Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 1 of 60

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 1 of 60"

Transcript

1 Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 1 of 60

2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ... 5 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*... 5 Α.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ... 5 Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ... 5 Α.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ*... 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 7 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ*... 7 Β.1. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ*... 7 Β.2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ*... 7 Β.3. ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ*... 7 Β.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ*... 8 Β.5. ΚΟΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ *... 9 Β.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ *... 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ * Γ.1.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ * Γ.1.1.Στοιχεία Επικοινωνίας με νόμιμο εκπρόσωπο * Γ.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ * Γ.2.1.Στοιχεία Επικοινωνίας με Επιστημονικό Διευθυντή * Γ.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ* Δ.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ * Δ.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ * ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε. ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ * Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 2 of 60

3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ * ΣΤ.1. ΑΚΙΝΗΤΑ* ΣΤ.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ (HARDWARE) & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE)* ΣΤ.3. ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ * ΣΤ.4. ΟΧΗΜΑΤΑ * ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ * ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ * ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Θ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ * Θ.1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * Θ.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * Θ.3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ * Θ.4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ * Θ.5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.1. ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ * (Πολλαπλή επιλογή) Ι.2. ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ * (Πολλαπλή επιλογή) Ι.3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ * (Πολλαπλή επιλογή) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ* ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΒ. ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΑΣ * (Πολλαπλή επιλογή) ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΓ. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ * ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΔ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ * ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ * ΠΙΝΑΚΕΣ DROP DOWN Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 3 of 60

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10 :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 12 :ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 14 :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 15 :ΚΛΑΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 17 : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 29 :ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 4 of 60

5 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* Συμπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες που αφορούν στην ταυτότητα του Φορέα σας Ο Φορέας σας είναι : * 1 Νομικό Πρόσωπο ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1. 2 Ατομική επιχείρηση Ιδιώτης Ιατρός ΕΝΟΤΗΤΑ Α.2. Α.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η Ενότητα Α.1., συμπληρώνεται μόνον εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο Επωνυμία Φορέα:* Διακριτικός Τίτλος:* Ξενόγλωσση Επωνυμία :* ΕΝΟΤΗΤΑ Α.3. Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ Όνομα : * Επίθετο : * Πατρώνυμο : * Μητρώνυμο : * Φύλο : * 1 Άνδρας 2 Γυναίκα ΑΜΚΑ: * Α.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ* Οδός : * Αριθμός: * Τ.Κ.: * Δήμος : * Πίνακας 1 : Δήμος Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 5 of 60

6 Περιφέρεια : * Τηλέφωνα επικοινωνίας * (έως τρεις αριθμούς τηλεφώνων) (DROP DOWN LIST) Πίνακας 2 : Περιφέρεια (DROP DOWN LIST) Fax : (έως 2 αριθμούς fax) Web site : Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 6 of 60

7 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ* Β.1. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ* Τι εμβέλεια έχει ο Φορέας σας, όσον αφορά στο γεωγραφικό εύρος του κοινού στο οποίο παρέχει υπηρεσίες;* (Για τη συμπλήρωση αυτού του πεδίου, θα πρέπει να λάβετε υπόψη, από ποιο κοινό προέρχεται ο κύριος όγκος του κύκλου εργασιών σας) 1 Τοπική 2 Περιφερειακή 3 Εθνική 4 Διεθνής Β.2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ* Τι Νομική Μορφή έχει ο Φορέας σας; * 1 Ατομική Επιχείρηση 2 Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) 3 Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) 4 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 5 Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μον. Ε.Π.Ε.) 6 Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) 7 Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) 8 Αστική Εταιρεία 9 Αστικός Συνεταιρισμός 10 Ιατρική Εταιρεία 11 Σωματείο 12 Άλλο. Προσδιορίστε Β.3. ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ* Ποια είναι η Εποπτεύουσα Αρχή του 1 Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας Πίνακας 2 : Περιφέρεια Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 7 of 60

8 Φορέα σας; * (DROP DOWN LIST) 2 Άλλη Αρχή. Παρακαλώ προσδιορίστε ποια. Β.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ* Καταγράψτε τα ακόλουθα στοιχεία Άδειας Λειτουργίας του Φορέα σας: * Κατηγορία Εργαστηρίου Τύπος Άδειας Λειτουργίας Αριθμός Άδειας Λειτουργίας Ημ/νία κτήσης άδειας Λειτουργίας: * (Σημειώστε ημέρα/μήνα/έτος)) Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» Ιατρικός σύλλογος που ανήκει ο Φορέας: * Αριθμ. Μητρώου Ιατρικού Συλλόγου: * Α.Φ.Μ.: * Δ.Ο.Υ.: * Αριθμός ΦΕΚ Σύστασης: * (Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο από Φορείς που η Νομική τους μορφή είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε) Παρακαλώ αναφέρετε όλες τις τροποποιήσεις ΦΕΚ του Φορέα σας : * (Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο από Φορείς που η Νομική τους μορφή είναι Α.Ε. Πίνακας 29 «Τύπος Άδειας Λειτουργίας» Πίνακας 29 «Τύπος Άδειας Λειτουργίας» Πίνακας 29 «Τύπος Άδειας Λειτουργίας» Πίνακας 29 «Τύπος Άδειας Λειτουργίας» Πίνακας 29 «Τύπος Άδειας Λειτουργίας» Πίνακας 3 : Ιατρικοί Σύλλογοι /../.. /../.. /../.. /../.. /../.. Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 8 of 60

9 ή Ε.Π.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε) Β.5. ΚΟΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ * Ο Φορέας σας διαθέτει κοινή άδεια λειτουργίας με δύο ή περισσότερους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας ; * 1 Ναι * Καταγράψτε τα ακόλουθα στοιχεία για τον φορέα ή τους φορείς με τους οποίους διαθέτετε κοινή άδεια λειτουργίας: Α/Α * Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα * Στοιχεία επικοινωνίας * (Τηλέφωνα) (προσθήκη γραμμών Παρατηρήσεις : 2 Όχι Β.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ * Ο Φορέας σας συστεγάζεται με άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας; * 1 Ναι * Καταγράψτε τα ακόλουθα στοιχεία για τον φορέα ή τους φορείς με τους οποίους συστεγάζεστε: Α/Α * Κατηγορία φορέα με την συστεγάζεστε * 1 Πίνακας 6 : Κατηγορία Φορέα 2 Πίνακας 6 : Κατηγορία Φορέα 3 Πίνακας 6 : Κατηγορία Φορέα Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα * Καταγράψτε την ειδικότητα του συστεγαζόμενου φορέα, ανάλογα με την κατηγορία φορέα στην οποία ανήκει * Ιατρική Οδοντιατρική Ειδικότητα Πίνακας 7 «Ιατρικές Ειδικότητες» (DROP DOWN LIST) Πίνακας 7 «Ιατρικές Ειδικότητες» (DROP DOWN LIST) Πίνακας 7 «Ιατρικές Ειδικότητες» Ειδικότητα Πίνακας 8 «Οδοντιατρικές Ειδικότητες» (DROP DOWN LIST) Πίνακας 8 «Οδοντιατρικές Ειδικότητες» (DROP DOWN LIST) Πίνακας 8 «Οδοντιατρικές Ειδικότητες» Αριθμ. Άδειας Λειτουργίας * Ημ/νία κτήσης Άδειας Λειτουργίας * /../.. /../.. /../.. Στοιχεία επικοινωνίας * (Τηλέφωνα) Καταγράψτε τις ώρες που βρίσκεται στον φορέα σας * Καταγράψτε τις ώρες που βρίσκεται στον φορέα σας * Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 9 of 60

10 +(προ σθήκη γραμμ ών Πίνακας 6 : Κατηγορία Φορέα Παρατηρήσεις: 2 Όχι (DROP DOWN LIST) Πίνακας 7 «Ιατρικές Ειδικότητες» (DROP DOWN LIST) (DROP DOWN LIST) Πίνακας 8 «Οδοντιατρικές Ειδικότητες» (DROP LIST) DOWN /../.. Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 10 of 60

11 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ * (Ο Πίνακας Γ, δεν συμπληρώνεται από Ατομικές Επιχειρήσεις, αλλά μόνο στην περίπτωση που το Διαγνωστικό Εργαστήριο έχει άλλη Νομική Μορφή πλην της Ατομικής Επιχείρησης) Γ.1.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ * (Καταγράψτε τα στοιχεία του προσώπου που δεσμεύει νομικά το Φορέα σας) Όνομα : * Επίθετο : * Πατρώνυμο : * Μητρώνυμο : * Φύλο : * 1 Άνδρας 2 Γυναίκα Γ.1.1.Στοιχεία Επικοινωνίας με νόμιμο εκπρόσωπο * Τηλέφωνο επικοινωνίας * (έως 2 αριθμούς τηλεφώνων) Fax : Γ.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ * (Καταγράψτε τα στοιχεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του Φορέα σας) Όνομα : * Επίθετο : * Πατρώνυμο : * Μητρώνυμο : * Φύλο : * 1 Άνδρας 2 Γυναίκα Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 11 of 60

12 Γ.2.1.Στοιχεία Επικοινωνίας με Επιστημονικό Διευθυντή * Τηλέφωνο επικοινωνίας * (έως 2 αριθμούς τηλεφώνων) Fax : Γ.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ * Καταγράψτε τους Επιστημονικούς υπεύθυνους των Εργαστηρίων που διαθέτει ο Φορέα σας Α/Α * Κατηγορία Εργαστηρίου * Όνομα * Επίθετο * Πατρώνυμ ο* Μητρώνυμ ο * Ειδικότητα * Αριθμ. Άδειας άσκησης επαγγέλμα τος: * 1 Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» (DROP DOWN LIST) 2 Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» (DROP DOWN LIST) 3 Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» (DROP DOWN LIST).. Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» (DROP DOWN LIST) Πίνακας 7 «Ιατρικές Ειδικότητες» (DROP DOWN LIST) Πίνακας 7 «Ιατρικές Ειδικότητες» (DROP DOWN LIST) Πίνακας 7 «Ιατρικές Ειδικότητες» (DROP DOWN LIST) Πίνακας 7 «Ιατρικές Ειδικότητες» (DROP DOWN LIST) /../.. /../.. /../.. /../.. Ημ/νία κτήσης άδειας άσκησης επαγγέλματος : * ΑΜΚΑ : * Αριθμ. Μητρώου Ιατρικού Συλλόγου: * Ιατρικός Σύλλογος που ανήκει: * Πίνακας 3 : Ιατρικοί Σύλλογοι (DROP DOWN LIST) Πίνακας 3 : Ιατρικοί Σύλλογοι (DROP DOWN LIST) Πίνακας 3 : Ιατρικοί Σύλλογοι (DROP DOWN LIST) Πίνακας 3 : Ιατρικοί Σύλλογοι (DROP DOWN LIST) Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 12 of 60

13 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ* Δ.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ * Καταγράψτε σε ποια κατηγορία ανήκει το Διαγνωστικό Εργαστήριο, βάσει της άδειας λειτουργίας * Κατηγορία Διαγνωστικού Εργαστηρίου * Πίνακας 11 «Κατηγορία Διαγνωστικού Εργαστηρίου» Δ.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ * Καταγράψτε τα εργαστήρια που διαθέτει ο Φορέας σας, ανά Κατηγορία Εργαστηρίου* (Πολλαπλή Επιλογή) Α/Α* Κατηγορία Εργαστηρίου * Εργαστήριο * Προσθήκη γραμμών Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» Πίνακας 22 «Εργαστήρια Εργαστηριακού Τομέα)» Πίνακας 22 «Εργαστήρια Εργαστηριακού Τομέα)» Πίνακας 22 «Εργαστήρια Εργαστηριακού Τομέα)» Πίνακας 22 «Εργαστήρια Εργαστηριακού Τομέα)» Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 13 of 60

14 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε. ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ * Στον που ακολουθεί, παρακαλούμε καταγράψτε τη νοσηλευτική κίνηση για κάθε εργαστήριο του Φορέα σας. Εργαστήρια: καταγράφονται ονομαστικά τα εργαστήρια του εργαστηριακού τομέα. Σύνολο εξετάσεων: καταγράφεται ο αριθμός των εξετάσεων συνολικά που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα καταγραφής σε κάθε εργαστήριο που ανήκει στον Φορέα σας.. Κόστος αναλώσιμων-αντιδραστηρίων: καταγράφεται το συνολικό κόστος των αναλώσιμων-αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση του συνόλου των εξετάσεων σε κάθε εργαστήριο, ξεχωριστά, για το χρονικό διάστημα καταγραφής. Σύνολο Εξετάσεων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο: καταγράφεται ο αριθμός των εξετάσεων συνολικά που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα καταγραφής σε κάθε εργαστήριο, ανά ασφαλιστικό φορέα που ανήκει ο εξεταζόμενος. Εργαστήριο* Σύνολο Εξετάσεων * Κόστος Αναλώσιμων* Κόστος Αντιδραστηρίων* ΙΚΑ * Σύνολο Εξετάσεων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο* ΟΓΑ* ΟΠΑΔ* ΟΑΕΕ* Λοιπά ταμεία* Σύνολο ιδιωτικών εξετάσεων* Πίνακας 22 «Εργαστήρια Εργαστηριακού Τομέα)»..+ Προσθήκη γραμμών Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 14 of 60

15 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ * ΣΤ.1. ΑΚΙΝΗΤΑ* Καταγράψτε τα ακόλουθα στοιχεία του ακινήτου, όπου εδρεύει ο Φορέας σας (Διαγνωστικό Εργαστήριο) 1. Έτος κατασκευής ακινήτου : * 2. Συνολικό εμβαδόν: * 3. Στοιχεία ιδιοκτησίας: * 1 Ιδιόκτητο 2 Με ενοίκιο 3 Με παραχώρηση 4 Άλλο. Παρακαλώ προσδιορίστε 4. Το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται ο Φορέας σας, έχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ; * 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΣΤ.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ (HARDWARE) & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE)* Στον Φορέα σας διαθέτετε ; * Αναφέρετε την Ποσότητα * 1. Προσωπικούς Υπολογιστές, χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο; * 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ 2. Προσωπικούς Υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο; * 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ 3. Εκτυπωτές; * 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ 4. Φωτοαντιγραφικά (αμιγώς); * 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ 5. Εφαρμογές Διαχείρισης Εργαστηριακού Τομέα * (Ως ποσότητα αναφέρετε τις άδειες χρήσεις που έχετε); 1 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ 2 ΟΧΙ Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 15 of 60

16 ΣΤ.3. ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ * Καταγράψτε τα ακόλουθα στοιχεία για τον εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτει ο Φορέας σας: * (Ο εξοπλισμός που θα καταγραφεί θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία) Στην Κατηγορία Εργαστηρίου, αναγράφετε το Εργαστήριο που κυρίως απασχολεί το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Στη στήλη «Μοντέλο», αναγράφετε το μοντέλο του εξοπλισμού. Η περιγραφή πρέπει να δοθεί όπως ακριβώς είναι δηλωμένα στην άδεια λειτουργίας του Φορέα σας Α/Α * Κατηγορία Εργαστηρίου * 1 Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων»..+ Προσθήκ η γραμμών Πίνακας 10 «Κατηγορία Εργαστηρίων» Κατηγορίας Βιο- Ιατρικού Εξοπλισμού * Πίνακας 12 «Βιο-Ιατρικός Εξοπλισμός» Πίνακας 12 «Βιο-Ιατρικός Εξοπλισμός» Μοντέλο * Ποσότητα * Έτος Κτήσης * Έτος Κατασκευής * ΣΤ.4. ΟΧΗΜΑΤΑ * Καταγράψτε τα οχήματα που διαθέτει ο Φορέας σας : * Α/Α * Κατηγορία Οχήματος * Μοντέλο/ Τύπος * Ποσότητα (Τεμ.) * Έτος έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας * 1 Πίνακας 13 «Κατηγορία Οχήματος»..+ Προσθήκ η γραμμών Πίνακας 13 «Κατηγορία Οχήματος» Έτος κτήσης * Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 16 of 60

17 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ * Τι είδους απόβλητα παράγει ο Φορέας σας; * (πολλαπλή επιλογή) Πως διαχειρίζεται ο Φορέας σας τα απόβλητα (στερεά, υγρά, κλπ.) που παράγει; * (πολλαπλή επιλογή) 1 Ιατρικά Απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα (ΙΑ- ΑΧ) 2 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ). 3 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα ταυτόχρονα μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ). 4 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ). 5 Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ): Ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, κ.ά. 1 Μέσω ειδικής εταιρείας συλλογής 2 Άμεση απόρριψη στους κάδους σκουπιδιών, σε σακούλες με ειδική σήμανση 3 Με αποτέφρωση σε ειδικούς κλιβάνους που λειτουργούν εντός του Φορέα σας. 4 Απόρριψη στους κάδους σκουπιδιών / αποχετεύσεις 5 Με άλλο τρόπο. Ποιο.. Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 17 of 60

18 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ * Μπορείτε να μου πείτε αν ο Φορέας σας 1 ISO 15189:2007 για την Ποιότητα των Κλινικών Εργαστηρίων είναι πιστοποιημένος με κάποιο(α) 2 ISO 9001:2000 σύστημα(τα) διαχείρισης ποιότητας και 3 ISO 9001:2008 να ναι με ποιο(α); * 4 ISO 9002 (πολλαπλή επιλογή) 5 ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση 6 OHSAS 18001:2007 για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 7 ISO 27001:2005 για τη Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών 8 Joint Commission International (JCI) 9 Άλλο. Ποιο ; 10 Όχι με κανένα Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 18 of 60

19 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Θ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ * Καταγράψτε το σύνολο τον απασχολούμενων στο φορέα σας. Σύνολο απασχολούμενων στο Φορέα σας : * Θ.1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * Καταγράψτε το σύνολο του Ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στον φορέα σας, ανάλογα με τη σχέση εργασίας που έχει με το Φορέα σας. Σημείωση : Στη στήλη (α) επιλέγετε ειδικότητα Η συμπλήρωση των στηλών (γ), (δ), (ε), (στ), (η), (θ), (ι), (ιβ) και (ιγ) γίνεται με αριθμούς. (πχ. 1, 2, 3, κλπ.) Δεν χρειάζεται να βάζετε μηδενικά, στα επιμέρους πεδία, στην περίπτωση που δεν έχετε προσωπικό από κάποια κατηγορία. Στη στήλη (στ), αθροίστε τα επιμέρους σύνολα των στηλών (γ), δ) και (ε). Στη στήλη (ι) αθροίστε τα επιμέρους σύνολα των στηλών (στ), (η) και (θ). Στη στήλη (ια) γράφετε στην στήλη (ιβ) και (ιγ) τον αριθμό των ατόμων που είναι κάτοχοι MSc και PhD αντίστοιχα. (α) Ειδικότητα * Πίνακας 7 «Ιατρικές Ειδικότητες» (DROP DOWN LIST) (γ) Μόνιμου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * (β) Αριθμός ατόμων * (δ) Μερικής απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * (ε) Με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου * (στ) Σύνολο Μόνιμου προσωπικού * (η) Έκτακτο προσωπικό * (ζ) Αριθμός (θ) Εξωτερικοί συνεργάτες * (ι) Σύνολο Ιατρικού Προσωπικού * (Μόνιμα απασχολούμενοι και έκτακτοι / εξωτερικοί) (ια) Κάτοχοι Μεταπτυχιακ ών σπουδών * (ιβ) MSc * (ιγ) Ph D * Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 19 of 60

20 . Θ.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * Καταγράψτε το σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολείται στον φορέα σας, ανάλογα με τη σχέση εργασίας που έχει με το Φορέα σας. (Π.Ε. = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τ.Ε. = Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δ.Ε. = Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.Ε. = Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ) Σημείωση : Στη στήλη (α) επιλέγετε ειδικότητα Η συμπλήρωση των στηλών (γ), (δ), (ε), (στ), (η), (θ), (ι), (ιβ) και (ιγ) γίνεται με αριθμούς. (πχ. 1, 2, 3, κλπ.) Δεν χρειάζεται να βάζετε μηδενικά, στα επιμέρους πεδία, στην περίπτωση που δεν έχετε προσωπικό από κάποια κατηγορία. Στη στήλη (στ), αθροίστε τα επιμέρους σύνολα των στηλών (γ), δ) και (ε). Στη στήλη (ι) αθροίστε τα επιμέρους σύνολα των στηλών (στ), (η) και (θ). Στη στήλη (ια) γράφετε στην στήλη (ιβ) και (ιγ) τον αριθμό των ατόμων που είναι κάτοχοι MSc και PhD αντίστοιχα. (α) Ειδικότητα * (γ) Μόνιμου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * (β) Αριθμός ατόμων * (δ) Μερικής απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * (ε) Με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου * (στ) Σύνολο Μόνιμου προσωπικού * (η) Έκτακτο προσωπικό * (ζ) Αριθμός (θ) Εξωτερικοί συνεργάτες * (ι) Σύνολο Νοσηλευτικού Προσωπικού * (Μόνιμα απασχολούμενοι και έκτακτοι / εξωτερικοί) (ια) Κάτοχοι Μεταπτυχιακ ών σπουδών * (ιβ) MSc * (ιγ) Ph D * Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Πίνακας 14 «Ειδικότητες Νοσηλευτικού Προσωπικού» (DROP DOWN LIST) Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 20 of 60

21 Θ.3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ * Καταγράψτε το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στον φορέα σας και ανήκει σε άλλα επαγγέλματα υγείας ανάλογα με τη σχέση εργασίας που έχει με το Φορέα σας. (Π.Ε. = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τ.Ε. = Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δ.Ε. = Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.Ε. = Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ) Σημείωση : Στη στήλη (α) επιλέγετε ειδικότητα Η συμπλήρωση των στηλών (γ), (δ), (ε), (στ), (η), (θ), (ι), (ιβ) και (ιγ) γίνεται με αριθμούς. (πχ. 1, 2, 3, κλπ.) Δεν χρειάζεται να βάζετε μηδενικά, στα επιμέρους πεδία, στην περίπτωση που δεν έχετε προσωπικό από κάποια κατηγορία. Στη στήλη (στ), αθροίστε τα επιμέρους σύνολα των στηλών (γ), δ) και (ε). Στη στήλη (ι) αθροίστε τα επιμέρους σύνολα των στηλών (στ), (η) και (θ). Στη στήλη (ια) γράφετε στην στήλη (ιβ) και (ιγ) τον αριθμό των ατόμων που είναι κάτοχοι MSc και PhD αντίστοιχα. (α) Ειδικότητα * (γ) Μόνιμου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * (β) Αριθμός ατόμων * (δ) Μερικής απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * (ε) Με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου * (στ) Σύνολο Μόνιμου προσωπικού * (η) Έκτακτο προσωπικό * (ζ) Αριθμός (θ) Εξωτερικοί συνεργάτες * (ι) Σύνολο Προσωπικού Άλλων Επαγγελμάτων Υγείας * (Μόνιμα απασχολούμενοι και έκτακτοι / εξωτερικοί) (ια) Κάτοχοι Μεταπτυχιακ ών σπουδών * (ιβ) MSc * (ιγ) PhD * Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Πίνακας 15 «Κατηγορίες άλλων επαγγελμάτων υγείας» (DROP DOWN LIST). Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 21 of 60

22 Θ.4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ * Καταγράψτε το σύνολο του Διοικητικού και Οικονομικού προσωπικού που απασχολείται στον φορέα σας ανάλογα με τη σχέση εργασίας που έχει με το Φορέα σας. (Π.Ε. = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τ.Ε. = Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δ.Ε. = Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.Ε. = Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ) Σημείωση : Στη στήλη (α) επιλέγετε ειδικότητα Η συμπλήρωση των στηλών (γ), (δ), (ε), (στ), (η), (θ), (ι), (ιβ) και (ιγ) γίνεται με αριθμούς. (πχ. 1, 2, 3, κλπ.) Δεν χρειάζεται να βάζετε μηδενικά, στα επιμέρους πεδία, στην περίπτωση που δεν έχετε προσωπικό από κάποια κατηγορία. Στη στήλη (στ), αθροίστε τα επιμέρους σύνολα των στηλών (γ), δ) και (ε). Στη στήλη (ι) αθροίστε τα επιμέρους σύνολα των στηλών (στ), (η) και (θ). Στη στήλη (ια) γράφετε στην στήλη (ιβ) και (ιγ) τον αριθμό των ατόμων που είναι κάτοχοι MSc και PhD αντίστοιχα. (α) Ειδικότητα * (γ) Μόνιμου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * (β) Αριθμός ατόμων * (δ) Μερικής απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * (ε) Με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου * (στ) Σύνολο Μόνιμου προσωπικού * (η) Έκτακτο προσωπικό * (ζ) Αριθμός (θ) Εξωτερικοί συνεργάτες * (ι) Σύνολο Διοικητικού Οικονομικού Προσωπικού * (Μόνιμα απασχολούμενοι και έκτακτοι / εξωτερικοί) (ια) Κάτοχοι Μεταπτυχιακ ών σπουδών * (ιβ) MSc * (ιγ) PhD * Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Πίνακας 16 «Ειδικότητες Διοικητικού Οικονομικού Προσωπικού» (DROP DOWN LIST). Θ.5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * Καταγράψτε το σύνολο του Τεχνικού και λοιπού Βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στον φορέα σας ανάλογα με τη σχέση εργασίας που έχει με το Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 22 of 60

23 Φορέα σας. (Π.Ε. = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τ.Ε. = Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δ.Ε. = Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.Ε. = Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ) Σημείωση : Στη στήλη (α) επιλέγετε ειδικότητα Η συμπλήρωση των στηλών (γ), (δ), (ε), (στ), (η), (θ), (ι), (ιβ) και (ιγ) γίνεται με αριθμούς. (πχ. 1, 2, 3, κλπ.) Δεν χρειάζεται να βάζετε μηδενικά, στα επιμέρους πεδία, στην περίπτωση που δεν έχετε προσωπικό από κάποια κατηγορία. Στη στήλη (στ), αθροίστε τα επιμέρους σύνολα των στηλών (γ), δ) και (ε). Στη στήλη (ι) αθροίστε τα επιμέρους σύνολα των στηλών (στ), (η) και (θ). Στη στήλη (ια) γράφετε στην στήλη (ιβ) και (ιγ) τον αριθμό των ατόμων που είναι κάτοχοι MSc και PhD αντίστοιχα. (α) Ειδικότητα * (γ) Μόνιμου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * (β) Αριθμός ατόμων * (δ) Μερικής απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου * (ε) Με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου * (στ) Σύνολο Μόνιμου προσωπικού * (η) Έκτακτο προσωπικό * (ζ) Αριθμός (θ) Εξωτερικοί συνεργάτες * (ι) Σύνολο Τεχνικού & Λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού * (Μόνιμα απασχολούμενοι και έκτακτοι / εξωτερικοί) (ια) Κάτοχοι Μεταπτυχιακ ών σπουδών * (ιβ) MSc * (ιγ) PhD * Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. Πίνακας 17 «Ειδικότητες Τεχνικού & Λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού» (DROP DOWN LIST).. Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 23 of 60

24 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.1. ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ * (Πολλαπλή επιλογή) Στον Πίνακα που ακολουθεί, τσεκάρετε τους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει ο Φορέα σας. Οι επιλογές μπορεί να είναι πολλαπλές. Πληθυσμός στόχος : * 1 Όλος ο πληθυσμός (χρήστες υπηρεσιών) 2 Μόνο άνδρες 3 Μόνο γυναίκες 4 Μόνο παιδιά 5 Μόνο βρέφη Ι.2. ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ * (Πολλαπλή επιλογή) Στον Πίνακα που ακολουθεί, τσεκάρετε τις ηλικιακές ομάδες που ανήκουν οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει ο Φορέα σας. Οι επιλογές μπορεί να είναι πολλαπλές. Ηλικιακές Ομάδες : * 1 0 έως 14 ετών 2 15 έως 64 ετών 3 65 ετών και άνω Ι.3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ * (Πολλαπλή επιλογή) Στον Πίνακα που ακολουθεί, τσεκάρετε τις κατηγορίες των υπηρεσιών που παρέχει ο Φορέα σας. Οι επιλογές μπορεί να είναι πολλαπλές. Υπηρεσίες που παρέχει ο Φορέας σας: * 1 Διαγνωστικές 2 Θεραπευτικές 3 Υπηρεσίες πρόληψης 4 Συμβουλευτικής Ιατρικής / Προαγωγής όχι υγείας 5 Παρακολούθησης και αποκατάστασης 6 Αισθητικής Ιατρικής 7 Άλλη. Ποια;. Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 24 of 60

25 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ* Καταγράψτε τις ώρες λειτουργίας του Φορέα σας, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας. Ημέρα εβδομάδας* Πρωί* Απόγευμα* Ώρα έναρξης* Ώρα λήξης* Δεν λειτουργεί* Ώρα έναρξης* Ώρα λήξης* Δεν λειτουργεί* Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 25 of 60

26 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΒ. ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΑΣ * (Πολλαπλή επιλογή) Καταγράψτε τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης με τα οποία είναι συμβεβλημένος ο Φορέας σας. Οι επιλογές είναι πολλαπλές. 1 Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 2 ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 3 ΟΓΑ 4 ΟΑΕΕ (TEBE,TAE,TΣA) 5 ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου) 6 Ταμείο Νομικών 7 ΤΣΑΥ 8 Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ, ΤΑΣ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΘ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ) 9 Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. 10 ΤΑΙΣΥΤ 11 ΤΑΤΤΑ 12 ΤΣΕΥΠ 13 ΤΑΠ-ΟΤΕ 14 Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού της Ασφ. Εταιρείας "Η Εθνική" 15 Ταμείο Συντάξεων του Προσ. της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 16 Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ 17 Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 18 Ταμείο Συντάξεων Πρόνοιας Προσωπικού Α.Τ.Ε. 19 Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. 20 Ταμ. Συντ. & Επικ. Ασφαλ. Προσ. Γεωργ. Συνετ/κών Οργαν/σεων 21 Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων 22 Ταμείο Ασφάλισης Ναυτ. Πρακτόρων και Υπαλλήλων Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 26 of 60

27 23 Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ 24 Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος και Κτηματικής 25 Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης 26 Οίκος Ναύτου 27 Άλλο, προσδιοριζόμενο. 28 Με κανένα Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 27 of 60

28 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΓ. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ * Καταγράψτε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες είναι συμβεβλημένος ο Φορέας σας 1 Όχι με καμία 2 ΔΑ Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 28 of 60

29 Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΔ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ * Σκοπεύετε το επόμενο χρονικό διάστημα να : * Μετακομίστε * Αλλάξετε αριθμό τηλεφώνου * Συνταξιοδοτηθείτε / Σταματήσετε τη δραστηριότητά σας ; * Συστεγαστείτε με άλλο φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας * Ναι μέσα στο χρόνο αυτό Ναι τον επόμενο χρόνο Όχι ΔΓ/ΔΑ ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ * Θα θέλατε τα στοιχεία ταυτότητας του Φορέα σας να δημοσιοποιηθούν στον ιστότοπο του Υγειονομικού Χάρτη, ώστε να είναι προσβάσιμα στους πολίτες και αν ναι ποια από τα παρακάτω στοιχεία θα θέλατε να δημοσιοποιηθούν: Α/Α Περιγραφή στοιχείων Ταυτότητας ΝΑΙ ΟΧΙ 1 Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του Φορέα σας 2 Στοιχεία Διεύθυνσης 3 Στοιχεία Επικοινωνίας 4 Κατηγορία Διαγνωστικού Εργαστηρίου 5 Εργαστήρια 6 Παρεχόμενες υπηρεσίες 7 Ωράριο λειτουργίας 8 Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με τους οποίους είναι συμβεβλημένος ο Φορέας σας 9 Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες με τις οποίες είναι συμβεβλημένος ο Φορέας σας 10 Άλλο. Προσδιορίστε 11 Όχι. Δε επιθυμώ τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Φορέα Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 29 of 60

30 ΠΙΝΑΚΕΣ DROP DOWN ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΔΗΜΟΣ 1 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, ΣΕΛΕΡΟΥ) 2 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 3 ΑΓΙΑΣ (ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ) 4 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΛΑΜΠΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ) 7 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 9 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ) 10 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 11 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 12 ΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΒΙΝΙΑΝΗΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ) ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, 13 ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ, ΣΤΡΑΤΩΝ) 14 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 15 ΑΙΓΑΛΕΩ 16 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΕΡΙΝΕΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ) 17 ΑΙΓΙΝΑΣ 18 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΜΕΔΕΩΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ) 19 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ) 20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΕΡΩΝ) 21 ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΘΕΣΠΙΕΩΝ) 22 ΑΛΙΜΟΥ 23 ΑΛΜΥΡΟΥ (ΑΝΑΒΡΑΣ, ΠΤΕΛΕΟΥ, ΣΟΥΡΠΗΣ) 24 ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ) Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 30 of 60

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΔΗΜΟΣ 25 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 26 ΑΜΑΡΙΟΥ (ΚΟΥΡΗΤΩΝ, ΣΥΒΡΙΤΟΥ) 27 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 28 ΑΜΟΡΓΟΥ 29 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 30 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΑΕΤΟΥ, ΒΑΡΙΚΟΥ, ΛΕΧΟΒΟΥ, ΝΥΜΦΑΙΟΥ, ΦΙΛΩΤΑ) 31 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ (ΤΙΘΟΡΕΑΣ) 32 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΙΝΑΧΟΥ, ΜΕΝΙΔΙΟΥ) 33 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ, ΠΡΩΤΗΣ, ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ) 34 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΓΥΘΕΙΟΥ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΣΜΥΝΟΥΣ) 35 ΑΝΑΦΗΣ 36 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΟΥ, ΛΕΧΑΙΝΩΝ) 37 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ, ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ) 38 ΑΝΔΡΟΥ (ΚΟΡΘΙΟΥ, ΥΔΡΟΥΣΑΣ) 39 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 40 ΑΝΩΓΕΙΩΝ 41 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ, ΒΑΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ, ΦΡΕ) 42 ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΑΝΑΤ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΧΕΛΩΟΥ) 43 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ (ΑΛΕΑΣ, ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ, ΛΕΡΝΑΣ, ΛΥΡΚΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ) 44 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (AΡΝΑΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ) 45 ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΚΕΧΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΗΣ, ΦΙΛΛΥΡΑΣ) 46 ΑΡΤΑΙΩΝ (ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ) 47 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΛΑΜΠΕΙΑΣ, ΛΑΣΙΩΝΟΣ, ΦΟΛΟΗΣ) 48 ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ) 49 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 50 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 51 ΑΧΑΡΝΩΝ (ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ) 52 ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 53 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 31 of 60

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 0 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.903.268 4 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2230 31 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6519 Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικι ών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (α-ε) (ζ-κ) (λ-ο) (π-υ) (φ-ω) αβδελλα ζαγορα λαβδανη παγγαιο φαιακων αβδηρα ζακυνθοσ λαγανασ παιανια φαλαισιασ αβιασ ζακυνθοσ λαγκαδασ παιων φαλανθου αγαθονησι ζαλογγου λαγκαδια παλαιαφωκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ kapodistriakos_dimos ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ διευθυνση Α ΚΑΠΗ Αγ.Βαρβάρας Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, Μεσογείων 415-417

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση Φορέας διαχείρισης Διεύθυνση (Οδός/αριθμός) Δήμος (Καποδιστριακός) Δήμος (Καλλικρατικός) Κυριότητα Φορέας

Λίστα Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση Φορέας διαχείρισης Διεύθυνση (Οδός/αριθμός) Δήμος (Καποδιστριακός) Δήμος (Καλλικρατικός) Κυριότητα Φορέας Λίστα Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση Φορέας διαχείρισης Διεύθυνση (Οδός/αριθμός) Δήμος (Καποδιστριακός) Δήμος (Καλλικρατικός) Κυριότητα Φορέας Ιδιοκτήτης Νομικό καθεστώς Πολεοδομικό καθεστώς ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Α/Α Στήλης : 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ALTER CHANNEL

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ALTER CHANNEL ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ALTER CHANNEL ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΙΚΤΥΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Γενική περιγραφή Η εταιρία έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην προσπάθεια της να καλύψει τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών,

Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ «ΔΙΑΔ/ΚΗ ΕΠ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΟΡΓ/ΣΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ 3.167.110 ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝ.ΕΤ.Ο.Τ.Α ΔΕΠΟΔΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα