Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική σωµατική, διανοητική ηθική συναισθηµατική και πνευµατική τους ανάπτυξη. Οι εµπειρίες αυτές χαρακτηρίζουν άτοµα που : Μπορούν να σκέπτονται και να ενεργούν αποτελεσµατικά Διατηρούν συνεχώς την συναισθηµατική τους ισορροπία. Ζουν σύµφωνα µε σειρά από διαχρονικά αναλλοίωτες ηθικές αξίες. Έχουν πλούσια πνευµατική καλλιέργεια Διαθέτουν τεχνικές επιδεξιότητες Αισθάνονται άνετα µέσα στο φυσικό περιβάλλον και το σέβονται. Δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον για ότι συµβαίνει στο κοινωνικό περίγυρο σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Κάθε παιδί µια ξεχωριστή περίπτωση. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος ειδικός µηχανισµός που να εξασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά που έρχονται στον Προσκοπισµό θα αποκτήσουν όλες αυτές τις εµπειρίες και στον ίδιο βαθµό. Κάθε παιδί ανάλογα µε την ήδη διαµορφωµένη προσωπικότητα του και τα ενδιαφέροντά του αποφασίζει µόνο του πόσο ενεργά θα ασχοληθεί µε κάθε δραστηριότητα του Προσκοπικού προγράµµατος, διαµορφώνοντας στην πράξη µια καθαρά δική του πορεία ανάπτυξης της προσωπικότητας του. Έτσι υλοποιείται η Προσκοπική µέθοδος διαπαιδαγώγησης που δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να αυτό παιδαγωγηθούν. Από την διαπίστωση αυτή εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι για κάθε παιδί υπάρχει ένα ξεχωριστό πρόγραµµα διαπαιδαγώγησης και κάθε στιγµή µέσα σε κάθε Προσκοπικό τµήµα (Αγέλη, Οµάδα, Κοινότητα, Δίκτυο) βρίσκονται σε εξέλιξη τόσα παιδαγωγικά προγράµµατα όσο και τα παιδιά του τµήµατος. Ο παιδαγωγικός ρόλος των ενηλίκων Βαθµοφόρων Στο σηµείο αυτό αρχίζει ο παιδαγωγικός ρόλος των Βαθµοφόρων που πρέπει να είναι ικανοί : Α. Να εντοπίζουν γρήγορα και πρακτικά σε ποιους τοµείς υστερεί το κάθε παιδί. Β. Να ενθαρρύνουν µε κατάλληλα ερεθίσµατα, κάθε παιδί ξεχωριστά, να ασχοληθεί µε εκείνα τα θέµατα που θα το βοηθήσουν να βελτιωθεί στους τοµείς εκείνους της προσωπικής του ανάπτυξης, στους οποίους υστερεί. Γ. Να παρακολουθούν και να καταγράφουν µε κάποιο απλό και αποτελεσµατικό τρόπο την πρόοδο του κάθε παιδιού.

2 Αν π.χ. ένα Λυκόπουλο υστερεί σε θέµατα τεχνικών δεξιοτήτων, τότε οι Βαθµοφόροι θα πρέπει κατ αρχήν να είναι σε θέση να εντοπίσουν έγκαιρα την αδυναµία αυτή, µε κάποιο πρακτικό τρόπο και να την έχουν καταγράψει κάπου ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να την ξεχάσουν κατά την φάση του προγραµµατισµού. Στη συνέχεια µε µια σειρά ενεργειών καλούνται να βοηθήσουν το Λυκόπουλο να βελτιώσει τις επιδόσεις του στον τοµέα των τεχνικών δεξιοτήτων µε απλούς τρόπους όπως µε το να στέκονται δίπλα του στις δράσεις χειροτεχνίας για να το βοηθήσουν, µε το να ενθαρρύνουν µέσα από έξυπνες παρουσιάσεις να αγαπήσει κάποιες µορφές δηµιουργίας, να το κατευθύνουν σε Ερασιτεχνικές Ασχολίες από τον Τοµέα των Τεχνικών Δεξιοτήτων κ.α. Τέλος θα πρέπει να ενηµερώσουν σχετικά τον Αρχηγό της Οµάδας λίγο πριν την Ανάβαση ώστε αυτός να συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης των Τεχνικών Δεξιοτήτων του νέου Προσκόπου π.χ. επιµένοντας να έχει πιο ενεργή συµµετοχή στο στήσιµο των κατασκευών της Ενωµοτίας κ.ο.κ. Πώς µπορούν να καταγραφούν οι ανάγκες κάθε παιδιού; Η καταγραφή αυτών των αναγκών θα έπρεπε να γίνεται από ειδικούς δυστυχώς όµως αυτό δεν είναι εφικτό. Έτσι πρέπει να στραφούµε σε πρακτικές διαδικασίες εντοπισµού των αναγκών οι οποίες θα πρέπει να είναι : απλές ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλους τους Βαθµοφόρους ελκυστικές ώστε να µπορούν να ενταχθούν εύκολα στις δραστηριότητες κάθε Κλάδου, σαν κάτι φυσιολογικό για την ζωή κάθε τµήµατος. Πως αντιµετωπίζει το ζήτηµα αυτό ο Κλάδος Λυκοπούλων Στον Κλάδο Λυκοπούλων το ζήτηµα αυτό αντιµετωπίζεται µε τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Λυκοπούλων που επιτρέπουν στους Βαθµοφόρους να διαπιστώνουν, σε πολύ γενικές πάντοτε γραµµές πόσο φυσιολογική είναι η ανάπτυξη κάθε παιδιού Λυκόπουλου. Τί είναι τα κριτήρια αξιολόγησης; Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι µια σειρά από πρακτικές γνώσεις και ικανότητες που εντάσσονται σαν ευχάριστα παιχνίδια και µας επιτρέπουν να διαπιστώσουµε : Αν είναι Λυκόπουλο µπορεί να κάνει αυτά, που κάθε παιδί της ηλικίας του µπορεί να κάνει Πολλές φορές τα θέµατα των κριτηρίων είναι τόσο απλά που αρκεί µια συζήτηση µε τους γονείς ενός Λυκόπουλου ή η παρατήρηση της συµπεριφοράς ενός Λυκόπουλου ώστε να βγουν τα αναγκαία συµπεράσµατα π.χ. σε µια κατασκήνωση εύκολα µπορούµε να διαπιστώσουµε αν ένα παιδί µπορεί να ντυθεί ή να φάει µόνο του χωρίς την βοήθεια της µητέρας του. Τί είναι οι 5 τοµείς; Η ταξινόµηση µε βάση το θέµα κάθε Κριτηρίου γίνεται σε πέντε τοµείς σε αντιστοιχία µε τους 5 τοµείς ενδιαφερόντων ως εξής :

3 Ο τοµέας της Σωµατικής Αγωγής Ο τοµέας της Ζωής Υπαίθρου Ο τοµέας της Τεχνικών Δεξιοτήτων Ο τοµέας της Πνευµατικής Καλλιέργειας Ο τοµέας της Κοινωνικής Συνεργασίας Η ύπαρξη Κριτηρίων από όλους τους Τοµείς Ενδιαφερόντων µας επιτρέπει να διαµορφώνουµε άποψη για όλες τις επί µέρους µορφές ανάπτυξης ενός παιδιού (σωµατική, διανοητική, ηθική, συναισθηµατική και πνευµατική τους ανάπτυξη). Τί είναι τα τρία στάδια Αξιολόγησης; Κάθε τοµέας περιλαµβάνει γνώσεις και ικανότητες που διαφέρουν µεταξύ τους από πλευράς δυσκολίας π.χ. στο τοµέα της Ζωής Υπαίθρου υπάρχει το κριτήριο της γνώσης των τεσσάρων σηµείων του Ορίζοντα και το κριτήριο της γνώσης των Ναυτικών Ονοµάτων των οκτώ κυρίων αξόνων. Αυτό συµβαίνει γιατί πρέπει να έχουµε στη διάθεσή µας κριτήρια κατάλληλα για όλες τις διαδοχικές φάσεις της ανάπτυξης ενός παιδιού ηλικίας 7-11 ετών. Για το λόγο αυτό τα κριτήρια αξιολόγησης ταξινοµούνται, µε βάση τη δυσκολία που παρουσιάζουν, σε τρεις κατηγορίες που αντιστοιχούν σε τρία στάδια αξιολόγησης των Λυκοπούλων που µας δίνουν. Κάθε στάδιο αξιολόγησης µας δίνει διαφορετικές πληροφορίες σχετικά µε την ανάπτυξη κάθε παιδιού σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Το πρώτο στάδιο Αξιολόγησης αφορά στα µικρότερα Λυκόπουλα και µας βοηθά να διαπιστώσουµε αν ένα Λυκόπουλο είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις στοιχειώδεις ατοµικές του ανάγκες και αν µπορεί να προσαρµοστεί σε ένα µικρό κοινωνικό σύνολο όπως η οικογένειά του και η Αγέλη του. Το δεύτερο στάδιο Αξιολόγησης αφορά στα λίγο µεγαλύτερα Λυκόπουλα της Αγέλης και µας βοηθά να διαπιστώσουµε αν ένα Λυκόπουλο είναι σε θέση να εξυπηρετεί πλήρως τις βασικές προσωπικές του ανάγκες και να οργανώνει την καθηµερινή του ζωή ενώ παράλληλα να είναι σε θέση να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στο άµεσο περιβάλλον του δηλ. την οικογένεια του. Το τρίτο στάδιο Αξιολόγησης αφορά στα µεγάλα λυκόπουλα της Αγέλης και µας βοηθά να διαπιστώσουµε εάν ένα Λυκόπουλο λίγο πριν γίνει Πρόσκοπος είναι σε θέση να εξυπηρετεί άνετα σύνθετες ατοµικές του ανάγκες και µπορεί να φανεί χρήσιµο στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του (σχολείο, γειτονιά, πατρίδα, κόσµος). Τα ΚΤΕΟ της παιδικής ηλικίας

4 Συνοψίζοντας την περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης των Λυκοπούλων θα µπορούσαµε να πούµε ότι µοιάζει µε αυτή των ΚΤΕΟ, κατά την οποία ένα αυτοκίνητο ανάλογα µε τα χρόνια κυκλοφορίας αξιολογείται ως προς την µηχανική του κατάσταση και την ασφάλεια που προσφέρει στους επιβάτες του µε βάση συγκεκριµένα µηχανολογικά κριτήρια. Αντίστοιχα η διαδικασία των κριτηρίων αξιολόγησης µας επιτρέπει σε τρεις διαφορετικές φάσεις να εξετάσουµε εάν το λυκόπουλο αναπτύσσεται φυσιολογικά σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της ηλικίας του. Για τον σκοπό αυτό δεν χρησιµοποιούµε κάποια σύνθετα επιστηµονικά κριτήρια και µεθόδους. Απλά δίνουµε σε κάθε Λυκόπουλο την ευκαιρία να µας δείξει µέσα από το παιχνίδι ότι είναι σε θέση να κάνει κάποια απλά πράγµατα όπως που όλα τα παιδιά της ηλικίας του π.χ. ένα παιδί 7 χρονών θα πρέπει να µπορεί να ντύνεται µόνο του ενώ ένα παιδί 11 ετών θα πρέπει όχι µόνον να µπορεί να ντύνεται µόνο του αλλά να µπορεί να βοηθά και το µικρότερο αδελφό του να ντυθεί. Πώς χρησιµοποιούµε τα Κριτήρια Αξιολόγησης στην Πράξη; Α. Εξοικείωση µε τα Κριτήρια Αναζητήστε τον πίνακα µε τα Κριτήρια Αξιολόγησης. Διάβασε πολλές φορές τον πίνακα, ώστε να αποκτήσεις µια ολοκληρωµένη εικόνα των κριτηρίων και να πιστέψεις ότι τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ένα σύνολο πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που αξίζει να αποκτήσουν τα παιδιά. Σηµείωσε ποιές γνώσεις και ικανότητες χρειάζονται ειδική εκπαίδευση για να γίνουν κτήµα των παιδιών όπως π.χ. η κανδηλίτσα σε αντίθεση µε άλλες που δεν χρειάζονται καµία εκπαίδευση και συνήθως αποκτώνται µέσα από την καθηµερινή πρακτική στο σπίτι π.χ. το να µπορεί ένα παιδί να ντύνεται µόνο του. Διάβασε τα κριτήρια ενός τοµέα ενδιαφέροντος αρχίζοντας από αυτά του πρώτου σταδίου, δηλ. Αυτά που είναι ευκολότερα και συνέχισε µε αυτά του δεύτερου και τρίτου σταδίου δηλ. Τα δυσκολότερα. Έτσι θα καταλάβεις το νόηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης δηλ. Πως να πηγαίνεις από τα απλά στα σύνθετα. Προσπάθησε να θυµηθείς ποιά από τα σηµερινά Λυκόπουλα της Αγέλης σου µπορούν να ασχοληθούν µε επιτυχία µε κάποια Κριτήρια Αξιολόγησης, διαλεγµένα στην τύχη. Θα διαπιστώσεις ότι περιµένεις πολλά περισσότερα από τα µεγαλύτερα παιδιά., τα οποία εκτιµάς ότι µπορούν να ασχοληθούν µε πράγµατα πιο δύσκολα από ότι τα µικρότερα. Β. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης στο Πρόγραµµα της Αγέλης Σε κάθε δράση περιλαµβάνονται τα Κριτήρια Αξιολόγησης. Βλέποντας µε µια καλύτερη µατιά τα ενδεικτικά προγράµµατα των δράσεων θα δεις σε ποιο σηµείο του προγράµµατος µπορείς να τα τοποθετήσεις. Εκτός από τη συγκεκριµένη ζώνη του προγράµµατος όπου πρέπει να υπάρχουν τα παιχνίδια των Κριτηρίων, µπορούν να τοποθετούνται και σε Εµπέδωση µιας νέας γνώσης π.χ. το ψήσιµο του καφέ

5 Παιχνίδι επανάληψης γνώσεων στα µέσα µια συγκέντρωσης κλειστού χώρου ή ένας ολόκληρος κύκλος περιπετειών σε µια δράση υπαίθρου. Κοµµάτι ψυχαγωγίας δηλ. Κουίζ, παζλ, τραγούδια, κάποια παρουσίαση από τα Λυκόπουλα, παιχνίδια κύκλου κ.α. π.χ. µουσικό κουίζ µε ελληνικά παιχνίδια. Το κεντρικό θέµα µιας δράσης τεχνικών δεξιοτήτων π.χ. το βάψιµο πασχαλινών αυγών. Αιτία για µια επίσκεψη π.χ. στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων Παρακολούθηση µιας παράστασης Κάποια ατοµική Εργασία ενός Λυκόπουλου π.χ. µια συλλογή Μια καταγραφή π.χ. παλιά σπίτια της γειτονιάς µας. Κάθε στιγµή κάθε δράση αρκεί οτιδήποτε και να γίνεται, αν πρόκειται για εφαρµογή κριτηρίου, θα πρέπει να είναι σε ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Παρατηρούµε λοιπόν πόσο εύκολο είναι να εντάξουµε τα Κριτήρια Αξιολόγησης στο πρόγραµµά µας φθάνει να τα έχουµε διαβάσει αρκετές φορές και να τα ξέρουµε. Γ. Πως διαλέγω τα κατάλληλα για κάθε δράση Κριτήρια Αξιολόγησης Όταν συγκεντρώνουµε το υλικό για το MENU του µηνιαίου Θέµατος και όταν φθάνουµε στο σηµείο για την καταγραφή κατάλληλων για το Μηνιαίο Θέµα κριτηρίων πρέπει να σκεφτούµε : Α. Ποιούς παιδαγωγικούς στόχους πρέπει να καλύψουµε µε το συγκεκριµένο Μ.Θ. Έτσι αν στόχος µας είναι να τονώσουµε την ζωντάνια των Λυκοπούλων θα αναζητήσουµε κάποια κριτήρια από το τοµέα Σωµατικής Αγωγής που προσφέρουν ευκαιρίες για κίνηση π.χ. τούµπες. Β. Ποιά είναι η σύνθεση της Αγέλης µας από πλευράς ηλικίας ώστε εάν έχουµε πολλά παιδιά ηλικίας 10 ετών θα έχουµε στο Μ.Θ. περισσότερα κριτήρια του Τρίτου Σταδίου δηλ. Πιο σύνθετες γνώσεις και ικανότητες. Γ. Το µύθο του Μ.Θ. π.χ. κάποια κριτήρια που απαιτούν την χρήση σχοινιού προσφέρονται καλύτερα για Μ.Θ. µε κάου µπόυς. Δ. Την εξασφάλιση ποικιλίας και πρωτοτυπίας στο πρόγραµµά µας αποφεύγοντας τις ίδιες και τις ίδιες γνώσεις π.χ. κόµπους. ΠΡΟΣΟΧΗ στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στον Πίνακα που έχει καταρτίσει ο Κλάδος Λυκοπούλων της Γ.Ε. / Σ.Ε.Π. Με την εµπειρία σας θα ανακαλύψετε χιλιάδες τρόπους για να αξιολογήσετε τα Λυκόπουλά σας π.χ. το να µπορεί ένα Λυκόπουλα να συναρµολογήσει ένα παζλ 500 τεµαχίων είναι το ίδιο σηµαντικό να τα καταφέρνει σε ένα παιχνίδι ΚΙΜ

6 Δ. Πως σηµειώνω και καταγράφω τα Κριτήρια Αξιολόγησης (τί πρέπει να κάνεις) Όταν τα παιδιά θα εκτελέσουν το Κριτήριο Αξιολόγησης που έχουµε βάλει στο πρόγραµµα θα έχουµε Λυκόπουλα που κατάφεραν να το εκτελέσουν και Λυκόπουλα που δεν τα κατάφεραν (π.χ. δεν µπορούν όλα τα λυκόπουλα να ράψουν ένα κουµπί). Έξυπνα οι γερόλυκοι αφού εντοπίσουν και σηµειώσουν ποιά είναι αυτά τα Λυκόπουλα που κατάφεραν να εκτελέσουν το Κριτήριο Αξιολόγησης τότε στο τέλος της συγκέντρωσης καταγράφουν, στον ατοµικό πίνακα του κάθε Λυκόπουλου που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του Μητρώου του, την ηµεροµηνία και το Κριτήριο που κατάφεραν να εκτελέσουν, στο ανάλογο τετράγωνο. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ατοµικά για κάθε παιδί. Άρα κάθε παιδί έχει τον δικό του πίνακα. Η συµπλήρωση του παραπάνω πίνακα είναι αναγκαία γιατί τους χρησιµοποιούµε στην αξιολόγηση αλλά και στον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων της Αγέλης µας. Καλή δουλειά Γερόλυκοι Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων Γενική Εφορεία Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών - 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας των Μεγάλων Οδηγών -- Στόχος του κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η διαπαιδαγώγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Περιεχόµενα Α. Οργάνωση ιοίκηση ι. Αποστολή του Κλάδου... 2 2. Μέθοδος - Μέσα... 2 3. Οργάνωση... 2 4. Εισδοχή Λυκοπούλων... 5 5. Νόµος - Υπόσχεση και Ρητό Λυκοπούλων...

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.1. ηµιουργικότητα και χαρισµατικότητα. «Το αληθινά δηµιουργικό µυαλό σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό: Ένα ανθρώπινο πλάσµα γεννηµένο αντικανονικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα