέχει σε 29 Επιτροπές και Συμβούλια Υπουργείων και Οργανισμών. Στην Ελλάδα, η ΚΕΕΕ αποτελεί συνομιλητή των δημοσίων αρχών, δηλαδή του Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης και των Υπουργείων και παρέχει συμβουλές επί ζητημάτων οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης, όπως π.χ. ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, τα οικονομικά μέτρα και οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής, το φορολογικό καθεστώς, οι μεταφορές, η μεταποίηση, το εμπόριο, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες γενικότερα, οι ΜΜΕ κ.α. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ΚΕΕΕ συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητος για την Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ), το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, το Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο κ.α. Επίσης, η ΚΕΕΕ υποστηρίζει πρωτοβουλίες και δράσεις των μελών της, όπως εκθεσιακές εκδηλώσεις ιδιωτικών φορέων, τη δημιουργία υπηρεσιών αγοράς (marketplace) σε συνεργασία με την EOMMEX, την υποστήριξη των ΜΜΕ (σε συνεργασία με το Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ), την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κ.α. Ενδεικτικές παρεμβάσεις αφορούν τη σύνταξη Μνημονίου Συνεργασίας για τους «Δρόμους της Ελιάς» (Επιμελητήριο Μεσσηνίας), την υποστήριξη των ελληνικών συμφερόντων στο πλαίσιο της «Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ν. Κορέας», την πρόταση για τη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνα Μεσογειακή Διατροφή», κ.α. 4

5 Στα πλαίσια της εκπροσώπησης του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου στο εξωτερικό, η ΚΕΕΕ συμμετείχε, μεταξύ άλλων, σε αποστολή στην Κίνα στο πλαίσιο του Προγράμματος Understanding China Creating Business and Dialogue και στο 16 ο Συνέδριο του Ευρωεπιμελητηρίου στην Πράγα με θέμα: Η εκπαίδευση και η πρόσβαση σε ξένες αγορές είναι οι κυρίαρχες προτεραιότητες για «επιχειρήσεις χωρίς σύνορα». Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, έτυχε τιμητικής διάκρισης από τον Πρόεδρο Εμπορικού Επιμελητηρίου της Τσεχίας, κ. Petr Kuzel. Επίσης, η ΚΕΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αρκετές δραστηριότητες, όπως εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές και συναντήσεις κ.α., όπως παραδείγματος χάρη στα πλαίσια της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων. Συμμετέχουσες οργανώσεις 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου ΤΚ , Άρτα E- MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http: //www.e-artas.gr Συνοπτική παρουσίαση Το Επιμελητήριο Άρτας ιδρύθηκε το 1966 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Διοικείται από 5μελή Διοικητική Επιτροπή και 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία. Μέλη του Επιμελητηρίου Άρτας αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο Νομό Άρτας. Ο αριθμός των μελών του ανέρχεται σε περίπου επιχειρήσεις, οι οποίες κατανέμονται στα τμήματα Μεταποίησης, Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών. Το Επιμελητήριο Άρτας στεγάζεται σε ιδιόκτητο νεότευκτο κτίριο στο κέντρο της πόλης συνολικού εμβαδού 1000 τ.μ. Στην πυλωτή θα λειτουργήσει ο Εκθεσιακός Χώρος και στο 2ο και 3ο όροφο το σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο χωρητικότητας 180 ατόμων, στον 4ο οι διοικητικές υπηρεσίες ενώ στον 5ο και 6ο όροφο τα Διοικητικά Όργανα του Φορέα. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Άρτας πιστεύει ότι προϋπόθεση για μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα στη σύγχρονη πραγματικότητα αποτελεί η προσφορά προς τα μέλη του, όσο το δυνατόν αρτιότερης πληροφόρησης και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών. 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λ. Κουτσοπετάλου 1, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Τ.Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Παράρτημα Θήβας: Δίρκης 20, ΘHBA, Τ.Κ Τηλ , fax: E- MAIL 5

6 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http: //www.viotiachamber.gr Συνοπτική παρουσίαση Το Επιμελητήριο Βοιωτίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί την υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στο νομό Βοιωτίας. Σκοπός του είναι η προστασία της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας πάντοτε μέσα στα πλαίσια των γενικών συμφερόντων του κράτους αλλά και της εθνικής οικονομίας. Το Επιμελητήριο Βοιωτίας διαρθρώνεται σε τέσσερα τμήματα: Εμπορίου, Μεταποίησης, Υπηρεσιών και Τουρισμού. Είναι υποχρεωτικά μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 2081/92, (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/05) το σύνολο των επιχειρήσεων του Νομού Βοιωτίας. Διοικείται από αιρετή διοίκηση 21 μελών. Μετέχει στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο μεταφορών, στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, στην Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων, στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών και στα EUROCHAMBRES. Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ιδρύθηκε την 30 η Μαΐου 1952, με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αριθμ. 156/6 Ιουνίου Από τότε, οι δράσεις του, για την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και οι παρεμβάσεις του στην Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, για την υποστήριξη τοπικών θεμάτων είναι συνεχείς και αδιάλειπτες. Η ιδιαίτερη οργάνωση του επιμελητηριακού θεσμού στην χώρα μας, επιτρέπει στο Επιμελητήριο Βοιωτίας να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη δραστηριότητα, η οποία αγκαλιάζει όλους τους τομείς ενδιαφέροντος της τοπικής μας επιχειρηματικής κοινότητας. Το Επιμελητήριο Βοιωτίας αναπτύσσει ένα πλούσιο και πολύπλευρο έργο, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση ενημέρωσης και πληροφόρησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΜΟΥ 2, Τ. Κ ΚΟΡΙΝΘΟΣ E- MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 6

7 Συνοπτική παρουσίαση Το Επιμελητήριο Κορινθίας ιδρύθηκε το έτος 1935 με το από διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/277/Α/ Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2081/1992 και του Νόμου 3419/2005. Είναι συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας και των μελών του και έχει σκοπό την προώθηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην περιφέρεια του, καθώς και την ανάπτυξη της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας. 4. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 13, Τ. Κ ΕΔΕΣΣΑ E- MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ , ΦΑΞ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική παρουσίαση Το Επιμελητήριο Πέλλας ιδρύθηκε το 1981 με το Προεδρικό Διάταγμα 153/ Έχει έδρα την Έδεσσα, 25 ης Μαρτίου 13. Βάσει του Νόμου διοικείται από αιρετό 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5μελή Διοικητική Επιτροπή. Το Επιμελητήριο Πέλλας αριθμεί σήμερα ενεργές επιχειρήσεις και ενεργά μέλη. Σκοπός του Επιμελητηρίου Πέλλας είναι η προστασία και Ανάπτυξη του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, της Βιοτεχνίας και των Επαγγελμάτων της περιφέρειάς του, μέσα στο πλαίσιο των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας, καθώς και γενικά η οικονομική πρόοδος της περιφέρειάς του. Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Πέλλας διαρθρώνονται συγκροτούμενες ως εξής: I. Διοικητικός Προϊστάμενος II. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων III.Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού IV. Τμήμα Μητρώου Μηχανογραφικών Εφαρμογών Είναι πλήρως μηχανογραφημένο. Στους χώρους του Επιμελητηρίου Πέλλας και σε συνεχή και άμεση συνεργασία με αυτό λειτουργεί η ΕΤ.Α.Ε.Π Αστ. Ετ. μ.κ.χ. Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την παροχή οικονομοτεχνικών & επιχειρηματικών συμβουλών. Είναι στελεχωμένη με έξι (6) συνεργάτες. 7

8 5. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E- MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Συνοπτική παρουσίαση Το Επιμελητήριο Πιερίας είναι η καρδιά της τοπικής επιχειρηματικότητας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή του νομού Πιερίας για περισσότερα από 55 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1951 με Β.Δ. ως «Επαγγελματικόν και Βιοτεχνικόν Επιμελητήριον» με περιφέρεια το Ν. Πιερίας. Το 1966 μετονομάζεται σε «Κεντρικόν Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον» και το 1988 σε Επιμελητήριο Πιερίας. Αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Ν. Πιερίας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του είναι ο Ν. 3419/05 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) & Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (που τροποποίησε το Ν.2081/1992). Σήμερα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων είναι και κατατάσσονται σε τρία τμήματα ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα: Μεταποιητικό, Υπηρεσιών και Εμπορικό. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο τ.μ. επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9, στην Κατερίνη. Το Επιμελητήριο Πιερίας στηρίζει με κάθε τρόπο την τοπική επιχειρηματικότητα, το μικρό, μεσαίο και μεγάλο επιχειρηματία σε κάθε γωνιά του νομού. 6. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ελευθερίου Βενιζέλου 4,ΤΚ 73104, Χανιά Κρήτης ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική παρουσίαση Το Επιμελητήριο Χανίων ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα της ως Περιφερειακό Εμπορικό Επιμελητήριο. Αργότερα με το Β.Δ. 1024/ (ΦΕΚ.278/ ) ιδρύεται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων ως Κεντρικό Επιμελητήριο του Νομού Χανίων. Το έτος 1970 το Επιμελητήριο Χανίων με ιδίους πόρους οικοδόμησε ιδιόκτητο τετραώροφο κτήριο στο κέντρο της πόλης των Χανίων, όπου στεγάζονται τα σύγχρονα πλέον γραφεία του (μετά από σχετική ανακαίνιση το 1992), καθώς και οι αίθουσες σεμιναρίων, συνεδριάσεων κλπ. Το Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική 8

9 αυτοτελής και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή του Νομού Χανίων και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου. Η εγγραφή στο μητρώο του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτική από τον Νόμο, αλλά και απαραίτητη, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος κατοχύρωσης της επωνυμίας της επιχείρησης. Σκοπός του Επιμελητηρίου Χανίων είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρειά του νομού Χανίων και της Κρήτης γενικότερα, μέσα στο πλαίσιο των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας, ως και η εν γένει Οικονομική Πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς την πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Εθνικής Οικονομίας. Επίσης, η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο. Τα μέλη του Επιμελητηρίου Χανίων μπορούν να ενημερωθούν για διακηρύξεις δημοσίων υπηρεσιών αναφορικά με προμήθειες και παροχή υπηρεσιών, καθώς επίσης και να αναζητήσουν πληροφορίες από εμπορικούς οδηγούς ξένων χωρών, οδηγούς εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να προμηθευτούν λίστες επιχειρήσεων κατά κλάδους, να πληροφορηθούν για διάφορους κρατικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τους (π.χ. δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, Barcode, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, υπηρεσίες οργανισμού προώθησης εξαγωγών, οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων, πιστοποιητικά ποιότητας - ISO κλπ.) Το Επιμελητήριο Χανίων διαθέτει αίθουσα συνεδρίων με μικροφωνική εγκατάσταση και μεταφραστικό σύστημα, καθώς και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τα μέλη του. Επίσης, αίθουσες σεμιναρίων συναντήσεων κλπ. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χανίων λειτουργούν πλήρως μηχανογραφημένες και οι υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του Επιμελητηρίου είναι άμεσες και υψηλού επιπέδου και συνεχώς βελτιούμενες. 7. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πλ. 23 ης Μαρτίου, ΤΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ E- MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ , ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική παρουσίαση Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας αριθμεί πάνω από μέλη και δραστηριοποιείται με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας & βιοτεχνίας, του εμπορίου και του τουρισμού, των μεταφορών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής παράδοσης ως μέσο τουριστικής προβολής της περιοχής στην Ελλάδα και τον κόσμο. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αναπτυξιακής του πολιτικής και τη στήριξη και ενημέρωση των επιχειρηματιών της Μεσσηνίας παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες όπως: 9

10 - συμβουλές στις επιχειρήσεις μέλη του, - συμμετοχή σε επιτροπές για την προώθηση των επιχειρηματικών θέσεων, - υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής, - πραγματογνωμοσύνες και διαιτησίες, - εκπόνηση μελετών που ενδιαφέρουν τα μέλη του, - τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με χρήσιμα στοιχεία για τα μέλη του, - έγκυρη πληροφόρηση και λειτουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών (Europe Direct), - οργάνωση σεμιναρίων και προτάσεις προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας οργανώνει κάθε χρόνο πολυάριθμες εμπορικές αποστολές και εκδηλώσεις προβολής των επιχειρήσεων μελών του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος η τουριστική προβολή της περιοχής ευθύνης του και των προϊόντων της, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μελών του και η επαφή τους με τις ελληνικές και ξένες αγορές. Σε συνεργασία με πολλά ελληνικά και ξένα Επιμελητήρια διοργανώνει, επίσης, διεπιχειρηματικές συναντήσεις, προωθώντας συνεργίες των μεσσηνιακών επιχειρήσεων στο πλαίσιο μιας στρατηγικής B2B. Τέλος, υλοποιεί και συμμετέχει ως εταίρος σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τον εντοπισμό δυνατοτήτων απασχόλησης. 2.2 Αντιπροσωπευτικότητα της προτείνουσας οργάνωσης/των προτεινουσών οργανώσεων για τον(τους) σχετικό(-ούς)τομέα(-είς) (Να γίνει αναφορά στο παράρτημα εάν κρίνεται αναγκαίο) H KEEE είναι το κεντρικό όργανο των Επιμελητηρίων όλης της χώρας και κατ επέκταση εκπροσωπεί το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Εξειδικεύοντας στον τομέα των προϊόντων υπό προώθηση και όσον αφορά τις επιχειρήσεις μέλη των Επιμελητηρίων που υποστηρίζουν το πρόγραμμα, στα συμμετέχοντα Επιμελητήρια εκπροσωπούνται όλες οι τοπικές επιχειρήσεις (ιδιωτικές, συνεταιριστικές) που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία, επεξεργασία και εξαγωγή των προϊόντων υπό προώθηση. Όσον αφορά τα προϊόντα, σε επίπεδο νομών Επιμελητηρίων αυτά εκπροσωπούνται σε πολύ υψηλό ποσοστό. Οι νομοί Πιερίας, Πέλλας και Άρτας αποτελούν το κέντρο παραγωγής κερασιών και ακτινιδίου στην Ελλάδα. Οι τρεις νομοί παράγουν πάνω από το 70% της εθνικής παραγωγής ακτινιδίων και κερασιών σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι νομοί Χανίων, Μεσσηνίας, Κορίνθου και Άρτας παράγουν πάνω από το 38% της εθνικής παραγωγής πορτοκαλιών. Οι νομοί Κορίνθου, Βοιωτίας και Μεσσηνίας παράγουν το 32% της εθνικής παραγωγής καρπουζιών ενώ σε όλους τους νομούς (Πιερίας, Άρτας, Μεσσηνίας, Χανίων, Βοιωτίας, Πέλλας και Κορίνθου) υπάρχουν σημαντικές αμπελοκαλλιέργειες και αθροιστικά όλοι συμμετέχοντες νομοί παράγουν σχεδόν το 40% της εθνικής παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών. Επισημαίνεται ότι: - Ο νομός Πέλλας παράγει ετησίως περίπου τόνους κεράσια. 10

11 - Ο νομός Άρτας συμμετέχει σημαντικά στην παραγωγή εσπεριδοειδών της χώρας, με συμμετοχή 17%. Η παραγωγή πορτοκαλιών του νομού Άρτας το έφτασε τους τόνους. Επίσης, στο νομό Άρτας καλλιεργούνται στρέμματα με ακτινίδια, που αποδίδουν ετησίως τόνους παραγωγής. - Η παραγωγή καρπουζιών στο νομό Μεσσηνίας φτάνει τους τόνους. - Το μεγαλύτερο κέντρο αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου που συγκεντρώνει το 37% περίπου της συνολικής έκτασης και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κρήτης (20%) Μακεδονίας (11%) και Στερεάς Ελλάδας (περίπου 10%). Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία σχετικά με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ανά Επιμελητήριο και τα στατιστικά στοιχεία της εξαγωγικής τους δραστηριότητας αναφορικά με τα υπό προώθηση προϊόντα, για το Ειδικότερα: - Επιμελητήριο Πέλλας: οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Πέλλας που εξάγουν στις χώρες στόχους είναι σαράντα οκτώ (48). Οι εξαγωγές για το έτος 2010 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΤΟΣ 2010 Χώρα Ρωσία Ουκρανία Είδος Ακτινίδιο Κεράσι* Ακτινίδιο Εξαγωγές Κιλά * Επιμελητήριο Μεσσηνίας: στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας ανήκουν 200 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 15 είναι εξαγωγικές. Αναλυτικά: α) 180 παραγωγικές και β) 20 εμπορικές. Το 2010 οι εξαγωγές καρπουζιών του νομού Μεσσηνίας ήταν συνολικά τόνοι. Οι χώρες προορισμού των εξαγωγών καρπουζιών του νομού Μεσσηνίας, κατά την τελευταία τριετία (2008, 2009, 2010) είχαν κατεύθυνση τις παρακάτω χώρες: Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Αγγλία, Κροατία, Ουγγαρία, Σερβία, Αυστρία, Σλοβενία, FYROM, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Μολδαβία, Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελβετία και Βοσνία. ΕΤΟΣ 2010 Είδος Σύνολο εξαγωγών (ποσότητα σε τόνους) Καρπούζια ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ - Επιμελητήριο Κορινθίας: Στο Επιμελητήριο Κορινθίας ο αριθμός των εξαγωγικών επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών είναι 24. Το σύνολο των εξαγωγών σε επιτραπέζια σταφύλια για το 2010 είναι κιλά. Οι κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών είναι: Κύπρος, Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Αυστρία, Δανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Σουηδία και Βέλγιο. 11

12 ΕΤΟΣ 2010 Είδος Σύνολο εξαγωγών (ποσότητα σε κιλά) ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ Σταφύλια Επιτραπέζια Επιμελητήριο Βοιωτίας: Στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου Βοιωτίας υπάρχουν καταγεγραμμένες 25 επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο φρούτων. Επίσης υπάρχουν τουλάχιστον δύο Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν σαν σκοπό την παραγωγή και εμπορία φρούτων και λαχανικών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του καρπουζιού και πεπονιού, καθώς στο νομό Βοιωτίας υπάρχει αξιόλογη παραγωγή. Το 2010 οι εξαγωγές φρούτων ήταν μηδενικές. - Επιμελητήριο Άρτας; Ο αριθμός των εξαγωγικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα εσπεριδοειδή και τα ακτινίδια είναι 16. Κατά την εξαγωγική περίοδο το σύνολο των πορτοκαλιών που εξήχθησαν ήταν κιλά και των ακτινιδίων κιλά(καθαρό βάρος). Οι χώρες προορισμού των εξαγωγών σε πορτοκάλια και ακτινίδια είναι: Φιλανδία, FYROM, Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σερβία, Ουκρανία, Αίγυπτος, Λίβανος, Βοσνία, Σλοβακία, Σουηδία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Καναδάς, Δανία, Μαυροβούνιο, Ιορδανία, Ρωσία και Λευκορωσία. ΕΤΟΣ 2010 ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΚΙΛΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Επιμελητήριο Πιερίας: Το επιμελητήριο Πιερίας αριθμεί 130 εξαγωγικές επιχειρήσεις μέλη. Στις χώρες προορισμού των εξαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών του νομού Πιερίας, συγκαταλέγονται οι εξής: FYROM, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιορδανία, Ισλανδία, Κύπρος, Λευκορωσία, Λίβανος, Αγγλία, Μολδαβία, Ολλανδία, Ουκρανία, Ρωσία, Σ. Αραβία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία και Συρία. Το 2010 οι εξαγωγές με κατεύθυνση τις προαναφερθείσες χώρες περιλάμβαναν ακτινίδια, σταφύλια, πορτοκάλια, καρπούζια και κεράσια, οι ποσότητες των οποίων παραθέτονται ακολούθως: ΕΤΟΣ 2010 ΕΙΔΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΚΙΛΑ 12

13 2.3 Βεβαίωση της χρηματοοικονομικής ικανότητας (Για τα αναγκαία παραρτήματα βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα) Σε παράρτημα συνυποβάλλονται οικονομικές καταστάσεις της ΚΕΕΕ για την τελευταία τριετία η οποία έχει την χρηματοοικονομική ικανότητα να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα. Η ΚΕΕΕ ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει ετήσια έσοδα από τα Επιμελητήρια Μέλη της αλλά και από άλλες πηγές που ξεπερνούν τα ευρώ. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το σύνολο των εσόδων της ΚΕΕΕ της τριετία Έσοδα ΚΕΕΕ , , ,72 Τα Επιμελητήρια Άρτας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Πέλλας, Πιερίας και Χανίων είναι οικονομικά υγιείς οργανισμοί και αυτό είναι ορατό στον πίνακα που ακολουθεί, όπου παρατίθενται τα συνολικά έσοδά τους κατά την τελευταία τριετία. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έσοδα (σε ευρώ) Άρτας , , ,62 Βοιωτίας , , ,25 Κορινθίας , , ,00 Μεσσηνίας , , ,98 Πέλλας , , ,14 Πιερίας Χανίων , , ,84 3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ(-ΟΙ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 3.1 Παρουσίαση Ονομασία, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, τελεομοιοτυπία, υπεύθυνος επικοινωνίας Σε περίπτωση που επελέγησαν περισσότεροι οργανισμοί, να αναφερθούν οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από τον καθένα 3.2 Περιγραφή της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού και κριτήρια επιλογής του προτεινόμενου οργανισμού Αριθμός των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που εστάλησαν και των προσφορών που παρελήφθησαν 3.3 Βεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και της ικανότητας υλοποίησης του προγράμματος Διευκρίνιση των τεχνικών και χρηματοοικονομικών ικανοτήτων του οργανισμού εκτέλεσης. Για τα αναγκαία παραρτήματα, βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. 3.4 Εάν ο οργανισμός εκτέλεσης δεν έχει ακόμη επιλεγεί: Η ΚΕΕΕ θα προχωρήσει στην κατάρτιση ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή ενός ή περισσότερων εκτελεστικών οργανισμών που θα αναλάβουν την υλοποίηση των ενεργειών του Προγράμματος. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) 13

14 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005», τις κείμενες εθνικές διατάξεις (ΚΥΑ 569 και 681) καθώς και με τις προβλέψεις των Κανονισμών 03/2008, 501/2008 και των αποφάσεων για την υιοθέτηση των σχετικών Κανονισμών. Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και ευθύνη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Για τον σκοπό αυτό θα συγκροτηθεί σχετική Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που θα αναλάβει την σύνταξη του Τεύχους Διαγωνισμού για την υποβολή προσφορών, ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία, όπως επίσης, την εξέταση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση την πιο συμφέρουσα προσφορά με στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και ανταγωνιστικών τιμών από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός πρόκειται να διενεργηθεί σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: α/α Περιγραφή 1 Σύνταξη Τεύχους Διαγωνισμού για την υποβολή προσφορών (Όροι και στοιχεία διαγωνισμού, διάρκεια διαγωνισμού, ημερομηνία διεξαγωγής, όροι συμμετοχής, κριτήρια επιλογής). 2 Δημοσίευση Ανοικτού Διαγωνισμού για την κατάθεση προσφορών σε έντυπα μέσα εθνικής εμβέλειας. 3 Διεξαγωγή διαγωνισμού και επιλογή εκτελεστικών οργανισμών. 4 Επιλογή αναδόχων υπογραφή συμβάσεων Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του/των εκτελεστικού/ών οργανισμού/ών του Προγράμματος θα σχετίζονται με την τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα και δυνατότητα του/τους για την εκτέλεση των προβλεπόμενων δράσεων καθώς και με την εμπειρία του/τους στην εκτέλεση παρόμοιων προγραμμάτων ενημέρωσης σύμφωνα με τους Κανονισμούς και σε αντίστοιχα προγράμματα σχετικά με τα προϊόντα. Ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης : ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Αξιολόγησης προσφερόντων και τεχνικής προσφοράς 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1.1 Εμπειρία σε σχέση με τους κανονισμούς που αφορούν την προώθηση και προβολή αγροτικών προϊόντων 1.2 Εμπειρία υλοποίησης συναφών έργων ή σε σχέση με το προϊόν 1.3 Εμπειρία στις χώρες στόχους του προγράμματος 2. ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2.1 Επάρκεια, οργάνωση, τεχνική ικανότητα 2.2 Χρηματοοικονομική ικανότητα 14

15 3. ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3.5 Εάν η προτείνουσα οργάνωση αποφασίσει να υλοποιήσει ορισμένο μέρος του προγράμματος: Η ΚΕΕΕ δεν προτίθεται να υλοποιήσει μέρος του Προγράμματος. Η υλοποίηση των δράσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί από έναν ή περισσότερους εκτελεστικούς οργανισμούς που θα προκύψουν μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. 15

16 4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.1 Σχετικό(-ά) προϊόν(-όντα) και σχετικός(-οί) τομέας(-είς) Προϊόντα Τα προϊόντα ενδιαφέροντος είναι τα νωπά φρούτα και πιο συγκεκριμένα τα: κεράσια, ακτινίδια, πορτοκάλια, καρπούζια και επιτραπέζια σταφύλια. Τα υπό προώθηση προϊόντα του Προγράμματος με βάση τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία τους είναι τα παρακάτω: 0800 Κωδ. HS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 0805 Εσπεριδοειδή νωπά ή ξερά Πορτοκάλια 0806 Σταφύλια νωπά ή ξερά Νωπά Επιτραπέζια σταφύλια 0807 Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας νωπά Καρπούζια 0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά Κεράσια 0810 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά Ακτινίδια (Kiwis) Τομέας Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η παραγωγή φρούτων και λαχανικών έχει σημειώσει σταθερή αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρώπη η ποσότητα συγκομιδής φρούτων μειώθηκε ελαφρώς το 2009, ενώ των λαχανικών αυξήθηκε κατά 3%. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΜΙ (Agricultural Market Information service) στη Βόννη, που εκδόθηκε από το γραφείο τύπου της Fruit Logistica, 800 εκατομμύρια τόνοι λαχανικών (εκτός πεπονιών) και περίπου 16

17 700 εκ. τόνοι φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των πεπονιών) παρήχθησαν παγκοσμίως το Τα επίπεδα παραγωγής φρούτων και λαχανικών αυξήθηκαν σταθερά κατά τα τελευταία έτη. Τα μήλα, τα πορτοκάλια, τα πεπόνια και οι μπανάνες είναι οι κορυφαίες ποικιλίες σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αποτελούν περίπου το 60% της παγκόσμιας παραγωγής. Όσον αφορά τα λαχανικά παρατηρείται μεγαλύτερη διαφοροποίηση, καθώς οι 3 κορυφαίες ποικιλίες (ντομάτες, λάχανο και αγγούρια) αποτελούν μόνο το 30% του συνολικού όγκου παραγωγής. Πάνω από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής των κυριότερων ποικιλιών φρούτων διακινούνται εκτός συνόρων. Για τα φρέσκα λαχανικά, αυτό το ποσοστό είναι μόνο 3%-4%. Η ΕΕ είναι ο κυριότερος εισαγωγέας φρέσκων φρούτων και εάν ληφθεί υπόψη το ενδοκοινοτικό εμπόριο, και για τα φρέσκα λαχανικά επίσης. Αλλιώς η ΕΕ έρχεται στη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ ως εισαγωγέας νωπών λαχανικών. Όσον αφορά την Ευρώπη, η ποσότητα φρούτων που μαζεύτηκαν στην ΕΕ μειώθηκε κατά 2% το 2009 σε 37 εκ. τόνους. Ενώ παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση στο μέγεθος της συγκομιδής των μήλων και των εσπεριδοειδών, υπήρξε μια αύξηση στις περισσότερες ποικιλίες πυρηνόκαρπων. Η παραγωγή λαχανικών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3%σε 62 εκ. τόνους. Αυτό κατά κύριο λόγο ήταν αποτέλεσμα μεγαλύτερων σοδειών. Η καλλιεργούμενη περιοχή παρέμεινε ουσιαστικά η ίδια. Η Ισπανία είναι ο κυριότερος εξαγωγέας νωπών λαχανικών. Ενώ οι εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν κατά 6% (3.7 εκ. τόνοι) το οικονομικό έτος 2008/09, η περίοδος 2009/10 χαρακτηρίζεται από μια σημαντική αύξηση των εξαγωγών. Η πίεση της προσφοράς συνεχίστηκε ως το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου. Η χαμηλές θερμοκρασίες και οι καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές μείωσαν την προσφορά. Ως εκ τούτου, οι εξαγωγές τους πρώτους μήνες του 2010 αναμένονται μόνο ελαφρώς μεγαλύτερες σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Η παραγωγή φρούτων και λαχανικών αυξήθηκε σημαντικά μετά το Εντούτοις, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της παραγωγής σημειώθηκε σε μία μόνο χώρα (Κίνα). Ωστόσο η κατά κεφαλήν κατανάλωση σε πολλές χώρες είναι κάτω από το ελάχιστο συνιστώμενο όριο. Το παγκόσμιο εμπόριο φρούτων βρίσκεται σε αύξηση εξαιτίας της αύξησης της αγοράς και των τεχνολογιών μεταφοράς και αποθήκευσης, της αύξησης της ζήτησης για μια μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών καθ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και της αλλαγής των προτιμήσεων των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τέταρτου του αιώνα ( ), η αγορά φρούτων και λαχανικών γνώρισε μια από τις γρηγορότερες αυξήσεις στην αγορά των αγροτικών προϊόντων. Η παγκόσμια κατανάλωση αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 4,5% ετησίως μεταξύ 1980 και Αυτή η αύξηση ήταν μεγαλύτερη από το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός το οποίο σημαίνει πως η κατά κεφαλήν κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αυξήθηκε επίσης. Σύμφωνα με πορίσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την πρόληψη χρόνιων παθήσεων καθώς και καρδιαγγειακών παθήσεων, του καρκίνου, της παχυσαρκίας, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 400 γρ. ημερησίως ανά άτομο. Εάν την περίοδο μόνο 40% των χωρών έφτασαν αυτό το επίπεδο, την περίοδο σχεδόν οι μισές από αυτές συνάδουν με αυτή τη σύσταση. 17

18 Πίσω από αυτή την εντυπωσιακή αύξηση του συγκεκριμένου κλάδου βρίσκεται η Κίνα. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά μ.ο. από 88 εκ. τον. το σε 486 εκ. τόνους δύο δεκαετίες αργότερα, συμβάλλοντας κατά 61% στη συνολική αύξηση των φρούτων και λαχανικών τη συγκεκριμένη περίοδο. Χωρίς την Κίνα, η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής θα έπεφτε από 94% μόνο σε 42% τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η παγκόσμια παραγωγή αντικατοπτρίζει την αύξηση της κατανάλωσης. Η παραγωγή φρούτων και λαχανικών ήταν κατά μ.ό. 1,35 δις τόνοι την περίοδο εκ των οποίων 0,5 δις εκ. τόνοι ήταν φρούτα και 0,85 δις τόνοι ήταν λαχανικά. Η μέση ετήσια αύξηση των λαχανικών (4,2% ετησίως) ήταν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την μέση ετήσια αύξηση των φρούτων (2,2%) την περίοδο Η ποσότητα φρούτων και λαχανικών που έχει καταγραφεί στο εμπόριο νωπών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ) είναι περισσότερο από 5% της συνολικής παραγωγής (10% στα φρούτα και 5% στα λαχανικά). Μεταξύ 2002 και 2004 οι εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών άγγιξαν ένα μέσο όρο 74 εκ. τόνους ενώ άλλα προϊόντα από φρούτα και λαχανικά (χυμοί, αποξηραμένα φρούτα, κονσέρβες κλπ) έφτασαν τα 30 εκ. τόνους. Πρωτογενής παραγωγή φρούτων και λαχανικών Οι μονάδες παραγωγής φρούτων και λαχανικών σε όλα τα κράτη μέλη είναι τυπικά μικρές. Κατά μέσο όρο λιγότερο από 10 εκτάρια καλλιεργούμενης αγροτικής γης. Στα περισσότερα κράτη μέλη που μπήκαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007, το μέσο μέγεθος κάθε μονάδας είναι μικρότερο από 1 εκτάριο. Η πλειοψηφία των μονάδων που καλλιεργούν φρέσκα λαχανικά, πεπόνια και φράουλες στην ΕΕ-27 το 2005 εντοπίζονται στην Ρουμανία και την Πολωνία. Λόγω της φύσης των απαραίτητων κλιματικών συνθηκών και συνθηκών καλλιέργειας, τα αγροκτήματα εσπεριδοειδών συγκεντρώνονται στις μεσογειακές χώρες. Αριθμός κτημάτων φρούτων και λαχανικών και μέσο μέγεθός τους, 2005 Πηγή: Eurostat (Eurofarm) 18

19 Από άποψη συγκομιδής (κατά βάρος) τα κυριότερα λαχανικά το 2006 ήταν οι ντομάτες, (15.8 εκ. τόνοι), τα καρότα (5.3 εκ. τόνοι) και τα κρεμμύδια (5.0 εκ. τόνοι), ενώ τα περισσότερο παραγόμενα φρούτα είναι τα μήλα (11.7 εκ. τόνοι), τα πορτοκάλια (6,7 εκ. τόνοι), και τα αχλάδια (2.8 εκ. τόνοι). Η παραγωγή φρούτων και λαχανικών τείνει να συγκεντρωθεί σε λίγα κράτη μέλη. Η Ιταλία και η Ισπανία παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της ντομάτας (63.4%), των πορτοκαλιών (83.2%) και των αχλαδιών (52.9%) που παράγονται στην ΕΕ -27 το 2006, γεγονός που καταδεικνύει τις ευνοϊκές κλιματικές και τοπογραφικές συνθήκες. Περισσότερο από το μισό της παραγωγής μήλων (55.5%) συγκεντρώνεται στην Πολωνία, στην Ιταλία και στη Γαλλία. Παρομοίως, λίγο περισσότερο από το μισό (52,7%) της παραγωγής κρεμμυδιών συγκεντρώνεται στην Ισπανία, την Ολλανδία και την Πολωνία. Από τα κύρια φρούτα και λαχανικά, η παραγωγή καρότων είναι πιο ίσα κατανεμημένη, με επτά κράτη μέλη να συγκεντρώνουν το 9% και παραπάνω, από την παραγωγή της ΕΕ-27 το Συγκομιδή επιλεγμένων φρούτων και λαχανικών 2006 Πηγή: Eurostat (Agricultural products statistics) Δεδομένου του αντίκτυπου που μπορούν να έχουν ο καιρός, τα παράσιτα, και οι ασθένειες στα επίπεδα εκροών, υπήρξαν αξιοσημείωτα σταθερά επίπεδα μεταξύ 1996 και 2006 για την πλειοψηφία των φρούτων και λαχανικών που παρήχθησαν στην ΕΕ-27. Η μεγαλύτερη διακύμανση αυτής της περιόδου παρατηρήθηκε στη συγκομιδή της ντομάτας. Μεταξύ των σχετικών χαμηλότερων επιπέδων (1997,2002 και 2006) και των υψηλότερων (1999 και 2004 ) υπήρξε μια διαφορά περίπου 3 εκ. τόνων ντομάτας. Στην περίπτωση των πορτοκαλιών το επίπεδο παραγωγής του 2006 ήταν το υψηλότερο που σημειώθηκε την περίοδο , περίπου 15% πάνω από το επίπεδο του Είδος προγράμματος: πρόγραμμα πληροφόρησης/προώθησης/μεικτό Το Πρόγραμμα είναι μικτό και έχει στρατηγικά σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει ενέργειες πληροφόρησης και προώθησης. Οι ενέργειες προώθησης υποστηρίζουν τον σκοπό της πληροφόρησης για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής εκστρατείας, η οποία θα επιδιώξει την ικανοποίηση των στόχων που ορίζονται στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Οι γενικοί και επιμέρους στόχοι που προγράμματος συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ και τα μέσα για την εφαρμογή τους είναι σε συμφωνία με τους Κανονισμούς. Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω ενός συνδυασμού στοχευμένων ενεργειών πληροφόρησης και προώθησης με χρήση ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, με συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις καθώς επίσης και μέσω της διαφήμισης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και συνεπώς για να την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και δημοσίων 19

20 σχέσεων για την απευθείας ενημέρωση και την εξοικείωση των ομάδων στόχων με τα προϊόντα. Οι προτεινόμενες ενέργειες είναι σύμφωνες με τις ανάγκες που προκύπτουν στην κάθε χώρα στόχο. Τα μηνύματα έχουν επίσης διττό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται να μεταδοθούν μέσω όλων των ενεργειών κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης. 4.3 Αρμόδιο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) Αρμόδιο κράτος μέλος είναι η Ελλάδα, ενώ αρμόδια αρχή για την παραλαβή, αξιολόγηση και διαχείριση των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων είναι το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4.4 Στοχευόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) για τις αγορές τρίτων χωρών Το Πρόγραμμα στοχεύει στις αγορές της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Κίνας. Για την επιλογή των χωρών στόχων λήφθηκαν υπόψη (α) οι προτεραιότητες της ΕΕ, (β) η δυνατότητα των προτεινόντων φορέων και (γ) το νομικό καθεστώς και οι συνθήκες αγοράς της κάθε χώρας με έμφαση στις ανάγκες των καταναλωτών και στη ζήτηση. Στην παράγραφο 5.1 γίνεται μια σύντομη ανάλυση των χωρών στόχων για να διευκολυνθεί η τεκμηρίωση για την επιλογή των συγκεκριμένων αγορών. 4.5 Διάρκεια Η υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων ενημέρωσης και προώθησης θα ολοκληρωθεί σε ένα διάστημα 36 μηνών. Η τριετής υλοποίηση είναι κατάλληλη για την πραγματοποίηση των στόχων του Προγράμματος και την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος. Είναι απαραίτητο να υπάρχει εύρος χρόνου για τη συστηματική προετοιμασία των δράσεων, την αποτελεσματική τους υλοποίηση καθώς και την επίτευξη μακροπρόθεσμου αντίκτυπου στις αγορές. Οι ενέργειες ενδεικτικά θα διεξαχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται παρακάτω, το οποίο εγγυάται την χρονική συνοχή των ενεργειών. Το χρονοδιάγραμμα θα παρουσιάζει ελαστικότητα ώστε να μην διακοπεί η ροή υλοποίησης του Προγράμματος σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτοι εξωτερικοί παράγοντες ή είναι απαραίτητο να γίνουν τροποποιήσεις εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων. 20

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως επι γησ 01 τευχοσ Νο Ιούνιος 2014 εξαγωγές Φρούτα και λάδι κερδίζουν τις αγορές του κόσμου Made in greece Ενιαίο σήμα για τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 Ιούνιος 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κρασιού: Προϊόντα και σύγχρονοι τρόποι προώθησης σε Ελληνική και Διεθνή αγορά ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 7 1.1 Ορισμός Εξαγωγής 7 1.2 Είδη Εξαγωγής 7 1.2.1 Εξαγωγές με συν/κες διατυπώσεις 7 1.2.2 Εξαγωγές χωρίς συν/κες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια:

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Το ελαιόλαδο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς του ελαιόδεντρου με μέσα μηχανικά και επεξεργασία φυσική. Είναι ένα προϊόν απολύτως φυσικό που αφομοιώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΓΔΜ Σκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον 2 3 Επενδύσεις στην Ελλάδα Πρώτη Έκδοση ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005 4 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα