ΤΑΟΠΤΙΚΑΠΕ ΙΑΣΤΟΓΛΑΥΚΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΟΠΤΙΚΑΠΕ ΙΑΣΤΟΓΛΑΥΚΩΜΑ"

Transcript

1 ΤΑΟΠΤΙΚΑΠΕ ΙΑΣΤΟΓΛΑΥΚΩΜΑ ηµήτρης Σ. Παπακωνσταντίνου Επ. Καθηγητής Οφθαλµολογίας Α Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική Αθηνών

2 Οπτικόπεδίο πεδίο Περιλαµβάνειόλοτοχώρο τονοποίοµπορείνα αντιληφθείοοφθαλµόςόταν είναιπροσηλωµένοςσ ένα σηµείο

3 Όριαοπτικούπεδίου πεδίου 90 ο ο κροταφικά 60 ο - 65 ο ρινικά 60 ο άνω 70 ο - 80 ο κάτω

4 Τυφλόσηµείο 15,5 ο κροταφικάαπότοσηµείο προσήλωσης 1,5 ο κάτωαπότηνοριζόντια γραµµή απόλυτοσκότωµα 6 ο επί 8 ο ζώνησχετικήςαµβλυωπίας 1 ο

5 Κανόνεςπροσέγγισης Παθολογικά ΟΠ Απαιτούνταιτουλάχιστον 2 ή 3 ΟΠ Αναπαραγωγικότητα Παρόµοια MD Παρόµοια CPSD Παρόµοια ελλείµµατα Αξιοπιστία Λάθη προσήλωσης, θετικά και αρνητικά λάθη <20% ΟΠ αναφοράς ΚαθορισµόςΟΠαναφοράςµεεπιλογήτωνδύοπιο παρόµοιων ΟΠ

6 ΑνάλυσηΟΠ

7 Ταπιοκοινά testείναι: 24-2 Single Field Analysis 30-2 Single Field Analysis

8 GHT Συγκρίνει 5 περιοχέςτουάνω ηµιπεδίου µε αντίστοιχες δίκην κατόπτρουτουκάτω ηµιπεδίου, αφαιρώντας γενικευµένες µειώσεις της αµφιβληστροειδικής ευαισθησίας Αποτελέσµατα: Within normal limits Outside normal limits General reduction of sensitivity Borderline Abnormally high sensitivity

9 Ελάχιστα κριτήρια γλαυκωµατικής βλάβης 1. GHT = outside normal limits 2. 3 ήπερισσότεραγειτονικάσηµείαµε p < 5% (non-edge 30 ) 1 απόαυτάµε p < 1% 3. CPSD < 5% (φυσιολογικόοπ) European Glaucoma Guidelines Keltner et al. Arch Ophthalmol

10 ιαγνωστικάκριτήρια Στο 24 2 όλατασηµεία περιλαµβάνονται στην εκτίµηση Στο 30 2 εξαιρούνταιτα περιφερικάεκτόςαπότα 2 άνωκαικάτωαπότον οριζόντιο µεσηµβρινό ρινικά σηµεία 30-2 Αξιολόγηση γειτονικών σηµείων

11 Συσχέτισητωνελλειµµάτων τωνοπτικώνπεδίων µετηναπώλεια τωνγαγγλιακώνκυττάρων τουαµφιβληστροειδούς

12 20/20 οπτική οξύτητα επιτυγχάνεται και µε µόνο 60% των φυσιολογικών κωνίων που συνδέονται µε έναγαγγλιακόκύτταρο. 1 20/50επιτυγχάνεταιµε 10% των κωνίων που συνδέονται µεέναγαγγλιακόκύτταρο. 1 20/200 µπορεί να επιτευχθεί µε 1% των κωνίωνπου συνδέονται µε ένα γαγγλιακό κύτταρο. 1 20% RGC loss 10 db = 40% RGC loss CPSD πιθανότητα 0.5% = 36% απώλεια γαγγλιακών κυττάρων. 2 1 Frisen and Quigley. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Kerrigan-Baumrind et al. Invest Ophthalmol Vis Sci

13 Ανατοµίαοπτικώνινών οπτικώνινώνινών Τοξοειδείς ίνες (κροταφικές) Ρινικές ίνες Οριζόντια ραφή Ωχρά Θηλωχρικό δεµάτιο

14 Κανόνας Συσχέτισητωνευρηµάτων τουοπτικούπεδίουµετην εικόνατουοπτικούνεύρου καιτηνκλινικήπορείατης νόσου

15 Γλαυκωµατικάελλείµµατα Ταγλαυκωµατικάελλείµµατα τουοπτικούπεδίου αντιστοιχούνανατοµικάµε τηναπώλειατωνοπτικώνινών

16 Αντιστοιχίααλλοιώσεων αλλοιώσεων HFA 24 2 Ο Οπτική θηλή Ο Κ ΑΚ ΚΚ Α Κ Ρ

17 ΓλαυκωµατικέςαλλοιώσειςΟΠ αλλοιώσειςοπ Χαρακτηριστικά Εντοπισµέναελλείµµατα Παράκεντρα σκοτώµατα Ρινικά steps Τοξοειδή σκοτώµατα Ασυµµετρίαάνω / κάτωηµιπεδίου

18 Παράκεντροσκότωµα

19 Παράκεντροσκότωµα

20 Παράκεντροσκότωµα

21 Παράκεντροσκότωµα

22 Ρινικόβήµα Ασυµµετρία µεταξύ των 2 ηµιπεδίων

23 Ρινικόβήµα

24 Παράκεντρο σκότωµα και ρινικό βήµα

25 Τοξοειδέςσκότωµα

26 Τοξοειδέςσκότωµα

27 Τοξοειδέςσκότωµα

28 Ανώτερο και κατώτερο τοξοειδές σκότωµα

29 Αντιστοιχία αλλοιώσεων HRT και ΟΠ Α ΑΚ Ρ Κ ΚΚ Κ

30 Αντιστοιχία αλλοιώσεων HRT και ΟΠ Ρ Α ΑΚ ΟΘ Κ Κ ΚΚ

31 Κεντρικήόραση Οινευρικέςίνεςτου θηλοωχρικού δεµατίου βλάπτονταισυνήθωςαρκετά αργάστηνπορείατηςνόσου Παραµονήκεντρικήςνησίδας

32 Κεντρικήνησίδαόρασης

33 Καταρράκτης

34 Καταρράκτηςκαιγλαύκωµα

35 Καταρράκτηςκαιγλαύκωµα

36 Σοβαρές βλάβες κοντά στην κεντρική περιοχή 10-2 Macular Στόχος: V

37 Ελλείµµατα οπτικού πεδίου κοντά στην προσήλωση 68 σηµεία µε 2º απόσταση µεταξύ τους

38

39 Μέγεθοςστόχου Stimulus III Stimulus V

40 Macula Threshold test

41 Macula Threshold test Ελέγχονται 16 σηµεία στις κεντρικές 5

42 Αν το οπτικό νεύρο δεν είναι φυσιολογικό

43 και τα οπτικά πεδία είναι φυσιολογικά 10-2

44 και τα οπτικά πεδία είναι φυσιολογικά SWAP

45 ΣφάλµαταΟΠ

46 Σφάλµατα διορθωτικού φακού Προκαλούνται από την κακή τοποθέτηση του διορθωτικού φακού Προκαλούνται από τη χρωµατική και σφαιρική εκτροπή της περιφέρειας ενός µεγάλων διοπτριών φακού

47 DS Λάθος φακού Όρια σκελετού Συνήθως καταλαµβάνει πολλά τεταρτηµόρια ενέχειτηµορφή δεσµιδικής βλάβης

48

49 Λάθος φακού ιασταυρώνει τον οριζόντιο µεσηµβρινό εν είναι ρινικό βήµα Το έλλειµµα δεν συνδέεται µετητυφλήκηλίδα Γλαυκωµατική βλάβη Τοξοειδές δεσµιδικό σκότωµα που συνδέεται µε τη τυφλή κηλίδα

50 Eyelid Artifact Ηλικιωµένοι ασθενείς Βλεφαρόπτωση ή δερµατοχάλαση Mείωση της ευαισθησίας στοάνωτµήµατου οπτικού πεδίου Tολάθοςαυτόπρέπεινα αναγνωρίζεται και να γίνεται επανάληψη του ΟΠ

51 Trigger happy white scotoma

52 Φαινόµενοµάθησης

53 Φαινόµενο µάθησης

54

55 Επίδρασηµεγέθουςκόρης Μύση (<2 mm) Μείωση στην περιφερική ευαισθησία Μείωση της ευαισθησίας στις περιοχές του ΟΠ µε βλάβες ιακοπήτηςπιλοκαρπίνης 3 ηµέρεςπροτηςεξέτασηςή χρήση µυδριατικών κολλυρίων (tropicamide) Μυδρίαση προκαλείεπίσης µείωσητηςπεριφερικής ευαισθησίας Τοµέγεθοςτηςκόρηςπρέπεινα είναιπαρόµοιοστιςδιαδοχικές εξετάσεις

56 Pupil diameter: 1.0 mm

57 Pupil diameter: 5.5 mm

58 SITA Swedish Interactive Threshold Algorithm 1.Λιγότερηµεταβλητότητα 2.Μικρότερηδιάρκεια (50% συντοµότερααπό full threshold) 3.Σκοτεινότερακαιµικρότερα 4.Πρωιµότερηεντόπιση (probability map) 5.Μεγαλύτερηαναπαραγωγικότητα

59 Full-Threshold 24-2 Test Duration: 13 min 29 s

60 SITA Standard 24-2 Test Duration: 6 min 14 s 50% µείωσηστο χρόνο εξέτασης σε σχέση µε full-threshold

61 Full-Threshold SITA Standard ΤαελλείµµατατουΟΠστηκλίµακατουγκρι φαίνονται σκοτεινότερα και µικρότερα µε τo SITA standard πρόγραµµα

62 Full-Threshold SITA Standard Το µέγεθος των γλαυκωµατικών βλαβών στο Pattern Deviation plot είναι παρόµοια ή λίγο µεγαλύτερα µε το SITA standard πρόγραµµα

63 Full-Threshold SITA

64 Full-Threshold SITA Standard CPSD PSD ΗSITA στρατηγικήδενυπολογίζει CPSD και SF ΗPSDµπορείναχρησιµοποιηθείαντίτης CPSD

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί το μάτι

Πώς λειτουργεί το μάτι TM ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Πώς λειτουργεί το μάτι Κατανόηση της λειτουργίας του ματιού Όταν μαθαίνουμε για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, έχει σημασία να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το υγιές μάτι. Το οπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ. ελαστοµετρίας. Δούκα Χρυσούλα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ. ελαστοµετρίας. Δούκα Χρυσούλα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Έ λ ε γ χο ς α ξ ι οπ ι σ τ ί α ς και επαναληψιµότητας σ υ σ κ ε υ ή ς µ η ε π ε µ β α τ ι κ ή ς ελαστοµετρίας Δούκα Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ? 3 Η αναπτυξιακή δυσλεξία και η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Η τεχνική των Δελφών στη νοσηλευτική έρευνα - Μέρος 3ο: Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων Κοσμίδης Δημήτριος 1, Κουτσούκη Σωτηρία 2, Θεοφανίδης Δημήτριος 3 1. Νοσηλευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 10 Μέρος ΙII: ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ Μη ορμονο-εκκριτικά υποφυσιακά αδενώματα Φωτεινή Αδαμίδου, Παναγιώτης Αναγνωστής 1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο όρος μη λειτουργικά (ή μη εκκριτικά)

Διαβάστε περισσότερα

THERAPY PROGRAM) THERAPY (CRT) THERAPY)

THERAPY PROGRAM) THERAPY (CRT) THERAPY) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΙΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΜΙΡΑΝΤΑ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ * ΕΠΟΠΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ** ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 * Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Evid iidence Based Me M di dic di ine

Evid iidence Based Me M di dic di ine Evidence Based Medicine i Νικόλαος Γ. Ευαγγελάτος, MD ομή του μαθήματος 1. Στοιχεία ιστορίας και φιλοσοφίας της Ιατρικής 2. Η εμφάνιση της Evidence Based Medicine 3. Εφαρμογή της Evidence Based Medicine

Διαβάστε περισσότερα