Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,"

Transcript

1 Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία τους, παραθέτουν ενδεικτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης Ψυχοπαιδαγωγικών- Γενικής Διδακτικής. Τα θέματα επιμελήθηκαν οι συνεργάτες-εισηγητές των φροντιστηρίων μας.

2 1) Ποια είναι τα είδη μάθησης κατά τον Ausubel; α) Νοηματική προσληπτική μάθηση. β) Μηχανιστική προσληπτική μάθηση. γ) Μηχανιστική ανακαλυπτική μάθηση και νοηματική ανακαλυπτική μάθηση. 2) Τι εννοούμε με τον όρο μικροδιδασκαλία; α) Μια μικρής μορφής διδασκαλί β) Μια διαδικασία προσομοίωσης από τους φοιτητές, όπου ο ένας υποδύεται τον δάσκαλο και οι άλλοι τους μαθητές, βιντεοσκοπείται και οι φοιτητές είναι και μαθητές και παρατηρητές. Στο τέλος δίνεται ένα φύλλο παρατήρησης που συμπληρώνεται από τους μαθητέςφοιτητές. γ) Μια διδασκαλία ελάχιστης διάρκειας. 3) Τι περιλαμβάνει η μάθηση με δοκιμή και πλάνη του Thorndike; α) Η μάθηση εξαρτάται από τη διάθεση του μαθητή. β) Ο μαθητής μαθαίνει από τα λάθη του. γ) Ο μαθητής χρησιμοποιεί την ήδη αποκτημένη γνώση σε άλλα γνωστικά αντικείμεν 4) Η διαμόρφωση στάσεων στους μαθητές εξαρτάται κυρίως: α) Από την παροχή πληροφοριών γύρω από το θέμα που αναφέρονται. β) Από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μαθητής εκδηλώνει μια συγκεκριμένη προτίμηση ή συμπεριφορά. γ) Από τις ήδη αποκτημένες γνώσεις των μαθητών. δ) Από τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως πρότυπο μίμησης. 5) Σε ποια θεωρία μάθησης θα κατατάσσατε τη χορήγηση υλικών αμοιβών στους μαθητές; α) Στον κονστρουκτιβισμό. β) Στις κοινωνικο γνωστικές θεωρίες. γ) Στον συμπεριφορισμό. δ) Στη μορφολογική θεωρία μάθησης. 6) Ο εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιεί: 2

3 α) το μοντέλο διδασκαλίας που γνωρίζει καλύτερα β) διάφορα μοντέλα αλλά μία μέθοδο γ) ποικιλία μεθόδων αλλά ένα συγκεκριμένο, σύγχρονο μοντέλο διδασκαλίας δ) τις μεθόδους και τα μοντέλα που ταιριάζουν στην περίσταση μάθησης 7) Για ποιο λόγο, κυρίως, δεν ενδείκνυται ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί την αξιολόγηση της τελικής επίδοσης των μαθητών για να αντιμετωπίσει φαινόμενα μαθητικής αταξίας; α) Γιατί δηλώνει εκπαιδευτική και παιδαγωγική αδυναμία. β) Γιατί η αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της σχολικής διαδικασίας. γ) Γιατί έτσι δεν θα μπορέσει να καθυποτάξει τους καλούς μαθητές. δ) Γιατί θα προκαλέσει άγχος και φόβο στους μαθητές. 8) Με ποιο είδος διδασκαλίας ταιριάζει το μοντέλο των αντικειμενικών στόχων; α) Άμεση διδασκαλία. β) Προγραμματισμένη διδασκαλία. γ) Έμμεση διδασκαλία. δ) Επίδειξη. 9) Η αγωγή σύμφωνα με τον Claparede πρέπει να στηρίζεται: α) Στη χρήση αμοιβών, απειλών και τιμωριών. β) Στις δυνατότητες του παιδιού, στους φυσικούς νόμους της ανάπτυξης και στις ανάγκες του να εξερευνήσει τον κόσμο. γ) Στη μετάδοση γνώσεων. δ) Στις εξετάσεις. 10) Το ΑΠ πρέπει να σχεδιάζεται με βάση: α) Τις γνώσεις των ειδικών. β) Τις απαιτήσεις των γονέων. γ) Τις γνώμες των διδασκόντων και των διευθυντών των σχολικών μονάδων. δ) Τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, σε συνάρτηση με τις επιδιώξεις της κοινωνίας. 11) Ποια είναι η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στους εκπροσώπους του κλασικού συμπεριφορισμού (Pavlov, Skinner, Watson, Thorndike) και στους νεοσυμπεριφοριστές (Hull); α) Οι κλασικοί συμπεριφοριστές δίνουν μεγάλη έμφαση στη σχέση ερεθίσματος και αντίδρασης και μικρότερη στην ανθρώπινη παρέμβαση. β) Η κλασικοί συμπεριφοριστές υποστηρίζουν ότι η διαφορετικότητα των αντιδράσεων ενός ατόμου αποτελεί τυχαίο γεγονός. γ) Οι νεοσυμπεριφοριστές θεωρούν ότι η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα είναι καθοριστική για την εκδήλωση και παγίωση μιας επιθυμητής συμπεριφοράς. δ) Οι νεοσυμπεριφοριστές θεωρούν ότι η σχέση παρεχόμενου ερεθίσματος και αναμενόμενης συμπεριφοράς μεταβάλλεται εύκολα. 3

4 12) Τα ψυχοδυναμικά και ανθρωπιστικά μοντέλα σχολικής πειθαρχίας βασίζονται: α) Στον δασκαλικό έλεγχο. β) Στον περιορισμένο δασκαλικό έλεγχο. γ) Στον εξωτερικό έλεγχο των συνθηκών συμπεριφοράς. δ) Στον αυτοέλεγχο και στις δυνατότητες αυτορρύθμισης του ατόμου, όπου τον κυρίαρχο ρόλο κατέχει η διαπροσωπική επικοινωνία εκπαιδευτικού μαθητών. 13) Η «σύγκρουση» (conflict) σύμφωνα με τον Lewin συμβαίνει: α) Όταν το άτομο διαταράσσεται από διάφορα εμπόδια. β) Όταν το άτομο έρχεται σε σύγκρουση με τα πρόσωπα του σχολικού του περιβάλλοντος (συμμαθητές, δάσκαλοι). γ) Όταν το άτομο έρχεται σε μια δύσκολη συναισθηματική κατάσταση εξαιτίας δύο ισοδύναμων αλλά αντίθετης φοράς εσωτερικών δυνάμεων, επιθυμιών, αναγκών. δ) Όταν το άτομο έρχεται σε σύγκρουση με τα πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος. 14) Τι εννοούμε με τον όρο διαδικαστική γνώση; α) Πότε και γιατί χρησιμοποιεί ένας μαθητής αυτά που ξέρει. β) Τον τρόπο με βάση τον οποίο εφαρμόζει ένας μαθητής αυτά που μαθαίνει. γ) Τι γνωρίζει ένας μαθητής και μπορεί να το εκφράσει είτε προφορικά είτε γραπτά 15) Ποιο από τα παρακάτω δεν σχετίζεται άμεσα με τη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή; α) Η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των κανόνων συμπεριφοράς. β) Οι συχνές επαναλήψεις. γ) Η γνωστική στρατηγική. δ) Η χρήση και η αξιοποίηση των προκαταβολικών οργανωτών. 16) Τι εννοούμε με τον όρο «γνωστικός χάρτης»; α) Ένα σχέδιο δράσης του οργανισμού που περιλαμβάνει όλους τους δυνατούς τρόπους για την επίτευξη ενός σκοπού. β) Ένα νοητικό σχέδιο μεταβίβασης της μάθησης. γ) Ένα γνωστικό σχεδιασμό του ατόμου που τροποποιεί την υπάρχουσα γνωστική δομή του ατόμου. δ) Ένα σχέδιο μάθησης συγκεκριμένων ενεργειών που θα πραγματοποιήσει το άτομο. 17) Ποια είναι η θέση του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία; α) Ο εκπαιδευτικός δεν συμμετέχει στη διαδικασία της διδασκαλίας, αλλά ενεργοποιεί τα ε σωτερικά κίνητρα των μαθητών. β) Ο μαθητής καθορίζει τους παράγοντες διδασκαλίας. γ) Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές καθορίζει τα πλαίσια διδασκαλίας, όπου η μαθησιακή διαδικασία προσλαμβάνει προσωπικό νόημα για τους μαθητές. 4

5 δ) Ο εκπαιδευτικός καθορίζει τους παράγοντες διδασκαλίας. 18) Ποιος από τους παρακάτω παιδαγωγούς τεκμηρίωσε επιστημονικά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση; α) Dewey. β) Papert. γ) Montessori. δ) Watson. 19) Δεν ανήκει στα κυρίαρχα συμπτώματα υπερκινητικότητας των μαθητών: α) η αδυναμία συγκέντρωσης β) η παρορμητικότητα γ) οι μαθησιακές δυσκολίες δ) η διάσπαση προσοχής 20) Η διδακτική έρευνα για τη σημασία και την ανάγκη παρουσίας της ανακεφαλαίωσης στη διδακτική διαδικασία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: α) η ανακεφαλαίωση πρέπει να υπάρχει σε όλες τις διδακτικές στρατηγικές και κυρίως σε ό σες έχουν ως στόχο τους να προσφέρουν μια σειρά από πληροφορίες και να χρησιμοποιήσουν ως στρατηγική δράσης στην τάξη τη διαλογική αντιπαράθεση β) μπορεί να υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις αλλά η έλλειψη της δεν κάνει αδύνατη και υποτονική τη μάθηση γ) χρησιμεύει μόνο όταν γίνεται μετάδοση δύσκολων και εξειδικευμένων γνώσεων δ) δεν είναι σε καμιά περίπτωση αναγκαία και αναντικατάστατη 21) Ποιο είναι το πλεονέκτημα της κοινωνικο γνωστικής θεωρίας σε σχέση με τη συμπεριφοριστική στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία; α) Όλες οι άλλες απαντήσεις. β) Ο μαθητής μπορεί να μάθει εύκολα και γρήγορα πολύπλοκες μορφές συμπεριφοράς. γ) Απαιτεί λιγότερο χρόνο από μέρους του εκπαιδευτικού. δ) Εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις καταστάσεις μάθησης. 22) Ο Decroly υιοθέτησε την Ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία σύμφωνα με την οποία: α) Το σχολείο δεν πρέπει να διακρίνει την ύλη σε διαφορετικά μαθήματα. β) Το σχολείο πρέπει να διακρίνει την ύλη σε διαφορετικά μαθήματα. γ) Το σχολείο πρέπει να ταξινομεί την ύλη ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. δ) Το σχολείο πρέπει να εστιάζει στα μαθήματα υψηλής δυσκολίας. 23) Κατά τον εντοπισμό μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ο δάσκαλος ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα, όπως περιγραφή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, μέτρηση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, καθορισμός προτεραιοτήτων. Ποια μορφή πρέπει να έχει η περιγραφή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς; α) Μονολεκτική (π.χ. ζωηρός). β) Αναλυτική και ακριβής. 5

6 γ) Με βάση μια αριθμητική κλίμακα (π.χ. από το 1 10). δ) Δεν έχει σημασία. 24) Η εντατικοποίηση της εκπαίδευσης ενέχει την αδυναμία της: α) Δασκαλοκεντρικής προσέγγισης της μάθησης. β) Αθρόας προσφοράς γνώσεων και πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα τη μη συγκράτησή τους από τους μαθητές. γ) Νεανικής παραβατικότητας. δ) Δυσκολίας κάλυψης της διδακτέας ύλης. 25) Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, πρέπει να επιδιώκεται η συχνή επαφή σχολείουοικογένειας. Ο βασικός λόγος γι αυτό είναι κατά κύριο λόγο ότι: α) Οι γονείς χρειάζεται να γνωρίζουν σχετικά με τη σχολική επίδοση των παιδιών τους ώστε να παρεμβαίνουν κατά περίπτωση β) Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να είναι ενημερωμένοι για τα οικογενειακά προβλήματα των μαθητών τους ώστε να τα λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη βαθμολόγησή τους γ) οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται παιδαγωγικά από το σχολείο, ώστε να ακολουθούν παρόμοιες παιδαγωγικές αρχές με αυτές που εφαρμόζονται στο σχολείο δ) Η επαφή αυτή διαμορφώνει κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, γογονός που επιδρά θετικά στις επιδόσεις των μαθητών 26) Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις αντιμετώπισης μαθητικής αταξίας βασίζονται στην αρχή της προοδευτικής παρέμβασης; α) Ο δάσκαλος χωρίς να προειδοποιήσει τον ατακτούντα μαθητή τού αλλάζει θρανίο. β) Ο δάσκαλος αφού δεν συμμορφώθηκε ο ατακτών μαθητής τον αποβάλλει από την τάξη. γ) Ο δάσκαλος αφού δεν κατόρθωσε με μια επιτιμητική ματιά να επαναφέρει έναν ατακτούντα μαθητή τού ζητάει να διαλέξει ένα άλλο θρανίο ώσπου να τελειώσει η διδακτική ώρα δ) Ο δάσκαλος αφού δεν κατόρθωσε να επαναφέρει έναν ατακτούντα μαθητή τον πάει στον διευθυντή. 27) Ποιες είναι οι παιδαγωγικές αρετές του δασκάλου, σύμφωνα με τον Derbolav; α) Αυθεντία β) Παιδαγωγικό τακτ και παιδαγωγικό χιούμορ. γ) Παιδαγωγικός έρωτας. 28) Ποια από τις παρακάτω αιτίες θεωρείται σημαντικότερη για την εκδήλωση μιας συνεχιζόμενης προβληματικής συμπεριφοράς; α) Το χαμηλό επίπεδο κοινωνικοποίησης των μαθητών. β) Η έλλειψη γνωστικού υπόβαθρου του μαθητή. γ) Η κακή κτηριακή υποδομή του σχολείου. δ) Η αυστηρότητα του διευθυντή. 6

7 29) Σε ποιο τύπο σχολικής τάξης η διδασκαλία ξεκινά, κατά το πρώτο ήμισυ, με άμεσες μορφές διδασκαλίας και ολοκληρώνεται, κατά το δεύτερο ήμισυ, με συνδιερεύνηση από τους μαθητές του διδακτικού αντικειμένου: α) Συμμετοχικό β) Συγκεντρωτικό γ) Μικτό δ) Μεταβατικό 30) Πρωταρχική ενέργεια του εκπαιδευτικού στην αρχή της σχολικής χρονιάς είναι α) Να διερευνήσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών της τάξης του β) Να καθορίσει τους διδακτικούς στόχους του γ) Να ορίσει υψηλές προσδοκίες δ) Να συγκεντρώσει απαραίτητο διδακτικό υλικό 31) Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου στα ΑΠ που έχουν σχεδιαστεί με βάση τη θεωρία της Μελέτης του παιδιού; α) Διευκολυντής. β) Μεταδότης της γνώσης. γ) Διαχειριστής των συνθηκών μάθησης. δ) Συνάδελφος. 32) Ποια είναι η καταλληλότερη μορφή μάθησης κατά τον Ausubel: α) Η μηχανιστική προσληπτική. β) Η νοηματική προσληπτική. γ) Η μηχανιστική ανακαλυπτική. δ) Η νοηματική ανακαλυπτική. 7

8 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 7ου ΤΕΣΤ 1δ 2β 3β 4β 5γ 6δ 7α 8β 9β 10δ 11γ 12δ 13γ 14β 15α 16α 17γ 18β 19γ 20α 21α 22α 23β 24β 25δ 26γ 27δ 28α 29γ 30α 31α 32β 8

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ Σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα ταξινόμησης ICD 10 και DSM IV υπάρχουν 2 κατηγορίες διαταραχών που σχετίζονται με ουσίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι διαταραχές που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Από τι προκαλείται η κατάθλιψη?

ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Από τι προκαλείται η κατάθλιψη? Η μείζων κατάθλιψη ανήκει σε μια κατηγορία ψυχικών διαταραχών που ονομάζονται διαταραχές της διάθεσης. Η κατάθλιψη είναι αρκετά συχνή. Υπολογίζεται ότι 15 στους 100 ανθρώπους θα πάθουν κατάθλιψη κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο ορισμός που δίνεται από το DSM IV και το ICD 10 ορίζει τη νοητική υστέρηση ως την ύπαρξη νοητικού πηλίκου μικρότερου από 70, όπως αυτό ορίζεται από τα ψυχομετρικά τεστ. Πρέπει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Γ. Ι. Πισσάκας Π. Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεραπευτική μέθοδος της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής (stereotactic radiosurgery, SRS), υλοποιεί στο μέγιστο την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας

Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας Ι. Ρ. Κούβαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ακτινοθεραπεία είναι η κλινική ογκολογική ειδικότητα αντιμετώπισης του καρκίνου με τη χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. H εξάσκησή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...σελ. 3 7 Γεωμετρικής Έννοιες στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική...σελ.8 39 Γεωμετρία και Τέχνη στην Εκπαίδευση...σελ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Λ. Κυρίου Μάλλη Μ. Μ. Βασλαματζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία προσδιορισμού νεοπλασματικών δεικτών ξεκινά το 1848 με την α νακάλυψη της μυελωματικής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα