ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε όσους αναζητούν τρόπο, γιατί τους εμποδίζουν, να πάνε απέναντι, να πάνε π άρα π έρα, να πάνε αλλού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε όσους αναζητούν τρόπο, γιατί τους εμποδίζουν, να πάνε απέναντι, να πάνε π άρα π έρα, να πάνε αλλού"

Transcript

1 Ε θ ν ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς Γ Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Σ ε ι ρ ά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κυκλοφοριακή Ασφάλεια και διευκόλυνση για πολίτες με κινητικές αδυναμίες στη πόλη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Τσιρώνη Δήμητρα Επιβλέπουσα: Σταματίου Ελένη

2 Σε όσους αναζητούν τρόπο, γιατί τους εμποδίζουν, να πάνε απέναντι, να πάνε π άρα π έρα, να πάνε αλλού «Δυο παπούτσια με καρότσι» εικονογράφος/συγγραφέας Νικόλας Ανδρικόπουλος εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των τελικών εργασιών, του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Γ Εκπαιδευτική Σειρά ( ). Αντικείμενό της αποτελεί η κυκλοφοριακή ασφάλεια των εμποδιζόμενων ατόμων και η τήρηση των κανόνων προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον, στους ελεύθερους χώρους, στις υποδομές, στις υπηρεσίες, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η ύπαρξη των αρχών προσβασιμότητας οδηγεί σε ισότητα ευκαιριών στη Παιδεία, Υγεία, Απασχόληση, Ποιότητα Ζωής. Η τήρηση των κανόνων προσβασιμότητας, ανάμεσα στα πολλά οφέλη που προσφέρει, ενισχύει και την οικονομία, τον τουρισμό και τις τεχνολογίες σε αναπηρικά και ορθοπεδικά είδη (π.χ. αμαξίδια, γερανο ί ανύψωσης κτλ). Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να κυκλοφορούν όλοι οι πολίτες ανεμπόδιστα στη πόλη. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μια πόλη απροσπέλαστη και εχθρική προς τους κατοίκους της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην επιβλέπουσα, κα Σταματίου Ελένη, για την ανάθεση της εργασίας, τις οδηγίες, τη πολύτιμη βοήθειά της και τη στήριξή της καθ όλη της διάρκεια της μελέτης. Την παρούσα προσπάθεια αφιερώνω στο φίλο μου, Ιωάννη Πασχαλίδη, τιμής και αγάπης ένεκεν. 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα έχει αναδειχθεί η ανάγκη της ολιστικής προσέγγισης τη ς αναπηρίας και της σύνδεσης πολιτικών καταπολέμησης των διακρίσεων και διασφάλισης κοινωνικής προστασίας. Το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό αναπηρικό κίνημα εργάστηκε με γνώμονα να συνεισφέρει στη διαμόρφωση της νέας αυτής προσέγγισης που έχει στο επίκεντρ ό της το άτομο, τα δικαιώματά του, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Η προσβασιμότητα αποτελεί ένα βασικό θέμα της εποχής μας, μιας και πολλά εμποδιζόμενα άτομα στερούνται των αγαθών που απολαμβάνουν οι αρτιμελείς και χωρίς κινητικά προβλήματα συνάνθρωποί τους. Πόσο συχνά βλέπουμε αναπηρικό αμαξίδιο στο δρόμο; Γνωρίζουμε ότι πολλοί συνάνθρωποι μας μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στο δομημένο περιβάλλον; Η Πολιτεία οφείλει να παρέχει όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες. Για το λόγο αυτό η προσβασιμότητα, που εγγυάται την ανεμπόδιστη και ανεξάρτητη κυκλοφορία στη πόλη, είναι απαραίτητη. Αν θέλουμε να μιλάμε για ισότητα ευκαιριών, ποιότητα ζωής, ισότιμη συμμετοχή στα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά δρώμενα της χώρας οφείλουμε να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες των συνανθρώπων μας. Στην Ελλάδα ακόμα χρειάζεται εφαρμογή και τήρηση των κανόνων προσβασιμότητας, υποδομές και συνεχή επαφή με την Κοινωνία Πολιτών των ΑμεΑ, καθώς και με όλους τους πολίτες που γνωρίζουν τα προβλήματα κυκλοφορίας μέσα στη πόλη. Αν η χώρα μας κατάφερνε να αποκτήσει καλές υπηρεσίες προσβασιμότητας, αυτό θα βελτίωνε τη ψυχολογία των αποκλεισμένων πολιτών λόγω προσβασιμότητας, την οικονομική ανάπτυξη, τη τουριστική ανάπτυξη και άλλους τομείς (όπως η τεχνολογία). Όπως κάθε χρόνο, στην Autonomia EXPO 2010, βρίσκονται όλες οι εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στους καταναλωτές με αναπηρίες και με ειδικές καταναλωτικές ανάγκες. Επίσης, με τη τήρηση των αρχών προσβασιμότητας εξασφαλίζεται κοινωνική και οικογενειακή συνοχή, λόγω της επίτευξης σε υψηλότερο βαθμό, ανθρώπινης επικοινωνίας. ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Today it is a great need for a holistic approach to disability and connection policies to combat discrimination and ensure social protection. The international, national and European Disability Movement has worked hard in order to shape this new approach is at the heart of man, rights, needs and aspirations. Accessibility is a key issue of our time, because many people lack the blocked goods enjoyed by the able-bodied and without disabilities fellows. How often can we see a wheelchair in the street? Do we know that many people are left confined to their homes because they can t be placed and move in the built environment? The State should provide all facilities and opportunities to all citizens. For this reason, is required accessibility, which ensures free and independent movement in the city. If we are talking about equal opportunities, quality of life, equal participation in social, economic and cultural life of the country, we ought to respect the particularities of our fellowmen. In Greece, still needs implementation and enforcement of rules accessibility, infrastructure and continuous contact with civil society for people with disabilities, and all citizens are aware of the traffic problems in the city. If our country was able to obtain good services of accessibility, would improve the psychology of people excluded because of accessibility, economic development, tourism and other sectors (eg technology). Like every year, the Autonomia EXPO 2010, are all companies that provide products 3

4 and services targeted at consumers with disabilities and special consumption needs. Also, with the principles of accessibility is ensured social and family coherence, because it helps people to achieve a higher degree of human communication. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ PDA Personal digital assistant ΑμεΑ Άτομα με ειδικές ανάγκες Ν.μ Ναυτικά μίλια Π.Δ. Προεδρικό διάταγμα Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εννοιες και ορισμοί Αντικείμενο, σκοπός και μεθοδολογία έρευνας Υπόθεση εργασίας Δήμος Αθηναίων Ιστορική αναδρομή και διεθνής εμπειρία Ανάγκες και προβλέψεις Η διεθνής εμπειρία Συμπεράσματα Η σύγχρονη πόλη- ασφάλεια και προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο Κυκλοφοριακή Ασφάλεια ΤΡΑΜ Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών (Λαρίσης)

5 2.4Προσβασιμότητα Προσβασιμότητα- Ακώλυτη πρόσβαση Νομός Δράμας Συμπεράσματα Θεσμικό πλαίσιο Διεθνώς Ευρωπαϊκή Ένωση Στην Ελλάδα Νομοθετικές ανάγκες και βελτιώσεις Συμπεράσματα Σχεδιαστικά πρότυπα και απαιτούμενες προβλέψεις Ύψη πεζοδρομίων «Οδηγοί» όδευσης τυφλών στα πεζοδρόμια Απολήξεις πεζοδρομίων στις διαβάσεις πεζών Ράμπες για πρόσβαση σε δημόσιους χώρους Χώροι στάθμευσης αναπήρων Πεζόδρομοι Προσβάσεις σε δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς Μελέτη περίπτωσης Συμπεράσματα Διοικητική παθογένεια Η υφιστάμενη κατάσταση προβλήματα σχεδιασμού και πρόβλεψης Προβλήματα εφαρμογής και καταστρατήγησης της νομοθεσίας Παραβάσεις Συμπεράσματα Διαπιστώσεις και προτάσεις

6 6.1 Απορρέουσες ανάγκες Ο ρόλος του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προτάσεις Συμπεράσματα Δυνατότητες και προοπτικές ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΝΤΥΠΕΣ ΠΗΓΕΣ Β. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παραρτήμα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1Εννοιες και ορισμοί Για κάποιους από τους συμπολίτες μας η αυτόνομη μετακίνηση και διακίνηση μέσα στην πόλη και εκτός αυτής, παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Τέτοια άτομα είναι αυτοί που έχουν δυσκολία στην κίνηση, στην προσέγγιση, στην αντίληψη, στην επικοινωνία και στην προσαρμογή,στην ακοή και στην όραση. Ως εμποδιζόμενα άτομα νοούνται τα πρόσωπα εκείνα που λόγω κάποιας προσωπικής αιτίας ιδιαιτερότητας η καταστάσεως (Νόσος, Πάθησης, Βλάβης, Εγκυμοσύνης, μεταφορά αντικειμένων κλπ.) ή λόγω διαφόρων φραγμών και εμποδίων που εγείρονται στο κάθε είδους περιβάλλον εμποδίζεται η δυνατότητα και ικανότητάς τους για πρόσβαση σε διάφορους χώρους και στα ΜΜΜ.(Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Α.μ.Ε.Α. είναι αυτός, που δυσκολεύεται ή δεν μπορεί να απολαύσει όσα η κοινωνία μας προσφέρει και ταυτόχρονα δεν μπορεί και ο ίδιος να προσφέρει, όσα θα ήθελε, στην κοινωνία 6

7 και στον εαυτό του. Είναι σημαντικές οι προσπάθειες που γίνονται για όλα αυτά τα Εμποδιζόμενα άτομα. Στους βασικούς στόχους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι και η ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και των Οργανισμών που εποπτεύει. Τόσο στις εναέριες και επίγειες μεταφορές, όσο και στις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο. Επιδίωξη, επίσης, είναι η ισότιμη πρόσβαση να παρέχεται σε όλα τα εμποδιζόμενα άτομα (δηλαδή ένα σύστημα μεταφορών που ξεκινά από τα άτομα με αναπηρία και καταλήγει σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού: ηλικιωμένους, εγκύους, μικρά παιδιά σε καροτσάκια, ασθενείς κλπ). Για αυτούς τους λόγους διευρύνθηκε σημαντικά η ειδική πρόνοια για αυτές τις ομάδες πληθυσμού. Το πρόβλημα της μετακίνησης -μεταφοράς των εμποδιζομένων ατόμων στις σύγχρονες πόλεις παραμένει έντονο με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής λόγω της μη ικανοποιητικής προσβασιμότητας στα ΜΜΜ. Είναι, λοιπόν, πιο σωστό να μιλάμε για εμποδιζόμενα άτομα γενικότερα παρά για άτομα με αναπηρία, αφού στην πρώτη κατηγορία μπορεί να βρεθεί περιστασιακά σχεδόν το σύνολο του ενεργού πληθυσμού (αφού όλοι μας μπορεί να τραυματιστούμε, όλοι μας θα γεράσουμε, όλες μπορεί να μείνουν έγκυες, κ.λ.π.). Στα άτομα για θα μπορούσαμε ακόμα να ενταχθούμε είναι τα πολύ αφηρημένα διότι διατρέχουν και αυτά πολλούς κινδύνους. Υπάρχουν πολλοί βιαστικοί και δεν δίνουν σημασία και προσοχή όταν κυκλοφορούν. Με αυτό ως γνώμονα πρέπει να υπάρχουν πιο έντονοι φωτεινοί σηματοδότες, έντονες οπτικές σημάνσεις, χρωματικές αντιθέσεις, διάχυτος φωτισμός, οπτικός συναγερμός, έντονη σήμανση επί του οδοστρώματος. «Το πρόβλημα της δύσκολης μετακίνησης δεν αφορά μόνο τις μητέρες με τα παιδιά στα καροτσάκια ή τους πεζούς με αναπηρία, μας αφορά όλους. Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Είναι άμεση ανάγκη να δώσουμε λύση σε ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα, να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας» δήλωσε ο βουλευτής Δ. Καρύδης, που ανοίγει διάλογο με τους πολίτες του Πειραιά και τους αρμόδιους φορείς μέσα από το προσωπικό του blog (www.karidisblogs.gr) για το δικαίωμα των ΑμεΑ στην προσβασιμότητα και την ελεύθερη μετακίνηση! Τις περισσότερες φορές η μετακίνηση είναι δύσκολη για τους αρτιμελείς και μη εμποδιζόμενους πολίτες, πόσο μάλλον αν κάποιος συνάνθρωπός μας έχει συγκεκριμένες δυσκολίες. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Ποια Είναι Ο όρος «άτομα με αναπηρία» αντικατέστησε κατά την τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος τον όρο «άτομα με ειδικές ανάγκες» και χρησιμοποιείται για να ορίσει ετερόκλητες ομάδες πληθυσμού: Άτομα με κινητική αναπηρία (χρήστες αμαξιδίων, περιπατητικοί ανάπηροι), Άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (άτομα τυφλά ή περιορισμένης όρασης, άτομα με προβλήματα ακοής ή βαρήκοα), 7 Άτομα με διανοητική αναπηρία (νοητική στέρηση, μαθησιακές δυσκολίες) Άτομα με πολλαπλές αναπηρίες.

8 Πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προτεραιότητα και το σεβασμό που τους οφείλουμε. Τα ανάπηρα άτομα συγκροτούν ένα σημαντικό και αυξανόμενο κομμάτι του Ευρωπαϊκού πληθυσμού. Μαζί με τον ηλικιωμένο πληθυσμό, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί πολύ σημαντικά στα επόμενα πενήντα (50) χρόνια. Μέχρι το 2020 θα υπάρχουν διπλάσιοι άνθρωποι πάνω από 65 ετών στην Ευρώπη, απ ότι υπήρχαν το Τα εμποδιζόμενα άτομα βάσει οδηγιών σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι 42.5% του ελληνικού πληθυσμού. Ανάλυση: 10%ΑμεΑ: Άτομα με κάθε είδους Αναπηρία 14% Ηλικιωμένοι ετών 6% Υπερήλικες άνω των 75 ετών 11% Νήπια 0-4 ετών και οι συνοδοί των 1,5% Έγκυες γυναίκες Παχύσαρκα άτομα Ο βαθμός παχυσαρκίας προσδιορίζεται με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), που υπολογίζεται από το πηλίκο του βάρους σώματος σε κιλά διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους σε εκατοστά. Φυσιολογικός θεωρείται ο ΔΜΣ που είναι μεταξύ 18,5 και 25. Υπέρβαρο θεωρείται το άτομο που έχει ΔΜΣ μεταξύ 25 και 30 και παχύσαρκο εκείνο που έχει ΔΜΣ μεταξύ 30 και 35. Τιμές ΔΜΣ μεγαλύτερες από 35 υποδηλώνουν πρόβλημα σοβαρής παχυσαρκίας, η οποία προδιαθέτει σε επικίνδυνες επιπλοκές. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και στην Ελλάδα, καθώς το 35.2% του γενικού πληθυσμού είναι υπέρβαροι ενώ το 22.5% παχύσαρκοι. Τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία έδωσαν στη δημοσιότητα ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Τζάντ Μούσλεχ και ο ενδοκρινολόγος Θεμιστοκλής Τζώτζας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 24η Οκτωβρίου, που έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας. Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας που σημειώνονται στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), το 2005 περίπου 1,6 δισεκατομμύριο άνθρωποι άνω των 15 ετών ήταν υπέρβαροι ενώ τουλάχιστον 400 εκατομμύρια παχύσαρκοι. Το ίδιο χρονικό διάστημα, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 20 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως ήταν υπέρβαρα. Οι εκτιμήσεις του Π.Ο.Υ. για το μέλλον είναι ανησυχητικές, καθώς υπολογίζεται ότι το 2015 ο αριθμός των υπέρβαρων ανθρώπων θα φθάσει τα 2,3 δισεκατομμύρια και των παχύσαρκων θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια. Τα παχύσαρκα άτομα έχουν πολλά προβλήματα, όταν κυκλοφορούν στη πόλη. Είναι δύσκολο να περπατήσουν, να διασχίσουν το δρόμο, να χωρέσουν σε καθίσματα, να ανέβουν σκάλες, να επιβιβαστούν σε λεωφορεία κτλ. 8

9 Αντικείμενο, σκοπός και μεθοδολογία έρευνας Στόχος είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα, να διατυπωθούν σωστά επιχειρήματα, να σχολιαστούν και να προταθούν ικανοποιητικές λύσεις που θα βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση. Προσπάθησα να διατυπώσω και δικές μου απόψεις, να δώσω το δικό μου στίγμα και να είναι η εργασία, όσο το δυνατό πιο πρωτότυπη. Όλοι πρέπει να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες, να στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κα ι στην «ισότιμη συμμετοχή» των ατόμων με αναπηρία στην Υγεία, την Παιδεία, την Απασχόληση και στα κοινωνικά δρώμενα της ζωής. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη γνώση των προβλημάτων. Ήταν θετικό το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων, στον 27 ο Γύρο της Αθήνας να έχει προνοήσει για διαδρομή 700μ. για τα ΑμεΑ ή να υπάρχει και να λειτουργεί προσβάσιμη παραλία στη Βούλα. Παρακολουθώντας τη πορεία που έχει διανυθεί μέχρι σήμερα, εξάγονται συμπεράσματα και προτείνονται λύσεις. Η απτική διαδρομή του Βυζαντινού Μουσείου αποτελεί μέρος της συνολικής πιλοτικής δράσης, με γενικό τίτλο «Μουσείο για όλους», που ξεκίνησε το 2004 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000» της Ε.Ε. στο οποίο συμμετέχουν φορείς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Νορβηγία, Βρετανία, Ρουμανία και Ελλάδα) και σκοπό έχει τη βελτίωση της πρόσβασης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μια καλή κίνηση και θετικό παράδειγμα για πολλούς. Η μεγαλύτερη δυσκολία στα θέματα προσβασιμότητας είναι πως κάθε αναπηρία έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και οι υποδομές οφείλουν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες από όλες τις αναπηρίες. Αυτό έχει μεγαλύτερη δυσκολία και κόστος όταν οι επεμβάσεις αυτές γίνονται εκ των υστέρων. Σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε ένα πρόγραμμα εκπόνησης της εργασίας, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προετοιμασία παρουσίασης της εργασίας. Σε επαφή με την επιβλέπουσα Κα Σταματίου Ελένη, προσδιορίστηκαν οι πηγές πληροφοριών της εργασίας, τα κακώς κείμενα του ελληνικού χώρου στον τομέα της κυκλοφοριακής ασφάλειας και δομήθηκε το υλικό που είχε συλλεχθεί. Εντοπίσθηκαν, μελετήθηκαν, και αξιολογήθηκαν ζητήματα κυκλοφοριακής ασφάλειας προσανατολισμένα ως προς τον σχεδιασμό, τη νομοθεσία, την πρακτική. Προηγήθηκε γενικότερη ανασκόπηση του θέματος, ώστε να εντοπιστούν ικανός αριθμός πηγών, με στόχο την κριτική ανάγνωση και σύνθεση τους. Συντάχθηκε ένα κείμενο που αναφέρεται στα θεωρητικά στοιχεία καθώς και στα προβλήματα και παρουσιάζει όσον το δυνατόν τεκμηριωμένα το αντικείμενο της εργασίας. Το κείμενο το επιμελήθηκα η ίδια και η έρευνα αποτέλεσε μια εμπειρία μέσα από την οποία κέρδισα να παρατηρώ όλους τους χώρους που επισκέπτομαι και να διαπιστώνω τι μέτρα έχουν ληφθεί για την προσβασιμότητα σε αυτούς, ανεξάρτητα από το πλαίσιο της εργασίας μου αλλά κυρίως από δικό μου ενδιαφέρον και μετά το πέρας αυτής. Επειδή το θέμα είναι κοινωνικό και ανθρωπιστικό, κινητοποιήθηκα να ασχοληθώ με αυτό μιας και πιστεύω πως κύριο μέλημα μιας πολιτείας πρέπει να είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Σκοπός της εργασίας είναι να συλλεχθούν και να ομαδοποιηθούν οι πληροφορίες που αφορούν στην κυκλοφοριακή ασφάλεια και στη διευκόλυνση της κινητικότητας για πολίτες με κινητικές αδυναμίες στην πόλη. Η βασική αρχή, πάνω στην οποία στηρίχθηκε η εργασία ήταν να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και συνεντεύξεις με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Η αναγκαιότητα της έρευνας αυτής είναι σημαντική για να αντιληφθούν όσοι τη διαβάσουν πως η κυκλοφοριακή ασφάλεια αποτελεί ένα κομμάτι της ζωής μας που επηρεάζει τη βιώσιμη κινητικότητα μας μέσα στην πόλη, την απασχολησιμότητα και κοινωνικότητα της καθημερινής μας ζωής. Επίσης μας αφορά όλους διότι τα θέματα προσβασιμότητας αγγίζουν όχι μόνο άτομα με αναπηρία αλλά ηλικιωμένους, εγκύους, γονείς με παιδιά, παχύσαρκα άτομα, άτομα με πολύ μικρή σωματική διάπλαση και 9

10 πρόσκαιρα τραυματισθέντες. Αν αναλογιστούμε πόσο εύκολα μπορούμε να ενταχθούμε στις παραπάνω κατηγορίες, καταλαβαίνουμε τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης πολιτικής. Η σύγχρονη πόλη οφείλει να είναι προσπελάσιμη και φιλόξενη, οφείλουμε να παρακολουθούμε τις αλλαγές που συντελούνται σε αυτήν και να έχουμε την ικανότητα να κρίνουμε ποια έργα αποτελούν προτεραιότητα και είναι επιτακτική η ανάγκη υλοποίησης τους. Υπάρχουν ανάπηροι στη πόλη μας; Πόσο συχνά βλέπουμε άτομο σε αναπηρικό καροτσάκι στο δρόμο; Η πρόσβαση σε ζωτικούς χώρους, υπηρεσίες και δομές είναι δικαίωμα όλων, όχι «προνοιακή πολιτική». Χρησιμοποιήθηκαν πολλές διαδικτυακές πηγές και υπήρξαν προσωπικές συνεντεύξεις από τους: κ. κ. Κώστα Θεοδωρόπουλο, μέλος της Παρέμβασης Ατόμων με Αναπηρία, Συνταξιούχου Υπουργείου Υγείας, Σπύρο Σταυριανόπουλο, διοικητού Εθνικού Ιδρύματος Αναπήρων και Προέδρου του Πανελλαδικού Συνδέσμου Κινητικά Αναπήρων και τον Παναγιώτη Μαρκοστάμο, πτυχιούχου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών- Γραμματέα της Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών- Αναπληρωτή Γραμματέα Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών- Μέλος Επιτροπής Νεολαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (E.B.U.) και επιστημονικό υπεύθυνο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ εργαζόμενο στην Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί», τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή τους, το χρόνο τους και την ευγένεια τους. Ευχαριστώ, επίσης, την κα Πολίτη, προϊσταμένη του τμήματος που ασχολείται με την προστασία προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και την κα Ζωή Γερουλάνου, γενική γραμματέα του Δ.Σ. του Φάρου Τυφλών και Υπεύθυνη, μαζί με την κα Δήμητρα Ασιδέρη, για το Μουσείο Αφής για τις χρήσιμες πληροφορίες που μου έδωσαν. Οι συνεντεύξεις που μου έδωσαν υπήρξαν για εμένα σημαντικές όχι μόνο από πλευράς πληροφοριών αλλά και ανθρώπινης επικοινωνίας. Η διάρθρωση των κεφαλαίων έγινε με βάση τη λογική και χρονολογική σειρά που επιτάσσει η δομή της εργασίας και οι αρχικοί στόχοι της. Το αρχικό σχέδιο ήταν να παρουσιαστεί η εργασία με βάση το χρονοδιάγραμμα της προετοιμασίας, επεξεργασίας και αξιολόγησης του ερευνητικού υλικού. Στόχος υπήρξε να έχει λογική ροή και συνέπεια, να αποφεύγονται οι φλυαρίες και τα περιττά σχόλια καθώς και το κείμενο να είναι σχετικό με το σκοπό της μελέτης. Το κείμενο βασίστηκε στον αρχικό σκοπό της μελέτης και δεν διατυπώθηκε στη πορεία ούτε προσαρμόστηκε καθώς προχωρούσε η εργασία. Αρχικά διευκρινίσθηκε ο σκοπός της εργασίας, αναφέρθηκαν μερικές περιπτώσεις μελέτης για κατατοπισμό και το αποτέλεσμα της εργασίας που ήταν η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της σπουδάστριας, ελπίζοντας πως θα σταθεί η αφορμή πληροφόρησης και για άλλους συμπολίτες μας. Αναλύονται οι βασικές έννοιες και ορισμοί που αφορούν στην κυκλοφοριακή ασφάλεια, στα εμποδιζόμενα άτομα (με ειδική αναφορά στους πολίτες με αναπηρία), στην ιστορική διαδρομή και ορισμό της έννοιας της προσβασιμότητας, τις προσπάθειες, την απαρχή των σκέψεων και δράσεων για τους ανάπηρους καθώς και στη διεθνή εμπειρία. Για τη διεθνή εμπειρία ήταν αρκετά δύσκολο να βγουν κάποια συμπεράσματα καθώς κάθε χώρα ανάλογα με τις δικές της κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αντιμετώπισε τα προβλήματα ξεχωριστά, βάσει των δυνατοτήτων της. Οπότε, αναφέρεται η αμερικάνικη σχετική νομοθεσία ADA (American for Disability Act), η οποία επηρέασε και την πολιτική κάποιων άλλων χωρών. 10

11 Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο, στην ευρωπαϊκή ένωση και διεθνώς. Σε εθνικό επίπεδο αναφέρονται οι κυριότερες συνταγματικές αναφορές για την ισότητα των πολιτών και την ελεύθερη πρόσβαση ΟΛΩΝ σε αγαθά και υπηρεσίες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρατίθεται ο καταστατικός χάρτης πρόσβασης στις υπηρεσίες μεταφοράς και υποδομής που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών στις 19 και 20 Μαΐου 1999 στη Βαρσοβία, τον οποίο θεώρησα ως πιο κατατοπιστικό. Στο κεφάλαιο των νομοθετικών αναγκών παρατέθηκαν οι διαπιστώσεις που έλαβα από τον πρόεδρο του πανελλαδικού συνδέσμου παραπληγικών και κινητικά αναπήρων, Κο Σταυριανόπουλο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα σχεδιαστικά πρότυπα, πρόκειται για καθαρά τεχνικές προδιαγραφές και κανόνες προσβασιμότητας με λεπτομέρειες κατασκευής, είναι ένα κομμάτι που αφορά περισσότερο στους Πολιτικούς Μηχανικούς, οι οποίοι μελετούν τις διάφορες δυνάμεις που επιδρούν σε ένα σώμα και αποτελούν αίτια της ισορροπίας του ή της κίνησής του, καθώς και το αποτέλεσμα της επίδρασής τους. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη σωστή εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας. Στις πολυτεχνικές σχολές ακόμα και σήμερα δε διδάσκονται οι κανόνες προσβασιμότητας και κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας δεν υποβάλλεται μελέτη προσβασιμότητας. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις παραβάσεις, στις παθογένειες του προβλήματος, στα κακώς κείμενα της πραγματικότητας. «Αποχωρώντας» από το θεωρητικό στάδιο και από ιδεατές καταστάσεις, διαπιστώνουμε, δυστυχώς, πως μας περιμένει μια δύσκολη εποχή σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, η ενημέρωση και η επιλογή πολιτικών κομμάτων με ορθολογικά κριτήρια. Ως κοινωνία, οδηγηθήκαμε στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο γιατί αδιαφορήσαμε για τους διπλανούς μας. Πολίτες και πολιτικοί υπήρξαν θύτες και θύματα, δέσμιοι και δεσμώτες σε ένα ρουσφετολογικό αλισβερίσι συμφερόντων. Πολλοί λένε «Τί, θέλετε, δηλαδή, να κτίζουμε πόλεις για αναπήρους; Να «χάνουμε» χώρους με αποτέλεσμα λιγότερο ελκυστικά μέρη, πιο δύσκολους σχεδιασμούς;» Έτσι, καταλαβαίνουμε πως έννοιες όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η συμμόρφωση της χώρας προς τις διεθνείς συμβάσεις αποτελεί ζητούμενο στόχο. Ο Άνθρωπος, ως ορμέφυτο, έχει την τάση να συναθροίζεται με τους «ισχυρούς», με το πιο «δυναμικό, παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας». Με αυτόν τον τρόπο χάνουμε τις αξίες μας, την κατανόηση και τον αγώνα για αυτό που είναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΩΣΤΟ. Με το αυτονόητο δικαίωμα και βασική νομική και ηθική αρχή πως είμαστε ίσοι, κανένας δεν πρέπει να εμποδίζεται, παραγκωνίζεται ή αποκλείεται από αγαθά ή υπηρεσίες. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει στρεβλή και απαξιωτική εκτίμηση για τις δυνατότητες των ΑμεΑ, ως παγιωμένη κοινωνική, ρατσιστική αντίληψη. «Μπορεί να είμαστε λίγοι δεν σημαίνει ότι είμαστε κατώτεροι» επισημαίνουν ορθά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο έκτο κεφάλαιο προτείνονται λύσεις οι οποίες αποτελούν προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και πρέπει να υιοθετηθούν για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και επισκεπτών στη χώρα μας. Οι διακοπές μπορούν να γίνουν θεσμός και να μπουν στη ζωή των εμποδιζόμενων ατόμων, επιλέγοντας τη χώρα μας ως προορισμό. Η διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε αγαθά και υπηρεσίες είναι καταρχήν θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η υιοθέτηση πρακτικών για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των αγαθών και των υπηρεσιών της σύγχρονης διευρυμένης αγοράς θα σημάνει την συμπερίληψη των ατόμων αυτών στο εν δυνάμει αγοραστικό κοινό της χώρας μας, μιας και 11

12 τα πάντα κινούνται γύρω από τη διαπραγμάτευση, το win-win μοντέλο και το διαρκές «δούναι και λαβείν». Κανονικά η προσβασιμότητα, θα έπρεπε να μην υπόκειται στο μοντέλο αυτό, είναι δικαίωμα και ένα δικαίωμα δεν πρέπει να εξαγοράζεται με σκοπό κάποιο όφελος. Δυστυχώς, τα πάντα πλέον κινούνται με οικονομικούς όρους. Υπόθεση εργασίας Δήμος Αθηναίων Μέχρι πρόσφατα, η πόλη της Αθήνας ήταν σε πολλά σημεία της αφιλόξενη ακόμα και για τους απλούς πεζούς, πόσο μάλλον για τα άτομα με αναπηρίες. Η δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας δεν είναι ένα εύκολο έργο, ιδιαίτερα σε μια πόλη σαν την Αθήνα, μια πόλη ετών, με κτίρια παλιά, με προβληματική ρυμοτομία σε πολλά σημεία, με στενά πεζοδρόμια. Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του, έχει κάνει στον τομέα αυτό ένα σημαντικό έργο. Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια απέκτησε νέα πεζοδρόμια με αντιολισθητικές πλάκες, ειδικούς οδηγούς όδευσης τυφλών και ράμπες. Επίσης δημιουργήθηκε και λειτουργεί στην Ακαδημία Πλάτωνος η πρώτη παιδική χαρά, με ειδικά όργανα και πρόσβαση, για τα παιδιά με αναπηρία. Εξίσου σημαντικό με τα έργα υποδομής είναι το να αποκτήσουμε όλοι μας συνείδηση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην κίνησή τους στην πόλη. Όχι μόνο στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, αλλά στα κτίρια, στις επιχειρήσεις και στα καταστήματα, στους δημόσιους χώρους. Η Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη "1595", αλλά και τα επτά Κέντρα Εξυπηρέ τησης Πολιτών τα οποία πληρούν προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, προσβλέπουν στην ελαχιστοποίηση του κόπου και τον περιορισμό των περιττών μετακινήσεων σε υπηρεσίες, γεγονός που συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Διότι, το ζητούμενο είναι να μην έχουμε ανάπηρες πόλεις. Τα περισσότερα κτήρια της Αθήνας έγιναν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πριν από χρόνια η Αθήνα ήταν μια ήσυχη πολιτεία, με λίγο πληθυσμό, λίγα σπίτια και αυτοκίνητα. Πλέον, παρέχει κάθε είδους ευκολίες και υπηρεσίες, αλλά είναι δύσκολη η κυκλοφορία στους δρόμους της. (http://www.cityofathens.gr/el/eypatheis-koinonikes-omades/atoma-me-anapiries) Α ΜΕΡΟΣ Ιστορική αναδρομή και διεθνής εμπειρία Η μεγάλη ανάπτυξη της τέχνης της πολεοδομίας συνέβη κυρίως μετά τη βιομηχανική επανάσταση που συνδέθηκε αφενός με την ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων, την διόγκωση της αστικής τάξης και τη συσσώρευση κεφαλαίων (καπιταλισμός), και αφετέρου με την έντονη αστικοποίηση μεγάλων μαζών του αγροτικού πληθυσμού. Δυστυχώς, στη χώρα μας, η έντονη και απρογραμμάτιστη αστικοποίηση της μεταπολεμικής περιόδου ήταν τόσο ραγδαία, που ο πολεοδομικός σχεδιασμός ουσιαστικά την αντιμετώπισε εκ των υστέρων. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (αυθαίρετες οικοδομές, κυκλοφοριακές δυσχέρειες, υψηλή οικιστική πυκνότητα, κατοικίες 12

13 κακής κατασκευής κτλ.). Το γεγονός αυτό δημιούργησε τα σημερινά προβλήματα ασφαλούς κυκλοφορίας μέσα στην πόλη. Η Μαρία Παναγιωτοπούλου Κασσιώτου, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε εκδήλωση για τον πολιτισμό και τα άτομα με αναπηρία είχε δηλώσει: «Τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα πρωτοσυνάντησα στη μικρή μου ηλικία στο Ευαγγέλιο, εκεί είδα λεπρούς, τυφλούς και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που έβρισκαν την ίαση τους. Μου κινήθηκε η περιέργεια και ρώτησα τους γονείς μου ποια είναι αυτά τα άτομα, αναρωτιόμουν αν υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία που ζω, που ήταν, ήθελα να δω, δεν έβλεπα τέτοιους ανθρώπους. Μου είπαν πως αυτούς τους κρύβουν μέσα στα σπίτια, δεν τ ους δείχνουν, τους κρύβουν γιατί είναι ντροπή. Αυτά διαδραματιζόντουσαν περίπου πενήντα χρόνια πριν και τώρα τα έχουμε ξεπεράσει, η κοινωνία είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη». Κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα η Ελληνική Πολιτεία δεν έδειξε μέριμνα για τα άτομα με σωματική αναπηρία(σωματικά ανάπηρα χαρακτηρίζονται τα άτομα με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες, όπως οι τυφλοί, οι κωφοί, οι άνθρωποι χωρίς ομιλία ή με εγκεφαλική παράλυση). Η ευαισθητοποίησή της σε αυτό το ζήτημα ξεκίνησε με το τέλος σ χεδόν του πρώτου μισού του αιώνα. Κρίνεται βέβαια σκόπιμο να σημειωθεί ότι επρόκειτο για μια ταραχώδη περίοδο, ενώ τα στατιστικά στοιχεία που ανέδειξαν το διαμέτρημα του ζητήματος, άρχισαν να αξιολογούνται αρκετά αργά. Οτιδήποτε πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν είχαν ως αφετηρία ιδιώτες και το αποτέλεσμά τους ήταν η ίδρυση ιδρυμάτων. Τα ιδρύματα αυτά παρείχαν στα άτομα με φυσική υστέρηση προστασία, εκπαίδευση και περίθαλψη, ενώ αργότερα και επαγγελματική κατάρτιση. (Δημήτρης Π. Στασινός (1991) Η Ειδική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Αντιλήψεις, θεσμοί και πρακτικές, Κράτος και ιδιωτική πρωτοβουλία ( ), σ. 45,Gutenberg, Αθήνα.) Οι πρωτοβουλίες των ιδιωτών και των συλλόγων θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αποτέλεσαν την απαρχή, που έστω αρκετά αργότερα συνέτεινε στη θεσμοθέτηση της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το κίνητρο αυτής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας φάνηκε να είναι το συναίσθημα του οίκτου. Η πρακτική μεταχείριση των σωματικώς αναπήρων στην προπολεμική περίοδο, συμπεριλάμβανε την κλειστή τους προστασία, την ιδ ρυματική περίθαλψη και την προαγωγή τους μέσα από την παροχή βασικών γνώσεων. Σταδιακά και λόγω της επιρροής από χώρες του εξωτερικού, άρχισε να διαμορφώνεται ένα ιδεολογικό πλαίσιο, με άξονες την ίση μεταχείριση αυτών των ατόμων σε συνάρτηση με τον υπόλοι πο, χωρίς ειδικές ανάγκες, πληθυσμό. Άρχισε να αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ικανότητας των σωματικών αναπήρων και της δυνατότητας προσφοράς τους στην ευρύτερη κοινωνία, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιζόταν η δυνατότητα παροχής, για όσους τουλάχιστον μπορούσαν, ανώτερης μόρφωσης και αποτελεσματικής επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Στασινός (1991) παρατήρησε ότι κατά τη διάρκεια της προπολεμικής περιόδου, υπήρξε κάποια μορφή μετεξέλιξης στη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα άτομα με σωματική αναπηρία. «Στα τέλη της δεκαετίας του 70 κι αρχές του 80, χώρες του εξωτερικού άρχισαν να εφαρμόζουν πολιτικές, έτσι ώστε να διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία στις καθημερινές τους μετακινήσεις. Έτσι, ομάδες μηχανικών κι αρχιτεκτόνων έκαναν μελέτες και συνεργάστηκαν με τους φορείς εκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης των αναπήρων, έφτιαξαν ράμπες προσπέλασης που διευκόλυναν την πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία στα πεζοδρόμια και τοποθέτησαν ηχητικά σήματα στους φωτεινούς σηματοδότες των ανισόπεδων 13

«Προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος»

«Προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 «Προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. Έκθεση για την Πρόσβαση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στο οµηµένο Περιβάλλον, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Επικοινωνίας και την Πληροφόρηση. 3

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Το «κλειδί» για την εξάλειψη των διακρίσεων Κείµενο αναφοράς για την ποιοτική αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος µε στόχο τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 09 / Φεβρουάριος 2014 Σελίδα 3 Πόλη προσβάσιμη για όλους

αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 09 / Φεβρουάριος 2014 Σελίδα 3 Πόλη προσβάσιμη για όλους 09 αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 09 / Φεβρουάριος 2014 Διατίθεται δωρεάν Σελίδα 3 Πόλη προσβάσιμη για όλους Σελίδα 4 Πόσο προσβάσιμος είναι ο δημόσιος χώρος; Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας

Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας E R T Y U I S D F G H J Z X C V B N ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Ε Σ Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Α Το Έργο συγχρηματοδοτείται έως 80% από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου Επιβλέπων Ν. Χλέπας Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση της αναπηρίας Ένας πρακτικός οδηγός

Κατανόηση της αναπηρίας Ένας πρακτικός οδηγός Κατανόηση της αναπηρίας Ένας πρακτικός οδηγός Κατανόηση της Αναπηρίας Ένας Πρακτικός Οδηγός Πίνακας περιεχομένων Αριθ. Τίτλος Σελίδα Ευχαριστίες 3 1. Πρότυπα της αναπηρίας Ιατρικό πρότυπο 4 Κοινωνικό πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Ημερίδα με θέμα «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα» Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)

Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Εισαγωγή 3 Τι είναι η αναπηρία; 4 Ποια είναι τα άτομα με αναπηρία;

Διαβάστε περισσότερα

www.visitcyprus.com www.accessible-cyprus.com

www.visitcyprus.com www.accessible-cyprus.com www.visitcyprus.com www.accessible-cyprus.com Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινη Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.10 Α ΜΕΡΟΣ..11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.11 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα