ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ Μαρία Χατζοπούλου 1,2, Ελισάβετ Δοναδίκη 1, Ελένη Τσίντζου 1, Ιωάννης Μπένος 2, Παναγιώτα Σουρτζή 1 1. Εργαστήριο Πρόληψης, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 2. Γραφείο Εκπαίδευσης, ΓΝΑ Λαϊκό Εισαγωγή Οι μυοσκελετικές παθήσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα ασθενειών περιλαμβάνοντας παθήσεις οστών, αρθρώσεων, τενόντων, μυών, νεύρων που ελέγχουν το μυϊκό σύστημα (European Foundation for the Improvement of living and working conditions, 2007). Αποτελούν τις πιο συνηθισμένες ασθένειες που προσβάλλουν τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς και σε όλες τις μορφές απασχόλησής τους. Ειδικά για τους νοσηλευτές, τα μυοσκελετικά νοσήματα είναι μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας, κυρίως λόγω της στάσης και της θέσης τους κατά την εργασία. Επιδημιολογία των μυοσκελετικών νοσημάτων σε νοσηλευτές Η σημασία των επαγγελματικών μυοσκελετικών παθήσεων τεκμηριώνεται εκτός από την υψηλή συχνότητά τους και από το γεγονός πως επηρεάζουν άτομα στην παραγωγική ηλικία, με συνέπεια να επιφέρουν υψηλό κόστος σε εργαζόμενο και εργοδότη αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία (Μέλλου και Σουρτζή, 2003). Ο επιπολασμός των μυοσκελετικών νοσημάτων (ΜΣΝ), τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι υψηλός και σύμφωνα με μελέτες αγγίζει το 60% (Μέλλου και Σουρτζή, 2003). Μελέτες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διεξαχθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία δείχνουν ότι οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι αναφέρουν συχνά τα ΜΣΝ μεταξύ των παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία. Σε σχετικά πρόσφατη μελέτη

2 30% των συμμετεχόντων παραπονέθηκε για οσφυαλγία και 17% για μυϊκούς πόνους στα χέρια και στα πόδια (OSHA 2000). Επιδημιολογικές και εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία εκτίθενται σε πολλούς παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν ή προκαλούν την εμφάνιση των μυοσκελετικών νοσημάτων (Lagerstrom και Hagberg 1999). Η επίπτωση του μυοσκελετικού πόνου κατά περιόδους ήταν 70% και πολλαπλασίαζε τον κίνδυνο απόκτησης ενός ΜΣΝ κατά 23,8 φορές (Smith et al., 2004). Η επίπτωση της οσφυαλγίας στους νοσηλευτές μεταξύ ετών ήταν διπλάσια από την επίπτωση σε νοσηλευτές ηλικίας μικρότερης των 35 ετών στη Γαλλία (Niedhammer et al., 1994). Στη χώρα μας μελέτες σε νοσηλευτικό προσωπικό έδειξαν υψηλό επιπολασμό ΜΣΝ (Κακαβελάκης και συν. 2001, Alexopoulos et al. 2005). Οι Έλληνες νοσηλευτές ανέφεραν τη μέγιστη συχνότητα οσφυαλγίας (63% και 67%) κατά την περίοδο 2 εβδομάδων και 6 μηνών αντίστοιχα (Vasileiadou και συν. 1995, 1997). Πρόληψη των ΜΣΝ στο νοσοκομείο Σημαντική παράμετρος στην πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων αποτελεί ο προσδιορισμός των παραγόντων που ενοχοποιούνται για την εκδήλωσή τους και η μελέτη επικινδυνότητας για το μυοσκελετικό κίνδυνο. Οι παράγοντες κινδύνου για τα ΜΣΝ αφορούν στα χαρακτηριστικά εργασιακού περιβάλλοντος και στα χαρακτηριστικά των καθηκόντων εργασίας που θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό. Τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος στο νοσοκομείο που επηρεάζουν την εμφάνιση μυοσκελετικών παθήσεων αφορούν στην κατηγορία και βαρύτητα των νοσηλευόμενων ασθενών, στο πρόγραμμα εργασίας σε βάρδιες, στην εργονομία χώρου εργασίας και στον αριθμό και την εκπαίδευση προσωπικού. Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν σε σοβαρή έκθεση του προσωπικού είναι ο συνδυασμός χαμηλής στελέχωσης και η ανύπαρκτη ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση στο χειρισμό φορτίων. Η πρόληψη των ΜΣΝ στο νοσοκομείο αποτελεί σημαντική αναγκαιότητα και γι αυτό το λόγο έχουν γίνει προσπάθειες παρέμβασης που αφορούν στους εργαζόμενους αλλά 2

3 και στο χώρο εργασίας. Ειδικά για το νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται προγράμματα εκπαίδευσης, προπτυχιακά και μετεκπαιδευτικά (κυρίως κατά την ένταξη στην εργασία), τα οποία φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά (Τολίκα και Σουρτζή 2008). Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης των ΜΣΝ, αλλά δεν επαρκεί όταν ο χώρος και ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας δεν επιτρέπουν την ασφαλή της εκτέλεση. Ο εργονομικός σχεδιασμός του χώρου εργασίας στοχεύει στην ανάλυσή του, στον περιορισμό των επαγγελματικών παραγόντων κινδύνου, στην παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων και στην πληροφόρηση και εκπαίδευση όλων των φορέων για ενεργή συμμετοχή στην πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων. Επίσης, η χρήση διαφόρων βοηθητικών μέσων, όπως για παράδειγμα η ζώνη υποβοήθησης βάδισης, ο περιστρεφόμενος δίσκος, η σανίδα ολίσθησης, το γερανάκι, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, συμβάλλει στην κατά το δυνατόν ασφαλέστερη εκτέλεση της εργασίας τους (Μέλλου και Σουρτζή, 2003). Μία σημαντική έλλειψη που παρατηρείται στη χώρα μας είναι η ύπαρξη ενός εξειδικευμένου εργαλείου για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του μυοσκελετικού κινδύνου. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε στην Κλινική Ιατρικής της Εργασίας του Πανεπιστημίου του Μιλάνου και το οποίο εφαρμόζεται στη γειτονική χώρα (Battevi και συν. 2006). Μελετήθηκε η καταλληλότητά του και μετά τη λήψη της σχετικής άδειας, μεταφράστηκε στα Ελληνικά και δοκιμάστηκε πιλοτικά για χρησιμοποίησή του στη χώρα μας (Τσίντζου 2009). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επικινδυνότητας για τα ΜΣΝ με το μεταφρασμένο στα Ελληνικά «Εργαλείο Εκτίμησης Επικινδυνότητας για τα ΜΣΝ (MAPO Index)» σε περιβάλλον νοσοκομείου. Ο βασικός σκοπός του δείκτη MAPO είναι η περιγραφή και η καταγραφή των κύριων παραγόντων κινδύνου κατά το χειρισμό και τη μετακίνηση των ασθενών. 3

4 Υλικό και Μέθοδος Η συλλογή δεδομένων από τα κλινικά τμήματα που συμμετείχαν έγινε με το ΜΑPO Index και πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας με την ενεργό συμμετοχή των προϊσταμένων των κλινικών τμημάτων, αλλά και του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού. Το ΜΑPO Index αποτελείται από τα εξής μέρη: 1. φύλλο συλλογής δεδομένων για τους χειρισμούς και τον αριθμό του προσωπικού του νοσηλευτικού τμήματος από την προϊσταμένη, 2. φύλλο συλλογής δεδομένων για τους παράγοντες κινδύνου στο νοσηλευτικό τμήμα από τον ερευνητή, 3. φύλλο καταγραφής ασθενών με αναπηρίες και αυξημένες ανάγκες φροντίδας. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 1. Η Συνέντευξη με την προϊσταμένη κάθε τμήματος αφορούσε σε δεδομένα για τον αριθμό του προσωπικού του τμήματος, την υποδομή εργασιακού περιβάλλοντος, τον εξοπλισμό και τα βοηθητικά μέσα για τη μετακίνηση ασθενών και την εκπαίδευση του προσωπικού για την εκτίμηση του κινδύνου των ασθενών για ΜΣΝ. 2. Η παρατήρηση οδηγούσε σε συγκέντρωση στοιχείων για την υποδομή του εργασιακού περιβάλλοντος (δωμάτια ασθενών, κρεβάτια, τουαλέτες και μπάνια) και τον εξοπλισμό (αμαξίδια, γερανάκια, άλλα βοηθητικά μέσα). 3. Η συλλογή στοιχείων σε εβδομαδιαία συχνότητα για τέσσερις εβδομάδες ώστε να υπολογιστεί ο μέσος όρος των μη και μερικώς συνεργαζόμενων ασθενών. Για την εφαρμογή του δόθηκαν οι απαραίτητες άδειες από τη διοίκηση του νοσοκομείου, τη νοσηλευτική υπηρεσία και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΚΑ (ΕΚΕΠΥ). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πακέτο στατιστικής για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS. 4

5 Αποτελέσματα Μελετήθηκαν 17 κλινικά τμήματα. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η λειτουργική κατάστασή τους, ενώ στον πίνακα 2 ο μέσος όρος των ασθενών στη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων που είχαν απόλυτη ή μερική εξάρτηση από το νοσηλευτικό προσωπικό. Σε σχέση με την απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόμων οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στη δύναμη του τμήματος για να συνυπολογιστούν αφού αναλαμβάνουν τη φροντίδα ενός μόνο ασθενή-, καταγράφηκαν οι ασθενείς με απόλυτη ή μερική εξάρτηση (μη ή μερικώς συνεργάσιμοι) που είχαν αποκλειστικούς νοσοκόμους, καθώς και ο αριθμός των βαρδιών (νύχτα, απόγευμα ή/και πρωί). Στη συνέχεια για κάθε 3 βάρδιες αποκλειστικών νοσοκόμων εξαιρούνταν ένας μη συνεργάσιμος ασθενής. Οι συγγενείς δεν ελήφθησαν υπόψη διότι λόγω έλλειψης σχετικής εκπαίδευσης θεωρήθηκε ότι είχαν ανάγκη της συμβολής του νοσηλευτικού προσωπικού για το χειρωνακτικό χειρισμό των ασθενών. Πίνακας 1. Κλινικά τμήματα και προσωπικό. Κλινική Κλίνες Νοσηλευτικό προσωπικό 1 Νοσηλευτικό προσωπικό που χειρίζεται ασθενείς επί κλίνης στις 3 βάρδιες ΠΦ ΜΜΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛ ΜΕΘ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΠΚ ΑΧΚΑ ΑΧΚΒ ΒΧΚ ΑΠΚ

6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΩΡΛ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Εκτός από τους νοσηλευτές και τους βοηθούς νοσηλευτών συνυπολογίστηκαν οι βοηθοί θαλάμου και οι νοσοκόμοι, αφού εκτελούν καθήκοντα χειρισμού ασθενών (επί κλίνης και μεταφορά). 2. Οι 6 ήταν φυσιοθεραπευτές Πίνακας 2. Μέσος ημερήσιος όρος νοσηλευομένων που δεν αυτοεξυπηρετούνται και νοσηλευτικό προσωπικό που χειρίζεται ασθενείς επί κλίνης στις 3 βάρδιες. Κλινική Εξαρτημένοι Μερικώς Εξαρτημένοι Νοσηλευτικό προσωπικό ΠΦ 3,4 4,9 9 ΜΜΝ 0,3 1,0 10 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 2,5 13,0 9 ΜΕΛ 0,0 0,3 6 ΜΕΘ 8,8 0,0 13 ΘΕΣΕΙΣ 2,8 3,8 5 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 0,8 0,8 10 ΑΠΠΚ 5,5 5,3 9 ΑΧΚΑ 1,0 11,5 8 ΑΧΚΒ 0,3 1,3 8 ΒΧΚ 2,0 6,5 10 ΑΠΚ 3,3 11,0 9 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 0,3 1,5 6 ΜΟΝΑΔΑ 4,0 1,5 8 ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 12,4 3, ΩΡΛ 0,0 0,6 8 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 0,7 0, Οι 6 ήταν φυσιοθεραπευτές 6

7 Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οι χειρωνακτικοί χειρισμοί που εκτελούσε το προσωπικό περιελάμβαναν τη μετακίνηση από αναπηρικό αμαξίδιο ή φορείο στο κρεβάτι και αντίστροφα, καθώς και χειρισμούς επί κλίνης. Σε όλα τα κλινικά τμήματα δεν υπήρξε ειδική ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση για την πρόληψη ΜΣΝ παρά μόνο κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσής του, και μόνο μία παρουσίαση για βοηθήματα στην οποία είχε συμμετάσχει μικρό μέρος του προσωπικού, κυρίως τμημάτων του χειρουργικού τομέα. Ένα (1) αναπηρικό αμαξίδιο υπήρχε σε όλες τις κλινικές και σε πολύ λίγες δύο (2). Επάρκεια αμαξιδίων υπάρχει όταν ο αριθμός τους είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εξαρτημένων ασθενών, επομένως στις περισσότερες κλινικές δεν υπήρχε επάρκεια. Δεν βρέθηκαν κανενός είδους γερανάκια που θα διευκόλυναν τη μετακίνηση των ασθενών, ούτε στην ορθοπεδική κλινική. Βέβαια, ακόμα και αν υπήρχαν, θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά αφού ούτε σχετική εκπαίδευση είχε το προσωπικό ούτε οι υποδομές θα επέτρεπαν τη χρήση τους. Σε σχέση με την κτιριακή υποδομή, σχεδόν όλα τα μπάνια είχαν περιορισμένο χώρο για τη μεταφορά ασθενούς με αναπηρικό αμαξίδιο και ιδιαίτερα στα μη ανακαινισμένα τμήματα υπήρχαν επιπρόσθετα προβλήματα, όπως ύπαρξη πόρτας που ανοίγει προς τα μέσα, σκαλοπάτι για την είσοδο, κλπ. Επιπλέον, σε αρκετά δωμάτια ο ελεύθερος χώρος μεταξύ κλινών και μεταξύ κλινών - τοίχων ήταν μικρότερος από τον απαιτούμενο για την ασφαλή κίνηση του προσωπικού. Σχεδόν παντού πλην των μονάδων τα κρεβάτια ήταν πεπαλαιωμένα και απαιτούσαν εντονότερους χειρισμούς για την αλλαγή κλινοσκεπασμάτων και τη μετακίνηση του ασθενούς. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα υπολογίστηκε ο βαθμός έκθεσης σε κίνδυνο για ΜΣΝ με το δείκτη MAPO, ο οποίος υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: Δείκτης MAPO = (NC/OP x LF + PC/OP x AF) x WF x EF x TF Όπου: OP = νοσηλευτικό προσωπικό που χειρίζεται ασθενείς 7

8 NC = μη συνεργαζόμενοι ασθενείς PC = μερικώς συνεργαζόμενοι ασθενείς LF = γερανάκια AF = άλλα βοηθήματα (σεντόνια ολίσθησης, ζώνες, κλπ.) WF = αναπηρικά αμαξίδια EF = περιβάλλον εργασίας (λουτρά, τουαλέτες, δωμάτια νοσηλείας, κρεβάτια) TF = εκπαίδευση Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η ταξινόμηση βαρύτητας του δείκτη. Πίνακας 3. Ταξινόμηση βαρύτητας δείκτη MAPO. ΔΕΙΚΤΗΣ MAPO ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 0 1,5 ΑΜΕΛΗΤΕΟ/ ΚΑΘΟΛΟΥ 1,51 5 ΜΕΤΡΙΟ > 5 ΥΨΗΛΟ Από τα 17 τμήματα που αξιολογήθηκαν, σε 8 βρέθηκε υψηλή έκθεση του προσωπικού σε μυοσκελετικό κίνδυνο, σε 3 μέτρια και σε 6 αμελητέα σύμφωνα με τα προηγούμενα (Πίνακας 4). Πίνακας 4. Επίπεδο επικινδυνότητας ανά κλινικό τμήμα. Κλινική MAPO ΠΦ 5,82 ΜΜΝ 0,47 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 7,18 ΜΕΛ 0,11 ΜΕΘ 4,02 ΘΕΣΕΙΣ 7,38 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 0,75 ΑΠΠΚ 8,55 ΑΧΚΑ 5,5 8

9 ΑΧΚΒ 0,75 ΒΧΚ 4,8 ΑΠΚ 9,18 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 1,25 ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 6,23 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 11,1 ΩΡΛ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 0,19 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 1,68 Συζήτηση και Συμπεράσματα Ο συνδυασμός χαμηλής στελέχωσης και βαρύτητας νοσηλευομένων ήταν οι κύριοι παράγοντες σοβαρής έκθεσης του προσωπικού, ενώ η ανύπαρκτη ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση στο χειρισμό φορτίων συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του κινδύνου. Επιπλέον, η ανεπάρκεια βοηθητικών μέσων και οι ελλείψεις στην κτιριακή υποδομή, οδήγησαν στην περαιτέρω επιδείνωση του δείκτη. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν όσα αναφέρονται από τους δημιουργούς της μεθόδου (Battevi και συν. 2006) και συμβαδίζουν με αυτά της πιλοτικής μελέτης (Τσίντζου 2009). Ένας περιορισμός της μεθόδου είναι ότι δεν αξιολογεί την επίπτωση της έκθεσης σε πραγματικό αποτέλεσμα στο προσωπικό και αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί με τη διαχρονική παρακολούθηση της σχετικής νοσηρότητας, παράλληλα με την εξέλιξη του δείκτη μετά από σχετικές βελτιώσεις. Η αύξηση της στελέχωσης με προτεραιότητα στα τμήματα με το μεγαλύτερο κίνδυνο - και η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση μπορεί να μειώσουν σημαντικά το μυοσκελετικό κίνδυνο για το νοσηλευτικό προσωπικό. Συμπληρωματικά μέτρα είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας και η ύπαρξη βοηθητικών μέσων για το χειρισμό ασθενών που δεν αυτοεξυπηρετούνται. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας δείχνει την κατάσταση που επικρατεί σε ένα χώρο εργασίας κατά την περίοδο συλλογής των δεδομένων. Η περιοδική μελέτη μπορεί να δείξει αν έχουν ληφθεί μέτρα που βασίζονται σ αυτήν ώστε να υπάρξει βελτίωση. Επομένως επιβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η επανάληψή της και σίγουρα μετά από σημαντικές αλλαγές. 9

10 Αναγνώριση 1) Η μέθοδος MAPO αναπτύχθηκε από την κλινική Ιατρικής της Εργασίας του Μιλάνο και η μετάφραση και χρήση της στην Ελλάδα έγινε μετά από έγγραφη άδεια. 2) Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ. Βιβλιογραφία Alexopoulos EC, Burdorf A, Kalokerinou A. (2005) A comparative analysis on musculosceletal disorders between Greek and Dutch nursing personnel. Int Arch. Occupational Enviromental Health., 27; 1-7. Battevi N, Menoni O, Ricci MG, Cairoli S (2006). MAPO index for risk assessment of patient maual handling in hospital wards: a validation study. Ergonomics, 49, 7, European Foundation for the Improvement of living and working conditions (2007). Managing musculoskeletal disorders. Ανακτήθηκε στις 25/11/2020. Κακαβελάκης ΚΝ, Βαρδάκη Χρ, Ανυφαντή Κ (2001): Μυοσκελετικές διαταραραχές στο νοσηλευτικό προσωπικό. Νοσηλευτική, 40 (4): Lagerstrom Μ & Hagberg M (1999). Prevention and rehabilitation of musculosceletal disorders in nursing work. Στο Hasselhorn H-M, Toomingas A, Lagerstrom M (eds.). Occupational health for health care workers. Amsterdam, Elsevier, pp Μέλλου Κ και Σουρτζή Π (2003). Πρόληψη των επαγγελματικών, μυοσκελετικών παθήσεων στο χώρο του νοσοκομείου. Νοσηλευτική, 42 (3): Niedhammer I, Lert F, Marne M (1994) Back pain and associated factors in French nurses. Int. Arch. Occupational Enviromental Health, 66: OSHA (2000). Μυοσκελετικές παθήσεις που συνδέονται με την εργασία στην Ευρώπη Facts 3. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην Εργασία. Smith DR, Wei N, Kang L, Wang RS (2004) Musculoskeletal disorders among professional nurses in mainland China Journal of Prof. Nursing 20 (6):

11 Τολίκα Φ και Σουρτζή Π. (2008). Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη των μυοσκελετικών νοσημάτων σε φοιτητές νοσηλευτικής. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, 20, Τσίντζου Ε. (2009). Διπλωματική Εργασία. ΜΔΕ στη Δημόσια Υγεία, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ. Vasiliadou A, Karvountzis G, Soumilas A, Roumeliotis D, Theodosopoulou E. (1995): Occupational low-back pain in nursing staff in a Greek hospital. Journal of Advanced Nursing, 21: Vasiliadou A, Karvountzis G, Roumeliotis D, Soumilas A, Plati C, Nomikos I. (1997) Factors associated with back pain in nursing staff: a survey in Athens, Greece. Int. Journal of Nursing Pract, 3 (1):

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS «ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Πτυχιακή εργασία για τον κλάδο της νοσηλευτικής Για μερική ικανοποίηση των όρων για απόκτηση Πτυχίου EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ÚÈÙÈÎ Ó ÛÎfiappleËÛË ÌÂıfi ˆÓ ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 55 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία της SLIC 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας #EUManageStress αντιμετωπίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 50 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου και ασφάλειας στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών

Παράγοντες κινδύνου και ασφάλειας στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 2, 64-72 Παράγοντες κινδύνου και ασφάλειας στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών Φουντούκη Α. 1, Θεοφανίδης., 2 1 Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΚΑΠΗ ΦΟΙΝΙΚΑ 2 Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση υπηρεσιών υγιεινής της εργασίας στους φορείς φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

Οργάνωση υπηρεσιών υγιεινής της εργασίας στους φορείς φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα 31 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οργάνωση υπηρεσιών υγιεινής της εργασίας στους φορείς φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Μ. Κουλεντιανού 1, Α. Κατσώρη 2 1 Τμήμα Προσωπικού, 2 Γραφείο Διοικητή, Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνα Λώµη, PT, MSc, Lic Med Sci Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εργονοµία ο εξορκισµός του Προκρούστη Ελληνική λέξη η εργονοµία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2]

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Απόψεις και Στάσεις των Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου) 1. ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Σκοπός αυτής της προέρευνας είναι η αποτύπωση τον επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και, κυρίως, η κοινωνική πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Section: Sport Injuries Sport Rehabilitation Oral & Poster Presentations of the 17 th International Congress of Physical Education & Sport

Section: Sport Injuries Sport Rehabilitation Oral & Poster Presentations of the 17 th International Congress of Physical Education & Sport 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Τραυματολογία Προπόνηση Αποκατάστασης Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Sport Injuries Sport Rehabilitation

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Χρίστος Π. Καρβούνης 1, Νίκος Νίκας 2, Έλενα Πανίττι

Διαβάστε περισσότερα

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και έκτακτων συμβάντων «στον κατάλληλο χρόνο, στο κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό», αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα