ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 182/2014 Περί: α) Έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο : «Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου θέσεων Βιοκλιματικό Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης», β) Εξουσιοδότησης του κ. Δήμαρχου για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16/7/2014 ημέρα Tετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ / πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 των αρθ.65 και 67 του Ν. 3852/10 την ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (26) μέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24. ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 25. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 26. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 27. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 7. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 29. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 30. ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 10. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 33. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 36. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 17. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 38. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 39. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 19. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 21. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος) 2. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος) 3. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 4. ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 8. ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 10. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 12. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 15. ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Ο Προεδρεύων πλειονοψηφήσας Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτελάκης κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθμ. 10 ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της 16/7/2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 των αρθ. 65 και 67 του Ν. 3852/10 ζητά από το Σώμα ν αποφανθεί για το Κατεπείγον της Συνεδρίασης, διαβάζοντας τους λόγους οι οποίοι αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη: Το Κατεπείγον της Συνεδρίασης, στο 1 ο θέμα προκύπτει, διότι στα πλαίσια έγκρισης υπογραφής της νέας προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή νέου Κλειστού Γυμναστηρίου θέσεων Βιοκλιματικό Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης», η οποία εγκρίθηκε από το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεσμευθήκαμε για άμεση λήψη απόφασης έγκρισης της προϋπάρχουσας μελέτης που αφορά τη κατασκευή του εν λόγω έργου. Το Κατεπείγον της Συνεδρίασης, στο 2 ο θέμα προκύπτει, διότι η υπηρεσία μας προχώρησε στην ολοκλήρωση όλων των απαιτουμένων μελετών με αποτέλεσμα να προκύπτει η άμεση ανάγκη τροποποίησης αναμόρφωσης της 1 ης Προγραμματικής Σύμβασης και η υπογραφή νέας πριν τη λήξη ισχύος της προηγούμενης ώστε να δύναται να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες εκτέλεσης του ως άνω έργου για να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι αθλητικές υποδομές της πόλης μας να μείνουν χωρίς Κλειστό Σύγχρονο χώρο άθλησης. Ακολούθως το Σώμα αποφάσισε με (22) ψήφους υπέρ το έκτακτο και κατεπείγον της Συνεδρίασης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Μαζαράκης Φώτης και Βαμβουρέλλη Μαρία ψήφισαν αρνητικά, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βρεττός Άγγελος απείχε της ψηφοφορίας. Κατόπιν ο κ. Προεδρεύων διαβάζει την εισήγηση του 2 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, που έχει ως εξής : Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για : «α) Την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο : «Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου θέσεων Βιοκλιματικό Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης», όπως το συνημμένο σχέδιο όρων που σας επισυνάπτουμε. β) Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματική Σύμβαση». Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και τον κ. Δήμαρχο, και αφού έλαβε υπόψη του: α) τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 65 του Ν. 3852/10, β) το συνημμένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο : «Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου θέσεων Βιοκλιματικό Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης». Στη συνέχεια η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βαμβουρέλλη Μαρία πρότεινε τα εξής: 1. Η Ν. Σμύρνη είναι μια πόλη αθλητική, με υποδομές που χρειάζονται άμεσα αναβάθμιση. 2. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα 17,8 εκατομμύρια που σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου διαθέτει η περιφέρεια και τα έχει δεσμεύσει. Όλα πρέπει να πάνε για τις αθλητικές ανάγκες της πόλης. 3. Δήμος, αθλητικά σωματεία, αθλούμενοι και γονείς προχωράμε σε μια διαδικασία συλλογικής ιεράρχησης των αθλητικών αναγκών. Με στόχο να καλυφθούν οι μέγιστες δυνατές ανάγκες όπως η επισκευή του υπάρχοντος κλειστού γυμναστηρίου, ώστε να είναι χρηστικό από την ΚΑΕ και τα ερασιτεχνικά σωματεία, η αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, η ουσιαστική ανάπλαση των χώρων του Πανιωνίου και του Μίλωνα στο κέντρο της πόλης. 4. Απαιτούμε από τον απερχόμενο και κυρίως από τη νέα περιφερειάρχη να σεβαστεί τη βούληση των πολιτών και των φορέων και να δώσει αυτό το ποσό για τη χρηματοδότηση του παραπάνω συλλογικού σχεδίου που θα προκύψει. 2

3 5. Εξουσιοδοτούμε το δήμαρχο και επιτροπή του δημοτικού συμβουλίου να οργανώσουν τα σημεία 3 και 4 και να κρατούν σταθερά ενήμερο το Δημοτικό Συμβούλιο. 6. Στο πλαίσιο αυτό δεν εγκρίνουμε σήμερα την υπογραφή της αναθεωρημένης προγραμματικής σύμβασης, επιφυλασσόμαστε όμως να το κάνουμε στο άμεσο μέλλον. Mετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας. (έχει αποχωρήσει ο Δημ. Σύμβουλος κ. Φραγκούλης Ιωάννης) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι α) Eγκρίνει με (23) ψήφους υπέρ την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο : «Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου θέσεων Βιοκλιματικό Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης» που έχει ως εξής : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή νέου Κλειστού Γυμναστηρίου θέσεων Βιοκλιματικό- Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Νέας Σμύρνης» Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα (), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό, 2. Ο Δήμος Ν. Σμύρνης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Σταύρο Τζουλάκη. Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ αρ / Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β 04/11/2011). 3. Το N. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα. 5. Το άρθρο 47 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/ ). 6. Το αίτημα του Δήμου Νέας Σμύρνης. 7. Την υπ. αρ. ΤΥ-Δα/Φ010/ΟΙΚ.5579/ θεώρηση της μελέτης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης. 8. Τις υπ αρ. 303/2013 και 304/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε αντίστοιχα, το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2014 και ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής του έτους

4 9. Τις υπ αρ.238/2014 και 239/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε αντίστοιχα η 4 η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2014 και η 4 η Περιφέρειας Αττικής του έτους τροποποίηση του Προϋπολογισμού της 10. Το με αριθμό 330 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 69/1960) καθώς και το με από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 214/1985). 11. Τις με κτηματολογικό αριθμό, ΚΑΕΚ /0/0 αρχικές εγγραφές του κτηματολογικού γραφείου Νέας Σμύρνης. 12. Την υπ. αριθ... /2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας. 13. Την υπ αριθ. /2013 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συμφώνησαν Να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής : ΑΡΘΡΟ 1 : Περιεχόμενα της σύμβασης : Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση του έργου Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χρήση χώρου Χρονική διάρκεια της σύμβασης Χρονοδιάγραμμα Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Αντισυμβατική Συμπεριφορά Συνέπειες Ρήτρες Επίλυση Διαφωνιών Τελικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή νέου Κλειστού Γυμναστηρίου θέσεων Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης», με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ικανοποιώντας έτσι ανάγκες ενός σοβαρού αριθμού κατοίκων και γενικότερα πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες μέχρι σήμερα στερούνται χώρου άθλησης. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στα πλαίσια της επανένταξης της ευαίσθητης αυτής ομάδας στην κοινωνία, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία τα οποία ζουν σε καθεστώς αποκλεισμού. 4

5 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων, κατασκευασμένου με βιοκλιματικές προδιαγραφές, το οποίο θα ανεγερθεί στο χώρο του παλαιού κλειστού Γυμναστηρίου, στο αθλητικό συγκρότημα του Δήμου, επί των οδών Αρτάκης και Εθνικής Στέγης. Θα έχει πολυχρηστικό χαρακτήρα και θα φιλοξενεί χρήσεις που έχουν αθλητικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Αναλυτικότερα: Αθλητικές δραστηριότητες Καλαθοσφαίριση Πετοσφαίριση Χειροσφαίριση Ποδόσφαιρο 5 Χ 5 μ Αντισφαίριση Τραμπολίνο Πάλη Tae Kwon Do Γυμναστική Παραολυμπιακά Αθλήματα κλπ Πολιτιστικές και Κοινωνικές δραστηριότητες Συγκεντρώσεις Συναυλίες Θεατρικές Παραστάσεις κλπ Θα έχει χωρητικότητα θέσεων θεατών, ενώ σε περίπτωση συναυλίας ή άλλης πολιτιστικής εκδήλωσης, θα εξυπηρετεί περίπου άτομα. Σύμφωνα με τη θεωρημένη μελέτη του έργου έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξή της Οι Εθνικές Προδιαγραφές χώρων για τις ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Γ.Γ.Α., ΠΔ 219 / ΦΕΚ 221 / Α , ΚΥΑ 46596, ΦΕΚ 1793/ Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ο Κτηριοδομικός Κανονισμός Ο κανονισμός Πυροπροστασίας των κτηρίων σύμφωνα με το ΠΔ 71 / ΦΕΚ 32Α / όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις Υ.Α 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 657Α') ΚΑΙ Υ.Α /2498/1994 (ΦΕΚ 312Β ). Οι προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) Οι αρχές Βιοκλιματικού-Ενεργειακού Σχεδιασμού και διασφάλισης των επιδιωκομένων ωφελειών σύμφωνα με το Νόμο 3661/2008, ΦΕΚ 89Α/2010. Το Π.Δ. 111/2004 περί Χώρων Στάθμευσης. 5

6 Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι ,50μ². Το υπάρχον κλειστό γυμναστήριο εμβαδού 2.005,23μ² θα κατεδαφιστεί. Βασική αρχή της ένταξης του κτηρίου στο οικόπεδο είναι η μεγιστοποίηση του υπαίθριου χώρου, σεβόμενοι την υποχρεωτική πρασιά των 5μ που χαρακτηρίζει τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα και στους δύο δρόμους του οικοπέδου. Έτσι το κτήριο τοποθετήθηκε σε υποχώρηση 5μ από τη ρυμοτομική γραμμή, στην οδό Εθνικής Στέγης και 12,00μ στην οδό Αρτάκης ώστε να προκύψει ο μεγαλύτερος δυνατός χώρος πρασίνου και να δημιουργηθεί ένας άνετος χώρος υποδοχής στο κτήριο. Ο σχεδιασμός του βασικού όγκου του κτηρίου έγινε με βιοκλιματικά, αισθητικά-μορφολογικά και λειτουργικά κριτήρια, με σκοπό τη δημιουργία ενός ΠΡΟΤΥΠΟΥ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίου που εξασφαλίζει στους χρήστες τη θερμική άνεση και σωστές συνθήκες ηλιασμού-σκιασμούαερισμού των χώρων με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Επί πλέον ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτηρίου περιλαμβάνει: Χρήση υλικών χαμηλής θερμοαπορροφητικότητας Εφαρμογή διατάξεων σκίασης Κατάλληλη φύτευση δένδρων στον περιβάλλοντα χώρο Ο ενεργειακός σχεδιασμός του κελύφους του κτηρίου περιλαμβάνει: Ισχυρή θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων και της οροφής Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας ( με επίστρωση μεμβράνης χαμηλής εκπομπής, low-e ) και χαμηλού συντελεστή ηλιακού κέρδους g Κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή. Το νέο γυμναστήριο είναι ένα σύγχρονο κτήριο, σχεδόν συμμετρικό. Αποτελείται από έναν κεντρικό χώρο μεγάλου ύψους (στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η αίθουσα αθλοπαιδιών και περιμετρικά οι κερκίδες). Αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες άνω του εδάφους και τρεις στάθμες υπόγειες. Στους υπόγειους χώρους δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης, αποδυτήρια, αίθουσα ενδυνάμωσης - προπόνησης και χωροθετούνται οι χώροι ΔΕΗ, Η/Μ εγκαταστάσεων, πυρόσβεσης και τα αντλιοστάσια. Οι τρεις στάθμες άνω του εδάφους διαμορφώνονται ως εξής: Η Α στάθμη (+0.15) είναι η στάθμη του Α ισογείου. Περιλαμβάνει τον Αγωνιστικό Χώρο καθώς και τους υποστηρικτικούς και βοηθητικούς χώρους της Αίθουσας Αθλοπαιδιών. Μέρος των χώρων της στάθμης αυτής τοποθετείται κάτω από τα συγκροτήματα των κερκίδων. Η Β στάθμη (+4,00) είναι η στάθμη του Β ισογείου. Περιλαμβάνει τα συγκροτήματα των κερκίδων και τους χώρους για την εξυπηρέτηση των θεατών (εισόδους, foyer, χώρους υγιεινής, αναψυκτήριο, κλπ) οι οποίοι δημιουργούνται κάτω από τις κερκίδες. 6

7 Η Γ στάθμη (+11,92/+14,80) είναι η στάθμη του τελευταίου διαδρόμου των κερκίδων. Στη στάθμη αυτή βρίσκονται τα θεωρεία και η αίθουσα εργασίας των δημοσιογράφων. Για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας για τις εσωτερικές λειτουργίες του Γυμναστηρίου, εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη κίνηση των αθλητών, θεατών, δημοσιογράφων και επισήμων (πλήρης εσωτερικός διαχωρισμός των επιμέρους διαδρομών). Το γήπεδο έχει 3 εισόδους για τους θεατές, την κύρια είσοδο από την οδό Αρτάκης και δύο στην Β.Δ. πλευρά του κτηρίου η οποία είναι προσπελάσιμη από την οδό Εθνικής Στέγης. Η είσοδος των αθλητών γίνεται από την Β.Α. πλευρά και εξυπηρετεί και τους αθλητές των φιλοξενούμενων ομάδων, οι οποίοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης με λεωφορείο μέχρι την είσοδο του κτηρίου. Οι χώροι των αθλητών (αποδυτήρια κλπ) καθώς και των προπονητών είναι ελεγχόμενα προσπελάσιμοι από την περιοχή των θεατών και άμεσα προσπελάσιμοι από τους χώρους του Τύπου. Η κίνηση των αθλητών γίνεται απρόσκοπτα, με όσο το δυνατό μικρότερες διαδρομές προς από τους διάφορους χώρους που χρησιμοποιούν και είναι ανεξάρτητη από τις κινήσεις των θεατών. Οι κινήσεις των θεατών δε διασταυρώνονται με εκείνες των αθλητών και του προσωπικού του Γυμναστηρίου. Η κίνηση των δημοσιογράφων προς και από τα δημοσιογραφικά θεωρεία είναι ανεξάρτητη από τις κινήσεις των θεατών. Τέλος, η άμεση μεταφορά των τραυματιών αθλητών και τυχόν θεατών εξυπηρετείται με ανελκυστήρα φορείου που έχει άμεση πρόσβαση σε ασθενοφόρο στον περιβάλλοντα χώρο. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας. Για την άθλησή τους δημιουργούνται χώροι αποδυτηρίων με ειδικές προδιαγραφές εξοπλισμού εξυπηρέτησης, οι οποίοι επικοινωνούν άμεσα με το χώρο προπόνησης όπου θα διεξάγεται και το πρόγραμμα άθλησης Α.Μ.Κ. Όσον αφορά στην παρακολούθηση αγωνιστικών εκδηλώσεων από ΑΜΕΑ, αυτή θα γίνεται από το χώρο των κερκίδων στον κάτω διάδρομο αυτών. Για την κατασκευή των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τα ΑΜΕΑ, λαμβάνονται υπ όψιν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Ο.Κ. του Κτηριοδομικού Κανονισμού, η υπ αριθμό ΔΙΑΔΠ/26534/ εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης καθώς και οι οδηγίες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την κίνηση Ατόμων Μειωμένης Κινητικότητας καθώς και για την κίνηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και ειδικότερα ατόμων που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο εξασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη προσπέλασή τους σε όλους τους χώρους. Η χάραξη των κερκίδων είναι τέτοια ώστε κάθε θεατής, από οποιαδήποτε θέση να έχει πλήρη ορατότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της Γ.Γ.Α. και τη διεθνών Ομοσπονδιών. 7

8 Για την εξυπηρέτηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης κατασκευάζονται δημοσιογραφικά θεωρεία με πρόβλεψη 46 θέσεων δημοσιογράφων γραπτού τύπου σε σταθερά έδρανα και ένας χώρος εργασίας. Τα δημοσιογραφικά θεωρεία τοποθετούνται επί των κερκίδων, στον ειδικό χώρο που διαμορφώνεται για το σκοπό αυτό. Για την εξυπηρέτηση σημαντικών διοργανώσεων οι παραπάνω θέσεις είναι εξοπλισμένες με αναμονές τηλεφωνικών γραμμών και αναμονές για monitors κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Στις περιπτώσεις συνήθων αθλητικών διοργανώσεων οι θέσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους επισήμους. Οι μηχανολογικοί χώροι έχουν ευχερή πρόσβαση μέσω της ράμπας οχημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται άμεσα η τροφοδοσία και η συντήρησή τους. Ο χώρος υποσταθμού της ΔΕΗ και το λεβητοστάσιο έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο. Ο Περιβάλλων χώρος αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Αρχιτεκτονικής σύνθεσης και σχεδιάστηκε με βιοκλιματικά κριτήρια, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το νέο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων θα εγκατασταθεί στη θέση του υφιστάμενου κτιρίου επί των οδών Αρτάκης και Εθνικής Στέγης. Το κτίριο τοποθετείται στη θέση του υφιστάμενου σύμφωνα με τους όρους δόμησης και τις απαιτούμενες πλευρικές αποστάσεις. Η κεντρική είσοδος του συγκροτήματος [VIP, Δημοσιογράφοι, Διοίκηση, Αθλητές] χωροθετείται επί της οδού Αρτάκης. Από τον ίδιο δρόμο προβλέπονται και οι είσοδος-έξοδος του υπογείου χώρου στάθμευσης και η διέλευση των οχημάτων τροφοδοσίας. Οι κύριες είσοδοι του κοινού χωροθετούνται στον πεζόδρομο μεταξύ των οδών Εθνικής Στέγης και Τραπεζούντος. ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) και αφορά αποκλειστικά στην κατασκευή του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται στο Δήμο για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή της αναθεώρησης. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής). Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η μελέτη εκπονήθηκε από το Δήμο Νέας Σμύρνης και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης με την υπ. αρ,./2014 απόφαση. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 8

9 του εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.Δ.186/96, Π.Δ.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήμερα. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα αναλάβει τη συντήρηση του (βλ.αρθρ.8 της παρούσας Π.Σ). ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ Η κατασκευή του έργου θα υλοποιηθεί σε έκταση που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Νέας Σμύρνης μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, σύμφωνα με το με αριθμό 330 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 69/1960) καθώς και το από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 214/1985). Σύμφωνα με την αρχική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο Νέας Σμύρνης και με αριθμό ΚΑΕΚ /0/0, ο χώρος ανήκει στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς είτε με άλλα συναφή ζητήματα, ο Δήμος Νέας Σμύρνης ευθύνεται κατά νόμο. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε δύο (2) έτη, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει : Την χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και στη σύμβαση με τον ανάδοχο και μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Την δημοπράτηση, την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, τις προδιαγραφές της μελέτης και τις προδιαγραφές ασφάλειας, όπως ισχύουν. Τη συμμετοχή δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 9

10 Τον έλεγχο των πιστοποιημένων λογαριασμών από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Αττικής και τη μεριμνά για την αποστολή τους στη αρμόδια ΥΔΕ προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. Τη διοικητική παράδοση για χρήση του έργου μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών. Την μέριμνα για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις προδιαγραφές της μελέτης. Β. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναλαμβάνει : Τη μέριμνα για την έκδοση και αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν τη δημοπράτηση του έργου. Την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Τη μέριμνα για την κατεδάφιση κτισμάτων και την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου του οικοπέδου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών. Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, για την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας και τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών. Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Τη συμμετοχή δια εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλο του Δήμου Νέας Σμύρνης. Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρμοδιότητάς του ή δυνατότητα παρέμβασης και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών. Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης, ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο. 10

11 ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: Δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής. Δύο (2) εκπρόσωποι της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους. Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Σμύρνης με τον αναπληρωτή του. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής. 9.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα συμφωνεί με έγγραφη έκθεσή της για την ορθή πορεία εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και παρεμβαίνει με υποδείξεις της για την αντιμετώπιση τυχόν εντοπιζόμενων προβλημάτων Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης Εισηγείται στους συμβαλλόμενους με αιτιολογημένη έκθεσή της, την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 9.2 Συνεδριάσεις Λειτουργία Αποφάσεις Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους που θα ορισθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Η επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο από τα μέλη της Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής και κατά περίπτωση στα γραφεία του Δήμου Νέας Σμύρνης. 11

12 9.2.5 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκομένων Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Νέας Σμύρνης. ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ β) Εξουσιοδοτεί με (23) ψήφους υπέρ, τον Δήμαρχο Νέας Σμύρνης κ. Τζουλάκη Σταύρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης. 12

13 Η πρόταση της Δημοτικής συμβούλου κ. Βαμβουρέλλη Μαρίας έλαβε (1) ψήφο, ενώ ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Βρεττός Άγγελος απείχε της ψηφοφορίας. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΠΛΕΙΟΝΟΨΗΦΗΣΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 17/7/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΠΛΕΙΟΝΟΨΗΦΗΣΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. Αριθ. Απόφασης 85-10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.) Τίτλος : Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισµός» Συµβαλλόµενοι : 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π.2: Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος). Π.2.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα