Οδηγίες Χρήσης Πτυσσόμενου Ηλεκτροκίνητου Αμαξιδίου/Folded Power Wheelchair User Manual / / /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης Πτυσσόμενου Ηλεκτροκίνητου Αμαξιδίου/Folded Power Wheelchair User Manual 0808387/0808714/0808715/0807450"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης Τα πτυσσόμενα ηλεκτροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια προσφέρουν ευελιξία στην καθημερινή ζωή των ατόμων που δεν είναι σε θέση να περπατήσουν ή έχουν δυσκολία κίνησης γενικότερα./ Folded wheelchairs offer flexibility in everyday life of people who are unable to walk or have movement difficulty in general. Έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Είναι ένα ευέλικτα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ομαλούς εξωτερικούς χώρους, όπως πεζοδρόμια, ή ομαλούς επίπεδους δρόμους. Μπορούν να διπλωθούν για μεταφορά σε αυτοκίνητο ή αποθήκευση./ Designed for indoors or outdoors use. They are flexible electric wheelchairs that can be used on smooth exterior, such as sidewalks, or smooth flat roads. They can be folded for transportation or storage.

2 Φορτιστής Μπαταρίας/ Battery Charger Αριστερό LED/Left LED (Κόκκινη Ένδειξη/Red Light) Ο φορτιστής μας είναι σε ετοιμότητα/charger in Standby. Δεξί LED/Right LED (Πορτοκαλί Ένδειξη/Orange Light) Ο φορτιστής μας είναι σε διαδικασία φόρτισης/ Charging Δεξί LED/Right LED (Πράσινη Ένδειξη/Green Light) Η Μπαταρία είναι σε κατάσταση πλήρης φόρτισης/battery Fully Charged ΠΡΟΣΟΧΗ/ATTENTION Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση «0» και βγάλτε τον από την πρίζα./ When the charger is not in use, turn the switch to "0" and remove the plug. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ/ DO NOT USE ANY OTHER CHARGER THAN PROVIDED. Ενδείξεις και λειτουργίες χειριστηρίου/ Display and control functions 1. Μπουτόν ενεργοποίησης / απενεργοποίησης / Power ON/Off Button 2. Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας/ Indication of battery charge level 3. Ένδειξη ταχύτητας 5 επίπεδα ρύθμισης/ Indication speed 5 adjustment levels 4. Κόρνα/Horn 5. Μπουτόν μείωσης ταχύτητας /Speed reduction button 6. Μπουτόν αύξησης ταχύτητας /Speed increase button

3 Χειροκίνητη κίνηση/manual Use Σε περίπτωση που επιθυμούμε να μετακινούμε το αναπηρικό αμαξίδιο χειροκίνητα λόγω χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας μας ή από επιλογή μας, απλά γυρίζουμε τις λαβές που βρίσκονται στο πίσω μέρος κατά 90 μοίρες εσωτερικά. Οι ρόδες ελευθερώνονται από την απευθείας μετάδοση ηλεκτροκίνησης και η κίνηση των τροχών είναι ελεύθερη για κίνηση από τις χειρολαβές πλάτης./if we want to move the wheelchair manually due to low charging our battery or our choice, just turn the knobs located on the rear at 90 degrees inside. The wheels are freed from direct electric transmission and the wheels are free to move from the back handles. Τοποθέτηση Μπαταριών/Placing the Batteries Η τοποθέτηση της μπαταρίας γίνεται στο πίσω μέρος του αμαξιδίου και ενώνεται ηλεκτρολογικά με την αντίστοιχη υποδοχή. Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται καθημερινά εφόσον η χρήση είναι τέτοια, αλλιώς τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα εφόσον παραμένει σε ακινησία./the placement of the battery is on the back of the carriage and coupled electrically to the corresponding slot. The batteries should be charged daily if the use is such, otherwise at least once a week if it remains still. Τοποθέτηση χειριστηρίου/placing the Joystic Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι σωστά τοποθετημένο στην δεξιά μεριά του αμαξιδίου και ότι όλες οι βίδες σύσφιξης είναι βιδωμένες. Στο εμπρόσθιο μέρος του χειριστηρίου, βρίσκεται η υποδοχή φόρτισης. / Make sure the control is properly positioned on the right side of the chair and that all screws are screwed. In front of controller, is the charging socket.

4 Για να διπλώσουμε το αμαξίδιο για μεταφορά, αφαιρούμε την μπαταρία από το πίσω μέρος και τραβάμε το κέντρο του καθίσματος από το κέντρο του προς τα επάνω. Το αμαξίδιο αρχίζει και μαζεύει./ To fold the wheelchair for transport, remove the battery from the back and pull the center of the seat from the center upwards. The Wheelchair begins folding. Τα υποπόδια αφαιρούνται από το κυρίως μέροςπλαίσιο του αμαξιδίου πιέζοντας τον λεβιέ ασφάλισης τους και σηκώνοντάς τα προς τα επάνω. Με τον αντίθετο τρόπο τα ξαναπερνάμε πάνω στις υποδοχές./ The footrests are removed from the main part of the framework of the wheelchair by pushing the locking lever and lifting them up. In the opposite way we place them again in the slots. Συντήρηση & Φύλαξη του αμαξιδίου/ Maintenance & storage of the wheelchair Η μη εκτέλεση των παρακάτω οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες που μπορούν να ακυρώσουν την εγγύησή./ Failure to carry out the following instructions may lead to malfunctions which could void the warranty. 1. Η Πίεση των ελαστικών και του πέλματος να ελέγχεται κάθε εβδομάδα. Αντικαταστήστε τα ελαστικά όταν το βάθος πέλματος είναι μικρότερο από 0,5 mm./ Tyre pressure and tread checked every week. Replace tires when the tread depth is less than 0,5 mm. 2. Ελέγξτε την χωρητικότητα της μπαταρίας πριν από κάθε χρήση. Μετά τη χρήση και εφόσον η στάθμη της μπαταρίας φτάσει το 75% της χωρητικότητας φορτίστε άμεσα την μπαταρία σας./ Check the battery capacity before each use. After use and when the battery level reaches 75 % capacity immediately charge your battery. 3. Εάν χρησιμοποιείται σπάνια, ένας κύκλος φόρτισης (φόρτιση αποφόρτιση) θα πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα./ If rarely used, a charge cycle (charge discharge ) should be performed once a week. 4. Φροντίστε να επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε μήνα έτσι ώστε να μην μείνει αχρησιμοποίητη για πάνω από 6 μήνες./ Be sure to recharge the battery every month so as not to be left unused for more than six months. 5. Το αμαξίδιο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος, και προπάντων μακριά από τον ήλιο για την αποφυγή αλλοίωσης του χρώματος./ The Wheelchair should be stored in dry and cool place, and especially away from the sun to avoid discoloration.

5 6. Το αμαξίδιο δεν ενδείκνυται για χρήση σε βροχή./ The Wheelchair is not recommended for use in rain. Τεχνικά χαρακτηριστικά/ Specifications: Βάρος, Διαστάσεις & Αυτονομία/ Weight, Dimensions & Autonomy Η πίεση ελαστικών αναγράφεται στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού/ The tire pressure is indicated on the tire sidewall. Μέγιστο Φορτίο/Max Load: 110kg Καθαρό βάρος/net Weight: 55kg Μέγεθος συσκευασίας/packing Dimensions: 106 x 36 x 78 cm (L x W x H) Μπαταρία/Battery: Μολύβδου/Lead 2 Χ 12 Volt, 28AH Φορτιστής μπαταρίας/battery Charger: Είσοδος/Input: 115/230V AC, 60/50Hz, Έξοδος/Output 24V dc, 4Α Ασφάλεια μπαταρίας/battery Safety: 250V 50A Ασφάλεια φορτιστή/charger Safety: 250V 10A Μοτέρ κίνησης/motor: 2x 100W Ταχύτητα/Speed: 0 ~ 6 km/h Αναρριχητική ικανότητα/climbing Capability : (15º) Εμπόδια να μην υπερβαίνουν το όριο/obstacle shouldn t be higher than 4cm Μέγιστη απόσταση κίνησης με πλήρη φόρτιση περίπου/max distance when fully charged approx.: 20 km Θερμοκρασία λειτουργίας/operating Temperature: 10 ºC έως 45 ºC Εγγύηση/Guarantee Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο σας φέρει εγγύηση (12) δώδεκα μηνών για το αμαξίδιο & (6) έξι μηνών για τις μπαταρίες./ The Power Wheelchair bring you guarantee (12) twelve months & (6) six months for the batteries. Καμία εργασία ή αντ/κό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον εισαγωγέα/κατασκευαστή του προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΟΧΙ βλάβες από κακή χρήση συντήρηση του αμαξιδίου./ No work or spare part is covered if it has been checked by an authorized service or the importer / manufacturer of the product. The warranty covers factory defects and NO damage from misuse maintenance of the wheelchair.

6 Φόρμα Εγγύησης Στοιχεία Αγοραστή Ονοματεπώνυμο : Ημ/νία Αγοράς : S/N:. Τηλέφωνο. Στοιχεία Καταστήματος Επωνυμία :.. Διεύθυνση: Τηλέφωνο. Σφραγίδα καταστήματος

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 BENCH PILLAR DRILL Translation of original operation manual ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ UPRIGHT REFRIGERATORS AND COUNTERS USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GR) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτού χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Camcorder with HDMI connection

Digital HD Camcorder with HDMI connection Digital HD Camcorder with HDMI connection GB GR CY User manual and service information Ψηφιακή βιντεοκάμερα-hd Mε σύνδεση HDMI Εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες για την τεχνική εξυπηρέτηση DV-5300HD C

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION Operating instructions Οδηγία χρήσης RP69011 Automassage SB1 Seite 1 Freitag, 12. August 2011 9:50 09 English.........................................

Διαβάστε περισσότερα

PRESSURE WASHER PHD 150 A1

PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας 68584_par_Hochdruckreiniger_PHD100A1_Cover_GB_IE_.indd

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα