Σ.281 Αθήνα, 12 Μαρ 15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.281 Αθήνα, 12 Μαρ 15"

Transcript

1 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Τµήµα Τηλ. Εσωτ ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/ ΕΠΛΗ/3 ο Φ.330/7/ Σ.281 Αθήνα, 12 Μαρ 15 ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Στελεχών (Σχολείο κτων Υποµονάδων) ΣΧΕΤ: α. Φ.070/4/746708/Σ.252/04 Μαρ 15/ΓΕΣ/ ΕΠΛΗ/3 ο β. Φ.330/6/746687/Σ.249/03 Μαρ 15/ΓΕΣ/ ΕΠΛΗ/3 ο γ. Φ.330/16/337295/Σ.368/20 Φεβ 15/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/3γ 1. Γνωρίζεται σε συνέχεια (β) και (γ) σχετικών, ότι για την έγκαιρη προετοιµασία και κατά το δυνατόν αρτιότερη διεξαγωγή της ιαδικτυακής Μάθησης ( ΙΜΑ) του Σχολείου κτων Υποµονάδων καθορίζονται τα παρακάτω: α. Η ΙΜΑ θα διεξαχθεί µέσω διαδικτύου (Internet). Για τη συµµετοχή των εµπλεκοµένων σ αυτή, µε οποιαδήποτε ιδιότητα (εκπαιδευτή ή εκπαιδευοµένου), απαιτείται να διαθέτουν Η/Υ µε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο οποίος µπορεί να βρίσκεται σ οποιοδήποτε χώρο της επιλογής τους. β. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης της ΙΜΑ µπορεί να γίνει, είτε µε εισαγωγή στη περιοχή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του φυλλοµετρητή (browser), της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL) https://emathisi.army.gr, είτε µέσω συνδέσµου (Link) η οποία θα δηµιουργηθεί στην πρώτη σελίδα του γ. Το ΚΕΠΥΕΣ (1) Να προετοιµάσει την ηλεκτρονική πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες και επιχειρησιακές απαιτήσεις, που δόθηκαν προφορικά. (2) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια σ ό,τι αφορά τον χειρισµό της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης σ όλους τους εµπλεκόµενους µε τη ( ΙΜΑ). (3) Να συνδράµει τις Σχολές Ο-Σ, που διεξάγουν τηλεκπαίδευση για την προπαρασκευή και διεξαγωγή, δοκιµαστικής, τελικής και εναλλακτικής εξέτασης. (4) Να δηµιουργήσει τράπεζα ερωτήσεων απαντήσεων ανά Σχολή Ο-Σ, στην οποία να εισάγει τις ερωτήσεις απαντήσεις, που θα διαβιβάσουν οι Σχολές Ο-Σ σε συνέχεια του (β) σχετικού. S:\3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ\ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ\2015\Φ.330 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ)\Φ Λεπτομερείς_Οδηγίες_για_Διεξαγωγή_ΔΙΜΕ_πρώτου_Σχολείου_Δκτων_Υπομονάδων.docx

2 -2- (5) Να εκχωρήσει πρόσβαση σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους στην παραπάνω τράπεζα. δ. Σχολές Ο-Σ (Εκπαιδευτές ΙΜΑ) (1) Να εγγραφούν στη πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης ως εκπαιδευτές στη ανάλογη Σχολή Ο-Σ. (2) Να ελέγχουν αρχικά την εγγραφή και στην συνέχεια την τακτική παρουσία και πρόοδο των εκπαιδευοµένων της ΙΜΑ µέσω της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης. (3) Να ελέγχουν το περιεχόµενο της τράπεζας ερωτήσεωναπαντήσεων και των εξετάσεων (δοκιµαστικής κανονικής και εναλλακτικής). (4) Να παραλάβουν τη βαθµολογία των εξετάσεων των εκπαιδευοµένων, η οποία θα εξαχθεί αυτόµατα από την πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης. ε. Εκπαιδευόµενοι (1) Να εγγραφούν στη πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης εντός των καθορισµένων ηµεροµηνιών στην ανάλογη Σχολή Ο-Σ τους. (2) Να µελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης. (3) Να πραγµατοποιούν δοκιµαστικές εξετάσεις αυτοαξιολόγησης, µια τουλάχιστον ανά εβδοµάδα της ΙΜΑ, η βαθµολογία των οποίων δεν θα προσµετράται στον τελικό βαθµό. (4) Να συµµετάσχουν στην κανονική ή εναλλακτική εξέταση της ΙΜΑ, η βαθµολόγηση του οποίου θα αποτελεί την βαθµολογία του Στελέχους στη ΙΜΑ. στ. νσεις Ο-Σ Να παραλάβουν από ΓΕΣ/ ΕΠΛΗ και να τον γνωστοποιήσουν στα Στελέχη που καλούνται για φοίτηση, τον εξαψήφιο «κωδικό µαθήµατος» που απαιτείται για την εγγραφή των εκπαιδευοµένων στο µάθηµα της «ΙΜΑ» της Σχολής του Ο-Σ. ζ. ΕΠ-ΓΕΠ Σχηµατισµών Να διευκολύνουν τους εκπαιδευόµενους που στερούνται Η/Υ ή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

3 -3- η. Ρυθµός (1) Η πλατφόρµα για τους εκπαιδευτές των σχολών θα είναι διαθέσιµη από την 19 Μαρ 2015, προκειµένου να: (α) Εγγραφούν σε αυτή. (β) Εξοικειωθούν µε το περιβάλλον της. (γ) Ελέγξουν το διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό (ερωτήσεις απαντήσεις ανά κανονισµό) (δ) οκιµάσουν τον τρόπο λειτουργίας των τεστ αυτοαξιολόγησης. (ε) Ενηµερώσουν το ΚΕΠΥΕΣ για τυχόν δυσλειτουργίεςπροβλήµατα που θα διαπιστώσουν. (στ) Ακολουθήσουν τις διαδικασίες του Παραρτήµατος «Α», για την παρακολούθηση των εγγεγραµµένων στελεχών στο µάθηµα της ΙΜΑ, και της προόδου - βαθµολόγησης τους στα τεστ αυτοαξιολόγησης. (2) Η πλατφόρµα για τους εκπαιδευόµενους θα είναι διαθέσιµη, για απόκτηση διαπιστευτηρίων και εγγραφή στο µάθηµα της ΙΜΑ εκάστης σχολής, από 23 έως 24 Μαρ 15. (3) Την Πέµπτη 9 Απρ 15 θα πραγµατοποιηθεί προπαρασκευαστικό µη βαθµολογούµενο τεστ εξοικείωσης µε τη διαδικασία του τελικού τεστ, µε διάρκεια 60 λεπτών, κατά τις παρακάτω ώρες: (α) Εκπαιδευόµενοι ΣΠΖ-ΚΕΤΧ (β) Εκπαιδευόµενοι ΣΑΤΘ-ΣΠΒ-ΣΜΧ-ΚΕΕΜ (γ) Εκπαιδευόµενοι Σ Β-ΚΕΥΠ-ΣΑΣ (4) Την Τρίτη 14 Απρ 15 και εναλλακτικά την Πέµπτη 16 Απρ 15 θα πραγµατοποιηθεί το τελικό βαθµολογούµενο τεστ µε διάρκεια 60 λεπτών, κατά τις παρακάτω ώρες: (α) Εκπαιδευόµενοι ΣΠΖ-ΚΕΤΧ (β) Εκπαιδευόµενοι ΣΑΤΘ-ΣΠΒ-ΣΜΧ-ΚΕΕΜ (γ) Εκπαιδευόµενοι Σ Β-ΚΕΥΠ-ΣΑΣ θ. Λοιπές Οδηγίες (1) Εάν κάποιος εκπαιδευόµενος δεν ολοκληρώσει ή δεν υποβάλει µε ευθύνη του το τελικό διαγώνισµα, εντός του διατιθέµενου χρόνου, τότε η βαθµολόγηση δεν θα γίνει από το σύστηµα, αλλά από τον αντίστοιχο εκπαιδευτή και θα κοινοποιείται στον εκπαιδευόµενο. (2) Εάν για αντικειµενικούς λόγους δεν καταστεί δυνατή η έναρξη ή η επιτυχής υποβολή της εξέτασης κατά την πρώτη ηµεροµηνία, τότε ο εκπαιδευόµενος δύναται (µετά από επικοινωνία και άδεια από την αντίστοιχη Σχολή) να εξετασθεί εκ νέου, κατά την εναλλακτική. (3) Εάν ούτε και τότε καταστεί δυνατόν να λάβει µέρος, τότε θα εξετασθεί κατά την πρώτη µέρα της παρουσίασής του στη Σχολή του.

4 -4- (4) Οι εκπαιδευτές κάθε Σχολής είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη ενηµέρωση και συνεργασία µε το ΚΕΠΥΕΣ για την προετοιµασία και του τρίτου διαγωνίσµατος, το οποίο θα διεξαχθεί σε χώρο των Σχολών τους, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. 2. Τηλεφωνική υποστήριξη εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου και εργάσιµες ώρες και ηµέρες στο Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. Ακριβές Αντίγραφο Ανχης (ΕΠ) Κων/νος Μυστίδης ΕΠΛΗ/3α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Οδηγίες Χρήσης της Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας. Αντιστράτηγος Ανδρέας Ηλιόπουλος Α Υπαρχηγός ΓΕΣ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Α ΣΤΗ Φ.330/7/746964/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ο ΤΜΗΜΑ Αθήνα, 12 Μαρ 15 Οδηγίες Χρήσης της ΕκπαιδευτικήςΠλατφόρµας 1. Εγγραφή στην πλατφόρµα διαδικτυακήςµάθησης. α. Πληκτρολογείτε στην γραµµή διευθύνσεων του περιηγητή σας (browser) https://emathisi.army.gr και µόλις εισέλθετε κάνετε κλικ στον σύνδεσµο «Ξεκινήστε τώρα δηµιουργώντας νέο λογαριασµό» (εικόνα 1). Εικόνα 1 β. Στη συνέχεια συµπληρώστε τα πεδία της φόρµας που εµφανίζονται στην εικόνα 2. Πολυπλοκότητα κωδικού πρόσβασης Εικόνα 2

6 Α-2 γ. Το πρέπει να είναι ενώ το password που θα επιλέξετε πρέπει να ακολουθεί την πολυπλοκότητα που υποδεικνύεται από την πλατφόρµα. Στην περίπτωση που δεν έχετε αποκτήστε ακολουwww.army.gr. θώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στον ιστότοπο του δ. Πατήστε «ηµιουργία του λογαριασµού µου». ε. Αφού δηµιουργήσετε το λογαριασµό θα λάβετε ένα (εικόνα 3) στο λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώσατε, προκειµένου να επιβεβαιπου εµπεριέχεται στο και ώσετε την εγγραφή σας. Πατήστε στο σύνδεσµο αυτόµατα θα συνδεθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα διαδικτυακής µάθησης. Εικόνα 3 2. Παρακολούθηση µαθήµατος και εγγεγραµµένων χρηστών σε αυτό. α. Ο καθηγητής του µαθήµατος έχει τη δυνατότητα να δει ποιοι χρήστες είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα του. Από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας επικαι τέλος το µάθηµα λέγετε τη σχολή, στη συνέχεια το σχολείο που διδάσκετε «ιαδικτυακή Μάθηση» (εικόνες 4,5,6). Εικόνα 4 Εικόνα 5

7 Α-3 Εικόνα 6 β. Έχοντας εισέλθει στο µάθηµα θα βλέπετε την παρακάτω οθόνη: Εικόνα 7 γ. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε ιαχείρισηµαθήµατος -> Χρήστες -> Εγγεγραµµένοιχρήστες, όπως στην εικόνα 8. Εικόνα 8

8 Α-4 δ. Στη σελίδα των εγγεγραµµένων χρηστών (εικόνα 9) έχετε τη δυνατότητα να δείτε ποιοι χρήστες είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα (µε τα πλήρη στοιχεία αυτών). Αν διαπιστώσετε ότι στο µάθηµα έχει εγγραφεί Στέλεχος που δεν έχει κληθεί για φοίτηση πρέπει να τον διαγράψετε άµεσα και να ενηµερώσετε το ΚΕΠΥΕΣ/6δ στο τηλ Εικόνα 9 Εικόνα 10 ε. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα χρήστη από το πεδίο αναζήτηση χρησιµοαριθµό µητρώου, , τηλέ- ποιώντας ως φίλτρο αναζήτησης το επίθετο, όνοµα, φωνο. 3. Παρουσίαση προόδου των εκπαιδευοµένων συνοπτικά α. Από την κεντρική σελίδα του µαθήµατος «ΙΜΑ» κάνετε κλικ στο τεστ για το οποίο θέλετε να δείτε την πρόοδο των εκπαιδευοµένων (εικόνα 11).

9 Α-5 Εικόνα 11 β. Αφού εισέλθετε στο περιβάλλον διαχείρισης του τεστ (εικόνα 12) επιλέξτε από το κατακόρυφο µενού (εικόνα 13) ιαχείριση κουίζ -> Αποτελέσµατα -> Σύνοψη Εικόνα 12

10 Α-6 Εικόνα 13 γ. Η σελίδα της σύνοψης (εικόνα 14α -14β ) περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: (1) Καθορισµό φίλτρων αναζήτησης. (2) Παρουσίαση αποτελεσµάτων εντός πλατφόρµας πατώντας το κουµπί «show report» (3) Εξαγωγή αποτελεσµάτων σε µορφή excel επιτρέπεται η διαχείριση των αποτελεσµάτων). Εικόνα 14α xhtml (µορφές που Καθορισμός φίλτρων Εμφάνιση αποτελεσμάτων εντός πλατφόρμας

11 Α-7 δ. Ανάλυση πεδίων της σελίδας σύνοψης όπωςπαρακάτω: παρακάτω (1) Προσπάθειες από: Επιλέγετε την κατηγορία χρηστών για την οποία θέλετε να εµφανιστούν αποτελέσµατα. (2) Προσπάθειες που είναι: Προτεινόµενη επιλογή ο συνδυασµός επι- λογών ολοκληρώθηκε - δεν υποβλήθηκε-σε εξέλιξη. (3) Μέγεθος σελίδας: Επιλέγεται τον αριθµό των αποτελεσµάτων που θέλετε να εµφανιστούν ανά σελίδα. «ναι». Εικόνα 14β (4) Εµφάνιση / µεταφόρτωση σηµαδιών γιακάθε ερώτηση: επιλέξτε (5). show report: Παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα φίλτρα αναζήτησης (εικόνα 15). Εικόνα 15 ε. Στην προβολή του show report (εικόνα 15) βλέπετε συνοπτικά τις προστοσυγκεκριµένο συγκεκριµένο σπάθειες και την βαθµολόγηση όλων των χρηστών τεστ. στ. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζονται: (1) Τα αστοιχεία του εκπαιδευοµένου, (2) Η κατάσταση του κουίζ (ολοκληρώθηκε, σεεξέλιξη), εξέλιξη Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε διάφορες μορφές (3) Η συνολική βαθµολόγηση της προσπάθειας του χρήστη, πότε ξεκίπόση ώρα διήρκησε. νησε η προσπάθεια, πότε ολοκληρώθηκε καθώς και (4) Η αξιολόγηση έκαστης ερώτησης ως ορθή ή εσφαλµένης και η βα- θµολόγηση της. ζ. Αφού εµφανίσετε τα αποτελέσµατα εντός της πλατφόρµας υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσµάτων σε διάφορες µορφές µε προτεινόµενες αυτές των excel, xhtml, csv (εικόνα 16).

12 Α-8 4. Παρουσίαση προόδου των εκπαιδευοµένων αναλυτικά α. Αφού εισέλθετε στο περιβάλλον διαχείρισης του τεστ (εικόνα 12) επιλέξτε από το κατακόρυφο µενού (εικόνα 17) ιαχείριση κουίζ -> Αποτελέσµατα -> Αναλυτικές απαντήσεις β. Η παρούσα σελίδα λειτουργεί όπως η σελίδα της σύνοψης αλλά υπάρχει πρόσθετα η δυνατότητα να παρουσιάζεται η απάντηση που έχει δώσει ο χρήστης σε κάθε ερώτηση, επιλέγοντας από τα φίλτρα τις επιλογές response και right answer. Η επιλογή response αναφέρεται στην απάντηση που έδωσε ο χρήστης, ενώ η επιλογή right answer υποδεικνύει στον εξεταστή ποια η πλατφόρµα αναγνωρίζει σαν ορθή απάντηση. γ. Λοιπάόπως παράγραφο 3 του παρόντος. Ακριβές Αντίγραφο Ανχης (ΕΠ) Κων/νος νος Μυστίδης ΕΠΛΗ/3α Εικόνα 16 Εικόνα 17 Υποστράτηγος Νικόλαος Πιτσόλης ιευθυντής ΕΠΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ. www.inforail-ose.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ. www.inforail-ose.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ www.inforail-ose.gr Έκδοση 2 / 6-4-2010 Πίνακας περιεχομένων 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ e-mail... 4 2.1 Είσοδος στην υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφορίες: Ντρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή επιτρέπει την εκτύπωση ή την αποθήκευση της Βεβαίωσης του ΕΚΟΕΜΣ για φορολογική χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα