Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ » ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 5868 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩ ΙΚΟΙ ΜΕΤΡΩΝ : 313, 321,322,323 Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Oργανα (ΦΕΚ 137/Α) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 /Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » 3. Τον κανονισµό (ΕΚ) του Συµβουλίου για τη χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής πολιτικής καθώς και τους Εφαρµοστικούς κανονισµούς αυτού µε αριθµ 883/2006, 884/2006 και 885/2006 όπως ισχύουν κάθε φορά. 4. Τον καν (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΠΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά και ιδιαίτερα το άρθρο 50 µε το οποίο οριοθετούνται οι ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. 2

3 5. Τους καν. (ΕΚ) 1974/2006, 1975/2006 και 1320/2006 όπως ισχύουν κάθε φορά. 6. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε(2007) 6015/ µε την οποία εγκρίθηκε το πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος » (ΠΑΑ) 7. Τα Συµπεράσµατα της 1 ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος µε τα οποία συµφωνήθηκαν τα συνηµµένα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ α ΒΑΘΜΟΥ για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια των Μέτρων 313, 321, 322,323 του ΠΑΑ. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων (δηµόσια έργα) των µέτρων / προτεραιότητα Πρώτη προτεραιότητα : ΜΕΤΡΟ 321 Ταµίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (φράγµατα, λιµνοδεξαµενές, εµπλουτισµός υπόγειων υδροφορέων, οµβροδεξαµενές, δίκτυα γεωτρήσεων κ.ά) Βελτίωση εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων ( και αντλιοστασίων, δεξαµενών) για τη µείωση της απώλειας ύδατος Αγροτική οδοποιία ( προς γεωργικές εκµεταλλεύσεις ).Επιτρέπεται και ασφαλτόστρωση µε διατοµή από 4µ έως 6µ) εύτερη προτεραιότητα: : ΜΕΤΡΟ 321 Προστασία γεωργικών εκµεταλλεύσεων από φαινόµενα υπερχείλισης ποταµών και χειµάρρων Έργα διευθέτησης χειµάρρων Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας Τρίτη προτεραιότητα Μέτρο 321 Κέντρα φροντίδας παιδιών, δίκτυο βιβλιοθηκών γενικού ενδιαφέροντος Μέτρο 313 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης Τέταρτη προτεραιότητα Μέτρο 323 Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονι9κών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου : Γεφύρια,κρουνοί Βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, θέσεις θέας 3

4 Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για µετατροπή τους σε ΜΟΥΣΕΙΑ- συλλογές εκθετήρια που σχετίζονται µε την λαογραφική αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά/χαρακτήρα Πέµπτη προτεραιότητα Μέτρο 322 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων π.χ. διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις πεζοδροµήσεις-κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας, υπογειοποίηση καλωδίων Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο θα χρηµατοδοτηθούν κατά µέσο όρο κατά 28,04% από Εθνικούς πόρους και κατά 71,96% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός (εθνική + κοινοτική συµµετοχή) που διατίθεται συνολικά για την χρηµατοδότηση πράξεων µε την παρούσα επιστολή είναι 330 εκ. ΕΥΡΩ και για τους 4 κωδικούς µέτρων. Με την παρούσα επιστολή θα καλυφθούν δαπάνες που θα αφορούν σε : µελέτη, κατασκευή έργου, προµήθεια απαραίτητου εξοπλισµού. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους στόχους του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » (ΠΑΑ). Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συµπληρωθεί το έντυπο αίτησης, το Τεχνικό ελτίο Πράξης (Τ Π) Υποδοµών και τα σχετικά Τεχνικά ελτία Υποπράξης, υποδείγµατα των οποίων επισυνάπτονται. Κάθε φάκελος υποβολής αίτησης θα περιέχει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στο συνηµµένο οδηγό ωρίµανσης. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων Τ Π/Υ απορρίπτονται. Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων αρχίζει την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας επιστολής και λήγει στις Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στα Κεντρικά γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του ΠΑΑ (ΕΥ ΠΑΑ), Λ. Αθηνών ΑΘΗΝΑ τις ώρες έως όλες τις εργάσιµες ηµέρες 4

5 . Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικά, επί αποδείξει, µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Η ΕΥ ΠΑΑ θα αξιολογήσει µόνον τις προτάσεις που υποβάλλονται σε συνέχεια της συγκεκριµένης επιστολής. Η διαδικασία που τηρείται για την χρηµατοδότηση των πράξεων στο ΠΑΑ θα ακολουθήσει τα εξής στάδια: 1. Υποβολή της πρότασης στα γραφεία της ΕΥ ΠΑΑ. Τα Τ Π/Υ πρέπει να είναι ενυπόγραφα, συµπληρωµένα µε σαφήνεια και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για την εξέτασή τους έγγραφα. Στην περίπτωση που η πράξη εγκριθεί για χρηµατοδότηση στο Πρόγραµµα το Τ Π/Υ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης χρηµατοδότησης 2. Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων χρηµατοδότησης : Στις υποβαλλόµενες προτάσεις διενεργείται άµεσα έλεγχος πληρότητας, µε βάση τη λίστα ελέγχου πληρότητας αίτησης χρηµατοδότησης µε δυνατότητα υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων από τον ικαιούχο µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται από την ΕΥ. 3. Αξιολόγηση της πράξης από τη ΕΥ. Τα υποβαλλόµενα Τ Π/Υ θα αξιολογηθούν (άµεση αξιολόγηση µε δυαδικό σύστηµα) από την ΕΥ µε βάση τα κριτήρια που συµφωνήθηκαν στην 1 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και στη συνέχεια προσαρµόστηκαν. 4. Για να επιλεγεί µία πράξη προς χρηµατοδότηση στο Μέτρο θα πρέπει να λάβει θετική αξιολόγηση σε όλα τα επιµέρους στάδια. Για την αξιολόγηση των Τ Π/Υ η ΕΥ διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου των παρεχόµενων στοιχείων (π.χ. τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας) Επίσης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει κατά την διάρκεια της εξέτασης της πρότασης κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για την αξιολόγησή της, καθώς επίσης και (µε επαρκή αιτιολόγηση) να χρηµατοδοτήσει την πράξη µε µειωµένο προϋπολογισµό σε σχέση µε αυτό του αιτήµατος ή και να µειώσει ανάλογα το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο. Στην περίπτωση αυτή το Τ Π/Υ υποβάλλεται από τον ικαιούχο εκ νέου προσαρµοσµένο στις παρατηρήσεις της ΕΥ 5. Μετά την αξιολόγηση εκδίδεται Φύλλο Αξιολόγησης των πράξεων. Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική η ΕΥ ενηµερώνει εγγράφως τον ικαιούχο 6. Η έκδοση της Απόφασης χρηµατοδότησης της πράξης γίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίµων. Στην εν λόγω απόφαση θα αναφέρονται οι συγκεκριµένοι όροι-υποχρεώσεις του ικαιούχου που απορρέουν από το περιεχόµενο των Τ Π/Υ για την υλοποίηση των πράξεων καθώς και αυτών που απορρέουν από το 5

6 σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ και από την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία 7. Η ένταξη των πράξεων θα γίνεται µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού της παρούσας επιστολής Η παραπάνω διαδικασία δυνατόν να τροποποιηθεί µετά την σύσταση (άρθρο 5 παρ. 7 του Νόµου 3614/2007) της Ειδικής Υπηρεσίας ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης, την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης εκχώρησης αρµοδιοτήτων. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ενηµερωθούν αναλυτικά για τη συµπλήρωση των Τ Π/Υ, για τις πηγές από τις οποίες µπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για τα απαιτούµενα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν µε το Τ Π/Υ και άλλες ειδικές πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται : 1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥ Ο εν λόγω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων σε θέµατα που αφορούν το ΠΑΑ και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 2. Στα τηλέφωνα της ΕΥ, Λ. Αθηνών 58, ΑΘΗΝΑ, τηλ (κ. Φαράκου) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 6

7 1. 7

8 Συνηµµένα: 1. Παρ. : Τεχνικό ελτίο Πράξης 2. Παρ.: Υπόδειγµα Αίτησης υποβολής Πρότασης 3. Παρ.: Κριτήρια επιλογής πράξεων 4. Παρ. : Τεχνικά δελτία µέτρων στο Πρόγραµµα 5. Παρ. : Ενδεικτικός Οδηγός ωρίµανσης δηµοσίων έργων στα πλαίσια υλοποίησης των Ο.Π.Α.Α.Χ. 8

9 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 9

10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΚΩ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ * ΚΩ.* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩ.* ΑΞΟΝΑΣ * ΚΩ.* ΜΕΤΡΟ * ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 1* ΚΩ.* ΚΩ. ΚΩ ΚΩ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 2* Α/Α Τ Π ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ * ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10

11 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ή ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΞΗΣ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΩ. ΚΩ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΩ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΗΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΩ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΗΝ.Α. ή Ε..Α ή Ε.Φ. * 11

12 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙ ΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ Α/Α ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 12

13 ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟ ΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ; (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟ ΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ; ΑΡΜΟ ΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Σε σχέση κυρίως µε α) τις ανάγκες / πρόβληµα που καλείται να καλύψει / αντιµετωπίσει και τους επιδιωκόµενους στόχους (απαιτείται η ποσοτικοποίηση των αναγκών) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ): ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ ΚΠΣ (ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Γ ΚΠΣ ΚΩ. ΟΠΣ ΚΩ. ΠΗΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Γ ΚΠΣ (επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν το φυσικό αντικείµενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιµα στην οικεία.α. ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ Γ ΚΠΣ 13

14 Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ; ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩ. ΟΠΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ) ΠΗΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΩ. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία (β) Πράξεις που χρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία (β) Πράξεις που χρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές Παρατηρήσεις ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΣΗ / ΣΤΑ ΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Α ΕΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ ΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟ:... ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ Α Β Γ Ε (Απαλλοτριώσεις) 14

15 ΣΥΝΟΛΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΣΟ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟ ΑΝΕΙΟΥ Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟ Α ΠΟΣΟ ΕΣΟ ΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ LoV 15

16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων Εγκριτικές Αποφάσεις Μελετών Αποφάσεις Προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Σχετικά Απαλλακτικά Έγγραφα Οικοδοµικές και άλλες Άδειες Έγγραφα Κυριότητας του Ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί το Έργο ηµοσιεύσεις Προκηρύξεων / Τεύχη ηµοπράτησης Άλλα (π.χ. Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Τεκµηριωµένου Προσδιορισµού του Ποσοστού Κοινοτικής Συµµετοχής ή Βεβαίωση µη δηµιουργίας εσόδων του εποπτεύοντος τον Φορέα Γενικού Γραµµατέα)

17 ΜΕΡΟΣ Β : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩ. ΑΞΟΝΑΣ ΚΩ. ΜΕΤΡΟ ΚΩ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ * ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) * ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ) * ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τ Υ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΩ. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ.Α. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟ.Α. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ.Α. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ / ΩΝ ΟΥ FAX ΚΩ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗ; (ΕΑΝ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΣΜΕΥΣΗ) Α.Α. ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩ. ΟΠΣ ΚΩ. Υ/Ε ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗΣ; (ΕΑΝ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΣΜΕΥΣΗ) Α.Α ΚΩ ΙΚΟΙ ΟΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Π.Π. Ε.Π. ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ Υ 1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17

18 ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΣΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ LoV LoV ΤΜΗΜΑ : ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ LoV 18

19 ΤΜΗΜΑ Γ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ Α Β Γ Ε (Απαλλοτριώσεις) ΣΥΝΟΛΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ

20 2. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.. (στοιχεία ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) Ηµεροµηνία.. Αριθ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Οδός : Λ. Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ » «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» Κωδικός µέτρου.. Σε συνέχεια της από Ενηµερωτικής επιστολή σας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου..του Προγράµµατος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 71,96% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΠΑΑ) υποβάλλουµε πρόταση πράξης µε τίτλο : «..» προτεινόµενου συνολικού προϋπολογισµού σε ευρώ Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο συνηµµένο Τεχνικό δελτίο Πράξης (το οποίο υποβάλλεται και σε δισκέττα) και στα σχετικά έγγραφα Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ (ονοµατεπώνυµο-σφραγίδα) ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 20

21 Συνοπτικά Στοιχεία 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. 2. /νση: 3. Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου.. 4. τηλ.. 5. fax Συνηµµένα έγγραφα/ αδειοδοτήσεις / µελέτες/τεχνικό δελτίο (γίνεται αναλυτική αναφορά) ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 22

23 3.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Λ_1: ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" : ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας ΜΕΤΡΟ 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση 1 Ο ικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου; Κανονισµός (ΕΚ) 1698/2005 Κανονισµός (ΕΚ) 1674/2006 Κανονισµός (ΕΚ) 1290/2005 και οι εφαρµοστικοί του Κανονισµοί (ΕΚ) 1320/2006 και 1975/2006 Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Τιµή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις 1 Ο ικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου; Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος της προτεινόµενης πράξης εµπίµπτει στις κατηγορίες δικαιούχων του αντίστοιχου Μέτρου, σύµφωνα µε τον Άξονα 3 του ΠΑΑ Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος της προτεινόµενης πράξης ανήκει σε περιοχή παρέµβασης ΟΠΑΑΧ ( ηµοτικά ιαµερίσµατα µέχρι κατοίκους) 2 Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι σύµφωνος µε όσα αναφέρονται στο σχετικό Μέτρο του ΠΑΑ Εξετάζεται αν ο εκτιµόµενος προϋπολογισµός της πρότασης µετά τη δηµοπράτηση δεν υπερβάινει το ποσό που ορίζεται στο ΠΑΑ στο σχετικό Μέτρο

24 3 Η υποβαλλόµµενη πρόταση υλοποιείται σε περιοχή εκτός ικτύου NATURA 2000 Εξετάζεται εάν η πρόταση που θα υποβληθεί και αφορά µία από τις τρείς πρώτες δράσεις του µέτρου θα υλοποιηθεί σε περιοχές εκτός ικτύου NATURA 2000 Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα τυποποιηµένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα: : - Αίτηση Υποβολής Πρότασης Πράξης 4 Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης - Τεχνικό ελτίο Πράξης (Τ Π) - Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης ή όµοιας πράξης, από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της περιόδου ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 5 Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα κατάλληλα; Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους και αν έχουν συµπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία τους. 6 Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόµενου προς συγχρηµατοδότηση έργου εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης του προτεινόµενου προς συγχρηµατοδότηση έργου εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 24

25 7 Η Πράξη εµπίπτει στο θεµατικό αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης Ελέγχεται αν η πράξη εµπίπτει στο προσδιοριζόµενες από την πρόσκληση θεµατικό αντικείµενο 8 Η Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισµού Εξετάζεται η επιλεξιµότητα της πράξης µε βάση τα Κριτήρια ιαχωρισµού των παρεµβάσεων των Ταµείων, κατά τα προβλεπόµενα στο ΠΑΑ 9 Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων αρµόδιων για το συντονισµό των πολιτικών οργάνων ή εφόσον απαιτείται και συλλογικών οργάνων Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων των φορέων συντονισµού πολιτικών ή συλλογικών οργάνων του ικαιούχου όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο ικαιούχος. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, η διαχειριστική αρχή δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία απο το δικαιούχο τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν απο την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Στο ΜΕΤΡΟ 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων οι δράσεις που αφορούν έργα δηµοσίου χαρακτήρα είναι οι ακόλουθες σύµφωνα µε τον Άξονα 3 του ΠΑΑ: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρισης (γραφεία- περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου) ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 25

26 Ηµεροµηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης: Ηµεροµηνία υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων: Υπογραφή Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού πρότασης: ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 26

27 Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας ΜΕΤΡΟ 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Α1 Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης Αξιολογείται η σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης ως προς όλα τα υποέργα. Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως έχει εξειδικευτεί Σε αντίθετη περίπωση Α2 Πληρότητα περιγραφής της πρότασης Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά και β) τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της. Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως έχει εξειδικευτεί Σε αντίθετη περίπωση ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 27

28 Α3 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται είναι: α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου) β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά (στις περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις) γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς. Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως έχει εξειδικευτεί Σε αντίθετη περίπωση Α4 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση µε: α) το φυσικό αντικείµενο, β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του έργου (έχουν ληφθεί υπόψη) Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών έργων που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς. Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως έχει εξειδικευτεί Σε αντίθετη περίπωση ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η πράξη θα πρέπει - να λαµβάνει την τιµή σε όλα τα κριτήρια. Η τιµή δύναται να τεθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές που αποφασίζει η Α. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α = ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 28

29 Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Της ΕΛΛΑΛΑΣ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας ΜΕΤΡΟ 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Βαθµός (0-10) Αιτιολόγηση Βελτίωση των υπηρεσιών ενηµέρωσης και πληροφόρισης του πληθυσµού Β1 Κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια ανάλογα µε την κατηγορία της πράξης Εξυπηρέτηση των επισκεπτών για τα αξιοθέατα και µνηµεία της περιοχής µέσω της σήµανσης αυτών ηµιουργία εναλλακτικού τουρισµού µε τη διάνοιξη ποδηλατικών διαδροµών και θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της περιοχής Αύξηση της επισκεψηµότητας των περιοχών παρέµβασης Β2 Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης Έλλειψη ενηµέρωσης των επισκεπτών σε ότι αφορά τις τουριστικές δραστηριότητες και λοιπές υποδοµές της περιοχής Μη αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και ανάδειξη αυτού Παντελή ή µερική ανάδειξη - σήµανση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής (µνηµεία, αξιοθέατα) ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 29

30 Έλλειψη εναλλακτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον τουρισµό στην περιοχή Μειωµένη επισκεψηµότητα της περιοχής λόγω µη αξιοποίησής της Β3 Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε άλλες πράξεις Εξετάζεται ο βαθµός συνέργειας και συµπληροµατικότητας µε άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωµένες / σε εξέλιξη, ώστε να εξασφαλίζεται πολλαπλασιασικό αποτέλεσµα στην επίτευξη των στόχων του άξονα. Β4 Χωροταξικά κριτήρια προτεραιότητας Προτεραιότητα δίνεται σε πράξεις που τοποθετούνται χωροταξικά σε µία από τις κάτωθι περιοχές: α) καπνοπαραγωγικές, β) βαµβακοπαραγωγικές, γ) πυρόπληκτες Η εκλπήρωση ενός από τα κριτήρια χωροταξικής προτεραιότητας βαθµολογείται µε 10 Παρατηρήσεις: Η ανωτέρω βαθµολογία αναλύεται ως ακολούθως α) (10-7) Σηµαντική σκοπιµότητα της προς ένταξης πράξης β) (7-4) Μέτρια σκοπιµότητα της προς ένταξης πράξης γ) (4-0)Χαµηλή έως καθόλου ύπαρξη σκοπιµότητας της προς ένταξης πράξης ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Β= (Β1+Β2+Β3+Β4) / 4 Στο ΜΕΤΡΟ 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων οι δράσεις που αφορούν έργα δηµοσίου χαρακτήρα είναι οι ακόλουθες σύµφωνα µε τον Άξονα 3 του ΠΑΑ: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρισης (γραφεία- περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου) ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 30

31 Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας ΜΕΤΡΟ 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο Τ Ε Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση Γ1 Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών Θετική γνωµόδοτηση Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν µε βάση τις αντίστοιχες ο δικαιούχος έχει τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής λίστες ελέγχου της αίτησης χρηµατοδότησης, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες κατά το στάδιο της δηµοπράτησης, της σύµβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής. Η Αρνητική γνωµόδοτηση εξέταση γίνεται µε βάση τις προβλεπόµενες στο σύστηµα µε βάση τις αντίστοιχες διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την προέγκριση λίστες ελέγχου των σταδίων εξέλιξης όλων των δηµοσίων συµβάσεων της πράξης. Εφαρµόζεται για τα έργα που κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησής τους υποβάλλονται συνηµµένα τουλάχιστον και τα τεύχη δηµοπράτησης. ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Γ2 Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και των κοινοτικών κανόνων για το περιβάλλον. Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον. Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι κανόνες µέχρι τη χρονική στιγµή της αίτησης χρηµατοδότησης ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 31

32 εν έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι κανόνες µέχρι τη χρονική στιγµή της αίτησης χρηµατοδότησης ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Εκπλήρωση του κριτηρίου Γ3 Συµβολή στην ισότητα των ευκαιριών και µη διάκριση Σε αντίθετη περίπτωση Ουδέτερο ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 32

33 Γ4 Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιµότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ. (Α) Πρόσβαση στο φυσικό ή/και στο δοµηµένο περιβάλλον: (1) οριζόντια προσβασιµότητα (προσβάσιµες διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες, προσβάσιµη είσοδος, προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, ικανοποιητικό άνοιγµα θυρών, πλάτος διαδρόµων κ.λπ.) (2) κατακόρυφη προσβασιµότητα (ανελκυστήρας, κλιµακοστάσιο κ.λπ.) (3) προσβάσιµοι χώροι υγιεινής (4) σήµανση σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ- µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κλπ) (5) κατάλληλα µέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών κ.λπ. (Β)Πρόσβαση στις υπηρεσίες: (1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο (2) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα τυφλά ή κωφά (3) πρόβλεψη διερµηνείας στη νοηµατική γλώσσα (4) πρόβλεψη ειδικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης ΑµεΑ (5) πρόβλεψη συνοδείας ΑµεΑ κλπ Εκπλήρωση του κριτηρίου, όπως έχει εξειδικευτεί Σε αντίθετη περίπτωση (Γ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση µε τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). (1) υιοθέτηση διεθνών προδιαγραφών W3C/WAI κλπ (2) συµβατότητα εξοπλισµού µε βοηθήµατα ΑµεΑ κλπ (3) πρόβλεψη υπότιτλων, διερµηνείας στη νοηµατική κλπ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΜΟΝΑ Α Β, Ε.Υ.. Π.Α.Α. 33

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. /νση: Μυλλέρου 73-77 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων»

Προς: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ. Κώδικας: 115 27 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ».

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Α.: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ*: Συµπληρώνεται ο τίτλος του έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙ ΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα