ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ. Κείµενο στρατηγικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006"

Transcript

1 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ Κείµενο στρατηγικής

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ Γενικοί στόχοι Περιφερειακοί στόχοι της συνεργασίας ιµερείς στόχοι ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΖΕΝΤΑ Το Σχέδιο της κυβέρνησης Στρατηγική για τη µείωση της φτώχειας ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Πολιτική κατάσταση Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Χρηστή διακυβέρνηση και αποκέντρωση Οικονοµική και κοινωνική κατάσταση ιάρθρωση και συµπεριφορά της οικονοµίας Κοινωνική κατάσταση Βιωσιµότητα των σηµερινών πολιτικών Περιβάλλον και ευάλωτος χαρακτήρας Ζητήµατα σχετικά µε την ισότητα των δύο φύλων Οικονοµική βιωσιµότητα Μεσοπρόθεσµες προκλήσεις και κίνδυνοι ΙΕΘΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εµπειρίες Βασικά διδάγµατα της κοινοτικής συνεργασίας Η βοήθεια των χωρών της ΕΕ Υπόλοιποι χορηγοί Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχές και στόχοι της συνεργασίας µε την Γουατεµάλα Στρατηγική απόκριση στους τοµείς επικέντρωσης Εδραίωση και εκσυγχρονισµός του κράτους, εκδηµοκρατισµός και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

3 Στήριξη της ολοκληρωµένης, βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης Ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας και της απασχόλησης Τοµείς εκτός επικέντρωσης Άλλες γραµµές του προϋπολογισµού Συµπληρωµατικότητα µε τις χώρες της ΕΕ και τους υπόλοιπους χορηγούς Συνοχή µε τις πολιτικές της ΕΕ (Συνδυασµός πολιτικών) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χρηµατοδοτικά µέσα Άξονες συνεργασίας Εδραίωση και εκσυγχρονισµός του κράτους, εκδηµοκρατισµός και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Τοπική ανάπτυξη και αποκέντρωση του κράτους ίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας και της απασχόλησης Οριζόντιοι άξονες Πρόγραµµα εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 1: Γεωγραφικός χάρτης της χώρας (νοµοί) παράρτηµα 2: Η Γουατεµάλα µε µια µατιά (Παγκόσµια Τράπεζα) Παράρτηµα 3 : Συγκριτικά οικονοµικά στατιστικά στοιχεία (Παγκόσµια Τράπεζα) Παράρτηµα 4: Εξωτερικές εµπορικές σχέσεις Παράρτηµα 4bis: Εµπορικές σχέσεις µε την ΕΕ Επίπεδο χρησιµοποίησης SPG Παράρτηµα 5 : Εισαγωγές και εξαγωγές κατά προϊόν Παράρτηµα 6: Στατιστικά στοιχεία για την ανθρώπινη ανάπτυξη (PNUD) Παράρτηµα 7: Πλαίσιο δηµόσιας αναπτυξιακής βοήθειας96-99 (OΟΣΑ) Παράρτηµα 7 bis :Τοµεακή κατανοµή της εξωτερικής βοήθειας στη Γουατεµάλα Παράρτηµα 8: Συνδυασµός πολιτικών Παράρτηµα 9 : Μνηµόνιο Συµφωνίας (2001) Παράρτηµα 10 : Ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης Παράρτηµα 11 : Κατάλογος δεικτών για τους άξονες επικέντρωσης 3

4 Εικόνα της Γουατεµάλας Επίσηµη ονοµασία: ηµοκρατία της Γουατεµάλας Πρωτεύουσα: Γουατεµάλα Έκταση: τ.χ. Πληθυσµός : 13,0 εκατ. (µέση ετήσια αύξηση 2,6%) Επίσηµη γλώσσα: Ισπανικά. Άλλες γλώσσες 40% (περισσότερες από 20 αµερικανοϊνδιάνικες γλώσσες, συµπ/µένων των Quiche, Cakchiquel, Kekchi, Mam, Garifuna και Xinca) Νόµισµα: Quetzal οµή του πολιτεύµατος: Συνταγµατική λαϊκή δηµοκρατία, 22 διαµερίσµατα Κογκρέσο της ηµοκρατίας ή Congreso de la Republica αποτελούµενο από ένα σώµα (113 έδρες. τα µέλη εκλέγονται µε τη λαϊκή ψήφο για τετραετή θητεία) Επικεφαλής της κυβέρνησης (Πρόεδρος): Αλφόνσο Αντόνιο ΠΟΡΤΙΓΙΟ Καµπρέρα (FRG) Επόµενες προεδρικές και κοινοβουλευτικές Νοέµβριος 2003 εκλογές: Frente Republicano Guatemalteco FRG Partido de Avanzada Nacional PAN Alianza Nueva Nación ANN 63 έδρες 37 έδρες 9 έδρες (συµπερ/µένης της Unidad Revolucionaria Nacional Gauetmalteca URNG) Democracia Cristiana Guatemalteca - DCG 2 έδρες Πηγές : Παγκόσµια Τράπεζα Πραγµατικό ΑΕγχΠ (% ανάπτυξη) 3,8 3,3 ΑΕγχΠ (δις ) 7,7 18,2 19,0 Πληθωρισµός (%) 41,2 4,9 5,8 Τρέχον δηµοσιονοµικό ισοζύγιο (%ΑΕγχΠ) - 0,9 2,2-2,4 Γενικό εµπορικό ισοζύγιο (εκατ. $)

5 Ξένα αποθεµατικά (εκατ. $) Συνολικό χρέος εκκρεµούν και εκταµιευθέν (εκατ. $) Συνοπτική περίληψη Το παρόν Κείµενο Στρατηγικής Χώρας αποτελεί µέρος µιας συνεχούς διεργασίας διαχείρισης της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τη Γουατεµάλα. Αποτελεί καίριο στοιχείο στη βελτιωµένη διεργασία προγραµµατισµού που εισήχθη κατά τη µεταρρύθµιση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας, στοιχείο που αναµένεται να οδηγήσει σε βελτίωση της συνοχής µεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και του κατάλληλου συνδυασµού πολιτικών για κάθε χώρα εταίρο. Η στρατηγική βασίζεται στην αναπτυξιακή ατζέντα της ίδιας της Γουατεµάλας καθώς και στις αρχές της συνεργασίας της Επιτροπής και στο Μνηµόνιο Συµφωνίας που υπογράφτηκε µε τη Γουατεµάλα το Μάρτιο του Επιπλέον, στηρίζεται στην πρότερη στρατηγική για τη χώρα που καλύπτει την περίοδο από Για την περίοδο , τα προγράµµατα συνεργασίας της Επιτροπής µε τη Γουατεµάλα θα εστιαστούν πρωτίστως στις ακόλουθες προτεραιότητες: εδραίωση/εκδηµοκρατισµός του κράτους και προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωµάτων, αποκέντρωση και τοπική ανάπτυξη και στήριξη του παραγωγικού τοµέα. Για τους τοµείς αυτούς προτεραιότητας, βάσει του Μνηµονίου Συµφωνίας προβλέπεται η διάθεση ενδεικτικού ποσού 93 εκατ.. Οι πόροι αυτοί θα συµπληρωθούν από έργα χρηµατοδοτούµενα από ειδικές γραµµές του προϋπολογισµού καθώς και από προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα στα πλαίσια των περιφερειακών προγραµµάτων για την Κεντρική και Λατινική Αµερική. Η τελική επιλογή των έργων και των αντίστοιχων ποσών θα γίνει βάσει των λεπτοµερών αποτελεσµάτων των εργασιών ταυτοποίησης και ετοιµασίας που διαχειρίζεται η Επιτροπή. Το ενδεικτικό πρόγραµµα εργασίας εξαρτάται από τα ετήσια διαθέσιµα ποσά του προϋπολογισµού της Επιτροπής. 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 1.1. Γενικοί στόχοι Η πολιτική της κοινοτικής συνεργασίας καθορίζεται γενικά στο άρθρο 177 της Συνθήκης της ΕΕ που ορίζει τους ακόλουθους τρεις στόχους προτεραιότητας : Προώθηση βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης Προοδευτική ένταξη των αναπτυσσόµενων χωρών στην παγκόσµια οικονοµία Καταπολέµηση της φτώχειας. Η κοινή δήλωση του Συµβουλίου των Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινοτική αναπτυξιακή πολιτική (Νοέµβριος 2000) καθορίζει, µεταξύ άλλων, ότι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εστιάζεται κυρίως στη σταδιακή µείωση και εξάλειψη της φτώχειας και περιλαµβάνει : τη σύνδεση µεταξύ εµπορίου και ανάπτυξης, τη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, τη στήριξη των µακροοικονοµικών πολιτικών και την ισότιµη πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις µεταφορές, στην επισιτιστική ασφάλεια και στην αγροτική ανάπτυξη, καθώς και την ενδυνάµωση των θεσµικών ικανοτήτων, κυρίως στον τοµέα της χρηστής διακυβέρνησης των δηµόσιων υποθέσεων και του κράτους δικαίου. 5

6 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της συνεργασίας Σε ότι αφορά τους ειδικούς στόχους συνεργασίας και τις αρχές για τις περιφέρειες της Λατινικής και Κεντρικής Αµερικής, εφαρµόζεται ο κανονισµός του συµβουλίου αρ. 443/92 της 25/02/92 σχετικά µε τη χρηµατοδοτική και τεχνική κοινοτική συνεργασία. Ο εν λόγω κανονισµός δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του πλαισίου συνεργασίας, στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής, οικονοµικής και δηµοκρατικής σταθερότητας µέσω θεσµικού διαλόγου και οικονοµικής και χρηµατοδοτικής συνεργασίας. Το 1995, η Επιτροπή, στην ανακοίνωση µε τίτλο "Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινική Αµερική : σηµερινή κατάσταση και προοπτικές ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης " (COM(95)495), υπογράµµισε την ανάγκη να υπάρξει µια σειρά διαφοροποιηµένων προσεγγίσεων για τη Λατινική Αµερική προσαρµοσµένων στις εθνικές και υποπεριφερειακές πραγµατικότητες. Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Μαρτίου του 1999 σχετικά µε µια νέα εταιρική σχέση ΕΕ και Αµερικής (COM(99)105) και την παρακολούθηση της διάσκεψης κορυφής του Ρίο το 1999 (COM(2000)670), η Επιτροπή υπογράµµισε το στόχο της για ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και πρότεινε την εντατικοποίηση της δράσης της στους τρεις τοµείς προτεραιότητας, εκείνον της προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της προώθησης της κοινωνίας της πληροφορίας και της µείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και την ένταξη των καθορισµένων προτεραιοτήτων στους διµερείς και υποπεριφερειακούς διαλόγους. Οι κατευθυντήριες γραµµές της συνεργασίας µε τη Γουατεµάλα καθορίστηκαν στο πλαίσιο των προσανατολισµών των διυπουργικών συναντήσεων του Σαν Χοσέ µεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αµερικής (Ελ Σαλβαδόρ, Κόστα Ρίκα, Γουατεµάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα και Παναµάς) που αποτελούν, από το 1984, τον βασικό µηχανισµό διαλόγου των δύο πλευρών µε στόχο την ειρηνευτική διαδικασία και τον εκδηµοκρατισµό της περιοχής. Ο διάλογος αυτός, που ανανεώθηκε στη Φλωρεντία το 1996, καθόρισε τους ακόλουθους γενικούς στόχους για τη µελλοντική συνεργασία µε τις χώρες και την περιοχή : προώθηση βιώσιµης και δίκαιης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ενίσχυση του αγώνα κατά της ανασφάλειας και της εγκληµατικότητας, προώθηση της εδραίωσης και εκσυγχρονισµού του κράτους δικαίου και ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών. Συµπληρωµατικά, η περιφερειακή συµβουλευτική οµάδα της Στοκχόλµης (1999) για τις χώρες της Κεντρικής Αµερικής που επλήγησαν από τον τυφώνα Μιτς, καθόρισε επίσης µια σειρά κατευθυντήριων γραµµών και στόχων για την ανασυγκρότηση της περιοχής, µεταξύ των οποίων τονίζεται ιδιαίτερα η µείωση του ευάλωτου οικολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα της περιοχής και η ανάγκη ανασυγκρότησης και µετασχηµατισµού της Κεντρικής Αµερικής βάσει µιας ολοκληρωµένης αναλύσεως, µε διαφάνεια, σωστούς χειρισµούς και δηµοκρατία, µέσω της ενίσχυσης της αποκέντρωσης των κυβερνητικών λειτουργιών και της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες της οικονοµικής συνεργασίας και ανάπτυξης, το παρόν πλαίσιο δίνεται από την περιφερειακή συµφωνία πλαίσιο για την αναπτυξιακή συνεργασία του 1993, που συνάφθηκε µεταξύ των ίδιων έξι χωρών της Κεντρικής Αµερικής και της Επιτροπής και τέθηκε σε ισχύ το Η συµφωνία αυτή της "τρίτης γενιάς" καλύπτει ένα ευρύ φάσµα τοµέων και προβλέπει τη δηµιουργία µικτής επιτροπής ( η τελευταία συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στη Γουατεµάλα τον Μάρτιο του 2001) και υποεπιτροπών για την εφαρµογή της (η τελευταία συνεδρίαση της υποεπιτροπής για την αναπτυξιακή συνεργασία πραγµατοποιήθηκε στη Μανάγκουα, τον Απρίλιο του 2001) Τέλος, η παρουσίαση της συνεργασίας µε την Γουατεµάλα δεν θα ήταν πλήρης χωρίς την αναφορά του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων (SPG) που θεσπίζει ένα 6

7 µονοµερές σύστηµα εµπορικών προτιµήσεων προς όφελος των χωρών της Κεντρικής Αµερικής. Μέσα από τις ειδικές διατάξεις περί "ναρκωτικών ", ανανεώθηκαν οι δασµολογικές διευκολύνσεις που παραχωρούνται σε ορισµένα αγροτικά προϊόντα. Οµοίως, οι ειδικές προτιµήσεις για τα βιοµηχανικά προϊόντα που παραχωρούνται στις χώρες των Άνδεων επεκτάθηκαν και στην Κεντρική Αµερική. Το σύστηµα αυτό ανανεώθηκε τον εκέµβριο του 2001 για µέχρι τα τέλη του ιµερείς στόχοι Μετά την κοινή δήλωση του 1997 της ΕΕ και της κυβέρνησης της Γουατεµάλας, γενικός στόχος της κοινοτικής συνεργασίας µε την εν λόγω χώρα είναι η συµβολή στην εφαρµογή των ειρηνευτικών συµφωνιών που υπογράφτηκαν τον εκέµβριο του 1996 (AdP). Οι συµφωνίες αυτές αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς προκειµένου να ξεπεραστούν οι αιτίες της αντιπαράθεσης και να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη της χώρας αυτής. Ο στόχος αυτός επιβεβαιώθηκε στην κοινή δήλωση που παρουσίασε η ΕΕ κατά τη συνεδρίαση της συµβουλευτικής οµάδας της Ουάσιγκτον (Φεβρουάριος 2002), και στην οποία υπογραµµίζεται επίσης η ανάγκη να προχωρήσει η Γουατεµάλα, κατά τρόπο ουσιαστικό, στους τοµείς καταπολέµησης της φτώχειας, καθώς και καταπολέµησης της διαφθοράς (βλ. παράρτηµα 12). Ως συµπλήρωµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση της Γουατεµάλας υπέγραψαν, τον Μάρτιο του 2001, "Μνηµόνιο συµφωνίας" (MΣ) που καθορίζει το ύψος της βοήθειας από τις γραµµές του προϋπολογισµού για τη χρηµατοδοτική και τεχνική συνεργασία και την οικονοµική συνεργασία, για το διάστηµα , στα 93 εκατ. ευρώ : εδραίωση και εκσυγχρονισµός του κράτους, καταπολέµηση της φτώχειας, οικονοµική συνεργασία. 2. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΖΕΝΤΑ 2.1. Το Σχέδιο της κυβέρνησης Το Σχέδιο της κυβέρνησης για το του προέδρου Αλφόνσο Πορτίγιο εντάσσεται στις ειρηνευτικές συµφωνίες, τις οποίες επαναεπιβεβαίωσε ο ίδιος ως πολιτική του κράτους. Στόχος του σχεδίου αυτού είναι η καταπολέµηση της φτώχειας µέσω αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης και διασφάλισης της πρόσβασης του πληθυσµού στις βασικές υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός εδραιωµένου δηµοκρατικού συστήµατος, αποκεντρωµένης άσκησης της δηµόσιας εξουσίας και ενός ενισχυµένου κράτους δικαίου. Η ατζέντα αυτή περιλαµβάνει διάφορους άξονες προσανατολισµού της δηµόσιας δράσης σχετικά µε την: Κοινωνική πολιτική: πρόσβαση στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και σε στέγη τη κατοικία, προ προώθηση παραγωγικών θέσεων απασχόλησης ίσες ευκαιρίες. Οικονοµική πολιτική: σταθερή οικονοµική πολιτική στηριζόµενη σε µια αποτελεσµατική φορολογική πολιτική, στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αναθεώρηση του κατώτερου µισθού, µία σταθερή νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική, ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση του τραπεζικού και χρηµατοδοτικού συστήµατος, µείωση του δηµόσιου χρέους, βελτίωση του τραπεζικού συστήµατος και εκσυγχρονισµός των υποδοµών. Ασφάλεια: εκσυγχρονισµός και ρυθµιστικό πλαίσιο για τα κρατικά σώµατα ασφαλείας και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφαλείας, βελτίωση της διοίκησης καθώς και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Γουατεµάλας, µέσω µιας «εθνικής πολιτικής» και «σχεδίου για την ισότητα των ευκαιριών », στηρίζει την προώθηση και την πλήρη συµµετοχή των γυναικών στα διάφορα επίπεδα της δηµόσιας διαχείρισης και της κοινωνίας 7

8 των πολιτών. Με στόχο τη χρηµατοδότηση της ολοκλήρωσης του Σχεδίου της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των τοµεακών στόχων των ειρηνευτικών συµφωνιών, 131 οργανώσεις όλων των τοµέων υπέγραψαν, τον Μάιο του 2000, "φορολογική συµφωνία", ενέργεια προϋπόθεση της οποίας υπήρξε µια µοναδική στην ιστορία της Γουατεµάλας προσπάθεια για την αντιµετώπιση της φορολογικής µεταρρύθµισης µε ολοκληρωµένο τρόπο. Η συµφωνία στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες : µείωση του φορολογικού ελλείµµατος, αύξηση των εσόδων του κράτους έως το 12% του ΑεγχΠ, µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια στη φορολογική διαχείριση καθώς και καταπολέµηση της διαφθοράς Στρατηγική για τη µείωση της φτώχειας Η κυβέρνηση αναγνώρισε πρόσφατα τη πρόκληση που αποτελεί η φτώχεια στη Γουατεµάλα και, τον Σεπτέµβριο του 2001, υπέβαλε µια στρατηγική για τη µείωση της φτώχειας που καλύπτει το διάστηµα Η στρατηγική αυτή προβλέπεται να έχει συνολικό κόστος περίπου εκατ. US $ και θα στηριχθεί κυρίως στους ακόλουθους πυλώνες : Ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη τουλάχιστον 4% ετησίως µέσω αύξησης των φορολογικών εισπράξεων, της ορθολογικοποίησης των δηµόσιων δαπανών και µείωσης του φορολογικού ελλείµµατος, της προσέλκυσης επενδύσεων και συνετής νοµισµατικής πολιτικής. Αύξηση 6% των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο κυρίως στην προληπτική ιατρική, στο δείκτη της µητρικής και παιδικής θνησιµότητας, στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και στη µείωση του ποσοστού αναλφαβητισµού. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, θα γίνει αποκέντρωση και διασπορά των υπηρεσιών υγείας µε προτεραιότητα στον αγροτικό τοµέα και τους ιθαγενείς. Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο κυρίως στους φτωχότερους τοµείς των αγροτικών περιοχών (πόσιµο νερό, βασική αποχέτευση, ενέργεια και δρόµοι) µε τη συµµετοχή της διοίκησης των κοινοτήτων. Αγροτική ανάπτυξη, που θα επιτευχθεί µέσω της διανοµής γης και διάθεσης λιπασµάτων σε µικροκαλλιεργητές. Προβλέπεται επίσης η προµήθεια µηχανών και αγροτικού εξοπλισµού. Για να το πετύχει, η κυβέρνηση προτίθεται να δράσει µε βάση τέσσερις αρχές : Επαναπροσανατολισµός των δηµόσιων δαπανών προς τους φτωχότερους αγροτικούς τοµείς Αποτελεσµατική και διαφανής δηµόσια διαχείριση στο θέµα των φορολογικών εισπράξεων και της ορθολογικοποίησης των δηµόσιων δαπανών Αποκέντρωση των κρατικών υπηρεσιών (το Κογκρέσο επεξεργάζεται νόµο πλαίσιο για την αποκέντρωση και τον εκσυγχρονισµό του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και του νόµου για το Συµβούλιο αστικής και αγροτικής ανάπτυξης ) Συµµετοχή των πολιτών για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διαχείρισης. Η υλοποίηση του σχεδίου αυτού εάν επιτευχθεί θα µειώσει σίγουρα τη φτώχεια στη Γουατεµάλα καθώς και την απόσταση µεταξύ των αγροτικών και αστικών περιοχών. Για την επίλυση, ωστόσο, του προβλήµατος της αγροτικής φτώχειας, θα πρέπει το σχέδιο να εξετάσει τη διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στους αγροτικούς τοµείς. εδοµένου ότι η πλειονότητα των φτωχών ζουν από τη γεωργία και λόγω της έλλειψης αγροτικών γαιών και της δηµογραφικής ανάπτυξης, εάν απλώς και µόνο βελτιωθούν οι αγροτικές πρακτικές, όπως προβλέπει το σχέδιο, τα µέτρα αυτά δεν θα είναι επαρκή. Τέλος, 8

9 πρέπει να υπογραµµιστεί ότι µε βάση τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον (βλέπε σηµείο 2.3), θα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία εξέτασης της PRS µε την κοινωνία των πολιτών Συµβουλευτική Οµάδα της Ουάσιγκτον (Φεβρουάριος 2002) Η IV συνεδρίαση της συµβουλευτικής οµάδας για την Γουατεµάλα έγινε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του Η συνεδρίαση αυτή είχε ως αντικείµενο την ανάλυση, από κοινού µε τη διεθνή κοινότητα, των τριών κρατικών εξουσιών και διαφόρων τοµέων της κοινωνίας των πολιτών της Γουατεµάλας, την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συµφωνιών του 96 καθώς και τον προσδιορισµό των δράσεων προτεραιότητας για τη µελλοντική ατζέντα της χώρας. Εν κατακλείδι των εργασιών αυτών, η κυβέρνηση δεσµεύτηκε, σε συµφωνία µε τη διεθνή κοινότητα, να δώσει συνέχεια στα ακόλουθα θέµατα προτεραιότητας : 1) να επιταχύνει την εφαρµογή των ειρηνευτικών συµφωνιών 2) να εγγυηθεί τους κατάλληλους συνολικούς προϋπολογισµούς 3) να καθορίσει τις βάσεις ενός αποτελεσµατικού, σύγχρονου και δίκαιου φορολογικού συστήµατος 4) να αρχίσει διαδικασία διαβούλευσης σχετικά µε τη στρατηγική µείωσης της φτώχειας (PRS) 5) να εγκρίνει µία ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση του οικονοµικού τοµέα 6) να θέσει τέρµα στην ατιµωρησία, να βελτιώσει την ασφάλεια των πολιτών και να εγγυηθεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα 7) να υποστηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη 8) να αυξήσει τη διαφάνεια 9) να προωθήσει τον διάλογο και την εθνική ενότητα Για το σκοπό αυτό, µία επιτροπή παρακολούθησης του GC, που συστάθηκε από την κυβέρνηση, υπέβαλε, τον Απρίλιο του 2002, χρονοδιάγραµµα των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν πριν από τον Φεβρουάριο του Τα αποτελέσµατα που αναµένονται θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση του επιπέδου επίτευξης των ειρηνευτικών συµφωνιών. Μία συνεδρίαση παρακολούθησης του GC προβλέπεται για τις αρχές του (βλέπε παράρτηµα 12). 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 3.1. Πολιτική κατάσταση Το κλίµα διαλόγου και σταδιακής συµφιλίωσης της κοινωνίας της Γουατεµάλας, που σηµατοδοτήθηκε από τις ειρηνευτικές συµφωνίες του εκεµβρίου του 1996 (ΕΣ), οδήγησε, για πρώτη φορά µετά την εµφύλια σύγκρουση που διήρκησε 36 χρόνια, σε µια πορεία εκδηµοκρατισµού της κρατικής εξουσίας. Συγχρόνως, οι ειρηνευτικές συµφωνίες ολοκληρώνουν την ειρήνευση της περιοχής της Κεντρικής Αµερικής η οποία, από τις διαδικασίες του Contadora και Equípulas και µέσω του διαλόγου του Σαν Χοσέ, έχει λάβει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η καθαρή νίκη του Αλφόνσο Πορτίγιο στις εκλογές του 1999, σε συνδυασµό µε την πλειοψηφία που πέτυχε το κόµµα του, το Επαναστατικό Μέτωπο της Γουατεµάλας (FRG), αποτέλεσε προµήνυµα µιας µείζονος εθνικής συµφιλίωσης, µε ανάληψη ταχείας δράσης από την πλευρά της κυβέρνησης που περιελάµβανε στους κόλπους της εκπροσώπους διαφόρων τρεχουσών πολιτικών τάσεων. Ωστόσο, η πολυφωνία αυτή αποδείχτηκε πολύ αδύναµη απέναντι στις όλο και µεγαλύτερες καθηµερινώς απαιτήσεις του πλειοψηφούντος 9

10 κόµµατος που διαθέτει την αναγκαία δύναµη στο Κογκρέσο και στην αντιπροεδρία για την επιβολή των αποφάσεων του. Από την εκλογή του Α. Πορτίγιο, η χώρα έχει εισέλθει σε µία περίοδο κρίσης και πόλωσης του πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου, µε σηµεία ολοένα και µεγαλύτερης όξυνσης κάθε φορά. Η κυβέρνηση, απέναντι σε µια κοινή γνώµη που διαπιστώνει ότι οι αλλαγές που υποσχέθηκε ο Α. Πορτίγιο στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας δεν πραγµατοποιήθηκαν, κυρίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πολιτών και τον αγώνα κατά της ατιµωρησίας, βρέθηκε αντιµέτωπη µε µια σοβαρή κατάσταση αποσύνθεσης, της εικόνας της µε σοβαρά προβλήµατα δηµόσιας διαφθοράς, µε απεργίες και διαδηλώσεις διαµαρτυρίας καθώς και µε φήµες για ακυβερνησία και πραξικόπηµα. Στο περιθώριο της διαδικασίας που ξεκίνησε εναντίον των κατηγορουµένων για το φόνο του Monseigneur Gerardi, που αποτελούσε ιστορικό µύθο για τη δικαιοσύνη της Γουατεµάλας λόγω του ότι καταδίκασε 2 στρατιωτικούς σε 30 χρόνια φυλάκισης, η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα επηρεάστηκε από ενέργειες εκφοβισµού δηµοσιογράφων, επαγγελµατιών του χώρου της δικαιοσύνης (δικηγόρων και δικαστών) και µη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Και µελών της εκκλησίας. Απέναντι σε µια πόλωση της εθνικής πολιτικής ζωής όπου συγκρούονται ο ιδιωτικός τοµέας και η κυβέρνηση, τα µέσα επικοινωνίας και το πλειοψηφούν κόµµα, η υλοποίηση των ΕΣ, παρά την πρόοδο που καταγράφηκε, βρίσκεται σε στασιµότητα σε σχέση µε την προβλεπόµενη ατζέντα. Την άποψη αυτή συµµερίζεται το σύνολο των παρατηρητών και εθνικών και διεθνών αναλυτών, ξεκινώντας από την αποστολή των Ηνωµένων Εθνών (MINUGUA). Πράγµατι, το πλειοψηφούν κόµµα, που δεν επικύρωσε τις ΕΣ, δεν αισθάνεται πάντα δεσµευµένο από τον λόγο του προέδρου Πορτίγιο µε αποτέλεσµα να φρενάρει την έγκριση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων όπως η φορολογική συµφωνία και οι νόµοι για το κτηµατολόγιο, τα δικαιώµατα των ιθαγενών, η αποκέντρωση ή, ακόµη, η εκλογική µεταρρύθµιση και τα πολιτικά κόµµατα, νόµοι που θα συνέβαλαν στην πρόοδο του εκδηµοκρατισµού της χώρας. Ενα άλλο στοιχείο αστάθειας αποτελεί η οικονοµική κρίση µε την πτώση της τιµής του καφέ ( 1 ο εξαγωγικό προϊόν της Γουατεµάλας), καθώς και η ύφεση που παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ, βασικό πελάτη της Γουατεµάλας, που ενθάρρυνε ένα κλίµα έντασης και δυσπιστίας στους κόλπους του πληθυσµού. Η κοινωνία των πολιτών, προβληµατισµένη για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης, οργανώνεται και δηµιουργεί φόρουµ διαλόγου προκειµένου να βρει εναλλακτικές λύσεις για την έξοδο της χώρας από πολλές σηµερινές προκλήσεις. Σε ένα άλλο επίπεδο, η διεθνής αξιοπιστία της Γουατεµάλας θα σφραγιστεί από τη δράση παρακολούθησης της συµβουλευτικής οµάδας της Ουάσιγκτον: η χώρα και η διοίκηση του Προέδρου Portillo κλήθηκαν να προσφέρουν ουσιαστική προώθηση στην εφαρµογή των ειρηνευτικών συµφωνιών, στην καταπολέµηση της φτώχειας και στην καταπολέµηση της διαφθοράς, καθώς και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ελλείψει των οποίων ένα τµήµα της διεθνούς υποστήριξης - συµπεριλαµβανοµένης εκείνης της ΕΕ - ενδέχεται να επανεξεταστεί. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να αναφερθούν οι προσπάθειες του Προέδρου Portillo να διευρύνει τον διάλογο, σε εθνικό επίπεδο, µε την κοινωνία των πολιτών. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ότι η στάση του πλειοψηφούντος κόµµατος θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την προετοιµασία της προσεχούς εκλογικής αναµέτρησης (2003). Σύµφωνα µε ορισµένους αναλυτές, το FRG ελπίζει ότι θα κερδίσει αυτή τη µάχη µε την αύξηση των φόρων, πράγµα 10

11 που θα του επιτρέψει να χρησιµοποιήσει µε φιλολαϊκό τρόπο τα εισπραχθησόµενα κονδύλια και να τα επενδύσει στους τοµείς της ασφάλειας, της υγείας, της εκπαίδευσης και στις αγροτικές περιοχές, µε το επιχείρηµα ότι οι αντίπαλοι του ψήφισαν εναντίον της αύξησης του ΦΠΑ και των µέτρων κατά της διαφθοράς, επιχείρηµα που στη Γουατεµάλα µπορεί να αντιστρέψει τη σηµερινή δύσκολη κατάσταση για το πλειοψηφούν κόµµα. Σε ότι αφορά την εξωτερική διάσταση, oι εδαφικές διαφορές µε το Μπελίζ παραµένει πάντα ένα πολύ ευαίσθητο πολιτικό θέµα στη χώρα, παρά το ότι οι κυβερνήσεις των δύο κρατών διατηρούν σήµερα περισσότερο εποικοδοµητικές σχέσεις µε στόχο την πιθανή επίλυση της διένεξης, κυρίως χάρη στον ρόλο του διαµεσολαβητή που έχει αναλάβει η ΟΑΚ (Οργάνωση Αµερικανικών Κρατών) Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατηρείται µία πρόοδος στον επαγγελµατισµό της εθνικής πολιτοφυλακής (PNC). Οµοίως αξιολογείται και η κυβερνητική πολιτική στη διεθνή σφαίρα µε την αναγνώριση της ευθύνης του κράτους σε ορισµένες παραβιάσεις που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης και, εποµένως, και στην καταβολή αποζηµίωσης στα θύµατα Παρόµοια σηµαντικά βήµατα έγιναν και στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της δικαιοσύνης (λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών, εκλογές για το Ανώτατο ικαστήριο το 1999, πρόσβαση στη δικαιοσύνη) καθώς και στον αγώνα κατά της ατιµωρησίας (δικαστική απόφαση στην περίπτωση Gerardi). Από αυτή την άποψη, είναι σηµαντικό να υπογραµµίσουµε ότι η Γουατεµάλα επικύρωσε τις σηµαντικότερες διεθνείς πράξεις για τα πολιτικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα του πολίτη (1990), τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα (1988), τη σύµβαση για την πρόληψη και την τιµωρία του εγκλήµατος της γενοκτονίας (1950), τις συµβάσεις της Γενεύης για το ανθρωπιστικό δικαίωµα (1988), τη σύµβαση κατά των βασανιστηρίων (1990), τη σύµβαση για την εξάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων κατά των γυναικών (19820 και τη σύµβαση για την εξάλειψη κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων (1984). Παρά τις προόδους αυτές, το σηµερινό σύστηµα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων χαρακτηρίζεται ακόµη από τη διατήρηση της ατιµωρησίας και δοµών κληρονοµηµένων από την ένοπλη σύγκρουση. Η αποστολή ελέγχου των Ηνωµένων Εθνών στη Γουατεµάλα (MINUGUA) καθώς και όλες οι οργανώσεις πολιτών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα διαπιστώνουν επιδείνωση σε αυτό το θέµα. Από το 1999, αυξήθηκαν οι παραβιάσεις κατά του δικαιώµατος της ζωής που διέπραξαν µέλη της PNC, δηµοτικά όργανα και πρώην πληρώµατα περιπολικών της πολιτικής προστασίας. Σε ότι αφορά τους τελευταίους, φέρουν µεγάλη ευθύνη για συµµετοχή σε λιντσαρίσµατα, πράξεις που αυξήθηκαν σηµαντικά µετά την υπογραφή της ειρήνης. Στις δυνάµεις ασφαλείας αποδίδονται δράσεις «κοινωνικής κάθαρσης». Επίσης, διεξάγονται παράλληλες έρευνες από οργανώσεις συγγενικές της στρατιωτικής κατασκοπείας, ενώ αποδείξεις παραποιούνται. Επιπλέον, καταγράφεται ανησυχητική αύξηση απειλών δολοφονίας που δέχονται ακτιβιστές που εργάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, γυναικείες οργανώσεις, λειτουργοί της δικαιοσύνης και δηµοσιογράφοι. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται δικαστικές έρευνες, στα πλαίσια των οποίων κρατικοί υπάλληλοι κατηγορούνται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (Dos Erres, Xamán, Myrna Mack, κλπ.), φανερώνει όχι µόνο έλλειψη πολιτικής βούλησης του κράτους για διαλεύκανση τους αλλά και ότι ορισµένα κρατικά όργανα εµποδίζουν την αποκατάσταση της αλήθειας. Λόγω των προαναφεροµένων, εκτιµάται ότι δεν υπάρχει ακόµα θεσµική πολιτική που να στοχεύει στην προστασία των δικαιωµάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου. 11

12 Χρηστή διακυβέρνηση και αποκέντρωση Η συµµετοχή των πολιτών της Γουατεµάλας στα πολιτικά δρώµενα ήταν παραδοσιακά από τις πλέον ασθενείς στην Λατινική Αµερική: Ο διαχωρισµός των εξουσιών πολύ λίγο συµβάλλει στη δηµιουργία µιας ισορροπίας µεταξύ συµφερόντων ή πλευρών, αφού η εκτελεστική, νοµοθετική και δικαστική εξουσία δεν λειτουργούν απολύτως ανεξάρτητα. Στη µεγάλη τους πλειονότητα, οι ιθαγενείς και οι γυναίκες, που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα πάνω από το 60 και 50% του πληθυσµού, δεν έχουν πάντα πρόσβαση στην πλήρη πολιτική συµµετοχή, στην πλήρη άσκηση των δικαιωµάτων του πολίτη και των πολιτικών δικαιωµάτων τους καθώς και σε πόστα λήψης πολιτικών αποφάσεων. Στις αγροτικές περιοχές των ιθαγενών, πολλοί άνθρωποι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες, δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας, ενώ δεν είναι καν εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια. Οι τελευταίες αναφορές της MINUGUA είναι απολύτως σαφείς και υπογραµµίζουν, πράγµατι, ότι µόνο το 12,4% των βουλευτών του Κογκρέσου είναι ιθαγενείς, το 16% γυναίκες και µόνο το 3% γυναίκες ιθαγενείς. Οι κυβερνητικές δράσεις δεν κατανέµονται οµοιόµορφα µεταξύ των περιοχών, δηµιουργώντας σοβαρές ανισότητες σε τοπικό επίπεδο και αφήνοντας µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού, ιδιαίτερα οµάδες ιθαγενών, εκτός της διαδικασίας ανάπτυξης. Η διακηρυγµένη βούληση της κυβέρνησης να αποτελέσει η µεταρρύθµιση του κράτους και η αποκέντρωση έναν από τους άξονες προτεραιότητας εκφράζεται, µεταξύ άλλων, µε το διορισµό επιτρόπου του προέδρου για το ζήτηµα της αποκέντρωσης και του εκσυγχρονισµού του κράτους καθώς και για την οργάνωση πολλών ενδοτοµεακών διαβουλεύσεων, συµπεριλαµβανοµένης της διεθνούς συνεργασίας. Περαιτέρω, ορισµένα κυβερνητικά όργανα και οργανισµοί, µεταξύ των οποίων τα Υπουργεία Υγείας, Εκπαίδευσης και Γεωργίας, έχουν θέσει την αποκέντρωση στην κορυφή του καταλόγου των προτεραιοτήτων τους. Ορισµένες, ωστόσο, ενδείξεις φανερώνουν µια ορισµένη αδυναµία στην εφαρµογή αυτής της πολιτικής όπως, για παράδειγµα, η απουσία φορέα θεσµικού και πολιτικού συντονισµού για τις πρωτοβουλίες που λαµβάνονται σε τοµεακό ή τοπικό επίπεδο για την αποκέντρωση ή οι εσωτερικές διαµάχες µεταξύ των διαφόρων επίσηµων τάσεων για την επανάκτηση του ελέγχου της ANAM Εθνική Ένωση ηµάρχων. Ακόµη, τέσσερις νόµοι πυλώνες για τη θεσµοποίηση της πολιτικής για την αποκέντρωση έχουν παγώσει στο Κογκρέσο (µεταρρύθµιση του νόµου πλαισίου για την αποκέντρωση, του νόµου για τους δήµους, του νόµου που διέπει τα αναπτυξιακά συµβούλια και του νόµου περί συµµετοχής και πολιτικών κοµµάτων ). Η µεγάλη, εξάλλου, πλειονότητα των δηµάρχων βλέπει µε ανησυχία πρωτοβουλίες για µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο που δεν συνοδεύονται από νέους χρηµατοδοτικούς πόρους και δεν είναι απεξαρτηµένες από πιέσεις της κεντρικής εξουσίας. Παρά την ελάχιστα αισιόδοξη θεσµική και πολιτική αυτή εικόνα, πολλοί οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαχείρισης των δηµοτικών υπηρεσιών, για την προώθηση συµµετοχικών διαδικασιών που θα καταστήσουν περισσότερο διαφανή τη διαχείριση των δηµοτικών προϋπολογισµών καθώς και για τον πολλαπλασιασµό των συµµαχιών µεταξύ δήµων µε στόχο την επίλυση περιφερειακών προβληµάτων Οικονοµική και κοινωνική κατάσταση ιάρθρωση και συµπεριφορά της οικονοµίας Με πληθυσµό 12 εκατ. κατοίκων και µε κατά κεφαλή ΑΕγχΠ γύρω στα 1700 US$ το 2000, η Γουατεµάλα είναι η µεγαλύτερη οικονοµία της Κεντρικής Αµερικής, καλύπτοντας το ένα τρίτο περίπου του περιφερειακού ΑΕγχΠ ( US$ το 2000). Η γεωργία παίζει σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της Γουατεµάλας, µε ποσοστό άνω του 50% του εργατικού δυναµικού ασχολούµενο στη γεωργία, στη δασοκοµία και στην αλιεία. Τα 12

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45)

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΛΒΑ ΟΡ...6 1.1. Γενικοί στόχοι...6 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Οι μεταφράσεις του αρχικού κειμένου του εγγράφου παραχωρούνται από την ΕΤΑΑ μόνο για την ευκολία του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα