ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΜΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΜΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Γιολάντα Ρήγα Σωτηρία Ορφανού Tηλέφωνο: Fax: Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9933/Β4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣ: 1. Την Ακαδηµία Αθηνών 2. Τα Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. Στις έδρες τους ΘΕΜΑ: «Πρoκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα ιµερή Προγράµµατα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2014». Έχοντας υπόψη: α) Το άρθρο 12 του Π.. 147/76 (ΦΕΚ 56/Α ) «Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαπανεπιστηµιακών Σχέσεων». β) Το Ν.. 402/74 (ΦΕΚ 141/Α ), µε τις διατάξεις του οποίου κυρώθηκε η από Σύµβαση της Βιέννης. γ) Τα αναφερόµενα παρακάτω ιµερή - ιακρατικά Προγράµµατα Μορφωτικών Ανταλλαγών, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του ΥΠΕΞ/Ε1 /νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων και του Υ.ΠΑΙ.Θ./ ιεύθυνση ιεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων: 1)Αλβανίας, 2)Αρµενίας, 3)Γερµανίας, 4)Ιορδανίας, 5)Ισραήλ, 6)Κίνας, 7)Κροατίας, 8)Μαρόκου, 9)Πολωνίας, 10)Σλοβακίας, 11)Τουρκίας, 12)Τσεχίας. δ) Την Π.Υ.Σ. αριθµ. 211/66 (ΦΕΚ 231/Α ) «Περί εκτελέσεως εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού υπουργικών αποφάσεων περί µορφωτικών ανταλλαγών κατ εφαρµογή των ως ανωτέρω υπογραφοµένων επισήµων Προγραµµάτων». ε) Το άρθρο 24, ν.3475 (ΦΕΚ 146 / Α / ) του ΙΚΥ, που αφορά στην οικονοµική κάλυψη των επιστηµονικών επισκέψεων. στ) Την αριθµ /ΣΤ5 (Φ.Ε.Κ. 1717/Β / ) Απόφαση µε θέµα: «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Προκηρύσσουµε σαράντα µία (41) θέσεις στα ιµερή Προγράµµατα Μορφωτικών Ανταλλαγών για το έτος ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 1) Το µόνιµο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδηµίας Αθηνών 2) Από τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι.: Το µόνιµο ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων To µόνιµο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. To µόνιµο Ειδικό και Εργαστηριακό ιδακτικό Προσωπικό ( Ε.Ε. Ι.Π.) των Πανεπιστηµίων Το µόνιµο Ειδικό ιδακτικό Προσωπικό (Ε. Ι.Π.) των Τ.Ε.Ι. Υποψήφιοι ιδάκτορες των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.

2 Οι θέσεις - όπως καθορίζονται από τα αντίστοιχα ιµερή Προγράµµατα Μορφωτικών Ανταλλαγών - είναι οι εξής: 1. ΑΛΒΑΝΙΑ ύο (2) θέσεις : ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ-Υποψήφιο ιδάκτορα. ιάρκεια παραµονής: Μέχρι επτά (7) ηµέρες. 2. ΑΡΜΕΝΙΑ ύο (2) θέσεις : ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ-Υποψήφιο ιδάκτορα. ιάρκεια παραµονής: Μέχρι επτά (7) ηµέρες. 3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ Οκτώ (8) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδηµίας Αθηνών- ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ- Υποψήφιο ιδάκτορα ιάρκεια παραµονής: Μέχρι δέκα (10) ηµέρες. 4. ΙΟΡ ΑΝΙΑ ύο (2) θέσεις : ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ. ιάρκεια παραµονής: Μέχρι δώδεκα (12) ηµέρες. 5. ΙΣΡΑΗΛ Μία (1) θέση: ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ ιάρκεια παραµονής: Μέχρι πέντε (5) ηµέρες. 6. ΚΙΝΑ Τρεις (3) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδηµίας Αθηνών- ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ. ιάρκεια παραµονής: Μέχρι δέκα (10) ηµέρες. Προτιµούνται οι υποψήφιοι µε γνωστικό αντικείµενο στην Αρχαιολογία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Κλασικές Σπουδές, Ναυπηγική, Ναυτιλιακά, Θαλάσσιο Εµπόριο και Μεταφορές. 7. ΚΡΟΑΤΙΑ ύο (2) θέσεις : ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ. Η µία θέση προτιµάται να είναι από Σχολή ή Τµήµα Κλασικής Φιλολογίας. ιάρκεια παραµονής: Μέχρι επτά (7) ηµέρες. 8. ΜΑΡΟΚΟ Μία (1) θέση : ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ-Υποψήφιο ιδάκτορα. ιάρκεια παραµονής: Μέχρι δέκα (10) ηµέρες. 9. ΠΟΛΩΝΙΑ Πέντε (5) θέσεις : ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ. ιάρκεια παραµονής: Μέχρι επτά (7) ηµέρες. Πέντε (5) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδηµίας Αθηνών-Υποψήφιοι ιδάκτορες. ιάρκεια παραµονής: Μέχρι επτά (7) ηµέρες. 10. ΣΛΟΒΑΚΙΑ ύο (2) θέσεις : ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ. ιάρκεια παραµονής: Μέχρι δέκα (10) ηµέρες. 11.ΤΟΥΡΚΙΑ ύο (2) θέσεις : ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ. ιάρκεια παραµονής: Mέχρι πέντε (5) ηµέρες. 12. ΤΣΕΧΙΑ Έξι (6) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδηµίας Αθηνών- ΕΠ-ΕΠ-ΕΕ ΙΠ-Ε ΙΠ. ιάρκεια παραµονής: Μέχρι επτά (7) ηµέρες. 2

3 Β. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να: υποβάλουν αιτήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στην ελληνική αίτηση µπορούν να δηλώσουν µέχρι και τρεις χώρες της προτίµησής τους. Όσον αφορά στην αγγλική αίτηση, πρέπει να υποβληθεί για κάθε χώρα χωριστά. υποβάλουν φωτοαντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισµού τους. προτείνουν ηµεροµηνίες επίσκεψης από Ιούνιο έως και εκέµβριο 2014, τις οποίες ενδέχεται να τροποποιήσει η χώρα υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ηµεροµηνίες οριστικοποιούνται τουλάχιστον 4 µε 5 εβδοµάδες πριν από την επίσκεψη. υποβάλουν πρόσκληση από οµόλογό τους στη χώρα υποδοχής. 2) Οι Υποψήφιοι ιδάκτορες υποβάλλουν βεβαίωση της τριµελούς επιτροπής, στην οποία αναφέρεται η χρονολογία έναρξης και πιθανής ολοκλήρωσης του κύκλου διατριβής τους. Από την προκήρυξη εξαιρούνται: 1) Όσοι Υποψήφιοι ιδάκτορες επιχορηγούνται ταυτόχρονα από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήµατα κ.α. 2) Επιστήµονες που εµπλέκονται σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και χρηµατοδοτούνται είτε από το Ι.Κ.Υ. είτε µέσω των Ειδικών Λογαριασµών των Ιδρυµάτων τους. 3) Όσοι επιστήµονες επιλεγούν, αλλά πρόκειται να παραιτηθούν ή να συνταξιοδοτηθούν από τη θέση τους πριν από την πραγµατοποίηση της επιστηµονικής επίσκεψης. 4) Όσοι ενδιαφερόµενοι έχουν εκκρεµότητα λόγω πειθαρχικού αδικήµατος ή δεν έχει ολοκληρωθεί η δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του διορισµού ή επαναδιορισµού τους. Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι µέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 και δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια για περαιτέρω προθεσµία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος. Όσοι επιθυµούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε ιµερές Πρόγραµµα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2014, θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους: 1) ταχυδροµικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων - Τµήµα ιαπανεπιστηµιακών Σχέσεων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ) µε σφραγίδα ταχυδροµείου 21 Φεβρουαρίου 2014 ή 2) να καταθέσουν την αίτησή τους στην Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Υπουργείου για το Τµήµα ιαπανεπιστηµιακών Σχέσεων - µε χαρακτηρισµό Μονάδας Β4 - µέχρι και την 21η Φεβρουαρίου Οι αιτήσεις και τα παραστατικά των επιλεγέντων επιστηµόνων αποστέλλονται από την Υπηρεσία µας µέσω της διπλωµατικής οδού - στις επιλεχθείσες χώρες και η υλοποίηση της επιστηµονικής επίσκεψης προϋποθέτει την αποδοχή της από τη χώρα υποδοχής.. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1) Τα προσόντα του υποψηφίου, όπως διαπιστώνονται από το βιογραφικό σηµείωµα και συγκεκριµένα: α) Γλωσσική επάρκεια (κατάθεση σχετικής πιστοποίησης εφόσον υπάρχει). β) Επιστηµονική, διδακτική, ερευνητική ή άλλη σχετική µε τον τοµέα του δραστηριότητα. 2) Πληρότητα του προγράµµατος της επίσκεψης και όφελος που θα προκύψει από αυτήν. 3) Υφιστάµενη συνεργασία. 4) Κατά την επιλογή θα προτιµηθούν οι υποψήφιοι, που δεν έχουν συµµετάσχει άλλη φορά στα ιµερή Προγράµµατα Μορφωτικών Ανταλλαγών. Ωστόσο µπορούν να προταθούν για επιλογή: α) όσοι είχαν επιλεγεί το 2013 και ακυρώθηκε η επιστηµονική επίσκεψή τους από τη χώρα υποδοχής λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων. β) όσοι ήδη έχουν συµµετάσχει στο ιµερές Πρόγραµµα Μορφωτικών Ανταλλαγών, µε την προϋπόθεση ότι οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί δεν έχουν δηλωθεί από άλλους υποψηφίους. 3

4 Θα επιλεγούν µόνο για το 2014 τακτικοί υποψήφιοι και σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων σε µια χώρα υπερβαίνει τον αριθµό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, θα επιλεγούν και αναπληρωµατικοί υποψήφιοι. Η επιλογή τακτικών και αναπληρωµατικών υποψηφίων θα γίνει για µία χώρα. Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 1) Η ελληνική πλευρά καλύπτει τις δαπάνες µετακίνησης εντός του οικονοµικού έτους 2014 (Μετάβαση από Ελλάδα µέχρι το διεθνές αεροδρόµιο της χώρας υποδοχής και επιστροφή στην Ελλάδα. εν καλύπτονται δαπάνες που προκύπτουν από τις εσωτερικές µετακινήσεις στη χώρα υποδοχής). Η δαπάνη εξόδων ταξιδίου αρχικά βαρύνει τον συµµετέχοντα και το ποσό αυτό αποδίδεται µέσω της Υπηρεσίας µας από το Ι.Κ.Υ. µετά την πραγµατοποίηση της επιστηµονικής επίσκεψης µε την υποβολή των σχετικών παραστατικών δικαιολογητικών (απόδειξη πληρωµής ναύλου εισιτηρίων, ηλεκτρονικό εισιτήριο, κάρτες επιβίβασης, βεβαίωση υλοποίησης του προγράµµατος και έκθεση πεπραγµένων). Σηµειώνεται ότι δεν µπορεί να γίνει µεταφορά της επιστηµονικής επίσκεψης στο 2015 λόγω αλλαγής οικονοµικού έτους. 2) Η χώρα υποδοχής καλύπτει τα έξοδα διαµονής και διατροφής. Παρακαλούµε όπως ενηµερωθούν άµεσα οι ενδιαφερόµενοι. Συν: Έντυπα αιτήσεων στην ελληνική και αγγλική (σελ. 6) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΕΞ Ε1 /νση 2. Ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό 3. Ξένες Πρεσβείες στην Ελλάδα 4. Ι.Κ.Υ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 3. /νση Προσωπικού Ανώτ. Παν/κής Εκπ/σης 4. /νση Ανώτ. Τεχν/κής Εκπ/σης 5. /νση ιεθνών και Εκπ/κών Σχέσεων-Τµήµα Β 6. Ιστοσελίδα Υπουργείου: 7.Τµήµα ιαπαν/κών Σχέσεων (Φ.Σχ. & Προκηρύξεων) 4

5 ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 1) 2) 3) Eπώνυµο: Όνοµα : Όνοµα Πατρός: ιεύθυνση: α) Κατοικίας: β) Εργασίας: Τηλέφωνο: α) Γραφείου: β) Κατοικίας: γ) Κινητό: FAX: Εθνικότητα: Ηµεροµηνία Γέννησης: Α Τ/Αριθµός ιαβατηρίου: Ίδρυµα στο οποίο ανήκω (να αναφερθούν: ΦΕΚ διορισµού/βαθµίδα/ Ιδιότητα/Σχολή-Τµήµα και για τους Υποψ. ιδάκτορες έτη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής): Βιογραφικά στοιχεία (βαθµίδα κλπ, σύντοµη περιγραφή αντικειµένου εργασίας και αρµοδιοτήτων στην παρούσα θέση, θέσεις που έχετε καταλάβει κατά καιρούς και δηµοσιεύσεις): 5

6 Ξένες γλώσσες (να αναφερθεί και το επίπεδο): Σκοπός επίσκεψης (να αναφερθούν συγκεκριµένα στοιχεία): Πρόγραµµα επίσκεψης για κάθε χώρα (να αναφερθούν τα ιδρύµατα και οι επιστήµονες µε τους οποίους έχετε έρθει σε επαφή, συνυποβάλλοντας αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας): 6

7 Προτεινόµενες ηµεροµηνίες επίσκεψης ( σηµειώστε αν για κάποια από τις προτεινόµενες ηµεροµηνίες έχετε συνεννοηθεί µε το Ίδρυµα υποδοχής): Έχετε συµµετάσχει ξανά σε διακρατικό πρόγραµµα µορφωτικών ανταλλαγών και ποια χώρα έχετε επισκεφθεί; - Συµπληρωµατικές πληροφορίες απαραίτητες για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας: Hµεροµηνία Υπογραφή 7

8 APPLICATION FOR SCIENTIFIC VISIT ΙΝ 2014 UNDER BILATERAL EDUCATIONAL PROGRAMME Please attach here your recent photo TO (Indicate the Host Country) : Surname : First name : Home address: Work address: Home telephone: Work telephone: Mobile phone: FAX : address : Nationality : Date of Birth : ID/Passport No : Present employment/specialisation/institution/ specify the faculty-department: 8

9 Biographical notes (including rank, brief description of your field and responsibilities, positions held over the last years, publications): Level of foreign language: Purpose of visit (refer to specific details): 9

10 Programme of visit for the host country (make a list of institutions and academics you are in contact with, enclosing copies of the relevant correspondence): Suggested dates of visit (mention if you have contacted and agreed with the host institution on any of them): Did you participate in other bilateral educational programmes and if so, which country did you visit? - Necessary additional information supporting your candidature for the visit: Signed: Date: 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αχαρνών 17 και πλατεία Μαυροκορδάτου Αρ. Πρωτ: ΠΡΠ7155171014 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Προκήρυξη πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

1 02/06/2015 12 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυµα Βούρου - Ευταξία Έχοντας υπόψη: 1. Το Θεσµικό πλαίσιο του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα