ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1253, ΤΙΜΗ 0,30 d 27 ΧΡΟΝΙΑ «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Στον 27ο χρόνο μπήκε η εφημερίδα «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Συνεπής στην εβδομαδιαία έκδοσή του, αναδεικνύει όλα τα θέματα που αφορούν στην πόλη και στους πολίτες του Περιστερίου με στόχο πάντα την προάσπιση των συμφερόντων τους. Θα συνεχίσουμε με μαχητικότητα, αντικειμενικότητα και συνέπεια. Ευχαριστούμε πολύ τους συνδρομητές και τους αναγνώστες μας. Η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη αποκλειστικά στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το πρόγραμμα Καθήκον κατ Οίκον και τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Σελίδα 5 Επαναπρόσληψη των καθαριστριών των σχολείων του Περιστερίου ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδα 9 Για τα έργα σχετικά με σχολικά κτίρια στο Δήμο Περιστερίου ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδα 7 θεατρικές Δημιουργίες στο Θέατρο Πολιτών Περιστερίου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Κοινωνικής Αλληλοπροσφοράς ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ Ο Δήμος Περιστερίου και προσωπικά ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης στέλνει ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους πολίτες που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Με πρωτοβουλία του κ. Παχατουρίδη ξεκινά εκστρατεία σε όλη τη χώρα για τη δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλοπροσφοράς. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας προχώρησε σε μια ακόμη κοινωνική δράση με τη δωρεάν διανομή δεκαπέντε τόνων πεπόνια από τον Αγροτικό Σύλλογο Προάστιου Καρδίτσας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης. «Προχωράμε σε συμφωνία με τους μηλοπαραγωγούς της Βέροιας και εντείνουμε την προσπάθεια για την ανάπτυξη του πρωτοποριακού δικτύου» δήλωσε ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης. Αυτή την κοινωνική πράξη ανθρωπιάς κάλυψαν πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης καθώς και το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων REUTERS με ιδιαίτερη αναφορά τους. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 4 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις Σελίδα 21 ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 19 IoÜÒ ÖÜ 2012 ¾ À»... À Ø Ö ÑæÙÓÖÚ ÞÆÔÌÛ Ñ» Ø Ø... ÞÛÌÔå ÌÛ ÙçÓÝàÔ ÓÌ Û ÔàÙÛª ØÖ Óå. æû Ô Û 3/ 4 ÛàÔ Ñ ÛÖåÑàÔ ÜÛÖç ÛÖÜ çùóö ØÖÜ Ò ÔªÛ Ìˇ åôöüô æ ÌåÔ, åß Ñ ÆÝÖØÌÚ ØØØÙÛ ÌÚ, ÑÆ Ö Ö ØÖÔÖÓ Öç- ÞÖ ÆÔˇØà Ö, ÛÖÜÚ Ö ÖåÖÜÚ Ö ÒâÕÌ Ú ÌåÔ Ñ åß ÌåÔ Æ ÔàÙÛÌÚ, âþöôûìú ÛÌØÆÙÛ ÌÚ ÌØ ÖÜÙåÌÚ, ˇâÒÖÜÔ Ô ß ØÖÑ - ÒâÙÖÜÔý Û Ô ÛçÞ ÛÖÜÚ Ù âô ÛÖÜØÔÖÜÆ æñìø. æ ÖÚ ÛÖÜ ÓÌ ÆÒÖÜ ØÔ ÛÖ ÖÒÜÛÌÒâÚ ÕÌÔÖ ÖÞÌåÖ Ñ Ñ å- ÔÖ ÀåÖ ÛÖÜ Ú â Ñ Ú, æ ÖÜ ˇ ÙÜÓÓÌÛÆÙÞÖÜÔ 48 åþûìú ÓÌØ - ÑÖå ÌÑ ÛàÔ Ö ÖåàÔ ÌåÔ æ ÛÖÜÚ ÒÖÜÙ æûìøöüú ÔˇØØ- ÖÜÚ Û Ú Ú. æóàú ÓÌÛ Õç ÛàÔ ÑÛØÔ ÌåÔ Ñ ÑÆ Ö Ö Ì ÌÒÓ ÛåÌÚ ÛÖÜ Ìå ÖÜÚ Ö Ö ÖåÖ ÌÜÌÒ ÙÛÖçÔ Ô ÑÌØ å- ÙÖÜÔ ÛÖ â ˇÒÖ ÛàÔ 18 ÌÑ - ÛÖÓÓÜØåàÔ ÖÒ ØåàÔ, Û ÔÆ Ö- ÔÛ Ú Û Ô Ó ÆÔÑ ÙÛÖÔ âø. âé Û ÙÜÓÓÌÛÖÞª ÛÖÜÚ Ö àô æóìôö ÒªØàÙ Ô (àú buy-in) ÖÒæÑÒ Ø ÌØ ÖÜ- Ùå, Ò ª 1 ÌÑ ÛÖÓÓçØ Ö ÖÒÆØ, Ù ÜÛæ ÛÖ ÛÖÜØÔÖÜÆ ÖÜ ÛÖ â ˇÒæ ÛÖÜ, ÒâÔÌ Ö ÆÔˇØà Ö ÛÖÜ Ñ åôö, ÌåÔ ÛÖ ÓÌ ÒçÛÌØÖ ÙÛ Ô ÙÛÖØå ÛÖÜ æñìø. æóàú Û ÌåÔ âô ÌÑ - ÛÖÓÓçØ Ö ÖÒÆØ Ó ØÖÙÛÆ ÙÛ ÛæÙ ÖÜ âþöüô Ö ÌØ ÙÙæÛÌØÖ ÌÑ ÛàÔ ÙÜÓÓÌÛÌÞæÔÛàÔ.»Ì ÆÒÖ Ó å ÔÌÙÓ Ô, ÞØ Ó Û ÙÛâÚ, ÙÛÌÒâ- Þ Ñ åôàô, çö æ ÛÖÜÚ ÒÖÜ- Ù æûìøöüú ØÌÛ ÔÖçÚ, âô Ú ÓÌ- ÒÖÌ ÞÌ Ø Ó Ûå Ú ÑÖÜØ ÑªÚ Ñ Û à ªÚ Ñ ÆÒÒÖ ÓÌ ÌØ ÖÜ- ÙåÌÚ ÆÔà æ 300 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÖÒÆØ. ÓÌÛ ÝÖØÆ ÛàÔ ÞØ ÓÆÛàÔ Û ÙÜÓÓÌÛÖÞª ÛÖÜÚ â ÔÌ ÒÌÑÛØÖÔ ÑÆ, ÌÔØ âô Ú åñû Ú ÖÜ Þ Ø ÑÛ ØåÙÛ ÑÌ æøøüˇ- ÓÖÚ Æ Ì ÙÌ Û Ú ÛÙâ ÌÚ ÛÖÜ Ó ØÖÙÛÆ ÙÛ âñ Ò ÑÛ ÓÆÛ ÛàÔ ÔˇØØ àô ÛÖÜ Ñ åôöü Ñ âé ÒÌ 1/2 ÌÑ ÛÖÓÓçØ Ö ÖÒÆ- Ø ÙÌ ÓÆØÑÌÚ, Ñ Òç ÛÖÔÛ Ú ÛÖ ªÓ ÙÜ ÛÖÜ ØÖ ÛÖçÓÌÔÖÜ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÖÙÖç.» ÖØÌå ÛÖ â ˇÒÖ Ô ÌåÔ 18 ÌÑ ÛÖÓÓçØ æóàú ÛÖ ÙÜÔÖÒ Ñæ ÖÙæ ÝÛÆÔÌ Û 48 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÖÒÆØ. Ì ª æóàú Ü ÆØÞÌ Ñ Òå ÔˇØà Æ, 5 ÌÑ ÛÖÓÓçØ æ Û 48, ˇ ÆÔÌ ÙÌ Ó ÖØ ÆÔàÙ ÓÌ ÛÖ æôöó ONE DROP, Ö Öå Ø ÙÛ Ø Ö Ö Ìå- Û ÙÛ Ô ÌÕ ÙÝÆÒ Ù Ñ ÒçÛÌØ Ú ØæÙÉ Ù Ú ÙÌ æù ÓÖ ÔÌØæ ÙÌ ÛØ ÛÖÑÖÙÓ ÑâÚ ÞØØÌÚ. ÜÛÜÞØÚ Ü ÆØÞÖÜÔ Ñ ÜÛâÚ Ö ÖØ ÔØ- ÙÌ Ú, Ö Ö ÖåÌÚ ÝØÖÔÛå ÖÜÔ Ô ØÖÓ ˇÌçÖÜÔ ÔÌØæ, ÛØÖݪ Ñ ÝÆØÓ Ñ ( Ú ÌåÔ Ñ ÒÆ Ñ Ö ÛØÖå ÛÖÜ ÑæÙÓÖÜ ÖÜ Øâ- ÞÖÜÔ àøìæô Û Ú ÛØ ÑâÚ Ü - ØÌÙåÌÚ ÛÖÜÚ) ÓÌ ÖÛâÒÌÙÓ Ô ÒçÔÖÜÔ Òå Ö Û ÜÙÛÜÞå ÛàÔ çùóö ØàÔ ÔˇØØ àô ÛÖÜ 3ÖÜ ÑæÙÓÖÜ ÓÌ ØÔÖÔÛ Ú âûù ÛÖ ÖÙÖÙÛæ Û Ú ˇÔ Ù ÓæÛ ÛÆÚ ÛàÔ. ÔâØÞÖÓ ÙÛÖ ˇâÓ : ÛÖ ÛÖÜØÔÖÜÆ æñìø ˇ ØÑâÙÌ 3 ÓâØÌÚ ÙÌ Ó ÓÌ ÆÒ åˇöüù, æ ÖÜ ØÖÉÒâ ÌÛ æû ÙÜÓÓÌ- ÛÖÞª ÛÖÜ ÑÖ ÔÖç ˇ ÌåÔ ÓÌ ÆÒ ÌÔØ ÙÛÜÔÖÓå ÛÖÜ Ú â- Ñ Ú ˇ ÌåÔ Ì å Ö æú Ñ Ì ÜÆÛ Û Ô ÙÝÆÒÌ, Ì ÖÓâ- ÔÖÜ æû ÛÖ ÉØ ÉÌåÖ ÛàÔ ÖÒ ØåàÔ ˇ ÌØ - ÓâÔÌ ÛÖÔ Ô Ñ Ûª ÛÖÜ ÛÖÜØÔÖÜÆ ÙÌ ÆÑ ÓÌ Þ ØÛÖÔÖÓåÙÓ Û ÙÛÖ Ò Ôæ ÛØ â. Ì Ì ª Ö åñûìú æû Ô ˇâÒÖÜÔ Ô ÝÆÔÌ Ù ÑØÔÖÔÛ æ ÛÖ ÞÔå, ÛÖ Ñ åôö ˇ Ô ÒÆÉÌ Ô ÙÌØÉåØÌ, ÌÔØ å- ÖÜÔ, Û ÌÑÒÌÑÛÆ Ñ ÔÆÑØ É Ì âùó Û æ àú Þ É ÆØ, ÙÛ - ÑÖçÚ, Ó âø ÑÌØ æ ܡÌÔÛ Ñæ ÉÖ Ôæ ÑØâ Ú Ñ.Ò.»ÆÒ ÙÛ Ö ÌÑ æùà ÖÚ ÛÖÜ Ñ åôö ªÒàÙÌ àú ÌÑÛæÚ æ ÛÖ ÓÌÔÖç Ö åñûìú Ó ÖØÌå Ô âþöüô Ý Ûæ æ,û ÛØ ÉÆÌ æøìõª ÛÖÜÚ. ÌÔ ÕâØà æùö ÌÕ ÜÛØÔ âþöüô ÛÖ ØØàÙÛ ÓâÔÖ ÆˇÖÚ Û Ú Þ ØÛÖ Õå Ú, ÒÒÆ âþà ÔàØåÙÌ ˇ ÙÓâÔÖÜÚ Þ ØÛÖ- åñûìú Ö Ö ÖåÖ âþöüô ÞÆÙÌ ÌØ ÖÜÙåÌÚ ÙÛ Ô ØÆÙ Ô ÛÙæÞ. åûìø ÜÛÖå ÖÜ Ì ÙÑâ ÛÖ- ÔÛ Û Ñ åôö Ô ÌåÔ Ý Ô - Û ÙÓâÔÖ, ÌåÔ Õ ÖÒç ÛÖ. í- ÞÖÜÔ ÖÜÒ ˇÌå Ù åû, Ö Ñæ Ì, ÞàØÆÝ Ñ âþöüô ÓÌåÔÌ ÙÛÖ ØæÓÖ Ö ÑÖ âôì ÌÚ ª âþöüô - ÒܡÌå. åô Ó æ Û Ú ÓÌ ÆÒÌÚ Ñ ÛÆØÌÚ ÛÖ ÆˇÖÚ ÌÔ ÑÆ ÛÖÜ Û æ ÖÜ. ¾ ÌæÚ Ô ÙÌ ÝÜÒÆÌ Ô Ó Ô ß Ø ÆÕÌ Úý ÛÖ Ó ÑØæÉ Ö Ûå ˇÌØ Ìå ÌÔ Ü ÆØÞÌ. ÛÖ ÙÞÌÛ Ñæ ÔâÑ ÖÛÖ: Üæ âøö çøà ÙÛ 80 ÆÔÌ ÙÛÖ Ñ åôö âþöôû Ú ÆØÌ Û ÙçÔÛ Õª ÛÖÜÚ. `Ì 1/2 ØØ ÌåÞ Ô ÓÌåÔÌ ÓÌ 10 ÌÜØØ Ö Ñ ˇâÔ Ú. - íþà Ó â, ÒâÌ Ö ØØ- ÛÖÚ. Ì ÓÖÜ ÒÌÚ, æùìú ÝÖØâÚ Û Ô ÌÉ ÖÓÆ ÑÆÔÌ Ú ÙÌÕ ÓÌ Û ÜÔ åñ ÙÖÜ; - çö, ÔÛÆ Ö ÆÒÒÖÚ. - Ø 3 ÝÖØâÚ, ÒâÌ Ö ØØ- ÛÖÚ. Ö æô 2 Ñ 3 ÑÆÔÌ 5. ÖÔÛÆØÖÜÓÌ Û 20 ÌÜØØ ÙÛÖ 5 Ñ ˇ ÑÌØ åùöüóì. Æ ÖÜÔ Û 20 ÌÜØØ ÙÛÖ 5, ÜØå Ì ØÖÜÒâÛ Ñ Ó åò ÑÆˇÌÛ ÙÛÖ ìôûì ØÌ Û Ô ÛªÙ ÓÌ. Ô Òâ ÓÌ Û Ô ÒªˇÌ ˇ ÑÌØ å - ÓÌ 700 ÌÜØØ! ¾ À¾ ¾` ¾ˆ ` ¾ ¾ˆ ` ¾ ` ¾ ¾ ¾ ÙÞÌ Ù Ô ÓÌÙ ÙÛÖ - ÑÖ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑÖ É ÉÒ Ö Ñ ÙÛ Ô ÌÑ ÌÜÙ Ì Ô Ñ ˇÖØ - ÙÛ Ñ Û Ñ Ò Ñ. ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ì Ô Ì Ô ßˇ Ó ý. Ì Ø ÖÓàÚ ÜÛÖ ÛÖ ÓÖÔ ÑÖ Ñ ÕÌÞàØ ÙÛÖ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ ÑÖ Û Ú ÔàØ ÙÓ ÙÜÓÉ ÒÒÌ Ñ ÙÛ Ò Ù ÛÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø ÛÖÜ Ó ÑØÖÜ ÖÜ. Ì ˇ ØÌ Ì àùûöùö Ô ÔÖÌ Û ØÖÙÝÖØ Û Ú ÙÛ Ô ÌÜ Ùˇ ÛÖ- Ö Ù ÛàÔ àô Ñ Û ÌÔ ÑÖÛÌØ Ô ÔàÙÛ Ñ ÛÖÜÚ ÙÛ Ù ÙÛ ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ñ ÑÌ ÓÌ- Ô. àûìøöú ÙÛÖÞÖÚ Û Ú ˇ ØÌ Ì Ô Ì Ô ÔÛ Ô Ö - ÙÌ ÛÖ ÙÛ Þ Ø, ÙÛ Ô ßÜÞ à Ñ ÙÛ Ô ÓÖØÝà- Ù Ó Ú ÙÛ Ù Ú ÙÜÔÌÞÖÜ Ú Ô - Û Ù Ú Û Ú Ô ÔàÙ Ú ÌÔÖÚ É ÉÒ ÖÜ. Ú ÌÑ ÛÖÜ ÛÖÜ Ì ˇ ØÌ Ì Ô ÔÖÌ Û Ô Ö- Ù à Û ÌÔÛÌÒàÚ ÙÜÓÉÖÒ Û Ú ÙÛ Ô Ùˇ Û Ñ Ñ ÒÒ Ì Ø- Ì ÛÖÜ ÖÜ, ÙÛ Ô ÌÜ Ùˇ - ÛÖ Ö Ù ÛÖÜ ÑÖ ÔàÔ Ñ ØÖ- ÉÒ Ó Û Ñ ÙÛÖ ÌÔ ÑÖÛÌØÖ ØÖÉÒ Ó Û ÙÓÖ ÛÖÜ ÙÌ ˇÌ Ó Û ÖÜ ÛÖ ÝÖØÖÜ Ô ÓÌÙ. Ö Ñ ÒÖ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑÖ É ÉÒ Ö ØÖ- Ì Û Ô ÔÌÜÓ Û Ñ ÔÌ Ò Õ ÛÖÜ ÖÜ, ÝÜ Ô Ì Û - Ó ÖÜØ ÑÖÛ Û ÛÖÜ Ñ ÌÔ Ñ ÛÖ ÉÖ ˇ Ô àø Ó ÙÌ ßÜÞÖÙÜ- Ô Ùˇ Ó Û Ñ. Ö Ì ØÞÌÛ ÙÌ Ó ØàÛ Ì Ý ÓÌ ÛÖ É ÉÒ Ö Ö Û Ô Øà Ó ÙÞÖÒ Ñ Ò Ñ ÓÌ Ù ÙÛ Ò Ù ÛÖÜ ÓÌÙÖÜ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖÜ ÛÖÜ ÌØ É ÒÒÖ- ÔÛÖÚ. ¾ Ì Ø ÙÌ Ú ÖÓàÚ ÜÛ Ú Û Ú ØÞ Ñ Ú Ì Ý Ú Ñ ˇÖØ Ö- ÔÛ Ö Ö Ñ ÒÖÜÚ Ø ÖÔÛÌÚ Ö àú ÛÖ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ, Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖ, ÖÒ Û ÙÛ ÑÖ Ñ ÓÖØÝàÛ ÑÖ Ì - Ì Ö ÛÖÜ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖÜ ÛÖÜ ÌØ ÜØÖÜ. Ô ÓÝ ÉÖÒ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö -» ¾ `»¾ ÔàÙÛÖ Ö Ì Û, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ÙÛ ÑÖÜ à Ñ, Ö àú ÛØÖ Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ. 1250) 1982 ÖÛ : ¾ ˆ À ¾` - À ` ¾ˆ À ¾ˆ ` `, ¾ - ¾` `, ¾ˆ ` - ¾ ` ¾ À ` À ` - À ¾ˆ» - ¾ˆ `» - À `, ¾ ¾` ¾-, ¾ˆ ` ¾» À¾ˆ` ` ¾ ` ¾ - ¾ˆ ` -»¾ ¾ˆ ` ¾ ` ` `. À. ¾ ` `»¾ˆ- ` ÛÖÜ ` ÜØ àôöú Ñ Û Ú Ø Ô Ú- Ñ ÛÌØ Ô Ú, ÛÖ Ì - ÔÖÚ» ÛÛ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ À - ˆÀ» ÛÖÜ ÌàØ- ÖÜ Ñ Û Ú ÜˇÜÓ Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ ÖÜ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô, ØÖ ÑÌ Û Ô ÔÛØÌÜÛÖÜ Ô. ÖÛÌÒÌ ÛÖÔ ÒÌ ÖÔ ØÖÔÖÓ ÑÖ ÞàØÖ Ö ÖÜ ÓÖØÝàÔÌÛ Ó ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÙÞÌ Ù Ô ÓÌÙ ÙÛÖ Ñ ÙÛÖ É ÉÒ Ö. ÜÛ ÙÞÌ Ù ÌÔ ÌØ ÖØ ÌÛ ÓÖÔÖ ÙÛÖ ÙÞÖÒ ÑÖ Ì ÞÌ Ø Ö ÒÒ Ì ÌÑÛÌ ÔÌÛ Ñ ÙÛÖ ÌÕàÙÞÖÒ - ÑÖ É ÉÒ Ö, ÝÜÙ Ñ ÓÌ Ù Ö Ö Ñ ÒÌÚ Ý Ò Ô ÔàÙÛ ÑÌ Ú Ø - ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ ÖÜ ÖÙÑÖ ÖÜ Ô Ô Ô Ì ÕÖÜÔ ÛÖÜÚ ÓÌÒÒÖÔÛ - ÑÖÜ ÚÝ ÒÖÜÚ ÛÖÜ É ÉÒ ÖÜ. ˆ ØÞÖÜÔ ÖÓàÚ ÖØ ÙÓÌ ÔÖ Ø ÖÔÛÌÚ ÖÜ ÜÙÞ ØÌ ÔÖÜÔ ÛÖ ØÖÒÖ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ØÖÚ Ì Ô Ô ÛÌ ÛÖ Ö ØÖÙ Ô ÛÖÒ ÙÓÖ. ¾ Ì- ÒÌÜ ˇÌØÖÚ ÙÞÖÒ ÑÖÚ ÞØÖÔÖÚ Ì - Ô ÖÒÜ ÌØ ÖØ ÙÓÌ ÔÖÚ Ñ Ì ÛÙ ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ø ÑàÔ - ÌÛ Ñ Ûà Ö Û Ô ÌÙ Û Ú ÖÒÖÑÒ ØàÙ Ú Û Ú Ü Ò Ú. ÜÛÖ ÞØ Ù ÓÖ Ì Ô Ô Ü ØÞÌ ÕÌÞà- Ø ÙÛÖÚ ÞØÖÔÖÚ ÛÖ Ó ˇ Ó Û Ú ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ú. ØÖÓÖ Ö- Ø ÙÓÌ Ô ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ñ ÑÌ ÓÌÔ, Ì Ö Û Ñ ÖÜ ÖÛÌ- ÒÖÜ Ô Õ ÖÒÖ Ì Ó Û ÛÖÜ ÔÌÖÌÒÒ Ô ÑÖÜ ÒÖ ÖÜ, ˇ ØÌ Ì Ô ÙÜÔÖ ÌÜ ÖÔÛ Ö Ô à- Ì Ú Ø ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ ÖÜ ˇ ÌÕÖ ÑÌ àôöüô ÛÖ ÓÌ Û Ô Ùˇ Û Ñ Õ ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ, ˇ ÑÌÔÛØ ÖÜÔ ÛÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ ÛÖÜ Ñ ˇ ÛÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ ÖÜ Ô Ó ˇÌÛ Ñ Ô ÔàÙÛ Ñ ÙÛ Ù, ÞàØ ÚÛÖ ÞÖÚ Û Ú ÌÑÓ ˇ Ù Ú ÛàÔ Ø ÓÓ Û ÑÖÙÜÔÛ ÑÛ ÑàÔ Ñ ÔÖÔàÔ ÖÜ ÙÜÔ ˇàÚ Ì ÖÔÛ. Ñ ˇ Ì ØàÙ Û Ú ÌÒÌÜ ˇÌØ Ú Ô ÔàÙ Ú ÖÛÌÒÌ ÒÒ Ó ÖÒÜ Ñ Ò Ì ÒÖ ÙÛÖ ÞàØÖ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ. ÓÌ Û Ô Ñ ˇÖ Ù ÛÖÜ ÓÌÙÖÒ É - Û ÙÑ ÒÖÜ Ó ÖØÖÜ Ô Ô Ì Ì- ÕÌØ ÙÛÖÜ Ô É ÉÒ Û Ú ØÌ- ÙÑÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ ÓÌ Ù ÔÛ Ö Ô à Ì Ú Ø ÙÛ Ø ÖÛ - ÛÌÚ Ô ÖÒ Ü ÙÖÜÔ Û Ý ÔÛ - ÙÛ ÑÖ Ñ Ô ÛÖ ÙÜÔ Ü ÙÖÜÔ ÓÌ ÛÖ Ø Ó Û ÑÖ. ÛÙ ˇ Ñ Û - ÝÌ ØÖÜÔ Ô ÖÑÛ ÙÖÜÔ Ó ÙÜÔˇÌÛ Ñ ÔÛ ÓÌÛà Ù Û Ú Ñ ˇ ÓÌØ Ô Ü ÙÑÖÒ Ú Ø Ó - Û ÑÖÛ Û Ú Ñ Ø ÒÒ Ò Ô ÌÜØÜ ÔÖÜÔ ÛÖÜÚ ÔÌÜÓ Û ÑÖÜ Ú ÛÖÜÚ ÖØ ÖÔÛÌÚ. ˇÌ É ÉÒ Ö ˇ ØÌ Ì Ô ÖÛÌÒÌ ÛÖ ÌÝ ÒÛ Ø Ö ÌÜ Ùˇ ÛÖ Ö Ù ÛÖÜ ÖÜ ÓÌ Ó Ø ÒÒ Ò ÖÒ ÜÙ ÛàÔ ÓÜˇÖ Ò ÙÛ ÑàÔ ÙÛÖ ÞÌ àô ÖÜ ØÖÙÝÌ ØÖÔÛ. ÜÙ Ñ Ñ - ˇÖØ ÙÛ Ñ Ì Ô Ñ ÙÜÓÉÖÒ Û Ú Ü ØÕ Ú ÔÌ ÙÛ Ñ Ú É - ÉÒ Öˇ Ñ Ú ÛÖÙÖ ÙÛ Ò Ù Û Ú ÙÞÖÒ Ñ Ú ˇÖÜÙ Ú ÖÙÖ Ñ ÙÛÖ ÌÔ ÑÖÛÌØÖ ÞàØÖ Û Ú ÙÞÖÒ - Ñ Ú ÑÖ ÔÖÛ Û Ú.» ÖØ Ôà- ÓÌ Ô Ñ Ò ØàÚ ÙÞÖÒ Ñ - ÔÌ ÙÛ Ñ É ÉÒ Öˇ Ñ ÒÌ ÛÖÜØ Ì ÔÛ ÙÛ ˇÓ ÙÛ Ñ ÙÌ Û Ö Ö ÒÖ à Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÔÌ - ÞÌ Ú ÌÔ Ó ÖØÖÜ Ô Ô Ì ÞÖÜÔ ØÖÙÉ Ù ÙÛ ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ñ É - ÉÒ. ÜÛÖÞØÖÔ Ó ÖØÌ É ÉÒ Öˇ Ñ Ô ÒÌ ÛÖÜØ Ì Ñ àú ÞàØÖÚ ÌÑ ÒàÙÌàÔ ÛÖ É ÉÒ Ö. Ô ÛØ Ô ÔàÙ Ú Ì ˇ ØÌ Ì Ô ÔÖÔÛ ÓÖÔÖ Ñ Û Û ØÑÌ ÛÖÜ ÙÞÖÒ ÑÖÜ ØÖ- Ø ÓÓ ÛÖÚ ÒÒ Ñ ÙÛÖÔ ÌÒÌÜ - ˇÌØÖ ÞØÖÔÖ ÛÖÜ ÖÜ ÙÛÖ Ù Û. ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ ÛÌÜ ˇÜÔ- Ù ÒÌ ÛÖÜØ ÖÜ Ô Ì ÑÖÜØ Ñ Ö ÒÌ ÙÞÌÚ É ÉÒ ÖÜ Ñ ˇàÚ Ñ ÔÛ ÒÒ É ÉÒ àô ÓÌ ÛÖÜÚ ÙÜÔÖÓ Ò ÑÖÜÚ. Ó Ö- ØÖÜ Ô ÞàØ ÙÓÌ Ô ÙÌ ÖÓ ÌÚ Ñ ÙÜ ÓÝàÔ ÓÌ Û Ô ÔàÙÛ Ñ ÛÖÜÚ ÌÔ ÝÌ ØÖÔÛ Ô É - ÖÜÔ É ÉÒ ÙÛÖ Ù Û Ñ ÓÌ ÛÖ Ì Ø Ú ÌÔÖÚ ÌÜ ÒÖ ÖÜ ÞØÖÔ ÑÖÜ ÙÛ Ó ÛÖÚ Ô ÙÜ ÛÖÜ Ô ÜÛ, Ô Û ØÖÛÌ ÔÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ÙÜÓÓ ˇ ÛÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ Ô Û Ì ÌÕÌØ ÖÔÛ Ö Ñ ÒÖÛØÖ- àú. ÒÖ ÖÛÌÞÔ ˇ ØÌ Ì Ì Ù Ú Ô ÙÜÔ Ì ÌÛ Ñ ÓÌ Û Ú ÒÒÌÚ ÓÖØÝÌ Ú Ì ÞÔ Ú Ö àú Û»ÖÜÙ Ñ, ÛÖ Ì ÛØÖ, ÛÖÔ Ô - Ó ÛÖ Ø ÝÖ Ñ Û Ñ ÙÛ Ñ. ÛÙ Ö Ó ˇ Û Ú ˇ ÙÜÔÌ ÛÖ- Ö ÙÌ ÖÛ ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ö- ÛÌÒÌ Ó ÓÖØÝ ÛÌ ÞÔ Ú ÓÌÙ ÙÜÔÜÝ ÙÓÌ Ô ÓÌ Û Ú Ü ÖÒÖ ÌÚ ÓÖØÝÌ Ú Ñ Ì Ù Ú ÖÛ ÌÔ Ì Ô Ñ Û ÖÓ ÑØÖ Ö Û Ô Ñ ˇ - ÓÌØ ÔÖÛ Û ÛÖÜ. ¾ ØÖÒÖÚ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ÌÔ Ì Ô Ô Ô Ì - ÑÔÜ Ì Ì Ô ÔàÙ ÖÑØ Û ÑÖ Þ Ø - ÑÛ Ø Û Ú ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ú, ÒÒ Ô ÌÜ Ùˇ ÛÖ Ö ÙÌ ÛÖ ÓÌÒÒÖÔÛ - ÑÖ Ô ÔàÙÛ Ñ Ô ÛÖÔ Ô - Ì ÕÌ ÙÌ Ì Ô É ÖÜ Ô Ôà- ÙÛ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ Για συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και «για τη ματωμένη πτυχή του Μνημονίου που ξεδιπλώνεται σχεδόν καθημερινά με τρόπο τραγικό, με τις αυτοκτονίες ανθρώπων σε αδιέξοδο», μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στο Περιστέρι. Και πόσο δίκιο είχε! Καθημερινά συνάνθρωποί μας που βρίσκονται σε αδιέξοδο, οικονομικό ή ψυχολογικό ή και τα δύο, δίνουν τέρμα στη ζωή της, κάνοντας όλο και πιο μακρύ τον κατάλογο..., σπρωγμένοι από την απόγνωση, τη θλίψη, την αγωνία, τον πόνο, την οργή! Και η είδηση, η συγκλονιστική αυτή είδηση που εμάς μας τρομάζει, αλλά και μας εξοργίζει, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά τους συνεργούς και ηθικούς αυτουργούς που με περίσσια υποκρισία «σφυρίζουν» αδιάφοροι λες και δεν ξέρουν, λες και δεν καταλαβαίνουν, περνά πλέον στα «ψιλά» των δελτίων των 8. Το πεντάλεπτο που τους αφιερώνουν αναλώνεται στον πόνο και το δάκρυ των οικείων τους, και στην πρόσθεση ενός ακόμη αριθμού και ουδείς λόγος γίνεται για τα αίτια, τα βαθύτερα αίτια αυτά που οδηγούν τους πολίτες στην αυτοκτονία, που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, πώς και ποιοι τη δημιούργησαν, αυτούς δηλαδή που είναι συνυπεύθυνοι της πράξης των απελπισμένων συνανθρώπων μας! Λες και ο Κώστας, ο Σωτήρης, ο Γιάννης... δεν είχαν όνομα, δεν είχαν ζωή, δεν είχαν ελπίδα και δεν είχαν σχεδιάσει το μέλλον τους! Αυτό που τους έκλεψαν οι «αγορές» και οι «υπηρέτες» τους! Μ.Μπ. ΤΟ ΝΕΡΟ... ΝΕΡΑΚΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΜΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΛΣΟΥΣ Η ανυπόφορη ζέστη των τελευταίων ημερών έχει χτυπήσει κόκκινο όχι μόνο στις αντοχές των πολιτών, αλλά και των φυτών και των θάμνων οπουδήποτε και αν ευρίσκονται αυτά, είτε σε πλατείες, είτε σε παρτέρια, είτε σε πάρκα... Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε στο νέο Άλσος της πόλης μας, έλλειψη νερού στα φυτά και τους θάμνους που ευρίσκονται στους πίσω χώρους του πάρκου κοντά στην περίφραξη, με αποτέλεσμα το χώμα γύρω από τις ρίζες των φυτών να έχει μετατραπεί σε... τσιμέντο. Νερό όμως υπάρχει στο Άλσος και μάλιστα άφθονο, απ ότι βλέπουμε, γιατί το γκαζόν κοντά στην κεντρική είσοδο ποτίζεται ανελλιπώς. Μάλλον κάτι άλλο θα συμβαίνει. Εμείς απλά εκφράζουμε την απορία μας... Χ.Α. ΤΡΟΦΗ...ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ!!! Έκλεισε από καιρό το δισκοπωλείο «METROPO- LIS»! Έφυγε και το βιβλιοπωλείο «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙ- ΟΥ»!!! Κανένα... «σκυλάδικο» δεν θα βάλει λουκέτο (;) έτσι, για την... ισορροπία των ψυχών μας, ρε Περιστεροκουλτουριάρηδες;;; Μ.Κ. * * * «ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ»!!! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ! Δεν έχω διαβάσει παρά ελάχιστη Αγία Γραφή! Άρα; Είμαι χειρότερος ως άνθρωπος, από έναν Θεολόγο ή έναν Ιερέα; Επίσης, δεν έχω διαβάσει παρά, ελάχιστο Όμηρο κι Αρχαία Ελληνική Γραμματεία! Άρα; Να βγάλω το συμπέρασμα πως, είμαι ως πολίτης, υποδεέστερος ενός φιλολόγου; Ακόμα, δεν έχω διαβάσει παρά ελάχιστους λογοτέχνες και καθόλου Ντοστογιέφσκι ή Καβάφη! Οπότε, ποιά η αξία η δική μου, έναντι ενός φέρελπη Λογοτέχνη!!! Έχω όμως ένα ελαφρυντικό! Γονείς μου ήταν κάποιος Χρήστος από την Θράκη και μια Ειρήνη από τη Σάμο! Αυτοί δεν είχαν καμία μα καμία ιδέα για Αγίες Γραφές, Ιλιάδες και... Πολέμους και Ειρήνη!!! Δεν μ έμαθαν παρά ελάχιστα «ασήμαντα» πράγματα!! Να τιμώ και να σηκώνομαι όρθιος σ ένδειξη σεβασμού, μπρος σ έναν δάσκαλο! Έναν παπά! Κι έναν ηλικιωμένο!!! Ακόμα; Να παραχωρώ ευχαρίστως τη θέση μου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σ όποιον την έχει ανάγκη, περισσότερο από μένα, χωρίς να εξετάζω φύλο, φυλή ή καταγωγή!!! Και μ αυτά τα λίγα εφόδια των γονιών μου πορεύτηκα!!! Και γι αυτά ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που έφτασα όσα έφτασα, και για όσα ακόμα ψάχνω, χωρίς να χω πατήσει επί πτωμάτων! Χωρίς να μου προσάπτει κάποιος ΤΙ! Και για ένα ακόμα ασίγαστο «πιστεύω»! Πως ΧΡΩΣΤΑΩ σ αυτή την κοινωνία κι αν κάτι μου οφείλει αυτή η ίδια η κοινωνία, είναι πως, ΜΕ ΠΕΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ακόμα ΕΠΙΜΕΝΩ!!! Μ.Κ. * * * ΕΤΣΙ ΣΑΣ ΘΕΛΩ!!! ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ ΣΤΑ... ΔΥΣΚΟΛΑ!!! Το Περιστέρι θα μπορούσε να συμπεριφέρεται αυτόνομα, και να μην λειτουργεί ως... δορυφόρος της Αθήνας; Θα μπορούσε να έχει ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΩΝΗ, μέσω ενός τοπικής εμβέλειας Ραδιοφωνικού Σταθμού; Ή να εξαγοράζει χρόνο ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ, κι όχι μόνο διαφήμισης των εμπορικών επιχειρήσεων, από κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, ώστε να προβάλλεται συστηματικά η πόλη και οι άνθρωποί της; Θα μπορούσε να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ τις ήδη ακριβοπληρωμένες εγκαταστάσεις του ΕΚ- ΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, -αντί της κατεδάφισής τους για μερικά ακόμα δέντρα, που θα μπορούσαν να φυτεύονταν στο χώρο των απορριμματοφόρων, της όπισθεν μάντρας οικοδομικών υλικών και του πρώην χώρου φιλοξενίας σεισμοπλήκτων- προσφέροντας στην πόλη μια σειρά δραστηριότητες «ορφανές» ως τις μέρες μας, που θα έφερναν ΑΝΑΠΤΥΞΗ άρα και ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ; Από την συντονισμένη «εκμετάλλευση» του χώρου ως σχεδιαστήριο και κέντρο παραγωγής στολών και καρναβαλικών αρμάτων, έως χώρου παρουσιάσεων και συνεδρίων, με υπερτοπική απήχηση, κι από χώρου ανάδειξης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με ειδικά τμήματα εφαρμοσμένων τεχνών σε κάθε τομέα, έως πολυμορφικό χώρο εκδηλώσεων για εποχή!!! Από θεατρικές παραστάσεις έως συναυλίες 365 μέρες και νύχτες... τον χρόνο!!! Και μέσα από μια πλήρη αξιοποίηση ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ και κονδυλίων του ΕΣΠΑ, να ενταχθούν σ αυτό, χώροι πειραματικών αναζητήσεων έως... Studio εγγραφών μουσικής, διαφημιστικών spots, κέντρο έκδοσης περιοδικών, κέντρο διασύνδεσης σχεδιαστών-γραφιστών και designers με βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ώστε να γίνει «ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΑΛΣΟΣ» στο ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ, η δική μας σύγχρονη κι εφαρμοσμένη SILICON VALLEY (ART and DESIGNERS VALLEY) του Περιστερίου!!! Δύσκολο; Πιθανόν! Ανέφικτο όμως; ΟΧΙ!! Θα επανέλθουμε!!! Μ.Κ. * * * ΞΕΚΑΡΦΩΤΟ πλην... ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Ο διάδοχος του Φιντέλ Κάστρο και αδελφός αυτού, Ραούλ, είχε πρόσφατα ανταλλαγή επισκέψεων κορυφής με την... Κίνα, εκφράζοντας με τον πιο αδιάψευστο τρόπο, τον... θαυμασμό του (!!!) για το... πολιτικό (!!!) και αναπτυξιακό (!!!) μοντέλο της μεγάλης χώρας!!! Συμφωνήθηκε δε μεταξύ των μεν και των δε, μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή τεχνογνωσίας κυρίως από Κίνα προς Κούβα!!! Έτσι ξέρει να εξαγοράζει ο κίτρινος γίγαντας «συνειδήσεις» υπερήφανων πλην... πεινασμένων και εξαθλιωμένων λαών, όχι μόνο στην Κούβα, αλλά ΚΑΙ Αφρική, ΚΑΙ Ασία, ΚΑΙ Μέση Ανατολή, ΚΑΙ Ελλάδα!!! Δεν είναι άξιον απορίας, ΠΩΣ μέσα σε ελάχιστα χρόνια, συναντάς κινέζικα μαγαζιά (που εκτοπίζουν τα ελληνικά λόγω ωραρίων και τιμών) σε κάθε γωνιά της χώρας μας! Από... Καπανδρίτι κι Ωρωπό, έως το τελευταίο αξιοποιήσιμο πόσο στην Άνω Αγουλινίτσα!!! Και ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ Τ ΑΥΤΙ ΚΑΝΕΝΟΣ! Όπως προ 20ετίας με την εισροή Αλβανών τεχνητών οικοδομής! Αφήσαμε τον κλάδο των οικοδόμων ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑ- ΦΕΙ προς όφελος των ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ και τώρα το ίδιο απαθείς και μοιραίοι, να καταστραφεί κι ο πυλώνας του εμπορίου προς όφελος μόνο των ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ και ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ (και όσων έχουν προλάβει (!) και μεταφέρει τα...οικονομικά τους συμφέροντα ΕΚΕΙ!!!) Κι επιμένω! ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΚΑΑΑΑΠΟΤΕ ΑΥΤΟΣ Ο... («γάτος» μόνο κατ επίφασιν) ΛΑΟΣ;;; Μ.Κ. * * * ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΙΝΑΛΕ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΑ... ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ!!! Άποψή μου τεκμηριωμένη και... ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΩ ΚΟΥ- ΒΕΝΤΑ επ αυτού!!! Σύντροφοι κι αδέλφια: Ο ΜΑΡΞ ΒΙΑΣΤΗΚΕ!!! Και με τα γραπτά του, ήταν σαν να έδωσε «τιμόνι τριαξονικού» σε... «χέρια ανήλικου παιδιού»!!! (όπου «τριαξονικό» η προτροπή εφαρμογής ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ και «ανήλικα παιδιά» η... κοινωνία των ανθρώπων)!!! ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ότι Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣ- ΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ θα έπρεπε να εφαρμόζονταν κατά προτεραιότητα και κατά γράμμα και ΑΦΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ως αντίληη και συνειδητοποίηση, ΝΑ ΕΡΧΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ περί ισότητας, ισονομίας, δικαιοσύνης, όπως τα ευαγγελίστηκε ο Μαρξ!!! ΝΑ ΓΙΑΤΙ θεωρώ παράλογη και ΑΤΟΠΗ την πολεμική στάση του Κ.Κ.Ε. κυρίως (αλλά και των άλλων Αριστερών τάσεων) προς τη Θρησκεία, τη στιγμή που θα έπρεπε ΝΑ ΕΠΙΖΗΤΑ, ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ την ΚΥ- ΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ως τον μόνο προλειαίνοντα το έδαφος λόγο, για την μετέπειτα αποδοχή της Κομμουνιστικής θεωρία στην πράξη!!! Διότι, όσο επιμένει ο Έλληνας, να ΜΗ μοιράζεται τον δεύτερο χιτώνα του με τον συνάνθρωπό του, τόσο το... ποσοστό του ΚΚΕ θα συρρικνώνεται!!! Επίσης θα... επανέλθουμε! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Είπαμε! Του Χρήστου και της Ειρήνης! Έτσι απλά! Έτσι... «Αποστολικά»!!! ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Το Σάββατο 23 / 06 / 2012 ο επικεφαλής της παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γιώργος Βαθιώτης βρέθηκε στο γήπεδο της «Χωράφας» με στελέχη του καλεσμένος από τον πρόεδρο της ομάδας Θύελλα Περιστερίου, Θοδωρή Αθανασόπουλο. Ο Γιώργος Βαθιώτης ως επίσημος καλεσμένος απένειμε βραβεία και μετάλλια στους αθλητές του Συλλόγου, φανερώνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον του για όλα τα σωματεία της πόλης μας. Η παράταξη «Περιστέρι Μαζί» θα βρίσκεται πάντα δίπλα στα μικρά ερασιτεχνικά σωματεία του Περιστερίου που προάγουν με ήθος και ευπρέπεια τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και δημιουργούν τους αυριανούς πρωταθλητές μας. Στον σύντομο λόγο του στους γονείς και αθλητές του Συλλόγου τόνισε: «Τα ερασιτεχνικά σωματεία του Περιστερίου μάς θέλουν δίπλα τους παρόντες και συμπαραστάτες γιατί εξαίρουν την ευγενή άμιλλα των παιδιών μας, προάγουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τις αξίες και τα αθλητικά ιδεώδη στοιχεία σημαντικά για την σωματική και ψυχική ανάπτυξη των νεαρών εφήβων».

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 Πανελλαδικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλοπροσφοράς ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ «Οι αγρότες του Προάστιου Καρδίτσας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Περιστερίου και δικό μου προσωπικά και πρόσφεραν πεπόνια στους αδύναμους συμπολίτες μας από το υστέρημά τους και όχι από το περίσσευμα» τόνισε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, διευκρινίζοντας, ότι οι εποχές είναι για όλους δύσκολες «αλλά υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που με τις πράξεις τους κάνουν προσωπική τους υπόθεση το χαμόγελο αυτών που πραγματικά δεν έχουν καμία βοήθεια...». Έχοντας λοιπόν μπει για τα καλά μέσα στο τυφώνα της ανεργίας και της φτώχειας, που οι συνέπειές τους κυριολεκτικά οδηγούν τον άνθρωπο στην ανέχεια και την εξαθλίωση, στο μεγάλο Δήμο του Περιστερίου, ο ίδιος ο Δήμαρχός του Ανδρέας Παχατουρίδης, δεν κάθεται «με σταυρωμένα τα χέρια»... «Επισκέφθηκα την Καρδίτσα και βρήκα ο ίδιος τους πεπονοπαραγωγούς, τους οποίους θέλω και δημόσια ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω», είπε ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟ- Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης υποδέχτηκε τον Αγροτικό Σύλλογο από το Προάστιο Καρδίτσας. Διακρίνονται οι αντιδήμαρχοι Θ. Αρβανίτης και Β. Μπέτσης και ο δημοτικός σύμβουλος Μ. Πρέκας ΓΟ». «Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν το κοινωνικό έργο του Δήμου Περιστερίου και από την πρώτη στιγμή προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν. Ο Δήμος Περιστερίου μοιράζει σήμερα, Τρίτη 17 Ιουλίου, 15 τόνους πεπόνια στους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Θα μοιρασθούν επίσης και σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου μας, τα οποία είναι πάνω από 1.500, καθώς και στα παιδιά των Βρεφονηπιακών Σταθμών μας. Δηλαδή το μεσημέρι που θα πάνε οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους, θα Περιστερίου να βοηθήσει στη διανομή των πεπονιών την οποία είχαν αναλάβει υπάλληλοι του Δήμου και εθελόντριες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Υποδέχτηκε τη Διοίκηση του Αγροτικού Συλλόγου Προαστίου Καρδίτσας και τους ευχαρίστησε προσωπικά για την ανθρώπινη πρωτοβουλία τους και τόνισε ότι τέτοιες πράξεις είναι άξιες πολλών συγχαρητηρίων και ότι αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι τα προϊόντα θα δοθούν σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ήδη, εκτός από τους πεπονοπαραγωγούς της Καρδίτσας, έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τους μηλοπαραγωγούς της Βέροιας και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταθούν οι προσπάθειές του για την ανάπτυξη του πρωτοποριακού δικτύου. Κατά την διάρκεια της διανομής είχε την ευκαιρία να μεταφέρει μέσω των Πανελλαδικών Τηλεοπτικών Ο αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Μπέτσης κατά τη διανομή σε ΚΑΠΗ του Δήμου Περιστερίου «Οργώνει» σχεδόν ακατάπαυστα την Ελλάδα σε μια προσπάθεια επαφής με αγρότες και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, προκειμένου στο πνεύμα της αλληλεγγύης να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν με όποια και όσα αγροτικά προϊόντα μπορούν, τους αδύναμους πολίτες του Περιστερίου που καθημερινά δίνουν αγώνα ακόμη και για ελάχιστα τρόφιμα. Η πρόσφατη ενέργεια του Δημάρχου -γιατί έχουν προηγηθεί κι άλλες- ήταν να κλείσει για τους πολίτες του Περιστερίου 15 τόνους πεπόνια από την περιοχή Προάστιο της Καρδίτσας με σκοπό να μοιρασθούν δωρεάν στους άπορους, άνεργους, φτωχούς αλλά και άλλους πολίτες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. τους περιμένει και μια τσάντα με τρία πεπόνια». Με ξεχωριστή όμως θέρμη και συγκίνηση ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης τόνισε πως οι αγρότες του Προάστιου Καρδίτσας διέθεσαν τα πεπόνια όχι από το περίσσευμα αλλά από το υστέρημα της παραγωγής τους και αυτό είναι το μεγαλείο της ανθρώπινης προσφοράς στους έχοντες ανάγκη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου είχαν ειδοποιήσει εκατοντάδες οικογένειες για την ημέρα και την ώρα του μοιράσματος των προϊόντων και στις 17 Ιουλίου από πολύ πρωί σχημάτιζαν ουρές στο Εκθεσιακό Κέντρο, άλλοι με καροτσάκια λαϊκής και άλλοι με σακούλες για να πάρουν αυτά που τους αναλογούσαν. Τα συναισθήματα όσων περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να έρθει η σειρά τους, ανάμικτα...ούτε χαρά, ούτε λύπη. Πίκρα θα μπορούσε να δει κάποιος... «Καλό είναι αυτό που κάνουν σε μας που σχεδόν ούτε έχουμε, ούτε περιμένουμε τίποτα...» μας έπε μια άνεργη κυρία μητέρα τριών παιδιών «Αν δεν είχαμε τον Παχατουρίδη... θα είμαστε τέρμα... Μας βοηθάει όσο μπορεί. Από το Κοινωνικό Παντοπωλείο παίρνω τρόφιμα και σιτίζομαι από τον Άγιο Ιερόθεο. Σήμερα ήρθα να πάρω πεπόνια και θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο το Δήμαρχο, αλλά όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά μας και μας βοηθούν. Ευχαριστώ πολύ». Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης ως εθελοντής και πρωτεργάτης της μεγάλης αυτής κοινωνικής προσφοράς, εν μέσω καύσωνα και κρίσης, ήταν από τους πρώτους που ήρθε στο Εκθεσιακό Κέντρο Η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη Σταθμών που κατέκλυσαν τον χώρο, ότι υπάρχουν παντού άνθρωποι που εξακολουθούν να πιστεύουν στη δύναμη της αλληλεγγύης και ότι από τα βάθη της ψυχής τους κάνουν την αγάπη τους πράξη για τους πολίτες που μαστίζονται από όλα τα δεινά της οικονομικής κρίσης με χειρότερο απ όλα την ανεργία. Ο δήμαρχος μιλά σε εκπρόσωπο του Reuters Ανακοίνωσε επίσης επίσημα στους δημοσιογράφους και στους εκπροσώπους του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για την Ελλάδα που ήταν παρόντες στη διανομή των πεπονιών, την δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλοπροσφοράς και για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ξεκινάει εκστρατεία σε ολόκληρη την Ελλάδα.

5 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 Η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη αποκλειστικά στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» Μίλησε για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το πρόγραμμα «Καθήκον κατ οίκον» και τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με τον φορέα «Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας ΚΕ.Α.ΕΠ.» (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην πρόσληψη ωφελουμένων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο Πιο συγκεκριμένα ανακοινώνονται συνολικά 510 θέσεις εργασίας, 410 θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα και 100 θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012 έως και τη Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 (ώρα ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την Για πολύ σημαντικά θέματα συζητήσαμε σε συνάντησή μας με την πρόεδρο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Ξένη Κορόγιαννη: για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς το πρόγραμμα «Καθήκον κατ Οίκον» και το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Από Καρδιάς» που λειτουργεί στο Δήμο Περιστερίου. Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Από Καρδιάς» και το πρόγραμμα «Καθήκον κατ οίκον» η κ. Κορόγιαννη μας είπε: «Το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνεχίζει τη λειτουργία του, προσφέροντας τα απαραίτητα στους συνδημότες μας που έχουν ανάγκη. Κάθε μήνα, όσοι δικαιούνται, ειδοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνουν τα πράγματά τους. Αυτή τη στιγμή το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» προσφέρει σε 500 συνδημότες μας και το «Καθήκον κατ οίκον» σε 120. Οι 120 συνδημότες μας λαμβάνουν καθημερινά το φαγητό τους και μάλιστα όταν έχουμε και περισσότερα τρόφιμα (γάλα, λάδι, ζυμαρικά, ρύζι) τους ενισχύουμε κι αυτούς. Δυο χρόνια το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς διακοπή, φέτος, όμως, θα σταματήσουμε για λίγες ημέρες, για να ξεκουραστούν οι εθελόντριες και οι εργαζόμενοι. Αλλά, για τις ημέρες διακοπής μαζί με τις απαραίτητες μερίδες φαγητού οι συνδημότες μας θα λάβουν και δέμα με κάποια απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης ώστε να είναι καλυμμένοι. Θα πρέπει να σημειώσω ότι εκτός απ αυτούς, υπάρχει και απαραίτητη προσφορά σε συνδημότες μας οι οποίοι μας δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρή αδυναμία είτε στην καθημερινή τους επιβίωση είτε σε θέματα υγείας. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα δεχόμαστε νέες αιτήσεις από ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά μας, υπάρχει μία αύξηση όσο περνά ο καιρός. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες κάνουν τις απαραίτητες επισκέψεις στις οικίες τους και ακολουθούν την απαραίτητη διαδικασία, ώστε να ενταχθούν, αν το δικαιούνται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, σε προγράμματα βοήθειας και στήριξης από το Δήμο». Σε ερώτησή μας αν συνεχίζονται οι προσφορές ώστε να καλύπτονται μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι συνδημότες μας που έχουν αδυναμία, μας είπε ότι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κάλυψη και ότι ελπίζει να συνεχιστεί η προσφορά. «Θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς και τους απλούς ανθρώπους που από υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΑΕΠ (Για περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα) Κυψέλης 16-Αθήνα Τ.Κ υπόψιν κ. Κατσούδα Κατερίνας. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www. keaep.gr) β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep. gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Ολόκληρες οι προκηρύξεις (με τις ειδικότητες) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του δικαιούχου στη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www. asep.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. το υστέρημά τους φέρνουν είδη πρώτης ανάγκης και ενισχύουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο, όχι μόνο από το Περιστέρι, αλλά και από άλλες περιοχές, διότι πιστεύουν ότι η δουλειά μας είναι σημαντική και πραγματική, μας εμπιστεύονται. Επίσης, θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τις εθελόντριες που προσφέρουν στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ο Εθελοντισμός είναι ένας τομέας που θα πρέπει να τον «δουλέψουμε» πάρα πολύ. Πρέπει ο ένας να απλώσει το χέρι στον άλλον για να μπορέσουμε να κρατηθούμε». Σχετικά με την περίπτωση ίδρυσης και δεύτερου Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Περιστέρι, είπε ότι προς το παρόν υπάρχει κάλυψη με τη λειτουργία του ενός, αλλά αν υπάρξει ανάγκη θα εξεταστεί αυτή η περίπτωση. Για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ενταχθεί κάποιος στην προσφορά του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» μας είπε η κ. Κορόγιαννη: «Τα πιο σημαντικά δικαιολογητικά είναι η φορολογική δήλωση και το Ε9, και βέβαια να είναι κάποιος δημότης και κάτοικος, και στη συνέχεια η οικογενειακή κατάσταση, τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η αναπηρία, ηλικιωμένοι με κηδεμονίες παιδιών κλπ. Όλα αυτά ελέγχονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και στη συνέχεια, αν πληρούνται τα κριτήρια, εντάσσεται κάποιος στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο». Αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της εφημερίδας μας σχετικά με ηλικιωμένο συνδημότη μας ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια του Δήμου για την επιβίωσή του. «Ο δημότης έπαιρνε κάποια πράγματα παλιότερα. Τώρα, όμως, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Κοιτάζουμε τα πολύ χαμηλά εισοδήματα και αυτοί είναι πάρα πολλοί πλέον. Επικοινωνήσαμε με το δημότη, ο οποίος βρίσκεται σε κάποιο νησί, και θα γυρίσει μετά από δυο μήνες. Όταν γυρίσει θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να ξαναδούμε τα δικαιολογητικά του, να εξετάσουμε την περίπτωσή του και, αν μπορούμε, να τον βοηθήσουμε». Για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς η κ. Κορόγιαννη μας είπε: «Κανένας Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός δεν κλείνει». Οι Σταθμοί που μεταφέρονται πάνε σε ιδιόκτητα κτίρια που είναι πιο λειτουργικά, πιο καλαίσθητα και με πιο σύγχρονες υποδομές. Φροντίζουμε, πλέον, όλοι οι Σταθμοί να είναι σε κτίρια ιδιόκτητα και για οικονομία, διότι δεν πληρώνουμε ενοίκιο, αλλά και γιατί τα παλιά κτίρια δεν είναι κατάλληλα και δεν μπορούμε σε κτίρια ιδιωτικά να κάνουμε απαραίτητες παρεμβάσεις. Αυτό ήταν αίτημα και των εργαζομένων και των γονιών. Σημαντικό είναι ότι διεκδικήσαμε ένα Βρεφονηπιακό Σταθμό στην περιοχή Τσαλαβούτα που θα γίνει ένα «κόσμημα». Για τις αιτήσεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μας είπε: «Κάθε Βρεφονηπιακός Σταθμός έχει διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Η επιτροπή που θα ελέγξει τις αιτήσεις, θα τις ελέγξει βάσει των κριτηρίων αυτών, βάσει των παιδιών, βάσει της περιοχής και έτσι θα λειτουργήσουμε, όπως λειτουργούμε κάθε χρόνο. Αίθουσες υπάρχουν αλλά το πρόβλημα είναι το προσωπικό. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είναι ένα μείζον θέμα που το «τρέχουμε» και πιστεύουμε πως θα το καταφέρουμε». Σε ερώτησή μας τι θα γίνει αν υπάρξουν νέες αιτήσεις περισσότερες το Σεπτέμβρη, αν υπάρχουν περιθώρια, μας είπε: «Υπάρχουν πάντα έκτακτα περιστατικά: μια ορφάνια, μια ανεργία κ.ά. και είμαστε πάντα έτοιμοι γι αυτά με ένα περιθώριο που έχουμε αφήσει. Υπάρχουν παιδιά που μένουν απ έξω, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού, είναι ένα ζήτημα σοβαρό που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε πολλούς Δήμους που αναγκάζονται και να κλείσουν Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Είμαστε ο μόνος Δήμος που έχουμε κάνει Οργανισμό και γι αυτό είμαστε υπερήφανοι, διότι μπορούμε ν αντιμετωπίζουμε αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Θα κάνουμε και φέτος ό,τι καλύτερο μπορούμε!» ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Τεύχος 6 Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Ομάδες & Εργαστήρια Συμβουλευτικής Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας Τεύχος #6 editorial

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές. Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου. Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 167-0,02 Λεπτά

Αχαρνές. Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου. Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 167-0,02 Λεπτά Αχαρνές ΔΗ.ΦΑ: στο πλευρό παιδιών και ηλικιωμένων n σελ. 18 Αχαρνές Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου Κερδίζει τη «μάχη» για τα σχολεία ο δήμος Φυλής n σελ. 110 n σελ. 6 συγχρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 275 ΤΙΜΗ 0,10 Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4523 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1971/05 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 258 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Εκπτώσεις σε περισσότερες κατηγορίες χαμηλών καταναλώσεων

Εκπτώσεις σε περισσότερες κατηγορίες χαμηλών καταναλώσεων Τεύχος 41 IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Διανέμεται δωρεάν MΗΝΙΑIΑ EΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩHΣ ΣΤΗ ΘEΡΜΗ Διαφωνώ με ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ μέχρι θανάτου για το δικαίωμά σου να το λες ΒΟΛΤΑIΡΟΣ Ν Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

μέτρα που κατέθεσε πολύτεκνη οικογένεια της Κατερίνης για το χαράτσι

μέτρα που κατέθεσε πολύτεκνη οικογένεια της Κατερίνης για το χαράτσι Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 5,5 εκ. ευρώ για το αποχετευτικό Κάτω Αγιάννη και Ν. Τραπεζούντας ΣΕΛ.» 7 ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΝΟ, ΘΑΝ. ΣΤΥΛΟΣ, ΕΠΙ- ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανυπόφορη και επικίνδυνη

Ανυπόφορη και επικίνδυνη E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αναβάλλεται επ αόριστον η έναρξη των Εργαστηρίων Τέχχνης σελ. 2 «Το Κυνήγι της Ευτυχίας»

Διαβάστε περισσότερα

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 265 ΤΙΜΗ 0,10 Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι Και ο

Διαβάστε περισσότερα

να κάνουμε το θυμό μας δύναμη ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι!

να κάνουμε το θυμό μας δύναμη ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι! ΤΕΥΧΟΣ 10, Περιοδική Έκδοση του Αριστερού Σχήματος Ιλίου Τιμή Ενίσχυσης: 1 ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι! να κάνουμε το θυμό μας δύναμη Σ αυτό το τεύχος: Α Πάρκο «Αντ. Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 180 - Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 Δήμος Αγ. Δημητρίου ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 27-2-2013 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, Εν μέσω μιας πρωτοφανούς για τη χώρα μας οικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10 με το μέλλον

www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10 με το μέλλον www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10 Ανοιχτή γραμμή με το μέλλον Σε εξέλιξη η κατεδάφιση των γυναικείων φυλακών σελ.4 8ο Νηπιαγωγείο: Έτοιμο το πρώτο «πράσινο»

Διαβάστε περισσότερα