Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικοφ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικοφ"

Transcript

1 Σελ. 1

2 ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ '' ΠΑΧΑ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ 2011 '' Α' ζκδοςθ: 22/03/11 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου : 17/0-06/0 Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικοφ Paris - Disneyland / ςελ. 3 Αναχώρθςθ 17/0, *22/0, *27/0, 02/0 Novotel Tour Eiffel * (2 διαν.) Cheyenne Disney ( 2 διαν.) Europe Airpost Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ Οι αναχωριςεισ 17/0 και 18/0 κακϊσ και οι επιςτροφζσ ςτισ 0/0 και 06/0 γίνονται μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ. Bonjour Paris / ςελ. -7 Αναχώρθςθ 18/0, 02/0 17/0, 02/0 Novotel Ponte De Sevres 3* Novotel Tour Eiffel * 2 39 εωσ 16 ετϊν Millennium Opera * Novotel Ponte De Sevres 3* Novotel Tour Eiffel * 7 37 εωσ 16 ετϊν Millennium Opera * Σελ. 2 Europe Airpost Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ ΔΩΡΟ Η ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΗΚΟΤΑΝΑ!!! Οι αναχωριςεισ 17/0 και 18/0 κακϊσ και οι επιςτροφζσ ςτισ 0/0 και 06/0 γίνονται μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ.

3 Bonjour Paris / ςελ. -7 Αναχώρθςθ *22/0, *27/0 21/ 27/ Novotel Ponte De Sevres 3* Novotel Tour Eiffel * 69 6 εωσ 16 ετϊν Millennium Opera * Novotel Ponte De Sevres 3* Novotel Tour Eiffel * 67 εωσ 16 ετών Millennium Opera * Novotel Ponte De Sevres 3* Novotel Tour Eiffel * 6 2 εωσ 16 ετών Millennium Opera * Europe Airpost Θες/νίκθ - Ραρίςι Ραρίςι - Θες/νίκθ Swiss Airlines Θες/νίκθ - Ζυρίχθ Ζυρίχθ - Ραρίςι Ραρίςι - Ζυρίχθ Ζυρίχθ - Θες/νίκθ ΔΩΡΟ Η ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΗΚΟΤΑΝΑ!!! ΔΩΡΟ Η ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΗΚΟΤΑΝΑ!!! Κοςμοπολίτικθ Κυανι Ακτι / ςελ. 8 Αναχώρθςθ 6 21/ 26/ 3* Novotel Cannes Montfleury * * Novotel Cannes Montfleury * Aegean Airlines Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Μιλάνο Μιλάνο - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ Προβθγκία - Κυανι Ακτι / ςελ. 9 Αναχώρθςθ 21/, 26/0 3* * Charter Θες/νίκθ-Βαρκελϊνθ Βαρκελϊνθ-Θες/νίκθ Σελ. 3

4 London Fabulous / ςελ Αναχώρθςθ 22/0, 27/0 Royal National 3* Park Plaza Westminster Bridge * Thistle Marble Arch * on Oxford Street Continental Aγγλικό Aγγλικό Thomson Airways Θες/νίκθ-Λονδίνο Λονδίνο-Θες/νίκθ Intercontinental London Park Lane * Aγγλικό /0, 02/0 17/0, 02/0 16/0, 02/0 Royal National 3* Park Plaza Westminster Bridge * Thistle Marble Arch * on Oxford Street Intercontinental London Park Lane * Royal National 3* Park Plaza Westminster Bridge * Thistle Marble Arch * on Oxford Street Intercontinental London Park Lane * Royal National 3* Park Plaza Westminster Bridge * Thistle Marble Arch * on Oxford Street Continental Aγγλικό Aγγλικό Aγγλικό Continental Aγγλικό Aγγλικό Aγγλικό Continental Aγγλικό Aγγλικό Αναχωριςεισ 16/0, 17/0, 18/0 με Aegean Airlines μζςω Ακθνών και επιςτροφι ςτισ 01/0 με απευκείασ πτιςθ τθσ Thomson Airways Αναχωριςεισ 02/0 απευκείασ με Thomson Airways και επιςτροφζσ ςτισ 0/0, 06/0, 07/0 μζςω Ακθνών με Αegean Airlines. Tιμι ατομικοφ πακζτου (ειςιτιριο & διαμονθ ςτο ξενοδοχείο με, μεταφορά από και προσ το αεροδρόμο) - 0 κατά άτομο ςτισ αναγραφόμενεσ τιμζσ * Λογω του Βαςιλικοφ Γάμου του Πρίγκηπα Γουίλιαμ τησ Ουαλίασ ςτισ 29/0 οι αναχωρήςεισ ςτισ 27/0 θα έχουν επιβάρυνςη 0 κατ' άτομο ςτισ τιμέσ * Intercontinental London Park Lane * Aγγλικό Σελ.

5 Αγγλία - κωτία - Χάιλαντσ / ςελ. 11 Αναχώρθςθ 7 23/ * θμιδιατροφι εκτόσ Εδιμβοφργο Aegean Airlines Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Λονδίνο Λονδίνο - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ Ciao Roma / ςελ. 1 Αναχώρθςθ 18/0, 02/0 Four Points Sheraton * / NH Midas * or similar Albani * / Nh L.Da Vinci * Dei Mellini * or similar Csa Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ Οι αναχωριςεισ 17/0 και 18/0 κακϊσ και οι επιςτροφζσ ςτισ 0/0 και 06/0 γίνονται μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ. 28/ Albani * / Nh L.Da Vinci * Dei Mellini * or similar Αlitalia Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ /0, 02/0 Four Points Sheraton * / NH Midas * or similar Albani * / Nh L.Da Vinci * Dei Mellini * or similar Csa Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ Οι αναχωριςεισ 17/0 και 18/0 κακϊσ και οι επιςτροφζσ ςτισ 0/0 και 06/0 γίνονται μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ. *22/0,* 27/0 Four Points Sheraton * / NH Midas * or similar Albani * / Nh L.Da Vinci * Csa Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ Dei Mellini * or similar / Albani * / Nh L.Da Vinci * Dei Mellini * or similar Αlitalia Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ Σελ.

6 Ρώμθ - Θθςαυροί Σοςκάνθσ / ςελ. 1 Αναχώρθςθ 6 22/ * Αlitalia Airlines Θες/νίκθ - ϊμθ ϊμθ - Θες/νίκθ Barcelona Shopping / ςελ. 16 Αναχώρθςθ 17/ Catalonia Atenas * Catalonia Barcelona Plaza * Catalonia Berna * Catalonia Ramblas * Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - 3 διανυκτερευςεισ με - Ξενάγθςθ πόλθσ - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό 21/0, 26/0 Catalonia Atenas * Catalonia Barcelona Plaza * Catalonia Berna * Catalonia Ramblas * Charter Θες/νικθ - Βαρκελϊνθ Βαρκελωνθ - Θες/νικθ Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - διανυκτερευςεισ με - Ξενάγθςθ πόλθσ - Εκδρομι Γιρονα - Φιγκζρεσ - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό *22/0, *27/0 Barcelo Atenea Mar * Catalonia Atenas * Barcelo Sants * Ayre Gran Via * Catalonia Berna * Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - διανυκτερευςεισ με - Ξενάγθςθ πόλθσ - Εκδρομι Tιμπιτάμπο- Ράρκο Γκαουντί - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό Σελ. 6

7 Βιζννθ / ςελ. 17 Αναχώρθςθ 21/ Austria Trend Savoyen *sup Austrian Airlines Θες/νικθ - Bιζννθ Βιζννθ - Θες/νικθ Πανόραμα Κροατίασ / ςελ. 18 Αναχώρθςθ 6 21/0, 26/0 * θμιδιατροφι Αstra Airlines Θες/νικθ - Ντουμπρόβνικ Ντουμπρόβνικ - Θες/νικθ Ντουμπρόβνικ / ςελ Αναχώρθςθ 21/0, 26/0 Petka 3* θμιδιατροφι Park * θμιδιατροφι Rixos * θμιδιατροφι Αstra Airlines Θες/νικθ - Ντουμπρόβνικ Ντουμπρόβνικ - Θες/νικθ Δώρο Παςχαλινό γζυμα ςτο Μόςταρ. Βουδαπζςτθ / ςελ. 19 Αναχώρθςθ 22/ 27/ Astoria * or similar θμιδιατροφι Sofitel * or similar Astoria * or similar θμιδιατροφι Sofitel * or similar Malev Airlines Θες/νικθ - Βουδαπζςτθ Βουδαπζςτθ - Θες/νικθ Σελ. 7

8 Πράγα / ςελ. 20 Αναχώρθςθ 22/0, 27/0 Diplomat */ C.Marriott */ Jurys Inn * Majestic * / Yasmin * / Htl 987 * Hilton Atrium * / President * Charter Θες/νικθ - Ρράγα Ρράγα - Θες/νικθ Βιζννθ - Βουδαπζςτθ - Πράγα / ςελ. 21 Αναχώρθςθ 8 22/ * θμιδιατροφι Malev Airlines Αμςτερνταμ / ςελ. 22 Αναχώρθςθ 22/ 21/ 22/ Novotel * Nh Cartlon * Novotel * Nh Cartlon * Novotel * Nh Cartlon * Σελ. 8 Olympic Air Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτ/ταμ Αμςτ/ταμ - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ Olympic Air Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτ/ταμ Αμςτ/ταμ - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ Olympic Air Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτ/ταμ Αμςτ/ταμ - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ Δώρο θ Κρουαηιζρα ςτα κανάλια!

9 Μπενελοφξ / ςελ. 23 Αναχώρθςθ / Nh Atlanta *sup. / Novotel * / Novotel * / Nh Atlanta *sup / Nh Atlanta *sup. / Novotel * / Nh Atlanta *sup. / Novotel * / Nh Atlanta *sup. / Novotel * Olympic Air Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτ/ταμ Αμςτ/ταμ - Ακινα Ακινα - Θες/νικθ **Ρτιςεισ αναχϊρθςθσ ςτισ 28/0 OLYMPIC AIR Θες/νίκθ - Ακινα Ακινα - Αμςτ/ταμ επιςτροφι ιδια. Βουκουρζςτι / ςελ. 2 Αναχώρθςθ 17/0,18/0 23/0, 26/0, 28/0 17/0, 18/0, 22/0, 23/0, 27/0 Νh Bucharest * θμιδιατροφι International * θμιδιατροφι Novotel City center * Grand Plaza Howard Johnson * θμιδιατροφι J.W. Marriott * Hilton Bucharest * Νh Bucharest * θμιδιατροφι International * θμιδιατροφι Novotel City center * Grand Plaza Howard Johnson * θμιδιατροφι J.W. Marriott * Hilton Bucharest * Tarom Airlines Θες/νικθ - Bουκ/ςτι Βουκ/ςτι- Θες/νικθ Σιμθ ατομικοφ ταξιδιοφ: -60 (Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονι και αντίςτοιχθ διατροφι) Σελ. 9

10 Κοπεγχάγθ - Μάλμο / ςελ. 2 Αναχώρθςθ 23/0, 28/0 * θμιδιατροφι Swiss Airlines Θες/νίκθ - Ζυρίχθ Ζυρίχθ -Κοπεγχάγθ Κοπεγχάγθ - Zυρίχθ Ζυρίχθ - Θες/νίκθ Πανόραμα Χωρών Βαλτικισ / ςελ. 2 Αναχώρθςθ 6 22/ * superior θμιδιατροφι Csa Airlines Μόςχα - Αγία Πετροφπολθ / ςελ. 26 Αναχώρθςθ 8 20/0, 27/0 * θμιδιατροφι Charter Θες/νικθ - Mόςχα Μόςχα - Θες/νικθ Στο ποςό των φόρων περιλαμβάνονται και οι είςοδοι μουςείων, βιηα ωςίασ, αςφάλειεσ Κφπροσ / ςελ. 27 Αναχώρθςθ 22/ Ajax * θμιδιατροφι / Kapetanios 3* θμιδιατροφι Kanika Pantheon 3* sup. θμιδιατροφι Ajax * θμιδιατροφι Louis Apollonia * S/V room θμιδιατροφι Aegean / Cyprus Θες/νικθ - Λάρνακα Λαρνακα - Θες/νικθ Ρεριλαμβάνονται τα εορταςτικά δείπνα / γεφματα Σελ. 10

11 Μάλτα / ςελ. 27 Αναχώρθςθ 22/ Santana * New Dolmen * θμιδιατροφι Intercontinental * Air Malta Θες/νίκθ - Μάλτα Μάλτα - Θες/νίκθ Ντουμπάι / ςελ. 28 Αναχώρθςθ 21/0, 22/0, 23/0, 26/0, 27/0, 28/0 City Max Bur Dubai 3*sup. Al Sondos Suites by Le Meridien * The Fairmont * & 1 γεφμα Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - 3 διανυκτερεφςεισ - Ξενάγθςθ πόλθσ με γεφμα - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό - Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ Εςωτερικό δρομολόγιο ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 130 κατ' ατομο Φιλοδωριματα & αχκοφορικά 20 κατ' άτομο Emirates Σελ. 11

12 Ντουμπάι / ςελ. 28 Αναχώρθςθ Gulf Air 21/0, 22/0, 23/0, 26/0, 27/0, 28/0 City Max Bur Dubai 3*sup. Al Sondos Suites by Le Meridien * The Fairmont * & 2 γεφματα Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - διανυκτερεφςεισ - Ξενάγθςθ πόλθσ με γεφμα - Σαφάρι χ με γευμα ΒΒQ - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό - Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ Εςωτερικό δρομολόγιο ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 130 κατ' ατομο Φιλοδωριματα & αχκοφορικά 20 κατ' άτομο Emirates 6 21/0, 22/0, 23/0, 26/0, 27/0, 28/0 City Max Bur Dubai 3*sup. Al Sondos Suites by Le Meridien * The Fairmont * & 3 γεφματα Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Gulf Air Qatar Airways Etihad Emirates Οι τιμεσ περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά ειςιτιρια - διανυκτερεφςεισ - Ξενάγθςθ πόλθσ με γεφμα - Σαφάρι χ με γευμα ΒΒQ - Εκδρομι ςτο Αμποφ Ντάμπι με γεφμα - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο - Αρχθγό- ςυνοδό - Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ Εςωτερικό δρομολόγιο ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 130 κατ' ατομο Φιλοδωριματα & αχκοφορικά 20 κατ' άτομο Σελ. 12

13 Αεροπορικά ταξίδια Εςωτερικοφ Ρόδοσ / ςελ. 0-1 Αναχώρθςθ 22/ 21/ Dionyssos * - Iξιά Rodos Palace * - Ιξιά θμιδιατροφι garden suite Avra Beach * - Ιαλυςςόσ πλιρθσ Grand * - Ρόλθ θμιδιατροφι Mediterranean * - Ρόλθ θμιδιατροφι Dionyssos * - Iξιά Rodos Palace * - Ιξιά θμιδιατροφι garden suite Avra Beach * - Ιαλυςςόσ πλιρθσ Grand * - Ρόλθ θμιδιατροφι Mediterranean * - Ρόλθ θμιδιατροφι Dionyssos * - Iξιά Rodos Palace * - Ιξιά θμιδιατροφι garden suite Avra Beach * - Ιαλυςςόσ πλιρθσ Grand * - Ρόλθ θμιδιατροφι Mediterranean * - Ρόλθ θμιδιατροφι Astra Airlines Θες/νίκθ - όδοσ όδοσ - Θες/νίκθ Aegean Airlines Θες/νίκθ - όδοσ όδοσ - Θες/νίκθ Aegean Airlines Θες/νίκθ - όδοσ όδοσ - Θες/νίκθ ι διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο. Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 110 Β'κατ. 130 Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 130 Β'κατ. 10 Εκδρομικό πακζτο + 60 Ππου θμιδιατροφι περιλαμβάνεται Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα Οςοι επιλεξουν το Dionyssos μπορουν να παρουν τα εορταςτικα ςτο Avra Beach με 30 κατα ατομο Οςοι επιλεξουν το Μediterranean μπορουν να παρουν τα εορταςτικα ςτο Rodos Palace με 0 κατα ατομο ΣΟ RODOS PALACE προςφζρονται : Δωμάτια με κζα κάλαςςα, Early check-in ςτθν άφιξθ, με δωρεάν, late check-out ςτθν αναχώρθςθ, για τισ απογευματινζσ αναχωριςεισ Σελ. 13

14 αντορίνθ / ςελ. 2-3 Αναχώρθςθ Popy/Santa Maria/Anatoli - Φθρά Philippion 3* -Φθρά Venus Afrodite *sup. - Καμάρι θμιδιατροφι διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο. 22/ Alesahne * - Καμάρι θμιδιατροφι Εl Greco * - Φθρά 1 0-χρ Αndromeda Suites *sup - Ημεροβίγλι Kallisti Thira 3*- Φθρά θμιδιατροφι 22-3 Daedalus * - Φθρά Rocabella Studios - Ημεροβίγλι Μajestic * - Φθρά Astra Airlines Θες/νίκθ - Σαντορίνθ Σαντορίνθ - Θες/νίκθ Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 100 Εκδρομικό πακζτο + 0 Venus, Alesahne και Kallisti Thira και Avra Beach περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΟΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΙΟ "ΝΙΚΙ" ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΡΝΟ 2 ΡΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 2 ΡΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 0% ΕΚΡΤΩΣΗ Χανιά / ςελ. - Αναχώρθςθ 22/ Αrkadi 3* - Ρόλθ Kydon 3* - Ρόλθ Thalassa *sup - Αγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Crispy Village *- απανιάνα θμιδιατροφι Crispy Palace * - απανιάνα θμιδιατροφι Cretan Dream Royal * - Aγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Panorama * - Γαλατάσ θμιδιατροφι Asterion * - Ρλατανιάσ θμιδιατροφι Galini Suites * - Αγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Σελ. 1 Astra Airlines Θες/νίκθ - Χανιά Χανιά - Θες/νίκθ - 3 ι διανυκτερεφςεισ ςτο Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 100, Β'κατ. 130 Ππου θμιδιατροφι περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα

15 Χανιά / ςελ. - Αναχώρθςθ 21/ Αrkadi 3* - Ρόλθ Kydon 3* - Ρόλθ Thalassa *sup - Αγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Crispy Village *- απανιάνα θμιδιατροφι Crispy Palace * - απανιάνα θμιδιατροφι Cretan Dream Royal * - Aγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Panorama * - Γαλατάσ θμιδιατροφι Asterion * - Ρλατανιάσ θμιδιατροφι Galini Suites * - Αγ. Μαρίνα θμιδιατροφι Astra Airlines Θες/νίκθ - Χανιά Χανιά - Θες/νίκθ - 3 ι διανυκτερεφςεισ ςτο Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 120, Β'κατ. 130 Ππου θμιδιατροφι περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα Κζρκυρα / ςελ. 6 Αναχώρθςθ 21/ Fiori 3* - Δαςςιά Divani * - Κανόνι Chandris garden view * - Δαςςιά Chandris sea view * - Δαςςιά Iberostar Kerkyra Golf * - Αλυκζσ Louis Korkyra Beach * - Υψοσ Apollo Palace * - Mεςςόγγθ θμιδιατροφι θμιδιατροφι θμιδιατροφι θμιδιατροφι θμιδιατροφι Αegean Airlines Θες/νίκθ - Kζρκυρα Κζρκυρα - Θες/νίκθ διανυκτερεφςεισ ςτο - αεροδρομίων Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 120 Εκδρομικό πακζτο + 80 Ππου θμιδιατροφι περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα Σελ. 1

16 Χίοσ / ςελ. 7 Αναχώρθςθ 22/ 21/ Εrytha * - Kαρφάσ Chandris * - Ρόλθ Εrytha * - Kαρφάσ Chandris * - Ρόλθ Astra Airlines Θες/νίκθ - Χίοσ Χίοσ - Θες/νίκθ -3 ι διανυκτερεφςεισ ςτο - αεροδρομίων Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 11, Β'κατ. 13 Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 13, Β'κατ. 1 Εορταςτικά ERYTHA + 0 CHANDRIS + 6 άμοσ / ςελ. 8 Αναχώρθςθ 22/ Labito 3* - Ρυκαγόρειο Samos 3* - Ρόλθ Aeolis 3* - Ρόλθ Doryssa Bay * - Ρυκαγόρειο Aegean Airlines Θες/νίκθ - Σάμοσ Σάμοσ - Θες/νίκθ -3 διανυκτερεφςεισ ςτο - αεροδρομίων Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 11, Β'κατ. 13 Σελ. 16

17 Ηράκλειο-Eλοφντα / ςελ. 9 Αναχώρθςθ 22/ 21/ Castro 2* - Αμμουδάρα Apollonia Beach * - Ρόλθ θμδιατροφι Elounda Aqua Sol * - Ελοφντα all inclusive Elounda Palm * - Ελοφντα πρωινο Ηersonissos Palace *- Χερςόνθςςοσ all inclusive Rineta Beach * - Κόκκινθ Χανι all inclusive Castro 2* - Αμμουδάρα Apollonia Beach * - Ρόλθ θμδιατροφι Elounda Aqua Sol * - Ελοφντα all inclusive Elounda Palm * - Ελοφντα Ηersonissos Palace *- Χερςόνθςςοσ all inclusive Rineta Beach * - Κόκκινθ Χανι all inclusive Αegean/Olympic Θες/νίκθ - Hρακλειο Ηρακλειο- Θες/νίκθ - 3 ι διανυκτερεφςεισ ςτο Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Αναμζνεται Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Αναμζνεται Μυτιλινθ / ςελ. 0 Αναχώρθςθ 22/ 21/ Christina Apts - Mόλυβοσ Silver Bay * - Κολ. Γζρασ Delphinia 3*sup - Μόλυβοσ Lesvion 3* - Ρόλθ Τheofilos * - Ρόλθ Sunrise resort * - Μόλυβοσ θμιδιατροφι Christina Apts - Mόλυβοσ Silver Bay * - Κολ. Γζρασ Delphinia 3*sup - Μόλυβοσ Lesvion 3* - Ρόλθ Τheofilos * - Ρόλθ Sunrise resort * - Μόλυβοσ θμιδιατροφι Αegean Airlines Θες/νίκθ -Mυτιλινθ Mυτιλινθ- Θες/νίκθ ι διανυκτερεφςεισ ςτο Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 12, Β'κατ. 10 Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 170, Β'κατ. 200 Σελ. 17

18 Μφκονοσ / ςελ. 1 Αναχώρθςθ 22/ Maggas 2* - Χϊρα Μakis Place 3* - Αγ. Στζφανοσ White Myth Pension - Χϊρα Pelican Bay Art *- Ρλ. Γυαλόσ Peteinos 3* - Ρλ. Γυαλόσ θμιδιατροφι Poseidon 3* - Χϊρα Giannaki * - Πρνοσ Aeolos 3*sup or Ilio maris * Χϊρα Princess of Mikonos * - Αγ. Στζφανοσ Petnos Beach * - Ρλ. Γυαλόσ θμιδιατροφι Myconian Ambassador * - Ρλ. Γυαλόσ Royal Myconian * - Ελιά Palladium *- Ρλ. Γυαλόσ Astra Airlines Θες/νίκθ-Μφκονοσ Μφκονοσ-Θες/νίκθ διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο. - Ακτοπλοικά ειςιτιρια Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 12 Β'κατ. 10 Tα ξενοδοχεια με θμιδιατροφι περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα Στα ξενοδοχεία με προαιρετικά εορταςτικα +0 Πάροσ / ςελ. Αναχώρθςθ 22/ Cyclades 2*/ Marinos 2* - Ραροικιά Αegeon 3* - Ραροικιά Νarges * - Αλυκι Pandrossos 3* - Ραροικιά θμιδιατροφι Lilly's Apartments - Νάουςςα Saint Andrea * - Νάουςςα Saint George * - Χρυςι Ακτι Astra Airlines Θες/νίκθ-Μφκονοσ Μφκονοσ-Θες/νίκθ Flying Cat Μφκονοσ - Ράροσ Ράροσ - Μφκονοσ διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο ςτο λιμανι Μυκόνου. - Ακτοπλοικά ειςιτιρια Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 12 Β'κατ. 10 Σελ. 18

19 φροσ / ςελ. Αναχώρθςθ 22/ Chalaris rooms - Χϊρα Dream Rooms or Sea Colours - Χϊρα Domenica 3* -Γαλθςςάσ Romantica 3*- Γαλθςςάσ Semiramis 3* - Γαλθςςάσ Faros Village * - Αηόλιμνοσ Dolphin Bay * - Γαλθςςάσ Astra Airlines Θες/νίκθ-Μφκονοσ Μφκονοσ-Θες/νίκθ Βlue Star 1 Μφκονοσ - Σφροσ Blue Star Ithaki Σφροσ - Μφκονοσ διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο ςτο λιμανι Μυκόνου. - Ακτοπλοικά ειςιτιρια Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 10 Β'κατ. 170 Σινοσ / ςελ. Αναχώρθςθ 22/ Aeolos Bay 3*- Χϊρα Oceanis 3* - Χϊρα Τheoxenia 3* - Χϊρα Porto Tango * - Αγ. Ιωάννθσ Τinos beach * - 3χλμ από Χϊρα θμιδιατροφι Astra Airlines Θες/νίκθ-Μφκονοσ Μφκονοσ-Θες/νίκθ Blue Star Ithaki Μφκονοσ - Τινοσ Τινοσ - Μφκονοσ διανυκτερεφςεισ ςτο - Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο ςτο λιμανι Μυκόνου. - Ακτοπλοικά ειςιτιρια Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 12 Β'κατ. 10 Σελ. 19

20 Κφκθρα / ςελ. 2 Αναχώρθςθ 21/ Vernardos 3* - Aγ. Ρελαγία Δώρο τα εορταςτικα! Ιrida 3* - Αγ. Ρελαγία Kythea Resort - * Αγ. Ρελαγία θμιδιατροφι Astra Airlines Θες/νίκθ-Κφκθρα Κφκθρα-Θες/νίκθ - 3 διανυκτερεφςεισ ςτο Ενοικίαςθ ΙΧ θμζρεσ Α'κατ. 100 Εκδρομικό πακζτο + 60 Ππου θμιδιατροφι περιλαμβάνουν Αναςτάςιμο Δείπνο και Ραςχαλινό Γεφμα Οδικά ταξίδια Εξωτερικοφ 7 Ιταλικό Ρανόραμα 21/0, 26/0 * 9 1 θμι/φθ 7 Οφμβρια - Τοςκάνθ 22/0, 2/0 * θμι/φθ 8 Γαλλικι ιβιζρα 21/0, 2/0 * Ελβετικι Σοκολάτα 21/0, 2/0 * γευμ. + 1 γευμα Βουδαπζςτθ 21/0, 22/0 * Βιζννθ - Ρραγα - 8 Βουδαπζςτθ - Σόφια - Μπάνςκο - Κϊν/πολθ Σαξίδι Αναχώρθςθ ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ Δια/φι 22/ * ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ καμπίνασ ΑΒ2, Α2 8 Η εκδρομι πραγματοποιείται και αντίςτροφα καμπίνασ ΑΒ2, Α2 8 καμπίνασ ΑΒ2, Α2 8 Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ +60 Στθν αναχϊρθςθ 2/0 θ 2θ διανυκτζρευςθ κα γινει ςτθν περιοχι Κόμο-Λουγκάνο και όχι ςτθ Λουκζρνθ Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 0 κατά ατομο Επιβάρυνςθ θμιδιατροφισ 7 κατά ατομο Σελ. 20

21 Οδικά ταξίδια Εςωτερικοφ ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ Σαξίδι Αναχώρθςθ Δια/φι 22/ Fiori 3* / Chandris * garden view θμι/φθ 22/ Chandris * sea view θμι/φθ 22/ Louis Korkyra * θμι/φθ 22/ Iberostar Golf * θμι/φθ Apollo 22/ θμι/φθ Palace * Κζρκυρα 21/ Fiori 3* / Chandris * garden view θμι/φθ 21/ Chandris * sea view θμι/φθ 21/ Louis Korkyra * κατοπιν θμι/φθ 21/ Iberostar ηθτθςθσ Golf * θμι/φθ 21/ Apollo Palace * θμι/φθ 22/ Ζante Caravel * θμι/φθ 22/ Majestic * θμι/φθ Ζάκυνκοσ Ζante 21/ θμι/φθ Caravel * 21/ Majestic * θμι/φθ 22/ Armeno Beach / Port Lygia * Λευκάδα 22/ Ionian Blue * θμι/φθ 21/ Armeno Beach / Port Lygia * / Ionian Blue * θμι/φθ 22/ Nautica Bay 3* θμι/φθ Ρόρτο Χζλι 22/ Cosmos * θμι/φθ 22/ Alkyon 3* Σελ. 21

22 ΣΙΜΗ ΠΑΚΕΣΟΤ Σαξίδι Αναχώρθςθ Δια/φι Γφροσ Εφβοιασ 22/ Petit Village 3* θμι/φθ 22/ Frini 3* Ναφπλιο- Tολό 22/ Eden 3*sup Ρρζβεηα-Λευκάδα- 22/ Cleopatra 3* θμι/φθ Ράργα-Γιάννενα 22/ Cleopatra 3* θμι/φθ 22/ 3*+* Γυροσ Ρελ/νθςου 6 21/ 3*+* / αναχ. Ρρωί Pallada / αναχ. Ρρωί Tinos Beach * θμι/φθ 21/ αναχ. Ρρωί Theoxenia 3* / αναχ. Ρρωί Ageri 3* / αναχ. Ρρωί Aeolos 3* θμι/φθ 21/ αναχ. Ρρωί Oceanis 3* Τθνοσ 21/ αναχ. Βράδυ Pallada / αναχ. Βράδυ Tinos Beach * θμι/φθ 21/ αναχ. Βράδυ Theoxenia 3* / αναχ. Βράδυ Ageri 3* / αναχ. Βράδυ Aeolos 3* θμι/φθ 21/ αναχ. Βράδυ Oceanis 3* ΖΗΣΗΣΕ ΜΑ ΣΙ ΣΙΜΕ ΓΙΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΑΞΙΔΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ, ΛΕΤΚΑΔΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 ΡΕΙΛΑΜΒΑΝONTAI EOΤΑΣΤΙΚΑ EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 ΡΕΙΛΑΜΒΑΝONTAI EOΤΑΣΤΙΚΑ EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 ΡΕΙΛΑΜΒΑΝONTAI EOΤΑΣΤΙΚΑ EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 ΡΕΙΛΑΜΒΑΝONTAI EOΤΑΣΤΙΚΑ EOΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ + 0 Σελ. 22

23 Γενικζσ παρατθριςεισ τιμοκαταλόγου > Πλεσ οι τιμεσ είναι κατά άτομο και περιλαμβάνουν ΦΡΑ. > Η εταιρεία ζχει δικαίωμα να αλλάξει το ξενοδοχείο που αναφζρεται ςτθν ανάλογθ ςτιλθ με όμοιo ιδιασ κατθγορίασ εφ'οςον αυτό κρικεί αναγκαίο. > Τα τρίκλινα είναι δωμάτια δίκλινα με προςκθκθ μιασ ακομθ προςκετθσ κλίνθσ. Συνιςτάται για παιδιά. > Ραιδι 2-12 ετων ςε δίκλινο δωμάτιο με ζναν εκ των γονεων δεν δικαιουται εκπτωςθ. > Συμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ των ξενοδοχείων τα δωμάτια παραλαμβάνονται ςτισ και παραδίδονται ςτισ (Σε κάποια ξενοδοχεία ςτισ 10.00) > Τα ωράρια και τα δρομολόγια των πτιςεων εμφανίηονται βάςθ των ςυμβολαίων που εχουν υπογραφεί με τισ αεροπορικεσ εταιρείεσ. > Σε περίπτωςθ αλλαγισ ωραρίων από τθ αεροπορικι εταιρεία ι από τα αεροδρομία θ εταιρεία μασ περιορίηεται ςτθν ενθμερϊςθ των ταξιδιωτων με το ενθμερωτικό ζντυπο εκδρομισ. > Η εταιρεία μασ δεν φζρει απολυτωσ καμια ευκυνθ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ αεροςκάφουσ ι αλλαγισ ι ακφρωςθσ πτιςθσ. > Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τισ τιμζσ ςε περίπτωςθ μεγάλθσ διαφοροποιιςθσ των ιςοτιμιϊν. > Η εταιρεια διατθρεί το δικαίωμα αλλαγθσ τθσ αεροπορικισ εταιρείασ εφ'οςον αυτό κρικεί αναγκαίο. > Ραιδι εωσ 2 ετων (ΙΝFANT) πλθρωνει μονο το 10% τθσ αξίασ τθσ εκδρομισ ςυν τουσ φόρουσ. > Πλοι οι πελάτεσ και τα ςυνεργαηόμενα γραφεία υποχρεοφνται να υπογράφουν τθν ''Συμβαςθ Συμμετοχισ Ρελάτθ'' αφοφ λάβουν γνϊςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. > Με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςασ ςυμαίνει ότι αυτομάτωσ γίνονται δεκτοί οι όροι ςυμμετοχισ που αναγράφονται ςτο ζντυπο εκδρομισ. > Ο τιμοκατάλογοσ εκδόκθκε τθν 22/03 και βάςθ των τωρινϊν δεδομζνων ςτισ τιμζσ του πετρελαίου προκφπτουν οι φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυςίμων. > H oδικι μεταφορά από τισ πόλεισ προσ το αεροδρόμιο Μακεδονία πραγματοποιείται μονο εάν υπάρχει ικανόσ αρικμόσ ταξιδιωτϊν, για τθν πραγματοποίθςθ του δρομολογίου. > Τα ποφλμαν κατά τισ επιςτροφζσ ςτο αεροδρόμιο κα αναχωρουν με maximum αναμονθ 2 ωρεσ ςτο αεροδρόμιο. > Η τελικι τιμι των φόρων, κα οριςτικοποιείται 3 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ με τθν ζκδοςθ του ενθμερωτικοφ δελτίου εκδρομισ. > Για τθν ενοικίαςθ ΙΧ αυτοκινιτου ςτα νθςιά, απαραίτθτθ κατοχι πιςτωτικι κάρτασ για εγγφθςθ. > ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ : Σε όλα τα ξενοδοχεία ηθτείται κατά τθν άφιξθ (check-in) πιςτωτικι κάρτα από τον κάκε ταξιδιϊτθ ωσ εγγφθςθ για προςωπικι κατανάλωςθ αγακϊν. > Οργάνωςθ ταξιδιϊν DION TOURS A.E.. Α.Μ. Ε.Ο.Τ Ε > ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΡΟ 1θ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΕΧΕΙ ΕΡΙΒΛΗΘΕΙ ΑΡΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΝΗΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΩΜΗΣ ΚΑΙ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΙΣΤΩΝ. Για διαμονι ςε 3-αςτζρια, 2-αςτζρια, 1-αςτζρι ξενοδοχεία (χρζωςθ μζχρι 10 νφχτεσ), εφαρμόηεται κακθμερινι ςυνειςφορά Euro 2,00 ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ τθ βραδιά. Για διαμονι ςτο -αςτζρων και -αςτζρων ξενοδοχεία (χρζωςθ μζχρι 10 νφχτεσ), εφαρμόηεται κακθμερινι ςυνειςφορά Euro 3,00 ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ τθ βραδιά. Σελ. 23

24 ΗΜΕΙΩΕΙ : Σελ. 2

ΠΑΙΔΙΚ Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ. ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ πρωινό 445 225 120 1.495

ΠΑΙΔΙΚ Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ. ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ πρωινό 445 225 120 1.495 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ 13-16/04 με απευθείας πτησεις της ASTRA AIRLINES ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΚ Η SANTA MARIA/PORTO CASTELO ΦΗΡΑ πρωινο 295 225 50 - STAR HOTEL/MAISTROS HOTEL ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ/ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2011 Α' έκδοση: 18/05/11

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2011 Α' έκδοση: 18/05/11 Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικού ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2011 Α' έκδοση: 18/05/11 Ρώμη 4 10/6 Best Western President 4* πρωινό 525 140 100 4 10/6 Massimo D'Azeglio 4* / Victoria 4* πρωινό 585 180

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΣΑ 2010-2011 Α' εκδοςθ 08/11/2010 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου για τα ταξίδια 15/12-10/01

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΣΑ 2010-2011 Α' εκδοςθ 08/11/2010 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου για τα ταξίδια 15/12-10/01 ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΣΑ 2010-2011 Α' εκδοςθ 08/11/2010 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου για τα ταξίδια 15/12-10/01 Δθλϊςτε ςυμμετοχι εωσ 27/11 και κερδίςτε!!! Aεροπορικζσ εκδρομζσ εξωτερικοφ : Ρεριλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ & ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2010 Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη B έκδοση

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ & ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2010 Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη B έκδοση Επιβάρυ νση ΠΑΡΙΣΙ PARIS EST 3* EIFFEL 595 175 495 135 645 225 545 135 ΔΩΡΟ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΗΚΟΥΑΝΑ SWISS AIRLINES ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΖΥΡΙΧΗ 04.50-06.10 ΖΥΡΙΧΗ-ΠΑΡΙΣΙ 07.30-08.55 ΠΑΡΙΣΙ-ΖΥΡΙΧΗ 20.20-21.30 ΖΥΡΙΧΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα Τιμές Κατ άτομο Προορισμός Αναχωρήσεις Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις Novotel City 4* sup και Πασχαλινό Γεύμα 549 + 150 499 18/04 6ΗΜΕΡΕΣ Marriott Courtyard 4* και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ FLY & DRIVE ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 28ε 5ΗΜ 35ε 6ΗΜ 37ε 7ΗΜ 45ε Στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 201 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 1/03/201 ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙ ΤΡΙ ΣΙΚΕΛΙΑ Μ.ΕΛΛΑΔΑ 22/0 * (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ). 3 8 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ 1 * (ΚΕΝΤΡΙΚΑ) 2 1 ΣΙΚΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών Τιμοκατάλογος εκδρομών ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ * ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΛΟΣ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΔΡΑΜΑ,ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ,ΞΑΝΘΗ,ΚΑΒΑΛΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,ΝΑΟΥΣΑ,ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ημέρες - σελ10 - Δώρο η εκδρομή στα Δάση της Βιέννης!!!

ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ημέρες - σελ10 - Δώρο η εκδρομή στα Δάση της Βιέννης!!! ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ημέρες - σελ10 - Δώρο η εκδρομή στα Δάση της Βιέννης!!! 23& 24/12/2011 29 & 30/12/2011 2&3/1/2012 ARTIS HOTEL 4* πρωινό 445 335 100 80 Austria Trend Delta 4* πρωινό 455 340 100 80 Austria

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή 5 4 8,13,16,18/4 22,25/4 8,13,14,17/4 26,28/4 Tιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ ΛΑΠΩΝΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ 23/12 1.39 1.00 1.180 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 90 Eπίσκεψη του Αη Βασίλη την παραμονή των Χριστουγέννων κατά τη διάρκεια του δείπνου, Snowmobile σαφάρι στην φάρμα ταράνδων

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικά Ταξίδια - Fly & Drive στην Ελλάδα

Αεροπορικά Ταξίδια - Fly & Drive στην Ελλάδα Αυστριακό Πανόραμα - Μόναχο 5ημ Ζάγκρεμπ Hotel I 3* Σάλτσμπ. Star Inn Zentrum 3* Ζάγκρεμπ International 4* Σάλτσμπουργκ Am Neutor 4* Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 5ημ Φόροι & πρωινό 199 99 299 πρωινό 259

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013. Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013. Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013 Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive) ΧΑΝΙΑ (AEGEAN AIRLINES) 6 ΗΜΕΡΕΣ καθε Δευτερα ACHILLES PLAZA 3* - 199 99 599 ΝΟΝΤΑS APARTMENTS - 219 99 669-229 99 769

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Xριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα 2010-2011

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Xριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα 2010-2011 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Xριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα 2010-2011 αεροπορικές εκδρομές ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUSTRIA TREND SAVOYEN plus 339 239 3/1 389 289 HILTON STADTPARK 389 319 39 379 προαιρετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τιμοκατάλογος εκδρομών NOEMBΡΙΟΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 (ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τιμοκατάλογος εκδρομών NOEMBΡΙΟΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 (ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τιμοκατάλογος εκδρομών NOEMBΡΙΟΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 201 (ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ TIMHOTEL ST.GEORGES PIGALLE 3* 289 229 379 MERCURE GARE DE L

Διαβάστε περισσότερα

01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Ατομικά πακέτα 3 διανυκτερεύσεων Citymax Hotel City Hotels 3* Οι τιμές είναι υπολογισμένες κατ' άτομο Standard 1/12-14/12 8/1-25/1 30/1-7/2 13/2-15/5 26/1-29/1 535

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (1/11 ΕΩΣ 18/12 )

Τιμοκατάλογος εκδρομών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (1/11 ΕΩΣ 18/12 ) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ 6 ΤΡΙΤΗ ΤΡΙΤΗ Τιμοκατάλογος εκδρομών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (1/11 ΕΩΣ 18/12 ) παιδιού Tιμή Μονοκλινου ABRIAL 3* 29 20 39 PLAZA LA FAYETTE 3* 279 219 379 HAUTEVILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014. ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES. Parking στην περιοχή του αεροδρομίου "SKYPARK", 4 ΗΜΕΡΕΣ, 25 5 ΗΜΕΡΕΣ, 30 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014

ΠΑΣΧΑ 2014. ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES. Parking στην περιοχή του αεροδρομίου SKYPARK, 4 ΗΜΕΡΕΣ, 25 5 ΗΜΕΡΕΣ, 30 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014 ΠΑΣΧΑ 2014 ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES ( DAYUSE ΣΤΟ RODOS PALACE) ΠΑΚΕΤΟ 4 ΗΜΕΡΩΝ 18/04 ΠΑΚΕΤΟ 5 ΗΜΕΡΩΝ 17/04 Parking στην περιοχή του αεροδρομίου "SKYPARK", 4 ΗΜΕΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σκιάθος 4ημ κάθε Κυριακή ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ξενοδοχείο Τοποθεσία Διατροφή ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ Skiathos Studios Χώρα.- 125 122 119 135

Διαβάστε περισσότερα

2012-13 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ

2012-13 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Β Έκδοση 16/11/2012 ΔΩΡΕΑΝ Parking* ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα 2013 στη Ρόδο 4ηµέρες 03-06/05/2013( ΩΡΕΑΝ DAYUSE ΣΤΟ RODOS PALACE) ΠΑΚΕΤΟ ΙΑΚΟΠΩΝ

Πάσχα 2013 στη Ρόδο 4ηµέρες 03-06/05/2013( ΩΡΕΑΝ DAYUSE ΣΤΟ RODOS PALACE) ΠΑΚΕΤΟ ΙΑΚΟΠΩΝ Πάσχα 2013 στη Ρόδο 4ηµέρες 03-06/05/2013( ΩΡΕΑΝ DAYUSE ΣΤΟ ) ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙ Ι 2-12 ΕΤΩΝ FAMILY ROOMS ATHENA 3* ΠΟΛΗ ΠΡΩΪΝΟ 225 165 DIONYSOS 4* ΙΞΙΑ ΠΡΩΪΝΟ 225 165 695 AMPHITRYON

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΡΟ ΟΣ EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012 ΡΩΜΗ (FEEL FREE ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 20 22,2, 2/ & 02,03, 0 /01 29,30, 31/ _ 29 _ 37 3* _ 39 _ ΑΖ/A3 0/ TIZIANO _ 38 _ 2 3* 37, 37 37, 37 2, 3 3* 23,2, 27/ & 0/01 1 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α Έκδοση 7/11/2012 ΔΩΡΕΑΝ Parking* ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

TIMOKATAΛΟΓΟΣ ''ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ'' ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ταξίδια στην Ιταλία από Θεσσαλονίκη Β έκδοση 14/03/14

TIMOKATAΛΟΓΟΣ ''ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ'' ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ταξίδια στην Ιταλία από Θεσσαλονίκη Β έκδοση 14/03/14 TIMOKATAΛΟΓΟΣ ''ΠΑΣΧΑΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ'' ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ταξίδια στην Ιταλία από Θεσσαλονίκη Β έκδοση 1/03/1 1/ 30 00 0 12 1/ 20 90 700 12 Sheraton Rome Conf.Center * Romanico Palace * (Via Veneto) Alitalia Θεσ/νικηΡώμη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς)

ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλυν Ιούνιος 12, 26 1699 1589 + 855, 24, 31 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πρωτομαγιάς

Τιμοκατάλογος Πρωτομαγιάς Παρίσι πόλη του φωτός 5ημ (Ατομικό Πακέτο) Φόροι & Ibis Berthier 3* πρωινό 469 269 699 28/04 0 Novotel Asniers 4* πρωινό 529 469 749 Παρίσι πόλη του φωτός 6ημ (Ατομικό Πακέτο) Τιμοκατάλογος Πρωτομαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 14/09/11

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 14/09/11 Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 14/09/11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΡΑΓΑ Σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ ΜΕ ΓΕΥΜΑ KAI EKΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

27/4 CDG(23.30) SKG(03.15)

27/4 CDG(23.30) SKG(03.15) ΠΡΟΣΟΧΗ ωρεάν προσφορά! ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXΩ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΑ 2-12χρ. ΕΝΗΛΙΚΑ 2-12χρ. ΕΠΙΒΑΡ. ΑΕΡΟΠ. ΦΟΡΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ Σελ. ΡΗΣΕΙΣ (ημέρες) ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρη σεις πρωινό 329 δίκλι νο - - - νο- - - περιλαμβάνει αναστάσιμο δείπνο &

Παρατηρη σεις πρωινό 329 δίκλι νο - - - νο- - - περιλαμβάνει αναστάσιμο δείπνο & ΚΕΡΚΥΡΑ 38 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ FLY & DRIVE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 5 μέρες 0913/04 Ξενοδοχείο Παρατρ χ φ σε 212 212 σε πρωιν 329 δίκλι 169 δίκλι 212 212 Fiori Δασσιά μιδ/φ 379 νο 199 νο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Michelangelo 4* 250 365 220. Πρωινό Michelangelo 4* 395 520 365. Rialto 4* Buenos Aires 3* Villa Grazioli 4* 325 430 295. Ludovisi Palace 4*

Michelangelo 4* 250 365 220. Πρωινό Michelangelo 4* 395 520 365. Rialto 4* Buenos Aires 3* Villa Grazioli 4* 325 430 295. Ludovisi Palace 4* ΒΕΝΕΤΙΑ Κάθε Παρασκευή & Κυριακή έως 30/0 Michelangelo 380 1 30 190 Οργανωμένη εκδρομή Κάθε Παρασκευή από 01/07 0/09 Michelangelo 20 3 220 ΒΕΝΕΤΙΑ Escape με πτήσεις Volotea Rialto 39 7 3 Καθημερινά από

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τιμοκατάλογος εκδρομών ΠΑΡΙΣΙ σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ 4 24,25,26/2 5 22,23,24,25/2 BW OPERA ST. LAZARE 3* 489 399 599 πρωινό NOVOTEL LA DEFENCE 4* 510 415 625 BW

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΔΡΟΜ ΜΕΡΕ ΑΑΧΩΡΕΙ ΞΕΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΟΦ ΙΜ ΑΙΔΙ 02-12 ΜΟΟΚΛΙΟ ΕΛΙΚΑ Δευτέρα 7 3* & * μιδιατροφή 3 33 3 από 0/07 ΑΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΙΚΩ ΑΚΩ 21,2/7 &,11,1,2/ ΑΡΙΙ «ΟΛ ΟΥ ΦΩΟ» 10 2/07 &2,1/0 3* & * ΙΑΛΙΚΟ ΑΟΡΑΜΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013 ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 5 20,22/6 6 22/6 Murat 3* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 475 425 585 Novotel Eiffel 569 475 775 Murat 3* 585 495 780 Πρωινό

Διαβάστε περισσότερα

90 5 ΗΜΕΡΕΣ SHERATON 5* 559 +150 520 RADISSON 5* 549 +110 500 ΕΠΙΒ. 31/12: +50 ORPHEY 4* ΠΡΟΣΦΟΡΑ 499-380 23/12 ΣΚΙ ΣΤΟ ΜΠΑΝΣΚΟ

90 5 ΗΜΕΡΕΣ SHERATON 5* 559 +150 520 RADISSON 5* 549 +110 500 ΕΠΙΒ. 31/12: +50 ORPHEY 4* ΠΡΟΣΦΟΡΑ 499-380 23/12 ΣΚΙ ΣΤΟ ΜΠΑΝΣΚΟ Λ. Κηφισίας 68, 11526 Αθήνα ~ web: www.dimidistours.gr τηλ.: 210 6927240 41 ~ Fax: 210 6926832 ~ e-mail: info@dimidistours.gr 2. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ- ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012 Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Αεροπορική Ενήλικας Παιδί Αεροπορική Φόροι Σελ. Εκδρομή Ημέρες Αναχωρήσεις ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ σε 2κλινο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια Αναλυτικός τιμοκατάλογος οργανωμένων εκδρομών στο Εξωτερικό

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια Αναλυτικός τιμοκατάλογος οργανωμένων εκδρομών στο Εξωτερικό Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια Αναλυτικός τιμοκατάλογος οργανωμένων εκδρομών στο Εξωτερικό Τιμές κατ άτομο σε 5μ 23/12 (5 & 1μέρα Δώρο) Πόλη Φωτός Disneyland Paris Ταξίδι στο Παραμύθι 6μ 23/12 5μ 30/12

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινές αποδράσεις. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013

Πασχαλινές αποδράσεις. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013 Πασχαλινές αποδράσεις ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2013 Β Έκδοση 20/3/2013 Δωρεάν PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) Αγαπητοί εκδρομείς Σας παρέχουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης του οχήματός

Διαβάστε περισσότερα

TIMOKATAΛΟΓΟΣ ''ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ'' ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ταξίδια στην Ιταλία από Θεσσαλονίκη A έκδοση 10/03/14

TIMOKATAΛΟΓΟΣ ''ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ'' ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ταξίδια στην Ιταλία από Θεσσαλονίκη A έκδοση 10/03/14 TIMOKATAΛΟΓΟΣ ''ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ'' ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ταξίδια στην Ιταλία από Θεσσαλονίκη A έκδοση 10/03/1 1/ - 30 00 0 12 1/ - 20 90 700 12 Sheraton Rome Conf.Center * Romanico Palace * (Via Veneto) Ρώμη-Θεσ/νικη

Διαβάστε περισσότερα

εκδρομές Πάσχα & Πρωτομαγιά 2014 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/2014 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους

εκδρομές Πάσχα & Πρωτομαγιά 2014 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/2014 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους εκδρομές Πάσχα Πρωτομαγιά 201 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/201 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους Λονδίίνο, αεροπορικώώς Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείία offer ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2011

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2011 ΕΚ ΡΟΜΗ ΗΜ. ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝ/ΝΟ ΑΕΡ/ΙΚΗ ΦΟΡΟΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΣΗΜ. 37 3 0 1,2,3 CENTER 3* 1 38 20 TIZIANO * 3 0 NH DA VINCI * 0 20 8 CICERONE * 80 0 30 NH VITTORIO VENETO *. δείπνου στο NH DA VINCI (Περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος ταξιδιών ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2016

Τιμοκατάλογος ταξιδιών ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2016 Τιμοκατάλογος ταξιδιών ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2016 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΑΣΧΑ 2016 28/4-2/5 29/4-3/5 28/4-3/5 6 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙ ΝΟ HOLIDAY INN SISLI 5* 545 705 CVK BOSPHORUS

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού

Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 09/01-15/03 (ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΩΝ) Α Έκδοση 31/12 Για όλες τις οδικές εκδρομές ΔΩΡΕΑΝ φυλασόμενο Parking στο αμαξοστάσιο του Οργανισμού Λέκκα 10, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ / ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 6ημζρεσ από 585 T.G.S. Travel Agency BusAbout Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος. Πρωινό. CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* plus 565 390 BW OPERA RONCERAY 3* 539 365 HOLIDAY INN EST 3* 559 385. Πρωινό

Τιμοκατάλογος. Πρωινό. CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* plus 565 390 BW OPERA RONCERAY 3* 539 365 HOLIDAY INN EST 3* 559 385. Πρωινό Τιμοκατάλογος ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΙΣΙ ΣΕΛ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 09/11/11 6 17,20,23 /12 3,,7 /1 17,19,22 /12 26/12,7/1 17,18,2/12 3,7/1 29/12 BW OPERA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. για το. Φθινόπωρο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. A ΕΚΔΟΣΗ, 8/8/2012 Ισχύει από 10/9 /2012

ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. για το. Φθινόπωρο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. A ΕΚΔΟΣΗ, 8/8/2012 Ισχύει από 10/9 /2012 ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για το Φθινόπωρο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ A ΕΚΔΟΣΗ, 8/8/2012 Ισχύει από 10/9 /2012 **ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι),

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικές Αναχωρήσεις κάθε Εβδομάδα Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τακτικές Αναχωρήσεις κάθε Εβδομάδα Τιμοκατάλογος εκδρομών Τακτικές Αναχωρήσεις κάθε Εβδομάδα Τιμοκατάλογος εκδρομών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΩΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ TIMOTEL GARE DU NORD 3* 199 17 29 IBIS GARE DE L EST 3* 2 22 339 MERCURE

Διαβάστε περισσότερα

AEΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 (Α ΕΚΔΟΣΗ 16/01/2014)

AEΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 (Α ΕΚΔΟΣΗ 16/01/2014) ΠΑΡΙΣΙ 6 ΠΑΡΙΣΙ (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ) AEΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 201 (Α ΕΚΔΟΣΗ 16/01/201) 0/02,11/02,17/02,2 /02,26/02, 0/03, 11/03,18/03,20/03 27/03 PAVILLON OPERA GRAND BOULEVARDS 3* B.W RONCERAY

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : 25η Μαρτίου & Πάςχα 2015 Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 7ημζρεσ από 615 Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736 Cell: +37259294343, +306941560001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2008 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2009

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2008 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2009 20/12 & 04,07/01 39 34 48 OA/SKY EUROPE JOLLY CARPENGA or 7 2 69 2 47 61 EMPIRE JOLLY CARPENGA or 4 27/12 & 03/01 49 44 61 EMPIRE OA & A3 ALITALIA JOLLY CARPENGA or 4 40 4 31/12 7 2 69 EMPIRE 2 47 64 JOLLY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Οργανωμένες Εκδρομές στην Ευρώπη Aναχωρήσεις από Αθήνα Περίoδος: 10/1-31/3/17

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Οργανωμένες Εκδρομές στην Ευρώπη Aναχωρήσεις από Αθήνα Περίoδος: 10/1-31/3/17 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 12,19,26/1 & 2,9,16,23/2 & 9,16,23/3 12,19,26/1 & 2,9,16/2 & 9,16,23/3 16,23/1 & 6,13,20,27/2 &,11,18,2/3 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ * 39 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών Εξωτερικού

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών Εξωτερικού ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών Εξωτερικού ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Β ΕΚΔΟΣΗ 2//13 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 2 ε ΗΜ 3 ε ΗΜ 3 ε ΗΜ ε ΗΜ ε 9ΗΜ 0 ε ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΠΑΡΙΣΙ σελ3 2,31/

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικές Αναχωρήσεις κάθε Εβδομάδα Τιμοκατάλογος εκδρομών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 (Εκτός περιόδου 28ης Οκτωβρίου)

Τακτικές Αναχωρήσεις κάθε Εβδομάδα Τιμοκατάλογος εκδρομών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 (Εκτός περιόδου 28ης Οκτωβρίου) Τακτικές Αναχωρήσεις κάθε Εβδομάδα Τιμοκατάλογος εκδρομών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 (Εκτός περιόδου 28ης Οκτωβρίου) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕDIAN CONGRESS 3* 399 319 19 VILLA OPERA

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟ ΟΣ 4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΚ ΟΣΗ 03/03/2016 ΠΑΙ ΙΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ (2-12 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΑ (2-12 (2-12 ΧΡΟΝΩΝ)

ΡΟ ΟΣ 4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΚ ΟΣΗ 03/03/2016 ΠΑΙ ΙΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ (2-12 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΑ (2-12 (2-12 ΧΡΟΝΩΝ) ΠΑΣΧΑ 2016 Α ΕΚ ΟΣΗ 03/03/2016 ΡΟ ΟΣ 4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ 4 Ηµέρες 29/04-02/05/2016 & /2016 µε την AEGEAN AIRLINES ( ΩΡΕΑΝ DAY USE ΚΑΙ EARLY CHECK IN ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ) 4 ΗΜΕΡΕΣ 29/04 5 ΗΜΕΡΕΣ 28/04 ΤΙΜΗ 2ου

Διαβάστε περισσότερα

Edition 23/05/2012. www.sugarpalmphuket.com. www.sugarpalmkaron.com. www.ibishotel.com. www.ibishotel.com. www.deevanapatong.com

Edition 23/05/2012. www.sugarpalmphuket.com. www.sugarpalmkaron.com. www.ibishotel.com. www.ibishotel.com. www.deevanapatong.com Edition 23/05/2012 Sugar Palm 3* (Kata) DBL 01/04-30/04 Superior 608 802 32 64 01/05-31/10 Superior 555 695 21 43 Sugar Palm 3* (Karon ) DBL 01/04-30/04 Superior 608 802 32 64 01/05-31/10 Superior 555

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 ΡΟΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 01-10/06 50 11-30/06 60 ΔΩΡΕΑΝ 01/07-25/08 89 ΔΩΡΕΑΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 ΡΟΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 01-10/06 50 11-30/06 60 ΔΩΡΕΑΝ 01/07-25/08 89 ΔΩΡΕΑΝ Α' εκδοση: 09 Ιουνίου 2015 ΞΕΝΟΔΟΧEIO ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ!!!ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΣΤΟ SKYPARK ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 4ΗΜ 15 18

Διαβάστε περισσότερα

NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL 4**** NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL 4**** HOLIDAY INN REGENT S PARK 4**** NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL 4**** CATALONIA PLAZA 4****

NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL 4**** NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL 4**** HOLIDAY INN REGENT S PARK 4**** NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL 4**** CATALONIA PLAZA 4**** ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜ ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ 2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ FAMILY ROOM (2+2). ΠΟΛΗ ΦΩΤΟΣ Σελ. 4, 5 6 ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ 30/06 08/09 ΜΕ ΟΑ / Α3 MILLENNIUM OPERA www.millenniumhotels.com

Διαβάστε περισσότερα

Βιέννη 4,5,6ημ από 155

Βιέννη 4,5,6ημ από 155 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για κρατήσεις εώς 21/11 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 11 5ΗΜ 13 6ΗΜ 15 7ΗΜ 17 Βιέννη All Inclusive 6ημ Αεροπορικές εκδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών

Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ σελ 3 28/2 22/3 27,28 /2 1,21,22 /3 Τιμοκατάλογος εκδρομών IBIS BERTHIER 3* 9 39 69 πρωινό NOVOTEL EIFFEL * 9 39 76 IBIS BERTHIER 3* 7 πρωινό NOVOTEL EIFFEL * 66 89

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 24,25/10 4* πρωινό + 4 γεύματα 375 340 535 City 4* or similar Laleli πρωινό 289 249 425 Mim 4* Nisantasi πρωινό 319 269 479 Eterno 4* Taxim πρωινό

Διαβάστε περισσότερα

Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ. στα Ελληνικά νησιά

Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ. στα Ελληνικά νησιά Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ στα Ελληνικά νησιά ΡΟ ΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES KAI OLYMPIC AIR 05,12/07,30/08, & 06/09 19,26/07 & 23/08 02,09,16/08 2-12 MELPO STUDIOS 2* ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΪΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού

Αεροπορικές εκδρομές Εξωτερικού ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 15/10-15/12 (ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΩΝ) Α Έκδοση 26/09 Για όλες τις οδικές εκδρομές ΔΩΡΕΑΝ φυλασόμενο Parking στο αμαξοστάσιο του Οργανισμού Λέκκα 10, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

'' ΠΑΣΧΑ'' - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

'' ΠΑΣΧΑ'' - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ '' ΠΑΣΧΑ'' - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝ/ΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΕΡ/ΚΗ ΦΟΡΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5 29/4 545 425 645 Aegean

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές εκδρομές Βουλγαρίας

Οδικές εκδρομές Βουλγαρίας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 28ης Οκτωβρίου 2014 Οδικές εκδρομές Βουλγαρίας ΣΟΦΙΑ & ημερ. εκδρομή Φιλιππούπολη 3ημ. αναχ: 26/10 Renovated! RODINA 4* center 85 +35 65 Πρωινό Renovated! RODINA 4* center 105 +35 85 Ημιδιατροφή

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ. Τιμή σε δίκλινο. 1 ο παιδί. 2 ο παιδί IRA STUDIOS ΠΕΡΙΣΣΑ - 169 99 150 189 99 150 199 99 150

25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ. Τιμή σε δίκλινο. 1 ο παιδί. 2 ο παιδί IRA STUDIOS ΠΕΡΙΣΣΑ - 169 99 150 189 99 150 199 99 150 3ΗΜΕΡΕΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 8 9 24 25 IRA STUDIOS ΠΕΡΙΣΣΑ 169 150 189 150 1 150 ΚΑΜΑRELA STUDIOS KAΜΑΡΙ Πρωινό 179 150 1 150 209 150 BLACK SANDY BEACH ΠΕΡΙΣΣΑ Πρωινό 185 205 1 215 1 Πρωινό 225 280 289 BLUE HORIZON

Διαβάστε περισσότερα

Πουκετ 2013. Πτήσεις με Qatar Airways Τιμές κατ ατομο σέ δίκλινο. 7 νύχτες Πουκετ 3 νύχτες Μπανγκοκ Σημειώσεις παροχές.

Πουκετ 2013. Πτήσεις με Qatar Airways Τιμές κατ ατομο σέ δίκλινο. 7 νύχτες Πουκετ 3 νύχτες Μπανγκοκ Σημειώσεις παροχές. Poppa Palace 3* Patong beach Deluxe 1285 1275 Phuvaree hotel 3* Patong Deluxe 1315 1295 Coconut village resort 3* Patong beach standard 1360 1335 Patong beach Superior 1405 1370 Manathai resort 4* Surin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. για το. Φθινόπωρο Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. για το. Φθινόπωρο Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για το Φθινόπωρο B ΕΚΔΟΣΗ, 22/8/2012 Ισχύει από 10/9 έως 31/10/2012 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΙΣΙ (σελ.3) Πτήσεις SWISS (φόροι 11 ), AEGEAN (φόροι 190

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. 210 6771000 / ΦΑΞ 210 671063 Email tsokasn@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΧ.

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. 210 6771000 / ΦΑΞ 210 671063 Email tsokasn@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΧ. 4ΗΜΕΡΟ SHOPPING THERAPY ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ APARTMENT 4* SUPERIOR 5* SUPERIOR (Exclusive) 5* DELUXE (Exclusive) 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 310 95 350 125 410 150 ETIHAD 340 95 380 125 440 150 ΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΚΕΤ από 599 με Qatar Airways ή με Etihad Airways Περίοδος αναχωρήσεων : από 01 Απριλίου ως και 31 Οκτωβρίου 2015 Τιμές κατ άτομο

ΠΟΥΚΕΤ από 599 με Qatar Airways ή με Etihad Airways Περίοδος αναχωρήσεων : από 01 Απριλίου ως και 31 Οκτωβρίου 2015 Τιμές κατ άτομο ΠΟΥΚΕΤ από 599 με Qatar Airways ή με Etihad Airways Περίοδος αναχωρήσεων : από 01 Απριλίου ως και 31 Οκτωβρίου 2015 Τιμές κατ άτομο ΠΟΥΚΕΤ 8 ημέρες - 5 νύχτες Τιμή κατ άτομο σε Ξενοδοχεία Τύπος δωματίου

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινές αποδράσεις

Πασχαλινές αποδράσεις Πασχαλινές αποδράσεις Δωρεάν PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) Αγαπητοί εκδρομείς Σας παρέχουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης του οχήματός σας, στις ιδιόκτητες/φυλασσόμενες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

kingtravel.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη-και σε όλο τον κόσμο Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2013-2014 τιμές κατ' άτομο σε

kingtravel.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη-και σε όλο τον κόσμο Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2013-2014 τιμές κατ' άτομο σε Για πληροφορίες & κρατήσεις: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι 49100 Κέρκυρα Τηλ: (+30) 26610 45005 Fax: (+30) 26610 45005 email: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr kingtravel.gr ΕυρώπηΜεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2012 A Έκδοση 9/11/2011 Δωρεάν Αγαπητοί εκδρομείς

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2012 A Έκδοση 9/11/2011 Δωρεάν Αγαπητοί εκδρομείς ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2012 A Έκδοση 9/11/2011 Δωρεάν Αγαπητοί εκδρομείς PARKING (Για όλους τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες μας) ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

*ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΠΑΣΧΑ 2012 A Έκδοση Aθήνα 29/2/2012 *ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (όχι φόροι), ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ *ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Tιμή Φόροι Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Αερ. Εταιρία σε παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο. 01-20/04 1.281 125 151 113 Sun Island ( superior beach bgl)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο. 01-20/04 1.281 125 151 113 Sun Island ( superior beach bgl) ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior 01-20/04 1.202 111 214 100 21/04-25/07 839 47 87 42 26/07-31/08 925 62 117 56 01/09-31/10 899 54 100 48 Adaaran Rannalhi (std room) Sun Island ( standard

Διαβάστε περισσότερα

εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

εκδρομές 28ης Οκτωβρίου εκδρομές 28ης Οκτωβρίου 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4ΗΜ 12ε 6ΗΜ 20ε 5ΗΜ 15ε 7ΗΜ 25ε ΠΡΑΓΑ σελ 3 ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 2014-2015

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 2014-2015 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΦΩΤΑ 201-201 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ AUSTRIA TREND HOTEL ANANAS * 26 19 70 ΒΙΕΝΝΗ 20/12 300 260 90 HILTON VIENNA * 30 _ 10 MELIA VIENNA * LUX 3 _ 16 30-31 ΠΡΑΓΑ 20/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ '' KAΛΟΚΑΙΡΙ 2011 '' Α' έκδοση: 19/06/11 Ισχύς τιμοκαταλόγου : 20/06 15/09

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ '' KAΛΟΚΑΙΡΙ 2011 '' Α' έκδοση: 19/06/11 Ισχύς τιμοκαταλόγου : 20/06 15/09 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ '' KAΛΟΚΑΙΡΙ 2011 '' Α' έκδοση: 19/06/11 Ισχύς τιμοκαταλόγου : 20/06 15/09 Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικού Paris Disneyland (με διαμονή) σελ. 1 Ημ. Αναχώρηση 5 11/08, 15/08 Ξενοδοχείο NOVOTEL

Διαβάστε περισσότερα

Κατάάλογος αεροπορικώών εκδροµμώών Τιµμέές & αναχωρήήσεις

Κατάάλογος αεροπορικώών εκδροµμώών Τιµμέές & αναχωρήήσεις Κατάάλογος αεροπορικώών εκδροµμώών Τιµμέές & αναχωρήήσεις ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΒΙΕΝΝΗ - 5 ηµμέέρες - Δώώρο η εκδροµμήή στα Δάάση της Βιέέννης!!! Α ΕΚΔΟΣΗ, 22/11/2012 22 & 26& 27/12 29&30/12 INTERCITY 4* πρωινόό 399

Διαβάστε περισσότερα

Βιέννη 4,5,6ημ από 155

Βιέννη 4,5,6ημ από 155 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για κρατήσεις εώς 21/11 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 11 5ΗΜ 13 6ΗΜ 15 7ΗΜ 17 Βιέννη All Inclusive 6ημ Αεροπορικές εκδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανζιβάρης) Ζανζιβάρη (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανζιβάρης) Ζανζιβάρη (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανζιβάρης) Ζανζιβάρη (Stonetown) Τιμή Πακέτου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ Επιπλέον διανυκτέρευση κατά άτομο Dhow palace 4*S πρωινο 01/04-31/10 836 58 83 0 2-1- 3-

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ / ΜΑΪΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ / ΙΟΥΝΙΟΣ Αʹ ΕΚΔ ΟΣΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ζητείστε µμας το αναλυτικό έντυπο τώρα είναι καιρός για εµμάς! ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Α ΕΚΔΟΣΗ - ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 30/11/2015 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ www.mouzenidis.com ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦAΝΕΙΑ 2015 2016 ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROYAL JORDANIAN TEΤΑΡΤΗ / ΠΕΜΠΤΗ ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ. EGYPT AIR ή QATAR ή ETIHAD ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROYAL JORDANIAN TEΤΑΡΤΗ / ΠΕΜΠΤΗ ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ. EGYPT AIR ή QATAR ή ETIHAD ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ Για πληροφορίες & κρατήσεις: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι 49100 Κέρκυρα Τηλ: (+30) 210 45005 Fax: (+30) 210 45005 e-mail: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr ΕΚΔΟΣΗ : 02/05/12 DUBAI 4

Διαβάστε περισσότερα

...και δώρο. 8ήμερες καλοκαιρινές. www.thelodiakopes.gr. στισ καλυτερεσ τιμεσ. στα καλύτερα 5*, 4* και 3* sup. ξενοδοχεία me hμιδιατροφη

...και δώρο. 8ήμερες καλοκαιρινές. www.thelodiakopes.gr. στισ καλυτερεσ τιμεσ. στα καλύτερα 5*, 4* και 3* sup. ξενοδοχεία me hμιδιατροφη 8ήμερες καλοκαιρινές στα καλύτερα 5*, 4* και 3* sup. ξενοδοχεία me hμιδιατροφη στισ καλυτερεσ τιμεσ...και δώρο 3ήμερες ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...όσους πραγματοποιήσουν την κράτηση των διακοπών τους έως 30/06/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Α ΕΚΔΟΣΗ 08/01/2017 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2017

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Α ΕΚΔΟΣΗ 08/01/2017 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2017 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Α ΕΚΔΟΣΗ 08/01/2017 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2017 ME - BRITISH ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΦΟΡΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟ ΓΟΥΙΝΣΔΟΡ - BRITISH Από 19/01

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Παπανδρέου 25, άσος Χαϊδαρίου Τηλ: 210-5820390 Fax: 2105326610 www.cttravel.gr info1@cttravel.gr

Γ.Παπανδρέου 25, άσος Χαϊδαρίου Τηλ: 210-5820390 Fax: 2105326610 www.cttravel.gr info1@cttravel.gr Γ.Παπανδρέου 25, άσος Χαϊδαρίου Τηλ: 210-5820390 Fax: 2105326610 www.cttravel.gr info1@cttravel.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ: 02.06.Ε.61.00.01342.0.1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 01/11/2011-17/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΦΩΤΑ 2015-16 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΦΩΤΑ 2015-16 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΛΙΔΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ/ΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ NOVOTEL EUR 4* 435 385 385 535 ALBANI 4* 475 410 575 CICERONE 4* 525 495 5 5 23,24/12 FIUME 4* Sup 525 45 35 ALITALIA/ ΔΩΡΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΠΟΥΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΚΕΤ 2014. Πουκετ 2013. Τιμοκατάλογος διακοπών 5 & 7 νύχτες με Qatar Airways Τιμές κατ ατομο σέ δίκλινο. 5 νύχτες 7 νύχτες.

ΠΟΥΚΕΤ 2014. Πουκετ 2013. Τιμοκατάλογος διακοπών 5 & 7 νύχτες με Qatar Airways Τιμές κατ ατομο σέ δίκλινο. 5 νύχτες 7 νύχτες. ΠΟΥΚΕΤ 2014 Poppa Palace 3* Deluxe 1/11-30/11 1/12-24/12 25/12-24/1 25/1-31/3 725 810 685 790 910 730 Coconut village resort 3* standard 1/11-15/12 16/12-22/12 23/12-20/12 21/12-28/2 1/3-15/4 16/4-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROYAL JORDANIAN TEΤΑΡΤΗ ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ. EGYPT AIR ή QATAR ή ETIHAD ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ EMIRATES

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROYAL JORDANIAN TEΤΑΡΤΗ ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ. EGYPT AIR ή QATAR ή ETIHAD ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ EMIRATES Για πληροφορίες & κρατήσεις: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι 49100 Κέρκυρα Τηλ: (+30) 210 400 Fax: (+30) 210 400 e-mail: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr ΕΚΔΟΣΗ : 2/09/12 DUBAI 4 ΗΜΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ 2η ΜΑΡΤΙΟΥ 201 Τιμοκατάλογος εκδρομών ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΜ 1ε ΗΜ 18ε 6ΗΜ 20ε ΠΑΡΙΣΙ σελ 3 Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο αερ.+ Επίναυλοι IBIS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ

ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Τιμή Πακέτου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο Merville Beach (North)(3=4 νύχτες) Νεονυμφοι 3*S πρωινό 22-31/05&11/7-21/8&13-30/9 995 76 139 0 01/06-10/07

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος ταξιδιών Ιανουάριος Μάρτιος 2015 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ- 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ

Τιμοκατάλογος ταξιδιών Ιανουάριος Μάρτιος 2015 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ- 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ Τιμοκατάλογος ταξιδιών Ιανουάριος Μάρτιος 2015 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ- 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ απλό εκδρομικό πρόγραμμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Απλό εκδρομικό πακέτο Παρασκευή Σάββατο- Κυριακή Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN / CROATIA 5. AIRLINES ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ (σελ 16) Argosy 3* ή εφάμιλλο Ημ/φή 749 260 609 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

AEGEAN / CROATIA 5. AIRLINES ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ (σελ 16) Argosy 3* ή εφάμιλλο Ημ/φή 749 260 609 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧ. ΗΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ ΠΑΙΔΙ 2-12 ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Kapetanios 3* Πρωινό 449 129 219 Navarria 3* Πρωινό 509 139 335 Κanika Pantheon 3* Sup Πρωινό 519 129 219 Arsinoe

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior 01/11-27/12 1.058 77 148 70 28/12-6/1 1.631 192 377 169 7/1-31/3 1.301 126 245 114 Sun Island ( standard beach bungalow) S 01/11-27/12 1.076 81 155 73 28/12-6/1

Διαβάστε περισσότερα

48 Sarantaporou Str. 121 34 Peristeri Athens Tel: 210 57 75 777 Fax: 210 57 51 962 www.i-travel.gr info@i-travel.

48 Sarantaporou Str. 121 34 Peristeri Athens Tel: 210 57 75 777 Fax: 210 57 51 962 www.i-travel.gr info@i-travel. 48 Sarantaporou Str. 121 34 Peristeri Athens Tel: 210 57 75 777 Fax: 210 57 51 962 www.i-travel.gr info@i-travel.gr ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ CLUB BAMBOO BOUTIQUE RESORT & SPA 3*S - PATONG BEACH 01/05-31/10 530

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες 2011. Universal resorts. Kuramathi 4* ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1/7-19/7 & Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων

Μαλδίβες 2011. Universal resorts. Kuramathi 4* ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1/7-19/7 & Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων μεταφορά Προσφορά Νεονύμφων Universal resorts Kuramathi 4* 1/5-19/7 20/7-31/8 1/5-19/7 20/7-31/8 1/5-19/7 20/7-31/8 1/5-19/7 20/7-31/8 1/5-19/7 20/7-31/8 1/5-19/7 20/7-31/8 1280 1418 1315 1445 1605 1488

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ A έκδοση

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ A έκδοση ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙ 02-12 ΜΟΝ ΑΕΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΙ 2/12, 03/01 KINWSWAY HALL * plus 639 389 99 THE WESTBURY MΑYFAIR * 689 619 889 3 ΛΟΝΔΙΝΟ 22,23,2/12 KINWSWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη-και σε όλο τον κόσμο Άνοιξη 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη-και σε όλο τον κόσμο Άνοιξη 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη-και σε όλο τον κόσμο Άνοιξη 2013 ΕΥΡΩΠΗ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΠΙΒ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΟΡΟΙ & ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ Βιέννη-Μάγιερλινγκ (5ημ) 2/5 Ananas 4* 489 180 40 160

Διαβάστε περισσότερα