ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΠΗΓΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΠΗΓΕΣ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΠΗΓΕΣ Απόφασις της Τροιζήνος. Ιδέ: Α. Δεσποτόπουλος, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος, Β έκδοση, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1996, σελ.49. Αρχείο Ιονίου Γερουσίας, Κιβώτιο 194. (Οι παραπομπές σε ότι αφορά το Αρχείο της Ιονίου Γερουσίας είναι βασισμένες στην έρευνα της Ελένης Κούκου, η οποία δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία στη βιβλιογραφία της.) Δαφνής Κ., Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, Κέρκυρα (=Αρχείον Καποδίστρια). Διακήρυξις της 16 Μαρτίου 1822: Ιδέ Α. Δημαρά, Η μεταρύθμιση που δεν έγινε, Αθήνα Διαταγήν: Τον κανονισμό της Φιλομούσου Εταιρείας Βιέννης δημοσίευσε πρώτος ο Α. Παπαδόπουλος-Βρετός, Αθήνα 1869, σελ Ιδέ Γκίνη-Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. Α, σελ. 136, 858. Δομπόλης Ι., Σχέδιον του Ι. Δομπόλη δια τους υποτρόφους της Φ.Ε.Βιέννης. Ιδέ: Ελένη Κούκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία, όπ. παρ., τ. Α, Παράρτημα, ΧVΙΙΙ, σελ Ενεπεκίδης Π., Ιωάννης Καποδίστριας. 176 ανέκδοτα γράμματα προς τον πατέρα του, , Αθήνα (= Αλληλογραφία) Επιστολές: Β.Γ. Ιωαννοπούλου προς το Γ. Σταύρον. Εκ Λειψίας Μαϊου 5. Κ. Λιβερίου προς Γ. Θεοχάρην. Την 12 Μαϊου: 1820 : Γοττίγγη. Κ. Λιβερίου προς Σταύρον. Εκ Γοττίγγης, 24 Ιουνίου Κ. Λιβερίου προς Ι. Καποδίστριαν. Εκ Γοττίγγης, 17/29 Οκτωβρίου Γ. Ψύλλα προς Ι. Καποδίστριαν. Εκ Γοττίγγης, 15 Σεπτεμβρίου Γ. Ψύλλα προς Γ. Σταύρον. Εκ Βιέννης, Μάϊος Ι. Παλαιοπούλου και Γ. Λεπωρίδη προς Ι. Καποδίστριαν. Εκ Πίζης, 16 Ιανουαρίου Ιδέ: Ελένη Κούκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία Η Φιλόμουσος 198

2 Εταιρεία της Βιέννης, τόμ. Α, έκδοση δεύτερη, Αθήνα 1986, τ. Α, Παράρτημα, σελ Ερμής ο Λόγιος : Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. ΙΓ, αρ. 560, 18 Μαϊου Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου Γ., Υπόμνημα για τη σημερινή κατάσταση των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη Το Κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στη Μόσχα το 1972 από το Ρώσο ιστορικό G. Ars. Καποδιστριακόν Αρχείο Κερκύρας, Φάκελοι: 92, 136, 138, 140, 164, 204, 231, 234, 267, 282, 321, 375, 378, 379, 381, 383, 388, 421, 422, 431, 497, 520, 528. (Όπως δημοσιεύονται μέσα από τη βιβλιογραφία της Ελένης Κούκου = Φάκελος). Καποδίστριας Ι., Επιστολαί, τόμος Α, μετάφραση Κ. Σχινά, Αθήνα (=Επιστολαί). Καποδίστριας Ιωάννης, Έκθεσις περί παιδείας του Ι. Καποδιστρίου προς την Ιόνιον Γερουσίαν. Ιδέ: Ελένη Κούκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία, όπ. παρ., Παράρτημα αρ.1, σελ Καποδίστριας Ι., Κείμενα, Ανθολόγηση Κώστα Δαφνή, ΟΕΔΒ, Αθήνα ( = Κείμενα). Καποδίστριας Ιωάννης, Αυτοβιογραφία, μετάφραση Μ. Λάσκαρι, Αθήνα Απόδοση στην ελληνική γλώσσα του υπομνήματος του Καποδίστρια προς τον τσάρο Νικόλαο με τίτλο: Apercu de ma carriere publique depuis 1798 jusqu a (= Αυτοβιογραφία). Καποδίστριας Ι., Περί συστάσεως της εν Βιέννη Εταιρείας, Ιδέ: Ελένη Κούκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία, όπ. παρ., τ. Α, Παράρτημα V, σελ ). Καποδίστριας Ι., Υπόμνημα του Ι. Καποδιστρίου περί της εκπαιδεύσεως εν ταις Ιονίοις νήσοις. Έτος Ιδέ: Ελένη Κούκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία, όπ. παρ., τ. Α, Παράρτημα, ΙV, σελ Καποδίστρια Ι., Επιστολή: Προς τον Πετρόμπεη με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου Ιδέ: Ανώνυμο έργο, Οι Μαυρομιχαλαίοι, Αθήνα 1903, σελ. 50 και εξής. Καποδίστρια Ι., Επιστολή: Προς την Προσωρινήν Κυβέρνησιν της Ελλάδος,( 12 Δεκεμβρίου 1824). Ιδέ: Αλ. Δεσποτόπουλος, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος, Β έκδοση, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1996, σελ

3 Κατάλογος των βραβευθέντων μαθητών εν τη Σχολή της Τενέδου Κερκύρας, τω Ιδέ: Ελένη Κούκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία, όπ. παρ., Παράρτημα αρ. ΙΙ, σελ Κοραής Αδ., Τι συμφέρει εις την ελευθερωμένην από Τούρκους Ελλάδα να πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις, δια να μη δουλωθή εις χριστιανούς τουρκίζοντας. Διάλογος δύο Γραικών δεύτερος..., Παρίσι Κωνσταντάς Γρηγόριος, Έκθεσις περί της Παιδείας. Ιδέ: Γ. Λεοντσίνης, Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης, Αθήνα 1995, σελ Λαμπράκη-Παγανού Αλεξάνδρα, Το Υπόμνημα του Καποδίστρια για τα εκπαιδευτήρια της Hofwil, εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα Μαστροδημήτρης Δ. Μ., «Γενικό διάγραμμα του φαινομένου και των προβλημάτων του» (Ανακοίνωση στο συνέδριο «V. Convegno Nazionale di Studi Ncagreci» που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας από Μαϊου Θέμα του συνεδρίου : Pensiero Occidentale e lιιuminismo Neogreco). www. nlg. gr. ( ). Νομική διάταξη,(τμήμα Α Κεφ. Α, Κστ) Ιδέ: Αικατερίνη Κουμαριανού, Ο Ελληνικός Προεπαναστατικός Τύπος, Βιέννη-Παρίσι( ), Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 7 (1932), 139: Θεοτόκης Σπ., Η εθνική συνείδησις του Καποδιστρίου και η ελληνική γλώσσα. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου: Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, «Τα ανέκδοτα καταστατικά του Σωματείου των Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17 ος -18 ος αι.)», Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Αθήνα 1-5 Οκτωβρίου 1984, τ. Β, Αθήνα www. Kapodistriako. gr. 200

4 2. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ακτύπης Δ., Βελαλίδης Α., Καϊλα Μαρία, Κουτσουλάκος Θ., Παπαγρηγορίου Γ., Χωρεάνθης Κ., Στα Νεότερα Χρόνια, ΟΕΔΒ, Αθήνα Αγγέλου Άλκης, «Η Εκπαίδευση», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, τ. ΙΑ, σελ Αγγέλου Άλκης, «Δοκιμές για απογραφή και αποτίμηση της νεοελληνικής γραμματείας, στην ευρυχωρία του νεοελληνικού Διαφωτισμού», Νεοελληνικός Διαφωτισμός- Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1980, σελ Αλεξίου Έλλη, Εισαγωγή στην Ιστορία της Παιδαγωγικής, Αθήνα Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, «Κρίσημα Ερωτήματα Αναφερόμενα στην Παγκόσμια Κοινότητα», Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα 2001, σελ Αντωνόπουλος Ν., Η Δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα Αργυρούδη Ειρήνη, Ασημομύτης Β., Κατσουλάκος Θ., Κυρκίνη Αναστασία, Σκλήρης Α., Σταμοπούλου Μαρία, Ελληνικός Πολιτισμός, ΟΕΔΒ, 2 η έκδοση, Αθήνα Αργυροπούλου Λουγγή Ρωξάνη, «Η Απήχηση του έργου του Ρουσσώ στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό», Νεοελληνικός Διαφωτισμός - Αφιέρωμα στον Κ.Θ.Δημαρά, Όμιλος Μελέτης Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1980, σελ Βακαλόπουλος Απ., «Ο Ελληνισμός της Διασποράς», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σελ Βακαλόπουλος Απ., «Επαναστατικές Κινήσεις και Ζυμώσεις», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σελ Βακαλόπουλος Απ., «Οι Ιδέες του Ιωάννη Καποδίστρια για την απελευθέρωση της Ελλάδας», Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα 1978, σελ Βακαλόπουλου Απ., Ιστορία του Ελληνισμού, τ. Α, Θεσσαλονίκη Βιάζης Δε Σπ., «Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως ιατρός και συγγραφεύς», Περιοδικό Ίρις, Αθήνα 1 Νοεμβρίου Rotolo Vincenzo, «Η Γλωσσική θεωρία του Κοραή», Διήμερο Κοραή, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα

5 Βρανούσης Λέανδρος, «Ιδεολογικές ζυμώσεις και συγκρούσεις», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ, Αθήνα 1975, σελ Βερεμής Θ., «Εισαγωγή», Εθνική Ταυτότητα και Εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 1997, σελ Βώρος Φαν., Δρόμοι Ελληνικής Παιδείας προς την Ευρώπη, Αθήνα Βώρος Φαν., Δοκίμια Εισαγωγής στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Αφοι Τολίδη, Αθήνα Γατόπουλος Δ., Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, Αθήνα Γεδεών Ι. Μ., Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά το ΙΗ και ΙΘ αιώνα, εκδόσειςφροντίδα Α. Αγγέλου-Φ. Ηλιού, Αθήνα Γερβίνος Γ., Ιστορία της επαναστάσεως και αναγεννήσεως της Ελλάδος, μετάφ. Ι. Περβάνογλου, Α -Β, Αθήναι Γέρου Θ., Το εκπαιδευτικό πρόβλημα, Κέδρος, Αθήνα Γιανναράς Χρ., Η Νεοελληνική Ταυτότητα,τρίτη έκδοση, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα Γκιόλας Μ., Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα Δασκαλάκης Α., Η Μάνη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ( ), Αθήνα Δασκαλάκης Α., Κείμενα- Πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης, τα περί Παιδείας, Αθήνα Δαφνής Γ., Ιωάννης Α. Καποδίστριας Η Γένεση του Ελληνικού Κράτους, Αθήνα Δαφνής Κ., «Ι. Καποδίστριας. Ένας μεγάλος Έλληνας», Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα 1978, σελ Δεσποτόπουλος Αλ., Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος, Β έκδοση, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα Δεσποτόπουλος Αλ., «Παράγοντες, διάρκεια, φάσεις και ιδιομορφία της Ελληνικής Επαναστάσεως», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σελ Δεσποτόπουλος Αλ., «Η Ελληνική Πολιτική του Καποδίστρια», Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα 1978, σελ Δημαράς Α., Η μεταρύθμιση που δεν έγινε, τ. Β, Αθήνα

6 Δημαράς Α., «Νεόφυτος Νικητόπλος ( )- Για ένα αλλιώτικο ελληνικό σχολείο», Νεοελληνικός Διαφωτισμός - Αφιέρωμα στον Κ.Θ.Δημαρά, Όμιλος Μελέτης Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1980, σελ Δημαράς Κ., «Το σχήμα του Διαφωτισμού», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ, Αθήνα 1975, σελ Δημαράς Θ. Κ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα Δημαράς Θ. Κ., «Θεοφάνους του εξ Αγράφων βίος Διονυσίου του εκ Φουρνά», Ελληνικά, τχ. Ι, Διαμάντης Κ., «Η Ιόνιος Ακαδημία του κόμιτος Γκίλφορδ», Ελληνική Δημιουργία (ανάτυπο), έτ. Β,τχ. 31, Αθήναι Δραγούμης Ν., Ιστορικαί Αναμνήσεις, Αθήνα Δρούλια Λουκία, «Στροφή του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος προς τον Ελληνισμό», Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σελ Δρούλια Λουκία, «Τα πολιτικά φυλλάδια του Κοραή», Διήμερο Κοραή 29 και 30 Απριλίου 1983, Αθήνα 1984, σελ Εξαρχόπουλος Ν., Λόγος περί της εκπαιδευτικής και θρησκευτικής δράσεως του Καποδιστρίου, Αθήνα Εργολάβος Σ., Μνήμη Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, Ιωάννινα Ευαγγελίδης Τρ., Ιστορία του Ιωάννου Καποδίστρια Κυβερνήτου της Ελλάδας ( ), Αθήνα Ευαγγελίδης Τρ., Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1894, τ. Α. Ευαγγελόπουλος Σπ., Ελληνική Εκπαίδευση, τ. Α, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα Ζαρβιτζιάνου Κ., Αρχεία Εθνικών Ευεργετών, τχ. Δ, Αθήνα Ζαχαρόπουλος Ν., Η Παιδεία στην Τουρκοκρατία, Εκδόσεις Πουρνάρα Θεσσαλονίκη Ζέππος Π., «Καποδίστριας», Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα 1978, σελ Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα ( ), Αθήνα Ηλιού Η. Φίλιππος., Σημειώσεις, Αθήνα Ηλιού Φίλιππος, «Ιδεολογικές χρήσεις του κοραϊσμού στον εικοστό αιώνα», Διήμερο Κοραή 29 και 30 Απριλίου 1983, Αθήνα 1984, σελ

7 Θεοτόκης Μ. Σπ., «Περί της εκπαιδεύσεως εν Επτανήσω ( )», Κερκυραϊκά Χρονικά, τχ. 5, Κέρκυρα Ιδρωμένος Αν., «Η πρώτη δημοσία σχολή εν Κέρκυρα», Παρνασσός, τ. 13, (1890). Ισηγόνης Α., Ιστορία της Παιδείας, Αθήνα Καλαφάτη Ελένη, Τα Σχολικά Κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα Κατσιμάνης Κ., «Εκπαίδευση», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς- Μπριτάννικα, τ. 22, Αθήνα Κασομούλης Ν., Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων, , τ.1-3, Αθήνα Κιτρομηλίδης Πασ., Ι. Μοισιόδαξ, Αθήνα Κιτρομηλίδης Πασ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα Κιτρομηλίδης Πασ., Ρήγας Βελεστινλής,,Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα Κλειώσης Χ., Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως,, Αθήνα Κοντός Πολ., Ποικίλη διδασκαλία,αθήνα. Κοραής Αδ., Αλληλογραφία, εκδόσεις ΟΜΕΔ, Αθήνα Κοραής Αδ., Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα Κουγέας Σ., «Γκαίτε και Καποδίστριας», Ιόνιος Ανθολογία, τχ , Κούκου Ελένη, Θεσμοί και Προνόμια του Ελληνισμού μετά την Άλωση, 2 η έκδοση, Αθήνα-Κομοτηνή Κούκου Ελένη, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης, τόμ. Α, έκδοση δεύτερη, Αθήνα Κούκου Ελένη, Ιωάννης Καποδίστριας - Ρωξάνδρα Στούρτζα. Μια ανεκπλήρωτη αγάπη, Αθήνα Κούκου Ελένη, Ιστορία των Επτανήσων, Αθήνα Κούκου Ελένη, Ιωάννης Καποδίστριας ο Άνθρωπος - Ο Διπλωμάτης , έκδοση δεκάτη τρίτη, Αθήνα Κούκου Ελένη, «Η Παιδεία», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σελ

8 Κούμας Κ., Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη 1832 (αναδημοσίευση κειμένων, Ζαχαρόπουλος Ν., Η Παιδεία στην Τουρκοκρατία, Εκδόσεις Πουρνάρα Θεσσαλονίκη 2000, παράρτημα, σελ. 139). Κουμαριανού Αικατερίνη, Ο Ελληνικός Προεπαναστατικός Τύπος, Βιέννη- Παρίσι( ), Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα Κουμαριανού Αικατερίνη, «Το Περιοδικό Ίρις», Νεοελληνικός Διαφωτισμός - Αφιέρωμα στον Κ.Θ. Δημαρά, Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1980, σελ Κουμαριανού Αικατερίνη, «Ο Κοραής και η Societe des observateurs de l Homme», Διήμερο Κοραή, 29 και 30 Απριλίου 1983, Αθήνα 1984, σελ Kroeber L. και Kluckhohn C., «Η εκπαιδευτική κίνηση το 17 ο και 18 ο αιώνα», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς- Μπριτάννικα, τ. 22, Αθήνα Λάϊος Γεώρ., Ο Ελληνικός Τύπος της Βιέννης από του 1784 μέχρι του 1821, Αθήνα Λάμπρου Σπ., Λόγος κατά το μνημόσυνον του Ιωάννου Καποδιστρίου και του Ιωάννη Δομπόλη, Αθήνα Λέφας Χρ., Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, ΟΕΔΒ, Αθήνα Λεοντσίνης Γ., Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης, Αθήνα Λιάκος Α., Γαγανάκης Κ., Γαζή Έφη, Κόκκινος Γ., Πεντάζου Ιουλία, Σμπιλίρης Γ., Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι ρίζες του, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998, (= Α. Λιάκος κ.ά., Ευρωπαϊκός Πολιτισμός). Λουκάτος Σ., «Προσπάθειες για κάθοδο του Ιω. Καποδίστρια στην Ελλάδα προ της Εθνοσυνελεύσεως της Τροιζήνας », Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα Η.W. Van Loon, Ιστορία της ανθρωπότητος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα Μαντζαρίδης Γ., Γιούλτσης Β., Πέτρου Ι., Τζουμάκας Ν., Θέματα Χριστιανικής Ηθικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα Μαλτέζου Χρύσα, «Ο αντίκτυπος της Τουρκικής κατακτήσεως της Κρήτης στα Ιόνια», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σελ Ματζουλίνος Δ., Ιωάννης Καποδίστριας, Εστία, Αθήνα 1990 τόμος Β. 205

9 Μαυρογιάννης Γ., Ιστορία των Ιονίων Νήσων αρχομένη τω 1797 και λήγουσα τω 1815, τ. Β, Αθήνα Μεσολωράς Ι., Λόγος κατά το μνημόσυνον του Ιωάννου Καποδιστρίου και του Ιωάννη Δομπόλη, Αθήνα Μεταλληνός Γ., «Η κατά την Ανατολήν Δύσις. Ο μετακενωτικός ρόλος των Δυτικών Μισσιοναρίων στο Ελληνικό Κράτος», Σύναξις, τχ. 8, Φθινόπωρο Μοσχονάς Ν., «Τα Ιόνια Νησιά κατά την περίοδο » Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σελ Μπαμπούνης Χάρης, Η Εκπαίδευση κατά την Καποδιστριακή Περίοδο, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα Douglas Dakin, H Ενοποίηση της Ελλάδας , Αθήνα Ξηραδάκης Κ., Φιλελληνίδες, Αθήνα Παγκαλάκης Ν., «Προς Κοραή Επιστολή, 20 /9 /1832», Περιοδικό Ελληνικά, τ. 8, Αθήνα Πατρινέλης Χ., «Η κατάσταση της παιδείας στις υπόδουλες Ελληνικές χώρες στις υπόδουλες Ελληνικές χώρες από την άλωση ως τις απαρχές της πρώτης Αναγεννήσεως της Παιδείας», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974, σελ Πατρινέλης Χ., «Εκκλησία», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σελ Παπαδόπουλος Γ. Γ., Λόγος περί των προγενεστέρων ελληνικών σχολείων, Αθήνα Παπαδόπουλος Ιωάννης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, (μετάφραση από τη γερμανική γλώσσα), Ιένη Παπανδρέου Απ., Η τραγωδία της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Αθήνα Παπανούτσος Ε., Εφήμερα Επίκαιρα Ανεπίκαιρα, Ίκαρος, 2 η έκδοση, Αθήνα Παπανούτσος Ε., Η κρίση του πολιτισμού μας, έκτη έκδοση, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα Παπαρηγόπουλος Κ., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, έκδοση Πέμπτη, Αθήνα 1925, τ. ΣΤ. Πέππα Ντορέτα, Ιωάννης Καποδίστριας - Η χάραξη της σύγχρονης Ελληνικής και Διεθνούς Πολιτικής, εκδόσεις Φρυδά, Αθήνα

10 Πετρογιάννη Αγγελική, Το θεσμικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την Οθωμανική περίοδο, Johannesburg 2003, (Unpublished MA-dissertation). Πετρόπουλος Γιάννης, Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο ( ), Αθήνα Πετρίδης Π., «Τα πολιτικά σχέδια του Καποδίστρια για μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη», Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα 1978, σελ Πλεύρης Κ., Κοινωνιολογία, Αθήνα Πρωτοψάλτης Ε., Νέα στοιχεία περί της εν Αθήναις «Εταιρείας των Φιλομούσων», Αθήνα Ραγκαβής Ρίζος Α., Απομνημονεύματα, τ. Α, Αθήνα Ρούσσος Γεώργιος, Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους , τ. Α, Ελληνική Μορφωτική Εστία Αθήνα. Savvides G.C. Alexis. «Notes on the History of Syros in the middle ages and the Turkish domination period», Εκκλησιαστικός Φάρος, Αλεξάνδρεια -Johannesburg 1994, σελ Σαθάς Κ., Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, τ. 4 ος, Νέα Σύνορα-Α. Λιβάνη, Αθήνα Σακκάς Γ., Γεώργιος Κλεόβουλος,ο Φιλιππουπολίτης ο πρώτος Έλλην επιστήμων και αγνοημένος παιδαγωγός, Αθήνα Σανσαρίδου- Hendrickx Θέκλα, Το Χρονικό του Μορέως, Δημιουργία, Αθήνα Sansaridou-Hendrickx Thekla, The Awakening of Greek Νational Consciousness during the 13 th century: A Study of Related Theories and Problems, Bloemfontein 1997 (Unpublished MA-dissertation). Sansaridou-Hendrickx Thekla and B. Hendrickx, «Some Remarks on the Multiple Face of Greekness during the 18 th 19 th centuries», Εκκλησιαστικός Φάρος, Αλεξάνδρεια Johannesburg 1999, σελ Σβολόπουλος Κ., «Ο Καποδίστριας στο Λάυμπαχ, δυο σύγχρονες μαρτυρίες», Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα 1978, σελ Σιμόπουλος Κ., Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τ. Β, Αθήνα Σκαρβέλη Νικολοπούλου Αγγελική, Τα μαθηματάρια των ελληνικών σχολείων επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα

11 Σκουβαράς Β., Ιωάννης Πρίγκος, Αθήνα. Στάϊκος Π. Κ., Τα Τυπωμένα στη Βιέννη Ελληνικά Βιβλία , Αθήνα Richard Stoneman, Αναζητώντας την κλασική Ελλάδα, Αθήνα Σφυρόερας Β., Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, Αθήνα Σφυρόερας Β., «Η Δεύτερη Τουρκοκρατία», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σελ Τάκαρη Ντίνα, Κοινωνιολογία, Αθήνα Τομπαϊδης Δ., Επιτομή της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα Τσάτσος Κ., «Ιωάννης Καποδίστριας. Διακόσια χρόνια από τη γέννεσή του », Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα 1978, σελ Φαρμάκης Α., Έπαινος Ηπειρωτών, Ιωάννινα Φράγκος Χ., Ψυχοπαιδαγωγική, εκδόσεις Gutenberg-Παιδαγωγική Σειρά, Αθήνα Χαλαζιάς Χ., Χαρίλαος Τρικούπης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα Hampson Norman, «Διαφωτισμός», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς- Μπριτάννικα, τ. 20, Αθήνα 1986, σελ Χασιώτης Ι., «Η Νεοελληνική Διασπορά και ο Απόδημος Ελληνισμός», Θέματα Ιστορίας, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998, σελ Χασιώτης Ι., «Ο Ιωάννης Καποδίστριας Ευρωπαίος Πολιτικός», Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα 1978, σελ Χατζόπουλος Κ., Ελληνικά Σχολεία στην περίοδο της Οθωνανικής αυτοκρατορίας ( ), εκδόσεις Βανιάς, Θεσσαλονίκη Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη, Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, ΟΕΔΒ, Αθήνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ Ο ρόλος που διαδραμάτισε η ιδιωτική εκπαίδευση στην πνευματική ζωή της Κέρκυρας την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, κέρδισε το Ελληνικό Βραβείο Möbius 2000 στην κατηγορία «Πολιτισμός».

Επίσης, κέρδισε το Ελληνικό Βραβείο Möbius 2000 στην κατηγορία «Πολιτισμός». ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΝΤΑΖΟΥ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: pentazou@yahoo.com Βιογραφικό Ιστορικός με ειδίκευση στη συγγραφή και τον σχεδιασμό διαδραστικών σεναρίων. Πτυχίο Ιστορίας (με κατεύθυνση Νεότερη Ελληνική Ιστορία) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ E.I.E. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΛΡΙΤΣΑΚΗ ΘΗΝΑΙ 19 74 ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία, Αλέξανδρος Υψηλάντης και τα αναρχικά Κινήματα για Ελευθερία και Αυτοδιάθεση σύμμαχοι και διώκτες

Φιλική Εταιρεία, Αλέξανδρος Υψηλάντης και τα αναρχικά Κινήματα για Ελευθερία και Αυτοδιάθεση σύμμαχοι και διώκτες Φιλική Εταιρεία, Αλέξανδρος Υψηλάντης και τα αναρχικά Κινήματα για Ελευθερία και Αυτοδιάθεση σύμμαχοι και διώκτες ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Οικονομολόγος - Ιστορικός Ερευνητής Email: alex.stefanidis@emesco.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές :

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : http://www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_eis.aspx http://www.infolibraries.gr Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

LES GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE FRANCAISE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE ΠΑΡΙΣΙ 2001 11 BERNARD AUDIT DROIT INTERNATIONAL PRIVE ΠΑΡΙΣΙ 2000 12

LES GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE FRANCAISE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE ΠΑΡΙΣΙ 2001 11 BERNARD AUDIT DROIT INTERNATIONAL PRIVE ΠΑΡΙΣΙ 2000 12 A/A ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝ/ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 1927 ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG AUSLANDISCHER AEMILIOS BENDERMACHER-

Διαβάστε περισσότερα

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ" ΤΕΥΧΟΣ 6 // ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 www.moraitis.edu.gr Αποτελέσματα 2010 Γενικό Λύκειο: Επέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: 70 στους 73, δηλαδή 96%, από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

ΦΕΚ Β 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΦΕΚ Β 2660 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ χαρακτηριστικά του νεοελληνικού διαφωτισμού

ΕΧΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ χαρακτηριστικά του νεοελληνικού διαφωτισμού ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΕΧΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ χαρακτηριστικά του νεοελληνικού διαφωτισμού στα χρόνια της ακμής του αποτελεί ή έκδοση μεταφράσεων νεωτερικών δυτικών έργων.

Διαβάστε περισσότερα

Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος»

Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» ΑΘΗΝΑ 2011 Δημήτριος Καραμπερόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435

Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 δλ αύτά τα δικαιολογεί καί ή ξεχωριστή άγάπη του συγγραφέα για τό θέμα καί χωρίς άλλο δίχως τήν αγάπη αύτή, δέ θά είχαμε ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΒΓΗ: Α (Απρίλης 1924-Μάρτης 1925), Ευρετήριο 1924-25 ΑΓΑΠΗ : Α (1944) Δ (Ιανουάριος 1947) Α (1893) - Ε (1897) ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: 2 (1946-47),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ I. ΕΝΑΣ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1836-1846 Ή πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Σμύρνη 20-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι.

Σμύρνη 20-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού Φ.Ο.Υ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σμύρνη Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι.-1922)

Διαβάστε περισσότερα

Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα

Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Επικ. Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχειες και ασυνέχειες στις ελληνοαλβανικές σχέσεις: η ελληνική πολιτική σε περιφερειακές εντάσεις. Ηλίας Γ. Σκουλίδας

Συνέχειες και ασυνέχειες στις ελληνοαλβανικές σχέσεις: η ελληνική πολιτική σε περιφερειακές εντάσεις. Ηλίας Γ. Σκουλίδας Συνέχειες και ασυνέχειες στις ελληνοαλβανικές σχέσεις: η ελληνική πολιτική σε περιφερειακές εντάσεις Ηλίας Γ. Σκουλίδας Η παρούσα µελέτη αποτελεί κατά κάποιο τρόπο µία συνέχεια ανάλογης προσπάθειας αναστοχασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρήγας Βελεστινλής μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Βουκουρεστίου

Ο Ρήγας Βελεστινλής μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Βουκουρεστίου Ο Ρήγας Βελεστινλής μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Βουκουρεστίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Καθηγητής Ιστορίας του Ελληνισμού, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάς Email: karathan@past.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου

Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου Χαρ. Καράογλου Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Εγνώρισα το Ρόδη Ρούφο για πρώτη φορά το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ στοιχεία θεωρίας της αφήγησης

Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ στοιχεία θεωρίας της αφήγησης Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ στοιχεία θεωρίας της αφήγησης (σημειώσεις για τον εκπαιδευτικό) Επιμέλεια σημειώσεων: Μαρία Παπαλεοντίου Φιλόλογος - Λειτουργός Π.Ι.Κ. Φεβρουάριος 2014 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;»

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Πτυχιακή εργασία Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Φοιτήτρια: Οργιανέλη Δήμητρα Α.Μ. 671 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μυλωνά Ιφιγένεια Καστοριά, 2006

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

1 Μαρία Ρεϖούση Εκϖαιδευτικές διαδροµές στα ιστορικά µονοϖάτια της ϖόλης της Θεσσαλονίκης 1 Κίνητρο για την ϖαρουσίαση ϖαιδαγωγικών εγχειρηµάτων ϖου υλοϖοιούνται στο ϖλαίσιο της εκϖαίδευσης αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» (Αρ. 167 168) ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 1974 1 Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σάββας Ε Τσιλένης

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σάββας Ε Τσιλένης ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σάββας Ε Τσιλένης [_], «Εργογραφία Πηνελόπης Στάθη», Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της καθ ημάς Ανατολής, τόμ. Γ (2011), 13-18. Α Αναγνωστόπουλος, Βασ. Ν.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ Εισαγωγή ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Α\ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ["Ολοι είχαμε υπόψη ότι στο διάστημα τής ρωσικής κατοχής του Πόντου καί τής Τραπεζούντας είχε εκεί έκδοθεΐ περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΤΜΧ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝ. ΤΟΜΟΣ 1. 1 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1938 Α 2. 2 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1939 Β 3. 1 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1940 Γ

Α/Α ΤΜΧ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝ. ΤΟΜΟΣ 1. 1 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1938 Α 2. 2 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1939 Β 3. 1 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1940 Γ Α/Α ΤΜΧ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝ. ΤΟΜΟΣ 1. 1 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1938 Α 2. 2 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1939 Β 3. 1 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1940 Γ 4. 1 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1948 Δ 5. 1 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1948-52 Δ -Ε 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864)

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864) 7ο διαχειριστικό βιβλίο Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864) Ή τυχαία ανεύρεση ανάμεσα στα λίγα κατάλοιπα τής μητέρας μου Πόπης (Καλλιόπης), χήρας Γεωργίου Σερεμέτη, τό γένος Κωνσταντίνου Στ.

Διαβάστε περισσότερα