Κατάλογος καινοτόμων τεχνολογιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος καινοτόμων τεχνολογιών"

Transcript

1 Agrofood Γεωργική Καλλιέργεια & Βιομηχανία Τροφίμων Κατάλογος καινοτόμων τεχνολογιών Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... 4 Ρομποτικό, μη-επανδρωμένο όχημα εδάφους για τη γεωργία... 4 Τεχνολογία βελτίωσης των θρεπτικών συστατικών λαχανικών θερμοκηπίου... 5 Αισθητήρας για ακριβή προσδιορισμό υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους στη ρίζα του φυτού... 6 Ασύρματο σύστημα αισθητήρων μέτρησης υγρασίας για εφαρμογές κηπευτικής... 6 Περιβαλλοντική τεχνολογία ελέγχου ζιζανίων στα σιτηρά... 7 Χρήση της ηλιακής ενέργειας για επεξεργασία και μετατροπή υφάλμυρου νερού σε πόσιμο... 8 Καινοτόμο σύστημα καλλιέργειας φυτών και λαχανικών για εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων.. 9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: επεξεργασία και έλεγχος Τεχνολογία υπερήχων για την αξιολόγηση ποιότητας τροφίμων στη γαλακτοβιομηχανία Εξοπλισμός για την επεξεργασία μικρών ψαριών Καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της επεξεργασίας και εμπορίας θαλασσινών Ασύρματοι αισθητήρες ανίχνευσης και μέτρησης για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων Υψηλής ταχύτητας ξήρανση ποικιλων υλικών σε ελεύθερη ροή Κεραμικές μεμβράνες διαχωρισμού υγρών μειγμάτων που μειώνουν το κόστος εξοπλισμού και ενέργειας Εκχύλιση ενεργών συστατικών από φυτά Συμπλήρωμα διατροφής για υποβοήθηση στη θεραπεία του διαβήτη Αισθητήρας προσδιορισμού ομοιογένειας κατά την ανάμειξη τροφίμων Τεχνολογία και εξοπλισμός για τη δημιουργία σχεδίων σε τρόφιμα και γλυκά μέσω ψηφιακού ψεκασμού υγρών υλικών υψηλού ιξώδους Τεχνολογία βελτιστοποίησης της διαδικασίας ζύμωσης Υπερφασματικό εικονoληπτικό σύστημα για ποιοτικό ελέγχο και διαχωρισμό υλικών Αισθητήρας χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας τροφίμων από απόσταση Κάθετη μονάδα ζύμωσης, ψύξης και κατάψυξης προϊόντων αρτοποιιας Αυτοματοποιημένη εγκατάσταση για παραγωγή τυριού Νέο τροχήλατο σύστημα γρήγορης πρόψυξης με πεπιεσμένο αέρα

3 Τεχνολογία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας συντηρητικών στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών Τεχνολογία κοπής με εκτόξευση νερού για τη βιομηχανία τροφίμων Ρομποτικός βραχίονας για τη βιομηχανία τροφίμων Αντι-ιική χρήση προϊόντων υδρόλυσης γαλακτικών πρωτεϊνών για υδατοκαλλιέργειες Αυτόματο σύστημα μικροβιολογικής ανίχνευσης και παρακολούθησης της ποσότητας μικροοργανισμών σε υγρά δείγματα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: συσκευασία Νέα παραγωγική διαδικασία θερμοδιαμόρφωσης συνθετικών φιαλών Καινοτομική μονάδα εναπόθεσης τροφίμων στο δοχείο συσκευασίας Πρακτική συσκευασία για τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για επάλειψη Συσκευασία συντήρησης τροφίμων και υγιεινού μαγειρέματος Τεχνολογία αυτοματοποιημένης συσκευασίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Κατασκευή αεριζόμενων συσκευασιών για τη βιομηχανία τροφίμων Βελτιωμένη βαλβίδα υγρών μηδενικών απωλειών Καινοτομικό κάλυμμα για δοχεία τροφίμων Συστήματα ελέγχου ακεραιότητας συσκευασίας Αποτελεσματική αξιοποίηση υγρών υπολειμμάτων από την επεξεργασία λαχανικών Μέθοδος ανάκτησης απιονισμένου νερού, αλάτων και μετάλλων από το τυρόγαλα Καινοτόμος λύση για το διαχωρισμό χυμού μετά από ζύμωση Ανάκτηση ωφέλιμων συστατικών από υπολείμματα αναερόβιου κομπόστ και κοπριάς ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: θέματα ενέργειας Καινοτομική τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από λιπαρά παραπροϊόντα Παραγωγή ατμού και ηλιακή ψύξη με την χρήση παραβολικών κατόπτρων Παραγωγή βιοαερίου από βιομάζα με ανάκτηση ωφέλιμων συστατικών & επεξεργασία λυμάτων. 37 Υψηλής απόδοσης κλίβανος καύσης βιομάζας

4 ΤΟ ΕΡΓΟ PACMAN Το έργο PACMAn εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας MED, στο Μέτρο 1.2. «Ενδυνάµωση στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ παραγόντων οικονοµικής ανάπτυξης και δηµοσίων αρχών». Πρόκειται για έργο διακρατικού χαρακτήρα, συνολικής διάρκειας 3 ετών ( ), στο οποίο συµµετέχουν 10 δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από 6 χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος και Ελλάδα). Αφορά στην τόνωση της καινοτοµίας και της δυναµικής του τοµέα των αγροτικών προϊόντων διατροφής στις χώρες της Μεσογείου, µέσω της προώθησης, της δηµιουργίας και συνεργασίας δικτύων συνεργατικών σχηµατισµών («clusters»), µε στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τοµέα, της ελκυστικότητας των προϊόντων τους και της διεθνοποίησης του συγκεκριµένου τοµέα. Το PACMAn αναµένεται να συµβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών του αγροδιατροφικού τοµέα, ενισχύοντας έτσι ένα περιβάλλον ικανό να υποστηρίξει αλλαγές και βελτιώσεις που αφορούν επιχειρήσεις και φορείς, την ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη, εµπλέκοντας σηµαντικούς παράγοντες της επιχειρηµατικής και παραγωγικής κοινότητας του αγροδιατροφικού τοµέα. Μέσω της συνεργασίας των φορέων οικονοµικής ανάπτυξης και των δηµόσιων αρχών των εταίρων του έργου, το PACMAn επικεντρώνεται σε κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας των clusters αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Μεσογείου, υπό το πρίσµα και των πρόσφατων οικονοµικών τάσεων και αλλαγών. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται πιλοτικές δράσεις, οι οποίες συµβάλλουν στην εύρεση οριζόντιων λύσεων για τα κρίσιµα ζητήµατα των clusters και την κατάρτιση ολοκληρωµένων πολιτικών, περιφερειακού µάρκετινγκ και βιώσιµων καινοτόµων µοντέλων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας και την επέκταση του αγροδιατροφικού τοµέα σε διεθνές επίπεδο. Η Πιλοτική ράση Κατάλογος Καινοτόµων Τεχνολογιών & Λύσεων στον Αγροδιατροφικό Τοµέα, που ακολουθεί, έχει σκοπό την προώθηση καινοτόµων αλλά ώριµων τεχνολογικών λύσεων σε επιχειρήσεις της Κρήτης, του Κιλκίς και της Κύπρου, που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τοµέα σε όλο το φάσµα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δυνατότητα πρόσβασης σε εταιρίες του αγροδιατροφικού τοµέα και σε υψηλής σηµασίας πληροφορίες θα συµβάλει άµεσα στην αύξηση της δυνατότητας των επιχειρήσεων για καινοτοµία µέσα από την υιοθέτηση προηγµένων και καινοτόµων λύσεων. 3

5 Γεωργική καλλιέργεια ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ, ΜΗ-ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (12-ΜΑΙ-083) Ιταλική επιχείρηση µε ειδίκευση στην ανάπτυξη ροµποτικών συστηµάτων έχει αναπτύξει ένα συνδυασµό υλικού και λογισµικού για τη λειτουργία µηεπανδρωµένου οχήµατος για χρήση κυρίως σε γεωργικές εφαρµογές. Το σύστηµα συνδυάζει πληροφορίες που συλλέγει από διάφορους αισθητήρες, προκειµένου να σχεδιάσει ένα δυναµικό χάρτη του περιβάλλοντος κίνησης και να επιλέξει την καλύτερη και ασφαλέστερη διαδροµή. Το ειδικό λογισµικό λειτουργίας, η αυτονοµία πλοήγησης, η δυνατότητα χαρτογράφησης της διαδροµής και η ευκολία εγκατάστασής του σε προϋπάρχοντα κινητά οχήµατα, καθιστούν το σύστηµα µια αξιόπιστη και ολοκληρωµένη λύση σε εφαρµογές, όπως τα δύσβατα γεωργικά περιβάλλοντα και οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα (υλικό και λογισµικό) το οποίο συλλέγει πληροφορία από αισθητήρες τόσο για το ευρύτερο περιβάλλον, όσο και για την ίδια τη λειτουργία του, την επεξεργάζεται και στη συνέχεια, µέσα από κατάλληλες µεθόδους λήψης αποφάσεων και ταξινόµησης των αντικειµένων µε βάση την πιθανότητα σύγκρουσης, διαµορφώνει διάφορες στρατηγικές πλοήγησης. Τελικά επιλέγει δυναµικά τη διαδροµή κίνησής του, λαµβάνοντας υπόψη εµπόδια και τη γενική µορφολογία του εδάφους. Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η ακρίβεια µε την οποία το σύστηµα αντιλαµβάνεται κάθε στιγµή το περιβάλλον και τη θέση του στο χώρο, ώστε να µπορεί να αποφεύγει επιτυχώς συγκρούσεις και να επανασχεδιάζει την πορεία του. Το σύστηµα συνδυάζει πληροφορίες από αισθητήρες όρασης µε στοιχεία που προέρχονται από άλλους αισθητήρες τοποθετηµένους επί του οχήµατος, π.χ. αδρανειακό σύστηµα µετρήσεων (IMU), σύστηµα εντοπισµού θέσης (GPS), οδόµετρο, πυξίδα, κτλ. Έτσι, διαµορφώνεται ένας δυναµικός χάρτης του περιβάλλοντος, ο οποίος ενηµερώνεται συνεχώς µε τη χρήση τεχνικών µηχανικής µάθησης, που επιτρέπουν επιπλέον στο σύστηµα να διδάσκεται από τα λάθη του. Η εταιρεία αναζητά συνεργασία µε βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εξαρτηµάτων / συστηµάτων για οχήµατα µεταφοράς ή µη επανδρωµένα οχήµατα εδάφους µε δυνατότητες αυτόνοµης πλοήγησης, µε σκοπό την τεχνολογική συνεργασία για την ανάπτυξη και δοκιµή νέων εφαρµογών. 4

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (10-ΦΕΒ-331) Λιθουανική εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνολογία φωτισµού η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θερµοκήπια για µικρό χρονικό διάστηµα πριν τη συγκοµιδή των λαχανικών και επιτυγχάνει σηµαντική µείωση της συγκέντρωσης των ζηµιογόνων νιτρικών ενώσεων και παράλληλη αύξηση των υδατανθράκων. Στο στάδιο της συγκοµιδής, τα φυτά εκτίθενται σε συνεχή ακτινοβολία από λαµπτήρα φωτισµού στερεάς κατάστασης, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία φωτοσύνθεσης και ο µεταβολισµός των φυτών, µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση των θρεπτικών συστατικών των λαχανικών. Συγκεκριµένα τρεις µέρες πριν τη συγκοµιδή, τα φυτά εκτίθενται για χρονικό διάστηµα ωρών σε ακτινοβολία µήκους κύµατος nm και πυκνότητας µmol. διαστήµατα και όχι καθ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του φυτού, οπότε εξοικονοµείται ενέργεια. Η συγκέντρωση των νιτρικών ενώσεων στα λαχανικά µειώνεται κατά 2-3 φορές, ενώ παράλληλα αυξάνεται η θρεπτική ικανότητα των λαχανικών και η περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά συστατικά. Η χρήση του λαµπτήρα στερεάς κατάστασης επιφέρει αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 15-20%, το οποίο όµως αντισταθµίζεται από τη σηµαντική αύξηση της θρεπτικής αξίας των λαχανικών. Η εταιρεία αναζητά συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα για περαιτέρω έρευνα, καθώς και µε θερµοκήπια βιοµηχανικής παραγωγής για εµπορική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων. Ο λαµπτήρας στερεάς κατάστασης, σε αντίθεση µε τον λαµπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης, επιτρέπει φως µεγάλης πυκνότητας χωρίς παράλληλη εκποµπή θερµικής ακτινοβολίας και εποµένως επιτρέπει έντονη φωτοσύνθεση. Η χρήση του λαµπτήρα γίνεται για µικρά χρονικά

7 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ (09-ΝΟΕ-436) Αγγλική εταιρεία έχει αναπτύξει συσκευή η οποία τοποθετείται απευθείας στη ρίζα των φυτών και ελέγχει την περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό, την αγωγιµότητα του ενδοπορικού νερού, καθώς επίσης την ηλεκτρική αγωγιµότητα και τη θερµοκρασία του εδάφους, παραµέτρους σηµαντικές για την ανάπτυξη των φυτών. Η συσκευή αυτή χρησιµοποιεί ένα διηλεκτρικό αισθητήρα που µπορεί να τοποθετηθεί σε φυσικό έδαφος ή τεχνητό υπόστρωµα (όπως τύρφη, ίνες κοκοφοίνικα, λιπασµατοποιηµένα υλικά και ανόργανα συστατικά π.χ. περλίτη). για τις ανάγκες της λιπαντικής άρδευσης (fertigation). Η συσκευή αυτή µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί στην κηπουρική ακριβείας, καθώς και σε εδαφολογικές έρευνες. Η εταιρεία αναζητά εµπορικό συνεργάτη που δραστηριοποιείται στην παραγωγή µέσων / υποστρωµάτων καλλιέργειας φυτών κηπουρικής για σύναψη εµπορικής συµφωνίας µε τεχνική συνεργασία, καθώς και για βαθµονόµηση και προσαρµογή του αισθητήρα στο εν λόγω υπόστρωµα. Το γεγονός ότι η συσκευή αυτή ελέγχει την περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό και την ηλεκτρική αγωγιµότητά του προσφέρει τη δυνατότητα προσαρµογής της ποσότητας υγρού λιπάσµατος που εισάγεται στο νερό άρδευσης και εποµένως την προσαρµογή του επιπέδου των θρεπτικών συστατικών ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ (10-ΑΠΡ-109) Εταιρεία από τη ανία µε σηµαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη αισθητήρων και την ασύρµατη τεχνολογία για ποικίλες εφαρµογές 6

8 έχει αναπτύξει προηγµένο ασύρµατο παθητικό αισθητήρα µε τεχνολογία RFID για την παρακολούθηση της υγρασίας σε εφαρµογές κηπευτικής και άλλες λύσεις άρδευσης. Οι παραδοσιακές λύσεις µέτρησης της υγρασίας σε εφαρµογές κηπευτικής απαιτούν συνήθως τη χρήση ενσύρµατων αισθητήρων, το οποίο συνεπάγεται τη χρήση µεγάλου δικτύου καλωδίων όταν απαιτείται ο έλεγχος µεγάλων αρδευόµενων εκτάσεων. Επιπλέον, σε λύσεις αυτού του είδους συνήθως απαιτείται η χρήση ξεχωριστής µονάδας ανάγνωσης (reader unit) για κάθε αισθητήρα, γεγονός που οδηγεί σε αυξηµένο κόστος. Το σύστηµα που έχει αναπτύξει η εταιρεία συνίσταται στη χρήση ενός RFID tag το οποίο δεν είναι αυτοτροφοδοτούµενο µε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά λειτουργεί παθητικά. Το RFID tag αναγνωρίζεται από µία µονάδα ανάγνωσης η οποία αποτελείται από ένα ποµπό RF και ένα δέκτη. Ο ποµπός εκπέµπει ένα σήµα ανάγνωσης το οποίο λαµβάνεται από ειδική κεραία του tag. Το σήµα διαµορφώνεται από τον αισθητήρα και στη συνέχεια λαµβάνεται από τον δέκτη, όπου και µεταφράζεται σε συγκεκριµένη αριθµητική τιµή της µετρούµενης παραµέτρου. Το RFID tag µπορεί να συνδυαστεί µε αισθητήρες αντίστασης για διάφορες χρήσεις, π.χ. θερµοκρασίας, πίεσης, ταχύτητας ή επιτάχυνσης, ανίχνευσης αερίων κλπ. Η εταιρεία αναζητά συνεργάτες που δραστηριοποιούνται είτε στο χώρο των συστηµάτων άρδευσης για προώθηση του συστήµατος στην αγορά, είτε στο χώρο της ανάπτυξης αισθητήρων ασύρµατης παρακολούθησης θερµοκρασίας, πίεσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης ή συγκέντρωσης αερίων για ανάπτυξη νέων εφαρµογών. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ (11-ΜΑΡ-025) Σουηδική επιχείρηση σε συνεργασία µε σουηδικό ερευνητικό ινστιτούτο έχει αναπτύξει µία φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία κοπής για έλεγχο των ζιζανίων σε σπόρους σιτηρών, χωρίς να απαιτείται ψεκασµός µε χηµικά. Τα ζιζάνια αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα στις καλλιέργειες µεγάλων εκτάσεων βιολογικών δηµητριακών, όπου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν καθόλου χηµικά ζιζανιοκτόνα. Η καινοτοµική αυτή µηχανή κοπής δεν λειτουργεί όπως µία κλασική θεριστική µηχανή, αλλά βασίζεται σε µία πατενταρισµένη µέθοδο η οποία χρησιµοποιεί τις φυσικές διαφορές µεταξύ ζιζανίων και σπόρων, όπως είναι το πάχος του µίσχου ή το σχήµα της διακλάδωσης του φυτού. Συγκεκριµένα η µηχανή «χτενίζει» το φυτό και κόβει ή συνθλίβει το 7

9 χονδροειδές ζιζάνιο, ενώ ο σπόρος περνάει µέσα από τις λεπίδες άθικτος. Τα ζιζάνια καταστρέφονται γιατί το µέγεθός τους δεν τους επιτρέπει να περάσουν µέσα από τις κατάλληλα διαµορφωµένες λεπίδες των ψαλιδιών της µηχανής κοπής. Η συγκεκριµένη τεχνολογία κοπής πλεονεκτεί έναντι άλλων γιατί: Είναι φιλική προς το περιβάλλον. Έχει υψηλό ρυθµό παραγωγής µε ταχύτητα 10 km/h. Είναι ελαφριά, τροχήλατη και µη επεµβατική. Έχει χαµηλό κόστος. εν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. εν απαιτείται όργωµα. Η σουηδική εταιρία επιθυµεί την σύναψη τεχνικής ή εµπορικής συµφωνίας µε επιχειρήσεις που ειδικεύονται σε γεωργικά µηχανήµατα. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ (11-ΜΑΡ-194) Ισπανική ερευνητική οµάδα έχει αναπτύξει τεχνολογία για αφαλάτωση υφάλµυρου νερού και µετατροπή του σε κατάλληλο για κατανάλωση, µε την χρήση διάταξης ηλεκτροδιάλυσης, η οποία τροφοδοτείται µε ενέργεια που προέρχεται από φωτοβολταικά συστήµατα. Η τεχνολογία είναι αποδοτική, οικονοµική στην εγκατάστασή της, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και έχει χαµηλό κόστος συντήρησης. Η αφαλάτωση του υφάλµυρου νερού είναι µία χαµηλού κόστους µέθοδος για την µετατροπή του σε πόσιµο. Η µέθοδος αφαλάτωσης που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται σε ένα σύστηµα ηλεκτρο-διάλυσης (ηλεκτροδιαπίδυσης), το οποίο αντλεί ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ. Η ηλεκτροδιάλυση είναι µια µέθοδος που βασίζεται στη µεταφορά ιόντων διαµέσου επιλεκτικών µεµβρανών κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου. Η τεχνική έχει αποδειχθεί τεχνικά εφικτή και υψηλής απόδοσης για την αφαλάτωση, τον καθαρισµό από νιτρικά και οργανικές προσµίξεις, την παραγωγή αλατιού, καθώς και την επεξεργασία και ανακύκλωση βιοµηχανικών λυµάτων. Το σύστηµα αποκτά µεγάλη χρησιµότητα σε αποµονωµένες περιοχές και ιδιαίτερα σε περιοχές µε µειωµένη πρόσβαση στο ηλεκτροδοτικό δίκτυο, οι οποίες έχουν διαθέσιµα υφάλµυρα υπόγεια ύδατα, καθώς και σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπου το νερό της θάλασσας έχει εισχωρήσει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Το πλεονέκτηµα της ηλεκτρο-διάλυσης είναι ότι τα υποπαράγωγα ύδατα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και µπορούν άφοβα να απελευθερωθούν στην θάλασσα, αφού έχουν παρόµοια συγκέντρωση αλάτων µε το θαλασσινό νερό, αντίθετα µε ύδατα µε υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων που προκύπτουν από άλλες µεθόδους 8

10 και που επηρεάζουν τα ευαίσθητα παραλιακά οικοσυστήµατα. Η εταιρεία αναζητά συνεργασία µε επιχειρήσεις, δηµόσιους φορείς και οργανισµούς οι όποιοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην επάρκεια πόσιµου νερού ή επιθυµούν την εκµετάλλευση διαθέσιµων αποθεµάτων υφάλµυρου νερού. Επίσης, συνεργάτες θα µπορούσαν να είναι βιοµηχανίες, εταιρείες επεξεργασίας και διαχείρισης λυµάτων και αγροτικοί συνεταιρισµοί τόσο σε επίπεδο άµεσης χρήσης του συστήµατος στις εγκαταστάσεις τους, όσο και σε επίπεδο διεξαγωγής µελετών σκοπιµότητας σε διάφορες εφαρµογές. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (11-ΦΕΒ-059) Ισραηλινή επιχείρηση η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη µεθόδων καλλιέργειας σε άνυδρες περιοχές µε στόχο την αύξηση της παραγωγής µε παράλληλη εξοικονόµηση νερού και προστασία του περιβάλλοντος, έχει αναπτύξει καινοτοµική τεχνική υδατοκαλλιέργειας διαφόρων τύπων λαχανικών και λουλουδιών, στο πλαίσιο της οποίας τα ίδια τα φυτά ελέγχουν την ποσότητα του νερού που χρειάζονται σε πραγµατικό χρόνο. Η µέθοδος αυτή µπορεί να επιτύχει σηµαντική εξοικονόµηση νερού και ενέργειας. Συγκεκριµένα, τα φυτά µεγαλώνουν σε κατάλληλα διαµορφωµένες δεξαµενές, ενώ το νερό και τα λιπάσµατα µεταφέρονται µε ειδικές χοάνες. Οι δεξαµενές, για τις οποίες έχει υποβληθεί πατέντα, µπορούν να τοποθετηθούν σε όλες τις εκτάσεις γεωργικής καλλιέργειας χωρίς να απαιτείται ευθυγράµµιση, ακόµα και αν το έδαφος είναι κεκλιµένο. Κάθε δεξαµενή µπορεί να φιλοξενήσει πάνω από ένα φυτό. Η δεξαµενή των δέκα λίτρων έχει κεκλιµένο εσωτερικό πυθµένα, έτσι ώστε το πλεονάζον νερό να συγκεντρώνεται στο κατώτατο σηµείο. Τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογία είναι: άρδευση µε το υπάρχον σύστηµα πολύ µικρό πλεόνασµα νερού αποστράγγισης, οπότε και λιγότερο νερό προς ανακύκλωση µικρότερος χρόνος για αλλαγή των σπόρων (λιγότερο από 1-2 µέρες) σε σχέση µε τις συµβατικές καλλιέργειες µικρή ποσότητα απολυµαντικών (λόγω µικρού όγκου νερού άρδευσης) εξίσου καλά αποτελέσµατα και σε δοκιµές µε θαλασσινό νερό. Η εταιρία αναζητά αγροτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες που διαχειρίζονται αγροτικό εξοπλισµό µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας κατασκευής ή ανάπτυξης του προϊόντος από κοινού, έτσι ώστε να εισαχθεί στη διεθνή αγορά. 9

11 Βιομηχανία τροφίμων: επεξεργασία & έλεγχος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (10-ΑΠΡ-093) Ισπανική εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνολογία ελέγχου της ποιότητας των γαλακτοκοµικών προϊόντων µε χρήση υπερήχων. Η νέα αυτή µέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι η διείσδυση των υπερήχων σ ένα µέσο (π.χ. στο γάλα) εξαρτάται από την παρουσία µικροοργανισµών, οι οποίοι αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του µέσου. Συγκεκριµένα, για να αξιολογηθεί η διείσδυση των υπερηχογραφικών κυµάτων στο γαλακτοκοµικό προϊόν, η τεχνολογία λαµβάνει υπόψη δύο µεταβλητές: τον χρόνο διείσδυσης: η ύπαρξη µικροοργανισµών σε γαλακτοκοµικό προϊόν προκαλεί αύξηση ή µείωση του χρόνου που απαιτείται για να φτάσει ο υπέρηχος από τον ποµπό στο δέκτη, την συχνότητα ή το πλάτος του κύµατος: οι µικροοργανισµοί τροποποιούν το µέσο, άρα και το βαθµό απορρόφησης των υπερήχων, εποµένως καθώς διέρχονται µέσα από το γαλακτοκοµικό προϊόν µεταβάλλεται το πλάτος κύµατος (άρα και η συχνότητα). Η ταχύτητα διάδοσης του υπερήχου και η απορρόφησή του από το µέσο εξαρτώνται από την πυκνότητα, το ιξώδες, τη συσσώρευση µικροοργανισµών, το µέγεθος των λιποσφαιριδίων και την ύπαρξη φυσαλίδων µε αέρα. Τα καινοτοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι: µη-επεµβατικότητα: δεν απαιτείται η χρήση καλωδίων και η συσκευασία παραµένει άθικτη έλεγχος σε πραγµατικό χρόνο: ο έλεγχος πραγµατοποιείται παράλληλα µε την επώαση επιτρέποντας την ανίχνευση των µικροβίων καθώς αυτά αναπτύσσονται περιορισµός ρίσκου: η ανάλυση είναι συνεχής και διαρκεί 9-24 ώρες χαµηλό κόστος: δεν απαιτείται προετοιµασία του δείγµατος ούτε χρήση χηµικών απλή χρήση Η εταιρεία επιδιώκει τη σύναψη εµπορικής συµφωνίας µε τεχνική συνεργασία κατά προτίµηση µε συνεργάτες από τη βιοµηχανία τροφίµων για προσαρµογή της τεχνολογίας στις απαιτήσεις τους. 10

12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ (10-ΑΥΓ-185) Επιχείρηση από τη Λετονία έχει αναπτύξει εξοπλισµό για την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία µικρών ψαριών. Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει παραλαβή και µεταφορά των ψαριών, διαλογή και κατηγοριοποίηση, διαχωρισµό σε κατάλληλες ποσότητες, κόψιµο και καθαρισµό. Προαιρετικά µπορεί να συµπεριληφθούν και µονάδες για κατάψυξη, κονσερβοποίηση, κάπνισµα και συσκευασία. Ο εξοπλισµός µπορεί να επεξεργαστεί ψάρια µεγέθους από 5 ως 17 cm. Η παραλαβή γίνεται µε ειδικές αντλίες και η αποθήκευση σε δεξαµενές µε κρύο νερό. Όλα τα στάδια της επεξεργασίας συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις υγιεινής και διατήρησης της ποιότητας των ψαριών. Ο εξοπλισµός αποτελεί µία ολοκληρωµένη λύση που περιλαµβάνει όλα τα στάδια της επεξεργασίας, από την παραλαβή µέχρι τη συσκευασία, και µπορεί να διαµορφωθεί ώστε να επεξεργάζεται διαφορετικές ποσότητες ανάλογα µε τις ανάγκες. Τέλος, µπορεί να προσαρµοστεί για εγκατάσταση και χρήση σε αλιευτικά σκάφη. Η λετονική επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή εξοπλισµού επεξεργασίας τροφίµων και είναι από τους ηγέτες στην αγορά της Βαλτικής. Αναζητά συνεργάτες από τον χώρο της βιοµηχανίας εξοπλισµού συσκευασίας για εµπορική συνεργασία µε τεχνική βοήθεια. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ (12-ΑΥΓ-026) Ισλανδική επιχείρηση προσφέρει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα λογισµικού για έλεγχο και διαχείριση της επεξεργασίας και εµπορίας ψαριών και θαλασσινών. Το σύστηµα διαχειρίζεται όλες τις διεργασίες από την παραγγελία, την παραγωγή, την πώληση µέχρι και την αποστολή του προϊόντος. Μπορεί να εγκατασταθεί 11

13 στον χώρο παραγωγής ή να φιλοξενείται on-line. Το σύστηµα έχει αναπτυχθεί µε τη συµβολή και συνεργασία πολλών εταιρειών µεταποίησης και εµπορίας ψαριών και θαλασσινών, οι οποίες ήδη το χρησιµοποιούν για να διαχειριστούν τη δραστηριότητά τους, από τη λήψη των πρώτων υλών µέσω της λεπτοµερούς επεξεργασίας στοιχείων και του ελέγχου απογραφής, µέχρι την αποστολή των προϊόντων. Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί µε στόχο την αυτοµατοποίηση σε κάθε στάδιο, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ιχνηλασιµότητας υλικών και προϊόντων σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι προσαρµόσιµο και επεκτάσιµο σε κάθε µέγεθος επιχείρησης ακόµα και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί κυρίως µε τη χρήση τεχνολογίας ανοιχτού λογισµικού, όπως γλώσσα προγραµµατισµού PHP, MySQL βάση δεδοµένων και πλατφόρµα Linux. Το user interface είναι web-based. Έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει άλλη εφαρµογή στον υπολογιστή, αφού το πρόγραµµα εκτελείται σε εξωτερικούς servers. Οι καινοτοµίες και τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας: Μπορεί να φιλοξενηθεί εντός των εγκαταστάσεων του πελάτη ή ως on-line υπηρεσία. Μπορεί να υλοποιηθεί ως ένα πλήρες σύστηµα MES (Manufacturing Execution System) για τους παραγωγούς θαλασσινών ή να λειτουργήσει µε αρθρωτό τρόπο µε επί µέρους λειτουργίες για µικρότερες εγκαταστάσεις. Είναι φιλικό στον χρήστη. Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής συµπεριλαµβάνουν: Παραλαβή των πρώτων υλών Τον έλεγχο της απογραφής Καταγραφή βάρους, θέσης και κίνησης αλιευµάτων Προγραµµατισµός παραγωγής Υπολογισµός απόδοσης Ποιοτικός έλεγχος Συσκευασία & παλετοποίηση Σχεδιασµό ετικέτας ιαχείριση αγορών και πωλήσεων ιαχείριση πελατών Αποστολή προϊόντων Ιχνηλασιµότητα Η εταιρεία αναζητά βιοµηχανικούς εταίρους για εµπορική συµφωνία µε τεχνική υποστήριξη ή συµφωνία επιχειρηµατικής σύµπραξης µε εκχώρηση άδειας χρήσης. ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (11-ΙΟΥΛ-167) Σουηδικό ερευνητικό ινστιτούτο έχει αναπτύξει ασύρµατους αισθητήρες χαµηλής ισχύος και χαµηλού κόστους οι οποίοι µπορούν να ενσωµατωθούν σε ασύρµατα δίκτυα για µέτρηση θερµοκρασίας, πίεσης, µετατόπισης, 12

14 φωτεινότητας και υγρασίας. Συγκεκριµένα το ινστιτούτο κατασκευάζει δύο ειδών αισθητήρες χαµηλής ισχύος: 1. Αισθητήρες RFID Οι αισθητήρες αυτοί δεν χρησιµοποιούν καθόλου ενέργεια όταν το επισηµατόθεµα δεν είναι σε επικοινωνία µε το δέκτη, αλλά και όταν είναι στην εµβέλεια του δέκτη η ενέργεια που καταναλώνεται είναι πολύ µικρή. Αισθητήρες πολύ χαµηλής ισχύος ενσωµατωµένοι σε RFID είναι σηµαντικοί σε διάφορες εφαρµογές, όπως επαλήθευση περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τη διάρκεια µεταφοράς ή αποθήκευσης προϊόντων, παρακολούθηση της κατάστασης τροφίµων ή φαρµάκων, έλεγχος ενδεχόµενης παραποίησης προϊόντων κλπ. 2. Αισθητήρες µαγνητοελαστικού συντονισµού (MER) Οι αισθητήρες αυτοί έχουν εµβέλεια 40 εκ. οπότε µπορούν να µετρήσουν υγρασία ακόµα και σε δυσπρόσιτα σηµεία, όπως είναι κλειστά δοχεία τροφίµων και φαρµάκων. Το εργαστήριο έχει αναπτύξει αισθητήρα για δυναµική µέτρηση της µεταβολής του ιξώδους, της µεταβολής φάσεως, της ανάπτυξης βιο-φίλµ κλπ. Το ερευνητικό ινστιτούτο επιθυµεί να συνάψει τεχνική ή εµπορική συνεργασία µε βιοµηχανικούς και ακαδηµαϊκούς εταίρους. ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ Κ.Α.) ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ (11-ΙΟΥΝ-162) Σουηδική εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύστηµα για την αποτελεσµατική αποξήρανση υλικών σε διαδικασία ελεύθερης ροής. Το υλικό µπορεί να είναι σε µορφή κόκκων, σκόνης, τσιπ ξύλου, θερµοπλαστικά, σπόροι ή φαρµακευτικά σκευάσµατα. Το υλικό αυτόµατα απλώνεται σε µια στρώση πάνω σε κυλιόµενο δίσκο και ακτινοβολείται µε υπέρυθρη ακτινοβολία ελεγχόµενη µε απόλυτη ακρίβεια και ψυχρό αέρα. Μια τρύπα στο κέντρο του δίσκου επιτρέπει στο υλικό να πέρασει στον επόµενο δίσκο λόγω της βαρύτητας κ.ο.κ. Το σύστηµα µπορεί να εφαρµοστεί για: Θέρµανση και ξήρανση χύδην υλικών Ξήρανση πλαστικών υλικών Προθέρµανση για την επίτευξη χαµηλού βαθµού πλαστικοποίησης πολυµερών Προθέρµανση κατά την επεξεργασία πολυµερών µε ενισχυµένες ίνες Επεξεργασία ελαστοµερών Κρυστάλλωση πολυεστέρα Ξήρανση των πλυµένων επαναχρησιµοποιήσιµων πλαστικών υλικών (ανακύκλωση) Θερµική επεξεργασία ορυκτών προϊόντων κλπ. Θερµική επεξεργασία χηµικών και φαρµακευτικών προϊόντων 13

15 Ξήρανση και επεξεργασία τροφίµων (καφές, ρύζι, δηµητριακά). Το σύστηµα είναι ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη, προσαρµόζεται σε σταθερή ή κινητή εγκατάσταση και προσφέρει εύκολη διαχείριση του υλικού, έλεγχο λειτουργίας µε λίγες ρυθµίσεις παραµέτρων και ταχεία αλλαγή του υλικού. αποξήρανσης για τεχνική συνεργασία, προσαρµογή σε ειδικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, εγκατάσταση των συστηµάτων και εντοπισµό νέων αγορών και δυνατοτήτων. Η σουηδική εταιρεία αναζητά βιοµηχανικούς εταίρους στον κλάδο της παραγωγής πλαστικών υλικών ή / και επεξεργασίας χύδην υλικών που έχουν ανάγκη από µηχανήµατα ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (12-ΑΥΓ-004) Επιχείρηση από την Ολλανδία έχει αναπτύξει τεχνολογία κεραµικών µεµβρανών που επιτρέπει το διαχωρισµό των συστατικών ενός µείγµατος υγρών στοιχείων µε µερική εξάτµιση µέσω πορώδους ή µηπορώδους µεµβράνης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη διήθηση των ατµών. Η τεχνολογία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί όπου απαιτείται απόσταξη και εντοπίζεται δυσκολία στην αζεοτροπική σύνθεση. Η νέα αυτή µέθοδος (pervaporation) χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο στη βιοµηχανία χηµικών, πετροχηµικών, τροφίµων και φαρµάκων. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη σε διαδικασίες αποµάκρυνσης νερού (αφυδάτωση διαλύτη), διαχωρισµού αζεοτροπικών µειγµάτων και ενίσχυσης χηµικών αντιδράσεων συµπύκνωσης σε επιθετικά περιβάλλοντα. Επίσης, αντικαθιστά απλούστερες µεθόδους σε περιπτώσεις που αυτές φτάνουν στα λειτουργικά τους όρια (υψηλή θερµοκρασία, διόγκωση πολυµερικών µεµβρανών, χηµική αντίσταση κ.ά.). Οι τύποι των µεµβρανών που παράγονται είναι δύο. Ο πρώτος τύπος χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση προβληµάτων αφυδάτωσης (µε χρήση υβριδικού πυριτίου) και χαρακτηρίζεται από την πρόσθετη θερµική σταθερότητα που προσφέρει. Ο δεύτερος τύπος αφορά οργανοφιλικές διεργασίες που σκοπό έχουν την αποµάκρυνση των οργανικών στοιχείων από υγρά µέσα. Η τεχνολογία της κεραµικής µεµβράνης επιτρέπει την αφυδάτωση χηµικών ενώσεων σε σηµαντικά 14

16 µεγάλη ποικιλία βιοµηχανικών διαλυτών. Μερικά από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι η αποµάκρυνση του νερού δίνει τη δυνατότητα νέων χηµικών αντιδράσεων και η αποσύνθεση των αζεοτροπικών ενώσεων γίνεται χωρίς τη χρήση άλλου µέσου. Τέλος, εξοικονοµείται ενέργεια έως και 50%, ενώ παράλληλα µειώνεται το κόστος επένδυσης και εξοπλισµού έως και 75%. Η επιχείρηση στοχεύει στην βελτιστοποίηση της διεργασίας αυξάνοντας την αξιοπιστία της µεθόδου κατά τη φάση του διαχωρισµού, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια και παρέχοντας τελικά προϊόντα υψηλότερης ποιότητας. Οι δραστηριότητες της επιχείρησης περιλαµβάνουν παραγωγή, εµπορία και πώληση σωληνοειδών κεραµικών µεµβρανών σε µέρη αλλά και σε ολοκληρωµένα συστήµατα. Η παραγωγική δυναµικότητα είναι 400 m 2 κεραµικής µεµβράνης ανά έτος, µε προοπτική αύξησης στα m 2 ανά έτος. Η επιχείρηση παράγει και πολυµερικές µεµβράνες. Η ολλανδική εταιρεία αναζητά συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στην απόσταξη, χηµική βιοµηχανία εστέρων, ανακύκλωση και επεξεργασία διαλυτών, στον χώρο της χηµείας και της φαρµακοβιοµηχανίας και ενδιαφέρονται για χρήση της τεχνολογίας µέσω τεχνικής ή εµπ ορι κής συν εργ ασί ας. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΑ (11-ΦΕΒ-134) Γαλλική επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη οργανικών προϊόντων περιποίησης δέρµατος, αρωµάτων, καλλυντικών, φυτικών θεραπευτικών προϊόντων και προϊόντων για κτηνιατρικές εφαρµογές, έχει αναπτύξει µία νέα διαδικασία εκχυλίσµατος οργανικών φυτών χρησιµοποιώντας µόνο φυτικούς καταλύτες. Συγκεκριµένα η εταιρία πραγµατοποιεί µονοφασική εκχύλιση µε χρήση διαλύτη ή µείγµατος διαλυτών φυτικής προέλευσης, οι οποίοι περιέχουν συγκεκριµένα και χηµικά χαρακτηρισµένα συστατικά. Το εκχύλισµα αποτελείται κατά ένα µέρος από λιποφιλικά συστατικά και κατά ένα µέρος από πολικού τύπου συστατικά και δεν περιέχει πολυφαινόλη, ανθοκυάνη ή ταννίνη. Το µείγµα διαλυτών που χρησιµοποιείται έχει καθαρότητα 98% και δεν περιέχει υπεροξείδια. Η χρήση της µεθόδου αυτής επιτρέπει: 15

17 την ανεύρεση ενεργών συστατικών από εκχύλιση για θεραπείες δηµητριακών και λαχανικών. την ανεύρεση ενεργών συστατικών για θεραπείες αµνοεριφίων, αγελάδων και αλόγων την ανεύρεση φυτικών θεραπειών για δερµατικές παθήσεις Η εταιρία αναζητά συνεργασίες µε ερευνητικά κέντρα µε ενδιαφέρον στα ιατρικά φυτά και γενικά την αγροτική καλλιέργεια, καθώς και κλινικές ή ιατρικά κέντρα. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ (11-ΟΚΤ-067) Κορεατική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή λειτουργικών τροφίµων έχει αναπτύξει συµπλήρωµα διατροφής σε µορφή χαπιών, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υποβοήθηση της αντιµετώπισης του ζαχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (από τον οποίο πάσχουν το 90% των διαβητικών). Επιπλέον, αυτό το συµπλήρωµα διατροφής συµβάλει αποτελεσµατικά στην µείωση των συµπτωµάτων της γήρανσης, την ανάρρωση από κόπωση και τη βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Το φαρµακο-τρόφιµο αυτό προέρχεται από συνδυασµό ιατρικών βοτάνων, όπως κόκκινη γινσένη, ακανθοπάνακα, µανιτάρια (Cordyceps militaris) και βιταµίνες και έχει δοκιµαστεί πειραµατικά σε ποντίκια από εξειδικευµένο εργαστήριο πιστοποιηµένο από την αµερικανική υπηρεσία FDA. Η πειραµατική χρήση έχει δείξει ότι η κατανάλωσή του µειώνει το επίπεδο των σακχάρων στο αίµα κατά 77,8%. Η κορεατική εταιρεία αναζητά συνεργάτες για να αναλάβουν την αντιπροσώπευση του προϊόντος ή για συµφωνία κοινής επιχειρηµατικής δραστηριότητα ή παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης ευρεσιτεχνίας. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (09-ΝΟΕ-068) Φιλανδική επιχείρηση έχει αναπτύξει έναν «έξυπνο» αισθητήρα, ο οποίος µετράει την οµοιογένεια και τη ροή µάζας κατά την ανάµειξη τροφίµων. Στη βιοµηχανία τροφίµων, η οµοιογένεια των αιωρηµάτων που προκύπτουν από την ανάµειξη επηρεάζουν σηµαντικά την ποιότητα 16

18 του τελικού προϊόντος. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην απεικόνιση σε πραγµατικό χρόνο της τρισδιάστατης κατανοµής της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του αιωρήµατος. Σε περίπτωση που το µείγµα δεν είναι οµοιογενές, υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις στη κατανοµή της ηλεκτρικής αγωγιµότητας τις οποίες µπορεί να διαγνώσει ο αισθητήρας. Εφόσον παρέχει πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο, δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της διαδικασίας ανάµειξης προκειµένου να αποφευχθεί η ανοµοιογένεια. Ο αισθητήρας µπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό µιας δεξαµενής ανάµειξης ή στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς αναµεικτήρα ρευστών προκειµένου να µετρήσει την ταχύτητα ροής. Αυτό σηµαίνει ότι ο αισθητήρας µπορεί να «δει» την εγκάρσια τοµή στο εσωτερικό σωληνώσεων από τις οποίες διέρχεται το ρευστό τρόφιµο χωρίς όµως να διαταράσσει τη ροή. Η φιλανδική εταιρία αναζητά σύναψη εµπορικής ή τεχνικής συµφωνίας µε βιοµηχανίες τροφίµων και ειδικά βιοµηχανίες παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων και τυριών. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ (10-ΣΕΠ-191) Ολλανδική επιχείρηση έχει αναπτύξει και κατασκευάσει εξοπλισµό για τη δηµιουργία ψηφιακών σχεδίων από βρώσιµα υλικά υψηλού ιξώδους πάνω σε τρόφιµα και γλυκά µαζικής παραγωγής προσφέροντας µια νέα διάσταση στη διακόσµηση και παρουσίασή τους. είναι κρέµα γάλακτος, κουβερτούρα, γιαούρτι και γλάσο. Εκτός από εκτύπωση σχεδίων µπορεί να πραγµατοποιήσει και δηµιουργία στρωµάτων µε διαφορετικά υλικά ή πλήρωση τροφίµων µε γέµιση. Ο εξοπλισµός επιτρέπει την αλλαγή των προς εκτύπωση σχεδίων κατά βούληση καθώς αποτελείται από ειδικό «εκτυπωτή» ο οποίος χρησιµοποιεί ως µέσο «εκτύπωσης» υγρά τρόφιµα υψηλού ιξώδους και δηµιουργεί ψηφιακά σχέδια. Ο ψεκασµός γίνεται µε ακροφύσια που λειτουργούν µε πνευµατικές µεµβράνες και αποθέτουν µικροσκοπικές σταγόνες υλικού. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά µπορεί να 17

19 Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισµού: ανάλυση µέχρι 30 dpi ταχύτητα τροφοδοσίας µέχρι 40 m/min υποστήριξη όλων των format ψηφιακών εικόνων απόσταση αντικειµένου προς διακόσµηση ως 100mm Η ολλανδική επιχείρηση αναζητά συνεργάτες από τη βιοµηχανία µαζικής παραγωγής και επεξεργασίας τροφίµων για εµπορική συνεργασία µε τεχνική βοήθεια ή εκχώρηση άδειας χρήσης του συστήµατος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΖΥΜΩΣΗΣ (10-ΦΕΒ-232) Τσεχική εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνολογία βελτιστοποίησης των διαδικασιών βιοτεχνολογικής ζύµωσης µε ακινητοποίηση ενζύµων και µικροοργανισµών σε πλαστικό ξενιστή, ο οποίος είναι κατασκευασµένος από PVA. O ξενιστής αυτός έχει πολύ καλές φυσικές και µηχανικές ιδιότητες, οι οποίες επιτυγχάνουν µεγάλης διάρκειας µηχανική σταθερότητα και ανθεκτικότητα χωρίς καµία τοξική επίδραση. Η µέθοδος αυτή είναι φιλική προς το περιβάλλον, έχει χαµηλό λειτουργικό κόστος και εύκολη εφαρµογή µε υψηλή απόδοση και χαµηλή κατανάλωση των ενζύµων και των µικροοργανισµών λόγω επαναλαµβανόµενης χρήσης. Η τεχνολογία αυτή µπορεί να εφαρµοστεί στη φαρµακευτική για την παραγωγή πρόδροµων ουσιών των ηµι-συνθετικών αντιβιοτικών (6- APA και 7-ADCA). Άλλες εφαρµογές είναι: 1. Στα τρόφιµα για την παραγωγή: γάλακτος χωρίς λακτόζη ιµβερτοποιηµένου σακχάρου D-γαλακτόζης και γαλακτοολιγοσακχαριτών από λακτόζη ή τυρόγαλα σιροπιού γλυκόζης-φρουκτόζης γλυκόζης από ζάχαρη και αµυλούχα υλικά 2. Στην επεξεργασία αποβλήτων για την αφαίρεση: ανόργανου αζώτου βιοδιασπώµενων οργανικών ενώσεων 3. Στα βιοκαύσιµα: στην παραγωγή αιθανόλης από ζαχαρούχα και αµυλούχα υλικά στην υδρόλυση των Ψ2 -Ψ4 ζαχάρων της κυτταρίνης Η εταιρεία αναζητά συνεργάτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ζύµωσης, της βιοµεταφοράς, καθώς και άλλων βιολογικών διεργασιών και επιδιώκουν να τις βελτιστοποιήσουν. 18

20 ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝOΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΥΛΙΚΩΝ (10-ΟΚΤ-014) Αυστριακή επιχείρηση µε τεχνογνωσία στην ανάπτυξη αισθητήρων έχει αναπτύξει ένα νέο υπερφασµατικό εικονoληπτικό σύστηµα υψηλής συχνότητας σάρωσης (τεχνολογίας line scan) το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρµογές ποιοτικού ελέγχου και διαχωρισµού στις βιοµηχανικές διεργασίες ταξινόµησης και διαλογής σε πραγµατικό χρόνο. Οι παραδοσιακές µέθοδοι απεικόνισης οι οποίες πραγµατοποιούν εικονοληψία σε περιορισµένο φάσµα δύνανται να εστιάσουν σε ένα µόνο αντικείµενο / ελάττωµα, ενώ αδυνατούν να παρέχουν αξιόπιστη πληροφορία σχετικά µε τη χωρική κατανοµή. Η τεχνολογία υπερφασµατικής απεικόνισης / εικονoληψίας που έχει αναπτύξει η αυστριακή επιχείρηση βασίζεται στην τεχνική της φασµατοσκοπίας εγγύς υπερύθρου (NIR spectroscopy) και αναλύει όλο το φάσµα µε ανάλυση 316 σηµεία δεδοµένων για κάθε pixel της υπό σάρωση επιφάνειας, επιτρέποντας έτσι την αναγνώριση πολλαπλών ελαττωµάτων σε ένα βήµα. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες χωρικής κατανοµής και σε συνδυασµό µε ειδικά σχεδιασµένο λογισµικό επιτρέπει την ταξινόµηση ανοµοιογενών υλικών. Το σύστηµα που έχει αναπτύξει η εταιρεία εγγυάται χαµηλούς χρόνους ανάλυσης µε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αναγνώρισης. Η εταιρεία αναζητά βιοµηχανικούς συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ποιοτικού ελέγχου, της µεταποίησης τροφίµων, αγροτικών προϊόντων ή φαρµακευτικών σκευασµάτων για την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στα προϊόντα τους, αλλά και για ανάπτυξη νέων εφαρµογών. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (12-ΙΟΥΝ-043) Βρετανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη αισθητήρων προσφέρει σειρά αισθητήρων χειρός για τον έλεγχο της θερµοκρασίας τροφίµων από απόσταση. Οι ειδικοί αισθητήρες έχουν τη δυνατότητα µέτρησης µεγάλου εύρους θερµοκρασιών (-20 C έως 500 C) και είναι κατάλληλοι για τη µέτρηση ευπαθών τροφίµων όπως τα κρέατα και τα 19

21 γαλακτοκοµικά προϊόντα. Το σύστηµα ενσωµατώνει µνήµη για καταγραφή µέχρι 100 µετρήσεων θερµοκρασίας και προσφέρει τη δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων µέσω USB. Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα του συστήµατος: υψηλή ακρίβεια µετρήσεων µε χρήση οπτικής τεχνολογίας συνέπεια µετρήσεων κατά την επανάληψη ελέγχου θερµοκρασίας µικρός χρόνος απόκρισης δυνατότητα λήψης µέγιστης, ελάχιστης, µέσης και στιγµιαίας θερµοκρασίας χαµηλό κόστος Η βρετανική επιχείρηση αναζητά συνεργασία µε εµπορικούς ή βιοµηχανικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανία τροφίµων ή στην ανάπτυξη αισθητήρων θερµοκρασίας για τον κλάδο των τροφίµων, µε σκοπό εµπορική συνεργασία µε τεχνική βοήθεια ή τεχνολογική συνεργασία, αντίστοιχα. ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΖΥΜΩΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (10-ΝΟΕ-053) Γερµανική επιχείρηση έχει αναπτύξει µονάδα αρτοποιίας µικρού όγκου η οποία ενσωµατώνει τις λειτουργίες της ζύµωσης, της ψύξης και της κατάψυξης του προϊόντος µε ωριαία δυναµική kg. Η παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας αποτελείται από τρεις διακριτές φάσεις (ζύµωση, ψύξη και κατάψυξη), οι οποίες στα παραδοσιακά συγκροτήµατα αρτοποιίας πραγµατοποιούνται µε συστήµατα µεταφορικών ταινιών σε γραµµική ανάπτυξη. Ωστόσο, τα συστήµατα αυτά απαιτούν συνήθως µεγάλους χώρους και προορίζονται για υψηλούς όγκους παραγωγής, κάτι το οποίο σπάνια ισχύει στην περίπτωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες ζητούν ευελιξία στις γραµµές παραγωγής. Η µονάδα που έχει αναπτύξει η γερµανική επιχείρηση ενσωµατώνει τις τρεις φάσεις σε ένα συγκρότηµα το οποίο καταλαµβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο δεδοµένου ότι βασίζεται στην κάθετη ανάπτυξη χρησιµοποιώντας µεταφορικό σύστηµα το οποίο αναπτύσσεται σε σπειροειδή µορφή. Ενδεικτικά, σε έναν συνολικό χώρο ύψους 5-6 µέτρων αναπτύσσεται ταινία µήκους 400 µέτρων. Επιπλέον, σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές λύσεις οι οποίες χρησιµοποιούν µεταλλικούς διαδρόµους, το µεταφορικό σύστηµα της µονάδας αυτής αποτελείται από πλαστικό, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες επιµολύνσεων και καταστροφής του προϊόντος κατά τη µεταφορά του. Τέλος, απαιτεί λιγότερο συχνή συντήρηση και µε µικρότερο κόστος λόγω των ελαφρύτερων κινούµενων µερών. Η εταιρεία αναζητά βιοµηχανικούς συνεργάτες που δραστηριοποιούνται 20

22 στο χώρο των µηχανηµάτων αρτοποιίας για την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στις γραµµές παραγωγής και για ανάπτυξη νέων εφαρµογών. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ (10-ΔΕΚ-036) Ολλανδική εταιρεία που δραστηριοποιείται για 30 χρόνια στην ανάπτυξη και κατασκευή αξοπλισµού για την βιοµηχανία τροφίµων µε εξειδίκευση στα γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά προϊόντα, έχει αναπτύξει ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα για την παρασκευή τυριού. Η προτεινόµενη λύση απευθύνεται κυρίως σε µικρές, αυτόνοµες µονάδες παραγωγής τυριού και έχει δυνατότητα επεξεργασίας ποσοτήτων γάλακτος µεταξύ και λίτρων. Ο χρόνος επεξεργασίας ανέρχεται περίπου σε 2 ώρες. Το σύστηµα περιλαµβάνει πρέσα η οποία µπορεί να λειτουργεί µε διάφορα σχήµατα καλουπιών για µορφοποίηση, ενώ πολλές µονάδες µπορούν να συνδεθούν παράλληλα για αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας. Η σχεδίαση είναι απλή και λειτουργική χωρίς να περιλαµβάνονται πολύπλοκα στοιχεία µεταφοράς ή κινητά µέρη. Τα καλούπια τοποθετούνται, αφαιρούνται και αδειάζονται χειροκίνητα. Κάθε συσκευή διαθέτει µονάδα ελέγχου της διεργασίας και έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την πιλοτική παραγωγή µικρής κλίµακας πριν την ευρεία παραγωγή σε µεγάλη κλίµακα. Η ολλανδική εταιρεία αναζητά βιοµηχανικούς παραγωγούς τυριού και γαλακτοκοµικών προϊόντων µικρής ή µεγάλης κλίµακας για εµπορική συνεργασία µε τεχνική υποστήριξη. ΝΕΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ (11-ΙΑΝ-021) Ιταλική εταιρεία έχει αναπτύξει και πατεντάρει τεχνολογία γρήγορης πρόψυξης οπωροκηπευτικών. Με τη βοήθεια του συστήµατος αυτού επιτυγχάνεται οµοιόµορφη και ταχεία πρόψυξη αµέσως µετά τη συγκοµιδή, χαµηλώνοντας τον αναπνευστικό ρυθµό των λαχανικών, γεγονός το 21

23 οποίο βοηθάει στη διατήρηση της ποιότητας του τροφίµου και την οµοιόµορφη ωρίµανσή του. Το σύστηµα µπορεί να τοποθετηθεί µε ευκολία µέσα σε συνήθεις ψυκτικούς θαλάµους και επειδή είναι τροχήλατο µπορεί να µεταφερθεί από τον ένα θάλαµο στον άλλο. Η τεχνολογία αυτή είναι πιο αποτελεσµατική και οικονοµική σε σχέση µε τις συµβατικές τεχνολογίες όπως ψύξη µε παγωµένο νερό, κατάψυξη σε κενό, σήραγγα ψύξης κλπ. φυγόκεντροι ανεµιστήρες βαθµονοµηµένοι βάσει των διαστάσεων του ψυκτικού θαλάµου δηµιουργούν συνεχή κυκλοφορία ψυχρού αέρα µέσα στον ψυκτικό θάλαµο. Η εταιρεία επιθυµεί να συνάψει συµφωνία εκχώρησης δικαιωµάτων µε ή χωρίς αποκλειστικότητα ή συµφωνία τεχνικής συνεργασίας µε άλλες εταιρείες που παράγουν συστήµατα ψύξης ή επεξεργάζονται οπωροκηπευτικά. Η τεχνολογία αποτελείται από µία κεντρική µονάδα και ένα κάλυµµα εµπορευµάτων. Στον πίνακα ελέγχου της µηχανής υπάρχουν ενσωµατωµένοι δύο ηλεκτρονικοί θερµοστάτες που συνδέονται µε δύο εκτατικούς αισθητήρες. Οι αισθητήρες χρησιµοποιούνται για να διαγνώσουν και να ρυθµίσουν τη θερµοκρασία των τροφίµων, που διατηρείται µε τον τρόπο αυτό µέσα σε προκαθορισµένα όρια αποφεύγοντας έτσι καταστροφή του τροφίµου από θερµική επιβάρυνση. ύο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (11-ΜΑΙ-066) Γαλλική επιχείρηση ανέπτυξε τεχνολογία για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των συντηρητικών στα τρόφιµα και τα καλλυντικά. Η συµβατική µέθοδος που χρησιµοποιείται για την ανίχνευση των µικροβίων στο τελικό προϊόν και τις αντίστοιχες πρώτες ύλες γίνεται σε τρυβλίο petri. Εποµένως είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και έχει µικρή απόδοση. Οι βιοµηχανίες τροφίµων και καλλυντικών έχουν δείξει µεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων συντηρητικών που προέρχονται από φυσικά προϊόντα, λόγω του υφιστάµενου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Η έρευνα 22

24 όµως και η δοκιµή εγκυρότητας των νέων συντηρητικών είναι δύσκολη, χρονοβόρα και πολυδάπανη. Η εταιρεία έχει αναπτύξει τρυβλίο µικροσκοπικών διαστάσεων το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο εκατοντάδων δειγµάτων παράλληλα. Συγκεκριµένα, το µικροτρυβλίο επιτρέπει τον έλεγχο 90 δειγµάτων για κάθε µικροβιακό στέλεχος. Η τεχνολογία αυτή απαιτεί 90% λιγότερο δείγµα για τον έλεγχο των συντηρητικών, είναι γρήγορη, αυτοµατοποιηµένη και αποτελεσµατική. Η γαλλική εταιρεία επιθυµεί να συνάψει εµπορική ή τεχνική συµφωνία για την προσαρµογή της τεχνολογίας αυτής στις ανάγκες της κάθε συνεργαζόµενης επιχείρησης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (11-ΙΟΥΝ-341) Γαλλική εταιρεία έχει αναπτύξει καινοτοµικό κοπτικό εργαλείο εκτόξευσης νερού, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάφορα είδη τροφίµων, όπως φρέσκα ή κατεψυγµένα είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής καθώς επίσης και ζυµαρικά, αλλαντικά και άλλα τρόφιµα. Η τεχνολογία αυτή διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ενοποιηµένη αντλία (7,5 kw) υπερυψηλής πίεσης δυνατότητα κοπής σε δίσκο µε σχάρα ο οποίος βρίσκεται πάνω από γραµµικό συλλεκτήρα αποφεύγοντας την υγρασία που αλλοιώνει το τρόφιµο διεπιφάνεια µε οθόνη αφής φιλική στον χρήστη προκαθορισµένα πρότυπα κοπής, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να απαιτείται προγραµµατισµός (για πιο πολύπλοκα σχήµατα κοπής απαιτείται προγραµµατισµός ή σάρωση µιας συγκεκριµένης εικόνας). συµπαγές µηχάνηµα µε απλή λειτουργία χωρίς να απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό, εύκολο και γρήγορο καθαρισµό Το κύριο πλεονέκτηµα της τεχνολογίας είναι ότι µπορεί να κόψει τα τρόφιµα µε µεγάλη ακρίβεια (0,1 mm) σε οποιοδήποτε σχήµα, χωρίς απώλειες προϊόντος. Η ταχύτητα κοπής κυµαίνεται από 30 mm/s µέχρι 230 mm/s. Η εταιρεία επιθυµεί να συνάψει εµπορική συµφωνία µε τεχνική συνεργασία µε άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τοµέα των τροφίµων, καθώς επίσης και τεχνική συνεργασία για υδραυλική και µηχανική συντήρηση. 23

25 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (12-ΙΟΥΛ-069) Ολλανδική εταιρεία έχει αναπτύξει ειδικό ροµποτικό βραχίονα για τη βιοµηχανία τροφίµων, ο οποίος είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ευπαθών προϊόντων, όπως για παράδειγµα φρούτα, λαχανικά, σοκολάτες, µπισκότα κτλ. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται σε οποιοδήποτε σχήµα προϊόντος και να κατανέµει ισόποσα τη δύναµη στα επιµέρους «ακροδάκτυλα» του βραχίονα. Ακόµη και αν το προϊόν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στο µέγεθος ή το σχήµα του, η δύναµη του βραχίονα επιµερίζεται ισόποσα σε κάθε «ακροδάκτυλο» χωρίς να το τραυµατίζει. Αφού ο βραχίονας συλλέξει το προϊόν µε απαλή επαφή των ακροδακτύλων, η δύναµη επαφής αυξάνεται βαθµιαία µέχρι µιας προκαθορισµένης τιµής, η οποία µπορεί να ρυθµιστεί κεντρικά από ειδικό σύστηµα ελέγχου. επιτρέπει τη διαχείριση ενός προϊόντος ανά δευτερόλεπτο κάθε ροµποτικός βραχίονας µπορεί να αντικαταστήσει έναν έµπειρο εργάτη συνεχής λειτουργία που εξασφαλίζει σύντοµο χρόνο απόσβεσης κεντρική διαχείριση εύκολος καθαρισµός συµβατότητα µε άλλα ροµποτικά συστήµατα προσαρµόσιµο για την επεξεργασία µεγάλης ποικιλίας γεωργικών ή βιοµηχανικών προϊόντων Η ολλανδική επιχείρηση αναζητά συνεργασία µε εµπορικούς ή βιοµηχανικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανία τροφίµων µε σκοπό εµπορική συνεργασία µε τεχνική βοήθεια. Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα του συστήµατος: µεγάλη ταχύτητα λειτουργίας (ανοίγει και κλείνει σε 0,1 s) που ΑΝΤΙ-ΙΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (11-ΙΟΥΝ-342) Ισπανικός ερευνητικός οργανισµός έχει αναπτύξει πεπτίδια και προϊόντα τα οποία προέρχονται από την καζεΐνη του γάλακτος µε ενζυµατική υδρόλυση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εκτροφή ψαριών ως αντι-ιικοί παράγοντες µε επιπλέον µειωµένη τοξικότητα. Έχουν µειωµένο κόστος παραγωγής και µπορούν να συµπεριληφθούν στην τροφή των ψαριών χωρίς κίνδυνο για τους καταναλωτές. 24

26 Τα πεπτίδια αυτά προέρχονται από υδρόλυση µε χρήση πεψίνης και έχει βρεθεί ότι εµποδίζουν την προσβολή τον ψαριών από τον ιό της λοιµώδους παγκρεατικής νέκρωσης ή της λοιµώδους αιµοποιητικής νέκρωσης. Οι δύο αυτοί ιοί προσβάλουν το σολοµό και την πέστροφα µε αποτέλεσµα θνησιµότητα 90%. Τα πεπτίδια ουσιαστικά εµποδίζουν την απορρόφηση των ιών από την επιφάνεια του κυττάρου και ως αποτέλεσµα µπορούν να επιφέρουν µέχρι και διήµερη καθυστέρηση στην προσβολή από τον ιό, καθώς επίσης και σηµαντική µείωση του αριθµού των ιών που παράγονται ανά µονάδα όγκου. Επιπλέον, εφόσον τα πεπτίδια προέρχονται από τα τρόφιµα, το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση τους ως αντι-ιικά στα ψάρια προς βρώση είναι απλούστερο σε σχέση µε συµβατικά φαρµακευτικά αντι-ιικά. Ο ερευνητικός οργανισµός αναζητά συνεργασίες µε ιχθυοτροφεία και εταιρείες παραγωγής τροφίµων για σύναψη συµφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης της πατέντας. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (11-ΔΕΚ-021) ανέζικη εταιρεία προσφέρει τεχνολογία για µικροβιολογική ανίχνευση και παρακολούθηση της ποσότητας µικροοργανισµών σε υγρά δείγµατα, όπως στο νερό, στα τρόφιµα και σε άλλα βιολογικά προϊόντα. Αρχικά ένα υδροσκόπιο εντοπίζει και µεταφέρει τους µικροοργανισµούς από το υγρό δείγµα στο φίλτρο. Στη συνέχεια τοποθετείται στο µικροοργανισµό φθορίζουσα επισήµανση συµβατή µε το γενετικό υλικό του. Οι φθορίζοντες µικροοργανισµοί εµφανίζονται σαν µικρές τελείες στην εικόνα που προκύπτει. Τέλος, το σχετικό λογισµικό του υδροσκοπίου επεξεργάζεται την εικόνα και αναλύει τα αποτελέσµατα που οδηγούν στην ποσοτικοποίηση των µικροοργανισµών. Οι παραδοσιακές µέθοδοι ανίχνευσης της µικροβιολογικής επιµόλυνσης είναι χρονοβόρες και απαιτούν ειδικές ικανότητες από τον χρήστη και σηµαντικό εργαστηριακό εξοπλισµό. Το υδροσκόπιο έχει µικρότερο κόστος για κάθε ανάλυση, δίνει αποτέλεσµα µέσα σε λεπτά, µπορεί να επεξεργαστεί 100 διαφορετικά στοιχεία από κάθε δείγµα παρέχοντας αποτελέσµατα ακριβείας, ενώ η ανάλυση πραγµατοποιείται µέσα στη γραµµή παραγωγής. Η εταιρεία επιθυµεί να συνάψει συµφωνία τεχνικής συνεργασίας ή συµφωνία παροχής άδειας χρήσης µε άλλες επιχειρήσεις στον τοµέα των τροφίµων, βιοτεχνολογίας και επεξεργασίας νερού. 25

27 Βιομηχανία τροφίμων: συσκευασία ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ (09-ΣΕΠ-249) Αυστριακή εταιρεία έχει σχεδιάσει και αναπτύξει νέα διαδικασία παραγωγής συνθετικών φιαλών χωρητικότητας 1,5 λίτρου µε θερµοδιαµόρφωση (σε αντίθεση µε την καθιερωµένη διαδικασία της εµφύσησης). Οι φιάλες αυτές αποτελούνται από δύο διακριτά τµήµατα, τα οποία σχηµατίζονται µε χρήση καλουπιών, και µία εσωτερική ραφή συγκόλλησης. Τα δύο µέρη µπορούν να ενωθούν παράλληλα ή κάθετα στον κεντρικό άξονα του δοχείου. Πριν τη συγκόλληση των δύο µερών τοποθετείται ενδιάµεσα ένα αλουµινόφυλλο, το οποίο ενισχύει τη σταθερότητα του δοχείου. Τα παραγόµενα δοχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε υγρό το οποίο δεν περιέχει CO 2. Η τεχνολογία αυτή έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: Ευέλικτη σχεδίαση του δοχείου - παραγωγή δοχείων που αποτελούνται από δύο τµήµατα. Η επένδυση που απαιτείται για την παραγωγή δοχείων είναι µικρή, καθώς απαιτείται µόνο µία µονάδα συγκόλλησης των καλουπιών. Η ραφή συγκόλλησης αυξάνει την ακαµψία των δοχείων, γεγονός που αυξάνει τη σταθερότητα του προϊόντος. Τα δοχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για γαλακτοκοµικά προϊόντα, προ-βιοτικά προϊόντα, χυµούς φρούτων, σιρόπια, ποτά µε µεγάλη σταθερότητα ή και αλκοολούχα ποτά. Η τεχνολογία διαθέτει ευρωπαϊκή πατέντα και η εταιρεία ενδιαφέρεται να παραχωρήσει δικαιώµατα χρήσης της πατέντας ή να συνεργαστεί µε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς για περαιτέρω ανάπτυξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (10-ΜΑΙ-098) Βρετανική εταιρία έχει αναπτύξει τεχνολογία εναπόθεσης υγρών τροφίµων στο δοχείο συσκευασίας βασισµένη σε ένα µηχανισµό «άµελξης», µε χρήση κάθετης περισταλτικής αντλίας. Με τον τρόπο 26

28 αυτό επιτρέπεται γρηγορότερη εναλλαγή από το ένα τρόφιµο στο άλλο, καλύτερο καθαρισµό των εξαρτηµάτων και υψηλότερο επίπεδο υγιεινής. Η τεχνολογία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τρόφιµα µεγάλης πυκνότητας, αεριούχα υγρά και υλικά τα οποία παρουσιάζουν ευαισθησία στη διάτµηση. Η τεχνολογία παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: Ο ενσωµατωµένος σωλήνας εκροής είναι κατασκευασµένος από καουτσούκ σιλικόνης και επιτρέπει την εναπόθεση µεγάλων σωµατιδίων, ενώ παράλληλα λειτουργεί στεγανωτικά και συγκρατεί τα υγρά αποτρέποντας τη στάλαξη Η πλωτή ανάρτηση των κυλίνδρων παρέχει ένα είδος στεγανοποίησης ακόµα και όταν το σύστηµα διαχειρίζεται µεγάλα σωµατίδια. Η απλή και ευθεία ροή των τροφίµων απλοποιεί και διευκολύνει τη διαδικασία καθαρισµού Για πλήρη καθαρισµό το µόνο εξάρτηµα που βρίσκεται σε επαφή κάθε φορά µε το τρόφιµο (εκτός από τη χοάνη) είναι ο σωλήνας εκροής ο οποίος είναι αναλώσιµος και µπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για καθαρισµό ή αντικατάσταση. Η διαδικασία αυτή είναι απλούστερη από το παραδοσιακό έµβολο το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί, να διαλυθεί για να καθαριστεί, να επανασυναρµολογηθεί και να επανατοποθετηθεί στη γραµµή παραγωγής. Πρωτότυπο της τεχνολογίας αυτής έχει κατασκευαστεί και έχει δοκιµαστεί για διάφορα τρόφιµα που είναι ευαίσθητα στη διάτµηση µεταξύ των οποίων και το ελληνικό γιαούρτι. Η εταιρεία αναζητά συνεργάτες στη βιοµηχανία τροφίµων για σύναψη εµπορικής συµφωνίας µε τεχνική συνεργασία. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (09-ΣΕΠ-273) Ιταλική εταιρεία έχει αναπτύξει καινοτοµική συσκευασία η οποία επιτρέπει απευθείας επάλειψη τροφίµου (όπως π.χ. βούτυρο) µε οµοιόµορφο τρόπο. Η συσκευασία αυτή αποτελείται από ένα κεντρικό σώµα στο οποίο εµπεριέχεται το προϊόν, µία ελαστική θήκη που εµπεριέχει ένα έλασµα το οποίο ολισθαίνει προς τα έξω και επιτρέπει 27

29 την επάλειψη του τροφίµου απευθείας από τη συσκευασία και τέλος ένα καπάκι στεγανοποίησης. Η συσκευασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάφορα τρόφιµα όπως κρεµώδες τυρί, βούτυρο, µαρµελάδα, ζελέ, πατέ καθώς και άλλου είδους προϊόντα (µη βρώσιµα) όπως κρέµες, βαφές µαλλιών, κόλα κλπ. Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευασίας είναι απλός: αφού αφαιρεθεί το καπάκι και ασκηθεί πίεση στην ελαστική θήκη, το ενσωµατωµένο έλασµα ολισθαίνει προς τα έξω γεγονός που επιτρέπει την έξοδο του τροφίµου από τη συσκευασία απευθείας για επάλειψη. Για την κατασκευή της συσκευασίας χρησιµοποιείται διαµόρφωση πλαστικού µε έκχυση καθώς και τεχνικές θερµοσυγκόλλησης, ενώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανακυκλώσιµα υλικά και βιοπολυµερή. Τα πλεονεκτήµατα της συσκευασίας αυτής είναι τα ακόλουθα: ασφαλής, διασκεδαστική και καθαρή χρήση κυρίως για µικρά παιδιά διαφοροποιηµένη και πρωτοποριακή συσκευασία εύκολη χρήση για δραστηριότητες έξω από το σπίτι Η εταιρεία αναζητά συνεργάτες στον τοµέα των τροφίµων και άλλων προϊόντων για περαιτέρω έρευνα αλλά και για εµπορική συνεργασία. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ (10-ΙΑΝ-044) Ιταλική εταιρία συσκευασίας τροφίµων έχει αναπτύξει καινοτοµική συσκευασία µιας χρήσης, η οποία εµπεριέχει πατενταρισµένη βαλβίδα για µαγείρεµα στον ατµό. Η συσκευασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη συντήρηση και µεταφορά ωµών τροφίµων χωρίς να αναµειγνύονται µεταξύ τους. Επιπλέον, χάρη στην ύπαρξη της βαλβίδας, τα ωµά τρόφιµα αναµειγνύονται οµοιόµορφα στο φούρνο µικροκυµάτων και µαγειρεύονται σε σύντοµο χρόνο. Η συσκευασία αυτή αποτελείται από: ένα δίσκο που περιέχει το κυρίως συστατικό του γεύµατος ένα κεντρικό δοχείο που περιέχει τα δευτερεύοντα συστατικά (στο καπάκι του δοχείου αυτού είναι τοποθετηµένη η βαλβίδα ατµού) ειδικά διαµορφωµένη υποδοχή στο κάτω µέρος της συσκευασίας όπου τοποθετούνται τα µαχαιροπίρουνα. Με τον τρόπο αυτό τα τρόφιµα τοποθετούνται ωµά µέσα στη συσκευασία διατηρώντας τα θρεπτικά συστατικά τους και εν συνεχεία µαγειρεύονται γρήγορα και στον ατµό µέσα στο φούρνο µικροκυµάτων. 28

30 Η λύση αυτή µπορεί να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες συσκευασίες έτοιµων προ- µαγειρεµένων γευµάτων διατηρώντας ταυτόχρονα τη θρεπτική αξία των τροφών, καθώς µαγειρεύονται στον ατµό. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για καθηµερινή οικιακή χρήση επιτυγχάνοντας έως και 78% καλύτερη συντήρηση των θρεπτικών συστατικών των τροφίµων και 60% µειωµένο χρόνο µαγειρέµατος. Η εταιρεία αναζητά συνεργάτες, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα συσκευασίας τροφίµων ή παραγωγής προ-µαγειρευµένων γευµάτων για σύναψη εµπορικής συµφωνίας µε τεχνική συνεργασία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (10-ΜΑΡ-164) Βουλγαρική εταιρεία έχει αναπτύξει καινοτoµική τεχνολογία αυτοµατοποιηµένης συσκευασίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η µονάδα συσκευασίας µπορεί να είναι µόνιµα εγκατεστηµένη ή φορητή. ιαθέτει µικροεπεξεργαστή, ο οποίος επιτρέπει τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση µιας σειράς λειτουργιών: ζύγισµα, δοσοµέτρηση και πακετάρισµα προϊόντων αλιείας µεγάλου όγκου γρήγορη φόρτωση πακετάρισµα µε αλουµινόφυλλο πάχους mm τοποθέτηση προστατευτικής ή διακοσµητικής επικόλλησης και σήµανσης συσκευασία σε κιβώτια Η τεχνολογία αυτή ικανοποιεί όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν επεξεργασία και συσκευασία τροφίµων, διαθέτει µία δεξαµενή εισόδου των προϊόντων αλιείας χωρητικότητας 30 λίτρων και µπορεί να παραδώσει συσκευασίες βάρους κιλών την ώρα. Η εταιρεία αναζητά επιχειρηµατικούς συνεργάτες για εµπορική συµφωνία µε τεχνική συνεργασία. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (10-ΔΕΚ-169) Βελγικό πανεπιστήµιο έχει σχεδιάσει και αναπτύξει έτοιµες προς χρήση και αεριζόµενες συσκευασίες για αποθήκευση και µεταφορά τροφίµων 29

31 σε κλιµατιζόµενο περιβάλλον. Η µέθοδος κατασκευής υπολογίζει το σχέδιο της απαιτούµενης συσκευασίας, το µέγεθος και σχήµα των τροφίµων και τις εξωτερικές συνθήκες κλιµατισµού, θερµοκρασίας, υγρασίας και ροής αέρα. Η ερευνητική οµάδα έχει εµπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη σχεδιαστικών εργαλείων CAD ειδικά για τη βιοµηχανία τροφίµων. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει ένα εργαλείο CAD το οποίο συνδυάζει λογισµικό Computational Fluid Dynamics (CFD) µε εξειδικευµένα µοντέλα για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των παραπάνω παραµέτρων στο περιβάλλον συσκευασίας. Ως αποτέλεσµα, µπορεί να σχεδιαστεί η βέλτιστη µορφή της συσκευασίας µε στόχο τη µέγιστη διατήρηση των τροφίµων µε τη µικρότερη δυνατή αλλοίωση αυτών κατά τη µεταφορά και αποθήκευση. Με αυτό τον τρόπο, η σχεδίαση των συσκευασιών δεν χρειάζεται να γίνεται πλέον εµπειρικά αλλά µπορει να πραγµατοποιηθεί µε έναν ολοκληρωµένο και επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο. Το βελγικό πανεπιστήµιο αναζητά βιοµηχανίες συσκευασίας και παραγωγούς τροφίµων για εµπορική συνεργασία µε τεχνική υποστήριξη. ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΓΡΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (11-ΜΑΙ-066) Αγγλική εταιρία έχει αναπτύξει µία βελτιωµένη βαλβίδα, η οποία µπορεί να ενσωµατωθεί σε µηχανισµό διανοµής / τροφοδότησης που χρησιµοποιείται για υγρά τρόφιµα και φαρµακευτικά προϊόντα. Οι συµβατικοί µηχανισµοί διανοµής αντιµετωπίζουν συχνά προβλήµατα επιµόλυνσης καθώς και µειωµένης διάρκειας ζωής των προϊόντων στο ράφι. Η ευπάθεια αυτή των τροφίµων οφείλεται στην αερόβια ανάπτυξη βακτηριδίων στο στόµιο της συσκευασίας. Τα βακτήρια αυτά εν συνεχεία διεισδύουν µέσα από τη βαλβίδα στο εσωτερικό του δοχείου και ενεργοποιούν την αναερόβια ανάπτυξη βακτηριδίων. Η τεχνολογία αφορά µία βαλβίδα µηδενικών απωλειών η οποία µπορεί προαιρετικά να αποστειρωθεί µε έκθεση σε όζον στο τέλος κάθε κύκλου διανοµής. Η βαλβίδα από µόνη της εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των υπολειµµάτων στο στόµιο του δοχείου αλλά η επιπλέον προσθήκη του συστήµατος αποστείρωσης µε όζον προλαµβάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης βακτηρίων και κατ επέκταση επεκτείνει τον χρόνο συντήρησης των προϊόντων στο ράφι. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός αποστείρωσης έχει κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε το τρόφιµο να µην έρχεται σε επαφή µε το όζον (γεγονός που προκαλεί τάγγισµα). Η βαλβίδα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δοχεία διανοµής γάλατος, χυµών, κρασιού και άλλων υγρών τροφίµων. Η τεχνολογία προστατεύεται από µία σειρά πατεντών ανάλογα µε την εφαρµογή. Η εταιρεία αναζητά συνεργασία µε κατασκευαστικές εταιρίες για διάθεσή του προϊόντος στην αγορά. 30

32 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (13-ΦΕΒ-148) Εσθονική επιχείρηση έχει αναπτύξει ένα καινοτοµικό κάλυµµα για δοχεία τροφίµων που αυξάνει την ευκολία χρήσης του από τον καταναλωτή, χωρίς να αυξηθούν οι δαπάνες παραγωγής για τον κατασκευαστή. Κατά την τοποθέτηση ενός ανοικτού δοχείο τροφίµων στο ψυγείο, πολλοί καταναλωτές αφήνουν τα σκεύη (µαχαίρι, κουτάλι, σπάτουλα κλπ.) εντός του δοχείου και στη συνέχεια τοποθετούν ένα κάλυµµα πάνω από αυτό. εδοµένου ότι το σκεύος εµποδίζει το κάλυµµα να κλείσει σωστά, το σκεύος πέφτει συχνά έξω από το δοχείο, µε αποτέλεσµα να λερώνει τα ράφια του ψυγείου και να αφήνει έκθετο το περιεχόµενο του δοχείου προκαλώντας την µικροβιολογική του µόλυνση. Το προτεινόµενο κάλυµµα δοχείου λύνει αυτό το πρόβληµα µε µια νέα σχεδίαση. Το κάλυµµα έχει ένα τµήµα το οποίο έχει τη δυνατότητα να προεξέχει σαν µικρό πτερύγιο και να αφήνει χώρο για ένα σκεύος (µαχαίρι, πιρούνι κλπ.) να βρίσκεται µέσα στο δοχείο. Το υπόλοιπο τµήµα του καλύµµατος εφάπτεται και στερεώνεται σωστά πάνω στο δοχείο. Η σχεδίαση του καλύµµατος προστατεύεται από δίπλωµα βιοµηχανικής σχεδίασης σε όλη την ΕΕ. Η εταιρεία αναζητά παραγωγούς δοχείων τροφίµων για την ενσωµάτωση του καλύµµατος στα προϊόντα τους. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (13-ΙΑΝ-001) Βρετανική εταιρεία µε µεγάλη εµπειρία στην κατασκευή αυτοµατισµών ελέγχου, έχει αναπτύξει καινοτοµικά συστήµατα ελέγχου ακεραιότητας συσκευασιών. Τα συστήµατα συνδυάζουν τεχνολογίες µη καταστρεπτικής ανίχνευσης, έξυπνου λογισµικού και διαχείρισης δειγµάτων προς εξέταση. Όλη η διαδικασία είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη για να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ανθρώπινης παρεµβολής και λάθους. Επίσης είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί γρήγορα, ώστε να µην καθυστερεί µια γραµµή παραγωγής. Ενδεικτικά ένα σύστηµα µη καταστροφικής ανίχνευσης µπορεί να ανιχνεύσει διαρροή εντός 30 δευτερολέπτων, προλαµβάνοντας έτσι ελαττωµατικό προϊόν. Τα συστήµατα ελέγχου της βρετανικής εταιρείας µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο από την βιοµηχανία τροφίµων όσο και από αυτή των χηµικών και των φαρµάκων. Χρησιµοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας µη

33 καταστροφικής ανίχνευσης σε συνδυασµό µε ειδικό λογισµικό που σχεδιάζεται για να εξυπηρετεί τις εξειδικευµένες ανάγκες του κάθε πελάτη. Η εταιρεία αναζητά συνεργάτες από τους κλάδους τροφίµων, φαρµάκων και ανάλυσης ποιότητας για υιοθέτηση των συστηµάτων της. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (10-ΔΕΚ-269) Ολλανδική εταιρεία ανέπτυξε τεχνολογία για αποτελεσµατική αξιοποίηση υγρών υπολειµµάτων από την επεξεργασία των λαχανικών στη βιοµηχανία τροφίµων για την παραγωγή χυµών, π.χ από καρότο, παντζάρι, πιπεριές, ντοµάτα κλπ. Ένα επίσης σηµαντικό παραπροϊόν είναι η παραγωγή χρωστικών ουσιών. Από το 2004 η εταιρεία αποτελεί βασικό προµηθευτή χυµών από λαχανικά και επεξεργάζεται τόνους υπολειµµάτων λαχανικών για την παραγωγή χυµών υψηλής ποιότητας. Η προτεινόµενη τεχνολογία κάνει ορθολογική χρήση της ενέργειας και παράλληλα διατηρεί αναλλοίωτα τα θρεπτικά συστατικά των λαχανικών. Σε επόµενο στάδιο προβλέπεται η βελτίωση της τεχνολογίας ώστε να χρησιµοποιεί τα πολτοποιηµένα κατάλοιπα για την παραγωγή βιοενεργών συστατικών. Η Ολλανδική εταιρεία θέλει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε διεθνές επίπεδο και αναζητά επαφές µε βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τροφίµων και λαχανικών και οι οποίες ενδιαφέρονται για σύναψη συµφωνίας παραχώρησης πνευµατικών δικαιωµάτων. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΡΟΓΑΛΑ (10-ΣΕΠ-290) Ολλανδική εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνολογία ανάκτησης αλάτων και απιονισµένου νερού από το τυρόγαλα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της µηχανικής ανασυµπίεσης ατµών (MVR) κατά την οποία πραγµατοποιείται κρυσταλλοποίηση των αλάτων. Η µέθοδος MVR χαρακτηρίζεται από λειτουργικό διαχωρισµό των επιφανειών µε εξάτµιση και ανταλλαγή θερµότητας. Η εταιρεία έχει προχωρήσει ήδη µε επιτυχία στην κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής µονάδας στις εγκαταστάσεις γαλακτοβιοµηχανίας. 32

34 Τα καινοτοµικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας είναι τα ακόλουθα: ελάχιστη παραγωγή αερολυµάτων χαµηλή κατανάλωση ενέργειας σταθερά υψηλή παραγωγική ικανότητα ελάχιστη επικάθιση ακαθαρσιών στο εσωτερικό του συστήµατος Η τεχνολογία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις µονάδες µεταποίησης τροφίµων, γαλακτοκοµικών, γεωργικών προϊόντων, χηµικών και γενικότερο σε όσες µονάδες παράγουν υγρά απόβλητα. Μερικές εφαρµογές της τεχνολογίας αυτής είναι οι ακόλουθες: ανάκτηση αλάτων (αφαλάτωση) από το τυρόγαλα εξάτµιση των συµπαρασυρόµενων στερεών σε δεξαµενή χηµικής αντίδρασης ανάκτηση βαρέων µετάλλων στη µεταλλουργική βιοµηχανία ανάκτηση ενώσεων αµµωνίου Η εταιρεία αναζητά συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις µε δραστηριότητα στους προαναφερόµενους κλάδους για εµπορική ή τεχνική συνεργασία ή συµφωνία εκχώρησης άδειας λειτουργίας. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΧΥΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ (12-ΑΥΓ-026) Επιχείρηση από τη Γερµανία έχει αναπτύξει ένα σύστηµα διαχωρισµού και συγκέντρωσης ζυµωµένου χυµού. Το σύστηµα αυτό διασφαλίζει ότι καµία ποσότητα νερού, που έχει µείνει ως κατάλοιπο από τη διεργασία της ζύµωσης, δεν καταλήγει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα. Το σύστηµα είναι κατοχυρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και παρέχει υψηλή απόδοση διαχωρισµού, απλή τεχνική µετατροπής και µεγάλο χρόνο ζωής. Ο χυµός που έχει περάσει από τη φάση της ζύµωσης χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης οξυγόνου. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να φθάσει στα υπόγεια νερά ή στα επιφανειακά ύδατα. Είναι πολύ σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι το νερό που συγκεντρώνεται στην επιφάνεια µετά από τη διαδικασία της ζύµωσης, διαχωρίζεται και συλλέγεται σε κατάλληλους περιέκτες (λάκκους κοπριάς ή περιέκτες για χυµούς που έχουν υποστεί ζύµωση). Το σύστηµα που κατασκεύασε η γερµανική εταιρία κάνει τη διαδικασία του διαχωρισµού εύκολη και γρήγορη. Ένα ειδικά σχεδιασµένο δάπεδο διαχωρισµού, το οποίο λειτουργεί ακόµα και σε συνθήκες µη σταθερής ισορροπίας, κατευθύνει µε ασφάλεια το υγρό σε έναν από τους δύο θαλάµους. Ο ένας θάλαµος οδηγεί το προϊόν στο δοχείο συλλογής και ο άλλος στο δοχείο απορροής. Ο διαχωρισµός γίνεται µέσω της περιστροφής του διαχωριστικού δαπέδου κατά 180 µοίρες. Έτσι, όταν ο ένας θάλαµος είναι ανοικτός, ο άλλος παραµένει 33

35 κλειστός. Ο διαχωριστής είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο (PE 80/100) και είναι ανθεκτικός στις ουσίες των ζυµωµένων χυµών, µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζει µεγάλη διάρκεια ζωής. Οι εκροές και από τα δύο δοχεία είναι αρκετά εκατοστά πάνω από το έδαφος. Το προϊόν µπορεί να κατασκευαστεί σε διάφορα µεγέθη και διαµέτρους καθώς και σε ποικίλες µορφές σύνδεσης του διαχωριστή µε τα δοχεία. τα δοχεία που συγκεντρώνουν τους χυµούς έχουν την δυνατότητα να προσαρµοστούν περαιτέρω στις ανάγκες της κάθε εφαρµογής. Η γερµανική εταιρεία αναζητά βιοµηχανικούς συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανία τροφίµων και στην κατασκευή βιοµηχανικού εξοπλισµού και ενδιαφέρονται για υιοθέτηση της τεχνολογίας µέσω τεχνικής ή εµπορικής συνεργασίας. Τα καινοτοµικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήµατα του συγκεκριµένου συστήµατος είναι τα ακόλουθα: 100% διαχωρισµός των χυµών που έχουν περάσει από τη φάση της ζύµωσης µεγάλη διάρκεια ζωής (µεγαλύτερη από 50 χρόνια) λόγω του οξυανθεκτικού υλικού PE σύστηµα ρυθµιζόµενο από τον χρήστη (ρυθµιζόµενο ύψος και κλίση µέχρι και 10 cm) ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ ΚΑΙ ΚΟΠΡΙΑΣ (12-ΑΥΓ-008) Βρετανική εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύστηµα για την ανάκτηση ωφέλιµων συστατικών από υπολείµµατα αναερόβιου κοµπόστ και κοπριάς. Η διεργασία αποτελείται από δύο στάδια και βασίζεται στις φυσικοχηµικές ιδιότητες των υπολειµµάτων για την ανάκτηση των θρεπτικών συστατικών. Κατά το πρώτο στάδιο αφαιρείται κατ' ελάχιστο το 80% περίπου των φωσφορικών ενώσεων και ακολουθεί η µετατροπή τους σε "στρουβίτη." Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει τη χρήση θερµότητας για το διαχωρισµό και την ανάκτηση των αζωτούχων ενώσεων από το ρεύµα των αποβλήτων, όπου και πάλι 34

36 τουλάχιστον ένα ποσοστό 80% ανακτάται επιτυχώς µε µορφή αµµωνίας και µπορεί είτε να πωληθεί, είτε να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την παρασκευή άλλων υλικών. Το σύστηµα έχει αναπτυχθεί για ροές αποβλήτων µε υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων και στόχο έχει, πέρα από τη συµµόρφωση µε τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς, να αποτελέσει και πηγή παραγωγής προϊόντων τα οποία µπορούν να αποφέρουν επιπλέον εισόδηµα. Η βρετανική εταιρεία αναζητά βιοµηχανικούς εταίρους µε δραστηριότητες στον αγροδιατροφικό κλάδο (επεξεργασία κρέατος, κτηνοτροφία, εκτροφή προβάτων ή χοίρων) καθώς επίσης και εταιρείες µε εµπειρία σε συστήµατα βιολογικών καθαρισµών, για αξιολόγηση της προσφερόµενης τεχνολογίας, παροχή συµβουλών όσον αφορά την καταλληλότητα της τεχνολογίας για χρήση στην τοπική αγορά και την τοπική εφαρµογή. Βιομηχανία τροφίμων: θέματα ενέργειας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΠΑΡΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ (09-ΙΟΥΝ-011) Γαλλική εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνολογία µετατροπής λιπαρών παραπροϊόντων σε θερµότητα και ηλεκτρική ενέργεια. Αρχικά πραγµατοποιείται προεργασία των λιπών που οδηγεί στην εξαγωγή λιπαρού εκχυλίσµατος (βιοµάζα). Εν συνεχεία η παραγόµενη βιοµάζα µετατρέπεται σε βιοκαύσιµο µε την προσθήκη αιθανόλης. Το βιοκαύσιµο χρησιµοποιείται για τη λειτουργία γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα εναλλάκτης θερµότητας χρησιµοποιείται για παραγωγή ζεστού νερού. Ως πρώτη ύλη µπορούν να χρησιµοποιηθούν ζωικά λιπαρά, µαγειρικό λάδι και στέαρ. Η προεργασία που πραγµατοποιείται στα λίπη διευκολύνει την καύση τους και οδηγεί σε σηµαντική µείωση των ρυπογόνων οξειδίων του αζώτου καθώς και των εκπεµπόµενων σωµατιδίων. Ως αποτέλεσµα, µειώνονται αισθητά τα απορρίµµατα που επικάθονται στη µηχανή και στις σωληνώσεις και κατ επέκταση µειώνεται η απαιτούµενη συντήρηση, οπότε το µηχάνηµα είναι διαθέσιµο προς λειτουργία για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σφαγεία, εταιρείες επεξεργασίας κρέατος και σε όποιες άλλες εγκαταστάσεις παράγουν λιπαρά απόβλητα. Η εταιρεία αναζητά την επίτευξη εµπορικής συµφωνίας µε την παροχή τεχνικής συνεργασίας. 35

37 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ (10-ΟΚΤ-171) Γερµανική εταιρεία µε δεκαετή και πλέον εµπειρία σε ηλιακά-θερµικά συστήµατα σχεδίασε και κατασκεύασε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ηλιακής ψύξης. Το νερό θερµαίνεται µε τη χρήση κυλινδρικών - παραβολικών κατόπτρων και κατόπιν χρησιµοποιείται είτε για θέρµανση, είτε για παραγωγή ατµού σε ατµολέβητα. Ο ατµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ψύξης για τον κλιµατισµό κλειστών χώρων ή για άλλες βιοµηχανικές εφαρµογές. Οι συστοιχίες των κατόπτρων µπορούν να τοποθετηθούν στο έδαφος, σε ταράτσες κτιρίων ή σε στέγαστρα διαφόρων χώρων. Συγκεκριµένα τα κυλινδρικά - παραβολικά κάτοπτρα συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία σε σωλήνα όπου ρέει κατάλληλο θερµαντικό µέσο (νερό ή κάποιο έλαιο), µε αποτέλεσµα την θέρµανσή του σε αρκετά υψηλές θερµοκρασίες. Μία διάταξη τέτοιων κατόπτρων επιτυγχάνει αρκετά υψηλότερες θερµοκρασίες από τους συνήθεις ηλιακούς θερµοσίφωνες. Το ζεστό νερό (θερµοκρασίας 180 o C έως 200 o C) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες της εγκατάστασης και την εποχή του χρόνου. Εκτός όµως από την άµεση αξιοποίηση του ζεστού νερού, µπορεί µε τη χρήση ενός λέβητα παραγωγής ατµού να παραχθεί ατµός, ο οποίος µπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Μία τέτοια εφαρµογή είναι και η ψύξη. Ο ατµός χρησιµοποιείται σε µια διβάθµια ψυκτική διάταξη απορρόφησης για την παραγωγή ψύξης, που µπορεί να αξιοποιηθεί για τον κλιµατισµό κλειστών χώρων ή για άλλες βιοµηχανικές εφαρµογές. Το σύστηµα της γερµανικής εταιρείας σε συνδυασµό µε κοινά συστήµατα µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χειµώνα για τη θέρµανση χώρων (π.χ. σε ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, µεγάλα δηµόσια κτήρια κλπ.), ενώ το καλοκαίρι για κλιµατισµό, µειώνοντας το συνολικό κόστος. Η εταιρεία έχει ήδη εγκαταστήσει τέτοια συστήµατα σε ξενοδοχεία, εµπορικά κέντρα, νοσοκοµεία καθώς επίσης και σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συντήρησης τροφίµων. Τα µελλοντικά τους σχέδια περιλαµβάνουν ανάπτυξη συστηµάτων για οικιακή χρήση, καθώς επίσης και ανάπτυξη µεγαλύτερων συστηµάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού για βιοµηχανική χρήση. Η γερµανική εταιρεία αναζητά βιοµηχανικούς συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε τεχνογνωσία στις ηλιακές εγκαταστάσεις ή εναλλακτικά στις εγκαταστάσεις θέρµανσης και εξαερισµού. Ακόµη µπορεί να παράσχει υποστήριξη και βοήθεια στις πρώτες εγκαταστάσεις καθώς και να 36

38 παράσχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και µεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας σχετικά µε τη συναρµολόγηση και τη συντήρηση, µε στόχο αυτές στη συνέχεια να προσφέρονται από τον υποψήφιο συνεργάτη. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (10-ΦΕΒ-277) Ολλανδική εταιρεία έχει αναπτύξει µία σειρά από τεχνολογίες για την επεξεργασία αποβλήτων και λυµάτων ζωικής και φυτικής προελεύσεως. Τα λύµατα και τα απόβλητα υπόκεινται σε µια σειρά διεργασιών οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγή βιοαερίου και την ταυτόχρονη ανάκτηση φωσφορούχων και αζωτούχων ενώσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως λιπάσµατα. Παράλληλα µειώνουν σηµαντικά το φορτίο ρύπων των τελικών προϊόντων πριν αυτά διατεθούν στο περιβάλλον. Σε µία µονάδα επεξεργασίας τα εισερχόµενα λύµατα φιλτράρονται για να διαχωρισθούν όλα τα στερεά υλικά, τα οποία και επεξεργάζονται ξεχωριστά. Τα στερεά οδηγούνται στον χωνευτήρα όπου ακολουθεί µία διαδικασία αναερόβιας θερµοφιλικής χώνευσης. Η αναερόβια χώνευση επιτελείται σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου όπου οι σύνθετες οργανικές ενώσεις αποικοδοµούνται σε απλούστερες από αναερόβιους µικροοργανισµούς µε τελικά προϊόντα βιοαέριο και χωνεµένη λάσπη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, περίπου 90% της βιοµάζας µετατρέπεται σε βιοαέριο (ποσοστό ανάλογο και µε την προέλευση του αρχικού υλικού). Στο τέλος της όλης διαδικασίας τα λύµατα µπορούν πλέον να διατεθούν στο περιβάλλον, να χρησιµοποιηθούν για άρδευση ή να υποστούν επιπλέον φιλτράρισµα µέσω διαδικασιών νανοφιλτραρίσµατος ή αντίστροφης ώσµωσης και να χρησιµοποιηθούν ξανά στη µονάδα ή αλλού. Το παραγόµενο και επεξεργασµένο βιοαέριο µπορεί να συλλεχθεί και να διατεθεί στην αγορά. Ειδικότερα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µονάδες συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας για τροφοδότηση των µονάδων του εργοστασίου και µέσω σύνδεσης µε 37

39 το εθνικό δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ολλανδική εταιρεία αναζητά τεχνικές εταιρείες µε εµπειρία σε έργα επεξεργασίας λυµάτων ή και συστήµατα χώνευσης. Η εταιρεία θα παράσχει εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή και λειτουργία των συστηµάτων της. ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (10-ΝΟΕ-059) ανική εταιρεία έχει αναπτύξει σύστηµα παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα µε κλίβανο που επιτρέπει τη χρήση καυσίµου µε περιεκτικότητα σε υγρασία έως και 60%. Η παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα είναι µία δραστηριότητα ευρέως διαδεδοµένη, κυρίως για οικιακή χρήση και εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων. Η αξιοποίηση της βιοµάζας ως καύσιµο για «βιοµηχανικές» δραστηριότητες δεν είναι τόσο διαδεδοµένη. Το κυριότερο τεχνικό πρόβληµα για την υιοθέτηση της βιοµάζας ως καύσιµο είναι ότι αυτή µπορεί να προέρχεται από ποικίλες πηγές, π.χ. από φυτά, από κατάλοιπα και υποπροϊόντα µεταποίησης και επεξεργασίας φυτικής, ζωικής ή δασικής παραγωγής ή από αστικά λύµατα και σκουπίδια. Η περιεκτικότητα σε υγρασία διαφέρει ανάλογα µε την προέλευση και µπορεί να φτάσει και πάνω από το 50% µε άµεσο αντίκτυπο στην απόδοση. Ο συγκεκριµένος κλίβανος δεν έχει κινητά µέρη σε ζώνες υψηλής θερµοκρασίας, έχει χαµηλές εκποµπές αερίων ρύπων και τα στερεά κατάλοιπα (στάχτη) έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Σε συνδυασµό µε µονάδα εναλλάκτη θερµότητας και κυκλώνων µειώνονται ακόµα περισσότερο οι εκποµπές ρύπων. Ο κλίβανος είναι τύπου θαλάµου καύσης µε αντιστροφή ροής. Το καύσιµο τροφοδοτείται από πάνω και µετατρέπεται σε αέριο µε διαδοχικά στάδια ξήρανσης και πυρόλυσης, εξαέρωσης και οξείδωσης. Το ποσοστό υγρασίας του καυσίµου µπορεί να ελεγχθεί και να οµογενοποιηθεί στην είσοδο µε προσθήκη νερού. Τα αέρια που δηµιουργούνται από αυτό τον κύκλο καίγονται στο άνω µέρος του κλιβάνου. Το σύστηµα της δανικής εταιρείας έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα την υψηλή απόδοση µε χαµηλές εκποµπές ρύπων. Είναι εύκολο στην παραγωγή, τη µεταφορά και την εγκατάσταση, απαιτεί µικρή συντήρηση, λόγω των ελαχίστων κινουµένων τµηµάτων, και είναι ευέλικτο στην προέλευση του καυσίµου. Η δανική εταιρεία αναζητά βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε τεχνογνωσία στην παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο. Η εταιρεία µπορεί να παράσχει υποστήριξη και βοήθεια στις πρώτες εγκαταστάσεις, καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες και µεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας σχετικά µε τη συναρµολόγηση και τη συντήρηση. 38

40

41

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καινοτόμων τεχνολογιών

Κατάλογος καινοτόμων τεχνολογιών Agrofood Γεωργική Καλλιέργεια & Βιομηχανία Τροφίμων Κατάλογος καινοτόμων τεχνολογιών Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... 4 Ρομποτικό, μη-επανδρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ E. M. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Κ. Τζιά, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά Ένα ευρύ φάσμα λύσεων Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών April 1, 2013 Slide 1 Η αγορά των AC drives ανά κλάδο το έτος 2010 Market study ARC2011 Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνδυασµός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Προσφέρει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των ζωντανών οργανισµών για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων 1 Οι ζωντανοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θ.Γ.ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα

Δρ. Θ.Γ.ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα To μικροφύκος Σπειρουλίνα (Αρθροσπείρα) : Ένα «πράσινο εργοστάσιο» παραγωγής πολύτιμων ουσιών με δυνητικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία Δρ. Θ.Γ.ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία. Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Formula-patent Vitalia Mix. 2 3 www.vitalia.com.

Η εταιρεία. Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Formula-patent Vitalia Mix. 2 3 www.vitalia.com. Η εταιρεία Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη Formula-patent Vitalia Mix Στην Vitalia, μία σύγχρονη Ελληνική επιχείρηση, είμαστε υπερήφανοι που παράγουμε γόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΥΔ ΠΑΑ Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Τι είναι Καινοτομία? «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Ποιοι είμαστε; Εργαστήριο Νερό και Υγεία - Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία Πληθυσμιακές Μελέτες: Αξιολόγηση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τσιρόπουλος Ζήσης, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Αναστασίου Ευάγγελος, Φουντάς Σπύρος Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τσιρόπουλος Ζήσης, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Αναστασίου Ευάγγελος, Φουντάς Σπύρος Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συστήματα ολοκληρωμένης παρακολούθησης γεωργικών πρακτικών και μειωμένων εισροών σε καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνεργασία μεταξύ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιχειρήσεων, Αγροτικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Βιοαερίου. Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μονάδες Βιοαερίου. Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου PUXIN / Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής - Αποθήκευσης Βιοαερίου 1 Η Εταιρία PUXIN Η Εταιρία Shenzhen Puxin

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Εισαγωγή - Γενικά Ιστορικά Η προσπάθεια του ανθρώπου να επεξεργασθεί και να συντηρήσει τα τρόφιμα σηματοδοτεί την αρχή του πολιτισμού. Σε αυτό συντέλεσαν μια σειρά από ανακαλύψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά Γενικά - Περιγραφή Το τμήμα έρευνας και σχεδιασμού του εργοστασίου, έχει μακρά διεθνή εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή στεγνωτηρίων και ξηραντηρίων διαφόρων προϊόντων, και έχει στο ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υδατάνθρακες Λίπη Πρωτεΐνες Νερό Ανόργανα συστατικά Βιταμίνες Υπευθ. Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας Κατά τον προσδιορισµό των ισοζυγίων µάζας γίνεται εφαρµογή του νόµου διατήρησης της µάζας στην επίλυση προβληµάτων που αναφέρονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A. Προηγµένη τεχνολογία παραγωγής και εξοπλισµός Η χρήση της τεχνολογίας του FR4 πλαστικοποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία τροφίµων. Ο λόγος που ξεχωρίζουν είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι ζωντανά, δηλαδή αναπνέουν και µεταβολίζονται και µετά τη συγκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ζόμπου Φώτης. Η επίδραση των μεθόδων στη συντήρηση των τροφίμων

Ζόμπου Φώτης. Η επίδραση των μεθόδων στη συντήρηση των τροφίμων Ζόμπου Φώτης Η επίδραση των μεθόδων στη συντήρηση των τροφίμων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται τις μεθόδους στη συντήρηση των τροφίμων. Τα συντηρητικά που χρησιμοποιούνται τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

STEAMER. Τέλος το ψάξιμο! Η INOXTREND κατασκεύασε τον συγκεκριμένο τύπο φούρνου με boiler VBA-104E

STEAMER. Τέλος το ψάξιμο! Η INOXTREND κατασκεύασε τον συγκεκριμένο τύπο φούρνου με boiler VBA-104E Τέλος το ψάξιμο! Η INOXTREND κατασκεύασε τον συγκεκριμένο τύπο φούρνου με boiler STEAMER 15 VBA-104E Για εκείνους που απαιτούν τα βέλτιστα αποτελέσµατα µαγειρέµατος, µε διατήρηση των διατροφικών ιδιοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας την Έξυπνη Επιλογή στα Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Κάνοντας την Έξυπνη Επιλογή στα Συστήματα Επεξεργασίας Νερού Κάνοντας την Έξυπνη Επιλογή στα Συστήματα Επεξεργασίας Νερού ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΓΕΙΑ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ Το Πιο Σημαντικό Θρεπτικό Στοιχείο Πόσο νερό χρειάζεστε; 41-54 kg 55-68 kg 68,5-86 kg (250 ml)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Ποιοτικός έλεγχος-νοθεία στο γάλα. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων

Άσκηση 5η. Ποιοτικός έλεγχος-νοθεία στο γάλα. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Άσκηση 5η Ποιοτικός έλεγχος-νοθεία στο γάλα Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Γάλα Γάλα είναι το απαλλαγμένο πρωτογάλατος προϊόν πλήρους και χωρίς διακοπής αρμέγματος υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Επιχειρηματική Παιδεία και Παραγωγικότητα Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγεία Total No Frost

Ψυγεία Total No Frost Στατικά Ψυγεία Υψηλή Ενεργειακή Κλάση Α+ & Α++ Η Inventor επενδύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Με τις συσκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης Α++, επιτυγχάνετε έως και 40

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Σκοπιμότητα άρδευσης Η άρδευση αποσκοπεί κυρίως στην τροφοδότηση της κόμης του φυτού με νερό. Μόνο το 1% του νερού που φτάνει στην κόμη των φυτών παραμένει στους φυτικούς

Διαβάστε περισσότερα