Επενδύοντας στην Έρευνα και στην Καινοτομία ΕΣΠΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επενδύοντας στην Έρευνα και στην Καινοτομία ΕΣΠΑ ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013"

Transcript

1 Επενδύοντας στην Έρευνα και στην Καινοτομία ΕΣΠΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για την Εξειδίκευση των Δράσεων του ΕΣΠΑ για θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΤΟΜΟΣ Α Φεβρουάριος 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 Επενδύοντας στην Έρευνα και στην Καινοτομία ΕΣΠΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για την Εξειδίκευση των Δράσεων του ΕΣΠΑ για θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΤΟΜΟΣ Α Επιμέλεια: Χ. Βασιλάκος Φεβρουάριος 2009

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. Εισαγωγή Θεματικοί επιστημονικοί τομείς. 5 - Υγεία Βιοτεχνολογία Κλίμα, Ενέργεια, Υδατικοί Πόροι, Φυσικές Καταστροφές, Νανοτεχνολογία Μεταφορές Αστροσωματιδιακή Φυσική Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών Διάστημα Ασφάλεια Κλωστοϋφαντουργία Μεταποίηση Περιγραφή Χρηματοδοτικών Μέσων Πίνακας Χρηματοδοτικών Μέσων Κατανομή Προϋπολογισμού Αξιολόγηση, Καταγραφή Οδικός Χάρτης Προκηρύξεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέλη Επιτροπών..128 ΤΟΜΟΣ Β 1. Ορισμός Μεγάλης Κλίμακας Ερευνητικών Υποδομών Μεθοδολογία 1.2. Κριτήρια.. 2. Προτεινόμενες Ερευνητικές Υποδομές. - Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Ενέργεια - Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικών... - Επιστήμες Υλικών.. - Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών.. - Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες.. 3. Γλωσσάρι.. 4. Χρηματοδοτικά σχήματα.. 1

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΜΟΣ Α Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει την πρόοδο των εργασιών της Εθνικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε με την Υπ Αριθμόν 567 από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθηγητή κ. Φ. Τσαλίδη, με αντικείμενο την εξειδίκευση των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που αφορά στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), καθώς και την επεξεργασία προτάσεων για την ανάπτυξη Νέων Μεγάλης Κλίμακας Ερευνητικών Υποδομών. Σκοπός της Εθνικής Επιτροπής είναι: Να υποβάλει προτάσεις για την εξειδίκευση του ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ οι οποίες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και της βιομηχανίας και των ΜΜΕ. Να προτείνει τη δημιουργία και χρηματοδότηση Νέων Μεγάλης Κλίμακας Ερευνητικών Υποδομών, βελτιώνοντας τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών, ο οποίος έχει ήδη διαμορφωθεί από αρχές του Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, συστάθηκαν Υπο-Επιτροπές για τις ακόλουθες θεματικές περιοχές: Υγεία Βιοτεχνολογία Κλίμα, Υδατικοί Πόροι, Φυσικές Καταστροφές, Ενέργεια Νανοτεχνολογία Μεταφορές Αστροσωματιδιακή Φυσική Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών Διάστημα Ασφάλεια Κλωστοϋφαντουργία Μεταποίηση οι οποίες πλαισιώθηκαν με μέλη τόσο από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Όλες οι υπο-επιτροπές ακολούθησαν κοινή μεθοδολογία παρουσίασης των αντίστοιχων θεματικών πεδίων, η οποία περιλάμβανε: α) την προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας και επιδόσεων, β) την κατάταξη των προτάσεων δράσης με βάση το βαθμό προτεραιότητας τα προτεινόμενα μέσα εφαρμογής, καθώς και γ) τη διαθεματικότητα μεταξύ των επιστημονικών πεδίων. Με βάση τα χρηματοδοτικά σχήματα που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ, διαμορφώθηκε ένας συνοπτικός πίνακας με εννέα (9) χρηματοδοτικά μέσα για την εφαρμογή των προτεινομένων δράσεων, με σκοπό την απλοποίηση της εφαρμογής των έργων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε η σημασία της Αριστείας για τα Ερευνητικά Κέντρα καθώς και της «Έρευνας Ελεύθερης Επιλογής». 2

5 Η Επιτροπή εισηγείται προτάσεις για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των έργων, την ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού στις διάφορες θεματικές περιοχές, καθώς και μηχανισμούς διαρκής καταγραφής και αξιολόγησης των δράσεων ΕΤΑΚ. Επίσης προτείνεται «Οδικός Χάρτης» για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της περιόδου Όσον αφορά στις Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές, με βάση τον Εθνικό «Οδικό Χάρτη» που είχε διαμορφωθεί το 2007, και την μετέπειτα εισήγηση του ΕΣΕΤ, προτείνονται νέες μεγάλης κλίμακας ερευνητικές υποδομές οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της ευρωπαϊκής και εθνικής ερευνητικής πολιτικής και οι οποίες αναμένεται να καταστήσουν τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Η προοπτική είναι, ορισμένες από τις προταθείσες, από τους ελληνικούς φορείς, μεγάλης κλίμακας ερευνητικές υποδομές να έχουν και παν-ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε μελλοντικά, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να προταθούν για τον «Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών», που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures). Επίσης, προτείνονται σχετικά κριτήρια αξιολόγησης. Σκοπός της παρούσης έκθεσης είναι: Α. Να διαμορφώσει εθνική στρατηγική Ε&ΤΑΚ Β. Να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού και παραγωγικού ιστού της χώρας Γ. Να ανταποκριθεί στις εθνικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Απώτερος στόχος είναι: Η συμβολή στην ανάπτυξη και απασχόληση, όσο και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Τα μέλη της Επιτροπής: Καθ. Δ. Νανόπουλος: Πρόεδρος, Πρόεδρος ΕΣΕΤ Δρ. Χρ. Βασιλάκος, Συντονιστής, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ Καθ. Α. Παγιατάκης, αναπληρωτής Πρόεδρος, Πρόεδρος ΙΤΕ Καθ. Χ. Ζερεφός, μέλος, Πρόεδρος ΕΑΑ Καθ. Χ. Κίττας, μέλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ Καθ. Ν. Μοσχονάς, μέλος,, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών Καθ. Ι. Γεροθανάσης, μέλος, Πρύτανης Παν/μίου Ιωαννίνων Καθ. Κ Στεφανίδης, μέλος, Δ/ντης ΙΤΕ Καθ. Ε. Σαρρής, μέλος, Καθηγητής ΔΠΘ Δρ. Γ. Κόλλιας, μέλος, Πρόεδρος ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Καθ. Χρ. Κουλούρη, μέλος, Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοπονήσσου Αθήνα, Φεβρουάριος

6 Καθ. Β. Κωστόπουλος, μέλος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών Καθ. Κ. Παπασπυρίδης, μέλος, Πρόεδρος ΕΤΑΚΕΙ Καθ. Ε. Δρής, μέλος,, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Α. Παππά, μέλος, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, ΓΓΕΤ Δρ. Β. Τσάκαλος, μέλος, εκπρόσωπος ΣΕΒ κ. Γ. Καρανικολός, μέλος, εκπρόσωπος ΣΕΠΕ κ. Τζήκας, μέλος, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ κ. Α. Κουτσούρη, Γραμματέας, στέλεχος ΓΓΕΤ 4

7 2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ «ΥΓΕΙΑ» Η επιτροπή μελέτησε την τελική εισήγηση προς το ΕΣΕΤ της υπό τον Δρ. Γ. Μπεργελέ ομάδας εργασίας για τις περιοχές ερευνητικής προτεραιότητας των Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπως διαμορφώθηκε μετά από τις εισηγήσεις των ΤΕΣ. Συμφωνεί με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της εισήγησης, συντάσσεται και συμπληρώνει τις προτάσεις του ΣΕΒ και του ΣΒΒΕ και εισηγείται την σχεδίαση ενός χρονοδιαγράμματος για την τμηματική προκήρυξη προγραμμάτων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας. Σημειωτέον ότι για νοσήματα πανελλαδικά, περίπου το 11% του προϋπολογισμού αντιστοιχεί σε υπηρεσίες σχετικές με την Υγεία. Στις ΗΠΑ ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί σε βιοϊατρική έρευνα αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού προϋπολογισμού για την έρευνα (το ΝΙΗ έχει πολλαπλάσιο προϋπολογισμό του NSF), ενώ, στο 7 ο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την έρευνα (FP7) της ΕΕ, η συνεργατική έρευνα στο θέμα «Υγεία» έχει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό αμέσως μετά τις «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας-ICT». Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπ όψη για τις προτεραιότητες είναι: 1) η κρίσιμη μάζα φορέων Ερευν. Κέντρων, ΑΕΙ/ΤΕΙ & ιδιωτικού τομέα και η διασύνδεση τους με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα σε συνδυασμό με τις διαπιστωμένες ικανότητες των φορέων για υψηλή ποιότητα ανταγωνιστικής έρευνας αιχμής & ανάπτυξης καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο, 2) η συνάφεια με τις ευρωπαϊκές ερευνητικές προτεραιότητες (FP7), 3) η διαθεματικότητα των προτάσεων, 4) Η σύνδεση με την ανάπτυξη & τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, 5) Η οικονομία μεγέθους και 6) (επιπρόσθετα, προκειμένου για εθνικές υποδομές) η αποδεδειγμένη ικανότητα συντήρησης & λειτουργίας τους μετά την φάση χρηματοδότησης. 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Οι επιδόσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων σε θέματα βασικής και μεταφραστικής βιοϊατρικής έρευνας κυρίως, παρά την ελλιπή χρηματοδότηση από εθνικές πηγές, χαρακτηρίζονται από μακρά παράδοση επιτυχιών όπως διαπιστώνεται από δημοσιεύσεις σε έγκριτα μεγάλης εμβέλειας διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνεργασίες με ισχυρές ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες, συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα και χρηματοδοτήσεις μέσω της ΕΕ (π.χ. FP6 & FP7). Παρότι η χώρα μας ακόμη υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου (~20% για την Ευρώπη των 15, Ελλάδα: ~ 13%) ως προς την συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ΕΕ (στοιχεία από τις 2 πρώτες προκηρύξεις του FP7), έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες πρωτίστως σε μεταφραστική βιοϊατρική έρευνα αλλά κατά σειρά, και σε προγράμματα βελτιστοποίησης της παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και προγράμματα βιοτεχνολογικών εφαρμογών και έρευνας υψηλής απόδοσης στον τομέα της υγείας. Σχετικά με τις προτεινόμενες θεματικές περιοχές, η ιεράρχηση των νοσημάτων με βάση τη συχνότητα τους στον ελληνικό πληθυσμό είναι: 1) καρδιο-μεταβολικά νοσήματα, 2) καρκίνος, 3) νευρολογικάψυχιατρικά, 4) λοιμώδη νοσήματα, 5) νοσήματα ανοσολογικής αρχής και 6) ορφανάσπάνια. Επίσης, σημειώνουμε ότι οι ερευνητικές ομάδες που ασχολούνται με διάφορες προσεγγίσεις στην έρευνα για τον καρκίνο είναι οι πολυπληθέστερες, ενώ αξιόλογη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση/υψηλού επιπέδου δημοσιεύσεις έχουν επιτύχει ομάδες που εστιάζονται σε μολυσματικά νοσήματα, στη δημόσια υγεία, σε νοσήματα με υψηλή συχνότητα στον πληθυσμό (μεταβολικά κ.α.) και στη μελέτη του νευρικού συστήματος. 5

8 3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ α) Υψίστης προτεραιότητας Η επιτροπή θεωρεί υψίστης προτεραιότητας την μεταφραστική έρευνα σε σχέση με νοσήματα που εμφανίζουν μεγάλη συχνότητα στον ελληνικό πληθυσμό. Αυτά τα νοσήματα εκδηλώνονται με αυξανόμενη συχνότητα και δημιουργούν σημαντικά οικονομικά προβλήματα σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία. Οι ερευνητικοί στόχοι αφορούν την βελτίωση της γνώσης των βιολογικών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία και δυσλειτουργία των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού και τη μεταφορά αυτής της γνώσης στην κλινική εφαρμογή με σκοπό την ανάπτυξη βελτιωμένων διαγνωστικών εργαλείων και καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων (συμπληρωματικά βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8Α.1 για την Υγεία) Έρευνα του εγκεφάλου και σχετικών νοσημάτων Η σύγχρονη μοριακή νευροβιολογία σε συνδυασμό με την γενετική ανάλυση και μεθόδους ψηφιακής απεικόνισης, υπόσχονται θεαματική πρόοδο στην διερεύνηση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των παραγόντων (γενετικών, υποκυτταρικών, κλινικών κ.α.) που συμβάλλουν στην οργάνωση και λειτουργία του εγκεφάλου μελετώντας φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις με έμφαση σε συχνά νευροεκφυλιστικά (π.χ. Alzheimer s, Parkinson s, κλπ.) και ψυχιατρικά (π.χ. σχιζοφρένεια, διπολική ψύχωση, κατάθλιψη, κλπ.) νοσήματα με στόχο την ακριβέστερη συσχέτιση της μοριακής με την κλινική εικόνα, την έγκαιρη διάγνωση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων φαρμάκων και θεραπειών. Καρκίνος Με βάση τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις και με δεδομένη τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση του νοσήματος σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει ανάγκη για ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των γενετικών αλλοιώσεων που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες καρκινοπαθείς, μελέτη των μηχανισμών γονιδιακής ρύθμισης, ανάλυση των αποπτωτικών μηχανισμών, των μηχανισμών που διέπουν καρκίνους με περιβαλλοντικές συνιστώσες (π.χ. καρκίνος παχέος εντέρου, μαστού, πνεύμονα, κλπ.), την κατανόηση της σημασίας τους και την αξιοποίηση της πληροφορίας σε διαγνωστικό επίπεδο με την ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών τεστ και στοχευμένη θεραπεία των ασθενών κατά περίπτωση. Προτείνεται ως Θεματικό Δίκτυο Αριστείας. Νοσήματα με μεγάλη συχνότητα στο πληθυσμό Η μελέτη στο επίπεδο «έγκαιρη πρόγνωση-διάγνωση-θεραπεία», συχνών νοσημάτων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και κυρίως τύπου 2, το μεταβολικό σύνδρομο, το στρες, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η υπέρταση, τα νοσήματα ανοσολογικής αρχής, η παχυσαρκία και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, πολλάκις αλληλοσυνδέονται και χαρακτηρίζονται από υψηλό οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Η ανάλυση τους στον ελληνικό πληθυσμό, καθώς και αυτή των πολλών ορφανών νοσημάτων (όπως ψευδοϋποαλδοστερονισμός, σύνδρομο Budd-Chiari, νόσος Creutzfeld-Jacob, νόσος von Recklinghausen, λιπομάτωση, κυψελιδική πρωτεϊνωση, κ.α.) χρήζει συστηματικής συνεργατικής ερευνητικής προσπάθειας για: 1) την διερεύνηση βιολογικών δειγμάτων και συλλογή μοριακών γενετικών δεδομένων με στόχο την ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό κυτταρικών πληθυσμών, πρωτεϊνών και μεταβολιτών που σχετίζονται με παθολογικές καταστάσεις, 2) τον προσδιορισμό νέων δεικτών (markers) για την πρόγνωση, έγκαιρη διάγνωση, και παρακολούθηση της εξέλιξης του νοσήματος, 3) τη συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών μέτρησης βιολογικών και περιβαλλοντολογικών παραμέτρων σε 6

9 εξατομικευμένη και κοινωνική κλίμακα για ανάπτυξη εφαρμοσμένων συστημάτων ποιότητας ζωής. Τα συστήματα αυτά μπορεί να αφορούν: α) ολοκληρωμένες μετακλινικές προσεγγίσεις σε ατομικό επίπεδο (π.χ. αποκατάσταση (rehabilitation), ανεξάρτητη διαβίωση, διαχείριση χρόνιας πάθησης) ή β) ολοκληρωμένα συστήματα ποιότητας ζωής σε κοινωνικές ή γεωγραφικές περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος εστιάζοντας σε κατάλληλα μοντέλα αξιοποίησης τεχνολογικών λύσεων ή/και συνδυαστική έρευνα με αντίστοιχους τομείς τεχνολογίας. Ανάλυση και αντιμετώπιση μολυσματικών/λοιμωδών νοσημάτων Υποστήριξη στην έρευνα που συμβάλει στη μελέτη των φορέων μολυσματικών ασθενειών και των συμβιωτικών μικροβίων ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμες φιλικές προς το περιβάλλον προσεγγίσεις για παρεμπόδιση της εξάπλωσης τους. Επίσης, συνεργατική έρευνα σχετικά με την ανάλυση της μοριακής οργάνωσης και λειτουργίας των παθογόνων μηχανισμών των μικροβίων με σκοπό την ανάπτυξη αντι-μολυσματικών παραγόντων και στρατηγικών καθώς και καταστολή της ανθεκτικότητας σε φάρμακα. β) Υψηλής προτεραιότητας Δημόσια υγεία, διαχείριση γνώσης και υποβοήθηση αποφάσεων Η πληροφόρηση αναφορικά με την πορεία της υγείας του ασθενούς απαιτεί διαφορετικά επίπεδα διάχυσης και λεπτομέρειας αναφορικά με τους παραλήπτες (π.χ. ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό, ασθενείς, οικείοι). Η έρευνα στον τομέα αυτό μπορεί να οδηγήσει στην 1) ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και διασποράς πληροφορίας με την προεπεξεργασία δεδομένων για την παραγωγή έμπειρης γνώσης, 2) κατανόηση των προσδιοριστικών παραγόντων του επιπέδου υγείας και στην ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης με έμφαση στη διοίκηση του συστήματος δημόσιας υγείας, 3) ολοκλήρωση συστημάτων διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων μεγάλης έκτασης, 4) ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και έγκαιρης ειδοποίησης μεταδιδόμενων νοσημάτων με έμφαση στην προστασία της χώρας από «εισαγόμενους» μολυσματικούς παράγοντες και τη συνεργασία των φορέων πρόληψης, 5) ενίσχυση δραστηριοτήτων που αφορούν στο συσχετισμό της άθλησης και της υγείας, 6) ενθάρρυνση για πρωτοβουλίες που αφορούν στη διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικών για τη δημόσια υγεία, 7) Ανάπτυξη εφαρμοσμένων συστημάτων ποιότητας ζωής με τη συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών μέτρησης βιολογικών και περιβαλλοντολογικών παραμέτρων σε εξατομικευμένη και κοινωνική κλίμακα. Η επιτροπή εκτιμά ότι η ανωτέρω περιοχή θα μπορούσε να συν-υποστηριχθεί σε συνέργεια με το Υπουργείο Υγείας, ενώ είναι και αντικείμενο που επιδέχεται εκτεταμένη διαθεματικότητα από την Θεματική Περιοχή της Πληροφορικής/ΤΠΕ. 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ Για όλες τις περιοχές υψίστης προτεραιότητας συνολικά, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα προαναφερθέντα νοσήματα ως κοινά απαντώμενα, προτείνονται συνολικά συνεργατικά έργα μικρής ή μεσαίας & μεγάλης κλίμακας με συμμετοχή φορέων από Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ/ΤΕΙ, Δράσεις Συντονισμού & Υποστήριξης, υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού, και Έργα Ευρωπαϊκής και διεθνούς Συνεργασίας με προαιρετική συμμετοχή ιδιωτικών φορέων σε ερευνητικά/θεματικά που θα προσθέτουν bonus points. 7

10 Επίσης για το σύνολο των παραπάνω νοσημάτων υψίστης προτεραιότητας η επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει κρίσιμη μάζα και ανταγωνιστικότητα ως προς το σκέλος της μεταφραστικής έρευνας που επιβάλλει την χρηματοδότηση συνεργατικών έργων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας με φορείς από Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ για όλα τα «κοινά απαντώμενα νοσήματα». Για την περιοχή υψηλής προτεραιότητας: «Δημόσια Υγεία. Διαχείριση γνώσης και υποβοήθηση αποφάσεων», προτείνονται 5 Μ, συγκεκριμένα και κυρίως στο χρηματοδοτικό εργαλείο «Δράσεις συντονισμού και Διαχείρισης», ενώ επιθυμητή είναι η ιδιωτική συμμετοχή. 5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη μεγάλης κλίμακας ανάλυση βιολογικών συστημάτων: γονιδιωματική, πρωτεομική, λειτουργική γονιδιωματική, βιολογία συστημάτων στην υγεία (Μερική επικάλυψη με Θεματική Περιοχή Βιοτεχνολογίας και μερική επικάλυψη με Θεματική Περιοχή ΤΠΕ/Βιοπληροφορική, βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.Α.1) Νανοϊατρική Νανοτεχνολογία για την ανάπτυξη φορέων φαρμάκων βιοαισθητήρων και απεικονιστικών τεχνολογιών (Επικάλυψη με Θεματική Περιοχή Νανοτεχνολογίας, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.Α.1) Τρόφιμα (Επικάλυψη με Θεματική Περιοχή Βιοτεχνολογίας, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.Α.1) ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ: Η Επιτροπή Πρόεδρος: Χ. Κίττας (Παν/μο Αθηνών), Μέλη: Ν. Μοσχονάς (Παν/μιο Πατρών) Γ. Χρούσσος (Παν/μο Αθηνών) E. Τσιλιμπάρη Ε. (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) Σ. Φωτεινός (εκπρόσωπος ΣΕΒ) Π. Αγγελίδης (εκπρόσωπος ΣΒΒΕ) 8

11 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Μικρής ή μεσαίας κλίμακας Μεγάλης κλίμακας ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜμΕ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Διμερείς, Πολυμερείς Ε&Τ Ευρωπαϊκή Ε&Τ ΥΓΕΙΑ (48.07 Μ ) 29.1% (14 Μ ) 14.6% (7 Μ ) 10.4% (5 Μ ) 12.5% (6 Μ ) 10.4% (5 Μ ) 4.3 % (2.07 Μ ) 4.2% (2 Μ ) 10.4% (5 Μ ) 4.2% (2 Μ ) Έρευνα εγκεφάλου Χ Χ Χ Χ Χ Χ Καρκίνος Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Καρδιαγγειακά Χ Χ Χ Χ Χ Χ Μεταβολικά & Διαβήτης Χ Χ Χ Χ Χ Λοιπά κοινά νοσήματα Χ Χ Χ Χ Χ Μολυσματικά/λοιμώδη Χ Χ Χ Χ Χ Χ Δημόσια Υγεία Χ Χ Χ * Διαθεματικά προγράμματα Χ Χ Χ Χ Χ Χ ** Χ * Με ανάλογη χρηματοδότηση και από τις άλλες Θεματικές Περιοχές. ** Διμερείς/πολυμερείς Ε&Τ στην Βιοϊατρική Έρευνα, κατά προτεραιότητα με Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. 9

12 «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ώθηση της βιοτεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτέλεσε ένα σημαντικότατο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών, με πολλαπλά οφέλη στην παγκόσμια υγεία, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη γεωργία, στα τρόφιμα και την αλιεία και στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Σήμερα η Ελληνική κοινωνία διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη του χώρου της Βιοτεχνολογίας και είναι ώριμη για να πρωταγωνιστήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και Βαλκάνια, Ασία και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήδη πραγματοποιούνται δράσεις ανάδειξης της Ελλάδας ως κόμβου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου (δημιουργία κοινής ομάδας εκπροσώπησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου (ΠΠ)., Μεταπτυχιακού τίτλου στις Βιοεπιστήμες, διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, αλλά και διακρατικής εκπροσώπησης μεγάλων Βιοτεχνολογικών ενώσεων και οργανισμών EuropaBio, EFB, CEBR-). 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Η βιοτεχνολογία έχει αρχίσει ήδη να συνεισφέρει σε βασικούς, παραδοσιακούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας, όπως η υγεία, η γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της αλιείας), τα τρόφιμα και τα βιοκαύσιμα. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω της στοχευόμενης επένδυσης στην έρευνα, στην ενίσχυση των ΜΜΕ (Young Innovative Companies status) αλλά και την ενθάρρυνση δημιουργίας spin off και start up εταιριών από πανεπιστημιακούς και ερευνητές. Είναι προφανές ότι η συνέχιση αυτής της πορείας και ο πλήρης εκσυγχρονισμός αυτών των παραγωγικών τομέων απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση αυτών των δράσεων. Ένα μέτρο σύγκρισης της ελληνικής ανταγωνιστικότητας της έρευνας τόσο στα ΑΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα όσο και στις επιχειρήσεις (Ε&Τ) αποτελεί η επίδοση των εν λόγω φορέων στα προγράμματα του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ. Συγκριτικά με το 6 ο ΠΠ παρατηρείται σημαντική άνοδος του ποσοστού της Ελληνικής συμμετοχής. Συγκεκριμένα στον τομέα Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων του 6 ου Π.Π. χρηματοδοτήθηκαν 56 έργα με ελληνική συμμετοχή (78 συμμετέχοντες) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό Κ, ενώ στην πρώτη και μόνο προκήρυξη του 7 ου Π.Π. έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί 16 προτάσεις (28 συμμετοχές) με αιτούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 4.871Κ (ποσοστό 35% σε σχέση με τα κονδύλια από τα οποία επωφελήθηκαν ελληνικοί οργανισμοί από ολόκληρο το 6 ο Π.Π.). Αν και η Βιοτεχνολογία εμφανίζεται σε πολλές άλλες θεματικές προτεραιότητες, στην προκήρυξη του 7 ου Π.Π. Βιοικονομία Βασισμένη στη Γνώση έμφαση δόθηκε σε τομείς ιχθυοκαλλιεργειών, καλύτερων πρακτικών στο χώρο της γεωργίας, βελτίωσης της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, μεσογειακής διατροφής, επεξεργασίας παραδοσιακών προϊόντων, νέων εφαρμογών και στρατηγικών/πολιτικών στο χώρο, μεταφοράς τεχνολογίας αλλά και στα βιοκαύσιμα. 10

13 3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α. Υψίστης Προτεραιότητας Αειφόρος γεωργία συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και κτηνοτροφίας: αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου. Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών, απεικονιστικών και φαρμακευτικών προϊόντων με χρήση σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων. Καθαρά βιο-υλικά από ανακτήσιμες βιο-πηγές: Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας Υψηλής ασφάλειας & ποιότητας τρόφιμα και αειφόρος παραγωγή τροφίμων Λειτουργική γονιδιωματική και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με την χρήση οργανισμών μοντέλων. Β. Προτεραιότητες Αειφόρα συστήματα παραγωγής στη γεωργία, αλιεία & κτηνοτροφία: - Ευημερία των φυτών και προστασία των καλλιεργειών - Βελτιστοποίηση της υγείας, της παραγωγής και της ευημερίας των ζώων Ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων: Ανάπτυξη τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων προϊόντων - Κατανόηση και εφαρμογή βασικών τεχνολογιών επεξεργασίας λειτουργικών & παραδοσιακών τροφίμων Βελτιωμένα εργαλεία (π.χ. βιο-πληροφορική) και μέθοδοι στην αποτίμηση της επικινδυνότητας & κινδύνου, της τροφικής και διατροφικής αλυσίδας Βελτίωση των διεργασιών, της συσκευασίας και του ελέγχου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης ποιότητας: 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ Προτείνονται δύο μεγάλα Θεματικά Δίκτυα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΘΕΔΕΑ): Δίκτυο Λειτουργικής Γονιδιωματικής σε οργανισμούς μοντέλα για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικής καινοτομίας στη διαχείριση του μικροβιακού και ζωικού κεφαλαίου και στην ανάπτυξη πρότυπων θεραπευτικών εργαλείων στον χώρο της υγείας. Περιέχει την κατανόηση βιολογικών μηχανισμών, στοχοποίηση μοριακών και κυτταρικών διεργασιών, μοντέλα ασθενειών, ανάπτυξη παρεμβατικών πρωτοκόλλων και σκευασμάτων, in silico βελτιστοποίηση, φαρμακογονιδιωματική, τοξικολογία, προ-κλινικές δοκιμασίες. Δίκτυο Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής, Τροφίμων, Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος. Περιέχει ανάλυση βιοποικιλότητας, γενετική βελτίωση, βελτίωση μεθόδων φυτοπροστασίας, μεγιστοποίηση ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, ανάλυση μικροβιακού πλούτου της χώρας. Προτείνεται επίσης η δημιουργία πλατφόρμας-cluster βιοτεχνολογίας/επιστημών ζωής με βασικό αντικείμενο την διασύνδεση - για την παραγωγή εθνικά ωφέλιμου κεφαλαίου - 11

14 των ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων με τους περιφερειακούς πόλους καινοτομίας και τις επιχειρήσεις. 5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η θεματική ενότητα Βιοτεχνολογία παρουσιάζει έντονη διαθεματικότητα με πολλούς άλλους τομείς. Με τον τομέα της Υγείας, η Βιοτεχνολογία έχει ιδιαίτερη διασύνδεση που περιλαμβάνουν πολλές και σημαντικές επικαλύψεις. Μέσω μεταγονιδιωματικών και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών, απεικονιστικών και θεραπευτικών μεθόδων και εργαλείων αλλά και στην άμεση μεταφορά γνώσης από το εργαστήριο στην κλινική ( μεταφραστική έρευνα). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στις επιστήμες της Υγείας αποτελούν οι Νανοτεχνολογίες, οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή νανο-υλικών με ευρύ φάσμα ιδιοτήτων χρήσιμων στη διανομή και βιοδιαθεσιμότητα φαρμάκων, στην ακτινοθεραπεία κατά του καρκίνου, σε διαγνωστικούς βιοαισθητήρες και κβαντικά σημεία σε τεχνολογίες απεικόνισης. Σημαντική διαθεματικότητα παρουσιάζεται επίσης και με τους τομείς «Κλίμα, φυσικές καταστροφές και ενέργεια» μέσα από τις διαδικασίες παραγωγής βιοκαυσίμων, τις τεχνολογίες εξυγίανσης ρύπων, ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων υδάτων (bioremediation) κ.α. Ο τομέας της Βιοτεχνολογίας επικαλύπτεται επίσης και με τους τομείς της Πληροφορικής ( βιο-υπολογιστές, βιοαισθητήρες), του τομέα «Διαστήματος και Ασφάλειας» ( βιο-τρομοκρατία ), της Κλωστοϋφαντουργίας ( έξυπνα υφάσματα), καθώς και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. H Επιτροπή: Πρόεδρος: Δρ. Γ. Κόλλιας, Μέλη: κ. Μ. Τσαμπούλα Καθ. Γ. Νυχάς Καθ. Δ. Γάλαρης κ. Ν. Ευθυμιάδης 12

15 «ΚΛΙΜΑ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της χρηματοδότησης των υποδομών και της έρευνας στη Θεματική Περιοχή «Κλίμα - Φυσικές Καταστροφές Ενέργεια Υδάτινοι Πόροι» είναι η έρευνα για την κατανόηση των κλιματικών αλλαγών στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος και αποτίμηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον (φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα, εξάντληση φυσικών πόρων). Επίσης συμπεριλαμβάνεται η έρευνα πολύπλοκων διεργασιών και συνεργειών, η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και των υδάτινων πόρων, με τη διερεύνηση του ανθρώπινου αποτυπώματος καθώς και εξεύρεση «καθαρότερων» τεχνολογιών. Τα ανωτέρω θα συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών και την υποστήριξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα. Επίσης στην οχύρωση της χώρας απέναντι στις φυσικές καταστροφές, την προστασία των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων και τις επιπτώσεις από τη συνέργεια φυσικών και ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο περιβάλλον. Η εθνική ενεργειακή πολιτική καθώς και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγούνται από τους επιμέρους στόχους α) της προστασίας του περιβάλλοντος, β) της εξασφάλισης ενεργειακής επάρκειας, γ) της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας οικονομίας και δ) της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, με στόχο τη σταθεροποίηση και μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης στην κλιματική αλλαγή. 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Στη χώρα μας δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων στα θέματα που άπτονται της θεματικής περιοχής «Κλίμα - Φυσικές καταστροφές Ενέργεια Υδάτινοι Πόροι». Χαρακτηριστικά αναφέρονται η Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Θράκης, Πάτρας, Αιγαίου, Θεσσαλίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το ΙΤΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το ΚΑΠΕ κ.λ.π. Η αντίστοιχη έρευνα που επιτελείται καλύπτει ευρεία περιοχή αντικειμένων όπως για παράδειγμα τις κλιματικές αλλαγές, τις φυσικές καταστροφές, τις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων, την ποιότητα αέρα, την ατμοσφαιρική χημεία, την ποιότητα υδάτων, τους μηχανισμούς μεταφοράς ρύπων, την αιολική ενέργεια, τη χρήση κυψελίδων καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, την εκμετάλλευση της αβαθούς γεωθερμίας για θέρμανση και κλιματισμό χώρων, την καταγραφή και την αποτίμηση εθνικών υπογείων υδάτων, τη μελέτη των θαλασσίων και χερσαίων οικοσυστημάτων και πληθώρα άλλων. Στον Τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχετικά πρόσφατη εμφάνιση τεχνοβλαστών που δραστηριοποιούνται με επιτυχία σε ενεργειακούς τομείς υψηλής τεχνολογίας (τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελίδων καυσίμου). Τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική εξωστρέφεια ως προς τις ερευνητικές τους δραστηριότητες. Τα περισσότερα εξ αυτών 13

16 έχουν έναν συγκεκριμένο αριθμό ερευνητικών ομάδων με αντικείμενο το περιβάλλον και είναι διεθνώς ανταγωνιστικά αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν την κατάλληλη κρίσιμη υποδομή προκειμένου να καλύψουν όλες τις θεματικές περιοχές αιχμής που ακολουθούν. Αναμένονται οι Ε.Ε.Υ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ να δώσουν σημαντική ώθηση στις ελληνικές ερευνητικές ομάδες όχι μόνον σε καθαρά ερευνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο υποδομών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού καθώς επίσης και ο καλύτερος συντονισμός και η συνεργασία σε εθνικό επίπεδο, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας καθώς και την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στα θέματα του περιβάλλοντος. 3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Οι προτεραιότητες στη Θεματική Περιοχή «Κλίμα Φυσικές Καταστροφές Ενέργεια - Υδάτινοι Πόροι» περιλαμβάνουν τους εξής τομείς: (Α) ΕΡΕΥΝΑ ΚΛΙΜΑ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Έρευνα για τη μελέτη κλιματικών μεταβολών, διεργασιών ανάδρασης και των επιπτώσεων από τη συνέργεια φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο περιβάλλον (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 10 Μ ) Έρευνα αλληλεπιδράσεων αέρα-θάλασσας και σχέσης μεταξύ κλιματικών αλλαγών και φυσικών καταστροφών (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 3,5 Μ ) Έρευνα των επιπτώσεων των θαλασσίων μεταφορών στην κλιματική αλλαγή (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 1,5 Μ ) Θαλάσσια Έρευνα (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 6 Μ ) ( * ) Έρευνα για τις επιπτώσεις της διασυνοριακής μεταφοράς ρύπανσης στο κλίμα και στην ποιότητα της ατμόσφαιρας (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 1 Μ ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έρευνα μεθόδων και υλικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο δομημένο περιβάλλον (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 7 Μ ) Έρευνα για την ανάπτυξη των εφαρμογών της γεωθερμίας για ηλεκτρική παραγωγή από υψηλή και μέση ενθαλπία που θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του 35% από Α.Π.Ε. σε 11 χρόνια (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 4 Μ ) Έρευνα στους τομείς αιολικής ενέργειας, ηλιοθερμοχημικών τεχνολογιών, φωτοβολταϊκών στοιχείων, μονάδων βιοαερίου, βιομάζας και κυψελίδων καυσίμων, 14

17 ολοκληρωμένων και αυτόνομων ενεργειακών στοιχείων (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 2,5 Μ ) Έρευνα στις πηγές ενέργειας στο Ελληνικό περιβάλλον (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 3 Μ ) ( * ) ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Έρευνα για τη διατήρηση-αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας και προστασία της βιοποικιλότητας των υδατικών συστημάτων (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 4 Μ ) Έρευνα ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 2 Μ ) ( * ) Συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός: 39,5 + 5 = 44.5 Μ ( * ) Θεματικές περιοχές έρευνας που θα χρηματοδοτηθούν (5 Μ ) και από τον προϋπολογισμό του διορθωτικού ποσού (βλέπε σελ. 54). Η περιγραφή καθώς και ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων εθνικών ερευνητικών υποδομών για τις ανωτέρω δράσεις, περιλαμβάνεται στον τόμο Β. 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ Για την κάλυψη των παραπάνω προτεραιοτήτων προτείνονται τα ακόλουθα χρηματοδοτικά εργαλεία: 1 Συνεργατικό Έργο Μεγάλης Κλίμακας, 4 Δίκτυα Αριστείας, 5 Έργα Υποστήριξης Βασικής Έρευνας, 4 Νέες Ερευνητικές Υποδομές. (βλ. συνημμένο Πίνακα Χρηματοδοτικών Εργαλείων Δράσεων ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ). 5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η έρευνα σε θέματα κλίματος και περιβάλλοντος είναι εξ' ορισμού διαθεματική και συμπεριλαμβάνει όλες τις επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία, Ζωής, Κοινωνικές και Οικονομικές). Οι προτεινόμενες προτεραιότητες έχουν επιλεχθεί έτσι ώστε να απαιτούν τη διαθεματική προσέγγιση των θεμάτων που θεραπεύουν και να ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων. Για παράδειγμα αναφέρονται οι ακόλουθες διαθεματικές προτεραιότητες: Μελέτη των επιπτώσεων από τη συνέργεια φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο περιβάλλον (Επικάλυψη με Θεματικές Περιοχές: Υγεία, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές, Διάστημα-Ασφάλεια, ΤΠΕ) 15

18 Επιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην ποιότητα ζωής και την υγεία (Επικάλυψη με Θεματικές Περιοχές: Υγεία) Μελέτη κλιματικών μεταβολών και διεργασιών ανάδρασης (Επικάλυψη με Θεματική Περιοχή: ΤΠΕ) Οι ενεργειακές τεχνολογίες, κυρίως με την τεχνολογία υλικών (συμπεριλαμβανομένης της νανο-τεχνολογίας) και τις τεχνολογίες πληροφορικής σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. έξυπνα δίκτυα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: Πρόεδρος: Χ. Ζερεφός Μέλη: Α. Κωσταντόπουλος Ι. Αγαπητίδης Ε. Μπαλόπουλος Χ. Μαλανδράκης Ε. Καστανάκης 16

19 «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες είναι δύο γενικοί όροι που αναφέρονται σε επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σχετικά με τη σύνθεση, χαρακτηρισμό, παραγωγή και έλεγχο των ιδιοτήτων των λειτουργικών νανοϋλικών και νανοδιατάξεων. Τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας είναι αποτέλεσμα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης που συνδυάζει διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (π.χ. της χημείας, φυσικής, βιολογίας, μηχανικής, ιατρικής, κλπ.). Η Νανοτεχνολογία έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς επιστημονικούς κλάδους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και βιομηχανικών εφαρμογών έντασης γνώσης. Οι νέες εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας αναμένεται ότι θα φέρουν επανάσταση στην καθημερινή μας ζωή, επηρεάζοντας την παραγωγή, την υγεία και την ποιότητα ζωής, την παραγωγή ενέργειας, το περιβάλλον και την διαχείριση του, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τους υπολογιστές και την τεχνολογία της πληροφορίας, την εκπαίδευση, την έρευνα, καθώς και την τέχνη και την πολιτιστική παράδοση. Συντηρητικές εκτιμήσεις προβλέπουν έναν ετήσιο ρυθμό αύξησης των προϊόντων νανοτεχνολογίας μεταξύ 10-15%. Το μέγεθος της αγοράς το 2010 αναμένεται να ανέλθει σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά τελικών προϊόντων και σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά νανοϋλικών (π.χ., νανοπορώδη υλικά, υβριδικά Νανοϋλικά, επιχρίσματα, κλπ.). 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Οι Ελληνικές ερευνητικές, καινοτόμες δράσεις στις Νανοτεχνολογίες καλύπτουν σήμερα ένα ευρύ πεδίο επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων και περιλαμβάνουν εφαρμογές όπως Νανοϊατρική, έξυπνα υλικά, οργανικά ηλεκτρονικά, καταλύτες, κλπ. Στην Ελλάδα, στα πλαίσια της έρευνας και ανάπτυξης της Νανοτεχνολογίας, δραστηριοποιούνται πολλοί φορείς (π.χ., Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα). Η συμμετοχή των Ελληνικών ερευνητικών εργαστηρίων στα πλαίσια των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (5 ο, 6 ο και 7 ο ) είναι σημαντική. Οι επιδόσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων είναι πολύ υψηλές σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (π.χ. περιορισμένη εθνική χρηματοδότηση, υποδομές, κλπ.). Τη χρονική περίοδο ( ), η συνολική χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ ανήλθε στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι περίπου 8,5% της χρηματοδότησης αυτής διετέθη σε δράσεις σχετικές με τα υλικά, τη Νανοτεχνολογία και τις μεθόδους παραγωγής. Επιπλέον, τα προγράμματα ΕΠΑΝ και τα ΠΕΝΕΔ/ΕΠΕΑΕΚ στα πλαίσια του 2ου και 3ου ΚΠΣ στήριξαν σημαντικές δράσεις της Νανοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Κυριότεροι Ερευνητικοί Οργανισμοί στον Ελλαδικό Χώρο Σήμερα, ένας αριθμός καταξιωμένων ερευνητικών ομάδων δραστηριοποιούνται στις Νανοτεχνολογίες στον Ελλαδικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο και, συγκεκριμένα, στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας. 17

20 3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Υψίστης προτεραιότητας Ερευνητικές Προτεραιότητες στη Νανοτεχνολογία Θεμελιώδεις Αρχές της Σύνθεσης των Νανοϋλικών και Έξυπνων Υλικών Αναλυτικά Νανοεργαλεία και Μετρήσεις Πιλοτική και Βιομηχανική Παραγωγή Νανοϋλικών και Νανοδιατάξεων Μοντελοποίηση των Φυσικών, Χημικών και Βιολογικών Φαινομένων στη Νανοκλίμακα Εφαρμογές των Νανοτεχνολογιών και Νανοεπιστημών Νανοϊατρική και Βιοϊατρική Μηχανική Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στην Ενέργεια Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στο Περιβάλλον. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής και Επικοινωνίας Λειτουργικά και Έξυπνα Υλικά 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ Η υλοποίηση των παραπάνω εθνικών δράσεων προτείνεται να γίνει με συνδυασμό των ακόλουθων χρηματοδοτικών εργαλείων: Βασική Έρευνα Βασική Έρευνα 1: Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα συνήθως 3ετούς διάρκειας με συμμετοχή μιας σχετικά μικρής ομάδας ερευνητών από ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ΕΚ, της οποίας η σύνθεση μπορεί να είναι: (1-2) Ερευνητές (οποιασδήποτε βαθμίδας): μέλη ΔΕΠ Παν/μίων ή Ερευνητές ΕΚ και άλλων ερευνητικών φορέων της χώρας. (2-4) Υποψήφιοι Διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές (Post-Docs). Βασική Έρευνα 2: Ερευνητικά προγράμματα για νέους ερευνητές, δηλαδή νέα μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Λέκτορα ή Επίκουρου ή νέους ερευνητές ΕΚ βαθμίδων Δ ή Γ, τα οποία θα δίνονται σε ανταγωνιστική βάση ως βραβεία εκκινήσεως έρευνας (Research Initiation Awards). Βασική Έρευνα 3: Μεταδιδακτορικές ερευνητικές υποτροφίες. Εφαρμοσμένη Έρευνα- Δίκτυα Συνεργασίας Για την Εφαρμοσμένη Έρευνα, προτείνεται η υποστήριξη δύο ειδών ερευνητικών προγραμμάτων 18

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,, 4-124 12-20062006 Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύμβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Διακρατική Συνεργασία Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ,, 20-3-2007 2007 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύµβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Οπυρήναςτου7 ου ΠΠ 2/3 συνολικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Γιάννης Τόλιας 29.11.2013 Περιεχόμενα Προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών για τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (2014-2020)

Εισήγηση του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών για τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (2014-2020) Εισήγηση του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών για τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (2014-2020) Μέλη του ΤΕΣ είναι: Νικόλαος Χατζηχρηστίδης (Πρόεδρος), ομότιμος

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Ορίζοντας 2020 Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Κοντζικλίδης Ευθύµιος Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΣΕΒ Ο ρόλος των συνεργατικών σχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Α Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ

Τ Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Α Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Δρ. Γεωργία Σαλαντή Δρ. Ελένη Μακαρώνα Δρ. Χριστίνα Πιπέρη Τ Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Α Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χάρη στο Διαδίκτυο, η κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις Περίληψη 1. Ιστορικό και σκοπός της ερευνητικής στρατηγικής Οι Νευροεκφυλιστικές Νόσοι (ND) είναι σε μεγάλο βαθμό ανίατες καταστάσεις που εξασθενούν τον ασθενή και συνδέονται στενά με την ηλικία. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τα τελευταία χρόνια τα οργανικά ηλεκτρονικά (ΟΗ) αποτελούν έναν από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τα τελευταία χρόνια τα οργανικά ηλεκτρονικά (ΟΗ) αποτελούν έναν από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΊΝΑΙ Η ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ως Νανοτεχνολογία ορίζεται η επιστήμη, η μηχανική και η τεχνολογία στην νανοκλίμακα, δηλαδή στην κλίμακα διαστάσεων από 1 έως 100nm. Με άλλα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Η ΑΠΑ του κλάδου των δομικών υλικών ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Emmanuel Tsesmelis Deputy Head of International Relations, CERN FloratosFest 2014 University of Athens 10 October 2014 1 Προς τιμήν του Εμμανουήλ Φλωράτου Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Χρηματοδότησης "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ".

Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Δρ. Εμμ. Ζερβάκης Συντονιστής MEMSENSE Διευθυντής Τομέα Μικροηλεκτρονικής - ΘΕΩΝ Αισθητήρες MEMSENSE INSIDER ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα