Επικαιρότητα και σκοπιμότητα της εκτροπής του Αχελώου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικαιρότητα και σκοπιμότητα της εκτροπής του Αχελώου"

Transcript

1 Επικαιρότητα και σκοπιμότητα της εκτροπής του Αχελώου Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος Διευθύνων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1. Σύντομο ιστορικό της εκτροπής του Αχελώου Η λειψυδρία στη Θεσσαλία υπήρχε από τις αρχές του προηγουμένου αιώνα. Ο Καθ. ΕΜΠ Κουτσοκώστας παρουσίασε, για πρώτη φορά το 1925, την ιδέα εκτροπής του Αχελώου. Το 1960 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκτροπή του παραποτάμου του Αχελώου, του Ταυρωπού, η οποία δημιούργησε ισχυρές τοπικές αντιδράσεις, αλλά η συνεισφορά της λίμνης Πλαστήρα, στην τοπική και την ευρύτερη περιφερειακή Οικονομία, είναι ολοφάνερη. Το 1980 αναγγέλθηκε και το 1983 αποφασίστηκε η εκτροπή του άνω Ρου του Αχελώου προς τη Θεσσαλία και, το 1995, εκπονήθηκε συνολική μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας και συνολική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις που θα έχει η εκτροπή στη Θεσσαλία και Αιτωλοακαρνανία. Ο γράφων, ως εκπρόσωπος της Εταιρίας Βακάκης & Συνεργάτες, Σύμβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης Α.Ε., είχε την ευθύνη, στα πλαίσια της μελέτης αυτής, για τη διερεύνηση των γεωργοτεχνικών και γεωργο-οικονομικών επιπτώσεων της εκτροπής. Τα επιμέρους έργα της εκτροπής περιλαμβάνουν: το φράγμα και τον υδροηλεκτρικό σταθμό Μεσοχώρας, που έχει ολοκληρωθεί και θα χρησιμοποιείται, σε περιπτώσεις αιχμής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και ως ενεργειακό έργο, το φράγμα Συκιάς (με τον υδροηλεκτρικό σταθμό), για τον οποίον έχουν ήδη γίνει έργα προσπέλασης και εκσκαφές θεμελιώσεων, τη σήραγγα εκτροπής του νερού προς Θεσσαλία (με τον υδροηλεκτρικό σταθμό), η οποία έχει διανοιγεί και επενδυθεί σε μήκος επτά περίπου χιλιομέτρων και το αναρρυθμιστικό έργο Μαυροματίου. Τα έργα αυτά χωροθετούνται σε μία μεγάλη ορεινή και ημιορεινή περιοχή της Πίνδου, που ανήκει στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και οριακά της Στερεάς Ελλάδας. 2. Η συζήτηση που διεξάγεται για το έργο Η συζήτηση διεξάγεται μεταξύ των όσων τεκμηριωμένα υποστηρίζουν το έργο και εκείνων, που σχεδόν δογματικά, υποστηρίζουν ότι το έργο θα προκαλέσει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μη αποκαταστάσιμες και θα εντατικοποιήσει τη γεωργία στην πεδιάδα της Θεσσαλίας με την αλόγιστη χρήση νερού και χημικών εισροών για παραγωγή προϊόντων χωρίς διέξοδο στην αγορά. Οι θέσεις των αρνητών του έργου δεν τεκμηριώνονται από τα συμπεράσματα των τεχνικών, γεωργο-οικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών, που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με δόκιμες μεθοδολογίες, τα αποτελέσματα των οποίων ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές και, επομένως, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία τους. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι, οι διαδικασίες που αναπτύχθηκαν για την υλοποίηση της εκτροπής, συνοδεύτηκαν από σφάλματα προγραμματισμού, από ελλιπή πληροφόρηση, από απουσία θεσμοθετημένης διαβούλευσης, από μαξιμαλιστικές οικολογικές θέσεις, από υπερβολικά τοπικιστικά φαινόμενα και, κυρίως, από έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης να καταστήσει σαφές ότι το έργο είναι εθνικής εμβέλειας και Δημοσίου Συμφέροντος. Ισχυρίζομαι ότι η εκτροπή, όπως έχει ανασχεδιαστεί και όπως αντιμετωπίζεται με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, είναι έργο άκρως επίκαιρο και πρέπει να χαρακτηριστεί και ως έργο «Δημοσίου Συμφέροντος». Με το άρθρο αυτό επιχειρώ να τεκμηριώσω και τους δύο ισχυρισμούς μου. 3. Η επικαιρότητα του έργου εκτροπής Ο Κανονισμός (εκ) 1698/2005, ο οποίος διέπει την χρηματοδότηση της Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά την περίοδο , υποστηρίζει τις παρεμβάσεις των Κρατών-μελών για αγροτική ανάπτυξη, όταν αυτές έχουν τρεις, υποχρεωτικές στοχεύσεις: (i) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων, με ανάδειξη της ποιότητας ως βασικού παράγοντα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, (ii) τη διαφοροποίηση και διεύρυνση της Οικονομίας των αγροτικών περιοχών και (iii), την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, με έμφαση στο νερό και στο έδαφος. Επομένως, η Ελλάδα, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη, είναι υποχρεωμένη να προσδιορίσει τα έργα και τις παρεμβάσεις της στα πλαίσια τριών αξόνων προτεραιότητας, για τον καθένα από τους οποίους καθορίζεται, από την ΕΕ, υποχρεωτική ελάχιστη συμμετοχή στη Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί για την υποστήριξη της Αγροτικής 48 Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 2/2008

2 Ανάπτυξης. Οι Άξονες αυτοί είναι: (1) αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, (2) βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου, με στόχευση την προστασία του εδάφους, των νερών και της βιοποικιλότητας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών (προστασία δασών, αμειψισπορές, ορθολογική χρήση χημικών εισροών, ενεργειακές καλλιέργειες) και (3) διαφοροποίηση της Οικονομίας των αγροτικών περιοχών και βελτίωση της ποιότητας ζωής σ αυτές. Εξάλλου, η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ απαιτεί αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε ευρεία κλίμακα με στοχεύσεις: (i) την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας και την εφαρμογή αμειψισπορών φιλικών στο περιβάλλον, (ii) τη διεύρυνση της παραγωγής ζωοτροφών, χονδροειδών και συμπυκνωμένων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αύξηση της κτηνοτροφικής παραγωγής, ώστε να μειωθεί η εκροή συναλλάγματος για εισαγωγές ζωικών προϊόντων, που είναι η δεύτερη σε μέγεθος εκροή μετά από εκείνη που προσδιορίζει η εισαγωγή καυσίμων, (iii) την εκτατικοποίηση, εκσυγχρονισμό και οργάνωση της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στο περιβάλλον και να καταστεί εφικτή η ορθολογική αξιοποίηση των εκτεταμένων εκτάσεων βοσκοτόπων, (iv) την παραγωγή μη διατροφικών προϊόντων, όπως είναι η καλλιεργούμενη βιομάζα για παραγωγή ενέργειας και (vi), την προστασία των βασικών για την αγροτική ανάπτυξη υδατικών και εδαφικών πόρων. Οι απαιτήσεις αυτές, στα πλαίσια των κλιματολογικών συνθηκών της Ελλάδας, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν χωρίς την ορθολογική χρήση της πεδινής γεωργικής γης υψηλής γονιμότητας, όπως είναι αυτή της Θεσσαλικής πεδιάδας, υπό καθεστώς πλήρους και ορθολογικής άρδευσης. Το έργο της εκτροπής του Αχελώου αποτελεί έργο δραστικής παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη, η δε επικαιρότητά του προκύπτει από το γεγονός ότι ανταποκρίνεται στις προαναφερόμενες απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και καλύπτει και τους τρεις υποχρεωτικούς άξονες προτεραιότητας για την αγροτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να εντάξει στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη, τις γεωργοτεχνικές, γεωργο-οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός τέτοιου έργου εθνικής εμβέλειας ως στρατηγικής σημασίας παραμέτρους για την μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας και, ειδικότερα, της ανάπτυξης της ευρύτερης, αγροτικής περιοχής της Θεσσαλίας και στο πλαίσιο αυτό να χρησιμοποιήσει τυχόν προτάσεις που έχουν προκύψει από τις 13 μελέτες αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών σε περιφερειακό επίπεδο που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και παρελήφθησαν από το ΥΠΑΑΤ. 4. Η σκοπιμότητα του έργου Η αναγκαιότητα του έργου. Λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, οι βροχοπτώσεις συγκεντρώνονται προς τη Δυτική πλευρά της Πίνδου και διοχετεύονται, μέσω του Αχελώου, προς τη Δυτική Κεντρική Ελλάδα και εκείθεν προς το Ιόνιο. Το αποτέλεσμα είναι ότι, η πεδιάδα της Θεσσαλίας, ενώ διαθέτει πλούσιους εδαφικούς και ανθρώπινους πόρους και σημαντικό συσσωρευμένο κεφάλαιο σε υποδομές και γεωργικά μηχανήματα, στερείται των απαραίτητων υδατικών πόρων. Οι προσπάθειες που έγιναν και γίνονται για την αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων της, με μικρά αρδευτικά φράγματα και, κυρίως, με γεωτρήσεις, κάλυψαν και μάλιστα ανεπαρκώς σχετικά μικρό μέρος της πεδινής και αρδεύσιμης γεωργικής γης και δημιούργησαν, ως εκ τούτου, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υπερεκμετάλλευση των γεωτρήσεων και από αγροτεχνικές εκτροπές, όπως είναι η μονοκαλλιέργεια του βάμβακος, που μειώνει τη γονιμότητα του εδάφους και ρυπαίνει τον υπόγειο υδροφορέα με τη χρήση αυξημένων ποσοτήτων λιπασμάτων (νιτρορύπανση) και χημικών εισροών φυτοπροστασίας. Οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι για άρδευση, όπως υπολογίζονται με βάση τις απολήψιμες επιφανειακές απορροές (550 εκατομμ. κ.μ.) ώστε να μη διαταραχθεί ο υπόγειος υδροφορέας, το εκμεταλλεύσιμο υπόγειο υδατικό δυναμικό (400 εκατομμ. κ.μ.) και οι απαιτήσεις για ύδρευση και για το οικοσύστημα του Πηνειού (230 εκατομμ. κ.μ.), εκτιμώνται σε 720 εκατομμ. κ.μ. Οι πόροι αυτοί και με καθεστώς οικονομίας νερού άρδευσης (440 κ.μ./στρέμμα), μόλις επαρκούν για την πλήρη άρδευση στρεμμάτων γεωργικής γης, έναντι στρεμμάτων που αρδεύονται σήμερα ανεπαρκώς και στρεμμάτων αρδεύσιμης πεδινής γεωργικής γης που βρίσκεται κάτω της ισοϋψούς των 200 μ. και παραμένει ξηρική. Η πλήρης άρδευση των ήδη ανεπαρκώς αρδευομένων εκτάσεων ( στρέμματα), με κατανάλωση 440 κ.μ./στρέμμα, απαιτούν εκατομμ. κ.μ. νερού, δηλαδή προσδιορίζουν έλλειμμα 336 εκατομμ. κ.μ., ενώ, η πλήρης άρδευση και των στρεμμάτων ξηρικής πεδινής γεωργικής γης, αυξάνει τις απαιτήσεις σε εκατομμ. κ.μ. και το έλλειμμα σε 820 εκατομμ. κ.μ. Επομένως, οι αυτόχθονοι υδατικοί πόροι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λύσουν το πρόβλημα της πλήρους άρδευσης των όσων εκτάσεων αρδεύονται και πολύ περισσότερο της άρδευσης του συνόλου της αρδεύσιμης πεδινής γεωργικής γης. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η μεταφορά νερού από το πλεονασματικό Νομό της Αιτωλοακαρνανίας, με την εκπλήρωση βασικών προϋποθέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 του παρόντος άρθρου. Με την εκτροπή 600 εκατομμ. κ.μ., καθίσταται δυνατή η πλήρης άρδευση στρεμμάτων γεωργικής γης, με παράλληλη προστασία των υπογείων υδροφορέων, την ενίσχυση του οικοσυστήματος του Πηνειού και την βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης. Εάν η εκτροπή δεν πραγματοποιηθεί, τα πιθανά ενδεχόμενα είναι δραστική μείωση των πλημμελώς αρδευόμενων εκτάσεων, συγκέντρωση των αρδεύσεων εκεί που οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι επιτρέπουν πλήρη ή πληρέστερη άρδευση, ένταση του φαινομένου της μονοκαλλιέργειας, υποβάθμιση της γονιμότητας της γεωργι- Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 2/

3 κής γης, υποβιβασμός της υπόγειας στάθμης του υδροφορέα και αδυναμία διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και, κυρίως, αδυναμία οργανικής ένταξης των ενεργειακών καλλιεργειών στις αρμοζόμενες αμειψισπορές. Εξάλλου, με βάση πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, η εκτροπή εντάσσεται στη διαχείριση των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης του Άνω Ρού του Αχελώου, σε συνδυασμό με το υδατικό δυναμικό της Θεσσαλίας και τα εκτελούμενα εκεί έργα της Κάρλας και του Σμοκόβου. Το σχέδιο αυτό συνιστά υποχρέωση της Χώρας, με βάση την Οδηγία της ΕΕ για τα νερά, η οποία έχει εφαρμογή και για τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005, δεδομένου ότι, η χρήση του νερού εκτροπής καλύπτει ανάγκες ύδρευσης, περιβαλλοντικές ανάγκες γενικού ενδιαφέροντος, και ανάγκες αγροτικής ανάπτυξης και συνδυάζεται με οικονομία χρήσεως του νερού και με τοπικούς θεσμούς ελέγχου της ορθολογικής διαχείρισής του. Από την άποψη αυτή η εκτροπή, κατά το μέτρο που αφορά στην ορθολογική άρδευση της γεωργικής γης της θεσσαλικής πεδιάδας, αποτελεί το σοβαρότερο έργο υποδομής που έχει επιχειρηθεί, μέχρι τώρα, για την αγροτική ανάπτυξη. Το πρόβλημα δεν είναι αν πρέπει ή όχι να βελτιωθούν οι συνθήκες άρδευσης στη θεσσαλική πεδιάδα αλλά πως πρέπει να σχεδιαστεί η αξιοποίηση των εδαφικών και υδατικών πόρων, ώστε να διασφαλιστεί, σε αειφορική βάση, η προστασία τους. Επομένως, η Πολιτεία δεν καλείται απλώς να εντάξει στις προτεραιότητές της την εκτροπή μόνον ως έργο εθνικής εμβέλειας, αλλά και να το χαρακτηρίσει έργο «Δημοσίου Συμφέροντος», προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφορία της μεγαλύτερης ενιαίας πεδινής έκτασης της Χώρας, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και από τις επόμενες γενιές ως έργο πολλαπλής στόχευσης. Περιβαλλοντική στόχευση, με κύριες συνιστώσες: την επαναδημιουργία της Κάρλας, την ανάσχεση της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων, την ανάταξη του υδροφόρου ορίζοντα, την διασφάλιση της ύδρευσης των μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων της Θεσσαλίας, κυρίως Λάρισας και Βόλου και, κυρίως, την αναβάθμιση του οικοσυστήματος του Πηνειού, ο οποίος είναι αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων και αποβλήτων του περιβάλλοντος χώρου. Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί καταδεικνύουν ότι, η υπεράντληση που γίνεται λόγω άρδευσης και η παρατεταμένη ανομβρία, προσδιορίζουν ποτάμιες παροχές που δεν καλύπτουν τα ελάχιστα κρίσιμα όρια, ενώ η ενίσχυσή τους από τον ταμιευτήρα Ταυρωπού είναι από δυσχερής έως αδύνατη. Επομένως, για να μην καταστραφεί το ποτάμιο οικοσύστημα, πρέπει να διοχετευθούν στον ποταμό πρόσθετα νερά, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από τους αυτόχθονες υδατικούς πόρους. Εξάλλου, από τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί τεκμηριώνεται ότι, η βελτίωση του βαθμού πληρότητας των αρδεύσεων των ήδη αρδευομένων εκτάσεων γεωργικής γης στη Θεσσαλική πεδιάδα, θα περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η μονοκαλλιέργεια του βάμβακος, θα προσδιορίσει αραίωση των ρυπαντών που συγκεντρώνονται στο έδαφος και το υπέδαφος, με την έντονη κυκλοφορία καλής ποιότητας νερού και θα μειώσει τις ζημιές που προκαλούνται στις αρδευόμενες καλλιέργειες, κυρίως όταν η διακοπή της άρδευσης βρίσκει τα φυτά στην ανθοφορία τους. Ενεργειακή στόχευση. Αφορά στην παραγωγή «πράσινης» ενέργειας από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς Μεσοχώρας, Συκιάς και Μαυροματίου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της τάξεως των 460 MW. Στόχευση στην Αγροτική Ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, που θα επηρεαστεί από τις ευνοϊκές επιπτώσεις της εκτροπής και περιλαμβάνει, την υδρολογική λεκάνη της Θεσσαλίας, δηλαδή τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και τμήματα των Νομών Φθιώτιδας και Πιερίας. Έχει έκταση 14,2 εκατομμ. στρεμμάτων, εκ των οποίων 5,2 εκατομμ. στρέμματα είναι γεωργική γη. Η ευρύτερη αυτή περιοχή διακρίνεται σε δύο περιοχές: Περιοχή έμμεσου επηρεασμού: Είναι η περιοχή που περιβάλλει την πεδιάδα και έχει έκταση 6,6 εκατομμ. στρεμμάτων, εκ των οποίων 1,0 εκατομμ. στρέμματα είναι γεωργική γη. Πρόκειται για ορεινή περιοχή με άτονη γεωργική δραστηριότητα και με μεγάλες δυνατότητες κτηνοτροφικής ανάπτυξης, αν γίνει σωστή αξιοποίηση του δυναμικού των βοσκοτόπων. Επομένως, η περιοχή αυτή προσδιορίζει δυνητική ζήτηση ζωοτροφών ως βασική εισροή της κτηνοτροφικής ανάπτυξης. Περιοχή άμεσου επηρεασμού: Έχει έκταση 7,6 εκατομμ. στρεμμάτων, από τα οποία 4,2 εκατομμ. στρέμματα είναι γεωργική γη, από την οποίαν τουλάχιστον στρέμματα είναι αρδεύσιμη. Από αυτήν, όπως προαναφέρεται, στρέμματα αρδεύονται ανεπαρκώς, ενώ, υπό καθεστώς ορθολογικής αξιοποίησης των αυτόχθονων υδατικών πόρων, μόνο στρέμματα μπορούν να αρδευθούν πλήρως. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται: (i) από συσσωρευμένη εμπειρία στην καλλιεργητική τεχνική και κυρίως, στην μηχα- 50 Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 2/2008

4 νική καλλιέργεια, με μεγάλες επενδύσεις σε μόνιμες υποδομές και γεωργικά μηχανήματα, (ii) από διάρθρωση γεωργικής παραγωγής που στηρίζεται κατά 80% στην καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών και του βαμβακιού (iii) από περιορισμένες ποσότητες υπογείων νερών (εκτός από το πλούσιο υπόγειο υδατικό δυναμικό της περιοχής Τρικάλων) υπό καθεστώς υπερεκμετάλλευσης, (iv) από γενικευμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας, η οποία πρέπει και μπορεί να συνδεθεί οργανικά με την φυτική παραγωγή, ώστε να λειτουργεί ως «βιολογικό εργοστάσιο» μεταποίησης των προϊόντων της τελευταίας σε ζωικά προϊόντα, (iv) από εκτεταμένους βοσκοτόπους (2,5 εκατομμ. στρεμμ.), οι οποίοι, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, χαρακτηρίζονται υποβαθμισμένοι, με ανεπαρκή παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, η στοχοθετημένη βελτίωση της οποίας αποτελεί την βάση για την οργάνωση ποιμενικών εκτροφών αιγοπροβάτων ελεγχόμενης διατροφής κατά τη χειμερινή περίοδο με τοπικής παραγωγής ζωοτροφές. Επομένως, η αξιοποίηση της περιοχής αυτής, με την ενίσχυση των αυτόχθονων υδατικών πόρων, μπορεί να συμβάλλει στην ικανοποίηση ευρείας κλίμακας εθνικών στόχων αγροτικής ανάπτυξης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) να σχεδιαστεί ταυτόχρονη παρέμβαση στις αλληλεξαρτώμενες περιοχές άμεσου και έμμεσου επηρεασμού, ώστε να διασφαλιστεί ποιοτική, χρονική και χωροταξική συμβατότητα των παρεμβάσεων, σε σχέση με τους ειδικότερους στόχους της ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, 2) να διασφαλιστεί η ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υδατικών πόρων, με την έννοια ότι θα χρησιμοποιούνται υπό καθεστώς οικονομίας στη χρήση και κατά προτεραιότητα στις παραγωγικές δραστηριότητες που έχουν την μεγαλύτερη απόδοση. Ορθολογική αξιοποίηση σημαίνει προσαρμογή της ζήτησης νερού στην προσφορά του και όχι το αντίθετο, 3) να σχεδιαστεί στοχοθετημένα η ριζική αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής στην περιοχή άμεσου επηρεασμού και η ορθολογική διαχείριση της γεωργικής γης, με κύριες συνιστώσες: (i) εφαρμογή καλλιεργούμενης αγρανάπαυσης σε σημαντικό ποσοστό της γεωργικής γης (τουλάχιστον 10%), (ii) διατήρηση του βάμβακος στα όρια της εθνικής ποσόστωσης, υπό καθεστώς αποφυγής της μονοκαλλιέργειας, (iii) μείωση της έκτασης των πρώιμων σιτηρών και επέκταση της καλλιέργειας βιολογικών ζωοτροφών, για την δημιουργία προϋποθέσεων παραγωγής βιολογικών ζωικών προϊόντων από σύγχρονα οργανωμένες ποιμενικές εκτροφές αιγοπροβάτων, κυρίως στην περιοχή εμμέσου επηρεασμού, (iv) σημαντική επέκταση της μηδικής και του αραβοσίτου, ώστε να καταστεί εφικτή η ικανοποίηση αναγκών άλλων περιοχών της χώρας με ανεπτυγμένη κτηνοτροφία και ελλειμματική παραγωγή ζωοτροφών, (v) εισαγωγή στα συστήματα αμειψισποράς ενεργειακών καλλιεργειών σε ευρεία κλίμακα για παραγωγή βιοαιθανόλης (σόργο, αραβόσιτος και ζαχαρότευτλα) και βιοντίζελ (ελαιοκράμβη), οι οποίες, στα πλαίσια επιχειρηματικών μονάδων Κοινωνικής Οικονομίας 1, που θα ελέγχουν την παραγωγή της πρώτης ύλης και τη μεταποίησή της σε βιοκαύσιμο, μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα επωφελείς για την αναθέρμανση της Περιφερειακής Οικονομίας της Θεσσαλίας, (vi) παραγωγή γεωργικών προϊόντων με υψηλό εισοδηματικό συντελεστή, με οικονομία νερού, με συγκριτικό πλεονέκτημα χρόνου παραγωγής και ποιότητας, με τη μορφή κάθετα ολοκληρωμένου, τεχνικά σύγχρονου, οργανωτικά αποτελεσματικού και εξωστρεφούς αγροτοβιομηχανικού συγκροτήματος μεγάλων διαστάσεων, ώστε να απελευθερωθούν μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης για καλλιεργούμενη αγρανάπαυση, να προσδιοριστεί μεγάλη οικονομία νερού, να αυξηθούν τα εισοδήματα και οι εξαγωγές επωνύμων ελληνικών προϊόντων σύγχρονης διαιτητικής αξίας 2 και (vii), ποσοτική αύξηση και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής ποιμενικών εκτροφών αιγοπροβάτων, κατά το μέτρο που συμβιβάζεται με την ορθολογική 1 Οι μέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών είναι οι μόνοι χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρουν και οι μόνοι δικαιούχοι του πλεονάσματος που δημιουργεί η λειτουργία τους. 2 Τα κύρια συνθετικά στοιχεία ενός τέτοιου συγκροτήματος είναι: Εγκατάσταση θερμοκηπίων σε μεγάλη έκταση, θερμαινόμενα με βιοντίζελ ιδιοπαραγωγής, για παραγωγή, με συμβολαιακή σχέση, προϊόντων εκτός εποχής, και μάλιστα την περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου, οπότε ο ανταγωνισμός με την Ολλανδία είναι άτονος. Δημιουργία υποδομής για τυποποίηση-συσκευασία και εξαγωγές, χρησιμοποιώντας και την ύπαρξη του αεροδρομίου της Λάρισας. Αξιοποίηση μέρους των θερμοκηπίων για παραγωγή φυταρίων ή/και πιστοποιημένων σπόρων λαχανικών ειδών και προσχεδιασμένη χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγή ειδικών λαχανικών στο ύπαιθρο, με προορισμό την παραγωγή ειδικών προϊόντων φυλλώδους έτοιμης σαλάτας, με ειδικές προδιαγραφές ήπιας μορφής καλλιέργειας, χωρίς χρήση χημικών εισροών, σε κατάλληλη συσκευασία που να εγγυάται την διατηρησιμότητα, την φρεσκότητα, τη γεύση και την διαιτητική αξία του περιεχομένου (η προσφορά τέτοιων προϊόντων άρχισε να απασχολεί τις αγροτροφικές αλυσίδες και αποτελεί ήδη αντικείμενο επενδυτικών πρωτοβουλιών, οι οποίες, όμως, δεν εντάσσονται σε στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ενός τόσο σοβαρού για την Ελλάδα και εξωστρεφούς εγχειρήματος): βλ. περιοδικό Φρουτονέα, τεύχος 98, Μάρτιος 2007, σελ Δημιουργία μόνιμης υποδομής για διαφήμιση των προϊόντων αυτών διεθνώς και πραγματοποίηση καθημερινών εξαγωγών στις Αγορές της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και φυσικά της Ευρώπης. Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 2/

5 αξιοποίηση των υφισταμένων βοσκοτόπων, δημιουργία μονάδων παραγωγής χοιρινού κρέατος οικογενειακής μορφής και υψηλής τεχνολογίας και βελτίωση και αύξηση του υφιστάμενου αγελαδοτροφικού πληθυσμού, με κύρια κατεύθυνση την παραγωγή κρέατος, με χρησιμοποίηση επιτόπιας παραγωγής ζωοτροφών. Επομένως, η αξιοποίηση της θεσσαλικής πεδιάδας, υπό καθεστώς ενισχύσεως των αυτοχθόνων υδατικών πόρων και κινητοποίησης και προπαρασκευής του ανθρώπινου δυναμικού, έχει πολλές εναλλακτικές δυνατότητες. Οι προωθημένες σκέψεις που προαναφέρονται χρειάζονται τεχνική επεξεργασία, αλλά δίνουν το μήνυμα ότι, η αξιοποίηση της θεσσαλικής πεδιάδας στον χρονικό ορίζοντα που προσδιορίζει η εκτροπή, χρειάζεται όραμα, φαντασία και, ταυτόχρονα, ρεαλισμό και πίστη στην καινοτομία που αφορά στην οργάνωση της παραγωγής, στη δικτύωση των παραγωγών ώστε να ελέγχουν το κύκλωμα μετατροπής των πρωτογενών προϊόντων σε καταναλωτικά αγαθά και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι κλιματολογικές συνθήκες της Χώρας. Επομένως, η άρδευση της θεσσαλικής πεδιάδας ως έργο εθνικής κλίμακας, πρέπει να αντιμετωπιστεί, στην εκτέλεση και αξιοποίησή του, όχι μόνο με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες θεωρήσεις οικονομικής βιωσιμότητας, αλλά με βάση ευρύτερες εξωστρεφείς προοπτικές, που αφορούν και πέραν από τις δύο επόμενες δεκαετίες. 5. Επιπτώσεις της εκτροπής στην Αιτωλοακαρνανία Η εκτροπή προς τη Θεσσαλία μέρους της παροχής του Αχελώου που ρέει προς την Αιτωλοακαρνανία, προϋποθέτει αξιόπιστη τεκμηρίωση, ότι πληρούνται, ταυτόχρονα, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην κατάντι του Φράγματος Στράτου περιοχή, από την εκτροπή των 600 εκατομμ. κ.μ., είναι αποκαταστάσιμες και θα αποκατασταθούν, με έργα και δράσεις στα πλαίσια του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης του υδατικού περιβάλλοντος. Αυτό άλλωστε είναι το συμπέρασμα των περιβαλλοντικών μελετών που έγιναν με δόκιμες μεθοδολογίες. 2) Υπάρχει πλεόνασμα νερού για την πλήρη άρδευση του συνόλου της αρδεύσιμης γεωργικής γης στην Αιτωλοακαρνανία. Οι απαιτήσεις σε νερό στην Αιτωλοακαρνανία, υπολογίζονται σε εκατομμ. κ.μ., εκ των οποίων 515 καλύπτουν ανάγκες άρδευσης, 30 ανάγκες ύδρευσης και 500 ανάγκες διατήρησης του οικοσυστήματος του Αχελώου στη κατάντι του Φράγματος Στράτου περιοχή. Οι απολήψιμες ποσότητες νερού από την διερχόμενη παροχή κατάντι του Φράγματος Στράτου και από τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία εκτιμώνται σε εκατομμ. κ.μ. Επομένως, προκύπτει πλεόνασμα εκατομμ. κ.μ. 3. Εξάλλου, στην Αιτωλοακαρνανία, επί συνόλου στρεμμάτων γεωργικής γης, αρδεύονται στρέμματα (ποσοστόν 56%), ενώ στη Θεσσαλία, επί συνόλου στρεμμάτων γεωργικής γης, αρδεύονται ανεπαρκώς στρέμματα, ποσοστό 57%. Εάν ληφθεί υπόψη, όπως προαναφέρεται, ότι το διαθέσιμο νερό στη Θεσσαλία (720 εκατομμ. κ.μ.), με κατανάλωση 440 κ.μ./στρέμμα, επαρκεί για την πλήρη άρδευση μόνον στρεμμάτων γεωργικής γης, το προαναφερόμενο ποσοστό μειώνεται σε 38,8%. Στην Αιτωλοακαρνανία, η εναπομένουσα για άρδευση έκταση γεωργικής γης ανέρχεται σε 530 χιλ. στρμ., από το οποία, λόγω της φυσικής διαμόρφωσης του εδάφους, το πολύ 50% δύνανται να αρδευθούν, δηλαδή χιλ. στρέμματα. Η έκταση αυτή, με κατανάλωση 650 κ.μ./στρέμμα, απαιτεί, το πολύ, 170 εκατομ. κ.μ. το χρόνο, ποσότητα οριακής σημασίας σε σχέση με τα πλεονάσματα νερού στην Αιτωλοακαρνανία. Επομένως, η εκτροπή 600 εκατ. κ.μ. από την παροχή του Αχελώου προς την Θεσσαλία, δεν εμποδίζει την άρδευση του συνόλου της αρδεύσιμης γεωργικής γης της Αιτωλοακαρνανίας. 3) Στα πλαίσια της θεσμοθετημένης διαβούλευσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των νερών της Κεντρικής Ελλάδας, αναμένεται να εκφραστεί πολιτική βούληση για την εφαρμογή ειδικού προγράμματος έργων/παρεμβάσεων στην Αιτωλοακαρνανία, ως αντιστάθμισμα του «κόστους» το οποίον υφίσταται η περιοχή, σε όρους περιβαλλοντικών περιορισμών, για να προάγει και να προστατεύει τους υδατικούς πόρους, προκειμένου να είναι διαθέσιμοι, όταν το Δημόσιο Συμφέρον επιβάλλει, να μεταφέρονται 3 Το πλεόνασμα αυτό είναι υποεκτιμημένο, εάν ληφθεί υπόψη σχετική εργασία καθηγητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (αριθμητική προσομοίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Παγασητικό κόλπο, λόγω εκτροπής του Αχελώου: Π. Αγγελίδη, Ι. Γαβανόρη, Ν. Κωτσοβίνου), σύμφωνα με την οποίαν, το πλεόνασμα της Δυτικής πλευράς της Στερεάς Ελλάδας εκτιμάται σε εκατ. κ.μ./έτος. Στην ίδια εργασία σημειώνεται: «Γίνεται φανερό ότι η προτεινόμενη λύση της εκτροπής του Άνω Ρου του Αχελώου, μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο αποστέρησης της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας από ένα σημαντικό γι' αυτή ποσοστό υδατικού δυναμικού». 52 Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 2/2008

6 και σε άλλες περιοχές. Τα έργα/παρεμβάσεις πρέπει να συνιστούν ανταποδοτική συνεισφορά (αντισταθμιστικά οφέλη), πέραν των όσων δικαιούται η Αιτωλοακαρνανία με την εφαρμογή των συνήθων κριτηρίων καθορισμού προτεραιοτήτων στην κατανομή των εκάστοτε διαθέσιμων αναπτυξιακών οικονομικών πόρων. Στρατηγική στόχευση των προαναφερομένων αντισταθμιστικών οφελών πρέπει να είναι η αξιοποίηση των ιδιαιτέρων φυσικών χαρακτηριστικών της Αιτωλοακαρνανίας και η ανάδειξή της ως ολοετούς φυσιολατρικού (και όχι μόνο) τουριστικού προορισμού υψηλών απαιτήσεων, δεδομένου ότι διαθέτει ιστορικούς τόπους διεθνούς και εθνικής εμβέλειας, υγροβιότοπους διεθνούς εμβέλειας και βιότοπους εθνικής εμβέλειας, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιαματικές πηγές, σπήλαια και αξιόλογες ακτές. Επομένως, είναι σκόπιμη η καθιέρωση και προώθηση ενός «brand name» που θα χαρακτηρίζει την μοναδικότητα, την αξιοπιστία και το «ήθος της προσφοράς» των ποικίλων ειδικών δυνητικών προϊόντων/υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η Αιτωλακαρνανία και θα συνοδεύει την προβολή και προώθησή τους στην αγορά. Από την άποψη αυτή ο κίνδυνος για την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας δεν είναι η μικρή μείωση του σημαντικού πλεονάσματος νερού με την εκτροπή 600 εκατομμ κ.μ. προς τη Θεσσαλία αλλά η έλλειψη προοπτικού σχεδίου αξιοποίησης των φυσικών της πόρων κατά τρόπο που να αποκλείεται η υπερεκμετάλλευσή τους, η υποβάθμιση του περιβάλλοντός της και η πολιτισμική της αλλοτρίωση. Επομένως, η προστασία των συμφερόντων της Αιτωλοακαρνανίας διασφαλίζεται με την ικανότητά της να αξιοποιήσει αποτελεσματικά οικονομικούς πόρους και μέσω των προαναφερομένων αντισταθμιστικών οφελών, ώστε να προσδιορίσει και να εφαρμόσει το αναπτυξιακό της όραμα, βασισμένο στην ορθολογική αξιοποίηση και προστασία των πλούσιων φυσικών, κοινωνικών και πολιτιστικών της πόρων, με ρυθμούς που θα είναι συμβατοί με το εκάστοτε αξιοποιήσιμο δυναμικό τους. 6. Γενικό συμπέρασμα Με βάση τις σχετικά πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, το έργο εκτροπής εντάσσεται στη γενικότερη λογική ενός σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των νερών της Κεντρικής Ελλάδας, και σε ένα θεσμοθετημένο σύστημα διαβούλευσης, από το οποίον, εκτός από την άμβλυνση των τοπικιστικών φαινομένων, ίσως προκύψει και σύστημα αντισταθμιστικών οφελών για τις περιοχές εκείνες που φιλοξενούν υδατικούς πόρους, μέρος των οποίων, κατά προσχεδιασμένο τρόπο, μεταφέρεται για να καλύψει έλλειμμα άλλων περιοχών. Στα πλαίσια μίας τέτοιας διαβούλευσης θα καταστεί εμφανές ότι: Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκτροπής είναι ανατάξιμες, εκτός από εκείνες που αφορούν στις κατακλυζόμενες περιοχές, όπως τεκμηριώνεται από τις περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί. Η ολοκλήρωση του έργου εκτροπής θα αξιοποιήσει τα μέχρι τώρα ημιτελή έργα που εντάσσονται σ αυτό, όπως π.χ. το έργο της Μεσοχώρας, η εγκατάλειψη του οποίου είναι απαράδεκτη από οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και ενεργειακή άποψη. Η χρήση του νερού της εκτροπής και για βελτίωση του βαθμού πληρότητας των αρδεύσεων είναι μόνο μία από τις στοχεύσεις του έργου και όχι αυτοσκοπός και ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι η αειφορία της Θεσσαλικής πεδιάδας δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου της. Το έργο εκτροπής: (i) είναι έργο μακράς πνοής και δεν μπορεί οι επιπτώσεις του να αξιολογηθούν με βάση τα σημερινά δεδομένα και συστήματα διαχείρισης του νερού αλλά με προοπτική σε μεγάλο βάθος χρόνου, (ii) εντάσσεται σε ένα προγραμματικό πλαίσιο πολυδιάστατης παρέμβασης ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως αυτό της Μεσοχώρας, (iii) είναι απόλυτα συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία, με την Οδηγία της ΕΕ για τα νερά και με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη. Η ποσότητα του νερού που θα εκτραπεί προς τη Θεσσαλία θα είναι προκαθορισμένης τάξεως (600 εκατομμ. κ.μ.) και πάντως μέσα στα πλαίσια των αντοχών του ποταμού, ώστε να τηρείται το αξίωμα της ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στις εκβολές του, από τυχόν δραστική περαιτέρω απομείωση της παροχής του. Ο λόγος ωφέλεια/επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας τεκμηριώνεται ότι είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Η διαβούλευση που θεσμοθετήθηκε με τις σχετικά πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες μάλιστα εγκρίθηκαν από τη Βουλή με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, θα διευκολύνει την εφαρμογή της βασικής αρχής του Πολιτεύματός μας ότι «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται σύμφωνα με τους Νόμους». Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 2/

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη

Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη Στο άρθρο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα i adapt

Το πρόγραμμα i adapt Ένα πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το πρόγραμμα i adapt Πιλοτικό πρόγραμμα νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Χρήστος Μακρόπουλος Ημερίδα: «i

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Ανάπτυξη και Πρακτικές Εξοικονόμησης Νερού στη Γεωργία

Αγροτική Ανάπτυξη και Πρακτικές Εξοικονόμησης Νερού στη Γεωργία ΔΠΜΣ «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Αγροτική Ανάπτυξη και Πρακτικές Εξοικονόμησης Νερού στη Γεωργία Ηλιάνα Αδαμοπούλου Ευστρατία Σεπετζή Διαχείριση Υδατικών Πόρων Δ. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος

Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος Γιώργος Ανδριώτης Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ:ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Διαπίστωση:Απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισα 9-06 - 2003 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ( ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Α.Ε ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 9-06-2003) I. Οι επανειλημμένες περίοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΝ.. 1698/2005 ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας

Η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας Η μελλοντική εικόνα της ελληνικής γεωργίας Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη Η γεωργία συνιστά παραγωγική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ποιμενική Αιγο-προβατοτροφία Από το ισχύον «κυκλώπειο» σύστημα σε Οργανωμένους Χώρους Σταυλισμού (ΟΧΣ)

Ελληνική Ποιμενική Αιγο-προβατοτροφία Από το ισχύον «κυκλώπειο» σύστημα σε Οργανωμένους Χώρους Σταυλισμού (ΟΧΣ) Ελληνική Ποιμενική Αιγο-προβατοτροφία Από το ισχύον «κυκλώπειο» σύστημα σε Οργανωμένους Χώρους Σταυλισμού (ΟΧΣ) Φωτίου Α. Βακάκη Δρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονομολόγου Εισαγωγή: Οι πρόσφατες αναφορές του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Κοντζικλίδης Ευθύµιος Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ AGRO_LESS : 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΚΜ Η ΧΩΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Δρ Γεώργιος Π. Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Δρ Γεώργιος Π. Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δρ Γεώργιος Π. Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Τα ορυκτά καύσιμα τελειώνουν Τα ορυκτά

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα