Αρ. Φακ.: ΑΥΤ.Ρ. 1/2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Φακ.: ΑΥΤ.Ρ. 1/2009"

Transcript

1 Αρ. Φακ.: ΑΥΤ.Ρ. 1/2009 Αυτεπάγγελτη Έρευνα Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με τη συμμετοχή μαθήτριας με παραπληγία στη φιλανθρωπική πτήση «Χαράς και Ζωής» Αντικείμενο Έρευνας 1. Αφορμή για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και υποβολής της έκθεσης μου αποτέλεσε το θέμα της συμμετοχής παραπληγικής μαθήτριας στη φιλανθρωπική πτήση Χαράς και Ζωής που έγινε στις 8 Δεκεμβρίου, Το θέμα έλαβε ευρύτερες διαστάσεις λόγω εκτεταμένων δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο της 7ης Ιανουαρίου 2009 και των ισχυρισμών της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) για τον αποκλεισμό παραπληγικής μαθήτριας από τη συμμετοχή στην εκδήλωση. 2. Από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 16 Ιανουαρίου 2009 λειτουργός του Γραφείου μου με τον Πρόεδρο της Ο.ΠΑ.Κ., κ. Δημήτρη Λαμπριανίδη, ενημερώθηκα για το περιστατικό. Ο κ. Λαμπριανίδης παρέπεμψε τη λειτουργό στον πατέρα της Χρυσοβαλάντως Κωνσταντίνου, μαθήτριας ειδικής εκπαίδευσης σε μονάδα 1 της πρώτης τάξης του Γυμνασίου Αγίου Στυλιανού στην Επαρχία Λευκωσίας, για να παρασχεθούν όλες οι λεπτομέρειες για το περιστατικό. Ισχυρισμοί πατέρα της μαθήτριας 3. Ο πατέρας της μαθήτριας ανέφερε ότι ο ίδιος ενημερώθηκε από την κόρη του ότι στις 17 Νοεμβρίου 2008 θα πραγματοποιείτο η φιλανθρωπική πτήση «Χαράς και Ζωής» με συνδιοργανωτές το 1 Η μονάδα αυτή έχει δημιουργηθεί για άτομα με κινητικές ή άλλες αναπηρίες. 1

2 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Σύνδεσμο Αεροσυνοδών των Κυπριακών Αερογραμμών (ΣΑΚΑ). Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε μεταφορά των μαθητών, με λεωφορείο, από τη Λευκωσία στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, τ ην πτ ήση Λ άρνακα- Πάφος και επιστροφή με λεωφορείο από την Πάφο στη Λευκωσία. 4. Ζητήθηκε, προηγουμένως, η συγκατάθεση των γονιών των παιδιών μέσω ειδικού έντυπου συμμετοχής. Σε ερώτημα κατά πόσο το παιδί του αντιμετώπιζε οποιοδήποτε πρόβλημα, ο κ. Κωνσταντίνου απάντησε ότι η Χρυσοβαλάντω διακινούνταν μόνιμα με αναπηρικό αμαξίδιο. Όπως αναφέρει, του δόθηκαν διαβεβαιώσεις τόσο από υπάλληλο του ΣΑΚΑ όσο και από τη συνδετική λειτουργό του σχολείου, ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις για τη μεταφορά της κόρης του. 5. Περί τις 14 Νοεμβρίου 2008, η σχολική διεύθυνση ενημέρωσε τηλεφωνικώς τον κ. Κωνσταντίνου ότι δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά των μαθητών με ειδικό λεωφορείο, ενώ τον διαβεβαίωσε ότι η Χρυσοβαλάντω θα βοηθείτο να επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Οι γονείς της Χρυσοβαλάντως απέρριψαν την εισήγηση αυτή επειδή ανησυχούσαν για την ασφάλεια της. Ακολούθησε τηλεφωνική συνομιλία του κ. Κωνσταντίνου με λειτουργό του Υπουργείου και του εξηγήθηκε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν διευθετήθηκε η μεταφορά όλων των μαθητών με ειδικό λεωφορείο ήταν ότι δεν βρέθηκε ειδικό λεωφορείο. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον κ. Κωνσταντίνου να φέρει τη λειτουργό σε επαφή με υπεύθυνο ιδιωτικής εταιρείας ειδικών λεωφορείων. Η λειτουργός στη συνέχεια τον ενημέρωσε ότι η διευθέτηση μεταφοράς των μαθητών με κατάλληλο λεωφορείο θα στοίχιζε 500 ευρώ περίπου, ποσό το οποίο το Υπουργείο δεν προτίθετο να καταβάλει για χάρη ενός μόνο ατόμου επειδή, κάτι τέτοιο, θα ανέτρεπε τους σχεδιασμούς που είχαν ήδη γίνει με άλλη εταιρεία λεωφορείων. 6. Κατά τους ισχυρισμούς, πάντα, του πατέρα της μαθήτριας, όταν αυτός ζήτησε επίμονα να έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ενημερώθηκε από τη γραμματεία ότι οδηγίες του Υπουργού προς την αρμόδια λειτουργό ήταν όπως τα αιτήματα των γονιών τύχουν θετικού χειρισμού. Παρολαυτά, η λειτουργός ενημέρωσε εκ νέου τον κ. Κωνσταντίνου, ότι ήταν αδύνατο να καλυφθούν τα έξοδα του ειδικού λεωφορείου από το Υπουργείο. Εισηγήθηκε, όμως, την καταβολή 250 ευρώ από το Υπουργείο για σκοπούς μεταφοράς της Χρυσοβαλάντως με ταξί. Την πρόταση αυτή απέρριψε και πάλι ο πατέρας της μαθήτριας επειδή ήταν, 2

3 κατά την άποψή του, αντίθετη με το ομαδικό πνεύμα της εκδρομής. Ζήτησε τέλος και από τον ΣΑΚΑ να μεταφερθούν τα παιδιά με ειδικό λεωφορείο αλλά έλαβε αρνητική απάντηση. 7. Θέση τόσο του κ. Κωνσταντίνου όσο και της Ο.ΠΑ.Κ είναι ότι η μαθήτρια υπέστη άδικη, απάνθρωπη και ρατσιστική μεταχείριση από τους διοργανωτές της εκδρομής, λόγω της κινητικής της αναπηρίας η οποία δεν λήφθηκε υπόψη κατά τη διευθέτηση της εκδρομής. Θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 8. Με επιστολή μου ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2009 ζήτησα τα σχόλια και απόψεις του Υπουργείου επί των ισχυρισμών του κ. Κωνσταντίνου για το περιστατικό, θέτοντας, ειδικότερα, τα εξής τρία ερωτήματα: 1. Ποιου ειδικού χειρισμού έτυχε η περίπτωση της παραπληγική ς μαθήτρ ια ς; 2. Με ποιο τρόπο λα μβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες κάθ ε μαθητή κα τά τη συμμετοχή σε σ χολικές εκδρομές; 3. Με ποιο τρ όπο διασφ αλίζε ται η ίση μετα χείριση πα ιδιών με σωματική/ές ή πνευματική/ές ανα πηρία/ες σε εκδηλώ σεις εντός και ε κτός του σ χολείου από τους σχολικού ς φορε ίς και το Υπουρ γείο; 9. Σε απαντητική της επιστολή ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, η Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης (ΔΜΕ), με ενημέρωσε ότι η εκδρομή πραγματοποιήθηκε τελικά στις 8/12/2008. Μου επισήμανε ότι ο πατέρας της μαθήτριας, παρά το ότι ήταν ενήμερος από την αρχή για το μέσο που θα μετέφερε το παιδί του δεν εξέφρασε οποιαδήποτε διαφωνία. Ανέφερε περαιτέρω ότι για τη χερσαία μεταφορά των παιδιών έγινε ειδική προσφορά από εταιρεία λεωφορείων την οποία διευθέτησε ο ΣΑΚΑ. 10. Για το χειρισμό της συγκεκριμένης περίπτωσης η ΔΜΕ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για τα παράπονα του κ. Κωνσταντίνου στις 5 Δεκεμβρίου 2008 και αμέσως έγινε προσπάθεια εξεύρεσης μικρού λεωφορείου από την επαρχία Αμμοχώστου αλλά αυτό δεν ήταν διαθέσιμο ενώ, στη συνέχεια, ζητήθηκε βοήθεια από τον Πρόεδρο της Ο.ΠΑ.Κ. ο οποίος τους παρέπεμψε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ). Το ΤΟΜ τότε, προσθέτει, απέστειλε κατάλογο με εγκεκριμένα ταξί για μεταφορά «εμποδιζόμενων ατόμων» με ή 3

4 χωρίς συνοδό και η ΔΜΕ τότε προέβηκε σε διευθέτηση μεταφοράς της μαθήτριας με ταξί με την οποία ο πατέρας διαφώνησε. 11. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την επιστολή της ΔΜΕ, η Διεύθυνση επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής του Παγκύπριου Οργανισμού Αποκατάστασης Αναπήρων στη Λεμεσό, ο οποίος την παρέπεμψε σε ιδιοκτήτη ειδικού λεωφορείου σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Ο τελευταίος, ισχυρίζεται η ΔΜΕ, υπέδειξε τον οδηγό του λεωφορείου, αναφέροντας ότι το κόστος μεταφοράς των μαθητών θα ανερχόταν στα 920 ευρώ (τελική προσφορά 850 ευρώ). Τότε, προσθέτει η ΔΜΕ, ζητήθηκαν τα στοιχεία του οδηγού και άλλα πιστοποιητικά ασφαλείας και κυκλοφορίας του οχήματος αλλά αυτός αδυνατούσε τη συγκεκριμένη στιγμή να τα παραχωρήσει. Έτσι, «λόγω ελλιπούς ενημέρωσης» η Διεύθυνση δεν προχώρησε σε διευθέτηση με το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη λεωφορείου. 12. Αναφέρει δε ότι για τις σχετικές ενέργειες της ΔΜΕ ενημερώθηκε ο πρόεδρος της Ο.ΠΑ.Κ. ο οποίος, αφού εξέφρασε τη διαφωνία του δήλωσε ότι ο πατέρας δεν επιθυμούσε πλέον τη συμμετοχή του παιδιού του στην πτήση. Καταλήγοντας, στην επιστολή της, η ΔΜΕ επισημαίνει ότι: το θέ μα δεν θεωρήθη κε ποτέ λή ξαν από το γραφείο Ειδικής Αγωγής, αφού πραγματικά το πρόβλημα υφίστα ται. Θέσαμε το πρ όβλη μα ενώπιον τη ς Διεύθυ νσης Μέ σης Εκπαίδε υσης και με λετούνται τρόποι επίλυσης του πρ οβλή ματος (π.χ. εξα σφάλιση «κατά λλη λου λεωφορείου» από το Υ ΠΠ το οποίο θ α χρησιμοποιείται για τα παιδιά με Ειδικές Ανάγκες ή τροποποίη ση του υ πάρ χοντος μικρ ού λεωφορε ίου για το σ κοπό αυτό). Νομικό Πλαίσιο 13. Τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί ένα εκτεταμένο νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και διασφαλίζει τα άτομα αυτά από διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 14. Οι θεμελιώδεις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής έννομης τάξης, για την προστασία των δικαιωμάτων των ανάπηρων προσώπων, είναι το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 13 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ). Το άρθρο 21 θέτει τη γενική αρχή απαγόρευσης οποιασδήποτε διάκρισης, συμπεριλαμβανομένης και της διάκρισης λόγω αναπηρίας. Το άρθρο 13 της ΣΕΚ επιτρέπει στην Κοινότητα να καταπολεμά τις 4

5 διακρίσεις με βάση το φύλο, φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρησκεία ή πεποίθηση, αναπηρία, ηλικία και σεξουαλικό προσανατολισμό στους τομείς της κοινοτικής αρμοδιότητας. 15. Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει περισσότερα από 40 νομοθετήματα σε σχέση με την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία προνοώντας για ίσες ευκαιρίες στη ζωή, την κοινωνία, την οικογένεια, την εκπαίδευση και την επαγγελματική ζωή. Όπως προκύπτει από το σύνολο των ρυθμίσεων αυτών 2, η Ένωση επιδιώκει την ισότιμη συμμετοχή των αναπήρων στην κοινωνική ζωή. 16. Στην Κύπρο, ο περί Ατόμων με αναπηρίες Νόμος του 2000 (Ν.127(Ι)/2000) αποβλέπει στη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία, την παροχή ίσων ευκαιριών και την προαγωγή της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων αυτών μέσω της πλήρους κοινωνική ένταξης και ισότιμης συμμετοχής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ο Νόμος αναγνωρίζει ως «βασικά δικαιώματα» αυτά της «προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας και άλλα μέσα διακίνησης καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής τους στις πολιτιστικές, κοινωνικές εκδηλώσεις και σε δραστηριότητες αναψυχής». 3 Συμπεράσματα Συστάσεις- Εισηγήσεις 17. Το ζήτημα που εξετάστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση άπτεται του σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων της μαθήτριας με παραπληγία η οποία δεν έλαβε μέρος στην φιλανθρωπική/ εκπαιδευτική εκδρομή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το ΣΑΚΑ, στις 17 Νοεμβρίου 2008, λόγω της μη εξασφάλισης διευκολύνσεων μεταφοράς της στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. 18. Μολονότι οι ισχυρισμοί που προβάλλει ο πατέρας της μαθήτριας δεν ταυτίζονται με τις θέσεις της ΔΜΕ, από τα όσα τέθηκαν υπόψη μου διαφαίνεται σαφώς ότι ο χειρισμός που έτυχε η Χρυσοβαλάντω από το Υπουργείο, στο ζήτημα της παροχής διευκολύνσεων για συμμετοχή της στην εκδήλωση δεν ήταν ο ενδεδειγμένος ενώ το δικαίωμα της για ισότιμη συμμετοχή στην εκδήλωση δεν έγινε σεβαστό. 2 Βλ. π.χ. Οδ ηγίες αρ. 95/48 /ΕΚ, 9 6/48/ΕΚ, 2000/78 /ΕΚ, /1 6/ΕΚ, 2003/24/ΕΚ, 2004/17 /ΕΚ. 3 Άρθρο 4, Ν. 12 7(Ι)/

6 19. Κατέληξα στη θέση αυτή, αφού έλαβα υπόψη το φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της εκδήλωσης καθώς και το ότι η σχολική διεύθυνση και το Υπουργείο δεν σχεδίασαν και δεν έλαβαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμετοχής της παραπληγικής μαθήτριας στην εκδρομή. Και τούτο παρά το ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης γνώριζαν εκ των προτέρων για τις ιδιαίτερες ανάγκες που συνεπάγετο η συμμετοχή στην εκδρομή παιδιών με κινητικές ή άλλες αναπηρίες από την ειδική μονάδα του γυμνασίου. Μάλιστα, οι γονείς των παιδιών κλήθηκαν να συμπληρώσουν ειδικό ενημερωτικό έντυπο για τις ειδικότερες ανάγκες των παιδιών τους. 20. Υπό το φως των πιο πάνω, δεν έχω πειστεί ότι επεδείχθη η δέουσα προσοχή στην αξιολόγηση των πληροφοριών που έδωσε ο πατέρας της παραπονούμενης ούτε και ότι έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της μαθήτριας στην εκδρομή. Δραστικότερη κινητοποίηση από το Υπουργείο παρατηρήθηκε μόνο μετά από προσωπική παρέμβαση και επιμονή του πατέρα της μαθήτριας. 21. Παρατηρώ περαιτέρω ότι ο χειρισμός του θέματος από την αρμόδια αρχή διέπετο από μια λογική πρόχειρων λύσεων, αφού οι λύσεις που προτάθηκαν είτε διαλάμβαναν τη μειωμένης ασφάλειας μεταφορά της μαθήτριας είτε την άνιση μεταχείριση της, δεδομένου ότι αυτή θα μεταφερόταν ατομικά στο αεροδρόμιο και όχι μαζί με τους άλλους μαθητές. 22. Πάντως, τo σύνολο των δεδομένων της συγκεκριμένης περίπτωσης αναδεικνύει το εξής παράδοξο: ότι δηλαδή σε μια καθόλα αξιέπαινη φιλανθρωπική εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρίες δεν διασφαλίστηκε η ισότιμη συμμετοχή σε αυτή μιας μαθήτριας με αναπηρία. 23. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο χειρισμός περιπτώσεων όπως η συγκεκριμένη επαληθεύει στην πράξη τόσο την τήρηση των αρχών και εξαγγελιών που θέτει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού 4 όσο και τους σκοπούς πραγματοποίησης αυτών των εκδηλώσεων. Διερωτούμαι δε ποιόν από τους δύο 4 Γ ια πα ράδ ειγμ α, ο «Σ τό χος 1» για τη Σχολική Χρονιά είναι «Η α ποτρο πή του κο ινωνικού α ποκλεισ μού μέσω της εκπαίδευση ς, στο πλαίσ ιο του δημοκρ ατικού και ανθρώπινου σ χο λείου.». 6

7 σκοπούς εξυπηρέτησε τελικά με τους χειρισμούς της στη συγκεκριμένη περίπτωση η αρμόδια αρχή. 24. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, υπό τις δεδομένες συνθήκες και ενόψει της φύσης και των στοχέυσεων της εκδήλωσης, η πλέον δόκιμη, δίκαιη και παιδαγωγική λύση που άρμοζε στην προκειμένη περίπτωση ήταν η χρήση ειδικού λεωφορείου για τη μεταφορά όλων των μαθητών. Σε μια τέτοια εκδήλωση το ψηλότερο κόστος που θα συνεπάγετο η χρήση ειδικού λεωφορείου δεν αντισταθμίζει, σε καμιά περίπτωση, την παιδαγωγική σημασία αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής της μαθήτριας στη σχολική εκδρομή. 25. Οφείλω να σημειώσω ότι οι ελλιπείς χειρισμοί της συγκεκριμένης περίπτωσης πρέπει να αποτελέσουν αφορμή για προβληματισμό εκ μέρους του Υπουργείου για αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων περιστατικών. Και τούτο επειδή τέτοια ατυχή και λυπηρά περιστατικά θέτουν σε δοκιμασία τους ίδιους τους σκοπούς πραγματοποίησης αυτών των εκδηλώσεων. Θέτουν επίσης ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου της ισότιμης συμμετοχής των μαθητών με αναπηρίες σε όλες τις εκφάνσεις της μαθητικής ζωής. 26. Έχοντας υπόψη τα όσα προέκυψαν κατά την έρευνα που διενήργησα εισηγούμαι όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μελετήσει κατα προτεραιότητα το θέμα της ισότιμης συμμετοχής των μαθητών με αναπηρίες σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των εκδρομών και εκδηλώσεων. 27. Στα πλαίσια αυτά κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων που θα διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των παιδιών με αναπηρίες στο σύνολο των εκπαιδευτικών/ σχολικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εντοπιστούν και να αρθούν όλα τα εμπόδια και οι φραγμοί στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία σε όλες τις μαθητικές εκδρομές και εκδηλώσεις. Η άρση των δυσχερειών πρόσβασης θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε συνεξάρτηση με τα ιδιαίτερα ζητήματα που παρουσιάζει κάθε μορφή αναπηρίας και με τις ιδιότητες και ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή με αναπηρία. Έτσι θα αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος εκπαιδευτικού αποκλεισμού των παιδιών με αναπηρία ο οποίος, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, εξακολουθεί να είναι υπαρκτός. 7

8 28. Θέτω τα πορίσματα της έρευνας μου υπόψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με την εισήγηση για μελέτη και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των παιδιών με αναπηρίες σε όλο το εύρος των σχολικών δραστηριοτήτων. Ηλιάνα Νικολάου Επίτροπος Διοικήσεως Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων Λευκωσία, 13 Απριλίου

Οικογένεια και σχολείο

Οικογένεια και σχολείο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ανατροφή και επικοινωνία Αστική κατάσταση και οικογενειακή ενότητα ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόσβαση στην εκπαίδευση Λειτουργία σχολείων και ποιότητα εκπαίδευσης Σχολικό περιβάλλον και ανεκτικότητα Εκ των πραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 2/2012. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Θέμα: Ζητήματα σχετικά με τις Λέσχες Φιλίας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αθηναίων

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 2/2012. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Θέμα: Ζητήματα σχετικά με τις Λέσχες Φιλίας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αθηναίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 2/2012 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Ζητήματα σχετικά με τις Λέσχες Φιλίας Τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α/Π 1244/2014

Αρ. Φακ.: Α/Π 1244/2014 Αρ. Φακ.: Α/Π 1244/2014 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με παράπονο για τη μετακίνηση ατόμου αναπηρία, από το σπίτι του, σε μονάδα φροντίδας και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Γ.Ε. Αρ.45/80/Υ2/2, 88(Γ)/89/Υ156 10 Οκτωβρίου, 2008 Τομέας Ατομικών Δικαιωμάτων/Ελευθεριών Νομικής Υπηρεσίας (Διεθνής Πτυχή) ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Κο. Θεόδωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ CRI(2011)20 Version grecque Greek version ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (τέταρτος κύκλος επιτήρησης) Υιοθετήθηκε στις 23 Μαρτίου 2011 ηµοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2011 ECRI Secretariat Directorate General

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ: Ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές στην οικονομία μας

Η ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ: Ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές στην οικονομία μας ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 292 Ιούνιος 2012 Η ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ: Ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές στην

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 30 ής Μαΐου 2013 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 34 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό σας απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Στρασβούργο, 27 Σεπτεµβρίου 2006 ECRML (2006) 3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος Α. Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα των ασθενών Συγγραφέας Δρ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τα δικαιώματα των ασθενών Συγγραφέας Δρ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Τα δικαιώματα των ασθενών Συγγραφέας Δρ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ ISBN: 978-9963-623-42-6 2007 Team up Creations Ltd Όθωνος 14, 1016 Λευκωσία-Κύπρος Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Έκθεση Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2013 H έκδοση της έκθεσης «Άσυλο και ένταξη αιτούντων και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη» έγινε με την συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΤΥΚ καλεί ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ! ΚΑΖΙΝΟ: Χάθηκαν πάλι στις... μελέτες

ΗΕΤΥΚ καλεί ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ! ΚΑΖΙΝΟ: Χάθηκαν πάλι στις... μελέτες Μπαράζ ληστειών σε 24 ώρες Μπροστά σε ένα πρωτοφανή αριθμό καταγγελιών σχετικά με ληστείες και διαρρήξεις βρέθηκε η αστυνομία χθες σε λιγότερο από 24 ώρες. Εντύπωση προκάλεσαν οι τρόποι με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο Απολογισμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της θητείας του βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρές προκλήσεις καθώς η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα