Βιογραφικό σηµείωµα Europass

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό σηµείωµα Europass"

Transcript

1 Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) ιεύθυνση (-εις) ιεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Βασιλειές Τεµένους ΤΚ 71500, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) Κινητό Υπηκοότητα Ελληνική, Γερµανική Ηµεροµηνία γέννησης 11/01/1978 Φύλο Θήλυ Επαγγελµατική πείρα Χρονολογίες 1/01/ /06/2012 Επιστηµονικός συνεργάτης µε το στα πλαίσια του Προγράµµατος «Εργαστήριο ιαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων» Επίβλεψη προπτυχιακών και µεταπτυχιακών διατριβών Οργάνωση και συντονισµός εργαστηριακών πειραµάτων Σύνταξη και παρουσίαση επιστηµονικών εκθέσεων, άρθρων και παρουσιάσεων Χρονολογίες 1/01/ /12/2011 Επιστηµονικός συνεργάτης µε το στα πλαίσια του Προγράµµατος «Παρακολούθηση υδροφόρου ορίζοντα / υπεδάφους ΒΕΑ Ασπροπύργου» Μοντελοποίηση αποτελεσµάτων κατασκευή χαρτών Σύνταξη και υποβολή έκθεσης Χρονολογίες 1/11/ /12/2009 Επιστηµονικός συνεργάτης µε το στα πλαίσια του Προγράµµατος «Έργο Αποξήλωσης αµιαντούχων υλικών από το Κτίριο Ιδιοκτησίας του ήµου Χανίων επί των Οδών Κύπρου, Θεσσαλονίκης και ωδεκανήσου» Μετρήσεις και αναλύσεις αέριας δειγµατοληψίας Eκπόνηση τεχνικής έκθεσης 1

2 Χρονολογίες 1/09/ /10/2010 Επιστηµονικός συνεργάτης µε το στα πλαίσια του Προγράµµατος «Ποιοτικός και Ποσοτικός Χαρακτηρισµός Επικινδύνων και Τοξικών Ουσιών από το Ναυάγιο του SEA DIAMOND Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Παρούσες και Μελλοντικές)» Επεξεργασία αναλυτικών δεδοµένων Προετοιµασία παρουσιάσεων Χρονολογίες 15/01/ /08/2010 Επιστηµονικός συνεργάτης µε το στα πλαίσια του Προγράµµατος «Έργο Αποξήλωσης αµιαντούχων υλικών από το Κτίριο Ιδιοκτησίας του ήµου Χανίων επί των Οδών Κύπρου, Θεσσαλονίκης και ωδεκανήσου» Εκπαίδευση εργαζοµένων ειγµατοληψίες, οπτικό έλεγχο και µετρήσεις Παρακολούθηση και εποπτεία των εργασιών αποξήλωσης Σύνταξη τεχνικής έκθεσης Χρονολογίες 01/05/ /04/2008 Επιστηµονικός συνεργάτης µε το στα πλαίσια του Προγράµµατος «Έργα Αποξήλωσης των αµιαντούχων υλικών από τη Νοµαρχία Χανίων και τα ικαστήρια» Εκπαίδευση εργαζοµένων ειγµατοληψίες, οπτικό έλεγχο και µετρήσεις Παρακολούθηση και εποπτεία των εργασιών αποξήλωσης Σύνταξη τεχνικής έκθεσης Χρονολογίες 01/07/ /11/2006 Επιστηµονικός συνεργάτης µε το στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Asia Pro ECO «Ανάπτυξη βέλτιστης βάσης δεδοµένων για αποδοτική διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων» Προετοιµασία & Εισαγωγή επιστηµονικών στοιχείων στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος. Σύνταξησυγγραφή επιστηµονικών κειµένων και εκθέσεων. Προετοιµασία workshops. Συνεργασία µε Ινδία και Γερµανία. 2

3 Χρονολογίες 01/02/ /10/2006 Επιστηµονικός συνεργάτης µε το στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «ιεξαγωγή µετρήσεων για τις συνθήκες του ορυχείου ΜΑΒΕ LIFE 03 ENV/GR00214» ειγµατοληψίες - αναλύσεις Χρονολογίες 01/05/ /04/2006 Υπότροφος του Πολυτεχνείου Κρήτης Υλοποίηση του έργου «Βασική Έρευνα 2005, Ανάπτυξη Τεχνολογίας Σταθεροποίησης- Στερεοποίησης Αποβλήτων Αµιάντου». Χρονολογίες 01/09/ /01/2006 Επιστηµονικός συνεργάτης µε το στα πλαίσια του Προγράµµατος «Εκτίµηση Ρύπανσης Αµιάντου στο ιυλιστήριο Ελευσίνας». ειγµατοληψίες, οπτικό έλεγχο και µετρήσεις. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης Χρονολογίες 1/11/ /06/2011, 01/03/ /08/2009, 01/03/ /02/2006 ιδακτικό Προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης µε σύµβαση Π 407 Εκτέλεση φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια των µαθηµάτων: α) ιαχείριση και Επεξεργασία Αστικών Απορριµµάτων, 6ο Εξάµηνο, ΜΠ338, Υποχρεωτικό. β) Σχεδιασµός Σταθµών Μεταφόρτωσης και Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, 7ο Εξάµηνο, ΜΠ 439, Υποχρεωτικό. γ) Επεξεργασία και ιαχείριση Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων, 8ο Εξάµηνο, ΜΠ438, Υποχρεωτικό. δ) Τεχνολογίες Εξυγίανσης Εδάφους & Υπογείων Υδάτων, 9ο Εξάµηνο, ΜΠ539, Επιλογής. Εργαστήριο ιαχείρισης Τοξικών & Επικινδύνων Ρύπων 3

4 Χρονολογίες 01/03/ /08/2005 Εργαστηριακός Βοηθός του Πολυτεχνείου Κρήτης µε υποτροφία TAS Τεχνική Υποστήριξη του Εργαστηρίου ιαχείρισης Τοξικών & Επικινδύνων Αποβλήτων Εργαστήριο ιαχείρισης Τοξικών & Επικινδύνων Ρύπων Χρονολογίες 30/04/2004 Σήµερα Εξωτερικός συνεργάτης µε το Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάµου & Μαλεβυζίου Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου «ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» µέσω του Ε.Π.Κ.Π. LEADER PLUS Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάµου & Μαλεβυζίου Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Κ.Ο.Μ.Μ.- ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.) Εκπαίδευση και Επίπεδο ς µε βάση την εθνική ή διεθνή ταξινόµηση Χρονολογίες 15/07/ /08/1999 Μαθητευόµενη Πρακτική άσκηση στη ΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. στα πλαίσια της θερινής Πρακτικής Εργασίας του Τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. ΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Ηράκλειο Κρήτης. Ιδιωτική Εταιρεία Χρονολογίες 22/10/ /10/2011 ιδακτορικού τίτλου σπουδών του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Έλεγχος Ποιότητας και ιαχείριση Περιβάλλοντος» του Πολυτεχνείου Κρήτης µε βαθµό άριστα. Υπεύθυνος Καθηγητής: Ε.Γιδαράκος, αντικείµενο µελέτης: Υδροθερµική επεξεργασία αµιαντούχων υλικών σε υποκρίσιµες και υπερκρίσιµες συνθήκες,, ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών: «Έλεγχος Ποιότητας και ιαχείριση Περιβάλλοντος» Χρονολογίες 11/10/ /11/2004 Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Έλεγχος Ποιότητας και ιαχείριση Περιβάλλοντος» του Πολυτεχνείου Κρήτης µε βαθµό Εισαγωγή στο µεταπτυχιακό µε υποτροφία. «Εκτίµηση τοξικότητας της ευρύτερης περιοχής των Μεταλλείων Αµιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ)». Η διατριβή αφορούσε την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης ρύπανσης των ΜΑΒΕ και της ευρύτερης περιοχής αυτών (Ν.Κοζάνης), µε δειγµατοληψία αέρος για την ανίχνευση ινών αµιάντου και την ανάπτυξη της βέλτιστης µεθόδου αποκατάστασης του µεταλλείου, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των αποθέσεων, µε προοπτική την µετατροπή του χώρου του µεταλλείου σε ΧΥΤΑ για απόβλητα αµιάντου. Καθηγητές: Ε.Γιδαράκος (επιβλέπων), Ζ.Αγιουτάντης και Κ.Κοµνίτσας. ΑΕΙ Ερευνητικά Κέντρα Χρονολογίες 11/09/ /10/2002 4

5 Επίπεδο ς µε βάση την εθνική ή διεθνή ταξινόµηση ίπλωµα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων του, µε βαθµό πτυχίου 8.13 (Επίσηµη Ανακήρυξη 7/03/2003). «Αλληλεπίδραση κοπτικού εργαλείου µε γεωυλικό µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων». Ανάπτυξη προτύπου στο λογισµικό περιβάλλον του MSC.Marc µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων και σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αυτές που προκύπτουν από την θεωρητική επίλυση (MATLAB) του προβλήµατος επαφής ενός άκαµπτου κοπτικού εργαλείου διαφόρων σχηµάτων (τετραγωνικό, τριγωνικό και κυκλικό) µε πετρώµατα. Καθηγητές: Γ.Εξαδάκτυλος (επιβλέπων), Ζ.Αγιουτάντης και Κ.Προβιδάκης. Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Επίπεδο ς µε βάση την εθνική ή διεθνή ταξινόµηση Χρονολογίες 15/05/ /05/2006 Παρακολούθηση Σεµιναρίου TRGS 519 στη Γερµανία και απόκτηση ιπλώµατος ως Ειδικός σε θέµατα διαχείρισης αµιάντου-αµιαντούχων υλικών «Εργασίες Κατεδάφισης, Εξυγίανσης ή Συντήρησης Χώρων µε Αµίαντο». - Αµίαντος - Επιπτώσεις του στην υγεία & περιβάλλον - Νοµικό πλαίσιο - ιαχείριση αποβλήτων αµιάντου - Εργασίες Κατεδάφισης, Εξυγίανσης ή Συντήρησης Χώρων µε Αµίαντο BAU Akademie GmbH Gesellschaft fuer innovative Weiterbildung Neuwieder Strasse Nuernberg Germany Πιστοποιητικό "Asbestsanierung nach TRGS 519, Anlage 3" Γερµανίας Χρονολογίες 01/01/ /03/2006 Πιστοποιητικό Σπουδών του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Αγωγής του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου του ήµου Χανίων Περίοδος: Ιανουάριος-Απρίλιος Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστηµίο ήµου Χανίων Χρονολογίες 09/03/ /06/2004 Παρακολούθηση Προγράµµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕ, µε θέµα «Αυτοµατισµός Γραφείου µε τη χρήση Η/Υ». Microsoft Office 98/ΝΤ/2000/XP (Word, Excel, Power Point, Access, Internet) Συνολική διάρκεια 400 ώρες, µε 245 ώρες θεωρητική & 155 ώρες πρακτική άσκηση σε θέµατα εκµάθησης ηλεκτρονικού υπολογιστή. ΚΕΚ έλτα Χανιά Πιστοποίηση Γνώσης Η/Υ Φορέας: Παρακολούθηση 4 µαθηµάτων στα πλαίσια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών που απαιτούνται βάσει ΑΣΕΠ για την πιστοποίηση Γνώσης Η/Υ. Ατοµικές και ικανότητες 5

6 Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Γερµανική/Ελληνική Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες) Αυτοαξιολόγηση Κατανόηση Οµιλία Γραπτή Ευρωπαϊκό επίπεδο (*) Προφορική Ανάγνωση Προφορική επικοινωνία Αγγλικά (*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Προφορική παραγωγή Κοινωνικές και ικανότητες Οργανωτικές και ικανότητες Τεχνικές και ικανότητες εξιότητες πληροφορικής Καλλιτεχνικές και ικανότητες Άλλες και ικανότητες Άδεια οδήγησης 1. Παρουσιάσεις σε ευρύ κοινό 2. ιδακτική εµπειρία από την εκτέλεση εργαστηρίων σε φοιτητές στα πλαίσια πανεπιστηµιακών παραδόσεων και από παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων σε παιδιά - Οργάνωση ιεθνών Συνεδρίων (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπή του 1 ου ιεθνούς Συνεδρίου «ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων», 1-3 Οκτωβρίου, Χανιά Μέλος ιεθνούς Αµνηστίας - Μέλος Unisef - Μέλος ΤΕΕ 1. Συγγραφή τεχνικών κειµένων, επιστηµονικών βιβλίων 2. Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων 1. Microsoft Office 98/ΝΤ/2000/XP (Word, Excel, Power Point, Access, Internet) 2. Autocad 2000 (Mechanical) 3. Matlab R12 4. MSC.Marc (Finite element analysis) 5. Primer v5 (Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων) 6. Γλώσσα προγραµµατισµού Fortran Γνώσεις σχεδιασµού ιστοσελίδων 8. Photoshop 6 7. Corel Draw 9 1. Σχεδιασµός και κατασκευή κοσµηµάτων 2. ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων 3. Ζωγραφική 4. Χαρακτική 5. Αγγιοπλαστική 1. Γιόγκα, 2. Τάι Τσί 3. Ξιφασκία ( ιακρίσεις: Αργυρό µετάλλιο στους αγώνες Μάχη Κρήτης 2007, Παγκρήτιοι Αγώνες Ξιφασκίας. Χάλκινο Μετάλλιο στους αγώνες Ανδρόγεια 2007, Παγκρήτιοι Αγώνες Ξιφασκίας. Χάλκινο Μετάλλιο στους αγώνες Ανδρόγεια 2006, Παγκρήτιοι Αγώνες Ξιφασκίας) Β Κατηγορίας 6

7 Πρόσθετες πληροφορίες ηµοσιεύσεις σε ιεθνή Περιοδικά: 1. Pellera F., Giannis A., Kalderis D., Anastasiadou K., Stegmann R., Wang J.-Y., Gidarakos E. "Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions using biochars prepared from agricultural byproducts", Journal of Environmental Management (2011, accepted). 2. Anastasiadou K., Christopoulos K., Mousios E.., Gidarakos E. "Solidification/ Stabilization of fly and bottom ash from medical waste incineration facility", Journal of Hazardous Materials (2010, accepted). 3. Anastasiadou K., Axiotis D., Gidarakos E. "Hydrothermal conversion of chrysotile asbestos using near supercritical conditions", Journal of Hazardous Materials, 179 pp , Gidarakos Ε., Petrantonaki M., Anastasiadou Κ., Schramm K.W: "Characterization and Hazardousness of bottom ash produced from incinerated hospital waste", Journal of Hazardous Materials, 172 pp , Koumantakis Ε., Anastasiadou Κ., Kalderis D., Gidarakos Ε.: "Asbestos Pollution in an Inactive Mine: Determination of asbestos fibers in the deposition tailings and water", Journal of Hazardous Materials, 167 pp , Gidarakos Ε., Anastasiadou Κ., Koumantakis Ε., Stappas Ν.: "Investigative studies for the use of an Inactive Asbestos Mine as a Disposal Site for Asbestos Waste", Journal of Hazardous Materials, 153 pp , Anastasiadou Κ., Gidarakos Ε.: "Toxicity Evaluation for the broad area of the Asbestos Mine of Northern Greece", Journal of Hazardous Materials, A139 pp. 9 18, Τεχνικές Εκθέσεις: 1. Gidarakos, E., Anastasiadou K. (2009) Technical Report «Asbestos Removal & Remediation Acts at the building owned by the Municipality of Chania located at Str. Cyrpus, Str. Thes/ki & Str.Dodekanisou». 2. Gidarakos, E., Anastasiadou K. (2007) Technical Report «Asbestos Removal & Remediation Acts at the Prefecture and the Court of Law of Chania». 3. Gidarakos, E., Anastasiadou, K., Koumantakis, E. (2006) Technical Report «Conduction of geotechnical measurements concerning the mechanical conditions of the MABE asbestos mine and the quality of water». LIFE 03ENV/GR/00214 for the Utilization of MABE Asbestos Mine as a Disposal Site for Asbestos Wastes. 4. Gidarakos, E., Anastasiadou, K., Pratsoli S. (2006) Technical Report «Toxicity Evaluation of Asbestos Pollution at an Oil Refinery in Greece, Remediation acts». ηµοσιεύσεις σε Συνέδρια: 1. Anastasiadou K., Gidarakos E., Lancelloti I., Leonelli C. (2010) «Hydrothermal treated chrysotile asbestos and its recycling in refractory composition» 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management CRETE 2010, Chania, Crete, Greece, 5 8 October. 2. Axiotis D., Anastasiadou K., Kalderis D., Gidarakos E. (2010) «Hydrothermal conversion of chrysotile asbestos using supercritical steam» 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management CRETE 2010, Chania, Crete, Greece, 5 8 October. 3. Kousaiti A., Anastasiadou K., Papoulias P., Aivalioti M., Gidarakos E. (2010) «Asbestos treated waste as an adsorption material for petroleum contaminants» 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management CRETE 2010, Chania, Crete, Greece, 5 8 October. 4. Mousios E., Christopoulos K., Anastasiadou K., Gidarakos E. (2010) «Solidification/ Stabilization of asbestos waste from mine operation» 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management CRETE 2010, Chania, Crete, Greece, 5 8 October. 5. Christopoulos K., Mousios E.,, Anastasiadou K., Gidarakos E. (2010) «Solidification/ Stabilization of fly and bottom ash from medical waste incineration facility» 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management CRETE 2010, Chania, Crete, Greece, 5 8 October. 6. Pellera F., Giannis A., Anastasiadou K., Kalderis D., Pentari D., Gidarakos E. (2010) «Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions using biochar prepared from agricultural by-products» 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management CRETE 2010, Chania, Crete, Greece, 5 8 October. 7. Andreola F., Barbieri L. Lancellotti I., Anastasiadou K., Bignozzi M.C., Bonvicini M. (2010) «Agricultural biomass waste: preliminary study on characterization and valorisation in construction materials» 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management CRETE 2010, Chania, Crete, Greece, 5 8 October. 8. Anastasiadou K., Gidarakos E. (2009) «Case Studies of Asbestos Polluted Areas in Greece» 11 th International Conference on Environmental Science and Technology, Chania, Crete. Greece, 3 5 September. 7

8 Πρόσθετες πληροφορίες 9. Gidarakos E., Anastasiadou K. (2008) «Asbestos Waste management in Greece» 1st International Conference of Hazardous Waste Management, Chania, Crete, Greece, 1 3 October. 10. Gidarakos E., Anastasiadou K. (2008) «Strategy for Disposing Asbestos waste inside the area at an inactive asbestos mine» 1st International Conference of Hazardous Waste Management, Chania, Crete, Greece, 1 3 October. 11. Anastasiadou, K., Gidarakos, E. (2008) «Risk assessment analysis of inactive asbestos mine for the potential use as a disposal site for asbestos wastes», 9th International Conference for the Protection and Restoration of the Environment, Kefalonia, Greece, 29 June- 3 July. 12. Gidarakos E., Anastasiadou K. (2008) «Risk Assessment for the Restoration of an inactive Asbestos Mine & Use as a Disposal Site». Consoil, 10th International FZK/TNO Conference on Soil- Water Systems in, Milano, Italy, 3-6 June. 13. Anastasiadou K., Gidarakos E., Koumantakis Ε., Stappas Ν (2007) «Exploitation of an Inactive Asbestos Mine as a Disposal Site for Asbestos Wastes» XI International Waste Management and Landfill Symposium S. Margherita dia Pula, Sardinia Italy, 1 5 October. 14. Anastasiadou K., Gidarakos E., Koumantakis Ε., Stappas Ν (2007) «Investigative Studies for the Use of an Inactive Asbestos Mine as a Disposal Site for Asbestos Wastes» 10 th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos Island Greece, Sep 5-7, Gidarakos E., Anastasiadou K. (2007) «Asbestos Management in Greece, Case Studies» 10 th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos Island Greece, Sep Anastasiadou K., Gidarakos E. (2006) «Risk Assessment and Monitoring of Asbestos Mine in Greece» 8th International Conference for the Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece, 3-7 July. 17. Gidarakos, E., Anastasiadou, K., Koumantakis, E (2006) «Study for the Restoration of the old Asbestos Mine in Greece and the Application of a Pilot Asbestos Waste Landfill», 8th International Conference for the Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece, 3-7 July. 18. Anastasiadou K., Gidarakos E. (2005) «Assessment of the Toxicity of the MABE Asbestos Mine». Consoil, 9th International FZK/TNO Conference on Soil-Water Systems in cooperation with brgm Bordeaux Convention Center, Bordeaux, France, 3-7 October. (Award for best Ph.D work). 19. Anastasiadou K., Gidarakos E. (2005) «Toxicity Evaluation for the broad area of the Asbestos Mine of Northern Greece», 9th Conference on Environmental Science and Technology, Rhodos, Greece, Sept Gidarakos E., Anastasiadou K. (2005). 12th International Symposium on Toxicity Assessment, Skiathos, Greece, June Συγγραφή: Συµµετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ιαχείριση-επεξεργασία- ιάθεση» του Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελου Γιδαράκου, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσαλλονίκη (2006). Τιµητικές ιακρίσεις: 1. Βράδευση της επιστηµονικής εργασίας «Assessment of the Toxicity of the MABE Asbestos Mine» των Anastasiadou K. και Gidarakos E. (2005) στο διεθνές επιστηµονικό συνέδριο Consoil (9th International FZK/TNO Conference on Soil-Water Systems) ως η δεύτερη καλύτερη, µεταξύ περισσοτέρων από 650 εργασιών. 2. Χορήγηση χρηµατικού βραβείου για την κατάταξη στην λίστα των 5 πρώτων εισαχθέντων στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. 3. Βραβείο του Ι.Κ.Υ., «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» για διάκριση στις σπουδές και το ήθος κατά το ακαδηµαϊκό έτος (Αθήνα 14 Οκτωβρίου 1999). 4. Πρώτη στο Α έτος στο Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Βραβείο από το, Χανιά 12 εκεµβρίου 1997). 8

9 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Ο Μ Ι Λ Ι Α ΓΡΑ ΦΗ Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση Γραφή ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΠΙΠΕ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A1 A2 B1 B2 C1 C2 Μπορώ να κατανοώ βασικές λέξεις και πολύ συνηθισµένες εκφράσεις σχετικά µε το άτοµό µου, την οικογένειά µου και το άµεσο περιβάλλον µου, µε την προϋπόθεση ότι ο συνοµιλητής µου µιλάει αργά και καθαρά. Μπορώ να κατανοώ λέξεις και φράσεις πολύ απλές όπως για παράδειγµα αυτές που περιέχονται σε αγγελίες, σε αφίσες και σε διαφηµιστικά φυλλάδια. Μπορώ να επικοινωνώ µε απλό τρόπο, µε την προϋπόθεση ότι ο συνοµιλητής µου θα επαναλαµβάνει ή θα επαναδιατυπώνει τις φράσεις του πιο αργά και θα µε βοηθάει να εκφράσω αυτό που θέλω να πω. Μπορώ να θέτω απλές ερωτήσεις πάνω σε θέµατα οικεία ή άµεσης προτεραιότητας και να δίνω ανάλογες απαντήσεις. Μπορώ να χρησιµοποιώ απλές εκφράσεις για να περιγράψω την κατοικία µου και τους ανθρώπους που γνωρίζω. Μπορώ να γράφω σε µια καρτ ποστάλ ένα σύντοµο µήνυµα µε απλά λόγια (π.χ. τους χαιρετισµούς σε κάποιον κατά τη διάρκεια των διακοπών µου). Μπορώ να συµπληρώνω τα προσωπικά µου στοιχεία (όνοµα, εθνικότητα, διεύθυνση) σ ένα ερωτηµατολόγιο, όπως για παράδειγµα σε ένα έντυπο ξενοδοχείου. Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις εκτός κειµένου και λέξεις που χρησιµοποιούνται πολύ συχνά και αφορούν το άτοµό µου, την οικογένειά µου αγορές, εργασία ή το άµεσο περιβάλλον µου. Μπορώ επίσης να κατανοώ το νόηµα ενός απλού, σαφούς και σύντοµου µηνύµατος. Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ απλό και σύντοµο κείµενο, να βρίσκω µια συγκεκριµένη πληροφορία σε συνοπτικά κείµενα όπως µικρές αγγελίες, διαφηµιστικά φυλλάδια, καταλόγους εστιατορίων, έντυπα µε ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων µέσων µαζικής µεταφοράς. Μπορώ επίσης να κατανοώ µια σύντοµη και απλή προσωπική επιστολή. Μπορώ να επικοινωνώ σε καθηµερινές περιστάσεις όπου χρειάζεται να ανταλλάσσω απλές πληροφορίες για δραστηριότητες και θέµατα οικεία. Μπορώ να έχω πολύ σύντοµες συνοµιλίες, ακόµη και αν σε γενικές γραµµές δεν καταλαβαίνω αρκετά για να παρακολουθήσω µια συζήτηση. Μπορώ να χρησιµοποιώ απλές προτάσεις για να περιγράψω την οικογένειά µου, τους άλλους ανθρώπους, την κατάρτισή µου, την τωρινή ή πρόσφατη επαγγελµατική µου ενασχόληση. Μπορώ να γράφω σηµειώσεις και µηνύµατα µε απλό και σύντοµο τρόπο. Μπορώ να γράφω µια πολύ απλή προσωπική επιστολή όπως για παράδειγµα για να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε κάποιον. Μπορώ να κατανοώ τα κύρια σηµεία µιας συζήτησης, µε την προϋπόθεση ότι η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι απλή και σαφής και τα θέµατα της συζήτησης οικεία, όπως για παράδειγµα εργασία, σχολείο, καθηµερινές δραστηριότητες κ.λπ. Μπορώ να κατανοώ το κεντρικό θέµα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών, εάν αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον για µένα και οι συνοµιλητές µιλούν αργά και καθαρά. Μπορώ να κατανοώ κείµενα που είναι γραµµένα στην καθοµιλουµένη ή σε γλώσσα σχετική µε τη δουλειά µου. Μπορώ να κατανοώ την περιγραφή ενός γεγονότος, ή την έκφραση συναισθηµάτων και ευχών σε µια προσωπική επιστολή. Μπορώ να αντεπεξέρχοµαι λεκτικά στις περισσότερες καταστάσεις που είναι δυνατόν να συναντήσει κανείς όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. Μπορώ να συµµετέχω χωρίς προετοιµασία σε µια συζήτηση πάνω σε θέµατα οικεία ή µε προσωπικό ενδιαφέρον ή µε αναφορές στην καθηµερινή ζωή (όπως για παράδειγµα οικογένεια, προσωπικές ασχολίες, εργασία, ταξίδια, επικαιρότητα). Μπορώ να χειρίζοµαι µε απλό τρόπο εκφράσεις προκειµένου να περιγράψω εµπειρίες, γεγονότα, όνειρα, τις ελπίδες, τους στόχους µου. Μπορώ να εκφράζω µε συντοµία τις απόψεις και τα σχέδιά µου. Μπορώ να διηγούµαι την πλοκή µιας κινηµατογραφικής ταινίας και να περιγράφω τις αντιδράσεις µου. Μπορώ να γράφω ένα απλό και δοµηµένο κείµενο πάνω σε θέµατα οικεία ή µε προσωπικό ενδιαφέρον. Μπορώ να γράφω προσωπικές επιστολές για να διηγηθώ εµπειρίες και εντυπώσεις. Μπορώ να κατανοώ διαλέξεις µε σύνθετη επιχειρηµατολογία, εάν το θέµα είναι αρκετά οικείο. Μπορώ να κατανοώ το µεγαλύτερο µέρος των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων και των ντοκιµαντέρ. Μπορώ να κατανοώ τις περισσότερες κινηµατογραφικές ταινίες αν η γλώσσα είναι η καθοµιλουµένη. Μπορώ να διαβάζω άρθρα και συνεντεύξεις που εκφράζουν προσωπικές θέσεις και απόψεις.μπορώ να κατανοώ ένα σύγχρονο λογοτεχνικό κείµενο σε πρόζα. Μπορώ να επικοινωνώ µε αυθορµητισµό και άνεση, ώστε η συζήτηση να εκτυλίσσεται µε οµαλό τρόπο. Μπορώ να συµµετέχω ενεργά σε µια συζήτηση υπό κανονικές συνθήκες, να εκθέτω και να υπερασπίζοµαι τις απόψεις µου. Μπορώ να εκφράζοµαι µε σαφή και λεπτοµερή τρόπο πάνω σε θέµατα που άπτονται των ενδιαφερόντων µου. Μπορώ να αναπτύσσω την άποψή µου σε ένα θέµα της επικαιρότητας και να εξηγώ τα προτερήµατα και τα µειονεκτήµατα των διαφορετικών προσεγγίσεων στο θέµα. Μπορώ να γράφω κείµενο σαφές και λεπτοµερές πάνω σε µια µεγάλη ποικιλία θεµάτων σχετικών µε τα ενδιαφέροντά µου. Μπορώ να γράφω µια µελέτη ή µια αναφορά µεταφέροντας µια πληροφορία ή εκθέτοντας ένα επιχείρηµα το οποίο υποστηρίζει ή αντικρούει τη συγκεκριµένη άποψη. Μπορώ να γράφω προσωπικές ή επίσηµες επιστολές που αποδίδουν µε λεπτές αποχρώσεις προσωπικά γεγονότα και εµπειρίες. Μπορώ να κατανοώ µια µακροσκελή συζήτηση, ακόµη και αν δεν είναι καλά δοµηµένη και οι ιδέες δεν είναι σαφείς. Μπορώ να κατανοώ τηλεοπτικές εκποµπές και κινηµατογραφικές ταινίες χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Μπορώ να κατανοώ λογοτεχνικά ή µη κείµενα µακροσκελή και πολύπλοκα και να αντιλαµβάνοµαι τις διαφορές του ύφους. Μπορώ να κατανοώ εξειδικευµένα άρθρα και µακροσκελείς τεχνικές οδηγίες, ακόµη και αν δεν είναι σχετικές µε την ειδικότητά µου. Μπορώ να εκφράζοµαι αυθόρµητα και µε συνεχή λόγο χωρίς να ψάχνω να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Μπορώ να χρησιµοποιώ τη γλώσσα αβίαστα και αποτελεσµατικά σε κοινωνικές και επαγγελµατικές σχέσεις. Μπορώ να εκφράζω τις ιδέες και τις απόψεις µου µε ακρίβεια και να συνδέω τις παρεµβάσεις µου µε αυτές των συνοµιλητών µου. Μπορώ να παρουσιάζω µε σαφείς και περιεκτικές περιγραφές ένα πολύπλοκο θέµα, συνδέοντας τις επιµέρους έννοιες, αναπτύσσοντας τα κύρια σηµεία και ολοκληρώνοντας τις παρεµβάσεις µου µε προσωπικό τρόπο. Μπορώ να εκφράζοµαι αναπτύσσοντας τις απόψεις µου µέσα από ένα κείµενο σαφές και καλά δοµηµένο. Μπορώ να γράφω µια επιστολή, µια µελέτη, µια αναφορά αναπτύσσοντας ένα πολύπλοκο θέµα και τονίζοντας τα σπουδαιότερα σηµεία του. Μπορώ να υιοθετήσω ένα ύφος προσαρµοσµένο στις ανάγκες εκφώνησης του λόγου µου. εν έχω καµία δυσκολία να κατανοώ τον προφορικό λόγο είτε σε συνθήκες άµεσης επικοινωνίας είτε όταν αυτός εκφέρεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ακόµη και εάν οι άλλοι µιλούν γρήγορα, αρκεί να υπάρχει ο χρόνος για να εξοικειωθώ µε µια συγκεκριµένη ιδιόλεκτο. Μπορώ να διαβάζω χωρίς προσπάθεια και να εµβαθύνω σε κάθε είδος κειµένου, όπως για παράδειγµα ένα εγχειρίδιο, ένα εξειδικευµένο άρθρο ή ένα λογοτεχνικό έργο. Μπορώ να συµµετέχω χωρίς προσπάθεια σε κάθε συζήτηση και να έχω άνεση µε τις ιδιωµατικές και τις καθηµερινές εκφράσεις. Μπορώ να εκφράζω µε ευχέρεια και µε ακρίβεια τις λεπτές αποχρώσεις των εννοιών. Μπορώ να αντεπεξέρχοµαι σε µια εννοιολογική δυσκολία µε τρόπο που να µη γίνει κατανοητό από το συνοµιλητή µου. Μπορώ να κάνω µια περιγραφή ή να αναπτύσσω µια επιχειρηµατολογία µε σαφή και ρέοντα λόγο και µε ύφος προσαρµοσµένο στις περιστάσεις δοµώντας µια παρουσίαση µε λογικό τρόπο και βοηθώντας τους ακροατές µου να υπογραµµίζουν και να ανακαλούν στη µνήµη τους τα κύρια σηµεία. Μπορώ να γράφω ένα σαφές κείµενο µε ροή και ύφος προσαρµοσµένο στις περιστάσεις. Μπορώ να συντάσσω επιστολές, αναφορές ή πολύπλοκα άρθρα µε δοµή σαφή που να επιτρέπουν στον αναγνώστη να αντιλαµβάνεται και να αποµνηµονεύει τα κύρια σηµεία. Μπορώ να παρουσιάζω περιληπτικά και µε κριτικό τρόπο µια εργασία επαγγελµατική ή ένα λογοτεχνικό έργο. Συµβούλιο της Ευρώπης: κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (CEF)

ιαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συµπληρώσετε το υπόδειγµα που σας προτείνεται.

ιαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συµπληρώσετε το υπόδειγµα που σας προτείνεται. Οδηγίες χρσεως για το βιογραφικό σηµείωµα Europass (http://europass.cedefop.eu.int) Εισαγωγ Η σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος αποτελεί σηµαντικό βµα για την αναζτηση οποιασδποτε θέσης εργασίας. Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συμπληρώσετε το υπόδειγμα που σας προτείνεται.

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συμπληρώσετε το υπόδειγμα που σας προτείνεται. Οδηγίες χρσεως για το βιογραφικό σημείωμα Europass http://europass.cedefop.europa.eu Εισαγωγ Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος αποτελεί σημαντικό βμα για την αναζτηση οποιασδποτε θέσης εργασίας. Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ PORTFOLIO ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ PORTFOLIO ΓΛΩΣΣΩΝ portfolio_ekso_print.pdf 1 24/4/2013 12:24:34 μμ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ PORTFOLIO ΓΛΩΣΣΩΝ Registered model No. 2013.R009 s io fol angue t r Po es l e d rtfolio g a n u g po ée Lan europ rachen ean folio

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Team of Assistants

Ομάδα Εργασίας. Team of Assistants Συγγραφέας του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών: Δρ. Ευαγγελία Καγκά, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Εθνική Εκπρόσωπος και Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών. Ομάδα Εργασίας Επιμέλεια έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου Oδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Βλαχογιάννης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολογίας Τηλ.: 2410 684552 Fax: 2410 684552 Ε-mail:mvlach@teilar.gr Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 3 Περιεχόμενα Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας DELF Δίπλωμα Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας DALF Εμπεριστατωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Τόπος και ημερομηνία γέννησης Χανιά, 4 Αυγούστου 1968 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αγγλικά Γερμανικά Άριστα,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 STUDENT HANDBOOK 2012-13 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 www.kes.ac.cy Το λογότυπο του KES COLLEGE αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους που συμβολίζουν τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: τη Δημοτική Εκπαίδευση τη Μέση Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα