Η μουσικοθεραπεία ως μορφή εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μουσικοθεραπεία ως μορφή εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η μουσικοθεραπεία ως μορφή εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς Αθανασάκης Ν. Ευστράτιος 1, Καραβασιλειάδου Λ. Σαββατώ 2 1. Φοιτητής «Αλεξάνδρειο» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης-Τμήμα Νοσηλευτικής 2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, ΜΑΝ Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Επιστημονικός συνεργάτης τμήματος Νοσηλευτικής «Αλεξάνδρειο» ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο καρκίνος αποτελεί ένα από τα σύγχρονα προβλήματα υγείας των ανθρώπων που ζούνε στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Παράλληλα, οι θεραπευτικές προσεγγίσεις των ογκολογικών ασθενών συνεχώς ανανεώνονται με νέα δεδομένα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την εφαρμογή της μουσικοθεραπείας στα πλαίσια της θεραπείας που ακολουθούν οι παιδιατρικοί αλλά και οι ενήλικοι ασθενείς με καρκίνο και η αποτελεσματικότητας αυτής. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών στη βάση δεδομένων MEDLINE ( ) με λέξεις κλειδιά μουσική, μουσικοθεραπεία, εναλλακτική-συμπληρωματική θεραπεία, καρκίνος και παιδιά. Αποτελέσματα: Τα τελευταία χρόνια, η μουσικοθεραπεία αποτελεί μια από τις μορφές εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας των ασθενών με καρκίνο και όχι μόνο. Η μουσικοθεραπεία αποτελεί μορφή συμπληρωματικής θεραπείας σε ενήλικους αλλά και σε παιδιατρικούς ασθενείς με καρκίνο. Οι εναλλακτικές-συμπληρωματικές μέθοδοι θεραπείας είναι μη επεμβατικές, μη τοξικές, οικονομικά συμφέρουσες, ασφαλείς και εύκολα εφαρμόσιμες από τους ίδιους τους ασθενείς. Κατά κύριο λόγο, η μουσικοθεραπεία αποσκοπεί στη μείωση του συναισθηματικού τραύματος, καθώς και στη μείωση του συναισθήματος του πόνου κατά τη διάρκεια της θεραπείας (ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, άλλες επώδυνες διαδικασίες) αλλά και στη μετέπειτα πορεία της ζωής τους. Συμπεράσματα: Η παρούσα βιβλιογραφία που αφορά το υπό μελέτη θέμα αν και είναι ελάχιστη, τα αποτελέσματα αυτής φαίνονται ενθαρρυντικά, ειδικά στις περιπτώσεις παιδιατρικών ασθενών. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω μελέτη του ρόλου της μουσικής κατά τη διάρκεια νοσηλείας των ογκολογικών ασθενών, αλλά και γενικότερα. Copyright 2012 Σελίδα 28

2 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 Λέξεις κλειδιά: Μουσική, μουσικοθεραπεία, εναλλακτική-συμπληρωματική θεραπεία, καρκίνος, παιδιά. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Αθανασάκης Ευστράτιος, Ίμβρου 9, Κων/πολίτικα, Πυλαία Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55535, Ε-mail: Music therapy as part of the alternative-complementary therapy in cancer patients in hospital Athanassakis N. Efstratios 1, Karavassiliadou L. Savvato 2 1. Student of Nursing department- Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. 2. RN, MSc, PhD (c), Sports Medicine Laboratory, Aristotle University of Thessaloniki, Infection Control Unit, Academic Hospital of Thessaloniki ΑHEPΑ - Clinical professor of nursing department «Alexander» Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece. ABSTRACT Cancer is one of the modern health problems of people living in developed countries. Furthermore, therapeutic approaches to cancer patients is constantly updated with new data. Aim: The aim of the present study was to review the international literature referred to the application of music therapy in the treatment for pediatric and adult patients with cancer. Method and materials: The method of this study included bibliography research from both the review and the research literature on MEDLINE ( ) database and using as key words music, music therapy, alternative-complementary therapy, cancer, children. Results: Music therapy, the last few years, seems to be one of the forms of alternativecomplementary therapy for patients treated for cancer. Music therapy is applied as part of complementary therapy in pediatric and adult patients with cancer. Complementaryalternative methods are non-invasive, non-toxic, cheap, safe and can be easily used by the patients themselves. Primarily, the music therapy aimed to the reduction of the emotional trauma and the feeling of the pain during the process of the treatment (radiotherapy, chemotherapy, other painful procedures) but also in the whole patients life. Conclusions: Scientific bibliographic databases research concerning the music therapy in patients with cancer seem encouraging, especially in children. Nevertheless, the further study of the role of the music during hospitalization in the outcome of the treatment is essential. Copyright 2012 Σελίδα 29

3 Keywords: Music, music therapy, alternative-complementary therapy, cancer, children. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Σ Οργανισμού Υγείας (World Health Organization), o καρκίνος αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως και ευθύνεται για το 13% (7,9 εκατ. θάνατοι) του συνολικού ποσοστού των θανάτων, το έτος Το ποσοστό των θανάτων ανά τον πλανήτη, λόγω καρκίνου, υπολογίζεται πως μέχρι το 2030 θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια. Επίσης, εκτιμάται ότι το 30% των θανάτων από καρκίνο μπορεί να προληφθεί. 1 Το κυρίαρχο και σημαντικότερο σύμπτωμα των περισσότερων ογκολογικών ασθενών είναι ο πόνος (κυρίως ο χρόνιος), ο οποίος δεν υποχωρεί με φαρμακευτική αγωγή. Άλλωστε, οι θεραπείες που ακολουθούν οι ογκολογικοί ασθενείς δεν επιφέρουν πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα, μειώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. 2 Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ογκολογικών περιστατικών και η αδυναμία θεραπείας των συμπτωμάτων είχε ως CORRESPONDING AUTHOR Athanasakis Efstratios, Imvrou 9, Kon/politika, Pilea-Thessaloniki, PC 55535, αποτέλεσμα την εισαγωγή εναλλακτικώνσυμπληρωματικών μεθόδων θεραπείας παράλληλα με τις κλασσικές θεραπείες (χειρουργική, Copyright 2012 Σελίδα 30 ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία), στις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Οι εναλλακτικέςσυμπληρωματικές μέθοδοι θεραπείας είναι μη επεμβατικές, μη τοξικές (σε αντίθεση με τα φάρμακα), οικονομικά συμφέρουσες, ασφαλείς 3 και μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα από τους ίδιους τους ασθενείς. 4 Μια εναλλακτική-συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας είναι αυτή μέσω της δημιουργικότητας των τεχνών. Στις τέχνες ανήκουν η μουσική, ο χορός, το δράμα, η ζωγραφική, η ποίηση και η γιόγκα. Η τέχνη που εφαρμόζεται περισσότερο στα σύγχρονα ογκολογικά κέντρα είναι η μουσική. 5,6 Οι τεχνικές μουσικοθεραπείας περιλαμβάνουν σύνθεση στίχων, αυτοσχεδιασμό μουσικής από τους ασθενείς, θεραπευτικά μουσικά μαθήματα, το τραγούδι 7,8, εικόνες συνοδευόμενες από τραγούδια και ακρόαση μουσικής. 9

4 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 Η μουσικοθεραπεία αποτελείται από δύο συνθετικά, τη μουσική και τη θεραπεία. Το πρώτο συνθετικό της αφορά τα ηχητικά ερεθίσματα που λαμβάνει ο ασθενής, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στην πλήρη ίαση και αποκατάσταση του οργανισμού, μετά από την περίοδο νόσησης του. 10 Η προσθήκη μουσικής στο θεραπευτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, εστιάζει περισσότερο στην αντιμετώπιση του πόνου ή χρησιμεύει στα πλαίσια της παρηγορητικής φροντίδας. 9 Ακόμη, αποσκοπεί στην προαγωγή της πνευματικής, ψυχικής, σωματικής ευημερίας 11 των ασθενών, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους 12, στη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων (άγχους, αδυναμίας, θυμού, άρνησης, κατάθλιψης) και στην αύξηση των θετικών συναισθημάτων τους όπως την ενίσχυση θάρρους. 13 Για παράδειγμα, ασθενείς που νοσούν από παθήσεις όπως, το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), καρκίνο, αυτισμό ή έχουν σωματικές αναπηρίες, συναισθηματικά τραύματα, προβλήματα ακοής, ομιλίας, και όρασης μπορούν να εφαρμόσουν τη μουσικοθεραπεία παράλληλα με τις άλλες θεραπευτικές διαδικασίες. Τέλος, ιατρικές ειδικότητες, όπως η γηριατρική, η ψυχιατρική, η μαιευτική, η νεογνολογία μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση της μουσικής συνδυαστικά με τις κλασικές μεθόδους θεραπείας. 11 Υλικό και μέθοδος Η αναζήτηση βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στη διαδικτυακή βιβλιοθήκη MEDLINE, σε διεθνείς οργανισμούς (World Health Organization, Canadian Association for music therapy) και στο Google. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε βιβλιογραφική αναζήτηση άρθρων ερευνητικού και ανασκοπικού περιεχομένου, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: μουσική, μουσικοθεραπεία, εναλλακτικήσυμπληρωματική θεραπεία, καρκίνος και παιδιά. Τα άρθρα που επιλέχθηκαν για περαιτέρω μελέτη ήταν αυτά που στον τίτλο τους αναφερόταν οι λέξεις: μουσικοθεραπεία και ογκολογικοί ασθενείς και αφορούσαν την περιγραφή της φύσης και των θετικών ή αρνητικών επιδράσεων της μουσικοθεραπείας στους ογκολογικούς ασθενείς. Επιπλέον, πηγές προέκυψαν μέσω των βιβλιογραφικών παραπομπών των αρχικών άρθρων. Συμπεριλήφθησαν άρθρα των οποίων ο πληθυσμός μελέτης αφορούσε παιδιατρικούς ή ενήλικους ογκολογικούς ασθενείς. Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης των άρθρων της παρούσας εργασίας, αποτέλεσαν η δημοσίευση τους από το 2000 έως το 2010, η δημοσίευση τους στην αγγλική γλώσσα και η δυνατότητα Copyright 2012 Σελίδα 31

5 εύρεσης του πλήρους κειμένου. Τα ασθενών οι οποίοι έπασχαν από χρόνιο υπόλοιπα άρθρα (δημοσιευμένα πριν το πόνο στην πλάτη, το λαιμό και τις 2000, σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής, αρθρώσεις και διάλεγαν μουσική επιλογής με αδυναμία εύρεσης του πλήρους τους για 1 ώρα, πάνω από 7 ημέρες, κειμένου) απορρίφθηκαν. διαπιστώθηκε πως αυξάνεται η αίσθηση της αντοχής, ενώ μειώνεται ο πόνος, η Αποτελέσματα κατάθλιψη και το αίσθημα αναπηρίας. 16 Η Οι συνεδρίες μουσικοθεραπείας επίδραση της ακρόασης μουσικής από περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενήλικους ασθενείς με καρκίνο είχε ως εξατομικευμένων στρατηγικών για την αποτέλεσμα τη μείωση του συναισθηματικού αντιμετώπιση του καρκίνου, ώστε να τραύματος, του θυμού και της έντασης υπάρχει πλήρη κάλυψη των αναγκών των που βιώνουν. 17 ασθενών. 9 Σε έρευνα που αφορούσε 724 νοσηλευτές ογκολογικών κλινικών, με σκοπό την καταγραφή εφαρμογής μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων (μουσική, χαλάρωση, απόσπαση της προσοχής, νοερή απεικόνιση) στους νοσηλευόμενους ασθενείς. το 54% του νοσηλευτικού προσωπικού εφάρμοζαν τη μουσική ως μη φαρμακευτική παρέμβαση, σε αντίθεση με τη χαλάρωση και τη διάσπαση της προσοχής που εφαρμόζονταν στο 82% και 80% αντίστοιχα. Οι ογκολογικοί ασθενείς που συμμετείχαν σε ομάδες μουσικοθεραπείας εμφάνιζαν, σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης πόνου (0-10), κατά 1.5 μονάδα λιγότερο πόνο. Μετά από 30 ακρόασης μουσικής το 65% των ασθενών ανέφεραν πως χρησιμοποιούσαν τη μουσική για χαλάρωση, καθώς και για απόσπαση της προσοχής τους από τον πόνο. 15 Σε περιπτώσεις 14 Ιδιαίτερο ρόλο έχει η μουσική στη ζωή των παιδιών και γενικότερα των νέων. Φαίνεται πως η μουσική αποτελεί για τα παιδιά ηλικίας 4-13 χρονών, μέσο έκφρασης διασκέδασης και σχετίζεται με θρησκευτικές και κοινωνικές ενέργειες. 18 Κατά τη διάρκεια του θεραπευτικού σχήματος που ακολουθούν οι παιδιατρικοί ασθενείς που νοσούν από καρκίνο. Παρατηρήθηκε από τους ερευνητές μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και θυμού, σε παιδιά που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία. 8 Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μείωση του άγχους αναμονής και συμμόρφωση των παιδιών που θα υποβάλλονταν σε επώδυνες διαγνωστικές εξετάσεις (οσφυονωτιαία παρακέντηση, βιοψία του μυελού των οστών, αρτηριακό καθετηριασμό). 19 Σε άλλη μελέτη σε παιδιατρικό πληθυσμό αναφέρεται η μουσικοθεραπεία ως τρόπος αντιμετώπισης Copyright 2012 Σελίδα 32

6 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 του θυμού και του πόνου σε ασθενείς με λευχαιμία που θα υποβάλλονταν σε οσφυονωτιαία παρακέντηση. Παράλληλα, η χρήση ακουστικών από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τα βοήθησε να πονάνε λιγότερο και να είναι συνεργάσιμα. Μάλιστα, ορισμένα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν την είσοδο της βελόνας στο δέρμα. 20 Συζήτηση Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε προσπάθεια ανάδειξης των χαρακτηριστικών της μουσικοθεραπείας που λαμβάνεται από πληθυσμούς ογκολογικών ασθενών. Είναι σημαντικό να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των ερευνητικών εργασιών που εισάχθηκαν στην ανασκόπηση. Αρκετές έρευνες είχαν αντικείμενο μελέτης την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου, εφαρμόζοντας ως εναλλακτικήσυμπληρωματική θεραπεία, τη μουσικοθεραπεία. 15,16,20 Ακόμη αναφέρονται εργασίες όπου διερευνήθηκε εκτός από τον πόνο, η δημιουργικότητα 6, η ποιότητα ζωής 12,13, η αντοχή 16 και ο θυμός 20 των ογκολογικών ασθενών. Για την εκτίμηση των παραπάνω παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: η κλίμακα αξιολόγησης πόνου (0-10), 13 η κλίμακα αξιολόγησης ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο (PedsQL 4.0 Generic Core Scale) 13, ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πόνου 16, η κλίμακα εκτίμησης θυμού (Spielberger state - trait anxiety scale) 20 και η συνέντευξη του ασθενούς. 6,18 Παιδιατρικοί ογκολογικοί πληθυσμοί, ηλικίας κυρίως > 14 ετών, επιλέχθηκαν ως δείγμα μελέτης από αρκετούς ερευνητές. 5,13,18,20 Ενώ, στις μελέτες όπου επιλέχθηκαν ενήλικοι ασθενείς ήταν κυρίως ηλικίας 21 έως 65 ετών. 12,15,16 Από την ανάλυση των μελετών συμπεραίνεται πως η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών αποτελεί μια από τις σύγχρονες θεραπευτικές προκλήσεις. Οι εναλλακτικέςσυμπληρωματικές θεραπείες εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο του ασθενούς, τον τύπο και το στάδιο του καρκίνου. Ακόμη, η παρουσία ενός ειδικού θεραπευτή κατά τη διάρκεια της μουσικοθεραπείας, είναι χρήσιμη για την καθοδήγηση των ασθενών. Οι μουσικοθεραπευτές έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κοινοτικά προγράμματα, σχολεία, σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα απεξάρτησης. 21 Οι νοσηλευτές εφαρμόζοντας στα πλαίσια της ολιστικής φροντίδας, οποιαδήποτε από τις κατηγορίες εναλλακτικής θεραπείας, προλαμβάνουν τη δημιουργία τραυματικής εμπειρίας στους ασθενείς και ιδιαιτέρως στα παιδιά. Παράλληλα, είναι δυνατόν να μειωθούν τα συμπτώματα και οι Copyright 2012 Σελίδα 33

7 ανεπιθύμητες παρενέργειες της θεραπείας των ασθενών. Όταν το νοσηλευτικό προσωπικό γνωρίζει ποιοι ασθενείς πρόκειται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επώδυνη διαδικασία, καταλαβαίνει αν αυτοί επωφελούνται ή όχι από την ακρόαση της μουσικής. Επιπλέον, συστήνεται στους ασθενείς να νιώθουν άνετα και να επιλέγουν οι ίδιοι οποιαδήποτε εναλλακτική μορφή θεραπείας τους ηρεμεί, μειώνοντας τα επίπεδα θυμού τους. Όλες οι παραπάνω ενέργειες αποσκοπούν στη διάσπαση της προσοχής του ασθενούς από τον πόνο ή την επικείμενη θεραπευτική διαδικασία και συνεπώς στη μείωση της αντίληψης νοσηλευτική έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου από καλοήθη ή κακοήθη νεοπλασίες, αλλά και την ομαλή έκβαση ορισμένων επώδυνων θεραπευτικών διαδικασιών. Επειδή η μουσικοθεραπεία αποτελεί νέα μέθοδο στη θεραπευτική προσέγγιση των ογκολογικών ασθενών, απαιτείται περαιτέρω εξέταση της ωφελιμότητάς της στην κατηγορία αυτή των ασθενών. Ολοκληρώνοντας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της συμβολής άλλων τύπων εναλλακτικήςσυμπληρωματικής θεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου. αυτού. 15 Συμπεράσματα Συμπεραίνεται λοιπόν, πως η μουσικοθεραπεία αποτελεί τμήμα της ολιστικής θεραπείας που ακολουθούν οι ασθενείς με καρκίνο, κυρίως στα ογκολογικά κέντρα του εξωτερικού. Η μουσικοθεραπεία αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας και ψυχοσωματικής βλάβης. Τα αποτελέσματα της μουσικοθεραπείας είναι περισσότερο εμφανή στους παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς. Η μορφή αυτή εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας, όπως προκύπτει μέσα από τις έρευνες, εφαρμόζεται ευρέως στον τομέα της ογκολογίας. Η εφαρμογή της μουσικοθεραπείας στην ογκολογική ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Cancer. World Health Organization (WHO). [ONLINE] February Διαθέσιμο από: eets/fs297/en/index.html. 2. Stewart BW, Kleihues P. World Health Organization. World Cancer Report - International Agency for Research on Cancer. [ONLINE] Geneva, Switzerland: WHO, Διαθέσιμο από: mi_hhmd/03/ext01.pdf. 3. Cassileth B, Trevisan C, Gubili J. Complementary therapies for cancer pain. Curr Pain Headache Rep 2007, 11 (4): Wesa K, Gubili J, Cassileth B. Integrative oncology: complementary therapies for Copyright 2012 Σελίδα 34

8 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 cancer survivors. Hematol Oncol Clin North Am 2008, 22 (2): Rykov MH. Experiencing music therapy cancer support. J Health Psychol 2008, 13 (2): Daykin N, McClean S, Bunt L. Creativity, identity and healing: participants' accounts of music therapy in cancer care. Health 2007, 11 (3): Aasgaard T. Song creations by children with cancer-process and meaning. In: Aldridge D (ed) Case study designs in music therapy. London, Jessica Kingsley Publisher, O Callaghan C, Sexton M, Wheeler G. Music therapy as a non-pharmacologic anxiolytic for paediatric radiotherapy patients. Australas Radiol 2007, 51 (2): Magill L. The meaning of the music: the role of music in palliative care music therapy as perceived by bereaved caregivers of advanced cancer patients. Am J Hosp Palliat Care 2009, 26 (1): Περάκης Ν. Μουσικοθεραπεία. [ONLINE] Διαθέσιμο από: leftcat&catid=1&contentid= Canadian Association for music therapy. Music therapy. [ONLINE] Διαθέσιμο από: py.htm. 12. Hilliard RE. The effects of music therapy on the quality and length of life of people diagnosed with terminal cancer. J Music Ther 2003, 40 (2): Madden JR, Mowry P, Gao D, Cullen PM, Foreman NK. Creative arts therapy improves quality of life for pediatric brain tumor patients receiving outpatient chemotherapy. J Pediatr Oncol Nurs 2010, 27 (3): Kwekkeboom KL, Bumpus M, Wanta B, Serlin RC. Oncology nurses' use of nondrug pain interventions in practice. J Pain Symptom Manage 2008, 35 (1): Huang ST, Good M, Zauszniewski JA. The effectiveness of music in relieving pain in cancer patients: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2010, 47 (11): Siedliecki SL, Good M. Effect of music on power, pain, depression and disability. J Adv Nurs 2006, 54 (5): Weber S, Nuessler V, Wilmanns W. A pilot study on the influence of receptive music listening on cancer patients during chemotherapy. IJAM 1997, 5 (2): O'Callaghan C, Baron A, Barry P, Dun B. Music's relevance for pediatric cancer patients: a constructivist and mosaic research approach. Support Care Cancer 2010, Published online Apr Bufalini A. Role of interactive music in oncological pediatric patients undergoing painful procedures. Minerva Pediatr 2009, 61 (4): Nguyen TN, Nilsson S, Hellström AL, Bengtson A. Music therapy to reduce pain and anxiety in children with cancer undergoing lumbar puncture: a randomized clinical trial. J Pediatr Oncol Nurs 2010, 27 (3): Copyright 2012 Σελίδα 35

9 21. Canadian Association for music therapy. Music therapists. [ONLINE] Διαθέσιμο από: pists.htm. Copyright 2012 Σελίδα 36

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική. νευροπάθειας που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία. µια συστηµατική ανασκόπηση

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική. νευροπάθειας που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία. µια συστηµατική ανασκόπηση Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική νευροπάθεια που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία: µια συστηµατική ανασκόπηση Γεώργιος Ελεσνίτσαλης 1, Όλγα Τσαρτσαράκη 2, Ιωάννα Βεκίλη 3, Μαρία Βούρβου 4 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα ζωής και οφειλόμενη σε χημειοθεραπεία νευροτοξικότητα

Ποιότητα ζωής και οφειλόμενη σε χημειοθεραπεία νευροτοξικότητα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ποιότητα ζωής και οφειλόμενη σε χημειοθεραπεία νευροτοξικότητα Παπαγεωργίου Δημήτριος 1, Κουτελέκος Ιωάννης 2 1. Νοσηλευτής, MSc, Υπ. Διδάκτωρ, «Κλινική Ημέρας» Ευρωκλινικής Αθηνών 2. Νοσηλευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Μαθηματικές γνώσεις και υπολογισμός φαρμακευτικών : Απαραίτητες κλινικές δεξιότητες για το νοσηλευτή Αθανασάκης Ευστράτιος Νοσηλευτής ΤΕ, Απόφοιτος «Αλεξάνδρειου» Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής

Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2014, 53(2): 133 140 HELLENIC JOURNAL OF NURSING 2014, 53(2): 133 140 Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής Κωνσταντίνος Γιαννακού,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή Λαβδανίτη Μαρία 1, Αβραμίκα Μαρία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχή των Γονέων στη Διαχείριση του Παιδιατρικού Πόνου

Η Συμμετοχή των Γονέων στη Διαχείριση του Παιδιατρικού Πόνου Σταμουλαρά Α. και συν. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - REVIEW ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2013, 52 (2): 159-170 hellenic journal of nursing 2013, 52 (2): 159-170 Η Συμμετοχή των Γονέων στη Διαχείριση του Παιδιατρικού Πόνου Σταμουλαρά Ανδριανή,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Γιούρντα Άννα-Μαρία 1, Τουλιά Γεωργία 2 1. Νοσηλεύτρια 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010 ΕΡΕΥΝΑ Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out syndrome): Κατανόηση και πρώιμη αναγνώριση του συνδρόμου από το νοσηλευτικό προσωπικό σε δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο Σταυροπούλου Αρετή 1, Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα Καυγά Άννα 1, Γκοβίνα Ουρανία 2, Παρισσόπουλος Στέλιος 1, Βλάχου Ευγενία 2, Βαρδάκη Ζαμπία 3 1. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της επιλόχειας κατάθλιψης στο παιδί

Επιπτώσεις της επιλόχειας κατάθλιψης στο παιδί ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Μαρία Καρανικόλα Επιπτώσεις της επιλόχειας κατάθλιψης στο παιδί Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Έλενα Ευαγόρου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ» Φλώρα Φελλά 2008118323 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013) _ΕΡΕΥΝΑ_ Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά τη χρονική περίοδο 2005-2010 στο νομό Λακωνίας Γκιουζέλη Γεωργία 1, Τσιρώνη Μαρία 2, Κατσαραγάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 vima asklipiou.gr Σελίδα 260 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΠIE) Transient ischemic stroke (TIE) Ω ς παροδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ www.vima asklipiou.gr Σελίδα 115 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βασ ιλικά Α. Λανάρα: Εις μνημόσυνον αιώνιον Έ νας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη πλέον Β. Λανάρα «μετέστη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα

Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα Ίντας Δ. Γεώργιος 1, Στεργιάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013) _ΕΡΕΥΝΑ_ Το δικαίωμα ενημέρωσης ασθενών με μεσογειακή αναιμία στη θεραπεία και την έρευνα Ροδίτου Κ. Μαρία 1, Μπαρμπούνη Κ. Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 437 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα)

2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα) 70 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα) Γ. Βεσκούκη 1, Ι.Ρίζου 2, Γ.Γαλλιού 3 1 Τμήμα Επισκεπτών τριών Υγείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα