Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992"

Transcript

1 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ και τον Ευρωκώδικα EN 1992

2 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό νερό, σε κτίσμα παραθαλάσσιου οικισμού στην Άνδρο. [2], [3] Αστοχία του σκυροδέματος των κερκίδων υπαίθριου θεάτρου στη λίμνη Πλαστήρα. [4] Βλάβη στον φέροντα οργανισμό της πλάκας οροφής ισογείου πυλωτής, στον Οικισμό ΟΣΜΑΝ, λόγω πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο Αλιβέρι Ευβοίας, το Έκδοση: Συντάκτης: Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος Μπάκου Γ. 1, Αθήνα Ιούλιος 2010 Χ. Ζέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργ. Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2

3 1 Γενικές αρχές σχεδιασμού κατά ΕΝ [1] Μια κατασκευή ανθεκτική σε περιβαλλοντικές δράσεις θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις λειτουργικότητας, αντοχής και ευστάθειας σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, χωρίς να εμφανίσει ουσιαστική απώλεια της χρησιμότητάς της αλλά και χωρίς να έχει ανάγκη από εκτεταμένη συντήρηση. Για να επιτευχθεί αυτή η απαιτούμενη διάρκεια ζωής της κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του κάθε δομικού στοιχείου έναντι των σχετικών περιβαλλοντικών δράσεων. Οι συνθήκες έκθεσης της κατασκευής σε τέτοιες περιβαλλοντικές δράσεις περιλαμβάνουν τόσο χημικές όσο και φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες, στις οποίες είναι εκτεθειμένη η κατασκευή, πέραν από τις μηχανικές δράσεις, οι οποίες μέχρι τώρα ούτως ή άλλως λαμβάνονταν υπόψη στο σχεδιασμό. ΕΝ ΕΝ , 4.3 Οι απαιτήσεις για ανθεκτικότητα θα λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και ανέγερσης του έργου, περιλαμβανομένων των φάσεων της επιλογής των δομικών υλικών, της εκπόνησης των κατασκευαστικών λεπτομερειών, της εκτέλεσης και του ελέγχου ποιότητας. Η επαρκής επικάλυψη στο σκυρόδεμα απαιτείται για να επιτευχθούν: (α) Ασφαλής μεταφορά των τάσεων λόγω συνάφειας μεταξύ του οπλισμού και του σκυροδέματος (βλ. Κεφ. 2), (β) Προστασία του οπλισμού και όλων των λοιπών ενσωματωμένων μεταλλικών τεμαχίων στο σκυρόδεμα, έναντι διάβρωσης (βλ. Κεφ. 3 και 4), και (γ) Ικανοποιητική αντοχή σε πυρκαγιά (βλ. Κεφ. 5.). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις επικάλυψης και αποστάσεων μεταξύ οπλισμών για αντοχή σε πυρκαγιά δίδονται σαν αξονικές αποστάσεις από την επιφάνεια του σκυροδέματος έως τον άξονα της ράβδου, και όχι καθαρές αποστάσεις επικάλυψης, όπως ισχύει για το σχεδιασμό επικάλυψης για ανθεκτικότητα. Γενικά, η επικάλυψη από σκυρόδεμα του οπλισμού είναι η απόσταση από την εξώτατη επιφάνεια του οπλισμού έως την πλησιέστερη επιφάνεια από σκυρόδεμα. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στο ΕΝ 206, σαν τέτοια επιφάνεια νοείται ακόμη και η επιφάνεια του σκυροδέματος στους αρμούς διαστολής, λόγω της συχνά παρατηρούμενης διάβρωσης των οπλισμών πλησίον αυτών των αρμών λόγω ελλιπούς συντήρησης, είτε λόγω του ότι οι αρμοί αυτοί στην ανωδομή λειτουργούν και σαν σεισμικοί αρμοί, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν μετακινήσεις στη διάρκεια ζωής του έργου. Στην περίπτωση που οι οπλισμοί διέρχονται μέσα από τον αρμό (π.χ. βλήτρα σε δάπεδα από σκυρόδεμα), οι οπλισμοί αυτοί θα έχουν ειδική αντιδιαβρωτική προστασία. Στα Σχέδια καθορίζεται η ονομαστική επικάλυψη. Όπως δείχνεται στο Σχ. 1, η ονομαστική επικάλυψη θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με τα (α) (γ) παραπάνω και, στην περίπτωση των (α) και (β), θα πρέπει να ενσωματώνει και πρόβλεψη για τυχόν αποκλίσεις που αναμένονται να συμβούν κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου (βλ. Κεφ. 4). ΕΝ (1) ΕΝ (3) 3

4 Ονομαστική επικάλυψη, c nom Ελάχιστη επικάλυψη, c min (για συνάφεια,c min,b, ή για ανθεκτικότητα, c min,dur) Πρόβλεψη σχεδιασμού για κατασκευαστικές αποκλίσεις, Δc dev Αξονική απόσταση, a i Σημείωση Ονομαστική επικάλυψη > ελάχιστη αξονική απόσταση (λόγω πυρκαγιάς) a i Φ/2 Φ Σχήμα 1 Ορισμός των επικαλύψεων κατά ΕΝ Επικάλυψη για επάρκεια σε συνάφεια, c min,b Για να είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά των δυνάμεων λόγω συνάφειας, αλλά και για να εξασφαλισθεί ικανή συμπύκνωση του σκυροδέματος, η ελάχιστη επικάλυψη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από μια διάμετρο της ράβδου οπλισμού (ή την ισοδύναμη διάμετρο, εφόσον πρόκειται για δέσμη οπλισμών). Η παραπάνω ελάχιστη τιμή επικάλυψης για επάρκεια σε συνάφεια θα πρέπει να αυξηθεί κατά 5 mm εφόσον η ονομαστική μέγιστη διάσταση του μέγιστου κόκκου του αδρανούς υπερβαίνει τα 32 mm. ΕΝ (3)&ΕΠ 3 Επικάλυψη για επάρκεια σε ανθεκτικότητα, c min,dur Πίνακες 1, 2 & 3 Οι συνθήκες περιβαλλοντικής έκθεσης ταξινομούνται σε κατηγορίες έκθεσης, όπως δείχνονται στον Πίνακα 1, ο οποίος βασίζεται στο EN [4]. και το Εθνικό Προσάρτημα (ΕΠ) αυτού. Η σύνθεση του σκυροδέματος και οι ελάχιστες επικαλύψεις για επάρκεια σε ανθεκτικότητα, c min,dur παρατίθενται στους Πίνακες 2 και 3, οι οποίοι έχουν επίσης βασισθεί στο ΕΠ του ΕΝ [4]. Οι Πίνακες αυτοί δίνουν τις συνιστώμενες τιμές για σκυρόδεμα κανονικού βάρους, περιεκτικότητας σε αδρανή με διάσταση μέγιστου κόκκου 20 mm για επιλεγμένες Κατηγορίες έκθεσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και επικαλύψεις οπλισμού. Σε συνδυασμό περιβαλλοντικών δράσεων, ενδέχεται να υπάρχει και συνδυασμός Κατηγοριών περιβαλλοντικής έκθεσης. Για την κάθε σχετική Κατηγορία έκθεσης και ανάλογα με τον τύπο τσιμέντου που προδιαγράφεται στη Μελέτη, θα πρέπει να προσδιορίζονται από τους Πίνακες 2 και 3, οι ελάχιστες επικαλύψεις, η απαιτούμενη κατηγορία θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος και ο μέγιστος λόγος Νερό/Τσιμέντο (Ν/Τ) στη σύνθεση, ανάλογα, οπότε να χρησιμοποιείται η δυσμενέστερη περίπτωση. Για αύξηση της διάρκειας ζωής σχεδιασμού στα 100 έτη (Πίνακας 3), απαιτείται να αυξηθεί η δομητική κατηγορία κατά δύο τάξεις. Εκτός από αποκλειστική αύξηση της επικάλυψης, επιτρέπεται να αυξηθεί παράλληλα και η κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος. 4

5 Πίνακας 1 Κατηγορίες έκθεσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες Κατηγορία Περιγραφή του περιβάλλοντος Πληροφοριακά παραδείγματα από όπου μπορεί να προκύψει η Κατηγορία έκθεσης 1. Ουδείς κίνδυνος διαβρωτικής δράσης ή προσβολής Χ0 Για άοπλο σκυρόδεμα: Όλες οι Κατηγορίες έκθεσης, πλην όπου υπάρχει ψύξη απόψυξη, επιφανειακή απότριψη ή χημική δράση. Για οπλισμένο σκυρόδεμα ή ενσωματωμένα μεταλλικά τεμάχια: πολύ ξηρό. Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με πάρα πολύ χαμηλή υγρασία. 2. Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης XC1 Ξηρό ή μονίμως υγρό. Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με χαμηλή υγρασία. Σκυρόδεμα μέσα σε νερό. XC2 Υγρό, σπανίως ξηρό. Επιφάνειες σκυροδέματος υπό μακροχρόνια επαφή με το νερό. Πολλές θεμελιώσεις. XC3 Μέση υγρασία. Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με μέση ή υψηλή υγρασία. Εξωτερικό σκυρόδεμα στεγασμένο από τη βροχή. XC4 Εναλλαγή ξηρού και υγρού. Επιφάνειες σκυροδέματος σε επαφή με το νερό και που δεν υπάγονται στην XC2 3. Διάβρωση λόγω χλωριόντων που δεν προέρχονται από το θαλασσινό νερό XD1 Μέση υγρασία. Επιφάνειες σκυροδέματος σε επαφή με χλωριόντα μεταφερόμενα στον αέρα. XD2 Υγρό, σπανίως ξηρό. Σκυρόδεμα τελείως εμβαπτισμένο σε νερό που περιέχει χλωριόντα, π.χ. πισίνες. XD3 Εναλλαγή ξηρό και υγρό. Τμήματα γεφυρών εκτεθειμένα σε αέρια διαβροχή που περιέχει χλωριόντα. Οδοστρώματα, δάπεδα στάθμευσης. 4. Διάβρωση λόγω χλωριόντων από το θαλασσινό νερό XS1 Εκτεθειμένο σε άλατα στον αέρα αλλά όχι σε Σκυρόδεμα πλησίον ή επί της ακτής. άμεση επαφή με το νερό. XS2 Μονίμως μέσα στη θάλασσα. Τμήματα λιμενικών έργων. XS3 Ζώνες που επηρεάζονται από την παλίρροια, τον παφλασμό και τη διαβροχή. Τμήματα λιμενικών έργων. 5. Διάβρωση λόγω δράσης ψύξης / απόψυξης XF1 Μέσο επίπεδο κορεσμού σε νερό, χωρίς αντιπαγωτικά άλατα. XF2 Μέσο επίπεδο κορεσμού σε νερό, με αντιπαγωτικά. XF3 XF4 Υψηλό επίπεδο κορεσμού σε νερό, χωρίς αντιπαγωτικά άλατα. Υψηλό επίπεδο κορεσμού σε νερό, με αντιπαγωτικά άλατα ή θαλασινό νερό. 6. Δράση λόγω χημικής προσβολής XΑ1 XΑ2 XΑ3 Ελαφρά δραστικό χημικό περιβάλλον. Μέσα δραστικό χημικό περιβάλλον. Υψηλά δραστικό χημικό περιβάλλον. Κατακόρυφες επιφάνειες από σκυρόδεμα εκτεθειμένες σε βροχή και παγετό. Κατακόρυφες επιφάνειες οδικών έργων εκτεθειμένες σε βροχή και αερομεταφερόμενα αντιπαγωτικά άλατα. Οριζόντιες επιφάνειες από σκυρόδεμα εκτεθειμένες σε βροχή και παγετό. Καταστρώματα οδών και γεφυρών εκτεθειμένα σε αντιπαγωτικά άλατα. Επιφάνειες από σκυρόδεμα εκτεθειμένες σε παγετό και άμεση διαβροχή που περιέχει αντιπαγωτικά άλατα. Ζώνη διαβροχής λιμενικών έργων εκτεθειμένες σε παγετό. Φυσικά εδάφη και υδροφόρος ορίζοντας. 5

6 Πίνακας 2 Κατηγορία οπλισμένου σκυροδέματος και επικάλυψη έως τον οπλισμό για ανθεκτικότητα, για προβλεπόμενη διάρκεια ζωής σχεδιασμού του δομήματος τουλάχιστον 50 έτη Κατηγορία Συνθήκες έκθεσης Τύποι συνδυασμών τσιμέντων α Κατηγορά αντοχής, μέγιστος λόγος Ν/Τ, ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (Kg/m 3 ) Ονομαστική επικάλυψη στο συμβατικό οπλισμό 15+Δc β 20+Δc 25+Δc 30+Δc 35+Δc 40+Δc 45+Δc 50+Δc 1. Ουδείς κίνδυνος διαβρωτικής δράσης X0 ε Εντελώς ξηρό Όλοι Συνιστάται να μη χρησιμοποιείται σε οπλισμένο σκυρόδεμα 2. Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης XC1 ε XC2 XC3 Ξηρό ή μονίμως υγρό. Υγρό, σπανίως ξηρό. Μέση υγρασία. Όλοι γ Όλοι C20/25 0, C25/30 0, Όλοι XC4 Εναλλαγή ξηρού και υγρού. Όλοι 3. Διάβρωση λόγω χλωριόντων XD1 XD2 XD3 Μέση υγρασία. Υγρό, σπανίως ξηρό. Εναλλαγή ξηρό και υγρό. Όλοι γ Όλοι <<<< δ <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< C25/30 0, C30/37 0, C30/37 0, <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< C32/40 0, Όλοι 4. Διάβρωση λόγω χλωριόντων από το θαλασσινό νερό XS1 XS2 XS3 Εκτεθειμένο σε άλατα στον αέρα αλλά όχι σε άμεση επαφή με το νερό Υγρό, σπανίως ξηρό. Ζώνες που επηρεάζονται από την παλίρροια, τον παφλασμό και τη διαβροχή. CEM II, ΙII, IV (εκτός B-LL), SRPC γ CEM I, ΙI (B-LL) CEM II, ΙII, IV (εκτός B-LL), SRPC C26/32 0, C30/37 0, CEM I, ΙI (B-LL) CEM II, ΙII, IV (εκτός B-LL), SRPC C26/32 0, C30/37 0, CEM I, ΙI (B-LL) <<<< <<<< C35/45 0, C25/30 <<<< 0, <<<< <<<< <<<< <<<< C25/30 <<<< 0, <<<< <<<< <<<< <<<< C30/37 0, C35/45 0,

7 Πίνακας 2 (Συνεχίζεται) Κατηγορία Συνθήκες έκθεσης Τύποι συνδυασμών τσιμέντων α 6. Διάβρωση λόγω χημικής προσβολής Ελαφρά Αν υπάρχουν δραστικό SO 2 XA1 4, τσιμέντο χημικό μέσης ανθ/τας περιβάλλον. σε θειικά XA2 XA3 Μέσα δραστικό χημικό περιβάλλον. Υψηλά δραστικό χημικό περιβάλλον. Αν υπάρχουν SO 2 4, τσιμέντο μέσης ή υψηλής ανθ/τας σε θειικά Αν υπάρχουν SO 2 4, τσιμέντο υψηλής ανθ/τας σε θειικά Κατηγορά αντοχής, μέγιστος λόγος Ν/Τ, ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (Kg/m 3 ) Ονομαστική επικάλυψη στο συμβατικό οπλισμό 15+Δc β 20+Δc 25+Δc 30+Δc 35+Δc 40+Δc 45+Δc 50+Δc γ C28/35 0, C30/37 0, C35/45 0, <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< Υπόμνημα: α Τύποι ή συνδυασμοί τσιμέντων: CEM I = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ CEM IIA = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 6-20% τέφρα, CEM = τσιμέντο ανθεκτικό στα θειούχα σκωρία ή 20% ασβεστόλιθο SPRC CEM = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 36-55% τέφρα V = ιπτάμενη τέφρα IVB CEM IIΒ = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 21-35% τέφρα β Δc = Πρόσθετη αύξηση για αποκλίσεις κατά την εκτέλεση (βλέπε Κεφ. 4). γ = δεν συνιστάται, να χρησιμοποιείται μεγαλύτερη επικάλυψη δ <<<< = η ποιότητα σκυροδέματος που δίδεται στην προηγούμενη στήλη δεν θα πρέπει να μειώνεται. ε Για αυτή την Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης, επιτρέπεται να προδιαγράφεται στο έργο τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (σύμφωνα με το Κεφ. 6.4, ΕΝ 206-1). 7

8 Πίνακας 3 Ποιότητα σκυροδέματος και επικάλυψη έως τον οπλισμό για ανθεκτικότητα, για προβλεπόμενη διάρκεια ζωής σχεδιασμού του δομήματος 100 έτη (θεωρείται ότι το δόμημα ανήκει αρχικά στη δομητική κατηγορία S4) Κατηγορία Συνθήκες έκθεσης Τύποι συνδυασμών τσιμέντων α 1. Ουδείς κίνδυνος διαβρωτικής δράσης X0 ε Εντελώς ξηρό Όλοι 2. Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης XC1 ε,στ XC2 στ XC3 στ Ξηρό ή μονίμως υγρό. Υγρό, σπανίως ξηρό. Μέση υγρασία. Όλοι Όλοι Κατηγορά αντοχής, μέγιστος λόγος Ν/Τ, ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (Kg/m 3 ) Ονομαστική επικάλυψη στον οπλισμό (δεν περιλαμβάνεται ο χάλυβας προέντασης) 15+Δc β 20+Δc 25+Δc 30+Δc 35+Δc 40+Δc 45+Δc 50+Δc Συνιστάται η κατηγορία αυτή να μη χρησιμοποιείται σε οπλισμένο σκυρόδεμα γ C20/25 0, γ C25/30 0, Όλοι XC4 στ Εναλλαγή ξηρού και υγρού. Όλοι Υπόμνημα: α Τύποι ή συνδυασμοί τσιμέντων από τους τύπους που παράγονται εντός Ελλάδος: CEM I CEM IIA CEM IVB CEM IIΒ = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ <<<< δ <<<< <<<< <<<< <<<< <<<< C25/30 0, C30/37 0, = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 6-20% τέφρα, CEM = τσιμέντο ανθεκτικό στα θειούχα σκωρία ή 20% ασβεστόλιθο SPRC = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 36-55% τέφρα V = ιπτάμενη τέφρα = Τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ με 21-35% τέφρα β Δc = Πρόσθετη αύξηση για αποκλίσεις κατά την εκτέλεση (βλέπε Κεφ. 4). γ = δεν συνιστάται, να χρησιμοποιείται μεγαλύτερη επικάλυψη δ <<<< = η ποιότητα σκυροδέματος που δίδεται στην προηγούμενη στήλη δεν θα πρέπει να μειώνεται. <<<< <<<< ε στ Για αυτή την Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης, επιτρέπεται να προδιαγράφεται στο έργο τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (σύμφωνα με το Κεφ. 6.4, ΕΝ 206-1). Για αύξηση της διάρκειας ζωής σχεδιασμού στα 100 έτη απαιτείται να αυξηθεί η δομητική κατηγορία κατά δύο τάξεις (θεωρούμενη κατά αρχήν S4). Στην περίπτωση αυτή, εκτός από αποκλειστική αύξηση της επικάλυψης, επιτρέπεται εναλλακτικά να αυξηθεί παράλληλα και η κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος. 8

9 4 Επικάλυψη Δc dev και λοιπές ανοχές Οι ελάχιστες επικαλύψεις για επάρκεια συνάφειας (c min,b, Κεφ. 2) και ανθεκτικότητας (c min,dur, Πίνακες 2 και 3) θα πρέπει να αυξάνονται κατά το σχεδιασμό, κατά το μέγεθος Δc dev ώστε να ληφθούν υπόψη οι πιθανές αποκλίσεις κατά την εκτέλεση, όπως αναφέρεται παρακάτω: ΕΝ (1)&ΕΠ 10 mm, γενικά. Μεταξύ 5 και 10 mm, στην περίπτωση που λειτουργεί ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στο έργο και όταν η επικάλυψη ελέγχεται με μετρήσεις. Μεταξύ 0 και 10 mm, στην περίπτωση που τα μη συμμορφούμενα δομικά στοιχεία απορρίπτονται με βάση μετρήσεις ακριβείας της επικάλυψης (π.χ. στα προκατασκευασμένα στοιχεία). Αναγνωρίζεται στο EN [3] ως Δc(-). Σε όρους ανοχών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, Δc dev, οι Δc(-) και Δc(+) υπόκεινται στις απαιτήσεις του EN και/ή στην προδιαγραφή του έργου. Η ελάχιστη επικάλυψη για σκυρόδεμα που σκυροδετείται επί διαμορφωμένου εδάφους (περιλαμβανομένου του σκυροδέματος καθαριότητος) είναι 40 mm, ενώ η επικάλυψη για σκυρόδεμα που σκυροδετείται επί μη διαμορφωμένου εδάφους είναι 65 mm. Θα πρέπει να προδιαγράφεται επί πλέον επικάλυψη σε επιφάνειες με ανάγλυφο ή ζωγραφιστό τελείωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ελάχιστη επικάλυψη στους Πίνακες 2 και 3 θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 5 mm. Για χάλυβα προέντασης εκτεθειμένο σε συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας XD, θα προβλεφθεί πρόσθετη επαύξηση, Δc,dur, ίση προς 10 mm, για διάρκεια ζωής σχεδιασμού 50 και 100 ετών. ΕΝ (4)&ΕΠ ΕΝ (11) ΕΝ (4)&ΕΠ 5 Επικάλυψη για αντίσταση σε πυρκαγιά 5.1 Γενικές αρχές Το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο (Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων) Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/88) ορίζει το πάχος επικάλυψης του κύριου οπλισμού σαν την καθαρή απόσταση του οπλισμού από την παρειά του δομικού μέλους. Στην επικάλυψη αυτή επιτρέπεται να προστεθεί και το πάχος του τυχόν επιχρίσματος, με την προϋπόθεση ότι είναι εξασφαλισμένη η πρόσφυσή του στο σκυρόδεμα (άρα να μην υπάρχει μόνωση μεταξύ σκυροδέματος και επιχρίσματος) Γενικές αρχές κατά Στο, καθορίζονται οι ελάχιστες διαστάσεις των δομικών στοιχείων και οι επικαλύψεις του οπλισμού, θεωρούμενες ως οι αποστάσεις έως τον άξονα του οπλισμού, για την επίτευξη αντίστασης σε πυρκαγιά. Οι εν λόγω γεωμετρικές απαιτήσεις (κατά ) καθορίζονται στα Σχήματα ΠΔ 71/88, Παράρτημα Α, Κεφ. 2 ΕΝ 1992, Τμήματα 4.2, 4.3 & 5 9

10 2 και 3, δίδονται δε στους Πίνακες 4 έως 10. Τα παραπάνω βασίζονται στα δεδομένα υπό μορφή πινάκων του EN [2] και του ΕΠ, και καταδεικνύουν κατά πόσο η φέρουσα ικανότητα σχετίζεται με αντίσταση σε δράσεις με πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, E, και/ή μόνωση, I. Διατίθενται και μέθοδοι τεχνικού σχεδιασμού σε πυρκαγιά, οι οποίες εισάγονται στο Κεφ Γενικά, οι αποστάσεις έως τον άξονα του οπλισμού για χάλυβα προέντασης είναι μεγαλύτερες κατά 10 mm, για δε τα καλώδια και τένοντες προέντασης είναι μεγαλύτερες κατά 15 mm. Σχήμα 2 Τομή εγκαρσίως του στοιχείου η οποία δείχνει την ονομαστική απόσταση στον άξονα a και την αξονική απόσταση έως την παρειά της διατομής, a sd a sd b a h b Σχ. 5.2 h s a m b w Σχ. 5.4 b b b 5.2 Υποστυλώματα Η αντίσταση σε πυρκαγιά των πλευρικά παγιοποιημένων υποστυλωμάτων μπορεί να υπολογισθεί κάνοντας χρήση είτε της Μεθοδολογίας Α είτε της Μεθοδολογίας Β. Ουσιαστικά: Όταν η εκκεντρότητα είναι e < 0.15b, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η Μεθοδολογία A (βλέπε Πίνακα 4A). Όταν 0.15b < e < 0.25b ή 100 mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η Μεθοδολογία Β (βλέπε Πίνακα 4B). Όταν 0.25b < e < 0.5b, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία B που δίδονται στο EN Παρ. Γ. Όταν e > 0.5b, σε χαμηλά επίπεδα αξονικής φόρτισης, μπορεί να θεωρηθεί ότι το στοιχείο είναι παρόμοιο με ένα στοιχείο υπό προέχουσα κάμψη (π.χ. δοκός). Εναλλακτικά, οι δρώσες ροπές μπορούν να κατανεμηθούν πέραν από τα συνήθη όρια έτσι ώστε η εκκεντρότητα να μειωθεί εντός των ορίων που προβλέπονται από τους Πίνακες, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνδεδεμένες δοκοί θα έχουν μελετηθεί για τις ανάλογα αυξημένες ροπές στο άνοιγμα, παρέχουν δε την απαιτούμενη

11 πλαστιμότητα. Ο Πίνακας 4A ισχύει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η εκκεντρότητα πρώτης τάξεως υπό συνθήκες πυρκαγιάς πρέπει να είναι = 0.15b (or h). Η εκκεντρότητα υπό συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να ληφθεί ίση με αυτή του σχεδιασμού υπό κανονικές θερμοκρασίες. Το μήκος λυγισμού του υποστυλώματος υπό συνθήκες πυρκαγιάς l 0,fi = 3 m. Η τιμή του l 0,fi μπορεί να ληφθεί ίση προς το 50% του πραγματικού ύψους για ενδιάμεσους ορόφους και μεταξύ του 50% και 70% του πραγματικού ύψους για τον ανώτατο όροφο. Το συνολικό εμβαδόν του οπλισμού δεν υπερβαίνει το 4% του συνολικού εμβαδού της διατομής από σκυρόδεμα. Πίνακας 4A Αντίσταση σε πυρκαγιά: Υποστυλώματα παραλληλόγραμμης ή κυκλικής διατομής Μεθοδολογία Α Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min /αξονική απόσταση κύριου οπλισμού a () Υποστύλωμα εκτεθειμένο σε πάνω από Υποστύλωμα μία παρειές εκτεθειμένο σε μία παρειά α μ fi = 0.5 μ fi = 0.7 μ fi = 0.7 R /36 250/46 300/31 350/40 R /45 350/53 400/38 450/40 β 155/25 155/25 Πιν. 5.2α R /45 β 350/57 β 175/35 450/40 β 450/51 R /75 β γ 295/70 Υπόμνημα: α β γ μ fi = ο λόγος του αξονικού φορτίου σχεδιασμού στο συνδυασμό με πυρκαγιά προς την αντοχή σχεδιασμού του υποστυλώματος σε συνήθη θερμοκρασία. = τουλάχιστον 8 ράβδοι Η Μεθοδολογία Β αποδίδει 600/70 για Κατηγορία αντίστασης R 240 και n = 0.5. Ισχύει ο Πίνακας 4Β, όπου: Η εκκεντρότητα φόρτισης στη δράση με πυρκαγιά, e = M 0Ed, fi /N 0Ed,fi = 0.25h 100 mm. όπου: M 0Ed,fi και N 0Ed,fi = οι ροπές και αξονικά φορτία πρώτης τάξεως υπό τη δράση φορτίων με πυρκαγιά. N 0Ed,fi = 0.7 N 0Ed. Η εκκεντρότητα υπό συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να ληφθεί ίση με αυτή του σχεδιασμού υπό κανονικές

12 θερμοκρασίες Η λυγηρότητα σε πυρκαγιά, λ fi = l 0,fi /i 30. όπου: λ 0,fi = μήκος λυγισμού υπό συνθήκες πυρκαγιάς και i = ακτίνα περιστροφής (βλ. Κεφ ). Το μηχανικό ποσοστό του διαμήκους οπλισμού ω = A s f yd /A c f cd 1. Για f yk = 500 MPa, A s /A c = 1% και f ck = 20 MPa, ω = 0.22 Για f yk = 500 MPa, A s /A c = 1% και f ck = 30 MPa, ω = Για f yk = 500 MPa, A s /A c = 1% και f ck = 50 MPa, ω = Πίνακας 4B Αντίσταση σε πυρκαγιά: Υποστυλώματα παραλληλόγραμμης ή κυκλικής διατομής Μεθοδολογία B Κατηγορία αντίσταση ς σε πυρκαγιά ω Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min /αξονική απόσταση κύριου οπλισμού a n = 0.15 n = 0.30 n = 0.50 n = 0.70 R /30 ως 200/25 α 200/40 ως 300/25 α 300/40 ως 500/25 α 500/25 α R /25 α 150/35 ως 200/25 α 250/35 ως 350/25 α 350/40 ως 550/25 α /25 α 150/30 ως 200/25 α 250/40 ως 400/25 α 300/50 ως 600/ /40 ως 250/25 α 300/40 ως 400/25 α 500/50 ως 550/25 α 550/40 ως 600/25 α /35 ως 200/25 α 200/45 ως 300/25 α 300/45 ως 550/25 α 550/50 ως 600/ /25 α 200/40 ως 300/25 α 250/40 ως 550/25 α 500/50 ως 600/45 R /50 ως 350/25 α 400/50 ως 550/25 α 550/25 α 550/60 ως 600/ /45 ως 300/25 α 300/45 ως 550/25 α 450/50 ως 600/25 α 500/60 ως 600/ /40 ως 250/25 α 250/50 ως 400/25 α 450/45 ως 600/30 600/60 R /60 ως 550/25 α 550/40 ως 600/25 α 600/ /45 ως 500/25 α 450/55 ως 600/25 α 600/ /45 ως 500/25 α 500/40 ως 600/30 600/60 Υπόμνημα: α Όπου το πλάτος της δοκού = b min και υπάρχει μόνο μια στρώση κάτω οπλισμού, a sd = a + 10 mm β β β

13 Κατηγορία έκθεσης σε πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min /καθαρή απόσταση κύριου οπλισμού (ΠΔ 71/88) Υποστύλωμα Υποστύλωμα εκτεθειμένο σε όλη εκτεθειμένο στο την περίμετρο 50% της περιμέτρου /20 125/20 100/20 Υποστύλωμα εκτεθειμένο σε μία παρειά α ΠΔ 71/88, Παράρτημα Α, Κεφ /25 160/25 120/ /30 200/25 140/ /35 200/25 160/ /35 300/30 200/ /35 350/35 240/25 Υπόμνημα: β = υποστυλώματα ενσωματωμένα σε πυράντοχους τοίχους ίσου τουλάχιστον δείκτη πυραντίστασης, θεωρούνται ότι προσβάλλονται μόνο από τη μία παρειά από την πυρκαγιά. 5.3 Τοιχία Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 5, όπου: Το πάχος του τοιχίου που καθορίζεται στον Πίνακα 5 μπορεί να ελαττωθεί κατά 10%, εφόσον χρησιμοποιούνται ασβεστολιθικά αδρανή. Ο λόγος ύψους προς πάχος του τοιχίου δεν θα υπερβαίνει το 40. Ως µ fi ορίζεται ο λόγος του αξονικού φορτίου σχεδιασμού για το συνδυασμό φόρτισης λόγω πυρκαγιάς προς την αξονική αντοχή του υποστυλώματος σε συμβατική θερμοκρασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με ταυτόχρονη εκκεντρότητα που ισοδυναμεί με αυτή υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Συντηρητικά, ο λόγος μπορεί να ληφθεί ίσος προς 0.7. Πίνακας 5 Αντίσταση σε πυρκαγιά: Τοιχία Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά R Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος b min / απόσταση στον άξονα κύριου οπλισμού a μ fi = 0.35 μ fi = 0.70 Πιν. 5.4 Τοιχίο Τοιχίο εκτεθειμένο σε εκτεθειμένο μία παρειά αμφίπλευρα Τοιχίο Τοιχίο εκτεθειμένο σε εκτεθειμένο μία παρειά αμφίπλευρα REI /10 120/10 130/10 140/10 REI /20 140/10 140/25 170/25 REI /25 160/25 160/35 220/35 REI /55 250/55 270/60 350/60 13

14 Κατηγορία έκθεσης σε πυρκαγιά Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Ελάχιστο πλάτος τοιχίου b min /καθαρή απόσταση κύριου οπλισμού (ΠΔ 71/88) Άοπλο Οπλισμένο α Υπόμνημα: β = με ελάχιστο ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού 0,4% και ελάχιστη επικάλυψη 25mm. ΠΔ 71/88, Παράρτημα Α, Κεφ Δοκοί Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 6, όπου: Στον Πίνακα, a είναι η απόσταση στον άξονα και b min είναι το πλάτος της δοκού. Ο Πίνακας ισχύει μόνο εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις ως προς τις λεπτομέρειες όπλισης του Ευρωκώδικα 2 και εφόσον, στο σχεδιασμό των συνεχών δοκών υπό κανονικές θερμοκρασίες, η ανακατανομή των ροπών δεν υπερβαίνει το 15%. Για συνεχείς δοκούς και αντοχή σε πυρκαγιά κατηγορίας R90 και άνω, το εμβαδό του άνω οπλισμού σε ένα μήκος 0.3 l eff εκατέρωθεν του άξονα της κάθε εσωτερικής στήριξης δεν θα είναι μικρότερο από την παρακάτω τιμή: όπου: x = η απόσταση της ελεγχόμενης διατομής από τον άξονα στήριξης A s,req(0) = το απαιτούμενο εμβαδόν οπλισμού κατά το σχεδιασμό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος A s,req(x) = το ελάχιστο εμβαδόν οπλισμού που απαιτείτε σε πυρκαγιά στη θεωρούμενη διατομή, όχι μικρότερο από το απαιτούμενο για σχεδιασμό υπό συνήθη θερμοκρασία l eff = το μεγαλύτερο από τα ισοδύναμα μήκη των δύο εκατέρωθεν ανοιγμάτων Για Κατηγορίες Αντίστασης σε πυρκαγιά R120 R240, το πλάτος της δοκού στην πρώτη ενδιάμεση στήριξη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 mm για την R120 ή 480 mm για την R240, εφόσον και οι δύο ακόλουθες συνθήκες ικανοποιούνται: α) δεν υπάρχει πάκτωση στην ακραία στήριξη και 14

15 β) η δρώσα τέμνουσα υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος, V Ed, είναι V Ed > 0.67 V Rd,max όπου V Rd,max είναι η φέρουσα ικανότητα σε τέμνουσα έναντι αστοχίας του διαγώνιου θλιπτήρα. Για δοκούς που εκτίθενται και από τις τέσσερεις πλευρές, βλέπε EN , Κεφ Πίνακας 6 Αντίσταση σε πυρκαγιά: Δοκοί Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατός συνδυασμός των ελαχίστων διαστάσεων a και b min (mm) () Δ/ση Αμφιέρειστες δοκοί Συνεχείς δοκοί α α α α α R 60 b min = a = R 90 b min = a = R 120 b min = a = R 240 b min = a = Υπόμνημα: α Όπου το πλάτος της δοκού = b min και υπάρχει μόνο μια στρώση κάτω οπλισμού, a sd = a + 10 mm Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατός συνδυασμός των ελαχίστων διαστάσεων c και b min (mm) (Π.Δ. 71/88) Δ/ση Αμφιέρειστες δοκοί Συνεχείς δοκοί Οπλισμένες Προεντεταμένες Οπλισμένες Προεντεταμένες 30 b min = c = b min = c = b min = c = b min = c = b min = b min = c = c = Πιν. 5.5 & 5.6 Π.Δ. 71/88 15

16 5.5 Συμπαγείς πλάκες Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 7, όπου: Η διάσταση της πλάκας h s θα λαμβάνεται ίση με το άθροισμα του πάχους της πλάκας και του πάχους των τυχόν πυράντοχων γεμισμάτων επικάλυψης. Οι διαστάσεις που δίδονται για συνεχείς πλάκες σε μια ή σε δύο διευθύνσεις ισχύουν όταν η ανακατανομή των ροπών δεν υπερβαίνει το 15%. Σε άλλη περίπτωση, στο κάθε άνοιγμα η πλάκα θα θεωρηθεί σαν διέρειστη. Τα l x και l y είναι τα ανοίγματα της πλάκας ως προς τις δύο διευθύνσεις (δύο διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους), όπου y l είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα. Στις πλάκες οι οποίες λειτουργούν σε δύο διευθύνσεις η απόσταση στον άξονα αφορά την απόσταση στον άξονα του οπλισμού στην κατώτατη στρώση. Η απόσταση στον άξονα a για τετραέρειστες πλάκες αφορά πλάκες οι οποίες εδράζουν και στις τέσσερεις πλευρές. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να θεωρηθούν σαν πλάκες οι οποίες λειτουργούν στη μία διεύθυνση. Η παρακάτω πρόσθετη απαίτηση αφορά τις συνεχείς συμπαγείς πλάκες: θα προβλεφθεί ένας ελάχιστος αρνητικός οπλισμός A s = A c επάνω από τις εσωτερικές στηρίξεις εφόσον: α) Χρησιμοποιείται οπλισμός ψυχρής έλασης, ή β) Δεν υλοποιείται πάκτωση επάνω από τις ακραίες στηρίξεις, σε πλάκες δύο ανοιγμάτων, ή γ) Όπου δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί εγκάρσια ανακατανομή των επιρροών του φορτίου. Πίνακας 7 Αντίσταση σε πυρκαγιά: διέρειστες και τετραέρειστες συμπαγείς πλάκες Κατηγορίες: Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Ε, μόνωση, Ι Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Πάχος πλάκας h s Αξονική απόσταση, a (απλά εδραζόμενη) Διέρειστη Τετραέρειστη l y /l x < l y /l x 2 RΕΙ RΕΙ RΕΙ RΕΙ Απόσταση στον άξονα, a (συνεχής) Πιν

17 Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατός συνδυασμός των ελαχίστων διαστάσεων c και d min (mm) (Π.Δ. 71/88) Δ/ση Αμφιέρειστες Συνεχείς Οπλισμένες Προεντεταμένες Οπλισμένες Προεντεταμένες 30 h s = c = h s = c = h s = c = h s = c = h s = h s = c = 5.6 Μυκητοειδείς πλάκες c = Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 8, όπου: Το πάχος της πλάκας h s αφορά το πάχος του δομικού στοιχείου, εξαιρουμένων των τελειωμάτων. Οι διαστάσεις που δίδονται στον Πίνακα ισχύουν εφόσον η ανακατανομή στο σχεδιασμό υπό κανονική θερμοκρασία δεν υπερβαίνει το 15%. Σε άλλη περίπτωση, θα χρησιμοποιούνται οι τιμές της απόστασης στον άξονα του Πίνακα 7 για τις διέρειστες πλάκες. Σαν απόσταση στον άξονα νοείται η απόσταση στον άξονα του οπλισμού στην κατώτατη στρώση. Για Κατηγορίες αντίστασης σε πυρκαγιά REI 90 και άνω, θα πρέπει να τοποθετηθεί συνεχής άνω οπλισμός κατά μήκος όλου του ανοίγματος, στις ζώνες των υποστυλωμάτων. Το εμβαδόν του οπλισμού αυτού θα είναι τουλάχιστον ίσο προς το 20% του συνολικού άνω οπλισμού επάνω από τις στηρίξεις, ο οποίος απαιτείται κατά το σχεδιασμό υπό κανονικές θερμοκρασίες. Πίνακας 8 Αντίσταση σε πυρκαγιά: μυκητοειδείς πλάκες Κατηγορίες: Ελάχιστες διαστάσεις mm) Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Πάχος πλάκας h s Αξονική απόσταση, a Ε, μόνωση, Ι RΕΙ RΕΙ RΕΙ RΕΙ Π.Δ. 71/88 Πιν

18 5.7 Διέρειστες δοκιδοτές πλάκες Για διέρειστες απλά εδραζόμενες δοκιδοτές πλάκες θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 9. Ο Πίνακας ισχύει για πλάκες οι οποίες φέρουν κατά κύριο λόγο ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο. Η απόσταση στον άξονα, μετρούμενη έως την κατακόρυφη παρειά της νεύρωσης, a sd, θα είναι τουλάχιστον a + 10 mm (1) Για συνεχείς δοκιδοτές πλάκες θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 9 για τα θλιβόμενα πέλματα, ενώ οι δοκίδες θα θεωρούνται σαν δοκοί (βλ. Κεφ. 5.4). Πίνακας 9 Αντίσταση σε πυρκαγιά: απλά εδραζόμενες διέρειστες δοκιδοτές πλάκες από σκυρόδεμα Κατηγορίες: Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Ε, μόνωση, Ι Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Δυνατοί συνδυασμοί του πλάτους δοκίδων b min και απόστασης στον άξονα a R 60 b min = a = a = 10 R 90 b min = h s = 100 a = a = 15 R 120 b min = h s = 120 a = a = 20 R 240 b min = h s = 175 a = a = 40 Πάχος πλάκας h s και απόσταση στον άξονα a στην πλάκα h s = 80 Πιν Συνεχείς δοκιδοτές πλάκες εδραζόμενες σε δύο διευθύνσεις Θα γίνεται αναφορά στον Πίνακα 10, όπου: Ο Πίνακας εφαρμόζεται σε πλάκες που έχουν μία τουλάχιστον ανένδοτη στήριξη. Ο Πίνακας ισχύει για πλάκες οι οποίες φέρουν κατά κύριο λόγο ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο. Ο άνω οπλισμός θα τοποθετείται στο άνω μισό του πέλματος. Η απόσταση στον άξονα, μετρούμενη έως την κατακόρυφη παρειά της νεύρωσης, a sd, θα είναι τουλάχιστον a + 10 mm. Για κατηγορίες έκθεσης R90 και άνω, το εμβαδό του άνω οπλισμού σε ένα μήκος 0.3 l eff εκατέρωθεν του άξονα της κάθε εσωτερικής στήριξης δεν θα είναι μικρότερο από την παρακάτω τιμή: όπως καθορίζεται στο Κεφ Στην περίπτωση κατά την οποία η παραπάνω απαίτηση λεπτομέρειας όπλισης δεν ικανοποιείται, η πλάκα 18

19 θα θεωρείται ότι είναι διέρειστη. Πίνακας 10 Αντίσταση σε πυρκαγιά: Τετραέρειστες συνεχείς δοκιδοτές πλάκες από σκυρόδεμα με μία τουλάχιστον πλευρά δεσμευμένη Κατηγορίες: Αντίσταση σε πυρκαγιά, R, ακεραιότητα, Ε, μόνωση, Ι Ελάχιστες διαστάσεις (mm) Δυνατοί συνδυασμοί του πλάτους δοκίδων b min και αξονικής απόστασης a Πάχος πλάκας h s και αξ/κή απόσταση a στην πλάκα h s = 80 R 60 b min = a = a = 10 R 90 b min = h s = 100 a = a = 15 R 120 b min = h s = 120 a = a = 20 R 240 b min = h s = 175 a = a = 40 Κατηγορία αντίστασης σε πυρκαγιά Δυνατοί συνδυασμοί των ελαχίστων διαστάσεων c, b και h s (mm) (Π.Δ. 71/88) Δ/ση Αμφιέρειστες Συνεχείς Οπλισμένες Προεντεταμένες Οπλισμένες Προεντεταμένες 30 h s = b = c = h s = b/c = c = h s = b = c = h s = b = c = h s = b = c = h s = b = c = Πιν Π.Δ. 71/88 19

20 5.9 Επικάλυψη για αντίσταση σε πυρκαγιά σε περιπτώσεις ποσοστού ανακατανομής >15% Η χρήση των Πινάκων 6, 7 και 8 περιορίζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, στο σχεδιασμό υπό κανονική θερμοκρασία, η ανακατανομή των ροπών δεν υπερβαίνει το 15%. Για την περίπτωση δοκών (και συνεχών δοκιδοτών πλακών), στις οποίες η ανακατανομή των ροπών υπερβαίνει το 15%, ο φορέας θα ελέγχεται σαν αμφιέρειστος ή θα ελέγχεται η στροφική ικανότητα στις στηρίξεις, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το EN Παρ. E. Αφορά συνεχείς ολόσωμες και μυκητοειδείς πλάκες και εφ όσον: α) γίνεται χρήση των μεγεθών από το συνδυασμό της καθολικής φόρτισης. β) η ανακατανομή περιορίζεται στο 20%. γ) Q k > 0.5G k, και δ) Η διάμετρος ράβδου, Φ 12 mm. τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι Πίνακες 7 και 8, για Κατηγορία πυραντίστασης έως R120. Όμως, αν η ονομαστική επικάλυψη είναι c nom < 25 mm, τότε η διάμετρος οπλισμού Φ πρέπει να είναι Φ 16 mm ενώ, μόνο στην περίπτωση που Φ = 16 mm, πρέπει να είναι A s,prov /A s,req = 1.11[5] Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς Το EN επιτρέπει να αποτιμώνται οι αντιστάσεις των διατομών σε πυρκαγιά είτε με απλοποιημένες είτε με πλέον προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού. Ο σχεδιασμός σε πυρκαγιά βασίζεται στην επαλήθευση (έλεγχο) ότι τα εντατικά μεγέθη (ή αποτελέσματα των δράσεων) κατά την πυρκαγιά δεν υπερβαίνουν την αντίσταση κατά την πυρκαγιά, μετά από την παρέλευση χρόνου, t, δηλαδή ότι E d,fi (t) R d,fi (t). Κατά την εκτίμηση αυτή: 4.2, 4.3 Οι δράσεις (φορτία) λαμβάνονται από το EN [2]. Η ανάλυση των στοιχείων βασίζεται στην εξίσωση E d,fi = η fi E d όπου: E d = η τιμή σχεδιασμού της αντίστοιχης δύναμης ή ροπής για σχεδιασμό υπό κανονική θερμοκρασία, η =μειωτικός συντελεστής της δράσης σχεδιασμού κατά τη δράση της πυρκαγιάς Οι απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού περιλαμβάνουν την ισοθερμική μέθοδο των 500 ο C, τη μέθοδο ζωνών καθώς και των επιρροών λυγισμού στα υποστυλώματα. Οι μέθοδοι αυτές, καθώς και οι πλέον προχωρημένες μέθοδοι υπολογισμού, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολύ σύνθετες κατασκευές, είναι πέραν του αντικειμένου της παρούσης. 20

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2012 Ημερίδα Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: παρουσίαση & εφαρμογή Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Χρ. Ζέρης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Εισάγεται ο σχεδιασμός έργων από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε περιβαλλονιι κές δράσεις. Η λειτουργία της διάβρωσης λόγω περιβαλλονιι

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα

Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα 3/3 ΕΝ 1992 (Ευρωκώδικας 2) Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα Ε. Μπούσιας Τμήμα Πολιτικών Μηχ., Πανεπιστήμιο Πατρών Μέρος 1 1.2 Σχεδιασμός έναντι πυργκαγιάς Γενικά Οδηγία Δομικών Προϊόντων (Construction

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1)

Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Π. Γιαννόπουλος Δρ. Πολ. Μηχ., Αναπλ. Καθηγητής Εργαστήριο Ωπλισμ. Σκυροδέματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS)

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS) Προκατασκευασμένες πλάκες Οι προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (Hollow Core Slab HCS) είναι βιομηχανικώς παραγώμενα δομικά στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ Μαρσέλλος Πολ Μηχανικός ΕΜΠ Μάρτιος 2012 Κανονισμοί Σκυροδέματος Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 20cm 3mm 5mm 7mm ΒΔ/54* Β80 ΠΤΠ-504 Β120 + Σ100

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 1-5

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 1-5 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 1-5 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1»

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» «Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» 1. Εισαγωγή Νικ.Μαρσέλλος Πολιτ.Μηχανικού Ε.Μ.Π. Ποια είναι τα κύρια σηµεία που συντελούν στην διασφάλιση της ποιότητος και

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 206-1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 206-1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 206-1 Α. Κερµετζόγλου Χηµικός Μηχανικός Α.Π.Θ /Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ/ Marketing και Τεχνική Υποστήριξη Πωλήσεων Ε. Φραντζής Χηµικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 8. Αποτίμηση & Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Αναβάθμιση Γέφυρας Σελινούντα Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα των παρακάτω τεχνικών αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι περιβαλλοντικών δράσεων βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ Σχόλια και προτάσεις

Προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι περιβαλλοντικών δράσεων βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ Σχόλια και προτάσεις Προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι περιβαλλοντικών δράσεων βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 206-1. Σχόλια και προτάσεις Α.Γ. Σακελλαρίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη Τόµος Α 2.2 Τα καλούπια Τα στοιχεία των καλουπιών για την κατασκευή δοµικών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 1. Επιφανειακά στοιχεία ή πετσώµατα 2. Οριζόντια φέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 2: Παραδείγματα βασικής περιμέτρου ελέγχου.

Σχήμα 2: Παραδείγματα βασικής περιμέτρου ελέγχου. ΒΕΤΟΝ 8 ου Διάτρηση, Τετάρτη 16/3/2016 1. Εισαγωγή Η διάτρηση είναι ένα φαινόμενο ανάλογο της διάτμησης, με την διαφορά ότι, ενώ η διάτμηση είναι μια επίπεδη ένταση, η διάτρηση συμβαίνει στον χώρο. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Η έννοια του λυγισμού Λυγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΧΑΛΥΒΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΧΑΛΥΒΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ... Εισαγωγή Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι μέσω της σύγκρισης του Ευρωκώδικα (EC2) με τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ) να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία θα συμβάλλουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η Πλάκες ο εργαστήριο 1 Άσκηση 3 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα: Η εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Κεφάλαια 1-5

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Κεφάλαια 1-5 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 1-5 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα