ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1253, ΤΙΜΗ 0,30 d 27 ΧΡΟΝΙΑ «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Στον 27ο χρόνο μπήκε η εφημερίδα «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Συνεπής στην εβδομαδιαία έκδοσή του, αναδεικνύει όλα τα θέματα που αφορούν στην πόλη και στους πολίτες του Περιστερίου με στόχο πάντα την προάσπιση των συμφερόντων τους. Θα συνεχίσουμε με μαχητικότητα, αντικειμενικότητα και συνέπεια. Ευχαριστούμε πολύ τους συνδρομητές και τους αναγνώστες μας. Η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη αποκλειστικά στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το πρόγραμμα Καθήκον κατ Οίκον και τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Σελίδα 5 Επαναπρόσληψη των καθαριστριών των σχολείων του Περιστερίου ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδα 9 Για τα έργα σχετικά με σχολικά κτίρια στο Δήμο Περιστερίου ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδα 7 θεατρικές Δημιουργίες στο Θέατρο Πολιτών Περιστερίου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Κοινωνικής Αλληλοπροσφοράς ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ Ο Δήμος Περιστερίου και προσωπικά ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης στέλνει ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους πολίτες που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Με πρωτοβουλία του κ. Παχατουρίδη ξεκινά εκστρατεία σε όλη τη χώρα για τη δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλοπροσφοράς. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας προχώρησε σε μια ακόμη κοινωνική δράση με τη δωρεάν διανομή δεκαπέντε τόνων πεπόνια από τον Αγροτικό Σύλλογο Προάστιου Καρδίτσας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης. «Προχωράμε σε συμφωνία με τους μηλοπαραγωγούς της Βέροιας και εντείνουμε την προσπάθεια για την ανάπτυξη του πρωτοποριακού δικτύου» δήλωσε ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης. Αυτή την κοινωνική πράξη ανθρωπιάς κάλυψαν πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης καθώς και το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων REUTERS με ιδιαίτερη αναφορά τους. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 4 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις Σελίδα 21 ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 19 IoÜÒ ÖÜ 2012 ¾ À»... À Ø Ö ÑæÙÓÖÚ ÞÆÔÌÛ Ñ» Ø Ø... ÞÛÌÔå ÌÛ ÙçÓÝàÔ ÓÌ Û ÔàÙÛª ØÖ Óå. æû Ô Û 3/ 4 ÛàÔ Ñ ÛÖåÑàÔ ÜÛÖç ÛÖÜ çùóö ØÖÜ Ò ÔªÛ Ìˇ åôöüô æ ÌåÔ, åß Ñ ÆÝÖØÌÚ ØØØÙÛ ÌÚ, ÑÆ Ö Ö ØÖÔÖÓ Öç- ÞÖ ÆÔˇØà Ö, ÛÖÜÚ Ö ÖåÖÜÚ Ö ÒâÕÌ Ú ÌåÔ Ñ åß ÌåÔ Æ ÔàÙÛÌÚ, âþöôûìú ÛÌØÆÙÛ ÌÚ ÌØ ÖÜÙåÌÚ, ˇâÒÖÜÔ Ô ß ØÖÑ - ÒâÙÖÜÔý Û Ô ÛçÞ ÛÖÜÚ Ù âô ÛÖÜØÔÖÜÆ æñìø. æ ÖÚ ÛÖÜ ÓÌ ÆÒÖÜ ØÔ ÛÖ ÖÒÜÛÌÒâÚ ÕÌÔÖ ÖÞÌåÖ Ñ Ñ å- ÔÖ ÀåÖ ÛÖÜ Ú â Ñ Ú, æ ÖÜ ˇ ÙÜÓÓÌÛÆÙÞÖÜÔ 48 åþûìú ÓÌØ - ÑÖå ÌÑ ÛàÔ Ö ÖåàÔ ÌåÔ æ ÛÖÜÚ ÒÖÜÙ æûìøöüú ÔˇØØ- ÖÜÚ Û Ú Ú. æóàú ÓÌÛ Õç ÛàÔ ÑÛØÔ ÌåÔ Ñ ÑÆ Ö Ö Ì ÌÒÓ ÛåÌÚ ÛÖÜ Ìå ÖÜÚ Ö Ö ÖåÖ ÌÜÌÒ ÙÛÖçÔ Ô ÑÌØ å- ÙÖÜÔ ÛÖ â ˇÒÖ ÛàÔ 18 ÌÑ - ÛÖÓÓÜØåàÔ ÖÒ ØåàÔ, Û ÔÆ Ö- ÔÛ Ú Û Ô Ó ÆÔÑ ÙÛÖÔ âø. âé Û ÙÜÓÓÌÛÖÞª ÛÖÜÚ Ö àô æóìôö ÒªØàÙ Ô (àú buy-in) ÖÒæÑÒ Ø ÌØ ÖÜ- Ùå, Ò ª 1 ÌÑ ÛÖÓÓçØ Ö ÖÒÆØ, Ù ÜÛæ ÛÖ ÛÖÜØÔÖÜÆ ÖÜ ÛÖ â ˇÒæ ÛÖÜ, ÒâÔÌ Ö ÆÔˇØà Ö ÛÖÜ Ñ åôö, ÌåÔ ÛÖ ÓÌ ÒçÛÌØÖ ÙÛ Ô ÙÛÖØå ÛÖÜ æñìø. æóàú Û ÌåÔ âô ÌÑ - ÛÖÓÓçØ Ö ÖÒÆØ Ó ØÖÙÛÆ ÙÛ ÛæÙ ÖÜ âþöüô Ö ÌØ ÙÙæÛÌØÖ ÌÑ ÛàÔ ÙÜÓÓÌÛÌÞæÔÛàÔ.»Ì ÆÒÖ Ó å ÔÌÙÓ Ô, ÞØ Ó Û ÙÛâÚ, ÙÛÌÒâ- Þ Ñ åôàô, çö æ ÛÖÜÚ ÒÖÜ- Ù æûìøöüú ØÌÛ ÔÖçÚ, âô Ú ÓÌ- ÒÖÌ ÞÌ Ø Ó Ûå Ú ÑÖÜØ ÑªÚ Ñ Û à ªÚ Ñ ÆÒÒÖ ÓÌ ÌØ ÖÜ- ÙåÌÚ ÆÔà æ 300 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÖÒÆØ. ÓÌÛ ÝÖØÆ ÛàÔ ÞØ ÓÆÛàÔ Û ÙÜÓÓÌÛÖÞª ÛÖÜÚ â ÔÌ ÒÌÑÛØÖÔ ÑÆ, ÌÔØ âô Ú åñû Ú ÖÜ Þ Ø ÑÛ ØåÙÛ ÑÌ æøøüˇ- ÓÖÚ Æ Ì ÙÌ Û Ú ÛÙâ ÌÚ ÛÖÜ Ó ØÖÙÛÆ ÙÛ âñ Ò ÑÛ ÓÆÛ ÛàÔ ÔˇØØ àô ÛÖÜ Ñ åôöü Ñ âé ÒÌ 1/2 ÌÑ ÛÖÓÓçØ Ö ÖÒÆ- Ø ÙÌ ÓÆØÑÌÚ, Ñ Òç ÛÖÔÛ Ú ÛÖ ªÓ ÙÜ ÛÖÜ ØÖ ÛÖçÓÌÔÖÜ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÖÙÖç.» ÖØÌå ÛÖ â ˇÒÖ Ô ÌåÔ 18 ÌÑ ÛÖÓÓçØ æóàú ÛÖ ÙÜÔÖÒ Ñæ ÖÙæ ÝÛÆÔÌ Û 48 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÖÒÆØ. Ì ª æóàú Ü ÆØÞÌ Ñ Òå ÔˇØà Æ, 5 ÌÑ ÛÖÓÓçØ æ Û 48, ˇ ÆÔÌ ÙÌ Ó ÖØ ÆÔàÙ ÓÌ ÛÖ æôöó ONE DROP, Ö Öå Ø ÙÛ Ø Ö Ö Ìå- Û ÙÛ Ô ÌÕ ÙÝÆÒ Ù Ñ ÒçÛÌØ Ú ØæÙÉ Ù Ú ÙÌ æù ÓÖ ÔÌØæ ÙÌ ÛØ ÛÖÑÖÙÓ ÑâÚ ÞØØÌÚ. ÜÛÜÞØÚ Ü ÆØÞÖÜÔ Ñ ÜÛâÚ Ö ÖØ ÔØ- ÙÌ Ú, Ö Ö ÖåÌÚ ÝØÖÔÛå ÖÜÔ Ô ØÖÓ ˇÌçÖÜÔ ÔÌØæ, ÛØÖݪ Ñ ÝÆØÓ Ñ ( Ú ÌåÔ Ñ ÒÆ Ñ Ö ÛØÖå ÛÖÜ ÑæÙÓÖÜ ÖÜ Øâ- ÞÖÜÔ àøìæô Û Ú ÛØ ÑâÚ Ü - ØÌÙåÌÚ ÛÖÜÚ) ÓÌ ÖÛâÒÌÙÓ Ô ÒçÔÖÜÔ Òå Ö Û ÜÙÛÜÞå ÛàÔ çùóö ØàÔ ÔˇØØ àô ÛÖÜ 3ÖÜ ÑæÙÓÖÜ ÓÌ ØÔÖÔÛ Ú âûù ÛÖ ÖÙÖÙÛæ Û Ú ˇÔ Ù ÓæÛ ÛÆÚ ÛàÔ. ÔâØÞÖÓ ÙÛÖ ˇâÓ : ÛÖ ÛÖÜØÔÖÜÆ æñìø ˇ ØÑâÙÌ 3 ÓâØÌÚ ÙÌ Ó ÓÌ ÆÒ åˇöüù, æ ÖÜ ØÖÉÒâ ÌÛ æû ÙÜÓÓÌ- ÛÖÞª ÛÖÜ ÑÖ ÔÖç ˇ ÌåÔ ÓÌ ÆÒ ÌÔØ ÙÛÜÔÖÓå ÛÖÜ Ú â- Ñ Ú ˇ ÌåÔ Ì å Ö æú Ñ Ì ÜÆÛ Û Ô ÙÝÆÒÌ, Ì ÖÓâ- ÔÖÜ æû ÛÖ ÉØ ÉÌåÖ ÛàÔ ÖÒ ØåàÔ ˇ ÌØ - ÓâÔÌ ÛÖÔ Ô Ñ Ûª ÛÖÜ ÛÖÜØÔÖÜÆ ÙÌ ÆÑ ÓÌ Þ ØÛÖÔÖÓåÙÓ Û ÙÛÖ Ò Ôæ ÛØ â. Ì Ì ª Ö åñûìú æû Ô ˇâÒÖÜÔ Ô ÝÆÔÌ Ù ÑØÔÖÔÛ æ ÛÖ ÞÔå, ÛÖ Ñ åôö ˇ Ô ÒÆÉÌ Ô ÙÌØÉåØÌ, ÌÔØ å- ÖÜÔ, Û ÌÑÒÌÑÛÆ Ñ ÔÆÑØ É Ì âùó Û æ àú Þ É ÆØ, ÙÛ - ÑÖçÚ, Ó âø ÑÌØ æ ܡÌÔÛ Ñæ ÉÖ Ôæ ÑØâ Ú Ñ.Ò.»ÆÒ ÙÛ Ö ÌÑ æùà ÖÚ ÛÖÜ Ñ åôö ªÒàÙÌ àú ÌÑÛæÚ æ ÛÖ ÓÌÔÖç Ö åñûìú Ó ÖØÌå Ô âþöüô Ý Ûæ æ,û ÛØ ÉÆÌ æøìõª ÛÖÜÚ. ÌÔ ÕâØà æùö ÌÕ ÜÛØÔ âþöüô ÛÖ ØØàÙÛ ÓâÔÖ ÆˇÖÚ Û Ú Þ ØÛÖ Õå Ú, ÒÒÆ âþà ÔàØåÙÌ ˇ ÙÓâÔÖÜÚ Þ ØÛÖ- åñûìú Ö Ö ÖåÖ âþöüô ÞÆÙÌ ÌØ ÖÜÙåÌÚ ÙÛ Ô ØÆÙ Ô ÛÙæÞ. åûìø ÜÛÖå ÖÜ Ì ÙÑâ ÛÖ- ÔÛ Û Ñ åôö Ô ÌåÔ Ý Ô - Û ÙÓâÔÖ, ÌåÔ Õ ÖÒç ÛÖ. í- ÞÖÜÔ ÖÜÒ ˇÌå Ù åû, Ö Ñæ Ì, ÞàØÆÝ Ñ âþöüô ÓÌåÔÌ ÙÛÖ ØæÓÖ Ö ÑÖ âôì ÌÚ ª âþöüô - ÒܡÌå. åô Ó æ Û Ú ÓÌ ÆÒÌÚ Ñ ÛÆØÌÚ ÛÖ ÆˇÖÚ ÌÔ ÑÆ ÛÖÜ Û æ ÖÜ. ¾ ÌæÚ Ô ÙÌ ÝÜÒÆÌ Ô Ó Ô ß Ø ÆÕÌ Úý ÛÖ Ó ÑØæÉ Ö Ûå ˇÌØ Ìå ÌÔ Ü ÆØÞÌ. ÛÖ ÙÞÌÛ Ñæ ÔâÑ ÖÛÖ: Üæ âøö çøà ÙÛ 80 ÆÔÌ ÙÛÖ Ñ åôö âþöôû Ú ÆØÌ Û ÙçÔÛ Õª ÛÖÜÚ. `Ì 1/2 ØØ ÌåÞ Ô ÓÌåÔÌ ÓÌ 10 ÌÜØØ Ö Ñ ˇâÔ Ú. - íþà Ó â, ÒâÌ Ö ØØ- ÛÖÚ. Ì ÓÖÜ ÒÌÚ, æùìú ÝÖØâÚ Û Ô ÌÉ ÖÓÆ ÑÆÔÌ Ú ÙÌÕ ÓÌ Û ÜÔ åñ ÙÖÜ; - çö, ÔÛÆ Ö ÆÒÒÖÚ. - Ø 3 ÝÖØâÚ, ÒâÌ Ö ØØ- ÛÖÚ. Ö æô 2 Ñ 3 ÑÆÔÌ 5. ÖÔÛÆØÖÜÓÌ Û 20 ÌÜØØ ÙÛÖ 5 Ñ ˇ ÑÌØ åùöüóì. Æ ÖÜÔ Û 20 ÌÜØØ ÙÛÖ 5, ÜØå Ì ØÖÜÒâÛ Ñ Ó åò ÑÆˇÌÛ ÙÛÖ ìôûì ØÌ Û Ô ÛªÙ ÓÌ. Ô Òâ ÓÌ Û Ô ÒªˇÌ ˇ ÑÌØ å - ÓÌ 700 ÌÜØØ! ¾ À¾ ¾` ¾ˆ ` ¾ ¾ˆ ` ¾ ` ¾ ¾ ¾ ÙÞÌ Ù Ô ÓÌÙ ÙÛÖ - ÑÖ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑÖ É ÉÒ Ö Ñ ÙÛ Ô ÌÑ ÌÜÙ Ì Ô Ñ ˇÖØ - ÙÛ Ñ Û Ñ Ò Ñ. ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ì Ô Ì Ô ßˇ Ó ý. Ì Ø ÖÓàÚ ÜÛÖ ÛÖ ÓÖÔ ÑÖ Ñ ÕÌÞàØ ÙÛÖ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ ÑÖ Û Ú ÔàØ ÙÓ ÙÜÓÉ ÒÒÌ Ñ ÙÛ Ò Ù ÛÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø ÛÖÜ Ó ÑØÖÜ ÖÜ. Ì ˇ ØÌ Ì àùûöùö Ô ÔÖÌ Û ØÖÙÝÖØ Û Ú ÙÛ Ô ÌÜ Ùˇ ÛÖ- Ö Ù ÛàÔ àô Ñ Û ÌÔ ÑÖÛÌØ Ô ÔàÙÛ Ñ ÛÖÜÚ ÙÛ Ù ÙÛ ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ñ ÑÌ ÓÌ- Ô. àûìøöú ÙÛÖÞÖÚ Û Ú ˇ ØÌ Ì Ô Ì Ô ÔÛ Ô Ö - ÙÌ ÛÖ ÙÛ Þ Ø, ÙÛ Ô ßÜÞ à Ñ ÙÛ Ô ÓÖØÝà- Ù Ó Ú ÙÛ Ù Ú ÙÜÔÌÞÖÜ Ú Ô - Û Ù Ú Û Ú Ô ÔàÙ Ú ÌÔÖÚ É ÉÒ ÖÜ. Ú ÌÑ ÛÖÜ ÛÖÜ Ì ˇ ØÌ Ì Ô ÔÖÌ Û Ô Ö- Ù à Û ÌÔÛÌÒàÚ ÙÜÓÉÖÒ Û Ú ÙÛ Ô Ùˇ Û Ñ Ñ ÒÒ Ì Ø- Ì ÛÖÜ ÖÜ, ÙÛ Ô ÌÜ Ùˇ - ÛÖ Ö Ù ÛÖÜ ÑÖ ÔàÔ Ñ ØÖ- ÉÒ Ó Û Ñ ÙÛÖ ÌÔ ÑÖÛÌØÖ ØÖÉÒ Ó Û ÙÓÖ ÛÖÜ ÙÌ ˇÌ Ó Û ÖÜ ÛÖ ÝÖØÖÜ Ô ÓÌÙ. Ö Ñ ÒÖ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑÖ É ÉÒ Ö ØÖ- Ì Û Ô ÔÌÜÓ Û Ñ ÔÌ Ò Õ ÛÖÜ ÖÜ, ÝÜ Ô Ì Û - Ó ÖÜØ ÑÖÛ Û ÛÖÜ Ñ ÌÔ Ñ ÛÖ ÉÖ ˇ Ô àø Ó ÙÌ ßÜÞÖÙÜ- Ô Ùˇ Ó Û Ñ. Ö Ì ØÞÌÛ ÙÌ Ó ØàÛ Ì Ý ÓÌ ÛÖ É ÉÒ Ö Ö Û Ô Øà Ó ÙÞÖÒ Ñ Ò Ñ ÓÌ Ù ÙÛ Ò Ù ÛÖÜ ÓÌÙÖÜ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖÜ ÛÖÜ ÌØ É ÒÒÖ- ÔÛÖÚ. ¾ Ì Ø ÙÌ Ú ÖÓàÚ ÜÛ Ú Û Ú ØÞ Ñ Ú Ì Ý Ú Ñ ˇÖØ Ö- ÔÛ Ö Ö Ñ ÒÖÜÚ Ø ÖÔÛÌÚ Ö àú ÛÖ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ, Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖ, ÖÒ Û ÙÛ ÑÖ Ñ ÓÖØÝàÛ ÑÖ Ì - Ì Ö ÛÖÜ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖÜ ÛÖÜ ÌØ ÜØÖÜ. Ô ÓÝ ÉÖÒ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö -» ¾ `»¾ ÔàÙÛÖ Ö Ì Û, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ÙÛ ÑÖÜ à Ñ, Ö àú ÛØÖ Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ. 1250) 1982 ÖÛ : ¾ ˆ À ¾` - À ` ¾ˆ À ¾ˆ ` `, ¾ - ¾` `, ¾ˆ ` - ¾ ` ¾ À ` À ` - À ¾ˆ» - ¾ˆ `» - À `, ¾ ¾` ¾-, ¾ˆ ` ¾» À¾ˆ` ` ¾ ` ¾ - ¾ˆ ` -»¾ ¾ˆ ` ¾ ` ` `. À. ¾ ` `»¾ˆ- ` ÛÖÜ ` ÜØ àôöú Ñ Û Ú Ø Ô Ú- Ñ ÛÌØ Ô Ú, ÛÖ Ì - ÔÖÚ» ÛÛ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ À - ˆÀ» ÛÖÜ ÌàØ- ÖÜ Ñ Û Ú ÜˇÜÓ Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ ÖÜ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô, ØÖ ÑÌ Û Ô ÔÛØÌÜÛÖÜ Ô. ÖÛÌÒÌ ÛÖÔ ÒÌ ÖÔ ØÖÔÖÓ ÑÖ ÞàØÖ Ö ÖÜ ÓÖØÝàÔÌÛ Ó ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÙÞÌ Ù Ô ÓÌÙ ÙÛÖ Ñ ÙÛÖ É ÉÒ Ö. ÜÛ ÙÞÌ Ù ÌÔ ÌØ ÖØ ÌÛ ÓÖÔÖ ÙÛÖ ÙÞÖÒ ÑÖ Ì ÞÌ Ø Ö ÒÒ Ì ÌÑÛÌ ÔÌÛ Ñ ÙÛÖ ÌÕàÙÞÖÒ - ÑÖ É ÉÒ Ö, ÝÜÙ Ñ ÓÌ Ù Ö Ö Ñ ÒÌÚ Ý Ò Ô ÔàÙÛ ÑÌ Ú Ø - ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ ÖÜ ÖÙÑÖ ÖÜ Ô Ô Ô Ì ÕÖÜÔ ÛÖÜÚ ÓÌÒÒÖÔÛ - ÑÖÜ ÚÝ ÒÖÜÚ ÛÖÜ É ÉÒ ÖÜ. ˆ ØÞÖÜÔ ÖÓàÚ ÖØ ÙÓÌ ÔÖ Ø ÖÔÛÌÚ ÖÜ ÜÙÞ ØÌ ÔÖÜÔ ÛÖ ØÖÒÖ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ØÖÚ Ì Ô Ô ÛÌ ÛÖ Ö ØÖÙ Ô ÛÖÒ ÙÓÖ. ¾ Ì- ÒÌÜ ˇÌØÖÚ ÙÞÖÒ ÑÖÚ ÞØÖÔÖÚ Ì - Ô ÖÒÜ ÌØ ÖØ ÙÓÌ ÔÖÚ Ñ Ì ÛÙ ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ø ÑàÔ - ÌÛ Ñ Ûà Ö Û Ô ÌÙ Û Ú ÖÒÖÑÒ ØàÙ Ú Û Ú Ü Ò Ú. ÜÛÖ ÞØ Ù ÓÖ Ì Ô Ô Ü ØÞÌ ÕÌÞà- Ø ÙÛÖÚ ÞØÖÔÖÚ ÛÖ Ó ˇ Ó Û Ú ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ú. ØÖÓÖ Ö- Ø ÙÓÌ Ô ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ñ ÑÌ ÓÌÔ, Ì Ö Û Ñ ÖÜ ÖÛÌ- ÒÖÜ Ô Õ ÖÒÖ Ì Ó Û ÛÖÜ ÔÌÖÌÒÒ Ô ÑÖÜ ÒÖ ÖÜ, ˇ ØÌ Ì Ô ÙÜÔÖ ÌÜ ÖÔÛ Ö Ô à- Ì Ú Ø ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ ÖÜ ˇ ÌÕÖ ÑÌ àôöüô ÛÖ ÓÌ Û Ô Ùˇ Û Ñ Õ ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ, ˇ ÑÌÔÛØ ÖÜÔ ÛÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ ÛÖÜ Ñ ˇ ÛÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ ÖÜ Ô Ó ˇÌÛ Ñ Ô ÔàÙÛ Ñ ÙÛ Ù, ÞàØ ÚÛÖ ÞÖÚ Û Ú ÌÑÓ ˇ Ù Ú ÛàÔ Ø ÓÓ Û ÑÖÙÜÔÛ ÑÛ ÑàÔ Ñ ÔÖÔàÔ ÖÜ ÙÜÔ ˇàÚ Ì ÖÔÛ. Ñ ˇ Ì ØàÙ Û Ú ÌÒÌÜ ˇÌØ Ú Ô ÔàÙ Ú ÖÛÌÒÌ ÒÒ Ó ÖÒÜ Ñ Ò Ì ÒÖ ÙÛÖ ÞàØÖ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ. ÓÌ Û Ô Ñ ˇÖ Ù ÛÖÜ ÓÌÙÖÒ É - Û ÙÑ ÒÖÜ Ó ÖØÖÜ Ô Ô Ì Ì- ÕÌØ ÙÛÖÜ Ô É ÉÒ Û Ú ØÌ- ÙÑÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ ÓÌ Ù ÔÛ Ö Ô à Ì Ú Ø ÙÛ Ø ÖÛ - ÛÌÚ Ô ÖÒ Ü ÙÖÜÔ Û Ý ÔÛ - ÙÛ ÑÖ Ñ Ô ÛÖ ÙÜÔ Ü ÙÖÜÔ ÓÌ ÛÖ Ø Ó Û ÑÖ. ÛÙ ˇ Ñ Û - ÝÌ ØÖÜÔ Ô ÖÑÛ ÙÖÜÔ Ó ÙÜÔˇÌÛ Ñ ÔÛ ÓÌÛà Ù Û Ú Ñ ˇ ÓÌØ Ô Ü ÙÑÖÒ Ú Ø Ó - Û ÑÖÛ Û Ú Ñ Ø ÒÒ Ò Ô ÌÜØÜ ÔÖÜÔ ÛÖÜÚ ÔÌÜÓ Û ÑÖÜ Ú ÛÖÜÚ ÖØ ÖÔÛÌÚ. ˇÌ É ÉÒ Ö ˇ ØÌ Ì Ô ÖÛÌÒÌ ÛÖ ÌÝ ÒÛ Ø Ö ÌÜ Ùˇ ÛÖ Ö Ù ÛÖÜ ÖÜ ÓÌ Ó Ø ÒÒ Ò ÖÒ ÜÙ ÛàÔ ÓÜˇÖ Ò ÙÛ ÑàÔ ÙÛÖ ÞÌ àô ÖÜ ØÖÙÝÌ ØÖÔÛ. ÜÙ Ñ Ñ - ˇÖØ ÙÛ Ñ Ì Ô Ñ ÙÜÓÉÖÒ Û Ú Ü ØÕ Ú ÔÌ ÙÛ Ñ Ú É - ÉÒ Öˇ Ñ Ú ÛÖÙÖ ÙÛ Ò Ù Û Ú ÙÞÖÒ Ñ Ú ˇÖÜÙ Ú ÖÙÖ Ñ ÙÛÖ ÌÔ ÑÖÛÌØÖ ÞàØÖ Û Ú ÙÞÖÒ - Ñ Ú ÑÖ ÔÖÛ Û Ú.» ÖØ Ôà- ÓÌ Ô Ñ Ò ØàÚ ÙÞÖÒ Ñ - ÔÌ ÙÛ Ñ É ÉÒ Öˇ Ñ ÒÌ ÛÖÜØ Ì ÔÛ ÙÛ ˇÓ ÙÛ Ñ ÙÌ Û Ö Ö ÒÖ à Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÔÌ - ÞÌ Ú ÌÔ Ó ÖØÖÜ Ô Ô Ì ÞÖÜÔ ØÖÙÉ Ù ÙÛ ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ñ É - ÉÒ. ÜÛÖÞØÖÔ Ó ÖØÌ É ÉÒ Öˇ Ñ Ô ÒÌ ÛÖÜØ Ì Ñ àú ÞàØÖÚ ÌÑ ÒàÙÌàÔ ÛÖ É ÉÒ Ö. Ô ÛØ Ô ÔàÙ Ú Ì ˇ ØÌ Ì Ô ÔÖÔÛ ÓÖÔÖ Ñ Û Û ØÑÌ ÛÖÜ ÙÞÖÒ ÑÖÜ ØÖ- Ø ÓÓ ÛÖÚ ÒÒ Ñ ÙÛÖÔ ÌÒÌÜ - ˇÌØÖ ÞØÖÔÖ ÛÖÜ ÖÜ ÙÛÖ Ù Û. ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ ÛÌÜ ˇÜÔ- Ù ÒÌ ÛÖÜØ ÖÜ Ô Ì ÑÖÜØ Ñ Ö ÒÌ ÙÞÌÚ É ÉÒ ÖÜ Ñ ˇàÚ Ñ ÔÛ ÒÒ É ÉÒ àô ÓÌ ÛÖÜÚ ÙÜÔÖÓ Ò ÑÖÜÚ. Ó Ö- ØÖÜ Ô ÞàØ ÙÓÌ Ô ÙÌ ÖÓ ÌÚ Ñ ÙÜ ÓÝàÔ ÓÌ Û Ô ÔàÙÛ Ñ ÛÖÜÚ ÌÔ ÝÌ ØÖÔÛ Ô É - ÖÜÔ É ÉÒ ÙÛÖ Ù Û Ñ ÓÌ ÛÖ Ì Ø Ú ÌÔÖÚ ÌÜ ÒÖ ÖÜ ÞØÖÔ ÑÖÜ ÙÛ Ó ÛÖÚ Ô ÙÜ ÛÖÜ Ô ÜÛ, Ô Û ØÖÛÌ ÔÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ÙÜÓÓ ˇ ÛÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ Ô Û Ì ÌÕÌØ ÖÔÛ Ö Ñ ÒÖÛØÖ- àú. ÒÖ ÖÛÌÞÔ ˇ ØÌ Ì Ì Ù Ú Ô ÙÜÔ Ì ÌÛ Ñ ÓÌ Û Ú ÒÒÌÚ ÓÖØÝÌ Ú Ì ÞÔ Ú Ö àú Û»ÖÜÙ Ñ, ÛÖ Ì ÛØÖ, ÛÖÔ Ô - Ó ÛÖ Ø ÝÖ Ñ Û Ñ ÙÛ Ñ. ÛÙ Ö Ó ˇ Û Ú ˇ ÙÜÔÌ ÛÖ- Ö ÙÌ ÖÛ ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ö- ÛÌÒÌ Ó ÓÖØÝ ÛÌ ÞÔ Ú ÓÌÙ ÙÜÔÜÝ ÙÓÌ Ô ÓÌ Û Ú Ü ÖÒÖ ÌÚ ÓÖØÝÌ Ú Ñ Ì Ù Ú ÖÛ ÌÔ Ì Ô Ñ Û ÖÓ ÑØÖ Ö Û Ô Ñ ˇ - ÓÌØ ÔÖÛ Û ÛÖÜ. ¾ ØÖÒÖÚ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ÌÔ Ì Ô Ô Ô Ì - ÑÔÜ Ì Ì Ô ÔàÙ ÖÑØ Û ÑÖ Þ Ø - ÑÛ Ø Û Ú ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ú, ÒÒ Ô ÌÜ Ùˇ ÛÖ Ö ÙÌ ÛÖ ÓÌÒÒÖÔÛ - ÑÖ Ô ÔàÙÛ Ñ Ô ÛÖÔ Ô - Ì ÕÌ ÙÌ Ì Ô É ÖÜ Ô Ôà- ÙÛ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ Για συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και «για τη ματωμένη πτυχή του Μνημονίου που ξεδιπλώνεται σχεδόν καθημερινά με τρόπο τραγικό, με τις αυτοκτονίες ανθρώπων σε αδιέξοδο», μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στο Περιστέρι. Και πόσο δίκιο είχε! Καθημερινά συνάνθρωποί μας που βρίσκονται σε αδιέξοδο, οικονομικό ή ψυχολογικό ή και τα δύο, δίνουν τέρμα στη ζωή της, κάνοντας όλο και πιο μακρύ τον κατάλογο..., σπρωγμένοι από την απόγνωση, τη θλίψη, την αγωνία, τον πόνο, την οργή! Και η είδηση, η συγκλονιστική αυτή είδηση που εμάς μας τρομάζει, αλλά και μας εξοργίζει, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά τους συνεργούς και ηθικούς αυτουργούς που με περίσσια υποκρισία «σφυρίζουν» αδιάφοροι λες και δεν ξέρουν, λες και δεν καταλαβαίνουν, περνά πλέον στα «ψιλά» των δελτίων των 8. Το πεντάλεπτο που τους αφιερώνουν αναλώνεται στον πόνο και το δάκρυ των οικείων τους, και στην πρόσθεση ενός ακόμη αριθμού και ουδείς λόγος γίνεται για τα αίτια, τα βαθύτερα αίτια αυτά που οδηγούν τους πολίτες στην αυτοκτονία, που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, πώς και ποιοι τη δημιούργησαν, αυτούς δηλαδή που είναι συνυπεύθυνοι της πράξης των απελπισμένων συνανθρώπων μας! Λες και ο Κώστας, ο Σωτήρης, ο Γιάννης... δεν είχαν όνομα, δεν είχαν ζωή, δεν είχαν ελπίδα και δεν είχαν σχεδιάσει το μέλλον τους! Αυτό που τους έκλεψαν οι «αγορές» και οι «υπηρέτες» τους! Μ.Μπ. ΤΟ ΝΕΡΟ... ΝΕΡΑΚΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΜΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΛΣΟΥΣ Η ανυπόφορη ζέστη των τελευταίων ημερών έχει χτυπήσει κόκκινο όχι μόνο στις αντοχές των πολιτών, αλλά και των φυτών και των θάμνων οπουδήποτε και αν ευρίσκονται αυτά, είτε σε πλατείες, είτε σε παρτέρια, είτε σε πάρκα... Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε στο νέο Άλσος της πόλης μας, έλλειψη νερού στα φυτά και τους θάμνους που ευρίσκονται στους πίσω χώρους του πάρκου κοντά στην περίφραξη, με αποτέλεσμα το χώμα γύρω από τις ρίζες των φυτών να έχει μετατραπεί σε... τσιμέντο. Νερό όμως υπάρχει στο Άλσος και μάλιστα άφθονο, απ ότι βλέπουμε, γιατί το γκαζόν κοντά στην κεντρική είσοδο ποτίζεται ανελλιπώς. Μάλλον κάτι άλλο θα συμβαίνει. Εμείς απλά εκφράζουμε την απορία μας... Χ.Α. ΤΡΟΦΗ...ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ!!! Έκλεισε από καιρό το δισκοπωλείο «METROPO- LIS»! Έφυγε και το βιβλιοπωλείο «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙ- ΟΥ»!!! Κανένα... «σκυλάδικο» δεν θα βάλει λουκέτο (;) έτσι, για την... ισορροπία των ψυχών μας, ρε Περιστεροκουλτουριάρηδες;;; Μ.Κ. * * * «ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ»!!! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ! Δεν έχω διαβάσει παρά ελάχιστη Αγία Γραφή! Άρα; Είμαι χειρότερος ως άνθρωπος, από έναν Θεολόγο ή έναν Ιερέα; Επίσης, δεν έχω διαβάσει παρά, ελάχιστο Όμηρο κι Αρχαία Ελληνική Γραμματεία! Άρα; Να βγάλω το συμπέρασμα πως, είμαι ως πολίτης, υποδεέστερος ενός φιλολόγου; Ακόμα, δεν έχω διαβάσει παρά ελάχιστους λογοτέχνες και καθόλου Ντοστογιέφσκι ή Καβάφη! Οπότε, ποιά η αξία η δική μου, έναντι ενός φέρελπη Λογοτέχνη!!! Έχω όμως ένα ελαφρυντικό! Γονείς μου ήταν κάποιος Χρήστος από την Θράκη και μια Ειρήνη από τη Σάμο! Αυτοί δεν είχαν καμία μα καμία ιδέα για Αγίες Γραφές, Ιλιάδες και... Πολέμους και Ειρήνη!!! Δεν μ έμαθαν παρά ελάχιστα «ασήμαντα» πράγματα!! Να τιμώ και να σηκώνομαι όρθιος σ ένδειξη σεβασμού, μπρος σ έναν δάσκαλο! Έναν παπά! Κι έναν ηλικιωμένο!!! Ακόμα; Να παραχωρώ ευχαρίστως τη θέση μου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σ όποιον την έχει ανάγκη, περισσότερο από μένα, χωρίς να εξετάζω φύλο, φυλή ή καταγωγή!!! Και μ αυτά τα λίγα εφόδια των γονιών μου πορεύτηκα!!! Και γι αυτά ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που έφτασα όσα έφτασα, και για όσα ακόμα ψάχνω, χωρίς να χω πατήσει επί πτωμάτων! Χωρίς να μου προσάπτει κάποιος ΤΙ! Και για ένα ακόμα ασίγαστο «πιστεύω»! Πως ΧΡΩΣΤΑΩ σ αυτή την κοινωνία κι αν κάτι μου οφείλει αυτή η ίδια η κοινωνία, είναι πως, ΜΕ ΠΕΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ακόμα ΕΠΙΜΕΝΩ!!! Μ.Κ. * * * ΕΤΣΙ ΣΑΣ ΘΕΛΩ!!! ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ ΣΤΑ... ΔΥΣΚΟΛΑ!!! Το Περιστέρι θα μπορούσε να συμπεριφέρεται αυτόνομα, και να μην λειτουργεί ως... δορυφόρος της Αθήνας; Θα μπορούσε να έχει ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΩΝΗ, μέσω ενός τοπικής εμβέλειας Ραδιοφωνικού Σταθμού; Ή να εξαγοράζει χρόνο ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ, κι όχι μόνο διαφήμισης των εμπορικών επιχειρήσεων, από κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, ώστε να προβάλλεται συστηματικά η πόλη και οι άνθρωποί της; Θα μπορούσε να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ τις ήδη ακριβοπληρωμένες εγκαταστάσεις του ΕΚ- ΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, -αντί της κατεδάφισής τους για μερικά ακόμα δέντρα, που θα μπορούσαν να φυτεύονταν στο χώρο των απορριμματοφόρων, της όπισθεν μάντρας οικοδομικών υλικών και του πρώην χώρου φιλοξενίας σεισμοπλήκτων- προσφέροντας στην πόλη μια σειρά δραστηριότητες «ορφανές» ως τις μέρες μας, που θα έφερναν ΑΝΑΠΤΥΞΗ άρα και ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ; Από την συντονισμένη «εκμετάλλευση» του χώρου ως σχεδιαστήριο και κέντρο παραγωγής στολών και καρναβαλικών αρμάτων, έως χώρου παρουσιάσεων και συνεδρίων, με υπερτοπική απήχηση, κι από χώρου ανάδειξης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με ειδικά τμήματα εφαρμοσμένων τεχνών σε κάθε τομέα, έως πολυμορφικό χώρο εκδηλώσεων για εποχή!!! Από θεατρικές παραστάσεις έως συναυλίες 365 μέρες και νύχτες... τον χρόνο!!! Και μέσα από μια πλήρη αξιοποίηση ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ και κονδυλίων του ΕΣΠΑ, να ενταχθούν σ αυτό, χώροι πειραματικών αναζητήσεων έως... Studio εγγραφών μουσικής, διαφημιστικών spots, κέντρο έκδοσης περιοδικών, κέντρο διασύνδεσης σχεδιαστών-γραφιστών και designers με βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ώστε να γίνει «ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΑΛΣΟΣ» στο ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ, η δική μας σύγχρονη κι εφαρμοσμένη SILICON VALLEY (ART and DESIGNERS VALLEY) του Περιστερίου!!! Δύσκολο; Πιθανόν! Ανέφικτο όμως; ΟΧΙ!! Θα επανέλθουμε!!! Μ.Κ. * * * ΞΕΚΑΡΦΩΤΟ πλην... ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Ο διάδοχος του Φιντέλ Κάστρο και αδελφός αυτού, Ραούλ, είχε πρόσφατα ανταλλαγή επισκέψεων κορυφής με την... Κίνα, εκφράζοντας με τον πιο αδιάψευστο τρόπο, τον... θαυμασμό του (!!!) για το... πολιτικό (!!!) και αναπτυξιακό (!!!) μοντέλο της μεγάλης χώρας!!! Συμφωνήθηκε δε μεταξύ των μεν και των δε, μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή τεχνογνωσίας κυρίως από Κίνα προς Κούβα!!! Έτσι ξέρει να εξαγοράζει ο κίτρινος γίγαντας «συνειδήσεις» υπερήφανων πλην... πεινασμένων και εξαθλιωμένων λαών, όχι μόνο στην Κούβα, αλλά ΚΑΙ Αφρική, ΚΑΙ Ασία, ΚΑΙ Μέση Ανατολή, ΚΑΙ Ελλάδα!!! Δεν είναι άξιον απορίας, ΠΩΣ μέσα σε ελάχιστα χρόνια, συναντάς κινέζικα μαγαζιά (που εκτοπίζουν τα ελληνικά λόγω ωραρίων και τιμών) σε κάθε γωνιά της χώρας μας! Από... Καπανδρίτι κι Ωρωπό, έως το τελευταίο αξιοποιήσιμο πόσο στην Άνω Αγουλινίτσα!!! Και ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ Τ ΑΥΤΙ ΚΑΝΕΝΟΣ! Όπως προ 20ετίας με την εισροή Αλβανών τεχνητών οικοδομής! Αφήσαμε τον κλάδο των οικοδόμων ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑ- ΦΕΙ προς όφελος των ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ και τώρα το ίδιο απαθείς και μοιραίοι, να καταστραφεί κι ο πυλώνας του εμπορίου προς όφελος μόνο των ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ και ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ (και όσων έχουν προλάβει (!) και μεταφέρει τα...οικονομικά τους συμφέροντα ΕΚΕΙ!!!) Κι επιμένω! ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΚΑΑΑΑΠΟΤΕ ΑΥΤΟΣ Ο... («γάτος» μόνο κατ επίφασιν) ΛΑΟΣ;;; Μ.Κ. * * * ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΙΝΑΛΕ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΑ... ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ!!! Άποψή μου τεκμηριωμένη και... ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΩ ΚΟΥ- ΒΕΝΤΑ επ αυτού!!! Σύντροφοι κι αδέλφια: Ο ΜΑΡΞ ΒΙΑΣΤΗΚΕ!!! Και με τα γραπτά του, ήταν σαν να έδωσε «τιμόνι τριαξονικού» σε... «χέρια ανήλικου παιδιού»!!! (όπου «τριαξονικό» η προτροπή εφαρμογής ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ και «ανήλικα παιδιά» η... κοινωνία των ανθρώπων)!!! ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ότι Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣ- ΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ θα έπρεπε να εφαρμόζονταν κατά προτεραιότητα και κατά γράμμα και ΑΦΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ως αντίληη και συνειδητοποίηση, ΝΑ ΕΡΧΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ περί ισότητας, ισονομίας, δικαιοσύνης, όπως τα ευαγγελίστηκε ο Μαρξ!!! ΝΑ ΓΙΑΤΙ θεωρώ παράλογη και ΑΤΟΠΗ την πολεμική στάση του Κ.Κ.Ε. κυρίως (αλλά και των άλλων Αριστερών τάσεων) προς τη Θρησκεία, τη στιγμή που θα έπρεπε ΝΑ ΕΠΙΖΗΤΑ, ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ την ΚΥ- ΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ως τον μόνο προλειαίνοντα το έδαφος λόγο, για την μετέπειτα αποδοχή της Κομμουνιστικής θεωρία στην πράξη!!! Διότι, όσο επιμένει ο Έλληνας, να ΜΗ μοιράζεται τον δεύτερο χιτώνα του με τον συνάνθρωπό του, τόσο το... ποσοστό του ΚΚΕ θα συρρικνώνεται!!! Επίσης θα... επανέλθουμε! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Είπαμε! Του Χρήστου και της Ειρήνης! Έτσι απλά! Έτσι... «Αποστολικά»!!! ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Το Σάββατο 23 / 06 / 2012 ο επικεφαλής της παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γιώργος Βαθιώτης βρέθηκε στο γήπεδο της «Χωράφας» με στελέχη του καλεσμένος από τον πρόεδρο της ομάδας Θύελλα Περιστερίου, Θοδωρή Αθανασόπουλο. Ο Γιώργος Βαθιώτης ως επίσημος καλεσμένος απένειμε βραβεία και μετάλλια στους αθλητές του Συλλόγου, φανερώνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον του για όλα τα σωματεία της πόλης μας. Η παράταξη «Περιστέρι Μαζί» θα βρίσκεται πάντα δίπλα στα μικρά ερασιτεχνικά σωματεία του Περιστερίου που προάγουν με ήθος και ευπρέπεια τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και δημιουργούν τους αυριανούς πρωταθλητές μας. Στον σύντομο λόγο του στους γονείς και αθλητές του Συλλόγου τόνισε: «Τα ερασιτεχνικά σωματεία του Περιστερίου μάς θέλουν δίπλα τους παρόντες και συμπαραστάτες γιατί εξαίρουν την ευγενή άμιλλα των παιδιών μας, προάγουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τις αξίες και τα αθλητικά ιδεώδη στοιχεία σημαντικά για την σωματική και ψυχική ανάπτυξη των νεαρών εφήβων».

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 Πανελλαδικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλοπροσφοράς ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ «Οι αγρότες του Προάστιου Καρδίτσας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Περιστερίου και δικό μου προσωπικά και πρόσφεραν πεπόνια στους αδύναμους συμπολίτες μας από το υστέρημά τους και όχι από το περίσσευμα» τόνισε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, διευκρινίζοντας, ότι οι εποχές είναι για όλους δύσκολες «αλλά υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που με τις πράξεις τους κάνουν προσωπική τους υπόθεση το χαμόγελο αυτών που πραγματικά δεν έχουν καμία βοήθεια...». Έχοντας λοιπόν μπει για τα καλά μέσα στο τυφώνα της ανεργίας και της φτώχειας, που οι συνέπειές τους κυριολεκτικά οδηγούν τον άνθρωπο στην ανέχεια και την εξαθλίωση, στο μεγάλο Δήμο του Περιστερίου, ο ίδιος ο Δήμαρχός του Ανδρέας Παχατουρίδης, δεν κάθεται «με σταυρωμένα τα χέρια»... «Επισκέφθηκα την Καρδίτσα και βρήκα ο ίδιος τους πεπονοπαραγωγούς, τους οποίους θέλω και δημόσια ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω», είπε ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟ- Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης υποδέχτηκε τον Αγροτικό Σύλλογο από το Προάστιο Καρδίτσας. Διακρίνονται οι αντιδήμαρχοι Θ. Αρβανίτης και Β. Μπέτσης και ο δημοτικός σύμβουλος Μ. Πρέκας ΓΟ». «Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν το κοινωνικό έργο του Δήμου Περιστερίου και από την πρώτη στιγμή προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν. Ο Δήμος Περιστερίου μοιράζει σήμερα, Τρίτη 17 Ιουλίου, 15 τόνους πεπόνια στους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Θα μοιρασθούν επίσης και σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου μας, τα οποία είναι πάνω από 1.500, καθώς και στα παιδιά των Βρεφονηπιακών Σταθμών μας. Δηλαδή το μεσημέρι που θα πάνε οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους, θα Περιστερίου να βοηθήσει στη διανομή των πεπονιών την οποία είχαν αναλάβει υπάλληλοι του Δήμου και εθελόντριες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Υποδέχτηκε τη Διοίκηση του Αγροτικού Συλλόγου Προαστίου Καρδίτσας και τους ευχαρίστησε προσωπικά για την ανθρώπινη πρωτοβουλία τους και τόνισε ότι τέτοιες πράξεις είναι άξιες πολλών συγχαρητηρίων και ότι αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι τα προϊόντα θα δοθούν σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ήδη, εκτός από τους πεπονοπαραγωγούς της Καρδίτσας, έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τους μηλοπαραγωγούς της Βέροιας και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταθούν οι προσπάθειές του για την ανάπτυξη του πρωτοποριακού δικτύου. Κατά την διάρκεια της διανομής είχε την ευκαιρία να μεταφέρει μέσω των Πανελλαδικών Τηλεοπτικών Ο αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Μπέτσης κατά τη διανομή σε ΚΑΠΗ του Δήμου Περιστερίου «Οργώνει» σχεδόν ακατάπαυστα την Ελλάδα σε μια προσπάθεια επαφής με αγρότες και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, προκειμένου στο πνεύμα της αλληλεγγύης να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν με όποια και όσα αγροτικά προϊόντα μπορούν, τους αδύναμους πολίτες του Περιστερίου που καθημερινά δίνουν αγώνα ακόμη και για ελάχιστα τρόφιμα. Η πρόσφατη ενέργεια του Δημάρχου -γιατί έχουν προηγηθεί κι άλλες- ήταν να κλείσει για τους πολίτες του Περιστερίου 15 τόνους πεπόνια από την περιοχή Προάστιο της Καρδίτσας με σκοπό να μοιρασθούν δωρεάν στους άπορους, άνεργους, φτωχούς αλλά και άλλους πολίτες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. τους περιμένει και μια τσάντα με τρία πεπόνια». Με ξεχωριστή όμως θέρμη και συγκίνηση ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης τόνισε πως οι αγρότες του Προάστιου Καρδίτσας διέθεσαν τα πεπόνια όχι από το περίσσευμα αλλά από το υστέρημα της παραγωγής τους και αυτό είναι το μεγαλείο της ανθρώπινης προσφοράς στους έχοντες ανάγκη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου είχαν ειδοποιήσει εκατοντάδες οικογένειες για την ημέρα και την ώρα του μοιράσματος των προϊόντων και στις 17 Ιουλίου από πολύ πρωί σχημάτιζαν ουρές στο Εκθεσιακό Κέντρο, άλλοι με καροτσάκια λαϊκής και άλλοι με σακούλες για να πάρουν αυτά που τους αναλογούσαν. Τα συναισθήματα όσων περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να έρθει η σειρά τους, ανάμικτα...ούτε χαρά, ούτε λύπη. Πίκρα θα μπορούσε να δει κάποιος... «Καλό είναι αυτό που κάνουν σε μας που σχεδόν ούτε έχουμε, ούτε περιμένουμε τίποτα...» μας έπε μια άνεργη κυρία μητέρα τριών παιδιών «Αν δεν είχαμε τον Παχατουρίδη... θα είμαστε τέρμα... Μας βοηθάει όσο μπορεί. Από το Κοινωνικό Παντοπωλείο παίρνω τρόφιμα και σιτίζομαι από τον Άγιο Ιερόθεο. Σήμερα ήρθα να πάρω πεπόνια και θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο το Δήμαρχο, αλλά όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά μας και μας βοηθούν. Ευχαριστώ πολύ». Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης ως εθελοντής και πρωτεργάτης της μεγάλης αυτής κοινωνικής προσφοράς, εν μέσω καύσωνα και κρίσης, ήταν από τους πρώτους που ήρθε στο Εκθεσιακό Κέντρο Η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη Σταθμών που κατέκλυσαν τον χώρο, ότι υπάρχουν παντού άνθρωποι που εξακολουθούν να πιστεύουν στη δύναμη της αλληλεγγύης και ότι από τα βάθη της ψυχής τους κάνουν την αγάπη τους πράξη για τους πολίτες που μαστίζονται από όλα τα δεινά της οικονομικής κρίσης με χειρότερο απ όλα την ανεργία. Ο δήμαρχος μιλά σε εκπρόσωπο του Reuters Ανακοίνωσε επίσης επίσημα στους δημοσιογράφους και στους εκπροσώπους του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για την Ελλάδα που ήταν παρόντες στη διανομή των πεπονιών, την δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλοπροσφοράς και για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ξεκινάει εκστρατεία σε ολόκληρη την Ελλάδα.

5 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 Η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη αποκλειστικά στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» Μίλησε για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το πρόγραμμα «Καθήκον κατ οίκον» και τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με τον φορέα «Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας ΚΕ.Α.ΕΠ.» (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην πρόσληψη ωφελουμένων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο Πιο συγκεκριμένα ανακοινώνονται συνολικά 510 θέσεις εργασίας, 410 θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα και 100 θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012 έως και τη Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 (ώρα ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την Για πολύ σημαντικά θέματα συζητήσαμε σε συνάντησή μας με την πρόεδρο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Ξένη Κορόγιαννη: για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς το πρόγραμμα «Καθήκον κατ Οίκον» και το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Από Καρδιάς» που λειτουργεί στο Δήμο Περιστερίου. Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Από Καρδιάς» και το πρόγραμμα «Καθήκον κατ οίκον» η κ. Κορόγιαννη μας είπε: «Το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνεχίζει τη λειτουργία του, προσφέροντας τα απαραίτητα στους συνδημότες μας που έχουν ανάγκη. Κάθε μήνα, όσοι δικαιούνται, ειδοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνουν τα πράγματά τους. Αυτή τη στιγμή το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» προσφέρει σε 500 συνδημότες μας και το «Καθήκον κατ οίκον» σε 120. Οι 120 συνδημότες μας λαμβάνουν καθημερινά το φαγητό τους και μάλιστα όταν έχουμε και περισσότερα τρόφιμα (γάλα, λάδι, ζυμαρικά, ρύζι) τους ενισχύουμε κι αυτούς. Δυο χρόνια το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς διακοπή, φέτος, όμως, θα σταματήσουμε για λίγες ημέρες, για να ξεκουραστούν οι εθελόντριες και οι εργαζόμενοι. Αλλά, για τις ημέρες διακοπής μαζί με τις απαραίτητες μερίδες φαγητού οι συνδημότες μας θα λάβουν και δέμα με κάποια απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης ώστε να είναι καλυμμένοι. Θα πρέπει να σημειώσω ότι εκτός απ αυτούς, υπάρχει και απαραίτητη προσφορά σε συνδημότες μας οι οποίοι μας δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρή αδυναμία είτε στην καθημερινή τους επιβίωση είτε σε θέματα υγείας. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα δεχόμαστε νέες αιτήσεις από ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά μας, υπάρχει μία αύξηση όσο περνά ο καιρός. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες κάνουν τις απαραίτητες επισκέψεις στις οικίες τους και ακολουθούν την απαραίτητη διαδικασία, ώστε να ενταχθούν, αν το δικαιούνται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, σε προγράμματα βοήθειας και στήριξης από το Δήμο». Σε ερώτησή μας αν συνεχίζονται οι προσφορές ώστε να καλύπτονται μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι συνδημότες μας που έχουν αδυναμία, μας είπε ότι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κάλυψη και ότι ελπίζει να συνεχιστεί η προσφορά. «Θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς και τους απλούς ανθρώπους που από υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΑΕΠ (Για περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα) Κυψέλης 16-Αθήνα Τ.Κ υπόψιν κ. Κατσούδα Κατερίνας. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www. keaep.gr) β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep. gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Ολόκληρες οι προκηρύξεις (με τις ειδικότητες) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του δικαιούχου στη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www. asep.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. το υστέρημά τους φέρνουν είδη πρώτης ανάγκης και ενισχύουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο, όχι μόνο από το Περιστέρι, αλλά και από άλλες περιοχές, διότι πιστεύουν ότι η δουλειά μας είναι σημαντική και πραγματική, μας εμπιστεύονται. Επίσης, θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τις εθελόντριες που προσφέρουν στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ο Εθελοντισμός είναι ένας τομέας που θα πρέπει να τον «δουλέψουμε» πάρα πολύ. Πρέπει ο ένας να απλώσει το χέρι στον άλλον για να μπορέσουμε να κρατηθούμε». Σχετικά με την περίπτωση ίδρυσης και δεύτερου Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Περιστέρι, είπε ότι προς το παρόν υπάρχει κάλυψη με τη λειτουργία του ενός, αλλά αν υπάρξει ανάγκη θα εξεταστεί αυτή η περίπτωση. Για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ενταχθεί κάποιος στην προσφορά του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» μας είπε η κ. Κορόγιαννη: «Τα πιο σημαντικά δικαιολογητικά είναι η φορολογική δήλωση και το Ε9, και βέβαια να είναι κάποιος δημότης και κάτοικος, και στη συνέχεια η οικογενειακή κατάσταση, τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η αναπηρία, ηλικιωμένοι με κηδεμονίες παιδιών κλπ. Όλα αυτά ελέγχονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και στη συνέχεια, αν πληρούνται τα κριτήρια, εντάσσεται κάποιος στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο». Αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της εφημερίδας μας σχετικά με ηλικιωμένο συνδημότη μας ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια του Δήμου για την επιβίωσή του. «Ο δημότης έπαιρνε κάποια πράγματα παλιότερα. Τώρα, όμως, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Κοιτάζουμε τα πολύ χαμηλά εισοδήματα και αυτοί είναι πάρα πολλοί πλέον. Επικοινωνήσαμε με το δημότη, ο οποίος βρίσκεται σε κάποιο νησί, και θα γυρίσει μετά από δυο μήνες. Όταν γυρίσει θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να ξαναδούμε τα δικαιολογητικά του, να εξετάσουμε την περίπτωσή του και, αν μπορούμε, να τον βοηθήσουμε». Για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς η κ. Κορόγιαννη μας είπε: «Κανένας Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός δεν κλείνει». Οι Σταθμοί που μεταφέρονται πάνε σε ιδιόκτητα κτίρια που είναι πιο λειτουργικά, πιο καλαίσθητα και με πιο σύγχρονες υποδομές. Φροντίζουμε, πλέον, όλοι οι Σταθμοί να είναι σε κτίρια ιδιόκτητα και για οικονομία, διότι δεν πληρώνουμε ενοίκιο, αλλά και γιατί τα παλιά κτίρια δεν είναι κατάλληλα και δεν μπορούμε σε κτίρια ιδιωτικά να κάνουμε απαραίτητες παρεμβάσεις. Αυτό ήταν αίτημα και των εργαζομένων και των γονιών. Σημαντικό είναι ότι διεκδικήσαμε ένα Βρεφονηπιακό Σταθμό στην περιοχή Τσαλαβούτα που θα γίνει ένα «κόσμημα». Για τις αιτήσεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μας είπε: «Κάθε Βρεφονηπιακός Σταθμός έχει διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Η επιτροπή που θα ελέγξει τις αιτήσεις, θα τις ελέγξει βάσει των κριτηρίων αυτών, βάσει των παιδιών, βάσει της περιοχής και έτσι θα λειτουργήσουμε, όπως λειτουργούμε κάθε χρόνο. Αίθουσες υπάρχουν αλλά το πρόβλημα είναι το προσωπικό. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είναι ένα μείζον θέμα που το «τρέχουμε» και πιστεύουμε πως θα το καταφέρουμε». Σε ερώτησή μας τι θα γίνει αν υπάρξουν νέες αιτήσεις περισσότερες το Σεπτέμβρη, αν υπάρχουν περιθώρια, μας είπε: «Υπάρχουν πάντα έκτακτα περιστατικά: μια ορφάνια, μια ανεργία κ.ά. και είμαστε πάντα έτοιμοι γι αυτά με ένα περιθώριο που έχουμε αφήσει. Υπάρχουν παιδιά που μένουν απ έξω, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού, είναι ένα ζήτημα σοβαρό που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε πολλούς Δήμους που αναγκάζονται και να κλείσουν Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Είμαστε ο μόνος Δήμος που έχουμε κάνει Οργανισμό και γι αυτό είμαστε υπερήφανοι, διότι μπορούμε ν αντιμετωπίζουμε αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Θα κάνουμε και φέτος ό,τι καλύτερο μπορούμε!» ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη.

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 19 IoÜÒ ÖÜ 2012 ÙÑÖÔÛ Ú Ì ˇ ØÞ Ô Ñ ÖÛ Û Û Ú Ü Ø- Õ Ú ÖØ àô ÙÛ ÓÖØÝàÙ ÛÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø ÛÖÜ ÖÜ ÙÜÞÔ ÛÖÔ ÌÛ Ö ÛÖÜÚ Ì - ÑÖÜÚ ÛàÔ ÔˇØà ÙÛ ÑàÔ Ì - ÙÛ ÓàÔ. ÖÜÙ ÛÖÜÚ ÔÌÛ Ùˇ Û ÓÌ ÑØ ÙÌ Ú, Û Ø - ÞÌÚ ÙÛ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ, ˇÌ- Ù ÌÚ. ÔÌÜØ ÑÖÛ Û ÛàÔ - àô Ó ÖØÌ Ô Ì Ô ÛÖ Ö- ÛÌ ÒÌÙÓ Û Ú Ì ÒÒÌ ß Ú ÖØ àô. ¾ ÖÔÌ ÚÌ Ô Ñ ÒÖ Ô ÒÌ- ÖÔÛ ØÌÓ, ÒÒ ÙÛ ˇÌØ, ÓÌ Û ÛÖÜÚ, Ô Ó ÖØÖÜÔ Ô ˇÌÛÖÜÔ ÖØ. ØÌ ÌÛ Ì Ô ÌÕ ÖÜÔ Ñ Û Ú ÙÜÔÌ Ì ÌÚ, ÖÜ ˇ Ü Ø- ÕÖÜÔ ÖÒÖÜÚ, ÙÌ ÌØ ÛàÙ Ø É Ù Ú ÜÛàÔ ÛàÔ ÖØ àô. ¾ Ø. ÛØ Ñ ÛÌÒ ØÖÚ, - ÖßÜÞ ÛØÖÚ Ñ ßÜÞ Ô ÒÜ- Û Ú, ÙÛÖ É ÉÒ Ö ÛÖÜ ß ÖÔÌ Ú ÛÖÒÓ ÙÛÌ Ô ÒÌ ÛÌ ÖÞ ý, Ô ÝÌ - ØÌ, Ö Û Ô ÌÓ Ì Ø ÛÖÜ, Û Ô ÌØ ÛàÙ ÌÔÖÚ ÖÜ, ÖÜ Ü Ì ÝÌØÌ Ö ÌÝ ÒÛÌÚ, à- Ô ÌÚ Ñ ÝÖÉÌØÌ Ú ÑØ ÙÌ Ú.» ÖØÌÙÌ Ô ˇÌØ ÌÜÛÌ ÓÌ Û Ô ÖØÌÜÙ Ô ÔÌ ÙÛÖ ÑØÌÉ Û ÛàÔ ÖÔ àô ÛÖÜ. ÔÔÖÌ Û ÖÛ ÖØÌÜÙ Û Ø ˇ ÑÌ ÓÌ ÙÜÔÌ Ì, ÞàØ Ú Ü ÖÞàØ ÙÌ Ú. Ü ÑÖ, Ö àú Ü ÖÙÛ Ø - ÖÜÔ Ö Ì ÑÖ, ÙÌÌÔ Ìà- ÌÚ, ÙÌ ÖØ ÙÓÌÔÌÚ ØÞÌ Ú, ÙÌ ÌÔ Ô ØÞ Ö, ÙÛÖÔ ÛÌ Ø Û Ó ÛÌ Ø, Ì Ô ÙÛ ÝÜÙ ÛÖÜ ÔˇØà ÖÜ. ØÌ ÌÛ ÖÓàÚ Ô Ñ ÒÒ ÌØ ˇÌ, Ô ÞˇÌ, Ô ÌÜ ÖÑ Ó ÙÌ. ÜÙ Ñ, Ö àú ÛÖÔ Ì Ö ÖßÜÞ - ÛØÖÚ Û Ô Ì Ò» ØÙÌÒÒ, ß Ü ÑÖ Ì Ô Ô Ñ Û Ô ÔÌÜÓ Û Ñ Ñ ÒÒ Ì Ø Ì ÛÖÜ ÖÜ, Ü Ö ÛÖÔ ÖØÖÔ ÖÛ ÙÌÉÖÓ ÙÛÌ Û Ô ØÖÙà ÑÖÛ - Û ÛÖÜ Ñ ÌÔ ÙÜ ÞÌ ÖÜÓÌ Û Ô Ü ÑÖ ÓÌ Û Ô Ü ÖÛ ý. Ü- ÛÖÚ Ö Ö ÜÔ ØÖÚ ÒÒ àû ÑÖÚ ØÖÒÖÚ Ô Û ˇÌÛ ÙÛÖÜÚ Ö- ÔÌ Ú Ñ ÛÖÜÚ ÙÑ ÒÖÜÚ. Ö Ò Ù Ö ß ÙÑ Ò Úý ˇ ØÌ - Ì Ô ØÖÙ ØÓÖ ÌÛ ÙÛ Ô Ò Ñ Ñ Û Ô ØÖÖ Ö ÛÖÜ ÖÜ. Ø Ù ÓÖ Ì Ô, Ì - Ù Ú, Ô ˇÌÛÖÜÔ ÔÛ ÙÛ Ô ÔÜ ÑÖ ÌÔ ß Û ý, ÖÞ ÓÖ- ÔÖ ÙÞÌÛ Ñ ÓÌ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ ÖÜ, ÒÒ Ñ ÓÌ Û Ñ ÛÖÜÚ.»ÌØ ÑÌÚ ÝÖØÌ Ú, Ñ - Ö Ö ÒÖ Ö, Ó ÖØÌ Ô ØÖÑ - ÒÖÜÔ Ö Ö Ö ÖÔÌ Ú Ö ÙÑ ÒÖ ÜÛ Û Ô ÔÜ ÑÖ, ÓÌ Û Ô ÙÑ Ù Ó Ú à Ú ÞàØ Ú ÑÜØÖÚ, ÞàØ Ú ÙÜÔÌ Ì ÙÜÔÌÞÌ. Ø ÔÙÖÜ ÛÖÒÛÖ ÒÌÌ : ß Ô Ì É Ò- ÒÖÜÓÌ ÛÖ ÑÜØÖÚ Ó Ú, ØÌ Ì Ô ÙÌÉÖÓ ÙÛÌ ÛÖ ÒÖ Ö Ó Úý. Û ÖÜ Ì Ù Ú ÓÌ àôì ÛÖ ÑÜØÖÚ ÛàÔ ÖÔÌ àô Ì Ô Ñ Û ÝÜ ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÙÜÔ Ùˇ Ó, ˇÌ - Ó Û, ÖÜ Ì É ÒÒÌ à (.Þ. ß Ò ÛàØ, Ó ÓÌ ÙÛÌÔÖ- ÞàØÌ Ú! ÔÌ ÓÖÜ ÛÖ Þ Û Ø ý. Ö Ô Ñ ÔÌ, ÖÓàÚ, ÛÖ ÛÖ ÞØÌÖÚ ÛÖÜ ÌÔ ÖÛÌÒÌ Þ Û Ø. ÜÛÖ Ì ÛÖ ÞØÌ ÖÚ ˇ ÛÖÜ Û ÙÌ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ñ Ø Ö- ÛÌØ ÖÒ ÛÌ., Ì Ò ÑØ ÔÌ Ñ ÙÛ ˇÌØÖÛ Û Ó ÖØÖÜÔ Ô Ö- ÛÌÒÌ ÙÖÜÔ ÞØ Ù ÓÖÜÚ Øà ÖÜÚ ÙÛ ß ÙÑ Ò ý Û Ú Ü - ÑÖ Ú, ÌÔÖÚ Ø Û ÛÖÜ ÙÜ- ÙÛ Û ÑÖÜ Û Ú ßÜÞ Ñ Ú Ü Ì Ú ÛÖÜ ÖÜ. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) Ó ÙÛ» Ø Û ÛàÔ ÔˇØ ÑàØÜÞàÔ»Ì åó ÔÛÆÌ Ù Ô Ñª ÑÜÉâØÔ Ù ÛÖÜ» Ø ÆÔÖ ÀÖÞÆ ÙÛ Ú ÔÛ ÙÛÆÙÌ Ú ÛàÔ ÔˇØ ÑàØçÞàÔ. å ÌÚ ÙÜÓ ÒÖÑâÚ ÕâÙ - Ù Ô ÙÛ» ØåÛ, ÓÌÛ Õç ÙÛÜÔÖÓ ÑØÔ Ñ ÔˇØ ÑàØçÞàÔ, Ö Ö ÖåÖ ªÒàÔ Ô Û Ôâ ÓâÛØ Ò ÛæÛ Û Ú ÙÛ Ô Ù Ôå. ÖÜÒÆÞ ÙÛÖÔ 20 ÆÛÖÓ ÛØ ÜÓ ÛåÙÛ Ñ Ô, Ñ ˇØÚ ÙÛÜÔÖÓå ÞØ Ù ÓÖ Öå ÙÌ Ò ÙÛ ÑâÚ ÙÝ åøìú ÙÛ Ô ØÖÙ ÆˇÌ Æ Û Ú Ô ÒçÙÌ ÛÖ ÒªˇÖÚ. ¾ ÒàÛâÚ ÙÜÓ Ø ÙÛâÑÖÔÛ Ô ÙÛÖÜÚ ÔˇØ ÑàØçÞÖÜÚ ÖÜ âýû Ù Ô ÞˇÌÚ Ø Æ ÙÛ Ô ØàÛÌçÖÜÙ ÑÒ Ó ÑØÔÖÔÛ Ú Û Ú ÖÒܪÓÌØÌÚ Ñ Ô ÛÖ Ö ªÙÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ ÛÆ ÛàÔ ÌØ ÑÖ ØÔ ÖÜ Ô ÑÖåÔàÙÌ ÑÜÉâØÔ Ù. ¾ ÔˇØ ÑàØçÞÖ ÌØ ÆÛ Ù Ô ÌØ ÙÙæÛÌØ æ 400 Þ Ò æóìûø, Ó ØÛÜØæÓÌÔÖ Û Ô ÑÜÉÌØÔ Û Ñª æý Ù Ô ÌØ ÑÖ ÖçÔ Ñ ÛÆ 63% Ö Ì ÞÖØ ª- ÙÌ Ú ÛÖÜ ÛÖÓâ. `ÜÔ Ñ Ò ÙÛâÚ ÒÒÆ Ñ ÒÖå ÖÒåÛÌÚ, ÉØâˇ Ñ Ô ÙÛÖ ÒÌÜØæ ÛàÔ ÔˇØ ÑàØçÞàÔ ÖÜ Ó ØÛçØÖÔÛ Û Ú ÌØ ÑÖ âú çßöüú 60% ÙÛ Ú Ì ÞÖØ ªÙÌ Ú ÛàÔ ÔˇØ ÑàØÜÞÌåàÔ, ÑÆÛ ÖÜ Ù Ó åôì æû ÛÖ ÖÙæ Û Ú Ì æû Ù Ú ˇ ÓÌ àˇìå æ Û 301 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ ÖÜ ªÛ Ô âøüù, ÙÛ 111 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ ÝâÛÖÚ. ÙÜÔ ÑÆÛ ÒâÔÌ æû Ö ÌÔ Òæ à ÌØ ÑÖ âú Ì ÒÖçÔ ˇâÙÌ Ú ÌØ Ùå Ú Ñ ˇ Ó ÖØÖçÙ Ô Ô ÓÌÛ ÛØ ÖçÔ ÙÌ Û Ýæ Ò Ñ ÛÖ ÙÜ ÑÌÑØ ÓâÔÖ ÛÖÓâ Û Ú É ÖÓ Þ Ôå Ú. ` ¾ˆ` Æ ÖÛÌ âô Ú ÓÌ ÆÒÖÚ ÖÒ Û ÑæÚ, Ö ÛÌØÆÙÛ ÖÚ ÑçØ ÖÚ ØÜÙÖÞÖŒ Ú ÙÌ Ó ÑØåÙ Ì Ò ÑØåÔÌ Ú, Ó Ú ÌÑÓÜÙÛ ØÌçÛ ÑÌ æû ßªÝ ÙÌ ÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö ÞàØåÚ Ô ÛÖ âþì ÉÆÙÌ.» Ú Ñ ÛâÙÛØÌßÌ ÞàØåÚ Ñ Ô Ô âþì ÉÆÙÌ Û ß Ýå Ì. ØØ ÙÛ ÖÜÒª Ö ÙÜÓ ÖÒ ÛÌÜæÓÌÔÖ ÉÖÜÒÌÜ- ÛâÚ ÛàÔ ÛØ ØÔ ÑÖÓÓÆÛàÔ Û Ú ÙÜ ÑÜÉâØÔ Ù Ú, ßªÝ Ù Ô Û Ú ØÖ Ø ÓÓ Û ÑâÚ ÒØÙÌ Ú Û Ú ÑÜ- ÉâØÔ Ù Ú ÞàØåÚ Ô ÑÆÔÖÜÔ ÛÖÔ Ñæ Ö Ô Û Ú ÑÖçÙÖÜÔ. ìñöüù Ô ÓÌ ÌÜÒÆÉÌ ÛÖÔ ØÞ æ Ô Ó ÒÆÌ, âùñ Ù Ô ÛÖ ÙÞÌÛ Ñæ ÞÌ ØÖÑØæÛ Ó Û Ú Ü ÑÖªÚ Ñ Û Ú Ü ÖÛ ªÚ Ñ ßªÝ Ù Ô.»ÌÛÆ ÌåÞ Ô ÆÒÒ ØÆ Ó Û Ô ÑÆÔÖÜÔ, Ô ÖÑ ÓÆÙÖÜÔ ÛÖÜÚ ÆÝÖØÖÜÚ Ñ Ýâ ÌÚ ÙÛÖ ÑÜÒ ÑÌåÖ Û Ú ÖÜ- ÒªÚ Ñ Ô ÑÖÜÙÑÖÜÙâßÖÜÔ, Ñ ˇæÛ ÌåÔ ÑÖÜ- ÙÑÖÜÙ ÆØ ÌÚ. ÒÆÔ Û Ú Û ÒÌæØ Ù Ú ÛÖ ÌåÞÔÖÜÔ. æû Ô ÌÔ Ó ÒÆÔÌ Ö ÓÌ ÆÒÖ, Ö ÆÒÒÖ, Ö Ó ÑØÖå Ó ÒÆÔÌ ÙÌ Æ Ì â Ø Ô, Ó ÒÆÔÌ ÙÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÛÖÜ `ˆÀ µ Ñ ÛÖÜ ÖÜ ØâÓÌ Ô Ô ÙÛ Ú ˇâÙÌ Ú ÛÖÜÚ. ÌÔ ÆÉ Ù Ô, ÒÒÆ ÌÔ ÆÑÖÜÙ Ô;» ` ¾ À ` À ¾ˆÀ ¾ˆ ß Ö âø Ö Ü ÌçˇÜÔ ÔÛ ÖÒåÛÌÜÙ Ñ ÛâÉ ÑÌ. ª Ì ÙÛ ØÖÙÌÞØÚýÓ Ú Ìå Ì ÓÌ ÛÖ Þ Óæ ÌÒÖ ÛÖÜ ÙÖÝÖç ØÖÚ ÛÖÜÚ ÙæÝÖÜÚ, Ö ` çøöú ÜÑÖç Ú ÔÌ ØæÚ ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú». À., Ñ Û ÖØØÔÛ Ú ÛÖÔ `ˆÀ µ ÔÌçˇÜÔ ÔÛ ÖÒåÛÌÜÙ. ÔØ ÜÛÖå Û Ú». À. ÙÑÖçÔ Ü ÌçˇÜÔ ÙÜÓ ÖÒå- ÛÌÜÙ ª ÓÆÒÒÖÔ ØÑÌÛÆ Ò åó Ø Ö ÑÜÉÌØÔ Û ÙÓæ. Ûâ ` çøö ˇ ÙÖÜ ÙÛÌåÒà ÙÌ Ó Ò âûö Û Ú Ü ÖÞØÌØÙÌ Ú ÖÜ âþà âô ÔÛ ÙÛÖ ÑØÆÛÖÚ, Þ ØÆÛÙ, ÝæØÖÜÚ Ñ ÆÒ Þ ØÆÛÙ Ñ ÆÒ ÝæØÖÜÚ Ô Û Ò ØØÙÌ Ú ÌÙç, Ö Ü ÌçˇÜÔÖÚ ÑÜÉÌØÔ Û ÑæÚ. Ò ØØÔÖÔÛ Ú æò ÜÛÆ Ûâ, Ô åôöüóì Ñ ÌÓÌåÚ Ö ÖÒåÛÌÚ Ü ÌçˇÜÔÖ, æ àú ÌåÙ ÌÙç âô ÔÛ ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù ˇ Øâ Ì Ô Ì ÔÆÙÖÜÓÌ Ñ ÆÒ ÌÔ ÝÛÆÔÖÜÔ. ÆÔÛàÚ àú Ò æú ÙçÔÛØÖÝÖÚ, ÖÜ ÔÖ Æ ÖÓ ÙâÔ, ÙÌ Òå Ö Ñ Øæ ÖÜ ˇ ÓÆˇÌ Ö ÑæÙÓÖÚ Û ÝÆÛÙ ÙÖÜ, Ó Ô ÑÆÔÌ Ú Ñ ÛÆ ÛÖ ÌØ ÙÛâØ. ÕâØÌ Ú Ûå; Ûå ÌÑÌå ÑÖÜØÌçÖÜÔÌ. ÛÆÑ ÑÒÌÓÓâÔ æ ÛÖÔ ØæÔ Õ ØÞÆÑÖ ÖÜ ÌܡçÔÖÔÛ Ô ÙÛÖ `Û çøö ØÆÉ ÓÌ ÛÖ Ó ÑØç Ó ÒÒÆÑ. ß» Ô ÑÆÔÌ Ú Ñ ÛÆ ÛÖ ÌØ ÙÛâØ, Ûå ÑÖÜØÌçÖÜÔÌý. `Û Ô Ò ÛÌå ÌØ ÙÛÌØåÖÜ, æôûàú, ÙÝÆÒÌ ÌåÞÌ ÙÛªÙÌ Ó Ñ ØâÑÒ ÛÖÜ ÑÖÜØâ Ñ æ Ö ÖÚ ÔÌ ØæÚ ÌØ ÙÛ ÑæÚ âøô Ì Ñ ÌåÞÌ Òå Ö Ó ÒÒÆÑ ÛÖÔ ÑÖçØÌÜ Ô ÖÜÒå. ÜÛæ Ñ ÛÖÜÚ ÆÓ ˇÖÜÚ ˇ ÙØÛÌÚ ÛÖÜ Ý Ù ÙÓÖç ÒÒÆ Ñ ÛÖÜÚ Ü ÌçˇÜÔÖÜÚ ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖçÚ. ` À µ¾» ` ` ` À» À ` ¾ˆ ` ¾ˆÀ À ÓÖ ÌÒ ÙÛæÚ âýü Ì Ö Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ Ú ÛÖ Eurogroup, ÓÖÜ ÑØå ÖÔÛ Ú Ó Ú çø ÙÌ. ÓÌåÚ æóàú ÙÜÔÌÞå ÖÜÓÌ Ô ÙÛÌçÖÜÓÌ æû Ó ÖØÖçÓÌ Ô ÙÛÖçÓÌ æ Û ÙÛ É ØÆ ÛÖÜ Ó ØÆÛÙ. Ö Ì ÉÌÉ ØÔÌ Ñ Ö ØÌÛÌÔÛâØ Ú. Ø ÌÒÆÓÌ, æ àú ÙÛ Ú ÓÌØ ÑÆÔ ÑÌÚ Ù ÖÜÔæ ÌØÌÚ.» Ú ÆÒ Ù Ô ÛÖ ÛØåÖ Ó ÌÒÑÆÔÛÖ æû ˇ ÛÖÜÚ ÑÆÔÖÜÔ Û Ô ÓÖçØ ÑØâ Ú ÛàÔ ÜØà åàô ÙÛÖ Eurogroup. ÛÖÜÚ Û Ô ÆØÖÜÓÌ Û Ô Ì ÓªÑÜÔÙ ÛÖÜ ÞØâÖÜÚ Ñ Û Ô Ì Ô Ø ÓÆÛÌÜÙ, ˇâ- ÒÖÜÔ ÌÔ ˇâÒÖÜÔ. âùûì Ò Ô ÛÖÔ `ÛÖÜØÔÆØ Ô Ø Ó ÛÌܡÌå ÒÒÆ ÙÜÓ ÌØ ÝâØˇ ÑÌ æ àú Ö Ó ˇ ÛªÚ æû Ô ÛÖÔ Ó ÒØÔÌ Ö ÆÙÑ ÒÖÚ Û Ú ÙÑ ÔÛ Ò âú ÖÜ âñ ÔÌ. Ù ÓÖÜ Æ.» ` ¾ ¾ˆ` À¾ˆ»» À ; ÜØå ÖÔÛ Ú æ Û Ú ÜØØ Ú, Ö Óâ Ú Ö ÑÖ- ÔÖÓÖÒæ ÖÚ `ÛÖÜØÔÆØ Ú, ªÒàÙÌ æû ß ÆÒÒ ÒÌÜØÆ ÌÔ ÌåˇÌÛ Û Ô Ô Ø ÓÆÛÌÜÙ Ñ ÌÓÌåÚ ÌÔ Ó ÖØÖçÓÌ Ô ÑÆÔÖÜÓÌ Ûå ÖÛ ý. ÜÙ ÑÆ Ñ ÌÔ Ó ÖØÌåÛÌ ÌÙÌåÚ Ô ÑÆÔÌÛÌ Ûå ÖÛ Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ, æû ª ÌåÙÛÌ ÔåÑ ÔÖ Ñ ÌÔ Ó ÖØÌåÛÌ ª ÌÔ ˇâÒÌÛÌ. ¾ Ñ ÑæÓÖ ØÖÚ Ö ÑæÙÓÖÚ ÖÜ ÝÖɪˇ ÑÌ Ñ Ù Ú ßªÝ ÙÌ Û ÝÛ åì ; çø ÙÌ ÙÛ Ô ÒÒÆ ÓÌ ÛÖ Ñ ÒÆˇ Ñ ÆÒ ÌÓÆÛÖ ÓÌ ÛÖ Û Øâ Ì Ô ÑÆÔÖÜÔÌ. ÆØÖÜÔ ÒâÔÌ ÓâÛØ. 3 Ù. ÜØØ. ÓÌåÚ æûì ˇ ÛÖÜÚ ÆØÖÜÓÌ Û ÓâÛØ. ` ¾ ` ¾ ¾ ` ¾»» ` ¾ ` ¾ ¾ ¾» ` ¾ `ÛÖÜØÔÆØ Ú ÝÜÙ ÑÆ Ì ÉÌÉ Øˇ ÑÌ, â ÔÌ Ü ÖÜØ æú. æ ÑÒ ÛªØ Ú â ÔÌ ªÓ ØÞÖÚ. ÜÛæÚ ÌÔ ªÛ Ô ÖÜ ÌåØ ÕÌ, ÑÖ ÔØÚ ÒÒÖåàÙÌ Û ÙÛ Û ÙÛ ÑÆ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ Ì ÖÓâÔ Ì å ` ÓåÛ, Ô Ó ÖçÓÌ ÙÛ Ô ¾ ; ÜÛæÚ ÌÔ ªÛ Ô ÖÜ æû Ô Ì ÉÒªˇ ÑÌ ÖÒ Û Ñª ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ ØæÉÒÌßÌ æû ˇ âþöüóì Ùå ÖÜØ ÔÆ ÛÜÕ Ñ çýìù ÑÖÔÛÌçÌ Ô Ó Ú ÒçÙÌ ; ¾ ØÖÜÝÆÑ Ú, Ö Ñ ˇ ÛªÚ ÖÒ Û ÑªÚ Ö ÑÖ- ÔÖÓå Ú ÛÖÜ ÔÛÌåÖÜ Ìå Ì, æû ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ Ö ÑÖÔÖÓÖÒæ ÖÜÚ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ ÌÆÔ ÛÖÜÚ ÌåÞÌ ÝÖ Û ÛâÚ ˇ ÛÖÜÚ âñöéì, àú ÑÖÜÓ ÖçØÌÚ. æû ÖÒ Û Ñª ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ ÌåÔ Ùå ÖÜØÖ æû ˇ Ö ÖçÙÌ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓå ÙÌ çýìù, ÆØ Ñ ÙÌ ÓÌ ÒçÛÌØÖ ÞØâÖÚ. ÛÆÝÌØ Ô Ò ª Ô ÑÆÔÖÜÔ Ó ÛØç ÙÛÖ ÔÌØæ. ¾`¾ À» ¾ˆ`» ` ` ÀÌ Û åôìû Ô Ó ÖØâÙÖÜÓÌ Ô ÌÕ ÙÝ - ÒåÙÖÜÓÌ Û Ô æù Ó Ú. Ì ÖÜÒÆÓÌ ÑæÓ Ñ Û ÞØÜÙÆ Ó Ú æôû Ñ ÓâÔÖÜÓÌ Ý ÝÖçÛ ÌÚ. ÖÙÖÌÕ ØÛ ÓâÔÖ åô ÓÌ Ñ ÌÆÔ ÌÔ ÝÆÓÌ Ñ ÛÖÔ ÙÞÌÛ Ñæ ÌÑÉ ÙÓæ æ ÛÖÜÚ ÜØà åöüú Ó Ú ÆÔÌ ÙÛÌØ Û Ñæ. ÛÖÜÚ Û Òâ ÓÌ æû Ô ÙÜ ªÛ Ô Û ÓÔ ÓæÔ Ñ Û Ú ÛØæäÑÌÚ. æþ ÌÕ ØÛªÙÌ Ú, æ ÖÜ Ñ Ô ª Ì ÛÖ ÓæÔÖ æû Ô ÛÖ â àõ Ô ÓÌ ÑÒàÛÙÖ Û ÔÆ, Ìå Ô ÆÙ Ø ÓâØ. ÛÖ Ìå Ì ÌÑÌåÔ ÕÌØ Ñ Ôª ÛÖÜ ÑÆØÔÛ ß ØØÛ ÜÒÖ Öå Ù ÛàÔ ÌÙÓÌçÙÌàÔ Ñ ÓÌÛÆ ˇ ÆØÌÛÌ Û ÞØªÓ Û Û æù Ù Úý. ¾ ¾ À Ô ÙÛÆÛ ÙÌ Ö Ì Ú ÌÑ ÛàÔ ÛØ ØÔ Ñ Ó ÒâØÖÚ Û Ú ÙÜ ÑÜÉâØÔ Ù Ú. É ÒÆÌ ÛÖÔ Æä Øæ ÛÖÜ, ÖÜ Òç ÙÌ æ Û ÉÆØ, Ñ ÆØÞ ÙÌ Ô ÑÖ ÔÆÌ ÔÌÓæÓÜÒÖÜÚ. ¾ Òæ ÖÚ ÝÜÙ ÑÆ ÛÖÔ ÌÜÝܪ Ñ ÆÔÙÖÝÖ ÖÒ Û Ñæ Ó Ú ÛÖÔ ÌÔ âòö, ÖÜ ÌÕÖØ å- ÙÛ ÑÌ æ Û Ô ÆÝàÔ ÙÜÓÓÌÛÖÞª ÛÖÜ `ÛÖÜØÔÆØ, ÑÖ ÔØÚ æ Û ÓÖÜ Ñ ÓÆØ ÛÖÜ ÙÛÖ Eurogroup. ` Ô Ô ÙÜÓÓÌÛÌåÞÌ ÙÌ ÙÜÔâ Ø Ö ÑàÝÆÒ ÒàÔ. `ÜÔ ÔÛªˇ Ñ Ô ÒÖ æô Ö ÖÒ Û ÑÖå ØÞ Öå, ` Ó ØÆÚ, ÌÔ âòöú Ñ ÖÜÉâÒ Ú, ØÆÝà Ñ Õ Ô ØÆÝà Û ÖÔæÓ ÛÆ ÛÖÜÚ Ûå ت ÖØ ˇ Ì ˇÜÓÖçÓÌ Ô Û ÕÌÞÆÙÖÜÓÌ Ñ âñ Ô Ô âô àø åö Ñ ÒÆ. `Û ÌÔ ÆÓÌÙ ÙÜ ªÛ Ù Ô Ñ ÙÜÓÝØÔ Ù Ô æû ÙÜÓÝàÔÖçÔ ÙÌ ÜÛÆ ÖÜ ÌÔ ÌåÞ Ô ÙÜÓÝàÔªÙÌ. Ò ª Ô Ý ØâÙÖÜÓÌ æ ÛÖ ÒÌÕ Òæ æ Ó Ú ÑÆˇÌ Ñ Ñª ÒâÕ, Ì ÓªÑÜÔÙ, Ô Ø ÓÆÛÌÜÙ Ñ Ì Ô Ø ÓÆÛÌÜÙ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ ÓÌ Û ØÌÒÑæÓÌÔ. ¾ ¾`» ¾ Ò ÑÆØ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ Ñ ÛÆ Û Ô ØÖÙÝ Òª ت٠ÛÖÜ ØÞ Öç ÛÖÜÚ Ñ.» Þ ÒÖÒ Æ- ÑÖÜ Ñ Û ÝæØ Ù Ô Ñ ÛÆ Û åñ, ØÖÞÛâÚ Ñ Ñ Û ÞâØ Ù Ô ÑÆÛ Ñ ÙÛ ÔÖçÚ. íù Ù Ô Û Ô æøû ÛÖÜ Ù Û Öç ÛÖÜÚ Ñ Öç ÙÌ ÖÔÆ Ñ Öç ÙÌ ÙÝÆ Ì. ÜÛÜÞØÚ æóàú ÖÜ Ì ÌÔâÉ Ì Ñ åøàú ÙÛÜ- ÔÖÓå Ñ ÙÜÔâÒ ÉÌ ÛÖÜÚ Ñ ÙÛ ÔÖçÚ, æû âñ Ô Ô ÛÖ ÒÆˇÖÚ Ô ÌåÔ ÓÌÒ ßÖå. âñ Ô Ô Ì åù Ú ÛÖ ÒÆˇÖÚ Ô âøˇöüô ÙÛ Ô Ý ÒæÕÌÔ ÒÒÆ, Ô ÌÕ ÙÝ ÒåÙÖÜÔ ÞÜÒæ ÓÌØÖÑÆ- Ó Û ÓâÞØ Ñ 10 ÌÜØØ. íñ Ô Ô ÛÖ ÒÆˇÖÚ Ô ÖÜÔ ÙÛ Ô ÒÒÆ Û Ô ÔÛ Ý Ù ÙÛ Ñª ÖÜ Ö Ý ÙåÙÛÌÚ ÙÛ Ô Ñ ÛÖÞª âùý Õ Ô, âñòìß Ô, ÙÑæÛàÙ Ô, âñ ß Ô. À» ¾ˆ ¾ ` ` Æ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ âþöüô ÖÑÛªÙÌ Ñ ÌÕÌ åñìüù ÙÛÖÜÚ ÕÜÒÖ ØÓÖçÚ. æ àú Û ÆÑ ÙÛÖ ÓÖÛ Ñæ ÖÜ Ò ÑØÔÖÔÛ ÙÛÖ ÕçÒÖ Ô Ì ÉÌÉ ØÙÖÜÔ ÛÖÔ ØæàØÖ Ô Ø - ÙÓæ ÛÖÜÚ. ÝÖç ÓÆÒ ÙÛ Ö» Þ ÒÖÒ ÆÑÖÚ ÙÑâÝÛÌÛ Ô ÑÆÔÌ Ñ ÌÕ à ª ÛØ Ó ÖÜÑÖ ÔàÙå Ú. `ÜÔÌØ Æ- ÌÛ ÓÌ ÛÖÜÚ ÙÜÔÛØæÝÖÜÚ ÛÖÜ ÙÛ ÌØÓ Ôå, Û ÞØÜÙÆ Ü Æ ÛÖÜ Ý Öç, Ô ÛÖÜÚ ÓÆˇÌ ØÚ âøôöüô ÛÖÜÚ ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ ÓÌ Ì ÌÒÓ Û ÙÓæ. ÑÌå ÝÜÙ ÑÆ ˇ ÝÆÔÌ ÕçÒÖ Ñ Û ÑÆ Ó Ú Û Æ, Û ÒÒ Ôæ ÖÜÒ ÖÜ ÑØåÙ Û â àõì æ Û ÒÒÆ Ñ ÖÜÒÌçÖÜÔ àú ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ ÙÌ æò Û ÓâØ Û Ú Ú. ÑÌå ÑçØ Ì» Þ ÒÖÒ ÆÑÖ, ÙÛ ÌØÓ Ôå Ö íòò ÔÌÚ Ó Ô ÕÌÞÔÆÛÌ ÌåÔ ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ. Æ Ó Ú. Øâ Ì Û ÙÜÔÛØæÝ ÙÖÜ Ô ÛÖÜÚ Ù åùöüô ÙÛÖ ÕçÒÖ; î ÌÕ ØÖçÔÛ Ö ÖÓÖÌˇÔÌåÚ ÛÖÜ» Þ ÒÖÒ ÆÑÖÜ, Ñ ˇ âþöüóì ÛÖ ÓâÙÖÔ.

7 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε την Πέμπτη 5 Ιουλίου με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα επαναπρόσληψης των καθαριστριών των σχολείων Α/μιας και Β/ μιας Εκπαίδευσης, που τέθηκε από τον Γρηγόρη Τημπλαλέξη, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Περιστερίου» και αφού συζητήθηκε διεξοδικά ψηφίσθηκε ομόφωνα. Τέθηκε, επίσης, ως κατεπείγον θέμα «Τροποποίηση - Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος» από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεκταρία Ευσταθιάδου, το οποίο ψηφίσθηκε με την αποχή των Α. Αθανασοπούλου, Γρ. Τημπλαλέξη και Ε. Καραμπατζάκη και λευκή ψήφο από τον Α. Πουλιάση. Ώρα των ερωτήσεων Ερωτήσεις έθεσαν, κατά την ώρα των ερωτήσεων, επικεφαλής των παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι. Ο Γρηγόρης Τημπλαλέξης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου έθεσε ερωτήματα σχετικά: 1) Με τα Δημοτικά Διαμερίσματα, τις συνεδριάσεις και την ενημέρωση των συμβούλων. «Για συγκεκριμένα ζητήματα όπως αλλαγή ονομάτων σε οδούς κ.λπ. δεν υπάρχει γνωμοδότηση στα εισηγητικά ενός ειδικού» τόνισε. 2) «Χιλιάδες γονείς, αυτή την περίοδο, αναζητούν θέση για τα παιδιά τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων. Παρατηρείται μια λαίλαπα, με σειρά Βρεφονηπιακών Σταθμών που κλείνουν σε πολλούς Δήμους. Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στο Περιστέρι ήταν 19 και τώρα έγιναν 17 και ήδη ένας έχει κλείσει. Υπάρχουν αιτήσεις για τις οποίες δε γνωρίζουμε ούτε πόσες είναι ούτε ποιοι τις έκαναν, ούτε ποιοι θα αποκλειστούν. Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι είναι περίπου νήπια και βρέφη στο Περιστέρι, τόσα είναι βάσει της αναλογίας των μονίμων κατοίκων, δε φτάνουν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που υπάρχουν. Ερωτώ, λοιπόν, τη διοίκηση πόσες είναι οι αιτήσεις και ζητάω τον κατάλογο των αιτούντων που έγιναν αποδεκτοί. Ερωτώ αν θα ξαναλειτουργήσει «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Σταθμός (πρώην ΙΒΣΑ) στην οδό Δραγούμη. Επίσης, ερωτώ τι θα γίνει με την άνεργη μάνα, αν θα προωθηθούν τα παιδιά των ανέργων;». Ο Αλέξης Πουλιάσης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» τοποθετήθηκε λέγοντας ότι για το θέμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών καλύφθηκε από τον κ. Τημπλαλέξη. Ερώτησε: 1) Σχετικά με το ιδιοκτησιακό των σχολείων, αν έχουν περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου, για τα κτίρια και τα οικόπεδα που έχουν δεσμευτεί από τον ΟΣΚ και δεν έχουν χτιστεί ακόμη σχολεία, καθώς και για τα σχολικά κτίρια που έχουν μείνει κενά, μετά τις συγχωνεύσεις - καταργήσεις. 2) Έχει προχωρήσει ο Δήμος στη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων που έχει στην κατοχή του; (όπως κτίσματα στην Ξυλοτεχνία ή σε σχολεία). 3) Υπάρχει μόνο 1 μηχανικός στην Πολεοδομία Περιστερίου; Είναι αλήθεια; Η δημοτική σύμβουλος, από την παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Βιβή Φουντά αναφέρθηκε σε παλιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή στελεχών στους Παιδικούς Σταθμούς. «Με αφορμή αυτό ανέτρεξα στο ΦΕΚ, βάσει του οποίου υπάρχουν κριτήρια, όπως μοριοποίηση. Υπάρχει πρόθεση να γίνει βάσει μοριοποίησης; Θα υπάρχει λίστα επιλαχόντων και περίοδος ενστάσεων; Είναι θέμα διαφάνειας και εύρυθμης λειτουργίας». Ο δημοτικός σύμβουλος, της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέλιος Μουκουβίνας έθεσε ερωτήματα σχετικά: 1) Με παράπονα από διαμερισματικούς συμβούλους ότι παίρνουν μόνο την ατζέντα των θεμάτων που τίθονται στις συνεδριάσεις των συμβουλίων τους και όχι αναλυτικά τα θέματα, οπότε δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. 2) Στον 4ο και 6ο Παιδικό Σταθμό, που έγινε συγχώνευση, πόσα παιδιά θα φοιτήσουν; Υπάρχει κτιριακή επάρκεια; Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξανδρος Πλέστης ερώτησε σχετικά με τους ρυθμούς λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και ζήτησε ενημέρωση για τον αριθμό πολιτών που εξυπηρετούνται. Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» Αντωνία Αθανασοπούλου ερώτησε σχετικά με τις καθαρίστριες και ποιοι θα πάνε στη θέση των απολυθέντων. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη απάντησε ότι δεν έκλεισε ο Σταθμός της Ανθούπολης ( πρώην ΙΒΣΑ) αλλά μεταφέρθηκε στον 5ο Δημοτικό Σταθμό, σε ένα σύγχρονο κτίριο με όλες τις υποδομές, με τα ίδια παιδιά, μια μεταφορά με την οποία ικανοποιήθηκαν και οι γονείς. Σχετικά με τις αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είπε πως είναι πάρα πολλές, πλέον των συνηθισμένων εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης. «Είναι πολλές οι αιτήσεις αλλά ο Δήμος Περιστερίου δεν έχει πρόθεση να κλείσει κανέναν Σταθμό από τους υπάρχοντες και θα λειτουργήσουν όπως είναι. Για τις αιτήσεις δεν μπορώ να πω ακόμη. Εκκρεμούν οι φορολογικές δηλώσεις κάποιων γονιών και το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Θα σας απαντήσω, αλλά αργότερα. Για το θέμα της Επιτροπής, είναι δυνητικό το θέμα της μοριοδότησης. Η Επιτροπή είναι αυτή που ορίζει η Διοίκηση κι όχι με τη συμμετοχή μελών από παρατάξεις. Επίσης, δεν αναφέρονται ενστάσεις κ.λπ.». Για το νέο Σταθμό επεσήμανε ότι μπορεί να χωρέσει τα παιδιά και του 4ου και του 6ου Σταθμού. Η αντιδήμαρχος Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου απάντησε στην ερώτηση του κ. Πουλιάση για τα ιδιοκτησιακά του ΟΣΚ και αν περνούν στην ιδιοκτησία του Δήμου. «Έχουμε ζητήσει από τον ΟΣΚ τα σχετικά έγγραφα, έχουμε ξεκινήσει διαδικασία για τη μεταφορά των σχολείων και για να δούμε ποια σχολεία ή χώροι μας ανήκουν. Υπάρχουν φάκελοι που δεν έχουν τα πλήρη στοιχεία. Προχωρούμε». Ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Αρβανίτης απάντησε για τα έργα που γίνονται στο Δήμο Περιστερίου από τον ΟΣΚ ΑΕ, βάσει της ενημερώσεως της 20ης Ιουνίου από τον ΟΣΚ, την οποία παραθέτουμε: Έργα μελέτης - επίβλεψης ΟΣΚ ΕΡΓΟ: 10ο & 21ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου και 31ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου ΦΑΣΗ: Κατασκευή ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις με ποσό ,00 Ευρώ και συμπεριελάμβανε την κατασκευή τριών ακόμη Νηπιαγωγείων (Νηπιαγωγείο Λουκισσίων του Δήμου Ανθηδώνος Ν. Ευβοίας, 1ου 3/θ & 3ου 2/θ Νηπιαγωγείου Ερέτριας. Ν. Ευβοίας). Ο Ανάδοχος, λόγω αδυναμίας να ανταποκριθεί οικονομικά, υπέβαλλε αίτημα για διάλυση της Εργολαβίας, το οποίο έγινε αποδεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΚ Α.Ε. (ΑΠ- 40/513/ ) και επεστράφησαν οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης στον Ανάδοχο (ΑΠ 36.00/23160/ ). Απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου στον επόμενο μειοδότη. ΕΡΓΟ: 11ο & 14ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου ΦΑΣΗ: Μελέτη ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου και εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο στις Ολοκληρώθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης με προϋπολογισμό ,00 Ευρώ. Η οικοδομική άδεια του έργου εκδόθηκε στις Το έργο προγραμματίζεται να υποβληθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ Περιφέρειας Αττικής έως το τέλος Ιουλίου ΕΡΓΟ: 6ο & 14ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου: Προσθήκη 3 αιθουσών ΦΑΣΗ: Μελέτη ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου και εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ Α.Ε. ΕΡΓΟ: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Περιστερίου ΦΑΣΗ: Μελέτη ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε το κτιριολογικό πρόγραμμα και εστάλη στον ΟΣΚ Α.Ε. από το ΥΠΕΠΘ. Η μελέτη εφαρμογής του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά από διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με το Ν Έργα που μελετώνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα [μελέτη - δημοπράτηση - κατασκευή - συντήρηση 25 ετών] ΕΡΓΟ: ΤΕΕ Δήμου Περιστερίου ΦΑΣΗ: ΣΔΙΤ 1Α - Δημοπράτηση ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ με τίτλο: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 14 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ». Προσωρινός ανάδοχος: Ένωση εταιρειών «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». Διανύουμε την περίοδο οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων (έναρξη παράταση έως ). Θα ακολουθήσει έγκριση των αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. της ΟΣΚ Α.Ε. και στη συνέχεια υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η δεσμευτική προσφορά και η εγγυητική επιστολή ισχύουν έως τις Έργα που πραγματοποιούνται με προγραμματική σύμβαση [μελέτη - δημοπράτηση - κατασκευή] ΕΡΓΟ: Επεμβάσεις, μονώσεις - στεγανοποιήσεις σε σχολεία του Δήμου Περιστερίου ΦΑΣΗ: Δημοπράτηση ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις και αναμένεται η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης. Έργα σε φάση απόκτησης γης ΕΡΓΟ: 38ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου ΦΑΣΗ: Απόκτηση Γης ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Αναμονή χαρακτηρισμού του χώρου ως σχολικού. ΕΡΓΟ: 28ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου ΦΑΣΗ: Απόκτηση Γης ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για καθορισμό προσωρινής αποζημίωσης 140/ Λήξη προθεσμίας παρακατάθεσης Εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου (1425/ ) περί ορισμού τιμής μονάδος με οριστική αποζημίωση ύψους ευρώ και αναμένεται η έκδοση εντάλματος για την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απ ευθείας της οριστικής αποζημίωσης. ΕΡΓΟ: 10ο Λύκειο Περιστερίου ΦΑΣΗ: Απόκτηση Γης ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Αναμένεται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού (έχει ζητηθεί από ). Έχει προηγηθεί η άρση αναδάσωσης του χώρου, ο οποίος είναι εκτός σχεδίου, ώστε να διαβιβαστεί ο φάκελος στη Γενική Διεύθυνση Έργων για την εκπόνηση μελέτης 12/θέσιου διδακτηρίου. ΕΡΓΟ: 43ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου ΦΑΣΗ: Νέο Αίτημα ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Αναγκαιότητα αναβάθμισης. Απαιτείται εξεύρεση χώρου. Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λύκος απάντησε (συνέχεια στη σελίδα 8)

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 (συνέχεια από τη σελίδα 7) σχετικά με τα διαμερισματικά συμβούλια: «Είναι σαφέστατο ότι όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα χρειάζεται απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από το Δημοτικό Διαμέρισμα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μελέτη από υπεύθυνο συγκοινωνιολόγο του Δήμου. Για άλλα, όπως τα κολονάκια δεν χρειάζεται τέτοια μελέτη. Εξαρτάται από τα θέματα και ακολουθείται πάντα η διαδικασία». Σχετικά με την ενημέρωση των διαμερισματικών συμβούλων είπε ότι ισχύει ό,τι και για τους δημοτικούς συμβούλους, «είναι υποχρέωση της δημοτικής παράταξης να ενημερώνουν. Επίσης υπάρχει ενημέρωση στο διαδίκτυο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης». Για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων είπε: «Δεν χρειάζονται χρήματα για την τακτοποίηση Δημοσίου χώρου, κάνουμε τις μελέτης που απαιτούνται για τα κτίρια». Για την Πολεοδομία του Δήμου είπε ότι πρόσφατα έφυγε κάποιος υπάλληλος που συνταξιοδοτήθηκε και έγινε άμεσα η αντικατάστασή του. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Το 1ο θέμα «Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στις οδούς Κ. Βάρναλη και Ερυθραίας, φερομένων ιδιοκτητών Καρπαθάκη Μαίρης, Λεμβούνη Όλγας, Σταφυλίδη Ιωάννας και Σταφυλίδη Σάββα, καθορισμό τιμών μονάδος και έγκριση πίστωσης», το οποίο εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος, ψηφίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη εκτός των Γρ. Τημπλαλέξη και Ευ. Καραμπατζάκη, που απείχαν. Τα 2ο - 3ο - 4ο θέματα Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Στράντζαλου Ιωάννας για μετατόπιση του περιπτέρου της. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). Επικαιροποίηση Απόφασης που αφορά στο Ο.Τ. 563α, της Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 3ης Δημοτικής Κοινότητας. (Επιτροπή Ποιότητας ζωής). Απότμηση πεζοδρομίων για ίδρυση Σταθμού Αυτοκινήτων με έξοδο επί της οδού Τελαμώνος και είσοδο επί ανωνύμου εγκεκριμένης οδού (Ο.Τ. 1233). (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) ψηφίσθηκαν ομόφωνα όπως εισήχθησαν. Το 5ο θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012», εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Α. Σταυρούλιας, λέγοντας ότι προστίθεται το κονδύλι που ψηφίστηκε για το Κοιμητήριο, ψηφίσθηκε με 31 θετικές, 3 αποχές και 1 λευκή ψήφο. Το 6ο θέμα «Έγκριση πίστωσης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος», αφορούσε σε αίτηση εργαζομένου στο Δήμο για οικονομικό βοήθημα, λόγω προβλήματος υγείας. Για τον ίδιο σκοπό συγκεντρώθηκαν χρήματα και από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο τέλος της συνεδρίασης. Ο δημοτικός σύμβουλος Α. Πλέστης τοποθετήθηκε τονίζοντας πως πρέπει να υπάρξει βοήθεια στον εργαζόμενο, αλλά πρώτιστα χρειάζονται μέτρα για την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων, ιδιαιτέρως όσων εργάζονται στην καθαριότητα του Δήμου. Ψηφίσθηκε ομόφωνα. Τα 7ο - 8ο - 9ο - 10ο θέματα Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟ- ΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ/12» με ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. (εισηγητής: Αντ/ χος κ. Μπέτησς Β.). Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΧΩ- ΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗ- ΡΙΟΥ/12», με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 3 του Ν. 3669/08 (εισηγήτρια: Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.). Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/12» με ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (εισηγήτρια: Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.). Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ- ΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/12», με ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (εισηγήτρια: Αντ/ χος κα Τσιώτα Μ.) ψηφίσθηκαν ομόφωνα. Το 11ο θέμα «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων/11» ψηφίσθηκε με 25 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους. Το 12ο θέμα «Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις/10» ψηφίσθηκε ομόφωνα. Το 13ο θέμα «Έγκριση πίστωσης ευρώ για προσαρμογή και εγκατάσταση λογισμικού διαδικτυακών επαφών «Web Services», ψηφίσθηκε από τους παρευρισκομένους, εκτός του Α. Πουλιάση, ο οποίος ψήφισε αρνητικά εκφράζοντας τη διαφωνία του για το ότι γίνεται ανάθεση του έργου «ενώ θα μπορούσε να γίνει από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου» είπε. Τα 14ο - 15ο - 16ο θέματα Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Καραθεοδωρή. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Προκοπίου. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί των οδών Χρ. Τρικούπη και Πλατείας 28ης Οκτωβρίου που αφορούσαν σε γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για εγκατάσταση σταθμών κινητής τηλεφωνίας, εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος, ο οποίος εξέφρασε την πάγια απόφαση και θέση για απόρριψη των περιβαλλοντικών εκθέσεων των εταιρειών και τόνισε ότι «σε καμιά περίπτωση δε θα επιτρέψουμε την εγκατάσταση σταθμών κινητής τηλεφωνίας στην πόλη». Με τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Ε. Γύφτου, ψηφίσθηκε ομόφωνα η απόρριψη των εκθέσεων. Για το 17ο θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση εγκατάστασης σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (Cosmote) και επί της Λ. Θηβών και Αριστοβούλου 22 (Wind)» το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απέρριψε την εγκατάσταση σταθμού κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Το 18ο θέμα «Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» εισηγήθηκε η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου. «Αφορά την αποδοχή για τη δημιουργία του Κέντρου για να προχωρήσει η υλοποίησή της». Ο δημοτικός σύμβουλος Στ. Μουκουβίνας ερώτησε αν υπάρχει ο χώρος και ποιο θα είναι το προσωπικό, πώς θα στελεχωθεί το Κέντρο. Η αντιδήμαρχος κ. Τσιώτα είπε: «Ο χώρος που θα λειτουργήσει είναι στο ΚΥΒΕ, στο ισόγειο σε δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα τα οποία έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Το προσωπικό που χρειάζεται θα είναι εξειδικευμένο: ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, δικηγόρος με ειδίκευση σχετική και κοινωνική λειτουργός. Η πρόσληψη θα γίνει με διαδικασία ΑΣΕΠ. Το πρόγραμμα επιχορηγείται με ευρώ από την Ε.Ε., κατά 100%, για 3 χρόνια αλλά ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και μετά, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα». Η κ. Αθανασοπούλου, τοποθετήθηκε λέγοντας: «Τα χρήματα που δίνει η Ε.Ε. είναι χρήματα των πολιτών. Έχω επιφυλάξεις ως προς τις εργασιακές σχέσεις, αν θα είναι μόνιμοι εργαζόμενοι και για το τι θα γίνει όταν τελειώσει το πρόγραμμα». Τόνισε επίσης ότι πλέον κακοποιημένοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι με τις συνθήκες εργασίας που εργάζονται. Ψηφίσθηκε ομόφωνα με τις επιφυλάξεις της κ. Αθανασοπούλου. Το 20ο θέμα: «Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σε εταιρείες για προβολή αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 του Ν. 2946/2001» εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Αλέξιος Σταυρούλιας. Ο δημοτικός σύμβουλος Α. Πλέστης ερώτησε αν έχουν ειδοποιηθεί οι επιχειρήσεις για το πρόστιμο και αν συμπεριλαμβάνονται και δημόσιες επιχειρήσεις. Ο αντιδήμαρχος Αλέξιος Σταυρούλιας είπε ότι τα πρόστιμα είχαν επιβληθεί και πέρσι στις αυθαίρετες διαφημίσεις. «Όσοι δεν είχαν πληρώσει πέρσι θα πληρώσουν προσαυξημένα την επιβολή προστίμου». Μετά τη σύντομη συζήτηση που ακολούθησε το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. ΘΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ- ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΤΟ YORK ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ T o διάστημα 30 Ιουνίου με 7 Ιουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη θερινή αποστολή μαθητών των εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου στην Αγγλία (summer school), ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε στο φημισμένο Queen Ethelburga s College, στο York της Αγγλίας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ημερομηνία Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα που έχει κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3731/2008 και του Ν. 3463/2006, για την παροχή υπηρεσιών: Υπηρεσίες ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης τελών για τη χάραξη εισοδηματικής πολιτικής του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας έτους Ο Προϋπολογισμός της Δ μελέτης είναι: ,00 Ε (Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους από τον Κ.Α προϋπολογισμού του Δήμου έτους Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης (συμπερ/νου του ΦΠΑ), δηλαδή 3.628,50 Ε. 1) Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Μάνδρας, Στρ. Ν. Ρόκα 45, Τ.Κ , τηλ , ΦΑΞ από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου στις ημέρα Τρίτη από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών) και έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη παραλαβής των προσφορών). 2) Η σχετική δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με: Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 και ειδικότερα το άρθρο 20, παράγρ. 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/ ), με βάση το οποίο συμπληρώνεται το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και την υπ αριθμ /7939/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα σχετικά συμβατικά τεύχη (διακήρυξη, μελέτη, έντυπο οικονομικής προσφοράς). Όλη τη λοιπή σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 3) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι τα σχετικά τύχη της διακήρυξης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5,00 Ευρώ (εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00) και να προσκομίσουν στην Υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και σχετική εξουσιοδότηση (ακόμη και στις περιπτώσεις που πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εταιρείας) με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία εταιρείας - διεύθυνση - τηλέφωνα - ΦΑΞ - κ.λπ.). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην Αγγλική γλώσσα μέσα από καθημερινά τρίωρα μαθήματα με ειδικά καταρτισμένους Άγγλους εκπαιδευτικούς αλλά και μέσα από τη συναναστροφή με μαθητές απ όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας διαφορετικά ήθη και κουλτούρες. Παράλληλα, αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, τέννις, rugby, rounders, κολύμβηση και χόμπι όπως καλλιτεχνικά, χορός, φωτογραφία ήταν μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που μπορούσε να επιλέξει κάθε παιδί ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι μαθητές είχαν την ευκαιρία επίσης να πραγματοποιήσουν εξορμήσεις και να επισκεφθούν, στη Σκωτία, το κάστρο του Εδιμβούργου και το αρχαιολογικό μουσείο των Βίκινγκς και στη Βρετανική πρωτεύουσα, το Madame Tussaud s, το Natural History Museum, το London Eye, το Big Ben και το Αγγλικό Κοινοβούλιο. Στην πόλη του York επισκέφθηκαν το York Castle Museum και τον καθεδρικό ναό York Minister. Δεν έλειψαν βέβαια και οι περίπατοι στα κέντρα των πόλεων που έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές για shopping, ενώ όλοι γύρισαν πίσω μιλώντας για μια αξέχαστη και μοναδική εμπειρία.

9 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 Επαναπρόσληψη των καθαριστριών των σχολείων του Περιστερίου Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Το θέμα επαναπρόσληψης των καθαριστριών των σχολείων του Δήμου τέθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 5 Ιουλίου από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Γρηγόρη Τημπλαλέξη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει σχετική πρόταση και από τη Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου. Ο Γρηγόρης Τημπλαλέξης είπε αρχικά: «Μια από τις πολλές συνέπειες του σχεδίου «Καλλικράτης» είναι η ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων, όπου έχουν απομείνει». Συνέχισε τονίζοντας: «Οι καθαρίστριες είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, βεβαίως, στην υγιεινή των μαθητών. Το να μην υπάρχουν καθαρίστριες στα δημόσια σχολεία σημαίνει αυτόματα ότι κάποιοι, καθηγητές ή γονείς, θα καλούν τους γονείς να πληρώνουν για τον καθαρισμό των σχολείων». Επεσήμανε πιο κάτω: «Καλούμε, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο να δηλώσει ότι απαιτεί μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, ότι δε θα ανεχθεί τη μη επαναπρόσληψη των καθαριστριών που ήδη εργάζονται στα σχολεία του Δήμου, και βρίσκονται επί μονίμου βάσεως μεταξύ «σφήρας και άκμωνος», κάθε Ιούνη, αν θα συνεχίσουν να εργάζονται ή όχι». Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεκταρία Ευσταθιάδου είπε: «Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Δεν είναι εξουσιοδοτημένο των Δήμων να αποφασίζει για προσλήψεις». Ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Αρβανίτης έκανε παρέμβαση λέγοντας: «Υπάρχουν φορείς που δεν έχουν ενημερωθεί για τη συζήτηση αυτή. Κανονικά έπρεπε να το γνωρίζουμε, διότι θα είχαμε καλέσει όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Υπάρχει κενό έτσι». ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Τοποθετήθηκε αρχικά ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Αλέξης Πουλιάσης: «Πιστεύω ότι πρέπει να επαναπροσληφθούν οι καθαρίστριες που εργάζονταν στα σχολεία του Δήμου. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητούμε. Δεν τίθεται θέμα να απολυθούν οι εργαζόμενες και να προσληφθούν κάποιες άλλες». Η Αντωνία Αθανασοπούλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αριστερή Κίνηση» Περιστερίου είπε, κατά την τοποθέτησή της: «Αναμφίβολα δεν υπάρχει μεγαλύτερη επίθεση απ το να διώχνεις έναν εργαζόμενο από τη δουλειά του. Στην προκειμένη περίπτωση, μέσα στα πλαίσια της «νομιμότητας», είναι η διοίκηση του Δήμου που εφαρμόζοντας τη νομιμότητα της κυβέρνησης απολύει τις εργαζόμενες. Είναι η ίδια διοίκηση που μιλά για δημιουργία συμβουλευτικού κέντρου για κακοποιημένες γυναίκες. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη κακοποίηση απ το «να παίρνεις το πιάτο με το φαΐ» απ τον εργαζόμενο. Η διοίκηση είναι αναγκασμένη να διώξει, εφαρμόζοντας το νόμο, τις εργαζόμενες. Δε ρώτησε κανείς ποιος θα αντικαταστήσει τη δουλειά τους κι αν η δουλειά τους ήταν αναγκαία. Ποιος θα τις αντικαταστήσει το Σεπτέμβρη; Ίσως αντικατασταθούν από τους εργαζόμενους μέσω των 5μηνων των ΜΚΟ, ή ίσως οι γονείς να πληρώνουν για την καθαριότητα ή ίσως οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου να αναλάβουν και την καθαριότητα στα σχολεία. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν, τι θα γίνει». Συνέχισε επισημαίνοντας τις σχέσεις εργασίας ή αλλιώς, «της σκλαβιάς», όπως είπε και κατέληξε λέγοντας: «Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης του θέματος: ο νομικός και ο πολιτικός. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα πολιτικό όργανο για τα δρώμενα στο Περιστέρι, δεν είναι όργανο του Καποδίστρια. Είναι μια «μικρή κυβέρνηση» που μπορεί να πάρει αποφάσεις. Με το σημερινό ψήφισμα δεν μπορεί να (συνέχεια στη σελίδα 16) Ένα μεγάλο κλαδί κόπηκε από δέντρο στο Άλσος Ανησύχησαν οι πολίτες Ανησύχησαν την Τετάρτη 18 Ιουλίου, το πρωί, οι επισκέπτες του Άλσους Περιστερίου, κυρίως οι γονείς που με τα παιδιά τους είχαν επισκεφτεί για παιχνίδι την Παιδική Χαρά. Ένα μεγάλο κλαδί από έναν από τους ψηλούς ευκάλυπτους, που χαρίζουν τη δροσιά και τη σκιά τους στους χώρους του Άλσους, κόπηκε και αποκολλήθηκε από τον κορμό του δέντρου και έπεσε πάνω σε ένα Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Β. Λώλος δήλωσε στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ»: «Είναι σύνηθες το φαινόμενο όλες τις εποχές του χρόνου, όταν υπάρχει έντονος Εργαζόμενοι και εθελόντρια στο σημείο Ο αντιδήμαρχος Β. Μπέτσης και ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΔΠ Β. Παπαδόπουλος αέρας να γίνονται αποκοπές κλαδιών. Εδώ έχει γίνει προσεκτικότατο κλάδεμα των ψηλών ευκάλυπτων, με την εποπτεία των γεωπόνων και αρμοδίων του Δήμου, αλλά παρ όλα αυτά συνέβηκε η αποκοπή του κλαδιού. Είμαστε πολύ τυχεροί που δεν υπήρξε τραυματισμός. Κάποια πράγματα δεν μπορεί κανείς να τα προλάβει. Εμείς, όμως, έχουμε ήδη δώσει εντολή να έρθουν εκ Τυχεροί οι γονείς και τα παιδιά από τα όργανα παιχνιδιού της Παιδικής Χαράς, ευτυχώς χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Αμέσως έτρεξαν κοντά οι επισκέπτες, ένας υπάλληλος της καθαριότητας του Δήμου που εργάζονταν κοντά στο σημείο και η εθελόντρια από την ομάδα «Φίλοι του Άλσους», που ήταν στο χώρο. Σε λίγα λεπτά έφτασαν ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Β. Λώλος, ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Β. Μπέτσης και ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΔΠ Β. Παπαδόπουλος, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους που είχαν ήδη φτάσει στο σημείο. Ο αντιδήμαρχος Β. Λώλος νέου οι γεωπόνοι του Δήμου να εξετάσουν ένα-ένα δέντρο, ιδιαιτέρως σ αυτούς τους χώρους που έρχονται πολίτες και παιδιά, να εκτιμήσουν την κατάστασή του και να κάνουν ό,τι πρέπει. Θα γίνει το καλύτερο δυνατό».

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 19 IoÜÒ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ ÌÒÖÔÛ Ú Ô Û Ó ÙÌ Û ÓÔ Ó ÛÖÜ ÒÌÖÓÉØÖÛÖÜ Ò ÑÖÜ, Ö `ÜÒ- ÒÖ ÖÚ ÛàÔ» ˇ ÛàÔ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ ÚÖØ ÔàÙÌ, Ø Ô Ö6 ÞØÖÔ, ÙÛ Ý ÒÖÕÌÔ ˇÖÜÙ ÖÒ - Û ÙÛ ÑàÔ ÌÑ ÒàÙÌàÔ Û Ú `ÞÖÒ Ú Ù ÓÖÜÒ, Ó ÙÌÓÔ Ñ ÌØ ÛÛ ÖØÛ.»ÌÌ ÙÛ ÓÖÔ ÑÖÌÔ ÝÌØÖÔ àùûöùö, ÓÌ ÖÒÒ ÙÜ Ñ Ô Ù Ñ ÔˇØà ÔÖ ÞØàÓ. `Û ÖØÛª ÓÔªÓ Ú ÛÖÔ ÒÌæÓÉØÖÛÖ Ò ÆÑÖ, ÖÜ ÖØ ÆÔà- ÙÌ Ö `çòòö ÖÚ ÛàÔ» ˇ ÛØÔ ÛÖÜ ÜÓÔÆÙ ÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú, Ö»ÆÑ Ú Ü ÌÒåÖÜ, âô Ú æ ÛÖÜÚ ØØ- ÛÖÜÚ Ó ˇ ÛâÚ ÛÖÜ ÌåÓÔ ÙÛÖÜ Ñ ˇ - Ûª, ªÛ Ô É ØÌ Æ ÆØØàÙÛÖÚ. îøˇì æóàú ÙÛ ÖØÛª Ñ Ì Ì ª ÝàÔª ÛÖÜ ÌåÞÌ ÑÒÌåÙÌ, Û ÙÜ Ñ Ô Û Ñª ÖÓ Òå ÛÖÜ ÆÉ ÙÌ, ÓÌ ÛØÌÓÆÓÌÔ ÝàÔª, ÙÜÓÓ ˇªÛØ Æ ÛÖÜ `æô ÓßÆ. ÕâÞ ÙÛ ÙÛ Óª. Û Ú ÑÖØÜÝ åìú ÙÛ àª ÛÖÜ Ù ÖÜ åöü ÙÜÒÒæ ÖÜ. `Û ÝàÛÖ Ø Ýå Ö»Æ- Ñ Ú (`ÌØ ÝÌåÓ), ÓÌØ ÑÆ ÞØæÔ Ø Ô Û Ô ÌÑ ªÒàÙ, ÙÌ ÑÆ Ö ÖØÛª. Ø ÉØÌˇ Ñ Ô Ù ÜÛ ÖÒÒ Û ß ý ÛÖÜ Ù ÖÜ ÖÜ ÑàÔ ÙÑ ÒÖÜ Ñ ÒÖ ÖÛÌÞÔ, ÖÜ Ì Ù Ô ÖÓÖØÝÌÚ ÙÛ ÓÌÚ Ô - ÖÒ Ù Ú ÛàÔ ÞØÖÔàÔ Û Ú Ô ÖÛ Ú ÛÖÜÚ, Ñ ÙÜÔ Ó ÉØ Ñ Ô Û Ô ÌÜÑ - Ø Ô Ö àùöüô ÝÖØÖ Û Ó Ú Ù ÌÔ Ô ÔˇØà Ö ÖÜ ÙÛ ˇ ÑÌ ÑÖÔÛ ÛÖÜÚ ÙÛ ØàÛ ÛÖÜÚ É Ó Û, ÓÌ Ñ Ü ÌܡÜÔÖÛ Û, Ñ Û ÉÖ ˇ ÙÌ Ô ØÖÞàØ ÙÖÜÔ. ÛÖ ÌØ Ö ÛÖÜ Ó Ò Ù Ô, Ö àú ØÖÉÒÌ ÖÔÛ Ô ÙÛÖ ØÖ Ø ÓÓ, ÑÖØ Ñ Ó ˇ ÛØ ÛÖÜ Û Ñ Ö Ó ˇ ÛÌÚ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ÌÒÖÚ Ì- ÔÖÚ, àó Ú»ÖÜ ÑÖÚ Ñ Ñ Ú Ü ÌÒ ÖÜ, ÌÔà ÖÒ ÖÒÌ Û Ô ÝÖ- Ø ÌÑ ÔÌ Ö `ÌØ ÝÌ Ó ÜÔÛ Ô Ú. ¾ Ñ Ú Ü ÌÒ ÖÜ Û Ô Û Ô ÌØ Ö Ö ÌÑÌ Ô É ØÌ ØØàÙÛÖÚ -ÌÝÜ Ì Ò ÖÜÚ Ó ÔÌÚ Ø ÖÛÌØ - Ñ ÝàÔ ÛÖÜ Ì ÞÌ ÑÒÌ ÙÌ. ÜÛÖ ÛÖ ÌÓ ÛÖ ÙÜ Ñ Ô Ù ÑÌ ÓÌÔÖÛÖÜ ÔÌÉ ÑÌÙÛ Ô ÌÕÌ Ø Ñ É ÙÌ ÙÜÓÓ ˇ ÛØ ÛÖÜ (1 `Ì Ø ) `ÖÔ Óß, É ˇÜ- Û Û ÙÜ Ñ Ô ÓÌÔ Ñ ÜÛ.»ÌÛ ÛÖ ÔÖ Ó Û Ú ÌÑ ÒàÙ Ú ÖÛÖÜÚÜ ÌܡÜÔÖÜÚ ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ, àø Ö ÖÙÓ Ñ Ñ ˇ Ô ÙÖ- ÖÜÒÖÜ, Ó Ò ÙÌ Ô ÒÜÛ Ñ Û à Ñ ÛÖ ÌØ Ö ÛÖÜ ÒÌÖÓÉØÖÛÖÜ Ò - ÑÖÜ, ÑÖØ ÛÖÜ Û, Ñ ÔÖÔÛ Ú Õ ÖÒÖ ÌÚ Ø Û Ø ÙÌ Ú. ÑÖÒÖÜ- ˇ ÙÌ ÙÜÔÛÖÓ Ô ÝÖØ ÛÖÜ `ÌØ - ÝÌ Ó ÜÔÛ Ô, Ö Ö Ö ÖÚ, ßÒÖ à Ì ÌÒÓ Û ÑàÔ Ü ÖÞØÌàÙÌàÔý, Ì ØÌ Ì Ô ÝÜ Ì ÓÌÙàÚ. ÌÝÜ- Ì, ÝÖÜ ØÌÛÖÙÞÌÛ ÑÖ ÒàÓ Ñ Û Ô Ò ÑÌÛ ÛÖÜ. ÓÌ Ô Ô ÜÛÖ ÖÜ ÛÖÔ Ì Þ Ô ÙÛ Ô Ñ Ø ÛÖÜÚ ÖÞàØ Ù ÛÖÜ ÙàÚ ÌØÔÖÜ- ÙÌ Ø Û Ø Û, Ô ÌÔ ÛÖÔ ÑÖ- ÒÖܡÖÜÙÌ ØÖÚ Û Ô ÌÕÖ Ö ÛÖ 1/3 ÌØ ÖÜ Û Ú ˇÖÜÙ Ú: Ö ÌÑ ØÖÙà- Ö Û Ú ÓÖÛ Ñ Ú ØÞ Ú Ñ Ö ÒÒÖ Ì Ù ÓÖ, ÛÖÜÚ Ö Ö ÖÜÚ Û ÖÛ ÌÔ Ì ÌÔÌ ÓÌ ÛÖÔ Ì ÓÔ ÙÛÖ Ñ ˇ Û. Ö Ö Ö Ö Ô ÙÛ Ô ÌÑ ÒàÙ Ö ÑÖ ÔàÔ Ñ, Ñ Ö Ö Ñ Ö ÖÒ Û - Ñ,Ü ÖÞØÌàÙ. ˆÙÛÌØ ÜÛÖ ÌÑ ÒàÙ ÖÞÛ ÙÌ Û ÝÜÙ ÖÒÖ Ñ Û Ú Þ Ø - ÑÛ Ø ÙÛ Ñ. ÓÌ Ô Ô ÙÛ Ô ˇÖÜÙ Ö Ó ˇ ÛÌÚÛÖÜÑ ˇ Û, ÜÛÖ ÖÜ ÛÖÔ Ì Þ Ô ÙÛ Ô Ñ Ø Ñ ÙÛ ÙÑÌß Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ Ó Ù Ô ÛÖÔ Ñ ˇ Û ÛÖÜÚ Ñ ˇÜÓ ˇ Ñ Ô Û Ô Û ÛÖÜÚ `ÖÉ Ø Ô ÒÜÙ ÛÖÜ ÌØ ÖÜ ÛÖÜ, ÒÖ Û Ú Ñ Ø Ú, Ñ ÖÒÒ ÙÜ Ñ Ô Ù ÛÖÜÚ. Ô ÌÑÌ Ô ÑÖÜÙÖÜÔ ÜÛÖÔ. Ô ÖÒ ÙÖÜÔ, Ô ÙÜ Ñ - Ô ˇÖÜÔ, Ô Þ ØÖÜÔ, Û ÖÞ, Ñ Ô ÑØÜÙÖÜÔ. ¾ ÌÒÖÚ ÌÔÖÚ Ñ Ö àó Ú»ÖÜ ÑÖÚ Ó Ò Ù Ô ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ ÓÌ ÙÌÉ ÙÓÖ Ñ ÙÖÉ ØÖÛ Û.» ÌÔ ÒÖ Ö ÓÌÙÛÖ Ñ ÌØ ÌÑÛ ÑÖ, ÞàØ Ú ÓÌÛØÖÌ Ì ÌÚ Ñ Ù Ó ÔÛÖÒÖ ÌÚ. Ô ÜÛ ÖÜ Ì ØÌ Ì Ô Ì à- ˇÖÜÔ: ÖÛ Ö ÒÌÖÓÉØÖÛÖÚ Ò ÑÖÚ Û Ø ÕÌ Û Ò ÓÔ ÖÔÛ ÔÌØ Ù ÌÔ ÙÜÔÛ Ø Û ÑÖ, Ö ÌÑ ÌÜÛ Ñ Öß, ÙÞÖÒÌ Ö. ÝÌØÌ Ù ÜÛÖ Ó ÝØÌÙÑ, Ô àö ÖÔ Û Ñ ÔÛ Ò ß, ÖÜ ÌÜØÜÔÌ ÛÖÜÚ ÖØ ÖÔÛÌÚ ÌÔÖÚ ØÑÌÛ ÓÌ ÒÖÜ Ø ˇÓÖÜ àô, Û Ö Ö ÑØ ˇ Ñ Ô ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ. ÌÑ ÒàÙ ÔÌ ØÖÚ ÛÖ ÛÌÒÖÚ Û Ú, ÖÛ Ô Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ - ÒÖ ÖÜÒÖÚ, Ó ˇ Û Ú ÛÖÜ Ñ ˇ Û ÙÛÖ ÛÌÒÌÜÛ Ö ÌÕ Ó ÔÖ Û Ú Ó ˇ Û - Ñ Ú ÛÖÜ à Ú ( ÔÖÜ Ø ÖÚ - ÖÜÔ ÖÚ 1953), Û ÙÌ Ô Ì ÜÖ ÒÖ Ñ ÜÛÖÚ. Ö ØÖÌ ØÌ Ö ÛÖÜ Ì àùì ÛÖ ÒÖ Ö ÖÒÜ Ò Ö Û ÖÑÖÙÓÖÚ, Ö àú ÙàÙÛ Ì àˇ ÑÌ, Ì ÞÌ ÑÖÜØ - ÙÛÌ. ¾ Ó ˇ Û Ú Ì ÞÌ ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ ÙÛÖ Ö Ô Ñ Ø ÝÜÒ Ú, ÙÛ ÖÓÉØ Ô Ö àû Ú Ñ ÙÛÖ 4Ö Û Ú Ø Ù Ú, ÌÔà Ø Ô ÌØˇÌ ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú ÝÖ Û ÙÌ ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Ø Ù Ú Ñ ÙÛ ÙÛØ ÛÌ Ñ ÌÜÛ Ø Ø - Ô ÖÜ. `Û ØÑÌ ÜÛ Ú Û Ú ÌØ - Ò Ô Ù Ú Ì ÞÌ ÔàØ ÙÌ ÌÑ ÌÚ ÙÑ ÒÖÜÚ Ñ Ñ ˇ ÛÌÚ Ñ Ì ÞÌ ÙÜÔ ÌˇÌ ÓÌ ÖÒÒÖÜÚ Ö ÜÛÖÜÚ.»Ì ÓÌØ ÑÖÜÚ ØÑÌÛ ÙÛÌÔ. ÙÞÌÙ ÛÖÜ ÖÓàÚ ÓÌ ÛÖÔ ÒÌÖÓÉØÖÛÖ Ò - ÑÖ Û Ô Ñ Û ÕÌÞàØ ÙÛÖ.» ÌÜÒÖ-. Û ÛÖÜ Ì àùì Û ÜÔ ÛÖÛ Û ßÔ ÛÌØÓ Û ÙÌ -Ö àú Ì Ì- Û Ó - ˇ Û Ñ ÛÖÜ à, ÓÌ ÛÖÔ Ö Ó ÖÜØ - ÑÖ Ñ ÙÜ ÞØÖÔàÚ ÌÜÞ Ø ÙÛÖ ÛØÖ- Öý. `Û Ó ÖÛÜ Û à ÓÌÙ ÙÛ Ô Û Õ ÜÛÖ ÓÖÔÖ ˇÌÒÌ Ô Ì. ÒÒ àú Ó ÖØÖÜÙÌ Ô ÙÛ Ó Û ÙÌ, ÖÛ Ô Øˇ Ô ÙÛÖ ÔÖÜ ÛÖÜ ÖÒ ÖÙ Ì ÙÌ ÌÑÌ ÔÖ ÛÖ ÌÕ Ó ÔÖ -ÛÖÙÖ ØàÛÖ Ôà- Ø Ñ ÛÖÙÖ Ù Ó ÔÛ Ñ ÜÛÖÔ. ØÞ ÙÌ Ô Ô ÝÌØÌ ÙÛ Ó ÖÛÜ Ö Û à ÓÌÙ ÙÛ Ô Û Õ. Ö ÌÔ ÓÌÛ ÛÖ ÒÒÖ. ÙÑÌ ÙÛ Ñ Ñ ÑÛ Ñ Ñ ÖÒ ÔˇØà Ô. Ö Û Ô ˇÖÜÙ Ò ÛÙ Ô- Ô ÖÜ, Ö Ñ Ú Ü ÌÒ ÖÜ, ÔÔ Ø ÙÑÌÜ, ÌÒ Û Ù ÜØ ÖÜ, ÛÖÔ ÌÔˇ ØØÜÔ Ô ÓÌ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÛÖÜÚ Ô Ì Ñ ÒÒ. ÑÖÜ Ô Ø Ó Û ÖÜ ÛÖÜÚ Þ ØÖ Ö ÖÜÙ Ô. ÛÙ Û Ò ÒÌ Û Ì Ô Ô Ñ ÔÖÔ Ñ ÖÓ Ò. ÓÌ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÜÛÖ ÙÜÓ Ò Øàˇ ÑÌ Ì ÑÖÔ ÛÖÜ Û ÓàÓÌÔÖÜ Ñ ˇ Û : ÓÌ ÛÖ ÑÖÓÓ Û ÖÜ ÝÖØÖÜÙÌ Û ÙÜÓ Ì- Ø ÝÖØ ÛÖÜ ÓÌÙ ÙÛ Ô Û Õ. Ì ÑÖÔ ÌÔÖÚ Ñ ˇ Û ÓÌ ÓÖÑØ Û Ñ ÔÛ - Ò ß Ñ Ý Ò Ñ ˇÌÙ. ¾Û Ô Ö àø ÖÚ ÛÖÜ ØÖÜÙ - ÙÛ ÑÌ Ù Ô ÌÑ ØÖÙà ÖÚ Û Ú Û Õ Ú, ÜÛÖÚ ÌÔ ßÕÜÔ ÙÌý Û ÓÖÜÛØ, Ö àú ÌÑ Ô Ô ÒÒÖ.» ÒÒÖÔ ÌÜÞ - Ø ÙÛ ˇ ÑÌ, ˇ ÒÌ ÓÌ, Û ˇ ÛÖÔ ÉÖ ˇÖÜÙÌ, Ö àú Ì Ì, ßÔ Ó Ô Ý ÙÌ Ñ ÔÌÔ ÙÛ Ô Û - Õ ý, Ø Ó ÖÜ Û Ô ØÞ ÛÖÜ. ¾ Ñ ˇ Û Ú ˇÌÒÌ Ô ÔàØ Ì Ñ ˇÌ ÝÖØ Ö ÌÔ Ì Þ Ô ØÖÌÛÖ Ó ÙÛÌ, Ô Ó ÔÛ Ñ ÒÌ ÙÌ ÌÑåÔ ÙÌ ÛÖ ÙÞÖÒÌåÖ Ô ÒÝÆÉ ÛàÔ ÙÛØ Û àûøô ÙÛÖ ç Ò Ö, ÛÖÔ âùûì Ò Ô ÓÌÛÆ ÙÛÖ çˇì Ö, ÙÛ Ú `âøøìú, ÙÛ Ô Ø åûù Ñ ÛÖÜÚ»ÖÒÆÖÜÚ Ñ ÛÖ 1939 âø ÕÌ Æ ÑÜØ ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ. `ÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö Û Ú ØÆ Ñ Ú, æ ÖÜ âýìøì âô Ô âø Ô ÔâàÙ Ú Ñ ÝØÌÙÑÆ Ú, Ô Û ØÆ ÖÔÛ Ú Û ÔÌØÆ Ù âô ÙÜÔÛ Ø Û Ñæ, æ ÌÑ ÌÜÛ Ñª Æ Öß, ÙÞÖÒÌåÖ. `Û ÝàÛÖ Ø Ýå ÓÌ Ó ˇ ÛâÚ Û Ú 8 Ú `Ì ØÆÚ, ÙÌ Øà Ôæ ÌØå ÛÖ, ÑÆ ÖÜ ÙÛ Ô ÛÛ Ñª. ÌÕÌÛ Ù. ÜÛÖ Ì ÛÜ Þ ÔÖÔÛ Ô ÓÌ Û ÝØÖÔÛ ÛÖÜ ÌÑ ØÖÙà ÖÜ. Ö ÙÜÙÛ Ó ß ÖÜÒÌßÌý Ñ Ò Ñ - Ì àùì. ÛÖ ÌÕ Ó ÔÖ ÑÜÒ ÙÌ ÖÓ Ò ÞàØ Ú ÜÙ ØÌÙÛÌÚ ÌÑ Ò - ÕÌ Ú Ñ ÔÌÔ Ô. ˆ ØÕÌ Ñ ÌÕ ØÌÙ : Ö Ù Ò Ú., ÌÔ ÒÌÉÌÔÛÖ Ö, ÖÜ ÜÔ - ÛÖÜÙÌ Ô ÌÞÛÌ ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ. ¾ Ù - Ò Ú Ì ÞÌ ˇÖÚ ÓÌÛ ÓÖÛÖÙ ÑÒÌÛ Ñ Ö ÛÌØ Ú ÛÖÜ, ÌÜÑ Û ÙÛ ÛÖÚ ÞˇÜ- ÌÓ ÖØÖÚ, ÓÌ Ñ ÛÖÜ ÛØ Û, ÝØÖÔÛ - ÙÌÔ ÛÖ Ñ ÔÖ Ö ÙÌ.¾ Ù Ò ÚÌ ÞÌ Ó Ö Û Ú ÌÒ Þ ÙÛÌÚ ÛÖÛÌ ÙÛÖ Ì- Ø ÙÛÌØ ßÓ Þ ÔÌÚý, Ñ ÖÛ Ô Û Ô Ñ É ÒÖÜÙÌ Ö ÑÖÙÓÖÚ ÖÒÖÚ Û Ô ÑÖÚ ÛÖÜ. ØÞ Ñ Û ÔÌ ÌÒÒ Ô Ñ Û Ô ÛÖ ÛÌÒÌÜÛ Ö Ø Ó ÖÜ ÛÖÔ ÙÞÖÒÖÜÙÌ. - ˇ ÔÌ ÓÌ ÛÖÔ., Ì ˇ Ì ÖÛÌ Ó ˇ Ó ; Ô ØàÛ ÝÖØ, ÖÜ ÛÖÔ Ñ ÒÌÙÌ ÖÑ ˇ Û Ú Ô ÌÕÌÛ ÙÛÌ, Ì Ì ÖÛ Û Ô É ÙÛÖÚ Ñ ÖÛ ßÌ ÞÌ ÌÔ - ÓÌØàÙÌ ÙÞÌÛ Ñ ÛÖÔ ØÖÌ ØÖý. ÑÌ ÔÖÚ Ø ÌÞÛ ÑÌ... ÛÖ Ò ˇÖÚ ÛÖÜ. ÜÛÖ Ì Ô Ò Ýˇ ÑÌ ÒÒÌÚ ÜÖ ÝÖØÌÚ. Ô ÛØ Û ÝÖØ, ÓÌÙàÚ ÓÌÛ ÛÖ Ó ˇ Ó, Ö Ñ ˇ Û Ú ØàÛ - ÙÌ ÛÖÔ ÌÑ ØÖÙà Ö: - ˇ ÔÌ ÓÌÛÖÔ.; Ìˇ Ì ÖÛÌ Ó ˇ Ó ; ÑÌ ÔÖÚ ÛÖÜ Ì Ì Û Ô Ò ˇÌ. ÛÖÔ Ø Ñ ÒÌÙÌ Ô Ñ ÔÌ Ó ÌÕ - ØÌÙ. ÛÖÔ ÌØ ÙÌ ÞàØ Ú ÌÕÌÛ - Ù. -» Ô ÌØ ÓÌÔÌÛÌ Ö ÛÖ. Ô Ì Ó ˇ Ó,Ì Ì. ØÖÙˇÌÙÌ,ÖÛ Ì Ô Ñ ÒÖ Ñ Ì Þ Ò Ì ÛÖ Ó ˇ Ó. ÑÌ ÔÖÚ Ý ÙÌ Ô Ý ÔÌ ÖÛ ÙÜÓ- ÝàÔÌ.»Ì Û ÙÛ Ó ÖÛÜ Ö Û Ô Ñ ˇ - ÓÌØ Ô à ÙÛ Ô Û Õ, ÓÌÙ Û Ö Ö Ô Ì ÑÔÜÖÛ Ô ÛÖ ÓÖÑØ Û - ÑÖ ØÖÝ Ò ÛÖÜ Ì ÓÔ ÙÛÖÜ Ñ ˇ Û, àø ÌÑ ÒàÙ ÖÒÖÑÒ Øàˇ ÑÌ. Û Ú ÌÔ Ú Û Ú Ø Ñ Ú Ö ÑÖ âôì ÛÖÜ ÒÌæÓÉØÖÛÖÜ Ò ÆÑÖÜ ÙÑÌ Æ Ì, ÙÌ ÑÆ Ö Ö ÑâÔÛØÖ, ªÙÜÞ Ñ àø å. åô æ Ø ÙÛÌØÆ: ÜØÜ åñ ( åû ) ÑæØ ÛÖÜ, æ ÒÆÞÖÜ, ÔçÝ ÛÖÜ - ÜÔ åñ ÛÖÜ âûøöü, Ö Ñ ˇ ÛªÚ, Ö ÖÚ ÛÖÜ âûøöú, Ö àô. ÛÙÖçÒ Ú, ÆÔÛØ Ú Û Ú ÑæØ Ú ÛÖÜ ÒâÑÛØ Ú, ÒâÑÛØ Ñ ÙÛÖ ÆÑØÖ ÌÕ Æ, Ö Ó ÑØæÛÌØÖÚ ÖÚ ÛÖÜ, Ø ÙÑÌÜÆÚ ÓÌ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ ÒàØÌÔÛå, ÛÖ âôöú ÉÆØ.» Û Ú ÖÒç ÌÓâÔÌÚ Ö ÑÖ âôì ÌÚ Û Ú æò Ú, ÓÌ Ù Ó ÔÛ Ñª ØÖÙÝÖØÆ ÙÛ ÑÖ ÔÆ. Ì Þ Ô Û Ó ÙÌ, Ö àú ÛÖÜ Ì ØÌ Ì, ÛÖ ÓÌ ÒÖ ÙÑ ÒÖ Ñ Ý ÒÖ ÛÖÜÚ. Ñ Û ÌÔ ÛØÖ Ö, Ñ Û Ñ ÛÖÜÚ Ó ˇ Û Ñ ÞØÖÔ. ¾ ÒÌÖÓÉØÖÛÖÚ Ò ÑÖÚ, Ö Þ Ø ÙÓ Û ÑÖÚ Ý ÒÖÒÖ ÖÚ, ÖÞàØ - ÙÌ Ö Û Ô ÌÔÌØ Ö Ü ØÌÙ, Ö àú Ø ÝÖÜÓÌ ÙÛÖ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ - Ò Ö, ÛÖ 1958, ÜÙÛÌØ Ö 19 ÞØÖÔ ÖÒÜÛ Ó Ú ØÖÙÝÖØ ÚÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú. ÌØ ÙÌ Û Ì ÖÓÌÔ 25 ÞØÖÔ ÛÖÜ, Ù ÙÜÔÛ Õ ÖÜÞÖÚ, ÑÖÔÛ ÙÛ Ñ ÙÛ Ì ÖÔ ÛÖÜ, Ô ÓÌÙ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ñ Û Ô ÛÌØ ÛØ ÛÖÜ, ÙÛ» Ô. ØÌÓÖÚ Ñ Ñ àóìôöú. ÛÖ 83, Ô ÜÌÛ ÙÛ Ý ÒÖ- ÕÌÔ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ, ÙÛÖÔ ÒÖ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖ Û ÝÖ, ÖÜ ÌÝÛ ÕÌ Ö Ó ÑØÖÛÌØÖÚ Û ÛÖÜ, Ö Ø ÙÑÌÜ Ú, ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ ÑÖ Ó Û - Ø Ö ÛÖÜ. Ù ÒÌ ÖÜ. Ò ÙÛ Ô ÝÖÙ àóìô ÛÖÜ Ó Ò, ÖÜ ÌÝÜ Ì ÖÒÜÔàØ Ú. ˆÙÛÌØ Ö ÜÖÞØÖÔ, Ì ÑÖÔÛ ÛÖÜÚ, ÙÛ ÌÕ ÔÛ ÛÖÜ ÞØÖÔ, Ö ÓÌ ÒÖÚ ÛÖÜÚ ÖÚ, Ö ÌÛØÖÚ, Ñ Ñ Ö ÞØÖÔ Ø ÖÛÌ- Ø, ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ø ÙÑÌÜ, Òà- ØÌÔÛ É Ø. ÙÛÖÙÖ ÛÖÜÚ ÖÒÒÌÚ ÌÑ ÛÖ- ÔÛ ÌÚ Ó ˇ ÛÌÚ ÛÖÜ ÙÛÖ ÜÒ ÔÖ ÜÓÔ Ù Ö, ÖÜ Ø Ô Ñ Û ÛÖÜÚ ˇ Ù ÜØÖÜÚÛ Ú ÔàÙ ÚÛÖÜÑ ÛÖ ÓÖÑØ Û ÑÖ ÛÖÜ ˇÖÚ, Ö ÒÌÖÓÉØÖ- ÛÖÚ Ò ÑÖÚ ÌÔ ÌÝÜ Ì ÖÛÌ. Ì Ó ÒÖÜÙÌ ÖÛÌ ÛÖÔ ÖÒÌÓÖ Ñ ÛÖ ÛØ ÜÓ ÛÖÜ ÜØÜ Ñ ( Û ) Ò ÑÖÜ, ÛÖ ÛÌÛ ØÛÖ Û ÛÖÜ ÒÌÖÓÉØÖ- ÛÖÜ Ñ Û Ú Ó Ò Ú, ÔÛØÌÜÛ ÑÌ, Ö àú Ø ÝÖÜÓÌ ÙÌ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö, ÛÖ àø Ö» ÔÖ: Ì ÛÖÔÖ- ÖÜÒÖ ÙÛÖÔ Ò Ö Õ ØÞ Ñ ÙÜÓ- Ó ˇ Û Û Ú, Û Ñ ÞØÖÔ. Ø Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú ÛÖÜ àø- ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛ Ô ÙÑÌß Û Ú ÌØÑÜØ Ú, ÌÔ ÓÌ ÒÖÜÛÙ ÑÖ ÞàØ Ö ÙÛÖ ÉÖØÌ Ö ÛÓ Ó ÛÖÜ Ô Ù ÖÜ ÓÌ 854 Ñ ÛÖ ÑÖÜÚ, ÛÖ Ö ÌÑÌ ÌÝÜ Ì, ÛÖ 1918 Ö ÔÔ Ú» ÔÖÚ, Ö ÛÌØ Ú ÛÖÜ àø ÖÜ, Ô ØÌ ÓÌØÖÚ ÙÛÖ» ÑØ Ù Û ÑÖ ÖÒÌÓÖ, ÖÜ ØÞ ÙÌÙÌ Ò Ö. ˆ ØÌÛ ÙÌ ÙÌ ÓÖÔ ÖÒÜ- ÉÖÒàÔ Ñ ÙÛ Ú ÙÑÒ ØÌÚ Ó ÞÌÚ ØÖÚ Û Ô ÑÜØ ÛØ ÜÓ Û ÙÛ ÑÌÙÛÖÒ ÓÖ. `ÌÓÔÖÚ Ñ Ò ÖÓ Ò ÛÖÚ, Ö àú Û Ô, Ì Ó Ò ÙÌ ÖÛÌ ÜÛ, ˇÌàØàÔÛ Ú Û ÜÛÖÔÖ Û Ü ÖÞØÌàÙ ÛÖÜ. ÜÛÖ Û ÛÖÜ, ÖÒÜ Ò Ø - Ó Û ÔàØ ÖÜÔ Û Ô Ñ ÜÛ ÜÛ ÌØ Ö Ö Û Ú à ÚÛÖÜ. Ôà ÉØ ÙÑÖÔÛ Ô ÑÖÓ ÙÛÖ ÓÌÛà- Ö Ö ÖÔÌ Ú ÛÖÜÌÝÜ Ô Û à. ÛÙ, ÓÌÛ Û Ô Û ÙÛØÖÝ Ñ Û Ô ÖÒÜÙ ÛÖÜ ÛÖ ÙÛØ ÛÖ, Ì Ñ - Û ÙÛ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô, ÙÛ Ô ÌØ Ö- Þ ÛÖÜ. ÔÛÌÒÌ ÓÖÔ. ÖÜÒÌßÌ ÙÛ Ô ØÞ Ì à Ñ ÌÑÌ Ñ ÓÌÛ Ì ÙÌ ÖÜÒÌ ÙÛÖÜ ÖØÖ ÖÜÒ, ÙÛÖ Ø Û Ø Ö ÖÜ Ì ÞÌ ÙÛ Ô Ö Ö ØÓÖÜ - Ø ÖÛÌØ ÓÌÛ ÝÌØˇ ÑÌ ÙÛ Ô Ô ÖÚ. ¾ ÖØÖ ÖÜÒ Ú Ì ÞÌ ÙÛ Ú ØÌ Ú ÌÝÜØÌÚ ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ -Ó ÖØÌ Ñ ÛÖ ÓÖÔ ÑÖ-ÌØ ÖÙÛ Ù Ö Ì ÌÕÌØ - Ù Ú ÝÌÒÒÖÜ ÙÛ Ô ÒÒ, ÓÌ Ì Ù - à ÌÚ Û Ú ØàÛ Ú ÜÒ Ú Ö Û Ô Ù Ô Ñ ÓÌ ÌÑ ÛÖÔÛ ÌÚ ÌØ Ö- ÓÌÔÖÜÚ, Ô ÓÌÙ ÛÖÜÚ ÖÒÒÖ Ì- Ø ÙÛÌØ àûìú. ¾ àø Ö ÌÜÑ ÒÜ ÛÖ Û Ú Ö ÖÜ ÑàÔ Ú ÞÖÔÛ Ú ÌÕ ÙÝ Ò ÙÌ ÌÔ Ò Ö- ÖÒÜ ÙÛ ˇÌØÖ Ì ÙÖ Ó Ñ Ò Ù - ÖÔÛ Ú Û 30, ÖÝ Ù ÙÌ, Ö àú Û Ô Ö Ñ ÔÖÔ Ú ÛÖÛÌ, Ô Ó ÖÜØ ÙÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ. ØÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Û Ø ÙÛ Ô Ó ÔÛÖ ÖÜÒÖÜ, Ö ÌÔ Ó ÑØÖ ÞàØ Ö Û Ú ÖØÛÜÔ Ú, Û»ÌØ- Ñ Ô -Ù ÓÌØ ÔÖ ÖÔÖÓ ˇ ØÖÚ- Ñ ÓÌÞØ ÛÖ 1933 Ì Þ Ô ÛØ ÖØ : ÛÖ ÑÖ, ÛÖ àø Ö Ñ ÛÖÔ ÖÙÓ. ÌÑ ÞØÖÔ ÓÌÛ ÛÖ ÓÖ Ö ÑÖ ÌÔÌ Ý ÙÌ ÛÖÔ. ÔÛÌÒÌ- ÓÖÔ Ñ ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÑÖÔÛ ÙÛÖÔ Ò Ö Õ ØÞ. `Ì Ö ÑÖ Ì Ö ÖÜ Ì Þ Ô ÖØ ÙÌ Ö ÛÖÔ ÑÛ Ó - Û `ÛØÖ ÌÒ, Ö ÖÔÌ Ú ÌÑ Ô Ô ÌÔ Ñ ÒÖ, Û ÓÌÛØ Û Ú Ì ÖÞ Ú, ÙÖ Ì Ö Ù Û Ñ ÌØ Ù Ô ÌÑÌ Û Ü ÖÒÖ ÞØÖÔ Û Ú à Ú ÛÖÜÚ. ÑÌ ÓÌ ÒàÙ Ô Û ÛÖÜÚ Ñ ÔÛ - ¾ ÆÔÔ Ú» ÆÔÖÚ, Û Ô åùñìß Û Ú âøñüø Ú, ªØÌ ÓâØÖÚ ÙÛ» ÑØ Ù Û Ñª ÑÙÛØ ÛÌå Û Ô ØÞª ÓâÞØ ÛÖ ÛâÒÖÚ, Ù ÙÛØ Û ØÛ Ú ÙÌ ÓÖÔÆ ÖÒÜÉæÒàÔ Ñ ÙÌ Ó ÓÆÞ âþû ÑÌ ÛØ çó ÙÛÖ Ò Óæ. ÌÑÆÕ ÞØæÔ Ø æûìø, ÛÖ 1938, â ÔÌ âô Ú ÛÖÜÚ ØØÛÖÜÚ Ñ ÛÖå- ÑÖÜÚ Û Ú ÙÜÔÖ Ñå Ú ÛÖÜ Ò Öç Õ ÆØÞ. Û Ô ÖÒÌÓ Ñª ÛÖÜ ØÆÙ Ñ ÛÖÔ ÛØ ÜÓ Û ÙÓæ ÛÖÜ æýìü Ì Ô Ó ÒªÙÌ, ÑæÓ Ñ ÙÛ Æ ÛÖÜ. ˇÌàØÖçÙÌ ÜÛÖ- Ôæ ÛÖ Ñ ˇªÑÖÔ. ÓÌÛà Ù Ô Û Ú ÜÙÑÖÒ ÌÚ Û Ú à Ú, ÙÛ ÔÌ ÙÜÔÖ Ñ, ÓÌ Ö ÓÌ Ò Û Ô ÌÒÒÌ ß ÛØÌÞÖÜÓÌÔÖÜ ÔÌØÖÜ Ñ ÖÞÌÛÌÜÙ Ú. ¾ àúˇüó Û Ö ÖÙÓ Ú, ÖÓ ÑØÖ- ÛÌØÖÚ Û,Ü ØÞÌ ÖÒ Û Ì ÛÖÔ, ÓÖÔÖ Ó ÉØÜÙ Û Ú ß¾ÜÒÌÔý, ÙÛ àô ÛàÔ Ö àô.. ÌØÓ ÔÖÜ Ñ ÑàÔ Ú, Ó ØÖÙÛ Ö Û Ô Ö Ö ÖÜØ ÌÔ ÌÒÌ Ì ÖÛÌ. ˆ ØÞ Ô ÖÓàÚ Ñ Ö ÖÓÖØÝ ÌÚ Û Ú ÌØ ÖÞ Ú, Û Ø Ù Ô ÞàØ Ý Ñ Û ÌÔÛØ, Ô ÓÌÙ ÙÛ Ö Ö ÕÌÞàØ Ô Ö àø Ö ÌÜÑ ÒÜ ÛÖ ÙÛ Ô Ö Ö ÑàÔ Ú - ÑÖ Ñ Ô ÜÙÛÜÞàÚ ÙÛ ØÑÌ Û Ú ÓÌ Ò Ú Ì Ô Ú, ÛÖ ÞÌ ÓàÔ , ØÖÝ ÔàÚ Ô ÔÖÜÔ Ñ ÜÙÖÕÜÒ. ÒÖÚ Ö ÑÖ ÌÔÌ ØÞ Ú Ñ ÓÌ ÑÜØÖÚ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ ÛÖÜ, Ö ÔÔ Ú» ÔÖÚ ØÖÙÝÌØÌ Û Ú Ü ØÌÙ ÌÚ ÛÖÜ ÙÛ Ô ÖÒ, ÌÔ ÙÛ Ó, Ñ Ö Û ˇÌÙ ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ÙÜÓÉÖÜ- ÒÖÜ. `ÛÖÜÚ ÙÞÌÛ ÑÖÜÚ Ô ÑÌÚ Û Ú - Ù Ú Ø ÔÛ ÝÜÒÒÖ ÖÜÒÖÜ, ÖÜ - ÓÖÙ ÌÜÖÔÛ ÙÛÖ ÌØ Ö Û Ú: ß - À ` À, Ô ÛÜÕ Û Ú ÖÒ Úý, ÉØ ÙÑÖÜÓÌ ÛÖ ÔÔ» ÔÖ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ `ÜÓÉÖÜÒ Ö ÛÖÜ ( - Ó ØÞÖÚ, Ö ÉÌÔ ÌÒ ÑÖÚ`ÌØ ÝÌ Ó - Ø Ú). `ˆ µ

11 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας «συμπράττει» με το Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χρυσόστομος, η συντονίστρια του Ιατρείου Αλληλεγγύης Περιστερίου ιατρός Πηγή Τάρλα και ο υπεύθυνος Οργάνωσης και Επικοινωνίας του Ιατρείου καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης επισκέφτηκαν την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012 τον ΙΣΑ. Στα γραφεία, στην οδό Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους συνάντησαν τον Πρόεδρο του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Μέσα σε ένα φιλικό και εξαιρετικά φιλόξενο περιβάλλον αντάλλαξαν απόψεις, ιδέες και χρήσιμες πληροφορίες για την λειτουργία των Ιατρείων Αλληλεγγύης. Η εγκάρδια φιλία του Γιώργου Βαθιώτη με τον Γιώργο Πατούλη συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μιας ισχυρότερης συνεργασίας και αλληλοβοήθειας του Ιατρείου Αλληλεγγύης Περιστερίου με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Οι παριστάμενοι της συζήτησης επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά την ενεργή συμμετοχή τους στις κοινωνικές αναφορές εκδηλώνοντας το απαράμιλλο ενδιαφέρον τους προς όλους τους συνανθρώπους μας. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η μετουσίωση του Ιατρείου Αλληλεγγύης Περιστερίου σε ένα Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, ο Γ. Πατούλης, ο Γ. Βαθιώτης και η Π. Τάρλα θεσμό που δημιουργήθηκε για να αναπτύξει μια μακροχρόνια και εποικοδομητική σχέση αυτών των φορέων με όλους τους πολίτες του Περιστερίου. Η δημιουργία αυτής της ουσιαστικής σχέσης μεταξύ του Ιατρείου Αλληλεγγύης Περιστερίου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει ως στόχο την ποιότητα ζωής και την ασφαλή Πρωτοβάθμια Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Για το Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου H Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής Πηγή Χ. Τάρλα MD, MSc Ο Υπεύθυνος Οργάνωσης και Επικοινωνίας Γιώργος Βαθιώτης Ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς ζήτησε την καταγραφή όλων των ακινήτων του δημοσίου Την καταγραφή όλων των ακινήτων υπουργείων και εποπτευόμενων οργανισμών και φορέων ζητεί, με επιστολή που απέστειλε στους υπουργούς, ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Παναγιώτης Μπαλτάκος, με εντολή του πρωθυπουργού. Ο κ. Σαμαράς δίνει προθεσμία μιας εβδομάδας, προκειμένου οι υπουργοί να ενημερώσουν για τα ακίνητα που διαθέτει το κάθε υπουργείο. Στόχος είναι η περιστολή δαπανών για την στέγαση υπηρεσιών, που σήμερα σε μεγάλο βαθμό καλύπτεται με μισθώσεις άλλων κτιρίων που ανήκουν σε ιδιώτες, την ίδια ώρα που πολλά ακίνητα του δημοσίου μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, χωρίς να καταβάλλονται υπέρογκα ποσά. Σημειώνεται ότι το 2011 με έγγραφό του το υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε τη Βουλή ότι η δαπάνη για πληρωμή μισθωμάτων υπουργείων, περιφερειών και περιφερειακών υπηρεσιών κόστισε 155,77 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε και μετά τη μείωση στα μισθώματα που αξίωσε το δημόσιο λόγω κρίσης. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η σχετική δαπάνη για το 2009 είχε ανέλθει σε 178,16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2010 σε 169,70 εκ. ευρώ. Σημαντικά ήταν και τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην προηγούμενη Βουλή από τον τότε υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, σύμφωνα με τα οποία τα μισθώματα κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημόσιες οικονομικές και κτηματικές υπηρεσίες, ανήλθαν στα 27,2 εκατ. ευρώ, ενώ σε έγγραφο που είχε διαβιβάσει στη Βουλή ο πρώην υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης αναφερόταν ότι τα ασφαλιστικά ταμεία καταβάλουν κάθε χρόνο για τις στεγαστικές τους ανάγκες σε ενοίκια ύψους 37 εκατ. ευρώ. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 Την αρωγή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητά ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου Ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου με επιστολή του προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ- ΡΙΖΑ και τον πρόεδρό της Αλέξη Τσίπρα ζητά την υποστήριξη και προώθηση των ζητημάτων του. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Για τους Δήμους Περιστερίου-Ιλίου- Πετρούπολης-Αιγάλεω και Αγ.Αναργύρων-Καματερού Ανδριτσαίνης 5 - ΤΚ Περιστέρι Τηλ. & Φαξ Προς την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ. και τον πρόεδρο της κ. Αλέξη Τσίπρα Γνωρίζοντας την μέχρι τώρα κοινοβουλευτική σας παρέμβαση αλλά και τις προγραμματικές σας δεσμεύσεις απευθυνόμαστε σε εσάς, σίγουροι για την ανταπόκρισή σας στη στήριξη των οικογενειών με τρία παιδιά. Από τη θέση σας σαν ριζοσπαστική αξιωματική αντιπολίτευση και με την μαχητική απαίτηση των ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΟΔΟΣ ΑΧΑΪΑΣ & ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: κ. ΖΕΚΗΣ. τρίτεκνων οικογενειών μπορούμε να προωθήσουμε: -Νομοθετική πρωτοβουλία εξομοίωσης των τριτέκνων με τις πολύτεκνες οικογένειες. -Αύξηση των αφορολόγητων ορίων για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες. -Μέτρα κοινωνικής-οικονομικής στήριξης των ανέργων στους οποίους ανήκουν και πολλά μέλη τρίτεκνων οικογενειών. -Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των ανέργων. -Έκπτωση 50% στα εισιτήρια για τις τρίτεκνες οικογένειες στα Μ.Μ.Μ. - Κούρεμα και πάγωμα των στεγαστικών δανείων για τις τρίτεκνες οικογένειες που αδυνατούν να ανταποκριθούν και - Επαναλειτουργία των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας. Περιστέρι 10 Ιουλίου 2012 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Δροσάκης Ο Γεν. Γραμματέας Δημήτριος Χριστοθανόπουλος Παράταση ως τις 31 Ιουλίου στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και στο Ε9 ως 30 Νοεμβρίου Παράταση έως τις 31 Ιουλίου για την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η προθεσμία έληγε στις 16 Ιουλίου αλλά ο μεγάλος αριθμός των δηλώσεων που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί αναγκάζει το υπουργείο να προχωρήσει την παράταση της σχετικής προθεσμίας. Κατόπιν αιτημάτων φορολογουμένων οι όποιοι επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά λόγω του ότι οι αποδοχές τους καταβάλλονται στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα, η καταληκτική ημερομηνία για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έληγε στις 16 Ιουλίου θα παραταθεί για τελευταία φορά μέχρι και 31 Ιουλίου 2012, αναφέρει το υπουργείο. Επίσης παρατείνεται και η υποβολή Ε9 έως 30 Νοεμβρίου Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι ήδη ο ρυθμός υποβολής δηλώσεων στα ηλεκτρονικά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) είναι υπερδιπλάσιος του περσινού, τα συστήματα έχουν ανταποκριθεί πλήρως. Τονίζει ότι η ΓΓΠΣ συνεχίζει να παρακολουθεί και να ενισχύει τα συστήματά της ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς ταλαιπωρία όλοι οι φορολογούμενοι. Να μην περιληφθεί το τέλος ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ζητεί η ΓΕΝΟΠ Έκκληση στον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, τον πρόεδρο του ΠΑ- ΣΟΚ Ε. Βενιζέλο και της ΔΗΜΑΡ Φ. Κουβέλη να μην περιληφθεί το τέλος ακινήτων του 2012 στους λογαριασμούς ρεύματος απευθύνει η ΓΕΝΟΠ με σχετική επιστολή της, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κατάρρευση του ενεργειακού τομέα και μπλακ- άουτ, λόγω έλλειψης ρευστότητας. Η ΓΕΝΟΠ σημειώνει ότι η επιβολή του τέλους ακινήτων, πέρυσι, μέσω των λογαριασμών του ρεύματος δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας στην επιχείρηση, καθώς οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί των νοικοκυριών, από 388 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011 εκτοξεύθηκαν στα 697 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012 ενώ, συνολικά, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί φθάνουν στο 1,1 δισ. ευρώ. ευρώ. Το πρόβλημα αυτό μετακυλίσθηκε στην αγορά, καθώς οι καταναλωτές αδυνατούσαν να πληρώσουν τους προμηθευτές ρεύματος, εκείνοι με τη σειρά τους τον λειτουργό της αγοράς και τις εταιρίες μεταφοράςδιανομής ενέργειας και η αλυσίδα συνεχίζεται με τους παραγωγούς ρεύματος και τους προμηθευτές πρώτων υλών και φυσικού αερίου. Έτσι, ο ενεργειακός τομέας, μιας και ο ένας χρώσταγε στον άλλο, κινδύνευσε άμεσα με κατάρρευση και αν η ΔΕΗ δεν είχε παρακρατήσει 264 εκατ. ευρώ από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) μέχρι τον Ιούνιο και συνάψει, άρονάρον, πανάκριβο δάνειο 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών, όπως άλλωστε και η ΔΕΠΑ, θα είχε καταρρεύσει ήδη αναφέρει, στην επιστολή της, η ΓΕΝΟΠ. Υπενθυμίζεται ότι, από πέρυσι, έχει μεσολαβήσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης για μη πληρωμή του τέλους ακινήτων. Η ΓΕΝΟΠ υποστηρίζει, ωστόσο, ότι και πάλι θα επιχειρηθεί ο εκβιασμός της κοινωνίας από το παράθυρο και αυτό γιατί όποιος δεν έχει να πληρώσει το σύνολο του λογαριασμού πληρώνοντας μόνο την κατανάλωση του ρεύματος θα νομίζει ότι πληρώνει για τη ΔΕΗ και πιθανότατα από το δεύτερο λογαριασμό, εν αγνοία του, θα πληρώνει το ΕΕΤΗΔΕ, αφήνοντας την οικογένειά του ξεκρέμαστη προς τη ΔΕΗ αλλά και τη ΔΕΗ χρεωμένη και ανήμπορη να κάνει το οτιδήποτε. Πιθανή εμμονή σας στην κατεύθυνση σύνδεσης του ΕΕΤΗΔΕ με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και με δεδομένο ότι, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν δέχεστε ούτε την πρόταση της Διοίκησης να αποσταλούν οι λογαριασμοί από τη ΔΕΗ αλλά σε ξεχωριστό έντυπο και όχι ενσωματωμένοι με την κατανάλωση, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, καταλήγει η ΓΕΝΟΠ.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 «ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ IΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ-ΜΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Η χορωδία και τα χορευτικά συγκροτήματα του Ι. Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών-Μάσχα γέμισαν χαρά και συγκίνηση τους αμέτρητους Περιστεριώτες που είχαν λάβει θέση από νωρίς τη Τετάρτη το απόγευμα, 27 Ιουνίου, στον προαύλιο χώρο του Ναού, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και πίστης σε όλους, ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι ικανή να βγάλει τη χώρα από τα δύσκολα. γέρασα... όμως μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να σα πω ότι έχει γίνει σπουδαίο έργο με την ευλογία του Θεού. Όλη η πόλη μας το έχει αγκαλιάσει...» Σε άλλο σημείο του μικρού του λόγου αναφέρθηκε στο πολύ χρήσιμο και σημαντικό κοινωνικό έργο της εκκλησίας. Ακολούθησε η πραγματικά καλλίφωνη χορωδία του Ναού που ερμήνευσε μοναδικά και με πάθος, τραγούδια για τη Παναγία και τη Μάνα! Μια ιδιαίτερη όμως στιγμή της εκδήλωσης ήταν η στιγμή που η πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη -που έκανε και την όλη παρουσίαση- ερμήνευσε γλυκύτατα «Το τραγούδι της μάνας» και το αφιέρωσε στη μητέρα του Δημάρχου της πόλης Ανδρέα Παχατουρίδη που έχει φύγει από τη ζωή. Τραγούδησε επίσης και το: «Μάνα εσύ» που ρίγισαν όλοι..., αλλά περισσότερο οι μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους, αφού είναι γι αυτές γραμμένο... χορευτών που χόρεψαν Μικρασιάτικους χορούς, προσφέροντας ωραίο θέαμα στο κοινό αλλά και κέφι. Νωρίτερα απόλαυσαν όλοι ένα χορευτικό τμήμα γυναικών που κρατούσαν με δεξιοτεχνία στα χέρια τους αναμμένα κεριά ενώ χόρευαν, δίνοντας μια ξεχωριστή και αέρινη νότα στη βραδιά. Ακολούθησαν οι έφηβοι Πόντιοι που με τους επιβλητικούς χορούς τους κέρδισαν τις εντυπώσεις χορεύοντας σε σκοπούς από τις χαμένες πατρίδες. Ο μικρός Θανάσης Ντόμπρος απαγγέλλει το ποίημά του. Δίπλα του η Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη Ο μικρός Θανάσης Ντόμπρος, με θάρρος και φωνή δυνατή άνοιξε διάπλατα την αυλαία της γιορτής με ένα ποίημα που κάποιοι στίχοι του έλεγαν: «Με το χριστό μες την καρδιά που δίνει τη ζωντάνια τα πάντα ζωντανεύουμε και πλέκουμε στεφάνια της πίστης της παράδοσης και της κληρονομιάς μας, έχουμε ιστορία εμείς που θα τη μεταδώσουμε αύριο στα παιδιά μας». Οι παρευρισκόμενοι συγκινήθηκαν και χειροκρότησαν το μικρό παιδί που μέσα από τους στίχους έστειλε το φως της ελπίδας σε μικρούς και μεγάλους. Τα πρώτα τμήματα που ανέβηκαν στη σκηνή ήταν τα παιδικά και αμέσως μετά παρέδωσαν τη σκυτάλη της γιορτής στους ενήλικες που χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από την Ανατολική Ρωμυλία. Ακολούθησαν γνωστοί παραδοσιακοί χοροί από τη Ρούμελη και την Ήπειρο που άρεσαν πολύ και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Την πανέμορφη εκδήλωση χαιρέτισε και ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος εξήρε το έργο των ιερέων του Ι. Ναού αλλά και των μικρών και μεγάλων χορευτών και των χορωδών λέγοντας: «Κάνετε ένα τεράστιο πολιτιστικό έργο που όμοιό του δεν υπάρχει. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Συγχαρητήρια στα παιδιά χίλια μπράβο στον πατέρα Ευστράτιο». Ακόμη όμως μια στιγμή συγκίνησης έζησαν οι προσκεκλημένοι όταν η πρεσβυτέρα Καλυψώ κάλεσε Από την εκδήλωση δεν έλειψε και η έκπληξη. Έγινε αναπαράσταση του «Θεσσαλιώτικου γλεντιού» όπου οι χορευτές αυτοσχεδίαζαν πάνω και κάτω από τη σκηνή. Μετά όλοι μαζί, χορευτές, χορωδοί και κοινό, έγιναν μια μεγάλη παρέα κεφιού και χόρεψαν τον αγαπημένο σε όλους χορό, συρτό. Εκτός του Δημάρχου, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Δημητρακόπουλος με τη σύζυγό του, οι Αντιδήμαρχοι: Μαίρη Τσιώτα, Θ. Αρβανίτης, Π. Λύκος, Β. Μπέτσης, Αν. Θεοδωράκος, η Περιφερειακός Σύμβουλος Ιωάννα Πανταλάκη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ι. Ζορμπίδης, Μ. Πρέκας, Αλ. Πλέστης και Β. Μπάος, ο κ. Βασίλης Γκούντας πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών και πολλοί άλλοι. Ο προϊστάμενος του Ι.Ν. πατέρας Ευστράτιος, ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης και η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου Ο πατέρας Νεκτάριος Δημητριάδης με τη χορωδία την ηλικιωμένη ενορίτισσα κ. Νίτσα Παπαζαχαρίου, μια γυναίκα που έχει αφιερώσει την ζωή της στην εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, να ανεβεί στη σκηνή και παρουσία όλων να την τιμήσει με μια ωραία γλάστρα. Η κ. Νίτσα αποδέχθηκε το κάλεσμα και την τιμή που της έκαναν οι αγαπημένοι της φίλοι και ιερείς του Ναού, με δάκρυα στα μάτια. Μίλησε από καρδιάς για ολα όσα έχει ζήσει τα Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Πλέστης και Β. Μπάος Στη σκηνή ανέβηκε και καλωσόρισε τους προσκεκλημένους ο προϊστάμενος του ιερού ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών-Μάσχα πατέρας Ευστράτιος, οποίος με φανερή συγκίνηση είπε ανάμεσα σε άλλα : «Υπηρετώ την ενορία αυτή 38 χρόνια. Ήμουν νιος και Ο πρώην δήμαρχος Θ. Δημητρακόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος Μ. Πρέκας και ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος χρόνια κοντά στους ανθρώπους του Ιερού Ναού, παρακολουθώντας και βοηθώντας ακόμη όσο μπορούσε το μέγιστο έργο της εκκλησίας της ενορίας της. Μίλησε επίσης με λόγια αγάπης για τα νέα παιδιά που προσπαθούν για το καλύτερο πάντα με πίστη, προσφορά και αλληλεγγύη. Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή το τμήμα των ενηλίκων Η Περιφερειακή σύμβουλος Ι. Πανταλάκη με το σύζυγό της πρόεδρο του Συλλόγου «Τα Περιστέρια» Κ. Ανδριανόπουλο Την εκδήλωση τίμησε επίσης και ο κ. Θεόδωρος Παπαχαραλάμπους ιδρυτής των εκπαιδευτηρίων Παπαχαραλάμπους, καθώς και ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας ο πατέρας Στυλιανός. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε έκθεση έργων Ψηφιδωτού και Αγιογραφίας. Συγχαρητήρια πολλά αξίζουν στους χοροδιδάσκαλους κ. Μαργαρίτα Δημητριάδη και Παρασκευά Ντόμπρο, καθώς και στην πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη και τους πατέρες Ευστράτιο και Νεκτάριο για την ωραία βραδιά που πρόσφεραν στους προσκεκλημένους μακριά από σκοτούρες και προβλήματα.

13 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΜΑΓΕΨΑΝ «ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ» ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ, ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ» Στο νεοσύστατο Θέατρο του ανακαινισμένου Άλσους «Πέτρα στην Τέχνη» ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος «Τα Περιστέρια» για μια χρονιά ακόμη πραγματοποίησε ένα πολύ επιτυχημένο πολιτιστικό διήμερο στις 19 και χορεύτριες κάθε ηλικίας του Αθλητικού Συλλόγου «Τα Περιστέρια» έδωσαν την ευκαιρία σε όλους να καμαρώσουν το αποτέλεσμα των κοπιαστικών ωρών δουλειάς τους που κάθε χρόνο με τον ίδιο ζήλο προσφέρουν στους Περι- τον έχει καθιερώσει σαν θεσμό. «Αφήστε τους λεβέντικους Ελληνικούς χορούς να σας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά μας, στην Κρήτη που αιχμαλωτίζει την ψυχή και τις αισθήσεις κάθε επισκέπτη, στο μακρινό Πόντο που πάντα είναι στην καρδιά μας και σε κάθε γωνιά της πανέμορφης χώρας μας» είπε μεταξύ άλλων η κ. Πανταλάκη την Τρίτη 19 Ιουνίου. Καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους και ιδιαιτέρως το δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, τους αντιδημάρχους Μ. Τσιώτα - Μάρκου και Θ. Αρβανίτη, το Σύλλογο Διδασκόντων του 3ου ΕΠΑΛ για την παραχώρηση της αίθουσας διδασκαλίας των χο- χρονιά με χορό. Σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε. Σας θέλουμε κοντά μας και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία Η Ιωάννα Πανταλάκη και ο Κώστας Ανδριανόπουλος Συλλόγου παρευρέθηκαν: ο δήμαρχος Περιστερίου Α. Παχατουρίδης, ο πρώην δήμαρχος Θ. Δημητρακόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Τομέα Κ. Παπαντωνίου, οι αντιδήμαρχοι Θ. Αρβανίτης, Τ. Θεοδωράκος, Π. Λύκος, Μ. Τσιώτα-Μάρκου, Β. Μπέτσης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ. Πρέκας, Α. Πλέστης, Β. Μπάος, Β. Φουντά, Σ. Αβραμίδης, Ι. Ζορπίδης, ο πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Τσικρικάς, ο Α. Κλεισαρχάκης, πρόεδρος Κρητών Αιγάλεω και ο Γ. Κλεισαρχάκης, μέλος του Δ.Σ., η Φ. Μπαλού, πρόεδρος Κρητών Πετρούπολης, η Β. Λιλυμπάκη, πρόεδρος Κρητών Περιστερίου και η Β. Μαυρογιάννη, πρόεδρος Κρητών Περιστερίου και η Β. Μαυρογιάννη, μέλος 20 Ιουνίου, με παραδοσιακούς, λαϊκούς και μοντέρνους χορούς που χάρισαν στο κοινό δύο πανέμορφες βραδιές που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Εκατοντάδες μαθητές, μικροί και μεγάλοι με όρεξη, ζωντάνια και ρυθμό, πλαισίωσαν τα τμήματα και χόρεψαν σαν πραγματικοί επαγγελματίες χορευτές με μοναδικό σκοπό να διασκεδάσουν όλοι μαζί και να περάσουν κάποιες ώρες γεμάτες με κέφι, χαρά, γέλιο και πολύ συγκίνηση. Τα κατάφεραν! Το κοινό έδειξε την ικανοποίησή του με το δυνατό τους χειροκρότημα. Οι χορευτές και οι στεριώτες. Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ιωάννα Πανταλάκη και μέλος του Συλλόγου «Τα Περιστέρια» καλωσόρισε τους φίλους και τους επίσημους προσκεκλημένους που τίμησαν και τις δύο μέρες τις εκδηλώσεις τους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ευχήθηκε σε όλους καλή διασκέδαση και υποσχέθηκε ένα χορευτικό πανόραμα που θα ενθουσιάσει. Παράλληλα σημείωσε ότι η δουλειά που γίνεται στον Αθλητικό Σύλλογο θα συνεχίσει με το ίδιο μεράκι και αγάπη γιατί έχει αποδειχθεί ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τις προσπάθειες του Συλλόγου και με την αγάπη του ρών. Επίσης όλους τους γονείς και φίλους και τους χορευτές για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και τους δασκάλους χορού Κώστα Ανδριανόπουλο, Γιώργο Ανδριανόπουλο και Χρυσή Ανδριανοπούλου. Ευχαρίστησε το Σύλλογο Ποντίων Χαϊδαρίου «Ποντιακή Λύρα», που με τους σκοπούς και τους χορούς μετέφεραν στον μακρινό Πόντο τους παρευρισκόμενους. Την Πρόεδρο του Συλλόγου και περιφερειακή σύμβουλο Αττικής Γ. Ερμίδου, το Δ.Σ., τους μουσικούς, τους χορευτές και τη χοροδιδάσκαλο Σ. Δαμιανίδου - Σαββουλίδου για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση. Το χορό πλαισίωσαν με τη μουσική τους: ο Ηλίας Υφαντίδης (λύρα-τραγούδι) και ο Νικηφόρος Ιωαννίδης (νταούλι). Την Τετάρτη 20 Ιουνίου, παρουσιάστηκαν ελληνικοί και λαϊκοί χοροί και μοντέρνες χορογραφίες. «Η ιστορία του χορού είναι τόσο παλιά, όσο και του ανθρώπου. Σε κάθε εκδήλωση ζωής ο χορός, η μουσική και το τραγούδι έχουν σημαντική θέση», είπε κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας η κ. Πανταλάκη. Ευχήθηκε σε όλους ένα αξέχαστο, ξεκούραστο καλοκαίρι. «Το Σεπτέμβρη σας περιμένουμε να ξεκινήσουμε μια νέα σας, την παρουσία σας και την αγάπη σας!» τόνισε και ο χορός άρχισε...!!! Στις διήμερες εκδηλώσεις του του Δ.Σ., ο Ν. Μιχαλόπουλος, πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Περιστερίου, η Ε. Ξεκαλάκη, συνεπίκουρος Δημάρχου, η Ν. Δούλου, πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. «Συν+Άνθρωπος» και μέλη της Μ.Κ.Ο., ο Χ. Χούτας, πρόεδρος Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «Η Έξοδος», ο Γ. Νομικός, αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ακρωτηριανών Θήρας, ο Γ. Κουτσιμπογιώργος, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περιστερίου, ο Θ. Παπαχαραλάμπους, Δ/ντής των Εκπαιδευτηρίων, η Σ. Μορφονιού, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 29ου Δ. Σχολείου, η Δ. Μόσχου, Δ/ντρια του 41ου Δ. Σχολείου, ο Γ. Μανιώτης, Δ/ντης του 45ου Δ. Σχολείου κ.ά.

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 «ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ Την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) εξ αιτίας των υπέρογκων χρεών που κληρονόμησε η νέα Διοίκηση αλλά και της μη καταβολής των εισφορών των Δήμων-μελών του για το 2012 περιέγραψε στη διάρκεια της 15 ης Συνεδρίασης του ΕΔΣΝΑ ο Πρόεδρος του Φορέα και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός. Ο κ. Σγουρός επισήμανε ότι ο σημερινός νόμος που προβλέπει τις διαδικασίες είσπραξης των εισφορών πρέπει να αλλάξει άμεσα και γι αυτό με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Πρωθυπουργού και των νέων Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, θα ζητήσει επιτακτικά την τροποποίησή του. Υπογράμμισε ακόμη ότι θα αποστείλει ενημερωτική επιστολή σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής, ενημερώνοντάς τους για τον κίνδυνο παύσης λειτουργίας του Φορέα, με δραματικές επιπτώσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, κ. Σγουρός, έκανε ακόμη στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου εκτενή αναφορά στα καυτά προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί η νέα Διοίκηση, μεταξύ των οποίων είναι και η λειτουργία ιδιωτικής εταιρίας στην ταφή των απορριμμάτων για σχεδόν ένα χρόνο, χωρίς διαγωνισμό και χωρίς συμβάσεις, κάτι για το οποίο, εκτός από την πολιτική ηγεσία θα ενημερώσει και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Ο Σύνδεσμος είτε θα εισπράξει τα οφειλόμενα και μέσω αυτών θα ρυθμίσει τα χρέη του, είτε θα κλείσει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σγουρός. Ομιλία του Περιφερειάρχη «Επειδή από την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. έχουν μεσολαβήσει αρκετά νέα δεδομένα, θα ήθελα να σας ενημερώσω αναλυτικά για τη συνολική πορεία του Συνδέσμου. Κυρίαρχο πρόβλημα του Συνδέσμου είναι αυτό που από την πρώτη συνεδρίαση επεσήμανα. Το οικονομικό και τα χρέη. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που κατέθεσαν οι υπηρεσίες στο τέλος του 2011 ο ΕΔΣΝΑ είχε πιστοποιημένες οφειλές περίπου 71 εκ. ευρώ. Τους 6 πρώτους μήνες του 2012, το χρέος αυξάνεται συνεχώς. Μόνο από την λειτουργία του εργοστασίου, του αποτεφρωτήρα και της καθημερινής λειτουργίας ταφής των απορριμμάτων, επιβαρύνεται με περίπου τον μήνα. Ήδη, δηλαδή, το χρέος έχει φτάσει τα ευρώ και αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Επιπλέον, υπάρχουν και , τα οποία διεκδικούν δικαστικά ιδιώτες, και 11 εκατομμύρια, που είναι δεσμευμένα στην Εμπορική Τράπεζα από κατασχέσεις ιδιωτών. Εδώ πρέπει να σας πω, ότι ελάχιστες μέρες πριν από τη πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, αρχές Ιουνίου ενημερώθηκα για ένα καινούργιο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην διαδικασία ταφής των απορριμμάτων. Πρόκειται για τα «ασυμβασιοποίητα» έργα. Είναι καινούργιος όρος, παγκόσμια πρωτοτυπία του ΕΔΣΝΑ. Εκτελούνται έργα χωρίς διαγωνισμό και χωρίς σύμβαση. Η καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ παρέχεται από ιδιωτική εταιρεία, χωρίς να έχει γίνει καμία διαγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο προφορικών εντολών, εξαιτίας της πραγματικής αδυναμίας του Συνδέσμου να λειτουργήσει χωρίς βοήθεια, και υπό την απειλή του κινδύνου για τη δημόσια υγεία από το ενδεχόμενο κλείσιμο του ΧΥΤΑ. Από πέρσι τον Ιούλιο ο εργολάβος εργάζεται χωρίς διαγωνισμό και χωρίς σύμβαση. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, που μόνο στον ΕΔΣΝΑ θα μπορούσαν να συμβούν. Είναι, φυσικά, προφανές ότι δεν μπορούμε να τον πληρώσουμε. Θα διεκδικήσει τα χρήματά του δικαστικά. Γιατί συνέβη αυτό; Διότι, όπως με ενημέρωσαν, τα μηχανήματα του ΕΣΔΝΑ ήταν χαλασμένα και ακινητοποιημένα και, αν δεν δούλευαν εκείνα της ιδιωτικής εταιρείας, τα σκουπίδια δεν θα θάβονταν. Διαγωνισμός δεν προλάβαινε να γίνει. Αποτέλεσμα: Θα έμεναν τα σκουπίδια στους δρόμους και θα έπνιγαν την Αθήνα. Το μόνο που μπορούσα να κάνω και έκανα αμέσως μόλις ενημερώθηκα, ήταν να δώσω εντολή να αρχίσουν άμεσα οι εξής διαδικασίες: 1) να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την υλοποίηση του έργου. 2) Να προκηρυχθεί άμεσα διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων του ΕΣΔΝΑ, προκειμένου να μπορέσει ο Σύνδεσμος με ίδια μέσα, να υλοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου της καθημερινής λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Και 3) να βρεθεί τρόπος, ώστε, στο μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Συνδέσμου, πιθανότατα μέσω ενός ή δύο μικρών διαγωνισμών για την υποστηρικτική λειτουργία του Συνδέσμου. Θα αναγκαστεί ο Σύνδεσμος να πληρώσει εκατομμύρια σε ιδιώτες εργολάβους, επειδή τα δικά μας μηχανήματα είναι χαλασμένα και κανείς δεν βρέθηκε να τα επισκευάσει ή να ανέβει επάνω και να τα λειτουργήσει. Ταυτόχρονα έστειλα επιστολή στον Υπηρεσιακό Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εσωτερικών, ενημερώνοντάς τους για το πρόβλημα και ζητώντας συνάντηση μαζί τους. Η επιστολή μου κατατέθηκε στο γραφείο τους στης Δεν υπήρχε ανταπόκριση, αλλά κατανοώ τους λόγους. Θα ενημερώσω σχετικά και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Νομαρχία Αθηνών παλιά, και η Περιφέρεια Αττικής σήμερα, είχαν και έχουν στενή συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μας βοηθούσαν, μας έδιναν κατευθύνσεις και μας προφύλασσαν από λάθη. Το ίδιο θέλω να συμβεί και με τον ΕΔΣΝΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξεκινά ένας φορέας να υλοποιήσει ένα οποιοδήποτε έργο, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τα χρήματα για το έργο αυτό. Πώς είναι δυνατό να αποφασίσει ένα όργανο να αγοράσει κάτι, να κάνει μια προμήθεια, να υπογράψει μια σύμβαση, χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα στο ταμείο. Μου φαίνεται αδιανόητο. Φυσικά εδώ δεν υπήρχε ούτε καν σύμβαση. Σήμερα μετά τη συνεδρίαση θα εκδώσω Δελτίο Τύπου, με αναφορά και σε αυτό το πρόβλημα με τα ασυμβασιοποίητα. Δεν θέλω να κρύψω τίποτα από την κοινή γνώμη. Κάθε μέρα προκύπτει και ένα νέο πρόβλημα. Τουλάχιστον δεν πλήττουμε. Κατανοώ την ανάγκη για την ομαλή λειτουργία του Συνδέσμου και απρόσκοπτη αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά παράλληλα, πρέπει να προστατεύσω και την νομιμότητα των ενεργειών όλων μας. Ξέρετε, πως όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το ΔΣ, ανήκουμε σε «ομάδα υψηλού κινδύνου» να κατηγορηθούμε. Η προϊστορία λειτουργίας του Συνδέσμου δεν μας βοηθά. Για να το πω και με αθλητικούς όρους, τα προγνωστικά δεν είναι με το μέρος μας. Γι αυτό πρέπει να τηρούμε το νόμο κατά γράμμα και ευλαβικά σε κάθε μας βήμα. Σε ό,τι με αφορά, δεν είμαι διατεθειμένος για κανένα λόγο να θυσιάσω την προσωπική μου αξιοπρέπεια. Θα ζητήσω τη συνδρομή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να διαφυλάξω την ψυχική ηρεμία όλων μας. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα: Στις αρχές του 2012 πήραμε μια δόση που αφορούσε το τέταρτο τρίμηνο του Ήταν ευρώ. Με αυτό το ποσό πορευτήκαμε το πρώτο εξάμηνο, πληρώνοντας μισθούς και επείγοντα κονδύλια. Τώρα έχουμε στο ταμείο μας περίπου ευρώ, τα οποία ίσα - ίσα μας φτάνουν για τους επόμενους δύο μήνες και μόνο για μισθούς. Φυσικά δεν συζητάμε να πληρωθούν υποχρεώσεις σε εργολάβους και προμηθευτές που έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους και δικαίως διεκδικούν τις αμοιβές τους. Τις εισφορές των Δήμων για το πρώτο τρίμηνο του 2012, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, δεν τις πήραμε. Τον Απρίλιο του 2012 άλλαξε ο νόμος, και ενώ η παρακράτηση γινόταν απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και αποδίδονταν στο Σύνδεσμο, τώρα έπρεπε οι 66 Δήμοι να πάρουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, με τις οποίες ή θα μας τα έδιναν απευθείας τα χρήματα ή θα ζητούσαν από τη ΔΕΗ να μας τα δώσει. Και φυσικά οι Δήμοι δεν έκαναν ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Τυχαίο; Δεν νομίζω.. όπως θα έλεγε και ο συμπαθής τύπος στη γνωστή διαφήμιση. Μπορεί να έχουν ως δικαιολογία ότι ο νόμος που τα προέβλεπε όλα αυτά, ψηφίστηκε τον Απρίλιο, ή ότι τα οικονομικά τους είναι σε τραγική κατάσταση, σημασία έχει πάντως ότι δεν τα έδωσαν. Καθώς μάλιστα εξέπνεε και το δεύτερο τρίμηνο ζήτησα επείγουσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, κ. Αρθούρο Ζερβό, μαζί με όλη την Εκτελεστική Επιτροπή. Η συνάντηση έγινε την επόμενη μέρα των εκλογών, τη Δευτέρα Εκεί ο κ. Ζερβός μας αποκάλυψε ότι η ΔΕΗ έδωσε όλα τα χρήματα του πρώτου τριμήνου στους Δήμους, χωρίς να παρακρατήσει αυτά που ανήκαν στον ΕΣΔΝΑ. Και φυσικά οι Δήμοι δεν έδωσαν αυτά τα λεφτά στον Σύνδεσμο αλλά τα χρησιμοποίησαν, για να καλύψουν άλλες ανάγκες τους. Αποφασίστηκε να δημιουργήσουμε μια επιτροπή, η οποία να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους θα πάρουμε αυτά τα ευρώ του πρώτου τριμήνου και πώς θα διασφαλίσουμε τα επόμενα τρίμηνα. Η Επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΔΣΝΑ και στελέχη της ΔΕΗ, συνεδρίασε χθες με εισήγηση να παρακρατηθούν τμηματικά, και να αποδοθούν στον ΕΔΣΝΑ, αφού συνεννοηθούμε με τους Δήμους για να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Αυτό το διακανονισμό πρέπει να εξετάσουμε σήμερα και να ενημερώσουμε τη ΔΕΗ για να ξεκινήσει την παρακράτηση και την απόδοση των οφειλομένων. Πρέπει εδώ να σας πω ότι με βάση το νόμο, οι Δήμοι θα πρέπει μέσα στον Ιούνιο να πάρουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους, για το δεύτερο τρίμηνο του 2012, είτε για να μας δώσουν απ ευθείς τις εισφορές τους, είτε να ζητήσουν από τη ΔΕΗ την παρακράτησή τους και την απόδοση στον ΕΣΔΝΑ. Ένα πάντως είναι σίγουρο: Εγώ εισπράκτορας από Δημοτικό Συμβούλιο σε Δημοτικό Συμβούλιο στους 66 Δήμους της Αττικής δεν θα γίνω. Αν οι Δήμοι δεν συνειδητοποιήσουν ότι ο Σύνδεσμος πρέπει να χρηματοδοτηθεί για να λειτουργήσει, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα μαζεύουν τα σκουπίδια και δεν θα έχουν που να τα πάνε. Αν κλείσει ο Σύνδεσμος, καταρρέει ταυτόχρονα και όλο το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων στην Αττική. Και δεν μπορεί να παίζουμε κάθε μήνα κρυφτούλι, ο ένας Δήμος να λέει «εγώ απέδωσα το ποσοστό μου», ο άλλος να λέει «έχω πρόβλημα θα αποδώσω τον άλλο μήνα» κ.λ.π. Είναι σαν να εισπράττει κάποιος το ΦΠΑ από τον πολίτη, και να μην τον αποδίδει στην Εφορία. Και εκεί η μη απόδοση του ΦΠΑ έχει και πρόστιμο και ποινικές κυρώσεις.. Δεν μπορώ να καταλάβω, ποιός λαμπρός εγκέφαλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποφάσισε να αλλάξει το σύστημα που λειτουργούσε τόσα χρόνια, με απευθείας παρακράτηση του ποσοστού κάθε Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και έφτιαξε όλη αυτή τη διαδικασία αποφάσεων των 66 Δημοτικών Συμβουλίων, αιτήματος από τον ΕΔ- ΣΝΑ, εμπλοκής της ΔΕΗ, έκδοσης Υπουργικής Απόφασης κ.λ.π. Έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι ο Καλλικράτης έχει προβλήματα και πρέπει να διορθωθεί, αλλά αυτό που συμβαίνει με τον ΕΔΣΝΑ δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και να θέλω να είμαι καλόπιστος, δεν μπορώ να δεχθώ ότι όλα όσα μεσολάβησαν το τελευταίο διάστημα έγιναν τυχαία. Τυχαία η καθυστέρηση ψήφισης του Καλλικράτη 2, τυχαία η αλλαγή του τρόπου απόδοσης των εσόδων, τυχαία η συνεχόμενη απουσία πολλών Δημάρχων από τις πρώτες συνεδριάσεις του ΔΣ για να μην υπάρχει απαρτία, τυχαία η απόδοση από τη ΔΕΗ των 25 εκατομμυρίων απευθείας στους Δήμους και όχι στο Σύνδεσμο. Αν κάποιοι νόμισαν ότι είμαι διατεθειμένος να κάνω τον τροχονόμο στα εκατομμύρια που περνούν μεταξύ ΔΕΗ και Δήμων είναι γελασμένοι Ούτε το διαιτητή ανάμεσα στους εργολάβους που τσακώνονται για το ποιος θα πάρει πρώτος τα ιμάτια του πτώματος, είμαι διατεθειμένος να κάνω. Προσωπική μου άποψη είναι πως, αφού πρώτα εξασφαλιστεί το προσωπικό με μετατάξεις σε άλλους φορείς, ο ΕΔΣΝΑ με τη μορφή που λειτουργεί σήμερα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ήδη από τις 6 Ιουνίου οι Δήμαρχοι έχουν λάβει επιστολή υπογεγραμμένη από εμένα, για το θέμα της απόδοσης του ποσοστού τους. Τώρα δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί άγνοια. Κατανοώ βεβαίως τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που έχουν οι περισσότεροι από αυτούς. Δεν επιθυμώ και δεν επιδιώκω συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Άλλωστε με τους Δήμους, και ως Νομαρχία Αθηνών και ως Περιφέρεια Αττικής, είχαμε και έχουμε άριστη συνεργασία. Όμως και οι ίδιοι πρέπει να καταλάβουν ότι ένα μέρος των χρημάτων που εισπράττουν από τους πολίτες για δημοτικά τέλη καθαριότητας, πρέπει να τα αποδώσουν στον ΕΣΔΝΑ, για να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν είναι μόνο η αποκομιδή που πρέπει να τους ενδιαφέρει. Είναι και η διαχείριση που βρίσκεται ένα βήμα πριν το κραχ. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΔΝΑ, μαζί φυσικά και με πολλά άλλα τα οποία άρχισε να αντιμετωπίζει η Ε.Ε. στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να κρατήσουμε όρθιο τον ΕΣΔΝΑ. Χρειάζονται, όμως, παρεμβάσεις από τη νέα Κυβέρνηση, που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα φλέγοντα προβλήματα, με κυριότερο αυτό των εσόδων και των χρεών. Αναμένω με αγωνία τους νέους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος για να τους ενημερώσω για την τραγική κατάσταση του Συνδέσμου και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν». Στη συζήτηση που επακολούθησε, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., συντάχθηκε με τον πρόεδρό του, τόσο σε ότι αφορά στην υπάρχουσα κατάσταση, όσο και στις αναγκαίες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν. Ο Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Χιωτάκης, δήλωσε ότι: «Ο Καλλικράτης δεν έλυσε αλλά δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και ο νόμος για τις εισφορές των Δήμων ακόμη μεγαλύτερα. Πρέπει να διευκολύνουμε τους δήμους, αλλά είναι απολύτως αναγκαίο μέσω ΔΕΗ και με δόσεις, να εισπράξει ο ΕΔΣΝΑ όλα τα χρεωστούμενα». Ο Δήμαρχος της Φυλής, Δημήτρης Μπουραΐμης, αφού επισήμανε ότι ο Δήμος του εξακολουθεί να δέχεται, όχι μόνο το σύνολο των απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής, αλλά και της μισής Ελλάδας, χαρακτήρισε το νόμο που ψηφίστηκε επί υπουργίας της κας Μπιρμπίλη για τη διαχείριση των απορριμμάτων ως «νόμο κυριολεκτικά για τα σκουπίδια». Αποδοκίμασε έντονα τους Δημάρχους που ακολουθούν την τακτική «δεν πληρώνω», με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο Δήμος Φυλής να εισπράξει τα αντισταθμιστικά οφέλη που δικαιούται και να κινδυνεύει με πτώχευση ο ΕΔΣΝΑ. «Έκλεισε ένας φαύλος κύκλος του παρελθόντος με τη νέα Διοίκηση και χρειαζόμαστε μια νέα αρχή» κατέληξε ο κ. Μπουραΐμης. Ο Βουλευτής της Ν.Δ. και μέλος του Δ.Σ., κ. Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε να έρθουν όλοι οι Διευθυντές του Συνδέσμου που έχουν χειριστεί τα ζητήματα του τα προηγούμενα χρόνια και να ενημερώσουν πλήρως το Δ.Σ. για όλες τις εκκρεμότητες. Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του Δ.Σ., κ. Δημήτρης Τσουκαλάς τόνισε ότι η τοποθέτηση του κ. Σγουρού ήταν μια «κραυγή αγωνίας» για όσα συμβαίνουν στον ΕΔΣΝΑ και έρχονται από το παρελθόν. Έκανε δε αναφορά στις απάνθρωπες συνθήκες που ζουν οι κάτοικοι γύρω από την χωματερή. Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος Νέας Ιωνίας, Θ. Χαμαλίδης, είπε ότι «όσοι αποδέχθηκαν τον Καλλικράτη έχουν ευθύνη για τα σημερινά προβλήματα». Στο τέλος της Συνεδρίασης και με λευκή ψήφο της περιφερειακής συμβούλου της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κας Ελένης Ζαφειρίου και του κ. Χαμαλίδη, το Δ.Σ. πήρε την εξής απόφαση: «Να ζητηθεί από τη ΔΕΗ η απόδοση από τον επόμενο μήνα και σε ισόποσες δόσεις μέχρι το Δεκέμβριο το ποσό που οφείλουν οι Δήμοι στον ΕΔΣΝΑ. Να ζητηθεί η συνδρομή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην αντιμετώπιση του προβλήματος με τις εργασίες ιδιωτικής εταιρίας στον ΧΥΤΑ, χωρίς σύμβαση. Να κατατεθεί άμεσα μετά το σχηματισμό κυβέρνησης αίτηση συνάντησης με τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς, με θέμα την τροποποίηση του νόμου με τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών και των άλλων μεγάλων ζητημάτων. Να αποσταλεί ενημερωτική επιστολή σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Να δημοσιοποιηθούν τα προβλήματα του ΕΔΣΝΑ, για να ενημερωθεί η κοινή γνώμη». Το Δ.Σ του ΕΔΣΝΑ τροποποίησε και συμπλήρωσε το πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ, εντάσσοντας σε αυτό τα έργα αποκατάστασης 10 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) ύψους ευρώ. Το ποσό αυτό θα δοθεί από κονδύλια του ΠΕΠ - Αττικής. Οι χώροι αυτοί που ήταν παλιές παράνομες χωματερές βρίσκονται στις περιοχές Μεγαρέων, Κερατέας, Σπετσών, Καλυβίων, Αυλώνας, Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Αγκιστρίου, Μεθάνων και Ύδρας. Σημειώνεται ότι για υλοποιήθηκε η δέσμευση του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, κ. Γιάννη Σγουρού και για πρώτη φορά έγινε δοκιμαστική προσπάθεια ζωντανής μετάδοσης μέσω Διαδικτυακής Τηλεόρασης (WEB TV) της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου, με ρητή δέσμευση ότι όλες οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα μεταδίδονται εφεξής μέσω WEB TV.

15 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Σιωπές και μισόλογα πολιτικών για Εθνική Κυριαρχία-Ανεξαρτησία του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Μα οι δικοί μας πεθαίνουν πρώτα πρώτα/ για ό,τ υπάρχει τιμιότερο στον κόσμο:/ για την πατρίδα! (Ευριπίδης, π.χ., ποιητής) Στις δυο προεκλογικές αναμετρήσεις ( & ) οι περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες στα ζητήματα της Εθνικής Κυριαρχίας κι Ανεξαρτησίας υπήρξαν εύγλωττες σιωπές ή μισόλογα ή κι αόριστες. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Οι αναγνώστες μας, ας κρίνουν... Για την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία αναφέρει το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας (αρθ. 27, εδάφια 1-2): 1. Καμία μεταβολή στα όρια της Επικράτειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 2. Χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δεν είναι δεκτή στην Ελληνική Επικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη ούτε μπορεί να διαμένει σ αυτήν ή να περάσει μέσα από αυτή. Δεν πρέπει, φυσικά, να μας ξεφεύγει και η παρακάτω διάταξη του Συντάγματος της Ελλάδας (αρθ. 28, εδάφιο 3): 3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας. Οι περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες με τις εύγλωττες σιωπές τους, τα μισόλογά τους και τις αοριστίες τους για την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία έχουν δώσει λαβές στους υποψιασμένους Έλληνες πολίτες ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο καθένας αντιλαμβάνεται πώς μπορούν να ηχούν στ αυτιά των ξεχασιάρηδων (;) πολιτικών μας τα λόγια του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Οδυσσέα Ανδρούτσου ( ): Διψώ την αυτονομίαν και ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, επιθυμώντας μόνον και μόνον Έλληνες να διοικούν και να βασιλεύουν εις τους Έλληνας. Για όσα έχουν γίνει σε βάρος της Εθνικής Κυριαρχίας κι Ανεξαρτησίας για την Ελλάδα και το λαός της, για παράδειγμα, εδώ και εφτά δεκαετίες, την πρώτη-πρώτη ευθύνη είχαν και έχουν όσοι κυβέρνησαν κι εξακολουθούν και σήμερα να κυβερνούν τον τόπο. Φυσικά, ευθύνες έχουμε κι εμείς οι πολίτες που δεν αξιώσαμε με επιμονή και πείσμα από τις πολιτικές ηγεσίες να πάρουν συγκεκριμένη θέση για το εθνικό χρέος όλων μας σε ό,τι αφορά την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία. Κι ακόμα, να ζητήσουμε για κάθε σοβαρό θέμα να λέμε ως λαός τη γνώμη μας με δημοψηφίσματα, σύμφωνα, άλλωστε, και με το Σύνταγμα της Ελλάδας (αρθ. 44, εδάφιο 2): Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του ολου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εμείς, οι Έλληνες πολίτες δεν ποτέ κληθήκαμε για να εγκρίνουμε ή ν απορρίψουμε με δημοψηφίσματα για εξόχως σοβαρά εθνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα: * Για την εισδοχή της Ελλάδας στον Στρατιωτικό Συνασπισμό του ΝΑΤΟ, κάτι που περιορίζει σημαντικά την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία της Ελλάδας και μάλιστα στον ευαίσθητο τομέα της Εθνικής Άμυνας. Αυτά δεν καταδολιεύουν την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία; * Για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα από το 1950 και δώθε αμερικανο-νατοϊκών στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, όπως: Η βάση της Σούδας, η άλλοτε αμερικανική αεροπορική βάση στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, η βάση πυραύλων στον Λαγκαδά και η ηλεκτρονική-κατασκοπευτική βάση στη Νέα Μάκρη, η υφισταμένη βάση στο Άκτιο για τα Άβαξ, η ελεύθερη προσέγγιση πολεμικών πλοίων σε ελληνικά λιμάνια (Σούδα, Πειραιά, Ρόδο κ.ά.). Αυτά δεν καταδολιεύουν την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία; * Για την υποχρέωση Ελλήνων στρατιωτικών να συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις σε διεθνή πολεμικά θέατρα, όπως για: Κορέα, Βαλκανικές χώρες, Ιράκ, Αφγανιστάν κ.ά. Αυτά δεν καταδολιεύουν την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία; * Για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), με την αποδοχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ (προπομπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η Ευρωβουλή ψηφίζει νόμους υποχρεωτικούς για όλα τα κράτη-μέλη της. Παράδειγμα: Η Ελληνική Βουλή είναι Β Κατηγορίας με Α Κατηγορία την Ευρωβουλή, που αρκούν οι ψήφοι των Ευρωβουλευτών Γερμανίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Ολλανδίας που υπερβαίνουν το 50% συν ένα των 27 κρατών-μελών. Αυτά δεν καταδολιεύουν την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία; * Για την ένταξη στην Ευρωζώνη με την αποδοχή του που κόστισε 341 δρχ. τότε (2002) με ταυτόχρονη κατάργηση της Ελληνικής Δραχμής, ηλικίας πάνω δυόμισι χιλιετίες. Αυτά δεν καταδολιεύουν την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία; * Με τα υπογραφέντα μνημόνια, τους συνοδευτικούς νόμους και τη δανειακή σύμβαση πλήττεται καίρια η Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία. Συγχρόνως, υπερατλαντικοί και όχι μόνο σύμμαχοί μας και Εταίροι μας στην Ευρωένωση εποφθαλμιούν απροκάλυπτα τον αποδεδειγμένα πλούσιο ορυκτό πλούτο της χώρας μας (χρυσός, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά.). Αυτά δεν καταδολιεύουν την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία; «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΚΟ «ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ» Την Κυριακή 1 Ιουλίου η ΜΚΟ «Συνάνθρωποι» σε συνεργασία με το Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ (ΚΟΠΑ Αττικής) και τον ΕΣΚΟΠΑ (Ελληνικός Σύλλογος Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ) διοργάνωσαν ομιλία με θέμα: «Οι συνέπειες της χρήσης του αλκοόλ στο άτομο και την οικογένεια-ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης», η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Οργάνωσης «Συνάνθρωποι» στην Κηπούπολη. Ομιλήτρια ήταν η Ψυχίατρος κ. Στέλλα Χρηστίδη, πρόεδρος του ΕΣΚΟΠΑ ο οποίος είναι ένας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2010 και δρα στο χώρο των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση του αλκοόλ, σύμφωνα με την οικολογική, κοινωνική προσέγγιση του V. Hudolin, Κροάτη Ψυχίατρου, κατά τον οποίο ο αλκοολισμός δεν θεωρείται μια ασθένεια, αλλά μια συμπεριφορά, ένας τρόπος ζωής που καθορίζεται από μια σειρά ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, βιολογικής, ψυχολογικής και κοινωνικής φύσης. «Τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ θεωρούνται αποτελέσματα μιας διαταραχής των κοινωνικών συστημάτων μέσα στα οποία είναι ενταγμένο το άτομο. Άρα τα προβλήματα αυτά, είναι συνδεδεμένα με την κουλτούρα του ποτού που υπάρχει στις κοινωνίες μιας και βέβαια η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους, δεν μπορεί παρά να συνδέεται και με μία αλλαγή της υγειονομικής αλλά και της γενικής κουλτούρας της κοινωνίας» επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων. Σε πολλές χώρες του κόσμου έχει καλλιεργηθεί από πολύ παλιά, από ιστορικούς χρόνους, μια θετική αντίληψη για το αλκοόλ. Η αντίληψη αυτή αφορά, για την χώρα μας το κρασί και τη ρακή αλλά και όσα αλκοολούχα ποτά όπως την μπύρα, το ουίσκι, τη βότκα ή το ρούμι που παραδοσιακά, σε διάφορες περιοχές του πλανήτη ήταν οικιακά προϊόντα. Στην Ελλάδα, το κρασί ήταν ένα από τα προϊόντα που μαζί με το λάδι, το σιτάρι, το μέλι και άλλα είδη, τα νοικοκυριά αποθήκευαν για την επιβίωσή τους. Το κρασί είναι θετικά συσχετισμένο με τη ζωή και αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τη διατροφή, τα ήθη και τα έθιμα. Οι Έλληνες από παλιά το χρησιμοποιούσαν σε κάθε ευκαιρία συνδέοντάς το με την χαρά, τη λύπη, την επιτυχία, το θρήνο, τη γέννα, το θάνατο, ως θεραπευτικό φάρμακο αλλά και για να δηλώσουν την πίστη τους στο Θεό και να έχουν «άφεση αμαρτιών», αφού κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία το κόκκινο κρασί στη Θεία Κοινωνία συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Με μια τόσο βαθιά ριζωμένη πεποίθηση για την καλή επίδραση του κρασιού στον άνθρωπο, θεωρείται φυσικό να είναι οι γονείς, οι παππούδες, τα μεγαλύτερα αδέλφια και γενικά οι πιο έμπειροι και έμπιστοι της οικογένειας, που εισάγουν το παιδί από μικρή ηλικία στον κόσμο του αλκοόλ. Κατ επέκταση είναι αποδεκτή και η συμπεριφορά του έφηβου που από μικρή ηλικία, ακολουθώντας τα πρότυπα της οικογένειας και την κοινωνική συμπεριφορά του ευρύτερου περιβάλλοντος, πίνει τα αλκοολούχα ποτά της μόδας, συνήθως άλλα από το κρασί, και συχνά μεθάει. Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών είναι κοινωνική συνήθεια της οποίας η έναρξη συμπίπτει με την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου, όταν τυχαία ανακαλύφθηκε η δράση χυμών φρούτων που είχαν υποστεί κάποια ζύμωση. Οι λαοί της Μεσογείου καλλιεργούσαν αμπέλια από το π.χ. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν συνδέσει τη διασκέδαση με την κατανάλωση της μπίρας, και στοιχεία δείχνουν ότι κάποια φάρμακα που χρησιμοποιούσαν περιείχαν οινόπνευμα. Στην Αρχαία Ελλάδα κατανάλωναν οινοπνευματώδη ποτά σε πολλές θρησκευτικές και εθιμοτυπικές τελετουργίες. Ακόμη όπως συνήθιζαν να λένε οίνος ευφραίνει καρδίαν οπότε εύλογα καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το αλκοόλ ανέκαθεν συνέβαλε στη ζωή των ανθρώπων. Παρόλα αυτά στην εποχή μας παρατηρείται το φαινόμενο της υπερβολικής χρήσης αλκοόλ. Πολλά άτομα από μικρή ηλικία χρησιμοποιούν το αλκοόλ ως ένα είδος απόλαυσης πίνοντάς το, νιώθουν ευχαρίστηση και έτσι υιοθετούν αυτή τη στάση ως ένα τρόπο ζωής. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταλήγουν στον αλκοολισμό. Η οποία είναι μια συνήθεια πολύ καταστρεπτική Η ψυχίατρος Σ. Χρηστίδη κατά την ομιλία της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη Ταχ. Κωδ.: Πληρ.: Πέγκας Γεώργιος Τηλ.: ΦΑΞ: Πετρούπολη, 18/07/2012 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανακοινώνουμε ότι ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων. Προϋπολογισμός: ,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι. Τόπος παράδοσης: Πετρούπολη. Γλώσσα: Ελληνική. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της τιμής των προσφερομένων για τον ανθρώπινο οργανισμό. Καθημερινά ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από τους γνωστούς μας ότι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης αλκοολούχων ποτών, για τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν καθημερινά όπου κύρια αίτια είναι και πάλι το αλκοόλ και η αλαζονεία των οδηγών, για διάφορους φόνους και αυτοκτονίες υπό την επήρεια αλκοόλ και για άλλα προβλήματα. Κατά την διάρκεια της ομιλίας αρκετοί παρευρισκόμενοι υπέβαλλαν ερωτήματα στην Ψυχίατρο κ. Χρηστίδη, η οποία προσπάθησε να απαντήσει πρόθυμα σε όλα, με την υπόσχεση να ξαναμιλήσουν για το θέμα του αλκοολισμού που οι συνέπειές του ταλαιπωρούν πολλές οικογένειες. ειδών στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 26/07/2012 ημέρα Πέμπτη και μέχρι τις 13:00 μ.μ. στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Την ίδια ημέρα και ώρα όπως παραπάνω αναφέρεται. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των: Υ.Α /93, Ν. 3463/06, Ν. 2286/95 και του Ν. 2503/97. Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 19/07/2012. Πληροφορέις όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 15:00, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη Τηλ.: , αρμόδιος κος Πέγκας Γεώργιος. Ο Δήμαρχος Κοτσαμπάς Θωμάς

16 . Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 Επαναπρόσληψη των καθαριστριών των σχολείων του Περιστερίου (συνέχεια από τη σελίδα 9) γίνει πολιτικός αγώνας αλλά μόνο νομικός από τη διοίκηση». Υπήρξε ένταση στο σημείο. Ακολούθησε η τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου Στέλιου Μουκουβίνα, από την παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Εκφράζω τη θέση της παράταξής μας που είναι ότι οι εργαζόμενες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πρέπει να παραμείνουν στην εργασία τους. Το θέμα είναι πολιτικό, δεν είναι θέμα μόνο της διοίκησης του Δήμου. Πρέπει να ληφθεί απόφαση ομόφωνη και να την παλέψουμε όλοι μαζί, και η διοίκηση». Ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Αρβανίτης κατά την τοποθέτησή του είπε: «Είναι η τρίτη φορά που μπαίνει το ίδιο θέμα. Η ανακοίνωση της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα Περιστερίου, που έχουμε μπροστά μας, λέει να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρει ότι η διοίκηση του Δήμου το αποφεύγει και ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έριξε τα βάρη στις εργαζόμενες. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτό το γνωρίζουν οι εργαζόμενες. Είχα πει, και στις 2 προηγούμενες φορές, ότι το θέμα θα συζητηθεί όταν έχουμε έγκυρες πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σήμερα το πρωί ο Ν. Κασουρίδης και ο Ν. Μιχαλόπουλος, πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, πήγαν στο ΥΠΕΣ βρήκαν την υπεύθυνη, την κ. Διαμαντοπούλου, η οποία τους είπε, προφορικά, να μην προβούν σε καμία ενέργεια και να περιμένουν κοινή υπουργική απόφαση, των αρμόδιων υπουργείων. Αυτή είναι η ενημέρωσή μας ως τώρα». Συνέχισε τονίζοντας: «Όπως γνωρίζετε τα δύο τελευταία χρόνια τις συμβάσεις τις υπέγραφαν οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων με τις καθαρίστριες. Παλιότερα, τις συμβάσεις τις υπόγραφαν οι προϊστάμενοι Α/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη Ταχ. Κωδ.: Πληρ.: Πέγκας Γεώργιος Τηλ.: ΦΑΞ: Πετρούπολη, 18/07/2012 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανακοινώνουμε ότι ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων. Προϋπολογισμός: ,36 Ευρώ με το Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι. Τόπος παράδοσης: Πετρούπολη. Γλώσσα: Ελληνική. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της τιμής των προσφερομένων Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης. Πέρυσι, με την εφαρμογή του Καλλικράτη υπογράψαμε τις πρώτες συμβάσεις και θέλω από τους εκπροσώπους τους να μας πουν αν κάποια από τις εργαζόμενες δεν την προσλάβαμε. Όλες όσες εργάζονταν τις επαναπροσλάβαμε. Δείξαμε το χαρακτήρα μας. Έτσι θα ισχύσει και φέτος. Όλες οι εργαζόμενες, αν ισχύσει το ίδιο καθεστώς, θα επαναπροσληφθούν. Αν πάμε με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ δε γνωρίζω ποιοι θα εργαστούν. Δεν κάνω εγώ τον «τσάμπα μάγκα» εδώ μέσα. Δεσμεύομαι μόνο ότι αν ισχύει το ίδιο καθεστώς θα προσληφθούν όλες». Απάντησε στα ερωτήματα που έθεσε η κ. Αθανασοπούλου: «Όπως είδα δεν υπάρχουν τέτοιες ειδικότητες, που προσλαμβάνονται με τα 5μηνα των ΜΚΟ, και το βασικότερο, εμείς θέλουμε τις εργαζόμενες για 10 μήνες κι όχι για 5. Τέλος δεν περνά καν απ το μυαλό μας ότι θα υποχρεωθεί κάποιος γονιός να δώσει χρήματα για την καθαριότητα των σχολείων. Είμαστε αντίθετοι σ αυτό». Ο κ. Τημπλαλέξης είπε πως υπάρχουν διευθυντές που το κάνουν ήδη και ο κ. Αρβανίτης είπε ότι αν γνωρίζει κάτι τέτοιο να το καταγγείλει συγκεκριμένα. Ο πρόεδρος της Α/μιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νίκος Μιχαλόπουλος είπε σχετικά με το θέμα: «Εδώ και χρόνια οι καθαρίστριες επαναπροσλαμβάνονται την 1η Σεπτέμβρη. Πιστεύω ότι ο χρόνος που απομένει ως τότε δεν επιτρέπει να γίνουν προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ, το πιθανότερο είναι ότι θα διατηρηθεί το παλιό καθεστώς και για φέτος, και μάλλον του χρόνου θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ». Ο πρόεδρος της Β/μιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νίκος Κασουρίδης τοποθετήθηκε τονίζοντας: «Ακούστηκαν κάποια πράγματα σε υψηλούς τόνους και θα πρέπει ειδών στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 26/07/2012 ημέρα Πέμπτη και μέχρι τις 11:00 π.μ. στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Την ίδια ημέρα και ώρα όπως παραπάνω αναφέρεται. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των: Υ.Α /93, Ν. 3463/06, Ν. 2286/95 και του Ν. 2503/97. Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 19/07/2012. Πληροφορέις όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 15:00, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη Τηλ.: , αρμόδιος κος Πέγκας Γεώργιος. Ο Δήμαρχος Κοτσαμπάς Θωμάς σε θέματα εργαζομένων να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Όλοι μας γνωρίζουμε τη δουλειά που προσφέρουν οι εργαζόμενες, ξέρουμε ότι αμείβονται χαμηλά για τη δουλειά τους και πιστεύουμε ότι τα σχολεία μας είναι καθαρά και το αναγνωρίζουμε. Πέρυσι ήρθε στις 2 Σεπτέμβρη η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για επαναπρόσληψη των ίδιων καθαριστριών. Η πληροφόρησή μας για τη νέα χρονιά είναι θέμα ημερών. Οι καθαρίστριες υπογράφουν μια σύμβαση και θέλουν τη σύμφωνη γνώμη της σχολικής κοινότητας, διευθυντής - εκπρόσωπος γονέων και εκπρόσωπος διδασκόντων, και θέλω να διαβεβαιώσω το σώμα, και είναι προς τιμή των εργαζομένων ότι όλοι είναι σύμφωνοι πάντα και κανείς δεν έχει εκφράσει παράπονο. Θεωρώ ότι η απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι να παραμείνουν οι ίδιες εργαζόμενες και τη νέα σχολική χρονιά». Ο κ. Μπέκιος, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου, κατά την τοποθέτησή του είπε: «Οι καθαρίστριες κάνουν ένα πολύ σκληρό έργο καθημερινά, φροντίζω ώστε τα σχολεία να είναι καθαρά και ασφαλή, από θέμα υγιεινής για τα παιδιά. Χαίρομαι που όλοι οι σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου συμφωνούν για την αναγκαιότητα της επαναπρόσληψης του ίδιου προσωπικού και δηλώνουν ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό γι αυτό. Πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει ομόφωνη απόφαση για επαναπρόσληψη και να ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση όχι μόνο να γίνει επαναπρόσληψη, αλλά αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να γίνουν οι συμβάσεις τους αορίστου χρόνου». Η κ. Ευσταθιάδου ζήτησε στο σημείο αυτό από τον επόμενο ομιλητή, εκπρόσωπο της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα να διορθωθεί η ανακρίβεια στην ανακοίνωσή τους ότι η διοίκηση δε δέχτηκε να συζητηθεί το θέμα των καθαριστριών. Ο Γ. Καταχανάς, εκπρόσωπος της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα Περιστερίου είπε ότι το θέμα δεν εισήχθη προς συζήτηση από τη διοίκηση του Δήμου. «Το θέμα έβαλε η Λαϊκή Συσπείρωση» επεσήμανε και συνέχισε τονίζοντας: «Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του. Ως συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε βρεθεί πολλές φορές μπροστά στην κρίσιμη κατάσταση να δούμε με ποιον θα πάμε και ποιον θ αφήσουμε. Ο «Καλλικράτης» είναι σαφής: μεταφέρει αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να γίνει ο βατήρας για την επιχειρηματική δράση. Το δέχεται ή το αρνείται το Δημοτικό Συμβούλιο; Αν το αρνείται, τότε θα πρέπει να αποφασίσει ότι οι εργαζόμενες θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους». Σχετικά με τη θέση στην ανακοίνωση ότι ο αντιδήμαρχος Παιδείας έριξε τα βάρη στις εργαζόμενες είπε: «Πριν λίγο ο κ. Μιχαλόπουλος είπε ότι η έχει λήξει η σύμβαση. Αν το αποδεχτούμε είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι ο εργαζόμενος έχει λήξη εργασίας, σαν να αποδεχόμαστε τους άδικους νόμους για τα χαράτσια, τους άδικους νόμους για την κατάργηση του ΕΟΠΥΥ, σα να αποδεχόμαστε μια σειρά ζητήματα που στρέφονται ενάντια στην εργατική τάξη. Εμείς υπερασπιζόμαστε τη σταθερή και μόνιμη εργασία. Δεν είναι ευθύνη της Περιφέρειας αλλά των Δήμων και των διοικήσεων». Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος παρενέβηκε λέγοντας ότι αν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως υποστήριξε ο κ. Καταχανάς, τότε να γίνει αμέσως η επαναπρόσληψη. Η πρόεδρος κ. Ευσταθιάδου τόνισε: «Αν κάποιοι θέλουν να «παίξουν» με κάποιους, αυτό αφορά εκείνους». Υπήρξε ένταση στο σημείο αυτό. Το λόγο στη συνέχεια πήρε η εκπρόσωπος των καθαριστριών Ε. Γεωργούλα η οποία είπε: «Στην προσπάθειά μας να κρατήσουμε τη δουλειά μας σήμερα είχαμε επικοινωνία με τον κ. Λιακόπουλο, από την Περιφέρεια. Μας είπε ότι έχει σταλθεί η απόφαση να λειτουργήσει ο ΑΣΕΠ στους Δήμους και οι αρμόδιοι για τη διαδικασία είναι οι Δήμοι. Το Σεπτέμβρη οι καθαρίστριες που εργάζονταν στα σχολεία θα είναι στο δρόμο. Θα έλθουν άλλες για το επόμενο 10μηνο κ.ο.κ.». Η κ. Ευσταθιάδου είπε: «Ήταν σαφή τα όσα ειπώθηκαν. Προκύπτει από τη συζήτηση ότι η καινούργια διαδικασία πρόσληψης είναι ο ΑΣΕΠ». Ο κ. Αρβανίτης είπε: Κρατώ επιφύλαξη σε αυτά που είπε ο κ. Λιακόπουλος στην εκπρόσωπο. Εμείς τέτοια απόφαση δεν έχουμε. Να κάνουμε λίγο υπομονή ώσπου να ξεκαθαριστεί το τοπίο». Στο σημείο αυτό υπήρξε πρόταση να παρθεί μια απόφαση για το θέμα. Η κ. Ευσταθιάδου είπε: «Αν θέλουμε να κοροϊδέψουμε τις εργαζόμενες μπορούμε να βάλουμε θέμα και να αποφασίσουμε να επαναπροσληφθούν. Η αλήθεια είναι ότι τα Δημοτικά Συμβούλια δεν μπορούν να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Αν το επιθυμείτε να την πάρουμε, αλλά εγώ ως πρόεδρος είμαι ξεκάθαρη και υποχρεωμένη να ενημερώσω το σώμα. Κανείς μας δεν έχει αντίρρηση να επαναπροσληφθούν. Εγώ απλώς λέω ότι θα είναι μια μη νόμιμη απόφαση». Ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Λώλος τοποθετήθηκε σχετικά: «Να πάρουμε απόφαση με την οποία θα εκφράσει την άποψή μας, ώστε να πάρουμε παράταση και να γίνει επαναπρόσληψη με την παλιά διαδικασία. Να δηλώσουμε ότι πρακτικά είναι αδύνατη η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ και έτσι να διατηρηθεί το προηγούμενο καθεστώς». Η κ. Ευσταθιάδου συμφώνησε με την άποψη του κ. Λώλου και είπε: «Να δηλώσουμε ότι η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ είναι χρονοβόρα και δε θα προλάβουμε, άρα να γίνει επαναπρόσληψη των ίδιων καθαριστριών». Ο κ. Τημπλαλέξης είπε στο σημείο αυτό: «Εδώ και 1 μήνα ζητάμε να μπει το θέμα και δεν έχει μπει. Με ευχολόγια και με ένα ψήφισμα δε λύνεται το πρόβλημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο, παίρνει πολιτικές αποφάσεις. Να πάρουμε κι εμείς ομόφωνα την απόφαση επαναπρόσληψης, έτσι ώστε να μην είναι αίολη». Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος είπε: «Το θέμα αυτό δεν είναι μόνο του Περιστερίου αλλά όλης της χώρας. Και επειδή εγώ δεν έχω ακούσει να πάρει θέση γι αυτό η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔΑ θα έπρεπε αυτοί οι κύριοι να πάρουν θέση. Αυτά τα όργανα δεν έχω ακούσει να παίρνουν θέση για κάποιο ζήτημα της αυτοδιοίκησης. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κ. Τημπλαλέξη, αλλά θέλω το θέμα να γενικευτεί προς την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔΑ, να δώσουν ψηφίσματα προς τους αρμόδιους υπουργούς για να «απλωθεί» το θέμα. Μόνο έτσι θα δικαιωθεί ο αγώνας των καθαριστριών». Μετά από εκτενή συζήτηση πάρθηκε ομόφωνη απόφαση ως εξής: Η ΑΠΟΦΑΣΗ «Αποφασίζουμε ομόφωνα την επαναπρόσληψη (συνέχιση της εργασίας τους) των ίδιων καθαριστριών στα σχολεία της Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος ».

17 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Σχολικά συγκροτήματα των οποίων οι αίθουσες, θυμίζουν βιομηχανικής αισθητικής αποθηκευτικούς χώρους ψυχών! Κοινή διαπίστωση! Και το Απορίας άξιο! Μέσα από ποιές νοητικές διεργασίας, «ΑΥΤΑ» τα παιδιά «βιομηχανικοί εργάτες» ΑΥΤΟΙ οι μαθητές «τρόφιμοι», κατορθώνουν να αποδίδουν, ΕΣΤΩ, όπως αποδίδουν;;; Και η απορία μου ΔΕΝ πάει... στα παιδιά - μαθητές - «τρόφιμους»!!! Πάει κατ ευθείαν «Σ ΑΥΤΟΥΣ» τους δασκάλους που ανέχονται (και υπομένουν, και επιμένουν) να κάνουν μάθημα (ήτοι: μετάδοση κακήνκακώς των όποιων γνώσεών τους) σε «ΤΕΤΟΙΕΣ» αίθουσες! Σε «ΤΕΤΟΙ- ΟΥΣ» προαύλειους χώρους! Πάει στη συνέχεια «Σ ΑΥΤΟΥΣ» τους γονείς, που ανέχονται (και αδιαφορούν και συμβιβάζονται) με ΟΟΟΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ... ΣΑΘΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣ- ΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (χώρων και δασκάλων και εκπαιδευτικής ύλης) που ροκανίζει τον χρόνο των παιδιών Επιστολή Προς έγκριτη εφημερίδα «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» 29 Μαΐου «Ημέρα Μνήμης» για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης Στις 29 Μαΐου όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος πραγματοποιήθηκε η Καθιερωμένη δοξολογία στον Ι. Ν. Αγ. Ιεροθέου στο Περιστέρι γι αυτή την «ημέρα Μνήμης». Πρέπει να σημειώσουμε αλλά και ν ευχαριστήσουμε τους τρεις άοκνους Ιερείς του Αγ. Ιεροθέου τον πρωτ/ρο π. Παναγιώτη Αγγελ/λο τον π. Γ. Βετουλάκη και κυρίως τον π. Γεώργιο Παπαδόπουλο για τα πολύ μεστά και πατρ/κά του λόγια. Ο π. Γ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο χρονικό της αλώσεως και κατέληξε αναφερόμενος στα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχου μας ότι υπάρχει ελπίδα Αναστάσεως και του Πατριαρχείου και της Ομογένειας, αρχής γενομένης από την επισκευή του Δημοτικού Σχολείου στους Αγ. Θεοδώρους στην Ίμβρο. Μετά την επιμν/νη δέηση εκ μέρους του Ναού και του Ομίλου-Συνδέσμου Επαναπ/νων Ελλήνων από Ίμβρο (και) Τένεδο + Κων/λης. Προσεφέρθηκαν ο καθιερωμένος καφές, τα κόλυβα και εδέσματα, ευχόμενοι «Αιωνία η Μνήμη» των Πεσόντων κατά την Άλωσιν & Ανάστασιν του Οικουμενικού θρόνου με το Άνοιγμα και επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Πρόεδρος Κλ. Ζούμπος «Συνεργάτης της εφ. «Ελ. Διάλογος» Ο γραμματέας π. Γεώργιος Παπαδόπουλος ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Έτος Ιδρύσεως 1964 Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος «ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» τι άλλο; Οι εμμονές μας!!! τους και ΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ «στο ΤΙΠΟΤΕ» ή «στην ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΗ», ενώσο διανύουν την πιο ευαίσθητη, την πιο δημιουργική, περίοδο της ζωής τους!!! Κι ύστερα «κάποιοι» να επιμένουν σε... «ανατροπές», αποδίδοντας και προσδοκώντας ΕΥΘΥ- ΝΗ, από το πιο ΑΝΕΥΘΥΝΟ, το πιο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟ και ΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας!!! Γι αυτό και ΔΕΝ μαλώνω τα παιδιά καλοί μου «κάποιοι»!!! ΕΣΑΣ μαλώνω και φυσικά, γονείς και διδακτικό προσωπικό! Δασκάλους και γονείς, ΓΙΑ Ο,ΤΙ και ΓΙΑ ΟΣΑ ΚΑΜΩΝΟΝΤΑΙ ΠΩΣ... ΔΕ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ!!! Και... συνεχίζουν με την ίδια αβάσταχτη ελαφρότητα! Εις βάρος των ίδιων τους των (ταξικών αν θέλετε) συμφερόντων, και των παιδιών τους!!! Κι όσο κι αν σας φαίνεται... παράταιρο, εγώ θα το πω! Η «ΚΙΒΩΤΟΣ» ανέκαθεν υπήρξε και εξακολουθεί να είναι τουλάχιστον... «ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»!!! * * * Καλοί μου δάσκαλοι και... γονείς! ΑΝ κάποια «θαυμαστικά» σας... αποσπούν την προσοχή, σκεφτείτε ΠΩΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ σε... «τέτοιες» αίθουσες!!! Η ΚΙΒΩΤΟΣ πιστή στον ρόλο της ως «ΧΟΡΗΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ», ανέκαθεν επέμενε στην «αναβάθμιση της αισθητικής» και την «ανάπτυξη της καλαισθησίας», ως βασικών πυλώνων μιας γενικής ΕΠΩΦΕΛΟΥΣ παιδείας, που θα περιλάμβανε την έρευνα, την αναζήτηση, την πειθαρχία, την αξιολόγηση, την ανταμοιβή, την εφαρμογή στην πράξη των όποιων θεωριών, την σύγκριση, τον διάλογο, την κριτική ματιά, την επιλογή, την αναθεώρηση, την δικαιοσύνη, την συνεργασία, αλληλεγγύη, ισότητα αλλά και αναγνώριση των όποιων ιδιαιτεροτήτων και αναγκών του κάθε ανθρώπου!!! (Αλλά «του ΚΑΘΕ» ανθρώπου! ΟΧΙ... των ημετέρων μας και μόνο!!!) Τι και ποια «απ αυτά τα ζητούμενα», έχουν περάσει στην ελληνική παιδεία (;) είναι το ερώτημα που σας θέτω! Διαλεχθείτε και απαντήστε μου, το ίδιο συνοπτικά και κατανοητά καλοί μου (δάσκαλοι αλλά ΚΑΙ γονείς) αναγνώστες, και...αυτή τη φορά παρακαλώ σας, ΠΑΡΑΛΕΙΨΤΕ τις... φιλικές παρατηρήσεις σας για... την «υπερβολική χρήση θαυμαστικών» που κάνω και... σας μπερδεύω (!!!) αποσπώντας σας από το... κυρίως θέμα! ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΤΙ ΧΑΣΑΜΕ;;; Τίποτε «απ αυτά» δεν είχαμε, γι αυτό και... πολλά χάσαμε! Επιμένω λοιπόν πως, ας πούμε ο «Περιβαλλοντικός μας Σύλλογος», αντί να κόπτεται για την ανάδειξη και μόνο του Ποικίλου (καλό θέμα δε λέω, αλλά... ΔΕΝ αρκεί από μόνο του αυτό) θα όφειλε πρωτίστως, ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΓΥΜΝΙΑ του τοπίου, των προαύλιων χώρων των σχολείων μας (!!!) και τις επιδράσεις σου, στην διαμόρφωση χαρακτήρων! Θα όφειλε να υποδεικνύει μεθόδους και τρόπους ώστε οι αυλές τουλάχιστον των 140 περίπου (!!!) σχολικών μονάδων μας, να είναι ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΔΙΑΣΠΑΡ- ΤΟ Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!!! Εστίες καλαισθησίας και οξυγόνου για μαθητές και περιοίκους!!! Τώρα ΑΝ έμπαιναν στον κόπο να ορίζουν και χώρους καλλιέργειας κηπευτικών (βότανα, λουλούδια, λαχανικά κ.λπ.) θα είχαμε μια πρώτης τάξεως μαγιά, ομάδων παιδιών, που θα κατείχαν την ευθύνη προστασίας της γης, του περιβάλλοντος, της πόλης τους!!! Που θα έμπαιναν ΕΝΕΡΓΑ τόσο στην εμπλοκή της γεωργικής διαδικασίας, όσο και στην διοχέτευση της όποιας παραγωγής, επ ωφελεία είτε των σχολικών αναγκών τους, είτε στήριξης των αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής τους!!! (ΒΗΜΑ 1ο όπως έγραφα στο προηγούμενο φύλλο, για όσους με παρακολουθούν, στην ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των... ΤΑΞΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ, από την πλευρά της νεολαίας μας!!!) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΧΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑ!!! ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΕΜΙΖΕΙ!!! Μου κάνει εντύπωση «η εικόνα» που δίνουν τα παιδιά σχολείων που ειδικεύονται στις τέχνες και δη, μετέχουν της μουσικής παιδείας! Όποτε δω κάποιο ντοκιμαντέρ ή κάποιο αφιέρωμα σε μουσικό σχολείο ή χορωδία, αυτό που διακρίνω αμέσως, είναι η ηρεμία, η συνεργασία, το πνεύμα πειθαρχίας και η αίσθηση ότι αποτελούν κομμάτι κάποιου σημαντικού γεγονότος!!! Δεν θα μπω σε αναλύσεις που θα απαιτούσαν γνώσεις τέτοιες τις οποίες δεν κατέχω! Θα μπω όμως κατ ευθείαν στο ζουμί! Πόσα «σχολεία καλλιτεχνικών» διαθέτει η πόλη; Πόσα εξειδικευμένα «μουσικά σχολεία»;;; Πόσα και ποιά (πλην των ιδιωτικών που γνωρίζω ότι το κάνουν) σχολεία, διαθέτουν ειδικές αίθουσες καλλιτεχνικών; Πόσα έχουν δικά τους μουσικά όργανα, για μια πρώτη γνωριμία των μαθητών με τον ήχο τους; Ποια σχολεία (του Δημοσίου) έχουν απαιτήσει και έχουν απολαύσει των υπηρεσιών δασκάλων μουσικής; Πότε έχει γίνει και... σε ποιό σημείο της πόλης που... προφανώς διέλαβε της προσοχής μου; ένα καμπ θερινό με πλήρη σειρά διαδραστικών καλλιτεχνικών μαθημάτων; Από μια πρώτη επαφή με τα όργανα (και αντιστοίχως για τις άλλες τέχνες, με πινέλα, είδη χρωμάτων, καμβάδες, καβαλέτα, ιστορία τέχνης, επισκέψεις σε γκαλερί και μουσεία κ.λπ., κ.λπ.) έως θεατρικά παιχνίδια, δραματοποίηση παραμυθιών, «στήσιμο» αυτοσχέδιων ορχηστρών, κατασκευή οργάνων από ανακυκλώσιμα υλικά, επισκέψεις σε συναυλιακούς χώρους κ.λπ., κ.λπ.). «ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ» (;) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ;;; «ΟΥΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΡΟΑΥ- ΛΙΑ» που θα τα φτιαχναν οι ίδιοι οι γονείς με τους δασκάλους και τα παιδιά (!) και που θ αναλαμβάνουν κληροδοτώντας την προστασία τους στις επόμενες τάξεις, για την συνέχιση του μηνύματος; ΟΥΤΕ ΜΗΝΥΜΑ «ΑΝΤΑΛΛΑ- ΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ»;;; ΟΥΤΕ «TRASH ART FESTI- VAL» όπου η χαρά της δημιουργίας στα χέρια παιδιών με αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών, θα έδιναν φτερά στην φαντασία δημιουργών και επισκεπτών των εκθέσεων αυτών; Και μια ακόμα «ΑΧΡΗΣΤΗ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙΑ»! (Ακριβώς αυτό, προ ετών, πήγε να ξεκινήσει η ΚΙΒΩΤΟΣ στο ισόγειο του κτηρίου της Siemens, επί της οδού Αρκαδίας. ΟΧΙ ΜΕ... ΚΑΤΑ- ΛΗΨΗ του χώρου (!), αλλά σε συνεννόηση με τις νυν δημοτικές μας αρχές! Όμως η εν λόγω προσπάθεια ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ γιατί ο χώρος... προτάθηκε ως εναλλακτικός του... «ΜΟΥΣΕΙΟΥ για το ΕΑΜ» και κατέληξε ως... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑ- ΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»!!! Χρήσιμα όλα δε λέω! Αλλά... έτσι απλώς το αναφέρω ως... «άλλη μια... εκκρεμότητα»!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου και της Ειρήνης!!! Γιατί...»αυτοί οι δύο» και κανένα μάθημα ή δάσκαλος στο σχολείο, Μ ΕΜΑΘΑΝ ΝΑ ΠΑΛΕΥΩ ΜΕ ΠΕΙΣΜΑ, ΑΚΟΜΑ... ΚΑΙ ΓΙΑ Τ ΑΝΕΦΙΚΤΟ!!! ΥΓ. Αφιέρωμα και σχετικές φωτό του... «απωλεσθέντος» λόγω... ανωτέρας βίας, «ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙ- ΔΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ» υπό τον τίτλο: «ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ» είχε εκτενώς παρουσιαστεί στις σελίδες του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» τότε! Τον καιρό των μεγάλων προσδοκιών και των... τσαλαπατημένων ΕΛΠΙ- ΔΩΝ... ΛΑΘΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ... ΣΩΣ- ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ!!! Παρακολουθώντας τις μαθητικές και όχι μόνο εκδηλώσεις του Δήμου μας στο Άλσος (εδώ να υπογραμμίσω την αρτιότητα που λειτουργεί ο χώρος, και που σαφώς φέρνει την σφραγίδα του Ψηλού, πέρα των όσων κατά καιρούς του προσάπτω! Άλλο πράγμα οι παραλείψεις του και οι επιλογές του, και άλλο η αίσθηση ποιότητας που καταλήγει να εκπέμπει κάθε παραδιδόμενο προς κοινή χρήση έργο!!!) διαπίστωνα μεν τις αθρόες προσελεύσεις κοινού σε κάθε μια απ αυτές, κάνοντας όμως ταυτόχρονα και μία... παράλληλη «υπόγεια» σκέψη!!! Κι επιτρέψτε μου, να σας την εμπιστευτώ! ΑΝ η κάθε παράσταση απ αυτές, είχε κι ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΤΙΤΙ- ΜΟ, ΠΟΣΟΙ ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ... ΕΠΕΛΕΓΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ- ΘΗΣΗ ΤΗΣ, και... ΠΟΣΟΙ ΝΑ ΕΠΙ- ΝΑΝ ΤΟ... ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΤΟΥΣ, στον παρακείμενο χώρο αναψυκτηρίου;;; Σαν να λέμε... Πόσοι Περιστεριώτες θα συνέκριναν και...θα έκριναν, πως τα 3-4 Ευρώ αντίτιμο ενός καφέ, είναι... προτιμότερα (!) από το αντίτιμο, του κόπου στησίματος μιας ακόμα κι ερασιτεχνικής παράστασης;;; Και του όποιου οφέλους ως προς την πνευματική μας βελτίωση;;; Πόσοι Περιστεριώτες, θα επέλεγαν έστω και με ελάχιστο κόστος, ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣ- ΠΑΘΕΙΕΣ μαθητών και δασκάλων που αντί άλλης απασχόλησης, προτίμησαν το ανέβασμα μιας παράστασης, χορευτικής ή θεατρικής, μέσα από δύσκολες διαδικασίες επιλογής έργου, ανάθεσης και εμψύχωσης ρόλων, πλαισίωσής τους με τις κατάλληλες ενδυματολογικές, μουσικές, σκηνικές, φωτιστικές επιλογές (;) έναντι της... ανταμοιβής ενός επιχειρηματία που απλώς...επέλεξε «να εκμεταλλεύεται» έναν προϋπάρχοντα κοινόχρηστο χώρο αξιοποιώντας τον προς όφελός του εισπρακτικά!!! Δύσκολα ερωτήματα, αλλά τόσο εμφανώς αποδεικτικά του... «ΓΙΑΤΙ» η Ελλάδα, «ΓΙΑΤΙ» η πόλη ετούτη, θα αργήσει πολύ μα πολύ ακόμη, να τα φέρει «όλα αλλιώς», καλοί μου και ανυπόμονοι μεσ την «φαινομενική υπομονή σας» ΦΙΛΟΙ RED!!! Γιατί ΔΕΝ την έμαθε (την πόλη και τους ανθρώπους της) ΚΑΝΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΕΣΕΙΣ, να ΕΠΙΛΕΓΕΙ με κριτήριο μια σειρά ΑΞΙΕΣ, αλλά μόνο με κριτήριο αποκλειστικά το... ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ άρα... ΛΑΘΟΣ) ΣΥΜΦΕΡΟΝ!!! Κι όσο εσείς «ΔΕΝ με ψάχνετε» για να...τα πούμε, (πιστεύοντας στο... αλάθητο δίκιο σας), τόσο κι εγώ, θα ψάχνω και θα ψάχνομαι, για να... υπενθυμίζω τις παραλείψεις σας!!! Πού ξέρετε! Πες-πες, μπορεί να φτάσει η ώρα, που «ο επιφορτισμένος», να... παρακολουθεί τα... σχετιζόμενα μ εσάς γραφόμενά μου, να... σας πείσει πως, πέρα από... «θαυμαστικά και κόμματα», υπάρχει και μια «ουσία», μέσω της οποίας οφείλετε κάποια στιγμή ΝΑ ΑΦΟΥ- ΓΚΡΑΣΤΕΙΤΕ την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ εννοείται ΦΙΛΟΣ!!!

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 Έναρξη των προβολών του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου «Σινέ Αστέρι» με ελεύθερη είσοδο Πιστοί και φέτος στο ραντεβού με τους φίλους του κινηματογράφου, μετά την θερμή ανταπόκριση του κοινού που κατέκλεισε την ταράτσα του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου «Σινέ Αστέρι» το περασμένο καλοκαίρι, ο Δήμος Ιλίου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του, στη συμβολή των οδών Φιλοκτήτου και Νέστορος, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, από 12 Ιουλίου έως 12 Σεπτέμβρη 2012, με δωρεάν είσοδο. Οι φίλοι του κινηματογράφου θα έχουν και αυτή τη χρονιά την ευκαιρία να ομορφύνουν τα βράδια τους, παρακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών και απολαμβάνοντας δωρεάν στιγμές χαλάρωσης και ψυχαγωγίας, καθώς και ανάσες πολιτισμού σε ένα δροσερό και ρομαντικό περιβάλλον. Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει και προωθεί το γνήσιο λαϊκό θεσμό του Θερινού Κινηματογράφου, που αγαπήθηκε από τους παλαιότερους και αγκαλιάστηκε από τους νεότερους, καθώς αποτελεί μια ελληνική πρωτοτυπία για τα παγκόσμια κινηματογραφικά δεδομένα και είναι αδιαμφισβήτητα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και νέος ελεύθερος χώρος στην ιδιοκτησία του Δήμου Ιλίου με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Ο Δήμος Ιλίου συνεχίζοντας την προσπάθεια χρόνων για εξεύρεση πόρων από άλλες πηγές, εξασφάλισε και νέο ελεύθερο χώρο 2,5 στρεμμάτων περίπου, από το Πράσινο Ταμείο, και συγκεκριμένα το Ο.Τ. 770 (Φιστικιές) που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Θηβών, σε ένα κομβικό σημείο της πόλης, προϋπολογισμού , αυξάνοντας έτσι τους ελεύθερους χώρους που περνούν στην ιδιοκτησία του Δήμου, υλοποιώντας το όραμα της Διοίκησης για μια ισχυρή τράπεζα γης. Σε συνδυασμό με τις ώριμες μελέτες των αξιόλογων Υπηρεσιών του, ο Δήμος Ιλίου διαθέτει την αξιοπιστία που χρειάζεται, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδότηση για σημαντικά έργα, γεγονός που από τη μία αποδεικνύει τη χρηστή οικονομική διαχείριση που τον βοηθά να ξεπερνά τις δυσκολίες, και από την άλλη του δίνει την άνεση να αντιμετωπίζει καταστάσεις που απαιτούν άμεση παρέμβαση. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Με λαμπρότητα ο εορτασμός των πολιούχων Αγίων στους Αγίους Αναργύρους. Με λαμπρότητα τελέσθηκε και φέτος ο εορτασμός των πολιούχων Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, Αγίων Αναργύρων. Πλήθος κατοίκων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού παρακολούθησαν την περιφορά της ιερής εικόνας και τις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του διήμερου εορτασμού. Το Σάββατο 30 Ιουνίου οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με συναυλία τοπικών νεολαιίστικων συγκροτημάτων, πριν την οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Νεολαίας Απόστολος Κουρλέτης. Την Κυριακή 1 Ιουλίου ο εορτασμός έκλεισε με μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή των εθνοτοπικών Συλλόγων της πόλης. Νωρίτερα, για τη σημασία του εορτασμού και την επικαιρότητα των νοημάτων του μίλησε στους παρευρισκόμενους ο Δήμαρχος Νίκος Σαράντης. Ένας Ιούνιος γεμάτος Πολιτισμό. Εκδηλώσεις μουσικής, χορού και εικαστικών τεχνών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού Την Τετάρτη 8 Ιουνίου στον εκθεσιακό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου» έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης των Εικαστικών τμημάτων του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Τα έργα Ζωγραφικής, Κεραμικής, Αγιογραφίας, Κούκλας, Μαριονέτας, Κοσμήματος, Βιτρό, Fussing glass και Μάσκας που εκτέθηκαν ήταν κατασκευασμένα από τους μαθητές των τμημάτων. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στον επισκέπτη η ποικιλία και η πρωτοτυπία των σχεδίων καθώς και η ποιότητα που τα διέκρινε. O πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού εγκαινιάζοντας την έκθεση συνεχάρη τους μαθητές για τα έργα τους αλλά και τις επιμορφώτριες των τμημάτων για την συμβολή τους. Η έκθεση διήρκεσε μέχρι τις 18 Ιουνίου και ήταν πολλοί οι επισκέπτες της που στάθηκαν μπροστά στα έργα για να τα θαυμάσουν, ενώ άλλοι φρόντισαν να πάρουν πληροφορίες για την λειτουργία των τμημάτων προκειμένου να παρακολουθήσουν κάποιο από αυτά. Παγκόσμια ημέρα μουσικής Την 21 η Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα της Μουσικής γιόρτασε φέτος ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού με δύο μουσικές εκδηλώσεις. Στις 21 Ιουνίου δόθηκε η μουσική παράσταση «Μια φορά και έναν καιρό στη χώρα της αλήθειας» από την παιδική χορωδία το ορχηστρικό σχήμα και το τμήμα Φλογέρας του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας. Την εκδήλωση που έγινε στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου» προλόγισε ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γιάννης Κουτελιέρης που αναφέρθηκε στο ιστορικό της καθιέρωσης της Παγκόσμιας ημέρα Μουσικής, ευχαρίστησε τους συντελεστές αλλά και τους γονείς για την εμπιστοσύνη που έδειξαν και εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους στα τμήματα του Οργανισμού. Η παράσταση ήταν ιδιαίτερα προσεγμένη και ανέδιδε νεανική φρεσκάδα αποσπώντας δίκαια το χειροκρότημα των θεατών. Η δεύτερη συναυλία δόθηκε στις 23 Ιουνίου στο θερινό σινεμά «ΟΝΑΡ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων στο δροσερό καλοκαιρινό περιβάλλον του σινεμά. Πρωταγωνιστές, τα μουσικά σχήματα των Αγίων Αναργύρων Νίκος Πιππινέλης και Sanbanta, Invaders και Bright shadows. Ο χώρος γέμισε από φίλους της Ρόκ. Παλιά τραγούδια ανάδυσαν μνήμες από μια άλλη εποχή και το ένθερμο κοινό χειροκρότησε από καρδιάς τους καλλιτέχνες για την παρουσία τους. Η βραδιά έκλεισε αλλά η ατμόσφαιρα εξακολούθησε να είναι θετικά φορτισμένη από τις νότες και τις μελωδίες. Οι λάτρεις του παλιού ρόκ αλλά και όλοι οι παρευρισκόμενοι έφυγαν με μια γλυκιά γεύση νοσταλγίας «Ο τόπος μας και η παράδοση» Το Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ» στης Δημοτικής Κοινότητας Καματερού στις 24 & 25 Ιουνίου μύρισε Ελλάδα. Τα τμήματα Παραδοσιακών Χορών του Οργανισμού Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού κλείνοντας τον κύκλο μαθημάτων τους για φέτος παρουσίασαν δείγμα της δουλειάς τους, στην εκδήλωση «Ο τόπος μας και η παράδοση». Πήραν μέρος όλα τα τμήματα με μαθητές όλων των ηλικιών και χόρεψαν χορούς από όλη την Ελλάδα. Μικροί και μεγάλοι χορευτές απέσπασαν τα θερμά χειροκροτήματα του κοινού όχι μόνο για τη χορευτική τους δεινότητα αλλά και για την αγάπη τους στην Ελληνική παράδοση. Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού κ. Νίκος Σαράντης ανοίγοντας την εκδήλωση επεσήμανε την σπουδαιότητα της διατήρησης και της διάδοσης της παράδοσης μας,επαινώντας τους χορευτές για αυτή τους την ενασχόληση. Τέλος ανήγγειλε την λειτουργία του «ΟΡΦΕΑ» τον Ιούλιο ως θερινό σινεμά. Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού για τα κατασκηνωτικά προγράμματα. Άμεση ήταν η ανταπόκριση των κατοίκων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού τόσο για τις θέσεις που παραχωρήθηκαν στον Δήμο μας στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων στη θαλάσσια περιοχή του Άγιου Ανδρέα Αττικής όσο και για τις θέσεις του κατασκηνωτικού προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής (Δ.Κ. Κερατέας) στη θαλάσσια περιοχή της Κερατέας Αττικής. Έτσι, λοιπόν, ο Δήμος μας έστειλε 30 παιδιά, ηλικίας 6-12 ετών, στη Β κατασκηνωτική περίοδο των παιδικών εξοχών του Αγίου Ανδρέα (από 15 έως 30 Ιουλίου) και 24 παιδιά στη Γ κατασκηνωτική περίοδο (από 1 έως 15 Αυγούστου) και 8 παιδιά στις κατασκηνώσεις της Δ.Κ. Κερατέας, ηλικίας ετών (2 ομάδες από 7 έως 28 Αυγούστου). Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Αθηναίων και τη Δ.Κ Κερατέας για την άψογη συνεργασία που έχουμε κάθε χρόνο στα κατασκηνωτικά προγράμματά τους. Τέλος θα θέλαμε να ευχηθούμε στα παιδιά καλό καλοκαίρι και καλή διαμονή στις κατασκηνώσεις. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ καλεί όλους τους μικρούς της φίλους από 2 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου να χαρούν, να παίξουν, να διασκεδάσουν, να ζωγραφίσουν, να ξεφαντώσουν με τις καθημερινές πρωτότυπες εκδηλώσεις της «Καλοκαιρινής Καμπάνιας 2012» του Future Library με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Φέτος οι μικροί μας φίλοι θα ζήσουν ένα ξεχωριστό Καλοκαίρι με τις «Διαδρομές με πυξίδα την Βιβλιοθήκη Χαϊδαρίου» Δήλωσε τώρα συμμετοχή! Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Με αφετηρία την Βιβλιοθήκη στο «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» σε περιμένουμε κάθε μέρα για ένα τρελό ξεφάντωμα με κέφι, παιχνίδια, ταξίδια με τα βιβλία στην φαντασία, την περιπέτεια, τη γνώση. Ειδικοί εμψυχωτές του Future Library θα σε διασκεδάσουν και θα σε συναρπάσουν.!!! Μην χάνεις χρόνο Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Καλοκαιρινό όνειρο στην Καλοκαιρινή εκστρατεία. Κάθε παιδί μπορεί να δηλώνει καθημερινά συμμετοχή στα τηλέφωνα : Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές.. Δέσποινα Βαρυτιμιάδη Φραγκίσκα Βελέντζα Δέσποινα Πρωτογέρου Σύλβια Πίκουλα Λίτσα Κανελοπουλού Σμυρνή Παναγιώτη Ελένη Καρυδά Αφροδίτη Βαγγελάτου Σοφία Μπακλαβά Ευδοξία Γραμμένου με Βιβλιοθηκη Πνευμ.Κεντρου Δ.Χαϊδαρίου

19 Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ & Περιφερειάρχης Αττικής στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον ΕΔΣΝΑ Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ιωάννη Τέντε, επισκέφθηκε την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), προκειμένου να καταθέσει Αναφορά με στοιχεία για τις συνθήκες λειτουργίας και την οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ενημερώνοντάς τον για τους κινδύνους που απειλούν τους κατοίκους του λεκανοπεδίου. Ο κ. Γ. Σγουρός ζήτησε τη συνδρομή της Δικαιοσύνης, προκειμένου να εντοπιστούν οι ευθύνες για το πώς ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, πώς δημιουργήθηκαν και συσσωρεύτηκαν όλα αυτά τα υπέρογκα χρέη που φτάνουν τα 83 εκ. Ευρώ και ποιές πράξεις ή και παραλείψεις οδήγησαν το Σύνδεσμο στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα διαβιβάσει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το πόρισμα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών που διενεργούν διαχειριστικό έλεγχο, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α, δήλωσε: «Τα χρέη που κληρονομήσαμε είναι τεράστια και διογκώνονται καθημερινά. Σε λίγες ημέρες είναι εξαιρετικά πιθανό ο Σύνδεσμος να διακόψει τη λειτουργία του, είτε επειδή είναι απλήρωτη η εταιρεία που διαχειρίζεται τον αποτεφρωτήρα των νοσοκομειακών αποβλήτων και την ταφή των σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ Φυλής, είτε επειδή δεν θα υπάρχουν πλέον χρήματα να καλυφθεί η μισθοδοσία των εργαζομένων. Φανταστείτε τις συνέπειες για την εικόνα της πρωτεύουσας στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου από μια Αθήνα πνιγμένη στα σκουπίδια. Για άλλη μια φορά, κάνω έκκληση να ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι και η Πολιτεία και να αναλογιστούν την κρισιμότητα των στιγμών. Επιτέλους, έστω για μια φορά, ας προλάβει η Πολιτεία τις εξελίξεις, για να μην αναγκαστεί να τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Τέλος, να επαναλάβω ότι είναι υποχρέωση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να συνεργάζονται, πάντα με όρους και κανόνες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και τη διαφάνεια». Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννη Καραβοκύρη, επισκέφθηκε τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012, μετά από αίτημά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), για το ίδιο θέμα. Ο κ. Γ. Σγουρός ζήτησε τη συνδρομή της Δικαιοσύνης, προκειμένου να εντοπιστούν οι ευθύνες για το πώς ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανάγκη να διαταχθεί άμεσα έκτακτος διαχειριστικός οικονομικός έλεγχος, έτσι ώστε να έρθουν στο φως πράξεις ή και παραλείψεις, εξαιτίας των οποίων δημιουργήθηκαν και συσσωρεύτηκαν υπέρογκα χρέη που φτάνουν τα 83 εκ. Ευρώ και οδήγησαν το Σύνδεσμο στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Παράλληλα, ζήτησε τη βοήθεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να λυθεί με νόμιμο τρόπο το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τα ασυμβασιοποίητα έργα του Συνδέσμου. Αμέσως μετά ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α, δήλωσε: «Φανταστείτε τις συνέπειες για την εικόνα της πρωτεύουσας στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου από μια Αθήνα πνιγμένη στα σκουπίδια. Δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά για κοντινή πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουμε αν ο Σύνδεσμος διακόψει τη λειτουργία του. Είτε επειδή είναι απλήρωτη η εταιρεία που διαχειρίζεται τον αποτεφρωτήρα των νοσοκομειακών αποβλήτων και την ταφή των σκουπιδιών στο ΧΥΤΑ Φυλής, είτε επειδή δεν θα υπάρχουν πλέον χρήματα να καλυφθεί η μισθοδοσία των εργαζομένων Τα χρέη που κληρονομήσαμε είναι τεράστια και διογκώνονται καθημερινά. Για άλλη μια φορά, κάνω έκκληση να ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι και η Πολιτεία και να αναλογιστούν την κρισιμότητα των στιγμών. Πλέον δεν είμαστε στο παραπέντε. Είμαστε στο και πέντε». «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2012, αποφασίστηκε η έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας και του Δήμου Αιγάλεω, για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙ- ΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). Η μελέτη εγκρίθηκε κατ αρχήν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου την 01/04/2010, επικαιροποιήθηκε εν συνεχεία από την ίδια Δ/νση μετά τις σχετικές παρατηρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε στις 07/06/2012 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και μετά την διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου, ο Δήμος Αιγάλεω θα αναλάβει την λειτουργία και την συντήρησή του. Το τμήμα της Λεωφόρου Θηβών που θα αναβαθμιστεί έχει μήκος 3.028,363 μέτρα, γειτνιάζει με αρκετά σχολεία, το Δημοτικό Στάδιο, το Άλσος Αιγάλεω, τα Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Πειραιά και αποτελεί κεντρικό οδικό και εμπορικό άξονα τόσο για τους κατοίκους του Δήμου ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας ΚΡΑΤΑ ΜΕ (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά 167 ωφελουμένων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο αριθμός θέσεων που προκύπτουν ανά περιφερειακή ενότητα. Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικός Τομέας (16 άτομα) -Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών -Equal Society (7 άτομα) Ανατολική Αττική (61 άτομα) Βόρειος Τομέας (14 άτομα) Νότιος Τομέας (8 άτομα) Πειραιάς (35 άτομα) Νησιά (33 άτομα) Ολόκληρες οι προκηρύξεις (με τις ειδικότητες) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του δικαιούχου www. kratame.gr, στη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www. asep.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www. kratame.gr) β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων όσο και για τους κατοίκους ολόκληρου του λεκανοπεδίου. Πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα του Δήμου και η χρηματοδότησή του από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής- Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, δηλώνει τις προτεραιότητες που τίθενται για την αναπτυξιακή προοπτική και αναβάθμιση της περιοχής. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Παπαντωνίου δήλωσε σχετικά: «Η απόφαση του Περιφερειακού Συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τα κουνούπια από την Περιφέρεια Αττικής Η Περιφέρεια Αττικής, συμμετέχοντας επικουρικά και συμπληρωματικά στο πρόγραμμα εφαρμογής της καταπολέμησης των κουνουπιών, ιδίως σε χώρους υπερτοπικής σημασίας (διαδημοτικά πάρκα, άλση, ρέματα κ.α.), συνεχίζει τους ψεκασμούς από αέρος και από εδάφους. Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος αεροεφαρμογής στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Εθνικό Πάρκο Σχοινιά), σε έκταση στρ. Θα ακολουθήσουν άλλοι πέντε (5) κύκλοι αεροεφαρμογών στην ίδια περιοχή, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί εβδομαδιαίως και αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τις 10 Αυγούστου 2012, εφ όσον το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί από αέρος στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Λίμνη Ψήφτας, Βίδι και Αγ. Σωτήρα), καθώς και ψεκασμοί από εδάφους σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, σε υπερτοπικής σημασίας περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, το πρόγραμμα των οποίων θα ανακοινωθεί προσεχώς. Αριθμός Θέσεων ανά Συμπράττοντα Φορέα -Περιφέρεια Αττικής (9 άτομα) -Περιφέρεια Αττικής (6 άτομα) -Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Πειραιά (4 άτομα) -Εξωραϊστικός Σύλλογος ΠΕΡΑΤΗ (6 άτομα) -Εξωραϊστικός Σύλλογος Πόρτο Ράφτη (8 άτομα) -Δήμος Παιανίας (37 άτομα) -Περιφέρεια Αττικής (4 άτομα) -Δήμος Μεταμόρφωσης (10 άτομα) -Περιφέρεια Αττικής (8 άτομα) Συμβουλίου Αττικής δείχνει με τον καλύτερο τρόπο πώς μπορούμε μέσα από την συνεργασία, τη συνεννόηση και την κοινή προσπάθεια του Α και Β βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να κάνουμε πράξη τον προγραμματισμό μας, να κάνουμε έργο αυτά που υποσχεθήκαμε, παρά τις δυσκολίες». -Περιφέρεια Αττικής (12 άτομα) - Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Πειραιά (23 άτομα) -Περιφέρεια Αττικής (7 άτομα) -Δήμος Κυθήρων (5 άτομα) - Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κυθήρων (5 άτομα) -Δήμος Αίγινας (16 άτομα) Η Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως, στα γραφεία του Δικαιούχου στη διεύθυνση «Κρατα με» Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβήθειας Δ.Παπασιδέρη Μαρκόπουλος Μεσογαίας ή στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στις προκηρύξεις της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 12/07/2012 έως 23/07/2012 και ώρες Τηλ. Επικοινωνίας: Ε- MAIL : Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

20 `ÌÒ 20 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 19 IoÜÒ ÖÜ 2012»¾ À NOMO` `»¾` ` Ô, Ø ˇÓ. ØàÛ.: 9320 À Àˆ ` À ` ¾ˆ `»¾ˆ ¾ ÔÛ Ó ØÞÖÚ Ô Ú, Ì ÞÖÔÛ Ú Ü Öß : ) ÛÖÔ ÙÞÜÖÔÛ Ö ÔÖÛ ÑÖ Ñ - ÓÖÛ ÑÖ à Ñ (. 3463/2006) É) Ô Ü Ø ˇÓ /93 ÖÝ - Ù ÛÖÜ ˆ. `: ÌØ Ô ÖÜ ÔÖ- Ô ÙÓÖÜ ØÖÓ ˇÌ àô ¾ (...¾ ), ÛÖÔ. 2286/1995 Ñ ÛÖÔ. 3852/2010 ) Ô Ü Ø ˇÓ. 69/2012 ÖÝ Ù Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú Ñ ØÜÙÙÌ ÖÛ, ÑÛ ˇÌÛ ÙÌ Ì Ô Ò Û ÑÖ ÔÖ ÑÛÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖ- ØÌ Ú Ñ ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Ô ÙÜÓÝÌØÖÛÌØ ØÖÙÝÖØ : ØÖÓ - ˇÌ ÌÒ ÙÛ ÑàÔ Ì ÙàÛØàÔ, ØÖÜ Ö- ÒÖ ÙÓÖÜ ,00 ÒÌ ÖÔ ÛÖÜ Ñ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú ÛÌÞÔ ÑÌÚ ØÖ Ø - ÝÌ Ú Û Ú Ü Ø ˇÓ. 35/2012 ÓÌÒÌ Û Ú ÖÜ ÙÜÔÛ Þˇ ÑÌ Ö Û Ô ÌÞÔ Ñ ˆ - ØÌÙ ÛÖÜ ÓÖÜ Ô Ú Ñ ˇÌàØ ˇ - ÑÌ ØÓÖ àú. ¾ Ì Ô Ò Û ÑÖÚ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÔÌØ ˇÌ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó Ô Ú { Ø. 1} ÌÔà ÖÔ Û Ú ØÓÖ Ú ÛØÖ Ú...¾ ÛÖÜ ÓÖÜ ÙÛ Ú 30 ÖÜÒ ÖÜ 2012, ÓÌ Ø ÌÜÛÌ Ø Ñ ÓÌ àø Ò Õ Ú Ø Ò É Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ Û Ô 13:00. ÌÑÛÖ ÙÛÖÔ àô ÙÓÖ ÔÖÔÛ )Û ÝÜÙ Ñ ØÖÙà ( ÒÒ ÔÌÚ ÖÒ - ÛÌÚ ÒÒÖ Ö ), É) Û ÔÖÓ Ñ ØÖÙà- ( ÓÌ ÒÒÖ ), ) ÙÜÔÌÛ - Ø ÙÓÖ, ) ÌÔàÙÌ Ú ØÖÓ ˇÌÜÛàÔ ÖÜ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ ÑÖ Ô ØÖÙÝÖØ ÓÌ ÛÖÜÚ ÌØ ÖØ ÙÓÖÜÚ ÛÖÜ ØˇØÖÜ 8 Û Ú Ø ˇÓ /93 ÖÝ Ù Ú ÛÖÜ ˆ. `. ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ ˇ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ ÌÑÛÖÚ ÛàÔ ÒÒàÔ Ñ ÖÒÖ Û ÑàÔ ÖÜ Ô ÝÌ ØÖÔÛ ÙÛ Ô Ñ ØÜÕ Ñ Ü- Û Ñ ÙÛÖÒ ÖÙÖÜ 2.559,00 Ô - ÔàØ ÙÓÌ Ô Ú Ø Ì Ú Ø ÓÓ Û Ö ÛÖÜ ÓÌ ÖÜ Ø Ñ Û ˇ ÑàÔ Ñ - ÔÌ àô. Û Ô Ø Ò É Û Ú Ñ ØÜÕ Ú Ñ ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ö ÌÔ- ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô ÌܡÜÔÖ- ÔÛ ÙÛo Ø ÝÌ Ö Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú ÛÖÜ ÓÖÜ Ô Ú ( ØÓÖ- ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ñ. ÖØÌ ÔÛ ÖÚ ˇ Ô - Ù ÖÚ) ÙÛÖ Ø ÝÌ Ö Û Ú ÌÞÔ Ñ Ú Ü ØÌÙ Ú ( ØÓÖ ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ñ.» Ø ØàÔ Ú à ÔÔ Ú) Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú. ÒÌ ÝàÔ , & , 22800). ¾ ØÓÖ ÖÚ ÔÛ Ó ØÞÖÚ ÌÑÛ Ø ÖÚ ÖÜÑÖÜÒ Ú

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ημερίδα «Παιδική Προστασία. Υιοθεσία-Αναδοχή» Με μεγάλο ενδιαφέρον και μαζική συμμετοχή φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληρ. : Τσαγκαλίδης Νεκτάριος Τηλ. : 213 20 74 640 Κερατσίνι, 6/6/2013 Αρ. πρωτ.: 32458 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, Περιστέρι Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210 5701106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016 Τήνου 27 Αριθμ. Πρωτ.: 3387 Τ.Κ. 17343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 3/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 3/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαρκόπουλο: 06-09-2016 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 800 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κ. Καραμανλή 38Β Τηλ. 2310 840295, 2310 841962 Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οργανισμός Γ. Αξιώτης Αρ. Πρωτ.: 50 Μύκονος, 06/02/203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ / 203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 25.09.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -23.355 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. πρωτ. 93427 21 η Πειραιάς 27-8-09 Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.. Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Διανομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η /2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η /2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 9168 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πληρ.: Ζωναράς Παναγιώτης Τηλ.: 26413 60308 E-mail: pzonaras@agrinio.gr ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Λάρισα, 19-06-2014 Α. Π. 7175 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Διευθ. Σκεύου Ζερβού 40 Ταχ. Κωδ. 85300 Κως Τηλ.: 22420 24778 23915 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΟΡΔΩ-ΤΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 5-5-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 6658 & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 24121 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 40155

Βαθμός Προτεραιότητας Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 40155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασιλέως Γεωργίου Α1, τ.κ.5440 Τηλ. 231331 7128/7 Βαθμός Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 12 η /2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (Αρ. Πρόσκλ. 12/13). {Αποφάσεις: }

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 12 η /2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (Αρ. Πρόσκλ. 12/13). {Αποφάσεις: } ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 12 η /2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (Αρ. Πρόσκλ. 12/13). {Αποφάσεις: 349-378}

Διαβάστε περισσότερα