ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 1564 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Διαχείριση των υπολειμμάτων ανακύκλωσης προς δημιουργία δομικού υλικού. (ακρωνύμιο: ΔΥΑΔΔΥ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ECORAP A.E. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Παραδοτέο Π1.2: Εφαρμογές Δομικών Υλικών Σύστασης Ανάλογης με Ανακυκλώσιμα Υλικά Στόχους 1

2 Περίληψη Το Παραδοτέο Π1.2 Εφαρμογές Δομικών Υλικών Σύστασης Ανάλογης με Ανακυκλώσιμα Υλικά Στόχους έχει ως στόχο την επισκόπηση σε παγκόσμια κλίμακα εκείνων των περιπτώσεων όπου, υλικά με σύσταση και προέλευση ανάλογη με αυτή των Αποβλήτων Συσκευασιών (εφεξής ΑΣΥΣ) έχουν εφαρμοστεί ως δομικά υλικά σε κτιριακές εφαρμογές. Η εν λόγω επισκόπηση θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τη διαμόρφωση των απαιτήσεων επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και μορφοποίησης των υλικών στόχων από το υπόλειμμα του Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (εφεξής ΚΔΑΥ) της ECORAP ΑΕ. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του εν λόγω Παραδοτέου, πραγματοποιείται μια σύντομη σύνοψη των συμβατικών δομικών υλικών προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις των αντίστοιχων εφαρμογών και σε επόμενο στάδιο, να αποσαφηνιστεί εάν και κατά πόσο, οι εν λόγω απαιτήσεις μπορούν να εκπληρωθούν από τη χρήση εναλλακτικών δομικών υλικών από ΑΣΥΣ. Επιπλέον, παρουσιάζεται συνοπτικά το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης των συμβατικών δομικών υλικών, ως απόβλητη ύλη και περιγράφονται οι περιβαλλοντικά ορθές και βιώσιμες πρακτικές επεξεργασίας των αντίστοιχων αποβλήτων με γνώμονα την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αυτών. Εν συνεχεία, περιγράφονται οι περιπτώσεις χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών στόχων ως δομικά υλικά και επιπλέον, αναφέρονται οι σχετικές εφαρμογές. Αναλυτικότερα, με δεδομένη την ποιοτική σύσταση των ΑΣΥΣ που βάσει των αντίστοιχων ανακυκλώσιμων υλικών στόχων, υφίστανται διαχωρισμό στο ΚΔΑΥ, πραγματοποιείται επισκόπηση των περιπτώσεων χρήσης των εν λόγω υλικών ως δομικά υλικά για κτιριακές εφαρμογές. Οι εν λόγω εφαρμογές αφορούν τόσο περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης υλικών στόχων από ΑΣΥΣ, όσο και αναφορές κατασκευής πρότυπων κατοικιών από ανακυκλώσιμα υλικά στόχους τα οποία προηγουμένως έχουν υποστεί κάποιας μορφής επεξεργασία. Κατά σειρά παρουσίασης, η σχετική μελέτη περιλαμβάνει επισκόπηση των εφαρμογών σε δομικά υλικά για το χαρτί, το χαρτόνι, τις συσκευασίες τύπου Tetrapak, το γυαλί, τα σιδηρούχα μέταλλα και κυρίως τα κράματα χάλυβα, τα μη σιδηρούχα μέταλλα και ειδικότερα, το αλουμίνιο και το χαλκό, ΑΣΥΣ που έχουν ως υλικό σύνθεσης το ξύλο (παλέτες) και υφάσματα (κυρίως χαλιά και μοκέτες). Για κάθε ένα από τα ανωτέρω υλικά περιγράφεται, εάν και εφόσον υπάρχει, η χρήση του ως δομικό υλικό. Η σχετική περιγραφή επικεντρώνεται κατ αρχήν στην επεξεργασία που υφίσταται το εν λόγω υλικό προκειμένου να αποτελέσει δομικό υλικό, μεμονωμένα ή ως συστατικό ανάμιξης με συμβατικά δομικά υλικά. Εν συνεχεία, αναφέρονται ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται προκειμένου το υλικό αυτό να είναι λειτουργικό. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζονται οι κυριότερες εφαρμογές στις οποίες λαμβάνει χώρα και αναφέρεται η στάθμη εμπορικής του αξιοποίησης ως δομικό υλικό. Επιπλέον, περιγράφονται αναλυτικά οι περιπτώσεις κατασκευής κτιριακών εφαρμογών όπου, ως δομικά υλικά επιλέχθηκαν είτε επαναχρησιμοποιημένα στερεά απόβλητα, είτε υλικά στόχοι που προήλθαν από απόβλητες ύλες και μέσω της ανακύκλωσης επέστρεψαν στον οικονομικό κύκλο ζωής ως δομικά υλικά. 2

3 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 6 Συμβατικά Δομικά Υλικά 7 Χαρακτηρισμός Αποβλήτων Συμβατικών Δομικών Υλικών... 8 Πρακτικές Διαχείρισης Αποβλήτων Συμβατικών Δομικών Υλικών Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Συμβατικών Δομικών Υλικών Απόβλητα Συσκευασιών ως Δομικά Υλικά 13 Χαρτί Δομικά Υλικά από Ανακυκλωμένο Χαρτί...15 Δομικές Εφαρμογές από Ανακυκλωμένο Χαρτί...18 Χαρτόνι Δομικά Υλικά από Ανακυκλωμένο Χαρτόνι...19 Δομικές Εφαρμογές από Ανακυκλωμένο Χαρτόνι...20 Συσκευασίες Τύπου Tetrapak Δομικά Υλικά από Ανακυκλωμένες Συσκευασίες Τύπου Tetrapak...27 Πλαστικό Δομικά Υλικά από Ανακυκλωμένο Πλαστικό...30 Δομικές Εφαρμογές από Ανακυκλωμένο Πλαστικό...31 Γυαλί Δομικά Υλικά από Ανακυκλωμένο Γυαλί...33 Δομικές Εφαρμογές από Ανακυκλωμένο Γυαλί...37 Σιδηρούχα Μέταλλα Δομικά Υλικά από Ανακυκλωμένα Σιδηρούχα Μέταλλα...41 Δομικές Εφαρμογές από Ανακυκλωμένα Σιδηρούχα Μέταλλα...42 Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Δομικά Υλικά από Ανακυκλωμένα Μη Σιδηρούχα Μέταλλα...45 Δομικές Εφαρμογές από Ανακυκλωμένα Μη Σιδηρούχα Μέταλλα...45 Ξυλώδη Υπολείμματα & Υφάσματα Δομικά Υλικά από Ανακυκλωμένα Ξύλα & Υφάσματα...48 Δομικές Εφαρμογές από Ανακυκλωμένα Ξύλα & Υφάσματα...49 Συμπεράσματα 52 3

4 Ευρετήριο Εικόνων Εικόνα 1: Μικροφωτογραφία Πορώδους Αποξηραμένου Χαρτοπολτού...16 Εικόνα 2: Δομικά Στοιχεία Papercrete κατά τη Διαδικασία Ξήρανσης...17 Εικόνα 3: Δομικά Στοιχεία από Papercrete με Διαμόρφωση Οπής Κοιλοδοκού...17 Εικόνα 4: Κτίριο Carriage House Κατασκευασμένο από Papercrete...18 Εικόνα 5: Προκατασκευασμένο Κτίριο από Φύλλα Χαρτονιού...20 Εικόνα 6: Προκατασκευασμένος Οικίσκος Στέγασης Σεισμοπλήκτων από Κυλίνδρους Πεπεισμένου Χαρτονιού Kobe, Osaka, Japan...21 Εικόνα 7: Προκατασκευασμένος Οικίσκος Στέγασης Σεισμοπλήκτων από Κυλίνδρους Πεπεισμένου Χαρτονιού Turkey...23 Εικόνα 8: Προκατασκευασμένος Οικίσκος Στέγασης Σεισμοπλήκτων από Κυλίνδρους Πεπεισμένου Χαρτονιού India...24 Εικόνα 9: Προκατασκευασμένη Εκκλησία από Κυλίνδρους Πεπεισμένου Χαρτονιού Kobe, Osaka, Japan...25 Εικόνα 10: Αίθουσα Διδασκαλίας cutting edge cardboard house από Φύλλα Χαρτονιού...26 Εικόνα 11: Πρότυπη Κατοικία Corrugated Cardboard Pod από Δεματοποιημένους Κύβους Μίγματος Χαρτονιού Πλαστικού (RDF)...27 Εικόνα 12: Πλακίδια και Φύλλα από Θρυμματισμένη Συσκευασία Τύπου Tetrapak...28 Εικόνα 13: Προκατασκευασμένο Κτίριο Casa Pollo από Φύλλα Ανακυκλωμένου Πλαστικού...32 Εικόνα 14: Φύλλα LiTraCon από Σκυρόδεμα και Ανακυκλωμένο Γυαλί...35 Εικόνα 15: Φύλλα Bling Crete από Σκυρόδεμα και Ανακυκλωμένο Γυαλί...36 Εικόνα 16: Προκατασκευασμένο Κτίριο Tire House από Ανακυκλωμένο Γυαλί και Ελαστικά Οχημάτων...38 Εικόνα 17: Προκατασκευασμένο Κτίριο La Fabrique από Ανακυκλωμένους Υαλοπίνακες...39 Εικόνα 18: Πρότυπος Οικίσκος WoBo House από Γυάλινες Φιάλες Μπύρας...40 Εικόνα 19: Ράβδοι Δομικών Εφαρμογών από Ανακυκλωμένο Χάλυβα...42 Εικόνα 20: Πρότυπη Κατοικία Big Dig House από Επαναχρησιμοποιημένο Χάλυβα, Σκυρόδεμα και Ξύλο...43 Εικόνα 21: Μετασκευασμένη Σιδηροδρομική Γέφυρα από Χάλυβα ως Κέντρο Αναψυχής...44 Εικόνα 22: Πρότυπος Οικίσκος Up Cycling Can House από Κουτιά Αλουμινίου...46 Εικόνα 23: Πρότυπος Οικίσκος Crushed Cans Building από Κύβους Συμπιεσμένων και Δεματοποιημένων Κουτιών Αλουμινίου...47 Εικόνα 24: Κτιριακή Κατασκευή από Ανακυκλωμένα Στελέχη Ξύλινων Παλετών...50 Εικόνα 25: Προκατασκευασμένη Κατοικία από Ανακυκλωμένες Ξύλινες Παλέτες...51 Εικόνα 26: Πρότυπη Κατοικία Lucy Carpet House από Ανακυκλωμένα Κομμάτια Μοκέτας

5 Συντομογραφίες ΑΕΚΚ: Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΑΣΥΣ: Απόβλητα Συσκευασιών ΑΣΑ: Αστικά Στερεά Απόβλητα ΒΑΑ: Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΑ: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων ΕΜΑΚ: Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης ΚΔΑΥ: Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ: Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως ΧΥΤΑ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΥ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων CFC: Chlorofluorocarbon EDPM: Ethylene Propylene Diene Monomer EPS: Expandable Polystyrene FGG: Foamed Glass Gravel MDF: Medium Density Fibreboard OSB: Oriented Strand Board PE: Polyethylene PET: Terephthalate Polyethylene PP: Polypropylene PU: Polyurethane PVC: Polyvinylchlorid RDF: Refuse Derived Fuel USA: United States of America VOC: Volatile Organic Compounds 5

6 Εισαγωγή Η οικοδομική δραστηριότητα, ως μια από τις πλέον παραγωγικές δραστηριότητες της σύγχρονης, μεταβιομηχανικής εποχής, έχει την εγγενή τάση να μεταβάλλει τις φυσικές ισορροπίες υπό την έννοια ότι, οι εφαρμογές δόμησης αλλοιώνουν σημαντικά το φυσικό περιβάλλον λόγω χρήσης υλικών και κατασκευών που, αφενός δημιουργούν δυσαρμονία με το περιβάλλον που αναπτύσσονται, αφετέρου, αποτελούν εστίες σημειακής ρύπανσης λόγω των λειτουργικών διαδικασιών που εξυπηρετούν. Στο πλαίσιο αυτό, επικράτησε η αντίληψη ότι, η οικοδομική δραστηριότητα κατά κανόνα θεωρείται ως εχθρική επέμβαση προς το περιβάλλον, καθώς προϋποθέτει τη δαπάνη πρώτων υλών και ενέργειας και οδηγεί στην παραγωγή απορριμμάτων. Η εν λόγω αντίληψη, δεν είχε αναπτυχθεί ευρέως μέχρι πριν μερικές δεκαετίες. Σήμερα όμως, με κριτήριο την άναρχη οικοδομική δραστηριότητα, οι κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με δεδομένα που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ειδικότερα, οι παραγωγικοί ρυθμοί έχουν επιταχυνθεί, οι φυσικοί πόροι απειλούνται από εξάντληση, η ταχύτατη δημογραφική ανάπτυξη οδηγεί σε όλο αυξανόμενους ρυθμούς κατανάλωσης, τα προϊόντα του σύγχρονου κόσμου οδηγούνται στην απόρριψη πριν συμπληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για στέγαση, ειδικότερα υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, είναι δυσανάλογες του επιπέδου ποιότητας ζωής, εκφρασμένου με οικονομικούς όρους. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται βάσιμη η ανάγκη για ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της δημιουργίας δομικών εφαρμογών που θα χαρακτηρίζονται από τρεις διακριτούς πυλώνες. Ο πρώτος εξ αυτών, σε πλήρη εναρμόνιση με το κόστος κτήσης μιας κατοικίας, επικεντρώνεται στη δημιουργία δομικών εφαρμογών που θα χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο κόστος επένδυσης θα πρέπει να είναι χαμηλό έτσι ώστε, η εν λόγω δομική εφαρμογή να είναι προσβάσιμη σε κάθε κάτοικο, ανεξάρτητα από το μέσο ετήσιο οικονομικό του εισόδημα. Ο δεύτερος πυλώνας άπτεται ζητημάτων εναρμόνισης των προς διερεύνηση δομικών εφαρμογών με το φυσικό περιβάλλον του οποίου θα αποτελέσουν τμήμα. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εν λόγω κατασκευών θα αποτελεί η αρχιτεκτονική και λειτουργική ενσωμάτωσή τους στο φυσικό περιβάλλον με τρόπο όπου, αφενός θα διασφαλίζεται η αισθητική ομοιογένεια, αφετέρου, θα ελαχιστοποιείται η ρύπανση λόγω των λειτουργικών δραστηριοτήτων που αναπόφευκτα θα συνοδεύουν τις εν λόγω κατασκευές. Συνολικά λοιπόν, ο δεύτερος πυλώνας επιτάσσει την εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση των εν λόγω κατασκευών. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας, που αποτελεί πυρήνα του παρόντος ερευνητικού έργου, αφορά στη χρήση υλικών που θα είναι άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακυκλώσιμα. Τα εν λόγω υλικά θα αποτελέσουν συνθετικά υλικά για κάθε δομικό στοιχείο των πρότυπων εφαρμογών. Η προέλευσή τους θα είναι από τα υλικά στόχους που συνθέτουν το υπόλειμμα ενός Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Ειδικότερα, ως προς τον τρίτο πυλώνα της ερευνητικής δραστηριότητας, σημειώνεται το γεγονός ότι, οι σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές δομές, εκτός από την αναζήτηση νέων πηγών πρώτων υλών και καινούργιων μεθόδων παραγωγής ενέργειας, έχουν επικεντρωθεί στην εξεύρεση τρόπων αξιοποίησης 6

7 των απορριμμάτων που παράγονται από τις διάφορες ανθρωπογενείς ή/και βιομηχανικές βιοτεχνικές δραστηριότητες. Τα απορρίμματα είναι γνωστό ότι μπορούν να μεταποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη νέων κατασκευών, ή επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας μέσω θερμικής ή/και βιολογικής επεξεργασίας. Υπάρχει όμως και μία τρίτη δυνατότητα χρήσης των απορριμμάτων χωρίς μεταποίηση, ή με ελαφρά μεταποίηση, η οποία δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα αρκετά. Η δυνατότητα αυτή, εξεταζόμενη με οικονομικούς όρους, είναι ιδιαίτερα σημαντική για το περιβάλλον, καθώς δεν δαπανάται ενέργεια για τον μετασχηματισμό των απορριμμάτων και έτσι ο κύκλος της επαναχρησιμοποίησής τους είναι συντομότερος. Η οικοδομική δραστηριότητα, ανά τους αιώνες, έχει παρουσιάσει αξιόλογα παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης υλικών με ελαφρά μεταποίηση, τα οποία δεν πρέπει να λησμονούνται (π.χ. βυζαντινοί ναοί). Το βασικό μέσο επαναχρησιμοποίησης αφορούσε σε αδρανή υλικά και ειδικότερα, σε πέτρα και μάρμαρο. Ως προς τις σύγχρονες εφαρμογές, η μελέτη παραδειγμάτων επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων και εφαρμογών της ανακύκλωσης μπορεί να καταδείξει ότι, τέτοιες προσπάθειες όχι μόνο σέβονται το περιβάλλον, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερη εφευρετικότητα και μπορούν να αποτελέσουν εκτεταμένη πρακτική ιδιαίτερα σε περιόδους όπου το κόστος επένδυσης σε κατοικία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά υψηλό. Στο πλαίσιο αυτό, οι δομικές εφαρμογές με χρήση υλικών στόχων από απορρίμματα, μπορούν να χαρακτηριστούν ως προτάσεις που προάγουν την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου στον οποίο γίνονται. Συμβατικά Δομικά Υλικά Στην παρούσα φάση, η πλειονότητα των κτιριακών υποδομών καθώς επίσης και η σχετική αγορά διέπεται από τη χρήση των συμβατικών δομικών υλικών, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις που αυτά έχουν στο περιβάλλον. Ωστόσο, ειδικότερα για την ελληνική επικράτεια, είναι σημαντικό να τονιστεί η σπουδαιότητα διαχείρισης των αποβλήτων από δομικά υλικά καθώς, σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012, κάθε Δημοτική ή/και Περιφερειακή Αρχή διαθέτει σε ΧΥΤΑ αδρανή (οικοδομικά) απόβλητα χωρίς προηγουμένως να έχει προηγηθεί η οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία, θα επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος ταφής 35. Αντίστοιχο πρόστιμο ισχύει για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (εφεξής ΒΑΑ) τα οποία αποτελούν την πλέον ρυπογόνα συνιστώσα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (εφεξής ΑΣΑ). Ως εκ τούτου, το γεγονός και μόνο ότι, τα αδρανή οικοδομικά απόβλητα όπου, βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (εφεξής ΕΚΑ) ορίζονται ως Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (εφεξής ΑΕΚΚ), εντάσσονται σε καθεστώς επιβεβλημένης επεξεργασίας πριν την υγειονομική ταφή κατ αναλογία με τα ΒΑΑ, καταδεικνύει την αναγκαιότητα περιορισμού της ρύπανσης που οφείλεται στα ΑΕΚΚ. Η εν λόγω περιβαλλοντική ρύπανση δεν σχετίζεται μόνο με τα ΑΕΚΚ αυτά καθ αυτά αλλά, περιλαμβάνει και τη ρύπανση που οφείλεται στην παραγωγή των συμβατικών δομικών υλικών. 7

8 Γενικότερα, ο κύκλος της οικοδομικής δραστηριότητας, ο οποίος συνδέεται με περιβαλλοντικά προβλήματα, επιμερίζεται στα ακόλουθα βασικά στάδια ανθρωπογενούς και βιομηχανικής δραστηριότητας 1 : Παραγωγή συμβατικών δομικών υλικών (εκμετάλλευση φυσικών πόρων). Κατασκευή του κτιρίου (εφαρμογή δομικών υλικών). Χρήση του κτιρίου (λειτουργικότητα δομικών υλικών). Κατεδάφιση του κτιρίου (παραγωγή απόβλητων δομικών υλικών). Εύλογα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δομικών υλικών εστιάζεται στο στάδιο της χρήσης του κτιρίου, το οποίο είναι βέβαια και το στάδιο μεγαλύτερης διάρκειας. Μετά την πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του '80, τέθηκε σαν πρώτη προτεραιότητα η μείωση της ενέργειας που καταναλώνει ένα κτίριο κατά τη χρήση του. Στο πλαίσιο αυτό, η σχετική έρευνα επικεντρώθηκε στη βελτίωση της λειτουργικότητας των δομικών υλικών με όρους εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία του κτιρίου. Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του '90, οπότε και άρχισαν να αμβλύνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από εφαρμογής και λειτουργικότητας των δομικών υλικών, καθώς επίσης και αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, ξεκίνησε μια ολιστική θεώρηση για την περιβαλλοντική συμπεριφορά των κτιρίων και των επιπτώσεων της οικοδομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον με γνώμονα το συνολικό κύκλο ζωής των δομικών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ενσωμάτωσης της παραμέτρου της αειφορίας σε όλο τον κύκλο ζωής των δομικών έτσι ώστε, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να επιφέρουν τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον σε όλα τα στάδια ζωής του, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η οικοδομική δραστηριότητα απορροφά περίπου το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης σε ανόργανα υλικά (άμμος, σκύρα, άσβεστος), το 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης ξυλείας και το 16% της παγκόσμιας κατανάλωσης νερού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΕΕ), εκτιμάται ότι τα κτίρια καταναλώνουν περίπου τη μισή ποσότητα πρωτογενούς ενέργειας για την κατασκευή, χρήση και κατεδάφιση τους. Επίσης, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου κατασκευάζονται κτίρια με τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις και κατ επέκταση, μικρή εξάρτηση από συμβατικά καύσιμα, ενυπάρχει υψηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση που οφείλεται στα συμβατικά δομικά υλικά και ειδικότερα, στις διαδικασίες παραγωγής τους καθώς καταναλώνονται σημαντικά ποσά μη ανανεώσιμης ενέργειας με συνεπακόλουθο σημαντικές ποσότητες παραγόμενων ρύπων. Χαρακτηρισμός Αποβλήτων Συμβατικών Δομικών Υλικών Τα απόβλητα από συμβατικά δομικά υλικά παράγονται κατά την εκτέλεση διαφόρων κατασκευαστικών έργων όπως η ανέγερση, ανακαίνιση και κατεδάφιση κτιρίων, η κατασκευή και συντήρηση δρόμων και η εκτέλεση δημοσίων έργων. Τα υλικά που περιλαμβάνονται στα ΑΕΚΚ ποικίλουν ανάλογα με το είδος 1 Μωδέα Β., Σταυροπούλου Β., (2012), Δομικά Υλικά Κελύφους, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Πολιτικών 8

9 και την περιοχή του έργου, καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής από χώρα σε χώρα ή και από περιοχή σε περιοχή. Ειδικότερα, τα συνήθη ΑΕΚΚ που παράγονται κατά την κατασκευή ενός κτιρίου περιλαμβάνουν χώμα και πέτρες από τις χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση του οικοπέδου και σε μικρότερες ποσότητες, οικοδομικά υλικά που καταστράφηκαν ή περίσσεψαν. Κατά την κατεδάφιση ενός κτιρίου, τα συνηθέστερα παραγόμενα ΑΕΚΚ περιλαμβάνουν σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, χώματα, άμμο, χαλίκια, ξύλα, μέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτιά και υφάσματα. Στα υλικά κατεδαφίσεως περιλαμβάνονται επίσης καλώδια, ηλεκτρικές συσκευές, σωλήνες και είδη υγιεινής. Συνολικά, με βάση τους κωδικούς κατά τον ΕΚΑ, οι βασικές κατηγορίες των ΑΕΚΚ περιλαμβάνουν: Απόβλητα εκσκαφών. Τα εν λόγω υλικά αφορούν σε χώματα εκσκαφών, άμμο, πετρώματα, άργιλο, ιλύς, και οποιαδήποτε άλλα υλικά παράγονται από εκσκαφές. Επιπλέον, στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται και υλικά που προέρχονται από φυσικά φαινόμενα υπερχειλίσεις χειμάρρων, κατολισθήσεις κ.ά.. Απόβλητα οδοποιίας. Τα εν λόγω υλικά αφορούν σε άσφαλτο και οποιαδήποτε άλλα υλικά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οδοστρωμάτων, βάσεων και υποβάθρων, δηλαδή, χαλίκια, άμμο, σκύρα και τα υλικά που προκύπτουν από την ανακατασκευή και την ανακαίνιση οδών, καθώς και από έργα υπόγειων υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις πόλεις. Απόβλητα κατεδαφίσεων. Τα εν λόγω υλικά αποτελούν την πολυπληθέστερη ποσοτικά κατηγορία ΑΕΚΚ και αφορούν σε σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, κεραμικά και υλικά με βάση τον γύψο, ξύλο, γυαλί και πλαστικό, μέταλλα (και τα κράματα τους), μονωτικά υλικά (εκτός από όσα περιέχουν αμίαντο) και μικτά απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων. Απόβλητα εργοταξίου. Μεταξύ των εν λόγω αποβλήτων περιλαμβάνονται υλικά στόχοι που αφορούν σε ξύλο, πλαστικό, χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, καλώδια, χρώματα, βερνίκια, κόλλες, στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων και γενικά όλα τα απορρίμματα που προέρχονται από την λειτουργία εγκαταστάσεων κατασκευής, κατεδάφισης, επισκευής, ενίσχυσης, προσθήκης, επέκτασης και ανακαίνισης δομικών εφαρμογών. Παρά το γεγονός ότι, οι ανωτέρω τύποι των υλικών στόχων μπορούν να ανακυκλωθούν πλήρως, εντούτοις, η παραγωγική διαδικασία που τα συνοδεύει συνδυάζεται με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έργων Υποδομής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. 9

10 Πρακτικές Διαχείρισης Αποβλήτων Συμβατικών Δομικών Υλικών Τα ΑΕΚΚ είναι ογκώδη, βαριά και αδρανή απόβλητα, ως εκ τούτου, λόγω των φυσικών τους ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών, είναι ακατάλληλα για καύση ή/και για επεξεργασία σε συνήθεις εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής και ανακύκλωσης υλικών. Στην παρούσα φάση, ο πλέον διαδεδομένος τρόπος για την διάθεση τους είναι η απόθεση σε εγκεκριμένους χώρους μέσω υγειονομικής ταφής. Ειδικότερα, στους ΧΥΤΑ, τα ΑΕΚΚ θεωρούνται συχνά χρήσιμα υλικά, καθώς χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση των πρανών, την κατασκευή εσωτερικών δρόμων και την ημερήσια κάλυψη των κυττάρων πλήρωσης με ΑΣΑ. Οι ΧΥΤΑ χρειάζονται για την λειτουργία τους ορισμένες ποσότητες αδρανών υλικών και αν δεν δεχτούν κατασκευαστικά απόβλητα θα αγοράσουν πρωτογενή αδρανή υλικά (χώμα, άμμο, χαλίκι), αυξάνοντας τόσο το λειτουργικό τους κόστος όσο και την κατανάλωση φυσικών πόρων. Ωστόσο, οι ποσότητες των ΑΕΚΚ που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερες από αυτές που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική νομοθεσία προέβλεψαν τη δυνατότητα δημιουργίας ΧΥΤΑ αποκλειστικά για κατασκευαστικά απόβλητα (ΧΥΤΑ αδρανών), οι οποίοι οφείλουν να πληρούν ελαστικότερες προδιαγραφές από τους ΧΥΤΑ αστικών αποβλήτων (βάσει της ΚΥΑ /1997, ΦΕΚ 1016(Β)), καθώς τα κατασκευαστικά απόβλητα επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον. Η παραγωγή αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκι, αργιλικά) που απαιτούνται σε όλα τα κατασκευαστικά έργα από πρωτογενείς πηγές έχει το δικό της οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση οικοδομικών αποβλήτων για την παραγωγή δευτερογενών αδρανών υλικών μπορεί να μειώσει την πίεση και στα δύο αυτά συστήματα. Ήδη, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ εφαρμόζονται εκτεταμένα προγράμματα για την ανακύκλωση των κατασκευαστικών αποβλήτων σε ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Το υψηλό κόστος και οι περιβαλλοντικοί φόροι ταφής σε συνδυασμό με τα πρωτογενή ΑΕΚΚ συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ. Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Συμβατικών Δομικών Υλικών Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική μείωση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ είναι ο ορθός σχεδιασμός και η ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης της ροής των δομικών υλικών πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής ενός κτιρίου. Παράλληλα, η ορθή διαχείριση των δομικών υλικών πρέπει να συνοδεύεται και από λήψη μέτρων σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκεια ζωής των κτιρίων μέσω παραμέτρων που θα διασφαλίζουν κατασκευαστική αρτιότητα, σεβασμό του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και ορθολογικό σχεδιασμό του κτιρίου ώστε να είναι ευέλικτο σε ζητήματα ενδεχόμενης αλλαγής χρήσης. Κατά τον σχεδιασμό ενός νέου κτιρίου θα πρέπει οι παραγγελίες των δομικών υλικών να υπολογίζονται με ακρίβεια και να χρησιμοποιούνται τυποποιημένα μεγέθη και προκατασκευασμένα στοιχεία. Έτσι αποφεύγονται τα επί τόπου κοψίματα και η δημιουργία αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κατά την κατασκευή των δομικών εφαρμογών λαμβάνεται υπόψη η ελαχιστοποίηση τόσο των ενεργειακών καταναλώσεων, όσο και της χρήσης πρόσθετων υλικών. Επιπλέον, η χρήση υψηλής 10

11 ποιότητας δομικών υλικών μειώνει τις απώλειες και την δημιουργία αποβλήτων, εξοικονομώντας πόρους και χρήματα για τον κατασκευαστή και τον ιδιοκτήτη. Η ανάπτυξη δομικών υλικών και κατ επέκταση, η κατασκευή κτιρίων με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και με εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, αποτελούν τομείς ερευνητικής δραστηριότητας τόσο σε ερευνητικά ινστιτούτα, όσο και στη βιομηχανία. Επιπλέον, ως προς την παραγωγή αποβλήτων κατά την κατασκευή κτιριακών υποδομών, οι συσκευασίες των υλικών που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή συνήθως δεν επιστρέφονται και συνεισφέρουν στην αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων στο εργοτάξιο. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης της παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων, τα συμβόλαια με τους προμηθευτές των δομικών ή/και άλλων υλικών μπορούν να περιλάβουν συμφωνίες για την ελαχιστοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών. Τέλος, η καλή διαχείριση του εργοταξίου και η προσεκτική εκτέλεση των εργασιών μειώνουν τις απώλειες, το κόστος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων. Σχετικά με την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, με κατάλληλο διαχωρισμό, ένα μεγάλο μέρος των αποβλήτων από τις κατεδαφίσεις και τις ανακαινίσεις είναι δυνατόν να ανακτηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται άτυπα από πλανόδιους εμπόρους που μαζεύουν υλικά υψηλής σχετικά αξίας, όπως δομικά στοιχεία αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, πόρτες, παράθυρα, περισσεύματα υλικών, συσκευές και συσκευασίες, και τα πωλούν σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια η ποσότητα των κατασκευαστικών αποβλήτων που ανακτώνται με αυτόν τον τρόπο, αλλά γενικά πρόκειται για μικρό ποσοστό του συνόλου των παραγομένων ΑΕΚΚ. Σε άλλες χώρες έχουν αναπτυχθεί κατάλογοι και δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών στο διαδίκτυο, για την προσφορά και ζήτηση υλικών από κατεδαφίσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών και αντικειμένων είναι δυνατόν να διευκολυνθούν με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτιρίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση σύνθετων υλικών που δεν μπορούν να διαχωριστούν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και η τοποθέτηση και συγκόλληση στοιχείων έτσι ώστε να μην μπορούν να αποσυναρμολογηθούν χωρίς να καταστραφούν. Ολόκληρο το κτίριο πρέπει να σχεδιάζεται με την λογική της αποσυναρμολόγησης και όχι της κατεδάφισης στο τέλος της ζωής του. Ένα μεγάλο ποσοστό των κατασκευαστικών αποβλήτων μπορεί να ανακυκλωθεί και ήδη ανακυκλώνεται σε πολλές βιομηχανικές χώρες. Από τις διάφορες κατηγορίες των κατασκευαστικών αποβλήτων, τα υλικά οδοποιίας είναι τα ευκολότερα να ανακυκλωθούν και μάλιστα με οικονομικό όφελος. Στη Γερμανία ανακυκλώνεται ήδη το 90% των υλικών οδοποιίας. Στην Αγγλία ανακυκλώνεται περίπου το 30% από την συνολική ποσότητα των 70 εκατομμυρίων τόνων κατασκευαστικών αποβλήτων τον χρόνο, ενώ ο στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για την διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων ήταν το ποσοστό ανακύκλωσης να είχε φτάσει το 75% μέχρι το έτος Στην Ολλανδία και το Βέλγιο το 25% περίπου των αδρανών στο προκατασκευασμένο μπετόν προέρχεται από ανακυκλωμένα αδρανή. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των ανακυκλωμένων ΑΕΚΚ θρυμματίζεται και χρησιμοποιείται σε χαμηλής αξίας χρήσεις, όπως επιχωματώσεις και διαμόρφωση χώρων. Ένας σημαντικός τομέας έρευνας είναι η 11

12 ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών για την ανακύκλωση οικοδομικών αποβλήτων σε νέα, οικοδομικά κυρίως, υλικά υψηλής αξίας, όπως επίσης και η ανάπτυξη προτύπων και κανονισμών σχετικά με τις δυνατές χρήσης για κάθε κατηγορία κατασκευαστικών αποβλήτων. Ήδη υπάρχουν αρκετά παραδείγματα κατασκευής δομικών στοιχείων από ανακυκλωμένα υλικά. Ο διαχωρισμός των υλικών κατά κατηγορία και μέγεθος μέσα στο ίδιο το εργοτάξιο είναι η σημαντικότερη παράμετρος για την αποτελεσματική ανακύκλωση οικοδομικών αποβλήτων, καθώς η εκ των υστέρων επεξεργασία ανάμεικτων υλικών είναι συνήθως οικονομικά ασύμφορη. Ο επιτόπου διαχωρισμός απαιτεί κατ' αρχήν κατάρτιση του προσωπικού και οπωσδήποτε μια επιπλέον προσπάθεια. Όταν όμως ενσωματωθεί στις εργασιακές συνήθειες έχει ελάχιστο ή και μηδενικό πρόσθετο κόστος. Η βελτιωμένη διαχείριση και ο σχεδιασμός για την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα, καθώς αποφεύγεται η παραγγελία περιττών υλικών. Τέλος, καθώς οι πολίτες ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο σε θέματα περιβάλλοντος, ο κατασκευαστής που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης βελτιώνει την εικόνα του απέναντι στον πελάτη. Η ανακύκλωση των υλικών τα οποία προορίζονται να αξιοποιηθούν σε δομικές εφαρμογές επιμερίζεται σε τέσσερις κατηγορίες που περιλαμβάνουν 2 : Πρωτογενή ανακύκλωση όπου, τα υλικά στόχοι χρησιμοποιούνται στην ίδια εφαρμογή με αυτή που είχαν πριν αποτελέσουν απόβλητη ύλη. Δευτερογενή ανακύκλωση όπου, τα υλικά στόχοι χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές διαφορετικές της αρχικής τους. Άμεση ανακύκλωση όπου, το υλικό στόχος αξιοποιείται σε μια εφαρμογή χωρίς ή με ελάχιστη επεξεργασία. Έμμεση ανακύκλωση όπου, το υλικό στόχος υφίσταται κάποιας μορφής επεξεργασία προκειμένου να αξιοποιηθεί σε δομικές εφαρμογές. Αναλυτικότερα, η πρωτογενής ανακύκλωση είναι ευρύτερα γνωστή ως επαναχρησιμοποίηση των υλικών στόχων. Αποτελεί μια εξαιρετικά επιθυμητή πρακτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας ιεράρχησης τρόπων διαχείρισης, ακριβώς κάτω από την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πρωτογενούς ανακύκλωσης επαναχρησιμοποίησης υλικού στόχου αποτελεί η χρήση πέτρας ή/και μαρμάρου ως οικοδομικό υλικό από μια κατεδαφισμένη προς μια νέα κατοικία. Η πέτρα ή/και το μάρμαρο, ως αδρανή υλικά στόχοι επαναχρησιμοποιούνται ως δομικά υλικά χωρίς προ-επεξεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η επαναχρησιμοποίηση συχνά ταυτίζεται με την άμεση ανακύκλωση, ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, απαιτείται κάποιας μορφής επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίηση υλικών στόχων. Κατά τη δευτερογενή ανακύκλωση, τα υλικά στόχοι χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές διαφορετικές από αυτές που είχαν πριν γίνουν απόβλητη ύλη. Η δευτερογενής ανακύκλωση αποτελεί την κατ εξοχήν ανακύκλωση της πυραμίδας ιεράρχησης των απορριμμάτων. Στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού 2 Καραΐσκου Ε., Μαλαματένιου Ε., Οικονομοπούλου Φ., (2008), Αρχιτεκτονική & Ανακύκλωση: Μια Σχέση Αλληλεπίδρασης, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 12

13 έργου, η δευτερογενής ανακύκλωση περιλαμβάνει την αξιοποίηση συγκεκριμένων υλικών στόχων από το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ προς παραγωγή υλικών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δομικών κατασκευών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δευτερογενούς ανακύκλωσης αποτελεί η δημιουργία χαρτοπολτού για την παραγωγή συσκευασιών από χαρτόνι. Ο εν λόγω χαρτοπολτός προέκυψε από το διαχωρισμό και την επεξεργασία έντυπου χαρτιού. Καθώς στην πλειονότητα των πρακτικών εφαρμογών, η δευτερογενής ανακύκλωση καθίσταται εφικτή μόνο μέσα από επεξεργασία των επιμέρους υλικών στόχων, συχνά ταυτίζεται με την έμμεση ανακύκλωση. Ειδικότερα, προκειμένου για ανάπτυξη δομικών εφαρμογών από ανακυκλώσιμα υλικά στόχους, διαφορετικά των αδρανών υλικών, οι επιμέρους διαδικασίες εντάσσονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της δευτερογενούς ανακύκλωσης. Στην άμεση ανακύκλωση, τα υλικά μπορούν να λάβουν ξανά μέρος στην κατασκευή κτιρίων με ελάχιστη ή ανύπαρκτη μεταποιητική διαδικασία. Τα άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά προτιμώνται από περιβαλλοντικής άποψης, γιατί η ποιοτική αξία του υλικού δεν μειώνεται και η ενέργεια που καταναλώνεται κατά την επαναχρησιμοποίηση τους είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με αυτή των ανακυκλωμένων υλικών. Ωστόσο, η έννοια της επαναχρησιμοποίησης προϋποθέτει την ποσοτική επάρκεια του υλικού στόχου και την ύπαρξη των απαιτούμενων φυσικών χαρακτηριστικών με όρους πυκνότητας, εξωτερικών διαστάσεων κ.ά.. Τέλος, στην έμμεση ανακύκλωση, απαιτείται προ-επεξεργασία των υλικών στόχων έτσι ώστε να λάβουν μορφή κατάλληλη προκειμένου να αξιοποιηθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή η οποία, κατά κανόνα, είναι διαφορετική από αυτή που είχαν τα υλικά πριν αποτελέσουν απόβλητη ύλη. Στην περίπτωση που εξετάζεται στα πλαίσια του παρόντος ερευνητικού έργου, τα ποσοτικά υπέρτερα υλικά στόχοι του υπολείμματος του ΚΔΑΥ (χαρτί, πλαστικό και γυαλί), υπό το πρίσμα κατασκευής δομικών υλικών, αφενός θα χρησιμοποιηθούν σε άλλη εφαρμογή από αυτή που είχαν πριν γίνου απόβλητα, αφετέρου, απαιτείται η εκτεταμένη επεξεργασία και μορφοποίησή τους σε στελέχη που θα μπορούν να αποτελέσουν τμήματα δομικών κατασκευών. Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι, το ΚΔΑΥ παραλαμβάνει Απόβλητα Συσκευασιών (εφεξής ΑΣΥΣ) προκειμένου να τα διαχωρίσει μηχανικά και χειρονακτικά σε ανακυκλώσιμα υλικά στόχους, το εισερχόμενο ρεύμα δεν έχει ουδεμία σχέση με δομικές εφαρμογές. Επιπλέον, κατά το πέρας της διαδικασίας διαχωρισμού, το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ, αφενός περιέχει προσμίξεις που πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου να ανακτηθούν τα επιθυμητά υλικά στόχοι, αφετέρου, τα εν λόγω υλικά στόχοι τόσο ως προς το μέγεθός τους, όσο και ως προς την πυκνότητά τους είναι ακατάλληλα για χρήση και απαιτείται εκτεταμένη επεξεργασία αυτών προκειμένου να αποτελέσουν συνθετική ύλη δομικών μερών σε πρότυπες κατασκευές. Απόβλητα Συσκευασιών ως Δομικά Υλικά Η χρήση υλικών στόχων που προέρχονται από ΑΣΥΣ και μέσω επεξεργασίας προορίζονται να αποτελέσουν συστατικά δομικών μερών σε κατασκευές, αποτελεί τον κεντρικό άξονα του παρόντος ερευνητικού έργου. Ως εκ τούτου, οι αντίστοιχες διαδικασίες θα αποτελέσουν κατ εξοχήν αντικείμενο 13

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Καραΐσκου Ελένη Μαλαματένιου Φαίδρα Οικονομοπούλου. Αθήνα, Μάρτης 2008...ΕΜΠ

Ελένη Καραΐσκου Ελένη Μαλαματένιου Φαίδρα Οικονομοπούλου. Αθήνα, Μάρτης 2008...ΕΜΠ Ελένη Καραΐσκου Ελένη Μαλαματένιου Φαίδρα Οικονομοπούλου Αθήνα, Μάρτης 2008...ΕΜΠ 1 Ανακύκλωση και Αρχιτεκτονική Μια σχέση αλληλεπίδρασης 2 Θα θέλα με να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΙΚΑ ΘΩΜΑΗ ΔΡΑΜΑ 2011 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα