Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ)"

Transcript

1 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 4-19, 2014 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) Αικατερίνη Κασιμάτη 1, Νίκη Μαυροβουνιώτη 2, Αθηνά Μαρκαντώνη 3 1 Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ, 2 Εκπαιδευτικός, Εργαστηριακή Συνεργάτιδα ΑΣΠΑΙΤΕ, 3 Εκπαιδευτικός, Εργαστηριακή Συνεργάτιδα ΑΣΠΑΙΤΕ Περίληψη. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει και να συγκρίνει τις απόψεις των φοιτητών των Προπτυχιακών Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων (ΤΤΕ) και των σπουδαστών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης () της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το «Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας» (Σύστημα Εσωτερικής ΠΑΔ). Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το σύνολο των εκπαιδευομένων φαίνεται ικανοποιημένο με το «Σύστημα Εσωτερικής ΠΑΔ» και ότι το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευόμενοι, παρά τις αντιστάσεις που προβάλλουν και τις διαφοροποιήσεις στις απόψεις τους, υιοθετούν στοιχεία της σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας που μπορούν να αποτελέσουν μοχλό αλλαγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Λέξεις κλειδιά: Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (ΠΑΔ), εκπαιδευτική διαδικασία, σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον. Εισαγωγή Αποτελεί πλέον μια πολύ παλιά και παρωχημένη αντίληψη ότι το κύριο στοιχείο που απαιτείται για μια σωστή προετοιμασία του εκπαιδευτικού είναι η καλή θεωρητική του κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα που καλείται να διδάξει (Χρυσαφίδης, 2013). Οι πρακτικές ασκήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών θεωρούνται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και συνδέονται με τη συγκρότηση επαγγελματιών εκπαιδευτικών που μπορούν να αναλάβουν αυτόνομα και υπεύθυνα παιδαγωγικό έργο στην εκπαίδευση (Αυγητίδου & Ανδρούσου, 2013). Η προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών θα πρέπει να κινείται ανάμεσα στη θεωρητική κατάρτιση όσο και στην πρακτική άσκηση, χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία κανενός από τα δυο συστατικά στοιχεία (Χρυσαφίδης, 2013). Η πρακτική άσκηση σύμφωνα με τους Zeichner (1996) και Φρυδάκη (2013), παρέχει στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα για ανάπτυξη και μάθηση, καθώς αποκτούν όλο το εύρος των συνεπαγωγών σχετικά με το τι σημαίνει να διδάσκεις και αντιλαμβάνονται πλήρως τον έσχατο σκοπό της διδασκαλίας: να υποστηρίζουν τους μαθητές να μαθαίνουν. Σε γενικές γραμμές ο σκοπός των πρακτικών ασκήσεων είναι κοινός: η μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση των υποψηφίων εκπαιδευτικών με την εκπαιδευτική διαδικασία και η εξάσκησή τους στη διαχείριση και διδασκαλία της σχολικής τάξης (Darling-Hammond, 2010). Παρά τη γενική συμφωνία για τη σκοποθεσία των πρακτικών ασκήσεων, η προσέγγισή τους σε κάθε μοντέλο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και πρόγραμμα σπουδών σχετίζεται με θεωρητικές

2 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής ΠΑΔ 5 και επιστημολογικές επιλογές και βρίσκεται στο κέντρο μιας μεγάλης συζήτησης, η οποία εστιάζεται κυρίως στη σχέση ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη (Χρυσαφίδης, 2013). Πέρα από τη σχέση αυτή, σε κάθε πρόγραμμα σπουδών οι πρακτικές ασκήσεις συνδέονται με τη γενικότερη δομή και φιλοσοφία του. Παρατηρείται, λοιπόν, μία αρκετά μεγάλη ποικιλία όσον αφορά στη χρονική διάρκεια, τη δομή και οργάνωση, τα μοντέλα επίβλεψης, τους χώρους εφαρμογής, την ένταξη των πρακτικών ασκήσεων στο πρόγραμμα σπουδών, ακόμα και στην ονομασία τους (Αμπαρτζάκη κ.ά., 2013). Στη χώρα μας, η σχετική συζήτηση αφορά κυρίως θέματα σχετικά με τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, τις επιμέρους επιδιώξεις και τα μοντέλα εφαρμογής των πρακτικών ασκήσεων (Κοσσυβάκη, 2003). Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα και τα οφέλη από όλες τις μορφές των πρακτικών ασκήσεων (Κυρίδης κ.ά., 2005). Παράλληλα οι έρευνες αυτές οδηγούν στον εντοπισμό προβλημάτων και στη βελτίωση των πρακτικών ασκήσεων (Αμπαρτζάκη κ.ά., 2013). Στην παραπάνω συζήτηση επιδιώκει να συμβάλει η παρούσα εργασία, η οποία παρουσιάζει και αναλύει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που είχε στόχο να καταγράψει και να συγκρίνει τις απόψεις των εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με την πρακτική τους άσκηση. Πριν αναφερθούμε στην περιγραφή και στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ανάγκη να περιγράψουμε το ισχύον πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Περιγραφή της οργάνωσης του συστήματος της Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) στην ΑΣΠΑΙΤΕ Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) αποτελούν ένα οργανωμένο σύνολο εκπαιδευτικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των φοιτητών των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων (ΤΤΕ) και των σπουδαστών/στριών των Προγραμμάτων Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης () της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Το σύστημα της «Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας» της ΑΣΠΑΙΤΕ συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης που αποβλέπει στην ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη. Βασική παραδοχή του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι η διδασκαλία αποτελεί μια ενιαία, ανοιχτή, μη τυποποιημένη διαδικασία, η οποία όμως έχει ανάγκη από προγραμματισμό, σχεδιασμό και προετοιμασία, αρχικά σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον σε ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες (εργαστήρια ΠΑΔ), και στη συνέχεια σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης (σχολικές μονάδες). Η θεωρητική βάση του μοντέλου της πρακτικής άσκησης της ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι η θεωρία κατασκευής της γνώσης (constructivism) σύμφωνα με την οποία, η γνώση οικοδομείται ενεργητικά από τους μαθητές αλλά και κοινωνικά μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους. Εκκινεί από τις δικές τους προϋπάρχουσες γνώσεις, παρατηρήσεις και εμπειρίες και προάγεται με τη συζήτηση, τη συνεργασία, τη διαπραγμάτευση και τα κοινά νοήματα (Ernest, 1995). Οι μελλοντικοί εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί στοχάζονται κριτικά, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις, πειραματίζονται, υιοθετούν ενεργητικές μεθόδους μάθησης μέσα από τις οποίες μπορούν να αποκτούν δεξιότητες και να διαμορφώνουν σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα (Schoenfeld, 1984; Wilson & Cole, 1991).

3 6 Α. Κασιμάτη, Ν. Μαυροβουνιώτη, Α. Μαρκαντώνη Το συγκεκριμένο μοντέλο πρακτικής άσκησης διδασκαλίας της ΑΣΠΑΙΤΕ έχει στόχο να παράσχει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τη δόμηση μαθησιακού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου παράγεται αυθεντική μάθηση (Κασιμάτη, 2005). Την ευθύνη της οργάνωσης και της διοικητικής υποστήριξης των πρακτικών ασκήσεων έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ), το οποίο αποτελεί ξεχωριστή μονάδα του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το Γραφείο ΠΑΔ εφαρμόζει συγκεκριμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα για την Πρακτική Άσκηση των εκπαιδευομένων σε διάφορες μορφές διδασκαλιών, το οποίο περιγράφεται ως «Σύστημα Πρακτικής Άσκησης». Το Γραφείο ΠΑΔ οργανώνει, διαχειρίζεται και εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας τόσο για τους φοιτητές των Προπτυχιακών Τμημάτων Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων (ΤΤΕ) όσο και για τους σπουδαστές του Ετησίου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης () της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι επιμέρους δραστηριότητες του συστήματος ΠΑΔ για τα Τμήματα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων (ΤΤΕ) και το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης () εντάσσονται στην Εσωτερική και την Εξωτερική Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (ΠΑΔ). Η Εσωτερική ΠΑΔ πραγματοποιείται σε ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες (εργαστήρια ΠΑΔ) και περιλαμβάνει παρακολούθηση και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών και προκαταρκτικών διδασκαλιών. Η Εξωτερική ΠΑΔ πραγματοποιείται σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες και περιλαμβάνει την υλοποίηση διδασκαλιών σε επιλεγμένη σχολική μονάδα και παρακολουθήσεις διδασκαλιών εκπαιδευτικών της πράξης. Η μικροδιδασκαλία (Microteaching) είναι μια δεκαπεντάλεπτη διδασκαλία μικρής έκτασης που πραγματοποιεί κάθε εκπαιδευόμενος σε συνθήκες προσομοίωσης στα Εργαστήρια ΠΑΔ σε ομάδες συμφοιτητών του. Η διδασκαλία βιντεοσκοπείται και προβάλλεται, ώστε ο εκπαιδευόμενος να έχει την ευκαιρία της αυτοαξιολόγησης και του αναστοχασμού, επιπρόσθετα της αξιολόγησης από τον επόπτη και τους συμφοιτητές του. Η συνολική διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων μιας μικροδιδασκαλίας είναι μία διδακτική ώρα. Η Προκαταρκτική Διδασκαλία αποτελεί μία διδακτική δραστηριότητα ενδιάμεση, μεταξύ δηλαδή μιας μικροδιδασκαλίας και μιας πραγματικής διδασκαλίας σε πραγματική τάξη. Η πραγματοποίηση των Προκαταρκτικών Διδασκαλιών γίνεται στα Παιδαγωγικά Εργαστήρια ΠΑΔ σε προσομοιωτικές συνθήκες διδασκαλίας και σε ομάδα που αποτελείται από συνεκπαιδευόμενους. Ο εκπαιδευόμενος που διδάσκει έχει στη διάθεση του διδακτικό χρόνο 30 για ολόκληρη τη διδασκαλία. Ακολουθεί κριτική συζήτηση με τον επόπτη καθηγητή και τους εκπαιδευόμενους της ομάδας για 15, οπότε ολοκληρώνεται η διδασκαλία. Η συνολική διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων σε μια τέτοια διδασκαλία είναι μια διδακτική ώρα. Οι Προκαταρκτικές Διδασκαλίες εποπτεύονται επίσης από τον επόπτη-παιδαγωγό, ο οποίος και τις βαθμολογεί. Στην Προκαταρκτική Διδασκαλία ο εκπαιδευόμενος επιδιώκει να πραγματοποιήσει τους αντικειμενικούς σκοπούς του μαθήματος της ειδικότητας του στη διάρκεια μισής ώρας και προετοιμάζεται έτσι ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρει το αποτέλεσμα της διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες. Για να γίνει μια Προκαταρκτική Διδασκαλία απαιτείται να την παρακολουθούν τουλάχιστον πέντε (5) εκπαιδευόμενοι της ομάδας, οι οποίοι είναι απαραίτητο να συμμετέχουν ενεργά ως άτομα και ως ομάδα, υποδυόμενοι εναλλάξ τον ρόλο τόσο του μαθητή όσο και του αξιολογητή, παίρνοντας μέρος στη συζήτηση που γίνεται μεταξύ του επόπτη καθηγητή και του εκπαιδευόμενου που δίδαξε στην Προκαταρκτική Διδασκαλία.

4 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής ΠΑΔ 7 Η παρακολούθηση σε σχολικές μονάδες και η πραγματοποίηση της πτυχιακής διδασκαλίας πραγματοποιούνται στις συνεργαζόμενες με την ΑΣΠΑΙΤΕ Σχολικές Μονάδες, σε πραγματικές συνθήκες (μέσα στη σχολική τάξη), στις οποίες ο εκπαιδευόμενος αντικαθιστά τον καθηγητή τάξης στο μάθημα της ημέρας, κατόπιν σχετικού προγραμματισμού. Στη Σχολική Μονάδα ο εκπαιδευόμενος, αφού πρώτα ενημερωθεί από τον υπεύθυνο του Σχολείου, παρακολουθεί έως έξι διδασκαλίες του καθηγητή τάξης και αποκτά έτσι πολύτιμες εμπειρίες για τις τεχνικές της διδασκαλίας στην πράξη του σχολείου και τη γενικότερη οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας αλλά και τη συμπεριφορά των μαθητών σε πραγματικές συνθήκες. Η Πτυχιακή Διδασκαλία είναι αυτοδύναμη διδασκαλία που πραγματοποιεί ο εκπαιδευόμενος στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η τελική διδασκαλία είναι μια διδασκαλία που πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες μέσα σε πραγματική σχολική τάξη. Εποπτεύεται από δύο επόπτες εκ των οποίων ο ένας είναι ο εκπαιδευτικός της τάξης ο οποίος και αξιολογεί, και ο άλλος εκπαιδευτικός παιδαγωγός που ορίζεται από το Γραφείο ΠΑΔ σε συνεργασία με τη Σχολική Μονάδα, ο οποίος επίσης αξιολογεί. Η Τελική Διδασκαλία είναι η πρώτη και υπεύθυνη προσφορά εκπαιδευτικού έργου από τον εκπαιδευόμενο σε πραγματικό περιβάλλον μαθητών των Ενιαίων Λυκείων και των ΤΕΕ που αξιολογείται από δύο επόπτες. Βασικό εργαλείο της διαδικασίας σχεδιασμού της διδασκαλίας από τους εκπαιδευόμενους αποτελεί το έντυπο δόμησης της διδασκαλίας, με βάση το οποίο παρουσιάζονται σχέδια διδασκαλίας για όλες τις γνωστικές περιοχές της Γενικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Περιγραφή της έρευνας Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το σύστημα της ΠΑΔ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εκπαιδευόμενοι της ΑΣΠΑΙΤΕ που συμμετέχουν στις πρακτικές ασκήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες-ομάδες. Η μία κατηγορία-ομάδα περιλαμβάνει τους φοιτητές των Προπτυχιακών Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων (ΤΤΕ) και η άλλη τους σπουδαστές του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης () οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ένας δεύτερος στόχος λοιπόν της έρευνας ήταν να συγκριθούν οι απόψεις των εκπαιδευομένων σύμφωνα με την κατηγορία ομάδα στην οποία ανήκουν. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν η ποσοτική και ως μέσο συλλογής των δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Κριτήριο για την επιλογή μιας ποσοτικού τύπου μεθοδολογικής προσέγγισης ήταν η εξασφάλιση της δυνατότητας διερεύνησης των πιθανών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βασικών μεταβλητών και εξαγωγής γενικών συμπερασμάτων για το σύνολο του ερευνητικού πληθυσμού. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας περιελάμβανε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορούσε την οργάνωση και το περιεχόμενο του συστήματος ΠΑΔ, η δεύτερη ενότητα αφορούσε την αξιολόγηση των εποπτειών, η τρίτη ενότητα την επάρκεια των ωρών διδασκαλίας και η τέταρτη την αξιολόγηση της εξυπηρέτησης του γραφείου ΠΑΔ. Από τις παραπάνω ενότητες ερωτήσεων εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μόνο οι τρεις πρώτες. Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε ερωτήσεις που αναφέρονταν σε θέματα σχετικά με τον συντονισμό και τη

5 8 Α. Κασιμάτη, Ν. Μαυροβουνιώτη, Α. Μαρκαντώνη διοικητική υποστήριξη των ΠΑΔ, την υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών εποπτείας, το περιεχόμενο των εντύπων αλλά και τη στήριξη που τους παρέχουν στην προετοιμασία των διδασκαλιών. Επίσης η πρώτη ενότητα περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευόμενοι. Η δεύτερη ενότητα περιείχε ζητήματα σχετικά την αξιολόγηση των εποπτειών και ειδικότερα με το κατά πόσο οι επόπτες βοήθησαν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, εάν προσδιόρισαν συγκεκριμένα προβλήματα στη διδασκαλία των εκπαιδευομένων ή εάν πρότειναν εναλλακτικές λύσεις για να βελτιωθεί η διδακτική πρακτική τους και κατά πόσο ενθάρρυναν τους εκπαιδευόμενους. Η τρίτη ενότητα αφορούσε τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από τις ώρες διδασκαλίας. Η στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τo στατιστικό πακέτο SPSS.22. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας σύμφωνα με τα διερευνητικά ερωτήματα με αναφορά σε τέσσερις θεματικούς άξονες: α) Οι απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο του συστήματος των ΠΑΔ, β) Οι απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με την αξιολόγηση των εποπτειών, γ) Οι απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με τον αριθμό των μικροδιδασκαλιών και των προκαταρτικών διδασκαλιών και δ) Οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευομένων. Οι απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο του συστήματος των ΠΑΔ Όπως ήδη έχουμε αναφέρει προκειμένου να διερευνήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευομένων σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο του συστήματος των ΠΑΔ, ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη των ΠΑΔ, την υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών εποπτείας, το περιεχόμενο των εντύπων αλλά και τη στήριξη που τους παρέχουν στην προετοιμασία των διδασκαλιών. Τα δεδομένα σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησής τους από την οργάνωση του συστήματος των ΠΑΔ αποτέλεσαν οι απαντήσεις τους στις αντίστοιχες ερωτήσεις του ερευνητικού ερωτηματολογίου. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων (Πίνακας 1), το 51,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει «πάρα πολύ» και «πολύ» ικανοποιημένο, το 31% «αρκετά» ικανοποιημένο, ενώ ένα 17% είναι «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο από τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη των ΠΑΔ. Ωστόσο το ενδιαφέρον σε σχέση με το προηγούμενο εύρημα αποτελούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τον βαθμό ικανοποίησης μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών και των σπουδαστών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι σπουδαστές του φαίνεται να είναι πιο ικανοποιημένοι σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές από τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη των ΠΑΔ. Το 32% των σπουδαστών δηλώνει «παρά πολύ» ικανοποιημένο σε αντίθεση με το 8 % των προπτυχιακών φοιτητών που επιλέγει την αντίστοιχη απάντηση.

6 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής ΠΑΔ 9 Πίνακας 1. Βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών με τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη των ΠΑΔ Βαθμός ικανοποίησης Σπουδαστές Προπτυχιακοί φοιτητές Σύνολο Καθόλου 2,2% 5,5% 4,4% Λίγο 6,7% 15,7% 12,7% Αρκετά 26,1% 33,6% 31,1% Πολύ 32,8% 37,6% 36,0% Πάρα πολύ 32,1% 7,7% 15,7% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% χ 2 ( 4)=44,2; p<0.001 Στην ερώτηση 1β του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να αξιολογήσουν την υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών εποπτείας σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης των ΠΑΔ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (Πίνακας 2), το 43% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η υλικοτεχνική υποδομή ανταποκρίνεται «πάρα πολύ» και «πολύ» στις ανάγκες υλοποίησης των ΠΑΔ, ένα 38% δηλώνει ότι ανταποκρίνεται «αρκετά», ενώ ένα 19% πιστεύει ότι δεν ανταποκρίνεται «καθόλου» ή ανταποκρίνεται «λίγο» στις ανάγκες υλοποίησης των ΠΑΔ. Και σε αυτή την περίπτωση οι απόψεις μεταξύ προπτυχιακών φοιτητών και των σπουδαστών του διαφέρουν σημαντικά. Το 21% των σπουδαστών του δηλώνει ότι ανταποκρίνεται «πάρα πολύ» η υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών εποπτείας στις ανάγκες των ΠΑΔ σε σχέση με το 10% των προπτυχιακών φοιτητών που επέλεξαν την αντίστοιχη κατηγορία. Πίνακας 2. Βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών με την υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών εποπτείας σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης των ΠΑΔ Βαθμός ικανοποίησης Σπουδαστές Προπτυχιακοί φοιτητές Σύνολο Καθόλου 3,0% 2,5% 2,7% Λίγο 14,1% 17,1% 16,1% Αρκετά 30,4% 41,8% 38,0% Πολύ 31,1% 28,0% 29,0% Πάρα πολύ 21,5% 10,5% 14,1% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% χ 2 ( 4)=11,6; p=0.02 Στην ερώτηση 1γ του ερωτηματολογίου σχετικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ικανοποιητικό το περιεχόμενο των εντύπων τους, οι απαντήσεις τους (Πίνακας 3), δείχνουν ότι η πλειονότητα (το 41%) το θεωρεί «αρκετά» ικανοποιητικό, ενώ ένα 38% των εκπαιδευόμενων του δείγματος το θεωρεί «πάρα πολύ» και «πολύ» ικανοποιητικό. Επίσης ένα 4% των εκπαιδευόμενων δηλώνει ότι το περιεχόμενο δεν είναι «καθόλου» ικανοποιητικό είτε είναι «λίγο» ικανοποιητικό (το 17%). Από την επεξεργασία

7 10 Α. Κασιμάτη, Ν. Μαυροβουνιώτη, Α. Μαρκαντώνη των δεδομένων προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο υποομάδων των υποκειμένων της έρευνας σε σχέση με τον βαθμό ικανοποίησής τους από το περιεχόμενο των εντύπων. Πίνακας 3. Βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών με το περιεχόμενο των εντύπων των ΠΑΔ Βαθμός ικανοποίησης Σπουδαστές Προπτυχιακοί φοιτητές Σύνολο Καθόλου 3,7% 4,0% 3,9% Λίγο 13,4% 18,2% 16,6% Αρκετά 36,6% 43,3% 41,1% Πολύ Πάρα πολύ 29,9% 26,2% 27,4% 16,4% 8,4% 11,0% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% χ 2 ( 4)=8,0;p=0.09 Ωστόσο στην ερώτηση κατά πόσο τα έντυπα βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στην προετοιμασία των διδασκαλιών οι απόψεις των δύο υποομάδων των υποκειμένων του δείγματος διαφέρουν σημαντικά (Πίνακας 4). Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι σπουδαστές του θεωρούν ότι τα έντυπα τους βοήθησαν στην προετοιμασία των διδασκαλιών σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές. Ειδικότερα, το 16% των σπουδαστών του δηλώνει ότι τα έντυπα τους βοήθησαν «πάρα πολύ», ενώ μόνο το 8% των προπτυχιακών φοιτητών έχει την ίδια άποψη. Επίσης, το 28% των σπουδαστών του δήλωσε ότι τα έντυπα τους βοήθησαν αρκετά, ποσοστό που αυξάνεται στο 37% στην υποομάδα των προπτυχιακών φοιτητών. Πίνακας 4. Βαθμός ικανοποίησης από τα έντυπα ΠΑΔ σε σχέση με την προετοιμασία της διδασκαλίας Βαθμός ικανοποίησης Σπουδαστές Προπτυχιακοί Φοιτητές Σύνολο Καθόλου 3,7% 6,5% 5,6% Λίγο 25,2% 21,5% 22,7% Αρκετά 28,1% 36,7% 33,9% Πολύ 26,7% 27,3% 27,1% Πάρα πολύ 16,3% 8,0% 10,7% χ 2 ( 4)=9,6; p=0.047 Σε σχέση επομένως με την οργάνωση του συστήματος των ΠΑΔ και όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευόμενοι στο σύνολό τους φαίνεται ότι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη και λιγότερο ικανοποιημένοι με την υλικοτεχνική υποδομή, το περιεχόμενο των εντύπων ΠΑΔ και τη βοήθεια που τους προσφέρουν σε σχέση με την προετοιμασία των διδασκαλιών. Επίσης,

8 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής ΠΑΔ 11 ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο υποομάδων του δείγματος. Όπως έδειξε η επεξεργασία των δεδομένων οι σπουδαστές του είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τους προπτυχιακούς φοιτητές ως προς το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη των ΠΑΔ, την υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών εποπτείας και τον καθοδηγητικό ρόλο που τους παρέχουν τα έντυπα των ΠΑΔ για την προετοιμασία των διδασκαλιών τους. Οι απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με την αξιολόγηση των εποπτειών Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αφορά την αξιολόγηση των εποπτειών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους ο βαθμός συμφωνίας τους με το κατά πόσο οι επόπτες βοήθησαν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, ήταν δεκτικοί σε διαφορετικές απόψεις των μελών της ομάδας, προσδιόρισαν συγκεκριμένα προβλήματα στη διδασκαλία των εκπαιδευομένων, πρότειναν εναλλακτικές λύσεις για να βελτιωθεί η διδακτική πρακτική των εκπαιδευομένων, διατύπωσαν τεκμηριωμένα σχόλια στο έντυπο δόμησης της διδασκαλίας και τέλος κατά πόσο ενθάρρυναν τους εκπαιδευόμενους. Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των δεδομένων καταγράφει ο Πίνακας 5. Στον συγκεκριμένο πίνακα καταγράφονται τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις και των δύο ομάδων των μελών του δείγματος (σπουδαστών ΕΠΠΑΚ και προπτυχιακών φοιτητών) που επέλεξαν τις κατηγορίες «συμφωνώ απόλυτα» και «συμφωνώ» στη σχετική απαντητική κλίμακα των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Πίνακας 5. Απόψεις εκπαιδευόμενων σχετικά με τους επόπτες και επόπτριες (% των εκπαιδευόμενων που επέλεξαν τις τιμές-κατηγορίες «συμφωνώ» και «συμφωνώ απόλυτα» Οι επόπτες/τριες. Πρόσθεσαν νέες γνώσεις και δεξιότητες σε αυτές που ήδη είχα Ήταν δεκτικοί/ες σε διαφορετικές απόψεις των μελών της ομάδας Σπουδαστές 50,4% 25,9% 21,5% Προπτυχιακοί φοιτητές 60,2% 14,6% 11,4% Προσδιόρισαν συγκεκριμένα προβλήματα στη διδασκαλία μου Πρότειναν εναλλακτικές λύσεις για να βελτιώσω την διδασκαλία μου 32,4% 23,4% 29,4% 28,8% Διατύπωσαν συγκεκριμένα ή τεκμηριωμένα σχόλια στο έντυπο δόμησης Με ενθάρρυναν χ2( 4)=17,7;p= ,9% 35,3% 18,3% 26,7% Σύμφωνα με τα αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων, τόσο των σπουδαστών του όσο και των προπτυχιακών φοιτητών, αξιολογεί θετικά τη στήριξη που είχε από τους επόπτες. Η επεξεργασία των δεδομένων δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, με εξαίρεση την περίπτωση της πρώτης ερώτησης που αφορούσε το κατά πόσο συμφωνούν οι εκπαιδευόμενοι με την

9 12 Α. Κασιμάτη, Ν. Μαυροβουνιώτη, Α. Μαρκαντώνη άποψη ότι «οι επόπτες πρόσθεσαν νέες γνώσεις και δεξιότητες σε αυτές που ήδη είχαν». Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι οι σπουδαστές του αξιολογούν πιο θετικά σε σύγκριση με τους προπτυχιακούς φοιτητές τη στήριξη και την καθοδήγηση που είχαν από τους επόπτες. Το 50,4% και το 25,9% των σπουδαστών αντίστοιχα «συμφωνεί» και «συμφωνεί απόλυτα» με την άποψη ότι «οι επόπτες πρόσθεσαν νέες γνώσεις και δεξιότητες σε αυτές που ήδη είχαν» σε σύγκριση με το 60,2% και 14,6% των αντίστοιχων ποσοστών στην ομάδα των προπτυχιακών φοιτητών. Οι απόψεις των εκπαιδευόμενων σχετικά με τον αριθμό των μικροδιδασκαλιών και των προκαταρτικών διδασκαλιών Στην ερώτηση σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με τον αριθμό των μικροδιδασκαλιών και των προκαταρκτικών διδασκαλιών οι απαντήσεις των μελών του δείγματος δείχνουν (Πίνακας 6), ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (το 60%) θεωρεί ικανοποιητικό τον αριθμό τους και επιθυμεί να παραμείνει ο ίδιος. Ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό (το 33%) πιστεύει ότι ο αριθμός αυτός πρέπει να αυξηθεί, ενώ μόνο το 7% επιθυμεί να μειωθεί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των απόψεων μεταξύ των δύο ομάδων του δείγματος, καθώς προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ειδικότερα και όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων το ποσοστό των σπουδαστών του που επιθυμούν να αυξηθεί ο αριθμός των μικροδιδασκαλιών και των προκαταρτικών διδασκαλιών είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των προπτυχιακών φοιτητών (37% και 32% τα αντίστοιχα ποσοστά). Από το παραπάνω εύρημα καταλήγουμε επομένως στο συμπέρασμα ότι οι σπουδαστές επιθυμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους προπτυχιακούς φοιτητές αύξηση του αριθμού των μικροδιδασκαλιών και των προκαταρτικών διδασκαλιών. Πίνακας 6. Απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με τον αριθμό των μικροδιδασκαλιών και των προκαταρτικών διδασκαλιών Ο αριθμός των Σπουδαστές Προπτυχιακοί Σύνολο μικροδιδασκαλ Φοιτητές ιών πρέπει Να ελαττωθεί 12,6% 3,7% 6,6% Να παραμείνει ο ίδιος 50,4% 64,7% 60,0% Να αυξηθεί 37,0% 31,6% 33,4% Σύνολο 100,0% 100,0% 100.0% χ 2 ( 2)=14,7; p=0.001 Οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευόμενων Προκειμένου να διερευνηθούν οι διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι τους ζητήθηκε να καταγράψουν τις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούν, τα μέσα διδασκαλίας που αξιοποιούν και τις τεχνικές αξιολόγησης που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων. Σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι στις πρακτικές ασκήσεις φαίνεται (Πίνακας 7), ότι η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευομένων και στις δύο ομάδες χρησιμοποιεί κυρίως την εννοιοκεντρική προσέγγιση (το 98% στην ομάδα των

10 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής ΠΑΔ 13 σπουδαστών και το 97% στην ομάδα των προπτυχιακών φοιτητών). Δεύτερη διδακτική μέθοδος στις πρακτικές των εκπαιδευομένων αποτελεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο επιλέγουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό οι σπουδαστές των σε σύγκριση με τους φοιτητές (93% και 34% τα αντίστοιχα ποσοστά). Η διερευνητική μέθοδος καταγράφει μικρότερα ποσοστά και στις δύο ομάδες των εκπαιδευομένων και κυρίως στην ομάδα των προπτυχιακών φοιτητών. Και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι οι σπουδαστές χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη διερευνητική μέθοδο σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές (60% και 26% τα αντίστοιχα ποσοστά). Πίνακας 7. Διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι Διδακτικές μέθοδοι εκπαιδευόμενοι στις διδασκαλίες Σπουδαστές Προπτυχιακοί Φοιτητές Τιμή p του Χ 2 Κατάκτηση εννοιών 97,8% 96,7% 0,436 Διερευνητική 59,9 26,1% <0,001* Ομαδοσυνεργατική 92,7% 34,1% <0,001* Με * σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ Σπουδαστών και Προπτυχιακών Φοιτητών Σχήμα 1. Μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι στις πρακτικές ασκήσεις Στην ερώτηση που αφορά τις τεχνικές που εφαρμόζουν στις διδασκαλίες τους (Πίνακας 8), οι απαντήσεις των εκπαιδευομένων δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευόμενοι αξιοποιούν τον ημιδομημένο διάλογο. Δεύτερη στις προτιμήσεις τους τεχνική είναι ο εννοιολογικός χάρτης και στην τρίτη θέση επιλέγουν την κλίμακα διαβαθμισμένων

11 14 Α. Κασιμάτη, Ν. Μαυροβουνιώτη, Α. Μαρκαντώνη κριτηρίων (rubrics). Την τελευταία τεχνική αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι προπτυχιακοί φοιτητές (15% το αντίστοιχο ποσοστό) σε σύγκριση με τους σπουδαστές του (7% το αντίστοιχο ποσοστό), οι οποίοι προτιμούν περισσότερο τον ημιδομημένο διάλογο και τον εννοιολογικό χάρτη. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας. Πίνακας 8. Τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι στις Τεχνικές διδασκαλίες Σπουδαστές Προπτυχιακοί Φοιτητές Τιμή p του Χ 2 Ημιδομημένος 92,7% 89,4% 0,177 διάλογος Εννοιολογικός χάρτης 45,3% 33,2% 0,014* Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων 6,6% 15,3% 0,012* Με * σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ Σπουδαστών και Προπτυχιακών Φοιτητών Σχήμα 2. Τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι Όσον αφορά τα μέσα που αξιοποιούν οι εκπαιδευόμενοι στις διδασκαλίες και με βάση τις απαντήσεις τους στην αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου (Πίνακας 9), φαίνεται ότι το πιο σύνηθες μέσο διδασκαλίας είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (το 98% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αξιοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στις διδασκαλίες). Δεύτερο στις προτιμήσεις τους είναι ο πίνακας και τρίτο με πολύ χαμηλά ποσοστά το

12 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής ΠΑΔ 15 διαφανοσκόπειο. Παρατηρούμε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αξιοποιούν ψηφιακά μέσα παράλληλα με τον πίνακα και σε μικρό ποσοστό άλλα μέσα. Αποφεύγουν τη χρήση χειραπτικών εργαλείων, έντυπου υλικού και την εκτέλεση πειραμάτων. Μέσα Πίνακας 9. Μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι στις διδασκαλίες Σπουδαστές Προπτυχιακοί Φοιτητές Τιμή p του Χ 2 Πίνακας 77,4% 63,4% 0,004* Διαφανοσκόπειο 8,8% 7,2% Η/Υ-Powerpoint 98,5% 97,1% 0,287 Με * σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ Σπουδαστών και Προπτυχιακών Φοιτητών Σχήμα 3. Μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι φοιτητές και οι σπουδαστές Η πλειονότητα των εκπαιδευομένων επιλέγει και χρησιμοποιεί ως αξιολογικά εργαλεία (Πίνακας 10), τις ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και τις ερωτήσεις ανάπτυξης (Oosterhof, 2010). Η συστηματική παρατήρηση χρησιμοποιείται από ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (σχεδόν ένας στους τρεις) και στις δύο ομάδες εκπαιδευομένων (το 34% στην ομάδα των σπουδαστών του και το 27% στην ομάδα των προπτυχιακών φοιτητών).

13 16 Α. Κασιμάτη, Ν. Μαυροβουνιώτη, Α. Μαρκαντώνη Μέσα Πίνακας 10. Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι στις διδασκαλίες Σπουδαστές Προπτυχιακοί Φοιτητές Τιμή p του Χ 2 Ερωτήσεις ανάπτυξης 45,3% 52,4% 0,250 Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου 85,4% 73,1% 0,002* Συστηματική παρατήρηση 33,6% 27,3% 0,148 Με * σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ Σπουδαστών και Προπτυχιακών Φοιτητών Σχήμα 4. Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι Συμπεράσματα Προτάσεις Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το σύστημα της πρακτικής άσκησής τους. Ένας δεύτερος στόχος ήταν να συγκριθούν οι απόψεις μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων και των σπουδαστών του. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι όσον αφορά την οργάνωση των ΠΑΔ και το περιεχόμενο των ΠΑΔ οι εκπαιδευόμενοι στο σύνολό τους φαίνεται ότι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη και λιγότερο ικανοποιημένοι με την υλικοτεχνική υποδομή, το περιεχόμενο των εντύπων ΠΑΔ και τον καθοδηγητικό ρόλο που τους προσφέρουν σε σχέση με την προετοιμασία των

14 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής ΠΑΔ 17 διδασκαλιών. Όσον αφορά την αξιολόγηση των εποπτειών, τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων, τόσο των σπουδαστών όσο και των προπτυχιακών φοιτητών, αξιολογεί θετικά τη στήριξη που είχε από τους επόπτες. Τέλος, οι απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με τον αριθμό των μικροδιδασκαλιών και των προκαταρκτικών διδασκαλιών δείχνουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων θεωρεί ικανοποιητικό τον αριθμό τους και επιθυμεί να παραμείνει ο ίδιος. Η επεξεργασία των δεδομένων ωστόσο έδειξε διαφοροποιήσεις στις απόψεις μεταξύ των δύο ομάδων του δείγματος, δηλαδή των σπουδαστών του και των προπτυχιακών φοιτητών. Όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων οι σπουδαστές του φαίνεται να είναι πιο ικανοποιημένοι σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές ως προς τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη των ΠΑΔ, την υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών εποπτείας και τον καθοδηγητικό ρόλο που τους παρέχουν τα έντυπα των ΠΑΔ για την προετοιμασία των διδασκαλιών τους. Επίσης, οι σπουδαστές του αξιολογούν πιο θετικά, σε σύγκριση με τους προπτυχιακούς φοιτητές, τη στήριξη και την καθοδήγηση που είχαν από τους επόπτες και επιθυμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους προπτυχιακούς σπουδαστές αύξηση του αριθμού των μικροδιδασκαλιών και των προκαταρτικών διδασκαλιών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Μια πρώτη ερμηνεία σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας, τις διαφορετικές τους εμπειρίες και προσδοκίες. Σύμφωνα με την ερευνητική βιβλιογραφία οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συχνά φέρουν πολύ εξιδανικευμένες προσδοκίες σχετικά με τη διδακτική πρακτική στις σπουδές τους, οι οποίες διαψεύδονται μπροστά στην περίπλοκη πραγματικότητα που τους περιμένει στην τάξη (Cole & Knowles, 1993). Η επίδραση των προσδοκιών είναι έντονη γι αυτό και τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών οφείλουν να τις διερευνούν και να τις λαμβάνουν υπόψη τους κατά κάποιο τρόπο. Με βάση αυτή την ερμηνεία, ίσως η μη εκπλήρωση των προσδοκιών τους να ερμηνεύει τα αρνητικά σημεία που εντοπίζουν οι προπτυχιακοί φοιτητές. Οι προπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών και επομένως δεν έχουν τις μαθησιακές εμπειρίες που έχουν οι σπουδαστές του. Διακρίνονται για τη μειωμένη αυτοπεποίθησή τους, το «άγχος» και το «φόβο» που τους προκαλεί η διδακτική πράξη και τις δυσκολίες που έχουν να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν τη διδασκαλία τους. Αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν επιθυμούν να αυξηθεί ο αριθμός των διδασκαλιών σε σύγκριση με τους σπουδαστές του, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων θα επιθυμούσε αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις πρακτικές ασκήσεις. Σε σχέση με τις μεθόδους διδασκαλίας παρατηρείται, από όλους τους εκπαιδευόμενους, σαφής προτίμηση στη μέθοδο «κατάκτησης εννοιών». Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος επειδή είναι πιο συμβατή με παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας, δημιουργεί στους εκπαιδευόμενους μεγαλύτερη «ασφάλεια». Η ερευνητική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν τις πρακτικές ασκήσεις και αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως παιδαγωγοί επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη βιογραφία τους και τις προσωπικές εμπειρίες που απέκτησαν τα χρόνια της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης (Calderhead, 1991). Είναι λογικό επομένως, οι σύγχρονες μέθοδοι να δημιουργούν «ανασφάλεια» στους εκπαιδευόμενους και να επιλέγουν μεθόδους συμβατές με παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας που είναι πιο οικεία στις προσωπικές εμπειρίες τους (Δημάκος κ.ά., 2004). Ωστόσο, το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίφαση με τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τη χρήση τεχνικών διδασκαλίας. Από τα αποτελέσματα της

15 18 Α. Κασιμάτη, Ν. Μαυροβουνιώτη, Α. Μαρκαντώνη έρευνας προκύπτει ότι ενώ οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται να χρησιμοποιούν πιο «παραδοσιακές» μεθόδους διδασκαλίας, επιλέγουν σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας, όπως είναι ο ημιδομημένος διάλογος, ο εννοιολογικός χάρτης και η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων και να αποφεύγουν τη διάλεξη. Διαφαίνεται, δηλαδή, αντίφαση στην επιλογή μεθόδου και τεχνικών διδασκαλίας, επιλέγονται πιο συμβατικές μέθοδοι που πλαισιώνονται όμως με σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας. Το εύρημα αυτό μας επιτρέπει να ισχυριστούμε ότι το σύστημα ΠΑΔ μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δόμηση σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος, παρά την αντίσταση που προβάλλεται λόγω παγιωμένων αντιλήψεων και προσωπικών μαθητικών και μαθησιακών εμπειριών. Όσον αφορά τη χρήση τεχνικών αξιολόγησης, προσφιλή εργαλεία παραμένουν οι ερωτήσεις ανάπτυξης και αντικειμενικού τύπου. Φαίνεται ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι επιμένουν σε τεχνικές που έχουν οι ίδιοι βιώσει. Ωστόσο, η χρήση της συστηματικής παρατήρησης δείχνει ότι αξιοποιούν εν μέρει στις διδασκαλίες τους και σύγχρονες τεχνικές τις οποίες έχουν διδαχθεί στο αντίστοιχο μάθημα. Τέλος, η χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων από το σύνολο των εκπαιδευομένων αποκαλύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Ο παραδοσιακός πίνακας βέβαια, εξακολουθεί να συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά προτίμησης. Συμπερασματικά, το σύστημα ΠΑΔ μπορεί να αποτελέσει μοχλό αλλαγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αφενός, όλοι οι εκπαιδευόμενοι, μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, δέχονται τη σπουδαιότητα της πρακτικής άσκησης όπως αυτή εφαρμόζεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ και αφετέρου, ενσωματώνουν ως ένα βαθμό στοιχεία των αντίστοιχων θεωρητικών μαθημάτων στην πράξη. Ωστόσο τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι συχνά προσανατολίζονται στον ρόλο του εκπαιδευτικού εισηγητή παρά στον ρόλο του εκπαιδευτικού διευκολυντή. Τέλος, διαφαίνεται η ανάγκη διερεύνησης των διαφοροποιήσεων των απόψεων μεταξύ των εκπαιδευομένων οι οποίες οδηγούν σε νέα ερωτήματα με απώτερο στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης του συστήματος των πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας. Αναφορές Calderhead, J. (1991). The nature and growth of knowledge in student teaching. Teaching and Teacher Education, 7 (5/6), Cole, A. L. & Knowles, J. G. (1993). Shattered images: Understanding expectations and realities of field experiences. Teaching and Teacher Education, 9 (5/6), Darling-Hammond, L. (2010). Constructing 21st-century teacher education. In V. Hill-Jackson & C. W. Lewis (Eds.), Transforming teacher education. What went wrong with teacher training and how we can fix it. Sterling, VA: Stylus Publishing, LLC. Ernest, P. (1995). The one and the many. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), Constructivism in education (pp ). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Oosterhof, A. (2010). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Από τη θεωρία στην πράξη (επιμ. Κ. Κασιμάτη). Αθήνα : Έλλην. Schoenfeld, Α. (1984). Research on problem solving. In Burkhurdt et al (Eds.), Symbols and Representations. N.C.T.M-Macmillan. Wilson, B. G., & Cole, P. (1991). A review of cognitive teaching models. Educational Technology Research & Development Journal 39 (4),

16 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής ΠΑΔ 19 Zeichner, K. (1996). Designing educative practicum experiences for prospective teachers. Στο K. Zeichner, S. Melnick, & M. L. Gomez (Eds.), Currents of reform in preservice teacher education (pp ). New York: Teachers College Press. Αμπαρτζάκη, Μ., Οικονομίδης, Β. & Χλαπάνα, Ε. (2013). Απόψεις των φοιτητών για τον σκοπό και την ωφελιμότητα της Πρακτικής Άσκησης. Στο Ανδρούσου, Α. & Αυγητίδου, Σ. Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Ανακτήθηκε στις 27 Μαΐου 2014, από Αυγητίδου, Σ. & Ανδρούσου, Α. (2013). Εισαγωγή. Στο Ανδρούσου, Α. & Αυγητίδου, Σ. Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Ανακτήθηκε στις 27 Μαΐου 2014, από Δημάκος, Γ., Φερεντίνος, Σ. & Κασιμάτη, Κ. (2004). Αξιολόγηση μαθητών: Ερευνητική Προσέγγιση με Χρήση Μεθόδων της Παραγοντικής Ανάλυσης. Μαθηματική Επιθεώρηση,62, Κασιμάτη, Κ. (2005). H επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις αρχές της θεωρίας κατασκευής της γνώσης (constructivism) με στόχο τη δόμηση της κοινωνίας της γνώσης. Ευκλείδης Γ, 63, Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Το πρόβλημα της σχέσης θεωρίας και πράξης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Το παράδειγμα της σχολικής πρακτικής. Στο Ευγ. Κουτσουβάνου, Γ. Βαγιανός, Απ. Παπαϊωάννου, Ιωάν. Γαληνέας, Βάσια Παπαδοπούλου & Μόνικα Παπά (επιμ.), Γνώσεις, Αξίες και Δεξιότητες στη Σύγχρονη Εκπαίδευση. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου. Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Κυρίδης, Αρ., Παλαιολόγου, Ν. & Αναστασιάδου, Σ. (2005). Η πρακτική άσκηση στα προγράμματα αρχικής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Ερευνητικά δεδομένα για τις απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων σχετικά με την πρακτική τους άσκηση. Επιστήμες Αγωγής, 1, Φρυδάκη, Ε. (2013). Η πρακτική στροφή στη διδακτική άσκηση: μια υπόσχεση επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Στο Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Διδακτική και Διδακτική Άσκηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, 21-36, Αθήνα. Χρυσαφίδης, Κ. (2013). Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων. Ανάμεσα στον πρακτικισμό και την αναποτελεσματική θεωρητικολογία. Στο Ανδρούσου, Α. & Αυγητίδου, Σ. Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Ανακτήθηκε στις 27 Μαΐου 2014, από Ασκήσεων.pdf

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ ISSN: 2241-8393

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ ISSN: 2241-8393 Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ 3 2014 ISSN: 2241-8393 Επιτροπή Έκδοσης Βασίλης Δημητρόπουλος, πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Καμπουρίδη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου www.hellenic-education.org.uk

Βαρβάρα Καμπουρίδη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου www.hellenic-education.org.uk Βαρβάρα Καμπουρίδη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου www.hellenic-education.org.uk Ν. 4027/2011 και Ελληνομάθεια Οι μαθητές που φοιτούν στα αναγνωρισμένα τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των

Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ Καράµηνας Ιγνάτιος, ρ. 1, ιδάσκων 1,2,Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές

Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές 18-19 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές Εισηγήτρια: Δρ Παμουκτσόγλου Αναστασία τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η πρακτική άσκηση

Τι είναι η πρακτική άσκηση Πρωτο Κεφαλαιο Βασικες Γνωσεις για την Πρακτικη Ασκηση Τι είναι η πρακτική άσκηση Η πρακτική άσκηση αποτελεί αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο/ δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης» Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη». Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ0200 Διδάσκων: Δόμνα Κακανά [dkakana@uth.gr] Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Πρακτικές εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Φυσικής (Β Μέρος) Γιώργος Στύλος, Κωνσταντίνος Κώτσης και Αναστάσιος Εμβαλωτής Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα