ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2 Copyright 2011: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Βασ. Σοφίας 77, Αθήνα Τηλ , Fax:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στοιχεία Ειδικευοµένου...4 Πρόλογος Προέδρου.Σ. της Π.Ε.Ι.Β....5 Οι συµµετέχοντες στην εκπόνηση του Βιβλίου Σπουδών...6 Ορισµός της Ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας...7 Υπηρεσία του ειδικευοµένου σε νοσοκοµεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης...8 Σηµεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή...9 Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευοµένων της Ιατρικής Βιοπαθολογίας στην Εργαστηριακή Αιµατολογία...12 στην Αιµοδοσία...21 στην Ανοσολογία...30 στην Ιατρική Βιοχηµεία...42 στην Μικροβιολογία...54 στην Παθολογία...70 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Ε.Ι.Β.) 3

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Α) Όνοµα και Επώνυµο... Αριθµός απόφασης διορισµού για ειδικότητα... Β) Πτυχίο... Πανεπιστήµιο... χορήγησης... Γ) Άλλες πληροφορίες (προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κ.λπ.) 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Από το 2001 µέχρι σήµερα, τα.σ. της Εταιρείας µας ασχολήθηκαν µε το πρόβληµα της ανυπαρξίας ενιαίας εκπαίδευσης για τους ειδικευό- µενους της ειδικότητάς µας αλλά και µε την έλλειψη οδηγού θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στον οποίο θα έπρεπε να αναφέρονται οι εργαστηριακές ιατρικές πράξεις των διαφόρων θεµάτων της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Εξαιτίας αυτών των προβληµάτων οι ειδικευόµενοι έφθαναν, µετά πάροδο 5 ετών, στις εξετάσεις ειδικότητας έχοντας µελετήσει κατ επιλογήν κεφάλαια χωρίς πολλές φορές να καλύπτουν όλη την ύλη της ειδικότητας. Τα.Σ. της Εταιρείας µας από το 2007 και µετά πάροδο τεσσάρων και πλέον ετών, ολοκλήρωσαν το Βιβλίο Σπουδών (Logbook) των ειδικευο- µένων στην Ιατρική Βιοπαθολογία, για την δηµιουργία του οποίου εργάσθηκαν εκπρόσωποι των Επιστηµονικών Εταιρειών της τετραθεµατικής ειδικότητάς µας. Το παρόν βιβλίο (Logbook) είναι πόνηµα συναδέλφων, µεγάλης επιστηµονικής κατάρτισης και εµπειρίας, τους οποίους συγχαίρω και θερµά ευχαριστώ, για ένα έργο θεµέλιο στο οικοδόµηµα της εκπαίδευσης των ειδικευοµένων. Πλάτων ήµου Πρόεδρος ΠΕΙΒ 2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Ε.Ι.Β.) 5

6 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ (LOGBOOK).Σ. Π.Ε.Ι.Β Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος - Πρόεδρος Β. ΚΟΚΚΙΝΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιµατολογίας και Αιµοδοσίας - Αντιπρόεδρος Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας - Γεν. Γραµµατέας Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΤΣΙΑΡΑ: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος - Ειδ. Γραµµατέας Ε. ΧΩΡΕΜΗ: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας - Ταµίας (Συντονίστρια) Ε. ΣΑΓΚΑΝΑ: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία - Μέλος Π. ΗΜΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχηµείας - Μέλος.Σ. Π.Ε.Ι.Β Π. ΗΜΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχηµείας - Πρόεδρος Θ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιµατολογίας και Αιµοδοσίας - Αντιπρόεδρος Λ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πανελλήνια Επαγγελµατική Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων, Κυτταρολόγων, Παθολογοανατόµων - Γεν. Γραµµατέας Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας - Ειδ. Γραµµατέας Ε. ΚΟΥΣΚΟΥΝΗ: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία - Ταµίας Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος - Μέλος Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας - Μέλος ΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ (LOGBOOK) Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ- ΑΝΙΗΛ: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος Α. ΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΙΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχηµείας (Συντονίστρια) Λ. ΖΕΡΒΑ: Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής ιαγνωστικής Χ. ΚΟΥΤΣΙΑ: Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής ιαγνωστικής Ε. ΜΑΛΑΜΟΥ-ΛΑ Α: Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής ιαγνωστικής Γ. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχηµείας Α. ΠΑΓΚΑΛΗ: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιµατολογίας και Αιµοδοσίας 6

7 OΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ U.E.M.S O ειδικευµένος Βιοπαθολόγος είναι ιατρός, που διαθέτει γνώση και εµπειρία σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Συγκεκριµένα θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις και ικανότητες ώστε να: 1) Συµβουλεύει τους κλινικούς ιατρούς για τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. 2) Επιλέγει και εφαρµόζει τις πλέον ενδεδειγµένες εργαστηριακές εξετάσεις, που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τους ασθενείς. 3) Καθορίζει εργαστηριακά πρωτόκολλα και εφαρµόζει και διατηρεί προγράµµατα ποιότητας στο Εργαστήριο. 4) Ερµηνεύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να χρησιµοποιηθούν από τους κλινικούς ιατρούς. 5) Προτείνει στο νοσοκοµείο πολιτικές για τον έλεγχο της χρήσης των αντιβιοτικών και την αντοχή των µικροοργανισµών στα αντιβιοτικά. 6) Λαµβάνει µέρος στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των ειδικευοµένων και είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους χρησιµοποιώντας τις αναφορές στο βιβλιάριο εκπαίδευσης των ειδικευοµένων (logbook). 7) Συνεργάζεται και παρέχει υπηρεσίες σε Εθνικούς Επιστηµονικούς Οργανισµούς Επιτήρησης καθώς και σε Υπηρεσίες ηµόσιας Υγείας. 8) Αναλαµβάνει προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης σε θέµατα Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 9) Αναλαµβάνει διοικητικές και επικοινωνιακές αρµοδιότητες, που απαιτούνται ως ιευθυντής Εργαστηρίου. 7

8 Όνοµα και Επώνυµο Ειδικευοµένου BIΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Συντονιστής ιευθυντής Βιοπαθολόγος ή Μοναδικός ιευθυντής Βιοπαθολόγος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης: Έτος Περίοδος Εκπαίδευσης Εργαστήριο / Τµήµα Συµµετοχή σε εφηµερίες Υπογραφή και σφραγίδα Συντονιστή ιευθυντή 8

9 BIΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Στο Βιβλιάριο Σπουδών περιλαµβάνεται η θεµατολογία, θεωρητική και πρακτική, κατά αντικείµενο της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Αιµατολογία-Αιµοδοσία, Ανοσολογία, Βιοχηµεία, Μικροβιολογία, Παθολογία). ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Για προσδιορισµούς εργαστηριακών εξετάσεων που δεν εκτελούνται στα Εργαστηριακά Τµήµατα των Νοσοκο- µείων, θα πρέπει οι ειδικευόµενοι, µε ευθύνη των εκπαιδευτών τους, να παρακολουθούν τα αντίστοιχα θέµατα σε Εργαστήρια άλλων Νοσοκοµείων και αυτό θα γράφεται στο Βιβλιάριο Σπουδών. 2. Για προσδιορισµούς που µπορεί να εκτελούνται σε διαφορετικά από ένα Τµήµατα στο ίδιο Νοσοκοµείο, θα πρέπει ο ειδικευόµενος να πάρει υπογραφή από εκεί που παρακολούθησε. 3. Σε Νοσοκοµεία που δίνουν µειωµένη εκπαίδευση Ειδικότητας, θα πρέπει οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές, που θα υπογράφουν το Βιβλιάριο Σπουδών, να εκπαιδεύουν τους ειδικευόµενους στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα, µε τον αναλογούντα χρόνο εκπαίδευσης. 4. Εξετάσεις που εκτελούνται µε µεθόδους «µοριακής διαγνωστικής», θα πρέπει να αναφέρονται στις αντίστοιχες εξετάσεις του κάθε Εργαστηριακού Τµήµατος. 9

10 10

11 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στην Εργαστηριακή Αιµατολογία (9 µήνες) στην Αιµοδοσία (3 µήνες) 11

12 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ιοίκηση ιαχείριση-οργάνωση Πληροφορική-Μηχανοργάνωση Ποιοτικός έλεγχος (εσωτερικόςεξωτερικός) Στατιστική Έρευνα Κλινική συµβουλευτική Ποιοτική διασφάλιση- Πιστοποίηση- ιαπίστευση ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Φυσιολογικό αιµοποιητικό σύστηµα Ερυθρά Λευκά Αιµοπετάλια 2. Φυσιολογική αιµόσταση - Ινωδόλυση 3. ιαταραχές ερυθράς σειράς - Αναιµίες Σιδηροπενικές Μεγαλοβλαστικές Αιµολυτικές, ενζυµοπάθειες, διαταραχές κυττ. µεµβράνης Αιµοσφαιρινοπάθειες Απλαστικές Χρονίων νοσηµάτων 4. ιαταραχές λευκής σειράς Λευχαιµίες (οξείες-χρόνιες) Λεµφώµατα 12

13 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης Πλασµατοκυτταρικές δυσκρασίες Μ Σ ΜΥΣ Ουδετεροπενίες Άλλες διαταραχές λεµφικού ιστού (λοιµώδης µονοπυρήνωση) 5. ιαταραχές αιµόστασης Θροµβοπενίες (συγγενείςεπίκτητες) Λειτουργικές διαταραχές αιµοπεταλίων (συγγενείς - επίκτητες) Ενδοθήλιο - Λειτουργία ενδοθηλίου 6. ιαταραχές µηχανισµού πήξης - ινωδόλυσης Συγγενείς Επίκτητες Αιµορραγικές Θροµβωτικές Αντιπηκτική αγωγή 7. Παράσιτα αίµατος και µυελού ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 13

14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 1. Αιµοληψίες 2. Παρασκευαστήριο (παραλαβή - διαχείριση δειγµάτων, χρώσεις, φυγοκεντρήσεις) 3. Γενική αίµατος Αιµατολογικοί αναλυτές (αρχές λειτουργίας, βαθµονόµηση, ποιοτικός έλεγχος) Κλασσικές µέθοδοι (µικρο-hct, Λευκά) Μελέτη επιχρισµάτων περιφ. αίµατος ΕΚ (σε Αναλυτή, δια χειρός) ΤΚΕ 4. Μυελόγραµµα Μελέτη στο µικροσκόπιο Χρώσεις επιχρ. µυελού (Fe, Giemsa, λοιπές κυτταροχηµικές) 5. Εξετάσεις διερεύνησης αναιµίας Προσδιορισµός ερυθροποιητίνης Fe, φερριτίνη, TIBC, Stfr, B12, φυλλικό οξύ ορού και ερυθρών Ένζυµα ερυθρών (G-6-PD): ποιοτικός / ποσοτικός προσδιορισµός Έλεγχος αιµόλυσης (απτοσφαιρίνες, ΩΑ, ΗΑΜ test, δοκιµασία σακχαρόζης) Έλεγχος λοιµώδους µονοπυρηνώσεως Έλεγχος Παρβοϊού Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο Τρίµηνο 2ο Τρίµηνο 3ο Τρίµηνο 14

15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 6. ιερεύνηση αιµοσφαιρινοπαθειών Ηλεκτροφόρηση αιµοσφαιρίνης - HPLC Έγκλειστα ερυθρών, δοκιµασία δρεπανώσεως Μέτρηση αιµοσφαιρίνης F Aσταθείς αιµοσφαιρίνες Μοριακός έλεγχος 7. Έλεγχος παρασίτων αίµατος - µυελού 8. Ανοσοφαινότυπος - Κυτταροµετρία ροής 9. Ανοσοκαθήλωση / Ανοσοηλεκτροφόρηση Έλεγχος πρωτεϊνών ορού, ούρων, ΕΝΥ 10. Έλεγχος αιµόστασης Πήξη - Ινωδόλυση Βασικές κατατοπιστικές δοκιµασίες (ΡΤ-ΑΡΤΤ-Ινωδογόνο) είκτες ενεργοποίησης πήξης (PF1+2, TAT, FPA) Έλεγχος ινωδολύσεως (Πλασµινογόνο, α2-αντιπλασµίνη, PAP, PAI, t-pa, χρ. λύσ. ευσφαιρινών Προϊόντα αποδοµής ινωδογόνου - ινώδους (FDPs, Ddimers) Έλεγχος ενεργοποίησης ΑΜΠ (PF4, β-tg) οκιµασίες λειτουργικότητος ΑΜΠ (συσσώρευση, συγκόλληση, PFA) Τιτλοποίηση ΧΜΒΗ (Αντι-Χα) Αντισώµατα έναντι Ηπαρίνης + PF4 (HIT) Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο Τρίµηνο 2ο Τρίµηνο 3ο Τρίµηνο 15

16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 11. Έλεγχος θροµβοφιλίας Προσδριορισµός οµοκυστεΐνης, παράγοντες VII, XII Αναστολείς πήξης (Αντιθροµβίνη, Πρωτ. C,S, APCR, LA, ACA, Anti-B2gpi, Anti-prothrombin) 12. Έλεγχος αθηρωµάτωσης ICAM, VCAM, P-E-Selectin, CD40L, MMPs κ.ά. 13. Αιµορραγικός έλεγχος Χρόνος θροµβίνης, Χρ. Ρεπτιλάσης, παράγοντες πήξης II, V, VII, VIII, IX, X, XI, χιιι, Vwvw) 14. Μοριακές τεχνικές ελέγχου θροµβοφιλίας V Leiden, II 20210, MTHFR, PAI-1, κ.ά. Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο Τρίµηνο 2ο Τρίµηνο 3ο Τρίµηνο ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο Τρίµηνο Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαίδευσης 2ο Τρίµηνο 3ο Τρίµηνο Υπογραφή ειδικευοµένου 16

17 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α. ΣΥΝΕ ΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και τόπος Οργανωτής Θέµα Βεβαίωση Μόρια Συνεχ. Εκπαιδ. Αδεια από το Τµήµα Ναι / Οχι Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 17

18 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 18

19 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 19

20 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 20

21 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Νοµοθεσία 2. Οργάνωση 3. Εξοπλισµός 4. Μεθοδολογία 5. Ποιοτικός έλεγχος - Ποιοτική διασφάλιση 6. Στατιστική 7. ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού 8. Μηχανοργάνωση 9. Οικονοµία 10. Έρευνα 11. Κλινική συµβουλευτική 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Βασική ανοσολογία (Αg, Ab, συµπλήρωµα, άνοση απάντηση) 2. Αιµοποίηση 3. Ανοσοποιητικό σύστηµα (κύτταρα, κυττοκίνες, µόρια) 4. Ανοσολογία οµάδων αίµατος (οµάδες, Ag, Ab, RBC, WBC, PLT) 5. Γενετική οµάδων 6. Κλινική σηµασία οµάδων αίµατος 3. ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 1. Ο αιµοδότης (κοινωνιολογία, προσέλκυση, κίνητρα) 2. Ο εθελοντής αιµοδότης (διατήρηση, επανάκληση, αντιµετώπιση) 3. Ο ειδικός αιµοδότης (αιµαφαίρεση) 4. Λήψη, παραγωγή, συντήρηση, 21

22 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης εργαστηριακός έλεγχος αίµατος 5. Έλεγχος µεταδιδοµένων νοσηµάτων 6. Ποιοτικός έλεγχος παραγώγων 4. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1. Σήµανση αιµοδότη 2. Σήµανση ασθενούς-παραπεµπτικά 3. Ενδείξεις - Αντενδείξεις µετάγγισης 4. Επιπλοκές µετάγγισης 5. Συµβατότητα - Ασυµβατότητα 6.Μετάγγιση ολικού αίµατος, ΣΕ, FFP, PLT, παραγώγων πλάσµατος (λευκωµατίνη, κρυοκαθίζηµα) 7. Ειδικές µεταγγίσεις (µαιευτικές, νεογνικές, κακοήθων νοσηµάτων, θροµβοπενίες, πολυµεταγγιζόµενοι) 8. Ειδικές χειρουργικές, µαζικές µεταγγίσεις 9. Αυτόλογη µετάγγιση 10. Μετάγγιση παραγόντων πήξης 11. Χρήση φίλτρων 5. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑ- ΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 22

23 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τριµήνου Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1. Οµάδες αίµατος (φαινότυποι) 2. ιασταύρωση 3. Άµεση - Έµµεση Coomb s 4. Αντισώµατα: ανίχνευση (screening), ταυτοποίηση (panel), τίτλος 5. Ειδικές µέθοδοι (προσρόφηση, έκλυση) 6. Ανοσοενζυµική 7. Ανοσοφθορισµός 8. Κυτταροµετρία ροής 9. Αυτοµατισµός 10. Χηµειοφωταύγεια 11. Μοριακές τεχνικές (PCR) 2. ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 1. Αιµοδότης (επιλογή, αιµοληψία, ανάνηψη) 2. Αρχειοθέτηση 3. Αυτόλογη συλλογή 4. Κυτταραφαίρεση (ΣΕ, Πλάσµα, Αιµοπετάλια) 5. Λευκαφαίρεση 6. Παρασκευή παραγώγων (ΣΕ, FFP, PLT κ.α.), ακτινοβοληθέντα κ.α. 7. Ενηµέρωση φορέων 3. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 1. Έλεγχος δειγµάτων δότη-δέκτη 2. Αρχείο ασθενών, παραπεµπτικά, διακίνηση αίµατος 3. Έλεγχος ασυµβατότητας - µεθοδολογία 4. Έλεγχος αντιδράσεων µετά τη µετάγγιση (διερεύνηση-δοκιµασίες) 23

24 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τριµήνου Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης 5. Ειδικές µεταγγίσεις (µεθοδολογία-εφαρµογές) 4. ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩ ΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1. Ηπατίτιδες (HBC, HCV, HAV) µε ανοσοενζυµική µέθοδο, χηµειοφωταύγεια, Western Blot, RIBA, µοριακές τεχνικές 2. AIDS (H1V1, H1V2) µε τις ως άνω τεχνικές 3. HTLV µε τις ως άνω τεχνικές 4. Σύφιλη (RPR) 5. Κυτταροµεγαλοϊός 6. Τοξόπλασµα 7. Ιός Epstein Barr 5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. ιασφάλιση ποιότητος Μονάδων αίµατος (σήµανση, ποσότητα, καλλιέργεια) 2. ιασφάλιση ποιότητας εργαστηριακών εξετάσεων (εσωτερικόςεξωτερικός ποιοτικός έλεγχος) 3. ιασφάλιση ποιότητας Εξοπλισµού (έλεγχος συντήρησης, διακρίβωση) 4. ιασφάλιση ποιότητας αντιδραστηρίων 5. Αξιολόγηση προσωπικού 6. Αρχεία ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 24

25 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Α. ΣΥΝΕ ΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και τόπος Οργανωτής Θέµα Βεβαίωση Μόρια Συνεχ. Εκπαιδ. Αδεια από το Τµήµα Ναι / Οχι Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 25

26 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 26

27 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 27

28 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 28

29 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στην Ανοσολογία (6 µήνες) 29

30 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 1. οµή, Οργάνωση, Κύτταρα του Ανοσιακού συστήµατος 2. Βασικές αρχές άµυνας του οργανισµού 3. Αντιγόνα - Ανοσογόνα 4. Μείζον Σύµπλεγµα Ιστοσυµβατότητας (Γενετική, δοµή και λειτουργία µορίων, βιολογικός ρόλος). Άλλα ανοσογενετικά συστήµατα 5. Συµπλήρωµα (παράγοντες, ενεργοποίηση, παθοφυσιολογία) 6. Ανοσοσφαιρίνες (δοµή, γενετική, λειτουργία) 7. Κυτταροκίνες, χηµειοκίνες και άλλοι µεσολαβητές 8. Μη ειδική ανοσία 9. Ειδική ανοσία 10. Κυτταρική συνεργασία - ανοσορρύθµιση 11. Φλεγµονή - πρωτεΐνες οξείας φάσεως 12. Νευροανοσοενδοκρινικός άξονας 30

31 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 1. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας - τύποι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV (µηχανισµοί, διαγνωστική προσέγγιση) 2. Ανοσοανεπάρκειες: συγγενείς, επίκτητες (+AIDS), ανοσολογική εργαστηριακή διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 3. Αυτοανοσία: µηχανισµοί, αυτοάνοσα νοσήµατα οργανοειδικά και µη αυτοαντισώµατα, ανοσολογική εργαστηριακή διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 4. Αντιλοιµώδης άµυνα 5. Λεµφοϋπερπλαστικά σύνδροµα: µονοκλωνικές γαµ- µαπάθειες, λευχαιµίες (οξείες και χρόνιες), λεµφώµατα, ανοσοφαινότυπος λεµφοκυττάρων και άλλων κυττάρων, ανοσολογική εργαστηριακή αξιολόγηση 6. Ανοσολογία καρκίνου: αντιγόνα όγκων, ανοσιακή απάντηση ξενιστού, καρκινικοί δείκτες, µέθοδοι διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 7. Ανοσολογία µεταµοσχεύσεων: µηχανισµοί αντίδρασης ξενιστού κατά µοσχεύµατος, µοσχεύµατος κατά ξενιστού και λευχαιµικών κυττάρων. Ανοσολογικός εργαστηριακός έλεγχος σε µεταµοσχεύσεις 31

32 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης συµπαγών οργάνων και προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων. Επιλογή δοτών-ληπτών µοσχευµάτων. Συστήµατα κατανοµής µοσχευµάτων, εξαµενές δοτών και Τράπεζες οµφαλοπλακουντιακού αίµατος και άλλων κυττάρων και ιστών. 8. Ανοσολογία αναπαραγωγής: Υπογονιµότητα ανοσολογικής αιτιολογίας, ανοσιακές αποβολές. 9. Ανοσογενετική σε ανοσολογικά νοσήµατα 10. Παράγοντες που επηρεάζουν το ανοσιακό σύστηµα: περιβαλλοντικοί και διατροφικοί 11. Ανοσοπροφύλαξη: ενεργητική, παθητική 12. Ανοσολογία γήρατος 13. Ανοσοθεραπεία: φάρµακα, αντισώµατα, άλλοι ανοσοτροποποιητές ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 32

33 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 Α. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βασικός εξοπλισµός του Ανοσολογικού εργαστηρίου (φυγόκεντροι, ψυγεία κ.λπ.) Μέθοδοι και όργανα Ανοσολογικών εξετάσεων α) Βασικές µέθοδοι Νεφελοµετρία Θολοσιµετρία Ανοσοενζυµική µέθοδος (αυτόµατοι αναλυτές Elisa) Εξοπλισµός για ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές: κλίβανος CO 2, συσκευή συλλογής κυττάρων, µετρητές β και γ ακτινοβολίας, πηγή ακτινοβολήσεως Καισίου Εξοπλισµός για Μοριακές τεχνικές: µηχάνηµα αποµόνωσης DNA, θερµοκυκλοποιητής, µηχάνηµα ανίχνευσης νουκλεοτιδίων, φωτόµετρο, σύστηµα ηλεκτροφόρησης, σύστηµα οπτικοποίησης αποτελέσµατος Κυτταροµετρητής ροής Κλασµατική κατάψυξη, αποθήκευση σε υγρό άζωτο Θάλαµος νηµατικής ροής β. Ηλεκτροφορητικές τεχνικές και τεχνικές σε γέλη Ακτινωτή ανοσοδιάχυση ιπλή ανοσοδιάχυση Ηλεκτροφόρηση Ανοσοηλεκτροφόρηση Αντίστροφη ηλεκτροφόρηση Ανοσοαποτύπωση Ανοσοκαθήλωση Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο ίµηνο 2ο ίµηνο 3ο ίµηνο 33

34 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 Α. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση γ. Ανοσοφθορισµός Μικροσκόπιο φθορισµού Ανάστροφο µικροσκόπιο φθορισµού Ειδικές δοκιµασίες για: α. Έλεγχο πρωτεϊνών Ανοσοσφαιρίνες (G, A, M, D, E) Baρειές και ελαφρές αλύσεις ανοσοσφαιρινών Ανίχνευση αντισωµατικής απάντησης Ανίχνευση παραπρωτεϊνών Υποτάξεις ανοσοσφαιρινών Ειδική IgE Ανίχνευση και τυποποίηση κρυοσφαιρινών C αντιδρώσα πρωτεΐνη Ολικό Συµπλήρωµα: παράγοντες C3, C4 και άλλοι, Αναστολέας C1 εστεράσης Ανίχνευση κυτταροκινών Αναζήτηση καρκινικών δεικτών β. Έλεγχο αυτοαντισωµάτων Αντιπυρηνικά αντισώµατα Ρευµατοειδής παράγων Αντι-dsDNA ΕΝΑ: RNP, Ro, La, Sm, Jo1, Sc170 Αντικυτταροπλασµατικά αντισώµατα έναντι ουδετεροφίλων: c-anca, P-ANCA, αντι-μρο, ΡR3 Αντισώµατα έναντι λείων µυϊκών ινών Αντισώµατα έναντι της βασικής µεµβράνης του σπειράµατος Αντισώµατα έναντι των µιτοχονδρίων Θυρεοειδικά αυτοαντισώµατα Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο ίµηνο 2ο ίµηνο 3ο ίµηνο 34

35 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 Α. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αντισώµατα έναντι των νησιδίων του παγκρέατος Αντισώµατα έναντι των τοιχωµατικών κυττάρων στοµάχου Αντισώµατα που χρησιµοποιούνται για την διάγνωση της κοιλιοκάκης Αντισώµατα έναντι της καρδιολιπίνης και άλλων φωσφολιπιδίων Αντισώµατα έναντι αντιγόνων του ήπατος Αντισπερµικά, αντιωοθηκικά αντισώµατα γ. Κυτταρική ανοσολογία Μέθοδοι αποµόνωσης των λεµφοκυττάρων Αρχές κυτταροµετρίας ροής και εφαρµογές Έλεγχος κυτταρικής ανοσίας Κυτταροµετρία ροής στην διάγνωση των ανοσοανεπαρκειών συµπεριλαµβανοµένου του AIDS Κυτταροµετρία ροής στην ταξινόµηση λεµφικών νεοπλασιών Καλλιέργειες λεµφοκυττάρων: απάντηση πολλαπλασιασµού σε µιτογόνα και ειδικά αντιγόνα, µικτή καλλιέργεια λεµφοκυττάρων δ. Ιστοσυµβατότητα HLA τυποποίηση - ορολογική - γονιδιακή Κυτταροτοξικά αντισώµατα (λεµφοκυτταροτοξικότητα, κυτταροµετρία ροής, Elisa) ε. ερµατικές αντιδράσεις επιβραδυνο- µένης υπερευαισθησίας Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο ίµηνο 2ο ίµηνο 3ο ίµηνο 35

36 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 Β. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ασφάλεια στο εργαστήριο - Κανόνες, ιαχείριση αποβλήτων Τρόπος συλλογής για κάθε δείγµα, µεταφορά, διατήρηση και εισαγωγή στο αρχείο του τµήµατος Πληροφορική: κατανόηση βασικών αρχών, Μηχανοργάνωση ανοσολογικού εργαστηρίου Γραπτή ή Ηλεκτρονική επικοινωνία µε τις Κλινικές Οργάνωση, Λειτουργία, Οικονοµική διαχείριση Ανοσολογικού Εργαστηρίου Ποιοτικός έλεγχος (εσωτερικός, εξωτερικός), Πιστοποίηση, ιαπίστευση Στατιστική: συγκέντρωση δεδοµένων και γνώση βασικών στατιστικών δοκι- µασιών Κλινική Συµβουλευτική: α. σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων β. σε ασθενείς Έρευνα: α. αναζήτηση βιβλιογραφίας β. σχεδιασµός, πραγµατοποίηση και παρουσίαση έρευνας Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο ίµηνο 2ο ίµηνο 3ο ίµηνο ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαίδευσης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο Τρίµηνο 2ο Τρίµηνο Υπογραφή ειδικευοµένου 3ο Τρίµηνο 36

37 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Α. ΣΥΝΕ ΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και τόπος Οργανωτής Θέµα Βεβαίωση Μόρια Συνεχ. Εκπαιδ. Αδεια από το Τµήµα Ναι / Οχι Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 37

38 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 38

39 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 39

40 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 40

41 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στην Ιατρική Βιοχηµεία (12 µήνες) 41

42 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης 1. Αρχές και κανόνες φυσικοχηµικής ανάλυσης ιαλύµατα, µονάδες µέτρησης, καθαρότητα διαλυµάτων, ph, παρασκευή και φύλαξη αντιδραστηρίων 2. Μέθοδοι και όργανα βιοχηµικών και µοριακών αναλύσεων Φασµατοφωτοµετρία, φλογοφωτο- µετρία, φθοριοµετρία, νεφελοµετρία, θολοσιµετρία, ηλεκτροχηµεία - χηµειοφωταύγεια - ηλεκτροχηµειοφωταύγεια, ωσµωµετρία, χρωµατογραφία, ηλεκτροφόρηση, µέθοδοι χαρακτηρισµού πρωτεοσωµάτων και φάσµατος πρωτεϊνών (protein array). 3. Μέθοδοι ανοσοχηµικών τεχνικών µε εφαρµογές στη βιοχηµική ανάλυση (ELISA κ.λπ.) Σήµανση αντισωµάτων, ανοσοκαθίζηση, ανοσοαποτύπωση, ανοσονεφελοµετρία, ανοσοθολοσιµετρία. 4. Μέθοδοι διασφάλισης ποιότητας των βιοχηµικών αναλύσεων και αξιοπιστία αποτελεσµάτων: βαθµονόµηση, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας, διαγράµµατα Levey-Jennings, κριτήρια Westgard. 5. Aναλυτική µεταβλητότητα: προ-αναλυτικοί, αναλυτικοί και µετα-αναλυτικοί παράγοντες σφαλµάτων. 42

43 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ IAΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης 6. Αξιολόγηση και επιλογή αναλυτικών µεθόδων: ακρίβεια, ευαισθησία, επαναληψιµότητα, εύρος γραµµικότητας, κοστολόγηση. 7. Βιολογική διακύµανση: ενδοατοµική και διατοµική µεταβλητότητα. Τιµές αναφοράς και χρησι- µοποίηση αυτών. Κλινική εκτίµηση εργαστηριακών εξετάσεων. 8. Προετοιµασία του ασθενή και συλλογή του δείγµατος: τρόπος συλλογής του δείγµατος, µεταφορά, διατήρηση. Προετοιµασία του ασθενή για εξέταση. 9. Βασικές αρχές κλινικής ενζυµολογίας. 10. Αναλυτές: αυτόµατοι αναλυτές, αναλυτές παρά την κλίνη του ασθενή (point of care), βιοχηµικοί ανιχνευτές (biosensors). Γενικής χρήσης όργανα εργαστηρίου. Μικροαναλυτικές συσκευές. 11. Αµινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, ερ- µηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 12. Ένζυµα: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα 43

44 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ IAΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης βιολογικά υλικά, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 13. Υδατάνθρακες, κετοσώµατα, γαλακτικό, πυροσταφυλικό, γλυκοζυλιωµένες πρωτεΐνες: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, διαταραχές του µεταβολισµού, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων, δοκιµασία ανοχής και καµπύλη ανοχής γλυκόζης. 14. Λιπίδια, λιποπρωτεΐνες, απολιποπρωτεΐνες: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, διαταραχές του µεταβολισµού, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων, συσχέτιση µε τη στεφανιαία νόσο. 15. Ορµόνες, ορµονικοί υποδοχείς: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, διαταραχές του µεταβολισµού, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 16. Χολερυθρίνη, πορφυρίνες: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, διαταραχές του µεταβολισµού, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 17. Μεταβολίτες αζώτου και νεφρική λειτουργία: παθοφυσιολογία νεφρού, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά ουρίας, κρεατινίνης, κά- 44

45 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ IAΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης θαρση κρεατινίνης, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων, άλλοι δείκτες νεφρικής λειτουργίας. 18. Ηλεκτρολύτες και αέρια αίµατος: µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, Na, K, διττανθρακικών, αερίων αίµατος, οξεοβασική ισορροπία, παθοφυσιολογία και ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 19. Σίδηρος, φερριτίνη, τρανσφερρίνη: µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, µεταβολισµός και διαταραχές, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 20. Ασβέστιο, µαγνήσιο, ενώσεις φωσφόρου: µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, µεταβολισµός και διαταραχές, ερµηνεία παθολογικών ευρη- µάτων. 21. Βιταµίνες, ιχνοστοιχεία: µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, µεταβολισµός βιταµινών, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 22. Θεραπευτικά επίπεδα φαρµάκων και τοξικών ουσιών. 23. Ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικοί παράγοντες. 24. Καρδιακή λειτουργία και κυκλοφορικό σύστηµα: παθοφυσιολογία και µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά βιοχηµικών δεικτών, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 45

Π. ήµου Χ. Νικολάου Ε. Κουσκούνη. Χ. Κούτσια Β. Τσαγκάρη Λ. Ζέρβα. Βούρτσης. Θ. Θεδωρίδης. Α. Τσιρογιάννη

Π. ήµου Χ. Νικολάου Ε. Κουσκούνη. Χ. Κούτσια Β. Τσαγκάρη Λ. Ζέρβα. Βούρτσης. Θ. Θεδωρίδης. Α. Τσιρογιάννη Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Οργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Π.Ε.Ι.Β.) σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (Π.Ε.Τ.Ι.Ε.) και βρίσκεται υπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN - IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ YΓEIAΣ TOY ΠAIΔIOY T.Θ. 1186, 451 10 IΩANNINA, - Tηλ. 2651-007544 - Fax: 2651-007032 Ηλ. ταχυδροµείο: paediatr@cc.uoi.gr - Ιστός: http://users.uoi.gr/paediatr

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 1 Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εξειδικευομένων είναι οι: Εμμανουήλ Ροηλίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

??? Πρωτοπαθής Ανοσοανεπάρκεια (ΠΑΑ) ΠΑΑ. βλάβη σε

??? Πρωτοπαθής Ανοσοανεπάρκεια (ΠΑΑ) ΠΑΑ. βλάβη σε Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες ες Ευαισθητοποίηση Καταγραφή Μαρία Γ. Κανάριου Τµήµα Ανοσολογίας -Ιστοσυµβατότητας Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών Παιδιατρικής Ανοσολογίας Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2012 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015. ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο

29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015. ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο 29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015 ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ» Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Βιοχημικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Θυσιάδου Κ, Ραπτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία»

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Ιατρικής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» - Συνοπτική παρουσίαση του µαθήµατος - Αναλυτική ύλη του µαθήµατος Λάρισα 2010 Συνοπτική παρουσίαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 25ος ΚΥΚΛΟΣ (1ο ΜΕΡΟΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ 18-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 GRAND HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το Σεμινάριο αξιολογείται από τον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2012 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ I.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (3ος όροφος) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η Αιμοδοσία το 2012 Θεσσαλονικη, 20-22 Σεπτεμβρίου 2012 Γραφεία Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ISBN 960-7081-87-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 1 1. Αντίδραση της εγκύου, του εμβρύου και του νεογνού στη λοίμωξη... 5 Εισαγωγή... 5 Επίδραση της λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Στάδια μικροβιακής λοίμωξης δημιουργία αποικίας σε εξωτερική επιφάνεια διείσδυση στον οργανισμό τοπική μόλυνση συστηματική (γενικευμένη) μόλυνση H σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ στη σύγχρονη κλινικο-εργαστηριακή πράξη

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ στη σύγχρονη κλινικο-εργαστηριακή πράξη ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ στη σύγχρονη κλινικο-εργαστηριακή πράξη ΜΑΡΙΑΝΝΑ Α. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, ΜD, MSc, MPH, PhD ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Code Name ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Δερμοαντίδραση νυγμού για 69999001 κάθε δοκιμασία 0 ΟΧΙ 1,76 2,00 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Μ Π Τ Η 2 9 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ) ΑΙΘΟΥΣΑ Β (MC3) ΑΙΘΟΥΣΑ Γ (MC2) ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Π Ε Μ Π Τ Η 2 9 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ) ΑΙΘΟΥΣΑ Β (MC3) ΑΙΘΟΥΣΑ Γ (MC2) ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 09.00-10.30 10.30-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 11.45-13.45 13.45-14.15 17.00-19.00 19.00-19.30 19.30-19.45 19.45-20.15 20.15 Π Ε Μ Π Τ Η 2 9 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Πρωτεΐνες οξείας φάσης:

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ Η εργαστηριακή διερεύνηση σε ταξιδιώτη που επιστρέφει καθοδηγείται από : Τις κλινικές εκδηλώσεις (πυρετός, διάρροια,δερματίτιδες...) Την ανοσολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ταχ. Δ/νση : Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα Τηλέφωνο : 2106597617-619 - 620 E mail : hr@bioacademy.gr Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ Αθήνα: 18/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

- Θεωρία- Δρ. ΠέτρουΚαρκαλούσου

- Θεωρία- Δρ. ΠέτρουΚαρκαλούσου - Θεωρία- Έκδοση2008 Πρόλογος Αγαπητοίσπουδαστέςοισημειώσειςπουκρατάτεσταχέριασαςέχουνσκοπόνασας εισαγάγουνστιςβασικέςγνώσειςμιαςαπότιςσημαντικότερεςβιοιατρικέςεπιστήμες, της ανοσολογίας. Η ανοσολογίαείναιμιασχετικάνέαεπιστήμηηοποίαεμφανίστηκεστοτέλοςτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ ΛΕΩΦ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 15451, ΑΘΗΝΑ, τηλ : 210 6725532 / fax : 210 6725571 /e-mail : helpath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2011 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2011 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η Αιμοδοσία το 2011 Η Αιμοδοσία το 2011 Αθηνα, 2-4 Ιουνίου 2011 ΔΩΜΑ, Π.Γ.Ν. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σελ.65, Αιµατολογία Αιµοδοσία Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τα µεγάλα µονοκύτταρα ή µονοπύρηνα αποτελούν τα φαγοκύτταρα του οργανισµού,

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ο ανοσολογικό (αμυντικό) σύστημα έχει σκοπό την προστασία του οργανισμού από ξένους εισβολείς, όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Τελικό Πρόγραμμα Χορήγηση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρειάζεται η µελέτη της ανοσολογία; Εµβόλια Άµυνα κατά µικροοργανισµών Ανοσολογικές ασθένειες Αλλεργίες - υπερευαισθησίες, αυτοανοσίες, ανοσοανεπάρκειες,

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ορισµό του Εργαστηρίου ως: Εργαστήριο Αναφοράς Εξειδικευµένο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρώτη Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρώτη Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας σας προσκαλώ να συµµετάσχετε στη νέα επιστηµονική -και όχι µόνον- εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανοσολογία

Εισαγωγή στην Ανοσολογία Εισαγωγή στην Ανοσολογία ρ. Γιώργος Κρασιάς Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου Τµήµα Μοριακής Ιολογίας Τι είναι το Ανοσοποιητικό Σύστηµα (ΑΣ)? Το ΑΣ (Immune System) είναι ένα σύστηµα άµυνας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Η Ελληνική Εμπειρία Ε. Πέτρακα 1, Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάμη 2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4 1 ΝΥ Αιµοδοσίας,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.1 Ομοιόσταση 4.2 Ασθένειες 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού 4.4 Τρόποι ζωής και ασθένειες Μάρθα Καρβουνίδου ΠΕ1404

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ:Τα αρ.π04/110/22-2-02,π04/139/14-4-03,π04/76/24-2-04,π04/360/13-12-05 έγγραφά µας.

Σχετ:Τα αρ.π04/110/22-2-02,π04/139/14-4-03,π04/76/24-2-04,π04/360/13-12-05 έγγραφά µας. Κοινοποίηση καταλόγου µε τα αποδοτέα ποσά παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Καθορισµού Ιατρικών Αµοιβών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ε. Κ. Ι. Α.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Γ.Ε.: Π0/58/2-6-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 19575/14-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-PETERSEN ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΚΠΠΑ) «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοσα νοσήματα. Χ.Μ. Μουτσόπουλος

Αυτοάνοσα νοσήματα. Χ.Μ. Μουτσόπουλος Αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Η έγκαιρη αντιμετώπιση αποτελεί «κλειδί» για τον έλεγχο των αυτοάνοσων ασθενειών- της μεγάλης αυτής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών Πέτρου Καρκαλούσου Καθηγητή εφαρμογών Κλινικής Χημείας, ΤΕΙ Αθήνας Εισαγωγή Αν και το βιοχημικό εργαστήριο είναι το κατ εξοχήν εργαστήριο όπου αναλύονται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ. Ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ. Ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΥΠ001 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΥΠ010 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2 1 3 3 4 3 ΥΠ003 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 2 2 4 4 4 4 ΥΠ004 ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης Γεώργιος Μαρτίνης στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης εκπαίδευσης και οργάνωσης Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ

ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ Με τη βλάβη ενός αγγείου και την αποκάλυψη του υπενδοθηλιακού κολλαγόνου ενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2014 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2014 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η Αιμοδοσία το 2014 Υπό την Αιγίδα του Ε.ΚΕ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 19-21 Ιουνίου 2014 Γραφεία Ιδρύματος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ποια είναι η αιτιολογία της σιδηροπενικής αναιµίας; (Μονάδες 8) Β. Τι είναι το «ερεθισµαταγωγό σύστηµα» (Μονάδες 4) και από ποια µέρη αποτελείται; (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Μονάδες 25 Α1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ευελιξία στην Αυτοματοποίηση

Ευελιξία στην Αυτοματοποίηση Σύστημα Versacell: Ευελιξία στην Αυτοματοποίηση Ένα βήμα μπροστά στην σύνδεση Αναλυτών Το σύστημα Versacell αποτελεί την απάντηση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων κλινικών εργαστηρίων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη σε αντι-jka Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS)

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Γ. Σαµώνης Α. Αντωνιάδου Γ. Βρυώνη Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη Α. Μητρούσια-Ζιούβα Ο. Νικολάτου-Γαλίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η πήξη του αίματος συμβάλλει στην άμυνα του οργανισμού 2. Η φαγοκυττάρωση είναι αποτελεσματική μόνο έναντι των βακτηρίων 3. Οι ιντερφερόνες δρουν άμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι ιοί αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Η μετάγγιση αίματος είναι μια ζωτική θεραπευτική πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0-03. ΕΝΟΤΗΤΑ : Χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών (απλή αναφορά). ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Χημεία της ζωής. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά). ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανοσολογικός έλεγχος στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου και της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας.. ί ς ής ά ς ( ) ής ής ής ύ ί ώ

Ο ανοσολογικός έλεγχος στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου και της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας.. ί ς ής ά ς ( ) ής ής ής ύ ί ώ Ο ανοσολογικός έλεγχος στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου και της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας. ί ς ής ά ς ( ) ής ής ής ύ ί ώ Ο ανοσολογικός έλεγχος των ρευµατικών νοσηµάτων είναι πιθανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες IΣTOΛOΓIA H ιστολογία κλάδος της ιατρικής που µελετά > υφή βιολογικού υλικού και τους τρόπους που τα επιµέρους συστατικά στοιχεία σχετίζονται µεταξύ τους δοµικά & λειτουργικά Tα δείγµατα του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βιοϊατρικός Κύκλος

Α. Βιοϊατρικός Κύκλος ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Περιεχόµενο Προγράµµατος (µαθήµατα, ώρες κλπ): Το Πρόγραµµα Σπουδών διαχωρίζεται σε δύο Κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Συγκρίνατε την πρωτογενή µε τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση και απεικονίστε αυτές στο ίδιο διάγραµµα αξόνων. Πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση ονοµάζουµε την απόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 1 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο»

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» «Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» Μηχανισμοί Άμυνας κατά των Λοιμώξεων Παρεμπόδιση διείσδυσης μικροβίων Καλυπτήρια επιθήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 Α ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Φρ.-Εργ. Δ.Μ Σ.Β ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 7 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 7 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών Δημήτρης Καρακάσης Σχεδιάγραμμα της ομιλίας Εισαγωγή Ασθενής - ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp.

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Η εφαρμογή μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Κ. Χατζίκα, Π. Κοντού, Κ. Μανίκα, Μ. Σιωνίδου, Μ. Παπαϊωάννου, Κ. Ζαρογουλίδης, Ι. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.74/20/7-07-203 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ D-DIMERS 2 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο Δεκέμβριος 2014 Επιδημιολογία Η πνευμονία είναι η έκτη κατά σειρά αιτία θανάτου Επίπτωση: 500-1000 περιπτώσεις /100.000 Στη χώρα μας υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Προσωπικού Ταχ. Δ/νση : Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα Τηλέφωνο : 2106597617-619 - 620 E mail : atzamali@bioacademy.gr vmaridaki@bioacademy.gr Αθήνα: 30/10/2012 Αριθμ. Πρωτοκ.: 2172 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα