ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ"

Transcript

1

2 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την παραλαβή των μπετόβεργων στο εργοτάξιο. Πρέπει να έχουν την ετικέτα της χαλυβουργίας παραγωγής, η οποία και πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα της χώρας προέλευσης της. Απαραίτητη είναι και η αναγραφή του τύπου και του ονόματος του χάλυβα, της χημικής του σύστασης, των μηχανικών του ιδιοτήτων και των τεχνικών του χαρακτηριστικών [10]. Το χρώμα της επιφάνειάς τους δεν είναι πάντα το ίδιο. Μπορεί να είναι ομοιόμορφο γκρι-ασημί, αρκετά λαμπερό ή μουντό. Αν ο χάλυβας δεν είναι γκρίζος αλλά ξεθωριασμένος ή έχει ανωμαλίες στην επιφάνειά του ίσως κάτι να έχει πάει στραβά κατά την παραγωγή και διαμόρφωση του, γεγονός που τον κάνει μη αποδεκτό. Στην Εικόνα 5 παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτών και μη επιφανειών [10]. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ανοξείδωτοι χάλυβες είναι πολύ καλό και μόνιμο αντιοξειδωτικό μέτρο εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στις κατασκευές. Οι εν ψυχρώ κατεργασμένοι και έντονα ενδοτραχυμένοι χάλυβες (όπως αυτοί που διατίθενται) έχουν υψηλό όριο διαρροής και θραύσης ενώ χαμηλή ως οριακά αποδεκτή ολκιμότητα. Επομένως οι φορείς στους οποίους χρησιμοποιείται παρουσιάζουν χαμηλή πλαστιμότητα και δεν ενδείκνυται για κατασκευές σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας, όπως στη χώρα μας. Η παρατήρηση αυτή αντιτίθεται σε όσα αναφέρονται από ορισμένες εταιρείες [6]. Όσο μικρότερη είναι η ράβδος τόσο μικρότερη ολκιμότητα έχει, έτσι διάμετροι κάτω των 10mm δεν είναι αποδεκτές με βάση τα διεθνή πρότυπα. Είναι γενικά συγκολλήσιμοι. Οι κατά παράθεση συγκολλήσεις έδωσαν καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά στην αντοχή σε σχέση με τις μετωπικές όπου η μείωση της αντοχής ήταν αισθητή (γεγονός που οφείλεται και στη χρήση μικρών διαμέτρων, κάτω των 20mm). Και στις δυο περιπτώσεις όμως η πλαστιμότητα ήταν ανεπαρκής. Έτσι καλό είναι οι συγκολλήσεις να αποφεύγονται ή να εξετάζονται κατά περίπτωση, τουλάχιστον μέχρις ότου υπάρξουν μελέτες μακροχρόνιας συμπεριφοράς [3]. Εξαιτίας του υψηλού τους κόστους συνιστώνται σε μεγάλης διάρκειας ζωής κατασκευές (π.χ. γέφυρες) και σε περιβάλλοντα όπου η χρήση κοινού χάλυβα μακροχρόνια θα κοστίσει περισσότερο λόγω συντήρησης και επισκευής. Επίσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε μικρότερες κατασκευές (π.χ. κατοικίες, στα εξωτερικά τους μέλη, μπαλκόνια, εξωτερικά υποστυλώματα και δοκοί) σε συνδυασμό με τον κοινό χάλυβα και αφού ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι των γαλβανικών φαινομένων [14]. Τέλος, εξαιτίας αβεβαιοτήτων (τρόπος παραγωγής, μεταφορά, αποθήκευση, επαφή με κοινό χάλυβα, συγκολλήσεις) καλό θα ήταν να γίνεται εκτεταμένος έλεγχος των ράβδων στο εργοτάξιο Εικ_4 Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτών και μη επιφανειών [10]. Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε ράβδους από συμβατικό χάλυβα προς αποφυγήν γαλβανικών φαινομένων. Τέλος, παρότι ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι εύκολα αναδιπλούμενος καλό θα ήταν να μην αποθηκεύεται ως κουλούρα γιατί η χρήση λάθος εξοπλισμού ευθυγράμμισης μπορεί να επιφέρει μείωση της διαβρωτικής αντοχής του [10]. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Σ.Η. Δρίτσος, Ενισχύσεις/Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα [2] Μ.Ν. Φαρδής, Μαθήματα Οπλισμένου Σκυροδέματος, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα [3] Μαυροειδής Π., Ρακαντά Ε., Μπατής Γ., Ανοξείδωτοι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος : Μηχανικές Ιδιότητες και συμπεριφορά απέναντι στη διάβρωση, 15ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη [4] Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος ΚΤΧ 2007 (Σχέδιο για δημόσια κρίση), Παράρτημα 3: Ανοξείδωτοι Χάλυβες, Αθήνα 2007, (www.ggde.gr/ggde/el/other/kedektx.pdf) [5] Ε. Δ. Δημακαράκου, Συγκολλήσεις Δομικών Πλεγμάτων και Οπλισμού Σκυροδέματος από Ανοξείδωτο Χάλυβα, Διπλωματική Εργασία υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Γ. Δ. Παπαδημητρίου της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. [6] [7] D.J.Cochrane, Efficient use of stainless steel-reinforcement for bridge structures, Infrastructure Regeneration and Rehabilitation Improving the Quality of Life through better Construction-A Vision for the Next Millenium- Proce edings of International Conference held at the University of Sheffield, p [8] Κ. Γ. Τρέζος, Απαιτήσεις από τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος και επιπτώσεις στις μηχανικές ιδιότητες, Τεχνικές Ημερίδες Χαλυβουργικής, Πάτρα, Νοέμβριος [9] Ulf Nurnberger, Stainless Steel Reinforcement-A Survey, Otto-Graf-Journal Vol.16,2005, p (www.mpa.uni-stuttgart.de). [10]http://www.mto.gov.on.ca/english/pubs/research/stainless/stainless.htm [11] [12] Dr.F.Hunkeler, Use of stainless steel rebars for reinforced concrete structures, Technische Forschung und Beratung fur Zement und Beton (TFB), CH-5103 Wildegg, Switzerland, (www.tfb.ch). [13] [14] Προσωπική επαφή με Σ. Μουγιάκο, Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

3

4 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ του Δρ Αντωνίου Μαραγκάκη, Πολιτικού Μηχανικού, Διδάκτορα Ε.Μ.Π. Oι αλλαγές που επιφέρουν οι διατάξεις του Ν. 3614/2007 για την διαχείριση του E.Σ.Π.Α (Δ Κ.Π.Σ.) στο εθνικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών-προμηθειών-έργων Την δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 267 ο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », με τον οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στο εθνικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών-προμηθειών-έργων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, με σκοπό την επιτάχυνσή τους. 1. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της προσωπικής κατάστασης αντί δικαιολογητικών, των διαγωνιζόμενων συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων υπηρεσιών-προμηθειών που υπάγονται στο Π.Δ. 60/2007 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθ. 45 της Οδηγίας 18/2004 και στο αρθ. 43 του Π.Δ. 60/2007, οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους να υποβάλλουν έγγραφα που αποδεικνύουν την προσωπική κατάστασή τους (ποινική και οικονομική-ασφαλιστική), και εφόσον αμφιβάλλουν να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες. Οταν οι πληροφορίες αφορούν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τον Ν.3614/2007 αρθ.25 παρ.1, ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών-προμηθειών που υπάγονται στο Π.Δ. 60/2007, οι υποψήφιοι αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004 και το αρθ. 43 του Π.Δ. 60/2007. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται, και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. 2. Ρυθμίσεις των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στον Ν.3316/05 περί μελετών Ο Ν.3316/2005 περί μελετών, ρυθμίζει και τις συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, όχι όμως στο σύνολό τους, αλλά μόνο στο μέτρο που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής μελετών δημοσίων έργων και εκτέλεσης δημοσίων έργων. Από αυτές τις κατηγορίες υπηρεσιών, ο νέος Ν. 3316/2005 ρυθμίζει μόνο όσες σχετίζονται άμεσα με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 κατηγορίες μελετών, στο επίπεδο παροχής υποστήριξης στην εκπόνηση μελέτης, επίβλεψη έργου, ή σύνταξη τευχών. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις συμβάσεων υπηρεσιών που σχετίζονται με μελέτες και έργα (π.χ. νομικές, χρηματοπιστωτικές, κ.λ.π.) δεν ρυθμίζονται από το Ν.3316/2005. Σύμφωνα με τον Ν.3614/2007 αρθ.25 παρ.2, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα είδη και το περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 οι οποίες δεν υπάγονται στον 50 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

5 Ν. 3316/2005, τα ειδικότερα θέματα διαδικασιών σύναψης, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης, η οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικού μητρώου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, και οι ειδικοί κανόνες που αφορούν τη συγγραφή υποχρεώσεων των αντίστοιχων προκηρύξεων και τα έγγραφα των αντίστοιχων συμβάσεων. 3. Χρηματικά Όρια και Προθεσμίες Προληπτικού Ελέγχου νομιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών-προμηθειών-έργων από το Ελεγκτικό Συνέδριο Ο Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α') αρθ.12 παρ.27 προβλέπει ότι ο έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των συμβάσεων υπηρεσιών-προμηθειών-έργων, διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους υπερβαίνει το ποσό του 1 εκ. (χωρίς Φ.Π.Α.). Σύμφωνα με τον Ν.3614/2007 αρθ.25 παρ. 3, ο ανωτέρω προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων υπηρεσιών-προμηθειών-έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψη τους από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 5 εκ., (χωρίς Φ.Π.Α.). Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από της κατάθεσης του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρμόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση και των συμπληρωματικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από της καταθέσεως αυτών. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί με αιτιολογημένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τούτο θεωρείται εγκεκριμένο. 4. Χρηματικά Όρια Προληπτικού Ελέγχου για Προγραμματικές Συμβάσεις

6 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ μεταξύ Αναθετουσών Αρχών και για δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μέσα στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραμματικών Συμβάσεων Σύμφωνα με τον Ν.3614/2007 αρθ.25 παρ.4, ειδικά για τις Προγραμματικές Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ δύο αναθετουσών αρχών και αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, ο ανωτέρω προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου απαιτείται στην περίπτωση που το ύψος του προϋπολογισμού των έργων τα οποία αφορά η προγραμματική σύμβαση υπερβαίνει τα 10 εκ.. Παρόλα ταύτα, για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μέσα στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμματικών συμβάσεων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη παράγραφο. 5. Απαλλοτριώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων Σύμφωνα με τον Ν.3614/2007 αρθ.25 παρ.5, στις περιπτώσεις κήρυξης απαλλοτρίωσης ακινήτου που συνδέεται με συγχρηματοδοτούμενο έργο, οι προθεσμίες που προβλέπονται για την εκδίκαση διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο της προκήρυξης και εκτέλεσης αυτού (και των σχετιζόμενων υπηρεσιών και προμηθειών) τηρούνται απαρεγκλίτως. Οι υποθέσεις αυτές προσδιορίζονται και εκδικάζονται καθ' υπέρβαση του ορισμένου αριθμού υποθέσεων κατά δικάσιμο. Οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων για τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων δημοσιεύονται, υπογράφονται και καθαρογράφονται κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός 30 ημερών από τη συζήτηση. 6. Εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και για τις συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών-προμηθειών-έργων του Γ Κ.Π.Σ. Σύμφωνα με τον Ν.3614/2007 αρθ.25 παρ.8, οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται και για συγχρηματοδοτούμενα έργα της περιόδου Γ Κ.Π.Σ.

7

8 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Νέα ενότητα: Οικολογική δόμηση Το ΣΥΧΡΟΝΟ ΚΤΙΣΜΑ θα διεξαχθεί για 3η συνεχόμενη φορά (15 εώς 19 Οκτωβρίου 2008) στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου με πολύ καλή πρόσβαση και άνετο parking. Στην προηγούμενη διοργάνωση 200 επιχειρήσεις παρουσίασαν ότι νεότερο υπάρχει στους τομείς της σύγχρνονης δόμησης των κατασκευών και της τεχνολογίας κτηρίων. Η επισκεψιμότητα της προηγούμενης διοργάνωσης ξεπέρασε τους άμεσα ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και ιδιώτες σε ποσοστό 42,00% επαγγελματίες (κατασκευαστές, εργολάβοι, αρχιτέκτονες, διακοσμητές κ.λ.π.) και 58,00% ιδιώτες που κτίζουν και ενδιαφέρονται για σύγχρονες προτάσεις κατασκευής. Στη φετινή διοργάνωση από τη διοργανώτρια εταιρεία EXPO LINE θα αναπτυχθεί η νέα ενότητα της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ δεδομένου ότι «Οι απαιτήσεις για κτήρια λιγότερο ενεργοβόρα και περισσότερο φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη της οικολογικής δόμησης με νέα υλικά και συστήματα που εξασφαλίζουν μοντέρνα αισθητική, εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή απόδοση στα σύγχρονα κτίσματα.» Η ενότητα της Οικολογικής Δόμησης θα παρουσιάσει εξοπλισμό, προϊόντα και υπηρεσίες: Οικολογικά δομικά και μονωτικά υλικά, οικολογικά χρώματα, υλικά θερμομόνωσης, κτηριακό κέλυφος, συστήματα σκίασης, πράσινες στέγες, συστήματα αυτόματου ελέγχου λειτουργίας, φωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων, υαλοστάσια, υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμψιμότητας, αίθρια, στέγες, σκίαστρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτήρια, θερμικά ηλιακά συστήματα, ενεργειακά τζάκια, εφαρμογές αλουμινίου για εξοικονόμηση ενέργειας, εξοπλισμός φυσικού κλιματισμού εξαερισμού φωτισμού, διαχείρηση αποβλήτων,υπηρεσίες βιοκλιματικού σχεδιασμού, έξυπνα κτήρια (BMS). Tεχνικοεμπορικό σεμινάριο THERMOPROSOPSIS Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Τεχνικοεμπορικό Σεμινάριο του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων THERMOPROSOPSIS, το Σάββατο 15 Μαρτίου 2008 στις εγκαταστάσεις της Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, ακολουθώντας την παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι προηγούμενες δύο διοργανώσεις και με τη συμμετοχή εμπορικών συνεργατών από όλη την Ελλάδα. Η στρατηγική συνεργασία των εταιριών KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε. και Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. για το σύστημα THERMOPROSOPSIS, το οποίο συνδυάζει υλικά των δύο εταιριών, βρίσκει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, καθώς η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον του πλανήτη μας. THERMOPROSOPSIS (Θερμοπρόσοψις) σημαίνει προστασία και μόνωση της εξωτερικής όψης κτιρίου με σοβά και διογκωμένη πολυστερίνη, ώστε να μην υπάρχει απώλεια θερμότητας το χειμώνα και να διατηρείται το εσωτερικό του κτιρίου δροσερό το καλοκαίρι. Το σύστημα σας εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου, χωρίς ρηγματώσεις, στεγανού και διαπνέοντος εξωτερικού επιχρίσματος, το οποίο συντηρείται εύκολα μόνο με ένα βάψιμο κάθε χρόνια, ενώ παράλληλα εξοικονομείτε έως και 65% της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και το δροσισμό μιας αμόνωτης κατοικίας. Στόχος των Τεχνικοεμπορικών σεμιναρίων είναι η ενημέρωση των συνεργατών, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται τεχνικά σεμινάρια για εφαρμοστές γυψοσανίδας, σοβατζήδες και ελαιοχρωματιστές, στο Κέντρο Εκπαίδευσης της KNAUF στο Στάνο Αμφιλοχίας.

9 Σύγχρονα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιριών Μόνωσης Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον μηχανικών, επαγγελματιών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δόμησης, πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, ενημερωτικό τεχνικό σεμινάριο από τον Πανελλήνιου Σύνδεσμο Εταιριών Μόνωσης. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πανελλήνιου Σύνδεσμο Εταιριών Μόνωσης στην ΙΝFACOMA. Χαιρετισμό απεύθυνε ο πρόεδρος του ΠΣΕΜ κ. Σ. Γονέος, εισηγητές ήταν ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Α. Παπαδόπουλος, ο εκπρόσωπος του ΚΑΠΕ κ. Α. Ανδρουτσόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης της DQS & ΠΣΕΜ κ. Χ. Χατζηάστρου, ο γενικός Δ/ντής συνδέσμου παραγωγών EPS κ. Π. Πατενιώτης, ο προϊστάμενος τεχνικής υποστήριξης POLYKEM κ. Π. Γκογκούδης και η Δ/ντρια επισκευής & προστασίας σκυροδέματος BASF κα. Π. Δηλαβέρη. Κατά την διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν τεχνικά θέματα που κατέδειξαν τον σημαντικό ρόλο των συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης. Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις Ευρωπαϊκές τάσεις και πρακτικές στην τεχνολογία της Εξωτερικής Θερμομόνωσης, έγινε αναφορά στις νέες αναμενόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις περί ενεργειακής ταυτότητας των κτιρίων και τις απαιτήσεις πιστοποίησης συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης και τεχνικού προσωπικού. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρευρισκομένων μηχανικών και ειδικών σε θέματα μόνωσης.

10 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ FitSteel Πλέγματα Ειδικών Απαιτήσεων Η Χαλυβουργία Ελλάδος, δημιούργησε τα πλέγματα ειδικών απαιτήσεων FitSteel. Τα FitSteel είναι φύλλα πλέγματος με διάταξη του κυρίως οπλισμού κατά μία ή δύο διευθύνσεις και παράγονται από χάλυβα ΕΧΘ κατηγορίας Β500C πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ κατά Τα πλέγματα FitSteel καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις όπλισης τεχνικών έργων (πλάκες, τοιχώματα, εδαφόπλακες, δοκούς, επενδύσεις σηράγγων κλπ.) και εξασφαλίζουν ταχύτητα στην κατασκευή, χαμηλό κόστος εργατικών και αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών όπλισης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν επίπεδα φύλλα ή μετά από επεξεργασία-διαμόρφωση. Τα FitSteel παράγονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Χαλυβουργίας Ελλάδος στον Ασπρόπυργο Αττικής μέσα από μία πλήρως αυτοματοποιημένη βιομηχανική διαδικασία, σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ). Χαρακτηριστικά πλεγμάτων FitSteel Μεγάλη δυνατότητα επιλογής διαστάσεων (0,80m-15,00m μήκος, 1,20-3,45m πλάτος), διαμέτρων, αποστάσεων και μήκους των ελεύθερων άκρων του οπλισμού Οι διαστάσεις των πλεγμάτων FitSteel έχουν ακριβή γεωμετρικά χαρακτηριστικά (μήκος, πλάτος και αποστάσεις οπλισμών) Ο οπλισμός είναι χάλυβας ΕΧΘ υψηλής αντοχής και ολκιμότητας κατηγορίας B500C πιστοποιημένος από τον ΕΛΟΤ Κατασκευάζονται με εγγυημένη βιομηχανική ποιότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ) Πλεονεκτήματα από την χρήση των πλεγμάτων FitSteel Οικονομία στο κόστος κατασκευής έναντι της παραδοσιακής όπλισης με το χέρι Κάλυψη όλων των αναγκών σε μία κατασκευή Δυνατότητα όπλισης γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων μιας κατασκευής Αξιοπιστία στη σωστή απόσταση μεταξύ των ράβδων Ευχέρεια στην τοποθέτησή του στο εργοτάξιο Δυνατότητες παραγωγής FitSteel Μήκος (m) 0,80m - 15,00m Πλάτος (m) 1,20m - 3,45m Διάμετρος διαμήκους οπλισμού (mm) Φ6 - Φ25 Διάμετρος εγκάρσιου οπλισμού (mm) Φ6 - Φ16 Αποστάσεις διαμηκών ράβδων (mm) 75mm και άνω Αποστάσεις εγκάρσιων ράβδων (mm) 50mm και άνω Μέγιστη απόσταση ακραίων διαμηκών ράβδων (mm) 3.200mm Ελεύθερο άκρο κατόπιν συνεννόησης Παρατήρηση: Για λόγους μεταφοράς η μία διάσταση του πλέγματος πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από 2,60m.

11

12 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Και φέτος βράβευση της ΤΕΚΤΟ HELLAS στην INFACOMA Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η συμμετοχή της ΤΕΚΤΟ ΗΕLLAS στην κλαδική έκθεση δομικών υλικών και μονωτικών INFACOMA στη Θεσσαλονίκη καθώς για πέμπτη συνεχή φορά απέσπασε ένα από τα βραβεία που απονέμει η HELEXPO. Ο Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης της ΗΕLEXPO κ. Μιχαηλίδης απένειμε στην ΤΕΚΤΟ ΗΕLLAS την τιμητική πλακέτα Silver Infacoma Club 2008 Member. Το βραβείο παρέλαβε για την ΤΕΚΤΟ HELLAS S.A ο εμπορικός διευθυντής Σταύρος Γ. Αρχιτεκτονίδης Η μεγάλη εξάλλου προσέλευση των επαγγελματιών του κλάδου στον εκθεσιακό χώρο της ΤΕΚΤΟ HELLAS, επιβεβαιώνει την εξέχουσα θέση της εταιρίας στον κλάδο των κατασκευών. Η ΤΕΚΤΟ HELLAS εδώ και 25 χρόνια, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός έτοιμων θερμομονωτικών Ελαφροσκυροδεμάτων και Σοβάδων στην Ελλάδα, εξελίσσει την Τεχνολογία της Μόνωσης προσφέροντας: Προηγμένα θερμομονωτικά ελαφροσκυροδέματα & θερμομονωτικούς Σοβάδες. Η εταιρία παρουσίασε στην INFACOMA τα πλέον ολοκληρωμένα και σύγχρονα συστήματα μόνωσης των κατασκευών, προσφέροντας Εξειδικευμένες Λύσεις Μόνωσης και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού. Η επιβεβαίωση της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων της ΤΕΚΤΟ HELLAS διαπιστώνεται από την εμπιστοσύνη την οποία δείχνουν καθημερινά σε αυτά τόσο το εμπορικό δίκτυο αλλά και οι μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί όμιλοι στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Τα προϊόντα της ΤΕΚΤΟ HELLAS χρησιμοποιούνται σήμερα στα σημαντικότερα έργα και στις πλέον εξειδικευμένες κατασκευές.

13 Επιστημονικές Περιοχές Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες στον ευρύτερο τομέα των μεταλλικών κατασκευών. Πρωτότυπες μέθοδοι με εφαρμογή στη μελέτη, την κατασκευή και την ανέγερση μεταλλικών κατασκευών. Αξιόλογα έργα μεταλλικών κατασκευών (κτίρια, γέφυρες, πλατφόρμες, ιστοί και κεραίες, δεξαμενές και σιλό, καπνοδόχοι, λεπτότοιχες κατασκευές, ειδικά έργα κλπ). Αντοχή, Ευστάθεια, Κόπωση, Συνδέσεις, Δυναμική συμπεριφορά των κατασκευών. Πυροπροστασία, Βιωσιμότητα Μεταλλικών Κατασκευών. Νέα υλικά, σύμμικτες κατασκευές. Κανονισμοί (Ευρωκώδικες κ.λ.π.) Ο Χάλυβας στην Αρχιτεκτονική. Οργανωτική Επιτροπή Ερμόπουλος Ιωάννης, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΕΜΕ Βάγιας Ιωάννης, Καθ. ΕΜΠ, Γ. Γραμματέας ΕΕΜΕ Γαντές Χαράλαμπος, Αν. Καθ. ΕΜΠ, Ταμίας ΕΕΜΕ Δραγκιώτης Θεόδωρος, Μέλος Δ.Σ. ΤΕΕ Ντώνας Ρωμύλος, Α Αντιπρόεδρος Αντ/πείας ΤΕΕ Σταμουλάκης Γεώργιος, πρόεδρος Δ. Ε. ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου Παπαδιώτης Γεώργιος, πρόεδρος αντ/πείας ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου Λάμπρου Αλέξανδρος, μέλος Δ. Ε. ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου Δασίου Μαρία-Ελένη, Πολ. Μηχανικός Μαρινέλλη Αικατερίνη, Πολ. Μηχανικός Παλκοπούλου Όλγα-Καλλιόπη, Πολ. Μηχανικός Επιστημονική Επιτροπή Αβδελλάς Άρης, Καθηγητής, Π.Σ. ΑΠΘ Βάγιας Ιωάννης, Καθηγητής, ΕΜΠ Γαλούσης Ευάγγελος, Καθηγητής, Π.Σ. ΔΠΘ Γαντές Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής., ΕΜΠ Ερμόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής, ΕΜΠ Θωμόπουλος Κίμων, Καθηγητής, Π.Σ. ΑΠΘ Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής, ΕΜΠ Κάλφας Χρήστος, Επ. Καθηγητής, Π.Σ. ΔΠΘ Καράμπαλης Δημήτριος, Καθηγητής Π.Σ. Πατρών Καραμάνος Αντώνιος, Πολ. Μηχανικός Καρδαράς Ευριπίδης, Πολ. Μηχανικός Καρυδάκης Φαίδων, Πολ. Μηχανικός Κολτσάκης Ευθύμιος, Επ. Καθηγητής, Π.Σ. ΑΠΘ Μιχάλτσος Γεώργιος, Καθηγητής, ΕΜΠ Μπαζαίος Νικήτας, Επ. Καθηγητής Π.Σ. Πατρών Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής, Π.Σ. ΑΠΘ Μπέσκος Δημήτριος, Καθηγητής, Π.Σ. Π. Πατρών Μπίσμπος Χρήστος, Καθηγητής, Π.Σ. ΑΠΘ Μυστακίδης Ευριπίδης, Αν. Καθ. Πολ. Σχολή Βόλου Παλαμάς Ιωάννης, Δρ. Πολ. Μηχανικός Ραυτογιάννης Ιωάννης, Λέκτορας ΕΜΠ Σπυράκος Κων/νος, Καθηγητής ΕΜΠ Σταματόπουλος Γεώργιος, Δρ. Πολ. Μηχανικός Τζουρμακλιώτου Δήμητρα, Λέκτορας Π.Σ. ΔΠΘ Συνεργάτες διοργάνωσης: Infocus ΕΠΕ Λεωφ. Κηφισίας 100 & Ερυθρού Σταυρού 1, Αθήνα Τηλ: , Fax , Υπεύθυνη: κ. Αναστασία Βασκούδη ÏËÚÔÊÔÚ Â : Μπεκιάρη Βίκυ, Τηλ.: , Fax: ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleôûùôï appleâúèï ÂˆÓ πûùôûâï :

14 ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Τμ. VI) 38/ Προέδρος: Ιω. Καραβοκύρης Εισηγήτρια: Θεολογία Γναρδέλλη Επιμέλεια: Κων/νου Μαρκάκη Δικηγόρου Η Νομική Επικαιρότητα ασχολείται και αυτό το μήνα με ένα ενδιαφέρον θέμα: Με το λίαν επίκαιρο ζήτημα της προσκομίσεως βεβαιώσεως ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ. 60 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΙΙ. Με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 4 του ν.3518/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 272), που, σύμφωνα με το άρθρο 75 του νόμου αυτού, ισχύει από (ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του α.ν.2326/1940 (Φ.Ε.Κ. Α' 145), ως εξής: «Εργολήπτης δεν γίνεται δεκτός σε δημοπρασία οποιουδήποτε Τεχνικού Έργου, εάν δεν συνυποβάλει στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωση του Ταμείου περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για έξι (6) μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τέσσερις (4) μήνες για τις εταιρείες που απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς.». Περαιτέρω, με την 7/ εγκύκλιο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εξειδικεύονται οι ως άνω διατάξεις ως εξής: «Α.... οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν στις «επιτροπές δημοπρασίας» (επιτροπές διαγωνισμού του άρθρου 3 του ν.3263/2004) βεβαίωση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες θα αφορούν τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και τα πρόσωπα που συνδέονται με τις επιχειρήσεις νομική σχέση (στελέχη, μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εταίροι, κ.α.) και είναι βεβαίως ασφαλισμένα στο ταμείο αυτό. Β. Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να περιληφθεί σε όλες τις διακηρύξεις (πρότυπες και μη) δημοπρασιών δημοσίων έργων με σχετική προσθήκη στο άρθρο των δικαιολογητικών επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας (άρθρο 23 των προτύπων διακηρύξεων) στο σημείο όπου αναφέρονται τα πιστοποιητικά που αφορούν την εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω υποχρέωση προσκόμισης των βεβαιώσεων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αφορά τόσο επιχειρήσεις που δεν είναι εφοδιασμένες με Ενημερότητα Πτυχίου (Ε.Π.) όσο και αυτές που διαθέτουν Ε.Π. μέχρι το εν λόγω δικαιολογητικό να καλυφθεί από την Ε.Π....». Εξάλλου, η από διακήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Κ» ορίζει, στο άρθρο 22, με τίτλο «Επαγγελματικά προσόντα», ότι: «Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη...» και, στο άρθρο 23.2, με τίτλο «Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας», ότι : « Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκομίσουν «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση.... Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Επίσης θα προσκομίσουν βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Οι βεβαιώσεις ισχύουν για έξη (6) μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τέσσερις (4) μήνες για τις Εταιρείες που απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς ». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι, προκειμένου να κριθεί παραδεκτή η προσφορά εργοληπτικής επιχείρησης σε δημοπρασία δημόσιου έργου, πρέπει αυτή να προσκομίσει βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) περί του ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν με οποιασδήποτε μορφής νομική σχέση, εφόσον, βεβαίως, αυτά είναι ασφαλισμένα στο εν λόγω ταμείο, και ειδικότερα, για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και συνδέεται με την εργοληπτική εταιρεία ή (ατομική) επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τους μηχανικούς που «στελεχώνουν» την εργοληπτική επιχείρηση με τα ατομικά τους πτυχία, ανεξάρτητα από την εργασιακή σχέση που τα συνδέει με αυτή, και τους διοικούντες το νομικό πρόσωπο (εταίρους ή μέλη του Δ.Σ.) εφόσον είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με τη μορφή που λειτουργεί η εταιρεία ή η ατομική επιχείρηση αντίστοιχα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει εκ του νόμου και αφορά τόσο τις επιχειρήσεις που δεν είναι εφοδιασμένες με ενημερότητα πτυχίου όσο και αυτές που διαθέτουν ενημερότητα. Προκειμένου να μην υπάρχουν ασάφειες ως προς την εν λόγω υποχρέωση, με την ως άνω εγκύκλιο συνεστήθη προς όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους να περιλάβουν στις διακηρύξεις δημοσίων έργων (είτε χρησιμοποιούν

15 τα πρότυπα τεύχη διακήρυξης είτε όχι) σχετική προσθήκη, προκειμένου να λειτουργεί ως υπόμνηση προς τους διαγωνιζόμενους σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης των βεβαιώσεων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., όπως και έγινε με τη διακήρυξη του έργου «Κ» (βλ. Πράξη VI Τμ.Ελ.Συν. 207/2007, πρβλ. Πράξη VI Τμ.Ελ.Συν. 161/2007). IV. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την «ΑΠ» απόφαση του «Λ» εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη για τη δημοπράτηση έργου «Κ». ( ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), αφού ήλεγξε τη νομιμοποίηση των προσώπων που υπέβαλαν τις προσφορές, κατέγραψε στο πρακτικό της τα υποβληθέντα από κάθε διαγωνιζόμενο δικαιολογητικά, αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές και τις κατέγραψε σε ειδικό πίνακα, από τον οποίο προέκυψε ότι χαμηλότερη προσφορά ήταν αυτή της εταιρείας «Ε». ( ) Στη συνέχεια η Ε.Δ., προέβη στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, αρχίζοντας από την ως άνω 1η μειοδότρια, έκρινε αποδεκτές όλες τις προσφορές και στη συνέχεια πρότεινε να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Ε». Ειδικότερα, η ως άνω εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της οποίας απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων τα εννέα (9) μέλη είναι πολιτικοί μηχανικοί (7) και μηχανολόγοι μηχανικοί (2), προσκόμισε, προκειμένου να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό, αφενός υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολεί μισθωτούς μηχανικούς, αφετέρου βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., μόνο για τους πέντε μηχανικούς που τη στελεχώνουν, από τους οποίους οι τέσσερις αποτελούν ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. αυτής, όχι όμως και για τα υπόλοιπα πέντε μέλη του Δ.Σ. της (τέσσερις πολιτικούς μηχανικούς και ένα μηχανολόγο μηχανικό), επίσης ασφαλισμένους στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Ακολούθως, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την «ΑΠΤ» κατά της οποίας ασκήθηκε από τη δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «Χ» προσφυγή του ν.2522/1997 και, στη συνέχεια, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο με την 7637/2007 απόφασή του απέρριψε την ως άνω αίτηση, κρίνοντας ότι η προσωρινή μειοδότρια εταιρεία «Ε» δεν όφειλε να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα από το T.Σ.M.Ε.Δ.E. για τα πέντε από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, που είχαν την ιδιότητα μηχανικού.v. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΠΙ, το Τμήμα άγεται στην κρίση, κατά παραδοχή του σχετικού λόγου ανάκλησης, ότι εσφαλμένα το Κλιμάκιο αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης του έργου «Κ», καθόσον η εταιρεία αυτή έπρεπε να αποκλειστεί του διαγωνισμού, διότι δεν είχε προσκομίσει ασφαλιστικές ενημερότητες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και για τα εννέα (από τα έντεκα) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα οποία έχουν την ιδιότητα του μηχανικού και είναι ασφαλισμένα στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., παρά μόνο για τους πέντε μηχανικούς που τη στελεχώνουν, από τους οποίους οι τέσσερις είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. αυτής. ( ) Δέχεται την αίτηση ανάκλησης της εταιρείας με την επωνυμία «Χ». Ανακαλεί την 872/2007 Πράξη του Ε Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή της οικείας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

16

17

18

19

20

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 Α.Π.: 4552 Ελάτεια: 21/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα Ταχ. Κώδικας: 35015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002365875 2014-10-29

14PROC002365875 2014-10-29 Μελίσσια: 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25.450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708277 2015-04-16

15PROC002708277 2015-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών. Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων - Υποέργο: Έργο ενεργειακής αναβάθµισης

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών. Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων - Υποέργο: Έργο ενεργειακής αναβάθµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/11 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73885-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα