Στην πηγή του θορύβου γίνεται µείωση Στην διαδροµή του θορύβου γίνεται έλεγχος Στον δέκτη θορύβου εξασφαλίζεται προστασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στην πηγή του θορύβου γίνεται µείωση Στην διαδροµή του θορύβου γίνεται έλεγχος Στον δέκτη θορύβου εξασφαλίζεται προστασία"

Transcript

1 APXITEKTONIKOΣ ANTIΘOPYBIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ (Eπετηρίδα, Tόµος IH του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων, 2002) Nίκος Π. Tσινίκας, αρχιτέκτων, καθηγητής A.Π.Θ. 1. EIΣAΓΩΓH Kάθε χρόνος που περνάει, η τεχνολογία προσθέτει γνώσεις στο απύθµενο ρεπερτόριο της αρχιτεκτονικής. Oµως, κάποιες θεµατικές περιοχές συνεχίζουν να χρηµατοδοτούνται µε ερευνητικά προγράµµατα όπως οι υπέρηχοι στην βιοιατρική ενώ κάποιοι άλλοι τοµείς θεωρούνται πιά κορεσµένοι όπως η ηχοµόνωση. Aυτό προκύπτει από τον αριθµό των άρθρων κάποιας θεµατικής περιοχής που εµφανίζεται συχνά σε διεθνή περιοδικά ενώ κάποιας άλλης απουσιάζει παντελώς, σάν να µην υφίσταται πιά. Tην ίδια αίσθηση έχω από παλαιότερα µε τα θέµατα της πολεοδοµικής ηχοπροστασίας. Bιβλία στο θέµα δεν κυκλοφόρησαν σχεδόν ποτέ, αφού τα θέµατα που σχετίζονται µε την πολεοδοµική ηχοπροστασία έχουν στριµωχτεί σε πρότυπα ISO, EΛOT, DIN και σε κανονισµούς και τεχνικά φυλλάδια όπως τα BRE, VDI και άλλα. Eπιπλέον έχουν ενσωµατωθεί σε πολεοδοµικές διατάξεις και σε νόµους για το περιβάλλον. Eτσι, τα άρθρα για τα θέµατα αυτά απουσιάζουν εδώ και χρόνια από τα επιστηµονικά περιοδικά. Oµως, η φαντασία που δεν έχει όρια, τα νέα υλικά που συνεχώς παράγονται και η χρήση του H/Y στις νέες τεχνολογίες έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο. 2. O EΛEΓXOΣ TOY ΘOPYBOY ΩΣ MEΘOΔOΣ ΣXEΔIAΣMOY Eλεγχος του θορύβου είναι η δηµιουργία ήσυχου περιβάλλοντος µε βάση παραδεκτά κριτήρια σε σχέση µε οικονοµικές και επιχειρησιακές συνθήκες. Παραδεκτά ήσυχο περιβάλλον απαιτείται για ένα άτοµο, µία οµάδα ατόµων, µία περιοχή ή µία πόλη. Παραδεκτά ήσυχο περιβάλλον απαιτείται για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην κατοικία, την εργασία και την αναψυχή. Mία δραστηριότητα µπορεί ταυτόχρονα και να απαιτεί ησυχία και να θορυβεί η ίδια όπως π.χ. η µουσική ακρόαση. Kάθε ήχος ή θόρυβος έχει µία πηγή, µία διαδροµή και ένα δέκτη. Στην πηγή του θορύβου γίνεται µείωση Στην διαδροµή του θορύβου γίνεται έλεγχος Στον δέκτη θορύβου εξασφαλίζεται προστασία H µείωση του θορύβου στην πηγή αποτελεί το πρωταρχικό µέτρο για την εξασφάλιση ήσυχου περιβάλλοντος ενώ η προστασία του δέκτη θεωρείται απλά ως ηµίµετρο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα πιθανά µέτρα ελέγχου της διαδροµής του ήχου. Για παράδειγµα πρέπει πρώτα να µειωθεί ο θόρυβος του αυτοκινήτου, στη συνέχεια, και άν αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετούνται ηχοµονωτικά χωρίσµατα ανάµεσα στο αυτοκίνητο και το υπνοδωµάτιο και τέλος άν δεν έχει επιτευχθεί ηχοµόνωση, η µόνη λύση ίσως είναι οι ωτοασπίδες. Πηγή θορύβου ανάλογα µε την κλίµακα αντιµετώπισης των προβληµάτων είναι µία µηχανή, πολλές µηχανές µαζί, πολλοί άνθρωποι µαζί, ένας αυτοκινητόδροµος, µία ευρύτερη περιοχή αναψυχής και γενικότερα ό,τι παράγει ήχο από: α) κρούση υλικών, β) ταλάντωση χορδών και µεµβρανών και γ) κίνηση του αέρα. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η κοινωνική ερµηνεία του θορύβου που είναι όχι απλά ένας ήχος χωρίς τονικότητα αλλά ένας ήχος που ενοχλεί τους άλλους. H µουσική που ακούει ή παίζει ο γείτονας, όταν κάποιος θέλει να κοιµηθεί, εκλαµβάνεται ως ανεπιθύµητος θόρυβος. Mε βάση το µοντέλο ελέγχου του θορύβου θα πρέπει να καθορίζονται µε νόµους κανονισµούς, πρότυπα και τεχνικές οδηγίες που θα αφορούν:

2 I) τα όρια των πηγών του θορύβου: στις περιοχές κατοικίας και βιοµηχανίας, στις αρτηρίες κυκλοφορίας, στις µηχανές και τα οχήµατα, στα όρια ταχύτητας, στο είδος ελαστικών και στο είδος του οδοστρώµατος, II) τις κατασκευές κατά την διαδροµή του θορύβου προς τους δέκτες, ηχοπετάσµατα, εµπόδια, κτίρια ώς ηχοφράγµατα, δρόµοι σε αναχώµατα και σε εσοχές και τα ηχοµονωτικά κτιριακά στοιχεία και III) την προστασία του δέκτη (ωτοασπίδες, τοπικά περικαλύµµατα, µεταφορά του δέκτη αλλού, αλλαγές χρήσης των χώρων). 3. ΠHΓEΣ ΘOPYBOY ΣTHN ΠOΛH Oι πηγές θορύβου στην πόλη είναι σηµειακές, γραµµικές ή επιφανειακές, προβλέψιµες ή µη (σχ.2). Σηµειακές πηγές θορύβου είναι οι µεµονωµένες πηγές και τα µεµονωµένα µηχανήµατα, όπως οι αερόσφυρες, τα κλιµατιστικά, τα µεγάφωνα κ.ά. Γραµµικές πηγές θορύβου είναι τα οχήµατα, οι αυτοκινητόδροµοι, τα τρένα, οι σιδηρόδροµοι, τα αεροσκάφη, τα πλοία. Eπιφανειακές πηγές θορύβου είναι τα αεροδρόµια, τα λιµάνια, οι βιοµηχανίες, οι βιοµηχανικές ζώνες, τα εργοτάξια, οι χώροι αναψυχής, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και γενικά ο θόρυβος περιβάλλοντος. Oι πηγές θορύβου µπορεί να διαχωριστούν µε βάση τη δυνατότητα πρόβλεψης της ηχοστάθµης τους σε προβλέψιµες πηγές (υπολογισµός παραµέτρων) και σε µη προβλέψιµες (ηχοµέτρηση). Για παράδειγµα, κατά τον σχεδιασµό νέων περιοχών κατοικίας, µπορεί να προβλεφτεί η A-ηχοστάθµη (σχ.11, δεξιά), που θα προκύψει από τον αριθµό των διελεύσεων των οχηµάτων ανά ώρα (σχ.11, αριστερά), συνυπολογίζοντας και διάφορες άλλες παραµέτρους, όπως τα ποσοστά βαρέων οχηµάτων, το είδος του οδοστρώµατος, την κλίση του δρόµου κ.ά. (σχ.3, 4). Mε δεδοµένες τις απαιτήσεις ησυχίας, δηλαδή τα όρια εξωτερικού θορύβου περιοχών κατοικίας, µπορεί να υπολογιστεί άν το νέο σχέδιο θα καλύπτει ή όχι τις προδιαγραφές ησυχίας πριν την κατασκευή µιας νέας περιοχής κατοικίας. Mη προβλέψιµες πηγές θορύβου είναι οι επιφανειακές που δύσκολα χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητές τους. Aντίθετα οι σηµειακές πηγές πιστοποιούνται µε µεγαλύτερη ευκολία. Oι γραµµικές πηγές είναι προβλέψιµες ανάλογα µε το είδος των επιµέρους οχηµάτων. Πολύ δυσκολότερα µπορεί να προβλεφθεί ο θόρυβος των αεροσκαφών απ ότι των οχηµάτων εδάφους λόγω της πληθώρας των διαφορετικών τύπων αεροσκαφών και λόγω της διαφορετικής πορείας που ακολουθεί το καθένα κατά την πορεία του στο έδαφος, κατά την προσγείωση και την απογείωση ΣXEΔIAΣMOΣ ΓIA THN MEIΩΣH TOY ΘOPYBOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ H µείωση του θορύβου στην πηγή µπορεί να επιτευχθεί µε την κατάλληλη διάγνωση του προβλήµατος και τον αντιθορυβικό σχεδιασµό λύσεων µε βάση την τρέχουσα νοµοθεσία θορύβου όπως, οι νόµοι για το περιβάλλον που καθορίζουν όρια θορύβου, οι κανονισµοί ηχοµόνωσης - ηχοπροστασίας, τα πρότυπα, τα φυλλάδια µε τεχνικές οδηγίες κ.ά. H διάγνωση του προβλήµατος ξεκινάει µε την µέτρηση του θορύβου και την ανάλυσή του. H θέση της πηγής του θορύβου σε σχέση µε τον δέκτη είναι πολύ σηµαντική και συχνά αποτελεί την πρωταρχική συνθήκη ηχοπροστασίας. H καταγραφή του θορύβου σε χάρτη, αποτελεί την πιο σηµαντική απεικόνιση της κατάστασης. Σε µεγάλη κλίµακα είναι οι χάρτες θορύβου πόλεων (σχ.7), προαστίων (σχ.8), αεροδροµίων (σχ.6) και σε µικρότερη κλίµακα οι χάρτες εσωτερικού θορύβου βιοµηχανίας. Oι χάρτες θορύβου είναι οδηγοί σχεδιασµού στο βαθµό που πιστοποιούν την κατάσταση του θορύβου σε όποια περιοχή πρόκειται να γίνει µία επέµβαση. H απεικόνιση σε ένα χάρτη µπορεί να είναι είτε γραµµική, δηλαδή τα διαφορετικά χρώµατα που χαρακτηρίζουν το θόρυβο να δείχνουν µόνο τις οδικές αρτηρίες, είτε επιφανειακή, για

3 να περιλαµβάνει και το γενικότερο θόρυβο περιβάλλοντος (σχ.5). Tα σύγχρονα προγράµµατα εφαρµογών σε H/Y µπορούν να απεικονίσουν τις συνθήκες στους χάρτες και σε τρισδιάστατη µορφή, κάτι που είναι χρήσιµο σε κέντρα πόλεων µε πολυώροφα κτίρια και διαφορετικές ηχοστάθµες ανά όροφο (σχ.9). H νοµοθεσία για την µείωση του θορύβου περιβάλλοντος περιλαµβάνει τον καθορισµό των ορίων στις πηγές του θορύβου που επιτυγχάνεται µε σειρά µέτρων, όπως η επιλογή, το είδος και οι συχνότητες των µηχανών όχλησης, τα ποσοστά µηχανών υψηλής όχλησης, οι ταχύτητες των οχηµάτων, τα ελαστικά των οχηµάτων, το είδος του οδοστρώµατος (σχ.10, 13) και ότιδήποτε θεωρείται πρωταρχικό στη δηµιουργία θορύβων. Tα ωράρια λειτουργίας (ώρες κοινής ησυχίας), οι αλλαγές χρήσεων από ήσυχες σε θορυβώδεις (εργασία αντί κατοικία) και οι αλλαγές των πηγών µε άλλες πιο ήσυχες (τύποι αεροσκαφών, τύποι πλοίων, τύποι αυτοκινήτων π.χ. ηλεκτρικών) συµπληρώνουν τα ηχοπροστατευτικά µέτρα. O σχεδιασµός µείωσης της πηγής του θορύβου των µηχανών περιλαµβάνει σειρά προστατευτικών µέτρων, όπως η µείωση του πλάτους των δυνάµεων, η ζυγοστάθµιση, η µόνωση των δονήσεων, οι αλλαγές των συχνοτήτων συντονισµού κ.ά. Έµµεση µείωση του θορύβου στην πηγή επιτυγχάνεται µε µεταφορά της πηγής του θορύβου σε άλλο τόπο, π.χ. συµπτύξεις των γραµµικών πηγών, όπως των λεωφορειογραµµών, σιδηροτροχιών και αυτοκινητοδρόµων (σχ.12) ΣXEΔIAΣMOΣ ΓIA TON EΛEΓXO THΣ ΔIAΔPOMHΣ TOY ΘOPYBOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ O έλεγχος της διαδροµής του θορύβου σε πολεοδοµική κλίµακα συνεπάγεται τον κατάλληλο και το βέλτιστο σχεδιασµό των διαδροµών θορύβου προς τους δέκτες. Tα πάρκα, οι πλατείες, τα κτίσµατα, οι ουδέτερες ζώνες που χωροθετούνται ανάµεσα στις χρήσεις που απαιτούν ησυχία (κατοικία, εργασία, αναψυχή) και σε αυτές που οχλούν (κυκλοφορία, εγκαταστάσεις όχλησης), ελέγχουν τη διαδροµή του θορύβου (σχ.14). H µείωση της ηχοστάθµης λόγω απόστασης, τα εµπόδια στην διάδοση του θορύβου, η ηχοαπρόφηση από τον αέρα και το έδαφος, τα ειδικά οδοστρώµατα και η βλάστηση (σχ.16) αποτελούν τα κύρια µέτρα ελέγχου της διαδροµής του θορύβου. Kυκλοφοριακές διευθετήσεις, όπως τα αδιέξοδα, οι µονόδροµοι, οι δακτύλιοι, τα σαµαράκια κ.ά. δυσκολεύουν την κυκλοφορία και έτσι αποφεύγονται από τους οδηγούς (σχ.15). Tα ηχοπετάσµατα (σχ.17 έως 26), τα ηχοαπορροφητικά ηχοπετάσµατα (σχ.21), τα κτίρια ως ηχοφράγµατα (σχ.41), τα τοπικά ηχοπετάσµατα, τα περικαλύµµατα (σχ.30), τα αναχώµατα και οι εσοχές σε δρόµους (σχ,27, 28) είναι πολύ αποδοτικά ηχοπροστατευτικά µέτρα ελέγχου της διαδροµής του θορύβου. Tα ανοιχτά παράθυρα δρουν ως ηχοπετάσµατα αφού κόβουν το σφαιρικό ηχητικό κύµα και η απόδοσή τους είναι περίπου ΔL= 5dB όταν η πηγή και ο δέκτης ευρίσκονται σε ευθεία γραµµή. H ηχοµόνωση των προσόψεων (συµπαγή στηθαία, τοπικά ηχοπετάσµατα στα παράθυρα, τοπικά ηχοαπορροφητικά υλικά, ηχοµονωτικά παράθυρα, ηχοµονωτικές αναρτηµένες προσόψεις) είναι το τελευταίο ηχοπροστατευτικό µέτρο πολεοδοµικής και κτιριοδοµικής κλίµακας ΣXEΔIAΣMOΣ ΓIA THN ΠPOΣTAΣIA TOY ΔEKTH TOY ΘOPYBOY (κατοικία, εργασία, αναψυχή) H προστασία του δέκτη του θορύβου (κατοικία, εργασία, αναψυχή) επιτυγχάνεται τοπικά µε: Ωτοασπίδες, βύσµατα, κράνη, τοπικά περικαλύµµατα, ηχοµονωτικές κουρτίνες,

4 Eλεγχο του χρόνου έκθεσης σε θόρυβο βιοµηχανίας (λίγος χρόνος έκθεσης σε εργασίες-δραστηριότητες υψηλής στάθµης θορύβου ώστε στις υπόλοιπες ήσυχες ώρες του 24ώρου να αποκαθίσταται η ακοή), Προγράµµατα ενηµέρωσης, πρόληψης των βλαβών ακοής για την προστασία του δέκτη από εργασιακό θόρυβο METPA ΠPOΣTAΣIAΣ AΠO TON KYKΛOΦOPIAKO ΘOPYBO Tα µέτρα ηχοπροστασίας από τον κυκλοφοριακό θόρυβο περιλαµβάνουν, εκτός από την ακουστική µελέτη της περιοχής, και µέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας, µέτρα που επηρεάζουν τη διάδοση του θορύβου και µέτρα εξέτασης της ηχοπροστασίας κατά τη δόµηση των οικοπέδων. Aκουστική µελέτη κατά τον αστικό σχεδιασµό Eξέταση των αναγκών ηχοπροστασίας. Διατήρηση της κυκλοφορίας σε απόσταση από περιοχές ησυχίας. Mελέτη µε θέση και είδος ζωνών ηχοπροστασίας από κυκλοφοριακό θόρυβο. H διέλευση γραµµών µέσα από ήσυχες περιοχές να επηρεάζει τον ελάχιστο αριθµό κατοίκων που εκτίθενται στο θόρυβο. Σύµπτυξη των γραµµών κυκλοφορίας. Παράλληλη τοποθέτηση γραµµών κυκλοφορίας (σιδηροδροµική, υδάτινη, οδική). Kατάλληλη θέση των κυκλοφοριακών κόµβων. Mέτρα για τη µείωση του κυκλοφοριακού θορύβου. Mέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας. Διαµόρφωση και επιλογή διατοµής των οδών. Aποφυγή κλίσεων πάνω από 4%. Aποφυγή µικρών ακτίνων καµπυλότητας. Διαµόρφωση οδού µε ξεχωριστά ρεύµατα χωρίς αντίθετη κίνηση. Λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης για αθόρυβη κυκλοφοριακή ροή. Oι λωρίδες στάθµευσης κάνουν δυνατή µια ελεύθερη και συνεπώς χαµηλής στάθµης θορύβου κυκλοφοριακή ροή. Aθόρυβα οδοστρώµατα. Aνυψωµένοι δρόµοι και γέφυρες. Mείωση της ταχύτητας της κυκλοφορίας στο µισό, χωρίς αλλαγή της σχέσης ταχύτητας, µειώνει τη µέγιστη στάθµη κατά 9 db(a) περίπου. Aπαγόρευση κίνησης βαρέων οχηµάτων κατά τη νύκτα σε ήσυχες περιοχές. Πράσινο κύµα. Διακοπή λειτουργίας των φωτεινών σηµατοδοτών κατά τη νύχτα. Σταδιακή µείωση της ταχύτητας. Σηµατοδοσία προτεραιότητας των ισχυρότερων ρευµάτων και του διερχόµενου ρεύµατος σε διασταυρώσεις T. Mέτρα που επηρεάζουν την διάδοση θορύβου Hχοπετάσµατα, ηχοφράγµατα, σειρές κατοικιών. Hχοπροστασία µε κλιµάκωση του εδάφους. Aποφυγή φαινοµένου φαραγγιού (πολλαπλές ανακλάσεις, στάσιµα κύµατα). Tοποθέτηση της πηγής του θορύβου σε εκσκαφή. Yπέργειες διαβάσεις οδών και σιδηροτροχιών. Hχοπροστασία µε τη βοήθεια βλάστησης. Eπίδραση των καιρικών συνθηκών. Eξέταση της ηχοπροστασίας κατά την δόµηση οικοπέδων Aπόσταση των κτιρίων από τον δρόµο. Hχοπετάσµατα. Διαφοροποίηση του ύψους της δόµησης. Kλειστοί χώροι. Kλειστές σειρές κατοικιών. Προστασία µε κλειστούς φράχτες, σειρές γκαράζ ή καταστηµάτων. Kλιµακωτές κατοικίες. Διαµόρφωση κατόψεων. Hχοµόνωση προσόψεων. 4. ΠHΓEΣ ΘOPYBOY ΣTA KTIPIA Oι πηγές θορύβου, σηµειακές, γραµµικές και επιφανειακές (σχ.29), σε κτιριοδοµική κλίµακα είναι: Eξωτερικές πηγές θορύβου και δονήσεων περιβάλλοντος (κυκλοφορία, βιοµηχανία, αναψυχή),

5 Eσωτερικές πηγές θορύβου από ανθρώπινες δραστηριότητες, Eσωτερικές πηγές θορύβου και δονήσεων από H/M εγκαταστάσεις. O µέσος αντιθορυβικός σχεδιασµός κατοικιών µπορεί να θεωρηθεί σαν "ηχοµόνωση" µέσης κλίµακας, πριν ληφθούν µέτρα όπως τα ηχοµονωτικά χωρίσµατα και ο έλεγχος θορύβου των εγκαταστάσεων. H σειρά ενεργειών που πρέπει να ακολουθείται µέσα στο κτίριο είναι: O έλεγχος των χρήσεων, H κατάταξη των χρήσεων µε κριτήριο την ανάγκη ησυχίας σε κάθε χρήση και χώρο, (µε τη διερεύνηση αυτή θα προκύψουν οι ουδέτεροι ηχοµονωτικοί χώροι που µπορούν να προσαρµοστούν ανάµεσα στα τµήµατα όπου απαιτείται ησυχία και σ' αυτά όπου οι θόρυβοι είναι ανεκτοί) και H αντιθορυβική διάταξη των κατόψεων, ως αποτέλεσµα των προηγουµένων ΣXEΔIAΣMOΣ ΓIA THN MEIΩΣH TOY ΘOPYBOY ΣTHN ΠHΓH H µείωση του θορύβου στην πηγή µπορεί να επιτευχθεί µε την κατάλληλη διάγνωση του προβλήµατος και τον αντιθορυβικό σχεδιασµό λύσεων µε βάση την τρέχουσα νοµοθεσία θορύβου όπως, κανονισµοί, πρότυπα, φυλλάδια µε τεχνικές οδηγίες κ.ά. O σχεδιασµός για τη µείωση του θορύβου στην πηγή περιλαµβάνει: Mέτρηση και ανάλυση θορύβου εσωτερικών χώρων, ηλεκτρικών συσκευών και άλλων πηγών όχλησης, Xάρτες θορύβου εσωτερικών χώρων µε ισοσταθµικές καµπύλες (βιοµηχανία, χώροι συνάθροισης κοινού), Eφαρµογή κανονισµών, προτύπων και φυλλαδίων µε τεχνικές οδηγίες, Mείωση θορύβου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, (µετασχηµατιστές, φωτιστικά φθορισµού, ανελκυστήρες), Mείωση θορύβου των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, (θέρµανση, αερισµός, κλιµατισµός, απόρριψη σκουπιδιών), Mείωση θορύβου των υδραυλικών εγκαταστάσεων (βρύσες, καζανάκια, νιπτήρες, µπανιέρες, ντους, πλυντήρια) ΣXEΔIAΣMOΣ ΓIA TON EΛEΓXO THΣ ΔIAΔPOMHΣ TOY ΘOPYBOY ΣE KTIPIOΔOMIKH KΛIMAKA O έλεγχος της διαδροµής του θορύβου σε κτιριοδοµική κλίµακα επιτυγχάνεται µε: α) Tοπικά ηχοπετάσµατα, περικαλύµµατα συσκευών, συµπαγή στηθαία, τοπική ηχοαπορρόφηση (σχ. 30 έως 33), β) Hχοµόνωση κτιριακών στοιχείων (τοίχοι, πατώµατα, οροφές, κουφώµατα), γ) Aντιθορυβική τοποθέτηση των χρήσεων στα κτίρια (σχ. 34 έως 41). Kατά τον σχεδιασµό ή τον επανασχεδιασµό κτιρίων όπου συνυπάρχουν ήσυχες και θορυβώδεις λειτουργίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: Συνθήκες θορύβου περιβάλλοντος: πολυσύχναστος δρόµος (υψηλές ηχοστάθµες θορύβου), πολυσύχναστος στενός δρόµος (πιθανό φαινόµενο φαραγγιού, µικρή ηχοµείωση στους υψηλούς ορόφους), κοντινός σηµατοδότης, κλίση δρόµου και είδος οδοστρώµατος (αύξηση της ηχοστάθµης έξω από τα παράθυρα), σιδηροδροµική γραµµή, επιφανειακές πηγές θορύβου (βιοµηχανία, αεροδρόµια,..). Διάταξη των χρήσεων µε βάση τις πηγές θορύβου και τις απαιτήσεις για ησυχία: Kατά το δυνατό οριζόντια διάταξη κατοικίας (αποφυγή κτυπογενών ήχων),

6 Διάταξη και θέση των χρήσεων µε βάση το θόρυβο περιβάλλοντος (σχ.41), Διάταξη χρήσεων κατά ορόφους µε βάση το θόρυβο βάθους κάθε χρήσης (κατάστηµα στο ισόγειο, γραφεία στους κάτω ορόφους, κατοικία στους τελευταίους ορόφους) Xώροι µε απαίτηση ησυχίας να τοποθετούνται προς την ήσυχη πλευρά του κτιρίου, π.χ. υπνοδωµάτια προς τις εσωτερικές αυλές (σχ.39), Aνάµεσα σε χώρους µε απαίτηση ησυχίας και θορυβώδεις χώρους να µεσολαβούν ήσυχοι βοηθητικοί χώροι (διάδροµοι, αποθήκες, εντοιχισµένες ντουλάπες) (σχ.35), Oι χώροι µε µικρή απαίτηση ησυχίας να τοποθετούνται προς την θορυβώδη πλευρά του κτιρίου, π.χ. καθιστικό στην πρόσοψη και υπνοδωµάτια πίσω Aποφυγή τοποθέτησης κουζίνας σε φωταγωγό (η πιο διαδεδοµένη ηχογέφυρα είναι ο φωταγωγός) Xώροι µε απαίτηση ησυχίας, όταν ταυτόχρονα αποτελούν πηγή θορύβου (δωµάτιο µουσικής), να αποµονώνονται µεταξύ τους, είτε ανήκουν στην ίδια κατοικία είτε γειτονεύουν, Σύµπτυξη πηγών θορύβων, όπως κατάστηµα και χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων µαζί, Γειτνιάσεις, οµαδοποιήσεις χώρων: Aποκλεισµός ή τουλάχιστο περιορισµός γειτνίασης χώρων στάθµευσης µε χώρους κατοικίας, Oι θορυβώδεις χώροι πρέπει να µη γειτονεύουν µε άλλους χώρους όπου απαιτείται ησυχία. Aυτό µπορεί να επιτευχθεί µε µία κάποια οµαδοποίηση των χώρων που προκαλούν θόρυβο και µε δηµιουργία εσωτερικών ζωνών ησυχίας (σχ.36), Oι ήσυχοι χώροι και οι ήσυχοι βοηθητικοί χώροι µπορούν να γειτνιάζουν, Mικρός αριθµός διαµερισµάτων ανά όροφο (µικρές πιθανότητες γειτνίασης ήσυχων και θορυβωδών χώρων), Aποφυγή τοποθέτησης των υπνοδωµατίων δίπλα σε καθηµερινό ή σε κουζίνα ή σε λουτρό άλλου διαµερίσµατος, σε ανελκυστήρα και σε µηχανοστάσιο. O έλεγχος της διαδροµής του θορύβου κτιριακών H/M εγκαταστάσεων επιτυγχάνεται µε περικαλύµµατα, ηχοπαγίδες αεραγωγών, υποδιαιρέσεις και γωνίες στους σωλήνες, ηχοαπορροφητικές επενδύσεις, ηχοαπορροφητικούς θαλάµους εκτόνωσης, ακουστικούς λαβυρίνθους, ηχοµόνωση σωλήνων, ελαστικές-αντικραδασµικές στηρίξεις µηχανών, κατασκευαστική ασυνέχεια σωλήνων, ελαστικούς µανδύες στους αγωγούς, αντικραδασµικά υλικά σωλήνων, ήσυχα ακροφύσια κ.ά. 5. ΣYMΠEPAΣMATA H πρόβλεψη της χωροθέτησης των χρήσεων σε ένα κτίριο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ήσυχο περιβάλλον, είναι ένα βασικό κριτήριο του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και ταυτόχρονα πετυχαίνει την ελαχιστοποίηση των ακριβών και πολύπλοκων ηχοπροστατευτικών µέτρων στην κατασκευαστική κλίµακα. 'Eτσι, η τοποθέτηση µιάς εντοιχισµένης ντουλάπας ανάµεσα σε δύο υπνοδωµάτια αυξάνει τον δείκτη ηχοµείωσης του χωρίσµατος, ενώ η τοποθέτηση ενός χώρου µε ελάχιστη ανθρώπινη παρουσία, όπως µία αποθήκη, ανάµεσα σε δύο χώρους που απαιτούν ησυχία είναι η πλέον ενδεδειγµένη λύση ηχοµόνωσης πριν την ηχοµόνωση. Mε όσα σύντοµα παρατέθηκαν παραπάνω καταδεικνύεται ότι ο αντιθορυβικός σχεδιασµός ενός νοσοκοµείου, για παράδειγµα, βασίζεται στο γεγονός ότι, ενώ µπορούν να εφαρµοστούν όλα τα µέτρα ηχοµόνωσης, είναι προτιµότερο να εξασφαλίζεται πρώτα η σωστή χωροθέτησή του σε ήσυχη περιοχή της πόλης και στη συνέχεια να αντιµετωπίζονται οι άλλες πηγές θορύβου. H καθιέρωση πιστοποιητικού ησυχίας, που θα επηρεάζει την τιµή της αξίας των κτιρίων, έχει προταθεί ήδη πριν από 20 χρόνια από την Eυρωπαική Eνωση.

7 O νέος κανονισµός ηχοµόνωσης-ηχοπροστασίας, σε συνδυασµό µε τον νόµο πλαίσιο για το περιβάλλον, είναι αναµφίβολα µια σηµαντική συµβολή στην εξασφάλιση της ηχοπροστασίας. Παρόλα ταύτα, τα πολεοδοµικά γραφεία εξακολουθούν να µην απαιτούν µελέτη ηχοµόνωσης κατά την έκδοση οικοδοµικών αδειών. Στον κατάλογο των µη πεπραγµένων πρέπει να προστεθεί η απουσία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων ακουστικής στα πανεπιστήµια, το πάγωµα των όποιων εργαστηρίων ακουστικών µετρήσεων, η ανυπαρξία χρηµατοδότησης προγραµµάτων στον τοµέα της ακουστικής και η βαρυκοία των όποιων υπευθύνων. BIBΛIOΓPAΦIA BRED 185 Prediction of Traffic Noise: Part 1. BRED 186 Prediction of Traffic Noise: Part 2. BRED 203 Noise Abatement Zones: Part 1. BRED 204 Noise Abatement Zones: Part 2. DIN I II Schallschutz im Stadtbau. DIN 4109/1,2,3,4,5 - Noise Control in buildings. EΛOT 230 Mέτρηση ή Πρόβλεψη του Kυκλοφοριακού Θορύβου. EΛOT 370-1,2,3,4,5,6,7,8 - Mετρήσεις Hχοµόνωσης. EΛOT 461.1,2,3 - Aξιολόγηση της Hχοµόνωσης. EΛOT Προσδιορισµός της Hχοαποµόνωσης. EΛOT Oρολογία Περιβαλλοντικής Aκουστικής. EΛOT 871 Kατασκευαστικές Λύσεις για την Eξασφάλιση Aποδεκτής Kτιριακής Hχοπροστασίας. HMSO - Acoustics In Educational Buildings - Building Bulletin 51. HMSO - Hospital Design Note - Noise Control No 4. HMSO - New Housing and Road Traffic Noise - Bulletin 26. HMSO - Noise Final Report. HMSO - Noise in Public Places. HMSO - Noise in the Next Ten Years. HMSO - Noise Units. HMSO - Traffic Noise. ISO - R Assessment of Noise. ISO - R Measurement of Noise Emitted by Vehicles. ISO - R Rating of Sound Insulation for Dwellings. ISO 140 (1-8) - Measurement of Sound Insulation in Buildings. VDI Sound Radiation from Industrial Buildings. VDI Schutz Gegen Verkehrlarm. VDI Outdoor Sound Propagation. VDI Situation of Noise at Metropolitan Railways. VDI Sound Insulation of Windows. VDI Schallschutz im Stadtbau. Bies D., Hansen C., Engineering Noise Control, E&FN SPON, London European Community Environment Legislation, Noise IOA Proceedings Acoustics 95, Liverpool. IOA Proceedings Noise in Buildings 95, Liverpool. Kotzen B., English C., Environmental Noise Barriers, E&FN SPON, London Stryjenski J., L' acoustique appliquée a l'urbanisme, Les Editions Techniques, Geneve Tσινίκας N., Kτιριοδοµική και Πολεοδοµική Hχοπροστασία, University Studio, Θεσσαλονίκη 1988.

8 Σχήµα 3. Πρόβλεψη ηχοστάθµης Leq, L10 σε db(a) Σχήµα 1. Tο αεροσκάφος που κυκλοφοριακού θορύβου σε πετάει πάνω από τις στέγες συνάρτηση µε τον είναι πολύ γνώριµη εικόνα στις κυκλοφοριακό φόρτο. σύγχρονες µεγαλουπόλεις. [παράδειγµα: 4000 αυτοκίνητα την ώρα στη λεωφόρο Aλεξάνδρας στην Aθήνα προβλέπεται να παράγουν ηχοστάθµη Leq=68dB(A)]. Σχήµα 2. Μείωση της ηχοστάθµης ανάλογα µε το είδος της πηγής του θορύβου (π=3.14). Σχήµα 5. Iσοσταθµικές καµπύλες σε Leq db(a), που δηµιουργούνται από τη µείωση του θορύβου κυκλοφορίας 600 οχηµάτων/ώρα µε ταχύτητα 80km/h. Πίσω από τα κτίρια που δρουν ως ηχοπετάσµατα, καταγράφονται ηχοστάθµες 10 Σχήµα 4. Διορθωτικοί παράµετροι για την πρόβλεψη έως 20 db(a) χαµηλότερες από την µείωση του θορύβου κυκλοφοριακού θορύβου. [παράδειγµα: βαρέα οχήµατα λόγω απόστασης και µόνο. +2, σηµατοδότες +7 κλίση δρόµου +5, ο θόρυβος στη Λ. Aλεξάνδρας προβλέπεται να παράγει ηχοστάθµη Leq=68(σχ.3)+2+7+5=82dB(A)!!].

9 Σχήµα 8. Χάρτης θορύβου του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Στα εσωτερικά αίθρια, ανάµεσα στα κτίρια δηµιουργούνται Σχήµα 6. Ζώνες θορύβου για χρήση γης σε περιοχές γύρω πολύ ήσυχες περιοχές µε από τα αεροδρόµια (NEF noise ηχοστάθµες 40-45dB(A). exposure forecast). Oι ισοσταθµικές καµπύλες του θορύβου ακολουθούν τη µορφή των αεροδιαδρόµων. Oι χρήσεις γης ανάµεσα στη ζώνη 30 και 40 NEF πρέπει να είναι όσο το δυνατόν δευτερεύουσες, όπως π.χ. οι αποθήκες και οι περιοχές κατοικίας να επιτρέπονται µετά την ζώνη 30 NEF. Σχήµα 7. Χάρτης θορύβου του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, Στις παράλληλες µε τη θάλασσα αρτηρίες, Eγνατία, Tσιµισκή και Nίκης, ο θόρυβος αγγίζει τα 80 db(a). Mε βάση τους χάρτες κυκλοφοριακού φόρτου, στη Θεσσαλονίκη οι παράλληλοι µε το µέτωπο της παραλίας άξονες συγκεντρώνουν την κυκλοφορία και εποµένως και τον θόρυβο (σχ.11).

10 Σχήµα 10. Διάφορα είδη ασφάλτου µε ή χωρίς ελαστικό επικάλυµµα. H ηχοµείωση του ελαστικού επικαλύµµατος είναι µικρή. H συµβολή του όµως στον αντιθορυβικό σχεδιασµό είναι µεγάλη άν συνδυαστεί µε την ελαστική ανάρτηση του αυτοκινήτου και τα τοπικά ηχοπετάσµατα στα κράσπεδα των πεζοδροµίων (σχ. 13). Σχήµα 9. Χάρτης θορύβου. Ειδικό πρόγραµµα Η/Υ µε τρισδιάστατη απεικόνιση. Σχήµα 11. Aριστερά η απεικόνιση του κυκλοφοριακού φόρτου (το πλάτος των δρόµων είναι ανάλογο µε τον αριθµό οχηµάτων ανά ώρα) και δεξιά η πρόβλεψη του κυκλοφοριακού θορύβου µε βάση τον κυκλοφοριακό φόρτο (το πλάτος των δρόµων είναι ανάλογο µε την ηχοστάθµη). Σχήµα 12. Η σύµπτυξη διαφορετικών πηγών θορύβου (αυτοκίνητο και τρένο µαζί), δηµιουργεί µικρές εκτάσεις µε υψηλή ηχοστάθµη και µεγάλες εκτάσεις µε µικρή ηχοστάθµη για χρήση κατοικίας.

11 Σχήµα 13. Tο ηχοπέτασµα στην άκρη του πεζοδροµίου, σε συνδυασµό µε την µείωση του θορύβου στην πηγή χρησιµοποιώντας αντικραδασµικό οδόστρωµα, ελαχιστοποιεί τα µέτρα ηχοµόνωσης στα κοντινά κτίρια. Στους κάτω ορόφους, έχουν δηµιουργηθεί συνθήκες ησυχίας ακόµη και τους καλοκαιρινούς µήνες όταν τα παράθυρα είναι ανοιχτά π.χ. θόρυβος κυκλοφορίας 70dB, από οδόστρωµα 3dB, από ηχοπέτασµα 18dB, από απόσταση 5dB, προκύπτει ηχοστάθµη µόλις έξω από τα παράθυρα περίπου 45dB που είναι πολύ καλή ηχοστάθµη για τις περισσότερες δραστηριότητες. Σχήµα 14. Ανάµεσα στον οικισµό και τον αυτοκινητόδροµο σχεδιάζονται ζώνες πρασίνου. Tα αδιέξοδα στους οικισµούς µειώνουν την κυκλoφορία και τον θόρυβο διέλευσης. Σχήµα 15. H αύξηση της κυκλοφορίας - ηχοστάθµης στις βασικές αρτηρίες (διοίκηση, εµπόριο), σε συνδυασµό µε µονόδροµους αντίθετης κατεύθυνσης στους δευτερεύοντες δρόµους, δηµιουργεί εσωτερικά ήσυχα οικοδοµικά τετράγωνα για χρήση κατοικίας.

12 Σχήµα 18. Hχοπέτασµα για την µείωση του κυκλοφοριακού θορύβου: Eνα ενεργό ύψος ηχοπετάσµατος h=2.5m και µία γωνία ηχητικής σκιάς θ=30, αναµένεται να µειώσει την ηχοστάθµη κατά ΔL=-18dB. Σχήµα 16. Μείωση της ηχοστάθµης ανάλογα µε το πλάτος του δάσους ανάµεσα στην πηγή (αυτοκινητόδροµος) και το δέκτη (κατοικία) του θορύβου. Aκόµη και πυκνό δάσος µε πλάτος 50 µέτρα, µειώνει ελάχιστα την ηχοστάθµη (από 2 έως 8 db στις συχνότητες 63 έως 4K Hz). Σχήµα 17. Κατηγορίες ηχοπετασµάτων: Τοίχοι, περικαλύµµατα, στηθαίαεξώστες, αναχώµαταλοφίσκοι, εκσκαφές-πρανή, πυκνή βλάστηση και κτίρια. Σχήµα 19. Hχοπέτασµα για την µείωση του κυκλοφοριακού θορύβου: Tο ηχοπέτασµα δρα ως ανακλαστήρας για την απέναντι πλευρά του δρόµου. Hχοπερίθλαση παρουσιάζεται στην άκρη του ηχοπετάσµατος. Eνα ενεργό ύψος ηχοπετάσµατος h=1.8m και µία γωνία ηχητικής σκιάς θ=20, αναµένεται να µειώσει την ηχοστάθµη κατά ΔL=15dB.

13 Σχήµα 22. Ηχοπέτασµα σε Σχήµα 20. Η απόδοση ενός συνδυασµό µε στοιχεία ηχοπετάσµατος εξαρτάται από ηλιοσυλλογής. το ενεργό ύψος του και τη γωνία ηχητικής σκιάς. Οσο πιο κοντά είναι η πηγή ή ο δέκτης στο ηχοπέτασµα, τόσο µεγαλύτερη είναι η γωνία ηχητικής σκιάς. Σχήµα 21. Ηχοαπορροφητικά Σχήµα 23. Ηχοπετάσµατα σε φυσικά ηχοπετάσµατα. κέντρο πόλης για ήσυχα πεζοδρόµια και καταστήµατα. Στις διαβάσεις κατασκευάζονται διατάξεις τοίχων ως ηχοπαγίδες. Tα διαφανή στοιχεία στον τοίχο προσανατολίζουν και τους πεζούς και τους οδηγούς.

14 Σχήµα 24. Ηχοπέτασµα τοίχος. Tα διαφανή στοιχεία καταπιέζουν λιγότερο και οι ρίγες αµµοβολής αποτρέπουν τα πουλιά. Σχήµα 25. Ηχοπέτασµα τοίχος. Συνδυασµός διαφάνειας και ηχοαπορρόφησης λόγω διάχυσης. Σχήµα 26. Ηχοπετάσµατα τοίχοι σχήµατος Π κατοικιών και τοπικά µικρά ηχοπετάσµατα. O δέκτης (σηµειακός, γραµµικός επιφανειακός) του θορύβου πρέπει να ηχοπροστατεύεται από τα ηχοπετάσµατα σε γωνία τουλάχιστον 160. Aυτό µπορεί να επιτευχθεί µε ένα µικρό κουτί γύρω από το κεφάλι (τοπικό περικάλυµµα τηλεφώνου σε δηµόσιους χώρους) έως µε έναν τοίχο περίφραξης γύρω από το οικόπεδο. Oσο πιο κοντά είναι το περικάλυµµα στον δέκτη τόσο και µικρότερο.

15 Σχήµα 27. Εκσκαφές ως ηχοπετάσµατα. Η απόδοση της εκσκαφής εξαρτάται από το βάθος, την απόσταση του κτιρίου από το δρόµο και την ύπαρξη αναχώµατος εµποδίου ανάµεσα στην πηγή Σχήµα 29. Πηγές θορύβου σε και τον δέκτη θορύβου. κτίρια κατοικίας (οµιλίες, ηλεκτρικές συσκευές, µουσική, εγκαταστάσεις, ποδοβολητό,..) Σχήµα 30. Περικαλύµµατα θορυβωδών κινητήρων. Σχήµα 28. Στον αντιθορυβικό σχεδιασµό συµβάλλουν ο δρόµος σε εκσκαφή, το µικρό ανάχωµα, ο αριθµός ορόφων του οικισµού και η θέση του πάρκινγκ ανάµεσα στο δρόµο και τον οικισµό. Σχήµα 31. Ηχοπέτασµα µερικό περικάλυµµα σε αυτοκινητόδροµο. Tο ηµικυλινδρικό σχήµα του τοίχου αυξάνει τη γωνία ηχητικής σκιάς.

16 Σχήµα 32. Ηχοπέτασµα περικάλυµµα - τούνελ σε αυτοκινητόδροµο. Mέσα στο τούνελ, η στάθµη του θορύβου αυξάνει σηµαντικά. Eτσι γίνεται αντιληπτός αρνητικά από τους οδηγούς οι οποίοι συνειδητοποιούν την επίπτωσή του στους άλλους. Σχήµα 33. Ηχοπέτασµα συµπαγές στηθαίο. Tο συµπαγές στηθαίο αποδίδει σχεδόν 8 db περισσότερο από το διάτρητο. Eνα συµπαγές στηθαίο για να δράσει ως ηχοπέτασµα χρειάζεται να είναι συνεχές χωρίς σχισµές και οπές και να έχει επιφανειακή µάζα τουλάχιστον 20 kg/m2. Aυτό επιτυγχάνεται και µε διαφανή στοιχεία για να µην παρεµποδίζει τη θέα.

17 Σχήµα 35. Aντιθορυβική διάταξη χώρων κατοικίας. Aνάµεσα στη ζώνη ησυχίας (υπνοδωµάτια) και τη ζώνη θορύβου (καθιστικό, κουζίνα) τοποθετείται ουδέτερη ζώνη απόσβεσης. Aνάµεσα στα δύο υπνοδωµάτια σχεδιάζονται δύο εντοιχισµένες ντουλάπες και δύο πόρτες. Aν το λουτρό ήταν στη θέση της αποθήκης, τότε το υπνοδωµάτιο θα ήταν στην καλύτερη θέση σε σχέση µε τον θόρυβο. Σχήµα 36. Aντιθορυβικός σχεδιασµός πολυκατοικίας σε πολύ ήσυχα προάστια. Σε οµόκεντρους κύκλους τοποθετούνται έξω τα ήσυχα υπνοδωµάτια, στη συνέχεια τα λίγο θορυβώδη καθιστικά και µέσα οι θορυβώδεις χρήσεις, (σκάλες, κουζίνες και ανελκυστήρες). Mόνο οµοειδείς χρήσεις γειτνιάζουν, όπως κουζίνα µε κουζίνα, καθιστικό µε καθιστικό, δωµάτιο µε δωµάτιο. Σχήµα 34. Συµπαγές στηθαίο ως ηχοπέτασµα στις κλιµακωτές κατοικίες. Kάθε όροφος ηχοπροστατεύει τον πιο πάνω όροφο.

18 Σχήµα 37. Ηχοπέτασµα τοίχος. Εφαρµογή του µοντέλου (πηγή ήχου, δέκτης, ενεργό ύψος πετάσµατος, γωνία ηχητικής σκιάς) σε κάτοψη. Mε ανοιχτό κούφωµα στην περιοχή της ηχητικής σκιάς, επιτυγχάνεται ηχοµείωση µεγαλύτερη από 20 db(a). Oι γωνίες στην κάτοψη, τα ελεύθερα τοιχεία και οι θέσεις των ανοιγµάτων σε σχέση µε την κατεύθυνση του θορύβου, είναι στοιχεία που συµβάλλουν στην ηχοπροστασία. Σχήµα 38. Τα κυρτά περιγράµµατα γεωµετρικών σχηµάτων (ηµισφαίριο, ηµικύλινδρος, πρίσµα, παραλληλεπίπεδο) απέναντι προς την πηγή θορύβου, δρούν ως ηχοδιαχυτές. Aντίθετα, οι κοιλότητες εγκλωβίζουν τις ακτίνες του ήχου και δηµιουργούνται εστιάσεις που είναι ακουστικά λάθη. Σχήµα 39. Η κλειστή δόµηση ως κτίριο - ηχοπέτασµα, παρέχει ήσυχους χώρους αίθρια. Oι εσωτερικές αυλές συγκεντρώνουν πολλές δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα να είναι οι ίδιες θορυβώδεις, ανεξάρτητα από τον θόρυβο κυκλοφορίας.

19 Σχήµα 40. Στον αντιθορυβικό σχεδιασµό συµβάλλουν το ανάχωµα και ο αριθµός ορόφων του οικισµού. O αριθµός των ορόφων καθορίζεται από το ενεργό ύψος του αναχώµατος και την απόσταση από το δρόµο. H πρώτη σειρά των κατοικιών που είναι µονώροφες µπορεί να σχεδιαστούν σε σειρά ώστε να διαµορφώσουν ήσυχους δευτερεύοντες δρόµους. Σχήµα 41. Aνακατάταξη χρήσεων για ηχοπροστασία από τον θόρυβο κυκλοφορίας. Kοντά στο θόρυβο σχεδιάζονται οι δευτερεύουσες χρήσεις, όπως αποθήκες, στάθµευση, εξυπηρετήσεις, κατάστηµα. Tο κτίριο αυτό δρα ως ηχοπέτασµα για το κτίριο κατοικίας.

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου ηχοµόνωση αρχιτεκτονική ήχου, θορύβου, µουσικής κανονισµός ηχοµόνωσης Μουσικό Σχολείο = Σχολείο + Ωδείο ακουστική µικρών χώρων µουσικά σχολεία Νίκος Τσινίκας, 2007 ηχοµονωτικά κτιριακά στοιχεία Ακουστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Συνήγορος του Πολίτη Η ανάµιξη αλλά και η σύγκρουση των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Ενώ η ηχητική ισχύς των οχημάτων μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ο εξωτερικός θόρυβος της επαφής ελαστικών-οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6 Εισήγηση «Η ηχορύπανση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Μέθοδοι και προτάσεις αντιµετώπισής της» Σήµερα η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

HXOMONΩΣH ENΔIAMEΣOY TOIXOY ΓIA TO KAΘHMEPINO 100 db 65 db 35 db. TOIXOY ΓIA TO ΔΩM MOYΣIKHΣ 90 db 60 db 30 db

HXOMONΩΣH ENΔIAMEΣOY TOIXOY ΓIA TO KAΘHMEPINO 100 db 65 db 35 db. TOIXOY ΓIA TO ΔΩM MOYΣIKHΣ 90 db 60 db 30 db KTIPIAKH AKOYΣTIKH - HXOΠPOΣTAΣIA - EΦAPMOΓH TOY KANONIΣMOY HXOMONΩΣHΣ Nίκος Tσινίκας, Kαθηγητής, Tµήµα Aρχιτεκτόνων, A.Π.Θ. (Αφιέρωµα, Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, 01) HXOMONΩΣH ΠPIN AΠO THN HXOMONΩΣH Mε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Νίκος Τσινίκας, 2005 Κατηγορίες ηχοαπορροφητικών υλικών και διατάξεων Αντιπροσωπευτικές τυπικές καµπύλες των τριών κατηγοριών πορώδες συνηχητής µεµβράνης συνηχητής κοιλότητας Aπόσταση

Διαβάστε περισσότερα

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο 1. Περιγραφή έργου Πρόκειται για την ανέγερση διώροφης κατοικίας 57.92 τ.µ. σε οικόπεδο έκτασης 75 τ.µ. στην περιοχή Μαυροβούνι στο Γιαλό της Σύµης. Η νέα αυτη κατοικία διαθέτει εξώστη και ηµιυπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ Είναι ο θόρυβος ρύπος; Σίγουρα ένας ανεπιθύµητος ή δυσάρεστος ήχος, έτσι ορίζουµε το θόρυβο, είναι ενοχλητικός. Υπάρχουν όµως πέρα από αυτό σοβαρές επιδράσεις στον άνθρωπο που να δικαιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2Τ1 31 ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων Είναι μη φέροντα χωρίσματα Εντάσσονται στην κατηγορία της ξηράς δόμησης Εχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Φορέας του έργου: VOLTERRA Α.Ε. Έργο: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «XAΛΚΟΔΟΝΙΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Μάθηµα 3ου εξαµήνου : ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ διδάσκων Νίκος Μπάρκας δρ. πολιτικός µηχανικός duap ακουστικής LeMans επίκουρος καθηγητής αρχιτεκτονικής τεχνολογίας - ακουστικής Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΘΕΜΑ Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY XΩPOY AΠO MIA ΓEITONIA THΣ AΘHNAΣ

H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY XΩPOY AΠO MIA ΓEITONIA THΣ AΘHNAΣ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2008-09 TOMEIΣ I, II, III 9ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 9: AΣTIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παράμετροι σχεδιασμού αντιθορυβικής προστασίας σε οδικά & σιδηροδρομικά συστήματα ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ Οι μετακινήσεις εντός του αστικού χώρου μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 243-250 Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Δημήτρης Κεραμίδας, Νίκος Μπάρκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαμόρφωση ενός studio

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με το ν. 3094/2003

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 228-236 Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η επίτευξη συνθηκών ακουστικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους μιας μεταλλικής κατασκευής αποτελεί κομβική παράμετρο σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Σηµειώσεις του µαθήµατος ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 21 Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Ανακοίνωση στο Βαλκανικό Συνέδριο : ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 Η ΑΝΑΦΟΡΑ

ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Θόρυβο λέµε τον ανεπιθύµητο ανθρωποδηµιούργητο ήχo ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο, τηλεόραση, ντουλάπα, γραφείο, τηγάνι, καναπές, τραπέζι, καρέκλα, καθρέφτης, μπανιέρα, πολυθρόνα, πετσέτα, πιάτο, τραπεζομάντιλο, βιβλιοθήκη

Ψυγείο, τηλεόραση, ντουλάπα, γραφείο, τηγάνι, καναπές, τραπέζι, καρέκλα, καθρέφτης, μπανιέρα, πολυθρόνα, πετσέτα, πιάτο, τραπεζομάντιλο, βιβλιοθήκη A. Mrales Ortiz- C. Martínez Campill, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Grieg Mdern (Nivel inicial) 1. Άσκηση Λεξιλογίου. Βάλτε τις λέξεις στη σωστή στήλη Ψυγείο, τηλεόραση, ντουλάπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Doppler. f 2 > f s > f 2. f 1 =3600Ηz. www.ylikonet.gr

Doppler. f 2 > f s > f 2. f 1 =3600Ηz. www.ylikonet.gr 4.2. Ασκήσεις στο φαινόµενο 4.2.1. Συχνότητα και διάρκεια ενός ήχου Μια ηχητική πηγή κινείται µε ταχύτητα υ s =40m/s πλησιάζοντας έναν ακίνητο παρατηρητή Α. Σε µια στιγµή εκπέµπει έναν ήχο διάρκειας 1,7s

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Ιωάννης Γ. Μαλαφής, Π.Δ. 407/82 Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παναγιώτης Ε. Χατζημανολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΘΕΜΕΛΙΑ ΧΟΥΒΑΡ ΑΣ Α.Τ.Ε. Οδός Πεντέλης 110 Μαρούσι, 151 26

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Κατοικία. Ανάπτυξη Ανεξάρτητων Κατοικιών όπου και όπως την θέλετε!

Ευέλικτη Κατοικία. Ανάπτυξη Ανεξάρτητων Κατοικιών όπου και όπως την θέλετε! Ευέλικτη Κατοικία Ανάπτυξη Ανεξάρτητων Κατοικιών όπου και όπως την θέλετε! Ευέλικτη Κατοικία περιγραφή ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Με την έννοια αυτή η τελική κατοικία διαμορφώνεται κατά παραγγελία! Ο αγοραστής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2Σ3 01 και 2Σ3 11

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2Σ3 01 και 2Σ3 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2Σ3 01 και 2Σ3 11 ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Διδάσκοντες: Κ.ΚΑΥΚΟΥΛΑ Ν.ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Φοιτητική

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO 9613-2)

2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO 9613-2) 1 Βέλτιστος σχεδιασµός ηχοπετάσµατος, για την προστασία κατοικιών έναντι ηχορύπανσης από οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο µε χρήση 3D µοντέλου διάδοσης θορύβου. Αναστάσιος Ι. Βασιλειάδης Εταιρία Μελετών Ακουστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές.

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Γεώργιος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός Σύμβουλος Ακουστικής Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη info@acoustical.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

BELLEVUE BAY FLATS & HOUSES

BELLEVUE BAY FLATS & HOUSES BELLEVUE BAY FLATS & HOUSES ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟ ΕΤΟΣ: 2010/2011 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Β.ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ,Κ.ΣΕΡΡΑΟΣ, Δ.ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ (Μ/Σ) ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα