ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2 Copyright 2011: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Βασ. Σοφίας 77, Αθήνα Τηλ , Fax:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στοιχεία Ειδικευοµένου...4 Πρόλογος Προέδρου.Σ. της Π.Ε.Ι.Β....5 Οι συµµετέχοντες στην εκπόνηση του Βιβλίου Σπουδών...6 Ορισµός της Ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας...7 Υπηρεσία του ειδικευοµένου σε νοσοκοµεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης...8 Σηµεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή...9 Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευοµένων της Ιατρικής Βιοπαθολογίας στην Εργαστηριακή Αιµατολογία...12 στην Αιµοδοσία...21 στην Ανοσολογία...30 στην Ιατρική Βιοχηµεία...42 στην Μικροβιολογία...54 στην Παθολογία...70 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Ε.Ι.Β.) 3

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Α) Όνοµα και Επώνυµο... Αριθµός απόφασης διορισµού για ειδικότητα... Β) Πτυχίο... Πανεπιστήµιο... χορήγησης... Γ) Άλλες πληροφορίες (προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κ.λπ.) 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Από το 2001 µέχρι σήµερα, τα.σ. της Εταιρείας µας ασχολήθηκαν µε το πρόβληµα της ανυπαρξίας ενιαίας εκπαίδευσης για τους ειδικευό- µενους της ειδικότητάς µας αλλά και µε την έλλειψη οδηγού θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στον οποίο θα έπρεπε να αναφέρονται οι εργαστηριακές ιατρικές πράξεις των διαφόρων θεµάτων της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Εξαιτίας αυτών των προβληµάτων οι ειδικευόµενοι έφθαναν, µετά πάροδο 5 ετών, στις εξετάσεις ειδικότητας έχοντας µελετήσει κατ επιλογήν κεφάλαια χωρίς πολλές φορές να καλύπτουν όλη την ύλη της ειδικότητας. Τα.Σ. της Εταιρείας µας από το 2007 και µετά πάροδο τεσσάρων και πλέον ετών, ολοκλήρωσαν το Βιβλίο Σπουδών (Logbook) των ειδικευο- µένων στην Ιατρική Βιοπαθολογία, για την δηµιουργία του οποίου εργάσθηκαν εκπρόσωποι των Επιστηµονικών Εταιρειών της τετραθεµατικής ειδικότητάς µας. Το παρόν βιβλίο (Logbook) είναι πόνηµα συναδέλφων, µεγάλης επιστηµονικής κατάρτισης και εµπειρίας, τους οποίους συγχαίρω και θερµά ευχαριστώ, για ένα έργο θεµέλιο στο οικοδόµηµα της εκπαίδευσης των ειδικευοµένων. Πλάτων ήµου Πρόεδρος ΠΕΙΒ 2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Ε.Ι.Β.) 5

6 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ (LOGBOOK).Σ. Π.Ε.Ι.Β Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος - Πρόεδρος Β. ΚΟΚΚΙΝΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιµατολογίας και Αιµοδοσίας - Αντιπρόεδρος Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας - Γεν. Γραµµατέας Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΤΣΙΑΡΑ: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος - Ειδ. Γραµµατέας Ε. ΧΩΡΕΜΗ: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας - Ταµίας (Συντονίστρια) Ε. ΣΑΓΚΑΝΑ: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία - Μέλος Π. ΗΜΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχηµείας - Μέλος.Σ. Π.Ε.Ι.Β Π. ΗΜΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχηµείας - Πρόεδρος Θ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιµατολογίας και Αιµοδοσίας - Αντιπρόεδρος Λ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πανελλήνια Επαγγελµατική Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων, Κυτταρολόγων, Παθολογοανατόµων - Γεν. Γραµµατέας Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας - Ειδ. Γραµµατέας Ε. ΚΟΥΣΚΟΥΝΗ: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία - Ταµίας Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος - Μέλος Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας - Μέλος ΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ (LOGBOOK) Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ- ΑΝΙΗΛ: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος Α. ΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΙΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχηµείας (Συντονίστρια) Λ. ΖΕΡΒΑ: Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής ιαγνωστικής Χ. ΚΟΥΤΣΙΑ: Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής ιαγνωστικής Ε. ΜΑΛΑΜΟΥ-ΛΑ Α: Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής ιαγνωστικής Γ. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχηµείας Α. ΠΑΓΚΑΛΗ: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ: Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιµατολογίας και Αιµοδοσίας 6

7 OΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ U.E.M.S O ειδικευµένος Βιοπαθολόγος είναι ιατρός, που διαθέτει γνώση και εµπειρία σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Συγκεκριµένα θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις και ικανότητες ώστε να: 1) Συµβουλεύει τους κλινικούς ιατρούς για τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. 2) Επιλέγει και εφαρµόζει τις πλέον ενδεδειγµένες εργαστηριακές εξετάσεις, που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τους ασθενείς. 3) Καθορίζει εργαστηριακά πρωτόκολλα και εφαρµόζει και διατηρεί προγράµµατα ποιότητας στο Εργαστήριο. 4) Ερµηνεύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να χρησιµοποιηθούν από τους κλινικούς ιατρούς. 5) Προτείνει στο νοσοκοµείο πολιτικές για τον έλεγχο της χρήσης των αντιβιοτικών και την αντοχή των µικροοργανισµών στα αντιβιοτικά. 6) Λαµβάνει µέρος στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των ειδικευοµένων και είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους χρησιµοποιώντας τις αναφορές στο βιβλιάριο εκπαίδευσης των ειδικευοµένων (logbook). 7) Συνεργάζεται και παρέχει υπηρεσίες σε Εθνικούς Επιστηµονικούς Οργανισµούς Επιτήρησης καθώς και σε Υπηρεσίες ηµόσιας Υγείας. 8) Αναλαµβάνει προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης σε θέµατα Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 9) Αναλαµβάνει διοικητικές και επικοινωνιακές αρµοδιότητες, που απαιτούνται ως ιευθυντής Εργαστηρίου. 7

8 Όνοµα και Επώνυµο Ειδικευοµένου BIΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Συντονιστής ιευθυντής Βιοπαθολόγος ή Μοναδικός ιευθυντής Βιοπαθολόγος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης: Έτος Περίοδος Εκπαίδευσης Εργαστήριο / Τµήµα Συµµετοχή σε εφηµερίες Υπογραφή και σφραγίδα Συντονιστή ιευθυντή 8

9 BIΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ Στο Βιβλιάριο Σπουδών περιλαµβάνεται η θεµατολογία, θεωρητική και πρακτική, κατά αντικείµενο της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Αιµατολογία-Αιµοδοσία, Ανοσολογία, Βιοχηµεία, Μικροβιολογία, Παθολογία). ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Για προσδιορισµούς εργαστηριακών εξετάσεων που δεν εκτελούνται στα Εργαστηριακά Τµήµατα των Νοσοκο- µείων, θα πρέπει οι ειδικευόµενοι, µε ευθύνη των εκπαιδευτών τους, να παρακολουθούν τα αντίστοιχα θέµατα σε Εργαστήρια άλλων Νοσοκοµείων και αυτό θα γράφεται στο Βιβλιάριο Σπουδών. 2. Για προσδιορισµούς που µπορεί να εκτελούνται σε διαφορετικά από ένα Τµήµατα στο ίδιο Νοσοκοµείο, θα πρέπει ο ειδικευόµενος να πάρει υπογραφή από εκεί που παρακολούθησε. 3. Σε Νοσοκοµεία που δίνουν µειωµένη εκπαίδευση Ειδικότητας, θα πρέπει οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές, που θα υπογράφουν το Βιβλιάριο Σπουδών, να εκπαιδεύουν τους ειδικευόµενους στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα, µε τον αναλογούντα χρόνο εκπαίδευσης. 4. Εξετάσεις που εκτελούνται µε µεθόδους «µοριακής διαγνωστικής», θα πρέπει να αναφέρονται στις αντίστοιχες εξετάσεις του κάθε Εργαστηριακού Τµήµατος. 9

10 10

11 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στην Εργαστηριακή Αιµατολογία (9 µήνες) στην Αιµοδοσία (3 µήνες) 11

12 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ιοίκηση ιαχείριση-οργάνωση Πληροφορική-Μηχανοργάνωση Ποιοτικός έλεγχος (εσωτερικόςεξωτερικός) Στατιστική Έρευνα Κλινική συµβουλευτική Ποιοτική διασφάλιση- Πιστοποίηση- ιαπίστευση ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Φυσιολογικό αιµοποιητικό σύστηµα Ερυθρά Λευκά Αιµοπετάλια 2. Φυσιολογική αιµόσταση - Ινωδόλυση 3. ιαταραχές ερυθράς σειράς - Αναιµίες Σιδηροπενικές Μεγαλοβλαστικές Αιµολυτικές, ενζυµοπάθειες, διαταραχές κυττ. µεµβράνης Αιµοσφαιρινοπάθειες Απλαστικές Χρονίων νοσηµάτων 4. ιαταραχές λευκής σειράς Λευχαιµίες (οξείες-χρόνιες) Λεµφώµατα 12

13 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης Πλασµατοκυτταρικές δυσκρασίες Μ Σ ΜΥΣ Ουδετεροπενίες Άλλες διαταραχές λεµφικού ιστού (λοιµώδης µονοπυρήνωση) 5. ιαταραχές αιµόστασης Θροµβοπενίες (συγγενείςεπίκτητες) Λειτουργικές διαταραχές αιµοπεταλίων (συγγενείς - επίκτητες) Ενδοθήλιο - Λειτουργία ενδοθηλίου 6. ιαταραχές µηχανισµού πήξης - ινωδόλυσης Συγγενείς Επίκτητες Αιµορραγικές Θροµβωτικές Αντιπηκτική αγωγή 7. Παράσιτα αίµατος και µυελού ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 13

14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 1. Αιµοληψίες 2. Παρασκευαστήριο (παραλαβή - διαχείριση δειγµάτων, χρώσεις, φυγοκεντρήσεις) 3. Γενική αίµατος Αιµατολογικοί αναλυτές (αρχές λειτουργίας, βαθµονόµηση, ποιοτικός έλεγχος) Κλασσικές µέθοδοι (µικρο-hct, Λευκά) Μελέτη επιχρισµάτων περιφ. αίµατος ΕΚ (σε Αναλυτή, δια χειρός) ΤΚΕ 4. Μυελόγραµµα Μελέτη στο µικροσκόπιο Χρώσεις επιχρ. µυελού (Fe, Giemsa, λοιπές κυτταροχηµικές) 5. Εξετάσεις διερεύνησης αναιµίας Προσδιορισµός ερυθροποιητίνης Fe, φερριτίνη, TIBC, Stfr, B12, φυλλικό οξύ ορού και ερυθρών Ένζυµα ερυθρών (G-6-PD): ποιοτικός / ποσοτικός προσδιορισµός Έλεγχος αιµόλυσης (απτοσφαιρίνες, ΩΑ, ΗΑΜ test, δοκιµασία σακχαρόζης) Έλεγχος λοιµώδους µονοπυρηνώσεως Έλεγχος Παρβοϊού Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο Τρίµηνο 2ο Τρίµηνο 3ο Τρίµηνο 14

15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 6. ιερεύνηση αιµοσφαιρινοπαθειών Ηλεκτροφόρηση αιµοσφαιρίνης - HPLC Έγκλειστα ερυθρών, δοκιµασία δρεπανώσεως Μέτρηση αιµοσφαιρίνης F Aσταθείς αιµοσφαιρίνες Μοριακός έλεγχος 7. Έλεγχος παρασίτων αίµατος - µυελού 8. Ανοσοφαινότυπος - Κυτταροµετρία ροής 9. Ανοσοκαθήλωση / Ανοσοηλεκτροφόρηση Έλεγχος πρωτεϊνών ορού, ούρων, ΕΝΥ 10. Έλεγχος αιµόστασης Πήξη - Ινωδόλυση Βασικές κατατοπιστικές δοκιµασίες (ΡΤ-ΑΡΤΤ-Ινωδογόνο) είκτες ενεργοποίησης πήξης (PF1+2, TAT, FPA) Έλεγχος ινωδολύσεως (Πλασµινογόνο, α2-αντιπλασµίνη, PAP, PAI, t-pa, χρ. λύσ. ευσφαιρινών Προϊόντα αποδοµής ινωδογόνου - ινώδους (FDPs, Ddimers) Έλεγχος ενεργοποίησης ΑΜΠ (PF4, β-tg) οκιµασίες λειτουργικότητος ΑΜΠ (συσσώρευση, συγκόλληση, PFA) Τιτλοποίηση ΧΜΒΗ (Αντι-Χα) Αντισώµατα έναντι Ηπαρίνης + PF4 (HIT) Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο Τρίµηνο 2ο Τρίµηνο 3ο Τρίµηνο 15

16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 11. Έλεγχος θροµβοφιλίας Προσδριορισµός οµοκυστεΐνης, παράγοντες VII, XII Αναστολείς πήξης (Αντιθροµβίνη, Πρωτ. C,S, APCR, LA, ACA, Anti-B2gpi, Anti-prothrombin) 12. Έλεγχος αθηρωµάτωσης ICAM, VCAM, P-E-Selectin, CD40L, MMPs κ.ά. 13. Αιµορραγικός έλεγχος Χρόνος θροµβίνης, Χρ. Ρεπτιλάσης, παράγοντες πήξης II, V, VII, VIII, IX, X, XI, χιιι, Vwvw) 14. Μοριακές τεχνικές ελέγχου θροµβοφιλίας V Leiden, II 20210, MTHFR, PAI-1, κ.ά. Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο Τρίµηνο 2ο Τρίµηνο 3ο Τρίµηνο ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο Τρίµηνο Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαίδευσης 2ο Τρίµηνο 3ο Τρίµηνο Υπογραφή ειδικευοµένου 16

17 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α. ΣΥΝΕ ΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και τόπος Οργανωτής Θέµα Βεβαίωση Μόρια Συνεχ. Εκπαιδ. Αδεια από το Τµήµα Ναι / Οχι Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 17

18 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 18

19 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 19

20 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 20

21 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Νοµοθεσία 2. Οργάνωση 3. Εξοπλισµός 4. Μεθοδολογία 5. Ποιοτικός έλεγχος - Ποιοτική διασφάλιση 6. Στατιστική 7. ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού 8. Μηχανοργάνωση 9. Οικονοµία 10. Έρευνα 11. Κλινική συµβουλευτική 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Βασική ανοσολογία (Αg, Ab, συµπλήρωµα, άνοση απάντηση) 2. Αιµοποίηση 3. Ανοσοποιητικό σύστηµα (κύτταρα, κυττοκίνες, µόρια) 4. Ανοσολογία οµάδων αίµατος (οµάδες, Ag, Ab, RBC, WBC, PLT) 5. Γενετική οµάδων 6. Κλινική σηµασία οµάδων αίµατος 3. ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 1. Ο αιµοδότης (κοινωνιολογία, προσέλκυση, κίνητρα) 2. Ο εθελοντής αιµοδότης (διατήρηση, επανάκληση, αντιµετώπιση) 3. Ο ειδικός αιµοδότης (αιµαφαίρεση) 4. Λήψη, παραγωγή, συντήρηση, 21

22 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης εργαστηριακός έλεγχος αίµατος 5. Έλεγχος µεταδιδοµένων νοσηµάτων 6. Ποιοτικός έλεγχος παραγώγων 4. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1. Σήµανση αιµοδότη 2. Σήµανση ασθενούς-παραπεµπτικά 3. Ενδείξεις - Αντενδείξεις µετάγγισης 4. Επιπλοκές µετάγγισης 5. Συµβατότητα - Ασυµβατότητα 6.Μετάγγιση ολικού αίµατος, ΣΕ, FFP, PLT, παραγώγων πλάσµατος (λευκωµατίνη, κρυοκαθίζηµα) 7. Ειδικές µεταγγίσεις (µαιευτικές, νεογνικές, κακοήθων νοσηµάτων, θροµβοπενίες, πολυµεταγγιζόµενοι) 8. Ειδικές χειρουργικές, µαζικές µεταγγίσεις 9. Αυτόλογη µετάγγιση 10. Μετάγγιση παραγόντων πήξης 11. Χρήση φίλτρων 5. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑ- ΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 22

23 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τριµήνου Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1. Οµάδες αίµατος (φαινότυποι) 2. ιασταύρωση 3. Άµεση - Έµµεση Coomb s 4. Αντισώµατα: ανίχνευση (screening), ταυτοποίηση (panel), τίτλος 5. Ειδικές µέθοδοι (προσρόφηση, έκλυση) 6. Ανοσοενζυµική 7. Ανοσοφθορισµός 8. Κυτταροµετρία ροής 9. Αυτοµατισµός 10. Χηµειοφωταύγεια 11. Μοριακές τεχνικές (PCR) 2. ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 1. Αιµοδότης (επιλογή, αιµοληψία, ανάνηψη) 2. Αρχειοθέτηση 3. Αυτόλογη συλλογή 4. Κυτταραφαίρεση (ΣΕ, Πλάσµα, Αιµοπετάλια) 5. Λευκαφαίρεση 6. Παρασκευή παραγώγων (ΣΕ, FFP, PLT κ.α.), ακτινοβοληθέντα κ.α. 7. Ενηµέρωση φορέων 3. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 1. Έλεγχος δειγµάτων δότη-δέκτη 2. Αρχείο ασθενών, παραπεµπτικά, διακίνηση αίµατος 3. Έλεγχος ασυµβατότητας - µεθοδολογία 4. Έλεγχος αντιδράσεων µετά τη µετάγγιση (διερεύνηση-δοκιµασίες) 23

24 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τριµήνου Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης 5. Ειδικές µεταγγίσεις (µεθοδολογία-εφαρµογές) 4. ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩ ΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1. Ηπατίτιδες (HBC, HCV, HAV) µε ανοσοενζυµική µέθοδο, χηµειοφωταύγεια, Western Blot, RIBA, µοριακές τεχνικές 2. AIDS (H1V1, H1V2) µε τις ως άνω τεχνικές 3. HTLV µε τις ως άνω τεχνικές 4. Σύφιλη (RPR) 5. Κυτταροµεγαλοϊός 6. Τοξόπλασµα 7. Ιός Epstein Barr 5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. ιασφάλιση ποιότητος Μονάδων αίµατος (σήµανση, ποσότητα, καλλιέργεια) 2. ιασφάλιση ποιότητας εργαστηριακών εξετάσεων (εσωτερικόςεξωτερικός ποιοτικός έλεγχος) 3. ιασφάλιση ποιότητας Εξοπλισµού (έλεγχος συντήρησης, διακρίβωση) 4. ιασφάλιση ποιότητας αντιδραστηρίων 5. Αξιολόγηση προσωπικού 6. Αρχεία ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 24

25 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Α. ΣΥΝΕ ΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και τόπος Οργανωτής Θέµα Βεβαίωση Μόρια Συνεχ. Εκπαιδ. Αδεια από το Τµήµα Ναι / Οχι Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 25

26 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 26

27 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 27

28 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 28

29 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στην Ανοσολογία (6 µήνες) 29

30 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 1. οµή, Οργάνωση, Κύτταρα του Ανοσιακού συστήµατος 2. Βασικές αρχές άµυνας του οργανισµού 3. Αντιγόνα - Ανοσογόνα 4. Μείζον Σύµπλεγµα Ιστοσυµβατότητας (Γενετική, δοµή και λειτουργία µορίων, βιολογικός ρόλος). Άλλα ανοσογενετικά συστήµατα 5. Συµπλήρωµα (παράγοντες, ενεργοποίηση, παθοφυσιολογία) 6. Ανοσοσφαιρίνες (δοµή, γενετική, λειτουργία) 7. Κυτταροκίνες, χηµειοκίνες και άλλοι µεσολαβητές 8. Μη ειδική ανοσία 9. Ειδική ανοσία 10. Κυτταρική συνεργασία - ανοσορρύθµιση 11. Φλεγµονή - πρωτεΐνες οξείας φάσεως 12. Νευροανοσοενδοκρινικός άξονας 30

31 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 1. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας - τύποι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV (µηχανισµοί, διαγνωστική προσέγγιση) 2. Ανοσοανεπάρκειες: συγγενείς, επίκτητες (+AIDS), ανοσολογική εργαστηριακή διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 3. Αυτοανοσία: µηχανισµοί, αυτοάνοσα νοσήµατα οργανοειδικά και µη αυτοαντισώµατα, ανοσολογική εργαστηριακή διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 4. Αντιλοιµώδης άµυνα 5. Λεµφοϋπερπλαστικά σύνδροµα: µονοκλωνικές γαµ- µαπάθειες, λευχαιµίες (οξείες και χρόνιες), λεµφώµατα, ανοσοφαινότυπος λεµφοκυττάρων και άλλων κυττάρων, ανοσολογική εργαστηριακή αξιολόγηση 6. Ανοσολογία καρκίνου: αντιγόνα όγκων, ανοσιακή απάντηση ξενιστού, καρκινικοί δείκτες, µέθοδοι διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 7. Ανοσολογία µεταµοσχεύσεων: µηχανισµοί αντίδρασης ξενιστού κατά µοσχεύµατος, µοσχεύµατος κατά ξενιστού και λευχαιµικών κυττάρων. Ανοσολογικός εργαστηριακός έλεγχος σε µεταµοσχεύσεις 31

32 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης συµπαγών οργάνων και προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων. Επιλογή δοτών-ληπτών µοσχευµάτων. Συστήµατα κατανοµής µοσχευµάτων, εξαµενές δοτών και Τράπεζες οµφαλοπλακουντιακού αίµατος και άλλων κυττάρων και ιστών. 8. Ανοσολογία αναπαραγωγής: Υπογονιµότητα ανοσολογικής αιτιολογίας, ανοσιακές αποβολές. 9. Ανοσογενετική σε ανοσολογικά νοσήµατα 10. Παράγοντες που επηρεάζουν το ανοσιακό σύστηµα: περιβαλλοντικοί και διατροφικοί 11. Ανοσοπροφύλαξη: ενεργητική, παθητική 12. Ανοσολογία γήρατος 13. Ανοσοθεραπεία: φάρµακα, αντισώµατα, άλλοι ανοσοτροποποιητές ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 32

33 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 Α. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βασικός εξοπλισµός του Ανοσολογικού εργαστηρίου (φυγόκεντροι, ψυγεία κ.λπ.) Μέθοδοι και όργανα Ανοσολογικών εξετάσεων α) Βασικές µέθοδοι Νεφελοµετρία Θολοσιµετρία Ανοσοενζυµική µέθοδος (αυτόµατοι αναλυτές Elisa) Εξοπλισµός για ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές: κλίβανος CO 2, συσκευή συλλογής κυττάρων, µετρητές β και γ ακτινοβολίας, πηγή ακτινοβολήσεως Καισίου Εξοπλισµός για Μοριακές τεχνικές: µηχάνηµα αποµόνωσης DNA, θερµοκυκλοποιητής, µηχάνηµα ανίχνευσης νουκλεοτιδίων, φωτόµετρο, σύστηµα ηλεκτροφόρησης, σύστηµα οπτικοποίησης αποτελέσµατος Κυτταροµετρητής ροής Κλασµατική κατάψυξη, αποθήκευση σε υγρό άζωτο Θάλαµος νηµατικής ροής β. Ηλεκτροφορητικές τεχνικές και τεχνικές σε γέλη Ακτινωτή ανοσοδιάχυση ιπλή ανοσοδιάχυση Ηλεκτροφόρηση Ανοσοηλεκτροφόρηση Αντίστροφη ηλεκτροφόρηση Ανοσοαποτύπωση Ανοσοκαθήλωση Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο ίµηνο 2ο ίµηνο 3ο ίµηνο 33

34 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 Α. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση γ. Ανοσοφθορισµός Μικροσκόπιο φθορισµού Ανάστροφο µικροσκόπιο φθορισµού Ειδικές δοκιµασίες για: α. Έλεγχο πρωτεϊνών Ανοσοσφαιρίνες (G, A, M, D, E) Baρειές και ελαφρές αλύσεις ανοσοσφαιρινών Ανίχνευση αντισωµατικής απάντησης Ανίχνευση παραπρωτεϊνών Υποτάξεις ανοσοσφαιρινών Ειδική IgE Ανίχνευση και τυποποίηση κρυοσφαιρινών C αντιδρώσα πρωτεΐνη Ολικό Συµπλήρωµα: παράγοντες C3, C4 και άλλοι, Αναστολέας C1 εστεράσης Ανίχνευση κυτταροκινών Αναζήτηση καρκινικών δεικτών β. Έλεγχο αυτοαντισωµάτων Αντιπυρηνικά αντισώµατα Ρευµατοειδής παράγων Αντι-dsDNA ΕΝΑ: RNP, Ro, La, Sm, Jo1, Sc170 Αντικυτταροπλασµατικά αντισώµατα έναντι ουδετεροφίλων: c-anca, P-ANCA, αντι-μρο, ΡR3 Αντισώµατα έναντι λείων µυϊκών ινών Αντισώµατα έναντι της βασικής µεµβράνης του σπειράµατος Αντισώµατα έναντι των µιτοχονδρίων Θυρεοειδικά αυτοαντισώµατα Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο ίµηνο 2ο ίµηνο 3ο ίµηνο 34

35 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 Α. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αντισώµατα έναντι των νησιδίων του παγκρέατος Αντισώµατα έναντι των τοιχωµατικών κυττάρων στοµάχου Αντισώµατα που χρησιµοποιούνται για την διάγνωση της κοιλιοκάκης Αντισώµατα έναντι της καρδιολιπίνης και άλλων φωσφολιπιδίων Αντισώµατα έναντι αντιγόνων του ήπατος Αντισπερµικά, αντιωοθηκικά αντισώµατα γ. Κυτταρική ανοσολογία Μέθοδοι αποµόνωσης των λεµφοκυττάρων Αρχές κυτταροµετρίας ροής και εφαρµογές Έλεγχος κυτταρικής ανοσίας Κυτταροµετρία ροής στην διάγνωση των ανοσοανεπαρκειών συµπεριλαµβανοµένου του AIDS Κυτταροµετρία ροής στην ταξινόµηση λεµφικών νεοπλασιών Καλλιέργειες λεµφοκυττάρων: απάντηση πολλαπλασιασµού σε µιτογόνα και ειδικά αντιγόνα, µικτή καλλιέργεια λεµφοκυττάρων δ. Ιστοσυµβατότητα HLA τυποποίηση - ορολογική - γονιδιακή Κυτταροτοξικά αντισώµατα (λεµφοκυτταροτοξικότητα, κυτταροµετρία ροής, Elisa) ε. ερµατικές αντιδράσεις επιβραδυνο- µένης υπερευαισθησίας Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο ίµηνο 2ο ίµηνο 3ο ίµηνο 35

36 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 Β. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ασφάλεια στο εργαστήριο - Κανόνες, ιαχείριση αποβλήτων Τρόπος συλλογής για κάθε δείγµα, µεταφορά, διατήρηση και εισαγωγή στο αρχείο του τµήµατος Πληροφορική: κατανόηση βασικών αρχών, Μηχανοργάνωση ανοσολογικού εργαστηρίου Γραπτή ή Ηλεκτρονική επικοινωνία µε τις Κλινικές Οργάνωση, Λειτουργία, Οικονοµική διαχείριση Ανοσολογικού Εργαστηρίου Ποιοτικός έλεγχος (εσωτερικός, εξωτερικός), Πιστοποίηση, ιαπίστευση Στατιστική: συγκέντρωση δεδοµένων και γνώση βασικών στατιστικών δοκι- µασιών Κλινική Συµβουλευτική: α. σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων β. σε ασθενείς Έρευνα: α. αναζήτηση βιβλιογραφίας β. σχεδιασµός, πραγµατοποίηση και παρουσίαση έρευνας Αριθµός εξετάσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο ίµηνο 2ο ίµηνο 3ο ίµηνο ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαίδευσης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ο Τρίµηνο 2ο Τρίµηνο Υπογραφή ειδικευοµένου 3ο Τρίµηνο 36

37 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Α. ΣΥΝΕ ΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και τόπος Οργανωτής Θέµα Βεβαίωση Μόρια Συνεχ. Εκπαιδ. Αδεια από το Τµήµα Ναι / Οχι Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 37

38 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 38

39 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 39

40 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Υπογραφή ειδικευοµένου Υπογραφή και σφραγίδα υπεύθυνου εκπαιδευτού 40

41 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στην Ιατρική Βιοχηµεία (12 µήνες) 41

42 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης 1. Αρχές και κανόνες φυσικοχηµικής ανάλυσης ιαλύµατα, µονάδες µέτρησης, καθαρότητα διαλυµάτων, ph, παρασκευή και φύλαξη αντιδραστηρίων 2. Μέθοδοι και όργανα βιοχηµικών και µοριακών αναλύσεων Φασµατοφωτοµετρία, φλογοφωτο- µετρία, φθοριοµετρία, νεφελοµετρία, θολοσιµετρία, ηλεκτροχηµεία - χηµειοφωταύγεια - ηλεκτροχηµειοφωταύγεια, ωσµωµετρία, χρωµατογραφία, ηλεκτροφόρηση, µέθοδοι χαρακτηρισµού πρωτεοσωµάτων και φάσµατος πρωτεϊνών (protein array). 3. Μέθοδοι ανοσοχηµικών τεχνικών µε εφαρµογές στη βιοχηµική ανάλυση (ELISA κ.λπ.) Σήµανση αντισωµάτων, ανοσοκαθίζηση, ανοσοαποτύπωση, ανοσονεφελοµετρία, ανοσοθολοσιµετρία. 4. Μέθοδοι διασφάλισης ποιότητας των βιοχηµικών αναλύσεων και αξιοπιστία αποτελεσµάτων: βαθµονόµηση, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας, διαγράµµατα Levey-Jennings, κριτήρια Westgard. 5. Aναλυτική µεταβλητότητα: προ-αναλυτικοί, αναλυτικοί και µετα-αναλυτικοί παράγοντες σφαλµάτων. 42

43 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ IAΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης 6. Αξιολόγηση και επιλογή αναλυτικών µεθόδων: ακρίβεια, ευαισθησία, επαναληψιµότητα, εύρος γραµµικότητας, κοστολόγηση. 7. Βιολογική διακύµανση: ενδοατοµική και διατοµική µεταβλητότητα. Τιµές αναφοράς και χρησι- µοποίηση αυτών. Κλινική εκτίµηση εργαστηριακών εξετάσεων. 8. Προετοιµασία του ασθενή και συλλογή του δείγµατος: τρόπος συλλογής του δείγµατος, µεταφορά, διατήρηση. Προετοιµασία του ασθενή για εξέταση. 9. Βασικές αρχές κλινικής ενζυµολογίας. 10. Αναλυτές: αυτόµατοι αναλυτές, αναλυτές παρά την κλίνη του ασθενή (point of care), βιοχηµικοί ανιχνευτές (biosensors). Γενικής χρήσης όργανα εργαστηρίου. Μικροαναλυτικές συσκευές. 11. Αµινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, ερ- µηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 12. Ένζυµα: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα 43

44 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ IAΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης βιολογικά υλικά, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 13. Υδατάνθρακες, κετοσώµατα, γαλακτικό, πυροσταφυλικό, γλυκοζυλιωµένες πρωτεΐνες: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, διαταραχές του µεταβολισµού, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων, δοκιµασία ανοχής και καµπύλη ανοχής γλυκόζης. 14. Λιπίδια, λιποπρωτεΐνες, απολιποπρωτεΐνες: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, διαταραχές του µεταβολισµού, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων, συσχέτιση µε τη στεφανιαία νόσο. 15. Ορµόνες, ορµονικοί υποδοχείς: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, διαταραχές του µεταβολισµού, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 16. Χολερυθρίνη, πορφυρίνες: δοµή, µεταβολισµός, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, διαταραχές του µεταβολισµού, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 17. Μεταβολίτες αζώτου και νεφρική λειτουργία: παθοφυσιολογία νεφρού, µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά ουρίας, κρεατινίνης, κά- 44

45 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ IAΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 1 ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ: 2 ΕΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ: 3 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκτίµηση ειδικευοµένου για το επίπεδο γνώσης του Εκτίµηση / Σχόλια Yπευθύνου Εκπαίδευσης θαρση κρεατινίνης, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων, άλλοι δείκτες νεφρικής λειτουργίας. 18. Ηλεκτρολύτες και αέρια αίµατος: µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, Na, K, διττανθρακικών, αερίων αίµατος, οξεοβασική ισορροπία, παθοφυσιολογία και ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 19. Σίδηρος, φερριτίνη, τρανσφερρίνη: µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, µεταβολισµός και διαταραχές, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 20. Ασβέστιο, µαγνήσιο, ενώσεις φωσφόρου: µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, µεταβολισµός και διαταραχές, ερµηνεία παθολογικών ευρη- µάτων. 21. Βιταµίνες, ιχνοστοιχεία: µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά, µεταβολισµός βιταµινών, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 22. Θεραπευτικά επίπεδα φαρµάκων και τοξικών ουσιών. 23. Ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικοί παράγοντες. 24. Καρδιακή λειτουργία και κυκλοφορικό σύστηµα: παθοφυσιολογία και µέθοδοι προσδιορισµού στα βιολογικά υλικά βιοχηµικών δεικτών, ερµηνεία παθολογικών ευρηµάτων. 45

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας Σελίδες 1 έως 5 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Για τους φοιτητές Β εξαμήνου ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Παν/κό έτος 2011-2012 Ύλη αποτελεί η θεματολογία των μαθημάτων (αμφιθεάτρου, εργαστηρίων, φροντιστηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Π. ήµου Χ. Νικολάου Ε. Κουσκούνη. Χ. Κούτσια Β. Τσαγκάρη Λ. Ζέρβα. Βούρτσης. Θ. Θεδωρίδης. Α. Τσιρογιάννη

Π. ήµου Χ. Νικολάου Ε. Κουσκούνη. Χ. Κούτσια Β. Τσαγκάρη Λ. Ζέρβα. Βούρτσης. Θ. Θεδωρίδης. Α. Τσιρογιάννη Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Οργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Π.Ε.Ι.Β.) σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (Π.Ε.Τ.Ι.Ε.) και βρίσκεται υπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας

Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Βασικές αρχές Η µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων αποτελεί σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ φάση της κλινικής ιατρικής Η μικροβιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN - IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ YΓEIAΣ TOY ΠAIΔIOY T.Θ. 1186, 451 10 IΩANNINA, - Tηλ. 2651-007544 - Fax: 2651-007032 Ηλ. ταχυδροµείο: paediatr@cc.uoi.gr - Ιστός: http://users.uoi.gr/paediatr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 1 Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εξειδικευομένων είναι οι: Εμμανουήλ Ροηλίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΑΛΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΑΛΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3 : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Χαρακτηρίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες. 1. Οι βλεννογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία Συστημάτων, Κωδικός: ΒΕΟ822 Ακαδημαϊκό έτος ο Εξάμηνο

Φυσιολογία Συστημάτων, Κωδικός: ΒΕΟ822 Ακαδημαϊκό έτος ο Εξάμηνο Φυσιολογία Συστημάτων, Κωδικός: ΒΕΟ822 Ακαδημαϊκό έτος 2012 2013 3 ο Εξάμηνο Εργαστήριο Φυσιολογίας Διευθυντής: Πασχάλης Αδάμ Μολυβδάς Υπεύθυνος μαθήματος: Χρυσή Χατζόγλου Διδάσκοντες: Π. Μολυβδάς: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

??? Πρωτοπαθής Ανοσοανεπάρκεια (ΠΑΑ) ΠΑΑ. βλάβη σε

??? Πρωτοπαθής Ανοσοανεπάρκεια (ΠΑΑ) ΠΑΑ. βλάβη σε Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες ες Ευαισθητοποίηση Καταγραφή Μαρία Γ. Κανάριου Τµήµα Ανοσολογίας -Ιστοσυµβατότητας Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών Παιδιατρικής Ανοσολογίας Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Τεκµηρίωση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Μελών Εθνικού Μητρώου Κλινικών Χηµικών-Κλινικών Βιοχηµικών

Φάκελος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Τεκµηρίωση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Μελών Εθνικού Μητρώου Κλινικών Χηµικών-Κλινικών Βιοχηµικών EEKX-KB Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Χ Η Μ Ε Ι Α Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Β Ι Ο Χ Η Μ Ε Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ Φάκελος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Αρχική κλινική προσέγγιση Συμπτωματικός ή μη συμπτωματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2012 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015. ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο

29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015. ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο 29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015 ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα πρωτόζωα α. δεν έχουν πυρήνα. β. είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. γ. είναι πολυκύτταρα παράσιτα. δ. είναι αυτότροφοι οργανισμοί.

2. Τα πρωτόζωα α. δεν έχουν πυρήνα. β. είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. γ. είναι πολυκύτταρα παράσιτα. δ. είναι αυτότροφοι οργανισμοί. 1 ΘΕΜΑΤΑ κεφ 1. Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία»

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Ιατρικής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» - Συνοπτική παρουσίαση του µαθήµατος - Αναλυτική ύλη του µαθήµατος Λάρισα 2010 Συνοπτική παρουσίαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ» Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Βιοχημικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Θυσιάδου Κ, Ραπτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 Ώρες Συνεδρίου: 13:00 20:00

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 Ώρες Συνεδρίου: 13:00 20:00 Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 Ώρες Συνεδρίου: 13:00 20:00 13:00-15:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 15:00-15:30 Χαιρετισμοί Προέδρου ΔΣ Συνδέσμου Υγειονομικών Χαιρετισμοί Επίσημων Προσκεκλημένων Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙΘ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Πεδίο Β2-Μοριακή προ- και μετα-γεννητική διάγνωση ασθενειών Συμμετρίες και μοριακή θερμοδυναμική βιομορίων

ΑΤΕΙΘ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Πεδίο Β2-Μοριακή προ- και μετα-γεννητική διάγνωση ασθενειών Συμμετρίες και μοριακή θερμοδυναμική βιομορίων ΑΤΕΙΘ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 15/10/2015 Πέμπτη ( Ηλεκτρονικά) 16.00 18.00 Πεδίο Β2-Μοριακή προ- και μετα-γεννητική διάγνωση ασθενειών Συμμετρίες και μοριακή θερμοδυναμική βιομορίων Γενική επισκόπηση μεθόδων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 25ος ΚΥΚΛΟΣ (1ο ΜΕΡΟΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ 18-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 GRAND HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το Σεμινάριο αξιολογείται από τον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Νοσολογίας. Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου.

Στοιχεία Νοσολογίας. Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου. Στοιχεία Νοσολογίας Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου. Δηλαδή: - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - Βοηθών Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2012 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ I.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (3ος όροφος) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η Αιμοδοσία το 2012 Θεσσαλονικη, 20-22 Σεπτεμβρίου 2012 Γραφεία Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ISBN 960-7081-87-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 1 1. Αντίδραση της εγκύου, του εμβρύου και του νεογνού στη λοίμωξη... 5 Εισαγωγή... 5 Επίδραση της λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ στη σύγχρονη κλινικο-εργαστηριακή πράξη

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ στη σύγχρονη κλινικο-εργαστηριακή πράξη ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ στη σύγχρονη κλινικο-εργαστηριακή πράξη ΜΑΡΙΑΝΝΑ Α. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, ΜD, MSc, MPH, PhD ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Αναφέρετε ονομαστικά όλα τα μικρόβια και τις ασθένειες που αυτά προκαλούν. 2. Φτιάξτε ένα πίνακα που να φαίνονται οι δομικές κ λειτουργικές διαφορές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Στάδια μικροβιακής λοίμωξης δημιουργία αποικίας σε εξωτερική επιφάνεια διείσδυση στον οργανισμό τοπική μόλυνση συστηματική (γενικευμένη) μόλυνση H σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ.

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Aίτια Αιμόλυσης Εξωαγγειακή Αιμόλυση Ενδογενή Αίτια: Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ Η εργαστηριακή διερεύνηση σε ταξιδιώτη που επιστρέφει καθοδηγείται από : Τις κλινικές εκδηλώσεις (πυρετός, διάρροια,δερματίτιδες...) Την ανοσολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Η οστεολογία είναι η µελέτη των οστών. Οστά είναι σκληρά όργανα που σχηµατίζονται από οστίτη ιστό. Τα οστά συνδέονται µεταξύ τους µε τις αρθρώσεις και σχηµατίζουν το σκελετό του ανθρώπου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ ΛΕΩΦ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 15451, ΑΘΗΝΑ, τηλ : 210 6725532 / fax : 210 6725571 /e-mail : helpath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Μ Π Τ Η 2 9 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ) ΑΙΘΟΥΣΑ Β (MC3) ΑΙΘΟΥΣΑ Γ (MC2) ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Π Ε Μ Π Τ Η 2 9 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ) ΑΙΘΟΥΣΑ Β (MC3) ΑΙΘΟΥΣΑ Γ (MC2) ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 09.00-10.30 10.30-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 11.45-13.45 13.45-14.15 17.00-19.00 19.00-19.30 19.30-19.45 19.45-20.15 20.15 Π Ε Μ Π Τ Η 2 9 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Πρωτεΐνες οξείας φάσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ταχ. Δ/νση : Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα Τηλέφωνο : 2106597617-619 - 620 E mail : hr@bioacademy.gr Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ Αθήνα: 18/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Το τρυπανόσωμα προκαλεί α. δυσεντερία β. ελονοσία γ. ασθένεια του ύπνου δ. χολέρα Τα ενδοσπόρια σχηματίζονται από β. φυτά γ. ιούς δ. πρωτόζωα Η σύφιλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία ΙI Κυτταροτοξικά Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Ιωάννης Π.Κιουμής Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Για την καλύτερη κατανόηση της δέουσας αντιμικροβιακής θεραπείας στις λοιμώξεις της Ορθοπαιδικής ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Code Name ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Δερμοαντίδραση νυγμού για 69999001 κάθε δοκιμασία 0 ΟΧΙ 1,76 2,00 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα & Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Θεωρία- Δρ. ΠέτρουΚαρκαλούσου

- Θεωρία- Δρ. ΠέτρουΚαρκαλούσου - Θεωρία- Έκδοση2008 Πρόλογος Αγαπητοίσπουδαστέςοισημειώσειςπουκρατάτεσταχέριασαςέχουνσκοπόνασας εισαγάγουνστιςβασικέςγνώσειςμιαςαπότιςσημαντικότερεςβιοιατρικέςεπιστήμες, της ανοσολογίας. Η ανοσολογίαείναιμιασχετικάνέαεπιστήμηηοποίαεμφανίστηκεστοτέλοςτου

Διαβάστε περισσότερα

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Αποστολή του Τμήμάτος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.to

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ο ανοσολογικό (αμυντικό) σύστημα έχει σκοπό την προστασία του οργανισμού από ξένους εισβολείς, όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΑΞΟΝΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σελ.65, Αιµατολογία Αιµοδοσία Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τα µεγάλα µονοκύτταρα ή µονοπύρηνα αποτελούν τα φαγοκύτταρα του οργανισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρώτη Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρώτη Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας σας προσκαλώ να συµµετάσχετε στη νέα επιστηµονική -και όχι µόνον- εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρειάζεται η µελέτη της ανοσολογία; Εµβόλια Άµυνα κατά µικροοργανισµών Ανοσολογικές ασθένειες Αλλεργίες - υπερευαισθησίες, αυτοανοσίες, ανοσοανεπάρκειες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Η Ελληνική Εμπειρία Ε. Πέτρακα 1, Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάμη 2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4 1 ΝΥ Αιµοδοσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔOMH KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΔOMH KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔOMH KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Το αίμα αποτελεί το 7% του βάρους του ανθρώπινου σώματος και, ο μέσος ενήλικας έχει συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: Α1. Η φαγοκυττάρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: Α. Αυτόµατος Αιµατολογικός αναλυτής (τύπου Α ) για τη γενική αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2011 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2011 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η Αιμοδοσία το 2011 Η Αιμοδοσία το 2011 Αθηνα, 2-4 Ιουνίου 2011 ΔΩΜΑ, Π.Γ.Ν. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ

ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ Με τη βλάβη ενός αγγείου και την αποκάλυψη του υπενδοθηλιακού κολλαγόνου ενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα

Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα κωδικός μαθήματος: ETY-335 Χειμερινό εξάμηνο 2014 / 2015 Μαρία Χατζηνικολαΐδου mchatzin@materials.uoc.gr Έμφυτο και προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ορισµό του Εργαστηρίου ως: Εργαστήριο Αναφοράς Εξειδικευµένο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παθήσεις των νεφρών: 5. α. Σπειραματοπάθεια ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ Μορφολογικές (ιστολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΕΙΣAΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΕΙΣAΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΕΙΣAΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 2 διδάσκοντες Υπεύθυνος Μαθήματος: Ευάγγελος Μπριασούλης Διδάσκοντες: Ευάγγελος Μπριασούλης Ελένη Καψάλη Ελευθερία Χατζημιχαήλ Γιώργος Βαρθολομάτος Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Τελικό Πρόγραμμα Χορήγηση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1) Το τρυπανόσωµα προκαλεί: α. δυσεντερία. β. ελονοσία. γ. ασθένεια του ύπνου. δ. χολέρα. 2) Τα κύτταρα που παράγουν ιντερφερόνες έχουν µολυνθεί από: α. βακτήρια. β. ιούς. γ. πλασµώδια. δ. πρωτόζωα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης Διαδραστική Συνεδρία εφ όλης της ύλης Ελισάβετ Γρουζή, Μαρία Γκανίδου Γιατί μεταγγίζουμε συμπυκνωμένα ερυθρά; 1. Για αύξηση του όγκου αίματος 2. Για μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς 3. Για αναπλήρωση παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανοσολογία

Εισαγωγή στην Ανοσολογία Εισαγωγή στην Ανοσολογία ρ. Γιώργος Κρασιάς Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου Τµήµα Μοριακής Ιολογίας Τι είναι το Ανοσοποιητικό Σύστηµα (ΑΣ)? Το ΑΣ (Immune System) είναι ένα σύστηµα άµυνας του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς;

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς; ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς; ΘΕΜΑ Β ίνεται το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.1 Ομοιόσταση 4.2 Ασθένειες 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού 4.4 Τρόποι ζωής και ασθένειες Μάρθα Καρβουνίδου ΠΕ1404

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΦΥΣΙΚΗ-ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ Φυσιολογικοί φραγμοί Κύτταρα Χημικές ουσίες Αποτελεί τη πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο ανοσοφθορισµός είναι η µέθοδος κατά την οποία χρησιµοποιούνται φθορίζοντα αντισώµατα για την ανίχνευση και εντόπιση αντιγόνου ή αντισώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοσα νοσήματα. Χ.Μ. Μουτσόπουλος

Αυτοάνοσα νοσήματα. Χ.Μ. Μουτσόπουλος Αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Η έγκαιρη αντιμετώπιση αποτελεί «κλειδί» για τον έλεγχο των αυτοάνοσων ασθενειών- της μεγάλης αυτής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ:Τα αρ.π04/110/22-2-02,π04/139/14-4-03,π04/76/24-2-04,π04/360/13-12-05 έγγραφά µας.

Σχετ:Τα αρ.π04/110/22-2-02,π04/139/14-4-03,π04/76/24-2-04,π04/360/13-12-05 έγγραφά µας. Κοινοποίηση καταλόγου µε τα αποδοτέα ποσά παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Καθορισµού Ιατρικών Αµοιβών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ε. Κ. Ι. Α.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Γ.Ε.: Π0/58/2-6-2007

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-PETERSEN ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΚΠΠΑ) «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 24-02-2016 Σκοπός των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας: Η επάρκεια και ασφάλεια του αίματος Προσέλκυση εθελοντών, με αλτρουιστικά κίνητρα Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αίμα Έχει όγκο περίπου 5 λίτρα Αποτελείται από Πλάσμα (55%) Είναι νερό και διαλυμένες ουσίες Πρωτεΐνες Ορμόνες Άλατα Άλλες θρεπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα