Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 3/6/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/66652/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Μιχαήλ Χριστοδούλου Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος- Μέλος 5) ) Μπαράκας Αθανάσιος Μέλος 6) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 7) Μπούκλας Ηλίας -Μέλος 8) Λυµουράς Παναγιώτης -Μέλος 9) Συκόφυλλος Μιχαήλ -Μέλος 10) Παναή Ευαγγελία -Μέλος 11) Γιασιράνη Χαρίκλεια Αναπ/κο Μέλος στη θέση του κ. Ιδοµενέα Απόντες: 1) Ιδοµενέας Παναγιώτης -Μέλος αν και κλήθηκε Αρ. αποφ. 50/ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΓΙΑΝΝΑ ΑΣΗΜΕΝΗ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 55325/1708/ αίτηση του ενδιαφερόµενου για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη την ΑΠ 56472/1720/ εισήγηση της Υπηρεσίας, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στην ΓΙΑΝΝΑ ΑΣΗΜΕΝΗ επί της Τοπικής Κοινότητας Κατταβιάς εντός οικισµού. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. 95

2 Αρ. αποφ. 51/ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΕΦΑΛΑ ΕΣΠΟΙΝΑ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 10/41550/ αίτηση της ενδιαφερόµενης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 6) Την υπ αριθ. 7/2011 απόφαση του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ιµυλιάς Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην ΚΕΦΑΛΑ ΕΣΠΟΙΝΑ επί της Τοπικής Κοινότητας ιµυλιάς εντός οικισµού «ΕΛΕΟΥΣΑ». Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Αρ. αποφ. 52/ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ /1791/ αίτηση της ενδιαφερόµενης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση «ΠΙΤΣΑΡΙΑ (Εξυπηρέτηση πελατών µε σκεύη µιας χρήσεως)-καφε». 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση «ΠΙΤΣΑΡΙΑ (Εξυπηρέτηση πελατών µε σκεύη µιας χρήσεως)-καφε» στον ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΜΙΧΑΗΛ επί της Τοπικής Κοινότητας Ασκληπιείου Τοµέας ΚΙΟΤΑΡΙ. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. 96

3 Αρ. αποφ. 53/ Περίληψη Απαγόρευση στάσης- στάθµευσης µε ταυτόχρονη διαγράµµιση απέναντι από είσοδο ιδιωτικού πάρκινγκ. (Αίτηµα κ.. Μακρή). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 2/52456/2011 εισήγηση της νσης Τεχν. Υπηρεσιών που αφορά στο θέµα που έχει ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ: Αδυναµία διέλευσης ιδιωτικού πάρκινγκ επι της Π.Ροδίου 96 ΣΧΕΤ.:Η υπάριθµ. 2/17211/ αναφορά αίτηση του Κου.Μακρή Νευροχειρούργου Γ.Ν.Ρόδου Μετά την παραπάνω σχετική, που αφορά την αδυναµία του κου Μακρή να χρησιµοποιήσει τον διαγραµµισµένο χώρο του οδοστρώµατος που η Υπηρεσία µας του παραχώρησε προκειµένου να διέρχεται απρόσκοπτα στο ιδιωτικό εσωτερικό Parking που διαθέτει στο ακίνητό του, η Υπηρεσία µας προχώρησε σε διαγράµµιση του δεξιού τµήµατος της οδού µετά από απόφαση της επιτροπής Πολεοδοµικών και Τεχνικών θεµάτων του ήµου παράλληλα µε το πεζοδρόµιο πράγµα που δεν έλυσε το πρόβληµα του Κου Μακρή διότι δυστυχώς παρά και τις ενέργειες αυτές δεν τηρήθηκε από τους περιοίκους. Η υπηρεσία µας θέλοντας να λύσει τα χρονίζοντα προβλήµατα εφαρµόζοντας το άρθρο 34 3β του Ν2696/1999 µε οποίο «απαγορεύει την στάθµευση οχήµατος µπροστά από την είσοδο-έξοδο οχηµάτων παρόδιου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν όταν η οδός είναι στενή και παρεµποδίζεται η είσοδος-έξοδος οχηµάτων εξ αυτής». Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία µας προτείνει την απαγόρευση στάσης- στάθµευσης µε ταυτόχρονη διαγράµµιση απέναντι από την είσοδο του πάρκινγκ του κ. Μακρή. Ο Προϊστάµενος της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα, Εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο την απαγόρευση στάσης- στάθµευσης µε ταυτόχρονη διαγράµµιση απέναντι από την είσοδο του πάρκινγκ του κ. Μακρή επί της οδού Παναγιώτου Ροδίου 96. Αρ. αποφ. 54/ Περίληψη Μονοδρόµηση τµηµάτων οδών Παντ. Παντελίδη-Παπαθανάση και Ανώνυµο Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 2/52449/2011 εισήγηση της νσης Τεχν. Υπηρεσιών που αφορά στο θέµα που έχει ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ:Μονοδρόµηση τµηµάτων οδών Παντ. Παντελίδη-Παπαθανάση και Ανώνυµο Η Υπηρεσία µας µετά τα καθηµερινά προβλήµατα που παρουσιάζονται από την δυσκολία κυκλοφορίας των οχηµάτων λόγω στενότητας τµηµάτων της οδού Παντ. Παντελίδη-Παπαθανάση-και της Ανωνύµου που βρίσκεται µεταξύ των οδών Παπαθανάση και Παπαναστάση προτείνει την µονοδρόµηση των οδών: 97

4 Παντ.Παντελίδη:µε κατεύθυνση από Παπαναστάση προς Παπαθανάση Παπαθανάση : µε κατεύθυνση από Παντ.Παντελίδη προς Ανώνυµο Ανώνυµο:µε κατεύθυνση από Παπαθανάση προς Παπαναστάση Για τα υπόλοιπα τµήµατα των οδών παραµένουν ως ήταν δηλαδή: Παντ. Παντελίδη :Από Παπαθανάση έως Εθνικής Αντίστασης είναι διπλής κατεύθυνσης Παπαθανάση:Από Ανώνυµο και µετά όπως ήταν. Ο Προϊστάµενος της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός Η κ. Γιασιράνη είπε ότι στην περιοχή των ασκάλων λόγω των πολλών µονοδροµήσεων οδών επικρατεί κυκλοφοριακή σύγχιση και σε συνδυασµό µε τις υψοµετρικές διαφορές που υπάρχουν στην περιοχή κάνουν αφόρητη την κατάσταση για τους οδηγούς και πρότεινε να µελετηθεί στο σύνολο της όλη η περιοχή για να βελτιωθεί η κατάσταση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα, Εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο την µονοδρόµηση τµηµάτων οδών Παντ. Παντελίδη-Παπαθανάση και Ανώνυµο ως κάτωθι: Παντ.Παντελίδη:µε κατεύθυνση από Παπαναστάση προς Παπαθανάση Παπαθανάση : µε κατεύθυνση από Παντ.Παντελίδη προς Ανώνυµο Ανώνυµο:µε κατεύθυνση από Παπαθανάση προς Παπαναστάση Για τα υπόλοιπα τµήµατα των οδών παραµένουν ως ήταν δηλαδή: Παντ. Παντελίδη :Από Παπαθανάση έως Εθνικής Αντίστασης είναι διπλής κατεύθυνσης Παπαθανάση:Από Ανώνυµο και µετά όπως ήταν. Αρ. αποφ. 55/ Περίληψη Μονοδρόµηση οδού Ζακύνθου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 2/52476/2011 εισήγηση της νσης Τεχν. Υπηρεσιών που αφορά στο θέµα που έχει ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ:Μονοδρόµηση οδού Ζακύνθου Μετά από αναβολή που ζήτησε η Υπηρεσία µας για να επανεξετάσει την µονοδρόµηση της οδού Ζακύνθου επανερχόµαστε και µετά από συνεννόηση µε τους κατοίκους της περιοχής, και προτείνουµε την µονοδρόµηση της οδού µε κατεύθυνση από Πειραιώς προς Τσαλδάρη. Η ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού έχει εντάξει την οδό Κερκύρας και Πειραιώς στα έργα που προωθεί τις διαδικασίες ωρίµανσης. Η παραπάνω διάνοιξη σε συνάρτηση µε την µονοδρόµηση της Ζακύνθου που προτείνουµε θα αποσυµφορήσει την οδό Μ.Πετρίδη όταν υλοποιηθεί. Ο Προϊστάµενος της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κολιάδης Θεοδόσης Πολιτικός Μηχανικός 98

5 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και την ΑΠ 5292/2010 αίτηση των κατοίκων της περιοχής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα, Εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο την µονοδρόµηση της οδού Ζακύνθου µε κατεύθυνση από Πειραιώς προς Τσαλδάρη. Αρ. αποφ. 56/ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 103/2011 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Ενότητας Ρόδου, που αφορά στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 103/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Ενότητας Ρόδου, που αφορά στην έγκριση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ. Κατόπιν έλαβε το λόγο ο κ. Παπαχριστοδούλου που είναι ο µελετητής, και ανέπτυξε προφορικά τα βασικά σηµεία της εισηγητικής έκθεσης και απάντησε λεπτοµερώς σε όλες τις διευκρινιστικές ερωτήσεις των µελών της Επιτροπής. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα µέλη ως κατωτέρω: Η κ. ΠΑΝΑΗ αναφέρθηκε α) στην εξυπηρέτηση των τουριστών που έρχονται µε τα κρουαζερόπολοια και ζήτησε να προβλεφθούν από την υπηρεσία µέτρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, έτσι ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες αυτές αφού θα απαγορευθεί η στάθµευση των τουριστικών λεωφορείων στην περιοχή ΚΟΛΩΝΑ και β) στην οδό Ιπποτών που είναι η κορωνίδα οδός της Μεσαιωνικής Πόλης, πρότεινε την πλήρη απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων τόσο εντός της οδού, όσο και στις παρόδους.. Η κ. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ εξέφρασε την ανησυχίας της για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και συγκεκριµένα για το αν θα πάρουν άδεια λειτουργίας, αφού τα ήδη υπάρχοντα στον ήµο ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν άδεια κυκλοφορίας αλλά δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Επίσης αναφέρθηκε στην συντήρηση των τηλεχειριστηρίων που θα κρατούν οι µόνιµοι κάτοικοι για να ανοιγοκλείνουν τις βυθιζόµενες µπάρες και αναρωτήθηκε ποιος θα αναλάβει το κόστος συντήρησης τους. (Ο κ. Παπαχριστοδούλου είπε ότι το κόστος θα είναι ελάχιστο και θα το αναλάβει ο ήµος). Ο κ. ΜΠΑΡΑΚΑΣ είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές µπάρες. Συγκεκριµένα ζήτησε να υπάρχει πρόβλεψη να υπάρχει δυνατότητα να εισέρχονται αναπηρικά καρότσια καθώς επίσης ζήτησε την παραχώρηση χώρου εντός της Μεσαιωνικής Πόλης για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα που µεταφέρουν ΑΜΕΑ µαζί µε τα καρότσια προκειµένου να υπάρχει επισκεψιµότητα στην Παλιά Πόλη από τα ΑΜΕΑ και ζήτησε επιπλέον την παραχώρηση τηλεχειριστηρίου για τον σκοπό αυτό. Επεσήµανε το γεγονός των αποστάσεων και το πόσο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσει αναπηρικό καροτσάκι σε χαλικόστρωτο και σε ανηφόρες όπως αυτή της οδού Σωκράτους και οδού Ιπποτών. Στο σηµείο αυτό η κ. ΠΑΝΑΗ πρότεινε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόµων που έχουν κινητικές δυσκολίες, να υπάρχουν στις πύλες ειδικά ηλεκτροκίνητα αµαξίδια που θα τα διαθέτει ο ήµος Ρόδου και ο κ. Παπαχριστοδούλου πρότεινε να συµπεριληφθεί η πρόταση αυτή στον κανονισµό, πράγµα που απεδέχθησαν οµόφωνα τα µέλη. Στη συνέχεια έλαβε το λόγω ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ και αναφέρθηκε στο θέµα της κυκλοφορίας των ποδηλάτων εντός της Μεσαιωνικής Πόλης και πρότεινε η κυκλοφορία να γίνεται 99

6 µε φειδώ διότι την θερινή περίοδο η Μεσαιωνική Πόλη κατακλύζεται από τουρίστες και η κυκλοφορία έστω και µε ποδήλατο καθίσταται δυσχερής αν και στα πλαίσια της κυκλοφορίας που αφορά όλη την πόλη θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Αναφερόµενος στην µελέτη και τον κανονισµό είπε ότι εξυπηρετούν σε πολύ µεγάλο βαθµό τρείς βασικούς στόχους. Πρώτος στόχος είναι η διευκόλυνση των κατοίκων ως προς την στάθµευση και διακίνηση στις γειτονιές τους, δεύτερος στόχος η ελαχιστοποίηση της παρουσίας του αυτοκινήτου στο κέντρο της Μεσαιωνικής Πόλης και τρίτος στόχος είναι η διευκόλυνση της στάθµευσης των οχηµάτων των επισκεπτών της Μεσαιωνικής πόλης. Επιπλέον ο νέος κανονισµός φαίνεται να έχει συνταχθεί από τον µελετητή λαµβάνοντας υπόψη και τι γενικότερο κυκλοφοριακό που αφορά σε όλη την πόλη της Ρόδου διότι η Μεσαιωνική Πόλη δεν είναι αποκοµµένη από όλη την πόλη, καθώς επίσης πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη και το σχέδιο πόλεως της Μεσαιωνικής Πόλης. Στη συνέχεια ο κ. ΦΛΕΒΑΡΗΣ είπε τα εξής: Είναι το σηµαντικότερο θέµα που έρχεται προς συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από την έναρξη των εργασιών της. Το όνοµα Παπαχριστοδούλου παραπέµπει ευθέως στην ιστορία της Ρόδου και η σύγχρονη ιστορία της απαιτεί την αξιοποίηση της Μ.Π. που είναι η πολιτισµική και τουριστική καρδιά και καρδιά αισθητικής για όλη την πόλη της Ρόδου. Βίωσα την Μ.Π. από παιδί και έχω ζήσει την διαµόρφωση της, τις εργασίες που έγιναν στη θαλασσινή πύλη για την τοποθέτηση του πλακόστρωτου, και πρίν τη σηµερινή συζήτηση την επισκέφθηκα και διαπίστωσα και τώρα τα τέσσερα βασικά προβλήµατα που την απασχολούν, τα οποία αγγίζει και αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη µελέτη. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ψηφίστηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο της ηµ. Ενότητας Ροδίων. Το πρώτο βασικό πρόβληµα είναι η θαλασσινή πύλη, η γνωστή ΚΟΛΩΝΑ. Τα µηχανάκια που είναι παρκαρισµένα µπροστά, αφαιρούν το συγκριτικό πλεονέκτηµα που έχει η πόλη ολόκληρη, η Μεσαιωνική πόλη και το νησί της Ρόδου, -διότι Μεσ. Πόλη ίσον νησί της Ρόδου,- στην εικόνα που αποτυπώνει ο κάθε επισκέπτης και την παίρνει µαζί του στον τόπο κατοικίας του µέσα από µια φωτογραφία. Το δεύτερο πρόβληµα είναι η περιµετρική οδός της Ακτής Σαχτούρη από το λιµάνι µέχρι την Ν. Αγορά. Το θέµα είναι σοβαρό για τους τουρίστες και ειδικά γι αυτούς που κινούνται µε αναπηρικά αµαξίδια οι οποίοι δυσκολεύονται να εισέλθουν στην Μ. Πόλη από την είσοδο της Πύλης της Παναγιάς του Μπούργου. Το τρίτο πρόβληµα είναι οι χώροι στάθµευσης και το τέταρτο η κίνηση των οχηµάτων. Ξεκινώντας απ αυτά µε βάση την εισήγηση θα πρέπει µε γόνιµες παρατηρήσεις που θα κάνουµε, αυτός ο κανονιαµός να προχωρήσει. Να γίνει η µονοδρόµιση της Ακτής Σαχτούρη που το προβλέπει και µεριµνά ο κανονισµός και το επιζητούσαµε αυτό επί δεκαετίες. Αυτό πρέπει να το επισηµάνουµε. Επίσης στη εισηγητική έκθεση γίνεται αναφορά στον τρόπο επαφής των τειχών µε την θάλασσα και αυτός ο τρόπος µε τη χρήση της ξύλινης εξέδρας, παίρνοντας λίγο χρόνο θα θέλαµε να µας αποτυπώσετε αυτή την εικόνα. ιότι όταν θα πάει το θέµα στο ηµ. Συµβούλιο να πάει µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις. Επίσης να συµπεριληφθεί το θέµα του ποδηλάτου διότι καταγράφοντας την άποψη του Προέδρου περί επικινδυνότητας λόγω του συνωστισµού, υπάρχει το εξής δύσκολο προς επίλυση στοιχείο. Το στοιχείο της λωρίδας του ποδηλάτου που είναι δύσκολη η εφαρµογή της στη Μεσαιωνική Πόλη διότι θα αποκόψει τα καταστήµατα δεξιά ή αριστερά. Αν υπάρχει άλλος τρόπος να συµπεριληφθεί στον κανονισµό, διότι πεζοί και ποδήλατα πάνε µαζί και πρέπει να βρεθεί ο συνδυασµός. Τυγχάνει αυτή την περίοδο να διαβάζω το βιβλίο του Aldo Rossi για την αρχιτεκτονική των πόλεων όπου γίνεται λόγος για την αρχαία αλλά και µεσαιωνική πόλη, -µε την έννοια που προτάσσει, δηλ. αυτή της ανέγγιχτης πόλης, θέµα που το θέτουµε, «η επαφή και λειτουργική ενσωµάτωση της Μ. Πόλης µέσα στο υπόλοιπο κορµό. Όλοι γνωρίζουµε την Μ. Πόλη και ξέρουµε ότι έχει συνδεθεί και µε τη διασκέδαση αλλά και µε διάφορους τοµείς. Στο σηµείο αυτό το υλικό που θα συλλέξουµε για να πάει στο ηµ. Συµβούλιο, να περιλαµβάνει στοιχεία από τη διαβούλευση, διότι τίθενται και θέµατα τα οποία δεν έχουν σχέση µε την ρύθµιση της κυκλοφορίας αλλά συνδυάζονται µε αυτήν, όπως αριθµός των µονίµων κατοίκων που µειώθηκε από τις στους κατοίκους, διότι όποιος κατοικεί στην Μεσαιωνική πόλη αυτοµάτως επιδέχεται περιορισµούς στην προσέγγιση και χρήση αυτοκινήτου στην κατοικία του. Για το θέµα του παρκαρίσµατος των αυτοκινήτων στην οδό Ιπποτών ζήτησε συντασσόµενος µε την άποψη της κ. Παναή να γίνει δεκτή η πρόταση της και να απαγορευθεί η στάθµευση ακόµη και στους παράδροµους της οδού, µη εξαιρουµένων των αυτοκινήτων των υπαλλήλων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, διότι αφαιρεί το πλεονέκτηµα αυτού του κάλλους που έχει η Μεσ. Πόλη. Όσον αφορά το αυτοκινούµενο αµαξίδιο για τα ΑΜΕΑ να υπάρχει αυτοτελώς. Για το θέµα αυτό προτείνει, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΡΟ Α αφού εξετάσει τον κανονισµό να προτείνει τρόπους βελτιστοποίησης του ως προς το την εφαρµογή του και συγκεκριµένα στη χρήση των 100

7 οχηµάτων. Να έχουµε δηλαδή κάποιες προτάσεις για τον τύπο του αµαξιδίου που θα εξυπηρετήσει τους επισκέπτες ΑΜΕΑ, καθώς επίσης και την απαγόρευση στάθµευσης στην θαλασσινή πύλη που το προβλέπει η µελέτη και το σηµειώνουµε θετικά. Όσον αφορά τους σταθµούς ποδηλάτων εξωτερικά της Μ. Πόλης είναι κάτι που µπορεί να το εκµεταλλευθούµε και να µπεί ως διαφήµιση και προβολή της πόλης και να αξοποιηθεί ο κανονισµός αυτός από τον Οργανισµό Προώθησης του Ροδιακού Τουρισµού, κάνοντας βελτιωτικές προτάσεις εφαρµογής. Επίσης πρότεινε όλοι οι φορείς να καταθέσουν γραπτώς τις προτάσεις τους. Το θέµα του ιατρού και του κέντρου ελέγχου είναι πολύ βασικό και προβληµατίζεται για τον τύπο του ηλεκτρικού λεωφορείου. Με όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν στα τέσσερα σηµεία που θεωρούνται ως τα βασικά προβλήµατα της Μεσ. Πόλης ο κ. Φλεβάρης είπε ότι η παράταξη του ψηφίζει τον κανονισµό και παρεκάλεσε να συµπεριληφθούν στον κανονισµό οι προτάσεις που ακούστηκαν, διότι σκοπός είναι αυτή η κανονιστική διάταξη να εφαρµοστεί διότι την θεωρεί πρωτοποριακή για την πόλη της Ρόδου και όλοι θα βοηθήσουν να εφαρµοστεί διότι αφορά πραγµατικά την Ποιότητα Ζωής. Ο µελετητής κ. Παπαχριστοδούλου είπε ότι λίγο πολύ όσα θέµατα έχουν τεθεί αντιµετωπίζονται µπορεί όµως να εξειδικευτούν περισσότερο. Η κ. ΠΑΝΑΗ λαµβάνοντας και πάλι τον λόγο είπε τα εξής: Οι αρχαίοι Ρόδιοι πρόγονοί µας ήτανε λέει αλαζόνες για τον τόπο τους, Είχαν υγιή αλαζονεία, ήταν η αλαζονεία του ανθρώπου που ήταν στην κορυφή των πάντων και έλεγαν «Ηµείς δέκα Ρόδιοι δέκα νήες».σήµερα η Ρόδος µας είχε το εξαιρετικά µοναδικό για ολόκληρη την Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η απόλυτη πρωτιά που µας έκανε αλαζόνες στη σύγχρονη εποχή για την καταγωγή µας, δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες µειώθηκε και σιγά σιγά υποβιβάστηκε. Η Ρόδος µας απέκτησε τις περιοχές της Ανάληψης του Ροδινιού που την έκανε να εξοµοιωθεί µε τις άλλες πόλεις της Ελλάδος κλπ. Εάν εµείς οι σύγχρονοι Ροδίτες έχουµε κάτι για το οποίο µπορούµε πραγµατικά να είµαστε αλαζόνες όπως οι Αρχαίοι Ρόδιοι, να νοιώθουµε ότι έχουµε δικό µας κάτι απολύτως µοναδικό όχι µόνο για τα δεδοµένα της Ελλάδας αλλά της Ευρώπης και ολόκληρης της µεσογείου, είναι η Μεσαιωνική µας πόλη. Θα άξιζε να αφιερώσουµε αµέτρητες συνεδριάσεις προκειµένου να µελετηθεί απόλυτα σε βάθος και απ άκρο σε άκρο και να µπεί ένα σχέδιο που να την αναδεικνύει και να την ανεβάζει σε αυτό που είναι στολίδι, που είναι το στολίδι του νησιού µας διότι όταν µιλούν για Ρόδο στην άκρη της οικουµένης η πρώτη εικόνα είναι η Μεσαιωνική πόλη. Γι αυτό θα πρέπει το συντοµότερο δυνατόν αυτή η µελέτη σ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς να γίνει πράξη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και τις παρατηρήσεις των µελών της Επιτροπής και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Α) Αποδέχεται τις προτάσεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές αναφέρονται στο σκεπτικό µέρος της παρούσης. Β) Τροποποιεί τον κανονισµό ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ στα εξής σηµεία: ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Στόχοι Γενικότερα οι ρυθµίσεις της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης διέπονται από τις κατευθύνσεις και τις διεθνώς παραδεκτές αρχές της προστασίας των ιστορικών κέντρων καθώς και τις αρχές της βιώσιµης κινητικότητας. 101

8 ΑΡΘΡΟ 9 Καθορισµός κυκλοφορίας οχηµάτων εντός της ΜΠ. 5) Ο χρόνος έναρξης και λήξης λειτουργίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων γίνεται µε ανακοίνωση στον τοπικό τύπο από τη ηµοτική Αστυνοµία. ΑΡΘΡΟ 14 Καθορισµός χώρων στάθµευσης οχηµάτων µονίµων κατοίκων 2) Στους λοιπούς δρόµους της ΜΠ επιτρέπεται η στάθµευση όπου τα πλάτος του δρόµου το επιτρέπει και δεν παρεµποδίζεται η κυκλοφορία. Απαγορεύεται η στάθµευση οχηµάτων στους εµπορικούς δρόµους του Κέντρου και γενικά σε όλους τους χαρακτηρισµένους πεζόδροµους ( Ιπποτών ). Απαγορεύεται επίσης η στάθµευση µπροστά από τις εισόδους µνηµείων, κατοικιών, καταστηµάτων και τουριστικών καταλυµάτων. ΑΡΘΡΟ 15 Καθορισµός χώρων στάθµευσης και ωραρίου στάθµευσης οχηµάτων εργαζοµένων και επιχειρηµατιών επισκεπτών, 6) Καθορίζεται χώρος στάθµευσης ΑΜΕΑ δίπλα στη Θαλλασινή Πύλη µε τρείς (3) θέσεις. Παράλληλα επιτρέπεται η ελεύθερη στάθµευση οχηµάτων ΑΜΕΑ ( ντόπιων και επισκεπτών ) και σε όλους τους χώρους ελεγχόµενης στάθµευσης. ΑΡΘΡΟ 17 Καθορισµός τελών στάθµευσης οχηµάτων στους χώρους ελεγχόµενης στάθµευσης. Τα οχήµατα των ΑΜΕΑ δεν καταβάλουν τέλη στάθµευσης. ΑΡΘΡΟ 18 Κυκλοφορία και καθορισµός χώρων στάθµευσης δικύκλων µηχανοκίνητων οχηµάτων και ποδηλάτων. Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 4) Ο ήµος µεριµνά για τη διάθεση ηλεκτροκίνητων αµαξιδίων για τις µετακινήσεις των ΑΜΕΑ εντός της ΜΠ. Η λειτουργία, ο χώρος στάθµευσης και η φύλαξή τους θα καθορισθούν µε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µόλις αυτά αποκτηθούν. ΑΡΘΡΟ 25 Εφαρµογή ρυθµίσεων της παρούσας Το ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τη λήψη απόφασης µερικής ή σταδιακής εφαρµογή των διατάξεων των Αρ. 22 και 23 της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης, καθώς και για τις λοιπές ρυθµίσεις που ανατίθενται σε αυτή ( Aρ. 18 παρ. 4 ), µετά από σχετική εισήγηση. Ο ΡΟ Α θα πρέπει να περιλάβει στους προγραµµατισµούς της τις ρυθµίσεις που τον αφορούν και περιλαµβάνονται στην παρούσα Κανονιστική Απόφαση, έτσι ώστε να διασφαλισθεί ο συντονισµός ενεργειών. Θα πρέπει επίσης να µεριµνήσει για την εξασφάλιση άδειας µεταφοράς προσώπων µε τα δηµοτικά ηλεκτρικά οχήµατα, που ήδη αποκτήθηκαν. 102

9 Γ) Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της µελέτης και του κανονισµού ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ, που µετά από τις υποβληθείσες προτάσεις έχουν ως κατωτέρω: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟ ΟΥ Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1) Εισαγωγή : Όπως είναι γνωστό, οι ήµοι έχουν αρµοδιότητα, σύµφωνα µε το Αρ. 82 του Κ Κ (Κώδικα ήµων- Κοινοτήτων), για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε την έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων ( Αρ 79 του Κ Κ). Αντίστοιχα τέτοιες αρµοδιότητες προς την Τ.Α. προβλέπονται και από τον ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) Αρ. 52. Με το Ν. 3852/10 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) Αρ. 73, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων, µετά από γνώµη και πρόταση του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας (Αρ.82). Παράλληλα η Μεσαιωνική Πόλη (ΜΠ) ως µνηµείο και αρχαιολογικός χώρος υπάγεται και στον Αρχαιολογικό Νόµο 3032/03 (Αρ. 14). Πέρσι τροποποιήθηκε για τελευταία φορά η κανονιστική απόφαση που αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη ΜΠ, που κάλυπταν κυρίως το εντός των τειχών τµήµα της ΜΠ, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να τεθούν σε εφαρµογή. Η έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας πρέπει, σύµφωνα µε το νόµο, να στηρίζεσαι σε κυκλοφοριακή µελέτη που συντάσσεται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία. Η παρούσα µελέτη διευρύνει την περιοχή εφαρµογής των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και εκτός των τειχών, στα όρια της αρχαιολογικής ζώνης της ΜΠ που οριοθετήθηκε από το ΥΠΠΟ το 1999 (ΦΕΚ 277/99), τροποποιεί ορισµένες ρυθµίσεις της περσινής κανονιστικής απόφασης που εγκρίθηκε µε τις αποφάσεις 369/2010 και 461/2010 του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ροδίων και τέλος αναµορφώνει την όλη δοµή του κανονισµού. Με την έγκριση της παρούσας κανονιστικής απόφασης, τροποποιείται παράλληλα και το µέρος της απόφασης 82/2008 του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ροδίων, που αναφέρεται σε ρυθµίσεις που εµπίπτουν στα όρια στα όρια της αρχαιολογικής ζώνης της ΜΠ. Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις του παρούσας µελέτης είναι προσαρµοσµένες στα υφιστάµενα δεδοµένα, πολεοδοµικά και τεχνικά, και θα έχουν ισχύ µέχρι τα τροποποιηθούν τα τελευταία, πέραν φυσικά των ευλόγων βελτιωτικών παρεµβάσεων που θα προκύψουν στο µεταβατικό στάδιο, από τη δοκιµασία της εφαρµογής της παρούσας µελέτης. Οι προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, που ενσωµατώνονται στο παρόν σχέδιο κανονιστικής απόφασης, τέθηκαν σε δηµόσια διαβούλευση στις 16 Μαρτίου µε τους φορείς της ΜΠ. Η 4η ΕΒΑ επίσης ενηµερώθηκε σχετικά µε τις προτάσεις της µελέτης. Στο Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου, συζητήθηκε το θέµα στις 23 Μαρτίου και µε την απόφαση 103/2011 της 5 Ιουνίου 2011 εγκρίθηκε οµόφωνα ο κανονισµός. Τέλος στις 3 Ιουνίου ο κανονισµός εγκρίθηκε επίσης οµόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Οι προτάσεις και παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη συζήτηση του θέµατος ενσωµατώθηκαν στη µελέτη και τον κανονισµό. Επίσης έγιναν συµπληρωµατικές αναφορές σε ορισµένα σηµεία του κειµένου για την σαφέστερη αποτύπωση και διευκρίνιση των προτεινοµένων ρυθµίσεων. 2) Υφιστάµενη κατάσταση στόχοι : 103

10 Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί αφ ενός στην περαιτέρω βελτίωση των υφισταµένων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στη Μεσαιωνική Πόλη (ΜΠ) της Ρόδου, ώστε το όλο σύστηµα να γίνει πιο αποτελεσµατικό και αφ ετέρου στη προώθηση ρυθµίσεων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες πρακτικές που εφαρµόζονται διεθνώς σε ιστορικά κέντρα. Το µεγαλύτερο πρόβληµα, ανεξάρτητα από τις όποιες αδυναµίες ή ελλείψεις των ισχυόντων ρυθµίσεων, έχει να κάνει κύρια µε την καταστρατήγησή τους, σοβαρή σε ορισµένους τοµείς. Προκύπτει ότι θα πρέπει να αναζητηθούν συµπληρωµατικές λύσεις, όπως τα µηχανικά εµπόδια και άλλες ρυθµίσεις, ώστε να επαυξηθεί η αποτελεσµατικότητα. Σε κάθε περίπτωση το βασικό στήριγµα των όποιων ρυθµίσεων δε θα πάψει να είναι η συνειδητή τήρηση των διατάξεων από τους ενδιαφερόµενους σε συνδυασµό µε τη συστηµατική αστυνόµευση. Τα αδύνατα σηµεία των ισχυόντων ρυθµίσεων και της υφιστάµενης κατάστασης πολύ συνοπτικά είναι : Η θέσπιση ενιαίων ρυθµίσεων σ όλη την ΜΠ όταν οι κατά τόπους λειτουργίες και χρήσεις διαφοροποιούνται σηµαντικά. Η απαγόρευση εισόδου των κατοίκων στις γειτονιές τους κατά το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας. Η κίνηση οχηµάτων στο κέντρο της ΜΠ και σε ώρες κατά τις οποίες οι δρόµοι είναι κορεσµένοι από τους πεζούς επισκέπτες. Η αναποτελεσµατικότητα ελέγχου της κυκλοφορίας κατά τις ώρες απαγόρευσης στο κέντρο της ΜΠ. Η δυνατότητα κίνησης ειδικών οχηµάτων : ταξί - περιπολικά - υπηρεσιακά κ.λ.π. χωρίς περιορισµούς στο κέντρο και σε ώρες κατά τις οποίες οι δρόµοι είναι γεµάτοι από πεζούς. Οι διαµπερείς κινήσεις που επιµηκύνουν τις διαδροµές. Το σύστηµα µονοδροµήσεων, που παραβιάζεται σε µεγάλο βαθµό. Η έλλειψη επαρκών χώρων στάθµευσης. Η χαοτική κατάσταση ως προς τη στάθµευση εκτός των τειχών, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες. Η «ελεύθερη» - στην πράξη - κυκλοφορία κατά τη χειµερινή περίοδο, που είναι επιβαρυντική για το κέντρο της Μ. Π. Οι θόρυβοι από τα δίκυκλα και η ανεξέλεγκτη κίνησή τους. Η υπερφόρτωση της διαµπερούς κυκλοφορίας της πόλης που διέρχεται από το παράκτιο τµήµα της ΜΠ και τα κυκλοφοριακά προβλήµατα που προκαλούν τα µεγάλα οχήµατα, όπως πούλµαν λεωφορεία κ.λ.π. Οι παραπάνω αδυναµίες και σε συνδυασµό µε τη λειψή αστυνόµευση, έχουν αναδείξει το κυκλοφοριακό ως ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήµατα της Μ.Π. που χρήζει ιδιαίτερης αντιµετώπισης. Οι όποιες ρυθµίσεις θα πρέπει από τη µια να σέβονται τον ιστορικό χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία της ΜΠ και από την άλλη να δίνουν λύσεις σ έναν ζωντανό οικισµό που θα πρέπει να επιβιώσει µε σύγχρονες εξυπηρετήσεις. Με δεδοµένες τις αντικειµενικές δυσκολίες του χώρου, τα µέτρα θα µπορέσουν να αποδώσουν στο βαθµό που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της ΜΠ και παράλληλα τυγχάνουν της αποδοχής και στήριξης από κατοίκους και χρήστες. Παράλληλα οι προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις διέπονται από τις αρχές της βιώσιµης κινητικότητας. Οι προτάσεις που κατατίθενται επικεντρώνονται σε τρείς βασικούς στόχους : ιευκόλυνση των κατοίκων ως προς τη στάθµευση και την κίνηση στις γειτονιές τους. Ελαχιστοποίηση της παρουσίας του αυτοκινήτου στο κέντρο της ΜΠ. ιευκόλυνση στάθµευσης των επισκεπτών που έχουν προορισµό τη ΜΠ της Ρόδου. Το πρώτο µέτρο συνδέεται άµεσα µε την «επιβίωση» της Π.Π. ως ζωντανού οργανισµού, τη διαφύλαξη και ανάπτυξη του κοινωνικού της ιστού. Σηµειωτέων ότι η ΜΠ έχασε σχεδόν τα 2/3 του πληθυσµού της από τη δεκαετία του 60 µέχρι σήµερα ( από 7500 κατ. απέµειναν λίγο περισσότεροι από 2000 )! 104

11 Το δεύτερο, πέραν της απόδοσης του κέντρου στους φυσικούς της χρήστες, τους πεζούς, καθώς και τα περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη, αποτελεί αναγκαίο όρο για την παροχή αναβαθµισµένων και ποιοτικών υπηρεσιών στον τουριστικό τοµέα, ενώ το τρίτο µέτρο έχει να κάνει µε την αυτονόητη υποχρέωση εξυπηρέτησης των επισκεπτών που έχουν προορισµό τη ΜΠ της Ρόδου. Η αντιµετώπιση δε των αδυναµιών αλλά και η εφαρµογή των στόχων που αναφέρονται παραπάνω, επιδιώκεται να υλοποιηθεί µε τα ακόλουθα µέτρα : Με τη διαφοροποίηση των κινήσεων κατά ζώνες, που οριοθετούνται στη βάση των λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων και των χρήσεων γης κάθε περιοχής. Με την κατάργηση, στο µέγιστο δυνατό, των διαµπερών κινήσεων. Με τη θέσπιση αµφίδροµων κινήσεων στους δρόµους που συνδέουν πύλες µε χώρους στάθµευσης. Με την τοποθέτηση βυθιζόµενων εµποδίων, ελέγχου των οχηµάτων, στις πύλες γύρω από την Μ.Π.. Με την ενθάρρυνση της χρήσης των ποδηλάτων. Με την οργάνωση κατά το δυνατό περισσότερων χώρων στάθµευσης εντός και εκτός των τειχών για τους κατοίκους της. Με την πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Μ.Π. οχηµάτων (αυτοκινήτων και µηχανοκίνητων δικύκλων) µη κατοίκων της Μ.Π. (πλην της τροφοδοσίας) Με τον περιορισµό γενικά των κινήσεων και των εξαιρουµένων να εισέρχονται εντός της ΜΠ οχηµάτων. Με τη διευκόλυνση της κινητικότητας ειδικών περιπτώσεων µέσω ηλεκτρικών οχηµάτων. Με τη δηµιουργία χώρων ελεγχόµενης στάθµευσης για τους επισκέπτες. Με τη δηµιουργία περιφερειακών χώρων στάθµευσης για τους επιχειρηµατίες και εργαζόµενους στην Μ.Π., σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των συγκοινωνιακών µέσων. Με την πρόβλεψη περιφερειακών χώρων στάθµευσης για τη νυκτερινή διασκέδαση. Με τον περιορισµό των κινήσεων στο παράκτιο τµήµα της Μ.Π. 3. Πεδίο εφαρµογής Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση αφορά (Αρ.1 ), όπως αναφέρθηκε, κυκλοφοριακές και άλλες ρυθµίσεις στα όρια του Αρχαιολογικού Χώρου της Μεσαιωνικής Πόλης (ΜΠ) της Ρόδου, ο οποίος οριοθετείται από την Ακτή Προµηθέως, τις οδούς Βύρωνος, ηµοκρατίας, το πάρκο Φιλικής Εταιρείας, τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Ελ. Βενιζέλου, Αλ. Παπάγου και 7ης Μαρτίου, συµπεριλαµβανοµένων και της περιοχής του Νεωρίου, της Ακτής Μπουµπουλίνας ( τρεις Μύλοι - Φάρος Αγ. Νικολάου), της Κολώνας και της περιοχής του τουριστικού λιµένα (Πύργος των Αγγέλων κλπ ). Είναι αυτονόητο ότι οι ρυθµίσεις στην περιµετρική ζώνη της ΜΠ, συναρτώνται µε το κυκλοφορικό της πόλης συνολικότερα. 4. Χαρακτηρισµός της ΜΠ ως περιοχής ήπιας κυκλοφορίας Η ΜΠ χαρακτηρίζεται (Αρ. 3) ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τους ορισµούς του ΚΟΚ. Στόχος είναι η ΜΠ να καταστεί ουσιαστικά ένας πεζοδροµηµένος χώρος µε τις εύλογες εξαιρέσεις (κατοίκους, τροφοδοσία, έκτακτες καταστάσεις ) και µε τους όρους που προσδιορίζονται στην παρούσα Κανονιστική Απόφαση. Έτσι η ΜΠ αντιµετωπίζεται ως κλειστή απαγορευµένη - πεζοδροµηµένη ζώνη για την κυκλοφορία οχηµάτων (σήµα Ρ-8 ). Αµιγείς πεζόδροµοι χαρακτηρίζονται η οδός Ιπποτών ( µέχρι το µεσηµέρι ) και οι πολύ στενές πύλες της ΜΠ, µε δυνατότητα διέλευσης µόνο ποδηλάτων σε ορισµένες απ αυτές (Αρ 4). Η πεζοδρόµηση της οδού Ιπποτών σχετίζεται τόσο µε την αναγκαιότητα προστασίας του σηµαντικότατου αυτού δρόµου όσο και µε τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Ειδικά για τις οργανωµένες ξεναγήσεις, θα πρέπει να γίνουν συνεννοήσεις µε τα πρακτορεία έτσι ώστε κατά το δυνατό να µη συµπίπτουν µε τις ώρες διέλευσης των κατοίκων µετά το µεσηµέρι (από 13,30 µέχρι 15,30 ). 105

12 Πεζόδροµοι χαρακτηρίζονται επίσης οι εµπορικοί δρόµοι του Κέντρου της ΜΠ, µε δυνατότητα διέλευσης και στάσης οχηµάτων για τροφοδοσία καθώς και διέλευσης οχηµάτων κατοίκων, σύµφωνα πάντα µε τα προβλεπόµενα ωράρια. Ορίζεται, για πρώτη φορά, ανώτατο όριο ταχύτητας κυκλοφορίας των οχηµάτων εντός της ΜΠ, τα 20 χλµ την ώρα (Αρ 10). Σε δρόµους που το πλάτος τους είναι οριακό ή κινούνται πεζοί, οι µειώνονται ανάλογα. παραπάνω ταχύτητες Εξαιρείται η παράκτια διέλευση της ΜΠ (πλατεία Σύµης, Ακτή Σαχτούρη και Προµηθέως ), όπου το όριο ταχύτητας ορίζεται στα 40 χλµ την ώρα. Ως προς τα κινούµενα εντός της ΜΠ οχήµατα, σε ένα δεύτερο στάδιο θα πρέπει, για λόγους περιβαλλοντικούς, να αρχίσουν σταδιακά να πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές ρύπων (σήµερα Euro 4 και 5), αντικαθιστώντας τα οχήµατα παλιάς τεχνολογίας, µε κίνητρα απόσυρσης. Το ποδήλατο αποτελεί από κάθε άποψη, περιβαλλοντικά κυκλοφοριακά, το πιο φιλικό µέσο για την υποβοήθηση της κινητικότητας σε ένα παραδοσιακό χώρο όπως η ΜΠ. Για το λόγο αυτό δεν τίθενται περιορισµοί στην κίνησή του σ όλη την Μ.Π. και για όλο το χρόνο, µε εξαίρεση δρόµους µε µεγάλη εµπορική κίνηση του κέντρου : άξονας Σωκράτους - Αριστοτέλους, οι οποίοι τις περιόδους αιχµής του καλοκαιριού είναι «κορεσµένοι» από το πλήθος των πεζών και αδυνατούν να δεχθούν πρόσθετες κινήσεις. Οι απαγορευτικές διατάξεις που προβλέπονται για τα οχήµατα όπως κατεύθυνση κίνησης (µονόδροµοι), ωράρια κυκλοφορίας κλπ, δεν ισχύουν για τα ποδήλατα, πλην της απαγόρευσης διέλευσης από τη Θαλασσινή Πύλη. Για την κίνηση των ποδηλατών εντός της ΜΠ δεν προβλέπονται ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας αφενός γιατί το πλάτος των δρόµων δεν το επιτρέπει και αφετέρου γιατί στους πεζόδροµους δε συνηθίζεται ο διαχωρισµός αυτός εκτός αν είναι εφικτό. Για τα ποδήλατα θα προβλέπονται ειδικοί χώροι στάθµευσης µε τον κατάλληλο εξοπλισµό, σε πολλά σηµεία της Μ.Π., χωρίς φυσικά να απαγορεύεται η στάθµευσή τους και σε άλλες θέσεις εκτός εµπορικής ζώνης, αρκεί να µην παρενοχλούν και να είναι διακριτικές. 5. Φύλαξη Μεσαιωνικής Πόλης Για τη διασφάλιση του πεζοδροµηµένου χαρακτήρα της ΜΠ και τον αποτελεσµατικό έλεγχό της και φύλαξή της από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία έχουν ήδη εγκατασταθεί βυθιζόµενα ηλεκτροκίνητα εµπόδια σε όλες τις πύλες, όπου διέρχονται οχήµατα (Αρ. 5) οι οποίες θα είναι υπό διαρκή παρακολούθηση από ειδικό Κέντρο Ελέγχου της ηµοτικής Αστυνοµίας. Η λειτουργία του συστήµατος µε τα κινητά εµπόδια ακολουθεί τα ωράρια και τις ρυθµίσεις που προβλέπονται από την παρούσα Κανονιστική Απόφαση. Αδρανοποιείται αυτόµατα σε περιστάσεις εκτάκτων αναγκών. Ειδικά η αποτροπή διέλευσης οχηµάτων από την οδό Ιπποτών θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την τοποθέτηση και στο δρόµο αυτό βυθιζόµενου ηλεκτροκίνητου εµποδίου, στη συµβολή της µε την πλατεία Μουσείου. Μεταβατικά το θέµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε απλό µεταλλικό εµπόδιο το οποίο θα τοποθετείται, µε ευθύνη της νσης Μεσαιωνικής Πόλης, τις απαγορευµένες (πρωινές) ώρες. Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο της κυκλοφορίας των δικύκλων, αυτός επαφίεται στη συστηµατική παρουσία της ηµοτικής Αστυνοµίας, αφού το κινητά εµπόδια δεν τα αποτρέπουν. 6. Ζώνες κυκλοφορίας Θεσπίζονται δύο κυκλοφοριακές ζώνες οι οποίες οριοθετούνται µε βάση οµοιογενή χαρακτηριστικά και συναφείς χρήσεις και λειτουργίες. Η πρώτη αφορά τις περιοχές κατοικίας και η δεύτερη το κέντρο της ΜΠ. Σε κάθε µία οι κινήσεις διαφοροποιούνται ώστε να τις εξυπηρετούν καλύτερα και ταυτόχρονα να µην έρχονται σε σύγκρουση µε τις λειτουργίες κάθε ζώνης. Στο πλαίσιο αυτό οι περιοχές κατοικίας αντιµετωπίζονται προνοµιακά για λογαριασµό των πραγµατικών της κατοίκων, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα κυκλοφορίας και στάθµευσης σε εικοσιτετράωρη βάση. Αντίθετα στο κέντρο η κυκλοφορία γενικά απαγορεύεται µε τις εύλογες εξαιρέσεις (κάτοικοι της περιοχής, οχήµατα τροφοδοσίας ). µε τους όρους που προσδιορίζονται αναλυτικά παρακάτω. 7. Κυκλοφορία 106

13 Στο επίπεδο της κυκλοφορίας και έχοντας υπ όψη τη δοµή της ΜΠ. είναι σαφές ότι δεν αντέχει πρόσθετα οχήµατα πέραν αυτών που ανήκουν στους κατοίκους της, όταν µάλιστα είναι δεδοµένες οι δυσκολίες για την εξυπηρέτηση και των τελευταίων. Πέραν τούτου η ΜΠ ως παραδοσιακό σύνολο χρήζει ιδιαίτερης µεταχείρισης ως µνηµειακού συγκροτήµατος αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους ( µείωση ρύπων, θορύβων..) Εποµένως οι όποιες ρυθµίσεις θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία αναλυτικά ως προς την κυκλοφορία προβλέπονται τα ακόλουθα : τα παραπάνω. Στα πλαίσια αυτά, Οι ρυθµίσεις κυκλοφορίας που θεσπίζονται θα ισχύουν πλέον για όλο το χρόνο, όχι µόνο γιατί η Ρόδος στοχεύει και στο χειµερινό τουρισµό και τουρισµό κρουαζιέρας, αλλά γιατί αυτό επιβάλλεται σε ένα σηµαντικό ιστορικό χώρο, όπως η ΜΠ της Ρόδου. Με αφετηρία τα παραπάνω, απαγορεύεται για όλη την Μ.Π. η είσοδος οχηµάτων µη κατοίκων, µε τις εξαιρέσεις που εξειδικεύονται στη συνέχεια. Η απαγόρευση θα αφορά και τα µηχανοκίνητα δίκυκλα, που κι αυτά προκαλούν προβλήµατα και θορύβους. Επίσης για να µην επιβαρυνθεί υπέρµετρα η ΜΠ, δε θα είναι επιτρεπτή η είσοδος και των ηλεκτρικών ποδηλάτων µη κατοίκων. Ειδικότερα ως προς την κυκλοφορία, επιδιώκεται η κατάργηση των διαµπερών κινήσεων, που επιβαρύνουν την Μ.Π. µε µεγαλύτερες διαδροµές. Στόχος επίσης είναι οι κινήσεις των οχηµάτων να συντµηθούν και να µη διατρέχουν τις κεντρικές περιοχές. Για να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί, οι δρόµοι που συνδέουν τις πύλες εισόδου της ΜΠ µε τους χώρους όπου συγκεντρώνεται η στάθµευση γίνονται αµφίδροµοι, πλην της πύλης Ντ Αµπουάζ ( λόγω µεγάλης κίνησης πεζών). Η στενότητα των δρόµων δεν παρεµποδίζει τέτοιες ρυθµίσεις, που άλλωστε στην πράξη ήδη εφαρµόζονται άτυπα χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα µε δεδοµένο το µικρό αριθµό των οχηµάτων που κυκλοφορούν κάθε φορά. Στο τµήµα όπου υπάρχει οπτική επαφή θα τοποθετηθούν σήµατα προτεραιότητας των οχηµάτων που κινούνται ανηφορικά. Μελλοντικά, εφόσον απαιτηθεί, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα εγκατάστασης µικρών φωτεινών σηµατοδοτών, όπου οι δρόµοι δεν έχουν ορατότητα, που θα λειτουργούν ηλεκτρονικά. Η κατεύθυνση κίνησης των οχηµάτων στις πύλες και τους δρόµους της ΜΠ καθορίζονται αναλυτικά στα Άρθρα 6 και 7. Η κυκλοφορία εντός της ΜΠ διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), Ν 2696/99, όπως ισχύει σήµερα. εν καθορίζονται δρόµοι µε προτεραιότητα λόγω της ιδιοµορφίας της ΜΠ, το πυκνότατο δίκτυο δρόµων και η αρνητική από αισθητική άποψη εικόνα που θα είχε το πολύ µεγάλο πλήθος των σηµάτων. Οι µικρές προβλεπόµενες ταχύτητες ασφαλώς διευκολύνουν τα πράγµατα, σε συνδυασµό µε λίγη προσοχή. Ειδικότερα οι ρυθµίσεις κυκλοφορίας ανά ζώνες και ανά κατηγορία οχηµάτων είναι : Οι µόνιµοι κάτοικοι της ΜΠ, οι οποίοι διαµένουν στη ζώνη κατοικίας, δύνανται να εισέρχονται και να εξέρχονται από τις περιφερειακές πύλες για όλο το εικοσιτετράωρο. Οι µόνιµοι κάτοικοι της Μ.Π. που διαµένουν στη ζώνη του κέντρου ή γύρω απ αυτό δύνανται να εισέρχονται και να εξέρχονται από ορισµένες πύλες και να κυκλοφορούν µε τα οχήµατά τους προς τις ιδιοκτησίες τους σε καθορισµένα ωράρια. Τα ωράρια αυτά διευρύνονται κατά τη χειµερινή περίοδο καθώς και τις Κυριακές, κατά τη θερινή περίοδο, οπότε περιορίζονται και οι ξεναγήσεις (Αρ. 9 παρ. 2). Κατά τις πρωινές ώρες, στο διάστηµα που απαγορεύεται η είσοδος οχηµάτων κατοίκων του κέντρου, από 09,00 µέχρι 13,30, ο ήµος µεριµνά για την εξυπηρέτησή τους µε τη δροµολόγηση ενός τουλάχιστο από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που έχουν αποκτηθεί από το ήµο. Προκειµένου να προστατευθεί το κέντρο, κάποιες κινήσεις από τις γειτονιές προς το κέντρο απαγορεύονται για ορισµένες ώρες (Αρ. 11). Τα οχήµατα της τροφοδοσίας δύνανται να εισέρχονται από τις έξι το πρωί µέχρι τις εννέα το πρωί και να εξέρχονται µέχρι τις εννέα και µισή το πρωί. Επιτρέπεται η ολιγόλεπτη στάθµευση στα οχήµατα της τροφοδοσίας στο χώρο εξυπηρέτησης ή πλησίον αυτής, σε σηµεία που δεν παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Τα οχήµατα ειδικών περιπτώσεων όπως Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής, Ασθενοφόρα κλπ έχουν ελεύθερη πρόσβαση µε κάποιους όρους (Αρ 9 παρ. 5 ). 107

14 Επίσης επιτρέπονται τα ταξί όταν µεταφέρουν ή παραλαµβάνουν επιβάτες µε αποσκευές ή άτοµα που χρειάζονται βοήθεια καθώς και ιδιωτικά οχήµατα µόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος όπως προβλήµατα υγείας, µεταφορά ηλικιωµένων ατόµων, ατόµων µειωµένης κινητικότητας, µεταφορά από τη νέα πόλη παιδιών προς το παιδικό σταθµό ή το σχολείο και αντίστοιχα ηλικιωµένων ή αρρώστων προς το δηµοτικό ιατρείο κ.λ.π., Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις τα οχήµατα εισέρχονται µετά από άδεια της ηµοτικής Αστυνοµίας µε τηλεφωνική επικοινωνία µέσω κινητού τηλεφώνου µε το Κέντρο Ελέγχου ή µέσω των φυλάκων, όταν υφίστανται, προκαθορίζοντας το χρόνο παραµονής και τον προορισµό εντός της ΜΠ. Η ηµοτική Αστυνοµία µεριµνά έτσι ώστε να µην υπάρχει καταστρατήγηση των αναφεροµένων αδειών εισόδου, µέσα από τη διασταύρωση στοιχείων ( από τον παιδικό σταθµό, το δηµοτικό ιατρείο κλπ ). Οι παραπάνω εξαιρέσεις παύουν γενικά όταν τίθενται αυτοκίνητα και για όσο χρόνο είναι ενεργά. σε λειτουργία τα δηµοτικά ηλεκτρικά Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών ( εργολαβικά ) επιτρέπονται αφού ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει στη ηµοτική Αστυνοµία αντίγραφο της έγκρισης εργασιών της αρµόδιας αρχής που τη χορήγησε. Η είσοδος των οχηµάτων αυτών θα γίνεται µε τηλεφωνική επικοινωνία µέσω κινητού τηλεφώνου και θα επιτρέπεται από τις περιφερειακές πύλες ενώ στο κέντρο θα τηρούν το προβλεπόµενο ωράριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να χορηγείται ειδική άδεια από τη ηµοτική Αστυνοµία. Απαγορεύονται τα φορτηγά µικτού βάρους άνω των 3,5 t. να εισέρχονται στη ΜΠ, µε εξαίρεση εντελώς ειδικές περιπτώσεις, µετά από έγκριση της ηµοτικής Αστυνοµίας. Επίσης για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχηµάτων άνω του 1,5 t. από τις πύλες όπου υπάρχει µεσαιωνική γέφυρα. (Αρ.12). Η κίνηση υπηρεσιακών οχηµάτων ( ήµου αρχαιολογικής υπηρεσίας κ.λ.π.) καθώς και η εκτέλεση έργων θα πρέπει να γίνεται διακριτικά και σε ώρες και χρονική περίοδο που δεν ενοχλούν, σύµφωνα µε το επιτρεπόµενο ωράριο. Η στάθµευση υπηρεσιακών θα πρέπει να περιορισθεί στο ελάχιστο και σε ειδικές θέσεις (έξω από την πύλη Αρνάλδου ), µόνο για τις πρωινές ώρες και τις µέρες λειτουργίας των υπηρεσιών καθώς και σε "ιδιωτικούς" χώρους των υπηρεσιών. Τέλος η είσοδος δικύκλων οχηµάτων διακίνησης έτοιµων φαγητών (delivery) και ταχυµεταφορών θα επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα είναι ηλεκτροκίνητα ή ποδήλατα. Τα δίκυκλα αυτά εισέρχονται και εξέρχονται µόνο από τις περιφερειακές πύλες και απαγορεύεται να διέρχονται από τους εµπορικούς δρόµους του κέντρου. 8. Άδεια εισόδου κατοίκων. Στους αποδεδειγµένα µονίµους κατοίκους της ΜΠ χορηγείται ειδικό αυτοκόλλητο σήµα. Το ειδικό σήµα χορηγείται από τη ηµοτική Αστυνοµία του ήµου έως τις 15 Μαρτίου κάθε χρόνου και έχει ισχύ δύο (2) χρόνια. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία, κατ εξαίρεση το ειδικό σήµα χορηγείται σε νέους κατοίκους ή σε κατοίκους που απέκτησαν αυτοκίνητο µεταγενέστερα. Για τη χορήγηση του ειδικού σήµατος, ο ενδιαφερόµενος µόνιµος κάτοικος καταθέτει στη ηµοτική Αστυνοµία αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και προσκοµίζοντας συγκεκριµένα δικαιολογητικά. ( Αρ. 13 ). Σε περίπτωση αµφιβολιών, µπορούν να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά ( πχ αποδείξεις ΕΗ, µε οικιακή χρέωση ) ή να γίνει αυτοψία. Τα παραπάνω οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται και από συγγενείς πρώτου βαθµού των ιδιοκτητών, οι οποίοι δηλώνονται κατά τη διαδικασία χορήγησης του ειδικού σήµατος. Τυχόν πρόσθετα αυτοκίνητα της ίδιας οικογένειας θα σταθµεύουν στους αποκλειστικούς για την Μ.Π. χώρους στάθµευσης που βρίσκονται εκτός αυτής. Με την ίδια πιο πάνω διαδικασία, χορηγούνται στους µονίµους κατοίκους της ΜΠ και τα τηλεχειριστήρια για την είσοδο και έξοδο από τις φυλαγµένες µε βυθιζόµενες µπάρες πύλες. 108

15 Ειδικά για το έτος 2011, η πιο πάνω διαδικασία θα επαναληφθεί για τη χορήγηση τόσο του ειδικού σήµατος όσο και του τηλεχειριστηρίου. 9. Στάθµευση. Στάθµευση κατοίκων ( Αρ.14 παρ 1,2,3,4) : Το ζήτηµα της στάθµευσης, όπως και της κυκλοφορίας οχηµάτων, είναι ιδιαίτερα δύσκολο σ ένα παραδοσιακό χώρο, που δηµιουργήθηκε σε άλλες εποχές. Παρά το γεγονός ότι η παρουσία του αυτοκινήτου προσβάλλει τη φυσιογνωµία των ιστορικών πόλεων, είναι αναπόφευκτο να τα ανεχόµαστε, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε το στόχο της παραµονής των κατοίκων σ αυτές. Στην Μ.Π. της Ρόδου όπου τίθεται και στόχος επαύξησης του πληθυσµού της, είναι αναγκαία η εξασφάλιση όσο γίνεται περισσότερων θέσεων στάθµευσης σε οργανωµένους και µη χώρους. Η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθµευσης που είναι κατ αρχή επιθυµητή σε περιοχές όπου η προσέγγιση σ αυτά δεν ενοχλεί ιδιαίτερα, είναι ανέφικτη για λόγους κυρίως αρχαιολογικούς. Έτσι οι µεγάλες ελλείψεις σε χώρους στάθµευσης θα πρέπει να αναπληρωθούν µε την εξασφάλιση, αποκλειστικά για τους κατοίκους της Μ.Π. χώρων και εκτός αυτής. Οι υφιστάµενες θεσµοθετηµένες θέσεις στάθµευσης εντός της ΜΠ σε πλατείες και πλατώµατα δρόµων είναι περίπου 220. Από την άλλη µεριά ο χώρος στάθµευσης στην πλατεία Κλεοβούλου ( µπροστά στο Καστέλλο ) θα πρέπει να συρρικνωθεί, για µια µεταβατική περίοδο, µέχρι την πλήρη κατάργησή του. Εξυπακούεται επίσης ότι η στάθµευση οχηµάτων απαγορεύεται στην οδό Ιπποτών καθώς και στους κάθετους σε αυτή δροµίσκους, για όσο τµήµα των δρόµων αυτών βρίσκεται σε οπτική επαφή µε την οδό Ιπποτών. Το χάσµα στη ζήτηση που προκύπτει µπορεί να αναπληρωθεί µερικώς µε την κατάργηση των απαγορεύσεων στάθµευσης στις υφιστάµενες διευρύνσεις δρόµων, που ενδείκνυται, οι οποίες εξ άλλου στην πράξη χρησιµοποιούνται και παράλληλα µε τη διάθεση αποκλειστικά για τους κατοίκους της Μ.Π. θέσεων στην περίµετρό της, παρά τις δυσκολίες της απόστασης και τη δυσφορία που προκαλούν τέτοιες λύσεις. Με το πρώτο µέτρο (κατάργηση απαγορεύσεων) µπορούν να εξασφαλισθούν πρόσθετες 300 περίπου θέσεις και µε το δεύτερο (εκτός Μ.Π.) σε πρώτη φάση 75 : 50 θέσεις στην οδό Φιλελλήνων, 10 θέσεις στην οδό Ελ. Βενιζέλου και 15 θέσεις στην Ακτή Σαχτούρη. Στο βαθµό που η ζήτηση είναι µεγαλύτερη, θα κρατηθούν περισσότερες θέσεις. Με δεδοµένη την ανεπάρκεια χώρων στάθµευσης, θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µε κριτήρια προτεραιότητας, εξασφαλίζοντας ατοµική θέση στις κατηγορίες του πληθυσµού που δυσκολεύονται περισσότερο στις µετακινήσεις, όπως ΑΜΕΑ, ηλικιωµένοι κλπ. Οι µη µόνιµοι κάτοικοι της Μ.Π. και οι διαµένοντες εντός της ΜΠ παραθεριστές, θα δικαιούνται χώρο στάθµευσης εκτός αυτής ( Αρ.14 παρ 5). Στους ιδιοκτήτες κατοικιών θα παρέχεται η δυνατότητα εισόδου για ορισµένο χρόνο, µε τηλεφωνική άδεια από τη ηµοτική Αστυνοµία. Επίσης προκειµένου να εξυπηρετηθούν περισσότεροι κάτοικοι, προτείνεται τα οχήµατα να µη σταθµεύουν περισσότερο από τρεις συνεχόµενες µέρες εντός της ΜΠ, διάταξη που τίθεται κυρίως ως σύσταση, αφού είναι δύσκολος ο έλεγχος της. Τέλος είναι αυτονόητο ότι η στάθµευση απαγορεύεται έξω από εισόδους κατοικιών, καταστηµάτων, µνηµείων κλπ. Στάθµευση εργαζοµένων, επιχειρηµατιών και επισκεπτών (Αρ. 15) : Η αντιµετώπιση της πρόσβασης των εργαζοµένων, επιχειρηµατιών και επισκεπτών είναι επίσης ένα δύσκολο πρόβληµα, µε δεδοµένους τους περιορισµούς που θέτει ένα µνηµειακό συγκρότηµα αλλά και λόγω ανεπάρκειας χώρων πολύ κοντά στο κέντρο της ΜΠ. υστυχώς η χρήση στη Ρόδο των Μέσων Μαζικών Μεταφορών (Μ.Μ.Μ.) µέχρι σήµερα είναι σχεδόν αµελητέα, για διάφορους λόγους. Ωστόσο θα πρέπει µε κατάλληλο σχεδιασµό να διευρυνθεί το µερίδιο συµµετοχής των Μ.Μ.Μ. στις µετακινήσεις. 109

16 Στην πράξη η χρήση εναλλακτικών µέσων, και κυρίως του ποδηλάτου, σε συνδυασµό µε την κατασκευή ποδηλατοδρόµων, και της πεζής µετακίνησης από ορισµένες περιοχές, αποτελούν την πλέον αποτελεσµατική απάντηση στο πρόβληµα. Φυσικά ο ήµος είναι παράλληλα υποχρεωµένος να δώσει λύσεις και για τους χρήστες οχηµάτων, που είναι και οι περισσότεροι. Η διέξοδος στο ζήτηµα αυτό δίδεται µε την καλύτερη αξιοποίηση των υφισταµένων χώρων στην περίµετρο της ΜΠ. : περιοχή Ακτής Προµηθέως, περιοχή σταδίου ιαγόρα και περιοχή Ρήγα Φεραίου-Ελ Βενιζέλου, όπου η στάθµευση θα είναι ελεύθερη, µε περισσότερες από 800 θέσεις. Από τους χώρους αυτούς η προσέγγιση µέχρι τους τελικό προορισµό µπορεί να γίνει είτε µε τα πόδια, αφού όλες οι αποστάσεις είναι µικρότερες των δέκα λεπτών, είτε µε mini-bus τα οποία θα δροµολογηθούν περιµετρικά της Μ.Π., µε στόχο κατά τις ώρες αιχµής ( πρωινές ) να διέρχονται ανά 7,5 λεπτά ( µε 2 λεωφορεία ), µε το δεδοµένο ότι αυτά θα εξυπηρετούν και το κέντρο της πόλης. Η επαύξηση των θέσεων στάθµευσης στους παραπάνω χώρους, επιτυγχάνεται µε τη µονοδρόµηση της οδού Βύρωνος και τη µετατροπή του εσωτερικής προς τα τείχη διέλευσης της ακτής Προµηθέως σε δρόµο διπλής κατεύθυνσης, όπως ήταν πολύ παλιά, ρύθµιση που έχει ήδη γίνει δεκτή και από το ΥΠΠΟ, στο πλαίσιο της µελλοντικής πεζοδρόµησης του παράκτιου τµήµατος. Η κίνηση των πεζών και ποδηλατών προβλέπεται να γίνει σε ξύλινο διάδροµο, αφού αποξηλωθεί ο σηµερινός δρόµος έτσι ώστε να αποκατασταθεί η επαφή των οχυρώσεων µε τη θάλασσα, όπως ήταν παλαιότερα. Οι πιο πάνω χώροι είναι ευνόητο ότι θα χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση και του κέντρου της πόλης. Στο βαθµό που η ζήτηση είναι µεγαλύτερη, θα χρησιµοποιηθεί και ο ήδη υφιστάµενος χώρος στην Ακαντιά, δίπλα στα τ. σφαγεία, που µπορεί να δεχθεί άλλα 300 περ. αυτοκίνητα. Στην πλατεία Πεισιδώρου, κατ εξαίρεση, διατίθενται σε µη κατοίκους 53 θέσεις, µε µηνιαίο τέλος 200 ευρώ. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της χρήσης, από τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες, του mini-bus είναι ακρίβεια των δροµολογίων και η αναγραφή της ώρας διέλευσης από κάθε στάση. Το προβλεπόµενο ωράριο των λεωφορείων αυτών είναι να καλύπτουν την πρωινή προσέλευση προς του χώρους εργασίας, από 7,00 µέχρι 9,30, την µεσηµβρινή αναχώρηση, από 13,30 µέχρι 15,30, και το απόγευµα από 16,30 µέχρι 17,30 και από 20,30 µέχρι 21,30 το βράδυ. Η δροµολόγηση των 2 mini-bus προϋποθέτει επίσης τη διεύρυνση του συστήµατος της ελεγχόµενης στάθµευσης σε όλο το κέντρο της πόλης. ιαφορετικά η ζήτηση δε µπορεί να δικαιολογήσει 2 λεωφορεία, οπότε το δροµολόγιο θα περιορισθεί αποκλειστικά γύρω από την ΜΠ, µε ένα λεωφορείο, που θα έχει συχνότητα διέλευσης ανά 12 λεπτά. Τα απογευµατινά δροµολόγια µπορεί να διαφοροποιηθούν περαιτέρω, ανάλογα µε τη ζήτηση. Για τους επισκέπτες ειδικότερα προορίζονται οι πλησιέστεροι, όπως είναι εύλογο, προς τον κέντρο της ΜΠ χώροι, στην περιοχή της Ακτής Σαχτούρη, µέσω συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης. Συµπληρωµατικά για τους επισκέπτες προβλέπονται χώροι στάθµευσης και πέραν της ακτής Σαχτούρη, στην περιοχή του Νεωρίου, µε ελεγχόµενη στάθµευση, µε εξαίρεση την Ακτή Μπουµπουλίνας (τρείς Μύλοι) η οποία πεζοδροµείται, στην πλατεία Ρίµινι, επίσης µε ελεγχόµενη στάθµευση, καθώς και στην Ελ. Βενιζέλου και στην περιοχή του λιµανιού, έξω από την πύλη Αγ. Αικατερίνης, µε δωρεάν στάθµευση για τρείς ώρες. Η πλατεία Ρίµινι µπορεί να αξιοποιηθεί για τη ΜΠ µε διέλευση µέσω του πάρκου του «Ήχος και Φως» και της τάφρου, µε κατάληξη την οδό Ορφέως και το Καστέλο. Συνολικά οι χώροι για επισκέπτες διπλασιάζονται ( 300 περ. θέσεις ). Για τα οχήµατα των επισκεπτών ΑΜΕΑ, ντόπιων και ξένων, προβλέπονται τρεις αποκλειστικές θέσεις έξω από τη Θαλασσινή Πύλη. Παράλληλα τα ΑΜΕΑ έχουν το δικαίωµα ελεύθερης και δωρεάν στάθµευσης και στους χώρους ελεγχόµενης στάθµευσης. Εκτός των ανωτέρω διευκολύνσεων, ο ήµος µεριµνά για τη διάθεση ηλεκτροκίνητων αµαξιδίων για τις µετακινήσεις των ΑΜΕΑ εντός της ΜΠ. Η λειτουργία, ο χώρος στάθµευσης και η φύλαξή τους θα καθορισθούν µε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µόλις αυτά αποκτηθούν. 110

17 Για τη νυκτερινή διασκέδαση, πέραν όλων των πιο πάνω θέσεων, προστίθενται περισσότερες από 150 θέσεις στην Ακτή Μπουµπουλίνας (τρείς Μύλοι µόνο τη νύκτα µετά τις 10 το βράδυ) και στο Μαντράκι. Η στάθµευση στους χώρους ελεγχόµενης στάθµευσης της ακτής Σαχτούρη, στην περιοχή του Νεωρίου και στην πλατεία Ρίµινι, µε θα είναι µε πληρωµή, µε τίµηµα στάθµευσης 1,50 ευρώ την ώρα µέχρι τις δέκα το βράδυ, οπότε καθίστανται ελεύθερες. Ειδικά για την ακτή Σαχτούρη το διάστηµα µε πληρωµή επεκτείνεται µέχρι τις τέσσερεις το πρωί της επόµενης µέρας, ώστε να αντιµετωπισθεί και η ζήτηση που προκαλεί η νυκτερινή διασκέδαση, µε τίµηµα ένα ευρώ την ώρα. Με εξαίρεση την πλατεία Ρίµινι, το τίµηµα στάθµευσης κατά την περίοδο του χειµώνα, µειώνεται στο 1,00 ευρώ και µισό ευρώ την ώρα αντίστοιχα (τη νύκτα ). Παρέχεται επίσης η ευχέρεια στάθµευσης, σε όλες τις περιπτώσεις, για µισή ώρα µε µισό ευρώ. Η χρήση από εργαζόµενους, επιχειρηµατίες αλλά και επισκέπτες µηχανοκινήτων δικύκλων είναι επιθυµητή γιατί διευκολύνουν και την κυκλοφορία και τη στάθµευση. Για το λόγο αυτό προβλέπονται ειδικοί χώροι δωρεάν στάθµευσης στην στην πλατεία Σύµης, στην ακτή Σαχτούρη, στις πύλες Αγ. Αθανασίου και Αγ. Ιωάννη και κατ εξαίρεση εντός της Μ.Π. στην πλατεία Πεισιδώρου. Στην ακτή Σαχτούρη προβλέπεται νέος χώρος, µέσα στο παρτέρι όπου σήµερα σταθµεύουν τα ταξί, ο οποίος έχει χωρητικότητα µιάµιση φορά µεγαλύτερη από τον υφιστάµενο. Έτσι αναβαθµίζεται και ο χώρος µπροστά στη Θαλασσινή Πύλη. Τα ταξί µεταφέρονται δίπλα, σε χώρο που θα διαµορφωθεί κατάλληλα. Τέλος η χρήση ποδηλάτων από µη κατοίκους της Μ.Π. είναι φυσικά η καλύτερη λύση και τους δίδεται η δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας και στάθµευσης και εντός της Μ.Π., στους προβλεπόµενους ειδικούς χώρους. Το σύστηµα µονοδροµήσεων της ΜΠ δεν ισχύει για τα ποδήλατα, τα οποία µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα προς κάθε κατεύθυνση. Η οργάνωση από το ήµο συστήµατος αυτόµατης ενοικίασης ποδηλάτων µε κάρτα και µικρό τίµηµα µε την εγκατάσταση σταθµών ποδήλατων στους περιφερειακούς χώρους στάθµευσης και τις πύλες της ΜΠ, θα προσφέρει µια γρήγορη εναλλακτική δυνατότητα µετακίνησης που θα εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους όσο και όλους όσοι έχουν προορισµό τη ΜΠ της Ρόδου, αλλά και το κέντρο της πόλης. Η δηµιουργία ποδηλατοδρόµων είναι φυσικά ο απαραίτητος όρος για την ενθάρρυνση χρήσης των ποδηλάτων. Ο καθορισµός χώρων στάθµευσης (σταθµών ) ταξί, φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στάσης και στάθµευσης λεωφορείων και εξυπηρέτησης του λιµένα καθορίζονται στα Άρθρα 19, 21 και 22. Ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών κρουαζιεροπλοίων που διακινούνται προς και από τη ΜΠ, ο ήµος θέτει στη διάθεσή τους µικρά λεωφορεία ( mini-bus ) για τη δωρεά µεταφορά τους από τη Θαλασσινή Πύλη µέχρι το τουριστικό λιµάνι, για όσο χρόνο τα κρουαζιερόπλοια παραµένουν στη Ρόδο. Το λεωφορείο αυτό, έστω και µικρό, µπορεί να καλύψει τη ζήτηση, αφού ο χρόνος του κύκλου από τη Θαλασσινή Πύλη µέχρι το λιµάνι ( µε στόχο να φθάνει µέχρι τα πλοία εφόσον γίνει δεκτό, µε δεδοµένα τα µέτρα ασφαλείας ), είναι µόλις 6 λεπτά. Άµεσος στόχος είναι η απόκτηση ηλεκτροκινήτων mini-bus ( µέσω του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Αστικής Ανάπτυξης, που ήδη εγκρίθηκε από το Σ Ρόδου ). Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι χώροι στάσης των λεωφορείων θα πρέπει να εξασφαλίζονται εκτός των λωρίδων κυκλοφορίας, µε εσοχές στα πεζοδρόµια, τα πάρκα και τους ΚΧ. 10. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις εκτός των οχυρώσεων (Αρ.23). Η κίνηση στην παράκτια ζώνη της Μ.Π., έξω από τα τείχη και γύρω από το εµπορικό λιµάνι, επηρεάζει ασφαλώς αρνητικά το µνηµειακό αυτό χώρο. Η όχληση δεν είναι µόνο αισθητική και κυκλοφοριακή αλλά και περιβαλλοντική µε τους ρύπους που δηµιουργούν τα µηχανοκίνητα οχήµατα. Πρόκειται για ένα άξονα διαµπερούς κυκλοφορίας που συνδέει τις γειτονιές της πόλης και το λιµάνι µε το κέντρο πόλης (Μαντράκι) και παραπέρα µε το δυτικό άξονα του νησιού (προς Ιαλυσό και αεροδρόµιο). 111

18 Παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες, που έχουν να κάνουν µε τη δοµή της πόλης και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της, επιβάλλεται η σταδιακή ανακούφιση από κυκλοφοριακή άποψη του άξονα αυτού, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της κίνησης των Ι.Χ. αυτοκινήτων πλην των Μ.Μ.Μ. Ήδη το νέο υπό κατάρτιση Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Ρόδου του 2005 προβλέπει τη υποβάθµιση του άξονα αυτού από αρτηρία, όπως ορίζεται από το ισχύον Γ.Π.Σ. Ρόδου του 1987, σε συλλεκτήριο δρόµο. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει δραστική καθήλωση των οχηµάτων που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης, θέµα που εκφεύγει της παρούσας µελέτης. Η δηµιουργία µεγάλου χώρου στάθµευσης στην περιοχή του νέου λιµανιού της Ακαντιάς µπορεί να συγκρατήσει τα οχήµατα που θα καταφθάνουν µέσω του ανατολικού σκέλους του περιµετρικού δρόµου της πόλης. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει µελλοντικά να εξετασθεί και η δυνατότητα µονοδρόµησης της Ακτής Σαχτούρη. Για τον παράκτιο άξονα θα πρέπει, πέραν των υφισταµένων ήδη απαγορεύσεων κίνησης οχηµάτων άνω των 3,5 t, να απαγορευθεί πλήρως η διέλευση και στις δύο κατευθύνσεις των τουριστικών πούλµαν, τα οποία θα συνδέονται µε το κέντρο της πόλης περιµετρικά από την Μ.Π., µέσω των οδών Βύρωνος ηµοκρατίας. Η κίνησή τους στην Ακτή Προµηθέως θα είναι ελεύθερη για τη σύνδεση του λιµανιού µε την πόλη και το νησί. Η κίνηση και των Μ.Μ.Μ. αστικών και υπεραστικών λεωφορείων που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση και της Μ.Π., µπορεί επίσης να περιορισθεί, µε τις εντελώς απαραίτητες διελεύσεις και µε τη χρήση µικρών λεωφορείων. προς περιµετρικούς χώρους στάθµευσης και τον προβλεπόµενο από το νέο Γ.Π.Σ. υπεραστικό σταθµό της Ακαντιάς και το χώρο στάθµευσης στην ίδια περιοχή, καθώς και των υπεραστικών λεωφορείων που µεταφέρουν τουρίστες ( από Ιαλυσό Φαληράκι ). Η δυσχέρεια διέλευσης µεγάλων οχηµάτων (λεωφορείων) από την πύλη Ελευθερίας, µπορεί να αντιµετωπισθεί µελλοντικά µε φωτεινή σηµατοδότηση η οποία θα τίθεται σε εφαρµογή µε τηλεχειρισµό από τους οδηγούς των λεωφορείων, δίνοντας προτεραιότητα σ αυτά και αφήνοντας ελεύθερη την κίνηση στο υπόλοιπο διάστηµα ( µε παλλόµενο σήµα ). Η ανακούφιση της παράκτιας ζώνης της Μ.Π. προϋποθέτει την µετακίνηση και του χώρου ελλιµενισµού των πλοίων που κάνουν δροµολόγια προς τα νησιά (ηµερόπλοια), σε άλλο κατάλληλο χώρο (λιµενολεκάνη Ακαντιάς). Μεταβατικά προβλέπεται η µονόδροµη (από Μαντράκι προς λιµάνι) κίνηση πούλµαν για την εξυπηρέτηση των πλοίων αυτών, καθώς και επισκεπτών της Μ.Π. Είναι επείγον επίσης η µεταφορά εκτός ΜΠ των υπηρεσιών εκείνων της ΕΗ, όπως εξόφλησης λογαριασµών, που επιβαρύνουν κυκλοφοριακά την περιοχή της πλ. Σύµης. Για την εξασφάλιση περισσοτέρων θέσεων στάθµευσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, µονοδροµείται η οδός Βύρωνος, µε παράλληλο ζεύγος µονοδρόµου την οδό Βενετοκλέων, και µετατρέπεται σε δρόµο διπλής κατεύθυνσης η εσωτερική προς τα τείχη διέλευση της ακτής Προµηθέως. Η ρύθµιση µε την οδό Βύρωνος θα πρέπει να συνδυαστεί και µε εναλλακτικό χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Μεταβατικά θα χρησιµοποιείται, όταν λειτουργεί η λαϊκή, η διέλευση µέσω των οδών Κόδριγκτων, Έρνεστ Μπέβιν και Βενετοκλέων. Τέλος λόγοι προστασίας των παράκτιων οχυρώσεων επιβάλλουν τη θέσπιση, στα αµέσως προσεχή χρόνια, περιορισµών ως προς τα διερχόµενα οχήµατα, αποκλείοντας αυτά που είναι παλιάς τεχνολογίας. Σ αυτές τις ρυθµίσεις πρέπει φυσικά να προσαρµοστούν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς µε τη χρήση και ηλεκτροκίνητων µέσων µε πρώτα τα mini-bus. Ο ΡΟ Α θα πρέπει να περιλάβει στους προγραµµατισµούς της τις ρυθµίσεις που τον αφορούν και περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη, έτσι ώστε να διασφαλισθεί συντονισµός ενεργειών και έγκαιρη εφαρµογή τους. Θα πρέπει επίσης να µεριµνήσει για την εξασφάλιση άδειας µεταφοράς προσώπων µε τα δηµοτικά ηλεκτρικά οχήµατα, που ήδη αποκτήθηκαν. 11. Έλεγχος-κυρώσεις (Αρ 24, 25 ) Για τον αποτελεσµατικό έλεγχο και την εφαρµογή της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης, οργανώνεται ειδικό τµήµα της ηµοτικής Αστυνοµίας για τη ΜΠ, µε έδρα εντός αυτής. 112

19 Πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τον ΚΟΚ, η ηµοτική Αστυνοµία θα προβαίνει και στην αφαίρεση πινακίδων ή και την µετακίνηση οχηµάτων µε γερανό σε περιπτώσεις ιδιαίτερα προκλητικές. ιευκρινίζεται ότι µε την τοποθέτηση στις πύλες εισόδου της ΜΠ της πινακίδας Ρ-8 ( κλειστός δρόµος µε τις γνωστές εξαιρέσεις ), το προβλεπόµενο πρόστιµο για τους παράνοµα εισερχοµένους είναι 200 Ευρώ. Οι δικαιούχοι εισόδου στη ΜΠ που εκχωρούν την άδεια τους σε τρίτους µη δικαιούχους, προτείνεται να στερούνται της αδείας εισόδου στην πρώτη παραβίαση για µία εβδοµάδα και τις επόµενες για ένα µήνα. Η ηµοτική Αστυνοµία, µέσω του τµήµατος που θα λειτουργεί αυτοτελώς εντός της Μ.Π., όπου θα είναι εγκατεστηµένο και το Κέντρο Ελέγχου των κινητών εµποδίων, όπως γίνεται κατανοητό αναλαµβάνει το βάρος της ευθύνης από µεριάς ήµου για την απρόσκοπτη υλοποίηση των ρυθµίσεων της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης. Η έδρα της ηµοτικής Αστυνοµίας θα είναι στην οδό Πινδάρου ( συµβολή µε Θησέως). Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση συνοδεύεται µε τοπογραφικό διάγραµµα όπου σηµειώνονται αναλυτικά οι προβλεπόµενες ρυθµίσεις της µελέτης. Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της Κανονιστικής Απόφασης, θα εκδοθούν κατάλληλα ενηµερωτικά πολύπτυχα µε χάρτη στα ελληνικά και στα αγγλικά, για τους επισκέπτες. Στους κατοίκους θα δοθούν επιπρόσθετα ενηµερωτικά σηµειώµατα µε τις ρυθµίσεις ανά περιοχή. Παράλληλα η Κανονιστική Απόφαση θα δηµοσιευθεί και στο διαδίκτυο. 12. Στάδια εφαρµογής της µελέτης. Με τη διεύρυνση της µελέτης στα όρια της αρχαιολογικής ζώνης της ΜΠ και την εµπλοκή της µε ρυθµίσεις που αφορούν και το σύνολο της πόλης, ορισµένες ρυθµίσεις δε θα είναι εφικτές αλλά κυρίως δε θα έχουν την αναµενόµενη αποτελεσµατικότητα χωρίς συµπληρωµατικά µέτρα και στη νέα πόλη. Επειδή ο χρόνος για νέες ρυθµίσεις στο κέντρο της πόλης έχει ουσιαστικά περιορισθεί δραστικά, είναι απαραίτητο να γίνουν ορισµένες, περιορισµένου χαρακτήρα µεταβολές, που σε καµιά περίπτωση δεν αλλοιώνουν τους στόχους της παρούσας µελέτης. Για το λόγο αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε, ορισµένες ρυθµίσεις µπορεί είτε να ανασταλεί η εφαρµογή τους είτε να υλοποιηθούν µερικώς. Οι ρυθµίσεις αυτές έχουν να κάνουν µε τα εξής ζητήµατα : - Η λειτουργία ενός αντί δύο mini-bus, την αλλαγή του δροµολογίου τους ( µόνο γύρω από ΜΠ ) και τη µεταβολή των δροµολογίων τους το απόγευµα ( ακόµα και κατάργησή τους ). - Η µη υλοποίηση των κυκλοφοριακών αλλαγών στην οδό Βύρωνος και την ακτή Προµηθέως είτε στη µία από τις δύο. Οι παραπάνω αλλαγές σχετίζονται, όπως γίνεται κατανοητό, µε τη µειωµένη ζήτηση στη χρήση του mini-bus εφόσον δεν ενταχθεί και το κέντρο της πόλης στις ρυθµίσεις, µε τη θέσπιση ενός καθολικού συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης. Προτείνεται να εγκριθεί η µελέτη από το Σ Ρόδου στο σύνολό της και να εξουσιοδοτηθούν αρµόδια όργανα (Υπηρεσία, ΡΟ Α, ηµοτική Κοινότητα, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ) για τις όποιες αλλαγές και το χρόνο εφαρµογής τους. 13. Πολεοδοµικές ρυθµίσεις Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προώθηση πολεοδοµικών ρυθµίσεων στην Μ.Π., που θα θεσπισθούν µέσω της πολεοδοµικής µελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελούν αναγκαίο όρο για την συντονισµένη αντιµετώπιση και άµβλυνση των κυκλοφοριακών προβληµάτων της Μ.Π.. Με τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις θα επιδιωχθεί : Η διασφάλιση της «αυτάρκειας» της Μ.Π. ως προς τις βασικές της εξυπηρετήσεις, έτσι ώστε να περιορισθεί η εξάρτηση και εποµένως και οι µετακινήσεις προς και από την έξω πόλη. Οι εξυπηρετήσεις αυτές αναφέρονται στον τοµέα της παιδείας, της πρόνοιας, των προσωπικών και τοπικών εξυπηρετήσεων (καταστήµατα γειτονιάς ) κ.λ.π. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων που προκαλούν εισροές πάνω από τα όρια αντοχής της Μ.Π. Οι λειτουργίες αυτές έχουν να κάνουν µε τον τουρισµό και κυρίως µε την αναψυχή, που η 113

20 ανεξέλεγκτη ανάπτυξή τους, σε βάρος της κατοικίας, έχει δηµιουργήσει γενικότερες παρενέργειες στο χώρο της Μ.Π.. Η µέγιστη δυνατή απελευθέρωση της ΜΠ και των παράκτιων τµηµάτων της από την παρουσία του αυτοκινήτου, στόχος που άρρηκτα δεµένος µε την προστασία και ανάδειξη του µνηµειακού συγκροτήµατος της ΜΠ. Τα παραπάνω, καθώς και άλλες απαραίτητες παρεµβάσεις και νέες λύσεις στο επίπεδο της στάθµευσης κ.λ.π. και σε συνδυασµό µε κατάλληλα κυκλοφοριακά µέτρα, αναµένεται να συµβάλλουν αποφασιστικά στην αναζωογόνηση, τη βελτίωση της κινητικότητας, την προστασία και τη βιώσιµη ανάπτυξη της Μ.Π. Ρόδος Ιούνιος 2011 Ο Μελετητής Παπαχριστοδούλου Γιάννης Αρχ. Μηχ/κος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 79 και 82 του Κ Κ, Ν 3463/06, που αφορούν την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και τη ρύθµιση της κυκλοφορίας αντίστοιχα 2. Το άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ ), Ν 2696/99, όπως ισχύει σήµερα 3. Το άρθρο 73 του Ν 3852/10 ( Πρόγραµµα Καλλικράτης ) 4. Το άρθρο 14 του Ν 3032/03 ( Αρχαιολογικός Νόµος ) 5. Τη γνώµη της 4ης ΕΒΑ 6. Τη συζητήσεις µε της αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου. 7. Τη σχετική διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς 8. Τη γνώµη της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε τ α ε ξ η ς : ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Στόχοι 1. Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση αφορά κυκλοφοριακές και άλλες ρυθµίσεις που αφορούν τη Μεσαιωνική Πόλη (ΜΠ) της Ρόδου, όπως αυτή οριοθετήθηκε ως Αρχαιολογικός Χώρος µε την απόφαση ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/48764/2052 (ΦΕΚ 277/ ). Συγκεκριµένα περιλαµβάνει όλη την έκταση της πόλης εντός των τειχών και περιµετρικές περιοχές µε εξωτερικά όρια την Ακτή Προµηθέως, τις οδούς Βύρωνος, ηµοκρατίας, Πάρκο Φιλικής Εταιρείας, Ρήγα Φεραίου, Ελ. Βενιζέλου, Αλ. Παπάγου και 7ης Μαρτίου, συµπεριλαµβανοµένων και της περιοχής του Νεωρίου, της Ακτής Μπουµπουλίνας ( τρεις Μύλοι-Φάρος Αγ. Νικολάου), της Κολώνας και της περιοχής του τουριστικού λιµένα ( Πύργος των Αγγέλων κλπ ). 2. Εξαιρούνται των ρυθµίσεων της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης οι ζώνες των λιµένων, εντός των περιφραγµένων εκτάσεών τους. 3. Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς στόχους: Τη διευκόλυνση των κατοίκων ως προς την κίνηση και τη στάθµευση στις γειτονιές τους. Την ελαχιστοποίηση της παρουσίας οχηµάτων στο κέντρο της Μ.Π. Τη διευκόλυνση στάθµευσης των επισκεπτών της ΜΠ. Ο πρώτος στόχος συνδέεται άµεσα µε την «επιβίωση» της Μ.Π. ως 114

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Traffic management in the historical centre of Aegina 30/06/2014-20/07/2014 Διοργάνωση με την υποστήριξη Συμμετέχοντες Fanny Bachevalier, FR Gwenolé

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:034737/10-05-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01-04-2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:2/29174 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 20 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 104/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 7 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας Ινστιτούτο ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής Ποιότητα Ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003 Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ Αργοστόλι 14-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 44172 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 69 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 29-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 16/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής. Ερμούπολη, 31 Μαίου 2008 Αρ. Πρωτ. 8.400 Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Προς : Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπιο Παυλόπουλο Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Ματθαίος Καρλαύτης, Λέκτορας Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 16-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 39949 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση της οδού Στροφυλίου & Π.Ιωακείμ στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη, Γρηγορίου Ε & Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.

ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση της οδού Στροφυλίου & Π.Ιωακείμ στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη, Γρηγορίου Ε & Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση: 17 η /8-12-2014 ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ: 58146/9-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 81/2014 ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ. Πρωτ. : 14212/14.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΖΠΚ) Αναβάθµιση λειτουργίας Ιστορικών Εµπορικών κέντρων. Περιορισµός κυκλοφορίας οχηµάτων

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΖΠΚ) Αναβάθµιση λειτουργίας Ιστορικών Εµπορικών κέντρων. Περιορισµός κυκλοφορίας οχηµάτων ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΖΠΚ) Αναβάθµιση λειτουργίας Ιστορικών Εµπορικών κέντρων Περιορισµός κυκλοφορίας οχηµάτων Σχέδια λειτουργίας Κέντρου Πόλεων Οι λύσεις της Kapsch για τον κυκλοφοριακό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως :

Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως : Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστο χώρο εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσµένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης 5. Νεκτάριος Κλουβάτος 2. Σταύρος Γαγάνης 3. Παγώνα Βερνάδου 4.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης 5. Νεκτάριος Κλουβάτος 2. Σταύρος Γαγάνης 3. Παγώνα Βερνάδου 4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2016 Πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 12/12/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 μ.μ στο Κοινοτικό κατάστημα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/ 05-12-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των

Διαβάστε περισσότερα

«City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό»

«City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό» «City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό» Σούλα Μπράκη Πολιτικός Μηχανικός-Συγκ/λόγος, Υπεύθυνη Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δήμου Τρικκαίων ΑΘΗΝΑ, 3/12/2015 Η πρόκληση της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού φόρου τελών διαφήµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Τεκµηρίωση πλήρης εµπεριστατωµένη µελέτη κορεσµού. Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως

Τεκµηρίωση πλήρης εµπεριστατωµένη µελέτη κορεσµού. Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται διευρυµένο ωράριο χρήσης µουσικών οργάνων εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσµένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα