Η ΚΟΙΝ ΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΚΟΙΝ ΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

Transcript

1 EIΣΑΓ ΓΗ στερα από δέκα συναπτά χρόνια διδασκαλίας του μαθήματος «Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου», δημοσιευμένης έρευνας και ευρύτερης επικοινωνίας με συναδέλφους οι οποίοι θεραπεύουν συγγενικά γνωστικά αντικείμενα, το συγκεκριμένο σύγγραμμα έρχεται ως ολοκλήρωση του πρώτου αυτού σταδίου ενασχόλησης και διόρθωσης όλων των κενών που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες εκδόσεις μας. Ο ελεύθερος χρόνος ως «ελεύθερος» ή σχόλη είναι ένας μύθος που ακόμα καλά κρατεί, τόσο σε συλλογικές αναπαραστάσεις όσο και στην κυρίαρχη επιστημονική γνώση. Όπως αναλυτικά αναφέρουμε στο κεφάλαιο «Σκιαγράφηση της μεθόδου», θεωρητικές προσεγγίσεις ως προς τη σχόλη επιχειρούν να καταδείξουν την αυτονομία της αισθητικής ερμηνείας σε σχέση με το κοινωνικό. Με αυτό τον τρόπο, και χωρίς να αποκλείεται η σχετικότητα της κοινωνικής ερμηνείας, αναδεικνύεται ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να υπάρχει η αιώνια αλήθεια. Η οπτική αυτή καταλήγει στην αποδοχή ενός διαχωρισμού της παντοτινής γνώσης ως πραγματικού κόσμου και των δοξασιών ως φαινομενικού κόσμου. Αυτή η οπτική με τη σειρά της θα μας οδηγούσε στην αποδοχή της θέσης υπέρ του αιώνιου ανθρώπου που είναι πάντοτε ίδιος με τον εαυτό του, απόλυτα και λει- 15

2 Η ΚΟΙΝ ΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τουργικά ενωμένος με την ολότητα ως αναπόσπαστο και καθολικό κομμάτι της. Η αισθητική ερμηνεία, όμως, όχι μόνο δεν είναι αυτόνομη και αιώνια, αλλά μεταφέρει κοινό περιεχόμενο με την κοινωνική ερμηνεία, που εκπορεύεται από τη σύγκρουση λόγω πολλαπλότητας. Η σύγκρουση είναι ο ποταμός που ποτέ δεν είναι ο ίδιος. Ο σύγχρονος επιστημονικός λόγος περί ελεύθερου χρόνου, ωστόσο, όταν δεν υποστηρίζει απροκάλυπτα την ύπαρξη μιας αιώνιας γνώσης πέρα από καθετί κοινωνικό, αντιπροσωπεύει μια υπερβολικά ανθρωπόμορφη αντίληψη του κόσμου. Στην ουσία, τόσο η αιώνια και υπερ-κοινωνική γνώση, που στη σύγχρονη κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου αντιπροσωπεύεται με την έννοια του παιχνιδιού, όσο και ο ανθρωπισμός συνιστούν ένα είδος αιώνιας επιστροφής, μια μοναδικότητα βασισμένη στο μη κοσμολογικό περιεχόμενο της ιδέας αυτής. Κι αν αυτό είναι εύκολα διαγνώσιμο για το παίγνιο, τι γίνεται όταν η κυρίαρχη ανάλυση είναι ο άνθρωπος στην κοινωνία του ελεύθερου χρόνου; Ο άνθρωπος αυτός ως επιστημονικό αντικείμενο αρθρώνεται με όρους που απομονώνουν μια συγκεκριμένη επικράτεια αναφερόμενη ειδικά σ αυτόν, συνιστώντας μια αναλυτική του ανθρώπινου πεπερασμένου. Αυτός ο υπερβολικά ανθρωποκεντρικός τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται όσοι υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη οπτική της πραγματικότητας της σχόλης αποτελεί ο ίδιος πρόσφατη εφεύρεση. Η μελέτη του υποκειμένου, εξατομικευμένη και απομονωμένη, είναι γνώση πολιτιστικά προσδιορισμένη. Όταν λαμβάνει δογματική απολυτότητα, τότε μετατρέπεται σε μεταφυσική ιδέα, μέσω της οποίας ερευνώνται η αφετηρία της και ο τελικός της σκοπός αποδεικνύοντας την αυτοαναφορά της, την αιώνια επιστροφή στο είναι της. Η αιώνια επιστροφή και σ αυτή την περίπτωση οδηγεί στην υπεράσπιση 16

3 ΕΙΣΑΓ ΓΗ της λειτουργικής ενότητας της πραγματικότητας σε βάρος της πλουραλιστικότητάς της. Και οι δύο λόγοι περί σχόλης καταλήγουν στη μη αποδοχή του κόσμου της πολλαπλότητας, της διαφορετικότητας, της σύγκρουσης των δυνάμεων. Το κοινωνικό-κοσμολογικό στοιχείο της επιστήμης με αναφορά στη σχόλη αναδεικνύεται μόνο μέσα από την αποδοχή τού ότι από τα πάντα πηγάζει δύναμη. Η δύναμη και η άσκησή της οδηγούν σε σύγκρουση, η σύγκρουση επιφέρει είτε ισονομία είτε μοναρχία (ή ολιγαρχία). Είναι λογικό το δέον να είναι η συμμετρία και εμφανές αυτής η κοινωνική αρμονία και ισορροπία. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρξει αρμονία και σε καθεστώς μοναρχίας. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει συνειδητοποίηση του ότι η δύναμη πηγάζει από τα πάντα. Τότε στην υλική βάση δεν υπάρχει σύγκρουση, αλλά παράδοση των κυριαρχούμενων στις διαθέσεις των κυρίαρχων. Κατ επέκταση στο συμβολικό επίπεδο η μάχη οριοθετείται ως συμβιβασμός, η νίκη των κυρίαρχων ως αιώνια και πανανθρώπινη αλήθεια. Στη συγκεκριμένη πίστη συμβάλλει και ο έλεγχος του λόγου. Αυτός επιλέγεται, οργανώνεται και επαναδιανέμεται βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών. Αυτές οι διαδικασίες εκπορεύονται από εξωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και από εσωτερικούς κανόνες. Οι πρώτοι καθορίζουν την πρόσβαση στο λόγο, απαγορεύουν την έκφραση ή την απορρίπτουν μέσα από αξιοδοτήσεις του τύπου ψευδές-αληθινό, τρελό-λογικό. Οι δεύτεροι εισάγουν τη συνέχεια στο λόγο, άρα τον καθηλώνουν στο πρωταρχικό του νόημα, επιβεβαιώνοντας τον πολιτισμικό του προσδιορισμό και την υπάρχουσα κατανομή της κοινωνικής ισχύος. Όταν ο λόγος δεν αυτοαναφέρεται, θεωρείται αιρετικός. Η αίρεση ή η κριτική είτε εξαφανίζεται είτε επιβιώνει, και αυτό εξαρτάται από τη δυναμική της υλικής βάσης που στηρίζει τον συγκεκριμένο λόγο. 17

4 Η ΚΟΙΝ ΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Πρωταρχικός παράγοντας επιβίωσης της κριτικής σκέψης είναι η γνώση των μοντέλων θεωρίας που επηρέασαν ή συγκρότησαν το γνωστικό αντικείμενο και η κριτική τους ανάλυση. Η αρχή μας θα είναι η κλασική κοινωνιολογική σκέψη της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας, καθώς η μελέτη του αντικειμένου μας περιορίζεται σαφώς από τα χωροχρονικά πλαίσια ανάπτυξης του υπό εξέταση φαινομένου και δεν το υπερβαίνει. Αξιοποιώντας έναν πλούτο θεμάτων, εννοιών, επιχειρημάτων και ερμηνειών που χαρακτηρίζουν το έργο των Marx, Durk - heim, Weber, Freud, Simmel, επιλέγουμε αυτά που κατά την προσωπική μας εκτίμηση συγγενεύουν περισσότερο με το αντικείμενο της μελέτης μας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουμε αναλυτικότερα τα συγκεκριμένα έργα των Lafargue Δικαίωμα στην Τεμπελιά και Veblen Η Αργόσχολη Τάξη, τα οποία πάλι κατά την προσωπική μας εκτίμηση αποτελούν την πρωτοκοινωνιολογική σκέψη για τον ελεύθερο χρόνο. Η βάση στήριξης της σύγχρονης κοινωνιολογικής ανάλυσης συμπληρώνεται με τις επιστημονικές μελέτες για το παιχνίδι των Huizinga και Caillois, όπως αποτυπώθηκαν στα αντίστοιχα έργα τους. Η κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου βαπτίζεται στη μεταπολεμική Ευρώπη από τον Dumazedier, αλλά αποτυπώνεται και σε έρευνες-μελέτες σύγχρονών του, ευρωπαίων και αμερικανών κοινωνικών επιστημόνων, το έργο των οποίων συγκροτεί αυτό που ονομάζουμε «συμβατική» ή «φορμαλιστική» σκέψη. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της σκέψης είναι η παραδοχή μιας οντολογικής αυτόνομης διάστασης του ελεύθερου χρόνου στη σύγχρονη κοινωνία και η συζήτηση για μια πιθανή κυριαρχία του σε σχέση με άλλους «κοινωνικούς χρόνους». Από την άλλη πλευρά, αναπτύσσεται και η κριτική κοινωνιολογική σκέψη για τον ελεύθερο χρόνο, μια νεομαρξίζουσα προσέγγιση που στηρίζεται στην επιχειρηματολογία της σχολής της Φρανκφούρτης και 18

5 ΕΙΣΑΓ ΓΗ φτάνει μέχρι τις θεωρίες της εξάρτησης των κοινωνιολόγων του Τρίτου Κόσμου και της σύγχρονης μαρξιστικής σκέψης. Ο Elias είναι ένας κοινωνικός επιστήμονας ο οποίος ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με την κοινωνιολογική μελέτη του ελεύθερου χρόνου, προσβλέποντας στη γεφύρωση του χάσματος των δύο προαναφερθέντων μοντέλων σκέψης. Με τη σειρά του επηρέασε μια ομάδα από σύγχρονους κοινωνικούς επιστήμονες στην ενασχόλησή τους με το ίδιο θέμα, ο σημαντικότερος από τους οποίους, όπως προσωπικά πάλι θεωρούμε, είναι ο Rojek επιστήμονας του οποίου το έργο δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στην ελληνική γλώσσα. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τον ελεύθερο χρόνο ολοκληρώνονται με τα μοντέλα σκέψης που μπορούν να θεωρηθούν τρόποι εφαρμογής της κοινωνικής ιστορίας των συμβολικών μορφών που προωθούσε ο Cassirer, με κοινό στοιχείο τη ριζοσπαστικοποίηση του νεοκαντιανισμού μέσω της ανάλυσης των μορφών δεσποτισμού του Λόγου. Αναφερόμαστε στη μεταδομιστική προσέγγιση, με κύρια έμφαση στο έργο του Fou - cault, καθώς και σ αυτό του Bourdieu, με κύρια αναφορά στο έργο του Η Διάκριση. Τα παραπάνω θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης και ερμηνείας αυτού του κοινωνικού φαινομένου αποτελούν για κάθε κοινωνιολόγο γενικό μεθοδολογικό εργαλείο ανάγνωσης μιας πραγματικότητας και συγκρότησης ορισμένης θέσης-πρότασης γι αυτήν και κριτικής καταγραφής μιας πολιτικής, και συγκεκριμένα της πολιτικής που καθορίζει τα όρια (μη ομαλό, αστυνόμευση, καταστολή) και κατευθύνει (προβολή, υλική υποστήριξη) τις δράσεις για τον ελεύθερο χρόνο των νέων στην Ελλάδα σήμερα. Μπορούν, επίσης, να συγκροτήσουν υποθέσεις εργασίας για μια σειρά ερευνών, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών για τον ελεύθερο χρόνο. 19

6 Η ΚΟΙΝ ΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Όπως αναφέρουμε στο κεφάλαιο «Υπόθεση εργασίας», η θέση μας να δεχθούμε την έννοια «ελεύθερος χρόνος» ως ένα σημαντικό κοινωνιολογικό εργαλείο έρευνας μπορεί να συμβαδίζει με τις προσπάθειες απόρριψης του ιδεολογήματος περί κοινωνίας του ελεύθερου χρόνου. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, το διατρέχει ο καταμερισμός δύναμης και πειθαρχίας, και στο σύνολο των κοινωνικών φαινομένων. Όταν η επιστημονική έρευνα, η γνώση, μένει εγκλωβισμένη σε σενάρια αιτιοκρατικά με μεθοδολογικό άξονα μια οικουμενική ορθολογικότητα, όταν, δηλαδή, η κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου αρέσκεται σε επιφανειακές μελέτες για την αύξηση ή τη μείωση του ελεύθερου χρόνου, τον ψευδεπίγραφο διαχωρισμό σε ενεργητικές και παθητικές δραστηριότητες, και όταν συνδέεται με πολιτικές «καλών πρακτικών» ποιότητα στη σχόλη, τότε στην ουσία το μόνο που κάνει είναι να συσκοτίζει το κοινωνικό πλαίσιο της μελέτης και να απο-κοινωνικοποιεί ένα επιστημονικό πεδίο που έχει να προσφέρει πολλά. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην κοινωνική χρήση της σχόλης και στους διαχωρισμούς, παρά μόνο η έμφαση στην ελεύθερη επιλογή και η πίστη ότι το αόρατο χέρι της αγοράς θα διορθώσει τα κακώς κείμενα, είτε το ακριβώς αντίθετο με την παρουσίαση των καλών παραδειγμάτων. Οι ομογενοποιημένες «καλές πρακτικές» διάθεσης του ελεύθερου χρόνου όμως, καταρχάς στο πλαίσιο μιας κοινωνίας με ελλειπτικό κοινωνικό κράτος και αυξανόμενες διαδικασίες απορρύθμισης, ελέγχονται και συχνά εκπονούνται από ιδιωτικούς φορείς (ή συγκαλυμμένους ιδιωτικούς φορείς), με απώτατο στόχο τη διατήρηση του εμπορευματικού χαρακτήρα της βιομηχανίας της σχόλης. Ακόμα και όταν διασφαλιστεί ο αποκλειστικά δημόσιος χαρακτήρας των καλών πρακτικών και αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εμφανούς εμπορευματικής εκμετάλ- 20

7 ΕΙΣΑΓ ΓΗ λευσης, παίρνουν τη μορφή είτε προγραμμάτων εξειδίκευσης ή κατάρτισης προσανατολισμένων σε αγοραίες διαδικασίες είτε προγραμμάτων πολιτιστικής αναβάθμισης. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ανατροφοδότηση της αγοράς και αναπαραγωγή του συστήματος της εκμετάλλευσης στη δεύτερη περίπτωση έχουμε πολιτικές συγκάλυψης των διαχωρισμών στη διάθεση της σχόλης. Πρέπει όμως να σεβαστούμε μία από τις αρχικές μας θέσεις: η κοινωνία δεν μεταμορφώνεται από μόνη της, αλλά είναι συνέπεια της εξέλιξης των κοινωνικών δραστηριοτήτων και των δρώντων ατόμων. Τα δρώντα άτομα με τον παρόντα καταμερισμό της δύναμης, όταν εκφράζουν μια κυριαρχούμενη θέση, περιορίζονται κυρίως σε δραστηριότητες που νομιμοποιούν και αναπαράγουν την κυριαρχούμενη θέση τους. Μόνο μια δυνατότητα έχουν στο πλαίσιο των προτάσεων της πολιτικής: την αντίσταση στην εξουσία και στα κοινωνικά φαινόμενα που την εκφράζουν και τη συντηρούν. Συνήθως τέτοια αντίσταση είτε ευνουχίζεται από την υλική πραγματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας, είτε απομυθοποιείται από τους κυρίαρχους συμβολισμούς και τις ρηματικές πρακτικές της γνώσης της εξουσίας, είτε ελέγχεται από την καταστολή ή το φόβο της δράσης των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Στο παραπάνω πλαίσιο, η βασική υπόθεση εργασίας μας αφορά την αποκάλυψη των δομών επιτήρησης και ελέγχου στον ελεύθερο χρόνο, με κύριο σημείο αναφοράς τους νέους. Αυτή η αρχική υπόθεση εργασίας συγκεκριμενοποιείται σε τρεις επιμέρους υποθέσεις. Αυτές είναι οι εξής: 1. Μια κριτική απάντηση στις θεωρίες του βολονταρισμού και του ωφελιμισμού, με συνακόλουθη την αμφισβήτηση της «αυτονομίας» των νέων και της «ελευθερίας» της σχόλης τους. Η έννοια-κλειδί αυτής της υπόθεσης εργασίας είναι ο 21

8 Η ΚΟΙΝ ΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ κοινωνικός καθορισμός των τρόπων διάθεσης του «ελεύθερου χρόνου» των νέων. 2. Μια καταγραφή των συγκρουσιακών καταστάσεων και αποκάλυψη των δομών καταπίεσης και κυρίως του τρόπου λειτουργίας των μηχανισμών ελέγχου στις κυρίαρχες δομές της διάθεσης του «ελεύθερου χρόνου». Η επιτήρηση και η πειθαρχία είναι τα ερευνητικά ζητούμενά μας. 3. Η κυριαρχία της έννοιας της σταθερότητας είναι αποτέλεσμα των ρηματικών πρακτικών και της κοινωνικής γνώσης. Στο φαινομενολογικό πεδίο θα πρέπει να καταγράψουμε και να αποκωδικοποιήσουμε νοήματα που εργαλειοποιούν το λόγο περί σχόλης και νομιμοποιούν την πραγματικότητα, προσδίδοντάς της συχνά και μεταφυσικά στοιχεία. Για καθεμία από τις τρεις υποθέσεις εργασίας, έχουμε σχεδιάσει και εκπονήσει αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες. Το πρώτο ερώτημα στο οποίο έχουμε κληθεί να απαντήσουμε είναι κατά πόσο υπάρχει κοινωνικός καθορισμός των τρόπων διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των νέων. Για την αμφισβήτηση της «αυτονομίας» των νέων και της «ελευθερίας» της σχόλης τους θα προβούμε σε δευτερογενείς αναλύσεις δύο ερευνών της ΕΣΥΕ: της έρευνας για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και της Στατιστικής της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά μας από την έρευνα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ο τρόπος διάθεσης του «ελεύθερου χρόνου» των νέων είναι κοινωνικά προσδιορισμένος και όχι αυτόνομος ή ελεύθερος από κοινωνικές παραμέτρους. Πράγματι, τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε τείνουν να επιβεβαιώσουν την παραπάνω υπόθεση, όπως και την ιδιαίτερη βαρύτητα που προσδίδουν τα άτομα στη χρήση αυτή. Οι δαπάνες της μέσης ελληνικής οικογένειας για τα αγαθά του ελεύθερου χρόνου είναι μεγαλύτερες από τις δαπάνες για τα 22

9 ΕΙΣΑΓ ΓΗ διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Ταυτόχρονα, αυτές οι δαπάνες αφορούν κυρίως τους ιδιωτικούς χώρους κατανάλωσης (ταβέρνα, τουρισμός) και τα στοιχήματα ΠΡΟΠΟ και ΛΟΤΤΟ, και όχι τόσο τα δημόσια θεάματα. Από τις διμεταβλητές αναλύσεις συνάγεται ότι η χρήση των αγαθών του ελεύθερου χρόνου ποσοτικά και ποιοτικά εξαρτάται απολύτως από κοινωνικούς παράγοντες, όπως ο βαθμός αστικοποίησης, το εισόδημα, η σύνθεση και το μέγεθος του νοικοκυριού, το επάγγελμα και η ηλικία υπεύθυνου του νοικοκυριού. Οι πιο φτωχές και κοινωνικώς περιθωριοποιημένες οικογένειες ξοδεύουν λιγότερα. Όσο αυξάνεται το εισόδημα, αυξάνονται και οι δαπάνες των αγαθών του ελεύθερου χρόνου που αφορούν τους ιδιωτικούς χώρους κατανάλωσης και τα τυχερά παιχνίδια. Οι ανώτατες κοινωνικές τάξεις ξοδεύουν κυρίως σε «καλές πρακτικές» χρήσης του ελεύθερου χρόνου, αγαθά που έχουν ανώτερη πολιτισμική αξία από το να παίζει κανείς ΠΡΟΠΟ ή να συχνάζει σε ταβέρνες (π.χ. ωδεία, θέατρα κ.ά.). Στην ίδια υπόθεση εργασίας μας αναμένουμε ο ποινικός έλεγχος των μοντέλων διάθεσης της νεανικής σχόλης να έχει συμπληρωματικό ρόλο στα υπάρχοντα μοντέλα ενσωμάτωσης. Να συντηρεί μια κοινωνική κατάσταση όντας ταξικά προσανατολισμένος, τόσο ως προς τον αρχικό σχεδιασμό (ρηματικές πρακτικές νόμου) όσο και ως προς το αποτέλεσμα (παραβάτης). Κατά συνέπεια, δεν θα έχουν καταγραφεί στοιχεία σύγκρουσης των αξιακών μοντέλων αγοραίας πρότασης και ποινικής αντιμετώπισης διάθεσης του «ελεύθερου χρόνου» των νέων. Αντίθετα, θα παρατηρείται συμπλήρωση όπου τα όρια της αγοραίας αυτορρύθμισης έχουν ξεπεραστεί, με σκοπό τη ρύθμισή της. Από τους πίνακες που θα παρουσιάσουμε για τη Στατιστική της Δικαιοσύνης συνάγεται πολύ συνοπτικά το εξής συμπέρασμα: η ποινική καταστολή δεν μπορεί να έχει αυτόνομο 23

10 Η ΚΟΙΝ ΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή και αιτιακό ρόλο σε σχέση με τα κυρίαρχα μοντέλα διάθεσης της σχόλης των νέων, τα οποία καθορίζονται κυρίως από την αγορά. Μπορεί, όμως, να αποτελεί πηγή ελέγχου μιας παράπλευρης αγοράς, που λειτουργεί εκτός ορίων της αγοράς στο σύνολο, και γι αυτό ο συγκεκριμένος έλεγχος είναι επιτρεπτός και επιθυμητός από την άρχουσα τάξη. Μια έρευνα συμμετοχικής παρατήρησης στους φορείς και τους χώρους διάθεσης του «ελεύθερου χρόνου» των νέων στον αστικό χώρο της Μυτιλήνης διενεργήθηκε με σκοπό να απαντηθεί η δεύτερή μας υπόθεση εργασίας: η αποκάλυψη των δομών καταπίεσης και ο χρόνος λειτουργίας των μηχανισμών ελέγχου στις κυρίαρχες μορφές διάθεσης της σχόλης των νέων. Περαιτέρω ανάλυση αυτής της υπόθεσης γίνεται με θεματικές μεταβλητές που δομούν ένα άτυπο μεθοδολογικό εργαλείο, με το οποίο καλούμαστε να κωδικοποιήσουμε τα καταγεγραμμένα πορίσματα της έρευνάς μας. Αν η συσχέτιση των πορισμάτων με τις μεταβλητές του εργαλείου μας είναι επιτυχής, θεωρείται ότι αυτό που αντιπροσωπεύει εννοιολογικά το εργαλείο μας, την επιτήρηση και την πειθαρχία, μπορεί να οριοθετήσει επαγωγικά και την εμπειρική πραγματικότητα της διάθεσης του «ελεύθερου χρόνου» των νέων στη Μυτιλήνη σήμερα. Οι μεταβλητές του εργαλείου έχουν αναλυθεί και εξηγηθεί στο έργο του M. Foucault Επιτήρηση και τιμωρία. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές είναι οι εξής: Α. Κανόνες εισδοχής-κανονιστικές κυρώσεις Β. Εσωτερική πειθαρχία 1. Κατανομή στο χώρο α. Περίφραξη β. Δικτύωση γ. Δημιουργία χρήσιμου χώρου δ. Θέση στη σειρά 24

11 ΕΙΣΑΓ ΓΗ 2. Έλεγχος δραστηριότητας α. Προγραμματισμός (καθορισμός ρυθμού, εξαναγκασμός σε καθορισμένες εργασίες, κύκλος επανάληψης) β. Χρονική ρύθμιση πράξης γ. Συσχέτιση σώματος και χειρονομίας δ. Σπονδύλωση σώματος και αντικειμένου ε. Εξαντλητική χρησιμοποίηση (αρχής μη οκνηρίας) 3. Άθροιση-κεφαλοποίηση χρόνου α. Διάρκεια διαιρούμενη σε διαδοχικά τμήματα που φτάνουν στο τέρμα β. Διαβαθμίσεις που οργανώνονται αναλυτικά (και όχι απλή επανάληψη) γ. Δοκιμασία σε κάθε τέρμα δ. Καθιέρωση σειρών μέσα στις σειρές 4. Σύνθεση των δυνάμεων α. Κάθε σώμα μπορεί να συναρμονιστεί με άλλα β. Χρονολογικές σειρές που συνδυάζονται σε σύνθετο χρόνο γ. Ακριβόλογο σύστημα διοίκησης. Είναι ενδεικτικό ότι για όλους σχεδόν τους χώρους της έρευνάς μας βρήκαμε θετικές συσχετίσεις με τις πτυχές του μεθοδολογικού εργαλείου που είχαμε κατασκευάσει. Ωστόσο, ειδικά για το ζήτημα της κεφαλοποίησης του χρόνου προχωρήσαμε σε ιδιαίτερη ανάλυση, συμπεραίνοντας ότι η κατανάλωση συνδέεται με μια διάρκεια (είτε επαναληπτική είτε οργανωμένη αναλυτικά με διαβαθμίσεις). Η μη διαβάθμιση της κατανάλωσης οδηγεί συχνά σε περιθωριοποίηση και εντέλει σε πρόωρη αποχώρηση από το χώρο διάθεσης του «ελεύθερου χρόνου». Η έρευνα των κοινωνικών αναπαραστάσεων προσπαθεί να απαντήσει στην τρίτη υπόθεση εργασίας μας για τον ελεύθερο χρόνο των νέων και τον τρόπο διάθεσής του. Οι ενδείξεις του 25

12 Η ΚΟΙΝ ΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ κοινωνικού καθορισμού και των κοινωνικών διαφοροποιήσεων, αλλά και η παρουσίαση των δομών καταπίεσης και ελέγχου στους μηχανισμούς της αγοραίας χρήσης του «ελεύθερου χρόνου» των νέων είναι δύο από τις τρεις βασικές συνιστώσες του εγχειρήματός μας. Η τρίτη αποτελεί στην ουσία άρνηση των παραπάνω ενδείξεων, που θα προσπαθήσουμε ερευνητικά να αποδείξουμε ότι είναι κυρίαρχη στο συμβολικό πεδίο. Ενώ η κοινωνική σύγκρουση και οι δομές επιτήρησης είναι οι θεμελιώδεις παράγοντες για την κατανόηση του κοινωνικού φαινομένου της χρήσης του ελεύθερου χρόνου, αυτές που φαίνεται να επικρατούν στο πεδίο των κυρίαρχων αναπαραστάσεων είναι η σταθερότητα και η συναίνεση. Όταν ένα φαινόμενο αποσυνδέεται από την κοινωνική δυναμική του και αποκτά τη δική του οντολογική πραγματικότητα, τότε είναι λογικό να επικρατούν οι θέσεις που προσπαθήσαμε να ανασκευάσουμε στις δύο προηγούμενες υποθέσεις εργασίας. Η κοινωνιολογία της σχόλης γίνεται επιστήμη του ελεύθερου χρόνου, ο διαθέσιμος χρόνος γίνεται ελεύθερος, ο ελεύθερος μη εργάσιμος χρόνος οικειοποιείται, «απαλλοτριώνεται», γίνεται ο δικός μας, ο πραγματικά ελεύθερος, σε μια κατά τα άλλα καταπιεστική ζωή. Και όταν η παρούσα σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία έχει αποδειχθεί απάνθρωπη, τότε το μόνο ανθρώπινο ελπιδοφόρο μήνυμα μπορεί να είναι το πέρασμα σε μια κοινωνία του ελεύθερου χρόνου. Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε καμία περίπτωση ότι το συμβολικό πεδίο δύναται να δημιουργήσει ή να αντικαταστήσει μια υλική πραγματικότητα. Μπορεί, παρ όλα αυτά, να προκαλέσει κοινωνική σύγχυση και εν συνεχεία κοινωνική αδράνεια, ειδικά αν οι προσπάθειες αποσύνδεσης από το κοινωνικό υιοθετούνται στο πεδίο των αναπαραστάσεων από πολλούς ανθρώπους τους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από έλλειψη ή απαξία κοινωνιολογικής γνώσης, μονομέρεια ή άγνοια. Τότε η 26

13 ΕΙΣΑΓ ΓΗ συγκεκριμένη αναπαράσταση θα γίνει κυρίαρχη και χωρίς αντίλογο, και κατά συνέπεια θα δημιουργήσει μια ιδεολογία αδιαφορίας που θα αναιρεί κάθε προσπάθεια κατανόησης των κοινωνικών προβλημάτων και εύρεσης λύσεων που θα οδηγήσουν στην κοινωνική αλλαγή. Ο στόχος μας τότε συγκεκριμενοποιείται. Η τρίτη εξειδικευμένη υπόθεση εργασίας αφορά το εξής: η διαφαινόμενη σταθερότητα και συναίνεση στο πεδίο ανάλυσης της διάθεσης του ελεύθερου χρόνου είναι αποτέλεσμα ρηματικών πρακτικών και καταγεγραμμένης γνώσης. Εμείς πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε τα νοήματα που εργαλειοποιούν το λόγο περί σχόλης και νομιμοποιούν την κατάσταση όπως την επιθυμεί η κυρίαρχη κοινωνική τάξη, προκαλώντας και την κοινωνική αδράνεια. Τα νοήματα που θα αποκωδικοποιήσουμε μέσω των ρηματικών πρακτικών συχνά αποκτούν και στοιχεία μεταφυσικά, αλλά και σύνδεση με τελεσίδικες αιτιοκρατικές αντιλήψεις. Έχουμε σχεδιάσει και εκπονήσει δύο έρευνες σχετικές με την αποτύπωση της κοινωνικής αντίδρασης, προκειμένου βάσει των πορισμάτων τους να απαντηθεί η τρίτη υπόθεση εργασίας μας. Η πρώτη αφορά το σύνολο των τοπικών εφημερίδων του Νομού Λέσβου. Ο στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι ο κυρίαρχος γραπτός λόγος στο χώρο αναφοράς μας (Μυτιλήνη) σε σχέση με το αντικείμενο έρευνάς μας (τη διάθεση χρόνου των νέων), χρησιμοποιώντας μεταφυσικά στοιχεία ή και μονομερείς αιτιοκρατικές αντιλήψεις, λειτουργεί προς την πρόκληση σύγχυσης ή την άρνηση του κοινωνικού καθορισμού, των σχέσεων εξουσίας και των δομών καταπίεσης στις μορφές διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των νέων. Αναλύοντας τις γραπτές ρηματικές πρακτικές του τοπικού Τύπου το παραπάνω επιτυγχάνεται κυρίως με τα εξής: 27

14 Η ΚΟΙΝ ΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ α. Μη αναφορά στις δομές επιτήρησης και στις σχέσεις εξουσίας στους χώρους διάθεσης ελεύθερου χρόνου. β. Μη αναφορά στις κοινωνικά-ταξικά καθορισμένες πρακτικές διάθεσης της σχόλης ή, καλύτερα, τα προτεινόμενα καλά «παραδείγματα» διάθεσης της σχόλης θα πρέπει να απευθύνονται σ ένα ομογενοποιημένο κοινό: «τους νέους». γ. Μεταφυσικές παραδοχές και πρόκληση φόβου θυματοποίησης από πρακτικές διάθεσης που δεν είναι συμβατές με το υπάρχον σύστημα της διάθεσης της σχόλης των νέων. Εδώ εντάσσεται και το ζήτημα των παρεκκλινουσών συμπεριφορών. Η δεύτερη έρευνα αναφέρεται στην αποτύπωση των κοινωνικών στάσεων και αναπαραστάσεων δείγματος πληθυσμού και δείγματος φοιτητικού πληθυσμού για την πόλη της Μυτιλήνης. Διενεργήθηκε με τη χρήση πρωτότυπου ερωτηματολογίου και τη στατιστική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Από την ποσοτική έρευνα των στάσεων και αναπαραστάσεων με ερωτηματολόγιο μπορούμε να καταλήξουμε, πολύ συνοπτικά, στο συμπέρασμα ότι ο νομιμοποιητικός λόγος που προβάλλει τη συναίνεση, την ελευθερία και την αυτονομία είναι κυρίαρχος, όπως καταγράφεται στις στάσεις και τις αναπαραστάσεις του κοινού, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό όσο προβάλλεται και διαφημίζεται στα μέσα ενημέρωσης. Είναι σχετικός με κοινωνικά δεδομένα, καθώς η κυριαρχία του ανατρέπεται ως προς τις απόψεις κοινωνικών ομάδων που διακρίνονται από προοδευτική πολιτική στάση αλλά και από αδυναμία πρόσβασης και ισότιμης συμμετοχής στα κυρίαρχα μοντέλα διάθεσης της σχόλης. Αυτή η αδυναμία πρόσβασης συνδέεται πρωτίστως με την έλλειψη οικονομικού κεφαλαίου (τεχνίτες, άνεργοι) και πολιτιστικού κεφαλαίου (απόφοιτοι δημοτικού) και δευτερευόντως με την ηλικία. 28

15 ΕΙΣΑΓ ΓΗ Το παρόν σύγγραμμα ολοκληρώνεται με μια ερευνητική αναφορά στο ειδικό ζήτημα της σύνδεσης των κοινωνικών φαινομένων «ελεύθερος χρόνος και έγκλημα», ιδιαίτερα με την κριτική σύνδεσή τους, ζήτημα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί αναλυτικότερα σε άλλη δημοσίευση (Γεωργούλας, 2007). Πώς επιτυγχάνεται μεθοδολογικά η ερευνητική σύνδεση, ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία, ποσοτικά και ποιοτικά, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε (δευτερογενής ανάλυση στατιστικών, κοινωνική ιστορία, παρατήρηση, συνέντευξη, ανάλυση περιεχομένου) και, βέβαια, ποια είναι τα προϋπάρχοντα ειδικά θεωρητικά εργαλεία-έννοιες όπως έχουν αποτυπωθεί σε προηγούμενες δημοσιευμένες εργασίες; Όλα τα παραπάνω δομούν τη βάση πάνω στην οποία καταγράφεται ερευνητικά η μελέτη μας για έναν παράλληλο κόσμο, αυτόν των «μπαρ», όπου το έγκλημα ως «σκοτεινός αριθμός» αποτελεί μια όχι «ζοφερή πραγματικότητα» όπως αναμενόταν, αλλά τη συγκολλητική ταινία, τον καμβά πάνω στον οποίο παράγεται η οικονομία και διαδραματίζονται ζωές. Άλλωστε, για να θυμίσουμε την πρότασή μας στο αντίστοιχο κεφάλαιο, η κριτική μας δεν θα πρέπει να εγκλωβιστεί σε αρνητικούς όρους περιγραφής των αποτελεσμάτων της εξουσίας. Η εξουσία με τη δύναμή της, και στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου των νέων, αποκλείει, καταπιέζει, λογοκρίνει, συγκαλύπτει. Παράλληλα όμως παράγει, συνθέτει, νομιμοποιεί, επιβεβαιώνει, προτείνει, δημιουργεί «καλές πρακτικές» και εντέλει υποστηρίζεται από το κοινωνικό σύνολο. Η διαστρέβλωση αυτή πρέπει να καταπολεμηθεί εκεί όπου ακριβώς οριοθετείται. Η κριτική μας δεν πρέπει να είναι μηδενισμός αλλά πρόταση, καθώς η συνειδητοποίηση της δύναμής μας μπορεί να δημιουργήσει τους όρους ανάδειξης μιας εναλλακτικής κοινωνικής ισόνομης κατανομής της. 29

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία».

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } Σχολή της Φρανκφούρτης: η έννοια της «µαζικής κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } η«µαζική κουλτούρα» δεν είναι η κουλτούρα που προέρχεται από τις µάζες, αλλά αυτή που προορίζεται για αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 1 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Η ποιοτική έρευνα έχει επιχειρηθεί να ορισθεί με αρκετούς και διαφορετικούς τρόπους εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης Περιγραφική Στατιστική Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο Κ. Πολίτης 1 2 Η στατιστική ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, πολύ συχνά αριθμητικές,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δημοτικού Oδηγίες αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων Σχολική χρονιά: 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),(

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),( ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη (Abstract),( στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Επικρατούσες απόψεις Ορισμοί Η Η επιστημονική υπόθεση Περιγραφή αιτιολόγηση της έρευνας ή εφαρμογής Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον καθορισμό του καλύτερου υποσυνόλου από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα.

Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα. Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα. Τα άτομα κατασκευάζουν με ενεργό τρόπο τον κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα είχε ως στόχο την αποτύπωση των τάσεων κατανάλωσης των μισθωτών στην Ελλάδα, την καταγραφή της διαχρονικής τους εξέλιξης, τη γνώση των γενικότερων κριτηρίων που ορίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ..................................... 13 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ................................... 14 ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 15 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Fraud Prevention Forum 2013 HCFF, EIEE, ISACA. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013. Εισήγηση. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της απάτης. Παναγιώτης Αλεξάκης

Fraud Prevention Forum 2013 HCFF, EIEE, ISACA. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013. Εισήγηση. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της απάτης. Παναγιώτης Αλεξάκης Fraud Prevention Forum 2013 HCFF, EIEE, ISACA Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 Εισήγηση Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της απάτης Παναγιώτης Αλεξάκης Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση Η συστημική προσέγγιση είναι ο τρόπος σκέψης ή η οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα