Υποστηρικτικό Υλικό για την διενέργεια Πρακτικής Ασκησης ιδασκαλίας (Π.Α. )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποστηρικτικό Υλικό για την διενέργεια Πρακτικής Ασκησης ιδασκαλίας (Π.Α. )"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Υποστηρικτικό Υλικό για την διενέργεια Πρακτικής Ασκησης ιδασκαλίας (Π.Α. ) «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ»

2 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.Α..) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕ Η πρακτική άσκηση περιλαµβάνει δειγµατικές διδασκαλίες καθώς και την προετοιµασία των υποδειγµατικών διδασκαλιών και αξιολόγησή τους. Η πρακτική άσκηση θα είναι κατανεµηµένη σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος και η υλοποίησή της θα ξεκινήσει µετά την πραγµατοποίηση των αναγκαίων ωρών διδασκαλίας. Προβλέπεται η πραγµατοποίηση υποδειγµατικών διδασκαλιών 15 (Μικροδιδασκαλίες) και πρακτική ασκήση 30 (Προκαταρκτική διδασκαλία) για κάθε εκπαιδευόµενο. Όπου δεν υπάρχουν τα αναγκαία µέσα για την βιντεοπροβολή της διδασκαλίας θα γίνεται µε το κλασικό τρόπο δειγµατικών διδασκαλιών πάνω σε θεµατολογία που επιλέγεται είτε από τους εκπαιδευόµενους είτε από τον εισηγητή και χρησιµοποιείται όλο το υποστηρικτικό υλικό από τον εισηγητή (καθηγητή των ΠΑ ) ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εµπέδωση της Πρακτικής Άσκησης ιδασκαλίας (Π.Α. ).

3 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Π.Α..) - Ενηµερωτικό Έντυπο: Οδηγίες για τη ιεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης ιδασκαλίας (ΠΑ ). 1. ΠΑ -4: Οδηγίες για τη συµπλήρωση του σχεδίου µαθήµατος. 2. ΠΑ -5: Σχέδιο µαθήµατος. 3. ΠΑ -6: Η πορεία της διδασκαλίας. 4. ΠΑ -7: Γενικοί και ειδικοί διδακτικοί στόχοι. 5. ΠΑ -8: Φύλλο πληροφοριών. 6. ΠΑ -10: Φύλλο ανάθεσης εργασίας. 7. ΠΑ -12: ελτίο αξιολόγησης διδασκαλίας επιµορφούµενου. 8. Ατοµική κατάσταση διδασκαλιών εποπτειών.

4 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Π.Α..) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι Πρακτικές Ασκήσεις ιδασκαλίας (Π.Α..) αποτελούν αυτόνοµη παράµετρο και ταυτόχρονα απόληξη του Έργου «Παιδαγωγική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών του ΟΑΕ». Οι Π.Α.. συνδέονται µε την Ενότητα «ιδακτική Επαγγελµατικών Μαθηµάτων», τις βασικές κατευθύνσεις της οποίας θα εφαρµόσουν οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί του ΟΑΕ, ώστε να πραγµατοποιήσουν τις Μικροδιδασκαλίες και τις Προκαταρκτικές διδασκαλίες τους. Οι Π.Α.. βασίζονται στο µοντέλο «Πορείας ιδασκαλίας» που εφαρµόζεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ 1, το οποίο αφενός σχετίζεται µε τη διδασκαλία των επαγγελµατικών µαθηµάτων και αφετέρου θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα «Σχέδια Μαθήµατος» που καταγράφει η σύγχρονη βιβλιογραφία 2. Στις παραδόσεις της Ενότητας «ιδακτική Επαγγελµατικών Μαθηµάτων» παρουσιάζονται και άλλες διδακτικές προσεγγίσεις, τις οποίες µπορεί ο επιµορφούµενος εκπαιδευτικός του ΟΑΕ να αξιοποιήσει εµπλουτιστικά στις διδασκαλίες του. Η χρησιµοποίηση του µοντέλου Π.Α.. δεν είναι απολύτως δεσµευτική, αλλά δίνει στον επιµορφούµενο τη σιγουριά ενός δοκιµασµένου σχεδίου διδασκαλίας επαγγελµατικών µαθηµάτων, στο οποίο µπορεί να βασιστεί και στις Πρακτικές Ασκήσεις και στην καθηµερινή του διδασκαλία. Με την Πρακτική Άσκηση ιδασκαλίας παρέχεται στον επιµορφούµενο εκπαιδευτικό η δυνατότητα συσχετισµού θεωρίας και εφαρµογής, µε αποτέλεσµα την καλύτερη εµπέδωση των αρχών που διέπουν την πράξη της διδασκαλίας. Μετά τη διδασκαλία κάθε εκπαιδευτικού ακολουθεί συζήτηση, στην οποία πρέπει να συµµετέχουν όλοι όσοι την παρακολούθησαν. Ο εισηγητής-καθηγητής των Π.Α.. µαζί µε τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς εντοπίζουν τα σηµεία, στα οποία υπήρξαν προβλήµατα, και από κοινού αναζητούν τα αίτια και τις κατά περίπτωση ενδεδειγµένες λύσεις των προβληµάτων αυτών. Ιδιαίτερα θετικά µπορούν να αξιοποιηθούν οι περιπτώσεις που υπάρχουν διδακτικά λάθη, γιατί αποτελούν ευκαιρία να επισηµανθούν ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται. Τα συµπεράσµατα από τη συζήτηση είναι συγκεκριµένα και τεκµηριωµένα, ώστε ο επιµορφούµενος εκπαιδευτικός να γνωρίζει σε ποια σηµεία πρέπει να δώσει προσοχή στο µέλλον. Έτσι, διευκολύνεται ο έλεγχος και η αυτοκριτική των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών. Με την πραγµατοποίηση και την παρακολούθηση διδασκαλιών, καθώς και µε την ενεργό συµµετοχή τους στη συζήτηση που ακολουθεί, οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί εµπλουτίζουν τις εµπειρίες τους, ενώ συγχρόνως οξύνεται η κριτική τους ικανότητα ως προς την αξιολόγηση µιας διδασκαλίας. Επισηµαίνεται ότι η επιτυχής εφαρµογή µιας διδασκαλίας σε προσοµοιωτικές συνθήκες εξαρτάται ιδιαίτερα από τη διάθεση και την ικανότητα των επιµορφούµενων να υποκριθούν τους πραγµατικούς µαθητές, συµµετέχοντας ενεργά στην όλη διδακτική διαδικασία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις µιας πραγµατικής διδασκαλίας. Υπογραµµίζεται ότι η πραγµατοποίηση και η παρακολούθηση διδασκαλιών από επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία για αλληλογνωριµία και αλληλεπίδραση των ποικίλων συνιστωσών του εκπαιδευτικού σώµατος. Αυτή η επικοινωνία διαφορετικών ειδικεύσεων ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη της διεπιστηµονικότητας και διαθεµατικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα και αναµένεται να αποβεί πολλαπλώς ωφέλιµη για τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία τους. ρ. Βασίλειος Ε. Πανταζής Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Ενότητας «ιδακτική Επαγγελµατικών Μαθηµάτων» 1 Πλαγιανάκος, Σ. (2002), ιδακτική Επαγγελµατικών Μαθηµάτων, τ. Α, Β, Αθήνα: Έλλην 2 Ενδεικτικά βλ. Χατζηδήµου,. (2006), Προετοιµασία και Σχέδιο Μαθήµατος: Συµβολή στον προγραµµατισµό της διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη

5 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Π.Α..) ιανοµή πληροφοριακού υλικού. Αναφορά και εξήγηση των υποχρεώσεων Π.Α.. Προγραµµατισµός διδασκαλιών κατά οµάδες. Προβολή βιντεοταινίας διδασκαλίας παροχή οδηγιών. Β. ΜΙΚΡΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΕΣ Η µικροδιδασκαλία διαρκεί 15 της ώρας. Ο επιµορφωτής ασκείται σε ένα συνεπτυγµένο πλήρες µάθηµα-διδακτική ενότητα- της ειδικότητάς του. Οι µικροδιδασκαλίες βοηθούν τον ασκούµενο επιµορφωτής: α) στην εξοικείωση µε τα διάφορα φύλλα διδασκαλίας, όπως: - σχέδιο µαθήµατος - φύλλο εφαρµογής - φύλλο πληροφοριών - φύλλο ελέγχου (αντικειµενικό τεστ) - φύλλο ανάθεσης εργασίας, και β) στην αναζήτηση για: - τη σωστή διατύπωση των αντικειµενικών σκοπών του µαθήµατος. - τη λογική χρονική κατανοµή των διαφόρων σταδίων διδασκαλίας. - την εφαρµογή διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας. - τη δηµιουργία καταλλήλων εποπτικών µέσων διδασκαλίας, που είναι συµβατά µε τους αντικειµενικούς σκοπούς της συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας. - τη συλλογή κατάλληλης βιβλιογραφίας. Οι ενότητες του µαθήµατος της ειδικότητας επιλέγονται από τον ίδιο το επιµορφωτή µε δική του ευθύνη και συγκεκριµενοποιούνται και διεξάγονται από τους ασκούµενους επιµορφωτές έτσι ώστε το κάθε µάθηµα -διδακτική ενότητα- που διδάσκεται να είναι µοναδικό, µέσα στο σχεδιασµό των διδασκαλιών του τµήµατος.

6 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» Γ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ Στο είδος αυτό της διδασκαλίας, ο ασκούµενος σπουδαστής επιδιώκει να πραγµατοποιήσει τους αντικειµενικούς σκοπούς του µαθήµατος, στη χρονική διάρκεια µισής ώρας. Οι ενότητες του µαθήµατος ειδικότητας επιλέγονται από τον ίδιο το σπουδαστή µε δική του ευθύνη και συγκεκριµενοποιούνται και διεξάγονται από τους ασκούµενους επιµορφωτές έτσι ώστε το µάθηµα διδακτική ενότητα- που διδάσκεται να είναι µοναδικό, µέσα στο σχεδιασµό των διδασκαλιών του τµήµατος. ίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τον ασκούµενο επιµορφωτή στις δύο προκαταρκτικές διδασκαλίες, ώστε να µεταφέρει το αποτέλεσµα της διδασκαλίας του, δηλαδή τους αντικειµενικούς σκοπούς του µαθήµατος, στους επιµορφωτές που παρακολουθούν.. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΣΕ Ι ΑΣΚΑΛΙΕΣ Σε κάθε παρακολούθηση διδασκαλίας (Μ/ και Π/ ) είναι χρήσιµο να συµµετέχουν ενεργά όλοι οι επιµορφωτές ως άτοµα και ως οµάδα, λαµβάνοντας µέρος στην συζήτηση που επακολουθεί. Με τη συζήτηση που διαρκεί 15 της ώρας συµµετέχουν όλοι οι παρευρισκόµενοι επιµορφούµενοι και τοποθετούνται κριτικά στα σηµεία εκείνα που προάγουν τη διδασκαλία, σύµφωνα πάντα µε τις παιδαγωγικές αρχές του προγράµµατος.

7 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εφαρµόζεται συγκεκριµένο παιδαγωγικό πρόγραµµα για την άσκηση των επιµορφούµενων σε διάφορες µορφές διδασκαλιών. Οι διδασκαλίες διακρίνονται: Σε διδασκαλίες µε υπόκριση :Μικροδιδασκαλίες - Προκαταρκτικές διδασκαλίες. Ο Επόπτης-Καθηγητής αναλαµβάνει τη διεξαγωγή των παραπάνω διδασκαλιών. Β. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Κάθε Μικροδιδασκαλία διαρκεί στο σύνολό της 45' λεπτά. ιατίθενται 15' λεπτά για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, 15' για την προβολή της µέσω video και 15' λεπτά για παρατηρήσεις-οδηγίες. Ακολουθεί συζήτηση των διαφόρων σηµείων της διδασκαλίας µεταξύ του επόπτη-καθηγητή και των σπουδαστών που συµµετέχουν στη διδασκαλία, πάνω σε βασικά σηµεία της διδασκαλίας. Η Προκαταρκτική ιδασκαλία διαρκεί στο σύνολό της 45' λεπτά. ιατίθενται 30' λεπτά για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και 15' για παρατήρηση-καθοδήγηση και συζήτηση της διδασκαλίας. Με την έναρξη της διδασκαλίας ο επόπτης-καθηγητής παραλαµβάνει συµπληρωµένα από τον επιµορφούµενο που θα διδάξει το σχέδιο µαθήµατος µαζί µε τα υπόλοιπα φύλλα διδασκαλίας (φύλλο πληροφοριών εφαρµογής αξιολόγησης ανάθεσης εργασίας). Επίσης παραλαµβάνει το δελτίο αξιολόγησης µε συµπληρωµένα τα προσωπικά στοιχεία του (τµήµα-πόλη µάθηµα είδος διδασκαλίας ηµεροµηνία, κ.λπ.). Τέλος, ο επόπτης-καθηγητής καταχωρεί τα δελτία αξιολόγησης των επιµορφούµενων και τα υποβάλλει µε την συγκεντρωτική κατάσταση εποπτειών, στην κατά τόπους γραµµατεία. Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μερικά στοιχεία που συγκεντρώνουν περισσότερο την προσοχή του επόπτηκαθηγητή: Χρόνος: Άρχισε και τελείωσε κανονικά η ενότητα του µαθήµατος; Ήταν επιτυχής η κατανοµή της ύλης και του χρόνου για τα διάφορα στάδια; Περιεχόµενο: Το περιεχόµενο ήταν πολύ ή λίγο; Υπήρχαν τµήµατα στο µάθηµα άσχετα µε το περιεχόµενο; Ήταν το µάθηµα επεξηγηµατικό, περιγραφικό και ενδιαφέρον; Μπορούσαν όλοι να το παρακολουθήσουν; Οργάνωση: Είχε η ενότητα µια κατάλληλη δοµή; δηλ. εισαγωγή, εξήγηση του προβλήµατος και συµπέρασµα; Μήπως ήταν πληµµελώς οργανωµένη; Έθεσε ο επιµορφούµενος που διδάσκει το σκοπό του µαθήµατος από την αρχή -για το τι επρόκειτο να διδάξει και τι περίµενε να µάθουν οι µαθητές- µετά το πέρας της διδασκαλίας; ηµιούργησε κίνητρα ενδιαφέροντος για το µάθηµα;

8 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Πίνακας: Χρησιµοποίησε τον πίνακα για να γράψει ονόµατα, τύπους, ορισµούς, µια απόδειξη τύπου, ένα διάγραµµα ή την πορεία για τη λύση ενός προβλήµατος; Εάν ναι, ήταν όλα καθαρά γραµµένα και καλά τακτοποιηµένα; ιαγράµµατα- ιαφάνειες, κλπ: Ήταν ορατά για όλη την τάξη; Ήταν καθαρά και ευανάγνωστα; Ήταν σχετικά µε το µάθηµα και τα ενδιαφέροντα των µαθητών; Παρουσίαση του Μαθήµατος: Είχε ανατροφοδότηση µε τους µαθητές; Μιλούσε καθαρά; Ήταν η φωνή του σταθερή, µονότονη ή προσαρµοζόταν ανάλογα; Μπορούσαν να τον ακούσουν όλοι οι µαθητές; Είχε προφορά δύσκολη έτσι, ώστε να µη µπορεί να γίνει κατανοητός από τους µαθητές; Μιλούσε γρήγορα ή αργά; Σχέση µε τους Επιµορφούµενους: Ο επιµορφωτής που παρουσιάζει το θέµα επικοινωνούσε µε το ακροατήριό του; Αντιδρούσε λέγοντας κανένα αστείο ή κανένα παράδειγµα από τη δική του πείρα; Υπέβαλλε ερωτήσεις ή προσπαθούσε να προκαλέσει ερωτήσεις; Το ακροατήριο δίσταζε να υποβάλει ερωτήσεις; Αν οι επιµορφούµενοι έκαναν ερωτήσεις ενδιαφερόταν γι' αυτές ή ήταν αδιάφορος και σαρκαστικός; Βεβαιωνόταν ο επιµορφούµενος που δίδαξε ότι απαντούσε σωστά και διεξοδικά στην ερώτηση του επιµορφόυµενου; Κατανοούσαν οι επιµορφούµενο τι έλεγε ο επιµορφούµενος που δίδαξε; Γενικά η διδασκαλία ήταν ικανοποιητική στο σύνολό της; Αξιολόγηση: Πώς έκανε την αξιολόγηση για να βεβαιωθεί ότι το µάθηµα-ενότητα πέτυχε το σκοπό του; Τους έδωσε ένα τεστ αντικειµενικό, ένα πρόβληµα ή µια εργασία; Υπήρχε σχέση των µεθόδων αξιολόγησης µε τους σκοπούς του µαθήµατος;. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΙΚΟ ΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κατά την κριτική συζήτηση που επακολουθεί κρίνεται σκόπιµο: Οι παρατηρήσεις-οδηγίες του επόπτη προς το επιµορφούµενο που δίδαξε να είναι όσο το δυνατόν αναλυτικές και συγκεκριµένες. Η γενική αξιολόγηση ακολουθεί την αναλυτική κριτική. Οι παρατηρήσεις-οδηγίες γίνονται µε βάση τις γενικές αρχές και µεθόδους διδασκαλίας. Ο επόπτης-καθηγητής αναφέρει και ενισχύει τα επιτυχή σηµεία της διδασκαλίας, τα οποία µε τον έπαινο και την επιδοκιµασία ενισχύονται και παραµένουν µόνιµα. Είναι χρήσιµο οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες που δίνονται από τον επόπτηκαθηγητή στον επιµορφούµενο που διδάσκει να αναγράφονται υποχρεωτικά και να υπογράφονται στην τελευταία σελίδα του σχεδίου µαθήµατος. Μετά το πέρας των διδασκαλιών ο επόπτης-καθηγητής υπογράφει στο συγκεντρωτικό φύλλο διεξαγωγής των Π.Α.., των σπουδαστών που παρευρίσκονταν στη διδασκαλία τους και συµµετείχαν ενεργά στην κριτική συζήτηση. Ο επόπτης υποχρεούται να υποβάλει στην γραµµατεία τις συγκεντρωτικές καταστάσεις µε τα ονοµατεπώνυµα και τη βαθµολογία.

9 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (υποχρεωτικές για τον επόπτη) ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: Ο ΕΠΟΠΤΗΣ Ονοµατεπώνυµο: ΠΑ 5 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ Ον/µο Επιµορφούµενου: Είδος ιδασκαλίας: Ηµ/νία: Ον/µο Επόπτη: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Μάθηµα: 2. Τίτλος Ωριαίας Ενότητας: 3. Τάξη: 4. Σκοποί: 5. Βοηθήµατα-Βιβλιογραφία: 6. Απαιτούµενα Υλικά & Εποπτικά Μέσα:

10 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ( ) 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ( ) 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ( ) Περιεχόµενο - Βαθµίδες Μέθοδοι Μέσα 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ( ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ( ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( )

11 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΣΚΟΠΟΙ (τι επιδιώκουµε) - Άνεση του εκπαιδευόµενου - ηµιουργία κινήτρων - Ανάπτυξη ενδιαφέροντος - Επιθυµία για µάθηση ΣΤΑ ΙΟ Ι: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - Ερωτήσεις που διεγείρουν το ενδιαφέρον - Παρουσίαση ολοκληρωµένων έργων - Έµφαση στην αξία του µαθήµατος - ιήγηση εµπειριών - ιερεύνηση προγενέστερων γνώσεων Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ - Ικανότητα και ανάλυση σκοπού - Παρουσίαση νέων γνώσεων - Επίδειξη νέων δεξιοτήτων ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - Συσχέτιση µε προγενέστερες γνώσεις - Περιγραφή ιήγηση - Επίδειξη Απεικόνιση - Ερώτηση Συζήτηση (διάλογος) - Εµπέδωση κατανοηθέντων - Ικανότητα εκτέλεσης - ιόρθωση λαθών - Απόκτηση συνηθειών - Ικανότητα κρίσης ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ - Ερωτήσεις Ασκήσεις - Ενθάρρυνση του εκπαιδευόµενου - Άµεση παρακολούθηση - ιόρθωση λαθών - Επανάληψη παρουσίασης - ικαιολόγηση µεθόδου - Αξιολόγηση προόδου ιδευόµενου - Αξιολόγηση διδασκαλίας ΣΤΑ ΙΟ ΙV: ΕΛΕΓΧΟΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Γραπτά σύντοµα τεστ - Σύντοµη ανάπτυξη - Εξέταση χειρισµών - Πρακτική εφαρµογή - Προφορικές ερωτήσεις ΜΕΘΟ ΟΙ (τι θα πετύχουµε)

12 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΠΑ - 7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Ενδεικτικά ρήµατα που µπορεί να χρησιµοποιηθούν ανά επίπεδο γνώσης της γνωστικής περιοχής. ΓΝΩΣΗ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ) ορίζει διατυπώνει περιγράφει γράφει ταυτίζει επιγράφει απαριθµεί αντιπαραβάλλει µετατρέπει υπερασπίζει (δικαιολογεί) περιγράφει καθορίζει (αποφασίζει) συζητάει διαχωρίζει εξηγεί εκφράζεται προσδιορίζει εκτιµάει αποµνηµονεύει κατονοµάζει απαγγέλλει υπογραµµίζει αναφέρει κατά λέξη προσδιορίζει ανακαλεί αναγνωρίζει ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ συµπεραίνει συσχετίζει συγκρίνει επεξηγεί διερµηνεύει επισηµαίνει προλέγει προετοιµάζει αναγνωρίζει επανεκθέτει καταγράφει συσχετίζει επαναλαµβάνει επιλέγει εκθέτει(δηλώνει) αφηγείται(διηγείται) ονοµάζει αναθεωρεί µεταφράζει ερµηνεύει προβλέπει συνοψίζει βρίσκει προτείνει αναφέρει(εκθέτει) ΣΗΜ.: Εκτενής παρουσίαση των γενικών και ειδικών διδακτικών σκοπών υπάρχει στο βιβλίο του Ευστ. ηµητρόπουλου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση τ. Β' σ.σ.33 κ.ε., όπου και υπάρχουν πολλά παραδείγµατα.

13 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ενθέτει(παρεµβάλλει) ευθυγραµµίζει διαµετράει ελέγχει επεξηγεί(µεταφράζει) υπολογίζει διευκρινίζει(επεξηγεί) κατασκευάζει διορθώνει επιδεικνύει ανακαλύπτει χειρίζεται, λειτουργεί ακολουθεί διαβιβάζει καταγράφει, σηµειώνει αντικαθιστά ανταποκρίνεται αναθεωρεί ΕΦΑΡΜΟΓΗ σχεδιάζει τρόπο συντονίζει(συγχρονίζει) προσαρµόζει επιθεωρεί εφαρµόζει σχεδιάζει µετατρέπει δοκιµάζει επιλύει µεταφράζει ακολουθεί κατά σειρά ρυθµίζει τορνεύει συναρµολογεί επαληθεύει συνδέει επισκευάζει αντικαθιστά συντονίζει συσχετίζει κάνει(κατασκευάζει) χειρίζεται καταµετράει τροποποιεί ανιχνεύει χρησιµοποιεί εκτελεί εξασκείται προλέγει παράγει µετακινεί µεταφέρει επιδιορθώνει δείχνει επιµετρά ΑΝΑΛΥΣΗ αναλύει εκτιµά υπολογίζει συγκρίνει συνάπτει αντιπαραβάλλει συζητάει αποφασίζει κάνει διαγράµµατα ελέγχει, δοκιµάζει ταξινοµεί ανακαλύπτει διαχωρίζει διακρίνει εξετάζει πειραµατίζεται επιθεωρεί κάνει απογραφή αποµονώνει διευθετεί ξανά συσχετίζει ξεχωρίζει επιλύει διαφοροποιεί εκτιµάει διευθετεί συναρµολογεί ανακαλύπτει αντιπαραβάλλει (ελέγχει) σχεδιάζει συνδυάζει συναθροίζει διευθύνει, κατορθώνει ΣΥΝΘΕΣΗ ετοιµάζει παράγει προγραµµατίζει προβάλλει ολοκληρώνει συνθέτει συνάγει εξάγει αποτελέσµατα εξάγει συµπεράσµατα συλλέγει παρεµβάλλει σχηµατίζει παράγει µετατρέπει δηµιουργεί προτείνει ανακατασκευάζει αναδιοργανώνει αναθεωρεί συγγράφει προετοιµάζει συνθέτει επινοεί λύσεις οργανώνει τροποποιεί εκκινεί συντάσσει

14 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» εκτιµάει δικαιολογεί (δικαιώνει) συγκρίνει εκλέγει συµπεραίνει αντιπαραβάλλει προσδιορίζει υπολογίζει αξιολογεί εξετάζει αποφασίζει επαινεί καταµετρά διερµηνεύει κρίνει ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ µετράει προτείνει διατηρεί αναθεωρεί επιλέγει υποστηρίζει διατυπώνει κριτική επαληθεύει βαθµολογεί διακρίνει ελέγχει χαρακτηρίζει

15 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΠΑ 8 Τίτλος Μαθήµατος: Τίτλος Φύλλου Πληροφοριών: ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

16 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΠΑ 10 Τίτλος Μαθήµατος: Τίτλος Φύλλου Ανάθεσης Εργασίας : ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηµεροµηνία Παράδοσης

17 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. Σαφήνεια και καταλληλότητα των αντικειµενικών σκοπών Ον/µο: Πόλη Τµήµα Ειδικότητα: Είδος ιδασκαλίας: Ηµ/νία: Ώρα: Μάθηµα: ιδακτική Ενότητα: Καθηγητής Τάξης: 2. Πληρότητα και καταλληλότητα του σχεδίου µαθήµατος (κατανοµή χρόνου, περιεχόµενο, επιλογή µεθόδων) Προετοιµασία µέσων διδασκαλίας Πραγµατοποίηση σταδίων διδασκαλίας Ρυθµός µαθήµατος Εφαρµογή µεθόδων διδασκαλίας Χρησιµοποίηση εποπτικών µέσων διδασκαλίας Σχέση µε τους µαθητές Σαφήνεια και ευκρίνεια ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 10. ιοίκηση της τάξης Κατοχή της ύλης και επιστηµονική συνέπεια Καταλληλότητα και ορθή εφαρµογή των µεθόδων ελέγχου Γλωσσική και εκφραστική ικανότητα Εµφάνιση και συµπεριφορά Ορθή εκτίµηση των ικανοτήτων του επιµορφούµενου Ο επόπτης Ον/µο: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιµορφούµενος που θα πάρει συνολικό βαθµό κάτω των 50 ή βαθµό 3 και κάτω σε τρία κριτήρια της κλίµακας 1-8 θα επαναλάβει τη διδασκαλία Βαθµός=Άθροισµα+5

18 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕ» ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ Επόπτης: Τµήµα: Πόλη: Ηµερ.: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΟΣ Ι /ΛΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ Συνηµµένα: Έντυπα Αξιολόγησης Ο Παραλαβών Υπογραφή Επόπτη

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι δύσκολες, πολυσύνθετες, πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Χρήση Λογισμικών για την διδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Το ενδιαφέρον για αξιολόγηση Ξεκινά από: %τους σχεδιαστές των αναλυτικών προγραμμάτων % τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πιέρα Λευθεριώτου

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα