ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στεφ. Παρασκευόπουλος Καθηγητής ΠΤΕΑ-ΠΘ Εισαγωγή Ο ορισμός του οικοτουρισμού που ι σχύει κα ι γ ια τ ις προστατευόμενες περιοχές δίνεται από τη Σβωρόνου (2003) ως: «ο τουρισμός που αναπτύσσεται στη φύση, ο οποίος, αντίθετα από το μαζικό τουρισμό, δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την προστασία του φυσικού, αρχικά, αλλά και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και συμβάλλει στη τοπική οικονομία και στη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού» Θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται όμως οι προστατευόμενες περιοχές από τους τουρίστες καθώς υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα; Από τη μία πλευρά οι γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον όσο το δυνατόν αναλλοίωτο, η τουριστική βιομηχανία θέλει λιγότερους περιορισμούς σε τέτοιες περιοχές ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να αυξήσει τα κέρδη της και τέλος οι χρήστες της περιοχής, οι τουρίστες, θέλουν να πληρώνουν λιγότερα και να καταναλώνουν περισσότερο (EUROPARC federation, 2001). Από την άλλη πλευρά οι κυβερνήσεις πιέζουν τα πάρκα να αξιοποιήσουν πιο δυναμικά το τουρισμό ως μέσο εξοικονόμησης χρημάτων για να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα, βιώσιμα και αυτοδύναμα (EUROPARC federation, 2001). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Προστατευόμενες Περιοχές να κινδυνεύουν να χάσουν την αυθεντικότητά τους αν δεν γίνει σωστή διαχείριση των τουριστών από τους φορείς διαχείρισης.

2 Στην Ελλάδα πλέον είναι λίγες οι περιοχές που παραμένουν χωρίς επισκέπτες. Οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας έχουν αναπτυχθεί τουριστικά, άλλες έντονα, ενώ άλλες λιγότερο. Αυτό καθιστά πιο δύσκολο το σχεδιασμό της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης γιατί ο φορέας διαχείρισης δεν παραλαμβάνει μία περιοχή από το μηδέν αλλά με ήδη δημιουργημένες στάσεις, ανάγκες και με τουριστική δραστηριότητα που μπορεί να μην συμβαδίζει με τις αρχές της βιωσιμότητας και του οικοτουρισμού. Ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών θ α π ρ έ π ε ι ν α το διέπουν 5 βασικές αρχές. Σε σύγκριση με τις αρχές και τα αντίστοιχα μέσα υλοποίησής τους από το European Charter, αυτά του WWF (2006) δίνουν πιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις. 1. Οικολογικές αξίες Το δίκτυο αποτελείται από μεγάλες προστατευόμενες περιοχές αντιπροσωπευτικές της φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Ευρώπης και προστατεύουν διεθνούς σημασίας οικοσυστήματα και άγρια ζωή. 2. Διαχείριση των ενδιαιτημάτων Ο σχεδιασμός και η διαχείριση από το δίκτυο στοχεύει στη διατήρηση, και αν είναι αναγκαίο στην αποκατάσταση, των οικολογικών διεργασιών και της βιοποικιλότητας. 3. Διαχείριση των επισκεπτών Η διαχείριση των επισκεπτών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται οι οικολογικές αξίες και στοχεύει να προσφέρει στους επισκέπτες μία υψηλού επιπέδου εμπειρία που βασίζεται στο σεβασμό της φύσης. 4. Αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού Στόχος είναι, η διαχειριστική αρχή μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες, να δημιουργήσουν μία συνεργασία μεταξύ της διατήρησης της φύσης και του

3 βιώσιμου τουρισμού αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μία στρατηγική για τον αειφόρο τουρισμό. 5. Επιχειρηματικοί συνεργάτες Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες στο τομέα του τουρισμού είναι νόμιμες εταιρίες που έχουν δεσμευτεί και συνεργάζονται ενεργά μαζί του ώστε να εφαρμοστεί σωστά η στρατηγική για τον αειφόρο τουρισμό.

4 Η τοπική κοινωνία Τρόποι εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση πολιτικής για τον τουρισμό και στις αποφάσεις: Οργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων Διαμόρφωση επιτροπών και ομάδων εργασίας Κατάρτιση Συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια για το ευρύ κοινό ή για ομάδες συγκεκριμένου ενδιαφέροντος Συμβουλευτικές ομάδες Δημόσιες ακροάσεις Εγκαθίδρυση ενός τακτικού "φόρουμ" ή "δικτύου" με εκπροσώπους της αστικής κοινωνίας. Μερικοί γενικοί κανόνες για δημόσια συμμετοχή: Ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων σχετικά με το γιατί θα πρέπει να συμμετέχουν. Προσπάθεια για διαφάνεια στην πληροφόρηση. Προσδιορισμός ξεκάθαρων ορίων και προδιαγραφών που να ανταποκρίνονται σε ξεκάθαρες προσδοκίες όλων των συμμετεχόντων. Εγκατάσταση ενός συστήματος καλής επικοινωνίας με ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας. Έγκυρη έναρξη ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή - κάτι το οποίο μπορεί να απαιτήσει πολύ χρόνο. Ποικιλία των ατόμων που συμμετέχουν και όχι μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα εκπροσώπων. Ευρεία προβολή για να ενθαρρυνθούν καινούρια άτομα - όχι μόνο τηλεφωνική επικοινωνία με άτομα τα οποία είχαν συμμετάσχει και κάποια στιγμή στο παρελθόν. Ρυθμίσεις σχετικές με τη μεταφορά, το χρόνο και τον τόπο των συναντήσεων, ώστε να μπορούν να παρευρίσκονται όλοι.

5 Από την αρχή της διαδικασίας, θα πρέπει να γίνει εμπλοκή οποιουδήποτε έχει ενδιαφέρον για την περιοχή. Είναι σημαντικό να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση προς όλους τους συμμετέχοντες. Ανάπτυξη στρατηγικής Στην προσπάθεια ανάπτυξης μιας στρατηγικής θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης Για τη διαμόρφωση μιας Στρατηγικής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάλυση της υπάρχουσας πληροφορίας και γνώσης. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Ανάπτυξη της προηγούμενης τουριστικής διαχείρισης ή σχετιζόμενων στρατηγικών για τη συγκεκριμένη περιοχή (Τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Έχει εφαρμοσθεί; Ποια χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν;) Ανάλυση εμπλεκόμενων ομάδων (Ποιος ενδιαφέρεται για ανάπτυξη αειφορικού τουρισμού; Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;) Γεγονότα και αριθμοί του τοπικού εκπαιδευτικού συστήματος, της οικονομικής και κοινωνικής δομής. Ανέκδοτη και παραδοσιακή γνώση. Οι μέθοδοι για τη συλλογή αυτής της πληροφορίας είναι μεταξύ άλλων: Συνεντεύξεις με τις εμπλεκόμενες ομάδες. Διανομή ερωτηματολογίων και συγκέντρωσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή προσωπικής παράδοσης, με σκοπό να γίνει μια σύνθεση επίσημων δεδομένων και μια στατιστική ανάλυση. Πρόσκληση για συναντήσεις ομάδων εστίασης (π.χ. συναντήσεις για θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαχείρισης της βιοποικιλότητας, καλής διοίκησης και αλιείας). Αναζήτηση βιβλιογραφίας στην τοπική βιβλιοθήκη και το Διαδίκτυο.

6 2. Ανάπτυξη Στρατηγικής Μια Στρατηγική Αειφορικού Τουρισμού βασίζεται σε πληροφορίες που συλλέγονται στο Βήμα 1. Καθορίζει τα θέματα προτεραιότητας, το σύνολο των εμπλεκόμενων ομάδων, τους πιθανούς στόχους καθώς και ένα σύνολο μεθοδολογιών προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Μερικοί από αυτούς αφορούν μεταξύ άλλων: Διατήρηση συγκεκριμένων παράκτιων τοπίων ή οικοτόπων λόγω των οποίων η περιοχή είναι ιδιαίτερα ελκυστική ή τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία σχετικά με τη διατήρηση της φύσης. Ανάπτυξη περιφερειακών συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, οι οποίοι μπορεί να συνδεθούν εσωτερικά με τον τουριστικό τομέα (π.χ. παραγωγή ντόπιων φαγητών και εργόχειρων). Μεγιστοποίηση του τοπικού εισοδήματος λόγω των τουριστικών επενδύσεων. Ενδυνάμωση της αυτοπροσδιοριζόμενης πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια. 3. Σχέδιο Δράσης Το Σχέδιο Δράσης αναλύει τα βήματα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της στρατηγικής και τα οποία απευθύνονται σε έναν αριθμό πρακτικών ερωτημάτων όπως είναι: ποιες οργανώσεις θα αναλάβουν ποιες δραστηριότητες και εντός ποιου χρονικού πλαισίου, με ποια μέσα και πόρους; Καθώς οι δράσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες της περιοχής, κατά συνέπεια δεν υπάρχει ένα σταθερό Σχέδιο Δράσης για τα πάντα. Ωστόσο, το Σχέδιο Δράσης συνήθως αφορά μέτρα σχετικά με τα ακόλουθα πεδία: Διοίκηση: π.χ. ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους τομείς και προώθηση των διατομεακών αναπτυξιακών μοντέλων. Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής και αποφάσεων. Κοινωνικο-οικονομικός παράγοντας: π.χ. προώθηση την τοπικής αγοράς τροφίμων και οικοδομικών υλικών, ίδρυση δικτύων τοπικών παραγωγών για καλύτερη διακίνηση και

7 προώθηση αγαθών, ανάπτυξη νέων προϊόντων για να καλυφθούν οι ανάγκες των τουριστών, κ.ά. Περιβάλλον: π.χ. βελτίωση του ελέγχου και επιβολή των περιβαλλοντικών προτύπων (θόρυβος, πόσιμο ή μη νερό, επεξεργασία υγρών αποβλήτων κ.λπ.) Αναγνώριση και προστασία απειλούμενων οικοτόπων. Δημιουργία ρυθμιστικών ζωνών (περιφερειακών) γύρω από τις ευαίσθητες φυσικές περιοχές. Απαγόρευση των περιβαλλοντικά επιζήμιων σπορ σε περιοχές που απειλούνται. Αυστηρή εφαρμογή των Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης σε όλα τα έργα και τα προγράμματα που σχετίζονται με τον τουρισμό. Γνώση: εκπαίδευση των ανθρώπων που εμπλέκονται στον παράκτιο τουρισμό σχετικά με την αξία της ιστορικής κληρονομιάς, με την περιβαλλοντική διαχείριση, την εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών σε θέματα ερμηνείας περιβάλλοντος. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. Υιοθέτηση ενός προγράμματος πληροφόρησης επισκεπτών (περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής πληροφόρησης). Συνεργασία παραγόντων Η συνεργασία παραγόντων αποτελεί μια συνεχή ρύθμιση ανάμεσα σε δύο ή σε περισσότερα μέρη, που βασίζεται στην ικανοποίηση συγκεκριμένων και αμοιβαίων αναγκών. Μια τέτοιου είδους συνεργασία αντέχει στο χρόνο και χαρακτηρίζεται από περιεκτικότητα και ευελιξία. Στους πιθανούς παράγοντες περιλαμβάνονται: Οργανισμοί που εντάσσονται στην καθιερωμένη τουριστική βιομηχανία, κυρίως τουριστικοί πράκτορες. Το κρατικό γραφείο τουρισμού και οι υπηρεσίες φυσικών πόρων, κυρίως η υπηρεσία πάρκων. Η τοπική κοινότητα η οποία συχνά συγκρούεται με τους τουρίστες.

8 Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), κυρίως εκείνες οι οποίες εμπλέκονται με περιβαλλοντικά θέματα, διαχείριση μικρών επιχειρήσεων και ανάπτυξη της παραδοσιακής κοινότητας. Πανεπιστήμια και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί. Άλλες κοινότητες, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν τουριστική παράδοση και επίσης εκείνων που βρίσκονται στην αρχή τουριστικής ανάπτυξης. Δημόσια και ιδιωτικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και εθνικές πολιτιστικές επιτροπές. Οικονομική Διάσταση Οικονομικές επιπτώσεις από τον μαζικό τουρισμό Ο συμβατικός τουρισμός περιλαμβάνει πολλές έμμεσες δαπάνες οι οποίες μπορούν να έχουν δυσάρεστα οικονομικά αποτελέσματα στην τοπική κοινότητα που τις φιλοξενεί. Συχνά, οι πλούσιες χώρες είναι πιο κατάλληλες ώστε να επωφεληθούν οικονομικά από τον τουρισμό από ό,τι οι φτωχές χώρες. Αν και οι ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες έχουν μεγαλύτερη και επιτακτική ανάγκη για επιπλέον εισόδημα, θέσεις εργασίας και γενική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μέσω του τουρισμού, είναι, τις περισσότερες φορές, οι λιγότερο ικανές για να πραγματοποιήσουν αυτά τα οφέλη. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στη μεγάλης κλίμακας μεταφορά και επιστροφή των τουριστικών εσόδων έξω από τη χώρα φιλοξενίας, στον αποκλεισμό των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Οικονομικές ωφέλειες από τον αειφόρο τουρισμό Οι κύριες θετικές οικονομικές επιδράσεις του αειφορικού (παράκτιου) τουρισμού σχετίζονται με κέρδη συναλλάγματος, τις συνεισφορές στα κρατικά έσοδα, παραγωγή ευκαιριών απασχόλησης και εργασίας. Μερικά από τα πιο σπουδαία οικονομικά κέρδη που φέρει ο αειφορικός τουρισμός, αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με

9 οικονομικές συνεισφορές του τουρισμού βρίσκονται στο δικτυακό τόπο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού. Κέρδη συναλλάγματος Οι τουριστικές δαπάνες, η εξαγωγή και εισαγωγή σχετιζόμενων αγαθών και υπηρεσιών, επιφέρουν έσοδα στην οικονομία της χώρας που φιλοξενεί τους τουρίστες. Ο τουρισμός αποτελεί μια βασική πηγή κέρδους συναλλάγματος για τουλάχιστον 38% όλων των χωρών (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού). Συνεισφορά στα κρατικά έσοδα Τα κρατικά έσοδα από τον τουριστικό τομέα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως άμεσες και έμμεσες εισφορές. Στις άμεσες εισφορές περιλαμβάνονται οι φόροι σε εισοδήματα που προέρχονται από τουριστική απασχόληση, από τουριστικές επιχειρήσεις και από άμεσες χρεώσεις σε τουρίστες όπως ο οικολογικός φόρος ή οι φόροι αναχώρησης. Οι έμμεσες εισφορές προκύπτουν από φόρους και δασμούς σε αγαθά και υπηρεσίες προς τους τουρίστες, όπως για παράδειγμα φόρους για αναμνηστικά αντικείμενα, αλκοολούχα ποτά, εστιατόρια κ.λπ. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης Η ραγδαία επέκταση του διεθνούς τουρισμού έχει οδηγήσει σε σημαντική δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για παράδειγμα, ο τομέας ξενοδοχειακών καταλυμάτων ανεξάρτητα παρείχε περίπου 11.3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως κατά το έτος Ο τουρισμός μπορεί άμεσα να ενεργοποιήσει θέσεις εργασίας μέσω ξενοδοχείων, εστιατορίων, ταξί, πωλήσεων αναμνηστικών αντικειμένων αλλά και έμμεσα με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζονται από τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ο τουρισμός απασχολεί περίπου το 7% των εργαζομένων παγκοσμίως. Ενεργοποίηση επενδύσεων στις υποδομές

10 Ο τουρισμός μπορεί να προτρέψει την τοπική κυβέρνηση ώστε να βελτιώσει τις υποδομές δημιουργώντας καλύτερα αποχετευτικά συστήματα και συστήματα ύδρευσης, οδικά δίκτυα, δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής τηλεπικοινωνιών και δημόσιας μεταφοράς. Με όλα αυτά βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, αλλά και διευκολύνεται και ο τουρισμός. Συμβολή στις τοπικές οικονομίες Ο τουρισμός μπορεί να στηρίξει σημαντικά την τοπική οικονομία. Καθώς το περιβάλλον αποτελεί ένα βασικό στοιχείο των πόρων της τουριστικής βιομηχανίας, τα εισοδήματα από τον τουρισμό συχνά χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της οικονομικής αξίας των προστατευόμενων περιοχών. Υπάρχουν και άλλα τοπικά εισοδήματα τα οποία δεν ποσοτικοποιούνται εύκολα, καθώς δεν καταγράφονται όλα τα τουριστικά έξοδα στις μακροοικονομικές στατιστικές. Ένα μέρος του τουριστικού εισοδήματος προέρχεται από την ανεπίσημη απασχόληση, όπως είναι οι μικροπωλητές στους δρόμους και οι ανεπίσημοι ξεναγοί. Η θετική πλευρά της ανεπίσημης, ή μη δηλωμένης, απασχόλησης είναι ότι τα χρήματα επιστρέφουν στην τοπική οικονομία και ότι έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα καθώς γίνεται ανακύκλωση δαπανών. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τα Ταξίδια και τον Τουρισμό εκτιμά ότι ο τουρισμός παράγει ένα έμμεσο ισοδύναμο εισφοράς έως 100% των άμεσων εξόδων από τον τουρισμό. Άμεση οικονομική συμβολή για την προστασία της φύσης Ο τουρισμός μπορεί να συνεισφέρει άμεσα στη διατήρηση ευαίσθητων περιοχών και οικοτόπων. Τα εισοδήματα που προέρχονται από τα εισιτήρια εισόδου στα πάρκα και από παρόμοιες πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την προστασία και τη διαχείριση των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών. Κάποιες κυβερνήσεις συγκεντρώνουν χρήματα με πιο έμμεσους τρόπους οι οποίοι δεν συνδέονται με συγκεκριμένα πάρκα ή περιοχές διατήρησης. Χρήματα από μισθώσεις χρήσης, φόροι εισοδήματος, φόροι για πωλήσεις ή ενοικίαση εξοπλισμού αναψυχής και οι φόροι αδειοδότησης για δραστηριότητες όπως είναι το

11 κυνήγι και η αλιεία, όλα αυτά είναι δυνατό να παρέχουν στις κυβερνήσεις τα χρήματα που χρειάζονται για τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Όλο και περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες υιοθετούν μια ενεργή στάση με σκοπό την αειφορία. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο επειδή το επιθυμούν οι καταναλωτές, αλλά επίσης διότι γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι οι ανέπαφοι και παρθένοι προορισμοί είναι ουσιώδεις για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της τουριστικής βιομηχανίας. Όλο και περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες προτιμούν να εργάζονται με προμηθευτές οι οποίοι δρουν αειφορικά, για παράδειγμα, με εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, εκτίμηση του τοπικού πολιτισμού και στήριξη της καλής κατάστασης των τοπικών κοινωνιών. Το 2000, ιδρύθηκε ο διεθνής Οργανισμός Τουριστικών Πρακτόρων για Αειφορικό Τουρισμό με τη στήριξη του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Η Περιβαλλοντική Διάσταση ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες επηρεάζουν κατά κάποιον τρόπο το παράκτιο περιβάλλον, οπότε και ο τουρισμός δεν αποτελεί μια εξαίρεση. Η εκτίμηση επιπτώσεων είναι μια διαδικασία ανασκόπησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων που απορρέουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα (όπως είναι η κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων: ξενοδοχείων, καταλυμάτων, δημόσιων πλαζ, αυτοκινητόδρομου κ.λπ. εντός ενός παράκτιου περιβάλλοντος, ή οι φυσικοί πόροι, ο πολιτισμός, η οικονομία κ.ά.). Μόνο με την επίγνωση και την αναγνώριση των αρνητικών περιβαλλοντικών συνεπειών, είναι δυνατό να σχεδιαστούν και να ληφθούν οποιαδήποτε αποτελεσματικά, λογικά μέτρα τα οποία να αποσκοπούν στην προστασία της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Το μόνο νομικό εργαλείο το οποίο εφαρμόσθηκε προσφάτως έμπρακτα για την εκτίμηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκεκριμένων έργων είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η διαδικασία που επεκτείνει την έννοια και την αρχή στις οποίες στηρίζεται η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε επίπεδο συνολικών

12 προγραμμάτων (αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, κ.ά.) ονομάζεται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ). Υπάρχουν και άλλα εργαλεία και μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεων ενάντια στο παράκτιο περιβάλλον και στους ανθρώπους. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ): Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) αποτελεί μια ολοκληρωμένη και συστηματική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων από την ανάπτυξη των έργων. Ως αποτέλεσμα της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε το 1997), η ΕΠΕ σήμερα είναι νομοθετική διαδικασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνεπειών συγκεκριμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικά αποτελέσματα στο περιβάλλον. Μπορεί να υλοποιηθεί με τη μορφή εργασίας πεδίου ή εργασίας γραφείου ανάλογα με τη φύση/κλίμακα του έργου. Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ): Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) αποτελεί μια διαδικασία υψηλού επιπέδου η οποία επεκτείνει την έννοια και τις αρχές μιας ΕΠΕ, και οι οποίες συνήθως εφαρμόζονται σε πολιτικές, σχέδια, προγράμματα και ομάδες έργων. Η ΣΠΕ παρέχει τη δυνατότητα να αποφευχθεί η ετοιμασία και η εφαρμογή ακατάλληλων σχεδίων, προγραμμάτων και έργων και βοηθά στην αναγνώριση. Έτσι, γίνεται μια εκτίμηση των εναλλακτικών του έργου και αναγνώριση των αθροιστικών συνεπειών. Η ΣΠΕ αποτελείται από δύο κύριους τύπους: την τομεακή ΣΠΕ (που εφαρμόζεται όταν πολλά νέα έργα αφορούν έναν τομέα) και την περιφερειακή ΣΠΕ (που εφαρμόζεται όταν προγραμματίζεται ευρεία οικονομική ανάπτυξη εντός μίας περιοχής). (πηγή ορισμού: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα στο πλαίσιο αναπτυξιακής και οικονομικής συνεργασίας. Πρόχειρη έκδοση 1.0. Βρυξέλλες Glossary) (UNDP 2003 and Participatory_SEA.pdf) Στο πλαίσιο του αειφορικού τουρισμού στις παράκτιες περιοχές, η διαδικασία της ΣΠΕ θα πρέπει να ανασκοπήσει τους ακόλουθους παράγοντες: υπάρχοντα προβλήματα (περιβαλλοντικά και υγείας) σε μια παράκτια περιοχή που καλύπτεται από την προτεινόμενη

13 στρατηγική. Σκοπός και επιμέρους στόχοι της στρατηγικής. Η σχέση τους με την αειφορία. Βασικές εναλλακτικές στη στρατηγική. Επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία οι οποίες απορρέουν από τα προτεινόμενα μέτρα εφαρμογής. Και ένα σύστημα παρακολούθησης των πιθανών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη στρατηγική. Εκτίμηση Φέρουσας Ικανότητας Οι Middleton και Hawkins Chamberlain (1997) όρισαν τη Φέρουσα Ικανότητα Τουρισμού (ΦΙΤ) ως "...το επίπεδο της ανθρώπινης δραστηριότητας που μια περιοχή μπορεί να φιλοξενήσει, χωρίς να επιδεινωθεί η περιοχή, να επηρεαστούν αρνητικά οι κάτοικοι ή να μειωθεί η ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών". Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) προτείνει τον ακόλουθο ορισμό για τη φέρουσα ικανότητα: "Ο μέγιστος δυνατός αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει ταυτοχρόνως ένας τουριστικός προορισμός, χωρίς να προκαλείται καταστροφή του φυσικού, οικονομικού, κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και μια μη αποδεκτή μείωση στην ποιότητα της ικανοποίησης των επισκεπτών" (UNEP/MAP/PAP, 1997). Η ανάλυση της φέρουσας ικανότητας χρησιμοποιείται στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό με σκοπό να κατευθύνει αποφάσεις σχετικές με την κατανομή της χρήσης γης. Αποτελεί μια βασική τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για να καθοριστεί η ικανότητα μιας περιοχής να αντέξει το μέγιστο επίπεδο ανάπτυξης από τον τουρισμό, τη γεωργία, τη βιομηχανία και τις υποδομές. Λόγω του ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δραστηριότητες, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η φέρουσα ικανότητα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες χρήσεις. Από την άποψη αυτή η φέρουσα ικανότητα αφορά συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένη χρήση. Ποιοτική Διάσταση Πιστοποίηση Οι φορείς (σχήματα) πιστοποίησης αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες χειρίζονται συνολικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αντίθετα με τα οικολογικά σήματα, τα σχήματα αυτά

14 δεν αναφέρονται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εταιρικών προϊόντων. Απαιτούν περισσότερο από τις εταιρείες να ακολουθήσουν τις πρωταρχικές περιβαλλοντικές αρχές και οδηγίες που θέτουν οι ίδιες καθώς διευθύνουν μια επιχείρηση. Συχνά, οι απαιτήσεις σε τέτοια εθελοντικά σχήματα είναι ελαστικές και ανοιχτές σε οποιαδήποτε ερμηνεία και γενικά όχι τόσο ισχυρές όσο αυτών για τα οικολογικά σήματα (πηγή: Ινστιτούτο για τις Μελέτες Πολιτικής, Υπάρχουν έξι κοινά στοιχεία σε όλα τα προγράμματα πιστοποίησης: 1. Εθελοντική καταχώρηση Προς το παρόν, όλα τα προγράμματα πιστοποίησης στη βιομηχανία ταξιδιών και τουρισμού είναι εθελοντικής φύσεως. Οι επιχειρήσεις είναι δυνατό να αποφασίσουν εάν θα κάνουν αίτηση για πιστοποίηση, και πολλές φορές οι εταιρείες πληρώνουν για τον έλεγχο και για άλλες υπηρεσίες. Είναι πιθανόν ότι στο μέλλον, οι κυβερνήσεις θα χρησιμοποιήσουν περισσότερα μέσα για να δελεάσουν τις επιχειρήσεις, όπως είναι η αγορά, η προβολή και "εμπόδια" όπως άρνηση για υπογραφή συμβολαίων, ειδικά σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και στην περίπτωση μη πιστοποιημένων εταιρειών.

15 2. Λογότυπο Όλα τα προγράμματα επιβραβεύουν τη χρήση ενός λογότυπου, σφραγίδας ή φίρμας που σχεδιάστηκε με σκοπό να διαφοροποιηθεί ένα προϊόν στο πεδίο της αγοράς και να είναι αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές. Η χρησιμοποίηση του λογότυπου επιτρέπεται κυρίως μόνο μετά από πιστοποίηση. Πολλά προγράμματα δίνουν τα λογότυπά τους για διαφορετικά επίπεδα επίτευξης του σκοπού αυτού, π.χ. ένας από τους πέντε ήλιους, υδρόγειος ή φύλλα. Όλα τα προγράμματα δηλώνουν γραπτώς ότι τα λογότυπα θα αποσύρονται σε περίπτωση που η εταιρεία αποτύχει να συμμορφωθεί με το σύστημα πιστοποίησης ή τα ίδια τα προγράμματα υιοθετήσουν πιο αυστηρά κριτήρια πιστοποίησης. 3. Κριτήρια τα οποία συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ή πηγαίνουν πέρα από αυτούς Όλα τα προγράμματα πιστοποίησης απαιτούν κατ' ελάχιστον από τα μέλη να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς κανονισμούς και πολλά από τα προγράμματα θέτουν κριτήρια στις εταιρείες για να συμμορφωθούν με αυτές τις οδηγίες. 4. Δημοσιευμένη Δέσμευση για Αειφορική Ανάπτυξη Όλες οι επιχειρήσεις τουρισμού οι οποίες λαμβάνουν πιστοποίηση, δημοσιοποιούν τη δέσμευσή τους απέναντι σε μια αειφορική ανάπτυξη, αν και μπορεί να έχουν διαφορές ως προς τις πρακτικές που ισχυρίζονται ότι είναι απαραίτητες για μια αειφορική ανάπτυξη. Εκείνοι που εμπλέκονται στα προγράμματα πιστοποίησης τουρισμού κάνουν συνήθως πολιτικές δηλώσεις οι οποίες αφορούν μόνο σε εσωτερικές τους λειτουργίες. Εστιάζουν στο νερό και την ποιότητα του αέρα, στη χρήση των απορριμμάτων και της ενέργειας. Οι εταιρείες που εμπλέκονται με τον αειφορικό τουρισμό, θα έχουν γενικότερες δηλώσεις οι οποίες επίσης περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις τους στη διατήρηση και στην τοπική κοινότητα. 5. Αξιολόγηση και Έλεγχος Όλα τα προγράμματα πιστοποίησης βραβεύουν λογότυπα βάσει ενός κριτηρίου. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος μπορούν να διεξαχθούν μία, δύο ή τρεις φορές, και μπορούν να γίνουν από την

16 ίδια την επιχείρηση, από μια βιομηχανία, έναν εμπορικό σύλλογο ή ΜΚΟ ή ακόμη και τη κυβέρνηση. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 200 υπηρεσίες πιστοποίησης οι πιο πολλές εκ των οποίων είναι κερδοσκοπικές εταιρείες. Μερικές από αυτές είναι πιστοποιημένες και αναγνωρισμένες εθνικώς, ενώ άλλες όχι. 6. Εγγραφή μελών και συνδρομή Σε πολλά προγράμματα πιστοποίησης οι συμμετέχοντες (εταιρείες που έχουν κάνει αίτηση για πιστοποίηση) εγγράφονται ως μέλη και πληρώνουν μια συνδρομή. Τα χρήματα των συνδρομών χρησιμοποιούντα για την εκτέλεση του προγράμματος και τη στήριξη της διαφήμισης και προβολής του λογότυπου και των εταιρειών που λαμβάνουν πιστοποίηση. Τα προγράμματα πιστοποίησης και/ή οι ομάδες ελέγχου, επίσης χρεώνουν κάποιο ποσό για τις αξιολογήσεις που κάνουν και για τις υπηρεσίες ελέγχου που παρέχουν, οι οποίες συνήθως εξαρτώνται από το μέγεθος και το εισόδημα της κάθε εταιρείας. Αυτά τα ποσά ποικίλουν και συνήθως τα πιο υψηλά αφορούν εκείνους που χρησιμοποιούν το ISO ή άλλους τύπους συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η εγκατάσταση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή του και οι τελικοί έλεγχοι μπορούν να κοστολογηθούν σε χιλιάδες δολάρια. Αυτό αποτελεί και το κυριότερο εμπόδιο για την πιστοποίηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάποια προγράμματα - η Γαλάζια Σημαία για παράδειγμα- έλαβαν κρατική χρηματοδότηση και έγιναν οι έλεγχοι δωρεάν ή κατ' ελάχιστο κόστος. Εντούτοις, μια τέτοια κρατική χρηματοδότηση δεν είναι δυνατό να ισχύει μακροπρόθεσμα και η χρηματοδότηση προγραμμάτων πιστοποίησης παραμένει ένα μείζων θέμα για περαιτέρω συζήτηση. Οικολογική Σήμανση Η οικολογική σήμανση αποτελεί ένα εθελοντικό σύστημα απονομής ενός λογότυπου για προϊόντα που έχουν κριθεί ως λιγότερο επικίνδυνα για το περιβάλλον από ό,τι κάποια

17 παρεμφερή. Τα οικολογικά σήματα πληροφορούν τους καταναλωτές σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία, ενώ τα συστήματα πιστοποίησης, τους ενημερώνουν σχετικά με τις εταιρείες παραγωγής αυτών των προϊόντων. Ένα "οικολογικό σήμα" είναι μια ταμπελίτσα που αναγνωρίζει τη συνολική περιβαλλοντική προτίμηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εντός μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων/υπηρεσιών, βάσει των απόψεων για τον κύκλο της ζωής. Από την άλλη, υπάρχουν και "τα πράσινα σύμβολα" ή οι δηλώσεις που αναπτύσσονται από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές υπηρεσιών. Ένα οικολογικό σήμα απονέμεται από μια Τρίτη ομάδα σχετική με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν καθοριστεί ώστε να ανταποκρίνονται σε κάποια βασικά περιβαλλοντικά κριτήρια. Επίλογος Η ανάπτυξη του οικοτουρισµού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα συμφέροντα, οι στάσεις, οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες που κυριάρχησαν για δεκαετίες αντιστέκονται και πρέπει να μεταλλαχθούν. Πέρα απ αυτά, όμως, και πάνω απ όλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε και να πιστέψουμε στη δυναμική του οικοτουρισµού και στη συνέχεια να μετασχηματίσουμε αυτό το «πιστεύω» σε κύριο εθνικό στόχο. Στόχος, ο οποίος θα ακολουθείται πιστά, θα ελέγχεται αυστηρά και θα υλοποιείται µε συνέπεια. Εάν λάβουμε υπόψη µας και εφαρμόσουµε μερικά από τα παραπάνω τότε θα δούμε ότι η Ελλάδα, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις χώρες του εξωτερικού και μπορεί να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα επικερδές μοντέλο εναλλακτικών μορφών τουρισμού ακόμη και στις προστατευόμενες περιοχές.

18 Προτεινομένη βιβλιογραφία Coccossis H.N, Parpairis A. «Assessing the Interaction between Heritage Environment, and Tourism: Mykonos» στο Coccossis H.N. και P.Njikamp «Sustainable Tourism Development» London, Avebury (1995) European Commission, DG XXIII Fact and figures on the Europeans on holiday Eurobarometer, 48, Brussels. European Communities Towards quality coastal tourism. Integrated quality management (IQM) of coastal tourist destinations. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 156 pp. German Federal Agency for Nature Conservation, Biodiversity and Tourism: conflicts on the world's seacoasts and strategies for their solution. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 343 pp. Hall, CM (2001) Geography of Tourism. Florence, KY and USA Routledge. International Friends of Nature. Position paper of the International Friends of Nature on the role of tourism in the context of sustainable development (1998), edited by Manfred Pils and International Friends of Nature; presented to the seventh meeting of the Commission on Sustainable Development (CSD-7) in New York, April 1999, 22pp. NOAA (1997) 1998 Year of the Ocean - Coastal tourism and recreation. PAPRAC «Guidelines for carrying capacity assessment for tourism in Mediterranean coastal areas» Priority Actions Programme, Regional Activity Centre, Split (1996) Sproule, K.W., 'Community-based ecotourism development: identifying partners in the process', Paper presented at the Ecotourism Equation: Measuring the Impacts (ISTF) Conference, Yale School of Forestry and Environmental Studies, April Theodoropoulos M., Salman A. & Koutrakis E.T., 'Coastal Guide, Country File: Greece', EUCC, Leiden. Uhlik, K.S., 'Partnership step by step: a practical model of partnership formation' and Journal of Park and Recreation Administration 13 (4): p.13.

19 UNEP, «Mountains and Ecotourism» Our Planet (UNEP), (Επεξεργασίες αναλύσεις κριτικές από το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Κ. Παπαδημάτου), UNEP, «Tourism and Mountains. A Practical Guide to Managing the Environmental and Social Impacts of Mountain Tours. A Practical Guide to Good Practice», United Nations Environment UNEP-WTO, «Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management», IUCN-The World Conservation Union, UK, 2002 UNWTO, World Tourism Barometer, Statistival Annex, Volume 10, March 2012 WWF «Σχεδιασμός δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού» Υπουργείο Ανάπτυξης- ΕΟΤ, Αθήνα, 2008 WWF Πρακτικά συνεδρίου: «Μέθοδοι μέτρησης φέρουσας ικανότητας και διαχείριση επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές», Αθήνα, 2002 Αγροτουριστική Α.Ε Εθνικός Σχεδιασμός για την οργάνωση και ανάπτυξη του οικοτουρισμού (master plan). Α φάση, Αθήνα, 2003 Αγροτουριστική Α.Ε, Ανάπτυξη Οικοτουριστικών Διαδρομών και Προορισμών, 2003, Draft, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Τουρισμού, Αθήνα, 2003 Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) «Ελλάδα: Η κατάσταση του Περιβάλλοντος» MAP/UNEP, Αθήνα Κοκκώσης Χάρης «Τουριστική ανάπτυξη και φέρουσα ικανότητα στα νησιά» στο Τουριστική Ανάπτυξη : Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις Εξάντας Αθήνα (2000) Κομίλης Π., «Οικοτουρισμός: Η εναλλακτική προοπτική αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης» Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα, 2001 Παλιούρας Φ.Π., «Αντιδράσεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές και στάσεις του τοπικού πληθυσμού στις δράσεις που προωθούνται για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών: Η περίπτωση της Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Διατριβή για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, Μυτιλήνη, 2006.

20 Παπαδημάτου Α., Ρόκος Δ. «Βιώσιμη» και Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και του κόσμου Πρακτικά 3oυ Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη», 7-10 Ιουνίου 2001, σελ , Μέτσοβο, 2004 Ρόκος Δ., Από τη «βιώσιμη» ή «αειφόρο» στην αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, Ρόκος Δ., Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη, Πρακτικά 3oυ Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη», 7-10 Ιουνίου 2001, σελ , Μέτσοβο, 2004 Σβορώνου Ε., «Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές». ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα 2003 Σιαπλαούρα Π., Αποστολόπουλος Κ.Δ., Θεοδωροπούλου Ε., Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της χώρας: Η περίπτωση της περαιτέρω ενδογενούς ανάπτυξης της Επαρχίας Μετσόβου Πρακτικά 3oυ Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη», 7-10 Ιουνίου 2001, σελ , Μέτσοβο, 2004 Τσιπήρας Κ., Ο Ελληνικός ορεινός χώρος ως και η φύση του ως «Όλον», Πρακτικά 3oυ Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη», 7-10 Ιουνίου 2001, σελ , Μέτσοβο, 2004

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, (Α.Μ.814) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ένα είδος τουρισμού που πιέζει τους φυσικούς πόρους του νησιού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Μαριάννα Σιγάλα Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοικησησ υπηρεσιων στον τουρισμο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευάγγελος Χρήστου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ Mαρκετινγκ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ MADF MAD F MADF MADF MI MI MI MI MEPW MEPW MEPW MEPW MSI P MSI P MSI P MSI P MFA MFA MFA MFA ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Δράση

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (FAIR TRADE) Εποπτεία: Δρ. Ε. Τηλικίδου Καθηγήτρια. Φοιτητές: Κουσίδης Σάββας Τσαγκαλίδης Θεοχάρης

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (FAIR TRADE) Εποπτεία: Δρ. Ε. Τηλικίδου Καθηγήτρια. Φοιτητές: Κουσίδης Σάββας Τσαγκαλίδης Θεοχάρης Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εποπτεία: Δρ. Ε. Τηλικίδου Καθηγήτρια ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (FAIR TRADE) Φοιτητές: Κουσίδης Σάββας Τσαγκαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα