Καταπολέµησητηςλειψυδρίας τωννησιώνµεανανεώσιµες ΠηγέςΕνέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταπολέµησητηςλειψυδρίας τωννησιώνµεανανεώσιµες ΠηγέςΕνέργειας"

Transcript

1 Καταπολέµησητηςλειψυδρίας τωννησιώνµεανανεώσιµες ΠηγέςΕνέργειας Καθ. Νικήτας Νικητάκος Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σεµινάρια Ερµούπολης, Σύρος 9-12 Ιουλίου 2009

2 ΟΜΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1 ΛΕΙΨΥ ΡΙΑ Πρόβληµα-Αντιµετώπιση 2 ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4 ΠΛΩΤΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 5 State-of-the-art και Συγκριτικό µας Πλεονέκτηµα 6 ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ 7 ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3 ΛΕΙΨΥ ΡΙΑ Σάββατο, 1 Μάρτιος 2008 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΕΥ ΑΠ Στο χαµηλότερο σηµείο της εξαετίας έχουν φτάσει τα αποθέµαταστουςταµιευτήρεςνερούτηςευ ΑΠ. Παρά τις ικανοποιητικές -σύµφωνα µε τους ειδικούςβροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις από το Νοέµβριο του 2007 έως σήµερα υπήρχαν 1,350δισ. κυβικάµέτρα, ενώαπότο 2003 καιµετά, τααποθέµαταδενέπεφτανκάτωαπότο ένα δισ. κυβικά ,099δισ. κυβικάµέτρανερού, Την Πέµπτη, οι συνολικές ποσότητες υδάτων στους ταµιευτήρες του Εύηνου, του Μόρνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα είχαν φτάσει τα 749,5 εκατ. κυβικά µέτρα νερού

4 World Economic Forum Annual Meeting 2008 (23-27 Ιανουαρίου Νταβός) - Σήµερα 1,2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, ήτοι το 20% του παγκόσµιου πληθυσµού ζουν σε περιοχές όπου η επάρκεια πόσιµου νερού ευρίσκεται σειστορικάχαµηλάεπίπεδα. -Απότο 2025, οαριθµόςτωνανθρώπωνµε «άγχοςτουνερού» (water stress) αναµένεται να αυξηθεί στα 3 δισεκατοµµύρια -το 7% του νερού καταναλώνεται για πόση -απαιτούνται λίτρα για να παραχθεί ένα κιλό σιτάρι, -περίπου µε λίτρα νερό για την παραγωγή ενός κιλού βοδινού κρέατος µε λίτρανερόγιαναπαραχθείένακιλόβαµβάκι. -περίπου λίτρα νερό για να παραγάγουµε ένα βαµβακερό µπλουζάκι και -περίπου 2 λίτρανερούγιατηνεπεξεργασίαενόςλίτρουβενζίνης.

5 ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙΤΑΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ Σηµαντική πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και µείωση των αποθεµάτων νερού σε λίµνες της χώρας διαπιστώνουν ερευνητές του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Ηπτώσητουυδροφόρουορίζοντααγγίζειακόµακαιτα 60 µέτρα σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. ΗστάθµηστηνλίµνηΠλαστήραέχειπέσειέωςκαι 10 µέτρα.

6 ΛΕΙΨΥ ΡΙΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ - ΠΛΩΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

7 1. Στανησιάτονερόµεταφέρεται µευδροφόραπλοία - Σηµαντικό κόστος µεταφοράς (καύσιµα που καίει το πλοίο µεταφοράς). - Περιβαλλοντικό κόστος (καυσαέρια, εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κλπ) το οποίο σήµερα δεν µετράµε, αλλά θα έπρεπε να λαµβάνεται υπ όψη, τα «πληρώνουµε» σαν κράτος. -Το µεταφερόµενο νερό θα λείψει από τις ηπειρωτικές περιοχές και δεν είναι απεριόριστο.

8 Αφαλάτωση ΚΥΠΡΟΣ -ΜΑΛΤΑ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ - ΙΣΡΑΗΛ ΚΙΝΑ (7,5 20 εκ. άτοµα) ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ ΛΟΝ ΙΝΟ ( κ.µ./ηµ) άνθρωποι πίνουν αφαλατωµένο νερό

9 2. Ηαφαλάτωσηθαλασσινούνερού Σε οικονοµικούς όρους είναι ανταγωνιστική και πλεονεκτείτηςµεταφοράς. εν επιβαρύνει τα αποθέµατα νερού. Αρνητικά στοιχεία. Επιβάρυνση του δικτύου παροχής ρεύµατος που στα νησιά λειτουργεί σε οριακές συνθήκες. Στα νησιά ρεύµα στους καταναλωτές σε τιµές πολύ χαµηλότερες του κόστους παραγωγής - «κακής» ποιότητας φτηνό µαζούτ - ρύπους. Έµµεση επιδότηση. Θα πρέπει να υπολογίσουµε και περιβαλλοντικό κόστος όταν ηενέργειαδενπροέρχεταιαπόαπε.

10 3. ΗχρησιµοποίησηΑΠΕστην αφαλάτωση Ανεµογεννήτριαπάνωσεέναβουνό, δηµιουργίαδρόµου, τοποθέτηση γραµµών µεταφοράς ρεύµατος που συνεπάγεται θέµατα ασφάλειας, πιθανή όχληση και άλλεςσυνέπειες. Ακόµα και µετά τον υπολογισµό του όποιου περιβαλλοντικού κόστους αυτή είναι η πιο συµφέρουσα εναλλακτική.

11 Ταπροβλήµαταστηνχρήση µονάδωναφαλάτωσης Το κόστος παραγωγής. Η διαδικασία είναι ενεργοβόρα και η απαιτούµενη ενέργεια αν δεν προέρχεται από ΑΠΕ έχει και σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτές αφορούν τον τρόπο εισαγωγής του προς αφαλάτωση νερού, την χηµική του επεξεργασία και την απόθεση των «αποβλήτων» της διαδικασίας.

12 Περιβαλλοντικέςεπιπτώσεις Το νερό της θάλασσας είναι ένας βιότοπος που περιέχει ένα ολόκληρο οικοσύστηµα του φυτοπλαγκτόν, των ψαριών και των ασπόνδυλων. Πολλοί θαλάσσιοι οργανισµοί όπως ψάρια και ασπόνδυλα σκοτώνονται κατά την εισαγωγή του νερού στο σύστηµα, ενώ µικρότεροι οργανισµοί όπως πλαγκτόν, αυγά, προνύµφες και µικρά ψάρια σκοτώνονται κατά την διάρκεια της επεξεργασίας του νερού που αναρροφάταιαπότασυστήµατα. Οι νεκροί αυτοί οργανισµοί αποθέτονται στην συνέχεια στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η αποσύνθεση αυτών µειώνει την περιεκτικότητα σε οξυγόνο του νερού κοντά στο σηµείο απόθεσης δηµιουργώντας πρόσθετη πίεση στο θαλάσσιο περιβάλλον, µε επιπτώσεις στους τοπικούς θαλάσσιους πληθυσµούς.

13 Χηµικήπρο-επεξεργασία Για να µειωθούν οι επικαθίσεις στις µεµβράνες των συστηµάτων αντίστροφης όσµωσης χρησιµοποιείται ευρέως χηµική προεπεξεργασία του αλµυρού νερού. Χλώριο και άλλα βιοκτόνα για να αποτρέψουν την ανάπτυξη µικροοργανισµώνστοεσωτερικότωνεγκαταστάσεων. Θειικόνάτριο γιανατοαποβάλουν. Θειικόοξύκαιδιάφοραπηκτικάόπωςχλωριούχοςσίδηρος. Όλααποβάλλονταιστηνθάλασσαµαζίµετηνάλµητουσυστήµατος. Απόθεσησεκλειστόκόλποήκοντάστιςακτέςτότετοπρόβληµαείναι πολύµεγάλοσεβάθοςχρόνου. Η άλµη επίσης που επιστρέφεται στην θάλασσα από τα συστήµατα αφαλάτωσης αν δεν αποτεθεί σε ανοικτή θάλασσα µακροχρόνια προκαλεί προβλήµατα στο θαλάσσιο οικοσύστηµα λόγω τοπικής αύξησης της αλατότητας.

14 Όλαταπαραπάνωθέµαταέχει αντιµετωπίσειεπιτυχώςηπλωτη ΑΥΤΟΝΟΜΗΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΜΟΝΑ Α Καθόλου άλλα καύσιµα. Καθόλου χηµικά Μακριάαπότηνακτή. εν επιδρά στο περιβάλλον των νησιών. Είναι µεταφερόµενη, δηλαδή τοποθετείται όπου θέλουν οι νησιώτες και µπορεί εύκολα να αλλάξει θέση αν στο µέλλον απαιτηθεί.

15 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑΝΕΡΑ

16 ΟΜΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1 ΛΕΙΨΥ ΡΙΑ Πρόβληµα-Αντιµετώπιση 2 ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4 ΠΛΩΤΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 5 State-of-the-art και Συγκριτικο µας Πλεονέκτηµα 6 ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ 7 ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

17

18 ΑΠΕ στηθάλασσα 1. Γιατί στη θάλασσα 2. Εφαρµογή σε µη πλωτό

19 Σε κάποια απόσταση από τη στεριά η ταχύτητα του ανέµου αυξάνει 20%. Ηενέργειατουανέµουαυξάνειµετοκύβο (στη τρίτη δύναµη) της ταχύτητας του ανέµου. Οπότε για παράδειγµα ένα 10% αύξηση της µέσης ταχύτητας του ανέµου αντιστοιχεί σε 30% αύξηση στην αιολική ενέργεια. Συνεπώς είναι φανερό ότι η διαθέσιµη αιολική ενέργεια στη θάλασσα είναι πολύ µεγαλύτερη από τη στεριά.

20 Στη θάλασσα ο άνεµος είναι πιο σταθερός (δεν υπάρχουν τόσο έντονα φαινόµενα αυξοµειώσεων όπως στη στεριά) µε συνέπεια η παραγόµενη ενέργειανααυξάνεισεποσοστό 40%σεσχέσηµε τηστεριά. Επίσης η επιφάνεια της θάλασσας είναι πολύ πιο οµαλή από της στεριάς µε συνέπεια η αιολική ενέργεια να είναι διαθέσιµη σε χαµηλότερα ύψη από ότι στη στεριά.

21 Ο άνεµος στη θάλασσα παρουσιάζει πολύ µικρότερες αναταράξεις από ότι στη στεριά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µικρότερα φορτία µηχανικής καταπόνησης και εποµένως µεγαλύτερη διάρκεια ζωής γιατιςανεµογεννήτριες.

22

23

24

25 Offshore wind projects

26

27

28

29

30

31

32 ΕΛΛΑ Α ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2006 ΟΚΙΜΕΣΣΤΗΝΘΑΛΑΣΣΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΑΙΓΑΙΟΑΠΌ 6/ ΜΗΝΕΣΣΤΑΚΥΜΑΤΑ 15 MHNEΣΣΤΗΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΕΜΟΙ ΜΕΧΡΙ 120 km/hour ΒΡΑΒΕΙΑ LLOYD S, REGIO STARS 2008 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ m3/day

33 ΙΤΑΛΟΙ + ΑΝΟΙ 6. December 2007 Launch of the first ever Floating Wind Turbine - Press Release Blue H Technologies BV has just launched the first ever large scale prototype Submerged Deepwater Platform (SDP) which will be soon anchored in 108 meters waters at a distance of 10.6 nautical miles from the coast in Southern Italy. A revolutionary world premiere in the offshore wind energy sector...

34 ΙΤΑΛΟΙ + ΑΝΟΙ

35 Other than in a very few locations (less than 10% of the world's coast line), at nautical miles from the coast, water depth is typically between 50 and 200 metres. Blue H has under development a portfolio of attractive locations for offshore wind farms in the US, in Europe and in Asia that can only be developed using its technology. In 2007 Blue H designed, commissioned and launched its large scale prototype in Puglia in Southern Italy, a world s first, and are now using the Blue H prototype, not only to test the assembly, launch, float-over and installation of the tension legged wind energy converter, but also to serve as a metering platform.

36 Construction is now underway of the first commercially operating wind energy converter to be installed at the Tricase site, to be followed shortly thereafter by 25 more units. This is likely to be the first offshore deepwater wind farm park in the world. The Tricase offshore wind farm will have an installed capacity of 92 MW enough to cover the needs of more than 75,000 households. hp

37 ΓΕΡΜΑΝΟΙ The German wind industry is looking for affordable foundations for offshore turbines Six types of foundations are considered potential candidates for offshore use: Steel monopile foundations are driven deep into the seabed. Gravity foundations made of steel and concrete are placed on the seabed. Bucket foundations are pressed into the ground and suction themselves into place in a vacuum. Tripod foundations consist of three steel piles anchored in the seabed. Four-legged steel jackets form a stable latticed construction. Floating foundations are carried by buoys and float under the water surface. Chains anchored in the seabed keep them fixed in position.

38 ΓΕΡΜΑΝΟΙ Ultimately, Germany s going to have to dive into cold water. We have to finally put our own turbines into the sea. Only then will we know more, says Cord Böker of Gigawind. Udo Paschedag, head of the wind energy division in the German Environment Ministry, agrees. We have to finally get going, he says. Only when those first rotors transmit power to the coast will we really know which type of foundation is the most worthwhile.

39 Floating Vestas turbine The odd one out amongst the maritime moorings is the floating foundation. If the designers in charge had their way, the first Vestas machine in 40 metres of water off the coast of Mecklenburg- West Pomerania would have been afloat in time for the HusumWind trade fair in September.

40

41

42

43 ΝΟΡΒΗΓΟΙ Hydro is a Norwegian energy and aluminum company The future goal is to have large-scale offshore wind parks with up to 200 turbines capable of producing up to 4 terawatt hours (TWh) per year and delivering renewable electricity to both offshore and onshore activities. This goal is far in the future, but if we re to succeed in years, we have to start the work today. Alexandra Bech Gjørv, Hydro s director of new energy forms

44 ΝΟΡΒΗΓΟΙ Α demonstration project is currently being planned based on wind turbines with a power generation capacity of 3 megawatt (MW).. Hydro has already invested approximately $3 million in the conceptual phase of the project, and it is expected that further research and the demonstration project will require about $23 million more

45 UK The Beatrice Wind Farm is the flagship project for offshore wind energy development in Scotland, the UK and Europe. The project aims to install two demonstrator wind turbines adjacent to the Beatrice oil field, 25 km off the east coast

46 DOWNVInD INTEGRATED PROJECT BUDGET OF SOME 50 MILLION AND DURATION OF 60 MONTHS DOWNVInD is supported by the European Community as an Integrated Project and will receive 6 Million from the EC Sixth Framework for Technology Development Programme. Funding ontributions of 3 Million each will also be provided by the UK DTI New & Renewables Energy Programme and the Scottish Executive Renewable Energy Development budget.

47

48 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ Andris Piebalgs European Commissioner for Energy 1. RE have huge potential to boost Europe s industrial competitiveness. Boosting investment in RE should help create business and jobs.exporting RE technologies will also bring business oportunities, further boosting EU economy 2. Because the external costs of fossil fuels- such as environmental impact are not taken into account, RE are generally still not competitive with conventional energy sources.

49 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑ Α ΝΑΙ ΑΠΌ 11/2006 ΑΠΌ 6/2007??? ΙΤΑΛΙΑ + ΑΝΙΑ ΝΑΙ ΑΠΌ 12/2007 ΌΧΙ 25 ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΑΙ 2008 ΌΧΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΝΑΙ 2008 ΌΧΙ ΗΠΑ ΝΑΙ? ΌΧΙ ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΑΙ? ΌΧΙ

50 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΗ ΠΛΩΤΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΛΥΣΗ ΣΕ ΛΕΙΨΥ ΡΙΑ ΝΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Ε ΡΑΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ

51 ΕΠΟΜΕΝΟΒΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΜΟΝΑ ΑΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΩΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

52 ΟΜΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1 Συµµετέχοντες Επιβλέποντες φορείς 2 Τεχνικά στοιχεία 3 Κατασκευή 4 ΑπήχησησεΕ.Κ. καιμμε 5 Εγκατάσταση 6 Λειτουργία

53 ΑΠΛΗΙ ΕΑ ΑΕΡΑΣ + ΗΛΙΟΣ + ΘΑΛΑΣΣΑ= ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (+ΗΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

54 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Μ.Π. Κ.Α.Π.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΛΑΜ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΡΕΦΛΕΞΙΟΝ ΕΠΕ ALGOSYSTEMS A.E. I. KOYIMANHΣ Ο.Ε.

55 ΆλλοιΦορείς ΓΓΕΤ ( + Εµπειρογνώµονες) ΓΕΝ ΥΕΝ Υπ. ΥΓΕΙΑΣ Επιθεωρ. Εµπορ. Πλοίων Λιµεναρχεία Ασφαλιστικές - Επιθεωρητές ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. Ναυπ. Ζώνη Περάµατος Μηχανουργεία Πειραιά + Ασπρόπυργου

56 4. ΤΕΧΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

57 ΣχεδιασµόςκαιΛειτουργία

58 Απόκριση Συχνότητας

59 Τρόπος Σύνδεσης των Πλωτήρων Σύγκριση µεταξύ δοκαριών και σωληνωτού δικτυώµατος. Επιλογή σωληνωτού δικτυώµατος λόγω µικρότερης επιφάνειας αντίδρασης στους κυµατισµούς και καλύτερης συµπεριφοράς για τη λειτουργία της ανεµογεννήτριας.

60 Τελική Μορφή του Πλωτού

61 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Μεταβλητής γωνίας πτερυγίων ή µεταβλητού αριθµού στροφών Άµεσης µετάδοσης υνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας υνατότητα τηλεχειρισµού Ισχύς > 25KW σε 15 m/s ταχύτητα ανέµου

62 ΙΑΓΡΑΜΜΑΙΣΧΥΟΣ PW P (kw) wind speed (m/s)

63 ΒελτίωσηΑφαλάτωσης Ελάχιστη Συντήρηση Μέγιστη Ανάκτηση ενέργειας Μείωση επικαθίσεων Εξάλειψη της χηµικής επεξεργασίας Ελαχιστοποίηση κόστους παραγόµενου νερού

64 ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑ Α Ευελιξία χωροθέτησης δυνατότητα διαχωρισµού σε υποσύνολα Συνολικό βάρος σε λειτουργία: 8500Kg Control panel µε PLCκαι PC για αυτόµατη/αυτόνοµη λειτουργία εξοπλισµένα µε αντικραδασµικά και τοποθετηµένα σε πίνακα υψηλού ΙP Φίλτρο άµµου µε αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού και πνευµατικά ενεργοποιούµενες βαλβίδες 10 modules DTG µε επιπρόσθετες µεµβράνες για επάυξηση παραγωγής ποσίµου Φίλτρα τύπου φυσίγγι µε αυτόµατη εναλλαγή σε περίπτωση φραγής πόρων

65 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑ ΟΣ P&I διάγραµµα για άµεση εποπτεία της λειτουργίας των µηχανηµάτων Καταγραφή δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, εµφάνισησεηµερήσια, εβδοµαδιαία, ετήσια βάση Εµφάνιση δεδοµένων σε µορφή γραφήµατος για άµεση επεξεργασία Η/Υεγκατεστηµένοςστο control panel Έλεγχος από 15 οθόνη αφής Χειρισµός µονάδος manual ή automatic Άµεση επικοινωνία µε PLC

66 ΑνάκτησηΕνέργειας Αξιοποίηση πίεσης απορριπτόµενου νερού Επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας έως 50% µόνον το 32% της παροχής περνά από την αντλία υψηλής, ενώ το 68% περνά από το PX και µιας αντλίας/κυκλοφορητή

67 Μοντέλο Προσοµοίωσης Λειτουργίας του Συστήµατος σε Simulink

68 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

69 ΑπαιτούµεναΣυστήµατα

70 Λογισµικό Αποµακρυσµένου Ελέγχου/ Εποπτείας

71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Καταστάσεις Λειτουργίας Αυτόµατη Αυτόνοµη λειτουργία (Κανονική λειτουργία) Χειροκίνητη αποµακρυσµένη λειτουργία Τοπικήχειροκίνητη Τηλε- ιαγνωστικήλειτουργία Τοπική- ιαγνωστικήλειτουργία

72 4.1 ΒΑΣΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΙΣΧΥ Χωρίς Χηµικά (ακόµα και στην Ελευσίνα) Στα κύµατα (προσοµοίωση, µετρήσεις εν πλώ και εν λειτουργία) ΠΑΡΑΓΩΓΗ R.O. 90 m3 Ανεµογεννήτρια (καµπύληισχύος) Στοιχείαανέµουπεριοχής(ΚΑΠΕ, ΕΜΥ, Ευρωπ.Οργανισµός)Επιλογή στόχου µε βάση τοπική κοινωνία ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

73

74

75

76

77

78

79

80 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - Πλωτή Αυτόνοµη Οικολογική & Παραγωγική - Κόστος συγκρίσιµο µε εγκατάσταση στη στεριά - υνατότητα Μεγέθυνσης - Πλωτά Αιολικά Πάρκα - Συνδυασµός παραγωγής ενέργειας και νερού - Αποτελέσµατα και για εφαρµογές στη στεριά

81 Ευχαριστώγια τηνπροσοχή σας

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Green Offshore structures: a viable approach for European Shipyards.

Green Offshore structures: a viable approach for European Shipyards. Green Offshore structures: a viable approach for European Shipyards. Prof. Nikitas Nikitakos* University of the Aegean Dept. of Shipping Trade and Transport Chios, GREECE nnik@aegean.gr *in cooperation

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΣΕΙΡΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Επίπτωση της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενεργείας της Κρήτης» Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη απόδοσης των φωτοβολταικών πάρκων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Τεχνολογίες, Θεσµικό πλαίσιο, χρήση ΑΠΕ και Μελέτες περίπτωσης: Πάτµος, Λειψοί, Θηρασιά Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εµµανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτογενής Αγροτική παραγωγή Τρόφιμα Αγρο - βιοτεχνολογία» ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

«Πρωτογενής Αγροτική παραγωγή Τρόφιμα Αγρο - βιοτεχνολογία» ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ «Πρωτογενής Αγροτική παραγωγή Τρόφιμα Αγρο - βιοτεχνολογία» ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ερευνητικές και Τεχνολογικές προτεραιότητες Συντονισμός Παπανδρουλάκης Ν. i, Τσιγγενόπουλος Κ. i Αργυρού Ι. 4, Δανιήλ Μ. 3,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ ELECTRICITY PRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στρατηγικές Πλατφόρμες Ανάπτυξης ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMIZATION STUDY AND SIMULATION OF A HYDROGEN GENERATION AND STORAGE SYSTEM COMBINED WITH WIND ENERGY, USING THE HOMER ENERGY SOFTWARE

OPTIMIZATION STUDY AND SIMULATION OF A HYDROGEN GENERATION AND STORAGE SYSTEM COMBINED WITH WIND ENERGY, USING THE HOMER ENERGY SOFTWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑ ΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙ ΟΥ, Εργ. Συνεργάτης ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΙΛΑΣ. Επιβλέπων: Χρήστος Αναγνώστου ιευθυντής Ερευνών στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΙΛΑΣ. Επιβλέπων: Χρήστος Αναγνώστου ιευθυντής Ερευνών στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΡΟΗ ΙΙΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θαλάσσιες µεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Υβριδικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για την Κάλυψη Αναγκών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Νερού με Αφαλάτωση

Σχεδιασμός Υβριδικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για την Κάλυψη Αναγκών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Νερού με Αφαλάτωση ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχεδιασμός Υβριδικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για την Κάλυψη Αναγκών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

GREECE Edition Ελλάδα έκδοση

GREECE Edition Ελλάδα έκδοση GREECE Edition Ελλάδα έκδοση 2014 www.shipandoffshore.net ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΆ ΠΛΟΊΑ: Υψηλή τεχνολογία σε πλοία άλλης εποχής 8 ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ: Προσδιορισμός περιβαλλοντικά αποδεκτών λιπαντικών 12 ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής επιδόσεων λειτουργίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής επιδόσεων λειτουργίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα